Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander"

Transkript

1 1 (20) Datum Tid Kl. 09-,00-15,00 Plats ande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander Sammankallande... Micael Melander Justerare... Marie-Louise Andersson, Gunlög Jacobsson Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Konsumentdelegation Anslaget sätts upp 2014-xxxx tas ner 2015-xxxx Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Sollefteå Underskrift. Ann-Carin Sjölander

2 2 (20) Närv Tjg RESERVATION OMRÖSTNING ANTECKNINGAR aro Namn Ja Nej Ja Nej Ledamöter Micael Melander (s) x Niklas Lind (v) x Eva Halling (FP) x Ersättare Marie-Louise x Andersson (s) Sture Ragnarsson (s) x - Matz Sjöberg (viskb) Representanter frånvaro 20 Madeleine Persson x (LRF) Laila Lindholm (LO) - Åke Gradin x (Svensk Handel) Maj-Lis Johansson (PIS) x Elisabeth Bodén x (HSO) Gunlög Jacobsson x (HSO) Vakant (TCO) - Anna Sjöberg - (ungdsomsrep) Alexander Stande- x Edenström (Ungdomsrep.)

3 3 (20) Dagordning Ärende Paragraf 1. Val av justerare 2 Upprop 3. Fastställande av dagordning Prisinformation i skyltfönster, Fairtrade City Information från konsumentrådgivaren Europeiska trafikantveckan Butik för alla Budget, information Lördag på stan, utåtriktad aktivitet, Bilaga 10/ Företagsbesök Sammanträdesdagar Verksamhetsplan Budget 2015, Bilaga 11/ Representanterna har ordet Övriga ärenden Positiv punkt, Bilaga 12/ Sista sammanträdet för mandatperioden Information Val av justerare Marie-Louise Andersson(S) och Gunlög Jacobsson(HSO), väljs till justerare.

4 4 (20) 46 Fastställande av dagordning beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar. Följande ärenden läggs till dagordningen; Punkt 16, Övriga ärenden; Information angående abonnemangskostnader och bindningstider. Sammankallande Micael Melander anmäler nedanstående ändringar till dagordningen. Följande ärenden läggs till dagordningen; Punkt 16, Övriga ärenden; Information angående abonnemangskostnader och bindningstider.

5 5 (20) 47 Prisinformation i skyltfönster kommer att göra en uppföljning av gågatans butikers prisinformation i skyltfönstren under /sammanfattning Åke Gradin har informerat Handeln i Sollefteå resultatet av enkäten. Resultatet av 2014 prisinformationkontroll av gågatans butikers skyltfönster var tyvärr sämre jämfört med Orsaken till detta vet inte. Åtgärder enligt lag: Prisinformationslagen (2004:347) 12 Marknadsföringslagen (2008:486) 10 sunderlag: Konsumentverket är tillsynsmyndigheten av prisinformationslagen och det innebär att det har till uppgift att övervaka företag och andra näringsidkare följer lagen. Konsumentverket har tagit fram föreskrifter KOVS 2012:1, Konsumentverkets vägledning om prisinformation, samt slutit branschöverenskommelse med olika branscher. s beslut: 50/2012, 37/2013, 2,19/2014, Bilaga 9/2014

6 6 (20) 48 Fairtrade City Konsumentdelegation beslutar att bjuda in upphandlingsansvarig på Sollefteå kommun till sammanträdet i februari för att införskaffa sig mer information om ärendet. Därefter skicka en skrivelse till kommunfullmäktige angående FairtradeCity-diplomering. diskuterade om det är möjligt eller inte möjligt för Sollefteå att ansluta sig till en organisation som Fairtrade city? Konsumentverkets uppdrag är bland annat att integrera frågor angående om hållbar utveckling och i den löpande verksamheten och verka för att miljökvalitetsmålen nås. Hur kan konsumenten få möjlighet att påverka sitt konsumtionsbeteende till hållbar konsumtion? Konsumenterna frågar mer och mer om ekologiska och rättvisemärkta varor. Men många behöver mer kunskap om att konsumera hållbart, och hur kan konsumentdelegationen bidra till den kunskapen? Läs mer om vad Fairtrade City-diplomeringen innebär

7 7 (20) 49 Information från konsumentrådgivaren kommer att ha en fortsatt uppföljning vid nästa sammanträde. Ann-Carin Sjölander informerade om den nya organisationen som träder i kraft 1/ Konsumentvägledningen kommer att finnas i Medborgarservice, samt att Örjan Abrahamsson kommer att vara chef över Medborgarservice och konsumentvägledningen i fortsättningen. Förhoppningsvis kommer medborgarna kunna få en mer kontinuerlig direktrådgivning i samband med att den nya kundtjänstservicen startar. Antal konsumentärenden har minskat med över 65 % 2014 jämfört med 2012, och det är en konsekvens av att konsumentvägledningen har minskat från 100 % till 50 % i omfattning, samt att pågående ärende får vänta längre på handläggningen. sunderlag s beslut: 36ab/2014

8 8 (20) 50 Europeiska Trafikantveckan Energi- och klimatrådgivaren Lars-Erik Persson har som tidigare år erbjudit Konsument Sollefteå att delta i aktiviteten som ingår i Europeiska trafikantveckan som inträffar varje år i september. Aktiviteten i år har varit att provköra en elbil och en elcykel. Det blev uppmärksammat av Lennart Sundvall från Radio Västernorrland som provkörde elbilen, samt provade elcykeln med all radioutrustning och samtidigt kommenterade provturen i direktsändning. Konsument Sollefteå informerade om säkra hjälmar och cyklar. Alla kunde vara med i en tipstävling och alla blev bjuden på fika.

9 9 (20) 51 Butik för alla, (uppföljning av tidigare beslut) Åke Gradin och Gunlög Jacobsson ska besöka ICA Remsle, samt nya Tempo i Långsele för att informera om Butik för alla Gunlög Jacobsson informerar att röstuppropare är på gång i alla bussar, enligt Annika Kjellin, marknadschef på DIN TUR sunderlag s beslut: 52,53/2011, 3,20,35,52/2013 och 7,24,38/2014

10 10 (20) 52 Budget, information beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 4 december 2014 sunderlag Sammankallande Micael Melander redovisade den ekonomiska uppföljningen per den 4 december 2014 för konsumentdelegationen.

11 11 (20) 53 Lördag på stan, utåtriktad aktivitet beslutar att de som anmält sitt intresse att närvara under lördagen den 6/12 kan komma redan 9,30. Då det är få anmälda. Vi gick igenom tipsfrågorna. Det ska serveras under lördagen 6 december; ekologisk glögg, pepparkakor, mandel och russin. Ann-Carin Sjölander redovisade ny broschyr om Bluffar och bedrägerier, bilaga 10/2014. Det är få anmälda att närvara under lördagen. Vinnarna av tipsfrågorna kommer att redovisas på hemsidan när dragningen är klar, sunderlag Konsumendelegationens utåtriktade aktiviteter enligt tidigare beslut s beslut: 36/2010, 38/2011, 36/2012, 36/2013

12 12 (20) 54 Företagsbesök; FHTE Hundavelstationen i Sollefteå tackar Lars Berg för en mycket bra och informativ presentation av hundavelsstationen och som tack lämnar konsumentdelegationen en årsprenumeration på tidningen Råd&Rön till personalrummet. /sammanfattning Lars Berg, chef över hundavelstationen hade en mycket informativ presentation om avelsstationen för konsumentdelegationen. Deras uppdrag är bl a att förse försvarsmakten med 50 dressyrärende/år och då krävs det ca 200 valpar. Vid dagens datum finns det 42 valpar. Vi var mycket imponerade av deras organisation. Besöket avslutades med en titt på schäfervalparna. sunderlag s beslut: 57/2013

13 13 (20) 55 Sammanträdesdagar 2015 beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2015 enligt nedan: 27 februari kl. 9,00 29 maj kl. 9,00 4 september kl 9,00 4 december kl. 9,00 Förslag på sammanträdesdagar diskuterades och fortsättningsvis alltid ha sammanträdet på fredagar.

14 14 (20) 56 Verksamhetsplan 2015 beslutar att anta verksamhetsplanen för Diskuterades olika aktiviteter för 2015: - Konsumentinformation vid utåtriktade aktiviteter; te x vid marknader och gågatan - Beställningscentralen i Ånge/taxi; diskutera hur man kan påverka en förbättring av samverkan och bra information till berörda resenärer. - Företagsbesök - Fairtrade City, ansvarig för upphandling i kommunen bjuds in till ett sammanträde. - Uppföljning av prisinformation av gågatans skyltfönster. - Egen utbildning; Konsumentvägledardagarna, Lidingö, 20-22/

15 15 (20) 57 Budget 2015 beslutar att anta detaljbudgeten för Sammankallande Micael Melander informerade om detaljbudgeten för Bilaga 11 /2014.

16 16 (20) 58 Representanterna har ordet Ingen hade något att redovisa.

17 17 (20) 59 Övriga ärenden Konsumentdelegation uppmanar att man ska se över sina abonnemang, bindningstid och uppsägningstid hos operatörerna. Gunlög Jacobsson blev uppringd av en telefonförsäljare från den operatör hon har idag för kabeltv med erbjudande om tillgång till fler kanaler gratis under en tremånadersperiod. När hon påpekar att hon hellre vill ha sänkt månadskostnad på det paket hon har, slänger försäljaren luren i örat på henne. Hon kontaktar sin operatör dagen efter och berättar om samtalet och bemötandet. Samtalet resulterade i att Gunlög fick ett erbjudande på ett nytt abonnemang på samma paket, men med billigare månadskostnad under ett år. Mer information finns på:

18 18 (20) 60 Positiv punkt beslutar att skicka en uppmuntran till Tele2. Bilaga 12/2014 Gunlög Jacobsson tycker att Tele2 har tagit ett bra initiativ för att slopa bindningstiden.

19 19 (20) 61 Sista sammanträdet för mandatperioden Sammankallande Micael Melander kommer att avsluta sitt uppdrag i. Vice sammankallande Niklas Lind kommer även han att avsluta sitt uppdrag i. De båda har varit aktiva politiker i konsumentdelegationen en lång tid och vi tappar mycket kompetens på vägen. Elisabeth Bodén och Madeleine Persson avslutar även de sina uppdrag åt och vi alla i delegationen tackar för deras insatser. Alla blir avtackade med blommor och gåvor enligt reglementet och särskild ordning. Samtliga i konsumentdelegationen önskar Micael, Niklas, Elisabeth och Madeleine en god fortsättning med andra uppdrag som de tänker förverkliga. Sammankallande avslutar mötet och informerar att sammanträdet avslutas med lunch på Nipan restaurangen.

20 20 (20) 62 Information Nyheter Konsumentverket : Konsumentverket upphandlar utvärdering av nya upplysningstjänsten. Nyheter Konsumentverket : Konsumentombudsmannen går samman mot nätskojare : Nya regler om rätt till bankkonto, bankkort och betalningar. Kronofogden, : Kraftig ökning av obetalda snabblån. Pressmeddelande Konsumentverket : Nya logotypen HALLÅ konsument! Pressmeddelande Konsumentverket : Per Bolund ny konsumentminister. Nyheter Konsumentverket sept 2014: Skärpta regler för energifakturor. Nyhetsbrev Konsumentverket 2014: Ekonomisk stress ökar risk för hjärtkärlsjukdomar. Nyheter Konsumentverket : Forskningsprojekt om överskuldsättning Konsumentverkets nyhetsbrev nr : Fler nyheter och pressmeddelande finner ni på: och KONSUMENTDELEGATIONEN På uppdrag av sammankallande Ann-Carin Sjölander Tel e-post;

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande:

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Birgitta

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell.

Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund, Esso Ericsson. Adjungerad: Gullbritt Thorsell. Protokoll fört vid möte med interimsstyrelsen för Bunge Fiber ekonomiska förening den 23 januari 2013 Närvarande styrelseledamöter: Sven Boman, Göran Karlsson, Ann-Britt Lantz, Mats Larsson, Arne Eklund,

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, 16-19 år och

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer