Dokumentation av Marie Fridolf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av Marie Fridolf"

Transkript

1 Dokumentation av Marie Fridolf Hur fungerar det mellan olika aktörer då personer som varit borta från arbetsmarknaden under lång tid vill tillbaka till avlönat arbete - motverkar system varandra? Om Ideelle Ideelle arbetar med ledar- och verksamhetsutveckling utifrån ett processinriktat förhållningssätt. Beprövad erfarenhet och teori ger oss stöd i metodutveckling, formande av strukturer och utveckling av människorna inom organisationen. Våra uppdrag är långsiktigt processinriktade eller korta kompetensinsatser i form av kurser och seminarier. Uppdragen kan exempelvis innehålla utvärderingar och analyser genom enkäter och intervjuer. De kan också innehålla individ- och grupputveckling med hjälp av samtalsstöd, handledning/coaching, teambuilding och kreativa mötesformer. Ideelle AB :: Fyradalersgatan 44 :: Göteborg :: :: :: e-post ::

2 Behov av samarbete Samordning Faktiskt samarbete Individens motivation och livssituation Värde och effekt för individen Samarbetsklimat Samarbetskvalitet Samhällseffekt Fokus IDÉLOGIK ANALYS Perception Princip Nyckelpersoner Påverkan LOKAL HORISONTELL Individer Värde Organisering kring behov Professionella Ledarskap LOKAL VERTIKAL Organisationer Ansvar och befogenheter Organisatoriska gränser Chefer Styrning NATIONELL CENTRAL Regelsystem Rättvisa Institutioner Myndighetsspeciali ster Regler Kontroll Utvärdering utifrån behov Uppföljning mot plan och budget Uppföljning mot regler Försäkringskassan Styrs genom centrala beslut samt enhetliga och precisa lagregler. Tjänstemannakåren måste acceptera lagarnas giltighet och använda dem utan annat syfte än lagstiftarens. Detta uppnås dels genom utbildning och dels genom rekrytering. Rättsregler som preciserar vilka bidrag och förmåner som skulle ges till den enskilde. Det politiska lekmannainflytandet har successivt minskat Den centrala styrningen har ökat genom experter och tjänstemän. Legal-byråkratisk Sjukvården Verksamheten karakteriseras av ökad komplexitet Utförs och kontrolleras av en och samma yrkeskategori Stabiliteten ligger i att den medicinska yrkeskåren Legitimering, dvs. att staten sanktionerar rätten att utöva yrket. Beprövad erfarenhet, det går att fastställa etablerad, generell kunskap En hög grad av självständighet. Kontrollen sker kollegialt. Kunskapsgrunden utgör legitimiteten. Ett ökat politiskt inflytande och en ekonomisering har förändrat sjukvården Professionell Marie Fridolf 1

3 Socialtjänst Politisk lekmannastyrning genom nämnder och styrelser. Politiker är beslutande i individärenden (socialtjänsten). Gränsen mellan politik och administration otydlig. Socialt arbete definieras med hänvisning till ett antal yrkesroller såsom socialsekreterare, kurator och fältassistent. Vuxenutbildningen har ökat och är en del i rehabilitering Kommunen arbetar även med arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering (en ny verksamhet) Socialtjänsten arbete har gått mot större självständighet, och den vetenskapliga grunden har tydliggjorts. Kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor har ökat och de tar ett större ansvar för olika grupper bl.a. ungdomar. Lekmanna Arbetsförmedlingen Inflytandet har historiskt skett genom att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Delat ansvar mellan arbetsmarknadens parter och staten De stimulera aktivt arbetssökande till yrkesmässig och geografisk rörlighet samt ökad kompetens. Den långsiktiga styrningen sker genom förordningar. Den statliga styrningen har ökat. Samtidigt finns krav på unika och lokala lösningar. EU och partnerskap har betydelse. Partsammansatt Kulturer som möts Rättighetskultur - Försäkringskassan Förhandlingskultur - Arbetsförmedlingen Bedömningskultur - Socialtjänst Hjälparkultur - Sjukvård Vi behöver skapa en motivationskultur som förenar dessa Nycklar Mötet vilja, tid, bry sig om, kunskap Ansvar egenansvar för helheten Organiseringen värdegrund, ansvar, mål och resultat Demokratiseringen lika värde, delaktighet och inflytande Marie Fridolf 2

4 Mötet med det offentliga När r det inte gåttg anonym väntan inte bli trodd inte bli sedd inte bli lyssnad påp När r det fungerat lyssnad påp relation/kontinuitet tid att känna k sig betydelsefull Kvalitetsfaktorer Tid: före, efter, under Kontinuitet: individuellt Delaktighet: min process, respekt, påverkan Fokusering:problem eller möjligheter Personlig kontakt: motivation, accept Helheter: mina behov Kombination: 1+1=3 Bemötande: förtroende och lyhördhet Inre individuellt (motivation, personliga värderingar och attityder) Inre kollektivt (gemensamma normer, värderingar och kulturer) Yttre individuellt (personlig ledarstil, handlande och beteende) Yttre kollektivt (gemensamma mål, aktiviteter, system och strukturer) Utmaningen ett nytt tänk Individen hela behov Egenansvar för helheten Organisering Systemtänkande Det lilla istället för det stora Både struktur, process och lärande Utveckla tillit, kunskap och stödstrukturer Marie Fridolf 3

5 Klassiska-modellen Nätverksmodellen mekaniska modellen organiska modellen Specialiserad på uppgifter Bidrar med expertis till den övergripande uppgiften Koordinering av uppgiften genom Spontan koordinering genom hierarkin interaktion En precis definition av rättigheter Ingen precis definition av och skyldigheter rättigheter och skyldigheter Rättigheter och skyldigheter Brett åtagande mot övergripande översätts i ansvar mål En hierarki av kontroll Nätverksstruktur av kontroll Vertikal kommunikation Horisontell kommunikation Balans i samarbete Det är som det är Bidrag till helheten Kom först Rätten till tillhörighet Dolda systemprinciper Balans ge och ta Kompetens Mognadsnivå Det behövs finnas balans mellan att ta/få och att ge Grundläggande är att om jag får vill jag ge Fyra former av obalans Hjälparsyndromet Bara tar/får Sitta på staketet Har man skadat en part vill denna skada tillbaka Den djupaste tillfredsställelsen - du och jag ger och tar lika mycket. Detta ger ingen skuld, aggressivitet, över eller underläge. Ge och ta kan vara både materiellt och psykologiskt Tack är ett uttryck för uppskattning som befäster samarbete Marie Fridolf 4

6 Tänk på Samarbete tar tid och kostar Var rädd om det som finns. Det tar tid att bygga relationer Låt inte samarbetet bli en maktfråga Låt inte samarbete bli ett nytt hierarkiskt maktsystem Samarbete bygger på en helt annan logik/annat tänk. Samarbete kan inte beordras fram Skapa mätsystem över gränser Olikhet berikar Skapa ett system för erfarenhetsåterföring När gruppens värderingar påverkas Gemensam värdegrund formas i handling/beteende Mod: Våga lämna det gamla Gruppens jobbar med sin mognad Våga se att man ramlar tillbaka - inte vara bra Värdera olikhet: Olika motivation synliggörs Olika tid att nå förändring Olika beteenden och egenskaper Nivåer i gruppen diskuteras Brist i samstämmighet värderas Synliggör och värdera olika personliga mål Gemenskap Tillväxt Tomhet Falsk gemenskap/artighet Kaos/irritation Gemenskap Öppenhet, engagemang och samförstånd Realism nyanserade resultat, granskar sig själv, ödmjukhet En trygg plats allt får finnas: mörker, ljus, sorg, ilska, glädje, vrede, glans, kärlek, ödmjukhet Personligt tillåtet att vara sårbarhet och att misslyckas som kan leda till ny erfarenhet En grupp som kan tvista i all vänlighet En grupp av idel ledare En anda vunnit något gemensamt Marie Fridolf 5

7 Beteendemönster som hindrar gemenskap Flykt fly från besvärliga frågor och problem Kamp, bota och omvända Parbildning/subgrupper skapa allianser som hindrar gemenskapen Beroende en gemenskap kan inte uppstå om medlemmarna är beroende av en ledaren Pratar om det som är svårt utanför rummet. Mognadens hierarki En mognadens hierarki som skiljer sig allt väsentligt maktens och vetandets hierarki. Att bli medveten om sin rätta plats i denna hierarki är svårt eftersom man blir lätt offer för illusioner Men enda vägen är att gå igenom processen och det finns inga genvägar. Man behöver dem som har erfarenhet som lärare och man kan själv hjälpa de som inte kommit lika långt i sin mognad. Detta kräver dock ödmjukhet så vissa inte känner sig som för mer än andra. Jag- Beteenden Olikhet i kompens, kultur och erfarenhet Jag har betydelse för samverkan Tydliggöra beteenden Vi samarbetar på olika sätt Olikhet berikar Hur bidrar jag till arbetet Värderingar Vilja Insikt Överskridande Självöverskridande Normöverskridande Individuella värderingar och attityder Trygghet Värderingar Gemensamma normer och värderingar Individuella beteenden Gemensamma system Kompetens, kunskaper, erfarenhet Gränser Olika beteenden prövas System utveckling Marie Fridolf 6

8 Ideelle AB :: Fyradalersgatan 44 :: Göteborg :: :: :: e-post ::

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM

Samverkan för särskilt utsatta. Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM Samverkan för särskilt utsatta Utvärdering av frivillig samverkan FRISAM 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Teresa Montal RP10:2 teresa.montal@skola.trelleborg.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Delat ledarskap, en gemensam resa

Delat ledarskap, en gemensam resa Delat ledarskap, en gemensam resa Per Öhman Magisteruppsats: 15 hp Program och/eller kurs: Management Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt /2011 Handledare: Gill Widell Författare: Per Öhman, 720928 Abstract

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

frukter av samverkan

frukter av samverkan frukter av samverkan resumé av en utvärdering Finansiell samordning på Hisingen i Göteborg Försäkringskassan Socialtjänsten Primärvården i samarbete med Länsarbetsnämnden Psykiatrin Vuxenutbildningen 1

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer