Winst Rapportgeneratorn och sökfunktioner (utdrag ur Handbok Winstadministratörer)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winst Rapportgeneratorn och sökfunktioner (utdrag ur Handbok Winstadministratörer)"

Transkript

1 Winst Rapportgeneratorn och sökfunktioner (utdrag ur Handbok Winstadministratörer) Version

2 2 (29)

3 3 (29) Innehåll 1 Rapportgeneratorn Åtkomst till rapportgeneratorn Rapportfrågor Delad rapportfråga Lista för uppbokning månadsvis Fakturor inkomna under stängningstid Vilka fakturor är klara efter förfallodag Vilka fakturor kan jag lägga på abonnemang Välja data för bygga en egen rapport Datakälla Tillgängliga kolumner Anpassa rapport innan export Visa Funktion Filter Filtrera text Filtrera tal Filtrera datum Sortering Spara rapportfråga Skapa rapport Rapportlista Rapport avseende direktupphandling exempel Söka ut användare och adresser Söka användare Söka adresser Söka ut fakturor och beställningar/order för stickprov och kontroller Fakturaöversikt Fakturor Söka fram kommuninterna fakturor Söka fram förvaltningsinterna fakturor Söka fram PC-Lev fakturor Söka fram fakturor som har konterats på 3-konto Söka ut fakturor som eskalerat Söka ut fakturor under utredning Fakturor med förfallodatum nära förestående (10 dgr) Fakturor med sekretessmarkering Fakturor med kommentar Fakturor konterade på visst ansvar eller med visst konto Se vilka fakturor olika användare har hanterat i användarhistorik Söka efter BG och PG Verifikationsnummer, fakturanummer, ordernummer, leverantör, abonnemangsnummer Se faktura med kontering... 26

4 4 (29) 4 Söka fram beställningar, order och förnyade konkurrensutsättningar Söka fram order till en leverantör respektive vilda köp till en leverantör Ramavtalsefterlevnad Totalt beställt per leverantör Gå till avancerad sök Leverantörer som passerat brytpunkt för direktupphandling Att varor /tjänster överensstämmer med vad som levererats Tidigare beställningar Förnyad konkurrensutsättning... 28

5 5 (29) 1 Rapportgeneratorn Att ha möjlighet att ta ut rapporter och genom dem kunna arbeta med uppföljning är en viktig del av hela inköps- och fakturahanteringsprocessen. I Winst finns en flexibel rapportgenerator där du själv skapar dina rapporter utifrån vald rapportmängd för att bättre kunna göra uppföljning. Du kan ta hjälp av olika filter och andra urval för utsökning och sedan exportera till Excel för vidare bearbetning. På det viset kan du generera en mer skräddarsydd rapport för varje tillfälle och behov. Rapportfrågor går även att spara och återanvändas samt dela för andra att använda (krävs speciell behörighet). Denna dokumentation beskriver vilken funktionalitet rapportgeneratorn ger dig Det finns flera olika möjligheter såsom Fakturarapporter, Orderrapporter, Masterdata och Abonnemang. 1.1 Åtkomst till rapportgeneratorn För att skapa rapporter i rapportgeneratorn behöver du ha följande roller: C510 Fakturor C511 Order C512 Abonnemang C513 Masterdata C514 Se alla rapporter B82 Se delade rapporter För att komma åt rapportgeneratorn behöver du logga in i Winst och välja fliken Rapporter och underfliken Rapportgeneratorn. 1.2 Rapportfrågor Det finns två olika sätt att skapa rapporter. Använda en delad rapportfråga eller skapa en helt ny rapportfråga. 1.3 Delad rapportfråga De som har rättigheten att Se delade rapportfrågor ser en klickbox i fältet för Sparade rapportfrågor. Bocka i denna för att visa de delade rapportfrågorna.

6 6 (29) Det finns fyra rapporter delade med alla förvaltningar avseende fakturahantering, Fakturor inkomna under stängningstid och Lista för uppbokning, Vilka fakturor är klara efter förfallodag, Abonnemang söka möjliga nya att lägga på abonnemang. 1.4 Lista för uppbokning månadsvis Denna rapport kan du använda för att se vilka fakturor som inkommit tom den sista dagen i månaden och som inte är klara. Observera att du måste ändra datum till aktuell period och nettobelopp (Amount excl VAT). Det är förvaltningen som beslutar vilka belopp som ska gälla. Om du vill ha alla fakturor oavsett belopp kan fältet med belopp tömmas. Lista för uppbokning innehåller information om: Verifikationsnummer Bokföringsdatum Kontering Fakturans nettobelopp (Amount excl VAT) Leverantör Fakturanummer Fakturadatum Fakturans bruttobelopp Periodisering Avvaktar användare Avvaktande användares mail Användarens placering (H1) 1.5 Fakturor inkomna under stängningstid Denna rapport kan du använda för att se vilka fakturor som inkommit under de första arbetsdagarna i den nya månaden med fakturadatum från den första dagen i den nya månaden. Dessa fakturor kan ju höra till föregående månad och behöver bokas upp. Fyll i de datum du vill ha information om i fälten bokföringsdatum (Booking date) och fakturadatum. Tryck sedan på Skapa rapport. Rapporten läggs sedan i Rapportlistan där du kan hämta den i excelformat.

7 7 (29) Observera att du måste ändra datum i Filter till aktuella datum för den perioden som du vill se. Lista för fakturor efter stängningsdatum innehåller information om: Bokföringsdatum Fakturadatum Datum för slutbokföring Verifikationsnummer Fakturanummer Fakturans nettobelopp(amount excl VAT) Leverantör Kontering Belopp på konteringsrad Fakturans bruttobelopp Periodisering Avvaktar användare Avvaktande användares mail Användarens placering (H1) 1.6 Vilka fakturor är klara efter förfallodag Denna rapport använder du för att söka fram de fakturor som är klara efter förfallodag. Detta är för att kunna analysera vad som gjort att dem är försent hanterade i förhållande till förfallodagen och för att minska framtida antal påminnelse och förseningsavgifter. Beror det på att fakturan har legat på utredning eller är det något i arbetssätt och organisation som gör att fakturan hanteras under för lång tid. Lista för vilka fakturor som är klara efter förfallodag innehåller information om: Datum slutbokad Förfallodatum Fakturans mottagningsdatum Bokföringsdatum Fakturanummer Leverantör Fakturadatum Bankgiro Plusgiro Verifikationsnummer Belopp exkl moms Granskare Granskad av Flöde

8 8 (29) 1.7 Vilka fakturor kan jag lägga på abonnemang Denna rapport använder du för att söka fram vad du ytterligare kan lägga på abonnemang.tex tillkommande KLAB abonnemang Telia abonnemang Gatubolaget m.m. Detta är för att kunna få fram avtalsnumret och kontering direkt. Detta underlättar ert arbete att fylla på och säkra upp att ni har lagt så många som möjligt på abonnemang som ni vill. Lista för vilka fakturor som är klara efter förfallodag innehåller information om: Leverantör Faktura mottagningsdatum Abonnemangsnr Importtyp Fakturanummer Flöde

9 9 (29) Det du får ut i rapporten visar på flöde SUBSCR_OL ORDERLESS dessa är de som redan ligger på abonnemang dessa är de som inte är lagda på abonnemang 1.8 Välja data för bygga en egen rapport När du kommit in i rapportgeneratorn kommer du till följande bild. Dina egna sparade rapporter ser du i vänster kolumn under Sparade rapportfrågor.

10 10 (29) 1.9 Datakälla Under datakälla kan du välja vilken datakälla du vill hämta ut rapportdata för. Beroende på datakälla så skiljer det sig på tillgängliga kolumner, i exemplet nedan har vi valt orderkälla: Orderrader. Följande datakällor kan du välja: Abonnemang här kan du få information om de abonnemang som finns i förvaltningen. Autokontering information om UNSPSC-kodade artiklar och vilka konton som är kopplade till dessa. Fakturahuvud information från fakturan såsom fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, verifikationsnummer mm. Fakturakontering information om fakturor, vilken status de finns i och dess eventuella kontering. Fakturaleverantörer information om vilka fakturaleverantörer som finns i Winst och uppgifter om dessa. Grupper och användare information om vilka användare som finns i vilka grupper inom förvaltningen. Konteringsvärden information om vilka konton, verk mm som finns i Winst Orderhuvud information från order såsom ordernummer, orderdatum, leverantör, beställare mm Orderrader information om order och artiklar Senaste inloggning information om användare och dess inloggningar i Winst

11 11 (29) 1.10 Tillgängliga kolumner Beroende på datakälla visas här alla tillgängliga kolumner. Markera det värde under Tillgängliga kolumner och klicka enkelpil så läggs kolumnen över till höger, du kan också välja att dubbelklicka på värdet så flyttar sig kolumnen också över. Väljer du dubbelpil, tas alla kolumner med i rapporten. Du kan på samma sätt flytta tillbaka kolumner i de fall du vill ändra kolumnerna i din rapport. Genom upp och ner pilarna kan du välja i vilken ordning kolumnerna ska finnas i din rapport Anpassa rapport innan export När du valt de kolumner du vill ha i din rapport kan du, innan export, anpassa och filtrera rapporten Visa Du kan välja vilka kolumner du vill visa vid export. Tanken med denna är att du skall kunna jobba med att filtrera data (se vidare nedan) men ändå inte ha behovet att exportera själva kolumnen och dess ingående data Funktion Genom att använda Funktion kan du, beroende på vilket data som kolumnen innehåller, göra olika val. De val som kan förkomma är Minsta värde Största värde Antal Medelvärde (endast då kolumnen är av typen Tal) Summa (endast då kolumnen är av typen Tal)

12 Funktion fungerar dock bara om innehållet i cellerna består av flera separerade värden som kan göras ovanstående operationer på. Oftast är det bättre att göra summeringar, sorteringar och annan datahantering i Excel. 12 (29)

13 13 (29) 1.14 Filter För att förfina din sökning kan du använda dig av filter beroende på om fältet är av typen Text, Tal eller Datum. Det finns tooltips över de valda kolumnerna som beskriver vilka filtreringsmöjligheter som finns. (för muspekaren över för information) 1.15 Filtrera text Antingen kan du filtrera på en specifik textsträng eller använda * eller både och i kombinerade filter separerade av semikolon. Exempel: *text*;*namn ger träff på värden som innehåller text eller som slutar på namn. I exemplet ovan filtreras specifikt på leverantören Martin&Servera samt alla leverantörer som börjar på Te. Det är också möjligt att filtrera på tomma värden med filtret EMPTY. Observera också att textfiltrering tar hänsyn till stora och små bokstäver Filtrera tal Tal filtreras med standardtecken för mindre än, större än och lika med. Det går även att få ett intervall enligt ovan bild. Exempel visar alla belopp större än 10000

14 14 (29) 1.17 Filtrera datum Filter på fält av typen datum går att välja antingen från en rullgardinslista med de vanligaste datumintervallen eller välja från och till datum från en pop up kalender Sortering Du kan välja hur du vill att rapporten skall sortera dina kolumner, det går att välja upp till tre olika kolumner för sortering, valen är stigande eller fallande Spara rapportfråga När du är klar med ditt urval kan du alltid välja att spara rapportfrågan för att återanvända själv vid ett senare tillfälle genom att välja Spara fråga. Du måste då namnge frågan. Sparade frågor hamnar i fältet Sparade rapportfrågor. Där kan du välja att radera, kopiera eller hämta upp tidigare skapade rapporter och editera dem för att bara köras direkt eller skapa ny rapport genom att spara som ett annat namn. Spara delad rapportfråga kan endast centrala administratörer göra.

15 15 (29) 1.20 Skapa rapport När du är klar med urval och eventuellt sparande av rapport klickar du Skapa Rapport. Du får nu upp ett nytt fönster som visar det föreslagna namnet på den färdiga rapporten samt ett val att bli meddelad när rapporten skapats. Detta är bara aktuellt om man misstänker att den rapport man har skapat kommer att bli mycket stor Rapportlista Rapporten läggs sedan på kö under fliken Rapportlista Här ser du när rapporten är färdigskapad och redo att laddas ned. Rapporten sparas sedan här för upprepad möjlighet att laddas ned i två dagar. Möjlighet att söka på rapporter från olika rapportmängder etc. finns om man skulle ha stora mängder rapporter i sin rapportlista. Klicka på gemet i kolumnen Ladda ner för att hämta hem Excelrapporten och hantera data där med de filter och sökfunktioner som finns. Klicka på huvudfliken Rapporter Klicka på underfliken Rapportgenerator

16 16 (29) 1.22 Rapport avseende direktupphandling exempel Välj den datakälla du vill använda. Olika datakällor ger olika möjligheter att hämta ut information. Välj de Tillgängliga kolumner du vill få med i rapporten OBS! Har du valt en kolumn ur en Datakälla kan du inte byta till en annan datakälla. Vill du byta måste samtliga kolumner flyttas tillbak till vänster (tillgängliga kolumner). Sedan kan du klicka under filter för en vald kolumn och filtrera rapporten. Här ovan kommer endast orderrader från kategorin avtalskategorin Direktupphandling att visas eftersom det står det i filtret. Skriver du istället Rekvisition kommer du att få alla order från kategorin Rekvisition. Skriver du ingenting i filtret får du ingen filtrering, utan kolumnen kommer att innehålla olika värden. Klickar du i filter för orderdatum kan du begränsa med ett startdatum och ett slutdatum Då du gjort dina val av kolumner och filter klickar du på Skapa rapport nere tillhöger.

17 17 (29) En popupruta föreslår ett namn som du kan ändra om du vill kalla rapporten något som du kommer ihåg bättre. Nästa popupruta berättar bara att rapporten lagts under en flik som heter Rapportlista bredvid underfliken Rapportgeneratorn. Klicka stäng. Klicka på Rapportslista Klicka direkt på Sök. Din beställda rapport lägger sig (överst) i listan Sökresultat.

18 18 (29). Då rapporten fått status Skapad kan du trycka på gemsymbolen i Ladda ner s å dyker rapporten upp som en Excelfil att ladda ned längst ned i på din bildskärm (här kan det skilja sig åt bl a beroende på vilken webbläsare, operativsystem o s v du har) Klicka Öppna. Exc el öppnas och du ser rapporten Klart Vill du nu välja att göra en annan rapport ur en annan datakälla så måste alla valda kolumner i den valda koluner och sedan byta datakälla. För att göra en rapport för vilka order du lagt som direktupphandling eller som rekvisition är urvalet enligt nedan en bra start, men du kan välja till eller från beroende på vad du vill veta.

19 19 (29) 2 Söka ut användare och adresser 2.1 Söka användare Välj fliken Administration och underfliken Användare. Här kan du söka fram användare per efternamn eller förnamn. I listan ner till vänster under Tillgängliga visas sökresultatet. Markera den användare du vill se mer om. Informationen visas under Detaljer om användaren. Det finns också möjlighet att exportera användare genom Export/Import. 2.2 Söka adresser Välj fliken Administration och underfliken Adresser. Skriv in adressen du söker och klicka på Sök. En lista kan också fås genom att välja Export/Import. Nya adresser läggs upp centralt på Upphandlingsbolaget och kopplas till förvaltningen.

20 20 (29) 3 Söka ut fakturor och beställningar /order för stickprov och kontroller 3.1 Fakturaöversikt Den lokala system och fakturaadministratören kan se en översikt av fakturor i olika status i bilden fakturaöversikt. Här visas bl a antal fakturor i olika format, antal dagar i systemet per fakturaformat. Om du klickar på de blåa länkarna visas antal fakturor i olika status och sedan via förstoringsglaset vilka personer som har fakturorna. 3.2 Fakturor Gå till fliken Faktura, Klicka på avancerad sök Väl Alla fakturor, Status Klar, Ange från och till och med

21 21 (29) Tryck sedan sök Du får då fram en lista i vyn Tryck på Visa i Excel, du har nu en lista med all information som du kan använda vid flera olika typer av urval t ex. Söka fram fakturor med order och utan order (vilda fakturor) Söka fakturor för stickprovskontroller och urval, (klarlista per/dag /vecka/månad). Du kan dokumentera på listan t ex kontroll av representation, höga belopp, egna kostnader Söka fram totalt beställt/fakturerat per leverantör/månad/år

22 22 (29) 3.3 Söka fram kommuninterna fakturor Välj fliken Faktura, Klicka på Avancerad sök. Välj alla fakturor. Skriv N199 i fältet för Leverantörs-ID. Tryck sedan sök. Du får fram en lista i vyn. Klicka på Visa i Excel. Du har nu en lista med all information du behöver för att se vilka fakturor som är kommuninterna. 3.4 Söka fram förvaltningsinterna fakturor På samma sätt som ovan kan du söka fram förvaltningsinterna fakturor. Klicka på Avancerad sök, Välj nalla fakturor. Skriv I i fältet för Leverantörs-ID. Tryck sedan sök. Du får nu en lista i vyn. Klicka på visa i Excel. Nu har du en lista med all information du behöver för att se vilka fakturor som är förvaltningsinterna. 3.5 Söka fram PC-Lev fakturor På samma sätt som ovan kan du söka fram PC-Lev fakturor. Välj då att söka på fakturanummer Nxxx PK eller ordernummer PCLEV 3.6 Söka fram fakturor som har konterats på 3-konto För att söka fram fakturor som konterats på 3-konton väljer du fliken Faktura, Klicka på Avancerad sök. Välj alla fakturor. Välj konto i fältet Kontering och Skriv 3* i sökfältet. Tryck sedan sök. Du får fram en lista i vyn. Klicka på Visa i Excel. Du har nu en lista med alla fakturor konterade på 3-konton.

23 23 (29) 3.7 Söka ut fakturor som eskalerat För att få fram alla fakturor som eskalerat bockar du i nedan symbol i avancerad sök 3.8 Söka ut fakturor under utredning För att få fram alla fakturor som är markerade för utredning bockar du i nedan symbol i avancerad sök 3.9 Fakturor med förfallodatum nära förestående (10 dgr) För att få fram alla fakturor som har förfallodatum nära förestående i avancerad sök

24 24 (29) 3.10 Fakturor med sekretessmarkering För att få fram alla fakturor som är sekretessmarkerade bockar du i nedan symbol i avancerad sök 3.11 Fakturor med kommentar För att få fram alla fakturor som är har en kommentar bockar du i nedan symbol i avancerad sök 3.12 Fakturor konterade på visst ansvar eller med visst konto Längst ner i avancerad sök finns en rubrik som heter kontering Där kan olika begrepp väljas för att få ut en lista på det urval som du behöver t ex vilka fakturor som är konterade på ett visst ansvar (H1). Välj vilken dimension du vill se och skriv in värdet, tryck Sök. Välj sedan Visa i excel för att kunna arbeta med Se vilka fakturor olika användare har hanterat i användarhistorik Välj Användarhistorik och välj Användare genom knappen Användare. Tryck sök. Listan kan fås i excel.

25 25 (29) 3.14 Söka efter BG och PG Du kan söka fram leverantör även genom bankgiro och Plusgiro. Skriv in det giro du vill kontrollera och tryck Sök Verifikationsnummer, fakturanummer, ordernummer, leverantör, abonnemangsnummer I fakturalistan kan du välja att söka fram ovanstående, exemplet visar verifikationsnummer

26 26 (29) 3.16 Se faktura med kontering Rapporten 6380 ger dig möjlighet att få en fakturabild med kontering som du kan skriva ut. Bilden är en systemskapad bild, inte originalbild.

27 27 (29) 4 Söka fram beställningar, order och förnyade konkurrensutsättningar 4.1 Söka fram order till en leverantör respektive vilda köp till en leverantör Ramavtalsefterlevnad Gå till avancerad sök Sök på klara från till och med Du får fram en lista Kolumn O visar ordernummer Selektera så att du bara får AA (ordernummer) respektive ej AA Selektera bort Pclev 4.2 Totalt beställt per leverantör Gå till avancerad sök Sök på klara från till och med Du får fram en lista Sök ut per leverantör 4.3 Leverantörer som passerat brytpunkt för direktupphandling Gå till avancerad sök Sök på klara från till och med Du får fram en lista Sök ut per leverantör 4.4 Att varor /tjänster överensstämmer med vad som levererats Gå till fliken Inköp och välj Leveranskvitteringsfliken Tryck på avancerad Vilka varor och tjänster har inte leveranskvitterats? Vilka beställningar har xxx gjort?

28 28 (29) 4.5 Tidigare beställningar Gå till fliken Inköp och välj fliken Tidigare beställningar Tryck på avancerad sök Här kan du söka fram t ex Vilka varor och tjänster har beställts? Vilka varor och tjänster avvaktar godkännade/beslutsattest? Vilka beställningar har nekats? Vilka beställningar har eskalerat? 4.6 Förnyad konkurrensutsättning Gå till fliken Inköp och välj Konkurrensutsättningsfliken Tryck på avancerad sök Här kan du söka fram t ex FKU i olika status? Pågående? Avslutad? FKU skapad av vem?

29 29 (29) FKU tider?

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Användarguide för 3M Online Center

Användarguide för 3M Online Center Användarguide för 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Användarguide för 3M Online Center Lägga en order...3 1. Beställ nu...4 2. Snabborder...5 3. Ladda upp orderfil...6 4. Inköpslistor /

Läs mer

Skanskas Leverantörsportal

Skanskas Leverantörsportal Skanskas Leverantörsportal Användarmanual för extern åtkomst Version 1.2 Innehåll Skanskas leverantörsportal... 1 Tillgång till leverantörsportalen... 2 Logga in... 2 Leverantörsportalens uppbyggnad...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

3L System Group 2010-2011 Version 2011.Q2 Sida 1 av 14

3L System Group 2010-2011 Version 2011.Q2 Sida 1 av 14 Innehåll Webbportal 2010 en översikt... 2 Ekonomirapporter... 2 BR-redovisning... 5 Projektrapporter... 7 Tid... 9 Beskrivning av funktioner... 10 Urvalsprinciper... 10 Tabellutformning och funktioner...

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26

Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26 Handbok Regional IKE Ekonom kommun Version KSL 2014-06-26 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6 Organisation...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Kontroll av avgiftsrapportering av 20 kronan Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Avgiftsrapportering

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer