Protokoll. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13"

Transkript

1 Socialnämnden 6-13

2 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer Flerårsstrategi för Socialnämnden Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås kommun, Lerums kommun och Vårgårda kommun Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen Årlig grundläggande granskning Eventuellt övriga ärenden...12

3 3 Plats och tid Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 D, Alingsås kl Paragrafer 6-13 Beslutande Britt-Marie Kuylenstierna (MP), ordförande Niklas Hellgren (KD), vice ordförande Margaretha Svensson (S) Lars-Ivan Gustafsson (S) Katarina Ekenger (MP) Roland Salomonsson (M) Lisbeth Andersson (M) Carl Gunnarsson (M) Håkan Jonsson (FP) Gunilla Gomér (SD) Anna-Maria Olsson (S) Jalel Ayeb (S) Ida Svensson (M) Övriga deltagare Anna Löfgren Samuelsson (MP) 7, Ann-Lie Tulokas (KD) Marita Haglund, avdelningschef planeringsavd Björn Lind, avdelningschef utförare och service Susanne Åhman, förvaltningschef Göran Lindén, samordnare våld i nära relationer Susanne Söfgren, controller Ninni Flodin, sekreterare Utses att justera Niklas Hellgren Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Alingsås, Sekreterare Ordförande Justerande Ninni Flodin Britt-Marie Kuylenstierna Niklas Hellgren

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Alingsås Underskrift Ninni Flodin

5 5 SN 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer Som ett led i utbildning för den nytillträdda socialnämnden har Björn Lind, avdelningschef serviceavdelningen och tf utföraravdelningen, och Marita Haglund, avdelningschef planeringsavdelningen, bjudits in för att informera om socialförvaltningen och dess organisation. Socialnämnden antecknar informationen.

6 6 SN 7 Dnr SN 077 Flerårsstrategi för Socialnämnden Ärendebeskrivning Enligt kommunens styrmodell ska socialnämnden fastställa en flerårsstrategi över de tre kommande åren. Flerårsstrategin omfattar socialnämndens åtaganden, intern kontroll samt resurser i form av ekonomi och personal. Beredning Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse med upprättat förslag till flerårsstrategi för daterad Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammaträdet , 21. santeckning Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Margaretha Svensson (S), Lars-Ivan Gustafsson (S), Katarina Ekenger (MP), Anna-Maria Olsson (S), Jalel Ayeb (S) och Anna Löfgren Samuelsson (MP) önskar en allsidig beredning av frågan om LOV, med tydliga beskrivningar av effekter och konsekvenser av införandet. Socialnämnden fastställer flerårsstrategi i enlighet med förvaltningens förslag. Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att komplettera kommande våruppföljning med uppgifter om måltal, ekonomiskt utfall för år 2014, ekonomisk plan för 2015, 2016 och 2017 samt kompletterande utfall till Socialnämndens flerårsstrategi Vidare får socialförvaltningen i uppdrag att till kommande nämndsammanträde den 24 februari ha tagit fram en åtgärdsplan över hur förvaltningen ska arbeta med att minska personalomsättningen. Kommunstyrelsen Susanne Åhman Marita Haglund Björn Lind Karin Alvermalm Ninni Flodin

7 7 SN 8 Dnr SN 733 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås kommun, Lerums kommun och Vårgårda kommun Ärendebeskrivning Förslag till nytt samverkansavtal mellan Kvinnojouren Olivia och kommunerna Alingsås, Vårgårda och Lerum avseende utbetalning av föreningsbidrag. Socialnämnderna i de respektive samverkanskommunerna har ansvar för att erbjuda och tillhandahålla stöd, hjälp och skydd för våldsutsatta personer. För att uppfylla detta ansvar lämnar samverkanskommunerna ett föreningsbidrag till Kvinnojouren Olivia. Socialnämnden godkänner sin del av avtalet i förslag till nytt samverkansavtal mellan Kvinnojouren Olivia och kommunerna Alingsås, Vårgårda och Lerum. Göran Lindén Susanne Åhman

8 8 SN 9 Dnr SN 073 Statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2015 Ärendebeskrivning Socialnämnden bedriver verksamhet med personligt ombud och har möjlighet att ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen. Beredning Förvaltningen har upprättat en ansökan daterad med en redovisning av verksamhet med personligt ombud Socialnämnden ansöker om statsbidrag hos Länsstyrelsen med personligt ombud Björn Lind Länsstyrelsen

9 9 SN 10 Dnr SN 002 GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga Ärendebeskrivning Alingsås kommun har av GR:s förbundsstyrelse fått frågan om kommunens intresse för en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga. Kommunstyrelsen kommer att svara för Alingsås kommun och har nu efterfrågat synpunkter från Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Socialnämnden godkänner upprättat svar till Kommunstyrelsen och föreslår Alingsås kommun att ställa sig bakom att GR etablerar en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga. Kommunstyrelsen

10 10 SN 11 Dnr SN 002 Fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Socialnämnden över remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund. Remissen avser inriktningsdokument för fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetmarknaden. Socialnämnden svar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast Beredning Socialförvaltningen har redovisat yttrande i skrivelse daterad Socialnämnden godkänner yttrandet och antar det som sitt eget och översänder detsamma till Kommunstyrelsen. Reservation Gunilla Gomér (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunstyrelsen Björn Lind Jörgen Britzén

11 11 SN 12 Dnr SN 016 Årlig grundläggande granskning 2014 Ärendebeskrivning På uppdrag av kommunens revisorer har Ernst & Young gjort en granskning med syftet att ge svar på hur nämnderna mottar, genomför och återredovisar Kommunfullmäktiges mål och uppdrag. I granskningen har dels en enkätundersökning gjorts dels en granskning av dokument (protokoll, flerårsstrategi, våruppföljning och delårsrapport). Revisorerna vill ha socialnämndens kommentarer utifrån granskningens rekommendationer. Revisorerna vill också ha redovisning av åtgärder utifrån rekommendationerna. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan för löpande uppföljning av mål, uppdrag och internkontroll under Revisorerna

12 12 SN 13 Eventuellt övriga ärenden Lars-Ivan Gustafsson (S) tar upp frågan om den rutin som tagits fram gällande politikerplatta och SIM-kort. Lars-Ivan menar att SIM-kort borde tilldelas varje individ med poitiskt uppdrag i kommunen. Socialnämnden ställer sig bakom Lars-Ivan Gustafssons förslag och beslutar att översända frågan till Kommunstyrelsen för vidare hantering. Vidare önskar socialnämnden en redogörelse över hur förvaltningen arbetar mot frivilligorganisationer till kommande nämndsammanträde den 24 februari. Socialnämnden ställer sig bakom Lars-Ivan Gustafssons förslag om att se över framtagen rutin gällande politikerplatta och att SIM-kort borde tilldelas varje individ med politiskt uppdrag i kommunen. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämndsammanträdet den 24 februari redögöra över hur förvaltningen arbetar mot frivilligorganisationer. Kommunstyrelsen Socialnämnden

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer