Sollefteå kommunhus, B-salen. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteå kommunhus, B-salen. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 (11) Datum Tid Kl. 13:00-15:30 Plats Beslutande Sollefteå kommunhus, B-salen Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Guniris Jonasson Sekreterare 1-3 Kjell-Åke Sjöström Ordf Vård o omsorgsutskottet 5 Kicki Gullersbo Vhtchef äldreomsorgen 5 Nils Modin Plan- och byggenheten 6-7 Jonas Hasselborg Plan- och byggenheten 6-7 Rikard Lähdekorpi VD Nipstadens tai 8 Sekreterare... Guniris Jonasson Ordförande... Ulrika Bergman (VI) Justerare... Gunlög Jacobsson (HSO) Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens digitala anslagstavla Myndighet Kommunala funktionsrättsrådet Anslaget Sätts upp och tas ner Förvaringsplats för protokollet Sekretariatet, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Guniris Jonasson

2 (11) Val av justerare Gunlög Jacobsson väljs till justerare. Närvaro och omröstningslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning var- ers. ande Kommunens ledamöter Ullrika Bergman (VI) Ordförande Inger Fängström (V) - Lillemor Edholm (S) Föreningsrepresentanter Inga Lindström Irma Eriksson - Lisbeth Berglund Inga-Lill Hellhoff Löfgren Gunlög Jacobsson Justerare Suppleanter Kerstin Nilsson Sköld - Aina Olofsson Ersätter Irma Eriksson Birgitta Forsberg Elisabeth Bodén Siv Andersson -

3 (11) Dagordning Sida Sida 4 Föregående protokoll Informationer Förslag om att öppna gågatan till gårdsgata vintertid Planer för Resecenter Nipstadens tai färdtjänst Digitalisering Övriga frågor Nästa möte... 11

4 (11) 4 Föregående protokoll Beslut Protokollet från läggs till handlingarna efter genomgång.

5 (11) 5 Informationer Nya befattningshavare Ordförande för Vård och omsorgsutskottet Kjell-Åke Sjöström (V) och blivande verksamhetschef för äldreomsorgen, Kristina Gullersbo (tillträder tjänsten efter Jerry Mähler ) presenterar sig för rådet. Rådet ställer en del frågor och man diskuterar bl.a.: - att medicinövervakningar bör prioriteras. Enligt SIFO ligger Sollefteå högst när det gäller felaktiga och farliga mediciner till äldre. HSO har lämnat in en skrivelse om detta till Vård och omsorgsutskottet. - varför det finns hörselombud, men inte synombud i Sollefteå? Det råder en begreppsförvirring mellan ombud/instruktör, och rådet anser att det svar man tidigare fått från Jerry Mähler inte är tillräckligt uttömmande. Kristina tar med sig frågorna och kollar upp vad som finns att göra. Namnbyte HSO byter i dagarna namn till Funktionsrätt Sollefteå.

6 (11) 6 Förslag om att öppna gågatan till gårdsgata vintertid Nils Modin Plan- och byggenheten, informerar om den utredning som pågår om att gågatan ska öppnas upp till gårdsgata vintertid. Förslaget kommer från Sollefteå handel. I dagsläget finns det fortfarande många frågetecken att ta ställning, bl.a. när det gäller trafikflödet, parkeringar med mera. Ärendet kommer att samrådas med både berörda organisationer och medborgare, när utredningen har tagit form.

7 (11) 7 Planer för Resecenter Jonas Hasselborg Plan- och byggenheten, informerar om vad som hänt med den planerade uppfräschningen av Resecenter. Förvaltningen har beslutat ta ett omtag för att se över hela området och i största möjliga mån säkerhets- och tillgänglighetsanpassa detsamma. Nuvarande plan är att under hösten 2019 utforma en grupp bestående av flera intressenter för att arbeta med frågan.

8 (11) 8 Nipstadens tai färdtjänst Beslut - Ordföranden kontrollerar hur kommunen hanterar rutinerna kring färdtjänst vid stora helger. Det är viktigt att kommunen går ut med information och tydliga instruktioner vid stora helger som jul och nyår etc, då det är många ovana resenärer som bokar färdtjänst. Detta för att få flyt utan onödiga väntetider och felbeställningar. Ärendebeskrivning VD Nipstadens tai, Richard Lähdekorpi besökte rådet och informerade om bolaget och sina intentioner inför nystarten i Sollefteå. Han är idag inbjuden för att berätta om hur det går och ta emot synpunkter. Efter lite uppstartsproblem med brist på personal, dålig planering och fel fordon, är uppfattningen både från Rickard och rådet att det går bra. Kunderna är i stort nöjda och det har jämförelsevis kommit in väldigt få klagomål.

9 (11) 9 Digitalisering Beslut Rådet beslutar att helt övergå till digitala kallelser och möteshandlingar. HSO hade till mötet lämnat in frågan om hur digitalisering påverkar tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att det finns möjlighet för dessa grupper att kunna ta del av information av olika slag.

10 (11) 10 Övriga frågor Bänkar utmed populära promenadstråk Rådet framför önskemål till Nils Modin att kommunen gör en översyn av tillgången på bänkar efter populära promenadstråk samt placerar en soptunna vid vindskyddet på Hågestaön Information i taltidningen Information om ombyggnader, stängning av gator etc, måste lämnas till taltidningen så att även synskadade får ta del. Nils Modin kontrollerar att detta görs. Talsyntes på ICA-bankens uttagningsautomat på Kvantum Gunlög Jacobsson HSO, har varit i kontakt med ansvarig för ICA-bankens uttagningsautomater och fått beskedet att det är butikerna själva som avgör om och när automaterna ska bytas ut. Ulf Schön är kontaktad av ansvarig på ICA-banken i frågan men har inte svarat ännu. Parkeringstillstånd vid Skärvstagården Gunlög Jacobsson har varit i kontakt med Richard Norlin Regionfastigheter, i slutet av april. Han meddelar då att han ska ha ett möte med Jörgen Hägglund Skärvsta samt Jerry Mähler och Kristina Gullersbo Sollefteå kommun, den 24 april. I nuläget finns inget klart angående detta tillstånd. Information och remissförfarande I stort sett fungerar detta ganska bra, men det är viktigt att påpeka att KFR är en viktig grupp att ta med i ett tidigt skede i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

11 (11) 11 Nästa möte Måndag 16 september kl 13:00 i B-salen. Rådet träffas 12:30 i samma lokal för överläggningar.