KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20"

Transkript

1 KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

2 INNEHÅLL 1. KEYCOM SYSTEMKRAV TILLBEHÖR KEYSAFE SYSTEMKRAV LOGIN ANVÄNDARNIVÅER REGISTRERA ETT KEYSAFE SYSTEM KEYSAFE INSTÄLLNINGAR ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR TCP/IP RS RS KEYSAFE LICENS ANSLUTA TILL ETT KEYSAFE SYSTEM KEYSAFE TRÄD STATION KEYSAFE ALARM NAVIGERINGSKNAPPAR ANVÄNDARE TOUCH / KORT MENY EDITERA TOUCHSERIENR EDITERA MAGNETKORT/RFID DATA BEHÖRIGHET NYCKLAR LARMTID HISTORIK VÄLJ HISTORIKFIL URVAL HISTORIK NYCKELSTATUS KONFIGURATION SYSTEMINFORMATION KONFIGURATION RESERVERINGAR (LICENSBEROENDE) RAPPORTER PROGRAMINSTÄLLNINGAR PROGRAM INSTÄLLNINGAR KOMMUNIKATION ANVÄNDARE HISTORIK TOUCHLÄSARE ANDRA INSTÄLLNINGAR... 18

3 1. KEYcom+ KEYcom+ programvara används till att administrera användare och behörigheter i PAAM Systems KEYsafe nyckelhanteringssystem. KEYcom+ är utvecklat för PAAM Systems AB av Nova Electronics Development AB. Programvaran kan hantera ett eller flera KEYsafe system. Kommunikationen mellan skåpet och datorn sker via Ethernet (TCP/IP), RS232 eller RS Systemkrav Windows 95/98/2000/XP eller NT4 (SP4). Pentium 266 MHz 64 MB RAM Minst 10 MB ledigt hårddiskutrymme för programfilerna Skärmupplösning 800 x 600, minst 256 färger En (2) ledig serieport (RS232) som kan kommunicera med bps eller/och ett nätverkskort för TCP/IP kommunikation. 1.2 Tillbehör - Läsare för touchknappar från Dallas Semiconductor, typ DS9490R för anslutning till USB porten eller DS9097U för anslutning till com porten. - Magnetkortsläsare som ansluts via USB eller i serie med tangentbordet (PS/2). - RFID läsare som ansluts till com porten 1.3 KEYsafe systemkrav Programmet kräver att skåpet/systemet har lägst firmware version 2, rev 2. För mer information kring användandet av KEYsafe, se KEYsafe manualen. 2. Login När programmet startas visas login fönstret: Ange lösenordet för Administratör, Operatör eller Användare och välj OK. 2.1 Användarnivåer KEYCom+ har tre behörighets nivåer; Administratör, Operatör och Användare. Om inloggning sker med lösenord för Administratör nivå så ger KEYCom+ möjlighet att genomföra uppdateringar och förändringar av användare och nycklar i KEYsafe centralenheter, samt förändra konfigurationen i KEYsafe centralenheterna. Vid nyinstallation av programmet så är lösenordet för denna nivå Om inloggning sker med lösenord för Operatör nivå så ger KEYCom+ möjlighet att 1

4 genomföra uppdateringar och förändringar av användare och nycklar i KEYsafe centralenheter. Vid nyinstallation av programmet så är lösenordet för denna nivå Om inloggning sker med lösenord för Användare nivå så ger KEYCom+ möjlighet att titta på historik, nyckelstatus och aktuell konfiguration. Vid nyinstallation av programmet så är lösenordet för denna nivå REGISTRERA ETT KEYSAFE SYSTEM Innan programmet kan kommunicera med ett anslutet KEYsafe är det nödvändigt att registrera systemet. Registreringen kräver en licenskod som kan tillhandahållas av tillverkaren. Licenskoden innehåller information om aktiverade funktioner och en kod som behövs för att kunna kommunicera med KEYsafe systemet. När licenskoden beställs behöver tillverkaren skåpets serienummer. Se KEYsafe manualen för information om hur man får reda på serienumret. För att registrera ett system krävs det att man är inloggad som Administratör. REGISTRERA SYSTEM 1. Klicka på Inställningar KEYsafe under menyn Inställningar i huvudfönstret. 2. Klicka på Ny 3. Välj kommunikations Mode (TCP/IP, RS232 eller RS422). 4. Ange parametrarna för den valda kommunikationstypen (t ex. IP adress för TCP/IP kommunikation). 5. Klicka på Licens 6. Ange systemets serienummer och licenskod och välj OK. 7. Klicka på Ny för att registrera ytterligare ett system, eller välj OK för att stänga ner fönstret och spara registreringen. För mer information om de olika parametrarna och inställningarna, se följande stycke: KEYsafe inställningar. Information om hur man ansluter till ett system för att administrera användare och se historik, se Ansluta till ett KEYsafe system på sida 5. 2

5 4. KEYsafe inställningar Alla inställningar för KEYsafe systemen sparas i en konfigurationsfil som är specificerad i Program inställningar. Om flera olika uppsättningar av system/skåp är att föredra, så är det möjligt att spara filen med olika namn och välja lämplig fil i Program inställningar. Se sida 14 i detta dokument. Klicka på Inställningar KEYsafe under menyn Inställningar. Arkiv / Spara till fil Gör det möjligt att spara den aktuella uppsättningen av KEYsafe system i en annan fil än den som anges i Program inställningar. Arkiv / Läs från fil Gör det möjligt att öppna en tidigare sparad fil. Om man väljer Ja på frågan om att Spara ändringar så kommer den aktuella filen som är specificerad i Program inställningar att skrivas över. 4.1 Allmänna inställningar Namn KEYsafe systemets namn, som är angivet under Konfiguration när man är ansluten till systemet. Mode Kommunikationstyp; TCP/IP, RS232 eller RS422 slav. Inställningarna för varje typ finns på nedre delen av fönstret. Nätverkslicens Licensnummer för kommunikation. Inmatning sker via Licens knappen. Funktionslicens Visar vilka programfunktioner som är aktiverade för det aktuella systemet. Stationsnummer Stationsnumret används vid kommunikation. Skall normalt vara 1 utom när RS422 används. Detta värde måste vara samma som det som anges i systemet/skåpet. Server Adress 3

6 Adress for kommunikation. Normalt är 200. Frame timeout Tidsperiod som programmet väntar på svar från skåpet innan det betraktas som en timeout. Normalt är 1200 ms. Omsändningar Hur många omsändningar som skall göras vid timeout innan användaren erhåller ett felmeddelande. Normalt är TCP/IP KEYcom+ kan kommunicera med KEYsafe system via Ethernet och TCP/IP. Detta är den rekommenderade kommunikationsmetoden. Inställningarna för TCP/IP finns under fliken TCP/IP i KEYsafe inställningar IP Address IP adress för KEYsafe systemet. Port Kommunikationsport för IP, normalt Reset Port Kommunikationsport för återställning av nätverkskortet i KEYsafe, normalt Socket Timeout Timeout för TCP/IP kommunikation. Normalt 2000 ms. Använd blockerande sockets Markeras i förekommande fall. Ställ in default Återställer parametrarna i KEYsafe systemets nätverkskort till standardvärden på äldre KEYsafe system. 4.3 RS232 Det är möjligt att kommunicera med KEYsafe via serieporten på datorn (RS232). Inställningarna för RS232 finns under fliken RS232 i KEYsafe inställningar. Serieport Serieporten som KEYsafe systemet är anslutet till. Anslut via modem Kryssa i om anslutningen sker via modem. 4

7 Telefonnummer Telefonnumret som skall ringas upp vid anslutning. Initierings sträng Initieringssträng för modemet. Normalt ATZ. För andra inställningar, se manualen till modemet. Uppringning Uppringningssträng för modemet. Normalt ATDT. För andra inställningar, se manualen till modemet. Standard Återställer standardvärden för modemet (ATZ and ATDT). 4.4 RS422 Fler än ett KEYsafe kan anslutas till samma nätverkskort eller serieport genom att använda RS422 adaptrar (ADAM). När två eller fler system ansluts med RS422, måste de ha olika stationsnummer. Inställningarna för RS422 finns under fliken RS422 i KEYsafe inställningar. Slav ansluten till Anger huvudsystemet som RS422 slaven är ansluten till. VIKTIGT! Samtliga system som är anslutna (även master) måste ha olika stationsnummer, annars kommer följande felmeddelande erhållas vid anslutning: Slav och master har samma skåpnummer. Innan anslutning till en slav sker, måste först huvudsystemet vara anslutet, annars kommer följande felmeddelande erhållas: Master är inte ansluten. 4.5 KEYsafe Licens Varje KEYsafe system kräver en licenskod för att acceptera fjärrstyrning. Licenskoden anges i licensfönstret. System Serienummer KEYsafe systemets serienummer. Detta fält är bara editerbart när serienumret är odefinierat. Licenskod Licenskod som erhålls av tillverkaren. Verifikation licenskod Verifikation av licenskod. Med knappen är det möjligt att läsa in koden från en licensfil som kan tillhandahållas av tillverkaren. 5. ANSLUTA TILL ETT KEYSAFE SYSTEM För att ansluta till ett registrerat KEYsafe, markera systemet i trädstrukturen till vänster i huvudfönstret och välj Anslut i Arkiv menyn eller i verktygslisten. Om trädet inte är synligt, aktivera Visa KEYsafe träd under Fönster menyn. Information om 5

8 kommunikationen visas i trädstrukturen och på Stations fliken. Fler än ett system kan vara anslutet samtidigt. För att koppla från ett KEYsafe, välj Koppla ifrån i Arkiv menyn eller i verktygslisten. Det är möjligt att koppla ifrån bara det aktuella systemet eller samtliga system. Om programmet avslutas kommer alla anslutningar att stängas ner. 6. KEYsafe träd Till vänster i huvudfönstret visas en trädstruktur. Här väljer man vilket system man ska ansluta till och administrera. KEYsafe trädet kan visas/döljas genom att välja Visa KEYsafe träd i Fönster menyn eller med snabbknappen i verktygslisten. Kolumnen Komm. status visar aktuell status för anslutningen. Kolumnen Status visar information om de olika grupperna av data. Siffror av typen 59(59) visar antal poster som överförts från skåpet till programmet i förhållande till det totala antalet registrerade poster. 7. Station Här visas grundläggande information och aktuell status för det valda KEYsafe systemet. 7.1 KEYsafe alarm När ett alarm har inträffat i ett anslutet system, visas det på Stations fliken. Ett alarm kan bara deaktiveras lokalt vid KEYsafe systemet/skåpet. Se KEYsafe manualen. 6

9 8. Navigeringsknappar 9. Användare På den här sidan administreras användarna. Det finns möjlighet att ändra namn, lösenord, touchknapp/kort/rfid och behörigheter mm. Bocka ur Aktiv rutan för att temporärt inaktivera en användare. Nyckelbegränsning Tillåter användaren att endast ta ut ett begränsat antal nycklar. (licensberoende) Engångslogin Tillåter användaren att endast logga in två gånger. Med filtret Visa endast aktiva användare är det möjligt att välja om inaktiva användarprofiler skall synas i listan eller inte. Det finns möjlighet att konfigurera det här filtret i Inställningar / Programinställningar / Användare. Beroende på inställningar så sparas förändringar automatiskt eller manuellt. För att spara förändringar i användarlistan manuellt, välj Arkiv / Spara Användare. Statusen på posten(erna) indikeras med färger 7

10 Ljusröd Tabellen är endast läsbar(när KEYsafe är offline) Orange Posten är ändrad men ändringarna är ännu inte överförda till KEYsafe systemet. Grå Användaren är inaktiverad. 9.1 Touch / kort meny Här finns möjlighet att lägga till och ändra serienummer för touchknapp, magnetkort/rfid eller radera data. Dubbelklicka i touch/kort fältet för den användare du vill förändra. Menyfönstret nedan syns. Denna meny kan konfigureras i Inställningar / Programinställningar / Användare. 9.2 Editera touchserienr Automatisk Det är möjligt att ansluta en touchknappläsare till en USB port eller en serieport (RS232), för att kunna läsa serienumret automatiskt. Högerklicka var som helst i fönstret som visas nedan, och välj Konfigurera för att konfigurera läsaren. Den här funktionen kräver en läsare av typen DS9490R eller DS9097U från Dallas Semiconductor. Manuellt Ange i fönstret nedan, det hexidecimala serienumret som syns på touchknappen. ALLA siffror måste anges. NOTERA Det övre vänstra fältet är en checksumma som kontrollerar om serienumret är av korrekt format. Om detta nummer inte finns tillgängligt måste Felkontroll avaktiveras. 9.3 Editera magnetkort/rfid data För att kunna lägga in magnetkort/rfid data för en användare krävs det att en magnetkort/rfid-läsare är ansluten till datorn. Om detta saknas måste korten registreras direkt vid KEYsafe systemet. Se KEYsafe manualen. När Editera magnetkort data väljs visas fönstret nedan. 8

11 Dra kortet genom läsaren och välj OK när data visas i fältet. NOTERA Det faktiska magnetkortnumret lagras inte någonstans. Bara ett beräknat värde (hash) sparas. 9.4 Behörighet För att editera nyckelbehörighet för en användare, dubbelklicka i behörighetsfältet. Fönstret nedan visas. Användaren har behörighet till nycklarna: 1 tom 12, 14 tom 16 och 25 Ange till vilka nycklar som skall tillåtas behörighet med följande syntax: Start Slut, Enskild nyckel osv. Se exemplet i fönstret ovan. Det är också möjligt att bestämma om användaren ska ha Engångslogin och/eller Nyckelbegränsning. Mer information om dessa funktioner finns i KEYsafe manualen. 10. Nycklar På den här sidan finns möjlighet att ange/ändra namn för nycklar, sätta larmtider och ange extra information om nyckelknippan. (max 128 tecken, syns enbart på detta ställe) Med filtret Visa endast aktiva nycklar finns möjlighet att välja om inaktiva nycklar (nycklar utan namn) skall synas i listan eller ej. Beroende på inställningar så sparas förändringar automatiskt eller manuellt. För att spara förändringar i nyckellistan manuellt, välj Arkiv / Spara nycklar. Statusen på posten(erna) indikeras med färger Ljusröd Tabellen är endast läsbar (när KEYsafe är offline). Orange Posten är ändrad men ändringarna är ännu inte överförda till KEYsafe systemet. 9

12 10.1 Larmtid Dubbelklicka i Larmtid fältet för den nyckel du vill editera. Fönstret ovan visas. Här kan du ange en tidsperiod för hur länge en nyckel kan vara uttagen innan ett larm inträffar. Tidslarm funktionen måste aktiveras i Konfiguration / Konfiguration. Standard larmtid kan också anges här. Se sida 11 i denna manual. 11. Historik På den här sidan visas historiken som lagrats i systemet Välj historikfil Om historiken finns i flera olika filer, är det möjligt att här välja vilken fil som ska visas. Man kan också skapa en ny fil eller öppna och visa en fil som lagrats på annan plats. En ny fil kan bara sparas i den standardkatalog som skapas av KEYcom Urval historik Det går att filtrera historiken så att bara den information som är önskad visas i listan. Välj Historik / Urval Fönstret nedan visas. 10

13 Aktivera de önskade filtren och välj OK. Ett aktivt filter indikeras med rött i titeln för den filtrerade datakategorin/kolumnen. Välj Historik / Nollställ urval eller bocka ur Filter aktivt rutan i fönstret ovan för att ta bort filtreringen. 12. Nyckelstatus Den här sidan visar aktuell nyckelstatus; om en nyckel är uttagen och när den togs ut. Nyckel Anger vilka nycklar som är uttagna Användare Anger vilken person som tagit ut nyckelknippan. Uttagen Anger vid vilken tidpunkt nyckelknippan togs ut. Återstående tid Anger återstående tid innan nyckelknippan måste vara återlämnad. Tidsbegränsad Anger om nyckelknippan har tidsbegränsning. 13. Konfiguration Inställning av parametrar i ett anslutet KEYsafe görs på sidan Konfiguration. Sidan består av två sektioner: Systeminformation och Konfiguration Systeminformation Här visas viktig systeminformation. Det är möjligt att ändra systemets namn och att synkronisera klockan med datorns tid. 11

14 Förändringar i konfigurationen sparas inte automatiskt. De måste överföras till skåpet med Spara konfiguration. Hämta konfiguration Uppdaterar informationen på sidan genom att hämta aktuell konfiguration från KEYsafe systemet Konfiguration Inställningar som berör larmtider, menyspråk och huvudkoder är åtkomliga från den här sidan. Beskrivning av de olika parametrarna och alternativen finns i KEYsafe manualen. 12

15 14. Reserveringar (licensberoende) Här finns möjlighet att definiera och förändra nyckelreservationer. Denna funktion kontrolleras av licenskoden. Beroende på licensen så är nedanstående alternativ möjliga: Inga reservationer är tillåtna. Endast Användar-reservationer är tillåtna. Endast Alarm-ID reservationer är tillåtna. Reservationer för både Användare och Alarm-ID är tillåtna. Klicka på för att lägga till en reservation. Fönstret nedan visas. Välj typ av reservation, vilken nyckel som ska reserveras och för vilken användare eller Alarm-ID. Välj OK. Klicka på för att radera en reservation. Beroende på inställningar så sparas förändringar automatiskt eller manuellt. För att spara reservationer manuellt, välj Arkiv / Spara reservationer. Reservationernas status indikeras med färger Ljusröd Tabellen är endast läsbar (när KEYsafe är offline). Orange Posten är ändrad men ändringarna är ännu inte överförda till KEYsafe systemet. 15. Rapporter Välj Skriv ut från Arkiv menyn eller från verktygslisten. En förhandsgranskning av en rapport visas. Välj Arkiv / Skrivarinställning för att ställa in standardskrivare. MENYFÖRKLARING 13

16 16. Programinställningar Välj Inställningar / Program inställningar för att konfigurera programmet. Fönstret består av fyra flikar: Program inställningar, Kommunikation, Användare och Historik Program inställningar Inställningsfil KEYsafe Här sparas inställningarna för de KEYsafe system som administreras (är synliga i KEYsafe trädet). Genom att välja en annan fil är det möjligt att administrera en annan uppsättning system. Cache mapp Sökvägen till mappen där historikdata från KEYsafe systemen lagras. Login lösenord Här finns möjlighet att ändra lösenord för Administratör, Operatör och Användare. Lagra cachedata komprimerat När rutan är ikryssad lagras data komprimerat. Tillverkaren rekommenderar att data lagras komprimerat, eftersom det skyddar eventuell känslig information (komprimeringen krypterar data). KEYcom+ sparar data från KEYsafe systemen i Cache mappen under installationsmappen. Cachedata används för att visa användare, historik m.m. när systemet inte är anslutet. Det används också för att undvika att hämta oförändrad data från systemen vid varje anslutning. All förändrad data hämtas automatiskt. Minimera till aktivitetsfältet När rutan är ikryssad kommer programmet att minimeras till aktivitetsfältet. 14

17 16.2 Kommunikation KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL Den här fliken innehåller inställningar för kommunikationen som sker mellan KEYcom+ och KEYsafe systemen. Använd komprimering När rutan är ikryssad kommer KEYcom+ att använda komprimering i kommunikationen med KEYsafe systemen. Det rekommenderas att man använder komprimering för att få snabbare kommunikation. Överför data batchvis När rutan är ikryssad kommer data att skickas batchvis. Skall normalt inte vara aktiverat. Uppdatera ändrade poster automatiskt När rutan är ikryssad, kommer alla förändringar att överföras automatiskt till KEYsafe systemen. Intervallet för detta bestäms av värdena under Uppdateringsintervall. Om rutan inte är ikryssad måste alla förändringar sparas manuellt (Arkiv menyn). Synkronisera klockan När rutan är ikryssad kommer KEYsafe systemets interna klocka att automatiskt synkroniseras med systemklockan i datorn när en anslutning sker. Status intervall Anger hur ofta KEYcom+ ska skicka en statusbegäran till ett anslutet KEYsafe system. Rekommenderade värden är ms Användare Kontrollerar hur användare hanteras av KEYcom+. 15

18 Ge behörighet till alla nycklar Om en aktiv användare inte har tilldelats behörighet till någon nyckel kommer användaren automatiskt att få behörighet till alla nycklar. Visa icke tomma användare När denna ruta är ikryssad kommer alla användare som innehåller data att visas när filtret Visa endast aktiva användare är aktiverat. Acceptera samma lösenord När denna ruta är ikryssad tillåts flera användare ha samma kod i de fall där användarna har kod tillsammans med touchknapp/kort som identifikation. Visa lösenord Det är inte möjligt att välja Visa lösenord. Visa varning när felaktig När denna ruta är ikryssad visas en varning om en felaktig kortalgoritm används. Editeringsrutor för touch/kort Bestämmer vilken form av editeringsruta som skall visas vid inmatning av data i fältet touchknapp/kort. Vid valet Meny så finns både touch och kort tillgängliga. Största längd på lösenord. Används för att ange den högsta antalet siffror i PIN-koden Historik Det finns ett antal alternativ när det gäller hur KEYcom+ skall hantera historiken som hämtas från KEYsafe systemet. 16

19 Fil med historik beskrivning Den här filen innehåller inställningar för hur historiken visas. Editera inte denna fil utan att först ha kontaktat tillverkaren. Om filen är skadad är det möjligt att generera en ny fil med Skriv standard knappen. Max storlek på historikfil Maximalt antal poster i en historikfil innan en ny skapas. Ett alltför högt värde kan påverka prestanda vid historikhantering/visning. Rekommenderad filstorlek är poster. Sorteringsordning Anger om sorteringsordningen ska vara stigande eller fallande 17. Touchläsare För att kunna kommunicera med en touchläsare, måste programmet ha de korrekta inställningarna. Välj Inställningar / Touchläsare Fönstret nedan visas. 17

20 Kommunikations port Anger om läsare är ansluten till USB eller kommunikationsport Läsare Typ av läsare som är ansluten. DS9090R för USB eller DS9097U för com-port. Verifiera När alla inställningar är gjorda är det möjligt att testa kommunikationen med läsaren. Timeout Timeout för svar från läsaren. Ignorera Touch-minnen av typen Vilka touchminnen som ska ignoreras. Autosökningstid Tidsintervall som anger hur ofta programmet ska skanna av touchläsaren. Rekommenderat värde är 1000 ms. Använde overdrive för Vissa touchminnen kan kommunicera med högre hastighet än normalt. Ange vilka typer här. Normalt skall bara DS1996 väljas. Verifiera När alla inställningar är gjorda är det möjligt att testa kommunikationen med läsaren. 18. Andra inställningar Inställningar / Visa namnlist När detta alternativ är aktiverat visas namnlisten. Namnlisten visar KEYsafe systemets namn, positionen i KEYsafe trädet samt aktuell tid. Inställningar / Visa snabbknappar När detta alternativ är aktiverat syns verktygslisten med snabbknappar. Den innehåller genvägar till olika funktioner i KEYcom+. Anpassa snabbknappar Det är möjligt att anpassa verktygslisten med snabbknappar. Högerklicka någonstans i listen och välj Anpassa 18

21 Inställningar / Språk Det är möjligt att ändra språket som används i KEYcom+. Fönster / Visa KEYsafe träd När detta alternativ är aktiverat visas alla registrerade KEYsafe system i en trädstruktur till vänster i huvudfönstret. 19

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys

Manual. Version 1.3.1015. Base. Pro. Module Organization. Module Keys Manual Version 1.3.1015 Base Pro Module Organization Module Keys Sida 2 Innehåll Allmänt... 4 Inloggning... 5 Statussida... 6 Gränssnitt... 7 Ikonarea... 7 Editeringsarea - data... 7 Editeringsarea lista...

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning

Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Användarhandledning Multicall Text&Styr och Multistyr 3.3 Multistyr Välkommen till Abelko Multistyr programvara. Multistyr ingår i Abelko Enercom program. Multistyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00 1 Nimbus Alarm Server Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver Version: 2.0.00 TroSoft AB www.automatisera.nu 2 Utvecklat av: TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNINGE Besöksadress: Centralvägen 5 144 62 RÖNNINGE

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Användarguide Copyright 2003-2013, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 R Användarguide Standard Template Innehåll i Innehåll

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara PR Kort 2.44 1 Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara Innehållsförteckning Allmän beskrivning av PR-kort EU systemet... 3 Halvfabrikat... 3 Utrustning... 3 Programvara... 3 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Dokument senast ändrad: 15 August 2012 http://www.keylogic.se. Icarus - Kunskapsbanken.docx 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Modem... 4

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual EXONAUT 4.3 - med GIS-verktyg Användarmanual Välkommen Denna manual stödjer ditt användande av Exonaut 4.3. Exonaut är ett system framtaget för att planera och koordinera övningar och dess ingående resurser.

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

SPC Pro Programming Tool

SPC Pro Programming Tool SPC Pro Programming Tool Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse... 7 2 Teknisk information... 8 3 Beskrivning av programvaran... 9 3.1 Driftlägen...9 3.1.1 Offline-läge...9 3.1.2 Online-läge...9

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer