Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler"

Transkript

1 Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan

2 Innehåll Inledning... 2 Inventera era lokaler... 2 Mer information finns i hjälptexterna... 2 Gör en åtgärdsplan... 2 Checklista för tillgängliga lokaler... 3 Allmänt... 3 Yttre miljö... 3 Entrén till Brottsofferjouren... 4 Inre miljö på Brottsofferjouren... 5 Hjälptexter med mer information... 7 Ansvar... 7 Information på webbplatsen... 7 Parkeringsplats... 7 Av- och påstigningsplats... 7 Sittplats i anslutning till entrén... 7 Gångvägen... 7 Entrén... 8 Dörrar... 8 Trösklar Hissar Stora glasytor Trappor Ledstänger Toaletter Astma, allergi och annan överkänslighet Ljud- och ljusmiljö Utrymningslarm Skyltar Besöksstolar Fördjupad information Mall för åtgärdsplan Sida 1 av 14

3 Inledning Den här checklistan innehåller ett antal frågor och påståenden för att ta reda på hur tillgängliga Brottsofferjourens lokaler är ur ett funktionshinderperspektiv. Påståendena utgår i huvudsak från Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler) och på allmänna platser. BFS 2011:13 HIN 3. Publika lokaler är till exempel bibliotek, restauranger och vårdcentraler. En privat läkarmottagning i ett flerbostadshus har ansetts vara en publik lokal. Men rättsläget är oklart och det går inte med säkerhet att säga om en brottsofferjour är en publik lokal eller inte. Det viktiga är vår egen ambition att vara så tillgängliga som möjligt för alla brottsutsatta oavsett funktionsförmåga. Genom att svara på frågorna får du en överblick av jourens tillgänglighet. Inventera era lokaler Skriv ut checklistan. Ta med den och undersök direkt på platsen. Du behöver en penna, ett måttband en kontrastmätare och en lutningsmätare. Kontrastmätare och lutningsmätare finns att låna på Brottsofferjouren Sverige. Fotografera gärna det ni undersöker, vare sig det är parkeringsplatsen, hissen eller toaletten. Mer information finns i hjälptexterna Avsnittet med hjälptexter finns för att göra det lättare att fylla i checklistan. I checklistan är några ord fetmarkerade. Då finns det mer information i hjälptexterna, som följer samma ordningsföljd som checklistan. Därför kommer hjälptexterna inte i bokstavsordning. Behöver du fördjupad information finns tips på bra länkar efter hjälptexterna. Gör en åtgärdsplan När du har inventerat era lokaler genom att ta ställning till påståendena är det dags att göra en åtgärdsplan. Sist i dokumentet hittar du tips för att göra en enkel åtgärdsplan. I den beslutar jouren om vilka insatser som kan göras för att förbättra tillgängligheten. Sida 2 av 14

4 Checklista för tillgängliga lokaler Inventering om tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv för Brottsofferjouren i: Datum: Jag/vi som gör inventeringen heter: Min funktion på jouren är: Allmänt Vilken upplåtelseform har Brottsofferjouren för sin lokal? (sätt kryss) a) Hyreskontrakt med fastighetsägaren b) Andrahandshyresgäst c) Annat alternativ Det finns information för besökare om tillgänglighet med text och bilder på Brottsofferjourens webbplats. Yttre miljö Det finns en parkeringsplats inom 25 meter från entrén, reserverad och skyltad för personer med funktionsnedsättning. Det finns en av- och påstigningsplats för egen bil, taxi eller färdtjänst i direkt anslutning till entrén. Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén. Det finns en sittplats vid entrén. Sida 3 av 14

5 Gångvägen från parkeringsplats, av- och påstigningsplatsen eller hållplats är utan passage via trappor, kantsten eller lutningar med större nivåskillnader. Markbeläggningen på gångvägen har hårdgjord yta. Ytan är jämn och halkfri. Entrén till Brottsofferjouren Entrén är i marknivå. En eventuell trappa/trappsteg fram till entrédörren är kompletterad med en ramp eller hiss. Det finns ledstänger som det är möjligt att greppa om längs alla trappor. Trappor är kontrastmarkerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn. Det finns en ringklocka. Den är placerad så att rullstolsanvändare kan nå den. Entrédörren har en dörröppnare. Den är placerad så att en rullstolsanvändare kan nå den. Svepytan för dörrar med öppnare är kontrastmarkerad på golvet. Entrédörren har ett fritt passagemått på minst 84 centimeter meter när den är uppställd i 90 grader. Dörröppningen har inga trösklar. Eventuella trösklar är högst 1,5 centimeter och avfasade. Det finns inte skrapgaller eller dörrmattor som är tunga att rulla över eller med kanter som är svåra att passera. Dörrar eller dörrkarmar har god kontrast i ljushet mot omgivande väggar. En eventuell hiss är minst 1,1 x 1,4 meter. Utrymmet framför hissen är minst 1,5 x 1,5 meter. Sida 4 av 14

6 Hissdörren har ett fritt passagemått på 90 centimeter. Hissdörren öppnas automatiskt. Anropsknapp (hitknappen), hisspanel och nödlarm kan användas av personer med nedsatt syn eller som använder rullstol. Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är tydligt markerade. Inre miljö på Brottsofferjouren Besökare/medarbetare kan ta sig mellan olika rum utan att passera trappor/trappsteg. Trappor är kontrastmarkerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn. Det finns ledstänger som är möjliga att greppa om längs alla trappor och eventuell ramp. Dörrar eller dörrkarmar har god kontrast i ljushet mot omgivande väggar. Innerdörrar har ett fritt passagemått på minst 84 centimeter. Dörröppningen har inga trösklar. Eventuella trösklar är högst 1,5 centimeter och avfasade. Stora glasytor som kan misstas för dörröppningar är tydligt markerade. Möbleringen ger tillräckligt med manöverutrymme, det vill säga att det inte finns möbler eller andra föremål som kan hindra framkomligheten. Det finns en toalett som även fungerar för personer som använder eldriven rullstol. Brottsofferjouren använder oparfymerade städprodukter och tvål. Sida 5 av 14

7 Det finns inte växter som kan vara allergiframkallande. Brottsofferjourens avråder sina medarbetare från att använda parfym och andra starka dofter. Brottsofferjouren har förbud mot pälsdjur (utom ledarhund eller annan hund i tjänst) att vistas i lokalerna. Det är bra ljudförhållanden i Brottsofferjourens lokaler. Det är bra ljusförhållanden i Brottsofferjourens lokaler. Alla utrymningslarm är både akustiska och visuella. Skyltar, symboler och texter är utformade så att de är lätta att läsa och placerade så att de är lätta att upptäcka. Det finns besöksstolar med ryggstöd, armstöd som når förbi sittytans framkant och en sitthöjd på cirka 50 centimeter. Sida 6 av 14

8 Hjälptexter med mer information Fastighetsägarens ansvar Ansvaret för att åtgärda ett enkelt hinder enligt Boverket ligger främst på fastighetsägaren. Det ekonomiska ansvaret är en förhandlingsfråga mellan hyresgäst och fastighetsägare. På allmänna platser är det huvudmannen som är ansvarig att åtgärda lätt avhjälpta hinder. Information på webbplatsen När Brottsofferjouren har information på sin webbplats om tillgänglighet kan besökaren själva avgöra om jourens lokaler är tillgängliga för honom eller henne. Besökaren blir förberedd och jouren kan också få möjlighet att föreslå alternativa möjligheter för kontakt. Parkeringsplats Parkeringsplats, skyltad och reserverad för personer med begränsad rörelseförmåga, ska helst finnas 10 meter och högst 25 meter från entrén. Från parkeringsplatsen ska det vara möjligt för en rullstolsanvändare att komma upp på trottoaren. Kantstenen ska vara helt avfasad i minst 90 centimeter. Av- och påstigningsplats Ett ställe där till exempel färdtjänst och taxi kan stanna, en så kallad angöringsplats, ska finnas nära entrén. Avståndet till entrén ska vara högst 25 meter, helst inte längre än 10 meter. Från av- och påstigningsplatsen ska det vara möjligt för en rullstolsanvändare att komma upp på trottoaren. Kantstenen ska vara helt avfasad i minst 90 centimeter. Sittplats i anslutning till entrén Det bör vara möjligt att sitta innanför entrén inom synhåll för taxi, färdtjänst med mera och samtidigt vara skyddad från väder och vind. Gångvägen Gångvägen får inte ha trappor, trappsteg eller branta lutningar i färdriktningen, högst 1:20 (5 %) på kortare sträckor på max 10 meter. Dock kan lutningen 1:12 (8,3 %) på max 6 meter accepteras. Lutning i sidled får inte vara brantare än 1:50 (2 %). Sida 7 av 14

9 Personer med svårt att se kan snubbla vid oväntade ojämnheter. De flesta personer som använder rullstol eller rollator kan bara ta sig fram på hårdgjord yta. Hårdgjord yta innebär att rullstolens eller rollatorns hjul inte slirar eller sjunker ned i underlaget. Detta gäller även barnvagnar. Exempel på hårdgjort material är asfalt, betongmarkplattor, vattnat stenmjöl och grusgångar med ytbehandlade gångytor. Eventuella dagvattenbrunnar ska placeras vid sidan av gångvägen. Gångvägen ska inte heller vara hal eller bli hal vid regn. Entrén Utgångspunkten ska vara att alla besökare ska kunna kan komma in i lokalen genom samma entré. Entrén ska vara i marknivå eller kompletteras med hiss eller ramp. Rampens lutning ska vara högst 1:20 (5 %). Lutning max 1:12 (8,3 %) kan accepteras där flackare lutning inte är möjlig). Helst bör rampen delas upp med vilplan var femte meter. Det får vara max 50 centimeters nivåskillnad mellan vilplanen. Rampen ska ha ledstång och minst 4 centimeter avåkningsskydd på bägge sidor. Framför dörren ska finnas en plan, hård yta på minst 1,5 x 1,5 meter där en rullstol får plats när dörren öppnas. Ringklocka eller porttelefon måste placeras så att barn, personer som är kortvuxna eller använder rullstol ska kunna nå den. 1,1 meter över golvet och 70 centimeter från hörn eller hinder. Personer med svårt att se eller röra sig kan snubbla eller fastna i mattor. Mattan ska vara halkfri, ligga still och vara lätt att köra över med rullstol eller rollator. Dörrar Passagemåttet bör helst vara 84 centimeter. Fritt passagemått mäts när dörren är öppnad 90 grader. Innerdörrar är ofta 76 centimeter. Viktigt att något besöksrum har dörrbredd 84 centimeter. Tunga, svåröppnade dörrar ska ha dörröppnare. Om en dörr har dörrstängare ska den också ha dörröppnare. Dörröppningsknappen ska vara lätt att hitta och placeras så att en person som använder Sida 8 av 14

10 rullstol kan nå den utan att behöva backa efter att ha tryckt på knappen. Dörröppningsknappen bör vara kontrastmarkerad och placeras med centrum 80 centimeter över golv eller mark, och minst 70 centimeter men gärna 1,o meter från innerhörn eller dörrbladets framkant. Exempel på placering av dörröppningsknapp hämtad från Fördjupningsblad tillgängliga dörrar, Myndigheten för delaktighet Svepytan för dörrar med dörröppnare markeras i golvet. Det visar att dörren öppnas automatiskt och minskar risken att få dörren på sig. Personer med svårt att se eller bearbeta, tolka och förmedla information kan lättare hitta en dörr om den kontrastmarkerats. Ljushetskontrasten ska vara på minst 0,40 enligt Natural Color System (NCS). Exempel på kontrastmarkerad svepyta och markering av dörrar hämtad från Fördjupningsblad tillgängliga dörrar, Myndigheten för delaktighet Sida 9 av 14

11 Trösklar Trösklar eller andra nivåskillnader kan utgöra ett oöverstigligt hinder även om de är låga. Många personer som använder exempelvis rollator är svaga i sina muskler, har balanssvårigheter och svårt att lyfta. Om en tröskel måste finnas ska den vara så låg som möjligt., helst under 1,5 centimeter meter och avfasad. Hissar Hissen ska bekvämt rymma en rullstol och medhjälpare. Utanför hissen ska det finnas yta som är tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna vända och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. Användare av rullstol ska också kunna komma åt anropsknapp och öppna dörren. Hissdörren bör då vara en automatiskt öppnad skjutdörr med en fri bredd på 90 centimeter. Boverkets byggregler har 80 centimeter som minimum för passagemått. Anropsknapp (hitknappen), hisspanel och nödlarm ska vara lätta att hantera och att avläsa både visuellt och taktilt. Hissar bör ha knappar med punktskrift eller siffror i relief. Man ska kunna känna en tydlig skillnad mellan nödlarm och stoppknapp. Det bör finnas tal i hissen, som informerar om vilken våning man befinner sig på. Det underlättar orientering för den som inte ser. Stora glasytor En stor glasyta kan vara svår att upptäcka. Därför är det viktigt med en tydlig markering av glaset. Alla personer men framför allt personer med svårt att se eller bearbeta, tolka och förmedla information kan förväxla en stor glasyta i dörren med att den står öppen. Markeringarna bör placeras strax under ögonhöjd för stående (cirka 1,5 meter) och även lägre ner så att markeringen kan uppfattas av personer som använder rullstol, kortvuxna och barn (cirka 90 centimeter). Bredden på markeringen bör vara 20 centimeter och inte genomskinlig. Trappor Personer med svårt att se eller svårt att bearbeta, tolka och förmedla information kan uppfatta nivåskillnaden om trappan förses med kontrastmarkering. Kontrastmarkeringens friktion ska inte vara så hög att det kan innebära risk för snubbling. Sida 10 av 14

12 Kontrastmarkering trappa, exempel. Markera trappans första och sista steg med färg som kontrasterar i ljushet mot det omgivande golvet. Ljushetskontrasten ska vara på minst 0,40 enligt Natural Color System (NCS). Kontrastrundlar ska vara minst 5 centimeter och med 3 centimeters avstånd mellan dem. Ledstänger Ledstång bör finnas på båda sidor om trappan och sitta på höjden 0,9 meter. Ledstängerna ska sträcka sig 30 centimeter förbi översta och nedersta stegframkanten och vara cirka 4-4,5 centimeter i diameter. Toaletter Där det finns toaletter bör det även finnas minst ett toalettutrymme som kan användas av personer med eldriven rullstol. Det förutsätter att rummet är tillräckligt stort (2,2 x 2,2 meter) så att man lätt kan vända med rullstolen, och att det finns tillräckligt med fritt utrymme (90 centimeter) på båda sidor om toaletten. Bilderna är hämtade ur Fördjupningsblad Tillgängliga toaletter, Myndigheten för delaktighet. Sida 11 av 14

13 Dessutom ska det finnas armstöd på båda sidor om toalettstolen. Bredden mellan armstöden ska vara 60 centimeter. Måttet mellan toalettstolens centrum, och vägg ska vara 1,1 meter. Armstöden ska vara 80 centimeter höga. Om det inte finns något toalettrum med ovanstående mått är det bra att uppge måttet på det största toalettrummet så att besökaren själv kan bedöma om toaletten är tillgänglig för henne eller honom. Astma, allergi och annan överkänslighet Personer med astma, allergi eller annan överkänslighet ska kunna besöka Brottsofferjouren och vistas i lokalerna. Parfymerade städprodukter och tvål kan orsaka besvär för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Lokalen bör också vara fri från växter som är allergiframkallande. Astma- och Allergiförbundet har goda exempel på växter som kan ge vägledning i era växtval. Parfym kan orsaka stora besvär för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Personer med pälsdjursallergi ska kunna vistas i lokalerna utan att få besvär. Förbud mot pälsdjur gäller inte ledarhund eller annan hund i tjänst. Ljud- och ljusmiljö Förutsättningar för en god ljudmiljö är att buller och andra störande element så långt som möjligt elimineras eller dämpas. Bra ljusförhållanden förutsätter att ljusnivån är tillräcklig. Lokalens belysning ska underlätta läppavläsning. Ljuset får inte blända, bland annat ska bländande dagsljus kunna skärmas av. Det kan man göra med persienn, markis eller gardin. Utrymningslarm Personer med svårt att höra behöver ett synbart utrymningslarm till exempel lampor som blinkar vid brand eller annan fara. Akustiska och visuella larm bör även finnas på alla toaletter. Skyltar Skyltar och symboler ska vara lätta att upptäcka och läsa. Det ska vara en bra ljushetskontrast mellan text och skyltbotten och ytan ska Sida 12 av 14

14 inte avge reflexer. Skyltar eller symboler bör placeras inom intervallet 1,4 1,6 meter över golvet så att det är lätt att komma nära skylten. Besöksstolar Besöksstolar bör ha en sitthöjd på cirka 50 centimeter, ryggstöd, stadiga armstöd på cirka 65 centimeter över golv. Armstöd skall minst nå fram till sittytans framkant. Sida 13 av 14

15 Fördjupad information Du hittar mycket mera information om tillgänglighet på Myndigheten för delaktighets webbplats tillganglighet/2012-fordjupningsbladtillgangliga-dorrar.pdf tillganglighet/2012-fordjupningsbladtillgangliga-toaletter.pdf Mall för åtgärdsplan 1. Lista de hinder som upptäckts vid inventeringen, det vill säga de punkter du/ni inte har bockat av i checklistan. 2. Diskutera olika åtgärdsförslag. 3. Besluta om när och hur åtgärderna ska utföras: Åtgärda direkt? Åtgärda nästa verksamhetsår? Åtgärda genom dialog med hyresvärden? Åtgärda genom kontakt med huvudmannen för den allmänna platsen (oftast kommunen)? Inte möjligt att åtgärda 4. Besluta om vem som ansvarar för att varje åtgärd genomförs. 5. Bestäm tid för uppföljning. Koppla uppföljningen till varje års verksamhetsplan och verksamhetsberättelsen. Sida 14 av 14

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen 001 Typsnitt (HIN) Typsnitt som är linjära är enkla och lättlästa. De är inte kursiva och är ganska jämntjocka. Exempel

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ)

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Branka Majkić arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig av tillgänglighet branka.majkic@bbh.se

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda!

Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! Enkelt avhjälpt i lokaler dags att åtgärda! 2 Hinder ska åtgärdas Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program 2013-03-27 Handikappolitiskt program I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. 2013-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Direktiv...3

Läs mer

Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER

Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER Vad är Tillgänglighetsdatabasen (TD)? En databas har utvecklats för att kunna ge aktuell och tillförlitlig information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan Tillgänglighetsinventering av Folkoperan 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4 Läsanvisning...

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Information till FH-rådens sekreterare

Information till FH-rådens sekreterare Information till FH-rådens sekreterare MR-frågor och ombudsmän Brukarinflytande / FH-rådens roll Program för delaktighet 2011-2016 Modell för tillgänglighetsinformation S:t Julian 2015 Funktionshinderombudsman

Läs mer

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Innehåll Angöring, parkering... 3 Ny huvudbyggnad... 3 Allmänt om lokaler... 3 Passage från entrédörr till reception... 4 Kapprum...

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet

Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet Kontrollprogram fo r tillga nglighet och anva ndbarhet hjälp för byggherrar och projektörer vid nyproduktion, tillbyggnad och ändringar av byggnader Uppdaterad 2012-03-19 Inledning Kontrollprogrammet för

Läs mer

Hur tillgänglig är din fastighet?

Hur tillgänglig är din fastighet? Hur tillgänglig är din fastighet? Guide för tillgänglighetshöjande åtgärder i flerbostadshus Datum: 2017-03-30 1 Innehåll Inledning..3-4 Parkering och angöring... 4 Gångvägar, snöröjning... 5-6 Trapphusentré,

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

CHECKLISTA. för ökad tillgänglighet

CHECKLISTA. för ökad tillgänglighet CHECKLISTA för ökad tillgänglighet Denna checklista är framtagen av projektet En stärkt röst med hjälp av projektets organisationer: Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Reumatiker, Unga Allergiker, Svenska

Läs mer

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser

Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Checklista för stationer, perronger och busshållplatser Innehållsförteckning Läsanvisning 2 Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet 2 - Förtydligande tagna från TSD:n 3 - Allmänt

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN 2011 INLEDNING Det här är den första tillgänglighetsguide som ges ut i Avesta 2011. Arbetet med ett tillgängligare Avesta har pågått en tid och att tillgängliggöra myndigheter,

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna

Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna Rapport över tillgänglighet Kulturhuset i Ytterjärna Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Kulturhustets lokaler i Ytterjärna för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för personer med

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer RIKTLINJER OCH STANDARDER FÖR FYSISK TILLGÄNGLIGHET VERSION 3-2015 I samverkan med funktionshindersrörelsen i Västra Götaland och dessa kommunalförbund: SIDA 2 VERSION

Läs mer

Version 1.0 2012-01-24. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Version 1.0 2012-01-24. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet Version 1.0 2012-01-24 Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1 Riktlinjer för fysisk tillgänglighet REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS,

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer