ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28"

Transkript

1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK Närvarande var total 22 st av våra medlemmar varav huvudstyrelsen och alla sektioner var representerade samt stipendiater. 1 Mötets öppnande Årsmötet öppnades av klubbens ordförande Henry Forsberg. Han hälsade alla välkomna till årsmötet för år Mötets behöriga utlysande Kallelse till mötet har varit annonserad i VK och VF. Annonsering har också skett via affischer i byn och blänkare på hemsidan samt flygblad i brevlådorna Ordförande frågar om årsmötet kan godkännas som behörigt utlyst. Mötet svarade- Ja 3 Fastställande av dagordning Henry vill att vi under övriga frågor tar upp om en stadgeändring Mötet bestämde att paus för fika sker efter utdelning av stipendier. Årsmötet godkände föreslagen dagordning. 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet Val av ordförande och sekreterare för mötet. Henry och Pälle föreslogs som ordförande respektive sekreterare för mötet. Årsmötet valde dessa enhälligt. 5 Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet Till justeringsmän valdes Jan-Peter Nordmark och Neil Cory. 6 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser, samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. Sektionernas kommentarer Innebandy: Roger Nilsson ville bara nämna at samarbetet med Sävar IK fungerar bra. Fina resultat både på herr o dam-sidan. Fin återväxt bland de yngre. Övrigt hänvisar han till verksamhetsberättelsen..

2 Skidsektionen (Jan-Peter) poängterar att Björn Sandström är uttagen till junior-landslaget. 6 st åkare ska gå på skidgymnasiet i Lycksele och 2 st på skidgymnasiet i Älvsbyn till hösten trots att Moa Lundgren har tackat nej. Täfteå IK ( via Umeå Skidallians ) var med och arrangerade stora Skid-SM på T3 arena under SM-veckan med mycket lyckat resultat där TIK bl.a gjorde en mycket fin insats på herr-stafetten. Vi är överlägset största klubben i Västerbotten med över 100 aktiva ungdomar. Övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen. Fotbollssektionen (Johan K) poängterade att Futsal växer fort och TIK har numera både herr- och ungdomslag. Fina resultat på många håll. TIK 2:a i pojkallsvenskan efter IFK Luleå. Samarbetet med Sävar och FBIK växer. Fotbollen kommer att satsa stort på ledarutbildning. Målsättning för A-laget 2014 är topp 3 i serien. Henry gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse och berörde lite extra * Styrelsens uppgift är att ge sektionerna de bästa förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Vårt medlemstal ökar allt efter vi jobbar med det nya medlemsregistret som vi har infört. Bara att konstatera att danslogen är den, till dags dato, bästa investering klubben gjort. Mycket pengar dras in varje år i logen via dans o bingo. Närmast åligger det nu att byta ut varmvattenberedarna här i klubbstugan eftersom de börjat läcka samt att fortsätta energibesparingen som påbörjades i fjol. Henry avslutade sin redogörelse med att tacka alla ledare, aktiva och föräldrar som på något sätt bidragit till verksamheten under året, och som bidrar till Täfteå IK:s framtida utveckling. Resultat och balansräkning Jan Palmquist ger en ekonomisk redovisning. Det mesta ser ut som det brukar när det gäller vår ekonomi, stabilt och nästan kopierat från föregående år. Janne påpekade att vi ökat på aktiekapitalet i fastighetsbolaget från till 1,2 miljoner pga det nya skolbygget. Övrigt så hänvisas till balans- o resultaträkningen. Jan-Peter anmärkte på att balans- o resultaträkningen samt verksamhetsberättelserna inte är klara någon vecka före årsmötet så man kan studera siffrorna innan mötet för att kunna ställa relevanta frågor. Styrelsen får tänka på det till nästa årsmöte.

3 7 Revisorernas berättelse Revisor Lars Ekeståhl har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Då det inte framkommit någon anmärkning tillstyrker han att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Ordförande frågar årsmötet: -Kan årsmötet ge ansvarsfrihet till styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet besvarar frågan med Ja 9 Fastställande av medlemsavgift Medlemsavgiften är idag 300kr/familj och enskild. (sedan tillkommer en deltagaravgift på 600kr/familj) Styrelsen har diskuterat frågan en tid. Någon föreslog att man kanske skulle ha olika avgifter på enskild medlem och familj men enades om att avvakta något år till. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften är oförändrad år Årsmötet svarar Ja 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år Henry gick igenom verksamhetsplanen och Janne budgeten för Inga större synpunkter på verksamhetsplanen framkom och inga justeringar på budgeten gjordes. Budget och verksamhetsplan enligt styrelsens förslag fastställdes av mötet. 11 Utdelning av ungdomsstipendium Priset delas och ges till Lukas Adolfsson, skidor och fotboll Med motivering: Går till en kille som gjort mycket fina resultat på skidor denna vinter, och som spelar fotboll i klubbens A-lag där han gjorde debut som 15-åring. Han kvalificerade sig som förste spelare på länge, till Halmstads-lägret där Sveriges bästa i hans årskull medverkade och där han gjorde mycket bra ifrån sig.

4 Viktor Strömberg, Skidor och fotboll Med motivering: Till en annan kille som också gjort mycket fina resultat på skidor denna vinter, och som dessutom spelar fotboll i klubbens A-lag vilket visar att det går att kombinera dessa idrotter på ett lyckosamt sätt. Utdelning av ledarstipendium Priset går till Daniel Häggmark, fotboll Med motivering: Går till en kille som tidigare varit A-lags tränare och som nu tränar det näst äldsta flicklaget och fått bra snurr på det. Till detta gör han ett bra jobb i sektionen och är involverad i vinterträningen för fotboll samt kommer att medverka som ledare i flera lag. Utdelning av Åsemar-stipendiet 2013, Lukas Adolfsson Motivering; En lång tå, är ett kännetecken på årets stipendiat. Uppfattas ofta ha lite mer tid än motståndarna på planen. Utanför planen kan årets stipendiat ibland uppfattas blyg vilket inte syns på planen. Tävlingsinstinkten märks inte i vardagen men det finns ofta en växel till när målet närmar sig. Stipendiaten har under 2013 debuterat som 15 åring i A-laget och även deltagit i SVFF:S elitläger i Halmstad. Är dessutom en mycket duktig och respekterad ledare i förningens fotbollsskola och en förebild för de yngre fotbollsspelarna i föreningen. Sektionen föreslår utifrån de nominerade att styrelsen tilldelar Lukas Adolfsson 2013 års stipendiat. Utdelning av års medaljer Medaljer delades ut till de som medverkat som aktiva eller ledare i klubben de antal år och som fortfarande är aktiva

5 12 Val av: Huvudstyrelse Henry Forsberg kvarstår som ordförande 2014 Jan Palmqvist kvarstår som kassör 2014 Pär-Erik Sundström omval som sekreterare Johanna Cory omval som ledamot Henric Bergdahl kvarstår som ledamot 2014 Roger Nilsson omval som ledamot Henrik Lundberg omval som ledamot Runar Brännlund omval som ledamot 2014 Ove Oscarsson omvald som suppleant 2014 Styrelsen får i uppdrag att snarast försöka få fram ytterligare 2 suppleanter. Innebandysektion Christer Jönsson nyval som sammankallande i sektionen 2014 Roger Nilsson nyval som kassör Thomas Jonsson kvarstår som ledamot 2014 Patrik Jonsson nyval som ledamot Björn Lindberg nyval som ledamot Anders Tafflin nyval som ledamot Per Nyström nyval som ledamot Fotbollssektion Marcus Bigren omval som sammankallande Henrik Bergdahl omval som kassör Johan Kröger omval som ledamot Daniel Häggmark nyval som ledamot Skidsektion Mikael Byström omval som sammankallande 2014 Tomas Fridh kvarstår som kassör 2014 Mikael Strömberg omval som ledamot 2014 David Lundgren nyval som ledamot Per Sandström omval som ledamot Henrik Lundberg omval som ledamot 2014 Christer Björkman omval som ledamot 2014 Monica Eneslätt kvarstår som ledamot 2014 Jan-Peter Nordmark omval som ledamot Stefan Arwidsson nyval som ledamot Jonas Åström nyval som ledamot

6 Bingo och Nöjessektion Ove Oscarsson omval som sammankallande för 2014 Henry Forsberg omval 2014 Revisorer Ingen revisor väljs, se övriga frågor. Valberedningen för år 2014 Mötet beslutar att sektionerna hittar en representant var från sin sektion, som ska ingå i valberedningen. Vilka som utsetts ska meddelas till huvudstyrelsen innan den sista augusti 13 Övriga frågor: Stadgeändring Henry F som ordförande föreslår att Täfteå IK gör en ändring i sina stadgar vad gäller revisorer. Sedan några år tillbaka så anlitar klubben en auktoriserad revisionsbyrå, både för klubben samt fastighetsbolagets bokföring. Detta skulle innebära att vi på årsmötet tar bort punkten 12e Val av revisor. Mötet samtycker till förslaget. Cykelväg skolan - Täfteborg Frågan kom upp om föreningen har gjort något för att uppvakta kommunen om att anlägga en cykelväg mellan skolan och Täfteborg? Svaret på frågan är att det gjordes för flera år sedan men inte på senare tid. Roger Nilsson påpekade att Täfteå Intresseförening jobbar i frågan och har uppvaktat Kommundelsnämnden i Sävar som håller på med en ny stadsplan över Täfteå. Nuvarande stadsplanen är från 1983 och det har hänt mycket sen dess. Styrelsen får i uppdrag att författa en skrivelse till KDN i frågan om en ny cykelväg som anses ha stor betydelse för säkerheten för byn ungdomar. Årsfest Roger Nilsson frågade mötet om hur vi ska göra med festen? Vad är problemet att inte våra ledare och medlemmar ställer upp? Fel tidpunkt, dåligt utlyst, eller vad? Johan Berglund anser att inget fel är begått utan det är den allmänna trenden att det är svårt att göra folk engagerade. Styrelsen får i uppdrag att försöka anordna nästa års fest lite tidigare och på logen i stället. Inga övriga frågor framkom.

7 14 Mötets avslutande Henry avslutade mötet och tackade alla för ikväll. Täfteå den 28/ Henry Forsberg, ordförande Pär Erik Sundström, sekreterare Jan-Peter Nordmark, justerare Neil Cory, justerare

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer