Preparathandboken för. Ambulanssjukvården. NU-sjukvården. Revision nr: 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preparathandboken för. Ambulanssjukvården. NU-sjukvården. Revision nr: 3"

Transkript

1 för Ambulanssjukvården NU-sjukvården 2013 Revision nr: 3

2

3 Sida: 1 Kapitel 12 Preparathandbok Adrenalin 0,1 mg/ 2 Adrenalin 1 mg/ 4 Atropin 0,5 mg/ 6 Betapred Tabl 0,5 mg 7 Betapred inj 4 mg/ 7 Bricanyl 0,5 mg/ 8 Brilique 90 mg 9 Brännskadeförband 10 Combivent 2,5 11 Cordarone 50 mg/ 12 Cyanokit 2 x 2,5 g, 1 x 5 g 13 Diazepam Klysma 5 mg 14 Ea 16 Fentanyl 50 mikrogram/ 17 Flumazenil 0,1 mg/ 18 Furix 10 mg/ 19 Glucos 300 mg/ 21 Ketalar 10 mg/ 22 Kolsuspension 150 mg/ (100 ) 24 Loratadin 10 mg 25 Midazolam 1 mg/ 26 Midazolam 5 mg/ 28 Morfin 10 mg/ 30 Nexodal 0,4 mg/ 32 Nitrolingual 0,4 mg/dos 34 Ondansetron 2 mg/ 36 Oxygen 37 Panodil 125 mg, 250 mg 38 Propofol 10 mg/ 39 Pulmicort 0,5 mg/ 40 Rapifen 0,5 mg/ 41 Ringer-Acetat 43 Seloken 1 mg/ 44 Stesolid Novum 5 mg/ 46 Tetracain 10 mg/ (1%) 48 Trombyl 160 mg 49 Venofundin 50 Ventoline 2 mg/ 51 Voltaren 25 mg/ 53 Voltaren 25 mg 54 Xylocain 10 mg/ 55 Doseringstabell barn 56

4 Sida: 2 ADRENALIN 0,1 mg/ Adrenalin Injektionsvätska 0,1 mg/ Beta- 1- receptoreffekt: Kan återupprätta elektrisk aktivitet vid asystoli. Ökar myokardiets kontraktilitet Sänker tröskeln inför defibrillering Beta 2 receptoreffekt Dilaterar bronker Alfa receptor effekt Perifer vasokonstriktion, höjer blodtrycket i aorta Hjärtstopp Anafylaxi Uttalad obstruktivitet Intravenös injektion, intraosseös injektion Dosering Vuxna: Hjärtstopp 10 (1 mg) i.v. var 4:e minut Anafylaktisk reaktion Vid progress och/eller chock: 0,1 mg/ 0,3-0,5 (0,03-0,05 mg) i.v. Astma (om inhalationer ej hjälper) 0,3 0,5 (0,03 0,05 mg) i.v. max 2,5 (0,25 mg) Barn Se nedan Adrenalin 0,1mg/ kg (0,01 mg/kg) iv 0,5 (0,05) 1,0 (0,1) 1,5 (0,15) 2,0 (0,2) 2,5 (0,25) 3,0 (0,3) 4,0 (0,4) 5,0 (0,5)

5 Sida: 3 ADRENALIN 0,1 mg/, forts Försiktighet: Interaktioner Överdosering Takykardi Inga kontraindikationer vid hjärtstopp Angina pectoris Obehandlad hypertyreos Huvudvärk, yrsel Takykardi, palpitationer Blodtrycksstegring Oro Tremor Blekhet, kallsvett Illamående, kräkning Vid samtidig behandling med icke-selektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi Tricykliska antidepressiva, kan orsaka utdragen kraftig blodtrycksstegring Symtom Blodtrycksstegring Ventrikulära arytmier Hjärtinsufficiens Lungödem

6 Sida: 4 ADRENALIN 1 mg/ Adrenalin Injektionsvätska 1 mg/ Beta- 1- receptoreffekt: Ökar myokardiets kontraktilitet Beta 2 receptoreffekt Dilaterar bronker Alfa receptor effekt Perifer vasokonstriktion Anafylaxi Epiglottit Astma hos barn Pseudokrupp hos barn Vid anafylaxi ges dosen s.c, i.m Vid epiglottit ges dosen som inhalation Vid astma och pseudokrupp hos barn som inhalation i första hand, i.m. i andra hand (i.v., se Adrenalin 0,1 mg/) Vuxna: 0,5 i.m. Upprepas v.b. Barn: se nedan. Upprepas v.b. Fyll upp kammaren med aktiv stubstans enligt tabellen nedan och späd sedan med NaCl till 2. Detta för att få en tillräcklig mängd vätska som skall distribueras till patenten. Enligt tabellen nedan så uppfyller intervallet kg redan denna mängd! Adrenalin 1mg/ inh Kg ,25 (0,25) 0,5 (0,5) 0,75 (0,75) 1,0 (1,0) 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) Kg Adrenalin 1mg/ im (0,01 mg/kg) 0,05 0,05) 0,1 (0,1) 0,15 (0,15) 0,2 (0,2) 0,25 (0,25) 0,3 (0,3) 0,4 (0,4) 0,5 (0,5) Kontra indikationer Försiktighet: Takykardi Inga kontraindikationer vid hjärtstopp Angina pectoris Obehandlad hypertyreos

7 Sida: 5 ADRENALIN 1 mg/, forts Interaktioner Överdosering Huvudvärk, yrsel Takykardi, palpitationer Blodtrycksstegring Oro Tremor Blekhet, kallsvett Illamående, kräkning Vid samtidig behandling med icke-selektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi Tricykliska antidepressiva, kan orsaka utdragen kraftig blodtrycksstegring Symtom Blodtrycksstegring Ventrikulära arytmier Hjärtinsufficiens Lungödem

8 Sida: 6 ATROPIN 0,5 mg/ Atropinsulfat Injektionsvätska 0,5 mg/ Hämmar vagus (parasympatisk) aktivitet på hjärtat vilket leder till ökad urladdning från sinusknutan och förbättrad överledning i AV-noden. Detta leder till en ökad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym. Kramplösande på glatt muskulatur Sekretionshämmande på saliv, bronkialsekret och magsaft Symtomgivande bradykardi I första hand intravenös injektion I undantagsfall subkutant Symtomgivande bradykardi Vuxna: 1 intravenöst. Kan upprepas Barn: 0,01 mg/kg, se nedan: Atropin 0,5 mg/ kg ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 (0,01 mg/kg) (0,05) (0,1) (0,15) (0,2) (0,25) (0,3) (0,4) (0,5) Försiktighet: Inga kontraindikationer vid symtomgivande bradykardi eller hjärtstopp Prostataförstoring (tömningshinder) Hjärtsjukdom med takykardi Takykardi Muntorrhet Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser) Miktionsbesvär Ackommodationspares na är dosberoende

9 Sida: 7 BETAPRED tabl 0,5 mg inj 4mg/ Betametason Tabletter, injektionsvätska 0,5 mg resp 4 mg/ Inflammationshämmande, med biologisk aktivitet i vävnaderna >48 timmar Svår allergi Anafylaktisk reaktion Astma Pseudokrupp Tabletterna löses i vatten. I undantagsfall kan de tuggas innan nedsväljning Vuxna: 16 tabletter eller 2 (8 mg) i.v. Barn: se nedan: Kg Betapred 4 mg/ IV 1 4 Betapred 0,5 mg, PO st 8 - (4,0) Försiktighet: Interaktioner Överdosering Patienten kan ej svälja. Magsår Diabetes mellitus Hypertoni Hjärtinsufficiens Inga av klinisk betydelse vid behandling med vid enstaka doser Inga av klinisk betydelse Symtom: Även med massiva doser uppträder i allmänhet inga kliniska problem

10 Sida: 8 BRICANYL 0,5 mg/ Försiktighet Interaktioner Terbutalin Injektionsvätska 0,5 mg/ Terbutalin är en adrenerg beta-2-receptorstimulerare som genom selektiv stimulering av beta-2-receptorer ger bronkdilatation och uterusrelaxation. Terbutalin ökar nedsatt mukociliärt clearance vid obstruktiv lungsjukdom och underlättar därmed upptransporten av segt sekret. För symtoindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Prematurt värkarbete. I.v Efter kontakt med förlossningsläkaren kan inj Bricanyl 0,5 mg/, 0,5 ges för att minska värkarbetet Bricanyl injektionsvätska ska ej användas som tokolytikum till patienter med befintlig ischemisk hjärtsjukdom eller till patienter med signifikanta riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom. Försiktighet ska iakttas vid svårare hjärt-kärlsjukdom (såsom ischemisk hjärtsjukdom, takyarytmi eller svårare hjärtsvikt), okontrollerad hypertyreos och obehandlad hypokalemi samt vid behandling av patienter predisponerade för trångvinkelglaukom. Tremor Huvudvärk Takykardi Illamående Beta-receptorblockerare (inklusive ögondroppar), i synnerhet ickeselektiva, kan helt eller delvis upphäva effekten av beta-2- receptorstimulerare

11 Sida: 9 BRILIQUE 90 mg Försiktighet Interaktioner Ticagrelor Tablett 90 mg Trombocytaggregationshämmare Behandling inför PCI P.o. 2 tabletter (180 mg) efter att patient accepterats för PCI Känd överkänslighet mot preparatet Aktiv patologisk blödning Tidigare genomgången intrakraniell blödning Samtidig behandling med NSAID och Waran Känd blödningsbenägenhet (t ex kirurgi nyligen) Inga av betydelse prehospitalt Undvik samtidig behandling med NSAID och Waran Överdosering - Övrigt Kombineras med Heparinbehandling

12 Sida: 10 BRÄNNSKADEFÖRBAND Tea tree oil Vattenbaserad gel < 1% Transporterar bort överskottsvärme genom konvektion (värmeledning) vilket minskar värmespridning ner i vävnaderna samt ger smärtlindring Brännskada, ej kemisk Fukta kompresser med ljummet vatten Spritsa gelen på kompressen (som kaviar på smörgås!) Fixera/linda om med gasväv eller elastisk linda Täck ej med lufttätt material Notera applikationstidpunkt Vuxna: Max 10% av kroppsytan får täckas Barn: Får användas på barn från ett års ålder Max 5% av kroppsytan får täckas (1 handflata inkl fingrar = 1%) Försiktighet: Känd överkänslighet mot tea tree oil (ovanligt) Ofarligt att få gelen i näsa/mun, men undvik att få gel i ögonen Nedkylning om gelen appliceras på för stora områden

13 Sida: 11 COMBIVENT 2,5 Försiktighet Interaktioner Överdosering Ipratropiumbromid + salbutamol Inhalationsvätska Endosbehållare 2,5 (0,5 mg ipratropium, 2,5 mg salbutamol) Ipratropium: Bronkvidgande genom hämning av parasympatikus Salbutamol: Bronkvidgande genom selektiv β 2 -receptorstimulering Akut luftvägsobstruktion Inhalation Vuxna: Combivent 2,5. Kombineras med Salbutamol (Ventoline) 2,0 mg/, 2,5 (5 mg). Kan upprepas Överkänslighet mot ingående ämnen Takykardi Svår hjärt-kärlsjukdom Okontrollerad hypertyreos Hypokalemi Takykardi, palpitationer Huvudvärk Muntorrhet Tremor, yrsel Bronkospasm Klåda, hudutslag Minskad effekt vid samtidig behandling med Betablockerare Symtom p.g.a. överdosering av ipratropium, t.ex. muntorrhet, är i regel milda och övergående Symtom av överdosering orsakas av salbutamol Symtom: Tremor Takykardi, palpitationer, arytmier Bröstsmärtor Blodtrycksstegring eller -fall

14 Sida: 12 CORDARONE 50 mg/ Amiodaron Injektionsvätska 50 mg/ Förlänger refraktärtiden och sänker retbarheten Enligt A-HLR algoritm Intravenös outspädd eller intraosseös utspädd injektion Vuxen: A-HLR. Se behandlingsriktlinje. Barn: A-HLR. Se behandlingsriktlinje Cordarone 15 mg/ (5 mg/kg) OBS spädd! Kg ,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 13,3 (25) (49) (75) (100) (124) (150) (199) 16,7 (250) Inga i samband med A-HLR (undvik till gravid >23 veckor om mindre än 20 min till sjukhus) Hypotension Bradykardi AV-block Vid intraosseös tillförsel späds Cordarone 50 mg/ 150 mg späds med 7 Glucos 50 mg/ 300 mg späds med 14 Glucos 50 mg/

15 Sida: 13 CYANOKIT 2 x 2,5 g 1 x 5 g Hydroxykobalamin Torrsubstans till infusionslösning 2 typer av förpackningar 2x 2,5 g /1x 5g Hydroxykobalamin binder cyanidjoner som kan inhaleras vid brandgasexponering. Cyanidjonerna gör att cellerna övergår till anaerob metabolism med metabol acidos som följd. Obehandlad allvarlig cyanidförgiftning kan leda till döden inom några minuter. Medvetslöshet eller kraftigt påverkat medvetande efter rökgasexponering I.v. Flaska med 2,5 g blandas med 100 NaCl 0,9 % eller Ringer- Acetat. Flaska med 5 g blandas med 200 NaCl 0,9 % eller Ringer- Acetat Skaka ej blandningen! Vuxna: 5 g ges under 15 minuter. Barn: 70 mg/kg Kg Cyanokit 0,025 mg/ (70 mg/kg) 15 (350) 30 (700) 40 (1050) 55 (1400) 70 (1750) 80 (2100) 110 (2800) 140 (3500) - Försiktighet - Inga av betydelse, se övrigt nedan Övrigt Inga andra läkemedel får ges i samma PVK under pågående infusion. Tänk på samtidig kolmonoxidinhalation! Se D: 06 Intoxikationer.

16 Sida: 14 DIAZEPAM 5 mg Diazepam Klysma 5 mg Kramplösande Lugnande/sederande Ångestdämpande Muskelavslappande Pågående kramper Rektalt Vuxna: 10 mg, 2 klysma. Kan upprepas en gång. Barn: se nedan: Kan upprepas en gång. Klysma Stesolid 5 mg Kg st 1 (5,0) 2 (10,0) Försiktighet Interaktioner Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper Äldre Svår lever- eller njursjukdom Alkoholpåverkan Respiratorisk insufficiens Missbrukare Myastenia gravis Kraftigt nedsatt allmäntillstånd Yrsel, förvirring Amnesi Cirkulationssvikt Andningsdepression Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid kraftigt Vid samtidig behandling med morfin-analgetika ökar den andningsdepressiva effekten

17 Sida: 15 DIAZEPAM, fortsättning Överdosering Symtom: Agitation/aggressivitet, hallucinationer Muskelsvaghet Somnolens - medvetslöshet Blodtrycksfall Behandling: Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression. Vid behov kan effekten reverseras med hjälp av Flumazenil, se preparatblad för detta.

18 Sida: 16 EMLA Försiktighet Interaktioner Överdosering Lidocain/Prilocain Medicinskt plåster 1 plåster innehåller: 25 mg Lidocain + 25 mg Prilocain Lokalanestetikum Ytanestesi inför kanylstick/provtagning Ett plåster appliceras över perifer ven Vuxna samt barn över 10 kg: Max 2 plåster samtidigt Applikationstid 1 timme Barn under 10 kg 1 plåster, applikationstid max 1 timme Prematura barn Överkänslighet mot lokalanestetika (känd methemoglobinemi) Icke intakt hud Lokal blekhet, rodnad, ödem på applikationsstället Klåda Allergisk reaktion, anafylaktisk chock Methemoglobinemi Samtidig behandling med sulfapreparat Mycket osannolik vid normal användning Symtom: Kramper Andningsdepression Arytmier Blodtrycksfall

19 Sida: 17 FENTANYL 50 mikrogram/ Försiktighet Fentanyl Injektionsvätska 50 mikrogram/ Starkt smärtstillande. Effekt inom 2-5 minuter. Duration minuter Svår smärta och avsaknad av PVK (svårt eller olämpligt att etablera) Intranasalt via MAD Vuxna: - 1,5 mikrogram/kg (max 2 ) kroppsvikt fördelat i båda näsborrarna Barn: - 1,5 mikrogram/kg kroppsvikt fördelat i båda näsborrarna Kan upprepas med halva dosen tidigast efter 15 minuter Överkänslighet mot opioider Kraftigt näsblod Näsfraktur Gravida, framför allt under pågående förlossningsarbete Vid respiratorisk insuffiens Stark misstanke om stenutlöst smärta Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan Skalltrauma. Andningsdepression Medvetandesänkning Hypotension, övergående bradykardi Illamående/kräkning, klåda, smakar illa

20 Sida: 18 FLUMAZENIL 0,1 mg/ Flumazenil Injektionsvätska 0,1 mg/ Specifik antidot mot benzodiazepiner (bdz) Reservering av misstänkt bdz-effekt vid svikt i vitala funktioner Försiktighet Intravenöst Vuxna: Initialt 2 i.v. Vid otillräcklig effekt inom 60 sek kan ytterligare 1 ges till totalt 10 Barn: 0,005 mg/kg (t ex: vikt 10 kg = 0,05 mg = 0,5 ) Inga relevanta Patient med känd krampbenägenhet Oro/abstinenssymtom Kramper Interaktioner - Överdosering -

21 Sida: 19 FURIX 10 mg/ Försiktighet Interaktioner Furosemid Injektionsvätska 10 / Snabb dilation av venösa kapacitans kärl, som leder till sänkning av fyllnadstrycket i vänster kammare Kraftig diuretisk effekt efter cirka 10 minuter med en påföljande, vanligen svag, blodtryckssänkande effekt Patienter som sedan tidigare behandlas med loopdiuretika (Furix, Furosemid, Lasix, Impugan har ofta nedsatt effekt av en given dos Lungödem Grav, akut hjärtsvikt Långsam intravenös injektion. Vuxna 4, dosen kan upprepas till högst 8. Till patient som redan står på diuretika eller är känt njurinsufficient ges dubbel dos. Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mmhg) Hypovolemi Leverkoma Hypokalemi Cirkulationssvikt Graviditet Prostataförstoring (tömningshinder) Akut hjärtinfarkt Hypovolemi Elektrolytstörningar (främst hypokalemi, hyponatremi, hypokalcemi) Illamående, kräkning Urinretention NSAID-preparat och ACE-hämmare kan minska den diuretiska effekten av furosemid.

22 Sida: 20 FURIX, fortsättning Överdosering Symtom: Polyuri, törst och dehydrering Hypovolemi, blodtrycksfall Takykardi, arytmier Förvirring, yrsel, ev. koma Muskulär svaghet. parastesier Behandling: Rehydrering, i första hand med infusion Ringer-acetat

23 Sida: 21 GLUCOS 300 mg/ Hyperton glukoslösning Injektionsvätska 300 mg/ Kraftigt blodsockerhöjande Hypoglykemi: P-glukos < 3,0 mmol/l eller stark misstanke på att patientens symtom beror på för patienten väl lågt P-glukos Långsam intravenös injektion i väl kontrollerad venväg Vuxen: 30 i.v. Om pat inte vaknar upp ges upprepade 10 doser av Glukos 300 mg/ upp till ytterligare 30. Om P-Glucos efter detta är < 3,0 mmol/l kan ytterligare 20 Glukos ges. Barn: 1 /kg, avbryt när barnet vaknar Glukos 300 mg/ kg (0,3 g/kg ) iv (g) 5 (1,5) 10 (3,0) 15 (4,5) 20 (6,0) 25 (7,5) 30 (9,0) 30 (9,0) 30 (9,0) Inga Interaktioner Överdosering Tromboflebit vid injektion i tunna, perifera kärl Vävnadsnekros vid extravasal injektion Insulin motverkar effekt av glukagon Minskad eller motsatt effekt vid samtidig behandling med Confortid, Indomee (indometacin) Effekten av Waran (wafarin) kan förstärkas Symtom: Snabbt övergående hyperglykemi

24 Sida: 22 KETALAR 10 mg/ Ketamin Injektionsvätska 10 mg/ Analgetisk effekt i lågdos inom 1-2 minuter vid intravenös injektion, som kvarstår 5-15 min Hypnotisk effekt i högdos Stimulerar andning och är bronkdilaterande Kan öka blodtryck och hjärtminutvolym Normalt påverkas inte på reflexerna i farynx/larynx och muskeltonus förblir vanligen normal eller något ökad Svår smärta vid trauma Anestesi I första hand intravenös injektion I undantagsfall intramuskulärt 10 mg/. För att mildra biverkningar av Ketalar kan inj Stesolid Novum eller inj Midazolam Vuxna: 1-2 i.v kan upprepas med några minuters mellanrum tills effekt nås. Eftersträva smärtlindrad men ej medvetslös patient. Barn: Startdos 0,2 mg/kg. Upprepningsdos 0,1 mg/kg. Maxdos 0,5 mg/kg, se nedan: Dosering barn: Kg Ketalar 10 mg/ (0,2 mg/kg) Startdos Ketalar 10 mg/ (0,1 mg/kg) Upprepn.dos Ketalar 10 mg/ (0,5 mg/kg) Maxdos ,2 (2,0) 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,75 (7,5) 0,4 (4,0) 0,2 (2,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 0,25 (2,5) 1,25 (12,5) 0,6 (6,0) 0,3 (3,0) 1,5 (15,0) 0,8 (8,0) 0,4 (4,0) 2,0 (20,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 2,5 (25,0)

25 Sida: 23 KETALAR, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk Eklampsi och pre-eklampsi Hjärtinkompensation och obehandlad hypertoni. Sjukdom i CNS med risk för intrakraniell tryckstegring Akut eller kronisk alkoholförgiftning Övergående takykardi och blodtryckshöjning Höjd syrgaskonsumtion Toniska och kloniska rörelser, ibland liknande konvulsiva kramper (på grund av ökad muskeltonus) Ökad slemsekretion Stesolid och Midazolam förstärker effekten av Ketalar Förstärkt effekt vid kombination med opioid och/eller lustgas (Medimix ) Symtom: Övergående respiratorisk depression Förstärkta effekter av ovan angivna biverkningar Blodtrycksstegring upp till 20% över utgångsvärdet Intrakraniell tryckstegring Mardrömmar Behandling: Symtomatisk behandling, omedelbart andningsunderstöd

26 Sida: 24 KOLSUSPENSION 150 mg/ 100 Försiktighet: Interaktioner Överdosering Medicinskt kol Suspension 150mg/ Absorberar läkemedel och andra kemiska substanser Akuta förgiftningar Per os Vuxna: 25 g. (cirka 1 ½ flaska) Barn mellan kg: 12,5 g (cirka ¾ flaska) Medvetandepåverkan eller risk för sådan Barn <15 kg Förgiftning med syra, lut eller petroleumprodukter Planerad antidot-tillförsel per os Illamående, risk för kräkning Förstoppning Inga av betydelse Uppgift saknas

27 Sida: 25 LORATADIN 10 mg Preparatnamn: Försiktighet Interaktioner Överdosering Loratadin, Clarityn, Versal Tablett, munlöslig 10 mg Antihistamin Allergisk reaktion Po, får smälta i munnen Patienter från 2 år med en kroppsvikt över 30 kg, 1 tablett Känd överkänslighet mot preparatet Grav leversvikt Dåsighet och huvudvärk Ingen relevans prehospitalt Symtomatisk behandling

28 Sida: 26 MIDAZOLAM 1 mg/ Midazolam Injektionsvätska 1 mg/ Uttalad sedativ, anxiolytisk och hypnotisk effekt. Muskelrelaxerande, antikonvulsiv effekt Ger antegrad amnesi För att mildra biverkningar av Ketalar Kramplösande Intravenöst, långsamt Kan även ges intramuskulärt eller nasalt Vuxen: 1 (1 mg) Kan upprepas Barn: se nedan Midazolam 1mg/ kg ,05 mg/kg - - 0,5 (0,5) 0,75 (0,75) 1,0 (1,0) 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 2,0 (2,0) 2,5 (2,5) Försiktighet Observera Interaktioner Andningsdepression Drogpåverkan Nedsatt allmäntillstånd Myastenia gravis Assisterad andning måste kunna ges. Midazolam förstärker effekten av centralt verkande analgetika, sedativa, antidepressiva och neuroleptika. Illamående Apné Blodtrycksfall Pulsökning Kramper Agitation, depressivitet Se Observera

29 Sida: 27 MIDAZOLAM 1 mg/, fortsättning Överdosering Symtom: Från somnolens till koma Från andningsdepression till apné Blodtrycksfall Illamående Behandling: Symtomatisk Antidot: Flumazenil, se detta preparat i handboken

30 Sida: 28 MIDAZOLAM 5 mg/ Midazolam Injektionsvätska 5 mg/ Sedativ, anxiolytisk och hypnotisk effekt Muskelrelaxerande och antikonvulsiv effekt Pågående generella kramper Akut oro och ångesttillstånd hos vuxna I kombination med opioider för att optimera den analgetiska effekten Intranasalt via MAD Kramper: Vuxna: 2 fördelat i näsborrarna Barn: 0,2 mg/kg fördelat i näsborrarna Kan upprepas med halva dosen efter 5 minuter. Om fortsatta kramper-övergå till intranevös/intraosseös administration. Akut oro och ångesttillstånd och potentiering av analgetika: 0,05 (-0,1)mg/kg fördelat i båda näsborrarna Midazolam 5 mg/ kg ,2 mg/kg i.n. Kramper 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 0,05 (-0,1) mg/kg i.n. Sedering - - 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,4-0,8 0,5-1

31 Sida: 29 MIDAZOLAM 5 mg/, fortsättning Försiktighet Observera Interaktioner Andningsdepression Drogpåverkan Nedsatt allmäntillstånd Myastenia gravis Assisterad andning måste kunna ges. Midazolam förstärker effekten av centralt verkande analgetika, sedativa, antidepressiva och neuroleptika. Illamående Apné Blodtrycksfall Pulsökning Kramper Agitation, depressivitet Se Observera Överdosering Symtom: Från somnolens till koma Från andningsdepression till apné Blodtrycksfall Illamående Behandling: Symtomatisk Antidot: Flumazenil, se detta preparat i preparathandboken

32 Sida: 30 MORFIN 10 mg/ Spädning Morfin Injektionsvätska 10 mg/ Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter, vid intravenös administrering, som varar 4 5 timmar Sänker myokardiets syrekonsumtion Vasodilatation, minskar påfrestningen på lungorna vid lungödem genom perifer vasodilatation Lokalt antiinflammatorisk verkan Lätt ångestdämpande Svår smärta, vid hjärtinfarkt, angina pectoris, brännskador, frakturer och andra svåra smärttillstånd Lungödem, på grund av hjärtsvikt (endast på särskild ordination) Långsam intravenös injektion I undantagsfall intramuskulärt 1 spädes med 9 NaCl 9 mg/ till 1 mg/ Vuxen: 1,0-2,5 (1,0 2,5 mg) i.v. i upprepade doser till önskad effekt. Prehospitalt bör dosen ej överstiga 20 (20 mg). Barn: Börja med 0,05 mg/kg, upprepa denna dos efter 5-10 minuter om otillräcklig effekt. Vid behov ge ytterligare 0,025 mg/kg i taget tills totalt 0,2 mg/kg. Morfin 1 mg/ iv Obs spädning! (0,05 mg/kg) Startdos (0,025 mg/kg) Upprepningsdos (0,2 mg/) Maxdos Kg ,25 (0,25 0,125 (0,12) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 0,25 (0,25) 2,0 (2,0) 0,75 (0,75) 0,35 (0,35) 3,0 (3,0) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 4,0 (4,0) 1,25 (1,25) 0,6 (0,6) 5,0 (5,0) 1,5 (1,59 0,7 (0,7) 6,0 (6,0) 2,0 (2,0) 1,0 (1,0) 8,0 (8,0) 2,5 (2,5) 1,25 (1,25) 10,0 (10,0)

33 Sida: 31 MORFIN, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Andningsdepression Signifikant hypotension Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan Misstänkt hypovolemi. Odiagnostiserade buksmärtor. Bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Skallskada med intrakraniell tryckstegring. Thoraxskador Äldre patienter Narkomani Omedelbart förestående förlossning Andningsdepression Bradykardi, behandlas med atropin. Blodtrycksfall, framför allt vid hypovolemi Bronkkonstriktion Illamående, kräkningar Yrsel Urinretention Klåda Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas samt andra läkemedel med sederande effekt. Symtom: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos Uttalad andningsdepression Miotiska pupiller, muntorrhet Blek, fuktig hud Behandling: Se Nexodal

34 Sida: 32 NEXODAL 0,4 mg/ Spädning Naloxonhydroklorid Injektionsvätska 0,4 mg/ Specifik antidot (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider) Nexodal motverkar snabbt agonisters och partiella agonisters effekter, inklusive de analgetiska Effekten kommer vanligen inom 2 minuter efter intravenös injektion, efter intramuskulär eller subkutan injektion något senare Effektdurationen är beroende av dosen och administrationssättet Överdosering, särskilt med andningsdepression, orsakad av samtliga analgetika av morfintyp (opioider) Långsam intravenös injektion Kan administreras intramuskulärt eller subkutant, men effekten sätter då in långsammare Till barn: 1 spädes med 9 NaCl, 9 mg/ till 0,04 mg/ Opioidöverdos, känd eller misstänkt; Vuxen: 0,5 som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant) kan dosen upprepas till effekt. Barn: 0,01 mg/kg som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant). Kan upprepas till effekt. Nexodal 0,04 mg/ Obs! Spädning! (0,01 mg/kg) Kg (0,05) 2,5 (0,1) 3,5 (0,14) 5 (0,2) 6 (0,24) 7,5 (0,3) 10 (0,4) 12,5 (0,5)

35 Sida: 33 NEXODAL, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Överkänslighet mot Nexodal Nexodal är inte effektivt mot andningsdepression orsakad av andra medel än opioider Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare av opioider Illamående, kräkningar, svettningar Lungödem Takykardi, tremor Återkommande andningsdepression på grund av att Nexodal har kortare halveringstid än de flesta opioider Inga som hindrar behandling Agonist ett fysiologiskt aktivt ämne som kan ge ett biologiskt svar genom att bindas till en receptor och själv åstadkomma en biologisk effekt. Partiell agonist Antagonist en agonist som ej ger maximal effekt trots dosökning. ett ämne som kan binda sig till en receptor, men i sig ej har någon biologisk effekt.

36 Sida: 34 NITROLINGUAL 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat Spraylösning 0,4 mg/dos Lågdos vendilatation och minskat venöst återflöde = minskad preload Högdos arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd = minskad afterload Snabb verkan (inom 1-2 min) med effekt minuter Försiktighet Anfallskupering vid angina pectoris Överväg vid lungödem Sprayas på munslemhinnan, helst under eller på tungan utan inandning 1 2 spraydoser, kan upprepas 3 gånger beroende på det kliniska svaret. Helst skall patienten sitta eller ligga. Risk för ortostatisk reaktion. Akut cirkulationssvikt Allvarlig hypotension (systoliskt blodtryck <100 mmhg) Medicinering med Viagra eller liknande preparat Kardiogen chock Pulmonell hypertension Perikardiell tamponad Hypotension (inkl. ortostatisk hypotension) Cerebrovaskulär sjukdom Förhöjt intrakraniellt tryck Akut hjärtinfarkt Aortastenos, mitralisstenos Annan hjärtmuskelsjukdom Hypoxi Huvudvärk, yrsel Hypotension Ökad hjärtfrekvens Flush Illamående Svimning

37 Sida: 35 NITROLINGUAL, fortsättning Interaktioner Överdosering Viagra eller liknande preparat - samtidig behandling kan leda till kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cirkulationsstörning Symtom: Se biverkningar Behandling: Symtomatisk

38 Sida: 36 ONDANSETRON 2 mg/ Odansetron, Zofran Injektionsvätska 2 mg/ 5-HT 3 -antagonist Illamående och kräkningar Långsam intravenöst Vuxen: 2,0 som intravenös injektion Barn > 6 mån: 0,1 mg/kg som intravenös injektion, max 4 mg Odansetron inj 2 mg/ kg ,1 mg/kg iv - 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,0 Huvudvärk, värmekänsla, lokala reaktioner på injektionsstället : - Försiktighet: Inga vid prehospitalt bruk Överdosering: Symtomatisk behandling

39 Sida: 37 OXYGEN Oxygen (O 2 ) Medicinsk gas 100 % Försiktighet Interaktioner Höjning av PO 2 i blod Hypoxi Andra tillstånd med risk för organischemi ex: - angina pektoris, misstänkt hjärtinfarkt - stroke - trauma, oavsett orsak och skador - misstänkt sepsis Inhalation via syrgasmask, grimma, mask/blåsa eller utrustning för inhalationsbehandling Doseras efter behov och saturation Riktvärden vid användning av olika hjälpmedel: Grimma 1-4 liter % Traumamask liter % Pocketmask 10 liter 50 % Mask/blåsa > 15 liter 100 % (Med reservoar) Inga Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Arbete i omgivning med risk för brand eller självantändning (olja, fett) Koldioxidnarkos Lungödem Andningsdepression, andningsstopp (vid uttalad kronisk obstruktiv lungsjukdom) Inga Överdosering Symtom: Andningsdepression (koldioxidnarkos) Behandling: Vid KOL: Uppmana patienten att hyperventilera och vid behov assistera andningen. Minska syrgasen till ett minimum eller avbryt tillförseln.

40 Sida: 38 PANODIL 125 mg, 250 mg Paracetamol Tablett, Suppositorier 125 mg, 250 mg Febernedsättande (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider) Smärtstillande Hög feber hos barn Tillägg till annan smärtbehandling hos vuxen och barn Oralt, rektalt Vuxen: 1 g Barn: mg/kg Panodil, tabl/supp kg mg/kg mg Försiktighet Interaktioner Överkänslighet mot paracetamol Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol Allergisk reaktion (sällsynt) Exantem, urtikaria (sällsynt) Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård Överdosering Symtom: Buksmärtor, illamående, kräkningar Behandling: Ventrikeltömning, medicinskt kol På sjukhus behandling med acetylcysteininfusion Övrigt Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha väldigt skör rektalslemhinna. Hör med föräldrarna om det är ok att ge stolpiller.

41 Sida: 39 PROPOFOL 10 mg/ Propolipid Injektionsvätska 10 mg/ Anestesimedel Sedering Kramper Anestesi Intravenös injektion Sedering: 1 2 (10-20 mg), kan upprepas till effekt Kramper: 1-5 (10-50 mg), kan upprepas vb Intubation: ca 2 mg/kg Inga relevanta Försiktighet - Observera Får endast ges av anestesisjuksköterska med personlig delegering. Intubation med hjälp av läkemedel får endast utföras i nödläge, då denna procedur i högsta grad är riskfylld. Överväg andra alternativ först. Hypotension Apné Interaktioner -

42 Sida: 40 PULMICORT 0,5 mg/ Budesonid Inhalationsvätska 0,5 mg/ Lokal antiinflammatorisk effekt i lungan Inhalation av retande gaser Inhalation via nebulisatormask Inhalation Vuxen: 2 (1 mg) i kombination med Ventoline 2 mg/, 2,5. Därefter ges ytterligare 6 (3 mg) Pulmicort Barn: Se nedan Kg Pulmicort, 0,5 mg/ inh.vätska + Ventoline 2 mg/ , , , ,5 Inga relevanta Försiktighet - Inga relevanta Interaktioner -

43 Sida: 41 RAPIFEN 0,5 mg/ Alfentanil Injektionsvätska 0,5/ Potent analgetikum med snabbt insättande effekt och kort duration Svår smärta, speciellt vid smärtsamma procedurer Långsam intravenös injektion Vuxen: 0,5 1,0 (0,25 0,5 mg) i.v. i upprepade doser till önskad effekt Barn: 0,005 mg/kg, kan upprepas till önskad effekt: Rapifen 0,5 mg/ (0,005 mg/kg) kg ,075 (0,15) 0,1 (0,2) 0,125 (0,25) 0,15 (0,3) 0,2 (0,4) 0,25 (0,5) Försiktighet Interaktioner Se Försiktighet Misstänkt hypovolemi Andningsdepression Äldre patienter Medvetandesänkning Andningsdepression Hypotension, spec vid hypovolemi Bradykardi Muskelrigiditet Illamående och kräkning Dåsighet, yrsel Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas, samt andra läkemedel med sederande effekt

44 Sida: 42 RAPIFEN, fortsättning Överdosering Symtom: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos Uttalad andningsdepression Miotiska pupiller, muntorrhet Blek, fuktig hud Behandling: Se Nexodal Övrigt Rapifen får endast användas av anestesisjuksköterska med personlig delegering

45 Sida: 43 RINGER-ACETAT Hydreringslösning Infusionsvätska Fysiologiskt balanserad elektrolytlösning med en sammansättning som ungefär motsvarar plasma och extracellulärvätska Rehydrering av hypovolem patient Förebygger acidos då acetatinnehållet metaboliseras till bikarbonat Hypovolemi Brännskada Intoxikation Intravenös injektion Vuxna: Doseras individuellt beroende på kliniskt tillstånd och ålder, upp till 2000 Doseras försiktigt till patient med okontrollerad blödning och systoliskt blodtryck >80 mmhg (skallskada >100 mmhg) Barn: initialt 20 /kg. Kan upprepas 2 gånger, se nedan: Ringer-Acetat Kg (20 /kg) Försiktighet Överdosering Inga Allvarlig hjärtsvikt Ödem Traumapatient med okontrollerad blödning Skallskada Inga av klinisk betydelse Symtom: Ökad blödning hos traumapatient Cirkulationspåverkan, ödem

46 Sida: 44 SELOKEN 1 mg/ Metoprolol Injektionsvätska 1 mg/ Selektiv β 1 -receptorblockerare Minskar myokardiets syrebehov genom en negativ inotrop och kronotrop effekt Supraventrikulär takykardi inklusive snabbt förmaksflimmer/fladder med frekvens >150 slag/min och samtidig bröstsmärta och/eller andnöd Långsam intravenöst Doseras enligt läkarordination. Injiceras långsamt. Hypotension systoliskt blodtryck <100 mmhg Hjärtfrekvens <100 slag/minut Manifest hjärtsvikt. Perifer hypoperfusion. AV-block II-III Astma, KOL (relativa kontraindikationer) Försiktighet Behandling med digitalispreparat (Lanacrist ) Behandling med verapamilpreparat (Verapamil, Isoptin ) Interaktioner Blodtrycksfall Bradykardi Huvudvärk, yrsel Bronkospasm hos patienter med astma Avbryt pågående behandling om patientens dyspné eller kallsvettighet förvärras Inga av klinisk betydelse vid behandling inom ambulanssjukvården

47 Sida: 45 SELOKEN, fortsättning Överdosering Symtom: Bradykardi, AV-block Blodtrycksfall Hjärtinkompensation Kardiogen chock asystoli Behandling: Blodtrycksfall <85 mm Hg i kombination med puls under 45 slag/minut: ge Atropin 0,5 mg/, 2 (1,0 mg) i.v. Om ingen effekt ge Adrenalin 0,1 mg/, 1 (0,1 mg) i.v. Kan upprepas. Bronkospasm/astmaanfall: Se Astma/KOL (kap B: 01)

48 Sida: 46 STESOLID 5 mg/ Diazepam Injektionsvätska 5 mg/ Kramplösande Lugnande/sederande Ångestdämpande Muskelavslappande Pågående kramper Akuta ångest- och orostillstånd Kombinationsbehandling med Ketalar Intravenös injektion Kramper: Vuxna: Kramper: 2 (10 mg), kan upprepas till max. 6 (30 mg) Sedering eller i kombination med Ketalar: 0,5 (2,5 mg) i.v. Kan upprepas en gång Barn: Kramper: 0,2 mg/kg. Kan upprepas max 2 gånger. Sedering eller i kombination med Ketalar: 0,1 mg/kg, se nedan: Stesolid Novum 5 mg/ Kg Kramper 0,2 mg/kg iv 0,2 (1,0) 0,4 (2,0) 0,6 (3,0) 0,8 (4,0) 1,0 (5,0) 1,2 (6,0) 1,6 (8,0) 2,0 (10,0) Sedering 0,1 mg/kg iv - - 0,2 (1,0) 0,3 (1,5) 0,4 (2,0) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) Försiktighet Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper Sömnapnésyndrom Äldre Svår lever- eller njursjukdom Alkoholpåverkan Respiratorisk insufficiens Missbrukare Myastenia gravis Kraftigt nedsatt allmäntillstånd

49 Sida: 47 STESOLID 5 mg/, fortsättning Interaktioner Överdosering Yrsel, förvirring Smärta på injektionsstället Amnesi Cirkulationssvikt Andningsdepression Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid Novum kraftigt Vid samtidig behandling med morfin-analgetika ökar den andningsdepressiva effekten Symtom: Agitation/aggressivitet, hallucinationer Muskelsvaghet Somnolens - medvetslöshet Blodtrycksfall Behandling: Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression. Vid behov kan effekten reverseras med hjälp av Flumazenil, se preparatblad för detta.

50 Sida: 48 TETRAKAIN 10 mg/ (1%) Tetrakainhydroklorid Ögondroppar 10 mg/ (1 %) Försiktighet Interaktioner Överdosering Lokalt smärtstillande Svåra ögonsmärtor vid trauma Droppas i ögat 1-2 droppar i skadat öga Överkänslighet Får ej ersätta nödvändig ögonspolning Övergående lokal irritation/sveda Hornhinneskada vid upprepad användning Allergiska reaktioner (sällsynt) Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård Uppgifter saknas

51 Sida: 49 TROMBYL 160 mg Försiktighet Interaktioner Överdosering Acetylsalicylsyra Tablett 160 mg Hämmar trombocytaggregationen Smärtstillande Centrala bröstsmärtor med misstanke på akut hjärtinfarkt om patienten tål ASA Peroralt 2 tabletter, oavsett om patienten har tagit sin ordinarie dos Allvarliga allergiska symtom, anafylaxi, eller generell urticaria vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat Astmasymtom, vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm Känd blödarsjuka Lever- och njurskador Graviditet: kan påverka trombocytfunktionen hos fostret Magsmärtor, halsbränna Illamående Ökad blödningsbenägenhet Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma) Samtidig behandling med Waran ger ökad risk för blödningar, men är ingen kontraindikation Symtom: Yrsel, öronsusningar Oro, hallucinos, tremor Hyperventilation, kramper Svettningar Buksmärtor, illamående, kräkningar

52 Sida: 50 VENOFUNDIN Försiktighet Hydroxietylstärkelse Infusionsvätska 60 mg/ Plasmaersättningsmedel Behandling av hypovolemi som alternativ till Ringer-acetat Intravenös injektion Vuxen: Till klinisk effekt nås, max 50 /kg Barn: Till klinisk effekt nås, initialt cirka 10 /kg Inga kliniskt relevanta prehospitalt Vid hjärtsvikt, med risk för övervätskning

53 Sida: 51 VENTOLINE 2 mg/ Salbutamol Inhalationsvätska 2 mg/ (endosbehållare 2,5 = 5 mg) Selektiv β 2 -receptorstimulerare Dilaterar bronker Effekt inom ett par minuter efter inhalation, max. efter minuter och kvarstår som regel minst 4 timmar Akut luftvägsobstruktion Inhalation via nebulisator Vid inhalation via nebulisatormask kan delar av dosen passera ut i omgivningen och ej komma patienten till del Vuxna: 2,5 (5 mg), i kombination med Combivent. Kan upprepas en gång Barn: Inh. Ventoline 2 mg/ (0,15 mg/kg). Kan upprepas 1 gång. (Barn <1 år svarar ofta dåligt på inhalations-behandling). Fyll upp kammaren med aktiv substans enligt tabellen nedan och späd sedan med NaCl till 3. Detta för att få en tillräcklig mängd vätska som skall distribueras till patenten. Enligt tabellen nedan så uppfyller 50 kg redan denna mängd! Ventoline 2 mg/ Kg (0,15 mg/kg) inh 0,4 (0,8) 0,75 (1,5) 1,0 (2,0) 1,5 (3,0) 2,0 (4,0) 2,25 (4,5) 3,0 (6,0) 4,0 (8,0)

54 Sida: 52 VENTOLINE 2 mg/, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering - Överkänslighet mot salbutamol Svår hjärt-kärlsjukdom Okontrollerad hypertyreos Hypokalemi Takykardi, palpitationer Tremor, yrsel Huvudvärk Bronkospasm Klåda, hudutslag Symtom: Huvudvärk, illamående, kräkning Irritabilitet, upprymdhet, somnolens Motorisk oro, tremor, ev. kramper Takykardi, palpitationer, arytmier Blodtrycksstegring eller -fall Hyperglykemi

55 Sida: 53 VOLTAREN 25mg/ Försiktighet Interaktioner Överdosering Diklofenak Injektionsvätska 25 mg/ Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID) Akuta stensmärtor, vid känd stensjukdom Djup intramuskulär injektion Vuxna: 3 (75 mg) Ulcus ventrikuli/duodeni Svår hjärtsvikt Njursjukdom Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning Inflammatorisk tarmsjukdom Nedsatt leverfunktion Astma Cirkulatorisk påverkan (hypotension) Huvudvärk, yrsel Illamående, kräkning, buksmärta Bronkospasm Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension Undvik samtidig behandling med ASA och Waran Symtom: Illamående, kräkning, buksmärtor Yrsel, somnolens Oro, hallucinationer

56 Sida: 54 VOLTAREN 25 mg Voltaren 25 mg, supp Försiktighet Interaktioner Överdosering Övrigt Diklofenak Suppositorier 25 mg Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID) Komplettering till annan smärtbehandling hos barn Rektalt Se nedan: Kg st - - ½ (12,5) 1 (25,0) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 2 (50,0) Tarm- och magsår Svår hjärtsvikt Njursjukdom Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning Inflammatorisk tarmsjukdom Nedsatt leverfunktion Astma Huvudvärk, yrsel Illamående, kräkning, buksmärta Bronkospasm Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension Undvik samtidig behandling med ASA och Waran Symtom: Illamående, kräkning, buksmärta Yrsel, somnolens Oro, hallucinationer 2 (50,0) Behandling: Symtomatisk behandling Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha väldigt skör rektalslemhinna. Hör med föräldrarna om det är ok att ge stolpiller.

57 Sida: 55 XYLOCAIN 10 mg/ Lidocain Injektionsvätska 10 mg/ Lokalanestesi Lokal anestesi vid användande av EZ-IO på icke medvetslös patient Infiltreras i hud och/eller injiceras i IO-nål Vid behov (vaken patient): Vuxen + Barn: 1 2 infiltreras från hud ner till periost. Därefter: Vuxna: kan 2 4 (20-40 mg) ges. Barn: 0,5 mg/kg, max 4 (40 mg) injiceras i IO- nålen för att reducera smärta vid infusion/injektion Känd överkänslighet mot lidocain (tandläkarbedövning) Försiktighet - Kramper Hudrodnad Hypotension, bradykardi Allergisk reaktion

58 Sida: 56 Doseringstabell barn Preparat Adrenalin 0,1mg/ (0,01 mg/kg) iv Adrenalin 1mg/ im Adrenalin 1mg/ inh (späd till 2 med NaCl) Atropin 0,5 mg/ (0,01 mg/kg) Betapred 4 mg/ iv Betapred 0,5 mg, PO Cyanokit 0,025 mg/ (70 mg/kg) Cordarone 15 mg/ (5 mg/kg) OBS spädd! Kroppsvikt i kg ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 (0,05) (0,1) (0,15) (0,2) (0,25) (0,3) (0,4) (0,5) 0,05 (0,05) 0,25 (0,25) st 0,1 (0,05) 0,1 (0,1) 0,5 (0,5) 0,2 (0,1) (350) 1,7 (25) 30 (700) 3,3 (49) 0,15 (0,15) 0,75 (0,75) 0,3 (0,15) 8 (4,0) 40 (1050) 5,0 (75) 0,2 (0,2) 1,0 (1,0) 0,4 (0,2) 8 (4,0) 55 (1400) 6,7 (100) 0,25 (0,25) 1,25 (1,25) 0,5 (0,25) (4,0) 70 (1750) 8,3 (124) 0,3 (0,3) 1,5 (1,5) 0,6 (0,3) 8 (4,0) 80 (2100) 10,0 (150) 0,4 (0,4) 2,0 (2,0) 0,8 (0,4) 8 (4,0) 110 (2800) 13,3 (199) 0,5 (0,5) 2,0 (2,0) 1,0 (0,5) 8 (4,0) 140 (3500) 16,7 (250) EMLA - plåster st 1 2 Fentanyl 50 mikrogram/ in 1 (1,5 mikrogram/kg) Fördelat i bägge näsborrarna Glukos 300 mg/ (0,3 g/kg ) Ketalar 10mg/ Startdos (0,2 mg/kg) Ketalar 10mg/ Upprepningsdos (0,1 mg/kg) Ketalar 10mg/ Maxdos (0,5 mg/kg) (g) - 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 5 (1,5) (3,0) 0,2 (2,0) 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 15 (4,5) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,75 (7,5) 20 (6,0) 0,4 (4,0) 0,2 (2,0) 1,0 (10,0) 25 (7,5) 0,5 (5,0) 0,25 (2,5) 1,25 (12,5) 30 (9,0) 0,6 (6,0) 0,3 (3,0) 1,5 (15,0) 30 (9,0) 0,8 (8,0) 0,4 (4,0) 2,0 (20,0) 30 (9,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 2,5 (25,0) Kolsuspension 150mg/ g 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Loratadin 10 mg, PO Patienter från 2 år med en kroppsvikt över 30 kg, 1 tablett 1 In. = intranasal tillförsel

59 Preparat Lanexate Midazolam 1 mg/ 0,05 mg/kg Intranasalt Midazolam 5 mg/ Morfin 1 mg/ Startdos (0,05 mg/kg) Obs spädd! Morfin 1mg/ Upprepningsdos (0,025 mg/kg) Obs spädd! Morfin 1 mg/ Maxdos (0,2 mg/kg) Obs spädd! Nexodal 0,04 mg/ (0,01 mg/kg) Obs! Spädning! Panodil, tabl el. supp mg/kg Pulmicort, 0,5 mg/ inh.vätska + Ventoline 2 mg/ Rapifen 0,5 mg/ (0,005 mg/kg) Ringer-Acetat (20 /kg) Stesolid Novum 5 mg/ 0,2 mg/kg Stesolid Rektalt 5 mg Ventoline 2 mg/ (0,15 mg/kg) späd med NaCl till 3 Voltaren 25 mg supp (µg) Sida: 57 Kroppsvikt i kg ,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 (25) (50) (75) (100) (125) (150) (200) (250) - - 0,2 (1,0) 0,25 (0,25) 0,125 (0,12) 1,0 (1,0) 1 (0,05) 0,5 (0,5) 0,4 (2,0) 0,5 (0,5) 0,25 (0,25) 2,0 (2,0) 2,5 (0,1) 0,75 (0,75) 0,6 (3,0) 0,75 (0,75) 0,35 (0,35) 3,0 (3,0) 3,5 (0,14) 1,0 (1,0) 0,8 (4,0) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 4,0 (4,0) 5 (0,2) 1,25 (1,25) 1,0 (5,0) 1,25 (1,25) 0,6 (0,6) 5,0 (5,0) 6 (0,24) 1,5 (1,5) 1,2 (6,0) 1,5 (1,5) 0,7 (0,7) 6,0 (6,0) 7,5 (0,3) 2,0 (2,0) 1,6 (8,0) 2,0 (2,0) 1,0 (1,0) 8,0 (8,0) 10 (0,4) 2,5 (2,5) 2,0 (10,0) 2,5 (2,5) 1,25 (1,25) 10,0 (10,0) 12,5 (0,5) mg ,075 (0,15) ,1 (0,2) 4 + 1,5 0,125 (0,25) 4 + 1,5 0,15 (0,3) 4 + 1,5 0,2 (0,4) 4 + 1,5 0,25 (0,5) st st 0,2 (1,0) 1 (5,0) 0,4 (0,8) - - 0,4 (2,0) 1 (5,0) 0,75 (1,5) ½ (12,5) 0,6 (3,0) 2 (10,0) 1,0 (2,0) 1 (25,0) 0,8 (4,0) 2 (10,0) 1,5 (3,0) 1 (25,0) 1,0 (5,0) 2 (10,0) 2,0 (4,0) 1 (25,0) 1,2 (6,0) 2 (10,0) 2,25 (4,5) 2 (50,0) 1,6 (8,0) 2 (10,0) 3,0 (6,0) 2 (50,0) 2,0 (10,0) 2 (10,0) 4,0 (8,0) 2 (50,0)

60 Kronologisk ordning på revisionsarbete av dessa behandlingsriktlinjer. Behandlingsriktlinjerna baserar sig på Västara Götanlands regional riktlinjer utarbetade av Per Örninge tillsammans med alla ambulansöverläkare i regionen. NU- sjukvårdens riktlinjer har utarbetats av följande personer i sammarbete med all personal inom ambulansorganisationen: Revision nr: Björn Lantz Karin Lindell Revision nr: Anders Johansson Björn Lantz Joakim Söderberg Krister Johansson Revision nr Anders Johansson Björn Lantz Joakim Söderberg

61 Regiontryckeriet 2013

Preparathandbok för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5

Preparathandbok för. NU-ambulansen 2015. Revision nr: 5 Preparathandbok för NU-ambulansen 2015 Revision nr: 5 Sida: 1 Kapitel 12 Preparathandbok acetylsalicylsyra 160 mg 3 adrenalin 0,1 mg/ 4 adrenalin 1 mg/ 6 alfentanil 0,5 mg/ 8 Alvedon 125 mg, 250 mg 49

Läs mer

Kvalitetssäkring inom Ambulanssjukvården

Kvalitetssäkring inom Ambulanssjukvården Kapitel: L Kvalitetssäkring inom Ambulanssjukvården Behandlingsriktlinjer Patientnära utrustning PREPARATHANDBOK Rev nr: Ersätter Utarbetad av: Kurt Andersson Ingemar Sundgren Godkänd av: Datum: Kurt Andersson

Läs mer

Preparathandbok. Acetylsalisylsyra (Trombyl) Adrenalin 0,1 mg/ml Adrenalin 1,0 mg/ml. Atropin Betametason inj (Betapred) Betametason tabl (Betapred)

Preparathandbok. Acetylsalisylsyra (Trombyl) Adrenalin 0,1 mg/ml Adrenalin 1,0 mg/ml. Atropin Betametason inj (Betapred) Betametason tabl (Betapred) Preparathandbok Acetylsalisylsyra (Trombyl) Adrenalin 0,1 mg/ml Adrenalin 1,0 mg/ml Amiodarone (Cordarone) Atropin Betametason inj (Betapred) Betametason tabl (Betapred) Diazepam inj (Stesolid Nov) Diazepam

Läs mer

Ketanest Ambulansverksamheten

Ketanest Ambulansverksamheten Gäller för: Ambulansverksamhet Utförs på: Ambulansverksamhet Esketamin, injektionsvätska 5 mg/ml samt 25 mg/ml. Indikationer Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2016-06-01

Läs mer

en för sjukvården NU-s Revision nr: 3

en för sjukvården NU-s Revision nr: 3 Behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor inom ramer en för Samverkande sjukvård NU-s sjukvården 2013 Revision nr: 3 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Rev nr: 2 Ersätter:

Läs mer

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje

Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Intranasal behandling med läkemedel - Behandlingsriktlinje Bakgrund: Administration av läkemedel intranasalt är ofta fördelaktig och grundar sig på: Väl vaskulariserad nässlemhinna Droppstorlek för optimalt

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL)

Generella ordinationer VUXNA på IVA, UVA, DKE och DUVA (LL) Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel Giltig fr.o.m: 2017-03-20 Faktaägare: Anders Dynebrink, Medicinskt ledningsansvarig anestesikliniken Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614.

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fluscand 0,5 mg tabletter Fluscand 1 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämne: Laktosmonohydrat

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 6 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Läkemedel enligt generella direktiv, barn

Läkemedel enligt generella direktiv, barn Läkemedel enligt generella direktiv, barn Datum: 2014-05-20 Akutmottagningen i Västervik Version: 3 Ansvarig: Karl Landergren Godkänd av: Gäller från: 2014-05-20 Gäller till: 2015-05-19 I enlighet med

Läs mer

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel

Indikation Preparat Dos x maxantal/ dygn Vårdgivarinstruktion/Kontraindikation Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Bilaga 1; Läkemedelslista för generella ordinationer på vårdavdelning, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset. Sida 1 av 7 Akut hjärtsvikt med sänkt saturation och/eller lungrassel Furix inj 10mg/ml 2-4

Läs mer

Produktresumé. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Produktresumé. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Produktresumé 1. läkemedlets namn Bricanyl 5 mg tabletter. 2. kvalitativ och kvantitativ sammansättning 1 tablett innehåller: terbutalinsulfat 5 mg. Beträffande hjälpämnen se 6.1. 3. läkemedelsform Tablett.

Läs mer

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får ej tuggas och skall sväljas tillsammans med ½ glas vätska.

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får ej tuggas och skall sväljas tillsammans med ½ glas vätska. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN ISOSORBIDMONONITRAT MYLAN 60 mg depottablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller isosorbid-5-mononitrat 60 mg. Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml LÄKEMEDLETS NAMN Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Med formell kompetens avses genomgången godkänd vidareutbildning samt två års tjänstgöring inom respektive specialområde.

Med formell kompetens avses genomgången godkänd vidareutbildning samt två års tjänstgöring inom respektive specialområde. PM Rubrik: Ordination enligt generellt direktiv för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Landstinget Blekinge Enhet/förvaltning: Akutkliniken, ambulans Ansvarig: Håkan Klementsson medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet.

AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation. som behandlas med dipyridamol (Persantin). Svår obstruktivitet. J. HJÄRTLÄKEMEDEL FÖR INTRAVENÖST BRUK ADENOSIN Styrka 5 mg/ml Indikation Paroxysmal supraventrikulär takykardi Kontra- AV-block II och III, samt sjuksinusknutesyndrom utan pacemaker. Patienter indikation

Läs mer

ANELÄK Barn och akut smärta

ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten smärtpåverkade och/eller när smärtsam åtgärd troligen skall vidtagas; sätt EMLA-/Rapydanplåster på 2 presumtiva

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt

Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt Andningspåverkan A01 Anafylaktisk reaktion A02 Astma/KOL A03 Epiglottit A04 Främmande kropp A05 Inhalation av skadliga ämnen A99 Andningsbesvär övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (13) Anafylaktisk

Läs mer

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell MIDAZOLAM Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens 28-29 januari 2016 Lena Rignell Denna timmes agenda Olika sederingsalternativ Narkos, lustgas, benzodiazepiner Sedering

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg

Akut Koronart Syndrom (AKS) Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Akut koronart syndrom Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Olle Bergström, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare

1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Atrovent, 0,25 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare Atrovent, 0,5 mg/ml, lösning för nebulisator, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus

Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Premedicinering till dagkirurgiska patienter An Piteå sjukhus Berörda enheter Anestesin, Piteå sjukhus Syfte Rutin Premedicinering till polikliniska patienter Processbeskrivning Paracetamol används som

Läs mer

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken

Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna. Anestesikliniken Växjö. Innehåll. Gäller för: Anestesikliniken Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Postoperativ vård Giltig fr.o.m: 2017-03-21 Faktaägare: Joakim Ahvenainen, Medicinskt ledningsansvarig IVA CLV Fastställd av: Linda Pantzar, Verksamhetschef

Läs mer

LINDRA studien. Utbildningsintervention LINDRA-kursen 7,5 hp. Bröstsmärta och ångest. Lindra bröstsmärta och ångest.

LINDRA studien. Utbildningsintervention LINDRA-kursen 7,5 hp. Bröstsmärta och ångest. Lindra bröstsmärta och ångest. LINDRA studien Bröstsmärta och ångest Bröstsmärta Ångest Angela Bång Johan Herlitz Birgitta Wireklint Sundström 15 maj 2008 2 Myokardskada Ökat syrebehov Ökat sympatikuspådrag (Andersson, Hallgren, Kampe

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nitromex 0,25 mg sublinguala resoribletter Nitromex 0,5 mg sublinguala resoribletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nitromex 0,25 mg sublinguala resoribletter Nitromex 0,5 mg sublinguala resoribletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nitromex 0,25 mg sublinguala resoribletter Nitromex 0,5 mg sublinguala resoribletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En resoriblett innehåller glycerylnitrat

Läs mer

Akutläkemedel. i praktiken. ventilation. volym. akutläkemedel

Akutläkemedel. i praktiken. ventilation. volym. akutläkemedel Akutläkemedel i praktiken ventilation volym akutläkemedel SYMPATOMIMETIKA GLUKOKORTIKOIDER ANTIARYTMIKA ANALGETIKA SEDATIVA MUSKELRELAXANTIA DIURETIKA SUBSTRAT adrenalin atropin betametason (Betapred )

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Behandling av svår akut astma hos vuxna

Behandling av svår akut astma hos vuxna Behandling av svår akut astma hos vuxna Sten Lindgren, överläk. Lung-Allergisekt. Borås las. I samarbete med gruppen för Astmavårdkedjan i Älvsborgs läns Södra Sjukvårdsområde. febr 2001 1. Behandling

Läs mer

Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015

Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015 Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, BL1015 Datum: 2016-01-09 Tid: 2 timmar Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2016-05-14 Tid: 3 timmar, kl 8.15-11.15 Tentamen: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna

Läs mer

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt

Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt Cirkulationspåverkan C01 Central bröstsmärta C02 Hjärtstopp C03 Hjärtarytmi C04 Hjärtsvikt C05 Sepsis C06 Dehydrering C99 Cirkulationspåverkan övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (15) Central

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting

Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting 1 Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer 2012, Stockholms läns landsting Viktiga förändringar och nyheter Inledning Ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer i SLL har genomgått en genomgripande förändring

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Läkemedel vid procedursedering och smärtstillning 2015-10-15 Anestetika för lokal-, lednings- eller regional anestesi... 3 EMLA (Lidokain, prilokain)... 3 Rapydan (Lidokain,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl.

Tänkbart svar: Ökad hjärtfrekvens (kronotropi), ökad kontraktion (inotropi), dilatation av coronarkärl. Instuderingsfrågor, anestesi, T8 FRÅGA 1 Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet. Atropin,skopolamin, glukopyrron (Robinul ), ipratropiumbromid (Atrovent ), tolterodin (Detrusitol

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM

Lycka till! Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Annika Hickisch mobil: Örebro Universitet, IHM Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2015-05-30 Tid: 2 timmar, kl 8.15-10.15 Tentamen: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna

Läs mer

ANELÄK Premedicinering till barn

ANELÄK Premedicinering till barn 1 (6) ANELÄK Premedicinering till barn Dosering enligt detta dokument får ske av sjuksköterska utan särskild ordination av narkosläkare när det gäller barn utan komplicerande sjukdom. Barn som fått premedicinering

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Emerade 150 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 300 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Emerade 500

Läs mer

Annika Hickisch Mobil:

Annika Hickisch Mobil: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Datum: 2017-03-16 Tid: 2 timmar Provkod: 0700 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch Tentamensskrivare: Annika Hickisch Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!!!!

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (20) Medvetandepåverkan M01 Generell kramp med medvetandepåverkan M02 Hyperglykemi M03 Hypoglykemi M04 Intoxikation M05 Meningit M06 Stroke M07 Huvudvärk M08 Syncope/kortvarig medvetslöshet M99 Medvetandepåverkan

Läs mer

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset

Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 6 maj 2015 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman

Lycka till! Örebro Universitet, IHM. Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16. Hjälpmedel: Miniräknare. Lärare: Maria Hälleberg Nyman Kurs: BL1407 Ämne: Läkemedelsberäkning, Datum: 2015-05-16 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Maria Hälleberg Nyman Instruktion: Läs uppgifterna noggrant!!! Vad efterfrågas? Tydliggör vad som är svaret bland

Läs mer

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1)

Syfte Efter behovsbedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt nedanstående Generella ordination (SOSFS 2000:1) Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 13153 su/med 2014-04-30 1 Innehållsansvarig: Björn Holmberg, Överläkare, Läkare neurologi (bjoho4) Godkänd av: Goran Delic, Verksamhetschef, Verksamhetsledning

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Clarityn 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 10 mg loratadin. Mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 71,3

Läs mer

Sedering med midazolam i barnoch ungdomstandvården

Sedering med midazolam i barnoch ungdomstandvården Sedering med midazolam i barnoch ungdomstandvården 1 Vid behandling av barn och ungdomar Midazolam är ett bensodiazepinderivat med sederande egenskaper. Inom tandvården är avsikten med sederingen en svag

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor inom ramen för Samverkande sjukvård

Behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor inom ramen för Samverkande sjukvård Behandlingsriktlinjer för sjuksköterskor inom ramen för Samverkande sjukvård 2016 Revision nr: 7 Behandlingsriktlinjer Innehållförteckning Innehåll Kapitel: 0: 00 Anders Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Trombyl 75mg/d. Laddninsdos 300 mg. 46% riskreduktion av MACE efter hjärtinfarkt Hemofili/Trombocytopeni.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER... 1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE... 2 A-HLR, VUXEN... 3 A-HLR, BARN... 4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN... 5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 -

hemmet. Laxering före undersökning Klyx Rectallösning Rectalt - 1 1 - Indikation Läkemedel Form Administrationssätt Styrka dosering maxdos kontraindikation instruktion till vårdgivare Se PM Prokto-Rektoscopi Om barnet har haft spontan avföring inom de närmaste 3-4 timmarna

Läs mer

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor:

Tentavakten ombedes ringa om studenter har frågor: Ämne: Läkemedelsberäkning, Tentamen Kurs: BMLV, Biomedicinsk Laboratoriemetodik. BL001G, H15 Datum: 2015-10-30 Tid: 2 timmar, kl 18.15-20.15 Provkod: 0101, H15 Hjälpmedel: Miniräknare Lärare: Annika Hickisch

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN LOSATRIX 12,5 MG FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 8.9.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2005 SLAS Arbetsgrupp Behandlingsriktlinjer Innehållsförteckning FÖRORD 4 Andning/Respiration 5 Astma/KOL 5 Epiglottit 5 Främmande kropp 6 Cirkulation 7 Hjärtstopp 7 Central bröstsmärta

Läs mer

Symtomlindring vid döendetd

Symtomlindring vid döendetd Symtomlindring vid döendetd Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Brytpunkter i livets slutskede Brytpunkter i livets slutskede Allt längre perioder av uttalad trötthet/slöhet Sängbunden

Läs mer

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK Svensk barnsmärtförening The Keynote speakers: Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK www.svenskbarnsmartforening.se

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Lepheton Desentol AB Unimedic, oral lösning

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Lepheton Desentol AB Unimedic, oral lösning PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Lepheton Desentol AB Unimedic, oral lösning LÄKEMEDLETS NAMN Lepheton-Desentol AB Unimedic KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Etylmorfinhydroklorid 0,4 mg/ml, efedrinhydroklorid

Läs mer

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Lund den 8 augusti 2014,

Riktlinjerna får kopieras för icke kommersiellt bruk om källan är tydligt angiven. Lund den 8 augusti 2014, Dessa behandlingsriktlinjer är utarbetade för ambulanssjukvården i Region Skåne. Riktlinjerna är avsedda att följas av ambulansteamen och är skrivna med utgångspunkt från de förutsättningar och den kompetens

Läs mer

Vikt Uppladdningsdos Underhållsdos. 24 mg/ml

Vikt Uppladdningsdos Underhållsdos. 24 mg/ml Innehållsansvarig: Anders Winterfeldt ( andwi1 ) (Läkare/K6/Skaraborgs Sjukhus); Ulrika Parker ( ulrpa1 ) (Smärtenhet/IVA-Postop SkaS Skövde/K6/Skaraborgs Sjukhus) Granskad av: Nils Olof Olsson ( nilol

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdrutin Ambulanssjukvården 4 3 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Charlotta Nelsson Wolmer Edqvist & Petra Lundgren 2015-03-01

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015

Akut kardiologi. Christina Christersson 2015 Akut kardiologi Christina Christersson 2015 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl Heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi Bröstsmärta

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING

LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING LATHUND FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING VID AKUTA TILLSTÅND PÅ VÅRDCENTRAL VITALA FUNKTIONER...1 A-B-C-D-E INITIALT OMHÄNDERTAGANDE...2 A-HLR, VUXEN...3 A-HLR, BARN...4 ANAFYLAKTISK REAKTION, VUXEN...5 ANAFYLAKTISK

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat Bipacksedel: Information till användaren Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter Bisoprololfumarat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (16)

SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11 sid 1 (16) Akut buk & Obstetrik B01 Buksmärta B02 Förlossning B03 Graviditetskomplikation B04 Illamående/Kräkning B05 Mag-tarm blödning B06 Stensmärta B99 Buk/Obstetrik övrigt SLAS behandlingsriktlinjer 2011-02-11

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel)

Bilaga C. (ändring av nationellt godkända läkemedel) Bilaga C (ändring av nationellt godkända läkemedel) BILAGA I VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR GODKÄNNANDE(N) FÖR FÖRSÄLJNING Vetenskapliga slutsatser Med hänsyn till PRAC:s

Läs mer