Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS 2014-05-12"

Transkript

1 Power Point presentationer från Nätverksträff om PFOS

2 Användningen av PFOS tidigare och idag Maria Delvin, KemI

3 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs) Tillverkning, import och export av perfluoroktansulfonat/sulfonylfluorid (PFOS/PFOSF) omfattas sedan år 2010 Plan för svenskt genomförande NV rapport uppdatering av KemI rapport 4/06

4 12 blir 21

5 Annex B - Reduction Acceptable purposes Registrering, rapportering och översyn vart fjärde år Specific exemptions - tidsbegränsade Registrering Översyn efter 5 år / Begäran, partsbeslut 2015 Max ytterligare 5 år Inte upptaget - Utfasning 2010 för flertalet parter

6 Acceptable purposes Aviation hydraulic fluids Certain medical devices Photo resist, semiconductor Metal plating in closed-loop systems Photo imaging Photo masks in semiconductor and LCD industries Etching agent Fire-fighting foam Insect baits for control of leaf-cutting ants

7 Specific exemptions Photo masks (semiconductor, LCD industries) Electric and electronic parts for some colour printers and colour copy machines Metal plating (hard, decorative) Inte upptaget Rengöringsmedel Carpets, Leather and apparel Paper and packaging, coatings and coating additives Textiles and upholstery Rubber and plastics Insecticides for control of red imported fire ants and termites Chemically driven oil production

8 Kvarvarande användning inom EU Om mängden PFOS som släpps ut i miljön minimeras får produktion och utsläppande på marknaden tillåtas för följande ändamål: a) Fram till och med den 26 augusti 2015; som vätmedel för användning i kontrollerade elektropläteringssystem b) I fotoresister eller antireflexbeläggning för fotolitografiska processer c) I fotografiska ytskikt på film, filmpapper eller fotoplåtar d) I medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) i slutna system e) I hydrauloljor inom flygindustrin

9 Flows of PFOS identified in Sweden 2012/13 and a comparison to uses in the Nordic countries 2011 and EU 2004 Some 10 (?) producers of PFOS Only a couple identified (likely producers) None contacted International companies that offer more or less formulated products for specific applications; electronics, metal treatment, film development, hydraulic oils, corrosion inhibitors, etc Some 5-10 identified Only a few contacted Swedish companies (subsidiaries, agents) supplying techniques, equipment and chemicals in specific 7 3 Some 15 identifed and contacted Hard chrome electroplating Plating of plastics Electronics (printid circuits) photolitography Photographic film Hydraulic fluids in aviation Relevant companies Exhaustive discussions contacted with some 30 companies Identified use of PFOS in 2012/ a few grams < 1 (kg/year) Reported former estimates: Nordic countries (290) <1000 <1000? (Ref 3) Europe (Ref 15)

10 Tidigare användning i Sverige Rapport 3/04: Totalt 1175 kg per år, varav 862 kg PFOS-relaterade ämnen och 313 kg av PFAS relaterade ämnen Stora användningsområden var impregneringsmedel för textil och läder, rengöringsmedel samt funktionen ytaktiva ämnen inom färg- och lackindustrin.

11 Brandsläckningsmedel Högst kg PFOS i installerade mängder Mellan år uppskattades mängden använd släckskum variera mellan liter = > miljön tillfördes årligen kg PFOS-relaterade ämnen via släckskum Användningen förbjuden senast 27 juni 2011 Enligt KemI 7/06 upphörde användningen av PFOS i brandövningar före år 2006

12 PFOS-källor förutom brandskum Ca kg PFOS per år importeras till i Sverige för användning inom metallindustrin Import av PFOS via varor (kläder, textilier, mattor mm) kan fortsatt förekomma PFOS har använts i en mängd varor som finns i samhället och i avfallsströmmarna

13 Epidemiologiska studier, med fokus på publikationer från C8-studierna Kristina Jakobsson Arbets-och miljömedicin, Lund

14 Djurexperimentella data Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

15 Djurexperimentella data Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

16 PFOS (NOAEL) Levertoxicitet 4 µg/ml (NOAEL) Reproduktionstoxicitet 5 µg/ml (NOAEL) Immunotoxicitet 18 ng/ml PFOA (NOAEL) Levertoxicitet 7 µg/ml (BMDL) Reproduktionstoxicitet 16 µg/ml (LOAEL) bröstkörtel, vikt 0,15 µg/ml Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

17 Mor-barnkohorter - födelsevikt Analyser: 6 st noll effekt 4 st effekt, ej signifikant 3 st signifikant effekt

18 Fei et al 2007, EHP 1400 births, Denmark Maisonet et al 2012, EHP 422 girls, Great Britain Whitworth et al 2011, Am J Epid 901 births, Norway Mor-barnkohorter Birth weight PFOS: Q1 vs Q4: -38 g (ns) PFOA: Q1 vs O4: -175 g (sign) No association between maternal PFOS and PFOA and preterm birth, low birth weight or SGA PFOS: Q1 vs Q3: -140 g PFOA: Q1 vs O3: -133 g PFHxS: Q1 vs Q4: -108 g No association with reduced gestational length Those with higher exposure to PFOS were larger at 20 months No association between maternal PFOS and PFOA and preterm birth or SGA Birth weight PFOS: Q1 vs Q4: -85 g PFOA: Q1 vs O4: -106 g SGA: small for gestational age Low birth weight <2500 g PFOS: Q4 >43 ng/ml Q1 <26 ng/ml PFOA: Q4 > 7 ng/ml Q1 < 4 ng/ml PFOS: Q3 >23 ng/ml Q1 <17 ng/ml PFOA: Q5 > 4 ng/ml Q1 <3 ng/ml PFHxS: Q3 >2 ng/ml Q1 <1 ng/ml PFOS: Q4 >17 ng/ml Q1 <10 ng/ml PFOA: Q4 > 3 ng/ml Q1 < 1 ng/ml

19 Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

20 Nya C8-studier: reproduktion Darrow et al 2013, EHP 1330 barn Darrow et al 2013, EHP 1330 barn Little or no association between maternal PFOA or PFOS and preterm birth or low birth weight (<2500 g) Birth weight: PFOS: -29 g per log unit increase PFOS: Q5: -54 g (ns). PFOA: no effect Q5: 0 g PFOS: Q5 >21 ng/ml Q1 <9 ng/ml PFOA: Q5 > 37 ng/ml Q1 <7 ng/ml Stein et al 2014 Reprod Toxicol There was generally no association between estimated PFOA concentration and birth defects Possibe exception brain defects, N=13, chance finding? Darrow et al 2013, EHP Results provide some evidence for positive associations with pregnancy-induced hypertension Note: Effect estimate for Q2-Q5 similar

21 Thyroideahormoner under graviditet Wang et al, EHP May 2014 Taiwan, 283 kvinnor 118 barn

22 C8-studier: beteende Stein and Savitz 2011, EHP Stein et al 2014 Paediatr Perinat Epidemiol Stein et al 2013, Epidemiology Subjects: 5-18 yrs A reduction of ADHD prevalence at the highest PFOA exposure level Subjects: 6-12 yrs Aggregate results did not suggest adverse effects on PFOA on behaviour Subjects: 6-12 yrs Results do not suggest an adverse association between the levels of PFOA exposure. and their performance on neuropsychological tests PFOA: Not likely to be causal. PFOS, PFHxS: pos assoc ADHD+medication Mother s report.:better among boys, adverse among girls Estimated in utero exposure, measured childhood levels, Gallo et al 2013, BMJ open Subjects: 50+ An inverse association between PFAA and self-reported memory impairment that is stronger for PFOA and PFOS Anti-inflammatory effect??reverse causation? Confounding?

23 Övervikt, metabolt syndrom Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

24 Nya C8-studier: diabetes, övervikt, menopaus Karnes et al 2014 Environ Res Barry et al 2014 Environ Res Subjects: yrs No association between PFOA exposure and incidence of type II diabetes Subjects: yrs Elevated levels of PFOA exposure in early life were not associated with overweight and obesity risk in adulthood Estimated childhood exposure Not variation by sex Know et al 2011 J Clin Endocrin Metab Having experienced menopause was more common in the highest quintiles of PFOA and PFOS Dansk mor-barn kohort Invers relation between estradiol and PFOS, but not with PFOA Andersen et al 2013, Am J Epid Maternal PFOS and PFOA concentrations were overall inversely but nonsignificantly associated with the children s BMI, waist circumference, and risk of overweight at 7 years of age.

25 Borg och Håkansson Naturvårdsverket, Rapport 6513, 2012

26 Nya C8-studier: biomarkörer Fitz-Simon et al, 2013 Epidemiology Kerger et al 2011 Drug Chem Toxicol Vuxna 4-årsuppföljning: Halter av PFOA och PFOS halverades. Reduktion av LDL-kolesterol: PFOA: 4% PFOS: 5% Högt kolesterol (>240 mg/dl): Q4 vs Q1: OR 1,4 Ökningen av kolesterol var liten (12 mg/dl från decil 1 till 10). Jämfört med US allmänbefolkning var halten av kolesterol låg Referensvärde för LDL-kolesterol Optimal <100 (mg/dl) Near optimal Borderline High Very high 190+ This case illustrates the substantial difficulties in assigning toxicological importance to statistical comparisons for common disease states that utilise subgroups with low exposure as an effective control group Gallo et al, 2012 EHP Vuxna PFOA och PFOS: Positiv association med S-ALAT Inga tydliga samband med S-GT och S- bilirubin Inom ramen för normal variation

27 Påverkan på leverenzym inom ramen för normal variation Referensvärde för ALAT : kvinnor <34 IU/L, män <45 IU/L Gallo et al, EHP (2012) C8-studie, vuxna

28 Påverkan på S-urat inom ramen för normal variation Referensvärde: kvinnor 1,9-7,5 mg/dl, män 2,5-8 mg/dl Steenland et al, EHP (2010) C8, vuxna

29 Sköldkörtelpåverkan - vuxna Overall, there was some evidence of a relationship between thyroid disease and estimated PFOA exposure, but results were inconsistent across sex, type of thyroid disease, inclusion or exclusion of experience before onset of elevated exposure, and in the main versus prospective analysis There was some evidence of a positive but very small association between elevated PFOA and elevated TSH for both sexes (1.2% increase for men (95%CI 0.2 to 2.3) and 1.6% for women (95%CI 0.4 to 2.8) for the interquartile range. Both TT4 and FTI also showed small positive associations with exposure for women (1.2% and 0.4% increases respectively) but for males there was no evidence of an association between PFOA and TT4 or FTI. These small changes are generally within the normal range.

30 Sköldkörtelhormoner - barn The odds ratio for hypothyroidism (n = 39) was 1.54 [95% confidence interval (CI): 1.00, 2.37] for an interquartile range (IQR) contrast of 13 to 68 ng/ml in serum PFOA measured in However, an IQR shift in serum PFOA was not associated with TSH or TT4 levels in all children combined. IQR shifts in serum PFOS (15 to 28 ng/ml) and serum PFNA (1.2 to 2.0 ng/ml) were both associated with a 1.1% increase in TT4 in children 1 17 years old (95% CIs: 0.6, 1.5 and 0.7, 1.5 respectively). Lopez-Espinosa et al, EHP (2012)

31 Relativ risk och absolut risk för Hypertyreos sköldkörtelsjukdom Incidens per 1000 och år Riskökning enligt C8 Befolkning 3000 män och 3000 kvinnor Normal incidens Ökad incidens Absolut ökning män 0,1 antag 1,5 0,3 0,45 0,15 kvinnor 0,4 1,5 1,2 1,80 0,60 1,5 2,25 Hypothyreos män 0,88 1,5 2,7 3,9 1,2 kvinnor 4, ,7 18,9 Barn: Hypothyreos, normal prevalens 0,1%. För 1000 barn ökning från 1 till 1,5 fall om OR 1,5

32 Antikroppssvar efter vaccination Difteri PFOS Tetanus Difteri och tetanus Grandjean et al, 2012 Färöarna, 587 barn PFOA A two-fold increase in PFC concentrations at age 5 increased the risk (OR 2-4) for having below protective levels of antibodies at age 7

33 Ny C8-studie: vaccination Luster et al 2013 Tox Sci 411 adults Elevated PFOA serum concentrations were associated with reduced antibody titer rise to A/H3N2 influenza virus, and an increased risk of not attaining long-term protective antibody thresholds No effect on A/H1N1 No effect on influenza B No evidence for an association between PFOA levels and self-reported colds or influenza No relation between PFOS and any of the endpoints examined.

34 Nya C8-studier: genetik Fletcher et al 2013 Environ Int Watkins et al 2014 Environ Int Associations between PFAS and PFOA and in vivo expressions of genes involved in cholesterol metabolism PFOA, PFHxS och PFNA var inte associerade med ökad förekomst av LINE-1 metylering PFOS: signifikant skillnad för IQR ökning Differences between men and women LINE-1 DNA metylering är en potentiell markör för ökad risk för kardiovaskuleär sjukdom

35 Probable Link Evaluation On the basis of epidemiologic and other data available to the C8 Science Panel, we conclude that there is a probable link between exposure to C8 (also known as PFOA) and. Testicular cancer and kidney cancer but not any of the other cancers that were considered NOTE: Positive trend with increasing exposure, but no excess compared to the US general population

36 Probable Link Evaluation On the basis of epidemiologic and other data available to the C8 Science Panel, we conclude that there is NOT a probable link between exposure to C8 (also known as PFOA) and. Miscarriage and stillbirths Preterm birth and low birth weight Neurodevelopmental diseases in children (incl ADHD and learning disabilites) Chronic kidney disease Cardiovascular disease Hypertension Stroke Diabetes Liver disease Asthma and chronic obstructive pulmonary disease Parkinson s disease Osteoarthritis Common infections

37 AMM Arbets- och miljömedicin Lund Analys av perfluorerade alkylsyror i serum från 11 åringar från Kallinge och Ronneby Bo Jönsson Arbets- och miljömedicin i Lund 1

38 AMM Analysmetod (Lindh et al. 2012) Arbets- och miljömedicin Lund Tillsats av isotoptmärkta interna standarder till serum Fällning av proteiner med organiskt lösningsmedel under skakning Centrifugering och avskiljning av överlösningen Analys med vätskekromatografi-tandem masspektrometri 2

39 AMM Olika PFAS i brandskum Arbets- och miljömedicin Lund 3

40 AMM Halter av PFAS hos 11 åringar i Kallinge och Ronneby Arbets- och miljömedicin Lund Kallinge (n=20) PFBS PFHxA PFHpA PFHxS PFOA PFNA PFOS Medel 0,34 <LOD 0, ,7 0, Median 0,27 <LOD 0, ,6 0, Min <LOD <LOD <LOD 75 5,9 0, Max 1,38 0,012 1, ,7 0, Ronneby (n=17) Medel 0,019 <LOD 0,018 6,8 2,0 0,52 12,1 Median 0,018 <LOD 0,018 5,0 1,9 0,61 9,4 Min <LOD <LOD <LOD 2,4 1,0 0,20 3,6 Max 0,075 <LOD 0,072 19,6 4,1 0,81 40,8 Median Kallinge/Ronneby 15,2 NA 20,8 54,3 8,4 0,8 37,5 4

41 AMM Halter av PFAS hos 11 åringar i Kallinge och Ronneby Arbets- och miljömedicin Lund PFDA PFUnDA PFDS PFDoDA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA 0,16 0,12 <LOD <LOD 0,013 <LOD <LOD <LOD 0,17 0,13 <LOD <LOD 0,010 <LOD <LOD <LOD 0,11 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,25 0,18 <LOD <LOD 0,041 <LOD <LOD <LOD 0,21 0,17 <LOD <LOD 0,018 <LOD <LOD <LOD 0,25 0,19 <LOD <LOD 0,014 <LOD <LOD <LOD 0,09 0,05 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,27 0,28 <LOD 0,031 0,046 <LOD 0,004 <LOD 0,67 0,64 NA NA 0,69 NA NA NA 5

42 AMM PFOS (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

43 AMM Halt av PFOS i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Max

44 AMM PFOA (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

45 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högsta:

46 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högst: Medel 4600 Högst: 1280

47 AMM Halt av PFOA i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund Högsta: Medel 4600 Högst 1280

48 AMM PFHxS (ng/ml) Arbets- och miljömedicin Lund

49 AMM Halt av PFHxS i olika grupper Arbets- och miljömedicin Lund

50 Vild mink i miljövervakningen Kan miljömonitorering lära oss något om förekomst av PFAS i Sverige? Sara Persson Leg.vet., Dr. Med. Vet. Avdelningen för Reproduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

51 Vild mink som vaktpost Fortlöpande miljöanalys, SLU Start 2006, doktorandprojekt Minken är ett verktyg: Exponering för miljögifter Effekter av miljögifter på fortplantningsorganen Nu: redo att gå in i monitoreringsfas!

52 Varför vild mink? Högt upp i näringskedjan, äter fisk (m.m.) Begränsat revir Jagas året runt, finns över hela Sverige Relativt små djur Välkänd biologi och reproduktion Kan studeras i fångenskap Spridd över stora områden Photo: Kent Landerholm (Flickr)

53 Minkprojektet Ca 500+ minkar insamlade Ca 430 obduktioner färdiga Hannar och honor Fokus: reproduktionsorganen Andra organ också Photo: Sara Persson Analyser PCB, DDT, HCB, klordan, PBDE, PFAAs (101 hannar) Kadmium, silver, kvicksilver, bly (ca 90 honor)

54 Norrlands inland Fyra områden: 1. Gävlekusten (G) Gävle 2. Kosteröarna i Skagerrak (K) Koster Märsta 3. Märsta (M) 4. Norra Sveriges inland (N) N=101 hannar

55

56 Veta variationen hantera den Organvikter och andra fysiologiska parametrar Miljögiftshalter

57 Perfluorerade ämnen Ålder, hull och kroppsvikt inte signifikanta Säsong högre halter under vinter och vår än under hösten Photo: Tommy Glandin

58 Halter av miljögifter ng/g lipid weight ΣPCB G K M N PBDE G K M N DDE G K M N PFOS 5000 ng/g liver weight G K M N Intervall (ng/g): PFOS: PBDE: PCB: DDE:

59 PFOS i däggdjur SVERIGE Mink ng/g Utter (Roos 2013) Gråsäl (Kratzer et al. 2011) Lodjur (Lind, 2012) ANDRA STUDIER MED HÖGA HALTER Isbjörn ng/g (Dietz et al., 2008) Knubbsäl ng/g (Ahrens et al., 2009)

60 PFHxS PFOS 61, , , , ,0 106 PFHxS PFOS 95, , , ,3 87,0 PFHxS PFOS 19, , , , , , , , , , ,0 108

61 PFOS Kosteröarna PFOS ng/g Mink nr

62 120,0 Andra perfluorerade ämnen ng/g 100,0 80,0 ng/g liver w.w. 60,0 G K M N 40,0 20,0 0,0 PFBS PFHxS PFOS PFOA PFNA PFDA PFUnDA PFDoDA PFTrDA

63 PFNA i Gävleområdet 176 ng/g 270 ng/g 124 ng/g PFOS 1460 ng/g 135 ng/g 135 ng/g

64 Effekter av miljögifter? Exponering för flera miljögifter samtidigt Samband (inte orsak-verkan)

65 Resultat - samband Modeller som tar hänsyn till kroppsstorlek, ålder, säsong, hull <0,05 sign, <0,1 trend Miljögift Anogenitala avst Penislängd DDE 0,021 0,066 PFOS 0,027 PFDA 0,033 PFUnDA 0,060 ΣPFAA 0,024

66 Anogenitala avståndet Påverkas av t ex antiandrogena och östrogena ämnen Under fosterutvecklingen men även efter födsel Relaterat till andra effekter (möss/råttor, människa) Mindre testiklar, prostata och penis Ökad frekvens kryptorkidism och hypospadi

67 Använda effektvariabler som screening Anogenitala avståndet, penisvariabler Ett tjugotal variabler klassa in minkarna och hitta potentiellt högexponerade minkar

68 Vilda minkar kan lära oss något om förekomst av PFAS i Sverige! Minken verkar kunna spegla lokala föroreningar Gärna flera minkar från samma område Höga halter trots unga djur Speglar sannolikt det nuvarande tillståndet i miljön Screening utifrån effektvariabler är en intressant möjlighet Mink finns över hela landet, går att rikta sina undersökningar Särskilda frågeställningar och slumpvis monitorering

69 Tack!

70 Kartläggning av PFAApåverkade dricksvattenanläggningar Torbjörn Lindberg Kontrollstödsenheten Rådgivningsavdelningen

71 Enkät Enkät till alla kontrollmyndigheter f.v.b. till kommunala dricksvattenproducenter Sprida information och aktivera Kunskap om problemets omfattning 1 februari till 1 april 2014 Komplettering 1 april till 1 juni 2014

72 För varje dricksvattenanläggning Bedöm påverkansrisk Verifiera påverkan Hälsomässig bedömning Riskhanteringsåtgärder Påverkad eller i farozonen för påverkan Undersökningar av PFAA i rå- och/eller dricksvatten Halt PFAA i råoch/eller dricksvatten I vattenverket Information till konsumenter Saknar ställningstagande om påverkan Opåverkad eller inte i farozonen för påverkan Undersökningar av PFAA i fisk (kommersiellt i ytvatten) Halt PFAA i fisk Information till konsumenter

73 Delresultat Bedömning av påverkan på dricksvattenanläggningen Antal (n) Andel (%) Är inte, eller har bedömts inte kunna vara, påverkade av PFAA Saknar ställningstagande angående påverkan av PFAA Är, eller har bedömts kunna vara, påverkade av PFAA 66 4 Totalt % av kontrollmyndigheterna har svarat 3,5 miljoner människor får dricksvatten från råvattentäkter som är påverkade av PFAA Ytvatten och grundvatten 59 % av de som saknar ställningstagande saknar också fastställt datum för ställningstagande

74 Perfluorerade alkylsyror (PFAA) Åtgärdsgränser och kostråd Emma Halldin Ankarberg Torbjörn Lindberg Anders Glynn

75 PFBS PFOS PFHxS Sulfonsyror PFSA PFPeA PFHpA Karboxylsyror PFCA Perfluorerade alkylsyror PFAA PFHxA PFOA Poly- och perfluorerade alkylsubstanser PFAS PFBS PFHxS PFOS PFPeA PFHxA PFHpA PFOA Perfluorbutansulfonat Perfluorhexansulfonat Perfluoroktansulfonat Perfluorpentanoat Perfluorhexanoat Perfluorheptanoat Perfluoroktanoat

76 Toxikologi och TDI EFSA gjorde 2008 en riskvärdering av PFOS och PFOA i livsmedel TDI för PFOS på 150 ng/kg kroppsvikt/dag föreslogs, baserat på negativa hälsoeffekter på apa (förändringar av fettmetabolism och nivåer av sköldkörtelhormoner) För PFOA sattes TDI till 1500 ng/kg/d, baserat på levertoxicitet hos råtta och mus För övriga PFAA finns inga föreslagna TDI, på grund av för dåligt vetenskapligt underlag Sammanvägt TDI för hela blandningen av PFAA saknas Nyare studier av immuntoxikologiska effekter, utvecklingseffekter i djur samt epidemiologi inte utvärderade!

77 Åtgärdsgräns för PFAA i dricksvatten WHO allokerar 10 respektive 20 % I vår riskvärdering antogs samma toxicitet som PFOS och att toxiciteten kan adderas. I vårt fall användes en allokering med 10% av TDI (PFAA 7 ). Motiv: - Osäkerheter vad gäller toxiciteten hos icke riskvärderade substanser (poly- och perfluorerade) - Intaget bör minimeras så långt som möjligt då dessa ämnen är bioackumulerande - TDI kommer sannolikt sänkas i framtiden - Vald åtgärdsgräns ger sannolikt ett visst skydd även om TDI sänks

78 Åtgärdsgräns för PFAA i dricksvatten, forts. Scenarioberäkningar för spädbarn ger en åtgärdsgräns på 90 ng PFAA 7 /L om 10 % av TDI allokeras för dricksvattenexponering via modersmjölksersättning (3 veckors spädbarn, 4,2 kg).

79 Råd om fiskkonsumtion Uppmaning till kommunerna om provtagning av fisk! Lokal rådgivning stöd till kommuner och Länsstyrelser Frekvenser utifrån halter och ålder har tagits fram. Inga nationella råd i dagsläget.

80 Riskhanteringsåtgärder mars 2014

81 Beslut fattat? Miljökvalitetsnormer Förslag från EU-Kommisssionen 31/ EQS enviromental quality standards för en god ekologisk och kemisk status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Förslag: 0,65 ng/l sötvatten 0,13 ng/l marint vatten Fisk: 9,1 ng/g (fw)

82 Tack för uppmärksamheten!

83 Svenskt nätverk för högfluorerade ämnen 12 maj, 2014 Kemikalieinspektionen & Livsmedelsverket Bert-Ove Lund Anders Glynn Syften Identifiera inblandade aktörer i samhället Skapa nya kontaktnät Identifiera problem Öka samarbetet mellan oss Undvika dubbelarbete Hitta nya lösningar på problem

84 Högfluorerade ämnen PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser Bred användning Förorening, processkemikalie, nedbrytningsprodukt Polyfluorerat ämne i bl.a. brandskum

85 Några perfluorerade ämnen brandskum Ökande halter i biota; regulatoriska åtgärder på gång. Fluorerade polymerer möjlig källa.

86 Andra exempel på PFAS Fluorpolymerer - PFTE (polytetrafluoroetylen) används i teflon Fluorelastomerer (f.f.a. industriell användning) PAP (polyfluoralkylfosfatestrar) används i livsmedelsförpackningar..

87 Dagens deltagare kommer från; Myndigheter Brandskumsanvändare Konsulter Kommuner Forskare Livsmedelsverket Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket Folkhälsomyndigheten MSB Försvarsmakten Försvarets Materialverk Generalläkaren Swedavia Sweco WSP Environment IVL NIRAS SWEREA Uppsala Vatten Lunds Universitet, Arbets och miljömedicin SLU Örebro universitet Uppsala Universitet IMM, Karolinska Institutet SWETOX

88

89 Erfarenheter av rening och sanering av PFOS inom Swedavia Nätverksmöte kring högfluorerade ämnen Malin Fridlund Swedavia, Stockholm Arlanda Airport

90 Innehåll Historik PFOS Pilotförsök på Stockholm Arlanda Airport Behandling på Göteborg Landvetter Airport Sanering av brandbilar Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport 2

91 Historik Stockholm Arlanda Airport 1980 Brandsläckningsskummet AFFF introduceras på flygplatsen 2003 Leverantören av AFFF uppger att produkten inte längre innehåller PFOS 2006 Nationell screening av PFOS i vatten utfördes av Naturvårdsverket och IVL 2007/-08 PFOS-förekomsten på flygplatsen upptäcks 2008 Internt förbud att använda AFFF vid övning införs på flygplatsen årigt forskningsprojekt RE-PATH, samarbete Swedavia/IVL. Slutkonferens 27 jan Pilotanläggning för rening av grundvatten vid brandövningsplatsen 2010 Provtagning i brandbilar, PFOS-rester påträffas 2011 Samtliga brandbilar på flygplatsen saneras (på alla Swedavias flygplatser med verksamhetsansvar) 2011 Fluorfritt brandsläckningsskum införs som skarpt släckmedel, Moussol 3/6-FF 2014 Strategi för fortsatt arbete utarbetas, inriktning mot åtgärdsmetoder 3

92 Pilotförsök PFOS-rening på Stockholm Arlanda Airport Pilotanläggningen uppfördes i slutet av 2010 Vid brandövningsplatsen Brandövningsplats 2 st seriekopplade kolfilter à 75 kg Förfilter: 3 st patronfilter 15 µm PFOS Ingående halter ng/l Utgående halter 200 ng/l Reningsgrad 99 % 4

93 Driften av pilotanläggningen Från början vatten från grävd brunn kolfiltren sattes igen snabbt p.g.a. humus, järn och mangan Numera vatten från borrad brunn komplikationerna från järn och mangan betydligt mindre Flöde ca 400 l/h (3500 m 3 /år) Kolfilterbyte ca 1-2 ggr/år Patronfilterbyte 1-2 ggr/mån Kapacitet begränsas av PFOS-upptag och upptag av andra ämnen i vattnet som humus, järn och mangan Vi såg att vid järn- och manganinnehåll i vattnet vore ett luftningssteg för oxidation bra (flockning och sedimentering) 5

94 Behandling av PFOS-förorenat vatten vid Göteborg Landvetter Airport 2006 gjordes en nationell screening av Naturvårdsverket/IVL, där förhöjda halter uppmättes i ytvatten nedströms flygplatsen. Sommaren 2008 uppmättes förhöjda halter av PFOS i fisk infångad i Västra Ingsjön. Brandövningsplatsen på flygplatsen var en trolig källa. Efter genomförd markundersökning vid brandövningsplatsen, konstaterades ett område nedströms brandövningsplatsen med förhöjda PFOS-halter i mark och vatten Göteborg Landvetter Airport har vidtagit ett antal åtgärder för att stoppa läckage av PFOS från brandövningsplatsen

95 Behandling av PFOS-förorenat markvatten Pilotanläggning 2009 Permanent anläggning

96 Behandling av PFOS-förorenat markvatten 2 st seriekopplade kolfilter à 200 kg Förfiltrering: 2 st påsfilter (10 resp. 15 µm) 1 st sand/antracitfilter (2013) Anläggningen dimensionerad för 4-6 m 3 /h, reningseffekten bäst vid max 1-2 m 3 /h Säkrad drift kräver dock ytterligare förbehandling för metallavskiljning - utredning pågår Rel. klart vatten god funktion Reningsgrad 99% Tidvis höga halter av bl.a. järn, mangan, humus fäller ut i filtren, reningseffekt försämras Luftning införd i dammen för att minska metallutfällningar i kolfiltren, har gett resultat 8

97 Behandling av PFOS-förorenat markvatten Halter 2013 Ingående PFOS-halt ng/l Utgående PFOS-halt ng/l Gränsvärde ut från anläggning 3000 ng/l, beslutat av länsstyrelsen 9

98 Sanering av brandbilar 2011 Provtagningar 2010 påvisade PFOS-rester i brandbilarna Hetvattenspolningar i tankar och rörsystem Framgångsrik sanering Uppmätta PFOS-halter Före sanering: 0, mg/l Efter sanering: enstaka ng/l 10

99 Tack för er uppmärksamhet! Några frågor? Stockholm Arlanda Airport 11

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter PM 5/13 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Livsmedelsverket www.slv.se Kemikalieinspektionen www.kemi.se Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Best.nr. 511 102 Sundbyberg,

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

2014-05-26. Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden

2014-05-26. Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden Kartläggning av brandsläckningsskum på den svenska marknaden KemI:s informationssekretariat sammanställer denna sida innan tryck Förord Under våren 2014 utförde Sweco på uppdrag av Kemikalieinspektionen

Läs mer

Utläckage av PFOS ifrån f.d. F18 Nuläge och möjliga åtgärder

Utläckage av PFOS ifrån f.d. F18 Nuläge och möjliga åtgärder Kontaktuppgifter; andreas.woldegiorgis@wspgroup.se Utläckage av POS ifrån f.d. 18 Nuläge och möjliga åtgärder Informationsmöte 23/2 2012 Andreas Woldegiorgis, Tekn. Dr./Civ. Ing. Agenda Bakgrund till frågeställningen

Läs mer

PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys Slutrapport

PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys Slutrapport RAPPORT - Slutrapport 2012-05-31 Upprättad av: Charlotte Defoort, Woldegiorgis Granskad av: Anders Eriksson (endast hydrogeologi) RAPPORT - SlutrapportSlutrapport Kund Botkyrka kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag Rapport Nr 2/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N ISSN: 0284-1185 Best.nr.

Läs mer

Utvärdering av perfluoroktansulfonat (PFOS) i skarvägg, Phalacrocorax carbo sinensis, från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne

Utvärdering av perfluoroktansulfonat (PFOS) i skarvägg, Phalacrocorax carbo sinensis, från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne 2014-03-13 Utvärdering av perfluoroktansulfonat (PFOS) i skarvägg, Phalacrocorax carbo sinensis, från ön Gråen, Landskrona hamn, Skåne Lovisa Lundgren BIOR52 Tillämpad ekotoxikologi, Lunds Universitet

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

Fisk, gift och hälsa

Fisk, gift och hälsa Fisk, gift och hälsa Fiskkonsumtionens nytta och risker kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 3 214 Årgång 153 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA

Läs mer

Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör Rapport Nr 7/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör Redovisning från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Avgivning

Läs mer

Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor

Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor Rapport Nr 4/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor Rapport från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E

Läs mer

Bisfenol A i kassakvitton

Bisfenol A i kassakvitton Rapport Nr 4/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bisfenol A i kassakvitton rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Bisfenol A i kassakvitton rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren

Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren rapport 5882 oktober 2008 Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kemisk riskprofil för dricksvatten

Kemisk riskprofil för dricksvatten Rapport 14-2009 Kemisk riskprofil för dricksvatten av Kettil Svensson, Ulla Beckman-Sundh, Per Ola Darnerud, Christina Forslund, Håkan Johnsson, Torbjörn Lindberg och Salomon Sand LIVSMEDELS VERKET NATIONAL

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-RIKTLINJE från Endokrin ARG, 2014-12-28 Under graviditet gäller andra referensgränser för TSH än hos icke-gravida. Helst ska lokala trimester- och laboratoriespecifika

Läs mer

Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut?

Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? PM 7/13 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet kläder och skor Kemikalieinspektionen www.kemikalieinspektionen.se Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009 tema: obesitas & diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad Pernilla Dahm Kähler 1, Christian Staf 2, Maria Bjurberg 3, Christer Borgfeldt 4, Henrik Falconer 5, Erik Holmberg 2, Preben Kjölhede 6, Karin Stålberg 7, Per Rosenberg 8, Thomas Högberg 9 and Elisabeth

Läs mer

Anna Palm John Sternbeck Lena Embertsén Arne Jonsson Ulf Mohlander

Anna Palm John Sternbeck Lena Embertsén Arne Jonsson Ulf Mohlander +H[DEURPF\NORGRGHNDQ +%&'L6WRFNKROP² PRGHOOHULQJDYGLIIXVDHPLVVLRQHU Luft 0.7-4. kg/ år 0.94-10.9 kg/år Stockholms teknosfär 5.8-8.4 kg/ år 50-00 kg/år 00-100 kg/år 6.8-4.4 kg/ år EPS 1.4-8.4 ton XPS 1-19

Läs mer

Hälsorisker med svenskt snus

Hälsorisker med svenskt snus Hälsorisker med svenskt snus Sven Cnattingius, Rosaria Galanti, Roland Grafström, Maria-Pia Hergens, Mats Lambe, Olof Nyrén, Göran Pershagen, Seppo Wickholm November 2005 www.fhi.se Rapport A nr 2005:15

Läs mer

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Rapport Rädda mannen - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Innehåll Förord 1 1. Människan i en kemisk cocktail 2 Kemikalieproblem även i Syd 2 Kemikalierna sprids globalt 4 2. Bedömningar av

Läs mer

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen

Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Kvalitet, hälsa och ekologisk mat nya rön från forskningen Seminarium i Malmö 19 november 2012 Referat av Inger Källander När konsumenter väljer ekologiska produkter är ett av skälen att de antas vara

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.

Läs mer

NR 4 : 2014 MED ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT ANSVAR I SKÅNE, BLEKINGE, KRONOBERGS LÄN OCH SÖDRA HALLAND

NR 4 : 2014 MED ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT ANSVAR I SKÅNE, BLEKINGE, KRONOBERGS LÄN OCH SÖDRA HALLAND BULLETIN FRÅN ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN, LUND (AMM) OCH YRKES- OCH MILJÖDERMATOLOGI, MALMÖ (YMDA) K L I N I K O C H F O R S K N I N G I S A M V E R K A N MYCKET FORSKNING BLIR DET! Höstlöv i alla nyanser

Läs mer

Energi och vikt vid graviditet och amning

Energi och vikt vid graviditet och amning Rapport 25-2008 Energi och vikt vid graviditet och amning Vetenskapligt underlag inför revideringen av Livsmedelsverkets kostråd för gravida och ammande LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION,

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention(NKCx) Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2015 med data till och med 2014 Citera gärna rapporten,

Läs mer