KALLELSE Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: :00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius (S) Gunilla Dverstorp (M) eller Ida Davidsson (M) Kallade Ledamöter Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Anette Söderstedt (S) förhindrad, Håkan Joelsson (S), Jonas Ringqvist (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (FP), Halina Gustavsson (FP), Ingemar Johansson (FP), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Maj-Britt Hiltunen (SD), Denise Magnusson (SD), Lucas Holm (SD), Tomas Vestin (MP), Annica Snäll (MP), Krister Rohman (KD) 2:a vice ordförande, Lena Andersson (S) 1:a vice ordförande, Erik Ezelius (S) ordförande Tjänstgörande ersättare Kenneth Svedlund (S) Ersättare Malin Skatt (S), Berndt Gustavsson (S), Helena Qvick (S), Gunilla Djurberg (S), Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S) Astrid Bengtsson (S), Jesper Carlman (S), Monica Karlén (S), Lars-Ove Larsson (V), Anna Ider (V), Charlotte Daremark (KD), Claes Andersson (KD), Bengt Gunnarsson (C), Per- Inge Karlsson (C), Tetyana Zakrewska Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP), Fredrik Qvist (M), Bill Malm (M), Ulf Alteg (M), Karin Olofsson (MP), Nils Werner (MP) ÄRENDEN 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 2015/10 Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 1

2 2/2 3 Information om utredning Översyn förskole- och skollokaler 2014/377 4 Beslut om utbetalning av partistöd för år /96 5 Beslut om nya frister för rengöring (sotning) fr o m 1 januari Besvarande av motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet 2015/ /348 7 Besvarande av motion angående avfallsförbränning 2015/45 8 Beslut om folkhälsoavtal mellan kommunerna i Skaraborg och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 9 Beslut om anslag av medel för ombyggnation av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan 10 Handlingar att anmäla (interpellationer, motioner, medborgarförslag och frågor) Anmälningsärenden 2015/ / /13 11 Mötets avslutande Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 2

3 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Ö versyn fö rsköle- öch sköllökaler Dnr BUN 2014/18 Antalet barn i Tidaholm har ökat de senaste åren vilket resulterat i att förskolornas kapacitet utökats vid ett flertal tillfällen. Ökningen har varit stabil över tid, och antalet barn är nu högre än enligt de planeringstal som användes då kommunens nuvarande kapacitet av skollokaler planlades och byggdes. Planeringstalet som användes då var 110 födda barn per år i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj år 2014 i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att göra en utredning om förvaltningens kommande behov av lokaler. Uppdraget omfattar alla nämndens verksamheter. Utredningen skall kunna användas som underlag för strategiska beslut. Om utredningen visar att lokalbeståndet inte uppfyller verksamhetens behov skall förslag på åtgärder presenteras. Förskola Antal barn i ålder 1-5 år har ökat och för att möta efterfrågan på förskoleplatser har kapaciteten ökats genom att hyra externa lokaler, förskoleavdelningar i form av flyttbara moduler. De två första modulerna för förskola etablerades år 2011, en avdelning i Ekedalen och en avdelning i anslutning till Hökensåsskolan i Tidaholms stad. År 2012 utökades antalet hyrda avdelningar med ytterligare två avdelningar med placering på Vråbolsgatan i Tidaholms stad. År 2014 utökades antalet hyrda avdelningar på nytt med två avdelningar som placerades i anslutning till de båda avdelningarna på Vråbolsgatan. Dessutom flyttades år 2012 en avdelning i samband med bygget av Forsenskolan. I gamla Forsenskolans lokaler fanns en avdelning förskola som flyttade till en hyrd modul vid Hökensåsskolan, den blev ledig då Särskolan flyttade från Hökensåsskolan till Forsenskolan. Antalet förskoleavdelningar i hyrda moduler har alltså från år 2011 till år 2014 ökat med sju avdelningar. Att hyra moduler är en bra metod att tillfälligt lösa ökade behov av lokaler, men då behovet är permanent finns det ekonomiska och kvalitativa skäl att ersätta de hyrda modulerna med egna lokaler. Tidaholms kommun har år 2014 påbörjat processen att ersätta hyrda moduler i förskolan med egna lokaler. Analys av förändring av förskolornas kapacitet I oktober år 2010 var det i genomsnitt 16,4 barn placerade på varje förskoleavdelning i Tidaholms kommun. Då fattades beslutet att i januari år 2011 hyra moduler för att öka kapaciteten med två avdelningar. I oktober år 2011 var det i genomsnitt 15,9 barn placerade på varje förskoleavdelning i Tidaholms kommun. Då fattades beslutet att i januari år 2012 hyra moduler för att öka kapaciteten med en avdelning. År 2012 blev inte vårens efterfrågan av platser så stor som förvaltningen hade förberett sig för, antalet barn fortsatte att öka ändå, men inte förrän hösten år 2013 kom efterfrågan ikapp utbudet, och behovet av ytterligare avdelningar uppstod på nytt. 1(15) 3

4 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Tabellen nedan visar hur förskolans organisation förändrats sedan år antal barn på förskola, 15 okt antal barn per avdelning 16,4 15,9 15,5 16,6 17,3 16,2 16,3 16,1 antal avdelningar Upptagningsområde Tidaholm stad Ekedalen Valstad Madängsholm Fröjered Behov av lokaler Antal barn har ökat och ökar ytterligare, prognosen baseras på den befolkningsprognos för Tidaholm som togs fram år När antal barn per avdelning i oktober månad varit över 16,0 i genomsnitt, har förskolan senare på hösten/vintern utökat kapaciteten. Tabellen nedan visar ett scenario där kapaciteten styrs av planeringstalet 16,0 barn i genomsnitt per avdelning i oktober månad. antal barn per avdelning 16,4 15,9 16,0 16,1 16,3 16,2 16,3 16,1 behov av förskoleavdelningar, antal förändring antal avd behov förändring Diff Efter förstärkningen på våren år 2011 var utbudet av förskoleplatser i harmoni med efterfrågan; 15,9 barn per avdelning i oktober år Antal avdelningar ökades ändå med en avdelning följande vinter och år 2012 blev ett år med överkapacitet. Den ökning av barn i förskolan som förvaltningen tog höjd för år 2012 blev verklighet år År 2013 och år 2014 har antal avdelningar varit för litet på hösten vilket fått till följd att förskolans kapacitet har behövt utökas. Att datum 15 oktober används som mätpunkt beror på att offentlig statistik utgår det datumet. SCB samlar varje år in barn- och elevantal den 15 oktober. I förskolorna skolas det in barn under hela året, och flest barn är det i verksamheten på våren. Den modell som beskrivs och föreslås innebär att genomsnittligt barnantal i förskolorna kommer att vara högre än 16 barn per avdelning efter oktober, och närmare 18 barn i genomsnitt i maj månad. Nuläge (oktober 2014) Tabellen nedan visar antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde Eken 17, Axet 17, Syrsan 17, Prästkragen 19,0 19 Björnen 22, Stallängen 16, Jollen 19,0 19 Ugglan 16, Skogsnallarna 17,0 17 Linblomman 17,0 17 Framtiden 16, Stormsvalan 16,0 16 Forsen 17, Hökensås 15, Varje ruta är en avdelning, röda rutor betyder att antal barn per avdelning på enheten är högre än 16,0. På förskolan Björnen pågår en renovering och tillbyggnad, under byggtiden används endast två avdelningar och inga barn skolas in på Björnen under byggtiden. På landsbygden är alla enheter fyllda. 2(15) 4

5 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Oktober 2014: 550 barn 32 avdelningar 17,2 barn per avdelning Prognos 2015 Tabellen nedan visar en prognos för antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Behov av en ytterligare avdelning jämfört med planerat antal avdelningar hösten Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde behov av lokaler Eken 18, ,00 Axet 16, ,00 Syrsan 16, Prästkragen 22, ,00 Björnen 16, ,00 Stallängen 16, Jollen 26, ,00 Ugglan 16, ,00 Skogsnallarna 16,0 16 Linblomman 17, ,00 Framtiden 16, ,00 Stormsvalan 16, ,00 Forsen 16, ,00 Hökensås 16, Hösten år 2015 är renovering och nybyggnation på förskolan Björnen klar. Tidaholms stad får då en tillräcklig kapacitet. Däremot ser situationen fortsatt besvärlig ut för förskolorna på landsbygden. Behovet är ytterligare en avdelning med placering på landsbygden. Oktober 2015: 568 barn 35 avdelningar 16,2 barn per avdelning Prognos 2016 Tabellen nedan visar en prognos för antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Behov av en ytterligare avdelning jämfört med planerat antal avdelningar hösten Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde behov av lokaler Eken 20, ,00 Axet 16, ,00 Syrsan 16, Prästkragen 18, ,00 Björnen 16, ,00 Stallängen 16, Jollen 26, ,00 Ugglan 16, ,00 Skogsnallarna 16,0 16 Linblomman 16, ,00 Framtiden 16, ##### Stormsvalan ##### Forsen ##### Hökensås 16,00 Helliden 16, Hösten år 2016 är nybyggnation av en förskola med fem avdelningar på Helliden klar. Den ersätter fem hyrda avdelningar i Tidaholms stad. Oktober barn 35 avdelningar 16,3 barn per avdelning Prognos 2017 Tabellen nedan visar en prognos för antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Behov av två ytterligare avdelningar jämfört med planerat antal avdelningar hösten Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde behov av lokaler Eken 20, ,00 Axet 16, ,00 Syrsan 16, ##### Prästkragen 22, ,00 Björnen 16, ,00 Stallängen 16, Jollen 27, ,00 Ugglan 16, ,00 Skogsnallarna 16,0 16 Linblomman 22, ,00 Framtiden 16, ##### Stormsvalan ##### Forsen ##### Hökensås 16,00 Helliden 16, (15) 5

6 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Antalet barn ökar återigen. Baserat på de upptagningsområden som barnen tillhör så kommer det att finnas behov av fler förskoleplatser på landsbygden. Prognosen för år 2017 bygger till stor del på den befolkningsprognos som togs fram år 2014, exakt antal 1-åringar några år framåt i tiden går inte att beräkna. Oktober barn 36 avdelningar 16,1 barn per avdelning Ekonomi År 2013 genomfördes en översyn av alla kommunala verksamheter, syftet var att hitta förslag på effektiviseringar och anpassningar för att nå en budget i balans. I översynen användes jämförande statistik från år 2012, ett år då förskolans kapacitet förstärkts i början av året och där efterfrågan direkt efter förstärkningen inte blivit så stor som förvaltningen beräknat. Förskola, kostnad per inskrivet barn (kr), SCB, nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, tabell 7 I jämförelse med samma kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning har förskolan i Tidaholm de senaste tio åren haft en kostnad per barn som varit lägre än genomsnittet i kommungruppen, med ett undantag, år År 2012 var kostnaden per barn i förskola i Tidaholm högre än genomsnittlig kostnad per barn i jämförelse med samma kommungrupp. En kapacitet i förskolan som motsvarar ett genomsnitt om ca 16 barn per avdelning i oktober månad kan Tidaholms kommun klara utan att kostnaden per barn överstiger den genomsnittliga kostnaden per barn i förskola jämfört med samma kommungrupp enligt SKL:s definition. Sammanfattning förskola Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att antalet förskoleavdelningar anpassas så att det genomsnittliga antalet barn per avdelning vid mätningen den 15 oktober är ca 16 barn. Förskolans organisation skulle då vara tillräcklig för att undvika akuta anpassningar av lokaler under pågående verksamhetsår, samt att kostnad per barn håller sig inom genomsnittskostnad i en jämförelse med kommungruppen. 4(15) 6

7 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun För att klara det behöver förskolan förstärkas med en avdelning inför hösten Samt att förberedelse påbörjas för ytterligare förstärkning av förskolan med en avdelning inför hösten Förskoleklass och grundskola Ökningen av antal barn i förskoleålder under år får effekter även i förskoleklass och grundskola. När barnen slutat förskola erbjuds de förskoleklass. Eleven följer sedan förskoleklassindelningen under låg- och mellanstadiet. Det har tidigare lyfts att det år 2016 och år 2018 kommer att vara en utmaning att tillhandahålla lokaler i tillräcklig utsträckning för elever förskoleklass. Planering inför ht 2015 har varit fyra förskoleklasser i Tidaholms stad. Planeringen inför ht 2015 behöver revideras eftersom ökad inflyttning till Tidaholm innebär en ökning av elevantal i förskoleklass. Hösten 2015 kommer det att behövas fem förskoleklasser i Tidaholms stad. Tidigare planeringstal vid dimensionering av skollokaler har varit 110 födda barn per år. Planeringstalet 110 elever kommer att överskridas varje år under perioden Likvärdighet Likvärdighet mellan de båda f-9 skolorna i Tidaholms stad är ett långsiktigt mål för barn- och utbildningsförvaltningen i Tidaholms kommun. Med likvärdighet menas ett likvärdigt mått av mångfald på skolorna; integration, kön, behov av särskilt stöd och även att det inte ska vara en skola för elever som bor inne i Tidaholm och en skola för de elever som bor på landsbygden. Likvärdigheten mellan högstadieskolorna i kommunen kan äventyras av att klassrummen på Forsenskolan är mindre till ytan jämfört med klassrummen på Hökensåsskolan, vilket kan leda till att när det är många elever i en årskurs så är klasserna större på Hökensåsskolan jämfört med Forsenskolan. 5(15) 7

8 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Klasstorlekar Det finns inget beslut som talar om hur många elever det skall finnas i ett klassrum. I Tidaholms kommun har skolorna eftersträvat klasstorlekar om ca 20 elever per klass i åk f-6, och ca 25 elever per klass i åk 7-9. Bilderna illustrerar klasstorlekar och antal klassrum i förskoleklass och grundskola år givet att antalet undervisningslokaler utökas enligt barn-och utbildningsförvaltningens förslag. Hösten 2014 är ett faktiskt utgångsläge, år är prognos. Färgmarkeringarna visar om antalet elever i en klass är högt eller lågt; blå = lågt elevantal, grön = eftersträvat elevantal, orange = högt elevantal, röd = för högt elevantal, enheten fylld. F-6 < 18 elever elever > 22 elever enheten fylld 7--9 < 23 elever elever > 27 elever enheten fylld Nuläge (oktober 2014) Alla tillgängliga klassrum används. Inför ht 2014 saknades ett klassrum i Tidaholms stad eftersom antalet elever i förskoleklass var högt. Forsenskolan fick då i uppdrag att organisera tre paralleller förskoleklass, vilket blev på bekostnad av utrymmen som planerats för specialpedagogik. Forsenskolan kan normalt bara ta emot tre paralleller till fem årskurser, och för att skapa en bra organisation på skolan kan de tredje parallellerna inte ligga för nära inpå varandra; f-3 max två st treparalleller, och på åk 4-9 max tre st. tre-parallella klasser. En förberedelseklass finns i lokaler på Smedjegatan. Den bör finnas på en av grundskolorna för att få en bra integration. läsår 2014/2015 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass År År År År År År År FBK 7-9 År År Prognos 2015 Hösten 2015 kommer det att saknas ett klassrum eftersom det är fler elever som börjar f-klass än vad det finns klassrum till. Vi bör också se till att alla förberedelseklasser är placerade på grundskolor. Ökningen av nyanlända elever innebär sannolikt att antalet förberedelseklasser behöver utökas. Elevantalet i Fröjereds skola åk 6 är endast två elever, vilket är ett mycket lågt elevantal. Två elever är för lite för att eleverna skall få möjlighet att utveckla sociala kontakter med jämnåriga, utöva bollsporter i gymnastikundervisningen och genomföra grupparbeten. Två elever är ett för lågt antal för att genomföra alla delmoment i de nationella proven. 6(15) 8

9 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun läsår 2015/2016 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass År År År År År År FBK F-6 År FBK 7-9 År År Prognos 2016 Hösten 2016 saknas ett klassrum till förskoleklass. På Hökensåsskolan högstadiet finns ett klassrum, men ht 2019 kommer antalet högstadieelever vara så högt att de återigen behöver vara fyra paralleller, därför föreslås inte att en klass från låga åldrar flyttas till skolans högstadiedel under den treårsperioden. läsår 2016/2017 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass År År År År År År FBK F-6 År FBK 7-9 År År Prognos 2017 Inget behov av ytterligare skollokaler. Fyra klasser räcker i Tidaholms stad till förskoleklass. Forsenskolan har plats för ytterligare en klass i åldrarna f-3. Det utrymmet kan användas av en förberedelseklass som behöver lokaler i anslutning till grundskolan. läsår 2017/2018 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass År År År År År År FBK F-6 År FBK 7-9 År År Prognos 2018 Hösten 2018 kommer 176 elever att erbjudas förkoleklass. Forsenskolan har plats för ytterligare en klass i åldrarna f-3. Det utrymmet kan användas av en förberedelseklass som behöver lokaler i anslutning till grundskolan. 7(15) 9

10 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun läsår 2018/2019 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass inflyttn. År År År År År År FBK F-6 År FBK 7-9 År FBK 7-9 År Prognos 2019 Hösten år 2019 kommer befintligt lokalbestånd att räcka till. Forsenskolan kan liksom år 2018 ta emot en tredje parallell i förskoleklass. Åk 7 på Hökensåsskolan får återigen fyra paralleller. Forsenskolan har plats för ytterligare en klass i åldrarna f-3. Det utrymmet kan användas av en förberedelseklass som behöver lokaler i anslutning till grundskolan. läsår 2019/2020 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass År inflyttn. År År År År År FBK F-6 År FBK 7-9 År FBK 7-9 År Prognos 2020 Forsenskolan har plats för ytterligare en klass i åldrarna f-3. Det utrymmet kan användas av en förberedelseklass som behöver lokaler i anslutning till grundskolan. läsår 2020/2021 Ekedalen Fröjered Valstad Forsen Hökensås behov av lokaler Förskoleklass inflyttn. År År inflyttn. År År År År FBK F-6 FBK F-6 År FBK 7-9 År FBK 7-9 År Elevantalen i tabellerna är faktiskt antal elever med utgångspunkt från ht In- och utflyttning leder till att elevantal och klasstorlekar förändras. Flyttnettot tenderar att öka antalet elever i klasserna, därför föreslås fler klassrum år vilket illustreras i tabellerna ovan. 8(15) 10

11 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Enligt uppskattat lokalbehov kommer det år 2020 att behövas ytterligare nio hemklassrum jämfört med de skollokaler som finns att tillgå år Förutom hemklassrum ökar samtidigt behovet av ytterligare utrymmen; grupprum, arbetsrum för personal, matsal, kapprum, konferensrum mm. Då behovet är omfattande i grundskolan är det för barn- och utbildningsförvaltningen uppenbart att det behövs en liten skola. Skolor på landsbygden I Tidaholms kommun finns tre skolor på landsbygden för elever i åk f-6. Ekedalens skola med ca 100 elever, Valstad skola med ca 60 elever och Fröjereds skola med ca 40 elever. Antalet elever i Ekedalens skola och i Fröjereds skola beräknas vara oförändrat om fem år, år Medan elevantalet i Valstad skola beräknas öka till ca 90 elever. Fröjereds skola är den minsta skolan i Tidaholms kommun. Där är det vanligt med årskurser med mycket litet elevantal, mindre än fem elever i en årskurs. Ett lågt elevantal är en utmaning för såväl elever som personal att skapa en bra skola i och utanför klassrummet. I åk 6 uppstår svårigheter att genomföra alla delmoment i de nationella proven om antalet elever är färre än fem elever. Skolorna på landsbygden har ett mycket stort värde för kringliggande samhälle och landsbygd. Skolan är inte sällan en samlingspunkt där lokaler nyttjas för annan gemensam verksamhet i bygden såsom föreningsliv och idrott. En skola på landsbygden symboliserar en levande landsbygd och gränsen för när en skola är för liten för att drivas är inte enkel att precisera. När skolan innehåller färre än 100 elever så måste huvudmannen i regel subventionera verksamheten ekonomiskt för att upprätthålla likvärdighet mellan skolorna i kommunen. Merkostnaden för att driva små skolor kan vägas mot värdet av en landsbygd med goda förutsättningar för människor att bo och verka i. Hänsyn måste också tas till vilka pedagogiska förutsättningar som elever och personal på de mindre skolenheterna har. När elevantalet är alltför lågt i en klass är det inte försvarbart att erbjuda all undervisning på den mindre skolan. Den undervisning som behöver ske i större grupp erbjuds på någon av de större skolorna med följden att mängden bussresor för eleverna på en liten skola kan tangera eller till och med överstiga vad antalet bussresor skulle vara om eleven erbjöds all undervisning på den större skolan. Förberedelseklass Antalet nyanlända elever har ökat under några år och organisationen för SVA-undervisning har utökats för att kunna ta hand om alla nyanlända elever i förskoleklass, grundskola. Nyanlända elever skrivs in i en befintlig klass i grundskolan. Undervisningen börjar i förberedelseklass där det i högre utsträckning erbjuds undervisning i svenska som andraspråk (SVA) och modersmål, för att sedan fortsätta i sin ordinarie klass i grundskolan. I Tidaholms stad finns läsåret 2014/2015 fem förberedelseklasser varav två på Hökensåsskolan och två på Forsenskolan. En av förberedelseklasserna finns i lokaler på Smedjegatan. Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att alla nyanlända elever skall erbjudas en så bra integrering i 9(15) 11

12 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun skolan som möjligt, varför placeringen av en klass på Smedjegatan inte är lämplig. Förvaltningen ser inte att antalet nyanlända elever kommer att minska. Behovet av förberedelseklasser har ökat och utökningen har begränsats av tillgång på behörig personal och tillgång på lämpliga lokaler. Upptagningsområden Alla elever är idag indelade i upptagningsområden. Elever som reser med buss till skolan styrs till Hökensåsskolan. Daretorp, Härja, Velinga och Agnetorp är exempel på områden som redan från förskoleklass styrs till Hökensåsskolan. Valstad, Ekedalen och Fröjered styrs från åk 7 till Hökensåsskolan. Det fria skolvalet i Tidaholm försvinner i och med detta, och närhet kommer att placera resterande elever på Hökensåsskolan och Forsenskolan. Förvaltningen ser inte att det idag går att förändra gällande upptagningsområden för skolorna på landsbygden. En förändring av upptagningsområdena skulle få stora konsekvenser för nuvarande skolorganisation. Mindre upptagningsområden äventyrar småskolornas överlevnad och kräver en nybyggnation i innerstaden. Större upptagningsområden skulle innebära att elever som bor inne i Tidaholm får åka skolskjuts till skolorna på landsbygden. För att på sikt förbättra likvärdigheten mellan skolorna inne i Tidaholms stad kan delar av de resande eleverna till förskoleklass placeras på Forsenskolan och lika delar av de resande eleverna på Hökensåsskolan. Ett sådant beslut skulle även innebära att avståndet mellan hemmet och skolan för eleverna i innerstaden skulle harmonisera på ett bättre sätt och förbättra den socioekonomiska likvärdigheten mellan skolorna. Sammanfattning förskoleklass och grundskola Behovet av skollokaler i förskoleklass och grundskola ökar under perioden Ytterligare nio hemklassrum beräknas behovet öka med i Tidaholms stad. Barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av en ytterligare skola för att lösa lokalbehovet. Elevantalet på skolorna på landsbygden har under lång tid varit stabilt, men ser under perioden ut att öka. Förvaltningen ser inget förändrat lokalbehov för förskoleklass och grundskola på landsbygden. Ökningen till trots kommer det att finnas årskurser med mycket få elever. I de fallen kommer skolan behöva ta pedagogisk hänsyn i planeringen av undervisningen då klasserna är alltför små. Grundsärskola Grundsärskolan är idag en del av Forsenskolan. Elevantalet på grundsärskolan är ca 30 elever per år. Elevantalet är stabilt och för perioden finns inte något behov av förändrade lokaler. 10(15) 12

13 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Gymnasieskola och vuxenutbildning Antalet elever bakåt i tiden. 2012/2013 Rudbecksgymnasiet 294 elever varav 12 elever med teoretiska studier på Introduktionsprogrammen. 2013/2014 Rudbecksgymnasiet 302 elever varav 29 elever med teoretiska studier på Introduktionsprogrammen. Antalet elever 2014/2015 ( ). 2014/2015 Rudbecksgymnasiet 287 elever varav 59 elever med teoretiska studier på Introduktionsprogrammen. Rudbecksgymnasiet Elevantal Åk1 Åk2 Åk3 Barn- och fritidsprogr, ( BF ) 5 Ekonomiprogrammet ( EK ) 5 16 El- och energiprogrammet ( EE ) Estetiska programmet, Bild och formgivning ( ESBIL ) Fordons- och transportprogrammet ( FT ) Industritekniska programmet ( IN ) 7 Naturvetenskapsprogrammet ( NA ) Restaurang och livsmedelsprogrammet ( RL ) Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA ) Teknikprogrammet ( TE ) 4 4 Vård- och omsorgsprogrammet ( VO ) 12 4 Summa IM Totalt summa (15) 13

14 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Prognos 2015/ /2016 Rudbecksgymnasiet 327 varav 70 elever med teoretiska studier på Introduktionsprogrammen. Rudbecksgymnasiet Prognos 2015/2016 Åk1 Åk2 Åk3 Barn- och fritidsprogr, ( BF ) 0 5 Ekonomiprogrammet ( EK ) 14 5 El- och energiprogrammet ( EE ) Estetiska programmet, Bild och formgivning ( ESBIL ) Fordons- och transportprogrammet ( FT ) Industritekniska programmet ( IN ) 4 7 Naturvetenskapsprogrammet ( NA ) Restaurang och livsmedelsprogrammet ( RL ) Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA ) Teknikprogrammet ( TE ) Vård- och omsorgsprogrammet ( VO ) Summa IM Totalt summa (15) 14

15 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Prognos 2016/ /2020 Antalet elever som skall söka läsåret 2016/2017 kommer att vara på samma nivå som inför 2015/2016 trots att antalet elever i kommande åk 9 kommer att gå ner. Detta beror på det ökande antalet elever på Introduktionsprogrammet som kommer att bli behöriga för nationella program. Detta antagande gör vi även för kommande år. Dvs 2018/2019 och 2019/2020 är prognosen samma som för 2017/2018. Rudbecksgymnasiet Prognos 2016/2017 Åk1 Åk2 Åk3 Barn- och fritidsprogr, ( BF ) Ekonomiprogrammet ( EK ) El- och energiprogrammet ( EE ) Estetiska programmet, Bild och formgivning ( ESBIL ) Fordons- och transportprogrammet ( FT ) Industritekniska programmet ( IN ) Naturvetenskapsprogrammet ( NA ) Restaurang och livsmedelsprogrammet ( RL ) Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA ) Teknikprogrammet ( TE ) Vård- och omsorgsprogrammet ( VO ) Summa IM Totalt summa (15) 15

16 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Rudbecksgymnasiet Prognos 2017/2018 Åk1 Åk2 Åk3 Barn- och fritidsprogr, ( BF ) Ekonomiprogrammet ( EK ) El- och energiprogrammet ( EE ) Estetiska programmet, Bild och formgivning ( ESBIL ) Fordons- och transportprogrammet ( FT ) Industritekniska programmet ( IN ) Naturvetenskapsprogrammet ( NA ) Restaurang och livsmedelsprogrammet ( RL ) Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA ) Teknikprogrammet ( TE ) Vård- och omsorgsprogrammet ( VO ) Summa IM Totalt summa 379 Elevantalet på KompetensCentrum Antalet elever som läser SFI har ökat anmärkningsvärt mycket de senaste två åren startade 62 elever sina SFI-studier startade 87 elever sina SFI-studier. Hur snabbt en elev blir färdig med sina SFI-studier varierar mycket läste sammanlagt 44 elever någon av de olika SFI-kurserna läste sammanlagt 68 elever någon av de olika SFI-kurserna. Det ökande antalet elever i SFI medför också att antalet elever i grundläggande kurser ökar. När eleverna är färdiga med SFI vill de som regel fortsätta med grundläggande kurser. Elevantalet i grundläggande kurser KC vt13 ht13 vt14 ht14 Gruv SVA/SVE Gruv EN Gruv MA Gruv SH (15) 16

17 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun En bild av det antal lokaler vi har idag Rudbecksgymnasiet har verksamhet i kommunala lokaler på Vulcanön och på Smedjegatan. Gymnasieverksamhet bedrivs även i externa lokaler. Fordon- och transportprogrammet hyr lokaler av TBAB på Smedjegatan och Restaurang- och livsmedelsprogrammet hyr lokaler av Tidaholms stadshotell AB. KompetensCentrum har verksamhet i Bibliotekshuset (SFI, Gruv-SVA, Gruv-EN och Särvux), på Vulcanön (främst gymnasiala kurser) och på Smedjegatan (CNC). En ökning av antalet nyanlända invånare i kommunen kommer innebära att behovet av vuxenutbildning kommer att öka. Det är svårt att med säkerhet fastslå att lokalytan kommer att vara tillräcklig då förändringar i elevantal kan vara stora och ske snabbt. På Smedjegatan kommer Kulturskolan Smedjan att flytta in i lokaler som vi tidigare använde för Hantverksprogrammet och för Introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Sedan Höstterminen 2014 så har 2 verkstadsavdelningar med tillhörande grupp/klassrum stått utan verksamhet pga att vi har ett minskat antal elever på Gymnasiesärskolan. Ett av klassrummen används nu under vårterminen 2015 till en undervisningsgrupp från grundskolan. Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning Läsåret 2015/2016 Ökningen av program i vissa årskurser medför 8 nya undervisningsgrupper som genererar 16 lektioner i veckan. Ökningen av undervisningsgrupper på IM då enkelgrupper måste bli dubbelgrupper i många ämnen genererar 15 lektioner i veckan. Ökningen av undervisningsgrupper i SVA på IM genererar 16 nya lektioner i veckan. Ökningen av lektioner i MA på vux då Gruv- MA måste bli egen undervisningsgrupp (idag samläser Gruv med Gymnasiala kurser) genererar 2 nya lektioner i veckan. Läsåret 2016/2017 Ökningen av undervisningsgrupper i SVA på IM genererar 16 nya lektioner i veckan. Den förväntade ökningen inom SFI och grundläggande vuxenutbildning kommer att kräva mer utrymme. Realistiskt kan man få in mellan lektioner i veckan i en undervisningslokal. Av den kvalificerade uppskattningen av det växande antalet elever ovan drar vi slutsatsen att det kommer behövas 3 nya undervisningslokaler till läsåret 2015/2016 samt ytterligare 1 ny undervisningslokal till läsåret 2016/2017 för att möta upp behovet. Till detta har vi ett behov av ett antal grupprum för att ibland kunna dela upp en undervisningsgrupp. Vår bedömning är att det är omöjligt att i nuvarande lokaler klara av den ökning av antalet lektioner som vi bedömer kommer att krävas de kommande åren. Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun (15) 17

18 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015/ Beslut om utbetalning av partistöd för år 2015 Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta nya regler för partistöd att gälla för mandatperioden Enligt dessa ska partistöd utbetalas under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistöd i Tidaholms kommun består av två delar: - ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år ( kronor år 2015), samt - ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (6 675 kronor år 2015). Det lokala partistödet i Tidaholms kommun betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 kommunallagen. Av paragrafen framgår bland annat att partistöd endast får ges till ett parti som är en juridisk person. För att styrka att partigrupperna som är representerade i kommunfullmäktige i Tidaholm är juridiska personer har de ombetts att lämna in sin förenings stadgar samt protokoll från föreningens senaste årsmöte. Samtliga partier har inkommit med efterfrågat underlag vilket innebär att partistöd för år 2015 ska fördelas enligt följande: Parti Antal Totalt Grundstöd Mandatstöd mandat partistöd Socialdemokraterna kr kr kr Moderaterna kr kr kr Sverigedemokraterna kr kr kr Centerpartiet kr kr kr Folkpartiet kr kr kr Kristdemokraterna kr kr kr Miljöpartiet kr kr kr Vänsterpartiet kr kr kr Totalt kr Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2015 ska utbetalas till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 48/2015 Beslut om utbetalning av partistöd för år 2015, Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd för år 2015, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 18

19 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2015 ska utbetalas till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. Sändlista Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 19

20 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2015/96 Kommunstyrelsen Sofie Håkansson Utbetalning av partistöd för år 2015 Ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta nya regler för partistöd att gälla för mandatperioden Enligt dessa ska partistöd utbetalas under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistöd i Tidaholms kommun består av två delar: - ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år ( kronor år 2015), samt - ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (6 675 kronor år 2015). Det lokala partistödet i Tidaholms kommun betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 kommunallagen. Av paragrafen framgår bland annat att partistöd endast får ges till ett parti som är en juridisk person. En lokal partiförening är en ideell förening och behöver inte vara registrerad hos exempelvis skatteverket eller bolagsverket. Istället anger praxis att en ideell förening blir en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit stadgar. Föreningen ska även ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter. För att styrka att partigrupperna som är representerade i kommunfullmäktige i Tidaholm är juridiska personer har de därför ombetts att lämna in sin förenings stadgar samt protokoll från föreningens senaste årsmöte. Samtliga partier har inkommit med efterfrågat underlag vilket innebär att partistöd för år 2015 ska utgå enligt följande: Parti Antal Totalt Grundstöd Mandatstöd mandat partistöd Socialdemokraterna kr kr kr Moderaterna kr kr kr Sverigedemokraterna kr kr kr Centerpartiet kr kr kr Folkpartiet kr kr kr Kristdemokraterna kr kr kr Miljöpartiet kr kr kr Vänsterpartiet kr kr kr Totalt kr Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 20

21 2/2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2015 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 21

22 2015:1 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun Antaget av kommunfullmäktige att gälla från och med I kommunallagen (1991:900) 2 kap 9-12 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt partistöd. I Tidaholms kommun ska därutöver gälla följande. Rätt till partistöd 1 Det lokala partistödet i Tidaholms kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap 9 kommunallagen. Grundstöd och mandatstöd 2 Partistödet består av: - ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år. Fördelning av partistödet 3 Vid fördelning av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 1 månad efter det att representation har upphört. Redovisning och granskning 4 En mottagare av partistödet ska årligen, senast 31 mars, lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska det bifogas ett granskningsintyg. Årlig utbetalning 5 Partistödet betalas ut årligen i förskott under juni månad efter beslut av fullmäktige. Om redovisning och granskningsrapport, enligt 2 kap 11 andra stycket kommunallagen, inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. Sida 1 av 1 22

23 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015/ Beslut om nya frister för rengöring (sotning) från och med 1 januari 2015 Räddningsnämnden har fattat beslut, RN 17/2015, om att överlämna förslag till nya frister för rengöring (sotning) till respektive kommunfullmäktige för fastställande. Räddningsnämnden framhåller i sitt beslut att kommuner ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska genomföras. Nämnden framhåller även att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har antagit en ny föreskrift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som ska gälla från och med 1 januari Den största förändringen i föreskriften är att kontrollfristerna för brandskyddskontroll har ändrats till tre respektive sex år. MSB har i samband med detta även gjort vissa förändringar i det allmänna rådet gällande förslag på sotningsfrister, förslaget gäller endast de långa sotningsfristerna för lokaleldstäder. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nya frister för rengöring (sotning). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 50/2015 Beslut om nya frister för rengöring (sotning) från och med 1 januari 2015, Tjänsteskrivelse Beslut om nya frister för rengöring (sotning) från och med januari 2015, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Räddningsnämndens protokoll 17/2015 Nya frister för rengöring (sotning) from 1 januari 2015, Tidsintervaller för sotning Falköping och Tidaholms kommuner, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nya frister för rengöring (sotning). Sändlista Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 23

24 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2015/155 Kommunstyrelsen Sofie Håkansson Beslut om nya frister för rengöring (sotning) från och med januari 2015 Ärendet Räddningsnämnden har fattat beslut, RN 17/2015, om att överlämna förslag till nya frister för rengöring (sotning) till respektive kommunfullmäktige för fastställande. Räddningsnämnden framhåller i sitt beslut att en kommun ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska genomföras. Nämnden framhåller även att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har antagit en ny föreskrift för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som ska gälla från och med 1 januari Den största förändringen i föreskriften är att kontrollfristerna för brandskyddskontroll har ändrats till tre respektive sex år. MSB har i samband med detta även gjort vissa förändringar i det allmänna rådet gällande förslag på sotningsfrister, förslaget gäller endast de långa sotningsfristerna för lokaleldstäder. Anledningen är att sotningen ska kunna samordnas med brandskyddskontrollen. Beslutsunderlag Räddningsnämndens protokoll 17/2015 Nya frister för rengöring (sotning) from 1 januari 2015, Tidsintervaller för sotning Falköping och Tidaholms kommuner, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nya frister för rengöring (sotning). Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 24

25 25

26 26

27 27

28 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014/ Besvarande av motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar i en motion på att inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige fattade om att Kungsbroområdet ska utvecklas till bostadsområde ska upphävas. Motionen har skickats på remiss till miljö- och byggnadsnämnden som bland annat framhåller att en omvandling av Kungsbroområdet till bostadsområde har stöd i den fördjupade översiksplanen för Tidaholms stadsbygd samt att nämnden anser att ett upphävande av inriktningsbeslutet är förenat med risker. En risk är att kommunen tappar förtroende hos kommuninvånare som har följt arbetet med Kungsbroområdet. En annan risk är att kommunen kommer att tappa invånare på grund av bostadsbrist. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet. Ingemar Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP) och Krister Rohman (KD) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och Johanssons, Anderssons och Rohmans. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 51/2015 Besvarande av motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet, Tjänsteskrivelse Utredning av motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Miljö- och byggnadsnämndens beslut 43/2015 Motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet, Tjänsteskrivelse Motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet, miljö- och byggnadschef Peter Lann och planingenjör ElsieMarie Sjögren, Kommunstyrelsens beslut 43/2014 Kungsbroområdets utveckling till bostadsområde, Motion om upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet (C, FP, KD. MP), Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 28

29 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 64/2012 Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden angående Kungsbroområdet/Vulcanön, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet. Reservation Ingemar Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP) och Krister Rohman (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Jag reserverar mig mot KS:s beslut att föreslå KS avslå motionen angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet. Anledningen till reservationen finns väl beskrivet i de handlingar som följer med ärendet. Sändlista Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 29

30 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2014/348 Kommunstyrelsen Sofie Håkansson Utredning av motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet Ärendet Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet framhåller i en motion att kommunfullmäktige diskuterade Kungsbroområdets framtid. Motionärerna menar att förutsättningarna har ändrats ytterligare sedan dess då det visat sig att en privat byggherre planerar att bygga lägenheter på en centralt belägen tomt i Tidaholm. Då bostadsbehovet har varit det främsta skälet att bygga bostäder på Kungsbro menar motionärerna att det nu finns ännu ett argument för att upphäva det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fattade då bostadsbehovet till viss del kommer att tillgodoses ändå. Motionärerna framhåller vidare att det däremot återstår att lösa akuta och kommande lokalbehov som skolan står inför vilket ett bevarande av Kungsbroområdet som skolområde skulle göra. Motionärerna menar att inriktningsbeslutet från utgör ett hinder för att se en helhetslösning som tillgodoser både behovet av bostäder och skolans lokalbehov. Med anledning av detta yrkar motionärerna på att inriktningsbeslutet angående Kungsbroområdet upphävs. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens beslut 43/2015 Motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet, Tjänsteskrivelse Motion angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet, miljö- och byggnadschef Peter Lann och planingenjör ElsieMarie Sjögren, Kommunstyrelsens beslut 43/2014 Kungsbroområdets utveckling till bostadsområde, Motion om upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet (C, FP, KD. MP), Kommunfullmäktiges beslut 64/2012 Uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden angående Kungsbroområdet/Vulcanön, Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 30

31 2/2 Utredning Motionen har skickats på remiss till miljö- och byggnadsnämnden som i sitt beslut, MBN 43/2015, framhåller att en omvandling av Kungsbroområdet till bostadsområde har stöd i den fördjupade översiksplanen för Tidaholms stadsbygd, Framtidsplan 2020, som kommunfullmäktige antog i december Nämnden framhåller vidare att kommunfullmäktige i juni 2012 beslutade, KF 64/2012, att Kungsbroskolans område ska utvecklas till ett bostadsområde. Kommunfullmäktiges beslut ledde till att kommunstyrelsen gav miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att anordna en markanvisningstävling. Tävlingen var öppen för alla, såväl arkitekter, fastighetsägare som byggherrar, men det kom endast in två förslag som båda bedömdes som ointressanta. Miljö- och byggnadsnämnden fick i april 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen, KS 43/2014, att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för delar av Kungsbroområdet. Detaljplanen var under maj och juni 2014 ute för samråd och nu är den utställd för granskning. Om allt går som planerat är nästa steg i processen att kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av planen i juni Planen ger förutsättningar att bygga mellan 45 till 55 lägenheter. Miljö- och byggnadsnämnden anser att ett upphävande av inriktningsbeslutet är förenat med risker. En risk är att kommunen tappar förtroende hos kommuninvånare som har följt arbetet med Kungsbroområdet. En annan risk är att kommunen kommer att tappa invånare på grund av bostadsbrist. I dagsläget är bostadsbristen stor i Tidaholm, enligt uppgift från mäklare och fastighetsägare behövs det runt 100 nya lägenheter. Det har under ett antal år varit stor efterfrågan på lägenheter i centrum nära service, kommunikationer och socialt utbud. Kungsbroområdet är den enda centralt belägna marken som är lämplig för nybyggnad av den här typen som kommunen äger. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår således att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Utredningens slutsatser Med anledning av det som miljö- och byggnadsnämnden har framfört i sitt yttrande föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015/ Besvarande av motion angående avfallsförbränning Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har lämnat in en motion i vilken de yrkar på att en utredning ska göras för att ta fram vilka åtgärder och kostnader som krävs för att Tidaholms Energi AB, TEAB, ska kunna elda kommunens brännbara avfall i sin panna. Denna kostnad ska sedan, enligt motionärerna, jämföras mot kostnader som kommunen har för att bli av med avfall i dagsläget. Motionen har skickats på remiss till Tidaholms Energi AB och tekniska nämnden som i sina remissvar hänvisar till ett yttrande från TEAB där TEAB har gjort de beräkningar som motionärerna efterfrågar och även framhåller att förslaget om att förbränna hushållsavfall varken är ekonomiskt eller praktiskt genomförbart. Istället anser TEAB att det mest effektiva och ekonomiska alternativet är att samarbeta med anläggningar i närområdet som är anpassade för att förbränna hushållsavfall vilket görs i dagsläget. Kommunledningsförvaltningen framhåller att TEAB redan har gjort de beräkningar som efterfrågas i sitt yttrande vilket kan betraktas som en utredning. Förvaltningen anser således att en utredning som besvarar motionärernas efterfrågan redan är gjord. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående avfallsförbränning med anledning av att den redan är besvarad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 52/2015 Besvarande av motion angående avfallsförbränning, Tjänsteskrivelse Utredning av motion angående avfallsförbränning, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Tekniska nämndens beslut 19/2015 Begäran om yttrande avseende motion angående avfallsförbränning, Yttrande från Tidaholms Energi AB angående motion om avfallsförbränning, Yttrande från Tidaholms Energi AB angående avfallsplan 2020, Motion om avfallshantering (C, FP, KD, M, MP), Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående avfallsförbränning med anledning av att den redan är besvarad. Sändlista Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 36

37 1/2 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2015/45 Kommunstyrelsen Sofie Håkansson Utredning av motion angående avfallsförbränning Ärendet Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har lämnat in en motion av vilken det framgår att tekniska nämnden planerar att börja med separering av hushållsavfall. Detta kommer, enligt motionärerna, föra med sig att det restavfall som uppstår kommer att bli enklare att hantera vid förbränning. Motionärerna framhåller att Tidaholms Energi AB, TEAB, behöver avfall för att få material till sin förbränning samtidigt som kommunen får betala för att bli av med avfall som enligt nuvarande avtal körs till Lidköping för förbränning. För att göra en besparing både för miljön och Tidaholms kommun anser motionärerna att avfall från Tidaholm borde eldas i egen panna. Motionärerna anser att det borde gå att skapa utrymme för hantering och krossning av avfall på kommunens återvinningscentral vid Siggestorp samt att kostnader för att skapa lämpligt utrymme snabbt borde vara insparade. Motionärerna yrkar på att en utredning görs för att ta fram vilka åtgärder och kostnader som krävs för att TEAB ska kunna elda kommunens brännbara avfall i sin panna. Denna kostnad ska sedan jämföras mot kostnader som kommunen har för att bli av med avfall i dagsläget. Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut 19/2015 Begäran om yttrande avseende motion angående avfallsförbränning, Yttrande från Tidaholms Energi AB angående motion om avfallsförbränning, Yttrande från Tidaholms Energi AB angående avfallsplan 2020, Motion om avfallshantering (C, FP, KD, M, MP), Utredning Motionen har skickats på remiss till Tidaholms Energi AB, TEAB, och tekniska nämnden som har inkommit med svar och förslag på hur de anser att kommunfullmäktige bör besluta kring motionen. TEAB hänvisar i sitt svar till ett yttrande som TEAB gjort med anledning av avfallsplan I det yttrandet framhåller TEAB att TEAB:s kraftvärmeverk sedan driftstart har testat och utvärderat förbränning av flera olika bränsletyper. Tillståndet som finns för anläggningen medger förbränning med Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 37

38 2/2 en mängd olika bränslesorter men stor vikt läggs på vad som fungerar driftsmässigt och ger en långsiktigt bra och fungerande anläggning. Anläggningen är byggd för vissa typer av bränsle och en ändring till andra bränsletyper kräver ombyggnad, upprättande av andra rutiner och eventuellt nya tillstånd. Att förbränna hushållsavfall från hushåll i Tidaholm skulle medföra investeringar. TEAB skulle behöva investera i en rörgaskondensor för att leva upp till de miljökrav som ställs samt en lagerbyggnad för att lagra hushållsavfall under maj till oktober då det inte är eldningssäsong. TEAB beräknar att en sådan investering skulle kosta 24 miljoner kronor och att investeringen skulle ha en återbetalningstid på 39 år. TEAB anser att förslaget om att förbränna hushållsavfall varken är ekonomiskt eller praktiskt genomförbart. Istället anser TEAB att det mest effektiva och ekonomiska alternativet är att samarbeta med anläggningar i närområdet som är anpassade för att förbränna hushållsavfall. TEAB föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Tekniska nämnden hänvisar i sitt beslut till slutsatserna som TEAB drar i sitt yttrande angående avfallsplan 2020 och framhåller även att det redan idag är platsbrist på Siggestorp och att det inte finns möjlighet att utöka området. Att först köra avfallet till Siggestorp för att sedan köra det till TEAB:s kraftvärmeverk skulle dessutom innebära ytterligare omlastning vilket nämnden bedömer som mindre bra ur såväl miljömässigt, ekonomiskt som logistiskt perspektiv. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionens intention redan är besvarad i och med yttrandet som TEAB har lämnat. Utredningens slutsatser Motionärerna yrkar på att en utredning görs för att ta fram vilka åtgärder och kostnader som krävs för att TEAB ska kunna elda kommunens brännbara avfall i sin panna. Denna kostnad ska sedan jämföras mot kostnader som kommunen har för att bli av med avfall i dagsläget. TEAB har i sitt yttrande gjort de beräkningar som motionärerna efterfrågar och framhåller att förslaget om att förbränna hushållsavfall varken är ekonomiskt eller praktiskt genomförbart. Istället anser TEAB att det mest effektiva och ekonomiska alternativet är att samarbeta med anläggningar i närområdet som är anpassade för att förbränna hushållsavfall. TEAB har redan gjort de beräkningar som efterfrågas i sitt yttrande vilket kan betraktas som en utredning. Det finns således redan en utredning gjord som besvarar motionärernas efterfrågan och med anledning av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående avfallsförbränning med anledning av att den redan är besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående avfallsförbränning med anledning av att den redan är besvarad. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015/ Beslut om folkhälsoavtal mellan kommunerna i Skaraborg och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill fortsätta att utveckla det goda samarbete som finns kring folkhälsoarbete mellan kommunerna i Skaraborg. Ett viktigt verktyg för samarbetet är avtalen som tecknas mellan parterna. Nuvarande folkhälsoavtal mellan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna gäller till och med Om inte någon säger upp avtalen förlängs de med fyra år. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har diskuterat frågan och kommit fram till att det finns en vilja att fortsätta med avtalen i nuvarande form. Presidiet vill dock korta ner tiden som avtalen förlängs med till två år. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga det nu gällande folkhälsoavtalet med Västragötalandsregionen med två år. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 54/2015 Beslut om folkhälsoavtal mellan kommunerna i Skaraborg och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Tjänsteskrivelse Folkhälsoavtal mellan Tidaholms kommun och Västragötalandsregionen, Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 27/2015 Folkhälsoavtal med kommunerna, Skrivelse från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden angående folkhälsoavtal mellan kommunerna i Skaraborg och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga det nu gällande folkhälsoavtalet med Västragötalandsregionen med två år. Sändlista Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 44

45 1/1 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2015/154 Kommunstyrelsen Erica Rang Tjänsteskrivelse - Folkhälsoavtal mellan Tidaholms kommun och Västragötalandsregionen Ärendet Östra hälso- och sjukvårdsnämnden vill fortsätta att utveckla det goda samarbetet som finns med Skaraborgs kommuner i folkhälsoarbetet. Ett viktigt verktyg för detta är avtalen som tecknas mellan de båda parterna. Genom detta kan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans ytterligare flytta fram positionerna mot målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa Nuvarande folkhälsoavtal mellan kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna gäller till och med Om inte någon säger upp avtalen förlängs avtalen med fyra år. Hälso- och sjukvårdsnämndernas presidium har diskuterat frågan och kommit fram till att man vill fortsätta med avtalen i nuvarande form. Men presidiet vill begränsa tiden som avtalen förlängs med till två år. Därefter finns möjligheter att teckna ett mer långsiktigt avtal, där det finns fördelar med att det skulle överlappa mandatperioderna. Beslutsunderlag Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 27/2015 Folkhälsoavtal med kommunerna, Skrivelse från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden angående folkhälsoavtal mellan kommunerna i Skaraborg och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga det nu gällande folkhälsoavtalet med Västragötalandsregionen med två år. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 45

46 46

47 47

48 1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014/ Beslut om brist på undervisningslokaler Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, enligt utarbetat förslag, bygga om lokaler på Smedjegatan för att säkerställa att undervisningslokaler finns att tillgå inför skolstart höstterminen 2015 samt i den långsiktiga lokalplaneringen för Rudbecksgymnasiets och KompetensCentrum/vuxenskolan. Nämnden beslutar även att äska medel till ombyggnationen från kommunstyrelsen då kostnaden inte ryms inom ramarna för nämndens budget. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå kronor för ombyggnad av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan. Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Hajrudin Abdihodzic (V), Lena Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Johan Liljegrahn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Beslutsunderlag Beslutsunderlagen är presenterade i den ordning som de har inkommit till kommunstyrelsens kansli: Barn- och utbildningsnämndens beslut 145/2014 Brist på undervisningslokaler, Tjänsteskrivelse Brist på undervisningslokaler (tjänsteskrivelse 1), barn- och utbildningschef Börje Hallin, Barn- och utbildningsnämndens beslut 11/2015 Brist på undervisningslokaler, Tjänsteskrivelse Brist på undervisningslokaler (tjänsteskrivelse 2), barn- och utbildningschef Börje Hallin, Ritning över del av Smedjegatans lokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 6/2015 Brist på undervisningslokaler, Tjänsteskrivelse Finansiering av ombyggnad av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan, biträdande ekonomichef Marianne Hjort, Tjänsteskrivelse Angående barn- och utbildningsnämndens brist på utbildningslokaler, teknisk chef Kjell Jonsson, Tjänsteskrivelse Behovsframställan Smedjegatans lokaler (tjänsteskrivelse 3), barn- och utbildningschef Börje Hallin, Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 48

49 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Angående ersättningslokaler Smedjegatan, rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg, Barn- och utbildningsnämndens beslut 32/2014 Smedjegatans lokaler, Barn- och utbildningsnämndens beslut 102/2014 Smedjegatans lokaler, Tekniska nämndens beslut 17/2015 angående barn- och utbildningsnämndens brist på undervisningslokaler, Barn- och utbildningsnämndens beslut 50/2015 Smedjegatans lokaler brist på undervisningslokaler Översyn förskole- och skollokaler. Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse tillägg/förtydligande av konsekvensanalysen, barn- och utbildningschef Börje Hallin, Konsekvensanalys - lokalöversyn, Tjänsteskrivelse Brist på undervisningslokaler, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 55/2015 Beslut om brist på undervisningslokaler, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå kronor för ombyggnad av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Reservation Birgitta Andersson (FP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Jag reserverar mig mot beslutet att avsätta 2.5 miljoner till renovering av lokaler på Smedjegatan. Anledning: Det finns lokaler i den s.k. mellanstadielängan på Kungsbroskolan som inte behöver renoveras för 2.5 miljoner. Protokollsanteckning Ingemar Johansson (FP) lämnar följande protokollsanteckning: Jag ser med missnöje på detta ärendes hantering. Enligt vad jag kan utläsa av handlingarna tar vi beslut om 2,5 miljoner kronor förutom att vi behåller moduler som genererar kostnader istället för att undersöka möjligheten att använda Röda skolan på Kungsbro för att tillgodose de akuta lokalbehoven. I handlingarna står också att man skall, efter att detta beslut tagits, undersöka om de tilltänkta lokalerna på Smedjegatan är lämpliga på grund av eventuellt buller från framförallt våningen under. En undersökning som borde gjorts innan beslut tas. Enda orsaken till att jag inte begär återremiss är tidsaspekten. Ytterligare fördröjning av i form av utredningar leder till att de lokaler som det är akut brist på inte blir klara till Ht-15 början. Sändlista Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 49

50 1/3 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 2014/377 Kommunstyrelsen Sofie Håkansson Brist på undervisningslokaler Bakgrund fattar barn- och utbildningsnämnden beslut BUN 145/2014 om att föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att snarast påbörjar en ombyggnation av lokaler för att lösa bristen på undervisningslokaler. Kansliavdelningen kontaktar barn- och utbildningsförvaltningen och ber om kompletterande handlingar. Barn- och utbildningschefen lämnar in en tjänsteskrivelse till kansliavdelningen (tjänsteskrivelse 1). Barn- och utbildningsnämnden beslutar BUN 11/2015 att, som kompletterande information till kommunstyrelsens arbetsutskott, överlämna utbildningschefens tjänsteskrivelse (tjänsteskrivelse 2) tillsammans med tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden BUN 145/2014. Tekniske chefen och barn- och utbildningschefen håller en information på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Barn- och utbildningschefen delar ut en tjänsteskrivelse (tjänsteskrivelse 2) och tekniske chefen delar ut en ritning. Ordföranden i arbetsutskottet framhåller att ytterligare handlingar måste lämnas in om ärendet ska kunna behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Biträdande ekonomichefen lämnar in en tjänsteskrivelse som innehåller fyra alternativ till finansiering av en eventuell ombyggnation av lokalerna på Smedjegatan, av vilka två förespråkas. Tekniske chefen lämnar in en tjänsteskrivelse som närmare preciserar vad en ombyggnation skulle innefatta. Barn- och utbildningschefen lämnar in ytterligare en tjänsteskrivelse (tjänsteskrivelse 3). Vid samma tillfälle som barn- och utbildningschefen lämnar in sin tredje tjänsteskrivelse lämnar han även in en tjänsteskrivelse från två rektorer, barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 32/2014 angående Smedjegatans lokaler samt barn- och utbildningsnämndens beslut BUN 102/2014 angående Smedjegatans lokaler. Tekniska nämnden fattar beslut TN 17/2015 angående omfattning och kostnad för en ombyggnation av lokalerna på Smedjegatan. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 50

51 2/3 Ärendet Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut BUN 50/2015 där nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, enligt utarbetat förslag, bygga om lokalerna på Smedjegatan (fyra lokaler plus grupprum) för att säkerställa att undervisningslokaler finns att tillgå inför skolstart höstterminen 2015 och i den långsiktiga planeringen för Rudbecksgymnasiets och KompetensCentrum/vuxenskolans lokaler. Nämnden beslutar även att äska medel till ombyggnationen från kommunstyrelsen då kostnaden inte ryms inom ramarna för nämndens budget. Barn- och utbildningsnämnden bifogar även en utredning Översyn förskoleoch skollokaler, en tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen samt en konsekvensbeskrivning Lokalöversynen konsekvensbeskrivningar inför ht Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå kronor för ombyggnad av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan. Förvaltningens förslag är att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Beslutsunderlag (presenterat i den ordning som de har inkommit till kommunstyrelsens kansli) Barn- och utbildningsnämndens beslut 145/2014 Brist på undervisningslokaler, Tjänsteskrivelse Brist på undervisningslokaler (tjänsteskrivelse 1), barn- och utbildningschef Börje Hallin, Barn- och utbildningsnämndens beslut 11/2015 Brist på undervisningslokaler, Tjänsteskrivelse Brist på undervisningslokaler (tjänsteskrivelse 2), barn- och utbildningschef Börje Hallin, Ritning över del av Smedjegatans lokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 6/2015 Brist på undervisningslokaler, Tjänsteskrivelse Finansiering av ombyggnad av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan, biträdande ekonomichef Marianne Hjort, Tjänsteskrivelse Angående barn- och utbildningsnämndens brist på utbildningslokaler, teknisk chef Kjell Jonsson, Tjänsteskrivelse Behovsframställan Smedjegatans lokaler (tjänsteskrivelse 3), barn- och utbildningschef Börje Hallin, Tjänsteskrivelse Angående ersättningslokaler Smedjegatan, rektor Daniel Larsson och rektor Christer Daggberg, Barn- och utbildningsnämndens beslut 32/2014 Smedjegatans lokaler, Barn- och utbildningsnämndens beslut 102/2014 Smedjegatans lokaler, Tekniska nämndens beslut 17/2015 angående barn- och utbildningsnämndens brist på undervisningslokaler, Barn- och utbildningsnämndens beslut 50/2015 Smedjegatans lokaler brist på undervisningslokaler Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 51

52 3/3 Översyn förskole- och skollokaler. Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse tillägg/förtydligande av konsekvensanalysen, barn- och utbildningschef Börje Hallin, Konsekvensanalys - lokalöversyn, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå kronor för ombyggnad av Rudbecksgymnasiets lokaler på Smedjegatan. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Kommunstyrelsen Postadress: Tidaholms kommun Tidaholm Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A Telefon: Fax: E-post: 52

53 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Ö versyn fö rsköle- öch sköllökaler Dnr BUN 2014/18 Antalet barn i Tidaholm har ökat de senaste åren vilket resulterat i att förskolornas kapacitet utökats vid ett flertal tillfällen. Ökningen har varit stabil över tid, och antalet barn är nu högre än enligt de planeringstal som användes då kommunens nuvarande kapacitet av skollokaler planlades och byggdes. Planeringstalet som användes då var 110 födda barn per år i Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj år 2014 i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att göra en utredning om förvaltningens kommande behov av lokaler. Uppdraget omfattar alla nämndens verksamheter. Utredningen skall kunna användas som underlag för strategiska beslut. Om utredningen visar att lokalbeståndet inte uppfyller verksamhetens behov skall förslag på åtgärder presenteras. Förskola Antal barn i ålder 1-5 år har ökat och för att möta efterfrågan på förskoleplatser har kapaciteten ökats genom att hyra externa lokaler, förskoleavdelningar i form av flyttbara moduler. De två första modulerna för förskola etablerades år 2011, en avdelning i Ekedalen och en avdelning i anslutning till Hökensåsskolan i Tidaholms stad. År 2012 utökades antalet hyrda avdelningar med ytterligare två avdelningar med placering på Vråbolsgatan i Tidaholms stad. År 2014 utökades antalet hyrda avdelningar på nytt med två avdelningar som placerades i anslutning till de båda avdelningarna på Vråbolsgatan. Dessutom flyttades år 2012 en avdelning i samband med bygget av Forsenskolan. I gamla Forsenskolans lokaler fanns en avdelning förskola som flyttade till en hyrd modul vid Hökensåsskolan, den blev ledig då Särskolan flyttade från Hökensåsskolan till Forsenskolan. Antalet förskoleavdelningar i hyrda moduler har alltså från år 2011 till år 2014 ökat med sju avdelningar. Att hyra moduler är en bra metod att tillfälligt lösa ökade behov av lokaler, men då behovet är permanent finns det ekonomiska och kvalitativa skäl att ersätta de hyrda modulerna med egna lokaler. Tidaholms kommun har år 2014 påbörjat processen att ersätta hyrda moduler i förskolan med egna lokaler. Analys av förändring av förskolornas kapacitet I oktober år 2010 var det i genomsnitt 16,4 barn placerade på varje förskoleavdelning i Tidaholms kommun. Då fattades beslutet att i januari år 2011 hyra moduler för att öka kapaciteten med två avdelningar. I oktober år 2011 var det i genomsnitt 15,9 barn placerade på varje förskoleavdelning i Tidaholms kommun. Då fattades beslutet att i januari år 2012 hyra moduler för att öka kapaciteten med en avdelning. År 2012 blev inte vårens efterfrågan av platser så stor som förvaltningen hade förberett sig för, antalet barn fortsatte att öka ändå, men inte förrän hösten år 2013 kom efterfrågan ikapp utbudet, och behovet av ytterligare avdelningar uppstod på nytt. 1(15) 53

54 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Tabellen nedan visar hur förskolans organisation förändrats sedan år antal barn på förskola, 15 okt antal barn per avdelning 16,4 15,9 15,5 16,6 17,3 16,2 16,3 16,1 antal avdelningar Upptagningsområde Tidaholm stad Ekedalen Valstad Madängsholm Fröjered Behov av lokaler Antal barn har ökat och ökar ytterligare, prognosen baseras på den befolkningsprognos för Tidaholm som togs fram år När antal barn per avdelning i oktober månad varit över 16,0 i genomsnitt, har förskolan senare på hösten/vintern utökat kapaciteten. Tabellen nedan visar ett scenario där kapaciteten styrs av planeringstalet 16,0 barn i genomsnitt per avdelning i oktober månad. antal barn per avdelning 16,4 15,9 16,0 16,1 16,3 16,2 16,3 16,1 behov av förskoleavdelningar, antal förändring antal avd behov förändring Diff Efter förstärkningen på våren år 2011 var utbudet av förskoleplatser i harmoni med efterfrågan; 15,9 barn per avdelning i oktober år Antal avdelningar ökades ändå med en avdelning följande vinter och år 2012 blev ett år med överkapacitet. Den ökning av barn i förskolan som förvaltningen tog höjd för år 2012 blev verklighet år År 2013 och år 2014 har antal avdelningar varit för litet på hösten vilket fått till följd att förskolans kapacitet har behövt utökas. Att datum 15 oktober används som mätpunkt beror på att offentlig statistik utgår det datumet. SCB samlar varje år in barn- och elevantal den 15 oktober. I förskolorna skolas det in barn under hela året, och flest barn är det i verksamheten på våren. Den modell som beskrivs och föreslås innebär att genomsnittligt barnantal i förskolorna kommer att vara högre än 16 barn per avdelning efter oktober, och närmare 18 barn i genomsnitt i maj månad. Nuläge (oktober 2014) Tabellen nedan visar antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde Eken 17, Axet 17, Syrsan 17, Prästkragen 19,0 19 Björnen 22, Stallängen 16, Jollen 19,0 19 Ugglan 16, Skogsnallarna 17,0 17 Linblomman 17,0 17 Framtiden 16, Stormsvalan 16,0 16 Forsen 17, Hökensås 15, Varje ruta är en avdelning, röda rutor betyder att antal barn per avdelning på enheten är högre än 16,0. På förskolan Björnen pågår en renovering och tillbyggnad, under byggtiden används endast två avdelningar och inga barn skolas in på Björnen under byggtiden. På landsbygden är alla enheter fyllda. 2(15) 54

55 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Oktober 2014: 550 barn 32 avdelningar 17,2 barn per avdelning Prognos 2015 Tabellen nedan visar en prognos för antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Behov av en ytterligare avdelning jämfört med planerat antal avdelningar hösten Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde behov av lokaler Eken 18, ,00 Axet 16, ,00 Syrsan 16, Prästkragen 22, ,00 Björnen 16, ,00 Stallängen 16, Jollen 26, ,00 Ugglan 16, ,00 Skogsnallarna 16,0 16 Linblomman 17, ,00 Framtiden 16, ,00 Stormsvalan 16, ,00 Forsen 16, ,00 Hökensås 16, Hösten år 2015 är renovering och nybyggnation på förskolan Björnen klar. Tidaholms stad får då en tillräcklig kapacitet. Däremot ser situationen fortsatt besvärlig ut för förskolorna på landsbygden. Behovet är ytterligare en avdelning med placering på landsbygden. Oktober 2015: 568 barn 35 avdelningar 16,2 barn per avdelning Prognos 2016 Tabellen nedan visar en prognos för antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Behov av en ytterligare avdelning jämfört med planerat antal avdelningar hösten Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde behov av lokaler Eken 20, ,00 Axet 16, ,00 Syrsan 16, Prästkragen 18, ,00 Björnen 16, ,00 Stallängen 16, Jollen 26, ,00 Ugglan 16, ,00 Skogsnallarna 16,0 16 Linblomman 16, ,00 Framtiden 16, ##### Stormsvalan ##### Forsen ##### Hökensås 16,00 Helliden 16, Hösten år 2016 är nybyggnation av en förskola med fem avdelningar på Helliden klar. Den ersätter fem hyrda avdelningar i Tidaholms stad. Oktober barn 35 avdelningar 16,3 barn per avdelning Prognos 2017 Tabellen nedan visar en prognos för antal barn i genomsnitt per enhet 15 okt Behov av två ytterligare avdelningar jämfört med planerat antal avdelningar hösten Treklövern skolområde Forsen skolområde Hökensås skolområde behov av lokaler Eken 20, ,00 Axet 16, ,00 Syrsan 16, ##### Prästkragen 22, ,00 Björnen 16, ,00 Stallängen 16, Jollen 27, ,00 Ugglan 16, ,00 Skogsnallarna 16,0 16 Linblomman 22, ,00 Framtiden 16, ##### Stormsvalan ##### Forsen ##### Hökensås 16,00 Helliden 16, (15) 55

56 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Antalet barn ökar återigen. Baserat på de upptagningsområden som barnen tillhör så kommer det att finnas behov av fler förskoleplatser på landsbygden. Prognosen för år 2017 bygger till stor del på den befolkningsprognos som togs fram år 2014, exakt antal 1-åringar några år framåt i tiden går inte att beräkna. Oktober barn 36 avdelningar 16,1 barn per avdelning Ekonomi År 2013 genomfördes en översyn av alla kommunala verksamheter, syftet var att hitta förslag på effektiviseringar och anpassningar för att nå en budget i balans. I översynen användes jämförande statistik från år 2012, ett år då förskolans kapacitet förstärkts i början av året och där efterfrågan direkt efter förstärkningen inte blivit så stor som förvaltningen beräknat. Förskola, kostnad per inskrivet barn (kr), SCB, nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, tabell 7 I jämförelse med samma kommungrupp enligt SKL:s kommungruppsindelning har förskolan i Tidaholm de senaste tio åren haft en kostnad per barn som varit lägre än genomsnittet i kommungruppen, med ett undantag, år År 2012 var kostnaden per barn i förskola i Tidaholm högre än genomsnittlig kostnad per barn i jämförelse med samma kommungrupp. En kapacitet i förskolan som motsvarar ett genomsnitt om ca 16 barn per avdelning i oktober månad kan Tidaholms kommun klara utan att kostnaden per barn överstiger den genomsnittliga kostnaden per barn i förskola jämfört med samma kommungrupp enligt SKL:s definition. Sammanfattning förskola Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att antalet förskoleavdelningar anpassas så att det genomsnittliga antalet barn per avdelning vid mätningen den 15 oktober är ca 16 barn. Förskolans organisation skulle då vara tillräcklig för att undvika akuta anpassningar av lokaler under pågående verksamhetsår, samt att kostnad per barn håller sig inom genomsnittskostnad i en jämförelse med kommungruppen. 4(15) 56

57 Översyn förskole- och skollokaler Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun För att klara det behöver förskolan förstärkas med en avdelning inför hösten Samt att förberedelse påbörjas för ytterligare förstärkning av förskolan med en avdelning inför hösten Förskoleklass och grundskola Ökningen av antal barn i förskoleålder under år får effekter även i förskoleklass och grundskola. När barnen slutat förskola erbjuds de förskoleklass. Eleven följer sedan förskoleklassindelningen under låg- och mellanstadiet. Det har tidigare lyfts att det år 2016 och år 2018 kommer att vara en utmaning att tillhandahålla lokaler i tillräcklig utsträckning för elever förskoleklass. Planering inför ht 2015 har varit fyra förskoleklasser i Tidaholms stad. Planeringen inför ht 2015 behöver revideras eftersom ökad inflyttning till Tidaholm innebär en ökning av elevantal i förskoleklass. Hösten 2015 kommer det att behövas fem förskoleklasser i Tidaholms stad. Tidigare planeringstal vid dimensionering av skollokaler har varit 110 födda barn per år. Planeringstalet 110 elever kommer att överskridas varje år under perioden Likvärdighet Likvärdighet mellan de båda f-9 skolorna i Tidaholms stad är ett långsiktigt mål för barn- och utbildningsförvaltningen i Tidaholms kommun. Med likvärdighet menas ett likvärdigt mått av mångfald på skolorna; integration, kön, behov av särskilt stöd och även att det inte ska vara en skola för elever som bor inne i Tidaholm och en skola för de elever som bor på landsbygden. Likvärdigheten mellan högstadieskolorna i kommunen kan äventyras av att klassrummen på Forsenskolan är mindre till ytan jämfört med klassrummen på Hökensåsskolan, vilket kan leda till att när det är många elever i en årskurs så är klasserna större på Hökensåsskolan jämfört med Forsenskolan. 5(15) 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-05-25 klockan 18:00-20:47 136-146 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-02-23 kl 18:00-20:36 92-103 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: TIDAHOLM Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32343-2014

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-03-30 18:00-21.00 104-114 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S) till och med 106, Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-19 Sessionssalen, 2015-02-19 kl. 08:30 16.30. 16-29 Lunch kl. 12:00 13:00. Ajournering gruppmöte 15:30 15.50. Sammanträdet ajourneras 2015-02-19 kl. 16.30 och fortsätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-10-20 18:00-19:00 1-14 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Mimmi Pirttilä (S), Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-10-31 kl 18:00-20:00 120-137 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: TIDAHOLM Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16670-2010 Rösträkningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10

Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Klämmesbo, Stadshuset, Tidaholm, 2011-03-22 kl. 10:30 11.10 Paragrafer 49-58 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-05-26 18:00-21:40 71-77 Beslutande Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-01-26 18:00-19.40 81-91 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Forsenskolan, 2016-09-15 kl. 08:30-11:15 103-110 Beslutande Ledamöter Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Monica Karlén (S) Ida Davidsson (M) Tetyana

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23

Sammanträdesdatum 2007-03-13 23 2007-03-13 23 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl 09.00-16.00 Beslutande Curt B Gustavsson ordf (s) Ersättare: Anette Söderstedt (s) Marie Frejd (s) Pereric Gustavsson (s) Georgos Moschos (s) Per-Erik

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-14 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson (C) Ing-Marie

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2015-06-22 kl 18:00-22:07 147-167 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-08-25 kl. 09:15-12:30 Ajournering för gruppmöte 11:15-11:30 90-102 Beslutande Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Anette Söderstedt

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-06-27 kl 16:00-18:36 72-90 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30.

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-11 1 (24) Plats och tid Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm 2013-04-11, kl. 8-11.30. Paragrafer 34-51 Namn BESLUTANDE Ledamöter Mimmi Pirttilä (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-29 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-29 Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-09-29 18:00-20:30 110-122 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.35. Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2014-06-16 kl. 08:00 13:45 77-90 Beslutande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande tjänstgör som ordförande under mötet Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla Johansson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP)

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP) Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.10 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 Barn- och utbildningsnämnden 1/21 kl. 08.00 13.30 Sessionssalen (förmiddag), Folkabo (eftermiddag), Stadshuset, Tidaholm 2013-10-24 kl. 08.00 13.30 104-118 Beslutande Mimmi Pirttilä (S), ordförande Johan Liljegrahn (M), vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-19 Barn- och utbildningsnämnden 1/23 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, 2014-03-19 kl. 08:00 14.30 25-40 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Ulla Johansson (S)

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden

KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden 1/3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämnden Dag och tid: 2016-03-31 kl. 08:30 Plats: Sessionssalen Justerare: Ida Davidsson (M) Gruppmöte M, KD, L, MP, C: kl. 08:00-08:30 i sessionssalen Gruppmöte S, V:

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentsvillan, 2015-09-28 klockan:18-20:45 168-184 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Plats och tid Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Paragrafer 168-169 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-11-11 kl 09:00-13:00 237-256 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/16 Sessionssalen, Stadshuset, Tidaholm, 2013-11-21 kl. 08:00 11:15 119-131 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) ordförande Johan Liljegrahn (M) vice ordförande Anette Söderstedt (S) Per-Erik Thurén (S) Ulla

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-11-30 kl 18:00-21:45 199-213 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

Utbildningsnämnden (6)

Utbildningsnämnden (6) Utbildningsnämnden 2016-06-08 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 8 juni kl.8.30 10.05 Beslutande Stefan Jönsson (S), ordförande Håkan Pettersson (S), 1:e vice ordförande Birgitta Nilsson

Läs mer

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Datum 2016-11-21 Diarienummer KSN-2015-1698 Kommunstyrelsen Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-28 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-28 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-04-28 18:00-21.30 50-70 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2016-08-29 - Kommunhuset klockan 19.00-19.40. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare. Peter Andreasson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer