PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24"

Transkript

1

2 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln

3 PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby F till Märstaån (Arlanda) 1,1 2,7 Re-Path Märstaån utlopp i Mälaren 1,4 2,9 Re-Path Fyrisån till Mälaren (Uppsala) 1,9 4 Re-Path Atmosfärisk deposition Mälaren 1,5 Ahrens 2014 Landvetter Utloppet till V:a Ingsjön 0,9 1,3 Re-Path Reningsverk till Östersjön 12,7 Filipovic 2013 Atmosfärisk deposition Östersjön 239 Filipovic 2013 Svenska floder till Östersjön 1150 Ahrens 2014

4 PFOS i vatten Horssjön Kättstabäcken Halmsjön PFOS budget Broby F Märstaån

5 Säsongs- och årsvariation i Halmsjön

6 Total belastning på Arlandaområdet PFOS år Via släckskum: 36.8 kilogram Via deposition: 13 gram

7 PFOS i sedimentkärnor från Mälaren ng/g TS Görväln Håtuna Märstaån Skarven

8 PFOS i sediment ng/g TS L:a Issjön A L:a Issjön B L:a Issjön C Syd P4 V:a Ingsjön Halmsjön vår Halmsjön höst Håtuna Märstaån Botele udd Skarven Rosersbergsviken Görväln Valloxen (ref) Horssjön (ref)

9 Jämnviktsstudie mellan Halmsjösediment och PFOS-fritt vatten ng/l k max 20 ng/l och dygn 500 g sediment 2 l vatten byta av hela vattenvolymen dagar

10 Halmsjön Avgång av PFOS från bottenyta konc 100 ng/l tot 140 g 400 ng/m 2 => tot 13.4 mg tot mängd PFOS 5.2 g våtvikt 0-3 cm => Sjövattnet behöver bytas ut 388 gånger

11 PFOS koncentrationen (ng/g våtv)i muskelvävnad hos 3 stora abborrar per sjö Halmsjön Valloxen V:a Ingsjön Sandsjön

12 PFOS innehåll i muskel på Mälarfisk (ng/g våtvikt) årig 2 årig 4 årig 6 årig >8 år Oxundasjön Rosersbv Steningev Halmsjön

13 PFOS i Halmsjö abborre (ng/g) P < 0.05

14 Organspecifik analys PFOS vävnadsfördelning i abborre - jämförelse av 1 g färsk vävnad Abborre från Halmsjön

15 PFAS Profil 100% 80% 60% 40% 20% 0% water sediment fish PFHxS PFOS PFDS PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA PFUnDA PFOSA 6:2 FTSA

16 Övrig Biota PFOS Gråsugga 6.4 ng/g f.v. Zebramussla 3.4 ng/g f.v.

17 Jämförelse av PFOS vattenkoncentration med biologisk effektkoncentration (ng/l) Sjö Vatten- Art PFOS konc ng/l Gränsvärde ng/l Halmsjön 140 Valloxen 3 Groda Abborre Zebrafisk

18 Biologiska effektstudier Kläckningsfrekvens för abborrom naturligt lagd i alla sjöar

19 Insamling av abborrom Leksubstrat i form av 3-5 m långa granar placerades ut under hösten Leken startar när vattentemperaturen når 8 Cº. Rom insamlades på alla lokaler.

20 Kläckningsstudier Romsträngen delades upp i ca 200 äggssegment. Rom från tre olika honor undersöktes för varje lokal. Undersökta variabler kläckning och deformation av yngel.

21 Föräldragenerationen F 0 (hane och hona) från Halmsjön, och Valloxen har levt i sjön minst 3 år och är naturligt exponerade för PFOS, PFOA och andra PFAS-ämnen. Vad händer om den nybefruktade rommen får kläckas i rent PFAS fritt vatten?

22 Kläckningsutfall för abborrom Kläckbarheten hos abborrom visar på helt normala värden. Medelvärdena skiljer sig ej signifikant mellan sjöarna. Halmsjön 90,2 % Valloxen 93,9%

23 Uppföljning av abborr yngel De utkläckta ynglen studeras vidare och ca 100 individer från varje romsträng fixeras i formalin för morfologisk bedömning. Ynglen från sjöarna uppvisar normal morfologi och inga förhöjda frekvenser av deformationer kan detekteras.

24 Exponering av kräftor från referenssjö för PFOS i höga koncentrationer Upptag under 21 dygn 54 gånger till maximalt 1900 ng/g Utsöndring under 2 månader Medelkoncentration efter 1 mån 900 ng/g 2 mån 770 ng/g

25 Undersökning av upptag och utsöndringshastighet av PFOS i signalkräfta Kräftor (2-5 år gamla) från Halmsjön överfördes till rent vatten Innehållet av PFOS i stjärtmuskel vid start Medelkonc. 267 (9-425) ng/g 1 månad 36(10-62) ng/g 2 månader 42(27-57)ng/g 4 månader 4,2 (1,0-7,8)ng/g 6 månader 8,7 (2,8-14,5)ng/g Motsvarar ca 97% utsöndring

26 Tack för visat intresse

27 Budget PFOS-mängder till Norra Mälaren

28 Koncentration (ng/l) Modellberäknad koncentration av PFOS i Halmsjöns vatten Modellerad koncentration 8 (2) ng/l

29 Atmosfärisk deposition C (nederbörd) Antaganden: : 0.55 ng/l : 1.1 ng/l >: 2.2 ng/l Depostion (kg/år) 9,0E-04 8,0E-04 7,0E-04 6,0E-04 5,0E-04 4,0E-04 3,0E-04 2,0E-04 1,0E-04 0,0E

30 Sediment jämnviktsstudier, 6 mån Halmsjön (n=2) V:a Insjön Issjöbäcken ursprunglig vatten konc 100 ng/l 240 ng/l 20 ng/l ökning +45 ng/l +17 ng/l +230 ng/l RESULTAT 0.82 % 0.38 % 1.5 % 20 ng/g TS 11 ng/g TS 45 ng/g TS desorption fr partiklar och porvatten

31 Simuleringar Årlig bortförsel (kg) 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Beräknad bortförsel av PFOS ur systemet per år Transport ut till Märstaån Transport till Kolsta reningsverk År 2012: 0.4 kg ut från Broby F Jämförs med mätningar: ca 2 kg/år

32 Histopatologi Levrar fixerade från stora abborrar från Halmsjön och Valloxen V:a Ingsjön och Sandsjön Inga sjukdomssymptom som fettvakuolisering eller cellförändringar kunde detekteras hos någon fisk

33 Effektstudie 2009 Kläckningsfrekvens av rom från åkergroda (Rana arvalis) normal frekvens Sandsjön V:a Ingsjön Issjöbäcken Halmsjön

34 Simuleringar Ackumulerad mängd (kg) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Ackumulerad mängd PFOS i Arlandaområdet Mark Grundvatten Halmsjöns vatten Södra Halmsjöbäcken Norra Halmsjöbäcken Kättstabäcken KDA dammsystem Halmsjöns sediment År 2012: 8.4 kg (varav ca 5 kg i mark (13 %), 2,6 kg i GV) SFT, 2008: % av använd PFOS kvar i mark

35 Hur ofta kan en normal byggd person äta en portion abborrfilé? Det dagliga intaget utgörs bara av fisk Lokal Portion (á 115 g)/månad Halmsjön 0,42 Valloxen referens 54 Oxundasjön 5,3 Rosersbergsviken 4,5 Steningeviken 4,8 Västra Ingsjön 6,8

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Miljögifter i Vänern Vilka ämnen bör vi undersöka och varför? Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr 34. ISSN 1403-6134 Anna Palm Erik Furusjö Magnus Rahmberg John Sternbeck B1600 November 2004 Organisation/Organization

Läs mer

PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys Slutrapport

PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys Slutrapport RAPPORT - Slutrapport 2012-05-31 Upprättad av: Charlotte Defoort, Woldegiorgis Granskad av: Anders Eriksson (endast hydrogeologi) RAPPORT - SlutrapportSlutrapport Kund Botkyrka kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter PM 5/13 Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Livsmedelsverket www.slv.se Kemikalieinspektionen www.kemi.se Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter Best.nr. 511 102 Sundbyberg,

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter

Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter RAPPORT Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter Katja Norén, Kerstin Magnusson och Fredrik Norén Februari 2013 B2084 Rapporten godkänd: 2013-02-27 Björne Olsson

Läs mer

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Miljögiftsövervakning i Stockholm Stad år 2010 RAPPORT Miljögiftsövervakning av ytvatten och fisk i Stockholm Stad sammanställning för år 2010 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2011-05-24 Upprättad av:

Läs mer

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly

B. Perfluorerade miljögifter PFHxA PFOA PFNA PFUnDA PFDoDA PFTrDA PFHxS PFOS. C. Giftiga tungmetaller Kadmium Arsenik Bly Finns något av nedanstående redovisade miljögifter enligt A, B och C i spannmålsprodukter från Lantmännens varumärken - exempelvis i fullkornsmjöl från Kungsörenen och Axa? I så fall i vilka halter? Obs

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter

Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter NR C 115 MAJ 215 RAPPORT Miljösituationen förr och nu i skogsindustrirecipienter Bakgrundsrapport Olof Sandström, Olle Grahn, Magnus Karlsson, Åke Larsson, Mikael Malmaeus, Tomas Viktor SKUTAB Författare:

Läs mer

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:6 Text: Olof Lessmark SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN SOMMARTEMPERATURENS

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND Storån, Söderköping Foto: Amanda Landstedt. MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND INNEHÅLL BAKGRUND... 8 METODIK... 11 RESULTAT... 2 LUFTTEMPERATUR OCH NEDERBÖRD... 2 VATTENFÖRING... 21 ANALYSRESULTAT... 23

Läs mer

Arbogaåns avrinningsområde

Arbogaåns avrinningsområde Arbogaåns vattenförbund Arbogaåns avrinningsområde Recipientkontroll 2010 Biovolym (mm3/l) 5 4 3 2 1 Övriga Rekylalger Cyanobakterier Nålflagellater Kiselalger 0 Råsvalen Väringen Norasjön Bälgsjön Institutionen

Läs mer

Svenska för dig Läs & diskutera!

Svenska för dig Läs & diskutera! Svenska för dig Läs & diskutera! Med Lgr 11 som utgångspunkt har denna nya spännande serie vuxit fram. Delarna fokuserar på olika moment i svenskämnet för att tillsammans täcka in det centrala innehållet

Läs mer

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark

PM 2013:07. Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde. Bilaga 1. Miljöenheten Anita Lundmark PM 213:7 Bilaga 1 Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde Miljöenheten Anita Lundmark Länsstyrelsen Dalarna Tfn 23-81 www.lansstyrelsen.se/dalarna Postadress 79184 Falun Fax 23 813 86 dalarna@lansstyrelsen.se

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Vattenriket i fokus 2013:02 Jonas Dahl januari 2013 1 Titel: Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 Utgiven av: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike Författare:

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Agronomisk kalibrering

Agronomisk kalibrering Agronomisk kalibrering Vad är SN-värdet i Yara N-Sensor SN-värdet i Yara N-Sensor bygger i grunden på ett index från reflekterande ljus i färgerna Rött och När Infra Rött (NIR). Reflektion 0.6 0.5 0.4

Läs mer

Ålens vandring förbi tre kraftverk i Rönne å - en förstudie avseende utvandringslösningar

Ålens vandring förbi tre kraftverk i Rönne å - en förstudie avseende utvandringslösningar Ålens vandring förbi tre kraftverk i Rönne å - en förstudie avseende utvandringslösningar Skånska Energi Vattenkraft AB Krafttag ål Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening V A-F O R S K R A P P O R T N r 6 n o v e m b e r 2 0 0 2 De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening Jonas Andersson Sofia Kallner VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk

Läs mer

kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå

kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå 1 Programområde: Kust och hav : Hälsotillstånd hos kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

miljögifter i ren Programområde: Mål och syfte med undersökningstypen Samordning Strategi

miljögifter i ren Programområde: Mål och syfte med undersökningstypen Samordning Strategi Metaller och organiska miljögifter i ren 1 Programområde: Fjäll : Metaller och organiska miljögifter i ren Mål och syfte med undersökningstypen Avsikten är att kunna bestämma nivå och förändringar av miljögiftshalter

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg f 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i fiskk Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer