RETAIL LEVANDE SKÄRMKOMMUNIKATION FÖR DETALJHANDELN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RETAIL LEVANDE SKÄRMKOMMUNIKATION FÖR DETALJHANDELN"

Transkript

1 RETAIL LEVANDE SKÄRMKOMMUNIKATION FÖR DETALJHANDELN

2 MERMAID LEVANDE KOMMUNIKATION FÖR DINA KUNDER INSTORE TV HANDLAR OM DIALOGEN MELLAN KUNDEN OCH BUTIKEN. EN KUND SOM: Via internet är van att söka information på egen hand och att fatta beslut utifrån denna. Skapar sig en åsikt och uppfattning på ett ögonblick och som kan ändra sig lika snabbt. Är en del av ett större nätverk genom sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube och bloggar och som där delar kunskap och upplevelser, positiva som negativa. Förväntar sig korrekt och aktuell information Instore tv skall inte betraktas som ett isolerat och fristående element, varken från kundens vardag eller från verksamhetens övriga marknadsföring. Genom Instore-tv kan ni sammanföra verksamhetens andra marknadsföringsaktiviteter och föra in de i butiken där de sedan knyts individuellt till varje enskild kund. Skärmarna i butiken blir därmed en förlängning och utveckling av den kommunikation som redan skapats i tv- och radioreklam, annonser och andra typer av marknadsföring. Med Instore-tv når era marknadsföringsaktiviteter även de kunder som inte tidigare fångats upp. Instore-tv är också uppbyggt så att kunderna kan fatta beslut på precis samma sätt som de är vana vid. Söka information, överväga alternativen och fattar ett beslut. Den stora styrkan med Instore tv är det samspel den skapar mellan kunden och butiken. Rätt utformat är det ett verktyg för att hålla kontakt med den enskilda kunden genom hela butiken, från entrén till det slutliga köpet. Det är ett effektivt sätt att stödja försäljningen på medan kunden befinner sig i butiken. Kommunikationen kan fortsätta ända fram till utgången och skapa en grund för ytterligare affärer, antingen vid samma besök eller när kunden kommer tillbaka. Traditionell marknadsföring är inriktad på att locka kunderna till butiken. Instore tv är en förlängning på denna insats. Den stora fördelen med att investera i instore tv är att det öppnar en alternativ kanal för direktkontakt mellan butiken och de kunder som redan befinner sig där, en motiverad och ytterst värdefull grupp som är viktig att hålla kontakten med. Alla undersökningar pekar på att instore tv har en försäljningsfrämjande effekt. Våra kunders erfarenheter säger detsamma. Kombinationen av elektroniska medier som kunden är bekant med och dess placering i butiken där kunden redan har fokus på ett eller flera köp innebär en unik potential att stärka alla företag. 2 ABOUT MERMAID

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING p04 DE 8 ZONERNA p10 INNEHÅLL p16 PROGRAMVARA p18 MASKINVARA p20 INSPIRATION p22 REFERENSER BOKA ETT MÖTE UTAN FÖRPLIKTELSER. 1. Skanna QR-koden. 2. Välj skicka/sms. 3. Fyll i ditt namn längst ner och skicka textmeddelandet. Du blir sedan kontaktad av Mermaid. INGEN SMARTPHONE? E-post: INNEHÅLLSFÖRTECKNING & QR-KOD 3 3

4 01 ATTRACTION ZONE 02 TRANSITION ZONE 03 TRAFFIC ZONE 04 INFORMATION ZONE 05 CATEGORY ZONE 06 CHECKOUT ZONE 07 EXIT ZONE 08 STAFF ZONE 4 DE 8 ZONERNA

5 DE 8 ZONERNA RELEVANT DIALOG MED DINA KUNDER Föreställ dig att du för en dialog med varje enskild kund, från det att de kommer in i butiken tills de lämnar den igen. På sin väg genom butiken möts kunden hela tiden av information som är relevant och aktuell i förhållande till den situation de för närvarande befinner sig i. Information om varorna man bestämt sig för. Inspiration till ytterligare inköp medan kunden går runt i butiken. Underhållning och aktuell information så att väntetiden vid kassan eller informationsdisken inte uppfattas som bortkastad tid. Ett På återseende vid utgången med exempel på nästa veckas erbjudanden eller nya varor på väg in. Grundtanken med Instore-tv är att dialogen med kunden alltid skall vara relevant och anpassad till den situation kunden för närvarande befinner sig i. Mermaid arbetar med en uppdelning av butiken i åtta olika zoner, var och en med tonvikt på en särskild typ av dialog. Några av zonerna återkommer på flera ställen i butiken. Budskapet i mediet anpassas för varje aktuell zon så att kunderna upplever att relevant, aktuell och praktisk information finns tillgänglig oavsett av var i butiken de befinner sig. DE 8 ZONERNA 5

6 DE 8 ZONERNA I DIALOG MED KUNDEN ATTRACTION ZONE»Vi hade en kund som satt på ett kafé mittemot en av våra butiker och såg ett par skor hon bara måste ha på en av våra tv-skärmar. Därför kom hon in i butiken och köpte dem.«malene Rasmussen, marknadsföringschef, Eurosko. Redan i Attraction zone ska kunden känna att det finns en kontakt med butiken och inspireras att komma närmare istället för att fortsätta till någon annan butik. Här kan man omväxlande visa erbjudanden som är anpassade för en eller flera av butikens målgrupper TRANSITION ZONE» Butikerna använder skärmar för att visa väderprognoser, nyheter, reklaminslag, film från leverantörer samt råd och kampanjer som är lämpliga och aktuella. Tv-skärmarna ger både merförsäljning och uppmärksamhet kring produkterna. Det är mycket viktigt att de leder till merförsäljning annars kan vi lika gärna låta bli. Dessutom ger skärmarna mer liv i butikerna. Det är viktigt eftersom det ofta är väntetid hos optiker.«3. Traffic Zone»Vi använder vår instore tv för erbjudanden. Vi har försäljningsinriktade reklamspottar med fokus på produkt och pris. Vi använder också mediet för varumärkesbyggande av TDC«Anders Rasmussen, projektledare, TDC. Jeanet Lehmbeck, kedjechef, Opto Gruppen. Kunden har nu kommit in i butiken och ska möta butikens hela sortiment. I Transition zone ska kunden få en upplevelse som bekräftar deras val av butik och som uppehåller dem medan de bereder sig på att gå vidare eller väntar på att få betjäning. Här kan man visa ett aktuellt erbjudande, gärna från tv-reklam eller från en broschyr som kunden kanske känner till i förväg, kombinerat med information om butikens övriga utbud. I Traffic zone är kunden på sin väg genom butiken och har kursen inställd mot de planerade inköpen. Korta produktspottar visar bredden och mångfalden i butikens sortiment och främjar impulsköp. Placera skärmarna så att de samtidigt visar vägen. Ledsaga kunden genom andra och kanske okända delar av butiken och visa därigenom mer av det totala varuutbudet. 6 DE 8 ZONERNA

7 4. Information Zone»Vi använder skärmar för att informera om fördelarna med att vara medlem i vår kundklubb, om våra erbjudanden och om våra försäkringar. This is one sense: Det är information som vi nedprioriterar i vårt övriga marknadsföringsmaterial där fokus ligger på att få in kunderna i butiken. När de är här använder vi instore tv för att visa bredden på vårt utbud och berättar för kunderna vad vi mer kan erbjuda.«gert Farup Lindquist, marknadsföringschef, HI-FI Klubben. Att möta kunderna i Information zone kräver något speciellt. Kunden kommer in i denna zon i samband med besöket i butiken. Syftet kan vara att få ytterligare information, få ett kundkort utskickat, ansöka om ett lån, hyra utrustning, boka leverans eller något helt annat. Betjäningen av kunder är personlig och kan vara tidskrävande men kunderna vet att de också kommer att nyttja den personliga betjäningen så de accepterar väntetiden och stannar kvar. Använd tiden kunderna spenderar i Information zone till att utvidga dialogen med kunden och till att undvika att väntetiden upplevs som bortkastad tid. Här finns det utrymme att presentera ett bredare budskap om vad företaget har att erbjuda Category Zone»Vi informerar om de goda och färska råvaror vi använder i våra produkter. Målet är att hjälpa kunden att fatta beslut i det ögonblick de gör sina inköp och på så sätt bekräfta för dem att de har fattat rätt beslut.«torben Lynge Overgaard, sälj- och marknadsföringschef, Sunset Boulevard I Category Zone fattas besluten och köpet avslutas. Kanske snabbt, kanske med gott om tid för ett närmare övervägande. Här kommer dialogen närmast kunden och kan användas för att ge kompletterande information om varje enskild vara och göra kunden uppmärksam på kompletterande varor som är placerade i närheten. DE 8 ZONERNA 7

8 DE 8 ZONERNA DIALOG MED KUNDEN GENOM HELA BUTIKEN Checkout Zone» Vi använder skärmarna för varumärkesbyggande av oss själva och våra tjänster, erbjudandespottar, nyheter och väderprognoser. Kunderna stannar och lägger tid på mediet och det ökar vår kontakt med dem. Vi kan ge dem mer och perfekt service vid det enskilda köpet och vi har enbart fått positiva kommentarer om instore tv i vår butik.«jesper Gaarde, marknadsföringschef, STARK Checkout zone har sin plats i de stora varuhusen där kunderna kan få vänta i kassan. Även här kan väntetiden upplevas som bortkastad, fyll den därför med relevant information. Kunden ska helst inte se samma information två gånger så anpassa informationen till den maximala kötiden. Använd tiden till att introducera nya produkter och fokusera på varor som finns vid kassan, kombinera med nyheter, väderrapporter, eventuellt lite underhållning och annan relevant information. En bibehållen dialog bidrar till att säkerställa att kunden återkommer Exit Zone De överordnade budskapen är Tack för besöket och På återseende. En översikt av nästa veckas erbjudanden kan medverka till att kunden snart kommer tillbaka. 8 DE 8 ZONERNA

9 8. Staff Zone Är det den anställdas viktigaste informationskanal om rykten och företagshistorier de berättar för varandra? Får de medarbetare som i slutänden skall säkerställa försäljningen till kunderna all den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt? Instore tv behöver inte enbart vara kundinriktat. Mediet är också ytterst lämpligt för att stärka kommunikationen med medarbetarna och löpande berätta för dem hur det går i butiken så att de kan möta kunderna med uppdaterad kunskap och färsk information. Ett annat internt användningsområde där instore-tv är effektivt är vid introduktion av nya produkter, instruktioner eller korta utbildningar. Det är effektivt och sparar tid eftersom medarbetarna inte behöver lämna arbetsplatsen för kortare eller längre perioder. Placera skärmarna i lunchrummet, i omklädningsrummet eller på andra platser där medarbetarna kan se dem och låt Instore-tv sköta resten. DE 8 ZONERNA 9

10 »Vi använder instore tv för att ge informationen liv, färg och uppmärksamhet i våra butiker. På skärmarna berättar vi främst om vilka fördelar man får som Teliakund. Vi har t.ex.»telia familj«som gör det möjligt för kunderna att ringa gratis till familj och vänner. Dessutom har vi bioerbjudanden och vi visar filmtrailers för att berätta om vårt samarbete med Nordisk Film, vilket också bidrar till att skilja ut oss från våra konkurrenter. Vi visar också våra reklamspottar från tv för att skapa igenkänning. Det betyder att kunderna kan komma in i butikerna och peka på det de har sett på tv.«louise Lauring, Projektledare och säljsamordnare, Telia 10 INNEHÅLL

11 INNEHÅLL RÄTT BUDSKAP VID RÄTT TILLFÄLLE Hur mycket kan man berätta för en kund på 10 sekunder? Med 10 sekunders instore tv när kunden befinner sig i butiken finns många möjligheter trots den korta tiden. I synnerhet om kunden senare går förbi en annan skärm på ett annat ställe i butiken, som fortsätter och ytterligare fördjupar den information som kunden redan har fått. Innehållet i Instore-tv ska vara en blandning av olika inslag; pris- och produktspottar, informations- och varumärkesspottar, nyheter, väderprognoser och underhållning. Det är avgörande att innehållet i Instore-tv ses som en helhet och styrs ända ner på detaljnivå. Precisa spellistor som bestämmer vad som visas i de olika zonerna säkrar en komplett dialog med kunden genom hela butiken. Korta och precisa inslag i områden med mycket folk i rörelse som i Traffic zone och längre, diversifierade programinslag i de zoner där kunderna har mer tid och kanske också väntar. Innehållet kan självklart också variera under dagen eller veckan beroende på vilka kundgrupper som dominerar under olika tidpunkter. Det avgörande är att spellistorna för de olika zonerna i butiken anpassas till den hastighet som kunden rör sig genom butiken med. Rytmen i varje enskild butik ändras under veckan, det är mycket mer folk i rörelse en fredag eftermiddag än på måndag förmiddag. Om kunden ser samma programspottar om och om igen förvandlas dialogen till en störande ljudkuliss som pågår i bakgrunden, en ljudkuliss som kunden medvetet eller omedvetet försöker koppla bort. Det är därför viktigt att göra en noggrann planering av innehållet och sättet informationen visas på. Som ledande på marknaden har vi den nödvändiga Inom det planerade förloppet finns alltid plats för att komplettera med spottar som sätter fokus på aktuella erbjudanden. INNEHÅLL 11

12 UTDRAG AV SPELLISTA 00:10 VIDEOSCHABLON PRODUKT & INFORMATION 00:25 AKTUELL KAMPANJ PRODUKT OCH PRIS 01:15 AKTUELL KAMPANJ PRODUKT OCH PRIS 01:45 BRANDING PRODUKT & INFORMATION 02:45 BRANDING PRODUKT & INFORMATION 03:05 VIDEOFEED EXTREM SPORT The playlist En spellista är en sekvens av spottar som visas efter varandra. Spellistans sammansättning är mycket viktig för att hålla kvar kundens uppmärksamhet och måste vara relevant i förhållande till kundens köpsituation. En bra spellista innehåller en kombination av produkt- och prisspottar, informationsspottar, varumärkesspottar, nyheter, underhållning m.m. 12 SPELLISTA

13 00:45 LEVERANTÖRSSPOTTAR BRANDING 01:00 MALL VÄDERPROGNOS 02:00 VIDEOSCHABLON PRODUKT & INFORMATION 02:30 AKTUELL KAMPANJ PRODUKT OCH PRIS 03:25 BRANDING PRODUKT & INFORMATION 03:50 AKTUELL KAMPANJ PRODUKT OCH PRIS SPELLISTA 13

14 ... PLACERA SKÄRMEN VÄNDA VERTIKALT ELLER HORISONTELLT? Skärmen betraktas ofta som en vanlig tv och vänds horisontellt, men den kan med fördel vridas så att den står på högkant. Det ger en effekt som ögat uppmärksammar eftersom kunden möter ett format de inte känner igen. Formatet ger också helt andra möjligheter vid planeringen av innehållet. 14 SKÄRMEN - VERTIKALT ELLER HORISONTELLT

15 ROI ANNUITETSKVOT VÄRDET AV VARUMÄRKESBYGGANDE OCH INFORMATION Värdet av varumärkesbyggande och information är utan tvekan stort, men svårt att bedöma. De mest uppenbara sätten att tjäna in investeringen på är antingen via merförsäljning av produkterna som visas på skärmarna, eller genom försäljning av plats på skärmarna till butikens leverantörer för att på så sätt uppnå önskad ROI. FÖRSÄLJNING AV MEDIAPLATS Instore tv kan, utöver kundnyttan, också utgöra ett underlag för försäljning av mediaplats till utomstående annonsörer. Ert företags kunder kan vara en uppenbar målgrupp för en annan verksamhet som de kan nå genom att visa en eller flera spottar på era skärmar.»vårt DOTTERBOLAG ACROSSMEDIA HJÄLPER GÄRNA TILL MED ATT SKAFFA FRAM EXTERNA INSLAG«ROI - ANNUITETSKVOT 15

16 PROGRAMVARA ANVÄNDARVÄNLIGHET OCH FLEXIBILITET I FOKUS Kärnan i produktionen av instore tv är programvaran som kombinerar flera olika informationsslag som bilder, videoklipp, texter och animationer till färdiga spottar som kan visas ute på de olika skärmarna. Vi har från början lagt ribban för användarvänligheten högt. Systemet bygger på att det ska vara möjligt för kunderna att också på egen hand klara mycket av arbetet med att redigera spottar och spellistor. För att skapa nya spottar kan systemet sättas upp med mallmotorer där det är inlagt ett antal förvalda komponenter. Utifrån de olika valmöjligheterna kan man på ett ögonblick skapa en färdig spot som matchar stilen och layouten hos butikens övriga spottar och med ett par klick kan man visa dem på skärmarna ute i butiken. Eller på en avdelning. Eller i alla butiker. Hela systemet är uppbyggt med tillgång via en internetbaserad sökmaskin. Användarrättigheter på olika nivåer styr den enskilda medarbetarens arbetsområde. Systemet är även förberett för integration med andra system och kan därför ingå i redan existerande lösningar. Allt innehåll är placerat på centrala servrar och hämtas via internet till de enskilda skärmarna. Därmed har man översikt över alla detaljer och enkel tillgång till snabba uppdateringar. Den centrala redigeringen, lagringen och bokningen garanterar dessutom att alla visningar överensstämmern på alla skärmar i alla butiker. Med otaliga tidigare produktioner bakom oss hanterar vi gärna produktionen av spottar, helt eller delvis, för våra kunders räkning. Vi arbetar i ett organiserat flöde som säkrar en snabb och exakt insats i nära dialog med den aktuella kunden. Det centrala elementet är vårt Video Approval System. Det är ett slutet samarbetsforum med en rad funktioner som integrerar korrektur och kommentarer under arbetsprocessen med den enskilda spotten och därmed styr hela processen fram till det slutgiltiga och färdiga resultatet. 16 PROGRAMVARA

17 »Den största fördelen med instore tv är att mediet ger oss möjlighet att reagera på plötsliga ändringar på marknaden. Det är ett flexibelt medium: Vi kan snabbt producera och sända en ny spott.«anders Rasmussen, Projektledare, TDC. PROGRAMVARA 17

18 MASKINVARA DRIFTSÄKERHET OCH FLEXIBILITET I FOKUS Skärmarna som används för instore tv ska ha en så enkel, diskret och tidlös design att de nästan inte märks när de inte används. Men när de används ska de ha en bild som är klar och tydlig i alla belysningar och alla situationer, även på långt håll. Slutligen ska de klara en miljö där de kan utsättas för damm, solljus, varierande temperaturer, fukt och eventuellt också hårdhänt behandling. Kraven är högt ställda, men vi om någon vet vad skärmar med instore tv kan utsättas för. Därför är vi stolta att ha vår egen produktlinje, en serie skärmar i tidlös och enkel design som är utvecklade och anpassade speciellt för uppgiften. Ramarna är byggda av stål eller aluminium. Glaset har en skyddsbeläggning och är härdad till en nivå som skyddar ytan mot skador och repor och bidrar till att skapa skarpa och klara bilder. De tekniska delarna håller en kvalitet som till fullo matchar uppgiften och de är samlade i ett skåp som skyddar mot damm, smuts och teknikintresserade på upptäcktsfärd. Alla skärmar kan levereras med kundens logo och färger så att de smälter in i butiken och blir en del av helheten. Vi erbjuder skärmar från 9 till 70 tum som är anpassade efter de krav som är aktuella för uppgiften i fråga. Vi kan också utveckla speciallösningar där det är lämpligt eller till och med nödvändigt. Vi samarbetar med en rad leverantörer vilket ger våra kunder många valmöjligheter när det gäller pris och kvalitet. Skärmens centrala enhet är mediaspelaren som styr själva uppspelningen av de olika spottarna. Här arbetar vi ständigt med att kunna erbjuda det bästa på marknaden med teknisk hög kvalitet, lång livslängd, låg energiförbrukning och låg vikt. 18 MASKINVARA

19 TILL IT-CHEFEN PRAKTISK INFORMATION Vi har stor kunskap om IT-säkerhet och de hänsyn som behöver tas i samband med detta. Vi samarbetar nära med en lång rad stora företag och banker och har under flera år levererat lösningar till dessa kunder på deras premisser. Vi erbjuder lösningar som inte på något sätt står i konflikt med existerande IT-system, nätverk och säkerhetsmässiga hänsyn. Vi hanterar och arbetar med många olika nätverkskonfigurationer, från MPLS till tillfälligt sammansatta (ad hoc) nätverk, från detaljhandeln till industrisektorn, från globala koncerner till kiosken på hörnet. Vår höga driftsäkerhet och tillgänglighet talar sitt eget tydliga språk. Det är alltid viktigt för våra kunders IT-avdelningar att nätverk inte blir överbelastade i samband med uppladdningen. Detta hanterar vi genom att justera belastningen på nätverket beroende på tiden på dygnet eller genom att begränsa våra aktiviteter så att vi kan garantera att vi aldrig överbelastar nätverket när kritiska system som kortcentraler, ERP m.fl. behöver åtkomst. Vi kan hantera driften för dig eller så kan du sköta allt själv. Som kund kan du välja att köpa vår lösning SaaS (Software as a Service) eller en lösning där du själv står för drift och hosting. Vi arbetar med välkända Microsofttekniker, vilket gör det enkelt för dig som IT-chef att fortsätta att arbeta precis som du brukar. SPELARE FUNKTIONALITET VS. PRIS SMALL Funktionalitet Pris MEDIUM Funktionalitet Pris LARGE Funktionalitet Pris EXTRA Funktionalitet Pris MASKINVARA 19

20 Inled en dialog med kunden -> SMS Anordna tävlingar -> Bluetooth Assisterad försäljning -> TOUCH Assisterad information -> TRYCK OCH SE 20 NSPIRATION

21 INSPIRATION STÄRK DINA KUNDRELATIONER Dialogen med kunden är på god väg att lämna butiken och istället följa med varorna hem. Mobila streckkoder ger kunderna möjlighet att ta med sig all information de vill; bruksanvisningar, goda råd till hemmafixaren, recept för den perfekta tillagningen av lördagsmiddagen eller hela historien bakom det valda vinet till middagen. För att inte tala om exakt och ständigt uppdaterad information om varje produkt. Digitala interaktiva displayer, så kallade kiosker, är en av de viktiga delarna i denna utveckling. Tillgång till information och självbetjäning via en pekskärm gör att kunderna blir ännu bättre på att klara sig själva. Samtidigt skapar det nya förväntningar hos kunderna på dialogen mellan dem och deras inköpsställen. För den enskilda butiken betyder denna utveckling att gränsytan mot kunden blir mycket större och sträcker sig utöver försäljningen i butiken. När kunden tar med information om användningen av produkten hem blir informationen minst lika viktig som själva produkten och lika avgörande för kundens upplevelse av butiken. Utvecklingen öppnar helt nya säljkanaler och helt andra möjligheter att bygga upp täta och varaktiga relationer med kunderna. Men den avgörande och mycket viktiga poängen i det här sammanhanget är att denna utveckling inte är bunden till bestämda tekniska och elektroniska möjligheter. Utvecklingen ska förstås tvärtom vara den motsatta. Nya former för relationer och beröringsytor innebär en grundläggande förändring i samspelet med kunderna. En förändring som stöds och utvecklas i linje med den fortsatta tekniska utvecklingen. Tekniken är i det här sammanhanget bara ett verktyg. Därför är det så viktigt att välja en samarbetspartner som förstår och behärskar båda delarna. NSPIRATION 21

22 REFERENCES 242 skärmar 950 skärmar 960 skärmar 720 skärmar 1000 skärmar 900 skärmar 400 skärmar 2100 skärmar 148 skärmar 22 REFERENCES

23 165 skärmar 350 skärmar 58 skärmar 75 skärmar 142 skärmar 40 skärmar 138 skärmar 48 skärmar 626 skärmar REFERENCES 23

24 Mermaid sverige Ringvägen 100C, 11tr Stockholm Telefon: MERMAID DANMARK Fabriksparken Glostrup Telefon: Bredskifte Allé 5 st Aarhus V Telefon: Mermaid Norge Gaustadalléen Oslo Telefon:

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION

DIGITAL KOMMUNIKATION DIGITAL KOMMUNIKATION SIGNEX Lyft blicken och se möjligheterna... DIGITAL KOMMUNIKATION NÄR DEN ÄR SOM BÄST -INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Inom detaljhandeln har man sett att rörliga bilder i butiken ökar

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

Spelregler för ICA MAXI Special Serviceligan 2011/2012 SPECIALVAROR

Spelregler för ICA MAXI Special Serviceligan 2011/2012 SPECIALVAROR Spelregler för ICA MAXI Special Serviceligan 2011/2012 SPECIALVAROR ICA MAXI Special kan delas upp i två huvudsektioner LIVS- sidan och SPECIAL- sidan. Vid just detta besök vill vi sätta allt fokus på

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden

Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Foto: My Sohlman Din ledande webb-tv kanal inom ridsporten i Norden Vår vision är att bli bäst i Norden på det vi gör bäst. Webb-Tv inom ridsporten! Kontakta oss så skräddarsyr vi ett perfekt upplägg för

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

EXCELLENCE BY DESIGN. ALBION Wire, Rod & Displaykomponenter. excellent display

EXCELLENCE BY DESIGN. ALBION Wire, Rod & Displaykomponenter. excellent display EXCELLENCE BY DESIGN ALBION Wire, Rod & Displaykomponenter Ljustergränd 5-116 68 Stockholm, Sweden. - Tel. +46 (0)70 482 69 09 - christer@clipline.se - www.clipline.se Översikt ClipLine Återförsäljare

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Spelregler för Swedol Serviceligan 2011

Spelregler för Swedol Serviceligan 2011 Spelregler för Swedol Serviceligan 2011 Viktigt! Situationsöversikt som kunden/mätaren uppfattat i samband med besöket: Datum/klockslag Ordernummer (kvitto/fakturanummer) Namn på namnskylt på säljare K/M

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda!

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda! 40 års erfarenhet Zone Systems har 40 års erfarenhet av kundkommunikation. Genom vårt stora kunnande och flexibla lösningar hjälper vi företag och varumärken att nå ut med sina budskap genom enhetlig,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L

U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L MÄSSGURU U T VÄ R D E R I N G S M O D E L L Ofta har man en klar bild efter en mässa vad deltagandet gett. Det svåra är att beskriva resultatet i siffror. AT T M ÄTA E F F E K T E R Ett mässdeltagande

Läs mer

- Digital skyltning med funktion

- Digital skyltning med funktion - Digital skyltning med funktion Samla tekniken på ett ställe Sammanställningen som vi gjorde visade det sig att det dricks 2,57 koppar per dag och anställd ur våra maskiner. (Denna information bygger

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Lektion: Annonser på YouTube

Lektion: Annonser på YouTube Lektion: Annonser på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. Annonsörerna, tittarna och du. Nyckeln till intäktsgenerering med annonser är engagerade tittare.

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet.

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet. SPENNARE GUIDEN 1 jodå, spennare fortsätter att skapa en ny standard för portabla displaysystem. I den här broschyren hittar du nya tekniska lösningar som går hand i hand med prisbelönt design. Varje produkt

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Så fungerar annonser på YouTube

Så fungerar annonser på YouTube Så fungerar annonser på YouTube i kursen: Tjäna pengar på YouTube Lär dig hantera kanalen och innehållet så att du kan tjäna pengar på annonser. 15 minuter Fortsättningskurs Bästa metoder Annonsörerna,

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Digitala informationsskärmar är en mycket bra kanal för att snabbt och effektivt sprida information.

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på.

MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på. MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter, med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på. Mer än 10.000 mediaprodukter att välja på MediaCard är presentkortet

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

PRISLISTA 2013. 24Norrbotten och Nya Medier

PRISLISTA 2013. 24Norrbotten och Nya Medier PRISLISTA 2013 24Norrbotten och Nya Medier Tv när du har tid. 24Norrbotten är en lokal nyhetskanal. Här förmedlas lokala händelser via nyhetssändningar, program och text-tv. Programformatet för 24Norrbotten

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Projektbeskrivning Webbplats

Projektbeskrivning Webbplats Projektbeskrivning Webbplats Tack, för att du laddat ner Fru Forsbergs Projektbeskrivning. Den kommer att hjälpa oss med att kartlägga vad du vill ha ut av ditt webbplatsprojekt. Dina svar och kommentarer

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Guide. Kundvärde Optimering

Guide. Kundvärde Optimering Guide Kundvärde Optimering Syftet med denna guide är att på ett enkelt sätt förklara samma system som de mest framgångsrika företagen använder i sin marknadsföring. Den bygger på gamla principer inom marknadsföring

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Välkomna till Kulturdirekts nya hemsida! Introduktion

Välkomna till Kulturdirekts nya hemsida! Introduktion Välkomna till Kulturdirekts nya hemsida! Introduktion Det kommer ett mejl Som medlem i Kulturdirekt skickas användarnamn och lösenord via mejlen till er kontaktperson. Spara det på ett säkert ställe där

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Mer information hittar du på:

Mer information hittar du på: Mer information hittar du på: Effektiv frankering: www.pitneybowes.se Prisvärda förbrukningsmaterial: www.pbdirect.se Huvudkontor Regionkontor Regionkontor Box 408 Box 1063 Box 23011 191 24 Sollentuna

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Kom igång med. Handla på. faktura

Kom igång med. Handla på. faktura Kom igång med Handla på faktura Öka försäljningen dagarna före lön! Med Berazy Faktura får ni tillgång till ett komplett och säkert fakturasystem samtidigt som vi svarar för eventuella påminnelser, krav

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer