Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I."

Transkript

1 Lösningförslag till Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik I.. Uttryckt i decimal form: A= =70 B=59 C=7 A+B+C= Jag låter A' betyda "icke A" A'B'C'D'+ABC'D'+A'BCD'+AB'CD'=D'(A'(B'C'+BC)+A(BC'+B'C))= =D'(A'(B' C)+A(B C))=D'(A'(B C)'+A(B C))=D'(A' B C) Det finns även andra lösningar - exempelvis någon av följande: D'(A B' C) eller D'(A B C') eller D'(A' B' C') 3. Jag vill få räknaren att nollställa sig själv omedelbart när det kommet till värdet 5. 4 a) F = CD(A B) + CD(A B) + (B+C+D) b) A B C D F

2 c) CD AB c) F = B D + C D d) B F C D 5 a) Tillståndstabell för Nästa tillstånd q 2 + q + I q 2 q q 2+ q + q 2+ q + Minimering D 2 = q i + q i = q i I q 2 q

3 Minimering D = q 2 i + q 2 i = q 2 i I q 2 q b) i _ i q _ q q 2 _ q 2 Q q 2 D C Q q D C Clk u2 u 6 a. Sekvensen 0,, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, (binärt , 0000, 000) innebär en 0-räknare. Kretsen är byggd för att kunna användas som en 0- räknare (en 2-räknare i serie med en 5-räknare blir en 2x5=0-räknare). Därför behöver inte RESET-ingången användas. Den kopplas till jord för att aldrig aktiveras. Seriekoppling av de två räknarna innebär att utgången från den ena klockar den andra. Kapseln innehåller två identiska räknar-uppsättningar. Jag väljer den "högra". (I princip kan man seriekoppla tvärtom, dvs ben 2 blir klockingång och 2-räknaren klockas med Q D. Q B blir då LSB (Ut 0) och Q A blir MSB (Ut 3 ).)

4 74HC390 CK 5 /2 COUNTER 3 Qa = Ut0 2 /5 COUNTER 0 9 Qb = Ut Qc = Ut2 Qd = Ut Vcc 8. GND b. Här är räknesekvensen 0,, 2, 0,, 2, dvs en 3-räknare. Den ska alltså räkna binärt 00, 0, 0, nollställas på, för att börja om 00, 0... Signalbilden ska alltså generera ett RESET. I uppgiften specificerades det att klockpulsen skulle anslutas till ben 2. Det betyder att det blir den "vänstra" 5-räknaren som ska användas. Jag låter då Q B vara Ut 0 och Q C vara Ut, och triggar en RESET med logiskt Q B + Q C. Det vara bara NAND-grindar som fick användas. Jag använder 2, varav som inverterare. 74HC390 3 NC /2 COUNTER (alt. GND) Qa (NC) CK 4 /5 COUNTER Qb = Ut0 Qc = Ut Qd (NC) 2 6. Vcc 8. GND (I denna uppgift var det specificerat att klockpulsen skulle anslutas till ben 2. Annars kunde man teoretiskt tänkas sig att få en 3-räknare genom att koppla ihop båda räknarna som i uppgift a., använda Q A som Ut 0 och Q B som Ut, och trigga en RESET med logiskt Q A + Q B.) 7. (I min text använder jag notationen att /X betecknar NOT X.) 6 st ingångar: Apparat/anordning levererar logisk :a när den slås på. (Tex V= betyder att V är påslagen, B3=0 betyder att B3 är avslagen.) 6 st ingångar ger 2 6 = 64 möjliga insignalskombinationer. utgång: Jag väljer att när L blir logiskt hög (L=) aktiveras larmet. Sanningstabell och/eller logiskt resonemang visar att 23 inkombinationer ger larm (23 st L) och 4 inkombinationer ger inte larm (4 st /L). För att inte måsta koda alla 64 kombinationer kan jag välja att inrikta mej på L eller /L. Inriktning på L. (Jag anger värden för V och B i ordningsföljden: V V2 B B2 B3 B4.) Studerar man de logiska villkoren för larm, kan man gruppera dem efter de fyra fallen som ges av V och V2. Man finner att för V=00 blir det aldrig larm; för V= ger alla kombinationer av B utom B=0000 larm (5 st); för V=0 ger 4 kombinationer av B larm (0, 0, 0, ); och för V=0 ger 4 kombinationer av B larm (0, 0, 0, ). Minimerar man (tex m.h.a. Karnaughdiagram) kombinationerna av B för de tre fallen av V som ger larm, får man tre grupper av logiska uttryck som ger larm: När båda V är påslagna och något B samtidigt är påslaget: V V2 (B+B2+B3+B4)

5 När V=0 och samtidigt något av 3 3B-kombinationer: /V V2 ((B2 B3 B4)+ (B B2 B4)+ (B B2 B3)) När V=0 och samtidigt något av 3 3B-kombinationer: V /V2 ((B2 B3 B4)+ (B B3 B4)+ (B B2 B4)) De två senare kan arbetas ihop om man vill: Två av 3B-kombinationerna är gemensamma för V och V2, dvs ger larm antingen om bara V är påslagen eller bara V2 är det. Övriga två är unika och måste kodas specifikt. Alternativ som jobbar med bitvärden och [totalt] logiskt uttryck. -- Lösningsförslag till uppgift 2 i tentamen i Digitalteknik I hj v Tänkt för att implementeras i tex en GAL22V0 pld-krets. -- Larmanordning åt Iris Grönkvist ingångsbitar från varsin värmeslinga V, V2) ingångsbitar från varsin bevattningsslinga B-B4). -- utgångsbit (L). -- Lösning med booleska funktioner. ENTITY green_alarm IS PORT (V, V2, B, B2, B3, B4 :IN bit; L :OUT bit); END; ARCHITECTURE alarm OF green_alarm IS BEGIN L <= (V AND V2 AND (B OR B2 OR B3 OR B4)) OR (V AND NOT V2 XOR (NOT V AND V2) AND ((B2 AND B3 AND B4) OR (B AND B2 AND B4))) OR (NOT V AND V2 AND B AND B2 AND B3) OR (V AND NOT V2 AND B AND B3 AND B4); END; Alternativ med signaler som tilldelas bitvärden från Iris elektriska enheter. Kan ha samma ENTITY som ovan och sedan tex: ARCHITECTURE alarm OF green_alarm IS SIGNAL V : bit_vector ( downto 0); SIGNAL B : bit_vector (3 downto 0); BEGIN V() <= V; V(0) <= V2; B(3) <= B; B(2) <= B2; B() <= B3; B(0) <= B4; WITH V() SELECT L <= '' WHEN "00" AND (B = '000' OR B =... OR...); -- Ofullständig. Alla utom '000'. WHEN "0" AND (B = "0" OR B = "0" OR B = "0" OR B = ""); WHEN "0" AND (B = "0" OR B = "0" OR B = "0" OR B = ""); L <= '0' WHEN OTHERS; END ARCHITECTURE; Alternativ med bit-vektorer. (Möjlig om man tolkar att direktiven i uppgiften ["beteckningarna V,... B, ska ovillkorligt användas"] medger det.) I denna variant tar jag fasta på kombinationerna som inte ger larm, alltså Inriktning på /L. ENTITY green_alarm IS PORT( V :IN bit_vector( TO 2); B :IN bit_vector( TO 4); L :OUT bit ); END; ARCHITECTURE alarm OF green_alarm IS BEGIN

6 PROCESS begin if (V = "00" OR B = "0000" -- Bara värme eller bara vatten. OR (V = "0" AND B = "000") -- 0 vattenkombinationer med ena värmen. OR (V = "0" AND B = "000") OR (V = "0" AND B = "000") OR (V = "0" AND B = "000") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "000") -- 0 vattenkombinationer med andra värmen. OR (V = "0" AND B = "000") OR (V = "0" AND B = "000") OR (V = "0" AND B = "000") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "00") OR (V = "0" AND B = "0") -- Sist 2 specialfall. OR (V = "0" AND B = "0")) then L <= '0'; -- Alla fall som inte ger larm. else L <= ''; -- Övriga kombinationer larmar. end if; END PROCESS; END ARCHITECTURE; 8. Entity tarning is port( clk: in bit; i: in bit_vector( downto 0); u: out bit_vector(3 downto 0)); end; Architecture dioder of tarning is signal ut: bit_vector(3 downto 0):="0000"; begin u<=ut; --uppdaterar utgangen process(clk) begin if clk'event and clk='' then --varje gang klockan gar fran lag-hog case i is when "0" => -raknemod case ut is when "000" => ut<="000"; when "000" => ut<="00"; when "00" => ut<="00"; when "00" => ut<="0"; when "0" => ut<="0"; when "0" => ut<="000"; when others => ut<="000"; end case; when "0" => ut<=""; -testmod when "" => ut<="0000"; -offmod when "00" => ut<=ut; -vilomod end case; end if; end process; end;

7 9. Ett klurproblem. Syntes. Generell angreppsmodell: identifiera insignaler och utsignaler. Utsignal ganska given: väckningslarm går igång - tydligen av brandlarmsmodell med sirener och klockor i hela huset så att alla vaknar på en gång. Utsignal ska aktiveras i ett antal olika fall. För varje fall finns det specifika villkor (insignalskombinationer). a) Insignaler i systemet hör ihop med händelser. Beteckn. Sanningshalt Logisk nivå Veckodagar Lö Det är inte lördag 0 Det är lördag Sö Det är inte söndag 0 Det är söndag Klockslag Kl_6 Det är inte klockan 6 0 Det är klockan 6 Kl_7 Det är inte klockan 7 0 Det är klockan 7 Kl_8 Det är inte klockan 8 0 Det är klockan 8 Kl_9 Det är inte klockan 9 0 Det är klockan 9 Väderlek Regn Smaskens väder 0 Regnväder Farmors födelsedag Farm Farmor fyller inte år 0 Farmor fyller år b) Med så många insignaler blir det tungt att ställa upp en sanningstabell. Dessutom är det svårt att minimera på sedvanligt sätt med så många insignaler. Jag väljer att söka samverkande villkor och gruppera i fall. Alltså: larmet aktiveras i ett antal olika fall. () Vardag + (2) Vanl lö + (3) Vanl sö + (4) Farmor föd.d Lö Sö Kl_6 Kl_7 Kl_8 Kl_9 Regn Farm () (2) (3) Larm (4) c) Larm = Lö Sö Kl_6 + Lö Kl_9 Farm + Sö Kl_7 Regn Farm + (Lö + Sö) Kl_8 Farm d) Sö Regn

8 0. Enskilda kapslar med grindar eller vippor är billigare än PLD-kapslar. För mycket enkla konstruktioner kan det därför vara värt att ta till diskreta komponenter. PLD är internt uppbyggda av AND- och OR-grindar plus vippor och logik för att kunna välja olika funktionalitet (i GAL22V0 s.k.olmc). I stort sett är därför konstruktioner med diskreta komponenter och programmerade PLD likvärdiga när det gäller hastighet och funktionssätt. Så fort det blir fråga om lite större konstruktioner finns det vinster med PLD vad gäller kostnad (komponenter + utvecklings- och konstruktionstid) och flexibilitet (PLD kan relativt enkelt programmeras om; diskreta komponenter måste kopplas om).. Jag lägger den önskade signalföljden på ingångarna till multiplexern och låter en räknare välja insignalerna i rätt följd.

Lösningsföslag till Exempel på tentamensuppgifter i Digitalteknik I

Lösningsföslag till Exempel på tentamensuppgifter i Digitalteknik I Lösningsföslag till Exempel på tentamensuppgifter i Digitalteknik I Flervalsfrågor. A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. D 9. C 0. B. B 2. C 3. A 4. C 5. A Problemuppgifter. Uttryckt i decimal form: A=28+32+8

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik

Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik Exempel på tentamensfrågor Digitalteknik Till dessa frågor (som kommer från lite olika tidgare tentor) gällde förutsättningen: Hjälpmedel: Kurslitteratur, föreläsningsantecknigar lab. med mätresultat,

Läs mer

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Lars Wållberg/Dan Weinehall/ Håkan Joëlson 2010-05-06 v 1.7 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D184 Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/6 2013 9.00-13.00 Tentamensfrågor med lösningsförslag Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 08-790 4487 (Kista

Läs mer

DIGITALTEKNIK. Laboration D172

DIGITALTEKNIK. Laboration D172 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson 2006-02-24 v 1.2 DIGITALTEKNIK Laboration D172 Programmerbar logik (PLD) Programmeringsspråket VHDL Kombinatoriska funktioner

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design onsdagen den 5/6 2013 9.00-13.00 Allmän information Exaator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 08-790 4487 (Kista IE1204) Tentamensuppgifterna behöver

Läs mer

Laboration D159. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD. Namn: Datum: Epostadr: Kurs:

Laboration D159. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD. Namn: Datum: Epostadr: Kurs: UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Lars Wållberg/Håkan Joëlson 2001-03-01 v 1.5 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D159 Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

Läs mer

IE1204/IE1205 Digital Design

IE1204/IE1205 Digital Design TENTAMEN IE1204/IE1205 Digital Design 2012-12-13, 09.00-13.00 Inga hjälpmedel är tillåtna! Hjälpmedel Tentamen består av tre delar med sammanlagd tolv uppgifter, och totalt 30 poäng. Del A1 (Analys) innehåller

Läs mer

Laboration D181. ELEKTRONIK Digitalteknik. Kombinatoriska kretsar, HCMOS. 2008-01-24 v 2.1

Laboration D181. ELEKTRONIK Digitalteknik. Kombinatoriska kretsar, HCMOS. 2008-01-24 v 2.1 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Christer Ardlin/Lars Wållberg/ Dan Weinehall/Håkan Joëlson 2008-01-24 v 2.1 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D181 Kombinatoriska kretsar,

Läs mer

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar Digitalteknik Föreläsning 7 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Dagens föreläsning Inför laboration 2 Synkronisering av insignaler Asynkrona ingångar

Läs mer

Digital elektronik CL0090

Digital elektronik CL0090 Digital elektronik CL9 Föreläsning 5 27-2-2 8.5 2. Naxos Demonstration av uartus programvara. Genomgång av uartus flödesschema. Detta dokument finns på kurshemsidan. http://www.idt.mdh.se/kurser/cl9/ VHDL-kod

Läs mer

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE1. Kombinatoriska nät och kretsar

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE1. Kombinatoriska nät och kretsar UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Björne Lindberg/Håkan Joëlson John Berge 2013 DIGITALTEKNIK I Laboration DE1 Kombinatoriska nät och kretsar Namn... Personnummer... Epost-adress...

Läs mer

DIGITALTEKNIK. Laboration D173. Grundläggande digital logik

DIGITALTEKNIK. Laboration D173. Grundläggande digital logik UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson 2007-11-19 v 1.1 DIGITALTEKNIK Laboration D173 Grundläggande digital logik Innehåll Mål. Material.... Uppgift 1...Sanningstabell

Läs mer

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE2. Sekvensnät och sekvenskretsar

DIGITALTEKNIK I. Laboration DE2. Sekvensnät och sekvenskretsar UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Håkan Joëlson, John Berge 203 DIGITALTEKNIK I Laboration DE2 Sekvensnät och sekvenskretsar Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Datum för tentamen 08-03-3 Sal (5) Tid 8- Kurskod TSEA Provkod TEN Kursnamn/benämning Provnamn/benämning Institution Antal uppgifter som

Läs mer

std_logic & std_logic_vector

std_logic & std_logic_vector VHDL VHDL - Very high speed integrated circuit Hardware Description Language VHDL är ett komplext språk, avsett för att beskriva digitala system på olika abstraktionsnivåer (beteende- och strukturmässigt).

Läs mer

Digital elektronik CL0090

Digital elektronik CL0090 Digital elektronik CL9 Föreläsning 3 27--29 8.5 2. My Talsystem Binära tal har basen 2 Exempel Det decimala talet 9 motsvarar 2 Den första ettan är MSB, Most Significant Bit, den andra ettan är LSB Least

Läs mer

PARALLELL OCH SEKVENTIELL DATABEHANDLING. Innehåll

PARALLELL OCH SEKVENTIELL DATABEHANDLING. Innehåll PARALLELL OCH SEKVENTIELL DATABEHANDLING Innehåll Parallellism i VHDL Delta delays och Simuleringstid VHDLs simuleringscykel Aktivering av Processer Parallella och sekventiella uttryck 1 Controller PARALLELLISM

Läs mer

Tentamen med lösningar för IE1204/5 Digital Design Torsdag 15/

Tentamen med lösningar för IE1204/5 Digital Design Torsdag 15/ Tentamen med lösningar för IE4/5 Digital Design Torsdag 5/ 5 9.-. Allmän information Eaminator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist, tel 8-79 44 87. KTH Valhallavägen, Fredrik Jonsson,

Läs mer

Simulering med ModelSim En kort introduktion

Simulering med ModelSim En kort introduktion Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Laborationer i digitalteknik Datorteknik 2018 Simulering med ModelSim En kort introduktion TSEA22 Digitalteknik D TSEA51 Digitalteknik Y TSEA52 Digitalteknik

Läs mer

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar. Föreläsning 7 Digitalteknik, TSEA22 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik

Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar. Föreläsning 7 Digitalteknik, TSEA22 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar Föreläsning 7 Digitalteknik, TSEA22 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik 2 Dagens föreläsning Initiering av starttillstånd Programmerbar logik Syntesflödet

Läs mer

D2 och E3. EDA321 Digitalteknik-syntes. Fredag den 13 januari 2012, fm i M-salarna

D2 och E3. EDA321 Digitalteknik-syntes. Fredag den 13 januari 2012, fm i M-salarna EDA321 Digitalteknik-syntes D2 och E3 GU DIT795 Tentamen (EDA321-0205) Fredag den 13 januari 2012, fm i M-salarna Examinator Arne Linde, tel. 772 1683 Tillåtna hjälpmedel Inga hjälpmedel tillåtna. Detta

Läs mer

DESIGN AV SEKVENTIELL LOGIK

DESIGN AV SEKVENTIELL LOGIK DESIGN AV SEKVENTIELL LOGIK Innehåll Timing i synkrona nätverk Synkrona processer i VHDL VHDL-kod som introducerar vippor (flip-flops) och latchar Initiering av register Mealy- och Moore-maskiner i VHDL

Läs mer

VHDL och laborationer i digitalteknik

VHDL och laborationer i digitalteknik V:1.1 VHDL och laborationer i digitalteknik Vid laborationskursen i digitalteknik används VHDL till alla laborationerna utom den första. VHDL är ett stort språk och enbart en liten del av språket behövs

Läs mer

F5 Introduktion till digitalteknik

F5 Introduktion till digitalteknik Exklusiv eller XOR F5 Introduktion till digitalteknik EDAA05 Roger Henriksson Jonas Wisbrant På övning 2 stötte ni på uttrycket x = (a b) ( a b) som kan utläsas antingen a eller b, men inte både a och

Läs mer

Programmerbara kretsar och VHDL. Föreläsning 10 Digitalteknik, TSEA22 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik

Programmerbara kretsar och VHDL. Föreläsning 10 Digitalteknik, TSEA22 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Programmerbara kretsar och VHDL Föreläsning 10 Digitalteknik, TSEA22 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik 3 Dagens föreläsning Programmerbara kretsar Kombinationskretsar i VHDL with-select-when,

Läs mer

Konstruktion av digitala system - VHDL

Konstruktion av digitala system - VHDL Konstruktion av digitala system - VHDL Digitalteknik - Föreläsning 10 Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Dagens föreläsning Programmerbara kretsar Kombinationskretsar i VHDL with-select-when,

Läs mer

Omtentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Fredag 10/

Omtentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Fredag 10/ Omtentamen med lösningar i IE24/5 Digital Design Fredag /4 25 8.-2. Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandvist, tel 8-794487 / Fredrik Jonsson Tentamensuppgifterna behöver

Läs mer

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare Sekvensiella System a(t) f(a(t)) Ett sekvensiellt system har ett inbyggt minne - utsignalen beror därför BÅDE av insignalens NUVARANDE

Läs mer

Digitalteknik, fortsättningskurs Föreläsning VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language

Digitalteknik, fortsättningskurs Föreläsning VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language 1 Digitalteknik, fortsättningskurs Föreläsning 2-2012 VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language VHDL = VHSIC Hardware Description Language VHSIC = Very High Speed Integrated

Läs mer

Omtentamen IE Digital Design Måndag 14/

Omtentamen IE Digital Design Måndag 14/ Omtentamen IE204-5 Digital Design Måndag 4/3 206 4.00-8.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

Tentamen i Digitalteknik, EITF65

Tentamen i Digitalteknik, EITF65 Elektro- och informationsteknik Tentamen i Digitalteknik, EITF65 3 januari 2018, kl. 14-19 Skriv anonymkod och identifierare, eller personnummer, på alla papper. Börja en ny uppgift på ett nytt papper.

Läs mer

Sekvensnät. William Sandqvist

Sekvensnät. William Sandqvist Sekvensnät Om en och samma insignal kan ge upphov till olika utsignal, är logiknätet ett sekvensnät. Det måste då ha ett inre minne som gör att utsignalen påverkas av både nuvarande och föregående insignaler!

Läs mer

Digitalteknik TSIU05 Laborationer

Digitalteknik TSIU05 Laborationer Lab0 Introduktion Lab1 Kombinatorik Lab2 Sekvensnät Lab3 System Digitalteknik TSIU05 Laborationer Michael Josefsson 11 oktober 2018 Läs alltid igenom hela laborationen så du vet vad du skall göra på laborationspasset.

Läs mer

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare

IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design: F8: Minneselement: Latchar och Vippor. Räknare IE1205 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska

Läs mer

F5 Introduktion till digitalteknik

F5 Introduktion till digitalteknik George Boole och paraplyet F5 Introduktion till digitalteknik EDAA05 Roger Henriksson Jonas Wisbrant p = b! (s " r) George Boole (1815-1864) Professor i Matematik, Queens College, Cork, Irland 2 Exklusiv

Läs mer

IE1205 Digital Design: F9: Synkrona tillståndsautomater

IE1205 Digital Design: F9: Synkrona tillståndsautomater IE25 Digital Design: F9: Synkrona tillståndsautomater Moore och Mealy automater F8 introducerade vippor och vi konstruerade räknare, skift-register etc. F9-F skall vi titta på hur generella tillståndsmaskiner

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design måndagen den 15/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design måndagen den 15/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design måndagen den 15/10 2012 9.00-13.00 Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist, tel 08-790 4487 (Kista IE1204), Tentamensuppgifterna

Läs mer

Chalmers ekniska Högskola Institutionen för Data- och Informationsteknik. EDA 321 Digitalteknik syntes Laboration 2 - VHDL

Chalmers ekniska Högskola Institutionen för Data- och Informationsteknik. EDA 321 Digitalteknik syntes Laboration 2 - VHDL Chalmers ekniska Högskola Institutionen för Data- och Informationsteknik EDA 321 Digitalteknik syntes 2011-2012 Laboration 2 - VHDL 1. Enkelt sekvensnät 2. Trafikräknare i VHDL 3. Syntes av VHDL-kod Namn

Läs mer

Programmerbara kretsar och VHDL. Föreläsning 9 Digitalteknik Mattias Krysander Institutionen för systemteknik

Programmerbara kretsar och VHDL. Föreläsning 9 Digitalteknik Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Programmerbara kretsar och VHDL Föreläsning 9 Digitalteknik Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Kursinformation Lektion 7 : Datorlektion i Modelsim+VHDL Lab 3 : Programmerbara kretsar och

Läs mer

Hjälpmedel: Appendix A. VHDL-syntax. (bifogas detta prov) Appendix B.2. IEEE-package (bifogas detta prov)

Hjälpmedel: Appendix A. VHDL-syntax. (bifogas detta prov) Appendix B.2. IEEE-package (bifogas detta prov) 7HQWDPHQL.XQGDQSDVVDGHNUHWVDUI U(P Datum: 991012 Tid: 8.00-13.00 Lokal: E138 Hjälpmedel: Appendix A. VHDL-syntax. (bifogas detta prov) Appendix B.2. IEEE-package (bifogas detta prov) Vid eventuella frågor

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i Digitalteknik, TSEA22

Lösningsförslag till tentamen i Digitalteknik, TSEA22 Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet, Datorteknik, ISY (4) Lösningsförslag till tentamen i Digitalteknik, TSEA Datum för tentamen 3009 Salar U4, U7, U0 Tid 4.00-8.00 Kurskod

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Institutionen för Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION LOG/iC, PLD, kombinatorik, sekvensnät KURS Digitalteknik LAB NR 6 INNEHÅLL. Inledning 2. Prioritetskodare 3. Elektronisk

Läs mer

Digital- och datorteknik, , Per Larsson-Edefors Sida 1

Digital- och datorteknik, , Per Larsson-Edefors Sida 1 Digitala it elektroniksystem t Professor Per Larsson-Edefors perla@chalmers.se Digital- och datorteknik, 101122, Per Larsson-Edefors Sida 1 Introduktion Konstruktionsalternativ Kretskort med diskreta standardkomponenter.

Läs mer

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM

FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM FÖRELÄSNING 8 INTRODUKTION TILL DESIGN AV DIGITALA ELEKTRONIKSYSTEM Innehåll Designflöde Översikt av integrerade kretsar Motivation Hardware Description Language CAD-verktyg 1 DESIGNFLÖDE FÖR DIGITALA

Läs mer

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns )

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns ) Projektuppgift Digital elektronik CEL08 Syfte: Det här lilla projektet har som syfte att visa hur man kan konverterar en analog signal till en digital. Här visas endast en metod, flash-omvandlare. Uppgift:

Läs mer

Angående buffer. clk clear >=1 =9?

Angående buffer. clk clear >=1 =9? 10.VHDL3 Repetition buffer, record, loop kombinaoriska processer Varning latchar, hasard CPU-embryo VHDL-kod för mikromaskin med hämtfas Minnen i FGPA Distributed RAM (LUT) Block-RAM 1 Angående buffer

Läs mer

VHDL2. Sekvensnätsexemplet

VHDL2. Sekvensnätsexemplet VHDL2 Moder portsatsen Datatyper Ett exempel, stegmotorstyrning Labben Hierarkisk konstruktion, instantiering Kombinatorisk process Record, loop Sekvensnätsexemplet 1(0) 1(0) 1(1) 00 0(0) 01 11 10 1(1)

Läs mer

Tentamen IE1204 Digital Design Måndag 15/

Tentamen IE1204 Digital Design Måndag 15/ Tentamen IE1204 Digital Design Måndag 15/1 2018 14.00-18.00 Allmän information (Ask for an English version of this exam if needed) Examinator: Carl-Mikael Zetterling Ansvarig lärare vid tentamen: Carl-Mikael

Läs mer

D0013E Introduktion till Digitalteknik

D0013E Introduktion till Digitalteknik D0013E Introduktion till Digitalteknik Slides : Per Lindgren EISLAB per.lindgren@ltu.se Ursprungliga slides : Ingo Sander KTH/ICT/ES ingo@kth.se Vem är Per Lindgren? Professor Inbyggda System Från Älvsbyn

Läs mer

Tentamen i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/

Tentamen i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/ Tentamen i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/10 2015 9.00-13.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandqvist

Läs mer

Tentamen i IE Digital Design Fredag 21/

Tentamen i IE Digital Design Fredag 21/ Tentamen i IE204-5 Digital Design Fredag 2/0 206 09.00-3.00 Allmän information (TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-08-27 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar 5.1.1

Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar 5.1.1 Digitalteknik 7.5 hp distans: 5.1 Generella sekvenskretsar 5.1.1 Från Wikipedia: Sekvensnät Ett sekvensnäts utgångsvärde beror inte bara på indata, utan även i vilken ordning datan kommer (dess sekvens).

Läs mer

Programmerbara kretsar och VHDL 1. Föreläsning 9 Digitalteknik, TSEA22 Oscar Gustafsson, Mattias Krysander Institutionen för systemteknik

Programmerbara kretsar och VHDL 1. Föreläsning 9 Digitalteknik, TSEA22 Oscar Gustafsson, Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Programmerbara kretsar och VHDL 1 Föreläsning 9 Digitalteknik, TSEA22 Oscar Gustafsson, Mattias Krysander Institutionen för systemteknik 3 Dagens föreläsning Programmerbara kretsar Kombinationskretsar

Läs mer

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D Lars-Erik Cederlöf Per Liljas Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D1 2001-05-28 Tentamen omfattar 40 poäng, 2 poäng för varje uppgift. 20 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet

Läs mer

Laboration D151. Kombinatoriska kretsar, HCMOS. Namn: Datum: Epostadr: Kurs:

Laboration D151. Kombinatoriska kretsar, HCMOS. Namn: Datum: Epostadr: Kurs: UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Christer Ardlin/Lars Wållberg/ Håkan Joëlson 2000-01-28 v 2.3 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D151 Kombinatoriska kretsar, HCMOS Namn:

Läs mer

IE1205 Digital Design: F10: Synkrona tillståndsautomater del 2

IE1205 Digital Design: F10: Synkrona tillståndsautomater del 2 IE1205 Digital Design: F10: Synkrona tillståndsautomater del 2 Sekvensnät Om en och samma insignal kan ge upphov till olika utsignal, är logiknätet ett sekvensnät. Det måste då ha ett inre minne som gör

Läs mer

Omtentamen med lösningar IE Digital Design Måndag 14/

Omtentamen med lösningar IE Digital Design Måndag 14/ Omtentamen med lösningar IE204-5 Digital Design Måndag 4/3 26 4.-8. Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William

Läs mer

Institutionen för systemteknik, ISY, LiTH. Tentamen i. Tid: kl

Institutionen för systemteknik, ISY, LiTH. Tentamen i. Tid: kl Institutionen för systemteknik, ISY, LiTH Tentamen i Digitalteknik TSIU05/TEN1 Tid: 2016 10 26 kl. 14 18 Lokal : TER3 TER4 Ansvarig lärare: Michael Josefsson. Besöker lokalen kl 16. Tel.: 013-28 12 64

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2011-08-26 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Måndag 27/

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Måndag 27/ Tentamen med lösningar i IE04/5 Digital Design Måndag 7/0 04 9.00-3.00 Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Elena Dubrova /William Sandvist, tel 08-7904487 Tentamensuppgifterna

Läs mer

Tentamen i Digital Design

Tentamen i Digital Design Kungliga Tekniska Högskolan Tentamen i Digital Design Kursnummer : Kursansvarig: 2B56 :e fo ingenjör Lars Hellberg tel 79 7795 Datum: 27-5-25 Tid: Kl 4. - 9. Tentamen rättad 27-6-5 Klagotiden utgår: 27-6-29

Läs mer

SEKVENSKRETSAR. Innehåll

SEKVENSKRETSAR. Innehåll SEKVENSKRETSAR Innehåll Synkrona sekvenskretsar Tillståndsdiagram / tillståndstabell Definition av Moore- och Mealy-maskiner Tillståndskodning Syntes av sekventiell logik Räknare SEKVENSKRETSAR EXEMPEL

Läs mer

Översikt, kursinnehåll

Översikt, kursinnehåll Översikt, kursinnehåll Specifikation av digitala funktioner och system Digitala byggelement Kombinatoriska system Digital Aritmetik Synkrona system och tillståndsmaskiner Asynkrona system och tillståndsmaskiner

Läs mer

T1-modulen Lektionerna 10-12. Radioamatörkurs OH6AG - 2011 OH6AG. Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH

T1-modulen Lektionerna 10-12. Radioamatörkurs OH6AG - 2011 OH6AG. Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH T1-modulen Lektionerna 10-12 Radioamatörkurs OH6AG - 2011 Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Original: Heikki Lahtivirta, OH2LH 1 Logikkretsar Logikkretsarna är digitala mikrokretsar.

Läs mer

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D Lars-Erik Cederlöf Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ET 3 för D 999-3-5 Tentamen omfattar 4 poäng, 2 poäng för varje uppgift. 2 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet hjälpmedel är räknedosa.

Läs mer

Kombinationskretsar. Föreläsning 4 Digitalteknik Mattias Krysander Institutionen för systemteknik

Kombinationskretsar. Föreläsning 4 Digitalteknik Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Kombinationskretsar Föreläsning 4 Digitalteknik Mattias Krysander Institutionen för systemteknik Dagens föreläsning Laboration 1 Adderare Konstruktion med minne 3 Laborationsinformation TSEA51/52: Deadline

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE Digital Design Fredag 15/

Tentamen med lösningar i IE Digital Design Fredag 15/ Tentamen med lösningar i IE4-5 Digital Design Fredag 5/ 6 4.-8. Allmän information (TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandvist

Läs mer

IE1204 Digital Design

IE1204 Digital Design IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska kretsar F7 F8 Ö4 F9 Ö5 Multiplexor KK2 LAB2 Låskretsar, vippor, FSM

Läs mer

IE1204/5 Digital Design typtenta

IE1204/5 Digital Design typtenta IE1204/5 Digital Design typtenta Del A1 tio korta Analys-uppgifter 1p totalt 10p Rättas bara Rätt/Fel! Observera minst 6p på A1 om vi ska rätta vidare! Del A2 två Metodikuppgifter om totalt 10p. Rättas

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 03-05-3 Salar U, KÅRA, U3 Tid -8 Kurskod TSEA Provkod TEN Kursnamn Digitalteknik Institution ISY Antal uppgifter som ingår

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 F9 Tillståndsautomater del1 william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska kretsar

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2009-06-04 Skrivtid 9.00-13.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/

Tentamen med lösningar i IE1204/5 Digital Design Torsdag 29/ Tentamen med lösningar i IE4/5 Digital Design Torsdag 9/ 5 9.-. Allmän information Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: William Sandvist tel 8-794487 Tentamensuppgifterna behöver inte återlämnas när

Läs mer

TSIU05 Digitalteknik. LAB1 Kombinatorik LAB2 Sekvensnät LAB3 System

TSIU05 Digitalteknik. LAB1 Kombinatorik LAB2 Sekvensnät LAB3 System 1 TSIU05 Digitalteknik LAB1 Kombinatorik LAB2 Sekvensnät LAB3 System Sammanställning september 2013 Läs detta först Läs igenom hela laborationen så du vet vad du skall göra på laborationspasset. Hela

Läs mer

Laborationshandledning för mätteknik

Laborationshandledning för mätteknik Laborationshandledning för mätteknik - digitalteknik och konstruktion TNE094 LABORATION 2 Laborant: E-post: Kommentarer från lärare: Institutionen för Teknik och Naturvetenskap Campus Norrköping, augusti

Läs mer

DIGITAL ELEKTRONIK. Laboration DE3 VHDL 1. Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för inlämning...

DIGITAL ELEKTRONIK. Laboration DE3 VHDL 1. Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för inlämning... UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik 2014 John Berge et al. DIGITAL ELEKTRONIK Laboration DE3 VHDL 1 Namn... Personnummer... Epost-adress... Datum för inlämning... Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Programmerbar logik och VHDL. Föreläsning 4

Programmerbar logik och VHDL. Föreläsning 4 Programmerbar logik och VHDL Föreläsning 4 Förra gången Strukturell VHDL Simulering med ISim Strukturell VHDL Simulering test_bench specificerar stimuli Simulatorn övervakar alla signaler, virtuell logik-analysator

Läs mer

Tentamen IE Digital Design Måndag 23/

Tentamen IE Digital Design Måndag 23/ Tentamen IE104-5 Digital Design Måndag 3/10 017 14.00-18.00 Allmän information ( TCOMK, Ask for an english version of this exam if needed ) Examinator: Ingo Sander. Ansvarig lärare: Kista, William Sandqvist

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2008-08-29 Skrivtid 9.00-13.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Johan Eriksson Tel 070 589 7911 Tillåtna

Läs mer

Simulering med ModelSim En kort introduktion

Simulering med ModelSim En kort introduktion Linköpings universitet Institutionen för systemteknik Laborationer i digitalteknik Datorteknik 2017 Simulering med ModelSim En kort introduktion TSEA22 Digitalteknik D Linköpings universitet SE-581 83

Läs mer

KALKYLATOR LABORATION4. Laborationens syfte

KALKYLATOR LABORATION4. Laborationens syfte LABORATION4 KALKYLATOR Laborationens syfte I denna laboration ska en enkel kalkylator konstrueras med hjälp av VHDL och utvecklingsverktyget Vivado från Xilinx. Hårdvaran realiseras på det redan bekanta

Läs mer

Digital elektronik CL0090

Digital elektronik CL0090 Digital elektronik CL0090 Föreläsning 2 2007-0-25 08.5 2.00 Naos De logiska unktionerna implementeras i grindar. Här visas de vanligaste. Svenska IEC standard SS IEC 87-2 Amerikanska ANSI/IEEE Std.9.984

Läs mer

Sekvensnät Som Du kommer ihåg

Sekvensnät Som Du kommer ihåg Sekvensnät Som Du kommer ihåg Designmetodik Grundläggande designmetodik för tillståndsmaskiner. 1. Analysera specifikationen för kretsen 2. Skapa tillståndsdiagram 3. Ställ upp tillståndstabellen 4. Minimera

Läs mer

Digital Design IE1204

Digital Design IE1204 Digital Design IE1204 F8 Vippor och låskretsar, räknare william@kth.se IE1204 Digital Design F1 F3 F2 F4 Ö1 Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK1 LAB1 Kombinatoriska

Läs mer

IE1205 Digital Design: F11: Programmerbar Logik, VHDL för Sekvensnät

IE1205 Digital Design: F11: Programmerbar Logik, VHDL för Sekvensnät IE1205 Digital Design: F11: Programmerbar Logik, VHDL för Sekvensnät Programmable Logic Devices Under 1970-talet introducerades programmerbara logiska kretsar som betecknas programmable logic device (PLD)

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2009-08-28 Skrivtid 9.00-13.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning OCH-funktionen

5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning OCH-funktionen 5:2 Digitalteknik Boolesk algebra. Inledning I en dator representeras det binära talsystemet med signaler i form av elektriska spänningar. 0 = 0 V (låg spänning), 1 = 5 V(hög spänning). Datorn kombinerar

Läs mer

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner

Läs mer

IE1204 Digital Design

IE1204 Digital Design IE204 Digital Design F F3 F2 F4 Ö Booles algebra, Grindar MOS-teknologi, minimering F5 F6 Ö2 Aritmetik Ö3 KK LAB Kombinatoriska kretsar F7 F8 Ö4 F9 Ö5 Multiplexor KK2 LAB2 Låskretsar, vippor, FSM F0 F

Läs mer

Quine McCluskys algoritm

Quine McCluskys algoritm Quine McCluskys algoritm Tabellmetod för att systematiskt finna alla primimplikatorer ƒ(a,b,c,d) = m(4,5,6,8,9,0,3) + d(0,7,5) Moment : Finn alla primimplikatorer Steg: Fyll i alla mintermer i kolumn.

Läs mer

Repetition TSIU05 Digitalteknik Di/EL. Michael Josefsson

Repetition TSIU05 Digitalteknik Di/EL. Michael Josefsson Repetition TSIU05 Digitalteknik Di/EL Michael Josefsson Här kommer några frågeställningar och uppgifter du kan använda för att använda som egenkontroll på om du förstått huvudinnehållet i respektive föreläsning.

Läs mer

DIGITALTEKNIK. Laboration D161. Kombinatoriska kretsar och nät

DIGITALTEKNIK. Laboration D161. Kombinatoriska kretsar och nät UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik jörne Lindberg/Håkan Joëlson 2003-09-15 v 2.2 DIGITALTEKNIK Laboration D161 Kombinatoriska kretsar och nät Innehåll Uppgift 1...Grundläggande

Läs mer

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp

Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp Tentamen i Digitala system - EITA15 15hp varav denna tentamen 4,5hp Institutionen för elektro- och informationsteknik Campus Helsingborg, LTH 2018-01-09 8.00-13.00 (förlängd 14.00) Uppgifterna i tentamen

Läs mer

Grundläggande digitalteknik

Grundläggande digitalteknik Grundläggande digitalteknik Jan Carlsson Inledning I den verkliga världen vet vi att vi kan få vilka värden som helst när vi mäter på något. En varm sommardag visar termometern kanske 6, 7 C. Men när det

Läs mer