Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen"

Transkript

1 Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

2 TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt personer med funktionsnedsättning. På samma sätt som verksamheten informerar om öppettider, inträde och kontaktuppgifter bör det också finnas information om tillgängligheten. FRÅGEFORMULÄRET i den här skriften kan användas för att beskriva hur tillgängliga olika besöksmål är. Svaren är tänkta att presenteras på den egna verksamhetens webbplats, på samma ställe som övrig besöksinformation. FRÅGORNA GER INTE en heltäckande bild och kan inte ersätta en fullständig inventering. De tar endast upp de allra viktigaste tillgänglighetskraven. Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning Stockholm,2010. Handisam Serie: A 2010:8 ISBN-nummer: Handisam har även tagit fram en handbok som ett stöd för att arbeta med tillgänglighet i besöksinformation. Både denna skrift och handboken går att ladda ner på MAN BEHÖVER INTE vara expert på tillgänglighet för att kunna svara på frågorna i formuläret. Som stöd finns hjälptexter. PÅ DE FLESTA FRÅGOR ska ni svara ja eller nej. Om ni vill fördjupa svaren kan ni vid dessa frågor skriva en kommentar. HANDISAM HAR TAGIT FRAM frågeformuläret tillsammans med Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Konsumentverket och Handikappförbunden. Alternativa format kan beställas från Handisam. Postadress: Handisam, Arenavägen 63, Johanneshov E-post: Fax: Telefon:

3 FRÅGA 1 TILL 4 ÄR BAKGRUNDSFRÅGOR FRÅGA 5 TILL 11 HANDLAR OM HUR TILLGÄNGLIGA UTRYMMENA ÄR 1. Uppgifter om vem som kan kontaktas för frågor eller synpunkter om besöksmålet. Kontaktperson: Telefon: 4. Vilken hållplats eller station ligger närmast entrén och hur långt ifrån entrén ligger den? a) Namn på hållplats/station: b) Avstånd till entrén ca: meter Kommentar E-postadress: 2. Vilken yta har de utrymmen dit besökare har tillträde? 4 Ca: Kommentar kvadratmeter 5. Är följande utrymmen utformade så att de fungerar för personer med nedsatt rörelseförmåga? Ja Nej a) Finns parkeringsplats reserverad och skyltad för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från entrén? 5 b) Är gångvägen fram till entrén framkomlig för personer som använder rullstol? 3. Hur många våningsplan fınns det för besökare? c) Är entrén i marknivå, eller om det finns trappsteg fram till entrédörren kompletterad med användbar ramp eller hiss? Ett våningsplan d) Har entrédörren dörröppnare (automatisk eller sådan man aktiverar med knapptryck)? Två våningsplan e) Är dörröppningen till entrén fri från tröskel eller har den en tröskel som är högst 15 millimeter och avfasad? Tre våningsplan Fler än tre våningsplan, ange hur många f) Kan man ta sig från entrén till receptionen eller informationsdisken, till kapprum och toalett, samt till utrymmen som ofta används av besökare utan att passera trappsteg om ramp eller hiss saknas? Kommentar g) Finns det möjligheter att sitta ner och vila under besöket? Kommentar

4 6. Vilket är det fria passagemåttet för entrédörren och andra dörrar som besökare ska passera? (Mäts när dörren är öppnad 90 grader). 8. Är utrymmena utformade så att de fungerar för personer med nedsatt syn eller kognitiva funktionsnedsättningar? Välj Ej relevant om stora glasytor, hiss eller trappa saknas i lokalerna. a) Entrédörren centimeter Andra dörrar a) Är stora glasytor, som kan misstas för öppningar, tydligt markerade? b) Finns taktil markering, punktskrift eller relieftext på hissknapparna? c) Informerar en röst i hissen om vilken våning man befinner sig på? d) Är alla trappor kontrastmarkerade (exempelvis med ljushetskontrast på nedersta och översta trappstegen) så att personer med nedsatt syn enkelt kan se stegen? e) Är dörrar eller dörrkarmar ljusare eller mörkare än omgivande väggar? Ja Nej Ej relevant f) Är viktiga skyltar, symboler och texter utformade så att de är lätta att upptäcka och läsa? Finns det minst en toalett i lokalen som personer med eldriven rullstol kan använda? Toalettutrymmet ska ha en total yta på 2,2 x 2,2 meter och ett fritt utrymme som är 0,9 meter brett på båda sidor om toalettstolen, samt armstöd på båda sidor om toalettstolen. Ja Nej Vi har ingen toalett alls g) Finns en bemannad reception, informationsdisk, kassa eller motsvarande? Kommentarer b) Om nej! Ange det största toalettutrymmets mått och på utrymmen vid sidan av toaletten 9. Finns hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) i nedanstående utrymmen? Ja Nej Ej relevant a) I receptionen, informationsdisken, kassan eller motsvarande. b) I minst ett annat utrymme. Kommentarer

5 10. Uppfylls nedanstående krav för personer med allergi eller överkänslighet? a) Personalen avråds från att använda parfym och andra starka dofter. b) Pälsdjur (utom ledarhund) får inte vistas i lokalerna. c) Gröna växter som många är allergiska mot (till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris) får inte finnas i lokalerna. d) Oparfyrmerat rengöringsmedel används vid städning. Ja Nej FRÅGA 12 HANDLAR OM TILLGÄNGLIG VERKSAMHET 12. Beskriv på vilket sätt ni arbetar för att er verksamhet ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga? Det kan bland annat handla om möjligheten att ta fram informationsmaterial i alternativa format, att man har stora provhytter eller att det finns audioguider till låns för att ta del av utställningar. Här kan ni också ta upp om det finns möjlighet till personlig vägledning vid behov. Kommentarer Kan alla, oavsett funktionsförmåga, uppfatta larmsignaler och använda utrymningsvägarna vid brand? Ja Nej b) Om ja, Vilka åtgärder har ni genomfört? Kommentarer

6 HJÄLPTEXTER TILL FRÅGEFORMULÄRET 1. Kontaktperson och adress Namn på kontaktperson behövs för att besökaren ska veta vem som ansvarar för den insamlade informationen och vem man kan kontakta vid upptäckt av fel eller brister. 2. Lokalens storlek Information om lokalytan kan ha betydelse för besökare med funktionsnedsättning (syn, orientering, kognition). 3. Våningsplan Information om antal våningsplan kan ha betydelse för besökare med funktionsned- sättning (syn, orientering, kognition). 4. Närmaste hållplats eller station för kollektivtrafik Information om hur långt det är till närmaste hållplats eller station är viktig för alla som använder kollektivtrafiken men har svårt att gå längre sträckor. Att veta namnet på den station eller hållplats som är närmast besöksmålet är viktig information för alla besökare och gör det möjligt att hitta ytterligare information, exempelvis hållplatsens tillgänglighet och tidtabell. 5. Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga För att besöksmålet ska vara tillgängligt för dem som använder rullstol finns några grundkrav. Man ska kunna ta sig in i byggnaden, genom entrén och till de mest besökta delarna, samt kunna använda en toalett. a) Parkeringsplats, skyltad och reserverad för personer med begränsad rörelseförmåga, ska helst finnas 10 meter och högst 25 meter från entrén. Det ska vara möjligt att komma upp på en eventuell trottoar och en avfasning av trottoarkanten får inte blockeras av en parkerad bil. b) Gångvägen fram till entrén ska vara framkomlig. Det innebär att markbelägningen är fast, jämn och utan kanter. Den ska inte heller vara hal. Gångvägen får inte ha trappor, trappsteg eller branta lutningar i färdrikningen, högst 1:20 på kortare sträckor på max 10 meter. Dock kan lutningen 1:12 på max 6 meter accepteras. Lutning i sidled får inte vara brantare än 1:50. c) Entrén ska vara i marknivå eller kompletteras med hiss eller ramp. Förutsättningar för att en ramp ska fungera för personer med rörelsenedsättning är bland annat att lutningen är högst 1:20 i färdriktningen. Lutningen max 1:12 kan accepteras om flackare lutning inte är möjligt. d) Tunga, svåröppnade dörrar ska ha dörröppnare. Om en dörr har dörrstängare ska den också ha dörröppnare. Dörröppningsknappen ska vara lätt att hitta och placeras så att en en person som använder rullstol kan nå den utan att behöva backa efter att ha tryckt på knappen. e) Dörrar ska vara helt utan tröskel eller ha en låg avfasad tröskel, högst 15 millimeter med flack lutning. Ett sätt att mäta höjden på tröskeln är att lägga en bok ovanpå tröskeln och mäta avståndet från bokens underkant till golvet. f) Människor med begränsad rörelseförmåga ska kunna besöka och använda lokalen. Därför ska nivåskillnader alltid kompletteras med ramp eller hiss. 6. Entrédörr Entrédörren måste vara tillräckligt bred för att en person som använder rullstol ska kunna ta sig in. Boverkets byggregler anger 80 centimeter som acceptabelt passagemått när dörren är uppställd i 90 grader. 7. Toalett Där det finns toaletter bör det även finnas minst ett toalettutrymme som kan användas av personer med eldriven rullstol. Det förutsätter bland annat att rummet är tillräckligt stort (2,2 x 2,2 meter) så att man lätt kan vända med rullstolen, och att det finns tillräckligt med fritt utrymme (90 centimeter) på båda sidor om toaletten Dessutom ska det finnas armstöd på båda sidor om toalettstolen. Om det inte finns något toalettrum med ovanstående mått är det bra att uppge måttet på det största toalettrummet så att besökaren själv kan bedöma om toaletten är tillgänglig för henne eller honom. Mer information om tillgängliga toaletter finns att hämta i Handisams för djupningsblad om toaletter Tillgänglighet för personer med nedsatt syn eller kognitiva funktionsnedsättningar Personer med starkt nedsatt synförmåga ska kunna röra sig självständigt i lokalerna. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar är till exempel orientering, tydlighet, skyltning samt tillgång till personlig vägledning viktigt. a) Det är viktigt att oskyddade glasytor, som kan misstas för öppningar, är markerade, till exempel genom en mörkare eller ljusare bakgrund. Markeringarna bör placeras i ögonhöjd, helst även lägre så att markeringen även kan uppfattas av personer som använder rullstol, kortvuxna och barn. b) Hissar bör ha knappar med siffror i relief och gärna även punktskrift. Anropsknapp, hisspanel och nödlarm ska kunna användas av personer med funktionsnedsätning. Det innebär bland annat att de ska vara lätta att hantera och avläsa både visuellt och taktilt. Man ska kunna känna en tydlig skillnad mellan nödlarm och stopp knapp.

7 c) En röst i hissen som informerar om vilken våning man befinner sig på under lättar orienteringen för den som inte ser. d) Trappor ska kontrastmarkeras, till exempel på nedersta och översta trapp stegen, så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn, med en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt Natural Color System (NCS). Enkelt mätverktyg finns att köpa i färghandeln. e) Dörrar eller dörrkarm ska vara ljusare eller mörkare än omgivande väggar, det vill säga ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. Det bör göras konsekvent. f) Skyltar och symboler ska vara lätta att upptäcka och läsa. Det gäller framför allt skyltar som är viktiga för att kunna orientera sig i byggnaden. Det ska vara en bra ljushetskontrast mellan text och skyltbotten och ytan ska inte avge reflexer. Skyltar eller symboler bör placeras inom intervallet centimeter över golvet så att det är lätt att komma nära skylten. Texthöjden ska vara anpassad efter läsavstånd. En tumregel är att teckenstorleken bör vara cirka millimeter per meters avstånd. Mer information om tillgänliga skyltar finns att hämta i Handisams fördjupningsblad om skyltar. g) En reception, informationsdisk eller liknande dit besökaren lätt kan ta sig underlättar vid första besöket. Speciellt viktigt är det för personer med ned satt syn och personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det är bra om en del av disken är så låg att även personer som använder rullstol kan få ögon kontakt med personen bakom disken. 9. Tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel a) För personer med hörselnedsättning är det viktigt att det finns tillgång till hörselteknisk utrustning (minislinga, teleslinga, mikrofoner) i receptionen, kassan eller informationsdisken dit besökare först och främst vänder sig när de behöver hjälp. b) Det är bra om det finns hörselteknisk utrustning i andra utrymmen som till exempel mötesrum och vissa samlingssalar. Det är viktigt att den hörseltekniska utrustningen fungerar. Dessutom ska mobil hörselteknisk utrustning och teleslingor kunna användas utan att obehöriga kan avlyssna samtalet. Det senare gäller platser där man brukar hålla enskilda samtal. 10. Tillgänglighet för personer med allergi eller överkänslighet Undvik inredning och utrustning som innebär problem för personer med allergi eller överkänslighet. a) Personer med doftallergi eller överkänslighet ska kunna vistas i lokalerna och använda entrén och eventuell uteplats utan att få besvär. Parfym och andra produkter med starka dofter kan vara mycket besvärande. b) Personer med pälsdjursallergi ska kunna vistas i lokalerna utan att få besvär. Förbud mot pälsdjur gäller inte ledarhund. Därför är det en fördel om det vid behov finns en förvaringsplats för ledar-, signal- och servicehundar. c) Växter som kan innebära problem ska inte placeras vid entrén eller tas in i lokalerna. Undvik att ta in kvistar av björk eller sälg och undvik benjaminfikus i entrén. Mer information om allergi och överkänslighet finns att läsa på d) Det ska vara lätt att hålla rent. Den verksamhetsansvariga bör se till att städning sker med oparfymerade städprodukter och att tvålar och handdisk medel följer Astma- och allergiförbundets rekommendationer Larm och utrymning Oavsett funktionsförmåga ska man själv kunna ta sig in i lokalen, förflytta sig invändigt och ta sig ut eller förflytta sig till en säker plats vid ett eventuellt nödläge. Larmet ska såväl synas som höras. 12. Tillgänglig verksamhet För att få reda på hur tillgänglig verksamheten är på det specifika besöksmålet kommer frågeformuläret i de flesta fall att behöva kompletteras med ett antal verksamhetsspecifika frågor. Det kan handla om möjligheten att ta fram informationsmaterial i alternativa format, att det finns större provhytter eller möjligheten att få låna en audioguide för att kunna ta del av en utställning. Den öppna frågan är tänkt att användas innan man har utformat specifika frågor för verksamheten. Här kan de ansvariga, i fri text, beskriva vad man hittills har gjort för att förbättra tillgängligheten för besökare. Detta kan sedan redovisas under rubriken Övrig information i sammanställningen av besöksinformationen.

8 14 ANTECKNINGAR

9 Frågeformulär för dig som ska informera om tillgänglighet i din besöksinformation I VARDAGSLIVET och inför semestern, utflykten, restaurangbesöket eller kulturevenemanget söker vi information. Det kan till exempel handla om öppettider, kontaktuppgifter, föreställningar och prisuppgifter. För den som har en funktionsnedsättning är det extra viktigt att också få information om tillgängligheten innan man kommer fram till en plats. Att informera om tillgänglighet bör vara lika självklart som att ge övrig besöksinformation. FRÅGEFORMULÄRET i den här skriften kan användas för att beskriva hur tillgängliga olika besöksmål är. Svaren är tänkta att presenteras på den egna verksamhetens webbplats, på samma ställe som övrig besöksinformation. HANDISAM HAR OCKSÅ tagit fram en handbok med råd och förslag om hur du kan gå tillväga. Den går att laddas ned eller beställas på BÅDA SKRIFTERNA ÄR FRAMTAGNA i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Handikappförbunden, Boverket och Konsumentverket. HANDISAM, MYNDIGHETEN för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. Myndigheten arbetar för ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Tillgängliga konferenser där alla kan delta och medverka oavsett funktionsförmåga

Tillgängliga konferenser där alla kan delta och medverka oavsett funktionsförmåga Tillgängliga konferenser där alla kan delta och medverka oavsett funktionsförmåga En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga,

Läs mer

Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler Sid 1

Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler Sid 1 Självskattning av tillgänglighet i stadens lokaler Sid 1 Bakgrund och syfte Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla det ställer krav på flera olika sätt. Ett är hur de lokaler vi bedriver

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgängliga verksamheter i en stad för alla

Tillgängliga verksamheter i en stad för alla Tillgängliga verksamheter i en stad för alla Tips på hur du kan göra din verksamhet framkomlig och välkomnande för personer med funktionsnedsättning Stockholm en stad för alla Stockholms stad arbetar

Läs mer

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler Tillgängliga vallokaler Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler Om checklistan Detta dokument är framtaget för att vara ett stöd för kommunerna i arbetet med att välja ut och utforma

Läs mer

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler

Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler Tillgängliga vallokaler Checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler Om checklistan Detta dokument är framtaget för att vara ett stöd för kommunerna i arbetet med att välja ut och utforma

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program 2013-03-27 Handikappolitiskt program I Gagnefs kommun ska ingen känna sig hindrad av sin funktionsnedsättning. 2013-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Direktiv...3

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Utredning om vallokalernas förenlighet med vallagens krav i valet 2018

Utredning om vallokalernas förenlighet med vallagens krav i valet 2018 1 (70) Utredning om vallokalernas förenlighet med vallagens krav i valet 2018 Vallokaler Följande vallokaler nyttjades för respektive valdistrikt i valet till riksdag, kommun och landsting 2014: Distrikt

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN 2011 INLEDNING Det här är den första tillgänglighetsguide som ges ut i Avesta 2011. Arbetet med ett tillgängligare Avesta har pågått en tid och att tillgängliggöra myndigheter,

Läs mer

9 0,84. Dörrbredd och entreér. Tillgängliga dörrar - Handisams fördjupningsblad. Dörrens fria passage mått bör vara: ..::_I

9 0,84. Dörrbredd och entreér. Tillgängliga dörrar - Handisams fördjupningsblad. Dörrens fria passage mått bör vara: ..::_I Dörrbredd och entreér En tillgänglig och användbar dörr ska vara så bred att en rullstol kan passera. För en slagdörr ska det fria passagemåttet mätas när dörren är öppnad 90 grader. Dörrens fria passage

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet och särskilt inbjudna.

Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet och särskilt inbjudna. 1 Tillgänglighetspromenad 5 september 2016 Plats: Dalslands konstmuseum och Dalslands center. Tillgänglighetspromenaden vänder sig till ledamöter i Kommunala funktionshinderrådet, ritningsgranskarrådet

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Information till FH-rådens sekreterare

Information till FH-rådens sekreterare Information till FH-rådens sekreterare MR-frågor och ombudsmän Brukarinflytande / FH-rådens roll Program för delaktighet 2011-2016 Modell för tillgänglighetsinformation S:t Julian 2015 Funktionshinderombudsman

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström

MA-Skåne Funktionsgrupp Tjänster Anders Wahlström Företagsnamn Adress Postadress Telefon Telefax E-post Företagsform Organisationsnummer Avtalstecknare / Firmatecknare Ombud för avtalet Kontaktperson för avtalet Anläggningens namn Anläggningens adress

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt Dörrtyper Dörrbredd Manöverutrymme på båda sidor om dörren Tröskel...11

Tillgängliga dörrar allmänt Dörrtyper Dörrbredd Manöverutrymme på båda sidor om dörren Tröskel...11 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

Tillgänglighetspromenaden genomfördes en solig eftermiddag med företrädare från funktionshinderföreningar, Politiken, näringsidkare och tjänstemän.

Tillgänglighetspromenaden genomfördes en solig eftermiddag med företrädare från funktionshinderföreningar, Politiken, näringsidkare och tjänstemän. Tillgänglighetspromenad Plats: Vita Sandar Datum: 3 maj 2017 Tillgänglighetspromenaden genomfördes en solig eftermiddag med företrädare från funktionshinderföreningar, Politiken, näringsidkare och tjänstemän.

Läs mer

Diskriminering p.g.a. funktionshinder den 16 mars 2016, kl 10:00, vid AF Spånga Kista, Fagerstagatan 7, Lunda

Diskriminering p.g.a. funktionshinder den 16 mars 2016, kl 10:00, vid AF Spånga Kista, Fagerstagatan 7, Lunda Diskriminering p.g.a. funktionshinder den 16 mars 2016, kl 10:00, vid AF Spånga Kista, Fagerstagatan 7, Lunda Bristande tillgänglighet: Nedanstående brister i tillgängligheten beträffande den fysiska miljön

Läs mer

T-märkning. tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd

T-märkning. tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd T-märkning tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd Bakgrund Göteborgs Stad har i samverkan med privata och kommunala aktörer inom bostadssektorn tagit fram ett verktyg för att inventera stadens bostadsbestånd

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600

Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Guide för tillämpning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600 Denna guide är avsedd som vägledning för användning av tillgänglighetssymbolerna i SS 30600. Med enhetliga och funktionella bildsymboler i

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2015 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag

Foto: Anders Jagendal. Några tips för tillgängligheten. i ditt företag Foto: Anders Jagendal Några tips för tillgängligheten i ditt företag En stad för alla - en vinst för dig. Varje dag går företag i Borås miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSPLAN FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillgängliga lokaler... 3 Förflytta sig in genom entrén... 4 Att förflytta sig inne i byggnaden...

Läs mer

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja

Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Åtgärdslista för ökad tillgänglighet I Mångkulturellt centrum i Fittja Innehåll Angöring, parkering... 3 Ny huvudbyggnad... 3 Allmänt om lokaler... 3 Passage från entrédörr till reception... 4 Kapprum...

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder Enkelt avhjälpta hinder - Trafikkontorets åtgärdsstrategi stockholm.se - Trafikkontorets åtgärsstrategi Utgivningsdatum: Februari 2015 Utgivare: Trafikkontoret Kontaktperson: Catarina Nilsson 3 (45) Förord

Läs mer

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning:

Tillgängliga skyltar allmänt Enligt Handisams riktlinjer förutsätter bra skyltning: Tillgängliga skyltar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att skyltar ska bli tillgängliga. Det är en fördjupning av riktlinjerna som finns i vår publikation Riktlinjer för

Läs mer

Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd

Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd Bakgrund Det behövs en gemensam definition inom Göteborgs Stad av vad som kan definieras som en tillgänglig bostad. Tillgänglighet är en faktor för att möjliggöra

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Besöksinformation för Alla. råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet

Besöksinformation för Alla. råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet Besöksinformation för Alla råd till kommuner och företag som informerar om tillgänglighet FÖRORD Möjligheten att söka information på Internet är för de flesta av oss en självklarhet. Oavsett om vi söker

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig!

Tillgänglighets- och bemötandepriset. En stad för alla en vinst för dig! Tillgänglighets- och bemötandepriset En stad för alla en vinst för dig! 2014 En stad för alla en vinst för dig! Varje dag går företag i Halmstad miste om kunder för att deras verksamhet inte är tillgänglig

Läs mer

6. Symbolförklaringar

6. Symbolförklaringar Sida Objekt 5. Inledning 6. Symbolförklaringar 7. Kommmunalhuset 8. Sävsjö stadsbibliotek 9. Rörvik bibliotek 10. Stockaryd bibliotek 11. Vrigstad bibliotek 12. Kulturhuset 13. Socialkontor 14. LSS-enhet

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan Tillgänglighetsinventering av Folkoperan 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4 Läsanvisning...

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT

CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT CHECKLISTA ÖVER TILLGÄNGLIGHET TILL KULTUROBJEKT Checklistan är till hjälp vid bedömningen av kulturobjekts tillgänglighet för personer med rörelse- eller funktionshinder. Rikta gärna eventuella frågor

Läs mer

CHECKLISTA. För ökad tillgänglighet

CHECKLISTA. För ökad tillgänglighet CHECKLISTA För ökad tillgänglighet Denna checklista är framtagen av projektet En stärkt röst. För mer information kontakta info@enstarktrost.se eller läs mer på vår hemsida: www.enstärktröst.se. Projektet

Läs mer

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Denna information vänder sig till dig som planerar att bygga nytt i Ekerö kommun och går igenom vilka krav som ställs på tillgänglighet och användbarhet

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Brukarrevision Stöd- och serviceboende Myntgatan i Hallehuset Lundby SDF

Brukarrevision Stöd- och serviceboende Myntgatan i Hallehuset Lundby SDF Brukarrevision Stöd- och serviceboende Myntgatan i Hallehuset Lundby SDF 2018 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Översyn av tillgänglighet på röstmottagningsställen

Översyn av tillgänglighet på röstmottagningsställen 2017-11-07 Handläggare Tove Liljas Utredningsenheten Översyn av tillgänglighet på röstmottagningsställen Inledning Den 1 januari 2015 trädde ett antal författningsändringar i kraft som påverkar hur val

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

8. Regelbok för start och drift av vårdcentral. Primärvårdsprogram 2016

8. Regelbok för start och drift av vårdcentral. Primärvårdsprogram 2016 1 (6) 8. Regelbok för start och drift av vårdcentral Primärvårdsprogram 2016 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder

Läs mer