Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap"

Transkript

1 Tema: Medarbetarskap & Ledarskap Nr Nyheter från Sirius finns också på Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas

2 De jobbar båda på Billerud Skärblacka, Tomas Karlsson och Björn Hultman. Tomas har varit fackligt aktiv i 25 år. Nu väljer han att stiga åt sidan vid nästa årsmöte med Ledarna. Björn Hultman är ny styrelsemedlem i Sveriges Ingenjörers fackklubb. En på väg ut ur det aktiva fackliga arbetet, en på väg in. Vi sammanförde dem tillsammans med personalchefen Christer Davidsson för att diskutera orsakerna till ett personligt fackligt engagemang. JAG VAR NYFIKEN PÅ FACKETS VARDAGSARBETE DE TROR BÅDA att de fackliga organisationerna idag har fått en allt större roll som lokal samarbetspartner. Vi bidrar till företagets utveckling här i Skärblacka, säger Björn Hultman. Han var tidigare passiv medlem och var relativt omedveten om fackets roll på det lokala planet: För mig var det fackliga medlemsskapet mer som en försäkring, säger Björn Hultman. Bra att ha om något händer men inte för att engagera mig i. Hans kollega Tomas Karlsson var först aktiv i Pappers, men blev arbetsledare på 1990-talet och gick över till Ledarna där han snabbt blev förtroendevald. Kamp ger bränsle, det blir dött annars, säger han och tänker tillbaka på sin tid inom Pappers. Det måste finnas en gnista, säger han. Men, säger han sedan, nu har jag en fot i arbetsgivarsidan och engagemanget är generellt sett lägre. Men motivatio- nen, känslan av att vilja göra nytta, finns ju kvar. Vi träffas i Skärblacka tillsammans med personalchefen Christer Davidsson. För Christer, som representant för företaget, är kontakterna med de fackliga organisationerna viktig på många sätt: Vi har ett samarbete, reglerat i det lokala samverkansavtalet. Och det fungerar naturligtvis alltid bäst när de fackliga parterna har kunniga och pålästa representanter, säger han. Han poängterar samarbetet, de värdefulla samtalen och han ser en risk med ett minskat fackligt engagemang: Där kanske vi också kan bidra för att motverka en sådan utveckling. Började måla omklädningsrum 33-årige Björn Hultman är civilingenjör i teknisk fysik. Första gången kom han hit tillsammans med sin far (som Personalchef Christer Davidsson diskuterar med Ledarnas Tomas Karlsson. Har du ett engagemang - här är verktygen, använd dem har målarfirma) och målade omklädningsrum i förrådet. Han följde upp med semestervikariat som operatör på rullmaskin i slutet på 1990-talet och var semestervikarie när han pluggade regleroptimering för drygt fem år sedan. Idag är Björn Hultman applikationsingenjör och jobbar med automation; trimning, optimering och med det lokala informationssystemet. En förfrågan om styrelsearbete från valberedningen för fem år sedan tänkte han inte mycket på. Det blev ett snabbt nej, han var inte beredd att lägga den tiden: Jag mäktade inte med, jag jobbade /fakta om Billerud Skärblacka Skärblacka byggdes redan 1872 men grunden till dagens moderna bruk lades i början av 1960-talet. Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG-papper och fluting samt avsalumassa. Några viktiga slutprodukter är säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska förpackningar. Produktionskapacitet ton/år Brunt säckpapper Vitt kraftpapper Wellråvaror Avsalumassa Antal anställda 635 personer varav 360 i skiftgång. Inom koncernen finns också tillverkningsenheter i Karlsborg (Kalix), Gruvön och Beetham.

3 Percy Schiöld är HR-specialist på Södra Cell i Mönsterås och har som projektledare byggt upp det Kompetenscenter som nu är en del av verksamheten i Mönsterås. Vi har arbetat på ett bra sätt förut också, säger han. Men idag gör vi det mer systematiskt och strukturerat. Vi vill få en uthållighet som vi saknat tidigare. Tomas Karlsson, facklig veteran från Pappers och Ledarna, personalchefen på Billerud Skärblacka, Christer Davidsson och den facklige nybörjaren Björn Hultman. från Sveriges Ingenjörer. På bruket har både Sveriges Ingenjörer och Ledarna drygt 30-talet medlemmar vardera. i projekt och hade långa arbetsdagar, vi renoverade hemma och det var svårt att få tiden att räcka till. Han kom dessutom från en företagarfamilj och traditionen att vara fackligt aktiv fanns inte från hemmet. Men när han fick frågan igen 2009 så ändrade han sig. Jag var ute med barnvagnen, var pappaledig och tänkte att jag kan ju vara med och se, att inte av instinkt bara säga nej. Jag ville veta lite vad det innebar, jag hade ju ingen koll. Kräver mindre Idag är han en av sex i styrelsen och säger själv att arbetet tar mindre energi än han trodde: Och jag har också fått ökad förståelse för hur företaget resonerar. Liksom ökade kunskaper om löneförhandlingar och MBL. Björn tog också initiativ till ökad information till medlemmarna och han gör nu ett digitalt månadsbrev. Jag gick från att vara soffliggare till att bli ansvarig för informationen inom Sveriges Ingenjörer i Skärblacka. Jag var ju medveten om hur lite en vanlig medlem känner till. Vi återmatar så mycket vi kan. Det skapar intresse och delaktighet. Och själv har jag utvecklats och har lärt mig prioritera bättre, blivit effektivare. Han har också gjort en enkät om medlemmarnas synpunkter om arbetstider, löner och kompetensutveckling. Känslan av att göra nytta Björn är på väg in i det fackliga engagemanget. Tomas Karlsson är istället veteranen som är på väg att lämna det fackliga styrelsearbetet. Han uppskattar Björns engagemang men är ändå orolig för framtiden: Det ökade politikerföraktet i samhället spiller över på det fackliga arbetet, tror han. Allt fler vill inte ta på sig att jobba för andra. Samtidigt ser också han mervärden, både för företaget och för den enskilde, av ett ökat fackligt engagemang: Motivationen kommer av känslan av göra nytta. Att påverka är att hitta ett värde i arbetet, att plantera idéer som lever vidare. Den som satsar får en chans att lära sig och drivs ofta av en personlig kärnfråga, anser Tomas Karlsson. Har du ett engagemang - här är verktygen, använd dem.

4 BÖRJA MED KONKRETA PROJEKT Det var ett enskilt projekt som fick Anna-Karin Magnusson att engagera sig i det fackliga arbetet på Billerud Paper i Skärblacka. På ett årsmöte ville jag att vi skulle utreda flextid och fick i uppdrag att göra en sammanställning av hur andra bruk jobbade med flextid. Och vi fick bättre villkor efter sammanställningen och det beslutsunderlag som jag tog fram, berättar hon. Anna-Karin Magnusson tror att det sätt som fick henne fackligt engagerad för sju år sedan kan fungera som en bra mall också för andra: Att börja med ett projekt som engagerar den enskilde medlemmen. Att företaget också öppnar upp och låter de fackliga organisationerna påverka. Annars tappar man ju sugen, säger Anna-Karin, som idag är ordförande i den lokala fackklubben. Ökad tydlighet Anna-Karin tror att det fackliga engagemanget ökar om styrelsen blir tydligare. Vi visar vad vi gör och har alltid ett extra medlemsmöte på hösten när vi bjuder in någon extern gäst. Under senare år har både en nytillträdd platschef och en personalchef presenterat sig själva och svarat på frågor. Jag vet att andra klubbar inte vill ha externa gäster, särskilt inte från företagsledningen. Men vi jobbar ihop med företaget, inte emot. Vi vill jobba smidigt, men alltid för medlemmarnas bästa. Vi lallar inte med, men vi skyndar långsamt med grundinställningen att företaget och vi jobbar mot samma mål, betonar Anna-Karin Magnusson. Något hemligt... Vice ordförande hos ingenjörerna i Skärblacka är Catrin Axén. Hon har jobbat på bruket som processingenjör i elva år och blev vice ordförande ganska nyligen. Helén Gustafsson, ordf. Unionen, tillsammans med Thomas Sipinen i ett av manöverrummen. Hon hade länge sett den fackliga verksamheten från sidan, ofta undrat vad styrelsen höll på med. Det kändes nästan som något hemligt... Så när den aktiva valberedningen kontaktade henne var hon nyfiken. Att vara med skulle ju stilla min nyfikenhet. Det var ett sätt att ta reda på vad som händer, engagerar man sig inte kan man ju inte påverka alls. Idag har hon fått svar på många frågor. Jag inser att vi inte kan påverka så mycket, men däremot kan vi bevaka våra medlemmars intressen. Bevaka mer än förhandla. Och ge synpunkter på olika frågor. Hon tycker arbetet är roligt och vill gärna engagera sig mer. Jag tycker t ex att pension och försäkringar är intressanta områden, Hon tror att kollegor tvekar inför styrelseuppdrag av tidsbrist ingen annan tar ju över mina projekt när jag är borta. Men att det också finns en inställning där många gärna tycker mycket men av okunskap inte vet hur frågor kan drivas. Men då har vi formellt en facklig väg att använda, tycker Catrin Axén. Samverkansgruppen Helén Gustafsson, produktionstekniker på PM 4 är ordförande för Unionen i Skärblacka. Hon kom in som suppleant, blev sedan kassör och är ordförande sedan två år. Hon uppskattar inte minst samverkansgruppen där de fackliga representanterna tillsammans möter företagsledningen och då också får information och genomgångar. Jag har idag en helt annan helhetsbild när jag får både medlemmarnas och företagets syn, säger Helén som ännu inte upplevt några större rekryteringsproblem till styrelsearbetet: Men det kan komma i takt med att alla får allt mer att göra, säger hon. Pappers Avd 54 Pappers Avd 54 har en heltidsanställd ordförande i Pontus Georgsson. För mig har viljan att påverka och förändra alltid varit en drivkraft, ända sedan tonåren, säger han. Med sina 42 år tillhör han de yngre i styrelsen men upplever inte att det är svårt att rekrytera yngre idag. De yngre ser inte världen riktigt på samma sätt som vi lite äldre, men vi står med öppen famn om de vill engagera sig och vi har några nya som är på väg in i studiekommittén, säger han.

5 Anders Kjellberg, professor i Lund, ser hur de fackliga organisationerna får allt svårare att rekrytera unga personer. Fråga de yngre på arbetsplatsen - undersökningar visar att många är beredda att ta fackliga uppdrag, men de blir aldrig tillfrågade. Använd tillfälliga arbetsgrupper som en väg in i det fackliga arbetet. Konkreta frågor och en avgränsad tid. Vissa fackliga organisationer är enhetliga yrkesgrupper som underlättar rekryteringen De yngre måste få ta plats i det lokala fackliga arbetet ANDERS KJELLBERG, sociologiprofessor i Lund, som profilerat sig som sakkunnig på facklig rekrytering och organisering, har de två konkreta råd här ovan för ökad facklig aktivitet bland yngre. Inte minst att tillsätta arbetsgrupper för konkreta problem, tror jag på, säger han. Det är en möjlighet att förnya den fackliga styrelsen successivt. Yngre får känna på arbetet utan att de behöver uppleva att de riskerar att sitta i styrelsen i åratal. Organisationsgraden faller Den fackliga organisationsgraden har fallit under ett antal år och ligger idag på 65 procent inom privat sektor. Inom vissa sektorer, och särskilt bland ungdomar, är ännu färre med i facket. Facken har förlorat nära en kvarts miljon i med- lemmar under en tioårsperiod. Detta samtidigt som arbetsmarknaden vuxit. De största förlorarna är LO-förbunden, medan tjänstemannaförbund och akademikerförbund vänt trenden och sedan några år tillbaka växer i medlemsantal. Ett generellt bekymmer är dock anslutningsgraden hos ungdomar. Konsekvenserna för den svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt och framtid är oklar, men det blir förändringar, tror Anders Kjellberg: Det kan bli ökade krav på statlig Fortfarande bäst i världen Sverige är fortfarande bäst i världen när det gäller facklig anslutningsgrad (tätt följt av Finland). Sju av tio arbetstagare i Sverige är fackanslutna, i Tyskland en av fem och i Frankrike färre än en av tio. reglering, främst handlar det om implementering av EU-direktiv. Svårare att decentralisera lönebildningen då det inte finns någon lokal part att förhandla med. Ökad konfliktfrekvens på den svenska arbetsmarknaden. Yrkesgemenskap Vissa fackliga organisationer, som Sveriges Ingenjörer, är enhetliga grupper som underlättar rekryteringen, säger Anders Kjellberg. Där finns en sammanhållning och yrkesgemenskap som andra kanske har svårare att nå. Däremot har många, inte minst just ingenjörer, ofta arbetsuppgifter i team där det kan vara besvärligt att gå ifrån för fackliga uppdrag, särskilt idag när alla organisationer är hårt slimmade.

6 Hon ser medarbetarenkäten som en del i arbetet att allt bättre ta tillvara det kunnande och den initiativförmåga som finns hos medarbetarna. Med enkäten som bas definieras prioriterade områden att jobba vidare med: Medarbetarna måste vara delaktiga i förnyelseprocessen FÖR BRITT-INGER ELIASSON, personalchef på Holmen Paper Braviken, har medarbetarskapet en central betydelse. Mot bakgrund av en omfattande medarbetarenkät och attitydundersökning Inblick har företaget definierat ett antal frågeställningar och prioriterade områden. HR styr inte, respektive linjechef och arbetsgrupp tar själva fram tre områden som de ska arbeta vidare med och där de ska komma med åtgärdsförslag. Där är det viktigt att medarbetarna är delaktiva i förnyelseprocessen, säger Britt-Inger Eliasson. Vi från HR finns hela tiden i bakgrunden och uppmuntrar arbetet. Hon ser medarbetarenkäten som en del i arbetet att allt bättre ta tillvara det kunnande och den initiativförmåga som finns hos medarbetarna. I praktiken kan det innebära att personalen ute i organisationen sätter sig ner tillsammans och analyserar de svar och de problemområden som enkäten pekar mot. De väljer själv vilka som upplevs Personalchefen Britt-Inger Eliasson och huvudskyddsombudet inom underhållssidan, Stefan Pettersson är överrens om att en satsning på utbildning ökar möjligheten att få alla involverade, självgående och mer motiverade.

7 Tänk som viktigast och jobbar vidare på ett konstruktivt sätt. Engagemanget hos den enskilde är viktigt, poängterar Britt-Inger Eliasson. Gemensamma värderingar Inom Holmen Paper Braviken implementerar man också de gemensamma värderingar som alla anställda varit med om att ta fram; Engagemang, Mod, Professionalism och Kundfokus. Det handlar om gemensamma kärnvärden som ska omsättas till spelregler för arbetsgrupperna. En stor del av det arbetet handlar om att lyssna och utveckla ledarskapet på alla nivåer, anser Britt-Inger Eliasson. Att jobba strategiskt och målmedvetet med ledarskapet är att frigöra människor och samtidigt utveckla medarbetarskapet. Ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för att anställda kan bli ännu mer motiverade, ansvarstagande och involverade, säger hon. Genom en väl fungerande ledare ska alla i arbetsgrupperna bli medvetna om det ansvar och befogenheter som ligger på individ och grupper, säger Britt-Inger Eliasson. Företagets ansvar Men centralt i utvecklingsarbetet är framför allt medarbetarskapet och hon ser företagets ansvar. Britt-Inger Eliasson tror t ex att många upplever att idéer fortfarande försvinner i ett svart hål: Vi måste bli bättre på att fånga upp initiativ, visa att det lönar sig att ta ansvar, säger hon. Hon exemplifierar med att de flesta medarbetare är aktiva i föreningar, politiska organisationer, eller är kanske egna företagare här finns stor kompetens och alla är ytterst kompetenta och tar stort ansvar. Det ska finnas förutsättningar att den kompetensen och det ansvaret ska genomsyra även arbetstiden än mer än det redan gör. Som så många andra företag i branschen finns Holmen Paper Braviken på en hårt konkurrensutsatt marknad där förnyelse och ständiga förbättringar är Se /Fakta Holmen 2. Prioritera 1. Introducera 6. Följ upp Problemlösningshjulet Gör 3. Finn orsaker och diskutera möjliga lösningar Välj 5. Bestäm åtgärder /ansvariga Problemlösningshjulet, som det är utformat på Holmen Paper Braviken. En metod som kräver samarbete. ett krav. Varje enskild individ gör skillnad när marginalerna minskar. Strukturerade förbättringar Inom Holmen Paper Braviken jobbar man med att införa en anpassad version av Lean i form av strukturerad förbättring, förändring och förnyelse. Som en del av det arbetet ingår en fortbildning på operatörsnivå ett pilotprojekt som pågår med 15 operatörer och fem skiftledare. Med bättre utbildning skapas också större möjligheter för den enskilde att se sammanhang och ta större ansvar, initiativ och skapa förnyelse, menar Britt-Inger Eliasson. Med utbildning följer också självförtroende och mer självgående medarbetare. Helt i den anda vi vill arbeta, säger Britt-Inger Eliasson. --- Det handlar om ett bra medarbetarskap, helt enkelt. Britt-Inger Eliasson, personalchef inom Holmen Paper Braviken visar skisser på hur leanarbetet går till på bruket. Förbättring, förändring och förnyelse, förklarar hon. Holmens totala kapacitet för tillverkning av tryckpapper och kartong är cirka 2,4 miljoner ton per år. Inom tryckpapper är Holmen Europas femte största tillverkare med en årlig kapacitet om ton. Produkter: Vitt och färgat tidningspapper, katalog-, bok-, och magasinpapper. Kunder: Dagspress, detaljister, bok- och tidskriftsförlag, katalogutgivare och tryckerier. Fabriker: Hallsta Pappersbruk, Bravikens Pappersbruk och Holmen Paper Madrid. Antal pappersmaskiner: 7

8 Sverige porto betalt B Box 55525, Stockholm Hur får vi akademiker att engagera sig fackligt på arbetsplatserna? Mikael Brandt, ombudsman, Sveriges Ingenjörer Sirius kampanj Smart & Säkert kommer att handla om säkrare arbetsmiljö, där det första temat fokuserar på fallolyckor, både snubbelolyckor inomhus och halkolyckor utomhus nu när vintern är här. (Arkivbild) Årstidsväxlingen som vi så lätt glömmer bort Med vintern kommer halkolyckorna, det vet vi alla av erfarenhet och statstik. Ändå sker det alldeles för många olyckor som direkt eller indirekt är en följd av snö och is. Många inom massa- och pappersindustrin cyklar till jobbet. Inom industriområden förflyttar vi oss till fots, ofta på transportleder som är utsatta för vädrets makter. För alla former av transporter gäller samma inställning under ett par månder framöver; ta det lite extra lugnt och ta hänsyn till risken för halka. Fallolyckor, både ute och inne, är idag den vanligaste orsaken till anmälda olyckor i branschen. Orsaker till fall kan, enligt statistiken, vara slangar eller annat bråte som ligger i vägen, vatten - eller oljespill, ojämna golv, isfläckar utomhus, att gångvägarna inte är ordentligt sandade mm. Detta ofta i kombination med olämpliga skor. Förändringar behöver inte vara dramatiska. Det är viktigt med ordning och reda. I november kunde man i pressen läsa en notis om Skutskärs Bruk, som drastiskt minskat antalet olyckor genom att införa städronder en gång i veckan. Då plockas skräp och annat ovidkommande bort. En enkel åtgärd som givit en stor effekt. Smart & Säkert Inom kort kommer Sirius att starta en säkerhetskampanj Smart & Säkert för att öka fokus på typiska branscholyckor med början med fall och snubbel. På hemsidan kommer det att finnas särskilt kampanjmaterial som bruken kan använda sig av. Sirius vill på detta sätt inspirera till samverkan i syfte att förebygga olyckor. ETT FACKLIGT FÖRTROENDEUPPDRAG är viktigt för medlemmarna men det kan också vara en viktig del i en personlig utveckling. Inte minst värdefullt för personer som senare blir chefer. Uppdraget kan ge tillgång till information, förhandlingsvana, kunskaper, nätverk, leda till kompetensutveckling och erfarenhet för den förtroendevalde. Uppdragen ger de förtroendevalda en chans att få utöva inflytande och påverkan på företagets beslut till gagn för såväl verksamhet som medarbetare. EN ANLEDNING ATT akademiker kan tveka att engagera sig fackligt är att man tror att företaget ser negativt på det. Så är inte fallet inom massa- och pappersindustrin. De allra flesta arbetsgivarna i branschen är positiva till att på arbetsplatsen få förtroendevalda företrädare för akademikerna. Men det är viktigt att fler arbetsgivare uttrycker sin positiva inställning. VI LEVER I EN TID där kraven i arbetslivet, men också i privat- och familjelivet, ställs allt högre. På arbetsplatserna ska anställda producera mer på kortare tid då organisationerna slimmas och den internationella konkurrensen hårdnar. De centrala kollektivavtalen utvecklas till sitt innehåll till att bli alltmera av verktyg och instrument som ska kunna hanteras av företaget och fackligt förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Tiden blir allt mer en bristvara. VÅRA FÖRTROENDEVALDA behöver därför information, utbildning, stöd och kontakt från förbunden centralt för att kunna känna trygghet i sin roll. De centrala förbunden bär här på ett stort ansvar. Tjänstemannaförbunden har därför tecknat avtal med arbetsgivarna inom massa- och pappersindustrin för att engagerade och framgångsrika anställda där under en period av sitt arbetsliv ska kunna förena en yrkesroll med rollen som förtroendevald. AVTALET ÄR TÄNKT att kunna ge status och legitimitet för förtroendevalda till fördel för såväl företaget, som anställda och verksamheten. Inom massaoch pappersområdet är tjänstemännen och Skogsindustrierna alltså överens att en väl fungerande facklig verksamhet på arbetsplatsen är betydelsefull för företaget, de anställda och verksamheten. Mikael Brandt Ombudsman, Sveriges Ingenjörer Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Foto: Där inget annat anges: Mårten Ericsson och Sven Magnusson Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2008 Tema: Produktivitet Systematiskt utvecklingsarbete ökar produktiviteten 2015 Hjärnkraft 2015 Människan gör skillnad Inom

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar:

ENGAGEMANGET HAR BLIVIT STÖRRE. Vi samlar allas kunnande i team. Boka redan nu KompetensForum i februari. Nya arbetsformer skapade förändringar: Tema: Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Nr 3 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Framtidens kompetens Vi samlar allas kunnande i team Boka redan nu KompetensForum i februari Nya

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal

Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal Horisont 20hundra10 Dialog och samrådsavtal 1 Syfte Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och arbetsglädje. Var

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman

SAMVERKAN RUNT UTBILDNINGAR. Nu blir det mer fokus på vårt eget behov. Flera bruk med samma behov kan gå samman Tema: Kompetens- och utbildningsfrågor Nr 1 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Nu blir det mer fokus på vårt eget behov Flera bruk med samma behov kan gå samman SAMVERKAN RUNT

Läs mer

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2009 Tema: Skolkontakter/Arbetsplatsförlagd Utbildning Målinriktad gymnasiepraktik 2015 Hjärnkr aft 2015 Den röda tråden Uthållighet

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO

ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO Tema: Jämställdhet och Mångfald Nr 2 2016 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se ALAA ÄR SPRÅKPRAKTIKANT PÅ STORA ENSO Integration med hjälp av svensk klassiker En öppen inställning till

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016

Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Socialförvaltningen Sammanställd åtgärdsplan för 2015-2016 Bakgrund Förvaltningsledningen har sett låga och försämrade värden i medarbetarundersökningen under de senaste åren på en del frågeområden och

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen).

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen). 1(5) Anne-Chatrine Älgevik 2006-014810 Samverkansavtal 1. Avsikt Alla chefer, medarbetare och personalorganisationer har ansvar för Kriminalvårdens verksamhet, dess utveckling, värdegrund och vision Bättre

Läs mer

PERSONALENS KUNSKAP VÄGEN TILL FRAMGÅNG

PERSONALENS KUNSKAP VÄGEN TILL FRAMGÅNG Tema: Kompetens- och utbildningsfrågor Nr 1 2015 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Branschens utbildningsbehov samordnas Sveriges befolkning koncentreras alltmer PERSONALENS KUNSKAP

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer