Barn- och utbildningsnämnden 15 juni (8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni (8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia Skoglund (v) Ulf Söhrman (m) Michael Helmersson (fp) Ersättare: Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Övriga deltagare: Jan Ulvforsen, sekr Kerstin Bodén, 30 Ulf Almquist, förv.chef Ingela Dullum, Info Tage Nordkvist, Info Torbjörn Strömberg, Lärarförbundet Utses att justera: Ulf Söhrman Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Jan Ulvforsen Ordföranden Torbjörn Parling Justerande Ulf Söhrman ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden : 15 juni 2010 Anslagsdatum: 16 jun 2010 Datum för anslags nedtagande: 7 juli 2010 Förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli Underskrift Maritha Hedlund

2 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Dnr 10/128 Ekonomisk rapport maj 2010 Nämnden beslutar Ks Ek.avd. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna, samt översända den till kommunstyrelsen.

3 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Dnr 10/129 Förslag till yttrande över ansökningar om rätt till bidrag till fristående gymnasieskolor i Karlstad fr o m läsåret 2011/2012 Didaktus Skolor AB ( : 1926 ) Barn- och Fritidsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Hantverksprogrammet Ultra Education AB ( : 1692) John-Bauergymnasiet Samhällsprogrammet Estetiska programmet Handels- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Utökning Information och Kompetens i Sverige AB ( : 2284) Utökning Klara Gymnasium Samhällsvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Ekonomiprogrammet Lernia College AB ( : 1950 ) El- och energiprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Industritekniska programmet Teknikprogrammet ThorenGruppen AB ( : 2172 ) Bygg- och anläggningsprogrammet Lärande i Östergötland AB ( : 2169 ) Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet

4 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Folkuniversitetet ( : 2333 ) Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Ekonomiprogrammet Samhällsprogrammet Utökning JENSEN education college AB ( : 2077 ) Ekonomiprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Pluskompetens Utbildning i Sverige AB ( : 2112) Lärande i Östergötland AB ( :2184) Naturbruksprogrammet Lernia College AB ( : 1917) Handels- och administrationsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Ekonomiprogrammet Förvaltningschefens förslag till yttrande: För Filipstads del finns inte behov av ytterligare etableringar eller utökningar av gymnasieutbildningar i närområdet. Utbud och behov är väl tillgodosett. Med hänsyn tagen till befolkningsutvecklingen i regionen krävs snarare en ökad samordning av gymnasieutbudet än en ytterligare utökning. Samtliga 16 kommuner i Värmland har därför ingått Samverkansavtal Gymnasieskola Värmland (bilaga 1) med start från höstterminen Antalet Filipstadselever i gymnasieålder minskar och framgår av bilaga 2. Spångbergsgymnasiet i Filipstad har läsåret 2009/ elever och prognosen för 2010/2011 pekar på ungefär samma elevtal ( bilaga 3 : slutlig intagning i juni inför läsåret 2009/2010, bilaga 4: prel intagning mars inför 2010/2011).

5 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Program läsåret 2009/2010: Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Fordonsprogrammet Handelsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet IV Preliminärt programutbud 2011/2012 (organisation/antal platser i nivå med 2010/2011) Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad (riksrekryterande) El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Mark och anläggning Bergteknik Elteknik Personbil Handel och service Processteknik Produkt och maskinteknik Svetsteknik Kök och servering Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskap Beteendevetenskap Spångbergsgymnasiet är en liten gymnasieskola som erbjuder många program. Antal elever fördelat per program och kommuntillhörighet läsåret 2009/2010 framgår av bilaga 5. En noga planerad och nära samverkan sker mellan de olika programmen samt med vuxenutbildningen vilket är en nödvändighet för att hålla en hög kvalitet till rimliga kostnader.

6 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Spångbergsgymnasiet deltar i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, 24 platser innevarande läsår. En väl fungerande samverkan med företagen i närområdet är etablerad sedan lång tid tillbaka. Andelen Filipstadselever som väljer gymnasieskola utanför kommunen har stadigt legat på % under lång tid. Antal Filipstadselever i andra kommuner och fristående skolor läsåret 2009/2010 framgår av bilaga 6. Ytterligare nyetableringar/utökningar inom regionen kommer sannolikt innebära en sämre gruppfyllnad i Spångbergsgymnasiets utbildningar och därmed åstadkomma betydande ökade kostnader för Filipstads kommun. Bifall yrkas till förvaltningschefens förslag. Michael Helmersson yrkar ändring av sista stycket enligt följande: Vi förstår nyttan med friskolor. Vi räds inte för konkurrens. Vårt fokus är på eleverna. Med ett kraftigt ökat utbud av utbildningsplatser i en tid av vikande elevantal i länet måste vi ställa frågan om inte risken för sämre kvalitet i utbildningarna uppstår? Sker det så är det till skada för eleverna. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. Nämnden beslutar således att godkänna förvaltningschefens förslag till yttrande samt att översända detsamma till Skolinspektionen Skolinspektionen Michael Helmersson och Ulf Söhrman reserverar sig mot beslutet avseende sista stycket till förmån för sitt eget förslag. Särskilt yttrande från Pia Skoglund enligt bilaga.

7 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Dnr 10/130 Förvaltningen informerar - Skolplan uppföljning måluppfyllelse, Förskoleverksamhet Utveckling, lärande och kunskaper - IT-utredning - Policy politisk information - Redovisning uppföljningsansvar ungdomar upp till 20 år - Rekrytering av verksamhetschef för Frivilliga skolformer Nämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i början av HT 2010 påbörja rekrytering av verksamhetschef för frivilliga skolformer inför läsåret att enhälligt ställa sig bakom policy politisk information gällande Frivilliga skolformer och grundskolan samt att med godkännande lägga övrig information till handlingarna.

8 Barn- och utbildningsnämnden 15 juni Dnr 10/131 Anmälningsärenden 1 Dialog glesbygdsskolor, bilaga 2 Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk - Ferlinskolan, bilaga 3 Protokollsutdrag Kf Motion angående underhåll av verktyg, material och lokaler inom BUN:s verksamhetsområde 4 Protokoll BUN s samverkansgrupp Nämnden beslutar att med godkännande lägga anmälningsärenden till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer