Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS 2014-05-12"

Transkript

1 Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS

2 Användningen av PFOS tidigare och idag Maria Delvin, KemI

3 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs) Tillverkning, import och export av perfluoroktansulfonat/sulfonylfluorid (PFOS/PFOSF) omfattas sedan år 2010 Plan för svenskt genomförande NV rapport uppdatering av KemI rapport 4/06

4 12 blir 21

5 Annex B - Reduction Acceptable purposes Registrering, rapportering och översyn vart fjärde år Specific exemptions - tidsbegränsade Registrering Översyn efter 5 år / Begäran, partsbeslut 2015 Max ytterligare 5 år Inte upptaget - Utfasning 2010 för flertalet parter

6 Acceptable purposes Aviation hydraulic fluids Certain medical devices Photo resist, semiconductor Metal plating in closed-loop systems Photo imaging Photo masks in semiconductor and LCD industries Etching agent Fire-fighting foam Insect baits for control of leaf-cutting ants

7 Specific exemptions Photo masks (semiconductor, LCD industries) Electric and electronic parts for some colour printers and colour copy machines Metal plating (hard, decorative) Inte upptaget Rengöringsmedel Carpets, Leather and apparel Paper and packaging, coatings and coating additives Textiles and upholstery Rubber and plastics Insecticides for control of red imported fire ants and termites Chemically driven oil production

8 Kvarvarande användning inom EU Om mängden PFOS som släpps ut i miljön minimeras får produktion och utsläppande på marknaden tillåtas för följande ändamål: a) Fram till och med den 26 augusti 2015; som vätmedel för användning i kontrollerade elektropläteringssystem b) I fotoresister eller antireflexbeläggning för fotolitografiska processer c) I fotografiska ytskikt på film, filmpapper eller fotoplåtar d) I medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) i slutna system e) I hydrauloljor inom flygindustrin

9 Flows of PFOS identified in Sweden 2012/13 and a comparison to uses in the Nordic countries 2011 and EU 2004 Some 10 (?) producers of PFOS Only a couple identified (likely producers) None contacted International companies that offer more or less formulated products for specific applications; electronics, metal treatment, film development, hydraulic oils, corrosion inhibitors, etc Some 5-10 identified Only a few contacted Swedish companies (subsidiaries, agents) supplying techniques, equipment and chemicals in specific 7 3 Some 15 identifed and contacted Hard chrome electroplating Plating of plastics Electronics (printid circuits) photolitography Photographic film Hydraulic fluids in aviation Relevant companies Exhaustive discussions contacted with some 30 companies Identified use of PFOS in 2012/ a few grams < 1 (kg/year) Reported former estimates: Nordic countries (290) <1000 <1000? (Ref 3) Europe (Ref 15)

10 Tidigare användning i Sverige Rapport 3/04: Totalt 1175 kg per år, varav 862 kg PFOS-relaterade ämnen och 313 kg av PFAS relaterade ämnen Stora användningsområden var impregneringsmedel för textil och läder, rengöringsmedel samt funktionen ytaktiva ämnen inom färg- och lackindustrin.

11 Brandsläckningsmedel Högst kg PFOS i installerade mängder Mellan år uppskattades mängden använd släckskum variera mellan liter = > miljön tillfördes årligen kg PFOS-relaterade ämnen via släckskum Användningen förbjuden senast 27 juni 2011 Enligt KemI 7/06 upphörde användningen av PFOS i brandövningar före år 2006

12 PFOS-källor förutom brandskum Ca kg PFOS per år importeras till i Sverige för användning inom metallindustrin Import av PFOS via varor (kläder, textilier, mattor mm) kan fortsatt förekomma PFOS har använts i en mängd varor som finns i samhället och i avfallsströmmarna

13 Epidemiologiska studier, med fokus på publikationer från C8-studierna Kristina Jakobsson Arbets-och miljömedicin, Lund

14 Djurexperimentella data Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

15 Djurexperimentella data Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

16 PFOS (NOAEL) Levertoxicitet 4 µg/ml (NOAEL) Reproduktionstoxicitet 5 µg/ml (NOAEL) Immunotoxicitet 18 ng/ml PFOA (NOAEL) Levertoxicitet 7 µg/ml (BMDL) Reproduktionstoxicitet 16 µg/ml (LOAEL) bröstkörtel, vikt 0,15 µg/ml Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

17 Mor-barnkohorter - födelsevikt Analyser: 6 st noll effekt 4 st effekt, ej signifikant 3 st signifikant effekt

18 Fei et al 2007, EHP 1400 births, Denmark Maisonet et al 2012, EHP 422 girls, Great Britain Whitworth et al 2011, Am J Epid 901 births, Norway Mor-barnkohorter Birth weight PFOS: Q1 vs Q4: -38 g (ns) PFOA: Q1 vs O4: -175 g (sign) No association between maternal PFOS and PFOA and preterm birth, low birth weight or SGA PFOS: Q1 vs Q3: -140 g PFOA: Q1 vs O3: -133 g PFHxS: Q1 vs Q4: -108 g No association with reduced gestational length Those with higher exposure to PFOS were larger at 20 months No association between maternal PFOS and PFOA and preterm birth or SGA Birth weight PFOS: Q1 vs Q4: -85 g PFOA: Q1 vs O4: -106 g SGA: small for gestational age Low birth weight <2500 g PFOS: Q4 >43 ng/ml Q1 <26 ng/ml PFOA: Q4 > 7 ng/ml Q1 < 4 ng/ml PFOS: Q3 >23 ng/ml Q1 <17 ng/ml PFOA: Q5 > 4 ng/ml Q1 <3 ng/ml PFHxS: Q3 >2 ng/ml Q1 <1 ng/ml PFOS: Q4 >17 ng/ml Q1 <10 ng/ml PFOA: Q4 > 3 ng/ml Q1 < 1 ng/ml

19 Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

20 Nya C8-studier: reproduktion Darrow et al 2013, EHP 1330 barn Darrow et al 2013, EHP 1330 barn Little or no association between maternal PFOA or PFOS and preterm birth or low birth weight (<2500 g) Birth weight: PFOS: -29 g per log unit increase PFOS: Q5: -54 g (ns). PFOA: no effect Q5: 0 g PFOS: Q5 >21 ng/ml Q1 <9 ng/ml PFOA: Q5 > 37 ng/ml Q1 <7 ng/ml Stein et al 2014 Reprod Toxicol There was generally no association between estimated PFOA concentration and birth defects Possibe exception brain defects, N=13, chance finding? Darrow et al 2013, EHP Results provide some evidence for positive associations with pregnancy-induced hypertension Note: Effect estimate for Q2-Q5 similar

21 Thyroideahormoner under graviditet Wang et al, EHP May 2014 Taiwan, 283 kvinnor 118 barn

22 C8-studier: beteende Stein and Savitz 2011, EHP Stein et al 2014 Paediatr Perinat Epidemiol Stein et al 2013, Epidemiology Subjects: 5-18 yrs A reduction of ADHD prevalence at the highest PFOA exposure level Subjects: 6-12 yrs Aggregate results did not suggest adverse effects on PFOA on behaviour Subjects: 6-12 yrs Results do not suggest an adverse association between the levels of PFOA exposure. and their performance on neuropsychological tests PFOA: Not likely to be causal. PFOS, PFHxS: pos assoc ADHD+medication Mother s report.:better among boys, adverse among girls Estimated in utero exposure, measured childhood levels, Gallo et al 2013, BMJ open Subjects: 50+ An inverse association between PFAA and self-reported memory impairment that is stronger for PFOA and PFOS Anti-inflammatory effect??reverse causation? Confounding?

23 Övervikt, metabolt syndrom Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

24 Nya C8-studier: diabetes, övervikt, menopaus Karnes et al 2014 Environ Res Barry et al 2014 Environ Res Subjects: yrs No association between PFOA exposure and incidence of type II diabetes Subjects: yrs Elevated levels of PFOA exposure in early life were not associated with overweight and obesity risk in adulthood Estimated childhood exposure Not variation by sex Know et al 2011 J Clin Endocrin Metab Having experienced menopause was more common in the highest quintiles of PFOA and PFOS Dansk mor-barn kohort Invers relation between estradiol and PFOS, but not with PFOA Andersen et al 2013, Am J Epid Maternal PFOS and PFOA concentrations were overall inversely but nonsignificantly associated with the children s BMI, waist circumference, and risk of overweight at 7 years of age.

25 Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

26 Nya C8-studier: biomarkörer Fitz-Simon et al, 2013 Epidemiology Kerger et al 2011 Drug Chem Toxicol Vuxna 4-årsuppföljning: Halter av PFOA och PFOS halverades. Reduktion av LDL-kolesterol: PFOA: 4% PFOS: 5% Högt kolesterol (>240 mg/dl): Q4 vs Q1: OR 1,4 Ökningen av kolesterol var liten (12 mg/dl från decil 1 till 10). Jämfört med US allmänbefolkning var halten av kolesterol låg Referensvärde för LDL-kolesterol Optimal <100 (mg/dl) Near optimal Borderline High Very high 190+ This case illustrates the substantial difficulties in assigning toxicological importance to statistical comparisons for common disease states that utilise subgroups with low exposure as an effective control group Gallo et al, 2012 EHP Vuxna PFOA och PFOS: Positiv association med S-ALAT Inga tydliga samband med S-GT och S- bilirubin Inom ramen för normal variation

27 Påverkan på leverenzym inom ramen för normal variation Referensvärde för ALAT : kvinnor <34 IU/L, män <45 IU/L Gallo et al, EHP (2012) C8-studie, vuxna

28 Påverkan på S-urat inom ramen för normal variation Referensvärde: kvinnor 1,9-7,5 mg/dl, män 2,5-8 mg/dl Steenland et al, EHP (2010) C8, vuxna

29 Sköldkörtelpåverkan - vuxna Overall, there was some evidence of a relationship between thyroid disease and estimated PFOA exposure, but results were inconsistent across sex, type of thyroid disease, inclusion or exclusion of experience before onset of elevated exposure, and in the main versus prospective analysis There was some evidence of a positive but very small association between elevated PFOA and elevated TSH for both sexes (1.2% increase for men (95%CI 0.2 to 2.3) and 1.6% for women (95%CI 0.4 to 2.8) for the interquartile range. Both TT4 and FTI also showed small positive associations with exposure for women (1.2% and 0.4% increases respectively) but for males there was no evidence of an association between PFOA and TT4 or FTI. These small changes are generally within the normal range.

30 Sköldkörtelhormoner - barn The odds ratio for hypothyroidism (n = 39) was 1.54 [95% confidence interval (CI): 1.00, 2.37] for an interquartile range (IQR) contrast of 13 to 68 ng/ml in serum PFOA measured in However, an IQR shift in serum PFOA was not associated with TSH or TT4 levels in all children combined. IQR shifts in serum PFOS (15 to 28 ng/ml) and serum PFNA (1.2 to 2.0 ng/ml) were both associated with a 1.1% increase in TT4 in children 1 17 years old (95% CIs: 0.6, 1.5 and 0.7, 1.5 respectively). Lopez-Espinosa et al, EHP (2012)

31 Relativ risk och absolut risk för Hypertyreos sköldkörtelsjukdom Incidens per 1000 och år Riskökning enligt C8 Befolkning 3000 män och 3000 kvinnor Normal incidens Ökad incidens Absolut ökning män 0,1 antag 1,5 0,3 0,45 0,15 kvinnor 0,4 1,5 1,2 1,80 0,60 1,5 2,25 Hypothyreos män 0,88 1,5 2,7 3,9 1,2 kvinnor 4, ,7 18,9 Barn: Hypothyreos, normal prevalens 0,1%. För 1000 barn ökning från 1 till 1,5 fall om OR 1,5

32 Antikroppssvar efter vaccination Difteri PFOS Tetanus Difteri och tetanus Grandjean et al, 2012 Färöarna, 587 barn PFOA A two-fold increase in PFC concentrations at age 5 increased the risk (OR 2-4) for having below protective levels of antibodies at age 7

33 Ny C8-studie: vaccination Luster et al 2013 Tox Sci 411 adults Elevated PFOA serum concentrations were associated with reduced antibody titer rise to A/H3N2 influenza virus, and an increased risk of not attaining long-term protective antibody thresholds No effect on A/H1N1 No effect on influenza B No evidence for an association between PFOA levels and self-reported colds or influenza No relation between PFOS and any of the endpoints examined.

34 Nya C8-studier: genetik Fletcher et al 2013 Environ Int Watkins et al 2014 Environ Int Associations between PFAS and PFOA and in vivo expressions of genes involved in cholesterol metabolism PFOA, PFHxS och PFNA var inte associerade med ökad förekomst av LINE-1 metylering PFOS: signifikant skillnad för IQR ökning Differences between men and women LINE-1 DNA metylering är en potentiell markör för ökad risk för kardiovaskuleär sjukdom

35 Probable Link Evaluation On the basis of epidemiologic and other data available to the C8 Science Panel, we conclude that there is a probable link between exposure to C8 (also known as PFOA) and. Testicular cancer and kidney cancer but not any of the other cancers that were considered NOTE: Positive trend with increasing exposure, but no excess compared to the US general population

36 Probable Link Evaluation On the basis of epidemiologic and other data available to the C8 Science Panel, we conclude that there is NOT a probable link between exposure to C8 (also known as PFOA) and. Miscarriage and stillbirths Preterm birth and low birth weight Neurodevelopmental diseases in children (incl ADHD and learning disabilites) Chronic kidney disease Cardiovascular disease Hypertension Stroke Diabetes Liver disease Asthma and chronic obstructive pulmonary disease Parkinson s disease Osteoarthritis Common infections

37 AMM Arbets- och miljömedicin Lund Analys av perfluorerade alkylsyror i serum från 11 åringar från Kallinge och Ronneby Bo Jönsson Arbets- och miljömedicin i Lund 1

38 AMM Analysmetod (Lindh et al. 2012) Arbets- och miljömedicin Lund Tillsats av isotoptmärkta interna standarder till serum Fällning av proteiner med organiskt lösningsmedel under skakning Centrifugering och avskiljning av överlösningen Analys med vätskekromatografi-tandem masspektrometri 2

39 AMM Olika PFAS i brandskum Arbets- och miljömedicin Lund 3

40 AMM Halter av PFAS hos 11 åringar i Kallinge och Ronneby Arbets- och miljömedicin Lund Kallinge (n=20) PFBS PFHxA PFHpA PFHxS PFOA PFNA PFOS Medel 0,34 <LOD 0, ,7 0, Median 0,27 <LOD 0, ,6 0, Min <LOD <LOD <LOD 75 5,9 0, Max 1,38 0,012 1, ,7 0, Ronneby (n=17) Medel 0,019 <LOD 0,018 6,8 2,0 0,52 12,1 Median 0,018 <LOD 0,018 5,0 1,9 0,61 9,4 Min <LOD <LOD <LOD 2,4 1,0 0,20 3,6 Max 0,075 <LOD 0,072 19,6 4,1 0,81 40,8 Median Kallinge/Ronneby 15,2 NA 20,8 54,3 8,4 0,8 37,5 4

41 AMM Halter av PFAS hos 11 åringar i Kallinge och Ronneby Arbets- och miljömedicin Lund PFDA PFUnDA PFDS PFDoDA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA 0,16 0,12 <LOD <LOD 0,013 <LOD <LOD <LOD 0,17 0,13 <LOD <LOD 0,010 <LOD <LOD <LOD 0,11 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,25 0,18 <LOD <LOD 0,041 <LOD <LOD <LOD 0,21 0,17 <LOD <LOD 0,018 <LOD <LOD <LOD 0,25 0,19 <LOD <LOD 0,014 <LOD <LOD <LOD 0,09 0,05 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,27 0,28 <LOD 0,031 0,046 <LOD 0,004 <LOD 0,67 0,64 NA NA 0,69 NA NA NA 5

42 AMM PFOS (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

43 AMM Halt av PFOS i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Max

44 AMM PFOA (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

45 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högsta:

46 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högst: Medel 4600 Högst: 1280

47 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högsta: Medel 4600 Högst 1280

48 AMM PFHxS (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

49 AMM Halt av PFHxS i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund

50 Vild mink i miljövervakningen Kan miljömonitorering lära oss något om förekomst av PFAS i Sverige? Sara Persson Leg.vet., Dr. Med. Vet. Avdelningen för Reproduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

51 Vild mink som vaktpost Fortlöpande miljöanalys, SLU Start 2006, doktorandprojekt Minken är ett verktyg: Exponering för miljögifter Effekter av miljögifter på fortplantningsorganen Nu: redo att gå in i monitoreringsfas!

52 Varför vild mink? Högt upp i näringskedjan, äter fisk (m.m.) Begränsat revir Jagas året runt, finns över hela Sverige Relativt små djur Välkänd biologi och reproduktion Kan studeras i fångenskap Spridd över stora områden Photo: Kent Landerholm (Flickr)

53 Minkprojektet Ca 500+ minkar insamlade Ca 430 obduktioner färdiga Hannar och honor Fokus: reproduktionsorganen Andra organ också Photo: Sara Persson Analyser PCB, DDT, HCB, klordan, PBDE, PFAAs (101 hannar) Kadmium, silver, kvicksilver, bly (ca 90 honor)

54 Norrlands inland Fyra områden: 1. Gävlekusten (G) Gävle 2. Kosteröarna i Skagerrak (K) Koster Märsta 3. Märsta (M) 4. Norra Sveriges inland (N) N=101 hannar

55

56 Veta variationen hantera den Organvikter och andra fysiologiska parametrar Miljögiftshalter

57 Perfluorerade ämnen Ålder, hull och kroppsvikt inte signifikanta Säsong högre halter under vinter och vår än under hösten Photo: Tommy Glandin

58 Halter av miljögifter ng/g lipid weight ΣPCB G K M N PBDE G K M N DDE G K M N PFOS 5000 ng/g liver weight G K M N Intervall (ng/g): PFOS: PBDE: PCB: DDE:

59 PFOS i däggdjur SVERIGE Mink ng/g Utter (Roos 2013) Gråsäl (Kratzer et al. 2011) Lodjur (Lind, 2012) ANDRA STUDIER MED HÖGA HALTER Isbjörn ng/g (Dietz et al., 2008) Knubbsäl ng/g (Ahrens et al., 2009)

60 PFHxS PFOS 61, , , , ,0 106 PFHxS PFOS 95, , , ,3 87,0 PFHxS PFOS 19, , , , , , , , , , ,0 108

61 PFOS Kosteröarna PFOS ng/g Mink nr

62 120,0 Andra perfluorerade ämnen ng/g 100,0 80,0 ng/g liver w.w. 60,0 G K M N 40,0 20,0 0,0 PFBS PFHxS PFOS PFOA PFNA PFDA PFUnDA PFDoDA PFTrDA

63 PFNA i Gävleområdet 176 ng/g 270 ng/g 124 ng/g PFOS 1460 ng/g 135 ng/g 135 ng/g

64 Effekter av miljögifter? Exponering för flera miljögifter samtidigt Samband (inte orsak-verkan)

65 Resultat - samband Modeller som tar hänsyn till kroppsstorlek, ålder, säsong, hull <0,05 sign, <0,1 trend Miljögift Anogenitala avst Penislängd DDE 0,021 0,066 PFOS 0,027 PFDA 0,033 PFUnDA 0,060 ΣPFAA 0,024

66 Anogenitala avståndet Påverkas av t ex antiandrogena och östrogena ämnen Under fosterutvecklingen men även efter födsel Relaterat till andra effekter (möss/råttor, människa) Mindre testiklar, prostata och penis Ökad frekvens kryptorkidism och hypospadi

67 Använda effektvariabler som screening Anogenitala avståndet, penisvariabler Ett tjugotal variabler klassa in minkarna och hitta potentiellt högexponerade minkar

68 Vilda minkar kan lära oss något om förekomst av PFAS i Sverige! Minken verkar kunna spegla lokala föroreningar Gärna flera minkar från samma område Höga halter trots unga djur Speglar sannolikt det nuvarande tillståndet i miljön Screening utifrån effektvariabler är en intressant möjlighet Mink finns över hela landet, går att rikta sina undersökningar Särskilda frågeställningar och slumpvis monitorering

69 Tack!

70 Kartläggning av PFAApåverkade dricksvattenanläggningar Torbjörn Lindberg Kontrollstödsenheten Rådgivningsavdelningen

71 Enkät Enkät till alla kontrollmyndigheter f.v.b. till kommunala dricksvattenproducenter Sprida information och aktivera Kunskap om problemets omfattning 1 februari till 1 april 2014 Komplettering 1 april till 1 juni 2014

72 För varje dricksvattenanläggning Bedöm påverkansrisk Verifiera påverkan Hälsomässig bedömning Riskhanteringsåtgärder Påverkad eller i farozonen för påverkan Undersökningar av PFAA i rå- och/eller dricksvatten Halt PFAA i råoch/eller dricksvatten I vattenverket Information till konsumenter Saknar ställningstagande om påverkan Opåverkad eller inte i farozonen för påverkan Undersökningar av PFAA i fisk (kommersiellt i ytvatten) Halt PFAA i fisk Information till konsumenter

73 Delresultat Bedömning av påverkan på dricksvattenanläggningen Antal (n) Andel (%) Är inte, eller har bedömts inte kunna vara, påverkade av PFAA Saknar ställningstagande angående påverkan av PFAA Är, eller har bedömts kunna vara, påverkade av PFAA 66 4 Totalt % av kontrollmyndigheterna har svarat 3,5 miljoner människor får dricksvatten från råvattentäkter som är påverkade av PFAA Ytvatten och grundvatten 59 % av de som saknar ställningstagande saknar också fastställt datum för ställningstagande

74 Perfluorerade alkylsyror (PFAA) Åtgärdsgränser och kostråd Emma Halldin Ankarberg Torbjörn Lindberg Anders Glynn

75 PFBS PFOS PFHxS Sulfonsyror PFSA PFPeA PFHpA Karboxylsyror PFCA Perfluorerade alkylsyror PFAA PFHxA PFOA Poly- och perfluorerade alkylsubstanser PFAS PFBS PFHxS PFOS PFPeA PFHxA PFHpA PFOA Perfluorbutansulfonat Perfluorhexansulfonat Perfluoroktansulfonat Perfluorpentanoat Perfluorhexanoat Perfluorheptanoat Perfluoroktanoat

76 Toxikologi och TDI EFSA gjorde 2008 en riskvärdering av PFOS och PFOA i livsmedel TDI för PFOS på 150 ng/kg kroppsvikt/dag föreslogs, baserat på negativa hälsoeffekter på apa (förändringar av fettmetabolism och nivåer av sköldkörtelhormoner) För PFOA sattes TDI till 1500 ng/kg/d, baserat på levertoxicitet hos råtta och mus För övriga PFAA finns inga föreslagna TDI, på grund av för dåligt vetenskapligt underlag Sammanvägt TDI för hela blandningen av PFAA saknas Nyare studier av immuntoxikologiska effekter, utvecklingseffekter i djur samt epidemiologi inte utvärderade!

77 Åtgärdsgräns för PFAA i dricksvatten WHO allokerar 10 respektive 20 % I vår riskvärdering antogs samma toxicitet som PFOS och att toxiciteten kan adderas. I vårt fall användes en allokering med 10% av TDI (PFAA 7 ). Motiv: - Osäkerheter vad gäller toxiciteten hos icke riskvärderade substanser (poly- och perfluorerade) - Intaget bör minimeras så långt som möjligt då dessa ämnen är bioackumulerande - TDI kommer sannolikt sänkas i framtiden - Vald åtgärdsgräns ger sannolikt ett visst skydd även om TDI sänks

78 Åtgärdsgräns för PFAA i dricksvatten, forts. Scenarioberäkningar för spädbarn ger en åtgärdsgräns på 90 ng PFAA 7 /L om 10 % av TDI allokeras för dricksvattenexponering via modersmjölksersättning (3 veckors spädbarn, 4,2 kg).

79 Råd om fiskkonsumtion Uppmaning till kommunerna om provtagning av fisk! Lokal rådgivning stöd till kommuner och Länsstyrelser Frekvenser utifrån halter och ålder har tagits fram. Inga nationella råd i dagsläget.

80 Riskhanteringsåtgärder mars 2014

81 Beslut fattat? Miljökvalitetsnormer Förslag från EU-Kommisssionen 31/ EQS enviromental quality standards för en god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Förslag: 0,65 ng/l sötvatten 0,13 ng/l marint vatten Fisk: 9,1 ng/g (fw)

82 Tack för uppmärksamheten!

83 Svenskt nätverk för högfluorerade ämnen 12 maj, 2014 Kemikalieinspektionen & Livsmedelsverket Bert-Ove Lund Anders Glynn Syften Identifiera inblandade aktörer i samhället Skapa nya kontaktnät Identifiera problem Öka samarbetet mellan oss Undvika dubbelarbete Hitta nya lösningar på problem

84 Högfluorerade ämnen PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser Bred användning Förorening, processkemikalie, nedbrytningsprodukt Polyfluorerat ämne i bl.a. brandskum

85 Några perfluorerade ämnen brandskum Ökande halter i biota; regulatoriska åtgärder på gång. Fluorerade polymerer möjlig källa.

86 Andra exempel på PFAS Fluorpolymerer - PFTE (polytetrafluoroetylen) används i teflon Fluorelastomerer (f.f.a. industriell användning) PAP (polyfluoralkylfosfatestrar) används i livsmedelsförpackningar..

87 Dagens deltagare kommer från; Myndigheter Brandskumsanvändare Konsulter Kommuner Forskare Livsmedelsverket Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket Folkhälsomyndigheten MSB Försvarsmakten Försvarets Materialverk Generalläkaren Swedavia Sweco WSP Environment IVL NIRAS SWEREA Uppsala Vatten Lunds Universitet, Arbets och miljömedicin SLU Örebro universitet Uppsala Universitet IMM, Karolinska Institutet SWETOX

88

89 Erfarenheter av rening och sanering av PFOS inom Swedavia Nätverksmöte kring högfluorerade ämnen Malin Fridlund Swedavia, Stockholm Arlanda Airport

90 Innehåll Historik PFOS Pilotförsök på Stockholm Arlanda Airport Behandling på Göteborg Landvetter Airport Sanering av brandbilar Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport 2

91 Historik Stockholm Arlanda Airport 1980 Brandsläckningsskummet AFFF introduceras på flygplatsen 2003 Leverantören av AFFF uppger att produkten inte längre innehåller PFOS 2006 Nationell screening av PFOS i vatten utfördes av Naturvårdsverket och IVL 2007/-08 PFOS-förekomsten på flygplatsen upptäcks 2008 Internt förbud att använda AFFF vid övning införs på flygplatsen årigt forskningsprojekt RE-PATH, samarbete Swedavia/IVL. Slutkonferens 27 jan Pilotanläggning för rening av grundvatten vid brandövningsplatsen 2010 Provtagning i brandbilar, PFOS-rester påträffas 2011 Samtliga brandbilar på flygplatsen saneras (på alla Swedavias flygplatser med verksamhetsansvar) 2011 Fluorfritt brandsläckningsskum införs som skarpt släckmedel, Moussol 3/6-FF 2014 Strategi för fortsatt arbete utarbetas, inriktning mot åtgärdsmetoder 3

92 Pilotförsök PFOS-rening på Stockholm Arlanda Airport Pilotanläggningen uppfördes i slutet av 2010 Vid brandövningsplatsen Brandövningsplats 2 st seriekopplade kolfilter à 75 kg Förfilter: 3 st patronfilter 15 µm PFOS Ingående halter ng/l Utgående halter 200 ng/l Reningsgrad 99 % 4

93 Driften av pilotanläggningen Från början vatten från grävd brunn kolfiltren sattes igen snabbt p.g.a. humus, järn och mangan Numera vatten från borrad brunn komplikationerna från järn och mangan betydligt mindre Flöde ca 400 l/h (3500 m 3 /år) Kolfilterbyte ca 1-2 ggr/år Patronfilterbyte 1-2 ggr/mån Kapacitet begränsas av PFOS-upptag och upptag av andra ämnen i vattnet som humus, järn och mangan Vi såg att vid järn- och manganinnehåll i vattnet vore ett luftningssteg för oxidation bra (flockning och sedimentering) 5

94 Behandling av PFOS-förorenat vatten vid Göteborg Landvetter Airport 2006 gjordes en nationell screening av Naturvårdsverket/IVL, där förhöjda halter uppmättes i ytvatten nedströms flygplatsen. Sommaren 2008 uppmättes förhöjda halter av PFOS i fisk infångad i Västra Ingsjön. Brandövningsplatsen på flygplatsen var en trolig källa. Efter genomförd markundersökning vid brandövningsplatsen, konstaterades ett område nedströms brandövningsplatsen med förhöjda PFOS-halter i mark och vatten Göteborg Landvetter Airport har vidtagit ett antal åtgärder för att stoppa läckage av PFOS från brandövningsplatsen

95 Behandling av PFOS-förorenat markvatten Pilotanläggning 2009 Permanent anläggning

96 Behandling av PFOS-förorenat markvatten 2 st seriekopplade kolfilter à 200 kg Förfiltrering: 2 st påsfilter (10 resp. 15 µm) 1 st sand/antracitfilter (2013) Anläggningen dimensionerad för 4-6 m 3 /h, reningseffekten bäst vid max 1-2 m 3 /h Säkrad drift kräver dock ytterligare förbehandling för metallavskiljning - utredning pågår Rel. klart vatten god funktion Reningsgrad 99% Tidvis höga halter av bl.a. järn, mangan, humus fäller ut i filtren, reningseffekt försämras Luftning införd i dammen för att minska metallutfällningar i kolfiltren, har gett resultat 8

97 Behandling av PFOS-förorenat markvatten Halter 2013 Ingående PFOS-halt ng/l Utgående PFOS-halt ng/l Gränsvärde ut från anläggning 3000 ng/l, beslutat av länsstyrelsen 9

98 Sanering av brandbilar 2011 Provtagningar 2010 påvisade PFOS-rester i brandbilarna Hetvattenspolningar i tankar och rörsystem Framgångsrik sanering Uppmätta PFOS-halter Före sanering: 0, mg/l Efter sanering: enstaka ng/l 10

99 Tack för er uppmärksamhet! Några frågor? Stockholm Arlanda Airport 11

PFAS i sommarstugeområde i Luleå

PFAS i sommarstugeområde i Luleå LIVSMEDELSVERKET RISKVÄRDERING Dnr 2015/08062 1 (6) Anders Glynn Sanna Lignell Risk- och nyttovärderare PFAS i sommarstugeområde i Luleå Sammanfattning De redovisade totalhalterna av PFAA i de mest förorenade

Läs mer

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk LIVSMEDELSVERKET Bilaga 1 (5) Senior risk- och nyttovärderare Perfluorerade alkylsyror (PFAA) i råvatten i Bredared Vattenverk Sammanfattning De redovisade halterna av PFAA i drickvatten innebär att det

Läs mer

Risker vid förorening av dricksvatten med PFAS

Risker vid förorening av dricksvatten med PFAS LIVSMEDELSVERKET RISKHANTERINGSRAPPORT 1 (7) Risker vid förorening av dricksvatten med PFAS Detta dokument beskriver och motiverar riskhanteringsåtgärder beslutade av Livsmedelsverket med anledning av

Läs mer

Risker vid förorening av dricksvatten med PFAA

Risker vid förorening av dricksvatten med PFAA LIVSMEDELSVERKET RISKHANTERINGSRAPPORT 1 (6) Risker vid förorening av dricksvatten med PFAA Detta dokument beskriver och motiverar riskhanteringsåtgärder beslutade av Livsmedelsverket med anledning av

Läs mer

PFOS ur tillsynsmyndighetsperspektiv GENERALLÄKAREN

PFOS ur tillsynsmyndighetsperspektiv GENERALLÄKAREN PFOS ur tillsynsmyndighetsperspektiv GENERALLÄKAREN 2014-11-26 Agenda Generalläkaren- Vem är det? -PFOS lagstöd och styrning -PFAS-användning i verksamheter -Erfarenheter och tillsynstips Generalläkarens

Läs mer

PFAS i enskilda brunnar runt Visby flygplats

PFAS i enskilda brunnar runt Visby flygplats LIVSMEDELSVERKET RISKVÄRDERING Dnr 1 (8) Anders Glynn Irina Gyllenhammar Risk- och nyttovärderare Rickard Bjerselius, UV/RÅ PFAS i enskilda brunnar runt Visby flygplats Sammanfattning Runt Visbys flygplats

Läs mer

Intagsberäkningar som underlag för framtagande av hälsobaserad åtgärdsgräns för perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten

Intagsberäkningar som underlag för framtagande av hälsobaserad åtgärdsgräns för perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten LIVSMEDELSVERKET Vetenskapligt underlag 1 (12) Intagsberäkningar som underlag för framtagande av hälsobaserad åtgärdsgräns för perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten Sammanfattning Mot bakgrund

Läs mer

PFAS i dricksvattnet Reflexioner om riskbedömning och riskkommunikation

PFAS i dricksvattnet Reflexioner om riskbedömning och riskkommunikation PFAS i dricksvattnet Reflexioner om riskbedömning och riskkommunikation Kristina Jakobsson verksamhetschef, överläkare Arbets-och miljömedicin, Lund 2015-04-23 16 december 2013 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge

Läs mer

Dricksvatten. Kristina Jakobsson Arbets-och miljömedicin, Lund. Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund Åkersberg 2014-10-02

Dricksvatten. Kristina Jakobsson Arbets-och miljömedicin, Lund. Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund Åkersberg 2014-10-02 Dricksvatten Kristina Jakobsson Arbets-och miljömedicin, Lund Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund Åkersberg 2014-10-02 Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla

Läs mer

Hur påverkas vi av de halter av PFAS som uppmätts idag? Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet

Hur påverkas vi av de halter av PFAS som uppmätts idag? Helen Håkansson Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet ur påverkas vi av de halter av PFAS som uppmätts idag? elen åkansson Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet Upplägg PFAS Exponering och kinetik Effekter och bedömning Experimentella data

Läs mer

Per Ola Darnerud Livsmedelsverket, Uppsala, Sweden (mejladress: per.ola.darnerud@slv.se)

Per Ola Darnerud Livsmedelsverket, Uppsala, Sweden (mejladress: per.ola.darnerud@slv.se) RESULTAT FRÅN RIKSMATEN 2010-11: BIOMONITORERING AV TOXISKA ÄMNEN OCH ASSOCIATIONER MED KOST- OCH LIVSSTILS- FAKTORER I EN SVENSK POPULATIONS- BASERAD UNDERSÖKNING Per Ola Darnerud Livsmedelsverket, Uppsala,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun. Rapport nr 8/2014

Arbets- och miljömedicin Lund. Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun. Rapport nr 8/2014 Rapport nr 8/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Exponering för perfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten i Ronneby kommun Kristina Jakobsson Kerstin Kronholm Diab Christian Lindh Bodil Persson Bo Jönsson

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Pressinformation - arbetsmaterial PFAS uppmätt i blodprover hos barnen i Kallinge

Pressinformation - arbetsmaterial PFAS uppmätt i blodprover hos barnen i Kallinge Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicin i Lund är en solidariskt finansierad verksamhet inom hälsooch sjukvården i Region Skåne och landstingen i Blekinge, Kronoberg samt södra delen av

Läs mer

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014

Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 Bakgrund: Resultat från uppföljande undersökningar av PFAS I Kalmar län 2014 I en nationell screening 2013 uppmättes höga halter av PFAS (per- och polyfluoralkyl substanser) i Emåns mynning. I Emsfors

Läs mer

PFAS och PFOS - problem i vatten. Karin Norström

PFAS och PFOS - problem i vatten. Karin Norström PAS och POS - problem i vatten Karin Norström Terminologi PAS C n 2n+1 R PAAs PASs -SO 2 ASAs -SO 2 NH 2 PAs -CO Ytterligare fluorämnen (toh etc)... PCAs -COOH/-COO - PSAs SO 3 H/-SO 3 -.. POS C 8 17 SO

Läs mer

6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten

6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten LIVSMEDELSVERKET PM 1 (6) 6:2 FTS och andra PFAS som inte ingår i Livsmedelsverkets åtgärdsgräns, men som uppmätts i råoch dricksvatten Sammanfattning En genomgång av ett antal rapporter/artiklar gällande

Läs mer

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten

Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Inriktningsbeslut för riktvärde av PFAS i grundvatten Förslag till inriktningsbeslut av Vattendelegationerna Förslag PFAS (summa 11) Förslag på riktvärde PFAS (summa 11); 90 ng/l Förslag till utgångspunkt

Läs mer

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby

Läs mer

Vardagskemikalierna bakgrund och risker från forskarhorisonten

Vardagskemikalierna bakgrund och risker från forskarhorisonten Vardagskemikalierna bakgrund och risker från forskarhorisonten Åke Bergman Stockholms universitet Lite historik Glädjande exempel Åtgärder betyder något! Vad är det då vi inte har koll på idag? Effekter

Läs mer

PFAS i Brantafors dricksvatten

PFAS i Brantafors dricksvatten PFAS i Brantafors dricksvatten Information vid Renare Marks PFAS-seminarium Stockholm 2017-02-02 Magnus Olofsson Miljö- och byggnadsförvaltningen Brantafors vattenverk byggdes 2010, ersatte ett gammalt

Läs mer

PFOS i den svenska miljön

PFOS i den svenska miljön i den svenska miljön Karin Norström IVL Svenska miljöinstitutet Vad är? Bakgrundshalter av och PFOA i miljön Punktkällans påverkan RE-PATH ett forskningsprojekt mellan IVL och Swedavia Hur exponeras vi

Läs mer

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014

Lund. Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie. Rapport nr 17/2014 Rapport nr 17/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Biologisk övervakning av exponering för personal inom marksanering en pilotstudie Håkan Tinnerberg Yrkes- och miljöhygieniker Thomas Lundh Kemist Christian

Läs mer

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu

RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen. Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu RVR Restverdiredning Finans Norge, RVR og Hedemarken brannvesen Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare +46(0)705-564232 www.rvr.nu Skumproblematik under ytan Foto Polisen Bakgrund Skum är kontroversiellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-07-04. Astrakanen, fredagen den 4 juli 2014 kl. 13.00-13.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-07-04. Astrakanen, fredagen den 4 juli 2014 kl. 13.00-13.30. ITiJ BÅSTADS ~ KOMMUN Jävsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-07-04 Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, fredagen den 4 juli 2014 kl. 13.00-13.30. Göran Klang S), ordförande

Läs mer

Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA. Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte

Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA. Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte Vad är perflouradaklylsyror (PFAA) Problem som förknippas med PFAA Resultat från försök att ta bort PFAA med aktivtkolfiltrering versus jonbyte, Uppsala Vatten Vad är perflouroalkyl syror (PFAA) Stabila,

Läs mer

PFAS i dricksvatten. - förekomst och rening. Philip McCleaf, Lutz Ahrens, Karin Wiberg

PFAS i dricksvatten. - förekomst och rening. Philip McCleaf, Lutz Ahrens, Karin Wiberg PFAS i dricksvatten - förekomst och rening Philip McCleaf, Lutz Ahrens, Karin Wiberg Nationell dricksvattenkonferens, Malmö, 19-20 april 2016 PFAS i dricksvatten (Uppsala, Tullinge, Kallinge) Domagalski,

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattenförekomster. Syftet med detta PM är att sammanfatta:

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattenförekomster. Syftet med detta PM är att sammanfatta: 1 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattenförekomster Bakgrund och syfte Högfluorerade ämnen inom ämnesgruppen kallad PFAS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några

Läs mer

Epidemiologiska data vid identifiering och värdering av cancerrisker i arbetsmiljön. Dieselavgaser

Epidemiologiska data vid identifiering och värdering av cancerrisker i arbetsmiljön. Dieselavgaser Epidemiologiska data vid identifiering och värdering av cancerrisker i arbetsmiljön Dieselavgaser Per Gustavsson Institute of Environmental Medicine Partiklar från förbränningsmotor 2 Hälsoeffekter hos

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Utredningen om spridning av PFASföroreningar. dricksvatten (M 2015:B)

Utredningen om spridning av PFASföroreningar. dricksvatten (M 2015:B) Utredningen om spridning av PFASföroreningar i dricksvatten (M 2015:B) Förord Ett 20-tal forskare uppmanade regeringen i maj 2014 att skyndsamt tillsätta en kommission för att utreda bakgrunden till och

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Göran Pershagen 23 oktober 2013 1 PM 2,5 absorbans och PM 10 koncentrationer i olika europeiska städer Eeftens et al. 2012 NOx 1960 1970 1980

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

Läs mer

Exempel på aktuella konsumentexponeringar för. Bisfenol-A och PFOS

Exempel på aktuella konsumentexponeringar för. Bisfenol-A och PFOS ST Årsmöte 2010 Exempel på aktuella konsumentexponeringar för kemikalier: Bisfenol-A och PS Christian Lindh S P N Chlorpyrifos Vinclozolin N PS S BisfenolA H H Nicotine N CH 3 N En biomarkör visar på det

Läs mer

PFAS i dricksvattnet

PFAS i dricksvattnet Krisseminarium Motverka och hantera kriser i dricksvattenförsörjningen Lerum, 11 oktober 2016 PFAS i dricksvattnet Kent Broström, Projektledare, Ronneby Miljö & Teknik AB Brantafors vattenverk byggdes

Läs mer

Riskvärdering av perfluorerande alkylsyror i livsmedel och dricksvatten

Riskvärdering av perfluorerande alkylsyror i livsmedel och dricksvatten Rapport 11-2013 Riskvärdering av perfluorerande alkylsyror i livsmedel och dricksvatten av Anders Glynn, Tatiana Cantillana och Helena Bjermo LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Förkortningar/Förklaringar...

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN

INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN INFORMATION OM PFAS I VÅRT VATTEN 1 VAD ÄR DET SOM HAR HÄNT? Den 16 december 2013 upptäckte Miljöteknik höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

PFOS och andra PFC-ämnen, - spridningsvägar, -förekomst i dricksvatten, -humanexponering samt -hälsoriskbedömning.

PFOS och andra PFC-ämnen, - spridningsvägar, -förekomst i dricksvatten, -humanexponering samt -hälsoriskbedömning. POS och andra PC-ämnen, - spridningsvägar, -förekomst i dricksvatten, -humanexponering samt -hälsoriskbedömning. Andreas Woldegiorgis, Tekn. Dr. (WSP Environmental) 2014-05-07 Agenda Bakgrund Egenskaper

Läs mer

Perfluorerade ämnen (PFAS) i fisk och ytvatten i sjöar nedströms Malmö Airport lägesrapport juli 2011. Bakgrund

Perfluorerade ämnen (PFAS) i fisk och ytvatten i sjöar nedströms Malmö Airport lägesrapport juli 2011. Bakgrund Uppdragsnr: 10136589 1 (7) PM Perfluorerade ämnen (PFAS) i fisk och ytvatten i sjöar nedströms Malmö Airport lägesrapport juli 2011 Bakgrund Perflourerande ämnen (PFAS) är en grupp av syntetiska ämnen

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Sammanställning av befintlig kunskap om föroreningskällor till PFAS-ämnen i svensk miljö

Sammanställning av befintlig kunskap om föroreningskällor till PFAS-ämnen i svensk miljö NR C 182 JANUARI 2016 RAPPORT Sammanställning av befintlig kunskap om föroreningskällor till PFAS-ämnen i svensk miljö Katarina Hansson, Anna Palm Cousins, Karin Norström, Lisette Graae, Åsa Stenmarck

Läs mer

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden

Miljögiftsövervakning i Stockholms vattenområden MILJÖFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR MILJÖANA LYS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-04 Handläggare: Katrin Holmström Telefon: 08-50828885 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 p 35 Miljögiftsövervakning

Läs mer

Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler

Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Maria.Kippler@ki.se 2016-11-18 M Kippler 1 Arsenik i dricksvatten: Globalt problem

Läs mer

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen?

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Peter M Nilsson, Malmö Preven&onens svåra e&k problemets omfa4ning och riktlinjernas

Läs mer

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM

Miljögifter i biota. Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert. Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Miljögifter i biota Suzanne Faxneld, Elisabeth Nyberg, Sara Danielsson, Anders Bignert Enheten för miljöforskning och övervakning, NRM Havsmiljöseminariet 24-25 november 2015 20 lokaler 8 lokaler 3 lokaler

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Hälsokonsekvenser av avgaser/pm förekommande i HIA Mortalitet (långtidseffekter) Sjukhusinläggningar etc (akut

Läs mer

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig Vad vet vi om fordonsavgaser och luftvägsbesvär/sjukdomar bland vuxna? Luftföroreningar påverkar luftvägarna Experimentella studier

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Uppföljande undersökningar av PFASs

Uppföljande undersökningar av PFASs PM 1 (6) Miljöenheten Anders Svensson Tel. direkt: 010-2238594 E-post: anders.svensson@lansstyrelsen.se Enl. sändlista Bakgrund: Uppföljande undersökningar av PFASs I en aktuell nationell screening uppmättes

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Regional variation av miljögifter hos människa

Regional variation av miljögifter hos människa Regional variation av miljögifter hos människa Ingvar Bergdahl & Maria Wennberg Yrkes- och miljömedicin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet Vad vet vi om hur kemiska miljöföroreningar

Läs mer

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött?

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? 2012-03-28 Rapport angående uppdrag nr 215 1042, dnr 235-4460-10Mm Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumeter av viltkött? Maria Wennberg 1 Ingvar Bergdahl 1 1 Yrkes- och miljömedicin, Institutionen

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Vidmark Hannes Åhlman Michael Datum 2016-08-24 Diarienummer KSN-2016-1459 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

Läs mer

ÄR EXPONERING FÖR MILJÖGIFTER EN BIDRAGANDE ORSAK TILL UPPKOMST AV VÅRA STORA FOLKSJUKDOMAR?

ÄR EXPONERING FÖR MILJÖGIFTER EN BIDRAGANDE ORSAK TILL UPPKOMST AV VÅRA STORA FOLKSJUKDOMAR? ÄR EXPONERING FÖR MILJÖGIFTER EN BIDRAGANDE ORSAK TILL UPPKOMST AV VÅRA STORA FOLKSJUKDOMAR? Monica och Lars Lind Uppsala Universitet what we have to face is not an occasional dose of poison which has

Läs mer

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN

SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN SATSNINGAR PÅ ÖKAD ÖVERVAKNING AV FARLIGA ÄMNEN Miljöövervakningsdagarna 2017 Karl Lilja Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-10-01 1 Budget Ökning av NVs del

Läs mer

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket Risk med fisk Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket - Vad är dioxiner och PCB Agenda - Risker med dioxiner och dioxinlika PCB - Halter i livsmedel - Kostråd och kännedom

Läs mer

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012

Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och Norrviken 2011/2012 Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten 2012-05-28 Sidan 1 (6) Dnr MBN 2011-001073 Ecos Fiskprovtagning resultat av analyser av kvicksilver och miljögifter i abborre från Edsviken och

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

Bilaga 2. Utredningen om spridning av PFASföroreningar. dricksvatten (M 2015:B)

Bilaga 2. Utredningen om spridning av PFASföroreningar. dricksvatten (M 2015:B) Bilaga 2 Utredningen om spridning av PFASföroreningar i dricksvatten (M 2015:B) Förord Ett 20-tal forskare uppmanade regeringen i maj 2014 att skyndsamt tillsätta en kommission för att utreda bakgrunden

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Statens Geotekniska Institut & Sveriges Lantbruksuniversitet 2015-10-18 1 Markens ekosystemtjänster enligt EU:s förslag

Läs mer

Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet En litteraturstudie

Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet En litteraturstudie Utbredningen av PFOS i Sverige och världen med fokus på grundvattnet En litteraturstudie Emma Lönsjö Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 443 (15 hp/ects credits) Geologiska

Läs mer

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma, telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se.

Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma, telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se. Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 1/16 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen.

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen

Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen Miljögifter i akvatisk miljö Stockholm, 5 november 2014 Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Frågeställningar Hur påverkar storstadsregionen sina

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Bakgrund. Christina. C Fåhraeus Barnläkare 2011

Bakgrund. Christina. C Fåhraeus Barnläkare 2011 Christina. C Fåhraeus Barnläkare 2011 Bakgrund Fetma är en av västvärldens snabbast växande hälsoproblem. Trenden likartad över hela världen. WHO klassificerar fetma som kronisk sjukdom Nationella data

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Kemikalier i enskilda avlopp ett problem? Patrik Andersson Kemiska Institutionen

Kemikalier i enskilda avlopp ett problem? Patrik Andersson Kemiska Institutionen Kemikalier i enskilda avlopp ett problem? Patrik Andersson Kemiska Institutionen Fokus på stora anläggningar Fokus på övergödning och bakterier Från punktkälla till diffusa emissioner 2013-11-04 3 2013-11-04

Läs mer

Remissyttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (M2016/00120/Ke)

Remissyttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum (M2016/00120/Ke) 1/6 Remissyttrande Datum Dnr Mottagare 2016-04-04 00540-2016 Enligt sändlista Ert Dnr M2016/00120/Ke Handläggare Direkt Bengt Fjällborg 0765386060 Kf bengt.fjallborg@havochvatten.se Remissyttrande gällande

Läs mer

Riskbedömning av hormonstörande ämnen

Riskbedömning av hormonstörande ämnen Riskbedömning av hormonstörande ämnen Anna Beronius, PhD Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) Stockholms Universitet anna.beronius@itm.su.se Illustration by Estella Larsson Beronius Hormonstörande

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences. Registerbaserad forskning vad, varför och hur?

Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences. Registerbaserad forskning vad, varför och hur? Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences Registerbaserad forskning vad, varför och hur? Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Hälsorisker med kadmium hos barn

Hälsorisker med kadmium hos barn Hälsorisker med kadmium hos barn Maria Kippler Enheten för Metaller och Hälsa Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet 2014-11-26 Maria Kippler 1 Exponering via kosten och rökning Ungefär 80%

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar

Arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar Arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar Kåre Eriksson 1, Annika Hagenbjörk- Gustafsson 2, Helén Bertilsson 1, Berndt Karlsson 1 1. ABCentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 2.Enheten för Yrkes-

Läs mer

Perfluorerade ämnen (PFAS) i fisk och ytvatten i sjöar nedströms Malmö Airport Lägesrapport november 2011

Perfluorerade ämnen (PFAS) i fisk och ytvatten i sjöar nedströms Malmö Airport Lägesrapport november 2011 Uppdragsnr: 10136589 1 (9) PM Perfluorerade ämnen (PFAS) i fisk och ytvatten i sjöar nedströms Malmö Airport Lägesrapport november 2011 Bakgrund Perflourerande ämnen (PFAS) är en grupp av syntetiska ämnen

Läs mer

ÄR DET FARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM Forskningscentrum Örebro universitet

ÄR DET FARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM Forskningscentrum Örebro universitet ÄR DET ARLIGT ATT VALLA SKIDOR? Helena Nilsson MTM orskningscentrum Örebro universitet Allt började med ett telefonsamtal.. VAD HAR SKIDLANDSLAGET MED LUORKEMIKALIER ATT GÖRA? VAD ÄR ETT MILJÖGIT? Persistent

Läs mer

PFOS i fisk ifrån sjöarna nedströms f.d. Flygflottiljen F18 - en riskbedömning

PFOS i fisk ifrån sjöarna nedströms f.d. Flygflottiljen F18 - en riskbedömning Uppdragsnr: 10158304 1 (9) PM PFOS i fisk ifrån sjöarna nedströms f.d. Flygflottiljen F18 - en riskbedömning Bakgrund Perflourerande ämnen (PFAS) är en grupp av syntetiska ämnen som har använts i stor

Läs mer

LMNO'$P+$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8"F-JJIF9$XQ HE"VJ+,+EI HE"VJ+,:6:,-7+JUF :,\<

LMNO'$P+<F) O:7EI+-$Q+E<--: ;I8:68E6:,I:$30 2%/$/B$5MLRSHMLT RU:7:UFFIE>$'5&AK343& 1'EFG(#E77$#- O:8F-JJIF9$XQ HEVJ+,+EI HEVJ+,:6:,-7+JUF :,\< !"#$%&'()!'*&#$'+,'-)./,0,')12) 34&0567&'89!"#$%%& '()*+,-,.$/ '012/334$5678)96:, ;$$$$$$$$?@A$3B$@4B$%33B C+#>$$$$$$?@A$3B$@4B$%/4B 1:;

Läs mer

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik Publikationer/Statistik - Inklusionskriterier, exklusionskriterier - Studiepopulation (hur sjuka var patienterna?) - Studiers generaliserbarhet - Utfallsvariabler (endpoints), primära/sekundära, sammansatta

Läs mer

Vi och våra barn är försökskaniner:

Vi och våra barn är försökskaniner: Vi och våra barn är försökskaniner: Slamspridningen gör att m Rester från obduktioner och råttkadaver Tror du att vi får i oss mest miljögifter från fet Östersjöfisk? Så är det inte. Allra mest miljögifter

Läs mer

Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten

Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten Rapport Nr 2014 20 Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten Katrin Holmström Sandra Wetterstrand Gullvy Hedenberg Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2011-10-06 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Exponering och hälsoeffekter i Glasriket

Exponering och hälsoeffekter i Glasriket Exponering och hälsoeffekter i Glasriket Arbets- och miljömedicin Temadag, förorenade områden, 2016-10-27 Varför forska om detta? Myndigheter, konsulter Hur hantera riskerna? Inventering Finns miljö- och

Läs mer