>.lvolvos VARSTING! RS41 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ">.lvolvos VARSTING! RS41 3"

Transkript

1 >.lvolvos VARSTING! RS41 3

2 Vi har samlat av de vanligaste friktionsdacken av europeisk typ i dimensionen 5/55 R16 H. Vilket dack ar overlagset pa sno och vilket dack faller igenom totalt? Har kommer svaren. TEXT: Nils Svard/Jochen Obler. FOTO: Reinhard Schmid, Hans-Dieter Seufert. anningen finns norrut. Pa de snopackade vagarna kring Alvsbyn mots tretton av sasongens friktionsdack for att avgora vilket som ar bast!limpat att sitta pa din bil under vinterhalvaret. Dimensionen ar 5/55 R16. En vanlig storlek som passar bade mellanklassare och kornpaktbilar fran Golf-segmemet. Testet utfors med en Mercedes B CD I. Samtliga testdack bar hastighetskod H, som galler upp till 2 km/h. Darmed testar vi dack som gar under kategorin "europeiska" friktionsdack. Det innebar en hardare gummiblandning, for ett hogre fokus pa asfaltsegenskaper, an de mjukare "nordiska" friktionsdacken som ar ut veck lade med basta mojliga sno- och isgrepp. Slutstriden star mellan tva tillverkare som brukar tam pas i taten pa vinterdackstesterna - Nokian WR D3 och Continental Winter Contact TS50. Nokian upplevs som mer lankontrollerat pa sno av testchaufforema, aven om Continental ar det snabbaste dacket runt testbanan. WinterComact TS ar ocksa klart battre mot vattenplaning. 1 ovriga grenar ar det jamt skagg, men Nokian har ett generellt battre grepp pa snoiga vagar och tar nast intill omojliga poang av 0 mojliga i snoronderna, vllket ger slutsegern till finlandaren. Inom Continental-koncernen ingaj ocksa det osterrikiska dackmarket Semperit. Deras SpeedGrip 2 ar inte lange efter sitt koncernsyskon, och tar en tredjeplats genom att vara testets basta dack pa vat asfalt Dock imponerar inte snt>egenskaperna i samma omfattning. Nast bast pa vat asfalt ar fjardeplacerade Goodyear UltraGrip som motverkar vattenplaning valdigt bra. Dacket ar ocks~ rryggt och lattkort pa samtliga undedag med forutsagbart beteende. Goodyear delar totalplacering med ett annat dack som ocksa presterar val pa van underlag - Dunlop SP Winter Sport 4D. Dunlop ar snabbast och mest lattkort pa den blota testslingan. Sidogreppet hiller Mgsta Diva med neutralt upptradande. Mer svarkontrollerat pa vata ar Toyo Snowprox 553 som tappar greppet pli:itsligt. Istallet tillhor Toyo de basta pa sno med bra drlvgrepp och lugna ki:iregenskaper. Bara Noklan ar battre pa vinrervaglag. Michelin brukar vara duktiga pa lattrullande dack och deras vintergummi Alpin 4 har testers lagsta rullmorstand. Dessvarre ar vattenplaningsegenskaperna de samsta l ganget. Bortsetr fran detta gor inte Michelin bort sig utan hiller en hog och jamn Diva, som dock ar snapper bakom de basta. Fulda Kristal Control HP trivs pa sno. Speciellt bra ar greppet i langdled - drivning

3 3 3 5 ***** + Utmar1d pa soo. kart bromsstrilclta pa IDml vaoar. v31balanserade koregenskaper. - Endast genomsnltulgl mot vattenplanlno ***** + IJgt rulmotslald, korib bromsstraclujr. balanserade kliregenskaper. - Vlss lastvaxeleffollt pa SJlO, nagol fiimojd buiiemiva ****' valdlgt sam kllregenskaper OCh hoq greppnlv3 I v31b. HOg komforl - Bara genomsnlttllga matv!inlen oc li\tt understyrning p& snll ****; + Kol1 bloolsstract<a pii snc'! OCh vat asfalt HOg greppnlv3 och sakra kliregenskaper i vata. - Endast genomsnlttllgt mot vattenplanlng ****' + V3kligt bfa mot vatt~nilg. saknl kl\legenskaper och h6gt sldogrepp I vata. - Siirnre bromsstriicka pa sn6. rullmotst!nd och buuemiva I **** + HOg greppnlva oct\ valbalanselade k6regeos!<aper pa sr6. - Oharmonlska koregenskaper pa om astajl MATVARDEN PA SNO Varvtid i sekundor. Banstrackning 10 meter. Bromsstriicka i meter. Fran so km/h. Acc-matning I sekunder. Fran till 50 km/h. 2.Toyo 3. Dunlop 4. Noklan 5. Fulda 6. Hankook. Vredestein. Michelin. Pfrelli. Semperlt. Nankang. Bridgestone 6,5,0,1,3,5,3,4,5,,1,3., 2.Nokian 4. Dunlop 5. Michelin. Hankook. Semperit. Goodyear. Vredestein. PiretR. Nankang. Bridgestone 2,5 2,5 2, 2,0 2,0 2,2 2,3 2,6 2, 2,0 2,4 31,4 32,3 1, Nokian 2. Fulda 4. Michefin 5. Semperit 6. Pirellf. Continental. Vredestein. Hankook. Dunlop. Nankang. Bridgestooe 3,5 4, 4, 4,16 4, 4,1 4, ,2 4,31 4,3 4,56 4,62 m

4 I I 6 1 I 243 **** IJgl rullmols~, na koregenskaper pa orr as!ah, korta oromsstriklkor. - MedelmAtlllg mo1 1ttenplanlng HOg greppnm och bra matva.rden pa sno. - L~Ail bromsstracl<a pa Mde 1/&1 och tofr vag, Mg bullernlva. i ***~ + 5a.kra och vatbalanserade koregensl<aper pa asfalt, l~glrull motstand. - NervOsa KOra~ensllaper pa sno. dahgl mot vattenplanlng *** + LAgt rull motsi~od. fina koregenskaper pa torr vag. - MecfellnAttiga bromssullckor pa viitn, oharmonlska kiiregenskapor pa Sl\ *** + Kort llrofnsstraoka och lugna kofegeoskaper pa soo, ldgt rullmotsland och bullemlva - svamplga kiiregeoskaper och lang bromstjjjdt,a I W1a ** + Bra mot vat1llnplanlng, bra koregensl<aper pa torr astalt - LAng bromsstracka, dbligt sldogrepp och medelmai!igt drlvgrepp phnli. NAgot hog I rullmolstanil * + Bra kliregenskaper pa torr astail - OAIJga bromsslf'ftckor oavsatt utlderlag, IAtl all ra vattenplanlng, MATVARDEN PA VAT ASFALT 1 V 'd i Sekurldcr.-::..,_ - -'" B tr- n~g1_. 0 ~~ a 1 _,, 1. Dunlop,1 1. Dunlop,0 2. Brklgestone,3 2. Goodyear,5 3. Plrelli,6 3. Bridgestone 0,1 4.Semperit, 4. Semperit 0,3 5. Goodyear,1 5. Continental 0,4 6. Continental, 6. Nokian 0,4. Fulda,0. Michelin 0,. Michelin,0. Pirelli 0,. Nokian,6. Fulda 1,3. Toyo, 1 o. Vredestein 1,3. Vredestein,. Toyo 2,3.Nankang,. Nankang 2,4. Hankook fankook 2, 1 och bromsning. Sarore ar det pa asfalt med lang bromsstracka pa torrt ocb ett understyrt beteende pa van, vilket ger en slutlig attondeplats. Pirelli Snowcontrol 3 bar svart an havda sig pa snoiga vagar. Pirelli bar ocksa problem med vattenplaning. Darmed sviker dacket dlg i de mest kravande siruationerna, vilket inte ar smickrande. Ovriga ronder l!r acceptabla men utan spets. Endast koregenskaperna pa tom vaglag haller toppniva. Vredestein Snowtrac 3 trivs inte heller pa sno utan ar svarkort med oforutsagbar greppgrans. Vredestein trivs bast pa torr asfalt dar styrkanslan ar god ocb rullmotstandetlagt. Detta ar mer ett hostdack an rent vintercuick. Hankook Icept RS ar visserligen Uittkort pa sno och har godkand bromssrracka pa vintervagen, men i ovrigt ar dacket l!ngt efter de basta I synnerhet vatgreppel ar daligt. Svampig styrkansla, d.iligt sidogrepp samt lang bromsstracka gar an man lika garna kan

5 MATVARDEN PA VAT ASFALT MATVARDEN PA TORR ASFALT - - = BromsslrBcka I meter. fftin 1) ~mlh;. - - Hastightlt i km/h. VattendJup sju nuljin1eler~.... Rullmotstands-vlirde, cr, (kg/1), 1.Semperit 2. Dunlop 3. Continental 4. Plrelll 5. Michelin 6. Nokian. Brldgestone. Toyo. Fulda. Vredestein.Nankang. Hankook 61,2 63,2 63,4 63, 64,2 64,4 64,6 65,4 65,5 6,2 6,5 6,6 6,6 1. Bridgestone 2.GoocJyear 3. Contioeotal 4. Vredesteln 5.Semperit 6. Dunlop. Toyo B.Hankook. Noklan lo.fulda. Michelin. PireUi. Nankang 5,4 4,1 3,2, 6, 6,0 5, 5,6 5,6 4,0 3,6 1,6 0,4 2. Michelin 4. Dunlop 5. Plrelll. Noklan. Hankook. Vredestein. Nankang. Semperit. Bridgestone,,g6,16,45,4,50,53,65,6,0,6,0,3 Varvtid I sekunder. Banstrackning meter. Bromsstrlicka i meter. Fran 0 km/h. Bullernlva utanfor bilen i db(a). km/h. 1. Vredestein 2.GOOdyear 3. Nokian 4. Piretli 5. COntinental. MichefRl. BMgestone.Nankang. Dunlop. Toyo. Hankook. Semperit 63,4 63,5 63,5 63,6 63, 63, 63, 64,0 64,0 64,2 64,3 64,5 65,0 1. Noklan 2. Nankang 3. Semperit 4. Continental 5. Vred~teln 6. Michelin. Toyo. Dunlop. Fulda.Pirelll. Bridgestooe. Hankook. Goodyear 44,1 45,1 45,4 45,5 45,5 45, 45, 46,5 46,5 46, l.nankang 2. Sernpertt 3. Dunlop 4. Bridgestone 5. NokJan 6.Toyo.Hankook. COntinental. Goodyear. Michenn. Vredeslein. Plrelli. Fulda 6, 0,2 0,4 0, 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,6 1, 2,3 2,4 kopa ett nordiskt vinterdack som istallet ar mycket bra pa sno. Mest besvikna blirvi pa valrenommerade Bridgestone som inte prioriterar vinteregenskaperna utan blir sist i samtliga snomoment. Blizzak LM-32 stoltserar visserligen med hogsta hastigheten innan vattenplaning, men pa sno ar till och med budgerdacket Nankang ett battre val. Nankang NK Snow SV-2, som ocksa ar uselt pa sno, ar klart efter Bridgestone i rotalbetyget da det ar samst i asfaltsrondema. Nankang ar inte dugligt pa nagot underlag. For att summera kan vi konstatera att det pa torr asfalt ar det sa pass jamt att det nastan inte spelar nagon roll vilket dack du va.ijer. Det ar pa vat asfalt och framfor aut nar det giiller snogreppet som avgorandet sker. Ingen annanstans ar marginalema sa sma och effektema sa stora som pa riktl.ga vintervagar. Darfor kan vi med eftertryck lyfta fram Nokian WRD3 som arets testvinnare. lnget annat dack ovenygar pa sno som det finska vjnterdacket.