Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart"

Transkript

1 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning man ska ta. Bankomaten ligger där jag kan se att den finns. Busshållplatsen ligger där jag på långt håll kan se en bussskylt. Långt där borta kan jag se skyltar och det stora vita huset där biografen ligger. Detta är det vanligaste sättet att hitta rätt. Personer som har svårt att läsa skyltar och se miljöer på långt håll måste ha alternativ till landmärken s.k. ledstråk. Ledstråk är något som går att följa, ute såväl som inne; en vägg, en kant, ett räcke, skillnader i material, en ledstång. Om en synskadad person hittar i området kan ledstråk till viss del ersätta landmärken. Portgångar, fläktar, gator som korsas kan fungera som orienteringspunkter som ger information om var, ungefär, man befinner sig på gångbanan. En kant kan fungera som ledstråk, liksom trottoarkanter. En gångmatta kan fungera som ledstråk t.ex. från ingången in i en galleria.

2 BYGG KLOKT ANSER ATT: Redan på planeringsstadiet måste man tänka på att det ska finnas ledstråk; gångar, väggar, räcken som riskfritt kan följas och som oavbrutet sträcker sig från start till mål. Om ledstråk skapas i efterhand måste man tänka på var ledstråk behövs. Om en yta på t.ex. ett torg består av smågatsten eller annat skrovligt material kan gångstråket bestå av stora flata hällar eller asfalt. Då fungerar det både för personer med rörelse och orienteringssvårigheter. Gång-/ledstråket kan också skapas av taktila (kännbara) plattor, sinusplattor, som kan kännas med den vita käppen. I detta fall måste angränsande ytor vara helt släta för att plattorna ska kunna kännas. Kvällstid kan en rad lampor som följer en väg uppfattas som ett ledstråk av synsvaga. Ljud kan också användas för att förstärka ett ledstråk t.ex. en akustisk signal vid ett övergångsställe. Det här är både ett kännbart och väl kontrasterande ledstråk som går mellan entrén och informationsdisken. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler och Allmänna platser 7 och 13 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall undanröja Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid. 28, Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid , Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3:4 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

3 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Dörrar portar En sen kväll kommer man till det, enligt uppgift, tillgängliga och trevliga hotellet. Går ur taxin, insuper doften av rosor och rullar mot den upplysta inbjudande entrén. Marken lutar upp mot dörren. Det är svårt att få rullstolen att stå kvar länge nog för att få tag i dörrhandtaget, men det lyckas. Dörren är blytung, men det går att få upp den tillräckligt för att upptäcka tröskeln, som är 7 8 cm hög. Letar efter en dörröppnare. Det finns ingen. Men det måste väl ändå finnas en ringklocka till receptionen! Ja, vid sidan om dörren, drygt 1,5 meter upp ovanför rosenrabatten sitter den. Fullständigt omöjlig att nå. Satans rosor att stinka! BYGG KLOKT ANSER ATT: Dörrar bör ha ett fritt passagemått på 90 cm Lås och handtag ska vara lätt hanterliga Friyta framför dörr bör vara plan och minst 2 x2m Kontrastmarkering i golvet gör att man förvarnas om hur dörrbladet slås upp Trösklar vid ytterdörrar ska ha avfasade kanter och inte vara högre än 2 cm Om dörröppnaren sitter för högt upp och dessutom i ett hörn är det svårt att nå den. Dörrar som är tunga måste förses med dörrautomatik för att bli tillgängliga och användbara.

4 Undvik trösklar i innemiljö Alla dörrar som är tunga och de som är försedda med dörrstängare ska förses med automatisk dörröppnare Reglage placeras så att det lätt kan nås från rullstol utan att man träffas av dörrbladet Reglage placeras med underkant max 80 cm över golv/mark Dörrar som har automatisk öppnare ska förses med säkerhetssensorer som stoppar dörren om det kommer mötande personer. Handtag, dörröppnare, portkoder och liknande skall vara kontrastmarkerade. Portkoder ska alltid ha en kännbar punkt på 5:an. Glasade dörrar ska kontrastmarkeras med en ca 20 cm bred markering tvärs över dörren, på cm höjd. Dessutom bör dörren ha en kontrastmarkering 20 cm från nederkanten om dörren är helglasad. Dörrar i miljöer där barn ofta vistas ska ha ytterligare en kontrastmarkering på lägre höjd. Den här dörren har bra kontrast. Det kan vara lättare att stänga dörren om det finns ett draghandtag. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 6 Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas. Se även: Bygg ikapp handikapp utgiven av Svensk byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

5 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Toaletter BYGG KLOKT ANSER ATT: Minst en toalett på varje våningsplan där det finns toaletter ska utformas så att den kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Dörren ska kunna öppnas, passeras, stängas och låsas från rullstol. Toaletten ska vara tydligt skyltad med lättbegriplig symbol samt med punktskrift. Det ska finnas tydlig skylt som visar om toaletten är ledig eller upptagen. Tvättställ ska finnas i samma utrymme som toalettstolen. Inredningen ska kontrastera minst 0.40 enheter enligt NCS i ljushet mot bakgrunden. Golvbeläggningen ska vara lätt att hålla ren och inte innebära halkrisk. Reglagen ska vara lätta att hantera (ex. engreppsblandare eller fotocellstyrd blandare). Det ska finnas fungerande larm på offentliga toaletter. Dörrens fria passagemått ska vara minst 0,85 m (K10 innerdörr). Dörren ska vara utan tröskel Spegeln är försedd med handtag så att den går att vinkla.

6 eller ha en högst 10 mm rundad gummitröskel (ur fuktsäkerhetssynpunkt). Dörren ska vara utåtgående och ha ett draghandtag på insidan så man kan dra igen dörren efter sig. Låset ska vara lätt att hantera (ex. lås med spak eller kombinerat handtag och lås där handtaget vrids uppåt vid låsning). Rummet ska vara minst 2,20 x 2,20 m så man lätt kan vända med rullstol. Det ska finnas ett utrymme på 0,9 m på ömse sidor om och 1,5 m framför toalettstolen. Det ska finnas armstöd på bägge sidor om toalettstolen. Spegel ska kunna användas såväl av stående som av sittande. Här är dörren försedd med draghandtag. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 11 Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas. Papperskorg placeras lättåtkomligt, alltså inte i ett hörn. Krokar för jackor och väskor ska finnas i olika höjd. Se även: Faktablad Tillgängliga toaletter på Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

7 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ljus och belysning Vi njuter av solvärmen, känner trygghet när gångvägen är väl upplyst på kvällen, tycker det är mysigt med dämpat ljus och stearinljus på borden. Belysning och ljus har stor betydelse för vårt välbefinnande. BYGG KLOKT ANSER ATT: Fönster ska vara försedda med persienner, markiser eller liknande för att undvika bländande solljus. Den allmänna grundbelysninen ska var jämn och bländfri. Det är bra om det går att reglera belysningen med en dimmer. Viktiga platser och objekt ska vara extra upplysta t.ex. receptionsdisk, dörrar, trappor, informationstavlor, skyltar, busshållplatser och övergångsställen. Belysningen ska inte vara bländande. Tänk på att rullstolsburna och barn har en annan ögonhöjd än stående vuxna. Lampor utomhus ska sitta så tätt att det inte blir mörka fält mellan ljuspunkterna. När belysningen blir ojämn så försvårar det orienterbarheten. Uppåtriktat ljus som går att reglera med hjälp av en dimmer kan vara en bra lösning. Bra belysning utomhus.

8 Enstaka starkt lysande lampor bör undvikas då dessa bländar och gör att omgivande miljö blir helt svart. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 9 Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas. Allmänna platser 15Hinder i form av bristande eller bländande belysning skall undanröjas. Busskuren är upplyst vilket gör att den är lätt att hitta och att det känns tryggt att stå här och vänta. Se även: Bygg ikapp handikapp utgiven av Svensk byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid , Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

9 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Hissar och tekniska system BYGG KLOKT ANSER ATT: Hisspanelen ska vara vågrätt placerad ca 80 cm från golvet, helst mitt på långväggen. Hisspanelen ska vara kompletterad med punktskrift. Hisspanelen ska vara utåtvinklad, helst 45 grader, då går punktskriften lätt att läsa. Utgångsknappen ska ha annan form och färg. Hissen ska vara försedd med sittplats. Har hissen slagdörr ska den vara försedd med dörröppnare. Anropsknappen utanför hissen ska vara logiskt placerad och i god kontrast mot bakgrunden. Hissar ska vara försedda med tal. Tekniska system som bankomater, portkoder, biljettautomater, kösystem, kortläsare, pinkodsdosor, informationsdisplayer, streckkodsläsare, automatiska incheckningsautomater m.m. ska vara tillgängliga och användbara för kunder med rörelse och orienteringssvårigheter. Viktigt att tänka på är: placering läsbarhet komplettering med punktskrift och tal. Hisspanel med utställda knappar och som har punktskrift. Pinkodsdosa ska ha en kännbar (taktil) punkt på 5:an.

10 Bildskärmar ska ha stor, tydlig text i god kontrast och kunna läsas av alla. Bildskärmar och system ska placeras på sådan höjd och plats att synskadade kan komma intill och läsa. Systemen bör vara kompletterade med skärmläsare (talande system). Pinkodsdosa ska kunna nås av alla kunder. Funktionstangenter ska vara markerade med punktskrift. Otillgängliga biljettautomater. Pekskärmar måste ha ett alternativt sätt att styras. Kortläsare/utmatningssystem för biljetter, pengar m.m. ska vara placerad så att personer i rullstol kan nå den. Knappsatser för koder ska ha en kännbar (taktil) punkt på 5:an. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 11 Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas. Pinkodsdosa som fungerar bra för alla. Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid , Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

11 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Trappor Ett konkret krav som många synsvaga personer framför är: kontrastmarkering av trappor. Särskilt viktigt är detta där man inte förväntar sig att steg eller trappor ska finnas. Kravet på kontrastmarkering gäller också perrongkanter och liknande. En vanlig olycka är just fall ner på spår och utför trappor. Trappor ska alltid ha en kontrasterande varningskant på första och sista sättsteget. Första steget uppifrån är det steg som är i samma nivå som golvet/ marken. Sista steget uppifrån är steget innan man kommer ner på golv/ marknivå. BYGG KLOKT ANSER ATT: Första och sista steget av en trappa, såväl ute som inne, ska vara kontrastmarkerade. Vit eller ljus färg är det mest effektiva om trappan/golvet är mörkt. Om trappan har vilplan ska dessa också märkas på samma sätt. Kontrastmarkeringen ska vara lika bred som steget. Trappor ska alltid ha ledstänger på varje sida som börjar och slutar 30 cm före och efter Tydlig markering på första och sista steget. Ledstång saknas på ena sidan. Markering före och efter vilplan.

12 trappan. Om trappan har vilplan ska ledstängerna följa vilplanet. Enstaka trappsteg bör undvikas. Även små nivåskillnader som enstaka trappsteg ska vara kontrastmarkerade och kompletterade med en ramp (1:20 eller flackare). Breda trappor bör också ha en ledstång i mitten av trappan. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 7 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering skall undanröjas. 10 Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas. Allmänna platser 13 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall undanröjas. I anslutning till trappsteg eller en trappa ska det alltid finnas ramp eller hiss. Handledaren följer rampens vilplan. 16Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd skall undanröjas. Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid , , Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

13 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Markbeläggning och mindre nivåskillnader utomhus Allt är inte som det ser ut Det ser helt slätt ut men det kan både vara skarvar och lutningar som gör det svårt att ta sig fram. Man tror att taktila (kännbara) markplattor kan visa vägen för synskadade, men finns det andra plattor i närheten är det svårt att urskilja dem när man använder den vita käppen. Stora öppna ytor kan vara ett problem ur orienteringssynpunkt. Är ytan helt slät, kan lösningen vara att lägga ett kännbart (taktilt) stråk runt eller tvärs över. Är ytan ojämn, t.ex. av smågatsten så kan släta gångstråk av asfalt eller stora hällar tvärs över eller runt den stora, öppna ytan fungera. Denna lösning fungerar bra för både synskadade och rörelsehindrade. Det är viktigt att veta att den här typen av plattor inte känns så bra som den syns. En kännbar varningsplatta kan aldrig ersätta en kant. BYGG KLOKT ANSER ATT: Gångytor ska vara släta och hårda. Asfalt, hällar eller annan hårdgjord yta är bra. Minimibredd på släta gångstråk ska vara 90 cm. Lutningen på en gångväg eller annan yta får inte överstiga 1:50 i gångriktning eller sidolutning. Bra markering vid busshållplats.

14 Ränndalar ska göras flacka och breda eller täckas över helt. Kantstenen vid övergångsställen ska ha en cm bred avfasad kant (ramp). Lutningen på kantstensrampen ska inte överstiga 1:20. Övergångsställen och passager ska ha en kantsten på minst 6 8 cm. Detta gäller ej rampen som ska ha 0-kant. Busshållplatser och övergångsställen/passager ska ha en kontrasterande kant i ljus färg då mörk färg lätt kan uppfattas som ett hål. Perrongkanter ska ha en bred vit varningsmarkering. På insidan av kontrastmarkeringen kan en kännbar (taktil) varningskant läggas. Enstaka trappsteg ska kompletteras med ramp. Både trappsteg och ramp ska vara kontrastmarkerade. Perrong med kontrast och kännbar varningsmarkering. Här har ränndalen gjorts grundare och bredare. Bäst är att helt täcka över den. BFS 2003:19 HIN 1 Allmänna platser 12Fysiska hinder såsom nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter skall undanröjas. Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

15 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ramper Får ramper se ut hur som helst? Nej, egentligen inte men många rampbyggare utgår från sina egna föreställningar om vad som kan tänkas fungera. Men, om lutningen är som den bör vara, vilplanen finns där och ramperna även är utformade så de smälter in i miljön, då blir man lycklig! BYGG KLOKT ANSER ATT: Ramper ska vara permanenta och anpassas till omgivande miljö ifråga om material, placering och utformning. En ramp bör vara 1,3 m bred. En ramp bör inte vara brantare än 1:20 men helst flackare. En ramp med lutning 1:12 kan vara max 6 meter. En ramp med lutning 1:20 kan vara max 10 meter. Mellanliggande vilplan ska vara minst 2 m långa. Rampen får inte vara svängd eller luta i sidled. Rampen ska ha ledstång på bägge sidor. Ledstången ska vara i kontrasterande färg mot omgivningen och börja och sluta 30 cm före och efter rampen. Den här rampen smälter bra in i miljön. En nivåskillnad som överstiger 0,5 m ska kompletteras med hiss

16 Friytan framför en dörr bör vara minst 2x2m. Avåkningsskydd ska finnas för att öka säkerheten (minst 5 cm högt). Rampen ska ha jämn och hård beläggning. Skissen visar principen för att mäta lutning. Skissen är inte skalenlig. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 6 Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas. Allmänna platser 16 Fysiska hinder så som nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter skall undanröjas. Den här rampen är för brant för att kunna användas självständigt. Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid , Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

17 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Färg och kontrast Bygg klokt tar inte ställning för vilka färger som ska användas, vi tar utgångspunkt från gråskalan där svart och vitt ger bästa kontrast. Mörk färg mot ljus kan även vara mörkblå mot ljusgul, mörkgrön mot vit etc. BYGG KLOKT ANSER ATT: För att få en bra kontrast måste skillnaden mellan färger som används ha en ljuskontrast på minst 0,40 enheter enligt NCS (Natural Color System). Viktiga punkter, som hissar, dörrar, informationsdiskar och pelare i byggnader och på allmänna platser ska vara i god kontrast mot omgivningen. För att öka rumsuppfattningen bör golv och väggar vara i kontrasterande färg. Glasade ytor som har dålig kontrast mot omgivningen ska vara kontrastmarkerade tvärs över ytan. Markeringen ska vara ca 20 cm bred och placerad på 90 resp. 150 cm höjd. Dessutom ska det finnas en kontrasterande kant några cm från golvet. Alla trappor ska vara kontrastmarkerade på första och sista plansteget. Här är dörrar och korridorer tydligt markerade. Pelare med bra kontrast. Bra markering av trappa.

18 Nivåskillnader, som enstaka trappsteg, kanter och lutningar, ska vara kontrastmarkerade. Att ha kontrasterande färglinjer i golvet som visar vägen är bra, men de bör vara minst 10 cm breda. Dessa kontrastmarkeringar bör också gå att känna (taktil kontrast). Skarpa linjer eller mönster i golv som är ologiska och inte leder någonstans kan försvåra orienteringen. Blanka golv bör undvikas. Dessa kontraster syns bra. Ljusa färger är oftast bättre att använda som varning då mörka färger lätt kan uppfattas som ett hål. Manöverdon till dörröppnare, nödutgångar och trapphus samt ledstänger ska vara kontrastmarkerade. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 7 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering skall undanröjas. Allmänna platser 13 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall undanröjas. Tydlig markering vid busshållplats Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid och Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3:4 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

19 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Skyltar och informationssystem Tydliga och logiska informations och skyltsystem är något som vi alltid eftersträvar. Generellt gäller att ju tydligare och enklare skyltar desto fler kan använda och förstå dem. För vissa behövs ändå alternativa skyltar och särskild placering av dem. I föreskrifter och lagstiftning omnämns personer med orienteringssvårigheter; hörselskadade/ döva, synskadade, personer med läs och skriv-svårigheter samt med kognitiva funktionshinder. Oftast syns ljusa bokstäver bättre på mörk botten än tvärtom. BYGG KLOKT ANSER ATT: Utöver en allmänt sett god och tydlig skyltning så ska skylten, vara i god kontrast, helst ljusa bokstäver mot mörk botten. Korta ord kan vara i versaler, men om texten består av fler eller långa ord bör den stå med gemener. Skyltar som är högt placerade ska kompletteras med en lägre skylt som synsvaga kan gå nära intill och läsa (ca 10 cm läsavstånd). Texten kan vara kompletterad med symboler (piktogram). Fasta skyltar som sitter där vi förväntar oss t.ex. vid dörrar och Har man svårt att läsa skyltar som sitter högt upp så kan information i golvet vara ett alternativ. För många kan en bildsymbol underlätta.

20 hissar, ska kompletteras med punktskrift. Placera namnskyltar på väggen ca cm från golvet, på den sida om dörren där dörrhandtaget är placerat. Minimimåttet på en skylttext bör vara 15 mm. Lokaler där barn vistas, som skolor och daghem, bör ha skyltar som sitter lägre. Kort information som rumsnummer och enstaka bokstäver (helst i versaler) kan vara i positiv relief (upphöjda) så att de går att känna. Då kan reliefen ersätta punktskriften. Minst en display/digital skylt ska sitta så lågt att det går bra att komma intill och läsa samt vara kompletterade med tal (skärmläsare). Att ha olika färger på olika våningsplan är också ett informationssystem; röda dörrar på plan 1, blå på plan 2 etc. Här sitter skylten lågt och är lättläst, dessutom är den försedd med tal. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 8 Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas. Allmänna platser 14 Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas. Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid , Bygg för alla utgiven Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

21 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Fast inredning och utstickande byggnadsdelar Byggd miljö som omfattas av bygglagstiftningen gäller inte bara golv, dörrar och väggar utan även den fasta inredningen. Här nedan kommer ett antal exempel. BYGG KLOKT ANSER ATT: Informationsdiskar och liknande ska ha en del som är så låg att personer i rullstol kan få kontakt med personalen. En del av klädhängarna ska sitta så lågt att det går att nå dem från en rullstol. Klädhängare/hatthyllor ska avskärmas så att man inte riskerar att gå rakt in i dem och skada sig. Friliggande trappor ska avskärmas så att man inte kan gå in under dem och skada sig. Detta nybyggda hus har en balkong som sitter i ansiktshöjd! Den här typen av hinder måste ovillkorligen vara inbyggd eller förankrad i marken. Stolpar, brevlådor, tidningslådor etc. som står olämpligt ska flyttas eller kontrastmarkeras. Pelare ska kontrastmarkeras Hyllor/frysdiskar och liknande ska kunna nås av alla. Kassorna ska vara utformade så att personer i rullstol obehindrat kan använda dem. Det ska finnas en tydlig anvis- Man känner sig välkommen när man kan få kontakt med personalen.

22 ning om var man kan vända sig om varor är svåra att hitta eller nå (t.ex. ringklocka eller intern telefon). Alla fast installerade tekniska system som tex. pristerminaler ska ha en tydlig bildskärm i god kontrast och ska kunna läsas av alla. Alla bildskärmar ska vara kompletterade med skärmläsare (tal). Friliggande trappa som är lätt att gå in i och skada sig på. Kölappsautomater bör sitta i anslutning till entrén, ha en lågt placerad display och vara försedd med tal. BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler 11 Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning skall undanröjas. Allmänna platser 13 Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering skall undanröjas. Varor ska kunna nås av alla. Se även: Bygg ikapp Handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid. 80, , 167 Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid och Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

23 Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Angöring och parkering BYGG KLOKT ANSER ATT: Det ska alltid gå att stanna för av- och påstigning vid en entré. Passagen ska vara fri från hinder vid entrén. Inga cykelställ eller planteringar i vägen. PARKERINGSPLATSER SOM ÄR AVSEDDA FÖR PERSONER SOM HAR PARKERINGSTILL- STÅND SKA: Vara markerade med handikappsymbolen i gatan. Vara skyltad med p-plats- och handikappsymbol. Avgränsas med tydliga linjer. P-platserna ska vara minst 5 m breda. Ligger p-platsen intill en gångyta kan denna användas vid på/avstigning och själva p-platsen vara smalare. P-platser längs med en trottoar ska vara minst 7 m långa. P-platsen ska vara dimensionerad så att bildörrarna på bägge sidor kan öppnas helt. Avståndet mellan p-plats och entré bör inte överstiga 5 10 meter. P-platsen får luta max 1:50 De här p-platserna är bra skyltade. Det är bra om parkeringen ligger nära huvudentrén.

24 Finns kantsten vid p-platsen ska det finnas en avfasad 0-kantsramp framför eller helst bakom bilen. Trottoaren/gångbanan bredvid p-platsen ska vara fri från hinder för att ev. kunna gå av och på via ramp på bilens sida. BFS 2003:19 HIN 1 Allmänna platser 17 Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon skall undanröjas. Markbeläggningen bör vara fast, jämn och halkfri. Se även: Bygg ikapp handikapp utgiven av Svensk Byggtjänst sid Enklare utan hinder utgiven av Boverket sid Bygg för alla utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3 De Handikappades Riksförbund Neurologiskt Handikappades Riksförbund Reumatikerförbundet Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade Synskadades Riksförbund

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse

Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse Synskadades Riksförbund 2010-04-30 Policydokument om tillgänglig närmiljö - framtaget av SRF:s tillgänglighetsnätverk efter principer fastställda av SRF:s förbundsstyrelse Innehåll Inledning... 1 Ledstråk...

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ)

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Branka Majkić arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig av tillgänglighet branka.majkic@bbh.se

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen 001 Typsnitt (HIN) Typsnitt som är linjära är enkla och lättlästa. De är inte kursiva och är ganska jämntjocka. Exempel

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet?

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Seminarium om oskyddade trafikanter NVF Malmö 26 april 2007 Professor Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola 070426 Personerna och hindren Tillgänglighet

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Policy för tillgänglig och användbar närmiljö. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Policy för tillgänglig och användbar närmiljö. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Policy för tillgänglig och användbar närmiljö Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 1 Inledning...3 Definitioner...3 Ledstråk...4 Övergångsställen...7 Gångpassager...8 Refuger...8 Gång- och cykelbana...9

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning A. Inledning och syfte 3 B. Allmän plats och område 4 C. Gångyta 4 D. Avfasning 5 E. Ramp och trappa 5 F. Ledstång/balansstöd 6 G. Hiss 6 H. Kontrast 6 I. Varningsmarkering 6 J. Skyltning

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Lösningar i Norden Likheter och olikheter

Lösningar i Norden Likheter och olikheter Island Färöarna Lösningar i Norden Likheter och olikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Seminarieplatser 2008-2012 2012-06-12 1 2012-06-12

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2008-02-25 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Hur tillgänglig är din fastighet?

Hur tillgänglig är din fastighet? Hur tillgänglig är din fastighet? Guide för tillgänglighetshöjande åtgärder i flerbostadshus Datum: 2017-03-30 1 Innehåll Inledning..3-4 Parkering och angöring... 4 Gångvägar, snöröjning... 5-6 Trapphusentré,

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007

Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa. Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 Förbättrad tillgänglighet i centrala Trosa Förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet Februari 2007 2 Innehåll Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Förutsättningar 6 Funktionella brister i vägnätet 6 Riktlinjer

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB

Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB Lofoten Färöarna Løsninger i Norden Likheter og ulikheter Karin Renström Seniorkonsult Trafikplanering, Vectura Consulting AB karin.renstrom@vectura.se Svolvær, Lofoten 2012-04-19 1 2012-04-19 2 Övergångsställen/Kryssningssteder

Läs mer

Information och skyltning

Information och skyltning Information och skyltning Information måste lämpa sig för alla Skyltar och information som gjorts enbart med tanke på hörsel eller syn skall alltid kompletteras på så sätt, att personer som saknar någotdera

Läs mer

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006

Långsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Långsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill och Linda Åberg, Samhällsbyggnadskontoret juli 2006 Inventeringen genomfördes under juli 2006 av Linda Åberg och Susanna Rudehill. Denna rapport

Läs mer

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola

Tillgänglighetsinventering. - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tillgänglighetsinventering - av Österslättskolan,Klockebackskolan, Norrevångskolan, Möllegårdens skola och Hällaryds skola Tyréns AB December 2005 Denna utredning har utförts under november-december 2005

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2007-02-12 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn,

Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Tillgänglighetsinventering av Strandpromenaden, Näsviken, Kungsgatan, Regeringsgatan, Hamngatan, Erik Dahlbergsvägen, Ågatan, Vägga fiskhamn, Gustavsborg, Lasarettet och centrala delar av Mörrum Tyréns

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan Tillgänglighetsinventering av Folkoperan 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4 Läsanvisning...

Läs mer

Rapport. Inventering av tillgängligheten inom Apoteksskogens

Rapport. Inventering av tillgängligheten inom Apoteksskogens Rapport Inventering av tillgängligheten inom Apoteksskogens bostadsområde bild 1 1 Uppdrag Uppdraget omfattar inventering av områdets inre och yttre miljö ur ett funktionshinderperspektiv och enligt Enkelt

Läs mer