Miljö- och byggnadsnämnden (9) Dimbo Stadshuset, kl , möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17."

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden (9) Plats och tid Paragrafer Dimbo Stadshuset, kl , möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl , sammanträde BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Nils-Åke Johansson (S) Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson (S) Göte Eriksson (S) Monica Staadig (S) Ambjörn Lennartsson (M) Gunilla Dverstorp (M) Ingrid Berglund (FP) Anneli Sandstedt (C) Nils Werner (MP) kl , Tjänstgörande ersättare Susanne Lindgren (S) ersätter Nils Werner (MP) kl , ÖVRIGA Namn Ersättare Anette Söderstedt (S) kl , Susanne Lindgren (S) kl , Tjänstemän Peter Lann tf. miljö- och byggchef Maria Lindström sekreterare Övriga Revisorerna: Björn Pettersson, Sven-Olof Ludvigsson, Mona Larsson, Carl-Ove Kruus, Herbert Hjelm, Tord Viktorsson Jonas Ringqvist, , Ingela Nilsson Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Maria Lindström Tony Pettersson Ingela Nilsson Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnadsnämnden (9) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Miljö- och byggnadsnämnden Protokollet förvaras Underskrift Miljö- och byggkontoret Maria Lindström Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnadsnämnden (9) Innehållsförteckning 61 Godkännande av dagordning Val av justerare Miljö- och byggnadsnämndens förklaring över framställd anmärkning i revisionsberättelsen Uppföljning av tillsynsplan Konsekvensanalys gällande Tidaholms kommuns ansökan om att gå med i Miljösamverkan Östra Skaraborg... 9

4 Miljö- och byggnadsnämnden (9) 61 Godkännande av dagordning Nämnden godkänner dagordningen med tillägg av följande två ärenden: Gunilla Dverstorp (M) föreslår att uppföljning av tillsynsplanen är en stående punkt på dagordningen. Tony Petterssons (S) föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys angående Tidaholms kommuns ansökan om att gå med i Miljösamverkan Östra Skaraborg.

5 Miljö- och byggnadsnämnden (9) 62 Val av justerare Ingela Nilsson (S) väljs att justera protokollet.

6 Miljö- och byggnadsnämnden (9) 63 Miljö- och byggnadsnämndens förklaring över framställd anmärkning i revisionsberättelsen Dnr MBN 2014/93 Revisorerna har i sin revisionsberättelse för år 2013 riktat en anmärkning mot miljö- och byggnadsnämnden för bristande ledning och kontroll när det gäller kommunens miljötillsyn. Kommunfullmäktiges presidium önskar få miljö- och byggnadsnämndens syn på den anmärkning som revisorerna framställt i revisonsberättelsen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande förklaring till kommunfullmäktiges presidium: Nämnden instämmer i stora delar i revisorernas kritik. Nämnden förstår den, inser vikten av den och tar till sig kritiken. Nämnden har brustit i uppföljningen. Nämnden delar också revisorernas bedömning av personalförsörjningens effekter och att byte av ordförande oundvikligen har medfört ett omtag och därmed fördröjt nämndens föresatser att nå sina mål antogs tillsynsplan för 2013 och dispens från anställningsstoppet begärdes hos personalutskottet för att anställa ytterligare en miljöinspektör. Arbetet med bl.a. tidsredovisning över inspektörernas arbete påbörjades tidigare. Nämnden ställde stor tilltro till tillsynsplanen. En miljöinspektör tillträdde den begärda tjänsten först i augusti. Kort därefter blev en inspektör t.f. chef och en inspektör slutade under hösten. Det blev därmed ingen förstärkning av personalen under 2013, i stället en minskning, vilket har varit avgörande för utfallet av tillsynen under året. Nämnden har inte tillsatt tjänsterna i den utsträckning som krävts för att kunna säkerställa att tillsynenskulle kunna utförts. Miljöinspektörernas arbete är till stor del en händelsestyrd verksamhet. Av resursbehovet för tillsyn är den oplanerade tillsynen den övervägande delen och vid resursbrist måste denna tillsyn prioriteras om nämnden skall kunna hantera inkommande ärenden inom rimliga handläggningstider. Forts.

7 Miljö- och byggnadsnämnden (9) 63 Forts. Sändlista: Kf Akten Detta resulterar då i att den planerade tillsynen får styrka på foten. Det är detta som har hänt under 2013 när vakanser inte tillsatts. Det är nämndens bedömning att med full bemanning på förvaltningen skulle även den planerade tillsynen ha kunnat genomföras. Låga taxor och en tillsyn i för låg omfattning har inneburit att kostnadstäckningen varit alltför låg. De konflikter inom förvaltningen som angivits i rapporten har för ledamöterna varit okända. Nämnden inser de brister som revisionsberättelsen för år 2013 påvisar. Nämnden har under 2013 försökt förändra tillsynsarbetet för att förbättra kvaliteten och mängden utförd tillsyn men inte lyckats på grund av redovisade problem. För att säkerställa den operativa tillsynsmyndighetens samhällsuppdrag inser nämnden att kommunen bör skaffa samverkansmöjligheter såsom att anlita friståendepersoner (konsulter) eller avtala med annan kommun om tjänsteköp av olika slag. Huruvida nämnden mot bakgrund av det ovan anförda inte anses ha tagit sitt ansvar överlåter vi nu till fullmäktiges bedömning.

8 Miljö- och byggnadsnämnden (9) 64 Uppföljning av tillsynsplan Miljö- och byggnadsnämnden ska säkerställa fortlöpande kontroll av verksamhet och tillsynsplan. Gunilla Dverstorp (M) föreslår att kontrollen ska vara en obligatorisk punkt på dagordningen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att tillsynsplanen ska följas upp i nämnden vid varje sammanträde. Sändlista: Akten

9 Miljö- och byggnadsnämnden (9) 65 Konsekvensanalys gällande Tidaholms kommuns ansökan om att gå med i Miljösamverkan Östra Skaraborg Dnr MBN 2014/95 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade , att den konsekvensanalys gällande Tidaholms ansökan om att gå med i Miljösamverkan Östra Skaraborg, som fullmäktige begärde i sitt återremissyrkande skall göras av miljö- och byggnadsnämnden. Tony Pettersson (S) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en konsekvensanalys. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys som speglar för- och nackdelar med att gå med i Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer