GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET"

Transkript

1

2 INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till- och frångänglighet är löst i Gummifabriken. Dokumentet redovisar därfär inte varje enskild lösning utan viktiga principer som tillämpas. Projektet hänför sig till BBR 18, BFS 2011:6. Även BBR 19 och 20 är i stor mån tillämpade. I kapitel 3 i BBR återfinns infomation rörande Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen. Detta kapitel berör huvudsakligen det som är arkitektens ansvar, men även delar som berör övriga konsulter så som brand, akustik, el, ventilation, belysning, skyltning m.fl. Delar om till- och frångänglighet finns även i andra kapitel (utöver kapitel 3). Dessa redovisas ej här. Under varje rubrik i innehållsförteckningen finns hänvisning till tillämpbar del i kaitel 3, BBR 18, 19 & 20. TRAPPOR DÖRRAR & GLASPARTIER LEDSTRÅK FÄRGSÄTTNING LEKTIONSSALAR / GRUPPRUM FÖRELÄSNINGSSALAR WC/HWC INRE LJUDMILJÖ, LJUSMILJÖ, SKYLTAR & LÖS INREDNING INNEHÅLL FRÅNGÄNGLIGHET REDOVISAS I SEPARAT DOKUMENT FRAMTAGET AV COWI AB

3 ENTRÉ TILL HUSET DÖRRAUTOMATIK HISSAR TRAPPOR/RAMPER WC HWC LJUDSLINGA PLATS FÖR RULLSTOL PARKERING, HKP ANGÖRING TAXI / FÄRDTJÄNST PLAN 2 Skala 1: m

4 ENTRÉ TILL HUSET DÖRRAUTOMATIK HISSAR TRAPPOR/RAMPER WC HWC LJUDSLINGA PLATS FÖR RULLSTOL PARKERING, HKP PLAN 3,5 PLAN 3 & 3,5 Skala 1: m

5 ENTRÉ TILL HUSET DÖRRAUTOMATIK HISSAR TRAPPOR/RAMPER WC HWC LJUDSLINGA PLATS FÖR RULLSTOL PARKERING, HKP PLAN 4 Skala 1: m

6 ENTRÉ TILL HUSET DÖRRAUTOMATIK HISSAR TRAPPOR/RAMPER WC HWC LJUDSLINGA PLATS FÖR RULLSTOL PARKERING, HKP PLAN 5 Skala 1: m

7 ENTRÉ TILL HUSET DÖRRAUTOMATIK HISSAR KULTUR- TRAPPOR/RAMPER WC HWC LJUDSLINGA PLATS FÖR RULLSTOL PARKERING, HKP PLAN 6 Skala 1: m

8 UTFORMNING AV ENTRÉER. BBR 3:132, 3:142, 3:143 Entré till byggnaden sker på plan 2 & 3. Entréer är uformade som karuselldörrar med intilliggande slagdörr med dörröppningsautomatik. - Manöverutrymmen är plana och väl tilltagna. - Tröskel utföres som nedsänkt ståltröskel med utvändigt avjämnad marknivå. Armbågskontakt & kort-/ tagläsare placeras enligt Handisams principer. 1,1 m 0,8 m 0,7 m 0,9 m 1,5 m - Långa vertikala draghandtag av rostfritt stål. - Dörrtrycken nickelfria. - Dörrar mm i kontrasterande kulör. FASADUTSNITT - Princip för entréer - Kontrastmarkering på glas. - Karuselldörrar utrustas med kollapsbara dörrblad för fri passage vid utrymning. Slagdörr har fritt passagemått 1,2 m. PLANUTSNITT - Princip för entréer ENTRÉER Skala 1: m

9 RECEPTION. BBR 3:145, 3:511 Receptionen är placerad väl synlig i huvudentrén nära bibliotek, hissar & trapphus. Receptionsdisken ges kontrasterande kulör i förhållande till omgivande väggar. RECEPTION Hög del 1,5 m öfg Låg del 0,8 m öfg PLANUTSNITT - Reception RECEPTION Skala 1: m

10 HISSAR. BBR 3:143, 3:144, 3:513 Hissar invändigt och utvändigt i Gummifabriken HISS 3 1,5 x 2,6 m Hissarna är anpassade efter de krav som finns för åtkomlighet och handhavande. Hiss 3, 7, 8 utformas som utrymningshiss enligt Boverkets allmäna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD 1). Se även avsnitt frångänglighet sist i detta dokument. HISS 1 & 2 1,1 x 2,1 m PLANUTSNITT - Hissar vid huvudtrapphus omfattning övriga hissar, se översiktsplaner. HISSAR Skala 1: m

11 TRAPPOR OCH RAMPER. BBR 3:1222, 3:1422, 3:1423 Invändiga trappor är av gråbetong med raka sättsteg utan utskjutande trappnos. Samma princip gäller även för utvändiga trappor och appliceras även på ramper. Invändiga trappor i mörkt trä förekommer även. Dessa har kontrastmarkering av ljust trä på första och sista steg. ELEVATION - Huvudtrappa VITT SMIDESRÄCKE LEDSTÅNG Ø 45 mm MÅLAD I MÖRK KULÖR 2 m PLANUTSNITT - Huvudtrappa mellan plan 2 & mm 300 mm 300 mm KONTRASTMARKERING INGJUTEN SVART BETONG TRAPPOR Skala 1: m PRINCIPDETALJ Trappräcke, Ledstång & trappnos Skala 1:10 PRINCIPDETALJ Första & sista steg Skala 1:10

12 DÖRRAR & GLASPARTIER. BBR 3:132, 3:1423, 3:143, 3:511, Armbågskontakt & kort-/ tagläsare placeras enligt Handisams principer. Format. Innerdörrar har normalt med passagemått 0,96 m eller bredare (vid dörruppställning 90.) Tröskel. Innerdörrar till flertalet utrymmen utföres utan tröskel alternativt med rundad gummitröskel beroende på funktion. Innerdörrar till utrymningstrappor utföres med ståltröskel. 0,9 m 1,5 m Kulör & Kontrastmarkering: Dörrar och glaspartier har ljushetkontrast högre än 0,4 enligt NCS jämfört omgivande ljusa innerväggar. Samtliga invändiga och utvändiga glasade dörrar och golvstående glaspartier förses med dekorationsfilm som markering på glasyta för synsvaga. 0,7 m Film utföres ca 100 mm hög och längs hela glasytors bredd. 2 st klädkrokar placeras på 0,9 respektive 1,8 m öfg bakom dörrar till kontorsrum. PRINCIPELEVATION - Innerdörr av Sstål och trä med intilliggande glasparti DÖRRAR & GLASPARTIER Skala 1:50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m

13 LEDSTRÅK. BBR 3:1221, 3:1223, 3:1421, 3:1423 In- och utvändiga ledstråk i Gummifabriken utgörs av markeringar i metall, typ Pictoform (www.pictoform.dk). Dessa utgör kontrastverkan mot golvet och är taktila. Ledstråken kan limmas alternativt fästas med skruv. Alternativ lösning: Ett alternativ kan vara följa upp den industriella traditionen, att måla på golvet. Detta görs med kantlinjefärg, tjocklek 2 mm. Det ger stor kontrastverkan och är taktilt. LEDSTRÅK

14 INFOSKYLT LEDSTRÅK SKYLTUTREDNING UNDER ARBETE wc / hwc utv. infotavla hiss inv. infotavla hiss LEDSTRÅK, OMFATTNING ETAPP 1 angöring,

15 INFOSKYLT LEDSTRÅK SKYLTUTREDNING UNDER ARBETE wc / hwc hiss hiss se plan 2, del 2 LEDSTRÅK - OMFATTN. ETAPP 2, DEL 1

16 se plan 2, del 1 reception INFOSKYLT inv. infotavla LEDSTRÅK SKYLTUTREDNING UNDER ARBETE plats för ev. utv. infotavla LEDSTRÅK - OMFATTN. ETAPP 2, DEL 2 angörning

17 Plan 3 Plan 3 FöretagsFabriken Science Park-systemet FöretagsFabriken Science Park-systemet Värnamo Turism Tillväxt och Utveckling, Värnamo Kommun Värnamo Turism Tillväxt och Utveckling, Värnamo Kommun Toalett Toalett Plan 1 Plan 2 Plan 1 Plan 2 Reception Reception Auditorium 1 Auditorium 2 Auditorium 1 Auditorium 2 Huvudingång Huvudingång utvinklad yta för relief eller punktskrift utvinklad yta för relief eller punktskrift ETAPE 1 - Pos 3-03, vest Stander ETAPE 1 - Pos 3-03, øst Stander INVÄNDIG INFORMATIONSTAVLA

18 Agnetha Fältskog Møtesrum 5 Ballonen 312 Björn Ulvaeus Benny Andersson Anne-Frid Lyngstad 312 Statisk A6 dørskilt til mødelokaler, Offentlige Arealer Statisk A6 dørskilt, m. print Offentlige Arealer yta för relief eller punktskrift 34 Teknikrum 312 Statisk dørskilt m. print Ikke-offentlige arealer SKYLT TILL RUM

19 FÄRGSÄTTNING. BBR 3:132, 3:1423, 3:511 Invändig färgsättning av Gummifabriken Färgsättningen följer en logisk linje förankrad i historien runt Gummifabriken och en tanke om föryngring och utveckling. Syftet är att få en ljus interiör med klar kontrastverkan mellan golv och pelare/vägg. Golven är betonggrå, med en matt yta. Väggar och pelare är vita upp till höjden Tak och delar av vägg och pelare är kulörta i en uppåt ljusnande kulörskala. ILLUSTRATION - Trapphallen plan 2 FÄRGSÄTTNING

20 ILLUSTRATION - Entrérum plan 2 ILLUSTRATION - Entrérum plan 3 FÄRGSÄTTNING

21 LEKTIONSSALAR/ GRUPPRUM. BBR 3:132, 3:1423, 3:145 Lektionssalar och grupprum har väggabsorbenter som är försedda med klädkrokar i kontrasterande kulör. 0,9 m 1,8 m PRINCIPELEVATION- Väggabsorbenter LEKTIONSSALAR/GRUPPR. SKALA 1:50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m

22 FÖRELÄSNINGSSALAR. BBR 3:132, 3:1423, 3:145 Hörslinga finns i båda Föreläsningssalar 2 st platser för rullstolsburna åhörare finns i främsta rad. Föreläsningsplats ligger på samma nivå som entrédörrar. Klädkrokar är placerade 0,9 m respektive 1,8 m över golv. Trappsteg i grädänger är kontrastmarkerade. Ingångar har dörröppningsautomatik. PLAN - Föreläsningssal plan 4 ELEVATION - Skrivtavla SEKTION FÖRELÄSNINGSSALAR SKALA 1:100 ILLUSTRATION - Föreläsningssal plan 3 MA A rkitekter AB m

23 WC/HWC. BBR 3:145, 3:1453, 3:511 1,5 m 0,86 m 1,3 m 0,86 m 1,2 m 0,86m 0,86m 1,0m 1,5 m 2,2 m 2,5 m ILLUSTRATION - HWC Norra WC-gruppen 2,4 m 1,5 m PLANUTSNITT Södra WC-gruppen 2,2 m PLANUTSNITT - Norra WC-gruppen 0,45m 1,6m 1,1 m 1,1 m 0,45m 1,8m 0,9m 0,8m 0,8m 1,6m 0,8m 1,8m 0,9m 0,48 m ELEVATIONER - HWC Norra WC-gruppen ELEVATIONER - HWC Södra WC-gruppen ILLUSTRATION - HWC Södra WC-gruppen WC/HWC SKALA 1: m

24 INRE LJUDMILJÖ. BBR 3:1451 Den invädiga ljudmiljön är logiskt upplagd. Det vill säga att upplevelsen av ett stort rum ges med en längre efterklang än det mindre rummet som har en kort efterklang. Speciell omsorg om ljudmiljö vid receptionen. SKYLTAR. BBR 3:1225, 3:1425 Ett grafiskt program för Gummifabriken skall arbetas fram Skyltar skall vara logiskt utformade och placerade. Belysta och fria från reflexer. Föreläsningssalar är konstruerade för akustiskt tal och ljudet bär fram till sista bänkrad. LJUSMILJÖ. BBR 3:1424 Naturligt ljus, dagsljus, från stora ursprungliga fönsteröppningar. Bländande dagsljus kan skärmas bort med en utvändig markis mot öster, söder och väster. LÖS INREDNING. BBR 3:142, 3:145 Den lösa inredningen anpassas efter verksamheternas krav och önskemål samt de rekommendationer som anges av Handisam. Konstljus är projekterat för att ge total bild av Gummifabriken. Arbetsljus och upplevelseljus. Arbetsljuset uppfyller kravet på lumen på arbetsyta. Upplevelseljuset hjälper till att forma bilden/upplevelsen av Gummifabrikens olika publika rum. LJUD, LJUS, SKYLT & LÖS INREDNING