Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS 2014-05-12"

Transkript

1 Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS

2 Användningen av PFOS tidigare och idag Maria Delvin, KemI

3 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs) Tillverkning, import och export av perfluoroktansulfonat/sulfonylfluorid (PFOS/PFOSF) omfattas sedan år 2010 Plan för svenskt genomförande NV rapport uppdatering av KemI rapport 4/06

4 12 blir 21

5 Annex B - Reduction Acceptable purposes Registrering, rapportering och översyn vart fjärde år Specific exemptions - tidsbegränsade Registrering Översyn efter 5 år / Begäran, partsbeslut 2015 Max ytterligare 5 år Inte upptaget - Utfasning 2010 för flertalet parter

6 Acceptable purposes Aviation hydraulic fluids Certain medical devices Photo resist, semiconductor Metal plating in closed-loop systems Photo imaging Photo masks in semiconductor and LCD industries Etching agent Fire-fighting foam Insect baits for control of leaf-cutting ants

7 Specific exemptions Photo masks (semiconductor, LCD industries) Electric and electronic parts for some colour printers and colour copy machines Metal plating (hard, decorative) Inte upptaget Rengöringsmedel Carpets, Leather and apparel Paper and packaging, coatings and coating additives Textiles and upholstery Rubber and plastics Insecticides for control of red imported fire ants and termites Chemically driven oil production

8 Kvarvarande användning inom EU Om mängden PFOS som släpps ut i miljön minimeras får produktion och utsläppande på marknaden tillåtas för följande ändamål: a) Fram till och med den 26 augusti 2015; som vätmedel för användning i kontrollerade elektropläteringssystem b) I fotoresister eller antireflexbeläggning för fotolitografiska processer c) I fotografiska ytskikt på film, filmpapper eller fotoplåtar d) I medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) i slutna system e) I hydrauloljor inom flygindustrin

9 Flows of PFOS identified in Sweden 2012/13 and a comparison to uses in the Nordic countries 2011 and EU 2004 Some 10 (?) producers of PFOS Only a couple identified (likely producers) None contacted International companies that offer more or less formulated products for specific applications; electronics, metal treatment, film development, hydraulic oils, corrosion inhibitors, etc Some 5-10 identified Only a few contacted Swedish companies (subsidiaries, agents) supplying techniques, equipment and chemicals in specific 7 3 Some 15 identifed and contacted Hard chrome electroplating Plating of plastics Electronics (printid circuits) photolitography Photographic film Hydraulic fluids in aviation Relevant companies Exhaustive discussions contacted with some 30 companies Identified use of PFOS in 2012/ a few grams < 1 (kg/year) Reported former estimates: Nordic countries (290) <1000 <1000? (Ref 3) Europe (Ref 15)

10 Tidigare användning i Sverige Rapport 3/04: Totalt 1175 kg per år, varav 862 kg PFOS-relaterade ämnen och 313 kg av PFAS relaterade ämnen Stora användningsområden var impregneringsmedel för textil och läder, rengöringsmedel samt funktionen ytaktiva ämnen inom färg- och lackindustrin.

11 Brandsläckningsmedel Högst kg PFOS i installerade mängder Mellan år uppskattades mängden använd släckskum variera mellan liter = > miljön tillfördes årligen kg PFOS-relaterade ämnen via släckskum Användningen förbjuden senast 27 juni 2011 Enligt KemI 7/06 upphörde användningen av PFOS i brandövningar före år 2006

12 PFOS-källor förutom brandskum Ca kg PFOS per år importeras till i Sverige för användning inom metallindustrin Import av PFOS via varor (kläder, textilier, mattor mm) kan fortsatt förekomma PFOS har använts i en mängd varor som finns i samhället och i avfallsströmmarna

13 Epidemiologiska studier, med fokus på publikationer från C8-studierna Kristina Jakobsson Arbets-och miljömedicin, Lund

14 Djurexperimentella data Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

15 Djurexperimentella data Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

16 PFOS (NOAEL) Levertoxicitet 4 µg/ml (NOAEL) Reproduktionstoxicitet 5 µg/ml (NOAEL) Immunotoxicitet 18 ng/ml PFOA (NOAEL) Levertoxicitet 7 µg/ml (BMDL) Reproduktionstoxicitet 16 µg/ml (LOAEL) bröstkörtel, vikt 0,15 µg/ml Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

17 Mor-barnkohorter - födelsevikt Analyser: 6 st noll effekt 4 st effekt, ej signifikant 3 st signifikant effekt

18 Fei et al 2007, EHP 1400 births, Denmark Maisonet et al 2012, EHP 422 girls, Great Britain Whitworth et al 2011, Am J Epid 901 births, Norway Mor-barnkohorter Birth weight PFOS: Q1 vs Q4: -38 g (ns) PFOA: Q1 vs O4: -175 g (sign) No association between maternal PFOS and PFOA and preterm birth, low birth weight or SGA PFOS: Q1 vs Q3: -140 g PFOA: Q1 vs O3: -133 g PFHxS: Q1 vs Q4: -108 g No association with reduced gestational length Those with higher exposure to PFOS were larger at 20 months No association between maternal PFOS and PFOA and preterm birth or SGA Birth weight PFOS: Q1 vs Q4: -85 g PFOA: Q1 vs O4: -106 g SGA: small for gestational age Low birth weight <2500 g PFOS: Q4 >43 ng/ml Q1 <26 ng/ml PFOA: Q4 > 7 ng/ml Q1 < 4 ng/ml PFOS: Q3 >23 ng/ml Q1 <17 ng/ml PFOA: Q5 > 4 ng/ml Q1 <3 ng/ml PFHxS: Q3 >2 ng/ml Q1 <1 ng/ml PFOS: Q4 >17 ng/ml Q1 <10 ng/ml PFOA: Q4 > 3 ng/ml Q1 < 1 ng/ml

19 Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

20 Nya C8-studier: reproduktion Darrow et al 2013, EHP 1330 barn Darrow et al 2013, EHP 1330 barn Little or no association between maternal PFOA or PFOS and preterm birth or low birth weight (<2500 g) Birth weight: PFOS: -29 g per log unit increase PFOS: Q5: -54 g (ns). PFOA: no effect Q5: 0 g PFOS: Q5 >21 ng/ml Q1 <9 ng/ml PFOA: Q5 > 37 ng/ml Q1 <7 ng/ml Stein et al 2014 Reprod Toxicol There was generally no association between estimated PFOA concentration and birth defects Possibe exception brain defects, N=13, chance finding? Darrow et al 2013, EHP Results provide some evidence for positive associations with pregnancy-induced hypertension Note: Effect estimate for Q2-Q5 similar

21 Thyroideahormoner under graviditet Wang et al, EHP May 2014 Taiwan, 283 kvinnor 118 barn

22 C8-studier: beteende Stein and Savitz 2011, EHP Stein et al 2014 Paediatr Perinat Epidemiol Stein et al 2013, Epidemiology Subjects: 5-18 yrs A reduction of ADHD prevalence at the highest PFOA exposure level Subjects: 6-12 yrs Aggregate results did not suggest adverse effects on PFOA on behaviour Subjects: 6-12 yrs Results do not suggest an adverse association between the levels of PFOA exposure. and their performance on neuropsychological tests PFOA: Not likely to be causal. PFOS, PFHxS: pos assoc ADHD+medication Mother s report.:better among boys, adverse among girls Estimated in utero exposure, measured childhood levels, Gallo et al 2013, BMJ open Subjects: 50+ An inverse association between PFAA and self-reported memory impairment that is stronger for PFOA and PFOS Anti-inflammatory effect??reverse causation? Confounding?

23 Övervikt, metabolt syndrom Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

24 Nya C8-studier: diabetes, övervikt, menopaus Karnes et al 2014 Environ Res Barry et al 2014 Environ Res Subjects: yrs No association between PFOA exposure and incidence of type II diabetes Subjects: yrs Elevated levels of PFOA exposure in early life were not associated with overweight and obesity risk in adulthood Estimated childhood exposure Not variation by sex Know et al 2011 J Clin Endocrin Metab Having experienced menopause was more common in the highest quintiles of PFOA and PFOS Dansk mor-barn kohort Invers relation between estradiol and PFOS, but not with PFOA Andersen et al 2013, Am J Epid Maternal PFOS and PFOA concentrations were overall inversely but nonsignificantly associated with the children s BMI, waist circumference, and risk of overweight at 7 years of age.

25 Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

26 Nya C8-studier: biomarkörer Fitz-Simon et al, 2013 Epidemiology Kerger et al 2011 Drug Chem Toxicol Vuxna 4-årsuppföljning: Halter av PFOA och PFOS halverades. Reduktion av LDL-kolesterol: PFOA: 4% PFOS: 5% Högt kolesterol (>240 mg/dl): Q4 vs Q1: OR 1,4 Ökningen av kolesterol var liten (12 mg/dl från decil 1 till 10). Jämfört med US allmänbefolkning var halten av kolesterol låg Referensvärde för LDL-kolesterol Optimal <100 (mg/dl) Near optimal Borderline High Very high 190+ This case illustrates the substantial difficulties in assigning toxicological importance to statistical comparisons for common disease states that utilise subgroups with low exposure as an effective control group Gallo et al, 2012 EHP Vuxna PFOA och PFOS: Positiv association med S-ALAT Inga tydliga samband med S-GT och S- bilirubin Inom ramen för normal variation

27 Påverkan på leverenzym inom ramen för normal variation Referensvärde för ALAT : kvinnor <34 IU/L, män <45 IU/L Gallo et al, EHP (2012) C8-studie, vuxna

28 Påverkan på S-urat inom ramen för normal variation Referensvärde: kvinnor 1,9-7,5 mg/dl, män 2,5-8 mg/dl Steenland et al, EHP (2010) C8, vuxna

29 Sköldkörtelpåverkan - vuxna Overall, there was some evidence of a relationship between thyroid disease and estimated PFOA exposure, but results were inconsistent across sex, type of thyroid disease, inclusion or exclusion of experience before onset of elevated exposure, and in the main versus prospective analysis There was some evidence of a positive but very small association between elevated PFOA and elevated TSH for both sexes (1.2% increase for men (95%CI 0.2 to 2.3) and 1.6% for women (95%CI 0.4 to 2.8) for the interquartile range. Both TT4 and FTI also showed small positive associations with exposure for women (1.2% and 0.4% increases respectively) but for males there was no evidence of an association between PFOA and TT4 or FTI. These small changes are generally within the normal range.

30 Sköldkörtelhormoner - barn The odds ratio for hypothyroidism (n = 39) was 1.54 [95% confidence interval (CI): 1.00, 2.37] for an interquartile range (IQR) contrast of 13 to 68 ng/ml in serum PFOA measured in However, an IQR shift in serum PFOA was not associated with TSH or TT4 levels in all children combined. IQR shifts in serum PFOS (15 to 28 ng/ml) and serum PFNA (1.2 to 2.0 ng/ml) were both associated with a 1.1% increase in TT4 in children 1 17 years old (95% CIs: 0.6, 1.5 and 0.7, 1.5 respectively). Lopez-Espinosa et al, EHP (2012)

31 Relativ risk och absolut risk för Hypertyreos sköldkörtelsjukdom Incidens per 1000 och år Riskökning enligt C8 Befolkning 3000 män och 3000 kvinnor Normal incidens Ökad incidens Absolut ökning män 0,1 antag 1,5 0,3 0,45 0,15 kvinnor 0,4 1,5 1,2 1,80 0,60 1,5 2,25 Hypothyreos män 0,88 1,5 2,7 3,9 1,2 kvinnor 4, ,7 18,9 Barn: Hypothyreos, normal prevalens 0,1%. För 1000 barn ökning från 1 till 1,5 fall om OR 1,5

32 Antikroppssvar efter vaccination Difteri PFOS Tetanus Difteri och tetanus Grandjean et al, 2012 Färöarna, 587 barn PFOA A two-fold increase in PFC concentrations at age 5 increased the risk (OR 2-4) for having below protective levels of antibodies at age 7

33 Ny C8-studie: vaccination Luster et al 2013 Tox Sci 411 adults Elevated PFOA serum concentrations were associated with reduced antibody titer rise to A/H3N2 influenza virus, and an increased risk of not attaining long-term protective antibody thresholds No effect on A/H1N1 No effect on influenza B No evidence for an association between PFOA levels and self-reported colds or influenza No relation between PFOS and any of the endpoints examined.

34 Nya C8-studier: genetik Fletcher et al 2013 Environ Int Watkins et al 2014 Environ Int Associations between PFAS and PFOA and in vivo expressions of genes involved in cholesterol metabolism PFOA, PFHxS och PFNA var inte associerade med ökad förekomst av LINE-1 metylering PFOS: signifikant skillnad för IQR ökning Differences between men and women LINE-1 DNA metylering är en potentiell markör för ökad risk för kardiovaskuleär sjukdom

35 Probable Link Evaluation On the basis of epidemiologic and other data available to the C8 Science Panel, we conclude that there is a probable link between exposure to C8 (also known as PFOA) and. Testicular cancer and kidney cancer but not any of the other cancers that were considered NOTE: Positive trend with increasing exposure, but no excess compared to the US general population

36 Probable Link Evaluation On the basis of epidemiologic and other data available to the C8 Science Panel, we conclude that there is NOT a probable link between exposure to C8 (also known as PFOA) and. Miscarriage and stillbirths Preterm birth and low birth weight Neurodevelopmental diseases in children (incl ADHD and learning disabilites) Chronic kidney disease Cardiovascular disease Hypertension Stroke Diabetes Liver disease Asthma and chronic obstructive pulmonary disease Parkinson s disease Osteoarthritis Common infections

37 AMM Arbets- och miljömedicin Lund Analys av perfluorerade alkylsyror i serum från 11 åringar från Kallinge och Ronneby Bo Jönsson Arbets- och miljömedicin i Lund 1

38 AMM Analysmetod (Lindh et al. 2012) Arbets- och miljömedicin Lund Tillsats av isotoptmärkta interna standarder till serum Fällning av proteiner med organiskt lösningsmedel under skakning Centrifugering och avskiljning av överlösningen Analys med vätskekromatografi-tandem masspektrometri 2

39 AMM Olika PFAS i brandskum Arbets- och miljömedicin Lund 3

40 AMM Halter av PFAS hos 11 åringar i Kallinge och Ronneby Arbets- och miljömedicin Lund Kallinge (n=20) PFBS PFHxA PFHpA PFHxS PFOA PFNA PFOS Medel 0,34 <LOD 0, ,7 0, Median 0,27 <LOD 0, ,6 0, Min <LOD <LOD <LOD 75 5,9 0, Max 1,38 0,012 1, ,7 0, Ronneby (n=17) Medel 0,019 <LOD 0,018 6,8 2,0 0,52 12,1 Median 0,018 <LOD 0,018 5,0 1,9 0,61 9,4 Min <LOD <LOD <LOD 2,4 1,0 0,20 3,6 Max 0,075 <LOD 0,072 19,6 4,1 0,81 40,8 Median Kallinge/Ronneby 15,2 NA 20,8 54,3 8,4 0,8 37,5 4

41 AMM Halter av PFAS hos 11 åringar i Kallinge och Ronneby Arbets- och miljömedicin Lund PFDA PFUnDA PFDS PFDoDA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA 0,16 0,12 <LOD <LOD 0,013 <LOD <LOD <LOD 0,17 0,13 <LOD <LOD 0,010 <LOD <LOD <LOD 0,11 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,25 0,18 <LOD <LOD 0,041 <LOD <LOD <LOD 0,21 0,17 <LOD <LOD 0,018 <LOD <LOD <LOD 0,25 0,19 <LOD <LOD 0,014 <LOD <LOD <LOD 0,09 0,05 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,27 0,28 <LOD 0,031 0,046 <LOD 0,004 <LOD 0,67 0,64 NA NA 0,69 NA NA NA 5

42 AMM PFOS (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

43 AMM Halt av PFOS i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Max

44 AMM PFOA (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

45 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högsta:

46 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högst: Medel 4600 Högst: 1280

47 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högsta: Medel 4600 Högst 1280

48 AMM PFHxS (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

49 AMM Halt av PFHxS i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund

50 Vild mink i miljövervakningen Kan miljömonitorering lära oss något om förekomst av PFAS i Sverige? Sara Persson Leg.vet., Dr. Med. Vet. Avdelningen för Reproduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

51 Vild mink som vaktpost Fortlöpande miljöanalys, SLU Start 2006, doktorandprojekt Minken är ett verktyg: Exponering för miljögifter Effekter av miljögifter på fortplantningsorganen Nu: redo att gå in i monitoreringsfas!

52 Varför vild mink? Högt upp i näringskedjan, äter fisk (m.m.) Begränsat revir Jagas året runt, finns över hela Sverige Relativt små djur Välkänd biologi och reproduktion Kan studeras i fångenskap Spridd över stora områden Photo: Kent Landerholm (Flickr)

53 Minkprojektet Ca 500+ minkar insamlade Ca 430 obduktioner färdiga Hannar och honor Fokus: reproduktionsorganen Andra organ också Photo: Sara Persson Analyser PCB, DDT, HCB, klordan, PBDE, PFAAs (101 hannar) Kadmium, silver, kvicksilver, bly (ca 90 honor)

54 Norrlands inland Fyra områden: 1. Gävlekusten (G) Gävle 2. Kosteröarna i Skagerrak (K) Koster Märsta 3. Märsta (M) 4. Norra Sveriges inland (N) N=101 hannar

55

56 Veta variationen hantera den Organvikter och andra fysiologiska parametrar Miljögiftshalter

57 Perfluorerade ämnen Ålder, hull och kroppsvikt inte signifikanta Säsong högre halter under vinter och vår än under hösten Photo: Tommy Glandin

58 Halter av miljögifter ng/g lipid weight ΣPCB G K M N PBDE G K M N DDE G K M N PFOS 5000 ng/g liver weight G K M N Intervall (ng/g): PFOS: PBDE: PCB: DDE:

59 PFOS i däggdjur SVERIGE Mink ng/g Utter (Roos 2013) Gråsäl (Kratzer et al. 2011) Lodjur (Lind, 2012) ANDRA STUDIER MED HÖGA HALTER Isbjörn ng/g (Dietz et al., 2008) Knubbsäl ng/g (Ahrens et al., 2009)

60 PFHxS PFOS 61, , , , ,0 106 PFHxS PFOS 95, , , ,3 87,0 PFHxS PFOS 19, , , , , , , , , , ,0 108

61 PFOS Kosteröarna PFOS ng/g Mink nr

62 120,0 Andra perfluorerade ämnen ng/g 100,0 80,0 ng/g liver w.w. 60,0 G K M N 40,0 20,0 0,0 PFBS PFHxS PFOS PFOA PFNA PFDA PFUnDA PFDoDA PFTrDA

63 PFNA i Gävleområdet 176 ng/g 270 ng/g 124 ng/g PFOS 1460 ng/g 135 ng/g 135 ng/g

64 Effekter av miljögifter? Exponering för flera miljögifter samtidigt Samband (inte orsak-verkan)

65 Resultat - samband Modeller som tar hänsyn till kroppsstorlek, ålder, säsong, hull <0,05 sign, <0,1 trend Miljögift Anogenitala avst Penislängd DDE 0,021 0,066 PFOS 0,027 PFDA 0,033 PFUnDA 0,060 ΣPFAA 0,024

66 Anogenitala avståndet Påverkas av t ex antiandrogena och östrogena ämnen Under fosterutvecklingen men även efter födsel Relaterat till andra effekter (möss/råttor, människa) Mindre testiklar, prostata och penis Ökad frekvens kryptorkidism och hypospadi

67 Använda effektvariabler som screening Anogenitala avståndet, penisvariabler Ett tjugotal variabler klassa in minkarna och hitta potentiellt högexponerade minkar

68 Vilda minkar kan lära oss något om förekomst av PFAS i Sverige! Minken verkar kunna spegla lokala föroreningar Gärna flera minkar från samma område Höga halter trots unga djur Speglar sannolikt det nuvarande tillståndet i miljön Screening utifrån effektvariabler är en intressant möjlighet Mink finns över hela landet, går att rikta sina undersökningar Särskilda frågeställningar och slumpvis monitorering

69 Tack!

70 Kartläggning av PFAApåverkade dricksvattenanläggningar Torbjörn Lindberg Kontrollstödsenheten Rådgivningsavdelningen

71 Enkät Enkät till alla kontrollmyndigheter f.v.b. till kommunala dricksvattenproducenter Sprida information och aktivera Kunskap om problemets omfattning 1 februari till 1 april 2014 Komplettering 1 april till 1 juni 2014

72 För varje dricksvattenanläggning Bedöm påverkansrisk Verifiera påverkan Hälsomässig bedömning Riskhanteringsåtgärder Påverkad eller i farozonen för påverkan Undersökningar av PFAA i rå- och/eller dricksvatten Halt PFAA i råoch/eller dricksvatten I vattenverket Information till konsumenter Saknar ställningstagande om påverkan Opåverkad eller inte i farozonen för påverkan Undersökningar av PFAA i fisk (kommersiellt i ytvatten) Halt PFAA i fisk Information till konsumenter

73 Delresultat Bedömning av påverkan på dricksvattenanläggningen Antal (n) Andel (%) Är inte, eller har bedömts inte kunna vara, påverkade av PFAA Saknar ställningstagande angående påverkan av PFAA Är, eller har bedömts kunna vara, påverkade av PFAA 66 4 Totalt % av kontrollmyndigheterna har svarat 3,5 miljoner människor får dricksvatten från råvattentäkter som är påverkade av PFAA Ytvatten och grundvatten 59 % av de som saknar ställningstagande saknar också fastställt datum för ställningstagande

74 Perfluorerade alkylsyror (PFAA) Åtgärdsgränser och kostråd Emma Halldin Ankarberg Torbjörn Lindberg Anders Glynn

75 PFBS PFOS PFHxS Sulfonsyror PFSA PFPeA PFHpA Karboxylsyror PFCA Perfluorerade alkylsyror PFAA PFHxA PFOA Poly- och perfluorerade alkylsubstanser PFAS PFBS PFHxS PFOS PFPeA PFHxA PFHpA PFOA Perfluorbutansulfonat Perfluorhexansulfonat Perfluoroktansulfonat Perfluorpentanoat Perfluorhexanoat Perfluorheptanoat Perfluoroktanoat

76 Toxikologi och TDI EFSA gjorde 2008 en riskvärdering av PFOS och PFOA i livsmedel TDI för PFOS på 150 ng/kg kroppsvikt/dag föreslogs, baserat på negativa hälsoeffekter på apa (förändringar av fettmetabolism och nivåer av sköldkörtelhormoner) För PFOA sattes TDI till 1500 ng/kg/d, baserat på levertoxicitet hos råtta och mus För övriga PFAA finns inga föreslagna TDI, på grund av för dåligt vetenskapligt underlag Sammanvägt TDI för hela blandningen av PFAA saknas Nyare studier av immuntoxikologiska effekter, utvecklingseffekter i djur samt epidemiologi inte utvärderade!

77 Åtgärdsgräns för PFAA i dricksvatten WHO allokerar 10 respektive 20 % I vår riskvärdering antogs samma toxicitet som PFOS och att toxiciteten kan adderas. I vårt fall användes en allokering med 10% av TDI (PFAA 7 ). Motiv: - Osäkerheter vad gäller toxiciteten hos icke riskvärderade substanser (poly- och perfluorerade) - Intaget bör minimeras så långt som möjligt då dessa ämnen är bioackumulerande - TDI kommer sannolikt sänkas i framtiden - Vald åtgärdsgräns ger sannolikt ett visst skydd även om TDI sänks

78 Åtgärdsgräns för PFAA i dricksvatten, forts. Scenarioberäkningar för spädbarn ger en åtgärdsgräns på 90 ng PFAA 7 /L om 10 % av TDI allokeras för dricksvattenexponering via modersmjölksersättning (3 veckors spädbarn, 4,2 kg).

79 Råd om fiskkonsumtion Uppmaning till kommunerna om provtagning av fisk! Lokal rådgivning stöd till kommuner och Länsstyrelser Frekvenser utifrån halter och ålder har tagits fram. Inga nationella råd i dagsläget.

80 Riskhanteringsåtgärder mars 2014

81 Beslut fattat? Miljökvalitetsnormer Förslag från EU-Kommisssionen 31/ EQS enviromental quality standards för en god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Förslag: 0,65 ng/l sötvatten 0,13 ng/l marint vatten Fisk: 9,1 ng/g (fw)

82 Tack för uppmärksamheten!

83 Svenskt nätverk för högfluorerade ämnen 12 maj, 2014 Kemikalieinspektionen & Livsmedelsverket Bert-Ove Lund Anders Glynn Syften Identifiera inblandade aktörer i samhället Skapa nya kontaktnät Identifiera problem Öka samarbetet mellan oss Undvika dubbelarbete Hitta nya lösningar på problem

84 Högfluorerade ämnen PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser Bred användning Förorening, processkemikalie, nedbrytningsprodukt Polyfluorerat ämne i bl.a. brandskum

85 Några perfluorerade ämnen brandskum Ökande halter i biota; regulatoriska åtgärder på gång. Fluorerade polymerer möjlig källa.

86 Andra exempel på PFAS Fluorpolymerer - PFTE (polytetrafluoroetylen) används i teflon Fluorelastomerer (f.f.a. industriell användning) PAP (polyfluoralkylfosfatestrar) används i livsmedelsförpackningar..

87 Dagens deltagare kommer från; Myndigheter Brandskumsanvändare Konsulter Kommuner Forskare Livsmedelsverket Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket Folkhälsomyndigheten MSB Försvarsmakten Försvarets Materialverk Generalläkaren Swedavia Sweco WSP Environment IVL NIRAS SWEREA Uppsala Vatten Lunds Universitet, Arbets och miljömedicin SLU Örebro universitet Uppsala Universitet IMM, Karolinska Institutet SWETOX

88

89 Erfarenheter av rening och sanering av PFOS inom Swedavia Nätverksmöte kring högfluorerade ämnen Malin Fridlund Swedavia, Stockholm Arlanda Airport

90 Innehåll Historik PFOS Pilotförsök på Stockholm Arlanda Airport Behandling på Göteborg Landvetter Airport Sanering av brandbilar Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport 2

91 Historik Stockholm Arlanda Airport 1980 Brandsläckningsskummet AFFF introduceras på flygplatsen 2003 Leverantören av AFFF uppger att produkten inte längre innehåller PFOS 2006 Nationell screening av PFOS i vatten utfördes av Naturvårdsverket och IVL 2007/-08 PFOS-förekomsten på flygplatsen upptäcks 2008 Internt förbud att använda AFFF vid övning införs på flygplatsen årigt forskningsprojekt RE-PATH, samarbete Swedavia/IVL. Slutkonferens 27 jan Pilotanläggning för rening av grundvatten vid brandövningsplatsen 2010 Provtagning i brandbilar, PFOS-rester påträffas 2011 Samtliga brandbilar på flygplatsen saneras (på alla Swedavias flygplatser med verksamhetsansvar) 2011 Fluorfritt brandsläckningsskum införs som skarpt släckmedel, Moussol 3/6-FF 2014 Strategi för fortsatt arbete utarbetas, inriktning mot åtgärdsmetoder 3

92 Pilotförsök PFOS-rening på Stockholm Arlanda Airport Pilotanläggningen uppfördes i slutet av 2010 Vid brandövningsplatsen Brandövningsplats 2 st seriekopplade kolfilter à 75 kg Förfilter: 3 st patronfilter 15 µm PFOS Ingående halter ng/l Utgående halter 200 ng/l Reningsgrad 99 % 4

93 Driften av pilotanläggningen Från början vatten från grävd brunn kolfiltren sattes igen snabbt p.g.a. humus, järn och mangan Numera vatten från borrad brunn komplikationerna från järn och mangan betydligt mindre Flöde ca 400 l/h (3500 m 3 /år) Kolfilterbyte ca 1-2 ggr/år Patronfilterbyte 1-2 ggr/mån Kapacitet begränsas av PFOS-upptag och upptag av andra ämnen i vattnet som humus, järn och mangan Vi såg att vid järn- och manganinnehåll i vattnet vore ett luftningssteg för oxidation bra (flockning och sedimentering) 5

94 Behandling av PFOS-förorenat vatten vid Göteborg Landvetter Airport 2006 gjordes en nationell screening av Naturvårdsverket/IVL, där förhöjda halter uppmättes i ytvatten nedströms flygplatsen. Sommaren 2008 uppmättes förhöjda halter av PFOS i fisk infångad i Västra Ingsjön. Brandövningsplatsen på flygplatsen var en trolig källa. Efter genomförd markundersökning vid brandövningsplatsen, konstaterades ett område nedströms brandövningsplatsen med förhöjda PFOS-halter i mark och vatten Göteborg Landvetter Airport har vidtagit ett antal åtgärder för att stoppa läckage av PFOS från brandövningsplatsen

95 Behandling av PFOS-förorenat markvatten Pilotanläggning 2009 Permanent anläggning

96 Behandling av PFOS-förorenat markvatten 2 st seriekopplade kolfilter à 200 kg Förfiltrering: 2 st påsfilter (10 resp. 15 µm) 1 st sand/antracitfilter (2013) Anläggningen dimensionerad för 4-6 m 3 /h, reningseffekten bäst vid max 1-2 m 3 /h Säkrad drift kräver dock ytterligare förbehandling för metallavskiljning - utredning pågår Rel. klart vatten god funktion Reningsgrad 99% Tidvis höga halter av bl.a. järn, mangan, humus fäller ut i filtren, reningseffekt försämras Luftning införd i dammen för att minska metallutfällningar i kolfiltren, har gett resultat 8

97 Behandling av PFOS-förorenat markvatten Halter 2013 Ingående PFOS-halt ng/l Utgående PFOS-halt ng/l Gränsvärde ut från anläggning 3000 ng/l, beslutat av länsstyrelsen 9

98 Sanering av brandbilar 2011 Provtagningar 2010 påvisade PFOS-rester i brandbilarna Hetvattenspolningar i tankar och rörsystem Framgångsrik sanering Uppmätta PFOS-halter Före sanering: 0, mg/l Efter sanering: enstaka ng/l 10

99 Tack för er uppmärksamhet! Några frågor? Stockholm Arlanda Airport 11

Hur påverkas vi av de halter av PFAS som uppmätts idag? Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet

Hur påverkas vi av de halter av PFAS som uppmätts idag? Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet ur påverkas vi av de halter av PFAS som uppmätts idag? elen åkansson Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet Upplägg PFAS Exponering och kinetik Effekter och bedömning Experimentella data

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

PFAS och PFOS - problem i vatten. Karin Norström

PFAS och PFOS - problem i vatten. Karin Norström PAS och POS - problem i vatten Karin Norström Terminologi PAS C n 2n+1 R PAAs PASs -SO 2 ASAs -SO 2 NH 2 PAs -CO Ytterligare fluorämnen (toh etc)... PCAs -COOH/-COO - PSAs SO 3 H/-SO 3 -.. POS C 8 17 SO

Läs mer

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-07-04. Astrakanen, fredagen den 4 juli 2014 kl. 13.00-13.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-07-04. Astrakanen, fredagen den 4 juli 2014 kl. 13.00-13.30. ITiJ BÅSTADS ~ KOMMUN Jävsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-07-04 Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, fredagen den 4 juli 2014 kl. 13.00-13.30. Göran Klang S), ordförande

Läs mer

PFOS i den svenska miljön

PFOS i den svenska miljön i den svenska miljön Karin Norström IVL Svenska miljöinstitutet Vad är? Bakgrundshalter av och PFOA i miljön Punktkällans påverkan RE-PATH ett forskningsprojekt mellan IVL och Swedavia Hur exponeras vi

Läs mer

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu Skumproblematik under ytan Foto Polisen Bakgrund Skum är kontroversiellt

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN

INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN 1 VAD ÄR DET SOM HAR HÄNT? Den 16 december 2013 upptäckte Miljöteknik höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Nätverksmöte, Livsmedelsverket

Nätverksmöte, Livsmedelsverket Nätverksmöte, Livsmedelsverket 2014-11-06 1 Bakgrund PFAA i miljön, inget nytt Uppmaning till kartläggning Flora av analyser LOQ Gränsvärden saknas Livsmedelsverkets rekommendationer: Åtgärdsgräns Hälsobaserat

Läs mer

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Statens Geotekniska Institut & Sveriges Lantbruksuniversitet 2015-10-18 1 Markens ekosystemtjänster enligt EU:s förslag

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Exponering för PFAS i dricksvatten i Kallinge Delstudie 1

Exponering för PFAS i dricksvatten i Kallinge Delstudie 1 Exponering för PFAS i dricksvatten i Kallinge Delstudie 1 Information till barn Under lång tid har vattenledningsvattnet i Kallinge varit förorenat av rester från släckskum, som använts vid brandövningar.

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar och hälsa EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar Vart tar de vägen? Traditionell syn på inhalerade partiklars öde Transporteras

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD

Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD Kemiska ämnen i och omkring oss: exempel på bedömningsarbete inom EU och OECD Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet helen.hakansson@ki.se Vad jag gör Forskar/Forskarutbildar

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar

Intervju, t.ex. fokusgrupper. Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation. Enkät öppna svar Intervju, t.ex. fokusgrupper Skrivna texter (t.ex. journaltext) Observation Enkät öppna svar Innehållsanalys identifierar meningsbärande enheter som sammanförs i gemensamma kategorier och teman men utan

Läs mer

2014-05-26. Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden

2014-05-26. Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden KemI:s informationssekretariat sammanställer denna sida innan tryck Förord Under våren 2014 utförde Sweco på uppdrag av Kemikalieinspektionen

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

ÄR DET FARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM Forskningscentrum Örebro universitet

ÄR DET FARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM Forskningscentrum Örebro universitet ÄR DET ARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM orskningscentrum Örebro universitet Allt började med ett telefonsamtal.. VAD HAR SKIDLANDSLAGET MED LUORKEMIKALIER ATT GÖRA? VAD ÄR ETT MILJÖGIT? Persistent

Läs mer

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam

Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Snus vad vet vi 2014? Hans Gilljam Tillverkare av snus Swedish Match* (ca 75% av totalmarknaden) Gotlandssnus AB* GN Tobacco Sweden AB* Fiedler & Lundgren (BAT) Japan Tobacco International Philip Morris

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Hälsoeffekter från vedeldning

Hälsoeffekter från vedeldning Hälsoeffekter från vedeldning Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet www.amm.se Hälsoeffekterna av

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Miljögifter i odlingslandskapet

Miljögifter i odlingslandskapet Miljögifter i odlingslandskapet Miljöövervakning av växtskyddsmedel Jenny Kreuger, Bodil Lindström, Therese Nanos, Martin K. Larsson & Ove Jonsson SLU Miljöövervakningsdagarna 2013 Tällberg 2013-10-02

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Dricksvattenberedning och Risk för Magsjuka: En Multi-City Studie av Telefonsamtal till 1177 Vårdguiden

Dricksvattenberedning och Risk för Magsjuka: En Multi-City Studie av Telefonsamtal till 1177 Vårdguiden Dricksvattenberedning och Risk för Magsjuka: En Multi-City Studie av Telefonsamtal till 1177 Vårdguiden Andreas Tornevi, Bertil Forsberg Yrkes- och Miljömedicin: Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009)

Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från 2009 års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2009) Miljöövervakning av slam Redovisning av resultat från års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 24-) Beställare: Naturvårdsverket Kontrakt: 219 71 Programområde: Miljögiftssamordning Delprogram:

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

PFAA i råvatten och dricksvatten - Resultat av en kartläggning, september 2014

PFAA i råvatten och dricksvatten - Resultat av en kartläggning, september 2014 PFAA i råvatten och dricksvatten - Resultat av en kartläggning, september 2014 Inledning Fynd av höga halter perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet på flera platser i Sverige ledde till att Livsmedelsverket

Läs mer

Nr 3: 2015. Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding

Nr 3: 2015. Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding Nr 3: 2015 Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding VÄTTERNFAKTA utgörs av en digital publikations-serie innehållande fakta som berör Vättern FAKTA från Vätternvårdsförbundet

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster

Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster Jenny Selander Forskare (post doc) MSc, PhD Arbetsmedicinska enheten Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Jenny.Selander@ki.se Disposition

Läs mer

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning?

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Anna Gunnerbeck, ST-läkare Pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Fortsatt anpassning av övervakning

Fortsatt anpassning av övervakning Fortsatt anpassning av övervakning - som följd av tillämpning av EU-gemensam lagstiftning Ann-Karin Thorén Havs- och vattenmiljöenheten Granskning av MS förvaltningsplaner och (åtgärdsprogram) EU-kom ber

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp)

Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp) Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp) Almquist-Tangen Gerd Roswall Josefine Dahlgren Jovanna Bergman Stefan Alm Bernt Nutritions- och Tillväxtmönster Height Vad får det för konsekvenser?

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Bin, bidöd och neonikotinoider

Bin, bidöd och neonikotinoider Bin, bidöd och neonikotinoider Ola Lundin PhD, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekologi, Uppsala Örebro 2014-11-05 Bin och pollinering 87 av 115 de globalt sett största grödorna

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter

Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter Bullernätverket i Stockholms län Seminarium: Buller i planeringen Stockholm, 9:e November, 2013 Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter Mats E. Nilsson Psykologiska

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter PM 5/13 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Livsmedelsverket www.slv.se Kemikalieinspektionen www.kemi.se Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Best.nr. 511 102 Sundbyberg,

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Hälsorelaterad miljöövervakning årsrapport 2011

Hälsorelaterad miljöövervakning årsrapport 2011 Hälsorelaterad miljöövervakning årsrapport 2011 Innehåll 3 Förord 4 Inledning 8 Retrospektiv studie av halterna av perfluorerade ämnen i plasma mellan 1987 och 2007 hos kvinnor 16 Förändringar i halter

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

PAH exponering kreosotimpregnerad syll

PAH exponering kreosotimpregnerad syll PAH exponering kreosotimpregnerad syll Håkan Westberg 1, professor Göte Mölleby 1, miljösköterska Håkan Tinnerberg 2, yrkeshygieniker Ing-Liss Bryngelsson 1, forskningsassistent HerbertSalomonsson 3, arbetsmiljöingenjör

Läs mer