SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25"

Transkript

1 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD) Christina Ruscon Dalheim (M) Karin Sjöblom (FP) Kennerth Sjögren (S) Frånvarande Övriga närvarande Tjänstemän Karin Andersson, Revisionskontoret Ingemar Waldemarsson, Ekonomikontoret ( ) Johanna Svensson, Ekonomikontoret ( ) Håkan Pettersson, Ekonomikontoret ( ) Övriga Kristina Lindstedt, EY ( ) Åke Andersson, EY ( ) Michael Johansson, KPMG ( ) Kristian Gunnarsson, KPMG ( ) Justerare Sven Pehrson (C) Plats och tid Revisionskontoret, Kl Justerade paragrafer (12)

2 Underskrifter Sekreterare Karin Andersson Ordförande Elsa Jönsson Justerare Sven Pehrson 2(12)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Karin Andersson 3(12)

4 Förteckning över kommunens revisorers ärenden den 25 mars Fastställande av föredragningslista 239 Utseende av protokollsjusterare 240 Rapportering av granskning av bokslut och årsredovisningar för de kommunala bolagen Rapportering av granskning av informationen avseende Sandvik Redovisning av Växjö kommuns bokslut för Rapportering av granskning av kommuns bokslut för Diskussion om revisionsberättelsen för Övrigt Utdragsbestyrkande 4(12)

5 238 Fastställande av föredragningslista Revisorerna godkänner föredragningslistan. Utdragsbestyrkande 5(12)

6 239 Utseende av protokollsjusterare Revisorerna utser Sven Pehrson till protokollsjusterare. Utdragsbestyrkande 6(12)

7 240 Rapportering av granskning av bokslut och årsredovisningar för VKAB-koncernen 2014 Revisorerna godkänner redovisningen. Bakgrund/beslutsunderlag KPMG har granskat bokslut och årsredovisning för 2014 för Växjö Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Mikael Johansson är ansvarig revisor och föredrar granskningsrapporten. Revisionsrapporten ingår i handlingarna till sammanträdet. Utdragsbestyrkande 7(12)

8 241 Rapportering av granskning av informationen avseende Sandvik 3 Revisorerna godkänner redovisningen och ber Kristian Gunnarsson att färdigställa rapporten. Bakgrund/beslutsunderlag har gett KPMG i uppdrag att kartlägga och utvärdera informationsflödet avseende kraftvärmeverket Sandvik 3 som har uppförts av Växjö Energi AB under Utdragsbestyrkande 8(12)

9 242 Redovisning av bokslutet för Växjö kommun 2014 Revisorerna noterar informationen. Bakgrund/beslutsunderlag Ekonomikontoret redogör för bokslutet per december Utdragsbestyrkande 9(12)

10 243 Granskning av bokslutet och årsredovisningen för Växjö kommun 2014 Revisorerna godkänner redovisningen. Bakgrund/beslutsunderlag EY har genomfört en granskning av bokslutet och årsredovisningen för Växjö kommun. Åke Andersson och Kristina Lindstedt föredrar granskningsrapporten. EY redogör även för sin granskningsrapport över Växjö kommuns samförvaltade stiftelser. Slutliga granskningsrapporter överlämnas till revisionskontoret. Utdragsbestyrkande 10(12)

11 244 Revisionsberättelse 2014 Revisorerna beslutar att göra en justering i föreslagna formuleringar och fastställer därefter revisionsberättelsen. Revisorerna beslutar vidare att ge revisionschefen i uppdrag att sammanställa årsredogörelsen. Bakgrund/beslutsunderlag Ett förslag till revisionsberättelse presenteras som utgångspunkt för diskussionen. Utdragsbestyrkande 11(12)

12 245 Övrigt Inga övriga frågor diskuterades. Utdragsbestyrkande 12(12)