Kort historik. Introductory Course Robotics. Kort historik (3) Kort historik (2) Ordet robot. Isaac Asimov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort historik. Introductory Course Robotics. Kort historik (3) Kort historik (2) Ordet robot. Isaac Asimov"

Transkript

1 Kort historik Introductory Course Robotics Lars Asplund 425 F.K. Archytas flygande duva ~ 200 F.K. Ctesibus Vattenklockor 1495 Leonardo avinci Mekanisk riddare 1738 Jacques de Vaucanson, dockor+djur 1822 Charles Babbage differensmaskin 1847 George Boole Boolesk Algebra Kort historik (2) 1921 Karel Capek Pjäsen R.U.R 1926 Fritz Langs Metropolis, roboten Maria 1936 Alan Turing Turingmaskinen 1940 Isac Asimov Robbie 1961 Heinrich Ernst MH-1 robotarm 1962 GM Unimate första industriroboten Kort historik (3) 1996 Honda P3 humanoid 1997 Sojourner marsrobot 1998 Lego robotics invention system 1999 Sony Aibo 2000 Honda Asimo Ordet robot En tjeckisk pjäs från 1920 Rossums Universal Robots av Karel Capek Robota, träl eller tvingad arbetskraft Handlingen utspelar sig 1960 och robotarbetarna gör uppror och tar över allt liv på jorden. Isaac Asimov Ryskfödd författare Science fiction Robbie från 1940 Novellsamlingen Jag Robot The Foundation Robotlagarna 1

2 Robotlagarna Isaac Asimov 1. En robot får inte skada en människa, eller genom att vara overksam, tillåta att en människa kommer till skada. 2. En robot måste alltid lyda order givna av en människa utom när det är bryter mot den första lagen 3. En robot måste alltid skydda sin egen existens så länge det inte strider mot de två första lagarna. Sumo Jämfört med Lego Mindstorm Ingångar 1,2,3 och utgångarna ABC Analoga 0-7 och digitala 0-7 och fyra motorer Lego programmeras i ett derivat av LabView (finns C och Ada-kompilatorer) Sumo-kortet programmeras i Java (det finns även en Ada) et finns mycket stora möjligheter med Sumo-kortet. Generellt Robotik Känna Planera - Agera Vi står inför den 3:e industriella revolutionen, och ska möta den med en kunskapsoffensiv 1:a Mekaniseringen på 1800-talet 2:a IT revolutionen under 1900-talets senare del en 3:e även en syntes av de två första Generellt Robotik En robot är ett system med Sense Känna Sensorer/Givare Plan Planera AI Act Agera Actuatorer/Ställdon Sense Känna Hur ser omgivningen ut. Var är jag, var kan jag gå, var är verktygen, var är andra robotar, var är de människor som jag ska serva, var behöver det dammsugas, var är gräset långt Plan Tänka Informationen från de olika sensorerna stämmer inte ihop. Vad är det som gäller? Har någon ändrat i omgivningen, uppgiften är att klippa, men det kommer fullt med folk och hundar, antingen går jag åt vänster eller åt höger AI - Hur hantera situationer, som programmeraren inte hade tänkt på 2

3 Act Agera Vi har fått in information om omgivningen, och AI-delen har kommit fram om en action et tredje steget ska se till att det blir gjort. Om vi ska gå till vänster, så ska vi se till att det blir rulle under fötterna Känna Sensorer eller givare Mäta sin omgivning, eller den del av hela systemet, som man inte kontrollerar Avstånd Rörelse Våra sinnen Syn eller vision mest spännande Exempel En dammsugare Kan inte programmeras av användaren För att veta hur det är möblerat måste man finna möblerna Räcker med enkla avståndsmätare Tänka / Besluta en ska klara att dammsuga oavsett möblering Vad händer om man möblerar om? Typiskt är att programmet ska klara en stor mängd med situationer, som programmeraren inte känner till i förväg Artificiell Intelligens Agera En webbkamera kopplad till en dator är ingen robot En robot måste göra något i den verkliga världen Exempel: ammsugare Gräsklippare Snöskottare Äppelträdsbeskärare Betongplanare Gruvlastare Första industriella revolutionen Under 1800-talet Maskiner ersatte muskelkraften Startade med ångmaskiner Idag Bensin/iesel Elmotorer Wankel, Stirling etc 3

4 Vissa problem Helt nytt för samhället Svårt att förstå vidden i det initiala skedet Vissa demonstrationer Idag sitter det motorer överallt Minst 100 motorer per person i I-världen Informationsteknologin en Andra Industriella Revolutionen Startade med de elektroniska hjärnorna Lite av Science Fiction Under 60-talet fanns stora datorer, som kostade mycket Sköttes av män i vita rockar Svårt att förstå att datorer skulle kunna vara till någon nytta Vissa problem ABC80 kom i slutet av 70-talet Apple II och framförallt PC n i början av 80 I vissa debattprogram diskuterades införandet av datorer Striden PC Mac Internet et är en fluga som går över Mer än 100 datorer/person i I-världen Några citat Två-tre datorer borde räcka för Sveriges räknebehov inom överskådlig tid! Svensk professor 1940-talet Hur kan ni tro att ni kan få ihop 30 personer som vill flyga till samma ställe? Resebyråchef om idén att börja flyga charter till Mallorca 1950-talet Ska kunderna montera möblerna själva? et var den dummaste affärsidé vi hört! Bankkamrer i Älmhult, 1940-talet, som nekade Ingvar Kamprad att låna pengar. Internet är en fluga som snart går över! Inez Uusman,"dataminister?" 1990-talet Robotik en Tredje Industriella Revolutionen Robotar är Science Fiction Robotar kostar idag mycket pengar Robotteknologin idag motsvarar atatekniken på 70-talet Robottekniken är en syntes av de två tidigare industriella revolutionerna Antalet är mindre än en per person Vision - Goals Svinuppfödning Stallar med 8 veckors intervall Cirka 5 cm på väggar och golv Rymddräkt Röda ögon och Frossa 4

5 Robotdalen Fokusområden Vinnova Vinnväxt 159 ansökningar -> 3 vinnare Örebro / MdH (/KTH) Samhälle / näringsliv / högskolan Tillväxtprogrammet Industrirobotar Inom den traditionell verkstadsindustri krävs i framtiden: Fältrobotar Genom en syntes av Sveriges starka skogs- och gruvindustri och tillverkning av entreprenadfordon (lastbilar etc.) skapa nya produkter Vård&omsorg Effektiviteten i vård och omsorg måste öka för att erbjuda samma sociala standard i framtiden Robotdalens aktörer Triple Helix Robotdalens Aktörer 1. e offentliga aktörerna 2. Akademiska aktörer ÖREBRO Kommuner Länsstyrelse Landsting VÄSTMANLAN Kommuner Länsstyrelse Landsting 3 1 Kommuner SÖERMANLAN Länsstyrelse Landsting STOCKHOLM ÖREBRO UNIVERSITET Västerås 3 2 Eskilstuna MÄLARALENS HÖGSKOLA KTH Tekniska Museet 5

6 Esab Welding Eq. Specma Atlas Copco Tritech Optab Net City Örebro SAAB Bofors Robotdalens Aktörer 3. Näringslivsaktörer och institut ABB CC Systems MEE Metior CIM Skills Zealcore Ramsta Robotics Aerotech Telub Logic esign Hök Instrument Realfast SMT Tricept 3 3 Volvo CE SweRob Calix Paint Mate Robotics Electrolux elaval Tritech Lynson Machine SAABTECH SICS Robotdalens Aktörer Samverkan med övriga innovationsaktörer Västmanlands FoU-råd Idélab MdH Aroslotsarna Kista applications Företagsgenerator Connect ALMI/NUTEK Teknikbrostiftelsen CEF Affärsänglar/Entreprenörer Forsknings institut CRC Uppfinnarföreningen Industriellt utvecklingscentrum Teknikhöjden techni Stiftelsen innovationcentrum Örebro Innov. Center Teknikbyn Skogforsk... Sumo kortet Blockschema AVR En Java-processor (ajile java) En mikroprocessor (Atmel Mega16 C) USB-controller (FT232BM) Fyra stycken H-bryggor (Allegro) MOSI MISO SPI Flash CPU Timer0 Timer1 AC Timer2 Analog signal Alla värden möjliga inom ett intervall Icke-elektriska xempel : en temperatur eller en hastighet Elektrisk spänning Elektrisk ström Elektrisk resistans (en potentiometer) igital signal Har endast två värden 0 eller 1 Faktiska fysiska representationen varierar Exempel: 0 1 logisk 0V 5V 5V-logik 0V 3.3V 3V-logik N-S S-N magnet Slät bula C Laddn tom EPROM Aktiv inaktiv Avbrott 6

7 Binära talsystemet Tal med basen 2 Möjliga siffror är 1 och 0 Alla talbaser har lika många siffror som basen (decimala har tio siffror 0..9) I ett digitalt system använder man det binära talsystemet. Varje position i talet har antingen en given plats i elektroniken eller sin tidslucka Exempel på 8bits tal Parallell-porten till en skrivare På en PC är det en 25-polig kontakt (sub), på en skrivare är det en annan kontakt. Kontakten har varit standard i närmare 30 år. Benämningen kommer av att kontakten har 8 bitar för att ange vilket tecken som ska skrivas ut Åtta bitars binärt tal Att det är 8 bitars binärt tal betyder att tal mellan 0000_0000 till 1111_1111 kan skrivas ut. Jämför med ett tresiffrors tal i det decimala systemet, där kan vi ha tal mellan 000 och 999. et är 1000 st = 10**3 Ett åtta bitars tal har 2**8 olika = 256 Parallellporten igen Bitarna i det digitala 8 siffrorstalet har var sin anslutning , där 0 är den minst signifikanta biten och 7 den mest signifikanta Varje bit n motsvarar värdet 2**n dvs = =255 Elektroniska kretsar Grindar Och, Eller, Exklusive Or samt Inverterare Statiska komponenter, dvs utgångarnas värde beror direkt på ingångarnas värden Elektroniska kretsar Vippor -vippor, JK-vippor, RS-vippor ynamiska komponenter, dvs utgångarna beror av ingångarnas värde vid tillfällen när klockan har läst av ingångarna Vi ska begränsa oss till -vippan 7

8 -vippan Utgångar samt Set och Reset S R S och R är statiska ingångar och är dynamiska ingångar och är utgångar S R Utgången / är inversen av En etta på S (Set) sätter till en etta (/ till 0) En etta på R (Reset) nollställer (/ till 1) e dynamiska ingångarna S R Givet att R och S är noll gäller att får det värde som har, när går från 0 till 1 (dvs vid positiv flank) in Skiftregister Antag att 2 = 0, 1 = 1, 0 = 0 Vidare att in = 1 när går från 0 till 1 Efter s positiva flank är 2 = 1, 1 = 0, 0 = 1 S/P Skiftregister till 7 är utgångarna 0 till 7 är ingångar som man med S/P kan ladda respektive vippa (med R och S) SPI Ett sätt att kommunicera mellan två enheter. Används mellan Java-processorn och AVR en Man har ett skiftregister i vardera enheten In- och utgångarna samt klockan finns tillgängliga utanför kretsen En av enheterna är Master och den andra Slav 8

9 Master i SPI atabuss MISO atabuss Slave i SPI MOSI MOSI MISO atabuss atabuss Master skapar klockan (8 klockpulser) MISO (Master In Slave Out) MOSI (Master Out Slave In) ata läggs först in i registret sen 8 klockpulser, slutligen läser man den andras data Sammankoppling SPI MISO Master MOSI Slave 1 USB 2 Sumo-kortet 3 * * * JTAG JStamp ajile80 RAM Flash H-brygga 2 H-brygga 5 BlueTooth 4 I vårt fall kommer ajile (javaprocessorn) vara Master AVR en Mega16 kommer att vara Slav Efter 8 klockpulser kommer data att ha bytt plats 9V 8 8 igital IO Analog IO AVR Mega16 RAM Flash H-brygga H-brygga 5 5 Placering på kortet Foto på Sumo-kortet M1 M2 G P M1 M2 +5V G P M1 M2 +5V G P M1 M2 +5V JTAG 2 Motor 4 5 Motor 3 5 Motor 2 RAM Flash * * * 5 Motor 1 Analog IO JStamp ajile80 RAM Flash USB V Gnd +9V Gnd igital IO +5V 9

10 Foto på JTAG-modul Foto på JTAG uppkopplad Foto på kort med JStamp C miljön Gnu gcc för AVR En Makefile för att kompilera och länka programmet, samt att skapa en hexfil Med ett program i JStamp kan man programmera AVR en Kommunikation JStamp AVRen : SPI JStamp Blåtand : COM1 JStamp USB : COM2 JStamp analoga signaler in : via AVR JStamp digitala in/ut : A0-A4; B4,B5,E7 Kontroll av AVR och BT JStampen används för att slå på AVRen och Blåtand GpioPin AVR_Power = new GpioPin(GpioPin.GPIOE_BIT4); GpioPin BT_Power = new GpioPin(GpioPin.GPIOE_BIT3); vs AVR styrs av PortE, pin 4 och Blåtand av PortE, pin3 10

11 T1 H-brygga T3 +9V T1 H-brygga T3 +9V T2 M T4 T2 M T4 Gnd Gnd Logiska signaler styr vilken eller vilka transistorer som leder Observera att motorn inte får anslutas till jord eller någon matningsspänning direkt Om ingen transistor leder => ingen ström T1 och T4 leder Insignalen till kretsen Allegro3949 är en nolla T1 T2 H-brygga M Gnd +9V T2 och T3 leder Insignalen till kretsen Allegro3949 är en etta T3 T4 Gammal skåpmat Resistans U = R * I vs spänningen över en resistans är lika med strömmen genom den * dess resistans Hur ser motsvarande ut för en kondensator? Eller för en induktans? Konstant spänning En konstantspänningsgenerator ger samma spänning ut oavsett hur mycket ström man tar ut. Om man kopplar en resistans till den kommer strömmen I = U/R att gå genom resistansen Konstant ström En konstant strömgenerator, ger en konstant ström ut. Utspänningen kan bli hur hög som helst. Kopplar man en resistans R till den får man spänningen U = R*I 11

12 Om signalen är 50% Om signalen är 75% 16us 16us 16us 16us Nettoströmmen (likströmmen) kommer att vara 0. Spänningen över respektive transistor när noll, dvs inga större förluster 8us 24us 8us 24us Nettoströmmen (likströmmen) kommer att gå åt vänster. Spänningen över respektive transistor när noll, dvs fortfarande inga större förluster Motsvarande när signalen är 25% (ström åt höger ) PWM signal Signalen som styr H-bryggorna kallas PWM (Pulse Width Modulation) et är med bredden (width) av signalen som vi styr hur mycket motorn ska röra sig samt i vilken riktning. 50% betyder 0, dvs stillastående >50% går motorn åt ett håll <50% går motorn åt andra hållet Hur skapas denna signal? I AVR en finns tre räknare, de kallas Counter0, Counter1 och Counter 2 Counter0 och Counter2 är 8-bitars räknare och Counter1 är en 16 bitars (fast vi utnyttjar den som en 8-bitars) En räknare är i princip ett antal -vippor som är kopplade enligt följande -in Räknare med -vippor Antag att 0 till 2 alla är 0 Vid första positiva flank på -in kommer 0 att få värdet av (som är /), dvs 1 Nästa gång går 0 från 1 till 0. / går då från 0 till 1 dvs positiv flank => 1 blir 1 Binärräknaren -in 0 /0 1 /1 2 /2 Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr

13 Räknare Räknar för varje klockpuls upp ett steg och när den har nått max (binärt 111 = 7) blir resultatet 0. En 8-bitars räknare räknar från 0 till (max binärt =255) och slår sedan runt. Generering av PWM Vi har en 8-bitars räknare Ett register med ett 8-bitars tal (0 till 255) En jämförare (dvs som jämför när räknaren och registret är lika) När räknaren slår om från 255 till 0 sätts PWM-signalen till 0 När räknaren är lika med talet i registret sätts PWM-signalen till 1 Klockan till AVRen En keramisk resonator avstämd till 16MHz driver AVR en en frekvensen delas med 2 innan den kan användas att driva räknaren. Räknaren drivs alltså av 8MHz = us Efter 256 klockpulser har räknaren gått ett varv (256*0.125 = 32us) Om man skriver in 128 i Registret får man 50% Tre räknare med fyra H-bryggor En av räknaren Counter1 har två stycken register en har två stycken PWM utgångar en för varje register A-omvandlare En A-omvandlare omvandlar en analog signal till ett digitalt värde. Viktiga data är referensen värde ( i vårt fall 5V) Antal bitar i det digitala värdet (i vårt fall 10 bitar) 0 V = V = analoga ingångar 1 AC et är 8 analoga ingångar på en AVR men endast en A-omvandlare (AC Analog to igital Converter). e åtta analoga ingångarna går till en multiplexer. Man väljer en av de åtta signalerna som sedan går till AC n 13

14 Javamiljön JCreator Eclipse för att editera javakoden JEMbuilder för att skapa det som ska laddas ner på kortet Charade för att ladda ner på RAM eller Flash. Charade för att starta och stoppa processorn Om programmet ligger i Flash kan man köra utan PCn Jcreator.com Java-miljön Eclipse Eller vilken java-miljö som helst Skapar.class (make once run multiple times) JEM-builder Makes a complete set of all required runtime classes Charade ownload and run / ebug Java Ett programmeringsspråk En omgivning (grafik, GUI, etc.) Ursprungligen framtaget för att programmera tvättmaskiner Flera färdiga miljöer, IE, med färdiga kopplingar till traditionell användning, dvs PC Miljön måste ändras för att passa vår miljö JEM Builder rullgardin Project Project Properties JStampFlashConfiguration JStampRamConfiguration Skapa JVMer (1 till 2) rivers Lägg till för varje hårdvara, som används Ange till vilken JVM JemBuilder Project OutputFiles Output irectory for the result Memory PLL Setup Pin Setup 1 Pin Setup 2 (av intresse; se nästa) Chip Select 14

15 Project; PinSetup2 PortC SPI Adress bus bit 24 UART Clock Port UART1 och UART0, CTS0 Port E Timer 0 och Timer 1 För varje JVM Main file (.class) Classpath Memory Interrupts (avbrott) Main arguments Ev rivers Com (redirect System.out) Embedded Systems Inbyggda system Minne IO Inga diskar Ingen bildskärm Nerladdningsprocess Watch dog Korsplåtar Vinkelkoppling plåtar T-plåtar Enkel klammer ubbel klammer Ändhylsor Koppling enligt fig 12 Koppling enligt fig 15 Enkelt lager ubbelt lager FAC-system Jämför med Mecano eller TeknikLego Standardkomponenter 3 mm skruv 3 mm stänger 5 mm axlar Modulsystem med delning 7 mm En grundsats med några grundkomponenter Komplettering kan göras hos FACSystem Standardlager kan användas Typiskt att man bygger med grunder i fackverkskonstruktioner. Billigt material för stängerna är att använda 4mm svetselektroder, 80 kr/kg 15

16 FACSystemets delar (1) FACSystemets delar (2) + Kugghjul etc. Sammankopplingar JTAG Ett standard gränssnitt för att både programmera och kontrollera olika elektroniska enheter. Man arbetar med en seriell kommunikation liknande den som vi använder med SPI I vårt fall har vi enbart JStampen på JTAGen. (et är iofs möjligt att även ansluta Mega16 till JTAG) USB Kretsen som används heter FT232BM Kontakten är en s.k. mini USB rivrutinen krävs i PC n Man kan antingen köra en drivrutin så att man får en serieport Eller att den blir en enhet kallad FT2XX, ett gemensamt namn för FT232 och FT245 USB (2) Vi har valt att köra den som FT2XX. Man gör program i PC n, som skrivs i C, C++ eller Ada Med biblioteket FT2XX.dll och motsvarande ftd2xx.h kan man öppna en enhet, läsa och skriva data FT232BM omvandlar detta till serieformat, som går in på JStampen 16

17 17

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. den 14 jan 2012 8:00-13:00 Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Elektro- och informationsteknik Ingenjörshögskolan, Campus Helsingborg Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15 den 14 jan 2012 8:00-13:00 Uppgifterna i tentamen

Läs mer

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen)

Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) MÄLRLENS HÖGSKOL Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik T3760 atum 2005-10-28 Tid 08.30 12.30 nsvarig lärare: Olof ndersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen) Om du klarat samtliga

Läs mer

Disposition av prototypkort

Disposition av prototypkort Mekinstruktioner Disposition av prototypkort För att undvika att prototypkortet inte får plats eller att man måste löda om en massa sladdar är det viktigt att man kollar innan att allt får plats på kortet

Läs mer

(2B1560, 6B2911) HT08

(2B1560, 6B2911) HT08 Royal Institute of Technology, KTH, Kista School of Information and Communication Technology, ICT Department of Electronics, Computer and Software, ECS Digital Design, IE1204 (2B1560, 6B2911) HT08 OBS!

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Digitala Projekt(EITF40) - Larm

Digitala Projekt(EITF40) - Larm Digitala Projekt(EITF40) - Larm Handledare: Bertil Lindvall Erik Oredsson, I-09 Sara Sellin, I-09 2012-05-08 1. SAMMANFATTNING I denna rapport presenteras vårt projekt att bygga ett huslarm från grunden

Läs mer

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare Sekvensiella System a(t) f(a(t)) Ett sekvensiellt system har ett inbyggt minne - utsignalen beror därför BÅDE av insignalens NUVARANDE

Läs mer

Lösningsföslag till Exempel på tentamensuppgifter i Digitalteknik I

Lösningsföslag till Exempel på tentamensuppgifter i Digitalteknik I Lösningsföslag till Exempel på tentamensuppgifter i Digitalteknik I Flervalsfrågor. A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. D 9. C 0. B. B 2. C 3. A 4. C 5. A Problemuppgifter. Uttryckt i decimal form: A=28+32+8

Läs mer

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet

System S. Datorarkitektur - en inledning. Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer. den mest abstrakta synen på systemet Datorarkitektur - en inledning Organisation av datorsystem: olika abstraktionsnivåer System S den mest abstrakta synen på systemet A B C Ett högnivåperspektiv på systemet a1 b1 c1 a2 b3 b2 c2 c3 En mera

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning Analoga och Digitala Signaler Analogt och Digitalt Analogt 00000000000000000000000000000000000 t Digitalt Analogt kontra Digitalt Analogt å komponenter låg eektörbrukning verkliga signaler Digitalt Hög

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall

LARMANLÄGGNING. Digitala Projekt, EITF11. Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall LARMANLÄGGNING Digitala Projekt, EITF11 Oskar von Knorring Emin Karimov Henrik Akej Handledare: Bertil Lindvall 1. Sammanfattning Vi har byggt ett larm vars syfte är att användas i hemmet. Larmet använder

Läs mer

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1

TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Halmstad University School of Information Science, Computer and Electrical Engineering Tomas Nordström, CC-lab TENTAMEN Datorteknik (DO2005) D1/E1/Mek1/Ö1 Datum: 2012-05- 23 Tid och plats: 9:00 13:00 i

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar Förberedelseuppgifter: 1. Förklara vad som menas med logiskt sving. 2. Förklara vad som menas med störmarginal. 3. Förklara vad som menas med stegfördröjning.

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING

Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Systemkonstruktion LABORATION REALTIDSPROGRAMMERING Laborationsansvariga: Anders Arvidsson, Björn Lundblad Utskriftsdatum: 2002-10-31 Laboranter: 1 Syfte Denna laboration syftar till att öva användningen

Läs mer

USB-STYRD SWITCHMATRIS

USB-STYRD SWITCHMATRIS Examensarbete 10 poäng D-nivå USB-STYRD SWITCHMATRIS Reg.kod: Oru-Te-EXA079-Mag101/06 Daniel Sjödin Magisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Dag Stranneby USB CONTROLLED SWITCH MATRIX

Läs mer

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold AD-/DA-omvandlare Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold Analoga och Digitala Signaler Analogt Digitalt 001100101010100000111110000100101010001011100010001000100 t Analogt - Digitalt Analogt få komponenter

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

5:3 Datorn och datorns delar

5:3 Datorn och datorns delar 5:3 Datorn och datorns delar Nu har vi gått igenom ett antal saker som gör det möjligt att få ihop en dator, och förstå hur den är uppbyggd. Här kommer en kort repetition: 1. Du förstår det binära talsystemet,

Läs mer

LABORATION PIC-PROGRAMMERARE

LABORATION PIC-PROGRAMMERARE Laborationsansvarig: Examinator: Anders Arvidsson Bengt Magnhagen Utskriftsdatum: 1998-02-13 Laborant: Godkänd den: / - Sign: Abstract This hands-on session aims at giving the student a useful PIC16x84

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR

SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR SKAPA DET FÖRSTA PROJEKTET I mikrobasic PRO for AVR 2 Projekt mikrobasic PRO for AVR organiserar applikationer som projekt vilka består av en enda projektfil (med filändelsen.mbpav) och en eller flera

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Innehåll. Förord till den svenska utgåvan... 9. Förord... 13. symbios... 129. Ordlista... 187 Vidare läsning... 191 Figurer... 197 Register...

Innehåll. Förord till den svenska utgåvan... 9. Förord... 13. symbios... 129. Ordlista... 187 Vidare läsning... 191 Figurer... 197 Register... Innehåll Förord till den svenska utgåvan... 9 Förord.... 13 kapitel 1 Vad är en robot?... 19 kapitel 2 Vad robotar gör idag... 43 kapitel 3 Biologisk robotik... 71 kapitel 4 Humanoida och androida robotar...

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar till Konstruktionsmetoder 981027

Föreläsningsanteckningar till Konstruktionsmetoder 981027 Föreläsningsanteckningar till Konstruktionsmetoder 981027 Jämförelse mellan 68705P3 och 16F84 externt MC68705P3 PIC16F84 I/O 20 13 Kapsling 28-pin DIL 18-pin DIL Drivförmåga på pinnar PortB 10mA Sink,

Läs mer

IE1204/IE1205 Digital Design

IE1204/IE1205 Digital Design TENTAMEN IE1204/IE1205 Digital Design 2012-12-13, 09.00-13.00 Inga hjälpmedel är tillåtna! Hjälpmedel Tentamen består av tre delar med sammanlagd tolv uppgifter, och totalt 30 poäng. Del A1 (Analys) innehåller

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-08-27 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

Så sparas ström i dagens åttabitare

Så sparas ström i dagens åttabitare ELEKTRONIK TIDNINGEN Arne Martin Holberg projektchef Atmel Andreas Eieland produktmarknadschef Atmel Så sparas ström i dagens åttabitare Hur dagens styrkretsar är konstruerade för låg strömförbrukning,

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Programmering med Arduino

Programmering med Arduino Programmering med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

Fjärrstyrning av mikrovågsstation SM7LCB

Fjärrstyrning av mikrovågsstation SM7LCB Fjärrstyrning av mikrovågsstation SM7LCB Egenutvecklad fjärrstyrning av radiostation! Vad behövs för fjärrstyrning! Fjärrstyrning av radiostation: - Styrning av radio. - Överföring av ljud. - Styrning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

EasyLog 5.7 release noteringar. April 28, 2009 - Version 1.0 Swedish

EasyLog 5.7 release noteringar. April 28, 2009 - Version 1.0 Swedish April 28, 2009 - Version 1.0 Swedish Sida1 VIKTIGT. Före installationen av denna nya release, backa upp alla dina loggar. Markera inte boxarna som exkluderar index, checkfil och ini-filer så att du får

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 6 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 6 Vad händer vid uppstart SoC och Kringkretsar, PIO Programmering i Assembler Lab2 genomgång

Läs mer

Introduktion till Xilinx CPLD och ISE WebPack 6.2 Version NV

Introduktion till Xilinx CPLD och ISE WebPack 6.2 Version NV Introduktion till Xilinx CPLD och ISE WebPack 6.2 Version NV Introduktionen beskriver grunderna för att använda programvaran Xilinx ISE WebPack 6.2.03 tillsammans med en CPLD (Complex Programmable Logic

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Ayumi Sjöbergh Miyake 1 september 2012 miyake@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik 1 Sammanfattning Laborationen gick ut på att hitta och rätta

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Tentamen i Digitalteknik, EIT020

Tentamen i Digitalteknik, EIT020 Elektro- och informationsteknik Tentamen i Digitalteknik, EIT020 4 april 2013, kl 14-19 Skriv namn och årskurs på alla papper. Börja en ny lösning på ett nytt papper. Använd bara en sida av pappret. Lösningarna

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Ellära och Elektronik. Föreläsning 7

Ellära och Elektronik. Föreläsning 7 Ellära och Elektronik Moment Filter och OP Föreläsng 7 Bandpassilter och Bodediagram Ideala OPörstärkare OPörstärkarkopplgar Bandpass och bandspärrilter För att konstrera denna typ av ilter krävs både

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Digital- och datorteknik

Digital- och datorteknik Dessa sidor innehåller ett antal typ-prov som delas ut vid laborationerna. Syfte med dessa prov är att du skall känna att du hänger med på kursen att vi som godkänner dig på laborationsmomenten ser att

Läs mer

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar 1 F7: I/O hantering Periferikretsar ADC, DAC, UART, etc. Databussar Seriella bussar I 2 C USB CAN Systembussar PCI VME Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning 1 Periferikretsar ADC/DAC Räknare

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14

Servicemanual. Autonomous Pallet System 800 Prototyp. Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual Autonomous Pallet System 800 Prototyp Utfärdat: 2008-05-14 Servicemanual APS800 1. NIOS II... 3 1.1 Koppla till NIOS II... 3 1.2 Kopplingar till batteri...3 1.3 Utökad spänningsgren...4 1.4

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer