Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon (besöker skrivsalen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig lärare: Olof Andersson, Telefon 021-101314 (besöker skrivsalen)"

Transkript

1 MÄLRLENS HÖGSKOL Institutionen för elektroteknik Tentamen Mikrodatorteknik T3760 atum Tid nsvarig lärare: Olof ndersson, Telefon (besöker skrivsalen) Om du klarat samtliga kontrollskrivningar så gör du delen. Har du rest på (eller aldrig skrivit) någon/några kontrollskrivningar gör du motsvarande / uppgift. vs. kontrollskrivning1 svarar mot uppgifterna 1 10, Uppgifterna 11 t.o.m. 20 motsvarar kontrollskrivning 2. Läs igenom denna sida noga. ***************************** OS ***************************** etygsgränser: etyg 3: Godkänt på - och - delen dvs. minst 60% rätt /uppgift etyg 4: etyg 5: Godkänd - och -del + 50 % av delen Godkänd -och -del + 80 % av delen. Tillåtna hjälpmedel: Räknare och bilagor. Övrigt: Uppgifterna med programmering skall behandlas på ett sådant sätt att lösningen går att följa. KOMMENTER!! Inga svar får lämnas i Tentamens häftet. lla antaganden skall dokumenteras noggrant Tentamen T3760 1/7

2 -del motsvarande KS1 Uppgift 1. Vad blir resultatet då instruktionen NI, R18, 0x34 har utförts? R18 innehåller från början talet det binära talet R18 innehåler decimalt 20 R18 innehåller decimalt 18 R18 innehåller hexadecimalt EE R18 innehåller hexadecimalt F Uppgift 2. PORT har insignalen 0x34. Vad blir då utsignalen till PORT efter det att följandprogram körts? IN R20, PIN ORI R20,0xF0 LSL R20 OUT PORT,R20 0xF4 0xE4 0xE8 0x7 Uppgift 3. nge vilken/vilka bit i statusregistret SREG som sätts då följande programsekvens utförs. ntag att SREG är nollställd från början LI R16,0x3F PI R16,0x3 ingen bit Z-bit N-bit N-bit och V-bit Uppgift 4. Vilken instruktion ettställer de två mest signifikanta bitarna i register R16 utan att de övriga bitarna påverkas? ORI R16, 0xF0 ORI R16, 0x0F NI R16, 0xE0 NI R16, 0xE0 E ORI R16, 0x0 F NI R16, 0x0 G ORI R16, 0x3F G NI R16, 0x3F Tentamen T3760 2/7

3 Uppgift 5. Följande tre instruktioner är skrivna i assembler. lir det någon skillnad på maskininstruktionerna då dessa översätts? LI R20, 250 LI R20, 0xF LI R20, -6 Ja Nej Uppgift 6. Istället för att skriva registernamn kan man använda ett symboliskt namn. R20 kan exempelvis få namnet: tentamen. På vilket sätt anger man ett symboliskt namn?.tentamen = R20.R20 = tentamen.def tentamen = R20.equ tentamen = R20 Uppgift 7. Vad är innehållet i registren R18, R19 och R20 efter det att följande program körts? LI R17,0x08 PUSH R17 dec R17 PUSH R17 dec R17 PUSH R17 POP R18 POP R19 POP R20 stop: rjmp stop Uppgift 8. ssemblerprogram brukar inledas med.include "m16def.inc". eskriv vad denna fil har för innehåll. Uppgift 9. Ett assemblerprogram brukar också innehålla följande kod: LI temp,low(rmen) OUT SPL,temp LI temp,high(rmen) OUT SPH, temp Vad gör dessa fyra rader? Vad innebär RMEN? Tentamen T3760 3/7

4 Uppgift 10. Vilka minnestyper innehåller en mickrocontroller tmega16? eskriv också användningen av de olika minnestyperna. -del motsvarande KS2 Uppgift 11. tmega16 innehåller en 10-bit /-omvandlare. Hur många logiska nivåer har en sådan omvandlare? Uppgift 12. Referensspänningen för /-omvandlaren i tmega 16 är 5,0000V. etta innebär att den minsta spänningsförändring som kan upptäckas är 4,88 mv. Om man bara utnyttjar de 8 mest signifikanta bitarna i den 10-bit omvandlare som är inbyggd, så lir den minsta spänningsförändring som kan upptäckas. 4,88 mv 9,77 mv 19,53 mv 39,06 mv Uppgift 13. En /-omvandlare bör vara linjär. Vad är villkoret för att /-omvandlaren i tmega 16 skall vara linjär. Största avvikelsen från nominellt värde få vara i området ± 0,5 * 4,88 mv ± 1,0 * 4,88 mv ± 0,5 * 19,53 mv ± 1,0 * 19,53 mv Uppgift 14. En fyrkanssignal har följande utseende. nge duty-cycle för signalen ms 2 ms 0,2 0,25 0,75 0, Tentamen T3760 4/7

5 Uppgift 15. Vad inträffar då man får en nolla till reset-ingången på processorn? lla register sparas på stacken. Programpekaren får det värde som anges i vektortabellen. Programpekaren ställs om till det värde som anges för resetvektorn. Inget händer Programpekarens värde sparas på stacken. Programpekaren får det värde som finns angiven för avbrottsrutinen. Uppgift 16. En tilldelningssats i har följande utseende: kalle = (kalle << 1) + 1; ( (kalle << 1) betyder skifta ett steg åt vänster. ) u skall skriva en assemblerkod som motsvarar satsen. Vilket av följande är korrekt assemblerkod? ntag att variabeln kalle finns deklarerad på följande sätt i assembler: kalle:.byte 1 LS R20,kalle LS R20,kalle LSL R20 R20,R20 STS kalle,r20 SUI R20, -1 STS kalle,r20 LS R20,kalle LS R20,kalle LSL R20 LSL R20 R20,1 SUI R20, 0xFF STS kalle,r20 STS kalle,r20 Uppgift 17. å Watchdog har löst ut så kommer: Programmet att starta om från början Programmet startar om från den adress som finns angiven för watchdog. Programmet hoppar över nuvarande instruktion. Programmet startar om från breakpoint. Uppgift 18. eskriv vad som händer vid ett interrupt. ntag att anropet inte är spärrat. Uppgift 19. eskriv skillnaden mellan interrupt och pollning. Uppgift 20. Vilka är fördelarna med /-omvandling enligt successiv approximation? Tentamen T3760 5/7

6 -delen Uppgift 1 Översätt följande -program till assembler. Vilken talföljd skrivs ut på PORT? #include <avr/io.h> void main(void ) unsigned char j; unsigned char x=15; unsigned char y=0; R = 0xFF; for (j=0; j<x;j++) y=y+2; PORT = y; } } Inledningen av assemblerprogrammet bör vara:.include "m16def.inc".cseg.org 0 RJMP RESET RESET: LI temp,low(rmen) OUT SPL,temp LI temp,high(rmen) OUT SPH, temp Uppgift 2 Skriv ett program i som kontrollerar om en kretskort är korrekt. Konstruktionen har 8 digitala ingångar och en digital utgång. Samtliga kombinationer för insignaler skall testas. Utsignalen skall jämföras med det värde som finns i en vektor. unsigned char resultat[ ] = 0,0,1,1,0, 0.osv }; å ett fel hittas skall motsvarande insignal presenteras i binär form på lysdioderna, och programmet skall stanna. Om inget fel finns på kortet skall samtliga lysdioder blinka. etta för att indikera att testet är klart. Rita först ett flödesschema. STK500 med tmega16 8 Kort som skall testas. ut Lysdioder Tentamen T3760 6/7

7 Uppgift 3 u skall skriva ett program i ntalet mål i en ishockey-match skall räknas. Eftersom mål kommer sporadiskt är det lämpligt att använda interrupt. Resultatet skall presenteras på PORT som är kopplad till lysdioderna. ntalet mål för lag ett skall presenteras på de fyra minst signifikanta bitarna i PORT. ntalet mål för lag två skall presenteras på de fyra mest signifikanta bitarna. Inget lag antas få mer än 15 mål. Till in hjälp får u början av programmet. atablad finns som bilaga. u skall också motivera hur du ställer in de register som behövs för interrupt. #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> SIGNL ( SIG_INTERRUPT0); void main () }// end main SIGNL (SIG_INTERRUPT0) } Uppgift 4 Två analoga insignaler är anslutna till PORT. e finns på 1 respektive 2. et omvandlade värdet skall presenteras på PORT i binär form. Vilken signal som skall omvandlas bestäms av en signal på POTR. Om PORT = = 0x01 skall den analoga signalen på 1 presenteras. Om PORT = = 0x02 skall den analoga signalen på 2 presenteras. För alla andra värden på PORT skall ingen omvandling ske. Skriv en rutin i som gör en omvandling av den analoga insignalen. u skall också ange hur MUX och SR skall initieras. Kommentera hur och varför u har valt de olika bitarna i registret Tentamen T3760 7/7

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar elab006a Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar Namn atum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt spänningsmätning.

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer