Preparathandboken för. Ambulanssjukvården. NU-sjukvården. Revision nr: 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preparathandboken för. Ambulanssjukvården. NU-sjukvården. Revision nr: 3"

Transkript

1 för Ambulanssjukvården NU-sjukvården 2013 Revision nr: 3

2

3 Sida: 1 Kapitel 12 Preparathandbok Adrenalin 0,1 mg/ 2 Adrenalin 1 mg/ 4 Atropin 0,5 mg/ 6 Betapred Tabl 0,5 mg 7 Betapred inj 4 mg/ 7 Bricanyl 0,5 mg/ 8 Brilique 90 mg 9 Brännskadeförband 10 Combivent 2,5 11 Cordarone 50 mg/ 12 Cyanokit 2 x 2,5 g, 1 x 5 g 13 Diazepam Klysma 5 mg 14 Ea 16 Fentanyl 50 mikrogram/ 17 Flumazenil 0,1 mg/ 18 Furix 10 mg/ 19 Glucos 300 mg/ 21 Ketalar 10 mg/ 22 Kolsuspension 150 mg/ (100 ) 24 Loratadin 10 mg 25 Midazolam 1 mg/ 26 Midazolam 5 mg/ 28 Morfin 10 mg/ 30 Nexodal 0,4 mg/ 32 Nitrolingual 0,4 mg/dos 34 Ondansetron 2 mg/ 36 Oxygen 37 Panodil 125 mg, 250 mg 38 Propofol 10 mg/ 39 Pulmicort 0,5 mg/ 40 Rapifen 0,5 mg/ 41 Ringer-Acetat 43 Seloken 1 mg/ 44 Stesolid Novum 5 mg/ 46 Tetracain 10 mg/ (1%) 48 Trombyl 160 mg 49 Venofundin 50 Ventoline 2 mg/ 51 Voltaren 25 mg/ 53 Voltaren 25 mg 54 Xylocain 10 mg/ 55 Doseringstabell barn 56

4 Sida: 2 ADRENALIN 0,1 mg/ Adrenalin Injektionsvätska 0,1 mg/ Beta- 1- receptoreffekt: Kan återupprätta elektrisk aktivitet vid asystoli. Ökar myokardiets kontraktilitet Sänker tröskeln inför defibrillering Beta 2 receptoreffekt Dilaterar bronker Alfa receptor effekt Perifer vasokonstriktion, höjer blodtrycket i aorta Hjärtstopp Anafylaxi Uttalad obstruktivitet Intravenös injektion, intraosseös injektion Dosering Vuxna: Hjärtstopp 10 (1 mg) i.v. var 4:e minut Anafylaktisk reaktion Vid progress och/eller chock: 0,1 mg/ 0,3-0,5 (0,03-0,05 mg) i.v. Astma (om inhalationer ej hjälper) 0,3 0,5 (0,03 0,05 mg) i.v. max 2,5 (0,25 mg) Barn Se nedan Adrenalin 0,1mg/ kg (0,01 mg/kg) iv 0,5 (0,05) 1,0 (0,1) 1,5 (0,15) 2,0 (0,2) 2,5 (0,25) 3,0 (0,3) 4,0 (0,4) 5,0 (0,5)

5 Sida: 3 ADRENALIN 0,1 mg/, forts Försiktighet: Interaktioner Överdosering Takykardi Inga kontraindikationer vid hjärtstopp Angina pectoris Obehandlad hypertyreos Huvudvärk, yrsel Takykardi, palpitationer Blodtrycksstegring Oro Tremor Blekhet, kallsvett Illamående, kräkning Vid samtidig behandling med icke-selektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi Tricykliska antidepressiva, kan orsaka utdragen kraftig blodtrycksstegring Symtom Blodtrycksstegring Ventrikulära arytmier Hjärtinsufficiens Lungödem

6 Sida: 4 ADRENALIN 1 mg/ Adrenalin Injektionsvätska 1 mg/ Beta- 1- receptoreffekt: Ökar myokardiets kontraktilitet Beta 2 receptoreffekt Dilaterar bronker Alfa receptor effekt Perifer vasokonstriktion Anafylaxi Epiglottit Astma hos barn Pseudokrupp hos barn Vid anafylaxi ges dosen s.c, i.m Vid epiglottit ges dosen som inhalation Vid astma och pseudokrupp hos barn som inhalation i första hand, i.m. i andra hand (i.v., se Adrenalin 0,1 mg/) Vuxna: 0,5 i.m. Upprepas v.b. Barn: se nedan. Upprepas v.b. Fyll upp kammaren med aktiv stubstans enligt tabellen nedan och späd sedan med NaCl till 2. Detta för att få en tillräcklig mängd vätska som skall distribueras till patenten. Enligt tabellen nedan så uppfyller intervallet kg redan denna mängd! Adrenalin 1mg/ inh Kg ,25 (0,25) 0,5 (0,5) 0,75 (0,75) 1,0 (1,0) 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) Kg Adrenalin 1mg/ im (0,01 mg/kg) 0,05 0,05) 0,1 (0,1) 0,15 (0,15) 0,2 (0,2) 0,25 (0,25) 0,3 (0,3) 0,4 (0,4) 0,5 (0,5) Kontra indikationer Försiktighet: Takykardi Inga kontraindikationer vid hjärtstopp Angina pectoris Obehandlad hypertyreos

7 Sida: 5 ADRENALIN 1 mg/, forts Interaktioner Överdosering Huvudvärk, yrsel Takykardi, palpitationer Blodtrycksstegring Oro Tremor Blekhet, kallsvett Illamående, kräkning Vid samtidig behandling med icke-selektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi Tricykliska antidepressiva, kan orsaka utdragen kraftig blodtrycksstegring Symtom Blodtrycksstegring Ventrikulära arytmier Hjärtinsufficiens Lungödem

8 Sida: 6 ATROPIN 0,5 mg/ Atropinsulfat Injektionsvätska 0,5 mg/ Hämmar vagus (parasympatisk) aktivitet på hjärtat vilket leder till ökad urladdning från sinusknutan och förbättrad överledning i AV-noden. Detta leder till en ökad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym. Kramplösande på glatt muskulatur Sekretionshämmande på saliv, bronkialsekret och magsaft Symtomgivande bradykardi I första hand intravenös injektion I undantagsfall subkutant Symtomgivande bradykardi Vuxna: 1 intravenöst. Kan upprepas Barn: 0,01 mg/kg, se nedan: Atropin 0,5 mg/ kg ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 (0,01 mg/kg) (0,05) (0,1) (0,15) (0,2) (0,25) (0,3) (0,4) (0,5) Försiktighet: Inga kontraindikationer vid symtomgivande bradykardi eller hjärtstopp Prostataförstoring (tömningshinder) Hjärtsjukdom med takykardi Takykardi Muntorrhet Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser) Miktionsbesvär Ackommodationspares na är dosberoende

9 Sida: 7 BETAPRED tabl 0,5 mg inj 4mg/ Betametason Tabletter, injektionsvätska 0,5 mg resp 4 mg/ Inflammationshämmande, med biologisk aktivitet i vävnaderna >48 timmar Svår allergi Anafylaktisk reaktion Astma Pseudokrupp Tabletterna löses i vatten. I undantagsfall kan de tuggas innan nedsväljning Vuxna: 16 tabletter eller 2 (8 mg) i.v. Barn: se nedan: Kg Betapred 4 mg/ IV 1 4 Betapred 0,5 mg, PO st 8 - (4,0) Försiktighet: Interaktioner Överdosering Patienten kan ej svälja. Magsår Diabetes mellitus Hypertoni Hjärtinsufficiens Inga av klinisk betydelse vid behandling med vid enstaka doser Inga av klinisk betydelse Symtom: Även med massiva doser uppträder i allmänhet inga kliniska problem

10 Sida: 8 BRICANYL 0,5 mg/ Försiktighet Interaktioner Terbutalin Injektionsvätska 0,5 mg/ Terbutalin är en adrenerg beta-2-receptorstimulerare som genom selektiv stimulering av beta-2-receptorer ger bronkdilatation och uterusrelaxation. Terbutalin ökar nedsatt mukociliärt clearance vid obstruktiv lungsjukdom och underlättar därmed upptransporten av segt sekret. För symtoindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Prematurt värkarbete. I.v Efter kontakt med förlossningsläkaren kan inj Bricanyl 0,5 mg/, 0,5 ges för att minska värkarbetet Bricanyl injektionsvätska ska ej användas som tokolytikum till patienter med befintlig ischemisk hjärtsjukdom eller till patienter med signifikanta riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom. Försiktighet ska iakttas vid svårare hjärt-kärlsjukdom (såsom ischemisk hjärtsjukdom, takyarytmi eller svårare hjärtsvikt), okontrollerad hypertyreos och obehandlad hypokalemi samt vid behandling av patienter predisponerade för trångvinkelglaukom. Tremor Huvudvärk Takykardi Illamående Beta-receptorblockerare (inklusive ögondroppar), i synnerhet ickeselektiva, kan helt eller delvis upphäva effekten av beta-2- receptorstimulerare

11 Sida: 9 BRILIQUE 90 mg Försiktighet Interaktioner Ticagrelor Tablett 90 mg Trombocytaggregationshämmare Behandling inför PCI P.o. 2 tabletter (180 mg) efter att patient accepterats för PCI Känd överkänslighet mot preparatet Aktiv patologisk blödning Tidigare genomgången intrakraniell blödning Samtidig behandling med NSAID och Waran Känd blödningsbenägenhet (t ex kirurgi nyligen) Inga av betydelse prehospitalt Undvik samtidig behandling med NSAID och Waran Överdosering - Övrigt Kombineras med Heparinbehandling

12 Sida: 10 BRÄNNSKADEFÖRBAND Tea tree oil Vattenbaserad gel < 1% Transporterar bort överskottsvärme genom konvektion (värmeledning) vilket minskar värmespridning ner i vävnaderna samt ger smärtlindring Brännskada, ej kemisk Fukta kompresser med ljummet vatten Spritsa gelen på kompressen (som kaviar på smörgås!) Fixera/linda om med gasväv eller elastisk linda Täck ej med lufttätt material Notera applikationstidpunkt Vuxna: Max 10% av kroppsytan får täckas Barn: Får användas på barn från ett års ålder Max 5% av kroppsytan får täckas (1 handflata inkl fingrar = 1%) Försiktighet: Känd överkänslighet mot tea tree oil (ovanligt) Ofarligt att få gelen i näsa/mun, men undvik att få gel i ögonen Nedkylning om gelen appliceras på för stora områden

13 Sida: 11 COMBIVENT 2,5 Försiktighet Interaktioner Överdosering Ipratropiumbromid + salbutamol Inhalationsvätska Endosbehållare 2,5 (0,5 mg ipratropium, 2,5 mg salbutamol) Ipratropium: Bronkvidgande genom hämning av parasympatikus Salbutamol: Bronkvidgande genom selektiv β 2 -receptorstimulering Akut luftvägsobstruktion Inhalation Vuxna: Combivent 2,5. Kombineras med Salbutamol (Ventoline) 2,0 mg/, 2,5 (5 mg). Kan upprepas Överkänslighet mot ingående ämnen Takykardi Svår hjärt-kärlsjukdom Okontrollerad hypertyreos Hypokalemi Takykardi, palpitationer Huvudvärk Muntorrhet Tremor, yrsel Bronkospasm Klåda, hudutslag Minskad effekt vid samtidig behandling med Betablockerare Symtom p.g.a. överdosering av ipratropium, t.ex. muntorrhet, är i regel milda och övergående Symtom av överdosering orsakas av salbutamol Symtom: Tremor Takykardi, palpitationer, arytmier Bröstsmärtor Blodtrycksstegring eller -fall

14 Sida: 12 CORDARONE 50 mg/ Amiodaron Injektionsvätska 50 mg/ Förlänger refraktärtiden och sänker retbarheten Enligt A-HLR algoritm Intravenös outspädd eller intraosseös utspädd injektion Vuxen: A-HLR. Se behandlingsriktlinje. Barn: A-HLR. Se behandlingsriktlinje Cordarone 15 mg/ (5 mg/kg) OBS spädd! Kg ,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 13,3 (25) (49) (75) (100) (124) (150) (199) 16,7 (250) Inga i samband med A-HLR (undvik till gravid >23 veckor om mindre än 20 min till sjukhus) Hypotension Bradykardi AV-block Vid intraosseös tillförsel späds Cordarone 50 mg/ 150 mg späds med 7 Glucos 50 mg/ 300 mg späds med 14 Glucos 50 mg/

15 Sida: 13 CYANOKIT 2 x 2,5 g 1 x 5 g Hydroxykobalamin Torrsubstans till infusionslösning 2 typer av förpackningar 2x 2,5 g /1x 5g Hydroxykobalamin binder cyanidjoner som kan inhaleras vid brandgasexponering. Cyanidjonerna gör att cellerna övergår till anaerob metabolism med metabol acidos som följd. Obehandlad allvarlig cyanidförgiftning kan leda till döden inom några minuter. Medvetslöshet eller kraftigt påverkat medvetande efter rökgasexponering I.v. Flaska med 2,5 g blandas med 100 NaCl 0,9 % eller Ringer- Acetat. Flaska med 5 g blandas med 200 NaCl 0,9 % eller Ringer- Acetat Skaka ej blandningen! Vuxna: 5 g ges under 15 minuter. Barn: 70 mg/kg Kg Cyanokit 0,025 mg/ (70 mg/kg) 15 (350) 30 (700) 40 (1050) 55 (1400) 70 (1750) 80 (2100) 110 (2800) 140 (3500) - Försiktighet - Inga av betydelse, se övrigt nedan Övrigt Inga andra läkemedel får ges i samma PVK under pågående infusion. Tänk på samtidig kolmonoxidinhalation! Se D: 06 Intoxikationer.

16 Sida: 14 DIAZEPAM 5 mg Diazepam Klysma 5 mg Kramplösande Lugnande/sederande Ångestdämpande Muskelavslappande Pågående kramper Rektalt Vuxna: 10 mg, 2 klysma. Kan upprepas en gång. Barn: se nedan: Kan upprepas en gång. Klysma Stesolid 5 mg Kg st 1 (5,0) 2 (10,0) Försiktighet Interaktioner Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper Äldre Svår lever- eller njursjukdom Alkoholpåverkan Respiratorisk insufficiens Missbrukare Myastenia gravis Kraftigt nedsatt allmäntillstånd Yrsel, förvirring Amnesi Cirkulationssvikt Andningsdepression Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid kraftigt Vid samtidig behandling med morfin-analgetika ökar den andningsdepressiva effekten

17 Sida: 15 DIAZEPAM, fortsättning Överdosering Symtom: Agitation/aggressivitet, hallucinationer Muskelsvaghet Somnolens - medvetslöshet Blodtrycksfall Behandling: Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression. Vid behov kan effekten reverseras med hjälp av Flumazenil, se preparatblad för detta.

18 Sida: 16 EMLA Försiktighet Interaktioner Överdosering Lidocain/Prilocain Medicinskt plåster 1 plåster innehåller: 25 mg Lidocain + 25 mg Prilocain Lokalanestetikum Ytanestesi inför kanylstick/provtagning Ett plåster appliceras över perifer ven Vuxna samt barn över 10 kg: Max 2 plåster samtidigt Applikationstid 1 timme Barn under 10 kg 1 plåster, applikationstid max 1 timme Prematura barn Överkänslighet mot lokalanestetika (känd methemoglobinemi) Icke intakt hud Lokal blekhet, rodnad, ödem på applikationsstället Klåda Allergisk reaktion, anafylaktisk chock Methemoglobinemi Samtidig behandling med sulfapreparat Mycket osannolik vid normal användning Symtom: Kramper Andningsdepression Arytmier Blodtrycksfall

19 Sida: 17 FENTANYL 50 mikrogram/ Försiktighet Fentanyl Injektionsvätska 50 mikrogram/ Starkt smärtstillande. Effekt inom 2-5 minuter. Duration minuter Svår smärta och avsaknad av PVK (svårt eller olämpligt att etablera) Intranasalt via MAD Vuxna: - 1,5 mikrogram/kg (max 2 ) kroppsvikt fördelat i båda näsborrarna Barn: - 1,5 mikrogram/kg kroppsvikt fördelat i båda näsborrarna Kan upprepas med halva dosen tidigast efter 15 minuter Överkänslighet mot opioider Kraftigt näsblod Näsfraktur Gravida, framför allt under pågående förlossningsarbete Vid respiratorisk insuffiens Stark misstanke om stenutlöst smärta Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan Skalltrauma. Andningsdepression Medvetandesänkning Hypotension, övergående bradykardi Illamående/kräkning, klåda, smakar illa

20 Sida: 18 FLUMAZENIL 0,1 mg/ Flumazenil Injektionsvätska 0,1 mg/ Specifik antidot mot benzodiazepiner (bdz) Reservering av misstänkt bdz-effekt vid svikt i vitala funktioner Försiktighet Intravenöst Vuxna: Initialt 2 i.v. Vid otillräcklig effekt inom 60 sek kan ytterligare 1 ges till totalt 10 Barn: 0,005 mg/kg (t ex: vikt 10 kg = 0,05 mg = 0,5 ) Inga relevanta Patient med känd krampbenägenhet Oro/abstinenssymtom Kramper Interaktioner - Överdosering -

21 Sida: 19 FURIX 10 mg/ Försiktighet Interaktioner Furosemid Injektionsvätska 10 / Snabb dilation av venösa kapacitans kärl, som leder till sänkning av fyllnadstrycket i vänster kammare Kraftig diuretisk effekt efter cirka 10 minuter med en påföljande, vanligen svag, blodtryckssänkande effekt Patienter som sedan tidigare behandlas med loopdiuretika (Furix, Furosemid, Lasix, Impugan har ofta nedsatt effekt av en given dos Lungödem Grav, akut hjärtsvikt Långsam intravenös injektion. Vuxna 4, dosen kan upprepas till högst 8. Till patient som redan står på diuretika eller är känt njurinsufficient ges dubbel dos. Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mmhg) Hypovolemi Leverkoma Hypokalemi Cirkulationssvikt Graviditet Prostataförstoring (tömningshinder) Akut hjärtinfarkt Hypovolemi Elektrolytstörningar (främst hypokalemi, hyponatremi, hypokalcemi) Illamående, kräkning Urinretention NSAID-preparat och ACE-hämmare kan minska den diuretiska effekten av furosemid.

22 Sida: 20 FURIX, fortsättning Överdosering Symtom: Polyuri, törst och dehydrering Hypovolemi, blodtrycksfall Takykardi, arytmier Förvirring, yrsel, ev. koma Muskulär svaghet. parastesier Behandling: Rehydrering, i första hand med infusion Ringer-acetat

23 Sida: 21 GLUCOS 300 mg/ Hyperton glukoslösning Injektionsvätska 300 mg/ Kraftigt blodsockerhöjande Hypoglykemi: P-glukos < 3,0 mmol/l eller stark misstanke på att patientens symtom beror på för patienten väl lågt P-glukos Långsam intravenös injektion i väl kontrollerad venväg Vuxen: 30 i.v. Om pat inte vaknar upp ges upprepade 10 doser av Glukos 300 mg/ upp till ytterligare 30. Om P-Glucos efter detta är < 3,0 mmol/l kan ytterligare 20 Glukos ges. Barn: 1 /kg, avbryt när barnet vaknar Glukos 300 mg/ kg (0,3 g/kg ) iv (g) 5 (1,5) 10 (3,0) 15 (4,5) 20 (6,0) 25 (7,5) 30 (9,0) 30 (9,0) 30 (9,0) Inga Interaktioner Överdosering Tromboflebit vid injektion i tunna, perifera kärl Vävnadsnekros vid extravasal injektion Insulin motverkar effekt av glukagon Minskad eller motsatt effekt vid samtidig behandling med Confortid, Indomee (indometacin) Effekten av Waran (wafarin) kan förstärkas Symtom: Snabbt övergående hyperglykemi

24 Sida: 22 KETALAR 10 mg/ Ketamin Injektionsvätska 10 mg/ Analgetisk effekt i lågdos inom 1-2 minuter vid intravenös injektion, som kvarstår 5-15 min Hypnotisk effekt i högdos Stimulerar andning och är bronkdilaterande Kan öka blodtryck och hjärtminutvolym Normalt påverkas inte på reflexerna i farynx/larynx och muskeltonus förblir vanligen normal eller något ökad Svår smärta vid trauma Anestesi I första hand intravenös injektion I undantagsfall intramuskulärt 10 mg/. För att mildra biverkningar av Ketalar kan inj Stesolid Novum eller inj Midazolam Vuxna: 1-2 i.v kan upprepas med några minuters mellanrum tills effekt nås. Eftersträva smärtlindrad men ej medvetslös patient. Barn: Startdos 0,2 mg/kg. Upprepningsdos 0,1 mg/kg. Maxdos 0,5 mg/kg, se nedan: Dosering barn: Kg Ketalar 10 mg/ (0,2 mg/kg) Startdos Ketalar 10 mg/ (0,1 mg/kg) Upprepn.dos Ketalar 10 mg/ (0,5 mg/kg) Maxdos ,2 (2,0) 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,75 (7,5) 0,4 (4,0) 0,2 (2,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 0,25 (2,5) 1,25 (12,5) 0,6 (6,0) 0,3 (3,0) 1,5 (15,0) 0,8 (8,0) 0,4 (4,0) 2,0 (20,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 2,5 (25,0)

25 Sida: 23 KETALAR, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk Eklampsi och pre-eklampsi Hjärtinkompensation och obehandlad hypertoni. Sjukdom i CNS med risk för intrakraniell tryckstegring Akut eller kronisk alkoholförgiftning Övergående takykardi och blodtryckshöjning Höjd syrgaskonsumtion Toniska och kloniska rörelser, ibland liknande konvulsiva kramper (på grund av ökad muskeltonus) Ökad slemsekretion Stesolid och Midazolam förstärker effekten av Ketalar Förstärkt effekt vid kombination med opioid och/eller lustgas (Medimix ) Symtom: Övergående respiratorisk depression Förstärkta effekter av ovan angivna biverkningar Blodtrycksstegring upp till 20% över utgångsvärdet Intrakraniell tryckstegring Mardrömmar Behandling: Symtomatisk behandling, omedelbart andningsunderstöd

26 Sida: 24 KOLSUSPENSION 150 mg/ 100 Försiktighet: Interaktioner Överdosering Medicinskt kol Suspension 150mg/ Absorberar läkemedel och andra kemiska substanser Akuta förgiftningar Per os Vuxna: 25 g. (cirka 1 ½ flaska) Barn mellan kg: 12,5 g (cirka ¾ flaska) Medvetandepåverkan eller risk för sådan Barn <15 kg Förgiftning med syra, lut eller petroleumprodukter Planerad antidot-tillförsel per os Illamående, risk för kräkning Förstoppning Inga av betydelse Uppgift saknas

27 Sida: 25 LORATADIN 10 mg Preparatnamn: Försiktighet Interaktioner Överdosering Loratadin, Clarityn, Versal Tablett, munlöslig 10 mg Antihistamin Allergisk reaktion Po, får smälta i munnen Patienter från 2 år med en kroppsvikt över 30 kg, 1 tablett Känd överkänslighet mot preparatet Grav leversvikt Dåsighet och huvudvärk Ingen relevans prehospitalt Symtomatisk behandling

28 Sida: 26 MIDAZOLAM 1 mg/ Midazolam Injektionsvätska 1 mg/ Uttalad sedativ, anxiolytisk och hypnotisk effekt. Muskelrelaxerande, antikonvulsiv effekt Ger antegrad amnesi För att mildra biverkningar av Ketalar Kramplösande Intravenöst, långsamt Kan även ges intramuskulärt eller nasalt Vuxen: 1 (1 mg) Kan upprepas Barn: se nedan Midazolam 1mg/ kg ,05 mg/kg - - 0,5 (0,5) 0,75 (0,75) 1,0 (1,0) 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 2,0 (2,0) 2,5 (2,5) Försiktighet Observera Interaktioner Andningsdepression Drogpåverkan Nedsatt allmäntillstånd Myastenia gravis Assisterad andning måste kunna ges. Midazolam förstärker effekten av centralt verkande analgetika, sedativa, antidepressiva och neuroleptika. Illamående Apné Blodtrycksfall Pulsökning Kramper Agitation, depressivitet Se Observera

29 Sida: 27 MIDAZOLAM 1 mg/, fortsättning Överdosering Symtom: Från somnolens till koma Från andningsdepression till apné Blodtrycksfall Illamående Behandling: Symtomatisk Antidot: Flumazenil, se detta preparat i handboken

30 Sida: 28 MIDAZOLAM 5 mg/ Midazolam Injektionsvätska 5 mg/ Sedativ, anxiolytisk och hypnotisk effekt Muskelrelaxerande och antikonvulsiv effekt Pågående generella kramper Akut oro och ångesttillstånd hos vuxna I kombination med opioider för att optimera den analgetiska effekten Intranasalt via MAD Kramper: Vuxna: 2 fördelat i näsborrarna Barn: 0,2 mg/kg fördelat i näsborrarna Kan upprepas med halva dosen efter 5 minuter. Om fortsatta kramper-övergå till intranevös/intraosseös administration. Akut oro och ångesttillstånd och potentiering av analgetika: 0,05 (-0,1)mg/kg fördelat i båda näsborrarna Midazolam 5 mg/ kg ,2 mg/kg i.n. Kramper 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 0,05 (-0,1) mg/kg i.n. Sedering - - 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,4-0,8 0,5-1

31 Sida: 29 MIDAZOLAM 5 mg/, fortsättning Försiktighet Observera Interaktioner Andningsdepression Drogpåverkan Nedsatt allmäntillstånd Myastenia gravis Assisterad andning måste kunna ges. Midazolam förstärker effekten av centralt verkande analgetika, sedativa, antidepressiva och neuroleptika. Illamående Apné Blodtrycksfall Pulsökning Kramper Agitation, depressivitet Se Observera Överdosering Symtom: Från somnolens till koma Från andningsdepression till apné Blodtrycksfall Illamående Behandling: Symtomatisk Antidot: Flumazenil, se detta preparat i preparathandboken

32 Sida: 30 MORFIN 10 mg/ Spädning Morfin Injektionsvätska 10 mg/ Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter, vid intravenös administrering, som varar 4 5 timmar Sänker myokardiets syrekonsumtion Vasodilatation, minskar påfrestningen på lungorna vid lungödem genom perifer vasodilatation Lokalt antiinflammatorisk verkan Lätt ångestdämpande Svår smärta, vid hjärtinfarkt, angina pectoris, brännskador, frakturer och andra svåra smärttillstånd Lungödem, på grund av hjärtsvikt (endast på särskild ordination) Långsam intravenös injektion I undantagsfall intramuskulärt 1 spädes med 9 NaCl 9 mg/ till 1 mg/ Vuxen: 1,0-2,5 (1,0 2,5 mg) i.v. i upprepade doser till önskad effekt. Prehospitalt bör dosen ej överstiga 20 (20 mg). Barn: Börja med 0,05 mg/kg, upprepa denna dos efter 5-10 minuter om otillräcklig effekt. Vid behov ge ytterligare 0,025 mg/kg i taget tills totalt 0,2 mg/kg. Morfin 1 mg/ iv Obs spädning! (0,05 mg/kg) Startdos (0,025 mg/kg) Upprepningsdos (0,2 mg/) Maxdos Kg ,25 (0,25 0,125 (0,12) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 0,25 (0,25) 2,0 (2,0) 0,75 (0,75) 0,35 (0,35) 3,0 (3,0) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 4,0 (4,0) 1,25 (1,25) 0,6 (0,6) 5,0 (5,0) 1,5 (1,59 0,7 (0,7) 6,0 (6,0) 2,0 (2,0) 1,0 (1,0) 8,0 (8,0) 2,5 (2,5) 1,25 (1,25) 10,0 (10,0)

33 Sida: 31 MORFIN, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Andningsdepression Signifikant hypotension Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan Misstänkt hypovolemi. Odiagnostiserade buksmärtor. Bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Skallskada med intrakraniell tryckstegring. Thoraxskador Äldre patienter Narkomani Omedelbart förestående förlossning Andningsdepression Bradykardi, behandlas med atropin. Blodtrycksfall, framför allt vid hypovolemi Bronkkonstriktion Illamående, kräkningar Yrsel Urinretention Klåda Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas samt andra läkemedel med sederande effekt. Symtom: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos Uttalad andningsdepression Miotiska pupiller, muntorrhet Blek, fuktig hud Behandling: Se Nexodal

34 Sida: 32 NEXODAL 0,4 mg/ Spädning Naloxonhydroklorid Injektionsvätska 0,4 mg/ Specifik antidot (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider) Nexodal motverkar snabbt agonisters och partiella agonisters effekter, inklusive de analgetiska Effekten kommer vanligen inom 2 minuter efter intravenös injektion, efter intramuskulär eller subkutan injektion något senare Effektdurationen är beroende av dosen och administrationssättet Överdosering, särskilt med andningsdepression, orsakad av samtliga analgetika av morfintyp (opioider) Långsam intravenös injektion Kan administreras intramuskulärt eller subkutant, men effekten sätter då in långsammare Till barn: 1 spädes med 9 NaCl, 9 mg/ till 0,04 mg/ Opioidöverdos, känd eller misstänkt; Vuxen: 0,5 som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant) kan dosen upprepas till effekt. Barn: 0,01 mg/kg som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant). Kan upprepas till effekt. Nexodal 0,04 mg/ Obs! Spädning! (0,01 mg/kg) Kg (0,05) 2,5 (0,1) 3,5 (0,14) 5 (0,2) 6 (0,24) 7,5 (0,3) 10 (0,4) 12,5 (0,5)

35 Sida: 33 NEXODAL, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Överkänslighet mot Nexodal Nexodal är inte effektivt mot andningsdepression orsakad av andra medel än opioider Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare av opioider Illamående, kräkningar, svettningar Lungödem Takykardi, tremor Återkommande andningsdepression på grund av att Nexodal har kortare halveringstid än de flesta opioider Inga som hindrar behandling Agonist ett fysiologiskt aktivt ämne som kan ge ett biologiskt svar genom att bindas till en receptor och själv åstadkomma en biologisk effekt. Partiell agonist Antagonist en agonist som ej ger maximal effekt trots dosökning. ett ämne som kan binda sig till en receptor, men i sig ej har någon biologisk effekt.

36 Sida: 34 NITROLINGUAL 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat Spraylösning 0,4 mg/dos Lågdos vendilatation och minskat venöst återflöde = minskad preload Högdos arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd = minskad afterload Snabb verkan (inom 1-2 min) med effekt minuter Försiktighet Anfallskupering vid angina pectoris Överväg vid lungödem Sprayas på munslemhinnan, helst under eller på tungan utan inandning 1 2 spraydoser, kan upprepas 3 gånger beroende på det kliniska svaret. Helst skall patienten sitta eller ligga. Risk för ortostatisk reaktion. Akut cirkulationssvikt Allvarlig hypotension (systoliskt blodtryck <100 mmhg) Medicinering med Viagra eller liknande preparat Kardiogen chock Pulmonell hypertension Perikardiell tamponad Hypotension (inkl. ortostatisk hypotension) Cerebrovaskulär sjukdom Förhöjt intrakraniellt tryck Akut hjärtinfarkt Aortastenos, mitralisstenos Annan hjärtmuskelsjukdom Hypoxi Huvudvärk, yrsel Hypotension Ökad hjärtfrekvens Flush Illamående Svimning

37 Sida: 35 NITROLINGUAL, fortsättning Interaktioner Överdosering Viagra eller liknande preparat - samtidig behandling kan leda till kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cirkulationsstörning Symtom: Se biverkningar Behandling: Symtomatisk

38 Sida: 36 ONDANSETRON 2 mg/ Odansetron, Zofran Injektionsvätska 2 mg/ 5-HT 3 -antagonist Illamående och kräkningar Långsam intravenöst Vuxen: 2,0 som intravenös injektion Barn > 6 mån: 0,1 mg/kg som intravenös injektion, max 4 mg Odansetron inj 2 mg/ kg ,1 mg/kg iv - 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,0 Huvudvärk, värmekänsla, lokala reaktioner på injektionsstället : - Försiktighet: Inga vid prehospitalt bruk Överdosering: Symtomatisk behandling

39 Sida: 37 OXYGEN Oxygen (O 2 ) Medicinsk gas 100 % Försiktighet Interaktioner Höjning av PO 2 i blod Hypoxi Andra tillstånd med risk för organischemi ex: - angina pektoris, misstänkt hjärtinfarkt - stroke - trauma, oavsett orsak och skador - misstänkt sepsis Inhalation via syrgasmask, grimma, mask/blåsa eller utrustning för inhalationsbehandling Doseras efter behov och saturation Riktvärden vid användning av olika hjälpmedel: Grimma 1-4 liter % Traumamask liter % Pocketmask 10 liter 50 % Mask/blåsa > 15 liter 100 % (Med reservoar) Inga Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Arbete i omgivning med risk för brand eller självantändning (olja, fett) Koldioxidnarkos Lungödem Andningsdepression, andningsstopp (vid uttalad kronisk obstruktiv lungsjukdom) Inga Överdosering Symtom: Andningsdepression (koldioxidnarkos) Behandling: Vid KOL: Uppmana patienten att hyperventilera och vid behov assistera andningen. Minska syrgasen till ett minimum eller avbryt tillförseln.

40 Sida: 38 PANODIL 125 mg, 250 mg Paracetamol Tablett, Suppositorier 125 mg, 250 mg Febernedsättande (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider) Smärtstillande Hög feber hos barn Tillägg till annan smärtbehandling hos vuxen och barn Oralt, rektalt Vuxen: 1 g Barn: mg/kg Panodil, tabl/supp kg mg/kg mg Försiktighet Interaktioner Överkänslighet mot paracetamol Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol Allergisk reaktion (sällsynt) Exantem, urtikaria (sällsynt) Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård Överdosering Symtom: Buksmärtor, illamående, kräkningar Behandling: Ventrikeltömning, medicinskt kol På sjukhus behandling med acetylcysteininfusion Övrigt Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha väldigt skör rektalslemhinna. Hör med föräldrarna om det är ok att ge stolpiller.

41 Sida: 39 PROPOFOL 10 mg/ Propolipid Injektionsvätska 10 mg/ Anestesimedel Sedering Kramper Anestesi Intravenös injektion Sedering: 1 2 (10-20 mg), kan upprepas till effekt Kramper: 1-5 (10-50 mg), kan upprepas vb Intubation: ca 2 mg/kg Inga relevanta Försiktighet - Observera Får endast ges av anestesisjuksköterska med personlig delegering. Intubation med hjälp av läkemedel får endast utföras i nödläge, då denna procedur i högsta grad är riskfylld. Överväg andra alternativ först. Hypotension Apné Interaktioner -

42 Sida: 40 PULMICORT 0,5 mg/ Budesonid Inhalationsvätska 0,5 mg/ Lokal antiinflammatorisk effekt i lungan Inhalation av retande gaser Inhalation via nebulisatormask Inhalation Vuxen: 2 (1 mg) i kombination med Ventoline 2 mg/, 2,5. Därefter ges ytterligare 6 (3 mg) Pulmicort Barn: Se nedan Kg Pulmicort, 0,5 mg/ inh.vätska + Ventoline 2 mg/ , , , ,5 Inga relevanta Försiktighet - Inga relevanta Interaktioner -

43 Sida: 41 RAPIFEN 0,5 mg/ Alfentanil Injektionsvätska 0,5/ Potent analgetikum med snabbt insättande effekt och kort duration Svår smärta, speciellt vid smärtsamma procedurer Långsam intravenös injektion Vuxen: 0,5 1,0 (0,25 0,5 mg) i.v. i upprepade doser till önskad effekt Barn: 0,005 mg/kg, kan upprepas till önskad effekt: Rapifen 0,5 mg/ (0,005 mg/kg) kg ,075 (0,15) 0,1 (0,2) 0,125 (0,25) 0,15 (0,3) 0,2 (0,4) 0,25 (0,5) Försiktighet Interaktioner Se Försiktighet Misstänkt hypovolemi Andningsdepression Äldre patienter Medvetandesänkning Andningsdepression Hypotension, spec vid hypovolemi Bradykardi Muskelrigiditet Illamående och kräkning Dåsighet, yrsel Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas, samt andra läkemedel med sederande effekt

44 Sida: 42 RAPIFEN, fortsättning Överdosering Symtom: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos Uttalad andningsdepression Miotiska pupiller, muntorrhet Blek, fuktig hud Behandling: Se Nexodal Övrigt Rapifen får endast användas av anestesisjuksköterska med personlig delegering

45 Sida: 43 RINGER-ACETAT Hydreringslösning Infusionsvätska Fysiologiskt balanserad elektrolytlösning med en sammansättning som ungefär motsvarar plasma och extracellulärvätska Rehydrering av hypovolem patient Förebygger acidos då acetatinnehållet metaboliseras till bikarbonat Hypovolemi Brännskada Intoxikation Intravenös injektion Vuxna: Doseras individuellt beroende på kliniskt tillstånd och ålder, upp till 2000 Doseras försiktigt till patient med okontrollerad blödning och systoliskt blodtryck >80 mmhg (skallskada >100 mmhg) Barn: initialt 20 /kg. Kan upprepas 2 gånger, se nedan: Ringer-Acetat Kg (20 /kg) Försiktighet Överdosering Inga Allvarlig hjärtsvikt Ödem Traumapatient med okontrollerad blödning Skallskada Inga av klinisk betydelse Symtom: Ökad blödning hos traumapatient Cirkulationspåverkan, ödem

46 Sida: 44 SELOKEN 1 mg/ Metoprolol Injektionsvätska 1 mg/ Selektiv β 1 -receptorblockerare Minskar myokardiets syrebehov genom en negativ inotrop och kronotrop effekt Supraventrikulär takykardi inklusive snabbt förmaksflimmer/fladder med frekvens >150 slag/min och samtidig bröstsmärta och/eller andnöd Långsam intravenöst Doseras enligt läkarordination. Injiceras långsamt. Hypotension systoliskt blodtryck <100 mmhg Hjärtfrekvens <100 slag/minut Manifest hjärtsvikt. Perifer hypoperfusion. AV-block II-III Astma, KOL (relativa kontraindikationer) Försiktighet Behandling med digitalispreparat (Lanacrist ) Behandling med verapamilpreparat (Verapamil, Isoptin ) Interaktioner Blodtrycksfall Bradykardi Huvudvärk, yrsel Bronkospasm hos patienter med astma Avbryt pågående behandling om patientens dyspné eller kallsvettighet förvärras Inga av klinisk betydelse vid behandling inom ambulanssjukvården

47 Sida: 45 SELOKEN, fortsättning Överdosering Symtom: Bradykardi, AV-block Blodtrycksfall Hjärtinkompensation Kardiogen chock asystoli Behandling: Blodtrycksfall <85 mm Hg i kombination med puls under 45 slag/minut: ge Atropin 0,5 mg/, 2 (1,0 mg) i.v. Om ingen effekt ge Adrenalin 0,1 mg/, 1 (0,1 mg) i.v. Kan upprepas. Bronkospasm/astmaanfall: Se Astma/KOL (kap B: 01)

48 Sida: 46 STESOLID 5 mg/ Diazepam Injektionsvätska 5 mg/ Kramplösande Lugnande/sederande Ångestdämpande Muskelavslappande Pågående kramper Akuta ångest- och orostillstånd Kombinationsbehandling med Ketalar Intravenös injektion Kramper: Vuxna: Kramper: 2 (10 mg), kan upprepas till max. 6 (30 mg) Sedering eller i kombination med Ketalar: 0,5 (2,5 mg) i.v. Kan upprepas en gång Barn: Kramper: 0,2 mg/kg. Kan upprepas max 2 gånger. Sedering eller i kombination med Ketalar: 0,1 mg/kg, se nedan: Stesolid Novum 5 mg/ Kg Kramper 0,2 mg/kg iv 0,2 (1,0) 0,4 (2,0) 0,6 (3,0) 0,8 (4,0) 1,0 (5,0) 1,2 (6,0) 1,6 (8,0) 2,0 (10,0) Sedering 0,1 mg/kg iv - - 0,2 (1,0) 0,3 (1,5) 0,4 (2,0) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) Försiktighet Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper Sömnapnésyndrom Äldre Svår lever- eller njursjukdom Alkoholpåverkan Respiratorisk insufficiens Missbrukare Myastenia gravis Kraftigt nedsatt allmäntillstånd

49 Sida: 47 STESOLID 5 mg/, fortsättning Interaktioner Överdosering Yrsel, förvirring Smärta på injektionsstället Amnesi Cirkulationssvikt Andningsdepression Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid Novum kraftigt Vid samtidig behandling med morfin-analgetika ökar den andningsdepressiva effekten Symtom: Agitation/aggressivitet, hallucinationer Muskelsvaghet Somnolens - medvetslöshet Blodtrycksfall Behandling: Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression. Vid behov kan effekten reverseras med hjälp av Flumazenil, se preparatblad för detta.

50 Sida: 48 TETRAKAIN 10 mg/ (1%) Tetrakainhydroklorid Ögondroppar 10 mg/ (1 %) Försiktighet Interaktioner Överdosering Lokalt smärtstillande Svåra ögonsmärtor vid trauma Droppas i ögat 1-2 droppar i skadat öga Överkänslighet Får ej ersätta nödvändig ögonspolning Övergående lokal irritation/sveda Hornhinneskada vid upprepad användning Allergiska reaktioner (sällsynt) Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård Uppgifter saknas

51 Sida: 49 TROMBYL 160 mg Försiktighet Interaktioner Överdosering Acetylsalicylsyra Tablett 160 mg Hämmar trombocytaggregationen Smärtstillande Centrala bröstsmärtor med misstanke på akut hjärtinfarkt om patienten tål ASA Peroralt 2 tabletter, oavsett om patienten har tagit sin ordinarie dos Allvarliga allergiska symtom, anafylaxi, eller generell urticaria vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat Astmasymtom, vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm Känd blödarsjuka Lever- och njurskador Graviditet: kan påverka trombocytfunktionen hos fostret Magsmärtor, halsbränna Illamående Ökad blödningsbenägenhet Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma) Samtidig behandling med Waran ger ökad risk för blödningar, men är ingen kontraindikation Symtom: Yrsel, öronsusningar Oro, hallucinos, tremor Hyperventilation, kramper Svettningar Buksmärtor, illamående, kräkningar

52 Sida: 50 VENOFUNDIN Försiktighet Hydroxietylstärkelse Infusionsvätska 60 mg/ Plasmaersättningsmedel Behandling av hypovolemi som alternativ till Ringer-acetat Intravenös injektion Vuxen: Till klinisk effekt nås, max 50 /kg Barn: Till klinisk effekt nås, initialt cirka 10 /kg Inga kliniskt relevanta prehospitalt Vid hjärtsvikt, med risk för övervätskning

53 Sida: 51 VENTOLINE 2 mg/ Salbutamol Inhalationsvätska 2 mg/ (endosbehållare 2,5 = 5 mg) Selektiv β 2 -receptorstimulerare Dilaterar bronker Effekt inom ett par minuter efter inhalation, max. efter minuter och kvarstår som regel minst 4 timmar Akut luftvägsobstruktion Inhalation via nebulisator Vid inhalation via nebulisatormask kan delar av dosen passera ut i omgivningen och ej komma patienten till del Vuxna: 2,5 (5 mg), i kombination med Combivent. Kan upprepas en gång Barn: Inh. Ventoline 2 mg/ (0,15 mg/kg). Kan upprepas 1 gång. (Barn <1 år svarar ofta dåligt på inhalations-behandling). Fyll upp kammaren med aktiv substans enligt tabellen nedan och späd sedan med NaCl till 3. Detta för att få en tillräcklig mängd vätska som skall distribueras till patenten. Enligt tabellen nedan så uppfyller 50 kg redan denna mängd! Ventoline 2 mg/ Kg (0,15 mg/kg) inh 0,4 (0,8) 0,75 (1,5) 1,0 (2,0) 1,5 (3,0) 2,0 (4,0) 2,25 (4,5) 3,0 (6,0) 4,0 (8,0)

54 Sida: 52 VENTOLINE 2 mg/, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering - Överkänslighet mot salbutamol Svår hjärt-kärlsjukdom Okontrollerad hypertyreos Hypokalemi Takykardi, palpitationer Tremor, yrsel Huvudvärk Bronkospasm Klåda, hudutslag Symtom: Huvudvärk, illamående, kräkning Irritabilitet, upprymdhet, somnolens Motorisk oro, tremor, ev. kramper Takykardi, palpitationer, arytmier Blodtrycksstegring eller -fall Hyperglykemi

55 Sida: 53 VOLTAREN 25mg/ Försiktighet Interaktioner Överdosering Diklofenak Injektionsvätska 25 mg/ Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID) Akuta stensmärtor, vid känd stensjukdom Djup intramuskulär injektion Vuxna: 3 (75 mg) Ulcus ventrikuli/duodeni Svår hjärtsvikt Njursjukdom Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning Inflammatorisk tarmsjukdom Nedsatt leverfunktion Astma Cirkulatorisk påverkan (hypotension) Huvudvärk, yrsel Illamående, kräkning, buksmärta Bronkospasm Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension Undvik samtidig behandling med ASA och Waran Symtom: Illamående, kräkning, buksmärtor Yrsel, somnolens Oro, hallucinationer

56 Sida: 54 VOLTAREN 25 mg Voltaren 25 mg, supp Försiktighet Interaktioner Överdosering Övrigt Diklofenak Suppositorier 25 mg Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID) Komplettering till annan smärtbehandling hos barn Rektalt Se nedan: Kg st - - ½ (12,5) 1 (25,0) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 2 (50,0) Tarm- och magsår Svår hjärtsvikt Njursjukdom Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning Inflammatorisk tarmsjukdom Nedsatt leverfunktion Astma Huvudvärk, yrsel Illamående, kräkning, buksmärta Bronkospasm Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension Undvik samtidig behandling med ASA och Waran Symtom: Illamående, kräkning, buksmärta Yrsel, somnolens Oro, hallucinationer 2 (50,0) Behandling: Symtomatisk behandling Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha väldigt skör rektalslemhinna. Hör med föräldrarna om det är ok att ge stolpiller.

57 Sida: 55 XYLOCAIN 10 mg/ Lidocain Injektionsvätska 10 mg/ Lokalanestesi Lokal anestesi vid användande av EZ-IO på icke medvetslös patient Infiltreras i hud och/eller injiceras i IO-nål Vid behov (vaken patient): Vuxen + Barn: 1 2 infiltreras från hud ner till periost. Därefter: Vuxna: kan 2 4 (20-40 mg) ges. Barn: 0,5 mg/kg, max 4 (40 mg) injiceras i IO- nålen för att reducera smärta vid infusion/injektion Känd överkänslighet mot lidocain (tandläkarbedövning) Försiktighet - Kramper Hudrodnad Hypotension, bradykardi Allergisk reaktion

58 Sida: 56 Doseringstabell barn Preparat Adrenalin 0,1mg/ (0,01 mg/kg) iv Adrenalin 1mg/ im Adrenalin 1mg/ inh (späd till 2 med NaCl) Atropin 0,5 mg/ (0,01 mg/kg) Betapred 4 mg/ iv Betapred 0,5 mg, PO Cyanokit 0,025 mg/ (70 mg/kg) Cordarone 15 mg/ (5 mg/kg) OBS spädd! Kroppsvikt i kg ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 (0,05) (0,1) (0,15) (0,2) (0,25) (0,3) (0,4) (0,5) 0,05 (0,05) 0,25 (0,25) st 0,1 (0,05) 0,1 (0,1) 0,5 (0,5) 0,2 (0,1) (350) 1,7 (25) 30 (700) 3,3 (49) 0,15 (0,15) 0,75 (0,75) 0,3 (0,15) 8 (4,0) 40 (1050) 5,0 (75) 0,2 (0,2) 1,0 (1,0) 0,4 (0,2) 8 (4,0) 55 (1400) 6,7 (100) 0,25 (0,25) 1,25 (1,25) 0,5 (0,25) (4,0) 70 (1750) 8,3 (124) 0,3 (0,3) 1,5 (1,5) 0,6 (0,3) 8 (4,0) 80 (2100) 10,0 (150) 0,4 (0,4) 2,0 (2,0) 0,8 (0,4) 8 (4,0) 110 (2800) 13,3 (199) 0,5 (0,5) 2,0 (2,0) 1,0 (0,5) 8 (4,0) 140 (3500) 16,7 (250) EMLA - plåster st 1 2 Fentanyl 50 mikrogram/ in 1 (1,5 mikrogram/kg) Fördelat i bägge näsborrarna Glukos 300 mg/ (0,3 g/kg ) Ketalar 10mg/ Startdos (0,2 mg/kg) Ketalar 10mg/ Upprepningsdos (0,1 mg/kg) Ketalar 10mg/ Maxdos (0,5 mg/kg) (g) - 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 5 (1,5) (3,0) 0,2 (2,0) 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 15 (4,5) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,75 (7,5) 20 (6,0) 0,4 (4,0) 0,2 (2,0) 1,0 (10,0) 25 (7,5) 0,5 (5,0) 0,25 (2,5) 1,25 (12,5) 30 (9,0) 0,6 (6,0) 0,3 (3,0) 1,5 (15,0) 30 (9,0) 0,8 (8,0) 0,4 (4,0) 2,0 (20,0) 30 (9,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 2,5 (25,0) Kolsuspension 150mg/ g 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Loratadin 10 mg, PO Patienter från 2 år med en kroppsvikt över 30 kg, 1 tablett 1 In. = intranasal tillförsel

59 Preparat Lanexate Midazolam 1 mg/ 0,05 mg/kg Intranasalt Midazolam 5 mg/ Morfin 1 mg/ Startdos (0,05 mg/kg) Obs spädd! Morfin 1mg/ Upprepningsdos (0,025 mg/kg) Obs spädd! Morfin 1 mg/ Maxdos (0,2 mg/kg) Obs spädd! Nexodal 0,04 mg/ (0,01 mg/kg) Obs! Spädning! Panodil, tabl el. supp mg/kg Pulmicort, 0,5 mg/ inh.vätska + Ventoline 2 mg/ Rapifen 0,5 mg/ (0,005 mg/kg) Ringer-Acetat (20 /kg) Stesolid Novum 5 mg/ 0,2 mg/kg Stesolid Rektalt 5 mg Ventoline 2 mg/ (0,15 mg/kg) späd med NaCl till 3 Voltaren 25 mg supp (µg) Sida: 57 Kroppsvikt i kg ,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 (25) (50) (75) (100) (125) (150) (200) (250) - - 0,2 (1,0) 0,25 (0,25) 0,125 (0,12) 1,0 (1,0) 1 (0,05) 0,5 (0,5) 0,4 (2,0) 0,5 (0,5) 0,25 (0,25) 2,0 (2,0) 2,5 (0,1) 0,75 (0,75) 0,6 (3,0) 0,75 (0,75) 0,35 (0,35) 3,0 (3,0) 3,5 (0,14) 1,0 (1,0) 0,8 (4,0) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 4,0 (4,0) 5 (0,2) 1,25 (1,25) 1,0 (5,0) 1,25 (1,25) 0,6 (0,6) 5,0 (5,0) 6 (0,24) 1,5 (1,5) 1,2 (6,0) 1,5 (1,5) 0,7 (0,7) 6,0 (6,0) 7,5 (0,3) 2,0 (2,0) 1,6 (8,0) 2,0 (2,0) 1,0 (1,0) 8,0 (8,0) 10 (0,4) 2,5 (2,5) 2,0 (10,0) 2,5 (2,5) 1,25 (1,25) 10,0 (10,0) 12,5 (0,5) mg ,075 (0,15) ,1 (0,2) 4 + 1,5 0,125 (0,25) 4 + 1,5 0,15 (0,3) 4 + 1,5 0,2 (0,4) 4 + 1,5 0,25 (0,5) st st 0,2 (1,0) 1 (5,0) 0,4 (0,8) - - 0,4 (2,0) 1 (5,0) 0,75 (1,5) ½ (12,5) 0,6 (3,0) 2 (10,0) 1,0 (2,0) 1 (25,0) 0,8 (4,0) 2 (10,0) 1,5 (3,0) 1 (25,0) 1,0 (5,0) 2 (10,0) 2,0 (4,0) 1 (25,0) 1,2 (6,0) 2 (10,0) 2,25 (4,5) 2 (50,0) 1,6 (8,0) 2 (10,0) 3,0 (6,0) 2 (50,0) 2,0 (10,0) 2 (10,0) 4,0 (8,0) 2 (50,0)

60 Kronologisk ordning på revisionsarbete av dessa behandlingsriktlinjer. Behandlingsriktlinjerna baserar sig på Västara Götanlands regional riktlinjer utarbetade av Per Örninge tillsammans med alla ambulansöverläkare i regionen. NU- sjukvårdens riktlinjer har utarbetats av följande personer i sammarbete med all personal inom ambulansorganisationen: Revision nr: Björn Lantz Karin Lindell Revision nr: Anders Johansson Björn Lantz Joakim Söderberg Krister Johansson Revision nr Anders Johansson Björn Lantz Joakim Söderberg

61 Regiontryckeriet 2013

en för sjukvården NU-s Revision nr: 3

en för sjukvården NU-s Revision nr: 3 Behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor inom ramer en för Samverkande sjukvård NU-s sjukvården 2013 Revision nr: 3 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Rev nr: 2 Ersätter:

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 Anestetika för lokal-, lednings- eller regional anestesi... 3 EMLA (Lidokain, prilokain)... 3 Rapydan (Lidokain,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.. Allmänna principer Syrgas Vätska Antibiotika Lungröntgen Var frikostig med syrgas till alla som är påverkade. Genom hypoxemin utlöses oro, ängslan och ångest. Mät SaO2 om möjligt. Ge vid behov syrgas så

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Nyfödda 0,01-0,03 mg/kg som intravenös bolusdos. Administrering via en umbilikal venkateter rekommenderas.

PRODUKTRESUMÉ. Nyfödda 0,01-0,03 mg/kg som intravenös bolusdos. Administrering via en umbilikal venkateter rekommenderas. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller adrenalintartrat

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Oramorph 2 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 6 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Sedering i tandvården Manual

Sedering i tandvården Manual Sedering i tandvården Manual Riktlinje Britta Sillén Övertandläkare Specialistkliniken för pedodonti Reviderad 2013-04-22 1 Innehåll Inledning 3 Lagar och förordningar 4 Läkemedelsrekvisition 5 Förvaring

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg

Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013. Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer för AMBULANSSJUK- VÅRDEN 2013 Foto: Carl Johan Ludwig, Norrlandsflyg Behandlingsriktlinjer Rev nr 3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 4 A. ALLMÄNT... 5 A1 Undersökning - standardpatient...

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik,7.5 Hp, BL1015 Datum: 2015-01-31 Tid: 2 timmar, kl 08.15-10.15 Provkod: 0400 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett Alvedon 250 mg munsönderfallande tablet Alvedon 125 mg munsönderfallande tablettt 2 KVALITATIV

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna

SLAS PBT AMLS PHTLS Behandlingsriktlinjerna Förord Behandlingsriktlinjerna utarbetade av nätverket SLAS (Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan) publicerades på FLISAs hemsida första gången oktober 2002 och reviderades

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ALLERGI 2 2BAnafylaxi 2 3BUrtikaria, angioödem (inklusive läkemedelsutlöst) 4 4BHereditärt angioödem (HAE) 5 5BHistaminförgiftning (scrombroidförgiftning) 6 Redaktion:

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Information om DAP-amoxicillintest

Information om DAP-amoxicillintest Information om DAP-amoxicillintest Beskrivning DAP amoxicillintest innehåller amoxicillinnatrium som orsakar IgE-medierade allergiska reaktioner mot amoxicillin och besläktade antibiotika (aminopenicilliner).

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ondansetron Mylan 2 mg/ml, injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5

Behandlingsriktlinjer för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5 Behandlingsriktlinjer för NU-ambulansen 2015 Revision nr: 5 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Anders Johansson Innehållsförteckning 1 Allmänt Förord 1: 01 Undersökning Standard

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvätska, lösning tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol.

4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot minoxidil, propylenglykol eller lokalt tillförd alkohol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rogaine 20 mg/ml kutan lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 20 mg minoxidil. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Kutan lösning

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ampull Järnsackaros Rechon à 5

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei

Introduktionsförel i anestesiologi. T11 vt-09. Föreläsare: Christina Eintrei Introduktionsförel reläsning i anestesiologi T11 vt-09 Föreläsare: Christina Eintrei 1 Disposition av förelf reläsningen 1. Historia 2. Allmän n terminologi 3. Anestesiologisk farmakologi 4. Lokalanestetika

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland 2010-04-22 Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd.

Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. INSKRIVNING (patientansvarig läkare i primärvården) Patienten är remitterad från specialistvården på sjukhus till primärvården och kommunala hemsjukvården för fortsatt stöd. Vid öppen retur till vårdavdelning

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Prehospital akutsjukvård. Fältchefens funktion i ambulansorganisationen på Åland

Prehospital akutsjukvård. Fältchefens funktion i ambulansorganisationen på Åland Prehospital akutsjukvård Fältchefens funktion i ambulansorganisationen på Åland INTRODUKTION Knappt 30.000 invånare Över 2 miljoner inresande/år främst genom kryssningstrafiken Över 6.500 namngivna öar,

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

MEDICINSK RUTIN ANE LÄK PORFYRI

MEDICINSK RUTIN ANE LÄK PORFYRI 1 (6) ANE LÄK Porfyri Porfyri är en grupp av ärvda eller förvärvade enzymdefekter i biosyntesen av hem (kan sedan användas till mitokondriernas cytokromer och i hemoglobin). Man får en överproduktion av

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Minirin 60 mikrogram: Vit, rund frystorkad tablett präglad med en droppe på ena sidan.

PRODUKTRESUMÉ. Minirin 60 mikrogram: Vit, rund frystorkad tablett präglad med en droppe på ena sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Minirin 60 mikrogram frystorkad tablett Minirin 120 mikrogram frystorkad tablett Minirin 240 mikrogram frystorkad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Minirin

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer