Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander. Sammankallande... Marie-Louise Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander. Sammankallande... Marie-Louise Andersson"

Transkript

1 1 (17) Datum Tid Kl Plats Beslutande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Närvarande: Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren, Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander Sammankallande... Marie-Louise Andersson Justerare... Helen Palm, Gunlög Jacobsson Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Konsumentdelegation Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Sollefteå Underskrift. Ann-Carin Sjölander

2 2 (17) Närv Tjg RESERVATION OMRÖSTNING ANTECKNINGAR aro Namn Ja Nej Ja Nej Ledamöter Marie-Louise x Andersson(S) Sture Ragnarsson (S) x Eva Halling (FP) x Ersättare Helen Palm (S) x Kjell-Åke Sjöström (V) - Ingvar Kristensson (MP) - Representanter Vakant (LRF) - Laila Lindholm (LO) - Vakant (Handeln i - Sollefteå) Maj-Lis Johansson (PIS) x Yvonne Nygren x (HSO) Gunlög Jacobsson x (HSO) Vakant (TCO) Jennifer Lidström (ungdsomsrep) Hanna Skarin (Ungdomsrep.) - x

3 3 (17) Dagordning Ärende Paragraf 1. Val av justerare 2 Upprop 3. Fastställande av dagordning FairtradeCity Prisinformation i skyltfönster Fotografering av nya Information från konsumentvägledaren Konsumentvägledardagar, Bilaga Butik för alla Marknadsmässan Budget, information Utåtriktade aktiviteter Representanterna har ordet Övriga ärenden Positiv punkt Information Val av justerare Helen Palm (S) och Gunlög Jacobsson(HSO), väljs till justerare.

4 4 (17) 17 Fastställande av dagordning Beslut beslutar att godkänna dagordningen.

5 5 (17) 18 FairtradeCity Beslut Marie-Louise Andersson fortsätter dialogen med Mikael Sjölund, Kommunfullmäktiges ordförande angående FairtradeCity. Ann-Carin Sjölander bjuder in Jonny Olsson, kostchef i Sollefteå kommun till nästa sammanträde, 4 september Marie-Louise Andersson har skickat ett brev till Tomas Ahlsfjell för att han ska bjuda in Patrik Sandström från Upphandlingsenheten till kommunfullmäktige under våren. Patrik Sandström har presenterat och informerat angående upphandling om rättvisemärkta produkter för hela kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med ledningsgrupp och utskotten en dag under våren. Gunlög Jacobsson har fått information från Kramfors kommun som har blivit en certifierad FairtradeCity. Enligt Kramfors kommun så tar det tid att få igenom en certifiering som FairtradeCity. Konsumentverkets uppdrag är bland annat att integrera frågor angående om hållbar utveckling och i den löpande verksamheten och verka för att miljökvalitetsmålen nås. Hur kan konsumenten få möjlighet att påverka sitt konsumtionsbeteende till hållbar konsumtion? Konsumentministern Per Bolund(MP) arbetar för att Sverige ska bli världens första land att certifieras av Fairtrade. Konsumenterna frågar mer och mer om ekologiska och rättvisemärkta varor. Men många behöver mer kunskap om att konsumera hållbart. Diskuterades om hur kan konsumentdelegationen bidra till den kunskapen? Läs mer om vad Fairtrade City-diplomeringen innebär Beslutsunderlag s beslut: 48/2014, 2/2015

6 6 (17) 19 Prisinformation i skyltfönster Beslut Sammanställning och utvärdering av prisinformationskontrollen kommer att göras under hösten. /sammanfattning Konsumendelegationen har utfört en oanmäld kontroll av gågatans butikers prisinformation i skyltfönster under sammanträdesdagen 29/ Åtgärder enligt lag: Prisinformationslagen (2004:347) 12 Marknadsföringslagen (2008:486) 10 Beslutsunderlag: Konsumentverket är tillsynsmyndigheten av prisinformationslagen och det innebär att det har till uppgift att övervaka företag och andra näringsidkare följer lagen. Konsumentverket har tagit fram föreskrifter KOVS 2012:1, Konsumentverkets vägledning om prisinformation, samt slutit branschöverenskommelse med olika branscher. s beslut: 50/2012, 37/2013, 2,19/2014, Bilaga 9/2014, 47/2014, 3/2015

7 7 (17) 20 Fotografering av nya Alla som var närvarande på sammanträdet 29/5 blev fotograferade både enskilt och i grupp. Fotografierna kan användas i marknadsföringssyfte när delegationen har utåtriktade aktiviteter. Beslutsunderlag s sammansättning mandatperiod

8 8 (17) 21 Information från konsumentvägledaren Konsumentkontoret och Energi- och klimatrådgivaren kommer förmodligen innan årets slut flytta tillbaka in i kommunhuset igen och då eventuellt på andra våningen. Placeringen och datum är ännu ej fastställt. Det är på grund av den nya politiska omorganisationen och Konsument Sollefteå och Energi- och klimatrådgivningen kommer att tillhöra avdelningen Kundtjänst ADM som sorterar under Medborgarservice. Hallå Konsument! Nationell konsumentupplysning har startat den 31/3-2015, dit kan man ringa och även få personlig konsumentvägledning. Hallå konsument! har sitt kontor på Konsumentverket i Karlstad. Statistik: Det har varit fler konsumentärende procentuellt hos Konsument Sollefteå, jämfört med samma tidpunkt förra årets första kvartal och det trots Hallå Konsument! uppstart. Konsumentvägledningen ska också finnas tillhands för butiker och andra företagare, för att skapa ett bra samarbete och bättre kunskap mellan konsument och näringsidkare. Ann-Carin Sjölander har tagit fram ett flygblad till butikerna där man informerar att man ger opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning till näringsidkare. Om intresse finns även genomföra utåtriktade aktiviter tillsammans med delegationen. Trafikantveckan infaller alltid varje år mellan 16-22/9 och är ett bra tillfälle att informera om konsumenträtt och bland annat om säkra cykelhjälmar. Villaägarnas Dag infaller lördagen 5/9 i år, se kommande annons. Budget- och skuldrådgivningen har bjudit in Försörjningsstöd, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenhetens chef Lena Linnér för att diskutera ett konstruktivt sammarbete tillsammans med budget- och skuldrådgivningen.

9 9 (17) 22 Konsumentvägledardagarna, Lidingö 20-22/ Beslut Sammankallande Marie-Louise Andersson kontaktar Passet och informerar om projektet Ekonomismart. Konsumentvägledardagarna höll till på Lidingö i år. Tre dagar av juridiska maktmedel, aktuellt från konsumentverket och konsumentvägledningen i praktiken. Seminarium och föreläsningar framfördes av jurister från konsumentverket och erfarna branschrepresentanter. Per Bolund, Konsument- och Finansmarknadsminister(MP) informerade om Regeringsbrevet. Prio: -Ändamål, regler, god tillsyn, effektiv tvistlösning, lättillgänglig, känt och användbart konsumentstöd. -Konsumenten ska ha goda förutsättningar att agera hållbart. -Motverka överskuldsättning, bland annat med en fördjupad kartläggning av Budget- och skuldrådgivningen i kommunerna. Utredningen Ut ur skuldfällan Sist men inte minst fick vi en mycket uppskattad lektion och inspiration av skådespelaren Pia Johansson hur man kan förändra förutfattade meningar! Kortare sammanfattning, se bilaga 4 Vi som var på plats tyckte det var mycket lärorika och bra dagar och det fanns för ovanlighetens skull tid för frågor och samtal med övriga. Men det är oroväckande att det blir fler kommuner som lägger ned sin konsumentvägledning i motsatt till regeringsbrevets förslag. Ska man ha medborgaren i fokus bör man öka kännedomen och tillgängligheten för konsumentvägledningen. Vi fick även information om Ekonomismart, utbildning i konsumenträtt och vardagsekonomi för unga arbetslösa mellan år. Ann-Carin Sjölander har aktualiserat det hos berörda i kommunen, samt lämnat intresseanmälan från Konsument Sollefteå till Ekonomismart. De kommer eventuellt till Sollefteå i september-oktober Beslutsunderlag s beslut: 56/2014, 11/2015

10 10 (17) 23 Butik för alla, (uppföljning av tidigare beslut) Beslut Gunlög Jacobsson tar ny kontakt med ICA Remsle och Tempo i Långsele för att informera om broschyren Butik för alla Marie-Louise Andersson berättar att fd Handlarn i Undrom kommer att tillhöra kioskkedjan Direkten, men Undromsbutiken kommer att sälja matvaror även i fortsättningen och inte enbart kioskvaror och är tydligen den enda i landet som säljer matvaror i den kedjan. Beslutsunderlag s beslut: 52,53/2011, 3,20,35,52/2013 och 7,24,38,51/2014, 7/2015

11 11 (17) 24 Marknadsmässan Den traditionella utåtriktade aktiviten Marknadsmässan på Hågestaområdet blev inställd på grund av att det var för få anmälda från delegationen. Men förhoppningsvis kan delegationen närvara nästa år. Enligt s reglemente ska delegationen öka medborgarnas kunskap och medvetenhet om sina konsumenträttigheter och då är det av största vikt att vi kan närvara vid bland annat Marknadsmässan då det är mycket människor som finns där. Beslutsunderlag Konsumendelegationens utåtriktade aktiviteter enligt tidigare beslut s beslut: 36/2010, 38/2011, 36/2012, 36/2013, 53/2014, 12/2015

12 12 (17) 25 Budget, information Beslut beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 29 maj 2015 Beslutsunderlag Sammankallande Marie-Louise Andersson redovisade den ekonomiska uppföljningen per den 29 maj 2015 för konsumentdelegationen.

13 13 (17) 26 Utåtriktade aktiviteter Beslut Ann-Carin Sjölander får i uppdrag av delegationen att kontakta Ulf Schön, ordförande i Handeln i Sollefteå för vidare diskussion om eventuellt en gemensam aktivitet under höstterminen. Diskuterades olika förslag angående andra utåtriktade aktiviteter som delegationen kan genomföra: 1) Villaägarnas dag 5/9, om Konsument Sollefteå får en inbjudan att närvara. 2) Europeiska Trafikantvecka: 16-22/9, någon dag under denna period. 3) Höstmarknaden i oktober. 4) Tillsammans med Handeln i Sollefteå om intresse finns från butikerna. 5) Traditionella aktiviteten Lördag på stan 5/ kan eventuellt genomföras tillsammans med Handeln i Sollefteå Beslutsunderlag s beslut: 56/2014

14 14 (17) 27 Representanterna har ordet 1) Gunlög Jacobsson(HSO) påtalar att Kommunmedia har tryckt upp en broschyr över föreningsverksamheten i Sollefteå kommun. I den broschyren förekommer felaktiga kontaktuppgifter på ett flertal ställen. Kommunmedia har hämtat uppgifterna från kommunens hemsida. Varje förening bör snarast anmäla till Elsa Hansson vilka uppgifter som är de rätta. Viktigt att det är rätt på hemsidan, det är där intresserade söker. OBS! Sollefteå kommun har inte beställt broschyren. 2) Gunlög Jacobsson (HSO) informerar delegationen att hon i samband med förnyelse av kreditkort erhöll två kreditkort. Det ena är ett Ullared shoppingkort. Hon kontaktar Handelsbanken finans och de erkänner att det har skett ett misstag och ska åtgärda felet. 3) Maj-Lis Johansson får fortsatt förtroende som representant i från Sveriges kommunala pensionärers förening, SKPF avd. 113, för mandatperiod hälsar ordförande Eva Fors,

15 15 (17) 28 Övriga ärenden Finns inget att redovisa

16 16 (17) 29 Positiv punkt Gunlög Jacobsson blev glatt överaskad av ett företag som makulerade fakturan och avslutade abonnemanget då en man av misstag sagt ja till ett erbjudande. Mannen erhöll ett paket med fotbollssockar i samband med medlemskapet. Mannen fick även behålla varorna. Eva Halling tipsar att Afternoon Tea på Hallstaberget var mycket trevligt och mysigt.

17 17 (17) 30 Information Nyheter från Konsumentverket: : Nytt brev om vikten av konsumentvägledning. Nyheter från Konsumentverket: : Betala inte i onödan. Pressmeddelande från konsumentverket: : Upplysningstjänsten, Hallå Konsument startar Nyheter från Konsumentverket: : Varning för Gratisprover Meddelande från Portalen: : Vill du vara med? Få stopp på oseriösa telefonförsäljare. Nyhetsbrev från Konsumentverket: : Internationellt samarbete behövs mot bluffare på nätet. Nyheter från Konsumentverket: : Fortsatt stora skillnader i budgetoch skuldrådgivningen Nyheter från KonsumentEuropa: : Värdet av en extra garanti eller försäkring, kan vara värdelös redan från början. Livsmedelverket har ny webbplats: Fler nyheter och pressmeddelande finner ni på: och KONSUMENTDELEGATIONEN På uppdrag av sammankallande Ann-Carin Sjölander Konsumentsekreterare Tel , e-post;

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander 1 (20) Datum Tid Kl. 09-,00-15,00 Plats ande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande:

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Birgitta

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att vara medlem i BUS. Vi gör skillnad

Att vara medlem i BUS. Vi gör skillnad Medlem i BUS Att vara medlem i BUS Vi gör skillnad BUS är en opolitisk yrkesförening för verksamma budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Medlemskapet i föreningen ger tillgång till: Nätverksmöten

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK. Handbok för politiker i Vänersborgs kommun

VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK. Handbok för politiker i Vänersborgs kommun VÄNERSBORGS KOMMUN POLITIKERHANDBOK Handbok för politiker i Vänersborgs kommun Reviderad oktober 2014 V Ä N E R S B O R G S K O M M U N Handbok för politiker i Vänersborgskommun Innehåll K A P I T E L

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer