Preparathandboken för. Ambulanssjukvården. NU-sjukvården. Revision nr: 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preparathandboken för. Ambulanssjukvården. NU-sjukvården. Revision nr: 3"

Transkript

1 för Ambulanssjukvården NU-sjukvården 2013 Revision nr: 3

2

3 Sida: 1 Kapitel 12 Preparathandbok Adrenalin 0,1 mg/ 2 Adrenalin 1 mg/ 4 Atropin 0,5 mg/ 6 Betapred Tabl 0,5 mg 7 Betapred inj 4 mg/ 7 Bricanyl 0,5 mg/ 8 Brilique 90 mg 9 Brännskadeförband 10 Combivent 2,5 11 Cordarone 50 mg/ 12 Cyanokit 2 x 2,5 g, 1 x 5 g 13 Diazepam Klysma 5 mg 14 Ea 16 Fentanyl 50 mikrogram/ 17 Flumazenil 0,1 mg/ 18 Furix 10 mg/ 19 Glucos 300 mg/ 21 Ketalar 10 mg/ 22 Kolsuspension 150 mg/ (100 ) 24 Loratadin 10 mg 25 Midazolam 1 mg/ 26 Midazolam 5 mg/ 28 Morfin 10 mg/ 30 Nexodal 0,4 mg/ 32 Nitrolingual 0,4 mg/dos 34 Ondansetron 2 mg/ 36 Oxygen 37 Panodil 125 mg, 250 mg 38 Propofol 10 mg/ 39 Pulmicort 0,5 mg/ 40 Rapifen 0,5 mg/ 41 Ringer-Acetat 43 Seloken 1 mg/ 44 Stesolid Novum 5 mg/ 46 Tetracain 10 mg/ (1%) 48 Trombyl 160 mg 49 Venofundin 50 Ventoline 2 mg/ 51 Voltaren 25 mg/ 53 Voltaren 25 mg 54 Xylocain 10 mg/ 55 Doseringstabell barn 56

4 Sida: 2 ADRENALIN 0,1 mg/ Adrenalin Injektionsvätska 0,1 mg/ Beta- 1- receptoreffekt: Kan återupprätta elektrisk aktivitet vid asystoli. Ökar myokardiets kontraktilitet Sänker tröskeln inför defibrillering Beta 2 receptoreffekt Dilaterar bronker Alfa receptor effekt Perifer vasokonstriktion, höjer blodtrycket i aorta Hjärtstopp Anafylaxi Uttalad obstruktivitet Intravenös injektion, intraosseös injektion Dosering Vuxna: Hjärtstopp 10 (1 mg) i.v. var 4:e minut Anafylaktisk reaktion Vid progress och/eller chock: 0,1 mg/ 0,3-0,5 (0,03-0,05 mg) i.v. Astma (om inhalationer ej hjälper) 0,3 0,5 (0,03 0,05 mg) i.v. max 2,5 (0,25 mg) Barn Se nedan Adrenalin 0,1mg/ kg (0,01 mg/kg) iv 0,5 (0,05) 1,0 (0,1) 1,5 (0,15) 2,0 (0,2) 2,5 (0,25) 3,0 (0,3) 4,0 (0,4) 5,0 (0,5)

5 Sida: 3 ADRENALIN 0,1 mg/, forts Försiktighet: Interaktioner Överdosering Takykardi Inga kontraindikationer vid hjärtstopp Angina pectoris Obehandlad hypertyreos Huvudvärk, yrsel Takykardi, palpitationer Blodtrycksstegring Oro Tremor Blekhet, kallsvett Illamående, kräkning Vid samtidig behandling med icke-selektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi Tricykliska antidepressiva, kan orsaka utdragen kraftig blodtrycksstegring Symtom Blodtrycksstegring Ventrikulära arytmier Hjärtinsufficiens Lungödem

6 Sida: 4 ADRENALIN 1 mg/ Adrenalin Injektionsvätska 1 mg/ Beta- 1- receptoreffekt: Ökar myokardiets kontraktilitet Beta 2 receptoreffekt Dilaterar bronker Alfa receptor effekt Perifer vasokonstriktion Anafylaxi Epiglottit Astma hos barn Pseudokrupp hos barn Vid anafylaxi ges dosen s.c, i.m Vid epiglottit ges dosen som inhalation Vid astma och pseudokrupp hos barn som inhalation i första hand, i.m. i andra hand (i.v., se Adrenalin 0,1 mg/) Vuxna: 0,5 i.m. Upprepas v.b. Barn: se nedan. Upprepas v.b. Fyll upp kammaren med aktiv stubstans enligt tabellen nedan och späd sedan med NaCl till 2. Detta för att få en tillräcklig mängd vätska som skall distribueras till patenten. Enligt tabellen nedan så uppfyller intervallet kg redan denna mängd! Adrenalin 1mg/ inh Kg ,25 (0,25) 0,5 (0,5) 0,75 (0,75) 1,0 (1,0) 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) Kg Adrenalin 1mg/ im (0,01 mg/kg) 0,05 0,05) 0,1 (0,1) 0,15 (0,15) 0,2 (0,2) 0,25 (0,25) 0,3 (0,3) 0,4 (0,4) 0,5 (0,5) Kontra indikationer Försiktighet: Takykardi Inga kontraindikationer vid hjärtstopp Angina pectoris Obehandlad hypertyreos

7 Sida: 5 ADRENALIN 1 mg/, forts Interaktioner Överdosering Huvudvärk, yrsel Takykardi, palpitationer Blodtrycksstegring Oro Tremor Blekhet, kallsvett Illamående, kräkning Vid samtidig behandling med icke-selektiva betablockerare finns risk för uttalad hypertension och bradykardi Tricykliska antidepressiva, kan orsaka utdragen kraftig blodtrycksstegring Symtom Blodtrycksstegring Ventrikulära arytmier Hjärtinsufficiens Lungödem

8 Sida: 6 ATROPIN 0,5 mg/ Atropinsulfat Injektionsvätska 0,5 mg/ Hämmar vagus (parasympatisk) aktivitet på hjärtat vilket leder till ökad urladdning från sinusknutan och förbättrad överledning i AV-noden. Detta leder till en ökad hjärtfrekvens och hjärtminutvolym. Kramplösande på glatt muskulatur Sekretionshämmande på saliv, bronkialsekret och magsaft Symtomgivande bradykardi I första hand intravenös injektion I undantagsfall subkutant Symtomgivande bradykardi Vuxna: 1 intravenöst. Kan upprepas Barn: 0,01 mg/kg, se nedan: Atropin 0,5 mg/ kg ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 (0,01 mg/kg) (0,05) (0,1) (0,15) (0,2) (0,25) (0,3) (0,4) (0,5) Försiktighet: Inga kontraindikationer vid symtomgivande bradykardi eller hjärtstopp Prostataförstoring (tömningshinder) Hjärtsjukdom med takykardi Takykardi Muntorrhet Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser) Miktionsbesvär Ackommodationspares na är dosberoende

9 Sida: 7 BETAPRED tabl 0,5 mg inj 4mg/ Betametason Tabletter, injektionsvätska 0,5 mg resp 4 mg/ Inflammationshämmande, med biologisk aktivitet i vävnaderna >48 timmar Svår allergi Anafylaktisk reaktion Astma Pseudokrupp Tabletterna löses i vatten. I undantagsfall kan de tuggas innan nedsväljning Vuxna: 16 tabletter eller 2 (8 mg) i.v. Barn: se nedan: Kg Betapred 4 mg/ IV 1 4 Betapred 0,5 mg, PO st 8 - (4,0) Försiktighet: Interaktioner Överdosering Patienten kan ej svälja. Magsår Diabetes mellitus Hypertoni Hjärtinsufficiens Inga av klinisk betydelse vid behandling med vid enstaka doser Inga av klinisk betydelse Symtom: Även med massiva doser uppträder i allmänhet inga kliniska problem

10 Sida: 8 BRICANYL 0,5 mg/ Försiktighet Interaktioner Terbutalin Injektionsvätska 0,5 mg/ Terbutalin är en adrenerg beta-2-receptorstimulerare som genom selektiv stimulering av beta-2-receptorer ger bronkdilatation och uterusrelaxation. Terbutalin ökar nedsatt mukociliärt clearance vid obstruktiv lungsjukdom och underlättar därmed upptransporten av segt sekret. För symtoindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Prematurt värkarbete. I.v Efter kontakt med förlossningsläkaren kan inj Bricanyl 0,5 mg/, 0,5 ges för att minska värkarbetet Bricanyl injektionsvätska ska ej användas som tokolytikum till patienter med befintlig ischemisk hjärtsjukdom eller till patienter med signifikanta riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom. Försiktighet ska iakttas vid svårare hjärt-kärlsjukdom (såsom ischemisk hjärtsjukdom, takyarytmi eller svårare hjärtsvikt), okontrollerad hypertyreos och obehandlad hypokalemi samt vid behandling av patienter predisponerade för trångvinkelglaukom. Tremor Huvudvärk Takykardi Illamående Beta-receptorblockerare (inklusive ögondroppar), i synnerhet ickeselektiva, kan helt eller delvis upphäva effekten av beta-2- receptorstimulerare

11 Sida: 9 BRILIQUE 90 mg Försiktighet Interaktioner Ticagrelor Tablett 90 mg Trombocytaggregationshämmare Behandling inför PCI P.o. 2 tabletter (180 mg) efter att patient accepterats för PCI Känd överkänslighet mot preparatet Aktiv patologisk blödning Tidigare genomgången intrakraniell blödning Samtidig behandling med NSAID och Waran Känd blödningsbenägenhet (t ex kirurgi nyligen) Inga av betydelse prehospitalt Undvik samtidig behandling med NSAID och Waran Överdosering - Övrigt Kombineras med Heparinbehandling

12 Sida: 10 BRÄNNSKADEFÖRBAND Tea tree oil Vattenbaserad gel < 1% Transporterar bort överskottsvärme genom konvektion (värmeledning) vilket minskar värmespridning ner i vävnaderna samt ger smärtlindring Brännskada, ej kemisk Fukta kompresser med ljummet vatten Spritsa gelen på kompressen (som kaviar på smörgås!) Fixera/linda om med gasväv eller elastisk linda Täck ej med lufttätt material Notera applikationstidpunkt Vuxna: Max 10% av kroppsytan får täckas Barn: Får användas på barn från ett års ålder Max 5% av kroppsytan får täckas (1 handflata inkl fingrar = 1%) Försiktighet: Känd överkänslighet mot tea tree oil (ovanligt) Ofarligt att få gelen i näsa/mun, men undvik att få gel i ögonen Nedkylning om gelen appliceras på för stora områden

13 Sida: 11 COMBIVENT 2,5 Försiktighet Interaktioner Överdosering Ipratropiumbromid + salbutamol Inhalationsvätska Endosbehållare 2,5 (0,5 mg ipratropium, 2,5 mg salbutamol) Ipratropium: Bronkvidgande genom hämning av parasympatikus Salbutamol: Bronkvidgande genom selektiv β 2 -receptorstimulering Akut luftvägsobstruktion Inhalation Vuxna: Combivent 2,5. Kombineras med Salbutamol (Ventoline) 2,0 mg/, 2,5 (5 mg). Kan upprepas Överkänslighet mot ingående ämnen Takykardi Svår hjärt-kärlsjukdom Okontrollerad hypertyreos Hypokalemi Takykardi, palpitationer Huvudvärk Muntorrhet Tremor, yrsel Bronkospasm Klåda, hudutslag Minskad effekt vid samtidig behandling med Betablockerare Symtom p.g.a. överdosering av ipratropium, t.ex. muntorrhet, är i regel milda och övergående Symtom av överdosering orsakas av salbutamol Symtom: Tremor Takykardi, palpitationer, arytmier Bröstsmärtor Blodtrycksstegring eller -fall

14 Sida: 12 CORDARONE 50 mg/ Amiodaron Injektionsvätska 50 mg/ Förlänger refraktärtiden och sänker retbarheten Enligt A-HLR algoritm Intravenös outspädd eller intraosseös utspädd injektion Vuxen: A-HLR. Se behandlingsriktlinje. Barn: A-HLR. Se behandlingsriktlinje Cordarone 15 mg/ (5 mg/kg) OBS spädd! Kg ,7 3,3 5,0 6,7 8,3 10,0 13,3 (25) (49) (75) (100) (124) (150) (199) 16,7 (250) Inga i samband med A-HLR (undvik till gravid >23 veckor om mindre än 20 min till sjukhus) Hypotension Bradykardi AV-block Vid intraosseös tillförsel späds Cordarone 50 mg/ 150 mg späds med 7 Glucos 50 mg/ 300 mg späds med 14 Glucos 50 mg/

15 Sida: 13 CYANOKIT 2 x 2,5 g 1 x 5 g Hydroxykobalamin Torrsubstans till infusionslösning 2 typer av förpackningar 2x 2,5 g /1x 5g Hydroxykobalamin binder cyanidjoner som kan inhaleras vid brandgasexponering. Cyanidjonerna gör att cellerna övergår till anaerob metabolism med metabol acidos som följd. Obehandlad allvarlig cyanidförgiftning kan leda till döden inom några minuter. Medvetslöshet eller kraftigt påverkat medvetande efter rökgasexponering I.v. Flaska med 2,5 g blandas med 100 NaCl 0,9 % eller Ringer- Acetat. Flaska med 5 g blandas med 200 NaCl 0,9 % eller Ringer- Acetat Skaka ej blandningen! Vuxna: 5 g ges under 15 minuter. Barn: 70 mg/kg Kg Cyanokit 0,025 mg/ (70 mg/kg) 15 (350) 30 (700) 40 (1050) 55 (1400) 70 (1750) 80 (2100) 110 (2800) 140 (3500) - Försiktighet - Inga av betydelse, se övrigt nedan Övrigt Inga andra läkemedel får ges i samma PVK under pågående infusion. Tänk på samtidig kolmonoxidinhalation! Se D: 06 Intoxikationer.

16 Sida: 14 DIAZEPAM 5 mg Diazepam Klysma 5 mg Kramplösande Lugnande/sederande Ångestdämpande Muskelavslappande Pågående kramper Rektalt Vuxna: 10 mg, 2 klysma. Kan upprepas en gång. Barn: se nedan: Kan upprepas en gång. Klysma Stesolid 5 mg Kg st 1 (5,0) 2 (10,0) Försiktighet Interaktioner Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper Äldre Svår lever- eller njursjukdom Alkoholpåverkan Respiratorisk insufficiens Missbrukare Myastenia gravis Kraftigt nedsatt allmäntillstånd Yrsel, förvirring Amnesi Cirkulationssvikt Andningsdepression Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid kraftigt Vid samtidig behandling med morfin-analgetika ökar den andningsdepressiva effekten

17 Sida: 15 DIAZEPAM, fortsättning Överdosering Symtom: Agitation/aggressivitet, hallucinationer Muskelsvaghet Somnolens - medvetslöshet Blodtrycksfall Behandling: Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression. Vid behov kan effekten reverseras med hjälp av Flumazenil, se preparatblad för detta.

18 Sida: 16 EMLA Försiktighet Interaktioner Överdosering Lidocain/Prilocain Medicinskt plåster 1 plåster innehåller: 25 mg Lidocain + 25 mg Prilocain Lokalanestetikum Ytanestesi inför kanylstick/provtagning Ett plåster appliceras över perifer ven Vuxna samt barn över 10 kg: Max 2 plåster samtidigt Applikationstid 1 timme Barn under 10 kg 1 plåster, applikationstid max 1 timme Prematura barn Överkänslighet mot lokalanestetika (känd methemoglobinemi) Icke intakt hud Lokal blekhet, rodnad, ödem på applikationsstället Klåda Allergisk reaktion, anafylaktisk chock Methemoglobinemi Samtidig behandling med sulfapreparat Mycket osannolik vid normal användning Symtom: Kramper Andningsdepression Arytmier Blodtrycksfall

19 Sida: 17 FENTANYL 50 mikrogram/ Försiktighet Fentanyl Injektionsvätska 50 mikrogram/ Starkt smärtstillande. Effekt inom 2-5 minuter. Duration minuter Svår smärta och avsaknad av PVK (svårt eller olämpligt att etablera) Intranasalt via MAD Vuxna: - 1,5 mikrogram/kg (max 2 ) kroppsvikt fördelat i båda näsborrarna Barn: - 1,5 mikrogram/kg kroppsvikt fördelat i båda näsborrarna Kan upprepas med halva dosen tidigast efter 15 minuter Överkänslighet mot opioider Kraftigt näsblod Näsfraktur Gravida, framför allt under pågående förlossningsarbete Vid respiratorisk insuffiens Stark misstanke om stenutlöst smärta Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan Skalltrauma. Andningsdepression Medvetandesänkning Hypotension, övergående bradykardi Illamående/kräkning, klåda, smakar illa

20 Sida: 18 FLUMAZENIL 0,1 mg/ Flumazenil Injektionsvätska 0,1 mg/ Specifik antidot mot benzodiazepiner (bdz) Reservering av misstänkt bdz-effekt vid svikt i vitala funktioner Försiktighet Intravenöst Vuxna: Initialt 2 i.v. Vid otillräcklig effekt inom 60 sek kan ytterligare 1 ges till totalt 10 Barn: 0,005 mg/kg (t ex: vikt 10 kg = 0,05 mg = 0,5 ) Inga relevanta Patient med känd krampbenägenhet Oro/abstinenssymtom Kramper Interaktioner - Överdosering -

21 Sida: 19 FURIX 10 mg/ Försiktighet Interaktioner Furosemid Injektionsvätska 10 / Snabb dilation av venösa kapacitans kärl, som leder till sänkning av fyllnadstrycket i vänster kammare Kraftig diuretisk effekt efter cirka 10 minuter med en påföljande, vanligen svag, blodtryckssänkande effekt Patienter som sedan tidigare behandlas med loopdiuretika (Furix, Furosemid, Lasix, Impugan har ofta nedsatt effekt av en given dos Lungödem Grav, akut hjärtsvikt Långsam intravenös injektion. Vuxna 4, dosen kan upprepas till högst 8. Till patient som redan står på diuretika eller är känt njurinsufficient ges dubbel dos. Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mmhg) Hypovolemi Leverkoma Hypokalemi Cirkulationssvikt Graviditet Prostataförstoring (tömningshinder) Akut hjärtinfarkt Hypovolemi Elektrolytstörningar (främst hypokalemi, hyponatremi, hypokalcemi) Illamående, kräkning Urinretention NSAID-preparat och ACE-hämmare kan minska den diuretiska effekten av furosemid.

22 Sida: 20 FURIX, fortsättning Överdosering Symtom: Polyuri, törst och dehydrering Hypovolemi, blodtrycksfall Takykardi, arytmier Förvirring, yrsel, ev. koma Muskulär svaghet. parastesier Behandling: Rehydrering, i första hand med infusion Ringer-acetat

23 Sida: 21 GLUCOS 300 mg/ Hyperton glukoslösning Injektionsvätska 300 mg/ Kraftigt blodsockerhöjande Hypoglykemi: P-glukos < 3,0 mmol/l eller stark misstanke på att patientens symtom beror på för patienten väl lågt P-glukos Långsam intravenös injektion i väl kontrollerad venväg Vuxen: 30 i.v. Om pat inte vaknar upp ges upprepade 10 doser av Glukos 300 mg/ upp till ytterligare 30. Om P-Glucos efter detta är < 3,0 mmol/l kan ytterligare 20 Glukos ges. Barn: 1 /kg, avbryt när barnet vaknar Glukos 300 mg/ kg (0,3 g/kg ) iv (g) 5 (1,5) 10 (3,0) 15 (4,5) 20 (6,0) 25 (7,5) 30 (9,0) 30 (9,0) 30 (9,0) Inga Interaktioner Överdosering Tromboflebit vid injektion i tunna, perifera kärl Vävnadsnekros vid extravasal injektion Insulin motverkar effekt av glukagon Minskad eller motsatt effekt vid samtidig behandling med Confortid, Indomee (indometacin) Effekten av Waran (wafarin) kan förstärkas Symtom: Snabbt övergående hyperglykemi

24 Sida: 22 KETALAR 10 mg/ Ketamin Injektionsvätska 10 mg/ Analgetisk effekt i lågdos inom 1-2 minuter vid intravenös injektion, som kvarstår 5-15 min Hypnotisk effekt i högdos Stimulerar andning och är bronkdilaterande Kan öka blodtryck och hjärtminutvolym Normalt påverkas inte på reflexerna i farynx/larynx och muskeltonus förblir vanligen normal eller något ökad Svår smärta vid trauma Anestesi I första hand intravenös injektion I undantagsfall intramuskulärt 10 mg/. För att mildra biverkningar av Ketalar kan inj Stesolid Novum eller inj Midazolam Vuxna: 1-2 i.v kan upprepas med några minuters mellanrum tills effekt nås. Eftersträva smärtlindrad men ej medvetslös patient. Barn: Startdos 0,2 mg/kg. Upprepningsdos 0,1 mg/kg. Maxdos 0,5 mg/kg, se nedan: Dosering barn: Kg Ketalar 10 mg/ (0,2 mg/kg) Startdos Ketalar 10 mg/ (0,1 mg/kg) Upprepn.dos Ketalar 10 mg/ (0,5 mg/kg) Maxdos ,2 (2,0) 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,75 (7,5) 0,4 (4,0) 0,2 (2,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 0,25 (2,5) 1,25 (12,5) 0,6 (6,0) 0,3 (3,0) 1,5 (15,0) 0,8 (8,0) 0,4 (4,0) 2,0 (20,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 2,5 (25,0)

25 Sida: 23 KETALAR, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Patienter hos vilka en höjning av blodtrycket utgör en allvarlig risk Eklampsi och pre-eklampsi Hjärtinkompensation och obehandlad hypertoni. Sjukdom i CNS med risk för intrakraniell tryckstegring Akut eller kronisk alkoholförgiftning Övergående takykardi och blodtryckshöjning Höjd syrgaskonsumtion Toniska och kloniska rörelser, ibland liknande konvulsiva kramper (på grund av ökad muskeltonus) Ökad slemsekretion Stesolid och Midazolam förstärker effekten av Ketalar Förstärkt effekt vid kombination med opioid och/eller lustgas (Medimix ) Symtom: Övergående respiratorisk depression Förstärkta effekter av ovan angivna biverkningar Blodtrycksstegring upp till 20% över utgångsvärdet Intrakraniell tryckstegring Mardrömmar Behandling: Symtomatisk behandling, omedelbart andningsunderstöd

26 Sida: 24 KOLSUSPENSION 150 mg/ 100 Försiktighet: Interaktioner Överdosering Medicinskt kol Suspension 150mg/ Absorberar läkemedel och andra kemiska substanser Akuta förgiftningar Per os Vuxna: 25 g. (cirka 1 ½ flaska) Barn mellan kg: 12,5 g (cirka ¾ flaska) Medvetandepåverkan eller risk för sådan Barn <15 kg Förgiftning med syra, lut eller petroleumprodukter Planerad antidot-tillförsel per os Illamående, risk för kräkning Förstoppning Inga av betydelse Uppgift saknas

27 Sida: 25 LORATADIN 10 mg Preparatnamn: Försiktighet Interaktioner Överdosering Loratadin, Clarityn, Versal Tablett, munlöslig 10 mg Antihistamin Allergisk reaktion Po, får smälta i munnen Patienter från 2 år med en kroppsvikt över 30 kg, 1 tablett Känd överkänslighet mot preparatet Grav leversvikt Dåsighet och huvudvärk Ingen relevans prehospitalt Symtomatisk behandling

28 Sida: 26 MIDAZOLAM 1 mg/ Midazolam Injektionsvätska 1 mg/ Uttalad sedativ, anxiolytisk och hypnotisk effekt. Muskelrelaxerande, antikonvulsiv effekt Ger antegrad amnesi För att mildra biverkningar av Ketalar Kramplösande Intravenöst, långsamt Kan även ges intramuskulärt eller nasalt Vuxen: 1 (1 mg) Kan upprepas Barn: se nedan Midazolam 1mg/ kg ,05 mg/kg - - 0,5 (0,5) 0,75 (0,75) 1,0 (1,0) 1,25 (1,25) 1,5 (1,5) 2,0 (2,0) 2,5 (2,5) Försiktighet Observera Interaktioner Andningsdepression Drogpåverkan Nedsatt allmäntillstånd Myastenia gravis Assisterad andning måste kunna ges. Midazolam förstärker effekten av centralt verkande analgetika, sedativa, antidepressiva och neuroleptika. Illamående Apné Blodtrycksfall Pulsökning Kramper Agitation, depressivitet Se Observera

29 Sida: 27 MIDAZOLAM 1 mg/, fortsättning Överdosering Symtom: Från somnolens till koma Från andningsdepression till apné Blodtrycksfall Illamående Behandling: Symtomatisk Antidot: Flumazenil, se detta preparat i handboken

30 Sida: 28 MIDAZOLAM 5 mg/ Midazolam Injektionsvätska 5 mg/ Sedativ, anxiolytisk och hypnotisk effekt Muskelrelaxerande och antikonvulsiv effekt Pågående generella kramper Akut oro och ångesttillstånd hos vuxna I kombination med opioider för att optimera den analgetiska effekten Intranasalt via MAD Kramper: Vuxna: 2 fördelat i näsborrarna Barn: 0,2 mg/kg fördelat i näsborrarna Kan upprepas med halva dosen efter 5 minuter. Om fortsatta kramper-övergå till intranevös/intraosseös administration. Akut oro och ångesttillstånd och potentiering av analgetika: 0,05 (-0,1)mg/kg fördelat i båda näsborrarna Midazolam 5 mg/ kg ,2 mg/kg i.n. Kramper 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 0,05 (-0,1) mg/kg i.n. Sedering - - 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2-0,4 0,3-0,6 0,4-0,8 0,5-1

31 Sida: 29 MIDAZOLAM 5 mg/, fortsättning Försiktighet Observera Interaktioner Andningsdepression Drogpåverkan Nedsatt allmäntillstånd Myastenia gravis Assisterad andning måste kunna ges. Midazolam förstärker effekten av centralt verkande analgetika, sedativa, antidepressiva och neuroleptika. Illamående Apné Blodtrycksfall Pulsökning Kramper Agitation, depressivitet Se Observera Överdosering Symtom: Från somnolens till koma Från andningsdepression till apné Blodtrycksfall Illamående Behandling: Symtomatisk Antidot: Flumazenil, se detta preparat i preparathandboken

32 Sida: 30 MORFIN 10 mg/ Spädning Morfin Injektionsvätska 10 mg/ Kraftig analgetisk effekt inom 10 minuter, vid intravenös administrering, som varar 4 5 timmar Sänker myokardiets syrekonsumtion Vasodilatation, minskar påfrestningen på lungorna vid lungödem genom perifer vasodilatation Lokalt antiinflammatorisk verkan Lätt ångestdämpande Svår smärta, vid hjärtinfarkt, angina pectoris, brännskador, frakturer och andra svåra smärttillstånd Lungödem, på grund av hjärtsvikt (endast på särskild ordination) Långsam intravenös injektion I undantagsfall intramuskulärt 1 spädes med 9 NaCl 9 mg/ till 1 mg/ Vuxen: 1,0-2,5 (1,0 2,5 mg) i.v. i upprepade doser till önskad effekt. Prehospitalt bör dosen ej överstiga 20 (20 mg). Barn: Börja med 0,05 mg/kg, upprepa denna dos efter 5-10 minuter om otillräcklig effekt. Vid behov ge ytterligare 0,025 mg/kg i taget tills totalt 0,2 mg/kg. Morfin 1 mg/ iv Obs spädning! (0,05 mg/kg) Startdos (0,025 mg/kg) Upprepningsdos (0,2 mg/) Maxdos Kg ,25 (0,25 0,125 (0,12) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 0,25 (0,25) 2,0 (2,0) 0,75 (0,75) 0,35 (0,35) 3,0 (3,0) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 4,0 (4,0) 1,25 (1,25) 0,6 (0,6) 5,0 (5,0) 1,5 (1,59 0,7 (0,7) 6,0 (6,0) 2,0 (2,0) 1,0 (1,0) 8,0 (8,0) 2,5 (2,5) 1,25 (1,25) 10,0 (10,0)

33 Sida: 31 MORFIN, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Andningsdepression Signifikant hypotension Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan Misstänkt hypovolemi. Odiagnostiserade buksmärtor. Bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom. Skallskada med intrakraniell tryckstegring. Thoraxskador Äldre patienter Narkomani Omedelbart förestående förlossning Andningsdepression Bradykardi, behandlas med atropin. Blodtrycksfall, framför allt vid hypovolemi Bronkkonstriktion Illamående, kräkningar Yrsel Urinretention Klåda Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas samt andra läkemedel med sederande effekt. Symtom: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos Uttalad andningsdepression Miotiska pupiller, muntorrhet Blek, fuktig hud Behandling: Se Nexodal

34 Sida: 32 NEXODAL 0,4 mg/ Spädning Naloxonhydroklorid Injektionsvätska 0,4 mg/ Specifik antidot (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider) Nexodal motverkar snabbt agonisters och partiella agonisters effekter, inklusive de analgetiska Effekten kommer vanligen inom 2 minuter efter intravenös injektion, efter intramuskulär eller subkutan injektion något senare Effektdurationen är beroende av dosen och administrationssättet Överdosering, särskilt med andningsdepression, orsakad av samtliga analgetika av morfintyp (opioider) Långsam intravenös injektion Kan administreras intramuskulärt eller subkutant, men effekten sätter då in långsammare Till barn: 1 spädes med 9 NaCl, 9 mg/ till 0,04 mg/ Opioidöverdos, känd eller misstänkt; Vuxen: 0,5 som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant) kan dosen upprepas till effekt. Barn: 0,01 mg/kg som intravenös injektion (ev. intramuskulärt eller subkutant). Kan upprepas till effekt. Nexodal 0,04 mg/ Obs! Spädning! (0,01 mg/kg) Kg (0,05) 2,5 (0,1) 3,5 (0,14) 5 (0,2) 6 (0,24) 7,5 (0,3) 10 (0,4) 12,5 (0,5)

35 Sida: 33 NEXODAL, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering Överkänslighet mot Nexodal Nexodal är inte effektivt mot andningsdepression orsakad av andra medel än opioider Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare av opioider Illamående, kräkningar, svettningar Lungödem Takykardi, tremor Återkommande andningsdepression på grund av att Nexodal har kortare halveringstid än de flesta opioider Inga som hindrar behandling Agonist ett fysiologiskt aktivt ämne som kan ge ett biologiskt svar genom att bindas till en receptor och själv åstadkomma en biologisk effekt. Partiell agonist Antagonist en agonist som ej ger maximal effekt trots dosökning. ett ämne som kan binda sig till en receptor, men i sig ej har någon biologisk effekt.

36 Sida: 34 NITROLINGUAL 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat Spraylösning 0,4 mg/dos Lågdos vendilatation och minskat venöst återflöde = minskad preload Högdos arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd = minskad afterload Snabb verkan (inom 1-2 min) med effekt minuter Försiktighet Anfallskupering vid angina pectoris Överväg vid lungödem Sprayas på munslemhinnan, helst under eller på tungan utan inandning 1 2 spraydoser, kan upprepas 3 gånger beroende på det kliniska svaret. Helst skall patienten sitta eller ligga. Risk för ortostatisk reaktion. Akut cirkulationssvikt Allvarlig hypotension (systoliskt blodtryck <100 mmhg) Medicinering med Viagra eller liknande preparat Kardiogen chock Pulmonell hypertension Perikardiell tamponad Hypotension (inkl. ortostatisk hypotension) Cerebrovaskulär sjukdom Förhöjt intrakraniellt tryck Akut hjärtinfarkt Aortastenos, mitralisstenos Annan hjärtmuskelsjukdom Hypoxi Huvudvärk, yrsel Hypotension Ökad hjärtfrekvens Flush Illamående Svimning

37 Sida: 35 NITROLINGUAL, fortsättning Interaktioner Överdosering Viagra eller liknande preparat - samtidig behandling kan leda till kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cirkulationsstörning Symtom: Se biverkningar Behandling: Symtomatisk

38 Sida: 36 ONDANSETRON 2 mg/ Odansetron, Zofran Injektionsvätska 2 mg/ 5-HT 3 -antagonist Illamående och kräkningar Långsam intravenöst Vuxen: 2,0 som intravenös injektion Barn > 6 mån: 0,1 mg/kg som intravenös injektion, max 4 mg Odansetron inj 2 mg/ kg ,1 mg/kg iv - 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,0 Huvudvärk, värmekänsla, lokala reaktioner på injektionsstället : - Försiktighet: Inga vid prehospitalt bruk Överdosering: Symtomatisk behandling

39 Sida: 37 OXYGEN Oxygen (O 2 ) Medicinsk gas 100 % Försiktighet Interaktioner Höjning av PO 2 i blod Hypoxi Andra tillstånd med risk för organischemi ex: - angina pektoris, misstänkt hjärtinfarkt - stroke - trauma, oavsett orsak och skador - misstänkt sepsis Inhalation via syrgasmask, grimma, mask/blåsa eller utrustning för inhalationsbehandling Doseras efter behov och saturation Riktvärden vid användning av olika hjälpmedel: Grimma 1-4 liter % Traumamask liter % Pocketmask 10 liter 50 % Mask/blåsa > 15 liter 100 % (Med reservoar) Inga Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Arbete i omgivning med risk för brand eller självantändning (olja, fett) Koldioxidnarkos Lungödem Andningsdepression, andningsstopp (vid uttalad kronisk obstruktiv lungsjukdom) Inga Överdosering Symtom: Andningsdepression (koldioxidnarkos) Behandling: Vid KOL: Uppmana patienten att hyperventilera och vid behov assistera andningen. Minska syrgasen till ett minimum eller avbryt tillförseln.

40 Sida: 38 PANODIL 125 mg, 250 mg Paracetamol Tablett, Suppositorier 125 mg, 250 mg Febernedsättande (antagonist) mot substanser med morfinliknande verkan (opioider) Smärtstillande Hög feber hos barn Tillägg till annan smärtbehandling hos vuxen och barn Oralt, rektalt Vuxen: 1 g Barn: mg/kg Panodil, tabl/supp kg mg/kg mg Försiktighet Interaktioner Överkänslighet mot paracetamol Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol Allergisk reaktion (sällsynt) Exantem, urtikaria (sällsynt) Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård Överdosering Symtom: Buksmärtor, illamående, kräkningar Behandling: Ventrikeltömning, medicinskt kol På sjukhus behandling med acetylcysteininfusion Övrigt Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha väldigt skör rektalslemhinna. Hör med föräldrarna om det är ok att ge stolpiller.

41 Sida: 39 PROPOFOL 10 mg/ Propolipid Injektionsvätska 10 mg/ Anestesimedel Sedering Kramper Anestesi Intravenös injektion Sedering: 1 2 (10-20 mg), kan upprepas till effekt Kramper: 1-5 (10-50 mg), kan upprepas vb Intubation: ca 2 mg/kg Inga relevanta Försiktighet - Observera Får endast ges av anestesisjuksköterska med personlig delegering. Intubation med hjälp av läkemedel får endast utföras i nödläge, då denna procedur i högsta grad är riskfylld. Överväg andra alternativ först. Hypotension Apné Interaktioner -

42 Sida: 40 PULMICORT 0,5 mg/ Budesonid Inhalationsvätska 0,5 mg/ Lokal antiinflammatorisk effekt i lungan Inhalation av retande gaser Inhalation via nebulisatormask Inhalation Vuxen: 2 (1 mg) i kombination med Ventoline 2 mg/, 2,5. Därefter ges ytterligare 6 (3 mg) Pulmicort Barn: Se nedan Kg Pulmicort, 0,5 mg/ inh.vätska + Ventoline 2 mg/ , , , ,5 Inga relevanta Försiktighet - Inga relevanta Interaktioner -

43 Sida: 41 RAPIFEN 0,5 mg/ Alfentanil Injektionsvätska 0,5/ Potent analgetikum med snabbt insättande effekt och kort duration Svår smärta, speciellt vid smärtsamma procedurer Långsam intravenös injektion Vuxen: 0,5 1,0 (0,25 0,5 mg) i.v. i upprepade doser till önskad effekt Barn: 0,005 mg/kg, kan upprepas till önskad effekt: Rapifen 0,5 mg/ (0,005 mg/kg) kg ,075 (0,15) 0,1 (0,2) 0,125 (0,25) 0,15 (0,3) 0,2 (0,4) 0,25 (0,5) Försiktighet Interaktioner Se Försiktighet Misstänkt hypovolemi Andningsdepression Äldre patienter Medvetandesänkning Andningsdepression Hypotension, spec vid hypovolemi Bradykardi Muskelrigiditet Illamående och kräkning Dåsighet, yrsel Effekten förstärks vid samtidig administrering av lustgas, samt andra läkemedel med sederande effekt

44 Sida: 42 RAPIFEN, fortsättning Överdosering Symtom: Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation, hallucinos Uttalad andningsdepression Miotiska pupiller, muntorrhet Blek, fuktig hud Behandling: Se Nexodal Övrigt Rapifen får endast användas av anestesisjuksköterska med personlig delegering

45 Sida: 43 RINGER-ACETAT Hydreringslösning Infusionsvätska Fysiologiskt balanserad elektrolytlösning med en sammansättning som ungefär motsvarar plasma och extracellulärvätska Rehydrering av hypovolem patient Förebygger acidos då acetatinnehållet metaboliseras till bikarbonat Hypovolemi Brännskada Intoxikation Intravenös injektion Vuxna: Doseras individuellt beroende på kliniskt tillstånd och ålder, upp till 2000 Doseras försiktigt till patient med okontrollerad blödning och systoliskt blodtryck >80 mmhg (skallskada >100 mmhg) Barn: initialt 20 /kg. Kan upprepas 2 gånger, se nedan: Ringer-Acetat Kg (20 /kg) Försiktighet Överdosering Inga Allvarlig hjärtsvikt Ödem Traumapatient med okontrollerad blödning Skallskada Inga av klinisk betydelse Symtom: Ökad blödning hos traumapatient Cirkulationspåverkan, ödem

46 Sida: 44 SELOKEN 1 mg/ Metoprolol Injektionsvätska 1 mg/ Selektiv β 1 -receptorblockerare Minskar myokardiets syrebehov genom en negativ inotrop och kronotrop effekt Supraventrikulär takykardi inklusive snabbt förmaksflimmer/fladder med frekvens >150 slag/min och samtidig bröstsmärta och/eller andnöd Långsam intravenöst Doseras enligt läkarordination. Injiceras långsamt. Hypotension systoliskt blodtryck <100 mmhg Hjärtfrekvens <100 slag/minut Manifest hjärtsvikt. Perifer hypoperfusion. AV-block II-III Astma, KOL (relativa kontraindikationer) Försiktighet Behandling med digitalispreparat (Lanacrist ) Behandling med verapamilpreparat (Verapamil, Isoptin ) Interaktioner Blodtrycksfall Bradykardi Huvudvärk, yrsel Bronkospasm hos patienter med astma Avbryt pågående behandling om patientens dyspné eller kallsvettighet förvärras Inga av klinisk betydelse vid behandling inom ambulanssjukvården

47 Sida: 45 SELOKEN, fortsättning Överdosering Symtom: Bradykardi, AV-block Blodtrycksfall Hjärtinkompensation Kardiogen chock asystoli Behandling: Blodtrycksfall <85 mm Hg i kombination med puls under 45 slag/minut: ge Atropin 0,5 mg/, 2 (1,0 mg) i.v. Om ingen effekt ge Adrenalin 0,1 mg/, 1 (0,1 mg) i.v. Kan upprepas. Bronkospasm/astmaanfall: Se Astma/KOL (kap B: 01)

48 Sida: 46 STESOLID 5 mg/ Diazepam Injektionsvätska 5 mg/ Kramplösande Lugnande/sederande Ångestdämpande Muskelavslappande Pågående kramper Akuta ångest- och orostillstånd Kombinationsbehandling med Ketalar Intravenös injektion Kramper: Vuxna: Kramper: 2 (10 mg), kan upprepas till max. 6 (30 mg) Sedering eller i kombination med Ketalar: 0,5 (2,5 mg) i.v. Kan upprepas en gång Barn: Kramper: 0,2 mg/kg. Kan upprepas max 2 gånger. Sedering eller i kombination med Ketalar: 0,1 mg/kg, se nedan: Stesolid Novum 5 mg/ Kg Kramper 0,2 mg/kg iv 0,2 (1,0) 0,4 (2,0) 0,6 (3,0) 0,8 (4,0) 1,0 (5,0) 1,2 (6,0) 1,6 (8,0) 2,0 (10,0) Sedering 0,1 mg/kg iv - - 0,2 (1,0) 0,3 (1,5) 0,4 (2,0) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) 0,5 (2,5) Försiktighet Inga kliniskt relevanta vid pågående kramper Sömnapnésyndrom Äldre Svår lever- eller njursjukdom Alkoholpåverkan Respiratorisk insufficiens Missbrukare Myastenia gravis Kraftigt nedsatt allmäntillstånd

49 Sida: 47 STESOLID 5 mg/, fortsättning Interaktioner Överdosering Yrsel, förvirring Smärta på injektionsstället Amnesi Cirkulationssvikt Andningsdepression Alkoholpåverkan kan förstärka effekten av Stesolid Novum kraftigt Vid samtidig behandling med morfin-analgetika ökar den andningsdepressiva effekten Symtom: Agitation/aggressivitet, hallucinationer Muskelsvaghet Somnolens - medvetslöshet Blodtrycksfall Behandling: Symtomatisk behandling vid ev. blodtrycksfall och/eller andningsdepression. Vid behov kan effekten reverseras med hjälp av Flumazenil, se preparatblad för detta.

50 Sida: 48 TETRAKAIN 10 mg/ (1%) Tetrakainhydroklorid Ögondroppar 10 mg/ (1 %) Försiktighet Interaktioner Överdosering Lokalt smärtstillande Svåra ögonsmärtor vid trauma Droppas i ögat 1-2 droppar i skadat öga Överkänslighet Får ej ersätta nödvändig ögonspolning Övergående lokal irritation/sveda Hornhinneskada vid upprepad användning Allergiska reaktioner (sällsynt) Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård Uppgifter saknas

51 Sida: 49 TROMBYL 160 mg Försiktighet Interaktioner Överdosering Acetylsalicylsyra Tablett 160 mg Hämmar trombocytaggregationen Smärtstillande Centrala bröstsmärtor med misstanke på akut hjärtinfarkt om patienten tål ASA Peroralt 2 tabletter, oavsett om patienten har tagit sin ordinarie dos Allvarliga allergiska symtom, anafylaxi, eller generell urticaria vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat Astmasymtom, vid tidigare intag av acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm Känd blödarsjuka Lever- och njurskador Graviditet: kan påverka trombocytfunktionen hos fostret Magsmärtor, halsbränna Illamående Ökad blödningsbenägenhet Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma) Samtidig behandling med Waran ger ökad risk för blödningar, men är ingen kontraindikation Symtom: Yrsel, öronsusningar Oro, hallucinos, tremor Hyperventilation, kramper Svettningar Buksmärtor, illamående, kräkningar

52 Sida: 50 VENOFUNDIN Försiktighet Hydroxietylstärkelse Infusionsvätska 60 mg/ Plasmaersättningsmedel Behandling av hypovolemi som alternativ till Ringer-acetat Intravenös injektion Vuxen: Till klinisk effekt nås, max 50 /kg Barn: Till klinisk effekt nås, initialt cirka 10 /kg Inga kliniskt relevanta prehospitalt Vid hjärtsvikt, med risk för övervätskning

53 Sida: 51 VENTOLINE 2 mg/ Salbutamol Inhalationsvätska 2 mg/ (endosbehållare 2,5 = 5 mg) Selektiv β 2 -receptorstimulerare Dilaterar bronker Effekt inom ett par minuter efter inhalation, max. efter minuter och kvarstår som regel minst 4 timmar Akut luftvägsobstruktion Inhalation via nebulisator Vid inhalation via nebulisatormask kan delar av dosen passera ut i omgivningen och ej komma patienten till del Vuxna: 2,5 (5 mg), i kombination med Combivent. Kan upprepas en gång Barn: Inh. Ventoline 2 mg/ (0,15 mg/kg). Kan upprepas 1 gång. (Barn <1 år svarar ofta dåligt på inhalations-behandling). Fyll upp kammaren med aktiv substans enligt tabellen nedan och späd sedan med NaCl till 3. Detta för att få en tillräcklig mängd vätska som skall distribueras till patenten. Enligt tabellen nedan så uppfyller 50 kg redan denna mängd! Ventoline 2 mg/ Kg (0,15 mg/kg) inh 0,4 (0,8) 0,75 (1,5) 1,0 (2,0) 1,5 (3,0) 2,0 (4,0) 2,25 (4,5) 3,0 (6,0) 4,0 (8,0)

54 Sida: 52 VENTOLINE 2 mg/, fortsättning Försiktighet Interaktioner Överdosering - Överkänslighet mot salbutamol Svår hjärt-kärlsjukdom Okontrollerad hypertyreos Hypokalemi Takykardi, palpitationer Tremor, yrsel Huvudvärk Bronkospasm Klåda, hudutslag Symtom: Huvudvärk, illamående, kräkning Irritabilitet, upprymdhet, somnolens Motorisk oro, tremor, ev. kramper Takykardi, palpitationer, arytmier Blodtrycksstegring eller -fall Hyperglykemi

55 Sida: 53 VOLTAREN 25mg/ Försiktighet Interaktioner Överdosering Diklofenak Injektionsvätska 25 mg/ Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID) Akuta stensmärtor, vid känd stensjukdom Djup intramuskulär injektion Vuxna: 3 (75 mg) Ulcus ventrikuli/duodeni Svår hjärtsvikt Njursjukdom Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning Inflammatorisk tarmsjukdom Nedsatt leverfunktion Astma Cirkulatorisk påverkan (hypotension) Huvudvärk, yrsel Illamående, kräkning, buksmärta Bronkospasm Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension Undvik samtidig behandling med ASA och Waran Symtom: Illamående, kräkning, buksmärtor Yrsel, somnolens Oro, hallucinationer

56 Sida: 54 VOLTAREN 25 mg Voltaren 25 mg, supp Försiktighet Interaktioner Överdosering Övrigt Diklofenak Suppositorier 25 mg Antiinflammatorisk, analgetisk och febernedsättande effekt (NSAID) Komplettering till annan smärtbehandling hos barn Rektalt Se nedan: Kg st - - ½ (12,5) 1 (25,0) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 2 (50,0) Tarm- och magsår Svår hjärtsvikt Njursjukdom Överkänslighet mot ASA eller annat NSAID-preparat Koagulationsrubbning Inflammatorisk tarmsjukdom Nedsatt leverfunktion Astma Huvudvärk, yrsel Illamående, kräkning, buksmärta Bronkospasm Anafylaktiska reaktioner, ex hypotension Undvik samtidig behandling med ASA och Waran Symtom: Illamående, kräkning, buksmärta Yrsel, somnolens Oro, hallucinationer 2 (50,0) Behandling: Symtomatisk behandling Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha väldigt skör rektalslemhinna. Hör med föräldrarna om det är ok att ge stolpiller.

57 Sida: 55 XYLOCAIN 10 mg/ Lidocain Injektionsvätska 10 mg/ Lokalanestesi Lokal anestesi vid användande av EZ-IO på icke medvetslös patient Infiltreras i hud och/eller injiceras i IO-nål Vid behov (vaken patient): Vuxen + Barn: 1 2 infiltreras från hud ner till periost. Därefter: Vuxna: kan 2 4 (20-40 mg) ges. Barn: 0,5 mg/kg, max 4 (40 mg) injiceras i IO- nålen för att reducera smärta vid infusion/injektion Känd överkänslighet mot lidocain (tandläkarbedövning) Försiktighet - Kramper Hudrodnad Hypotension, bradykardi Allergisk reaktion

58 Sida: 56 Doseringstabell barn Preparat Adrenalin 0,1mg/ (0,01 mg/kg) iv Adrenalin 1mg/ im Adrenalin 1mg/ inh (späd till 2 med NaCl) Atropin 0,5 mg/ (0,01 mg/kg) Betapred 4 mg/ iv Betapred 0,5 mg, PO Cyanokit 0,025 mg/ (70 mg/kg) Cordarone 15 mg/ (5 mg/kg) OBS spädd! Kroppsvikt i kg ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 (0,05) (0,1) (0,15) (0,2) (0,25) (0,3) (0,4) (0,5) 0,05 (0,05) 0,25 (0,25) st 0,1 (0,05) 0,1 (0,1) 0,5 (0,5) 0,2 (0,1) (350) 1,7 (25) 30 (700) 3,3 (49) 0,15 (0,15) 0,75 (0,75) 0,3 (0,15) 8 (4,0) 40 (1050) 5,0 (75) 0,2 (0,2) 1,0 (1,0) 0,4 (0,2) 8 (4,0) 55 (1400) 6,7 (100) 0,25 (0,25) 1,25 (1,25) 0,5 (0,25) (4,0) 70 (1750) 8,3 (124) 0,3 (0,3) 1,5 (1,5) 0,6 (0,3) 8 (4,0) 80 (2100) 10,0 (150) 0,4 (0,4) 2,0 (2,0) 0,8 (0,4) 8 (4,0) 110 (2800) 13,3 (199) 0,5 (0,5) 2,0 (2,0) 1,0 (0,5) 8 (4,0) 140 (3500) 16,7 (250) EMLA - plåster st 1 2 Fentanyl 50 mikrogram/ in 1 (1,5 mikrogram/kg) Fördelat i bägge näsborrarna Glukos 300 mg/ (0,3 g/kg ) Ketalar 10mg/ Startdos (0,2 mg/kg) Ketalar 10mg/ Upprepningsdos (0,1 mg/kg) Ketalar 10mg/ Maxdos (0,5 mg/kg) (g) - 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 5 (1,5) (3,0) 0,2 (2,0) 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 15 (4,5) 0,3 (3,0) 0,15 (1,5) 0,75 (7,5) 20 (6,0) 0,4 (4,0) 0,2 (2,0) 1,0 (10,0) 25 (7,5) 0,5 (5,0) 0,25 (2,5) 1,25 (12,5) 30 (9,0) 0,6 (6,0) 0,3 (3,0) 1,5 (15,0) 30 (9,0) 0,8 (8,0) 0,4 (4,0) 2,0 (20,0) 30 (9,0) 1,0 (10,0) 0,5 (5,0) 2,5 (25,0) Kolsuspension 150mg/ g 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Loratadin 10 mg, PO Patienter från 2 år med en kroppsvikt över 30 kg, 1 tablett 1 In. = intranasal tillförsel

59 Preparat Lanexate Midazolam 1 mg/ 0,05 mg/kg Intranasalt Midazolam 5 mg/ Morfin 1 mg/ Startdos (0,05 mg/kg) Obs spädd! Morfin 1mg/ Upprepningsdos (0,025 mg/kg) Obs spädd! Morfin 1 mg/ Maxdos (0,2 mg/kg) Obs spädd! Nexodal 0,04 mg/ (0,01 mg/kg) Obs! Spädning! Panodil, tabl el. supp mg/kg Pulmicort, 0,5 mg/ inh.vätska + Ventoline 2 mg/ Rapifen 0,5 mg/ (0,005 mg/kg) Ringer-Acetat (20 /kg) Stesolid Novum 5 mg/ 0,2 mg/kg Stesolid Rektalt 5 mg Ventoline 2 mg/ (0,15 mg/kg) späd med NaCl till 3 Voltaren 25 mg supp (µg) Sida: 57 Kroppsvikt i kg ,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 (25) (50) (75) (100) (125) (150) (200) (250) - - 0,2 (1,0) 0,25 (0,25) 0,125 (0,12) 1,0 (1,0) 1 (0,05) 0,5 (0,5) 0,4 (2,0) 0,5 (0,5) 0,25 (0,25) 2,0 (2,0) 2,5 (0,1) 0,75 (0,75) 0,6 (3,0) 0,75 (0,75) 0,35 (0,35) 3,0 (3,0) 3,5 (0,14) 1,0 (1,0) 0,8 (4,0) 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 4,0 (4,0) 5 (0,2) 1,25 (1,25) 1,0 (5,0) 1,25 (1,25) 0,6 (0,6) 5,0 (5,0) 6 (0,24) 1,5 (1,5) 1,2 (6,0) 1,5 (1,5) 0,7 (0,7) 6,0 (6,0) 7,5 (0,3) 2,0 (2,0) 1,6 (8,0) 2,0 (2,0) 1,0 (1,0) 8,0 (8,0) 10 (0,4) 2,5 (2,5) 2,0 (10,0) 2,5 (2,5) 1,25 (1,25) 10,0 (10,0) 12,5 (0,5) mg ,075 (0,15) ,1 (0,2) 4 + 1,5 0,125 (0,25) 4 + 1,5 0,15 (0,3) 4 + 1,5 0,2 (0,4) 4 + 1,5 0,25 (0,5) st st 0,2 (1,0) 1 (5,0) 0,4 (0,8) - - 0,4 (2,0) 1 (5,0) 0,75 (1,5) ½ (12,5) 0,6 (3,0) 2 (10,0) 1,0 (2,0) 1 (25,0) 0,8 (4,0) 2 (10,0) 1,5 (3,0) 1 (25,0) 1,0 (5,0) 2 (10,0) 2,0 (4,0) 1 (25,0) 1,2 (6,0) 2 (10,0) 2,25 (4,5) 2 (50,0) 1,6 (8,0) 2 (10,0) 3,0 (6,0) 2 (50,0) 2,0 (10,0) 2 (10,0) 4,0 (8,0) 2 (50,0)

60 Kronologisk ordning på revisionsarbete av dessa behandlingsriktlinjer. Behandlingsriktlinjerna baserar sig på Västara Götanlands regional riktlinjer utarbetade av Per Örninge tillsammans med alla ambulansöverläkare i regionen. NU- sjukvårdens riktlinjer har utarbetats av följande personer i sammarbete med all personal inom ambulansorganisationen: Revision nr: Björn Lantz Karin Lindell Revision nr: Anders Johansson Björn Lantz Joakim Söderberg Krister Johansson Revision nr Anders Johansson Björn Lantz Joakim Söderberg

61 Regiontryckeriet 2013

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer 2013 Behandlingsriktlinjer - Allmänt Innehållsförteckning Rev nr: 1 Ersätter Utarbetad av: Godkänd av: Datum: Sida: 1 2013-01-14 Av: 243 Innehållsförteckning Sida A Allmänt 3 Förord

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner

Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt. Avsnitt 1 beskriver vårt generella patientarbete. De direktiv som anges gäller för alla patienter om inget annat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 KARDIOLOGI HJÄRTINFARKT Differentialdiagnos vid bröstsmärtor... 2 Akuta koronara syndrom (akut kranskärlssjukdom)...3 Akut ST-höjningsinfarkt...10 Akut högerkammarinfarkt...14

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje

Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje Behandlingsprogram för Capio S:t Görans sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Norrtälje sjukhus Södersjukhuset Södertälje sjukhus Visby lasarett 2012 Innnehållsförteckning Indikationer

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19

Akuta Hjärtan. Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Akuta Hjärtan Riktlinjer vid behandling av akuta hjärtan vid Kalix sjukhus intensivvårds avdelning VERSION 1 2012-12-19 Ansvarig för innehåll Överläkare Anestesi/Ambulans Dr. Einar Lantz och Medicinöverläkare

Läs mer

smärtbehandlingsenheten för barn

smärtbehandlingsenheten för barn RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS smärtbehandlingsenheten för barn Pediatrisk anestesi och intensivvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart

1.15.1 Överrapportering av patient från ambulanssjukvården 1.16.1 CPAP Användarinstruktion 1.16.2 Skapande av intraosseös infart INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 1.1.1 Prehospital undersökning o. behandling vuxen 1.1.2 Smärtbehandling allmänt 1.2.1 Medicinskt ansvar 1.3.1 Journalhantering 1.4.1 Fortsatt egenvård 1.4.2 Fortsatt egenvård

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 HEMATOLOGI 2 Anemi 2 Blödarsjuka - akut omhändertagande 3 Blödningsjukdomar 4 Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling 5 Disseminerad intravasal

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR 2 166B Stroke 2 167B Hjärninfarkt ischemisk stroke 2 168B Stroke - malign expansiv infarkt i a cerebri media 7 169B Stroke

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ELEKTROLYTRUBBNINGAR, SYRA-BAS OCH VÄTSKEBALANS 2 12B Hypercalcemi 2 13B Hyperkalemi 3 14B Hypernatremi 4 15B Hypocalcemi - akut 6 16B Hypokalemi 8 17B Hypomagnesemi

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

iakttaga, ifrågasätta, informera

iakttaga, ifrågasätta, informera upplaga 2 2003 iakttaga, ifrågasätta, informera praktisk handledning om läkemedel Läkemedelskommitténs utbildningsmaterial för vårdbiträden och undersköterskor/skötare i kommunernas hemtjänst/hemsjukvård.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Kodnummer Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Datum: Tid: SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Anvisning: Skriv ditt kodnummer på alla

Läs mer