Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap"

Transkript

1 Tema: Medarbetarskap & Ledarskap Nr Nyheter från Sirius finns också på Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas

2 De jobbar båda på Billerud Skärblacka, Tomas Karlsson och Björn Hultman. Tomas har varit fackligt aktiv i 25 år. Nu väljer han att stiga åt sidan vid nästa årsmöte med Ledarna. Björn Hultman är ny styrelsemedlem i Sveriges Ingenjörers fackklubb. En på väg ut ur det aktiva fackliga arbetet, en på väg in. Vi sammanförde dem tillsammans med personalchefen Christer Davidsson för att diskutera orsakerna till ett personligt fackligt engagemang. JAG VAR NYFIKEN PÅ FACKETS VARDAGSARBETE DE TROR BÅDA att de fackliga organisationerna idag har fått en allt större roll som lokal samarbetspartner. Vi bidrar till företagets utveckling här i Skärblacka, säger Björn Hultman. Han var tidigare passiv medlem och var relativt omedveten om fackets roll på det lokala planet: För mig var det fackliga medlemsskapet mer som en försäkring, säger Björn Hultman. Bra att ha om något händer men inte för att engagera mig i. Hans kollega Tomas Karlsson var först aktiv i Pappers, men blev arbetsledare på 1990-talet och gick över till Ledarna där han snabbt blev förtroendevald. Kamp ger bränsle, det blir dött annars, säger han och tänker tillbaka på sin tid inom Pappers. Det måste finnas en gnista, säger han. Men, säger han sedan, nu har jag en fot i arbetsgivarsidan och engagemanget är generellt sett lägre. Men motivatio- nen, känslan av att vilja göra nytta, finns ju kvar. Vi träffas i Skärblacka tillsammans med personalchefen Christer Davidsson. För Christer, som representant för företaget, är kontakterna med de fackliga organisationerna viktig på många sätt: Vi har ett samarbete, reglerat i det lokala samverkansavtalet. Och det fungerar naturligtvis alltid bäst när de fackliga parterna har kunniga och pålästa representanter, säger han. Han poängterar samarbetet, de värdefulla samtalen och han ser en risk med ett minskat fackligt engagemang: Där kanske vi också kan bidra för att motverka en sådan utveckling. Började måla omklädningsrum 33-årige Björn Hultman är civilingenjör i teknisk fysik. Första gången kom han hit tillsammans med sin far (som Personalchef Christer Davidsson diskuterar med Ledarnas Tomas Karlsson. Har du ett engagemang - här är verktygen, använd dem har målarfirma) och målade omklädningsrum i förrådet. Han följde upp med semestervikariat som operatör på rullmaskin i slutet på 1990-talet och var semestervikarie när han pluggade regleroptimering för drygt fem år sedan. Idag är Björn Hultman applikationsingenjör och jobbar med automation; trimning, optimering och med det lokala informationssystemet. En förfrågan om styrelsearbete från valberedningen för fem år sedan tänkte han inte mycket på. Det blev ett snabbt nej, han var inte beredd att lägga den tiden: Jag mäktade inte med, jag jobbade /fakta om Billerud Skärblacka Skärblacka byggdes redan 1872 men grunden till dagens moderna bruk lades i början av 1960-talet. Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG-papper och fluting samt avsalumassa. Några viktiga slutprodukter är säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska förpackningar. Produktionskapacitet ton/år Brunt säckpapper Vitt kraftpapper Wellråvaror Avsalumassa Antal anställda 635 personer varav 360 i skiftgång. Inom koncernen finns också tillverkningsenheter i Karlsborg (Kalix), Gruvön och Beetham.

3 Percy Schiöld är HR-specialist på Södra Cell i Mönsterås och har som projektledare byggt upp det Kompetenscenter som nu är en del av verksamheten i Mönsterås. Vi har arbetat på ett bra sätt förut också, säger han. Men idag gör vi det mer systematiskt och strukturerat. Vi vill få en uthållighet som vi saknat tidigare. Tomas Karlsson, facklig veteran från Pappers och Ledarna, personalchefen på Billerud Skärblacka, Christer Davidsson och den facklige nybörjaren Björn Hultman. från Sveriges Ingenjörer. På bruket har både Sveriges Ingenjörer och Ledarna drygt 30-talet medlemmar vardera. i projekt och hade långa arbetsdagar, vi renoverade hemma och det var svårt att få tiden att räcka till. Han kom dessutom från en företagarfamilj och traditionen att vara fackligt aktiv fanns inte från hemmet. Men när han fick frågan igen 2009 så ändrade han sig. Jag var ute med barnvagnen, var pappaledig och tänkte att jag kan ju vara med och se, att inte av instinkt bara säga nej. Jag ville veta lite vad det innebar, jag hade ju ingen koll. Kräver mindre Idag är han en av sex i styrelsen och säger själv att arbetet tar mindre energi än han trodde: Och jag har också fått ökad förståelse för hur företaget resonerar. Liksom ökade kunskaper om löneförhandlingar och MBL. Björn tog också initiativ till ökad information till medlemmarna och han gör nu ett digitalt månadsbrev. Jag gick från att vara soffliggare till att bli ansvarig för informationen inom Sveriges Ingenjörer i Skärblacka. Jag var ju medveten om hur lite en vanlig medlem känner till. Vi återmatar så mycket vi kan. Det skapar intresse och delaktighet. Och själv har jag utvecklats och har lärt mig prioritera bättre, blivit effektivare. Han har också gjort en enkät om medlemmarnas synpunkter om arbetstider, löner och kompetensutveckling. Känslan av att göra nytta Björn är på väg in i det fackliga engagemanget. Tomas Karlsson är istället veteranen som är på väg att lämna det fackliga styrelsearbetet. Han uppskattar Björns engagemang men är ändå orolig för framtiden: Det ökade politikerföraktet i samhället spiller över på det fackliga arbetet, tror han. Allt fler vill inte ta på sig att jobba för andra. Samtidigt ser också han mervärden, både för företaget och för den enskilde, av ett ökat fackligt engagemang: Motivationen kommer av känslan av göra nytta. Att påverka är att hitta ett värde i arbetet, att plantera idéer som lever vidare. Den som satsar får en chans att lära sig och drivs ofta av en personlig kärnfråga, anser Tomas Karlsson. Har du ett engagemang - här är verktygen, använd dem.

4 BÖRJA MED KONKRETA PROJEKT Det var ett enskilt projekt som fick Anna-Karin Magnusson att engagera sig i det fackliga arbetet på Billerud Paper i Skärblacka. På ett årsmöte ville jag att vi skulle utreda flextid och fick i uppdrag att göra en sammanställning av hur andra bruk jobbade med flextid. Och vi fick bättre villkor efter sammanställningen och det beslutsunderlag som jag tog fram, berättar hon. Anna-Karin Magnusson tror att det sätt som fick henne fackligt engagerad för sju år sedan kan fungera som en bra mall också för andra: Att börja med ett projekt som engagerar den enskilde medlemmen. Att företaget också öppnar upp och låter de fackliga organisationerna påverka. Annars tappar man ju sugen, säger Anna-Karin, som idag är ordförande i den lokala fackklubben. Ökad tydlighet Anna-Karin tror att det fackliga engagemanget ökar om styrelsen blir tydligare. Vi visar vad vi gör och har alltid ett extra medlemsmöte på hösten när vi bjuder in någon extern gäst. Under senare år har både en nytillträdd platschef och en personalchef presenterat sig själva och svarat på frågor. Jag vet att andra klubbar inte vill ha externa gäster, särskilt inte från företagsledningen. Men vi jobbar ihop med företaget, inte emot. Vi vill jobba smidigt, men alltid för medlemmarnas bästa. Vi lallar inte med, men vi skyndar långsamt med grundinställningen att företaget och vi jobbar mot samma mål, betonar Anna-Karin Magnusson. Något hemligt... Vice ordförande hos ingenjörerna i Skärblacka är Catrin Axén. Hon har jobbat på bruket som processingenjör i elva år och blev vice ordförande ganska nyligen. Helén Gustafsson, ordf. Unionen, tillsammans med Thomas Sipinen i ett av manöverrummen. Hon hade länge sett den fackliga verksamheten från sidan, ofta undrat vad styrelsen höll på med. Det kändes nästan som något hemligt... Så när den aktiva valberedningen kontaktade henne var hon nyfiken. Att vara med skulle ju stilla min nyfikenhet. Det var ett sätt att ta reda på vad som händer, engagerar man sig inte kan man ju inte påverka alls. Idag har hon fått svar på många frågor. Jag inser att vi inte kan påverka så mycket, men däremot kan vi bevaka våra medlemmars intressen. Bevaka mer än förhandla. Och ge synpunkter på olika frågor. Hon tycker arbetet är roligt och vill gärna engagera sig mer. Jag tycker t ex att pension och försäkringar är intressanta områden, Hon tror att kollegor tvekar inför styrelseuppdrag av tidsbrist ingen annan tar ju över mina projekt när jag är borta. Men att det också finns en inställning där många gärna tycker mycket men av okunskap inte vet hur frågor kan drivas. Men då har vi formellt en facklig väg att använda, tycker Catrin Axén. Samverkansgruppen Helén Gustafsson, produktionstekniker på PM 4 är ordförande för Unionen i Skärblacka. Hon kom in som suppleant, blev sedan kassör och är ordförande sedan två år. Hon uppskattar inte minst samverkansgruppen där de fackliga representanterna tillsammans möter företagsledningen och då också får information och genomgångar. Jag har idag en helt annan helhetsbild när jag får både medlemmarnas och företagets syn, säger Helén som ännu inte upplevt några större rekryteringsproblem till styrelsearbetet: Men det kan komma i takt med att alla får allt mer att göra, säger hon. Pappers Avd 54 Pappers Avd 54 har en heltidsanställd ordförande i Pontus Georgsson. För mig har viljan att påverka och förändra alltid varit en drivkraft, ända sedan tonåren, säger han. Med sina 42 år tillhör han de yngre i styrelsen men upplever inte att det är svårt att rekrytera yngre idag. De yngre ser inte världen riktigt på samma sätt som vi lite äldre, men vi står med öppen famn om de vill engagera sig och vi har några nya som är på väg in i studiekommittén, säger han.

5 Anders Kjellberg, professor i Lund, ser hur de fackliga organisationerna får allt svårare att rekrytera unga personer. Fråga de yngre på arbetsplatsen - undersökningar visar att många är beredda att ta fackliga uppdrag, men de blir aldrig tillfrågade. Använd tillfälliga arbetsgrupper som en väg in i det fackliga arbetet. Konkreta frågor och en avgränsad tid. Vissa fackliga organisationer är enhetliga yrkesgrupper som underlättar rekryteringen De yngre måste få ta plats i det lokala fackliga arbetet ANDERS KJELLBERG, sociologiprofessor i Lund, som profilerat sig som sakkunnig på facklig rekrytering och organisering, har de två konkreta råd här ovan för ökad facklig aktivitet bland yngre. Inte minst att tillsätta arbetsgrupper för konkreta problem, tror jag på, säger han. Det är en möjlighet att förnya den fackliga styrelsen successivt. Yngre får känna på arbetet utan att de behöver uppleva att de riskerar att sitta i styrelsen i åratal. Organisationsgraden faller Den fackliga organisationsgraden har fallit under ett antal år och ligger idag på 65 procent inom privat sektor. Inom vissa sektorer, och särskilt bland ungdomar, är ännu färre med i facket. Facken har förlorat nära en kvarts miljon i med- lemmar under en tioårsperiod. Detta samtidigt som arbetsmarknaden vuxit. De största förlorarna är LO-förbunden, medan tjänstemannaförbund och akademikerförbund vänt trenden och sedan några år tillbaka växer i medlemsantal. Ett generellt bekymmer är dock anslutningsgraden hos ungdomar. Konsekvenserna för den svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt och framtid är oklar, men det blir förändringar, tror Anders Kjellberg: Det kan bli ökade krav på statlig Fortfarande bäst i världen Sverige är fortfarande bäst i världen när det gäller facklig anslutningsgrad (tätt följt av Finland). Sju av tio arbetstagare i Sverige är fackanslutna, i Tyskland en av fem och i Frankrike färre än en av tio. reglering, främst handlar det om implementering av EU-direktiv. Svårare att decentralisera lönebildningen då det inte finns någon lokal part att förhandla med. Ökad konfliktfrekvens på den svenska arbetsmarknaden. Yrkesgemenskap Vissa fackliga organisationer, som Sveriges Ingenjörer, är enhetliga grupper som underlättar rekryteringen, säger Anders Kjellberg. Där finns en sammanhållning och yrkesgemenskap som andra kanske har svårare att nå. Däremot har många, inte minst just ingenjörer, ofta arbetsuppgifter i team där det kan vara besvärligt att gå ifrån för fackliga uppdrag, särskilt idag när alla organisationer är hårt slimmade.

6 Hon ser medarbetarenkäten som en del i arbetet att allt bättre ta tillvara det kunnande och den initiativförmåga som finns hos medarbetarna. Med enkäten som bas definieras prioriterade områden att jobba vidare med: Medarbetarna måste vara delaktiga i förnyelseprocessen FÖR BRITT-INGER ELIASSON, personalchef på Holmen Paper Braviken, har medarbetarskapet en central betydelse. Mot bakgrund av en omfattande medarbetarenkät och attitydundersökning Inblick har företaget definierat ett antal frågeställningar och prioriterade områden. HR styr inte, respektive linjechef och arbetsgrupp tar själva fram tre områden som de ska arbeta vidare med och där de ska komma med åtgärdsförslag. Där är det viktigt att medarbetarna är delaktiva i förnyelseprocessen, säger Britt-Inger Eliasson. Vi från HR finns hela tiden i bakgrunden och uppmuntrar arbetet. Hon ser medarbetarenkäten som en del i arbetet att allt bättre ta tillvara det kunnande och den initiativförmåga som finns hos medarbetarna. I praktiken kan det innebära att personalen ute i organisationen sätter sig ner tillsammans och analyserar de svar och de problemområden som enkäten pekar mot. De väljer själv vilka som upplevs Personalchefen Britt-Inger Eliasson och huvudskyddsombudet inom underhållssidan, Stefan Pettersson är överrens om att en satsning på utbildning ökar möjligheten att få alla involverade, självgående och mer motiverade.

7 Tänk som viktigast och jobbar vidare på ett konstruktivt sätt. Engagemanget hos den enskilde är viktigt, poängterar Britt-Inger Eliasson. Gemensamma värderingar Inom Holmen Paper Braviken implementerar man också de gemensamma värderingar som alla anställda varit med om att ta fram; Engagemang, Mod, Professionalism och Kundfokus. Det handlar om gemensamma kärnvärden som ska omsättas till spelregler för arbetsgrupperna. En stor del av det arbetet handlar om att lyssna och utveckla ledarskapet på alla nivåer, anser Britt-Inger Eliasson. Att jobba strategiskt och målmedvetet med ledarskapet är att frigöra människor och samtidigt utveckla medarbetarskapet. Ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för att anställda kan bli ännu mer motiverade, ansvarstagande och involverade, säger hon. Genom en väl fungerande ledare ska alla i arbetsgrupperna bli medvetna om det ansvar och befogenheter som ligger på individ och grupper, säger Britt-Inger Eliasson. Företagets ansvar Men centralt i utvecklingsarbetet är framför allt medarbetarskapet och hon ser företagets ansvar. Britt-Inger Eliasson tror t ex att många upplever att idéer fortfarande försvinner i ett svart hål: Vi måste bli bättre på att fånga upp initiativ, visa att det lönar sig att ta ansvar, säger hon. Hon exemplifierar med att de flesta medarbetare är aktiva i föreningar, politiska organisationer, eller är kanske egna företagare här finns stor kompetens och alla är ytterst kompetenta och tar stort ansvar. Det ska finnas förutsättningar att den kompetensen och det ansvaret ska genomsyra även arbetstiden än mer än det redan gör. Som så många andra företag i branschen finns Holmen Paper Braviken på en hårt konkurrensutsatt marknad där förnyelse och ständiga förbättringar är Se /Fakta Holmen 2. Prioritera 1. Introducera 6. Följ upp Problemlösningshjulet Gör 3. Finn orsaker och diskutera möjliga lösningar Välj 5. Bestäm åtgärder /ansvariga Problemlösningshjulet, som det är utformat på Holmen Paper Braviken. En metod som kräver samarbete. ett krav. Varje enskild individ gör skillnad när marginalerna minskar. Strukturerade förbättringar Inom Holmen Paper Braviken jobbar man med att införa en anpassad version av Lean i form av strukturerad förbättring, förändring och förnyelse. Som en del av det arbetet ingår en fortbildning på operatörsnivå ett pilotprojekt som pågår med 15 operatörer och fem skiftledare. Med bättre utbildning skapas också större möjligheter för den enskilde att se sammanhang och ta större ansvar, initiativ och skapa förnyelse, menar Britt-Inger Eliasson. Med utbildning följer också självförtroende och mer självgående medarbetare. Helt i den anda vi vill arbeta, säger Britt-Inger Eliasson. --- Det handlar om ett bra medarbetarskap, helt enkelt. Britt-Inger Eliasson, personalchef inom Holmen Paper Braviken visar skisser på hur leanarbetet går till på bruket. Förbättring, förändring och förnyelse, förklarar hon. Holmens totala kapacitet för tillverkning av tryckpapper och kartong är cirka 2,4 miljoner ton per år. Inom tryckpapper är Holmen Europas femte största tillverkare med en årlig kapacitet om ton. Produkter: Vitt och färgat tidningspapper, katalog-, bok-, och magasinpapper. Kunder: Dagspress, detaljister, bok- och tidskriftsförlag, katalogutgivare och tryckerier. Fabriker: Hallsta Pappersbruk, Bravikens Pappersbruk och Holmen Paper Madrid. Antal pappersmaskiner: 7

8 Sverige porto betalt B Box 55525, Stockholm Hur får vi akademiker att engagera sig fackligt på arbetsplatserna? Mikael Brandt, ombudsman, Sveriges Ingenjörer Sirius kampanj Smart & Säkert kommer att handla om säkrare arbetsmiljö, där det första temat fokuserar på fallolyckor, både snubbelolyckor inomhus och halkolyckor utomhus nu när vintern är här. (Arkivbild) Årstidsväxlingen som vi så lätt glömmer bort Med vintern kommer halkolyckorna, det vet vi alla av erfarenhet och statstik. Ändå sker det alldeles för många olyckor som direkt eller indirekt är en följd av snö och is. Många inom massa- och pappersindustrin cyklar till jobbet. Inom industriområden förflyttar vi oss till fots, ofta på transportleder som är utsatta för vädrets makter. För alla former av transporter gäller samma inställning under ett par månder framöver; ta det lite extra lugnt och ta hänsyn till risken för halka. Fallolyckor, både ute och inne, är idag den vanligaste orsaken till anmälda olyckor i branschen. Orsaker till fall kan, enligt statistiken, vara slangar eller annat bråte som ligger i vägen, vatten - eller oljespill, ojämna golv, isfläckar utomhus, att gångvägarna inte är ordentligt sandade mm. Detta ofta i kombination med olämpliga skor. Förändringar behöver inte vara dramatiska. Det är viktigt med ordning och reda. I november kunde man i pressen läsa en notis om Skutskärs Bruk, som drastiskt minskat antalet olyckor genom att införa städronder en gång i veckan. Då plockas skräp och annat ovidkommande bort. En enkel åtgärd som givit en stor effekt. Smart & Säkert Inom kort kommer Sirius att starta en säkerhetskampanj Smart & Säkert för att öka fokus på typiska branscholyckor med början med fall och snubbel. På hemsidan kommer det att finnas särskilt kampanjmaterial som bruken kan använda sig av. Sirius vill på detta sätt inspirera till samverkan i syfte att förebygga olyckor. ETT FACKLIGT FÖRTROENDEUPPDRAG är viktigt för medlemmarna men det kan också vara en viktig del i en personlig utveckling. Inte minst värdefullt för personer som senare blir chefer. Uppdraget kan ge tillgång till information, förhandlingsvana, kunskaper, nätverk, leda till kompetensutveckling och erfarenhet för den förtroendevalde. Uppdragen ger de förtroendevalda en chans att få utöva inflytande och påverkan på företagets beslut till gagn för såväl verksamhet som medarbetare. EN ANLEDNING ATT akademiker kan tveka att engagera sig fackligt är att man tror att företaget ser negativt på det. Så är inte fallet inom massa- och pappersindustrin. De allra flesta arbetsgivarna i branschen är positiva till att på arbetsplatsen få förtroendevalda företrädare för akademikerna. Men det är viktigt att fler arbetsgivare uttrycker sin positiva inställning. VI LEVER I EN TID där kraven i arbetslivet, men också i privat- och familjelivet, ställs allt högre. På arbetsplatserna ska anställda producera mer på kortare tid då organisationerna slimmas och den internationella konkurrensen hårdnar. De centrala kollektivavtalen utvecklas till sitt innehåll till att bli alltmera av verktyg och instrument som ska kunna hanteras av företaget och fackligt förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Tiden blir allt mer en bristvara. VÅRA FÖRTROENDEVALDA behöver därför information, utbildning, stöd och kontakt från förbunden centralt för att kunna känna trygghet i sin roll. De centrala förbunden bär här på ett stort ansvar. Tjänstemannaförbunden har därför tecknat avtal med arbetsgivarna inom massa- och pappersindustrin för att engagerade och framgångsrika anställda där under en period av sitt arbetsliv ska kunna förena en yrkesroll med rollen som förtroendevald. AVTALET ÄR TÄNKT att kunna ge status och legitimitet för förtroendevalda till fördel för såväl företaget, som anställda och verksamheten. Inom massaoch pappersområdet är tjänstemännen och Skogsindustrierna alltså överens att en väl fungerande facklig verksamhet på arbetsplatsen är betydelsefull för företaget, de anställda och verksamheten. Mikael Brandt Ombudsman, Sveriges Ingenjörer Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Foto: Där inget annat anges: Mårten Ericsson och Sven Magnusson Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Få din egen SIRIUS via epost

Få din egen SIRIUS via epost Tema Kompetensoch utbildning Nr 2 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Kompetenscenter skapar lärande mötesplatser i Mönsterås Få din egen SIRIUS via epost Du läser

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Nr 4 2009 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap Tema: Ledarskap & medarbetarskap Nr 4 2012 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart Bör vi ställa höga krav på

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer