SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: : 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S) Fredrik Bellino (V) Tjänstgörande ersättare Benkt-Eric Lindh (Fp) Övriga deltagande Roger Krona (S), ej tjänstgörande ersättare Anna Marklund, t.f. barn- och utbildningschef Stein-Erik Norderhaug, IFO-chef Utses att justera Justeringens plats och tid Liselotte Karlsson (S) Stadshuset, Underskrifter Paragrafer h- "&-'/ () (~... ~... ~~~ Justerare Liselotte Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats for protokollet Underskrift /jn7 l KofI1fiiUi1styre sens kansli 1 / rida Wilgotson Datum för anslags nedtagande

2 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2 Bu Ansökan om permanent serveringstillstånd Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bevilja Hökensås Golfklubb orgnr: , almnäs Trollebo 2, Hjo serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen att servera starköl, vin och spritdrycker i Hökensås Golfrestaurang samt på vidhängande terrass. Hökensås Golfklubb har hos Barn-och ungdomsutskottet ansökt om stadigvarande utskänkningstillstånd enligt 8 kap. 2 (SFS 20 l O: 1622) att servera starköl, vin och spritdrycker på Hökensås Golfrestaurang, Almnäs Trollebo 2, Hjo. Serveringen avser Restauranglokalen samt vidhängande uteservering enligt instämplad ritning. Ansökan från Hökensås Golfklubb, är instämplad och har fram till kompletterats. Alkoholhandläggare Sökanden

3 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 3 Bu Ansökan om permanent serveringstillstånd Barn- och ungdomsutskottet beslutar att bevilja Restaurang Frestelsen i Hjo stadspark AB med orgnr: , Hemvägen Hjo serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen att servera starköl, vin och spritdrycker på Restaurang Frestelsen, Hjo stadspark, Hjo. Restaurang Frestelsen Hjo stadspark AB har hos Individ- och familjeomsorgen ansökt om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 (SFS 2010: 1622) att servera starköl, vin och spritdrycker på Restaurang Frestelsen, i Hjo stadspark, Hjo. Serveringen avser restauranglokalen samt vidhängande uteservering enligt instämplad ritning. Ansökan från restaurang Frestelsen är instämplad och kunskapsprovet genomfördes Alkoholhandläggare Sökanden Justerandes signatur ~.

4 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 Bu Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB om en utökning av verksamheten vid friskolan Skövde Praktiska Gymnasium fr.o.m. läsåret Baggium Utbildning AB har hos ansökt om en utökning av verksamheten vid friskolan Skövde Praktiska Gymnasium fr.o.m. läsåret Baggium Utbildning AB ansöker om att hösten 2012 få utöka sin verksamhet med följande program och inriktningar: Pro~ram Inriktnin~ Sökt antal platser Barn- och fritidsprogrammet Socialt arbete 8 Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 8 Totalt 16 Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april Lägeskommunen Skövde har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dnr :765 Skövde kommuns remissyttrande över ansökan Baggium Utbildning AB

5 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 5 Bu Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos ansökt om att få. starta en fristående gymnasieskola med totalt 89 platser per år. Skolan söker för utbildningar enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal platser Hantverksprogrammet Övriga hantverk 25 Estetiska programmet Bild och formgivning - 16 modedesign 16 Bild och formgivning - inredningsdesign Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 16 Humanistiska programmet Kultur 16 Totalt 89 Hjo kommun bereds tillfctlle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april Lägeskommunen Skövde har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dnr : 1136 Skövde kommuns remissyttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB

6 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 6 Bu Ansökan från Folkuniversitet Uppdrag Väst AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB om en utökning av verksamheten vid friskolan Folkuniversitetet Gymnasium fr.o.m. läsåret 2012/2013. Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB har hos ansökt om en utökning av verksamheten vid friskolan Folkuniversitetet Gymnasium fr.o.m. läsåret 2012/2013. Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB ansöker om att hösten 2012 få utöka verksamheten enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal platser Ekonomiprogrammet Juridik 20 Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 20 Totalt 40 Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april Lägeskommunen Skövde har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dnr 2011 :651 Skövde kommuns remissyttrande över ansökan från Folkuniversitetet Uppdrag Väst AB

7 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 7 Bu Ansökan från Hans Leuchovius AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Hans Leuchovius AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013. Hans Leuchovius AB har hos ansökt om att få starta en gymnasieskola, Nohlmarksgymnasiet, med totalt 32 platser per år. Skolan söker för utbildningar enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal platser Fordons- och transportprogrammet Transport 12 Fordons- och transportprogrammet Lastbil och mobila maski- 4 ner Bygg och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 4 Bygg och anläggningsprogrammet Husbyggnad 12 Totalt 32 Hjo kommun bereds tillfalle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april 20 Il. Lägeskommunen Skövde har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dm : 1227 Skövde kommuns remissyttrande över ansökan från Hans Leuchovius AB

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Bu Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Förslag till beslut Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Plusgymnasiet AB om en utökning av verksamheten vid friskolan Plusgymnasiet fr.o.m. läsåret Plusgymnasiet AB har hos ansökt om en utökning av verksamheten vid friskolan Plusgymnasiet fr.o.m. läsåret 2012/2013. Skolan söker för utbildningar enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal platser Hantverksprogrammet Frisör 24 Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap 24 Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 24 Totalt 72 Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april Lägeskommunen Skövde har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dm 2011 : 1165 Skövde kommuns remissyttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 Bu Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skövde kommun fr.o.m. läsåret 2012/2013. ThorenGruppen AB har hos ansökt om att få starta en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, fr.o.m. läsåret Skolan söker för utbildningar enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal platser Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 5 Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 4 Bygg- och anläggningsprogrammet Plåtslageri 4 EI- och energiprogrammet Elteknik 6 Fordons- och transportprogrammet Personbil 5 F ordons- och transportprogrammet Karosseri och lackering 5 Handels- och administrationspro- Administrativ service 4 grammet Handels- och administrationspro- Handel och service 4 grammet Hantverksprogrammet Frisör 4 Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 4 Hotell- och turismprogrammet Turism och resor 4 Industritekniska programmet Svetsteknik 5 Vård- och omsorgsprogrammet 5 Vvs- och fastighetsproc. ]rammet Yvs 3 Vvs- och fastighetsproc.]rammet Ventilationsteknik 3 Totalt 65 Hjo kommun bereds tillfalle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april 20 Il. Lägeskommunen Skövde har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala

10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10 Remiss från, dnr 20 Il: 1157 Skövde kommuns remissyttrande över ansökan från ThorenGruppen AB Justerandes signatur ~, Uldragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 11 Bu Ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköping kommun Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun fr.o.m. läsåret Baggium Utbildning AB har hos ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falköping kommun fr.o.m. läsåret 2012/13. Skolan söker för utbildningar enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal platser läsår 1 Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 6 Hantverksprogrammet Frisör 8 VVS- och fastighetsprogrammet VVS 6 Fastighet 6 EI- och energiprogrammet Elteknik 6 Energiteknik 4 Naturbruksprogrammet Trädgård 4 Djur 4 Vård- och omsorgsprogrammet 8 Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 4 Driftsäkerhet och under- 4 hållsteknik Fordons- och transportprogram- Godshantering 4 met Totalt 64 Hjo kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april Lägeskommunen Falköping har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dm :550 Falköpings kommuns remissyttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB

12 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12

13 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13 Kommunstyrelsens barn- och ungdoms utskott Bu Ansökan från YA Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skara kommun Förslag till beslut Barn- och ungdomsutskottet beslutar att avstyrka ansökan från Y A Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skara kommun fr.o.m. läsåret y A Fri AB har hos ansökt om att få starta en fristående gymnasieskola, YA Frigymnasium i Skara kommun flo.m. läsåret Skolan söker för utbildningar enligt nedanstående tabell: Program Inriktning Sökt antal J!latser Fordons- och transportprogrammet Transport 24 Hantverksprogrammet Övriga hantverk 30 Totalt 54 Hjo kommun bereds tillfålle att yttra sig över ansökan. Kommunens remissvar ska vara tillhanda senast 29 april Lägeskommunen Skara har fattat beslut i ärendet och avgett remissyttrande som tar hänsyn till den gymnasiala Remiss från, dm :508 Skara kommuns remissyttrande över ansökan från YA Fri AB

14 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14 Bu 29 Informations- och diskussionsärende Mål för politikområdena Arbete och socialtjänst och Barn och utbildning för (~ ndes signatur

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls Studievägskod nationella program Skolverket har utarbetat studievägskoder för nationella program och särskilda varianter. Studievägskoden utgörs av program och inriktningskod. De två inledande bokstäverna

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011. SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 2010-12-27 Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan

Läs mer

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika inriktningar. De nationella

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer