Personligt ombud Vad har hänt från ? ISSN , meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:"

Transkript

1 Personligt ombud Vad har hänt från ? ISSN , meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen, I&P, Förvaltningsenheten, Växjö Telefon: E-post:

2 Förord Regeringen beslutade år 2000 om statsbidrag till en nationell uppbyggnad av verksamheter med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Socialstyrelsen fick Regeringens uppdrag att fördela statsbidraget till landets länsstyrelser som sedan i sin tur har beslutat om vilka kommuner som fått bidrag. Denna rapport är en kort sammanställning av bakgrunden till insatsen personligt ombud samt en redogörelse för hur situationen ser ut i Kronobergs län. Rapporten har sammanställts av socialkonsulenten Barbro Aronzon. Växjö i november 2002 Britt Segerberg LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN PM om Sid 1

3 Personligt ombud en möjlighet! Psykiatriutredningen 1992 Psykiatriutredningen föreslår i sitt slutbetänkande Välfärd och valfrihet (SOU 1992:73) att långvarigt och allvarligt psykiskt störda ska få rätt till personliga ombud. I England och Storbritannien har utvecklats en stödform kallad case management, som bygger på att allvarligt psykiskt sjuka personer behöver vård, stöd och service från en rad olika organ för att kunna leva ett självständigt och bra liv ute i samhället. För detta krävs en samordnad funktion. Utredningen anser att denna funktion bör prövas även i Sverige och kallar den personligt ombud. Personliga ombud konstaterar regeringen att stödet till psykiskt funktionshindrade personer skulle kunna förbättras med hjälp av personliga ombud. Ombuden skulle då få ett ansvar för att den enskildes behov uppmärksammas och att insatserna samordnas. Regeringen beslutar om att en försöksverksamhet skall ske under tre år, åren Växjö Rehabcenter 1994 I Kronobergs län startar redan år 1994 ett treårigt projekt för psykiskt funktionshindrade som kallas Växjö Rehabcenter. Projektet är numera permanentat och är ett samarbete mellan kommun, landsting och försäkringskassa där man arbetar enligt Case managementmetoden. De åtta rehabombuden arbetar enbart inom Växjö kommun. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN PM om Sid 2

4 Psykiatrireformen beslutar Riksdagen om den så kallade psykiatrireformen. Kommunerna får härigenom ett större ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet, erbjuda bra bostäder och omsorg efter behov för psykiskt funktionshindrade personer. Skatteväxling skall också ske mellan landsting och kommuner. Försöksverksamhet 1995 Försöksverksamhet startar på 10 orter i landet med 32 personliga ombud och 250 psykiskt funktionshindrade personer. Försöksverksamheterna skall ge regeringen ett bättre underlag för hur insatsen personligt ombud skall organiseras och utformas. Utvärdering 1999 Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp och utvärdera försöksverksamheterna. Psykiatriuppföljningen 1999:3 visar att; råd/stöd och uppsökande arbete var ombudens vanligaste uppgifter tydligt positiva förändringar har skett av de psykiskt funktionshindrade personernas funktionsförmåga och vårdbehov samt att behovet av öppen och sluten psykiatrisk vård har minskat personerna som ingick i försöken tyckte själva att verksamheten haft en klart positiv betydelse betydligt fler i försöksverksamheterna hade med stöd av ombuden sökt och beviljats insatser enligt LSS jämfört med psykiskt funktionshindrade i övrigt verksamheter med personligt ombud kan organiseras och drivas framgångsrikt med olika huvudmän och organisationsmodeller. Statsbidrag 2000 År 2000 beslutar regeringen om statsbidrag till kommuner som vill anställa personliga ombud. Socialstyrelsen får tillsammans med länsstyrelserna regeringens uppdrag att fördela statsbidraget. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN PM om Sid 3

5 Regeringen har avsatt 30 miljoner för år 2000, 60 miljoner för år 2001 och 90 miljoner för år 2002 och tillsvidare. Kronobergs län kommer från och med år 2002 att få drygt 1,6 miljoner per år att fördela till kommunerna. Ansökan om statsbidrag 2001 Efter många och långa diskussioner beslutar samtliga åtta kommuner i Kronobergs län att gå samman om en gemensam verksamhet för länet. Verksamheten skall bedrivas i samverkan med den befintliga organisationen Växjö Rehabcenter. Växjö kommun ansöker om statsbidrag och de personliga ombuden anställs formellt av Växjö kommuns omsorgsförvaltning. Beslut maj 2001 I maj 2001 fattar Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut om att tilldela omsorgsnämnden i Växjö kommun statsbidrag med kronor för lön och sociala avgifter till 5,4 tjänster som personliga ombud för andra halvåret Beslut som avser hela år 2002 fattas senare av Länsstyrelsen och omsorgsnämnden får vid detta tillfälle statsbidrag med kronor för 5.4 tjänster som personliga ombud. Anställning av personliga ombud 2001 Rekrytering av de personliga ombuden sker via annonsering i lokalpressen. 100 personer är intresserade av tjänsterna och lämnar in sina ansökningar. Representanter från kommuner och föreningar deltar i urvalsförfarandet och fem personer erbjuds anställning som personliga ombud. I januari 2002 är samtliga fem nya ombud på plats och deras inskolning i verksamheten startar. Tre av ombuden är stationerade i Växjö med ett arbetsområde som omfattar kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. De två andra ombuden är placerade i Ljungby med ansvar för kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN PM om Sid 4

6 Ledningsgruppen Ledningsgruppen för Växjö Rehabcenter bestod tidigare av representanter för Växjö omsorgsförvaltning, Växjö Socialförvaltning, Landstinget Kronoberg, Försäkringskassan samt föreningen RSMH. I samband med att verksamheten utökats har ledningsgruppen förstärkts med representanter för kommunerna i väst och i öst. Schizofreni föreningen blir nu också representerad i ledningsgruppen. Konferenser 2002 I januari 2002 inbjuds ledningsgrupperna för personliga ombud i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län till en gemensam konferens i Växjö, där Socialstyrelsen medverkar. I april samma år inbjuds även samtliga nyanställda personliga ombud i de ovan nämnda länen till en tvådagars konferens i Nässjö. Socialstyrelsen medverkar även i denna konferens. De personliga ombudens arbetsuppgifter De psykiskt funktionshindrade personer som kan få stöd av personligt ombud skall vara fyllda arton år. Deras funktionshinder bör innebära ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv. Personerna bör också ha komplexa behov av vård, stöd och service. Ombudens arbetsuppgifter bör vara; att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera dennes behov av vård, stöd och service att tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs att bistå och - om fullmakt finns företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter att se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. Det är viktigt att de personliga ombuden får en fristående roll inom den kommunala organisationens ramar för att på så sätt lättare bli trovärdiga i sin ombudsroll. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN PM om Sid 5

7 Utbildning Växjö Rehabcenter har lagt upp en utbildning för de nya personliga ombuden, som löper under ett par år. Deltagarna kommer från ett flertal kommuner i Sydsverige. Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap om modern rehabiliteringsteori samt principer och metoder för stöd och rehabilitering. Utbildningen ger även kunskap om gällande lagstiftning och praxis samt en nutidsorientering om samhällets utbud av stödåtgärder och service. Utvärdering 2002 Socialstyrelsen har Regeringens uppdrag att utvärdera vilka effekter personliga ombud får för psykiskt funktionshindrade personer och hur olika verksamhetsformer kan påverka tillgången till ombud. Basutvärderingen påbörjas 2002 och omfattar bland annat kartläggning med hjälp av tre enkäter riktade till ledningsgrupperna, ombuden och klienterna. Utvärderingen skall följas upp under åren 2003 och En regional utvärdering planeras under år 2003 för Kronobergs län i samverkan med Kalmar och Blekinge län. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN PM om Sid 6

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003.

Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003. Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003. 1 Sammanfattning av bakgrund för reformen personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade. Psykiatriutredningen behandlade frågan om stöd och samordning

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig

Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig Förmedlingsmedel - en hjälp då det krab bartill sig Förmedlingsmedel - en hjälp då det krabbar till sig ISSN 1103-8209, meddelande 2003:14 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild: Eva

Läs mer

Personligt ombud i Mellansverige ledningsgrupperna och deras arbete

Personligt ombud i Mellansverige ledningsgrupperna och deras arbete Personligt ombud i Mellansverige ledningsgrupperna och deras arbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på

Läs mer

Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006

Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006 Livet blir bättre Utvärdering av verksamheten med personligt ombud i Skaraborg år 2004-2006 FoU - rapport 2006:X FÖRORD Det har varit mycket intressant och givande att under några år fått följa verksamheten

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Daglig verksamhet, LSS

Daglig verksamhet, LSS Daglig verksamhet, LSS TERAPI LUFFA MASSAGE BAKA DAGCENTER KLOCKAN DATOR PENGAR MUSIK Länsstyrelserna i Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Daglig verksamhet, LSS ISSN 1103-8209, meddelande

Läs mer

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008

Inledning. Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder lägesrapport 2008 2009-04-13 Dnr 72-1704/2002 1(18) Till Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utveckla, följa och stödja verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud cl #7 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Sirpa Kramsu Datum 2013-02-14 Diarienummer NHO-2013-0037.31 Nämnden för hälsa och omsorg Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010

Lägesrapport för verksamheter med personligt ombud år 2010 Socialstyrelsen Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohrnan socialst elsen.se 2011-04-05 Dnr 14201/2009 - II 1(7) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm JO Lägesrapport

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Verksamhetsrapport för

Verksamhetsrapport för Verksamhetsrapport för Personligt ombud 2013 Kontaktinformation Bräcke Diakoni Box 210 62 418 04 Göteborg Ansvarig: Eva Svensson eva.svensson@brackediakoni.se 1 Sammanfattning I maj 2000 beslutade regeringen

Läs mer

Stöd vid vård, service och rehabilitering

Stöd vid vård, service och rehabilitering Stöd vid vård, service och rehabilitering Många människor behöver hjälp och stöd för att klara sig i samhället. Behovet av hjälp kan bero på rent fysiska och psykiska funktionshinder. Anhöriga och andra

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer