KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL. KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL 2007-02-20"

Transkript

1 KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL PAAM Systems AB Stubbengatan 2 Tel: Örebro, Sweden Fax:

2 INNEHÅLL 1. KEYCOM SYSTEMKRAV TILLBEHÖR KEYSAFE SYSTEMKRAV LOGIN ANVÄNDARNIVÅER REGISTRERA ETT KEYSAFE SYSTEM KEYSAFE INSTÄLLNINGAR ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR TCP/IP RS RS KEYSAFE LICENS ANSLUTA TILL ETT KEYSAFE SYSTEM KEYSAFE TRÄD STATION KEYSAFE ALARM NAVIGERINGSKNAPPAR ANVÄNDARE TOUCH / KORT MENY EDITERA TOUCHSERIENR EDITERA MAGNETKORT/RFID DATA BEHÖRIGHET NYCKLAR LARMTID HISTORIK VÄLJ HISTORIKFIL URVAL HISTORIK NYCKELSTATUS KONFIGURATION SYSTEMINFORMATION KONFIGURATION RESERVERINGAR (LICENSBEROENDE) RAPPORTER PROGRAMINSTÄLLNINGAR PROGRAM INSTÄLLNINGAR KOMMUNIKATION ANVÄNDARE HISTORIK TOUCHLÄSARE ANDRA INSTÄLLNINGAR... 18

3 1. KEYcom+ KEYcom+ programvara används till att administrera användare och behörigheter i PAAM Systems KEYsafe nyckelhanteringssystem. KEYcom+ är utvecklat för PAAM Systems AB av Nova Electronics Development AB. Programvaran kan hantera ett eller flera KEYsafe system. Kommunikationen mellan skåpet och datorn sker via Ethernet (TCP/IP), RS232 eller RS Systemkrav Windows 95/98/2000/XP eller NT4 (SP4). Pentium 266 MHz 64 MB RAM Minst 10 MB ledigt hårddiskutrymme för programfilerna Skärmupplösning 800 x 600, minst 256 färger En (2) ledig serieport (RS232) som kan kommunicera med bps eller/och ett nätverkskort för TCP/IP kommunikation. 1.2 Tillbehör - Läsare för touchknappar från Dallas Semiconductor, typ DS9490R för anslutning till USB porten eller DS9097U för anslutning till com porten. - Magnetkortsläsare som ansluts via USB eller i serie med tangentbordet (PS/2). - RFID läsare som ansluts till com porten 1.3 KEYsafe systemkrav Programmet kräver att skåpet/systemet har lägst firmware version 2, rev 2. För mer information kring användandet av KEYsafe, se KEYsafe manualen. 2. Login När programmet startas visas login fönstret: Ange lösenordet för Administratör, Operatör eller Användare och välj OK. 2.1 Användarnivåer KEYCom+ har tre behörighets nivåer; Administratör, Operatör och Användare. Om inloggning sker med lösenord för Administratör nivå så ger KEYCom+ möjlighet att genomföra uppdateringar och förändringar av användare och nycklar i KEYsafe centralenheter, samt förändra konfigurationen i KEYsafe centralenheterna. Vid nyinstallation av programmet så är lösenordet för denna nivå Om inloggning sker med lösenord för Operatör nivå så ger KEYCom+ möjlighet att 1

4 genomföra uppdateringar och förändringar av användare och nycklar i KEYsafe centralenheter. Vid nyinstallation av programmet så är lösenordet för denna nivå Om inloggning sker med lösenord för Användare nivå så ger KEYCom+ möjlighet att titta på historik, nyckelstatus och aktuell konfiguration. Vid nyinstallation av programmet så är lösenordet för denna nivå REGISTRERA ETT KEYSAFE SYSTEM Innan programmet kan kommunicera med ett anslutet KEYsafe är det nödvändigt att registrera systemet. Registreringen kräver en licenskod som kan tillhandahållas av tillverkaren. Licenskoden innehåller information om aktiverade funktioner och en kod som behövs för att kunna kommunicera med KEYsafe systemet. När licenskoden beställs behöver tillverkaren skåpets serienummer. Se KEYsafe manualen för information om hur man får reda på serienumret. För att registrera ett system krävs det att man är inloggad som Administratör. REGISTRERA SYSTEM 1. Klicka på Inställningar KEYsafe under menyn Inställningar i huvudfönstret. 2. Klicka på Ny 3. Välj kommunikations Mode (TCP/IP, RS232 eller RS422). 4. Ange parametrarna för den valda kommunikationstypen (t ex. IP adress för TCP/IP kommunikation). 5. Klicka på Licens 6. Ange systemets serienummer och licenskod och välj OK. 7. Klicka på Ny för att registrera ytterligare ett system, eller välj OK för att stänga ner fönstret och spara registreringen. För mer information om de olika parametrarna och inställningarna, se följande stycke: KEYsafe inställningar. Information om hur man ansluter till ett system för att administrera användare och se historik, se Ansluta till ett KEYsafe system på sida 5. 2

5 4. KEYsafe inställningar Alla inställningar för KEYsafe systemen sparas i en konfigurationsfil som är specificerad i Program inställningar. Om flera olika uppsättningar av system/skåp är att föredra, så är det möjligt att spara filen med olika namn och välja lämplig fil i Program inställningar. Se sida 14 i detta dokument. Klicka på Inställningar KEYsafe under menyn Inställningar. Arkiv / Spara till fil Gör det möjligt att spara den aktuella uppsättningen av KEYsafe system i en annan fil än den som anges i Program inställningar. Arkiv / Läs från fil Gör det möjligt att öppna en tidigare sparad fil. Om man väljer Ja på frågan om att Spara ändringar så kommer den aktuella filen som är specificerad i Program inställningar att skrivas över. 4.1 Allmänna inställningar Namn KEYsafe systemets namn, som är angivet under Konfiguration när man är ansluten till systemet. Mode Kommunikationstyp; TCP/IP, RS232 eller RS422 slav. Inställningarna för varje typ finns på nedre delen av fönstret. Nätverkslicens Licensnummer för kommunikation. Inmatning sker via Licens knappen. Funktionslicens Visar vilka programfunktioner som är aktiverade för det aktuella systemet. Stationsnummer Stationsnumret används vid kommunikation. Skall normalt vara 1 utom när RS422 används. Detta värde måste vara samma som det som anges i systemet/skåpet. Server Adress 3

6 Adress for kommunikation. Normalt är 200. Frame timeout Tidsperiod som programmet väntar på svar från skåpet innan det betraktas som en timeout. Normalt är 1200 ms. Omsändningar Hur många omsändningar som skall göras vid timeout innan användaren erhåller ett felmeddelande. Normalt är TCP/IP KEYcom+ kan kommunicera med KEYsafe system via Ethernet och TCP/IP. Detta är den rekommenderade kommunikationsmetoden. Inställningarna för TCP/IP finns under fliken TCP/IP i KEYsafe inställningar IP Address IP adress för KEYsafe systemet. Port Kommunikationsport för IP, normalt Reset Port Kommunikationsport för återställning av nätverkskortet i KEYsafe, normalt Socket Timeout Timeout för TCP/IP kommunikation. Normalt 2000 ms. Använd blockerande sockets Markeras i förekommande fall. Ställ in default Återställer parametrarna i KEYsafe systemets nätverkskort till standardvärden på äldre KEYsafe system. 4.3 RS232 Det är möjligt att kommunicera med KEYsafe via serieporten på datorn (RS232). Inställningarna för RS232 finns under fliken RS232 i KEYsafe inställningar. Serieport Serieporten som KEYsafe systemet är anslutet till. Anslut via modem Kryssa i om anslutningen sker via modem. 4

7 Telefonnummer Telefonnumret som skall ringas upp vid anslutning. Initierings sträng Initieringssträng för modemet. Normalt ATZ. För andra inställningar, se manualen till modemet. Uppringning Uppringningssträng för modemet. Normalt ATDT. För andra inställningar, se manualen till modemet. Standard Återställer standardvärden för modemet (ATZ and ATDT). 4.4 RS422 Fler än ett KEYsafe kan anslutas till samma nätverkskort eller serieport genom att använda RS422 adaptrar (ADAM). När två eller fler system ansluts med RS422, måste de ha olika stationsnummer. Inställningarna för RS422 finns under fliken RS422 i KEYsafe inställningar. Slav ansluten till Anger huvudsystemet som RS422 slaven är ansluten till. VIKTIGT! Samtliga system som är anslutna (även master) måste ha olika stationsnummer, annars kommer följande felmeddelande erhållas vid anslutning: Slav och master har samma skåpnummer. Innan anslutning till en slav sker, måste först huvudsystemet vara anslutet, annars kommer följande felmeddelande erhållas: Master är inte ansluten. 4.5 KEYsafe Licens Varje KEYsafe system kräver en licenskod för att acceptera fjärrstyrning. Licenskoden anges i licensfönstret. System Serienummer KEYsafe systemets serienummer. Detta fält är bara editerbart när serienumret är odefinierat. Licenskod Licenskod som erhålls av tillverkaren. Verifikation licenskod Verifikation av licenskod. Med knappen är det möjligt att läsa in koden från en licensfil som kan tillhandahållas av tillverkaren. 5. ANSLUTA TILL ETT KEYSAFE SYSTEM För att ansluta till ett registrerat KEYsafe, markera systemet i trädstrukturen till vänster i huvudfönstret och välj Anslut i Arkiv menyn eller i verktygslisten. Om trädet inte är synligt, aktivera Visa KEYsafe träd under Fönster menyn. Information om 5

8 kommunikationen visas i trädstrukturen och på Stations fliken. Fler än ett system kan vara anslutet samtidigt. För att koppla från ett KEYsafe, välj Koppla ifrån i Arkiv menyn eller i verktygslisten. Det är möjligt att koppla ifrån bara det aktuella systemet eller samtliga system. Om programmet avslutas kommer alla anslutningar att stängas ner. 6. KEYsafe träd Till vänster i huvudfönstret visas en trädstruktur. Här väljer man vilket system man ska ansluta till och administrera. KEYsafe trädet kan visas/döljas genom att välja Visa KEYsafe träd i Fönster menyn eller med snabbknappen i verktygslisten. Kolumnen Komm. status visar aktuell status för anslutningen. Kolumnen Status visar information om de olika grupperna av data. Siffror av typen 59(59) visar antal poster som överförts från skåpet till programmet i förhållande till det totala antalet registrerade poster. 7. Station Här visas grundläggande information och aktuell status för det valda KEYsafe systemet. 7.1 KEYsafe alarm När ett alarm har inträffat i ett anslutet system, visas det på Stations fliken. Ett alarm kan bara deaktiveras lokalt vid KEYsafe systemet/skåpet. Se KEYsafe manualen. 6

9 8. Navigeringsknappar 9. Användare På den här sidan administreras användarna. Det finns möjlighet att ändra namn, lösenord, touchknapp/kort/rfid och behörigheter mm. Bocka ur Aktiv rutan för att temporärt inaktivera en användare. Nyckelbegränsning Tillåter användaren att endast ta ut ett begränsat antal nycklar. (licensberoende) Engångslogin Tillåter användaren att endast logga in två gånger. Med filtret Visa endast aktiva användare är det möjligt att välja om inaktiva användarprofiler skall synas i listan eller inte. Det finns möjlighet att konfigurera det här filtret i Inställningar / Programinställningar / Användare. Beroende på inställningar så sparas förändringar automatiskt eller manuellt. För att spara förändringar i användarlistan manuellt, välj Arkiv / Spara Användare. Statusen på posten(erna) indikeras med färger 7

10 Ljusröd Tabellen är endast läsbar(när KEYsafe är offline) Orange Posten är ändrad men ändringarna är ännu inte överförda till KEYsafe systemet. Grå Användaren är inaktiverad. 9.1 Touch / kort meny Här finns möjlighet att lägga till och ändra serienummer för touchknapp, magnetkort/rfid eller radera data. Dubbelklicka i touch/kort fältet för den användare du vill förändra. Menyfönstret nedan syns. Denna meny kan konfigureras i Inställningar / Programinställningar / Användare. 9.2 Editera touchserienr Automatisk Det är möjligt att ansluta en touchknappläsare till en USB port eller en serieport (RS232), för att kunna läsa serienumret automatiskt. Högerklicka var som helst i fönstret som visas nedan, och välj Konfigurera för att konfigurera läsaren. Den här funktionen kräver en läsare av typen DS9490R eller DS9097U från Dallas Semiconductor. Manuellt Ange i fönstret nedan, det hexidecimala serienumret som syns på touchknappen. ALLA siffror måste anges. NOTERA Det övre vänstra fältet är en checksumma som kontrollerar om serienumret är av korrekt format. Om detta nummer inte finns tillgängligt måste Felkontroll avaktiveras. 9.3 Editera magnetkort/rfid data För att kunna lägga in magnetkort/rfid data för en användare krävs det att en magnetkort/rfid-läsare är ansluten till datorn. Om detta saknas måste korten registreras direkt vid KEYsafe systemet. Se KEYsafe manualen. När Editera magnetkort data väljs visas fönstret nedan. 8

11 Dra kortet genom läsaren och välj OK när data visas i fältet. NOTERA Det faktiska magnetkortnumret lagras inte någonstans. Bara ett beräknat värde (hash) sparas. 9.4 Behörighet För att editera nyckelbehörighet för en användare, dubbelklicka i behörighetsfältet. Fönstret nedan visas. Användaren har behörighet till nycklarna: 1 tom 12, 14 tom 16 och 25 Ange till vilka nycklar som skall tillåtas behörighet med följande syntax: Start Slut, Enskild nyckel osv. Se exemplet i fönstret ovan. Det är också möjligt att bestämma om användaren ska ha Engångslogin och/eller Nyckelbegränsning. Mer information om dessa funktioner finns i KEYsafe manualen. 10. Nycklar På den här sidan finns möjlighet att ange/ändra namn för nycklar, sätta larmtider och ange extra information om nyckelknippan. (max 128 tecken, syns enbart på detta ställe) Med filtret Visa endast aktiva nycklar finns möjlighet att välja om inaktiva nycklar (nycklar utan namn) skall synas i listan eller ej. Beroende på inställningar så sparas förändringar automatiskt eller manuellt. För att spara förändringar i nyckellistan manuellt, välj Arkiv / Spara nycklar. Statusen på posten(erna) indikeras med färger Ljusröd Tabellen är endast läsbar (när KEYsafe är offline). Orange Posten är ändrad men ändringarna är ännu inte överförda till KEYsafe systemet. 9

12 10.1 Larmtid Dubbelklicka i Larmtid fältet för den nyckel du vill editera. Fönstret ovan visas. Här kan du ange en tidsperiod för hur länge en nyckel kan vara uttagen innan ett larm inträffar. Tidslarm funktionen måste aktiveras i Konfiguration / Konfiguration. Standard larmtid kan också anges här. Se sida 11 i denna manual. 11. Historik På den här sidan visas historiken som lagrats i systemet Välj historikfil Om historiken finns i flera olika filer, är det möjligt att här välja vilken fil som ska visas. Man kan också skapa en ny fil eller öppna och visa en fil som lagrats på annan plats. En ny fil kan bara sparas i den standardkatalog som skapas av KEYcom Urval historik Det går att filtrera historiken så att bara den information som är önskad visas i listan. Välj Historik / Urval Fönstret nedan visas. 10

13 Aktivera de önskade filtren och välj OK. Ett aktivt filter indikeras med rött i titeln för den filtrerade datakategorin/kolumnen. Välj Historik / Nollställ urval eller bocka ur Filter aktivt rutan i fönstret ovan för att ta bort filtreringen. 12. Nyckelstatus Den här sidan visar aktuell nyckelstatus; om en nyckel är uttagen och när den togs ut. Nyckel Anger vilka nycklar som är uttagna Användare Anger vilken person som tagit ut nyckelknippan. Uttagen Anger vid vilken tidpunkt nyckelknippan togs ut. Återstående tid Anger återstående tid innan nyckelknippan måste vara återlämnad. Tidsbegränsad Anger om nyckelknippan har tidsbegränsning. 13. Konfiguration Inställning av parametrar i ett anslutet KEYsafe görs på sidan Konfiguration. Sidan består av två sektioner: Systeminformation och Konfiguration Systeminformation Här visas viktig systeminformation. Det är möjligt att ändra systemets namn och att synkronisera klockan med datorns tid. 11

14 Förändringar i konfigurationen sparas inte automatiskt. De måste överföras till skåpet med Spara konfiguration. Hämta konfiguration Uppdaterar informationen på sidan genom att hämta aktuell konfiguration från KEYsafe systemet Konfiguration Inställningar som berör larmtider, menyspråk och huvudkoder är åtkomliga från den här sidan. Beskrivning av de olika parametrarna och alternativen finns i KEYsafe manualen. 12

15 14. Reserveringar (licensberoende) Här finns möjlighet att definiera och förändra nyckelreservationer. Denna funktion kontrolleras av licenskoden. Beroende på licensen så är nedanstående alternativ möjliga: Inga reservationer är tillåtna. Endast Användar-reservationer är tillåtna. Endast Alarm-ID reservationer är tillåtna. Reservationer för både Användare och Alarm-ID är tillåtna. Klicka på för att lägga till en reservation. Fönstret nedan visas. Välj typ av reservation, vilken nyckel som ska reserveras och för vilken användare eller Alarm-ID. Välj OK. Klicka på för att radera en reservation. Beroende på inställningar så sparas förändringar automatiskt eller manuellt. För att spara reservationer manuellt, välj Arkiv / Spara reservationer. Reservationernas status indikeras med färger Ljusröd Tabellen är endast läsbar (när KEYsafe är offline). Orange Posten är ändrad men ändringarna är ännu inte överförda till KEYsafe systemet. 15. Rapporter Välj Skriv ut från Arkiv menyn eller från verktygslisten. En förhandsgranskning av en rapport visas. Välj Arkiv / Skrivarinställning för att ställa in standardskrivare. MENYFÖRKLARING 13

16 16. Programinställningar Välj Inställningar / Program inställningar för att konfigurera programmet. Fönstret består av fyra flikar: Program inställningar, Kommunikation, Användare och Historik Program inställningar Inställningsfil KEYsafe Här sparas inställningarna för de KEYsafe system som administreras (är synliga i KEYsafe trädet). Genom att välja en annan fil är det möjligt att administrera en annan uppsättning system. Cache mapp Sökvägen till mappen där historikdata från KEYsafe systemen lagras. Login lösenord Här finns möjlighet att ändra lösenord för Administratör, Operatör och Användare. Lagra cachedata komprimerat När rutan är ikryssad lagras data komprimerat. Tillverkaren rekommenderar att data lagras komprimerat, eftersom det skyddar eventuell känslig information (komprimeringen krypterar data). KEYcom+ sparar data från KEYsafe systemen i Cache mappen under installationsmappen. Cachedata används för att visa användare, historik m.m. när systemet inte är anslutet. Det används också för att undvika att hämta oförändrad data från systemen vid varje anslutning. All förändrad data hämtas automatiskt. Minimera till aktivitetsfältet När rutan är ikryssad kommer programmet att minimeras till aktivitetsfältet. 14

17 16.2 Kommunikation KEYcom+ ANVÄNDARMANUAL Den här fliken innehåller inställningar för kommunikationen som sker mellan KEYcom+ och KEYsafe systemen. Använd komprimering När rutan är ikryssad kommer KEYcom+ att använda komprimering i kommunikationen med KEYsafe systemen. Det rekommenderas att man använder komprimering för att få snabbare kommunikation. Överför data batchvis När rutan är ikryssad kommer data att skickas batchvis. Skall normalt inte vara aktiverat. Uppdatera ändrade poster automatiskt När rutan är ikryssad, kommer alla förändringar att överföras automatiskt till KEYsafe systemen. Intervallet för detta bestäms av värdena under Uppdateringsintervall. Om rutan inte är ikryssad måste alla förändringar sparas manuellt (Arkiv menyn). Synkronisera klockan När rutan är ikryssad kommer KEYsafe systemets interna klocka att automatiskt synkroniseras med systemklockan i datorn när en anslutning sker. Status intervall Anger hur ofta KEYcom+ ska skicka en statusbegäran till ett anslutet KEYsafe system. Rekommenderade värden är ms Användare Kontrollerar hur användare hanteras av KEYcom+. 15

18 Ge behörighet till alla nycklar Om en aktiv användare inte har tilldelats behörighet till någon nyckel kommer användaren automatiskt att få behörighet till alla nycklar. Visa icke tomma användare När denna ruta är ikryssad kommer alla användare som innehåller data att visas när filtret Visa endast aktiva användare är aktiverat. Acceptera samma lösenord När denna ruta är ikryssad tillåts flera användare ha samma kod i de fall där användarna har kod tillsammans med touchknapp/kort som identifikation. Visa lösenord Det är inte möjligt att välja Visa lösenord. Visa varning när felaktig När denna ruta är ikryssad visas en varning om en felaktig kortalgoritm används. Editeringsrutor för touch/kort Bestämmer vilken form av editeringsruta som skall visas vid inmatning av data i fältet touchknapp/kort. Vid valet Meny så finns både touch och kort tillgängliga. Största längd på lösenord. Används för att ange den högsta antalet siffror i PIN-koden Historik Det finns ett antal alternativ när det gäller hur KEYcom+ skall hantera historiken som hämtas från KEYsafe systemet. 16

19 Fil med historik beskrivning Den här filen innehåller inställningar för hur historiken visas. Editera inte denna fil utan att först ha kontaktat tillverkaren. Om filen är skadad är det möjligt att generera en ny fil med Skriv standard knappen. Max storlek på historikfil Maximalt antal poster i en historikfil innan en ny skapas. Ett alltför högt värde kan påverka prestanda vid historikhantering/visning. Rekommenderad filstorlek är poster. Sorteringsordning Anger om sorteringsordningen ska vara stigande eller fallande 17. Touchläsare För att kunna kommunicera med en touchläsare, måste programmet ha de korrekta inställningarna. Välj Inställningar / Touchläsare Fönstret nedan visas. 17

20 Kommunikations port Anger om läsare är ansluten till USB eller kommunikationsport Läsare Typ av läsare som är ansluten. DS9090R för USB eller DS9097U för com-port. Verifiera När alla inställningar är gjorda är det möjligt att testa kommunikationen med läsaren. Timeout Timeout för svar från läsaren. Ignorera Touch-minnen av typen Vilka touchminnen som ska ignoreras. Autosökningstid Tidsintervall som anger hur ofta programmet ska skanna av touchläsaren. Rekommenderat värde är 1000 ms. Använde overdrive för Vissa touchminnen kan kommunicera med högre hastighet än normalt. Ange vilka typer här. Normalt skall bara DS1996 väljas. Verifiera När alla inställningar är gjorda är det möjligt att testa kommunikationen med läsaren. 18. Andra inställningar Inställningar / Visa namnlist När detta alternativ är aktiverat visas namnlisten. Namnlisten visar KEYsafe systemets namn, positionen i KEYsafe trädet samt aktuell tid. Inställningar / Visa snabbknappar När detta alternativ är aktiverat syns verktygslisten med snabbknappar. Den innehåller genvägar till olika funktioner i KEYcom+. Anpassa snabbknappar Det är möjligt att anpassa verktygslisten med snabbknappar. Högerklicka någonstans i listen och välj Anpassa 18

21 Inställningar / Språk Det är möjligt att ändra språket som används i KEYcom+. Fönster / Visa KEYsafe träd När detta alternativ är aktiverat visas alla registrerade KEYsafe system i en trädstruktur till vänster i huvudfönstret. 19

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Smartair System TS1000

Smartair System TS1000 Smartair System TS1000 Installations & Driftsättningsguide Wireless funktion, ver.5xx 1 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll... 2 1.2.1 Wireless

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101 Användarhandbok Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion Svenska December 2007 Part number: 467721-101 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation

Läs mer

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Besök 08 Användarmanual Administration, registrera & inställningar ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Innehåll Inställningsguiden, steg för steg... 3 Steg 1 (Licens)... 3 Steg 2

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Installation och bruksanvisning BLIS

Installation och bruksanvisning BLIS Installation och bruksanvisning BLIS Här följer en instruktion för hur man installerad BLIS samt hur man sätter upp programmet. Börja med att ställa in datorn enligt nedanstående. Inställningar i datorn:

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Utseende Dovado Tiny:

Utseende Dovado Tiny: Manual Dovado Tiny Välkommen! Med några enkla steg gör du ditt mobila bredband till hela hemmets bredband. Sedan är det bara koppla upp sig mot Internet: skicka e-post, chatta, surfa, spela online, ladda

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Så här kommer du igång med ditt bredband Aktivera dig på Pite.com idag. Surfa redan ikväll!

Så här kommer du igång med ditt bredband Aktivera dig på Pite.com idag. Surfa redan ikväll! VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ANSLUTITS TILL STADSNÄTET PITE.COM Så här kommer du igång med ditt bredband Aktivera dig på Pite.com idag. Surfa redan ikväll! 1 Information och innehåll Välkommen till

Läs mer