Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2012"

Transkript

1 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln 2012 Projekt i Hörby och Eslövs kommun omfattande information och tillsyn vad avser märkning av kemiska produkter inom detaljhandeln. RAPPORT MILJÖKONTOREN I HÖRBY OCH ESLÖV 2012

2 Sid 2 Syfte Skydda konsumenterna genom att få bort produkter och/eller förpackningar med brister från butikshyllorna Sprida information om lagstiftning kring kemiska produkter och ansvarsförhållanden till personal i detaljhandeln Kontrollera och informera om kravet på egenkontroll Uppmuntra till dialog mellan butik, leverantör, importör och tillverkare av kemiska produkter Metod Projektet har genomförts parallellt av miljökontoren i Eslöv och Hörby. Vid två tillfällen genomfördes gemensamma inspektioner med inspektörer från Eslöv (Karl Andersson, David Bohgard) och Hörby (Malin Holmkvist, Frida Wahlund). Ett tillfälle i Eslöv och ett i Hörby. Efter inspektionerna diskuterades erfarenheter och bedömningsfrågor för att få en så bra samsyn som möjligt. En tillsynsvägledning, Detaljhandelstillsyn version 2, har tagits fram av Kemikalieinspektionen (KemI). I vägledningen beskrivs relevanta kontrollområden, hänvisas till aktuell lagstiftning och beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas vid brister. Både Eslöv och Hörby har haft stor nytta av vägledningen under hela projektets gång. Projektet påbörjades under våren 2012 och fortsatte under sommaren och hösten. Under hela projektet har det skett erfarenhetsutbyten och diskuterats bedömningsfrågor mellan samtliga inblandade inspektörer, miljöchefer och inte minst med KemI. Innan inspektionerna skickades ett informationsbrev ut till verksamhetsutövarna med information om projektet, vilka regelområden vi avsåg kontrollera efterlevnaden av samt tips på hur de kunde hitta mer information om regler och lagstiftning. Därefter har inspektionerna gjorts oanmälda, främst då tidsbokning är tidskrävande och ger onödig administration. I Eslöv var målet att samtliga butiker med försäljning av kemiska produkter skulle besökas. Brev skickades till 38 butiker och 36 besöktes. I Hörby skickades brev ut till 30 verksamheter och inspektioner har gjorts i 21 butiker varav en internetbutik genomförde miljökontoret i Hörby ett liknande projekt vars resultat har sammanställts i rapport Kontrollområden Om barnskyddande förslutning finns, och fungerar Om kännbar varningsmärkning finns Om märkningen är på svenska Rutiner kring säkerhetsdatablad Eventuell försäljning av särskilt farliga kemiska produkter Hur produkterna förvaras Fosfater i tvätt- och maskindiskmedel Vid egenimport anmälan till produktregistret hos Kemikalieinspektionen. VOC-märkning

3 Sid 3 Resultat Eslöv Brister har påträffats inom de flesta kontrollområden, och många har lett till någon form av krav på åtgärder. Nedan redogörs för antalet butiker där det förekommit brister inom respektive kontrollområde. Observera att det i en och samma butik kan ha förekommit flera brister: Brist Om barnskyddande förslutning finns och fungerar 1 Om kännbar varningsmärkning finns 4 Om märkningen är på svenska 5 Rutiner kring säkerhetsdatablad 0 Eventuell försäljning av särskilt farliga kemiska produkter Hur produkterna förvaras Fosfater i tvätt- och maskindiskmedel 3 Vid egenimport anmälan till produktregistret hos 2 Kemikalieinspektionen VOC-märkning 3 1 Antalet butiker med brister som lett till åtgärder 0 (brister finns men har inte mynnat ut i krav på åtgärder, endast information om säker förvaring) Av 36 besökta butiker, varav 2 inte fick något informationsbrev, har krav på åtgärder ställts på 14 stycken. Åtgärder Beroende på vilken brist som har konstaterats i samband med inspektionerna, har åtgärdsbehovet skilt sig åt. I de allra flesta fall medför en brist att produkterna/förpackningarna måste tas bort från butikshyllan, tills bristen har åtgärdats. I ett ärende har vi förelagt butiken om att upprätta rutiner för att trygga att yrkesprodukter inte säljs till privatpersoner. I ett ärende har vi beslutat om miljösanktionsavgift pga. brister gällande barnskyddande förslutning, enligt 7 kap 6 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. I fyra ärenden har vi beslutat om miljösanktionsavgift pga. brister gällande kännbar varningsmärkning, enligt 7 kap 7 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. I fem ärenden har vi beslutat om miljösanktionsavgift pga. brister gällande svensk märkning, enligt 7 kap 8 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

4 Sid 5 Resultat Hörby I tabellen nedan redogörs för de butiker som besökts samt vilka brister som påträffats i respektive verksamhet. Verksamhet Svensk märkning Kännbar varningsmärkning Barnskydd Otillåten försäljning Förvaring Fosfater i tvättmedel Bil-Månsson ByggMan Cobor Import Färg från förr Golden Gårdsservice Syd Hörby Lågprisaffär ICA Kvantum ICA Nära Ludvigsborg JA's Bil och Fritid Konsum Lina och Petras Lanthandel Netto Nik Telecom Nyhléns Färgtema PEMA-Gruppen Rosenqvist Maskin AB Shell Stig Kristianssons Bil AB (Mekonomen) Vickans Gott Årröds Traktor & Maskin AB TOTALT Åtgärder I två ärenden har föreläggande riktats mot verksamhet Saluförbud för bekämpningsmedel Förvaring av kemikalier I ett ärende har Miljönämnden beslutat om miljösanktionsavgift pga. avsaknad av kännbar varningsmärkning, enligt 7 kap 7 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. I fem ärenden har Miljönämnden beslutat om miljösanktionsavgift pga. brister gällande svensk märkning, enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt I ett ärende har Miljönämnden beslutat om miljösanktionsavgift pga. försäljning av ett bekämpningsmedel med saluförbud, enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt I fyra av ärenden har brister lett till åtalsanmälan.

5 Sid 5 Sammanställning När det gäller kemiska produkter har alla aktörer i distributionskedjan ett ansvar. Man ska ha kunskap om vilka regler som gäller för produkten, exempelvis hur den ska vara märkt, hur förpackningen ska vara utformad, vilka faror som är förknippade med produkten och hur den ska hanteras. Många brister som konstaterats i detaljhandeln under projektet, kan dock härledas till tillverkare och importörer, så kallade primärleverantörer, av produkterna. Miljönämnden (Hörby) och Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (Eslöv) har tillsynsansvar över slutanvändare och detaljhandeln. Tillsynen över primärleverantörer ansvarar KemI för. Därför har vi fortlöpande tipsat KemI om brister, som kan spåras till aktörer högre upp i distributionskedjan. Vi har rapporterat 13 tips till KemI under projektets gång. Återkoppling av tipsen visar att KemI har prioriterat 12 av dem, där KemI kommer att starta ett tillsynsärende gentemot primärleverantören. Bilderna nedan är tagna under projektet och visar några av de brister som påträffats.

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001

14:12. Redovisning av kemikalietillsynsprojekt. - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län. Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Redovisning av kemikalietillsynsprojekt 14:12 - Ett länsövergripande samarbetsprojekt i Södermanlands län Länsstyrelsens rapportserie nr 1-2001 Anette Gillström Miljö- och Hälsoskyddsgruppen Länsstyrelsen

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 PM Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tillsyn frisörer - om kemikalier och avfall Projekt inom Miljösamverkan Skåne. Fastställd 2012-12-05 Version 2013-02-08

Tillsyn frisörer - om kemikalier och avfall Projekt inom Miljösamverkan Skåne. Fastställd 2012-12-05 Version 2013-02-08 Tillsyn frisörer - om kemikalier och avfall Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2012-12-05 Version 2013-02-08 innehållsförteckning Handledning för miljöinspektörer Infoblad till frisörer 2 Projekt

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger

Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län hösten 2003-våren 2004 Miljöenheten Nr 2004:24 Titel: Tillsyn enligt miljöbalken vid frisersalonger i Västmanlands län - ett länsprojekt

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Utvärdering av grannsamverkansbilen

Utvärdering av grannsamverkansbilen Utvärdering av grannsamverkansbilen 2015 Grannsamverkansbilen i Danderyd 5 augusti 2014 startade verksamheten med grannsamverkansbil i Danderyds kommun. Det är ett projekt som drivs i samarbete mellan

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer