Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas."

Transkript

1 Rotorsträngläggare LINER Varje strå räknas.

2 System för vallskörd.

3 I vallskörden är varenda minut viktig. Då känns det tryggt att ha en samarbetspartner som erbjuder betydligt mycket mer än bara rejäla maskiner, t ex enastående produktkvalité och en komplett maskinkedja där alla maskiner, från skörd till bärgning, är perfekt anpassade för varandra. Tack vare vår kompetens och våra erfarenheter hör vi idag till de ledande tillverkarna av vallskördemaskiner världen över. Trots det har vi fortfarande båda fötterna på jorden. Oavsett om ditt lantbruk är på 10, 100 eller 1000 ha erbjuder vi dig optimala lösningar som garanterar dig högsta foderkvalité. 3

4 Det går som smort. Den perfekta basen. Att ta upp fodret nära marken och lägga det i jämna och välformade strängar kännetecknar CLAAS LINER. Styrningen av räfsarmarna är också väsentlig för hur tillförlitligt maskinen ska fungera och arbeta för att fordra minimalt underhåll. Även detta är löst på ett utmärkt sätt. CLAAS kurvbana. Tack vare kurvbanans stora diameter blir belastningen på styrrullarna i det närmaste obefintlig. De roterar lugnt och förlänger på så sätt kurvbanans livslängd betydligt. Absolut tätt LINER-modellerna har sluten kamkurva, där styrrullar av stål arbetar i olja eller flytande fett. Det är underhållsfritt, ger lågt slitage, säker funktion och lång livslängd. På LINER 430 S, 470 S och 1550 TWIN Profil kan kurvbanan, med ett enkelt handgrepp, ställas om så att materialet släpps vid olika tidpunkt, vilket förändrar strängbredden. 4

5 Sluten kamkurva undehållsfritt. Samtliga LINER-modeller har sluten kamkurva. Det slutna systemet är underhållsfritt, ger minimalt slitage, säker funktion och lång livslängd. 330 mm Dubbel lagring för lång livslängd. Kraftig axiell, dubbellagrad infästning av räfsarmarna tar effektivt upp vertikala belastningar. På så sätt minskar hävstångseffekten från räfspinnarna. Därmed skonas styrrullarna, vars enda uppgift blir att säkerställa styrning av räfspinnarna. Det ger hög kapacitet, ren räfsning och tillförlitlig drivning under många år. Styrrullarna av stål arbetar, på de större modellerna, i flytande fett och på LINER 350 S, 650 TWIN, 680 Profil och 1250 PROFIL, i olja. Styrning av räfspinnar Sluten kamkurva 5

6 Rent material i strängen. Att varje äng och varje fält har ojämnheter är inget nytt. Att räfsningen ska vara ren och materialet fritt från jordinblandning är heller inget nytt. För att bemästra detta så problemfritt som möjligt är perfekt markanpassning A och O. Med CLAAS Profil eller med CLAAS Kontursystemet följer du varenda liten ojämnhet i marken. Arbetshöjden justeras enkelt. På så sätt anpassas LINER snabbt och smidigt till den aktuella grödan eller markens beskaffenhet. 6

7 CLAAS PROFIL eller CLAAS Kontur alltid perfekt markanpassning. CLAAS Kontur. Patenterad tandemaxel för perfekt markanpassning. V-format monterade boggibalkar med fyra ballonghjul och förskjuten hjulplacering arbetar tillsammans över markytan. Exakt styrning av räfspinnarna Lugn gång, ökad körhastighet och kapacitet. Stödhjulens breda spårvidd ger en stabil gång och ren upptagning även i kuperad terräng. De burna LINER-modellerna kan utrustas med ett extra bärhjul (tillval) under trepunktsinfästningen samt en kedja som begränsningslänk istället för toppstången. Strängläggaren kan därmed röra sig oberoende av traktorns rörelser även över extremt gropiga fält. CLAAS PROFIL CLAAS Kontur 7

8 CLAAS PROFIL den tredje dimensionen. 8

9 PROFIL tredimensionell, ren och kapacitetsstark. På alla Profil strängläggare och på LINER 3000 Alla rotorerna är upphängda helt oberorende av själva ramen. Två vridpunkter ger rotorerna möjlighet att pendla både i sid- och längsled och ger därför en perfekt markanpassning. Högre körhastighet tack vare stabil drivning. Skonsamt mot vallens känsliga rotsystem samtidigt som det ger en ren räfsning. Ännu bättre markanpassning. Varje rotor sitter på en 4-hjulsboggi med väl tilltagna ballongdäck. Eftersom rotorerna är upphängda helt oberoende av själva ramen anpassar de sig både i sid- och längsled efter markens ojämnheter. CLAAS PROFIL CLAAS Kontur 9

10 Komplett program. LINER 350 S, 390 S, 430 S och 470 S är burna enrotorsmaskiner konstruerade för lantbrukare som själva bärgar sitt foder. Arbetsbredder från 3,50 till 4,60 meter för anpassning till efterföljande hack eller press. Säker avfjädring med CKL. Dämpar påfrestningarna på maskinen. Stabiliserar maskinen under gång. Automatisk låsning av skyddsbygeln för transportkörning. Jämn markföljning ger räfsarmarna konstant arbetshöjd. En påskjutsbroms hindrar maskinen att rulla ifatt traktorn under arbete i utförslut. Minimal förslitning. Långt avstånd mellan traktorns och maskinens infästning av kraftuttagsaxeln ger en rak drivlina utan avvinklingar. Maskinen får en lungn gång och förslitningen blir minimal. LINER 350 S med 3,50 m arbetsbredd LINER 390 S med 3,80 m arbetsbredd LINER 430 S med 4,20 m arbetsbredd LINER 470 S med 4,60 m arbetsbredd Enkel nedfällning och automatisk låsning av den kraftiga skyddsbygeln. Strängformarskärmens fjäder underlättar upp- och nedfällning. 10

11 LINER med en rotor hög kapacitet och välformade strängar. Rent och exakt. Tandemaxlar med ballongdäck för lågt marktryck och lugn gång. Extra bärhjul under trepunktsinfästningen samt en kedja som begränsningslänk istället för toppstången som gör det möjligt för strängläggaren att röra sig oberoende av traktorns rörelser, vilket är en fördel på ojämna och gropiga fält (tillval). Lätt inställbar rotorhöjd från traktorns förarsäte för rent foder utan inblandning av jord. Enkel transport. De avmonterbara räfsarmarna ger liten transportbredd. Stor markfrigång vid transportläge underlättar vid körning i terräng. LINER med en rotor 11

12 Buren eller bogserad. För att kunna utföra ett effektivt arbete med hög kapacitet, även med mindre traktorer, erbjuder nu CLAAS LINER 470 i bogserad version 470 T. För att ännu bättre kunna utnyttja de få dagarna under den intensiva vallskördeperioden, var nyckelordet kapacitet, vid utvecklingen av denna maskin. Oavsett om maskinen är buren eller bogserad, följer den alltid traktorn perfekt, både på fält och väg, trots sin stora arbetsbredd. Rent, säkert, snabbt. Mycket stabil, hermetiskt sluten kamkurva. Räfsarmarnas styrrullar arbetar i flytande fett. Dubbellagrad infästning för räfsarmarna. Tretton räfsarmar med vardera fyra dubbelpinnar hanterar fodret effektivt utan att blanda in jord samt skonar vallens rötter även vid körning med full kapacitet. Standardutrustad med kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut för säker kraftöverföring även vid snäva vändningar. 12

13 LINER 470 T stor arbetsbredd med liten traktor. Hög komfort. Kräver endast ett enkelverkande hydrauluttag. Två hydraulcylindrar lyfter rotorn rakt upp så att maskinen enkelt tar sig över stora strängar vid vändning. Uppfällbar skyddsbygel och avtagbara räfsarmar ger LINER 470T en liten transportbredd. De V-formade tandemaxlarna och de breda hjulen följer markens konturer perfekt och skonar vallens känsliga rotsystem. LINER 470 T 13

14 LINER 680 PROFIL och LINER 780 PROFIL två rotorer och ren avläggning i mitten. min arbetsbredd LINER 680 PROFIL = 6,00 m LINER 780 PROFIL = 6,80 m max arbetsbredd LINER 680 PROFIL = 6,90 m LINER 780 PROFIL = 7,60 m min strängbredd LINER 680 PROFIL = ca 0,90 m LINER 780 PROFIL = ca 1,15 m max strängbredd LINER 680 PROFIL = ca 1,80 m LINER 780 PROFIL = ca 1,95 m 14

15 Strängläggare för stora fält. Tvårotorssträngläggare med styrbara bärhjul som lägger raka strängar med distinkta kanter, idealiska för efterföljande maskiner. Eftersom strängbredden är lätt att ställa in, kan strängen anpassas till pickuppen på efterföljande press eller hack Enkel inställning. Strängbredden anpassas enkelt för efterföljande pickupp. På LINER 680 Profil sker detta mekaniskt, på LINER 780 Profil hydrauliskt. 40 Maxhastighet: 40 km/h LINER 680 PROFIL LINER 780 PROFIL 15

16 U-format drag. Samtliga stora strängläggare från CLAAS är utrustade med U-formade drag, ämnade att kopplas till traktorns lyftarmar. Tillkoppling på några få sekunder. Konstruktionen gör strängläggarens framfart både stabil och tillförlitlig. U-format drag ger kraftuttagsaxeln obegränsat utrymme, vilket möjliggör snäva svängar utan problem. Tredimensionell markanpassning. På LINER Profil arbetar båda rotorerna helt oberoende av ramen. Två kraftiga axlar med dubbelknutar låter rotorerna pendla både i sid- och längsled. 4 hjul per rotor. Räfsarmarna arbetar nära marken, vilket garanterar jämna rena strängar över hela arbetsbredden. Perfekt markföljning och lugn gång. 16

17 LINER 680 PROFIL och LINER 780 PROFIL aktivt hjulstyrning, avläggning i mitten. Aktiv hjulstyrning en klar fördel. Traktorns styrutslag förmedlas via styrstag till de båda bärhjulen längst bak på LINER-maskinen. På så sätt kan strängläggarens bärhjul följa traktorns minsta rörelse och hålla strängen ren, även vid körning i hög körhastighet. På vändtegen. En flödesfördelare ser till att båda rotorerna lyfts synkront en klar fördel vid arbete på kuperade fält. LINER 680 PROFIL LINER 780 PROFIL 17

18 LINER 880 PROFIL extrem kapacitet för stora fält. Snabbt och rent. Med arbetsbredder från 7,45 m till 8,25 m är LINER 880 Profil den idealiska mittsträngläggaren för stora fält. De två rotorerna med vardera tretton räfsarmar och fyra dubbelpinnar per räfsarm gör ett perfekt förarbete för hack eller press. Inte ens stora fodermängder är något problem LINER 880 Profil lägger alltid rena strängar med distinkta kanter. Även i halm lägger LINER 880 Profil fina strängar och ökar kapaciteten för efterföljande press. 40 Via en trevägskran kan föraren förvälja om höger eller vänster rotor skall lyftas upp först, eller om båda rotorerna skall höjas samtidigt. 18

19 Smidig körning. Öppet drag som skapar god plats för kraftöverföringsaxeln som är standardutrustad med vidvinkelknut. Anpassad för traktorkoppling av kategori II. Aktiv hjulstyrning för smidig körning i snäva svängar. Väl tilltagna hjulupphängningar. Ballongdäck 16x PR på rotorernas hjulställ. Synkront upplyftbara rotorer sparar värdefull tid. Lyftningsvinkeln begränsas av två mekaniskt ställbara stoppar. Enkel anpassning. Genomtänkt markanpassning. De individuellt upphängda rotorerna har rörlighet i alla riktningar. Tredimensionell markanpassning maskinen följer markens konturer både i längs- och sidled. Absolut rent foder även vid höga körhastigheter tack vare att räfspinnarna arbetar parallellt med markytan. Enkelt med PROFIX. Räfsarmarna demonteras enkelt med bygellåsningen. Räfsarmarna sitter säkert och slitagefritt i sina hållare. Med ett enkelt handgrepp är strängbredden justerbar i tre lägen. På så sätt kan strängbredden exakt anpassas till efterföljande maskin. LINER 880 PROFIL 19

20 LINER 650 TWIN flexibel körning. 40 Maxhastighet: 40 km/h 20

21 Flexibel körning. Lika skiftande som fälten är, lika varierande är också önskemålen på maskiner från olika användare. Det finns inte två lantbrukare eller maskinstationer som har samma uppfattning om vilken strängläggare som passar just dem. Med nya LINER 650 TWIN har CLAAS skapat en maskin som växer i takt med lantbrukarens behov. Mångsidig och komfortabel. Bogserad strängläggare med två rotorer och sidoavläggning. Med en dubbelverkande hydraulcylinder kan maskinen, från förarplatsen, ställas in i olika lägen. I läge två lägger LINER 650 TWIN en sträng åt vänster med en arbetsbredd på mellan 3,50 till 6,30 meter. I läge tre lägger maskinen två strängar med tillsammans 6 meters arbetsbredd. Liten transportbredd. Då räfsarmarna och strängformarduken fälls upp blir transportbredden endast 3,00 m. Samtliga räfsarmar är dessutom avtagbara och skyddsbygeln är uppfällbar. Det innebär att totalbredden kan reduceras till endast 2,20 m. Det är perfekt i smala passager och sparar dessutom plats vid förvaring av maskinen! I läge ett lyfts de båda rotorerna upp hydrauliskt, så att de kommer i linje med traktorn perfekt vid transportkörning. LINER 650 TWIN 21

22 Hög manövreringskomfort. Enkel omställning, för strängläggning av en respektive två strängar, direkt från förarplatsen Enkel omställning mellan arbets- och transportläge. Hydraulisk inställning av arbetsbredden mellan 3,50 m och 6,30 m. En ventil ger exakt inställning av sänkhastigheten för den bakre rotorn. Enkel, steglös höjdinställning av rotorerna via en vev. Praktiskt och stabilt stödben med bekväm höjdinställning. För alla önskemål. Elektrohydraulisk inställning av strängformarduken erbjuds som tillval. - Steglös inställning av strängbredden från förarsätet. - Reducering av transportbredden till 3,00 m utan att lämna traktorhytten och utan handarbete via hydraulisk inställning av strängformarduken. För de lantbrukare som vill göra två strängar vid en överfart, skall strängformarduken för den främre rotorn användas. Går som smort. Hermetiskt sluten styrning av räfsarmarna. Styrrullarna av stål samt räfsarmarnas lagringar arbetar ständigt i oljebad. Inget dagligt underhåll och låg förslitning. Lång livslängd och pålitlig körning under många år. 22

23 LINER 650 TWIN och bekväm. okomplicerad Med cylindern kan antingen maximal arbetsbredd eller maximal överlappning ställas in. LINER 650 TWIN 23

24 LINER 650 TWIN optimal markanpassning för rent foder. Bästa markanpassning. Den bakre rotorn har två upphängningspunkter, vilket gör att den följer marken helt oberoende av själva ramen. Maskinen flyter lugnt fram över fältet, eftersom rotorerna följer markens konturer oberoende av varandra +/- 15 i såväl längsled som i sidled. Tandemaxlar med fyra ballongdäck (18 x PR) per rotor för högsta stabilitet vid transport och ren räfsning på fältet. Genom hjulens placering, nära räfsarmarna, följer hela rotorn markens konturer. Absolut rent material i strängen, även under besvärliga markförhållanden och vid hög körhastighet. Stötdämpare på den bakre rotorn för bekväm körning och optimal markanpassning. Fyra dubbla räfsarmar per rotor. Räfsarmarnas lyfthöjd på över en halv meter garanterar att de lagda strängarna inte förstörs vid överfart. 24

25 Oslagbar på fältet. Den mittmonterade höjdinställningscylindern ger en jämn kraftfördelning och parallell höjning av maskinen. Snäva svängar i hörn eller på fältändan är inget problem. Räfsarmarnas lyfthöjd på över en halv meter garanterar att de lagda strängarna inte förstörs vid överfart. Samtidigt som rotorerna höjs hydrauliskt från förarplatsen, lyfts även tandemaxelns främre hjul från marken, vilket förbättrar smidigheten ytterligare. Flexibilitet: Drivning via vinkelväxel. Den främre rotorn är förbunden med ramen via en vinkelväxel. Extremt god manövreringsförmåga. Mycket bra stabilitet vid körning på kuperade fält tack vare det korta avståndet mellan maskin och traktor. Drivaxeln till den bakre rotorn sitter väl skyddad inne i strängläggarens ramverk. Ett stödhjul som kan monteras på höger eller vänster sida, och som kan justeras utan verktyg, kan vara lösningen för att bibehålla foderkvalitén vid besvärliga förhållanden. LINER 650 TWIN 25

26 LINER 1250 PROFIL genomtänkt in i minsta detalj. 40 Maxhastighet: 40 km/h 26

27 Bästa CLAAS-kvalité. LINER 1250 Profil är oslagbar vad gäller pris i förhållande till kapacitet. Maskinen är det perfekta valet för medelstora lantbruk som önskar en robust, pålitlig och prisvärd strängläggare med tvårotormaskinens höga kapacitet. Övertygande argument. 4 avtagbara räfsarmar per rotor reducerar transporthöjden. Rotorernas 4 hjulsboggi ger jämn och ren räfsning över hela arbetsbredden. Rotorboggin kan enkelt låsas eller frigöras för högsta stabilitet i kuperad terräng eller följsam gång i kurvor. Lågt marktryck och rak, jämn gång tack vare stora ballongdäck. Över 12 meters arbetsbredd, i en körning fram och tillbaka över fältet, underlättar för efterföljande maskin. Det tvåpunktsupphängda U-formade draget ger kraftöverföringsaxeln med vinkelväxel stort svängrum. Sluten, helt underhållsfri kamkurva med styrrullar som arbetar i olja. Steglös, mekanisk höjdinställning av rotorerna. Perfekt markföljning genom kardansk upphängning av de båda rotorerna. 4 elastiska dubbelpinnar per räfsarm. Styrning av rotorerna så att de lyfts i logisk följd ger ren räfsning av fältet, ända fram till vändtegen. Automatiskt uppfällbar strängformarduk. Testad och hyllad för sin goda kvalitet. LINER 1250 PROFIL 27

28 PROFIL tredimensionell markanpassning. Rotorerna är upphängda så att de roterar fritt, helt oberoende av ramen. Perfekt markföljning oavsett hur marken ser ut genom att rotorerna pendlar i både längs- och sidled. Hög körhastighet tack vare stabila hjulställ. Skonsam mot vallens känsliga rotsystem samtidigt som den ger en ren räfsning. Individuellt inställbar. Rotorerna höjs och sänks i logisk följd. Den högra, främre rotorn lyfts och sänks först. Därefter följer den vänstra, bakre rotorn tillsammans med strängformarduken. På detta sätt blir hela fältet rent räfsat fram till vändtegen. 28

29 LINER 1250 PROFIL strängläggning av högsta klass. Mellan rotorerna. Separata hjulställ och stora transporthjul med sexbultsfälgar ger snabb och säker transportkörning. Kompakta mått vid transport och lagring tack vare hjulens placering mellan rotorerna. Optimal överlappning av de båda rotorerna genom hjulens smarta placering. Hjulens placering innebär även att allt material kommer med i strängen t om i 90 svängar. Bästa manöverenskaper genom det korta avståndet mellan stränläggarens hjulställ och traktorns trepunktslyft. NYHET: TWIN-funktion. Som tillval kan LINER 1250 PROFIL utrustas med TWINfunktion, vilken snedställer maskinen så att materialet läggs i två strängar. Strängläggaren följer snett bakom traktorn. Grödan läggs i två strängar mellan rotorerna. TWIN-funktionen styrs via den dubbelverkande ventilen. LINER 1250 PROFIL 29

30 LINER 1550 TWIN PROFIL exakta strängar, ren räfsning. 30

31 Alla möjligheter. LINER 1550 TWIN Profil kan lägga en stor eller två små strängar. Med en enkel inställning kan maskinen nyttjas med perfekt anpassning efter gröda och efterföljande maskin. Det sparar värdefull tid. Så här enkelt är det att ställa in maskinen så att den lägger två strängar: Via en dubbelverkande hydraulcylinder på styrstagets förlängning justeras hjulinställningen så att LINER 1550 TWIN Profil kör diagonalt. Det ökar avståndet mellan rotorerna och maskinen lägger två strängar. Det enda du behöver göra är att ställa in strängformarskärmarna för rätt strängbredd. Flexibel och tredimensionell. Rotorerna är upphängda så att de roterar fritt, helt oberoende av ramen. Den kardanska upphängningen ger rotorerna möjlighet att pendla både i sid- och längsled och ger därför en perfekt markanpassning även vid höga körhastigheter. De väl tilltagna däcken bidrar till ett rent resultat i fält. CLAAS Synchromatic. Höjning och sänkning av rotorerna i logisk följd. Den högra, främre rotorn lyfts och sänks först. Därefter följer den vänstra, bakre rotorn tillsammans med strängformarskärmen. På detta sätt blir hela fältet rent räfsat fram till vändtegen. Genom att fälla upp rotorn svängs strängformarskärmen automatiskt i rätt position, utan användning av extra hydraulik. Kompakt vid transport. Transporthjulen är placerade mellan rotorerna, vilket gör maskinen kompakt vid transport. De stora transporthjulen förflyttar LINER enkelt från fält till fält. Den aktiva hjulupphängningen ger LINER 1550 TWIN Profil en lugn och jämn gång ända upp till 40 km/h. 40 LINER 1550 TWIN PROFIL 31

32 32

33 LINER 3000 strängläggare med högsta kapacitet för proffs. Rent och jämnt. Genom CLAAS nya koncept med stora strängläggare och LINER 3000 i spetsen, har problemet med flaskhalsar i vallkedjan äntligen lösts. Strängläggarens fyra rotorer fördubblar tvårotorsmaskinens redan enorma kapacitet. På bara ett drag över fältet samlar LINER 3000 ihop materialet från 12,50 meters bredd och lägger en jämn sträng i mitten. De rena strängarna med sina distinkta kanter ger perfekta förutsättningar för efterföljande maskin. Den perfekta samarbetspartnern. Kapaciteten hos LINER 3000 är i samma klass som CLAAS JAGUAR. Lantbrukare talar om upp till 20% högre kapacitet i maskinkedjan, vilket reducerar stilleståndstiden och förbättrar lönsamheten betydligt. LINER 3000 är ett bra exempel på hur CLAAS, genom en kontinuerlig utveckling av sitt kompletta skördesystem, är den perfekta partnern för profesionella lantbruk och maskinstationer. OUTBACK S och E-DRIVE revolutioner vid strängläggning. Med det GPS-utrustade Parallellspårningssystemet OUTBACK S eller det automatiska styrsystemet E-DRIVE kan LINER 3000 utnyttjas ännu effektivare än förut. Överlappningar, onödig fältkörning och platskrävande vändningar hör till det förflutna. Perfekta strängar. Fullt utnyttjande av arbetsbredden och optimal fältindelning höjer den effektiva kapaciteten för vaje del av fältet. Enkel vändning på vändtegen. Idealiskt arbetsförhållande för föraren minskar körfelen. Sparar både arbetskraft och arbetstid. LINER

34 LINER 3000 anpassar sig efter alla markförhållanden. Stabil tillkoppling. Kopplas till trepunktslyftens lyftarmar på traktorn. Kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut ger minsta möjliga vändradie. Konstruerad för transportkörning i hastigheter upp till 50 km/h. Kardansk upphängning. Kardansk upphängning av alla fyra rotorerna, som rör sig helt oberoende av ramen. Anpassar sig efter alla markförhållanden eftersom hjulen rör sig fritt både åt höger/vänster och i körriktningen. Rejäl fyrhjulsboggi under varje rotor ger lugn och jämn gång. Hjulen på fyrhjulsboggin sitter placerade nära räfspinnarna, vilket ger jämnare och renare strängar över hela arbetsbredden. 50 Maxhastighet: 50 km/h 34

35 Däck och bromsar. Breda däck som är skonsamma mot vallens känsliga rotsystem och säkrare vid transportkörning. Två däckstorlekar att välja mellan beroende på markförhållanden. LINER 3000 går att få med hydrauliska bromsar, tryckluftsbromsar eller utan bromsar. Körning utan smörjning. 250 timmars smörjintervall för alla kraftöverföringsaxlar. Pålitlig drivlänk som kräver litet underhåll ger minimal stilleståndstid i vallskörden. PROFIX. Räfsarmarna demonteras enkelt med bygellåsningen. Räfsarmarna sitter säkert och slitagefritt i sina hållare. Trots sin enorma arbetsbredd har LINER 3000 en transportbredd på endast tre meter. LINER

36 Förare och maskin i perfekt harmoni. Den korta och intensiva vallskörden ställer stora krav på maskinernas kapacitet och användarvänlighet. Bästa resultat nås endast om tekniken är enkel och lättillgänglig för föraren. Maskinen kan utrustas med antingen beprövade CLAAS CONTROL TERMINAL (CCT) eller nyutvecklade CLAAS COMMUNICATOR. CCT. Alla funktioner sköts behändigt via knapptryckningar på terminalen. Sammankopplad med hydraulsystemet, vilket ger god komfort för föraren eftersom redskapet kan manövreras helt från traktorhytten. Anslutningar av universaltyp gör det enkelt att montera terminalen i alla traktorhytter. Stora, belysta knappar underlättar vid körning nattetid. 36

37 CLAAS CONTROL TERMINAL intelligent och komfortabel. Intelligent styrning. Olika kombinationsfunktioner i manöverterminalen gör arbetet smidigt för föraren. Som exempel kan nämnas att föraren, med en enda knapptryckning, kan ställa om maskinen från arbets- till transportläge. Det sparar tid och ökar komforten för föraren väsentligt. Förutom en mängd basfunktioner kan föraren alltid justera inställningarna för t ex vid vilken tidpunkt eller hur högt rotorerna skall lyftas på vändtegen. Hög flexibilitet. Med arbetsbredder från 9,90 till 12,50 meter och strängbredder från 1,20 till 2,00 meter kan LINER 3000 anpassas efter olika grödor och olika pickuppbredder. Med ett handgrepp väljs den perfekta strängbredden för efterkommande maskin. LINER

38 CLAAS COMMUNICATOR den nya generationens manövrering. Allt under kontroll. Kravet på optimal jämnvikt, mellan allt högre kvalitet å ena sidan och minskad arbetstid och lägre kostnader å andra sidan, gör det nödvändigt att försöka få en så fullgod överblick över arbetet som möjligt. Olika arbetsuppgifter och olika maskinförare hör dessutom till vardagen och gör det inte enklare. Nyutvecklade CLAAS COMMUNICA- TOR underlättar i varje arbetssituation. En för alla. Samma dator för CLAAS QUADRANT, ROLLANT UNIWRAP och LINER Enhetlig manövreringsdisplay. Logiska funktioner ger maximal användarvänlighet för föraren. Individuellt programmeringsbar: arbetsbredd, arbetshöjd, lyfthöjd på vändtegen, tidsåtgång för upphöjning av rotorerna på vändtegen. Enkel anslutning och automatisk inläsning av den tillkopplade maskinen. Med knapptryckningar manövreras LINER 3000 med centimeterprecision. Alla funktioner visas på den stora, tydliga displayen. 38

39 Bara med CLAAS COMMUNICATOR. Individuell upphöjning av samtliga rotorer. Via COMMU- NICATOR kan alla rotorer höjas upp individuellt den ena eller båda rotorerna på ena sidan av maskinen eller den ena eller båda av de främre eller bakre rotorernaallt efter önskemål. Hydraulisk höjdinställning av rotorerna som standad. Med knapptryckningar på CLAAS COMMUNICATOR ställs rotorernas arbetshöjd in antingen en och en eller parvis. LINER

40 Vi finns där maskinerna finns. Du kan lita på att vi alltid kan leverera reservdelar till din maskin. Vårt centrallager levererar, snabbt och säkert, samtliga CLAAS originaldelar över hela världen. De många CLAAS-handlarna garanterar att du på kort tid har delarna oavsett var du befinner dig. Vi är din servicepartner. Du kan alltid lita på professionaliteten och pålitligheten i FIRST CLAAS SERVICE. CLAAS-importörer och återförsäljare världen över sörjer för optimal reservdelsförsörjning och pålitlig kundservice dygnet runt. Vi talar samma språk. CLAAS-handlarna är bland de mest effektiva verksamheterna i världen inom lantbruksteknik. De är inte bara perfekt utbildade och försedda med den rätta utrustningen, utan även mycket insatta i kundernas arbetssätt och medvetna om deras förväntningar på kompetens och pålitlighet. 40

41 En bra samarbetspartner lämnar dig aldrig i sticket FIRST CLAAS SERVICE 41

42 LINER Tillkoppling Arbetsbredd Strängbredd Transportbredd med demonterade räfsarmar Transporthöjd med demonterade räfsarmar Längd i transportläge Kraftbehov Rotorer Räfsarmar per rotor Räfsarmar, avtagbara Dubbelpinnar per räfsarm Pinnavstånd Pinnlängd Strängformarskärm Avläggning PTO-varvtal CLAAS Kontur-system m (DIN) m m m m m m från kw/hk antal antal antal mm mm rpm LINER LINER LINER LINER 350 S 390 S 430 S 470 S buren buren buren buren CKL-drag CKL-drag CKL-drag CKL-drag 3,50 3,80 4,20 4,60 2,98 2,98 2,00 2,00 2,00 2,20 26/35 33/45 37/50 44/ standard standard standard standard 3 (4) duk duk duk duk vänster vänster vänster vänster standard standard standard standard Däckutrustning: CLAAS Kontur: Transporthjul: Vikt 16x PR 16x PR 18x PR 10.00/ PR 15,0/ / PR ca kg * TWIN-funktion (tillval) CLAAS arbetar ständigt med att utveckla maskinerna efter kundernas önskan och behov. Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion, specifikation och utrustningar utan föregående meddelande. Denna broschyr är tryckt för hela världen. Bilder och uppgifter är därför att betrakta som vägledande och får ej tas som seriemässiga produktspecifikationer för respektive land. Upplysningar om rätt specifikationer för ditt land får du av närmaste CLAAS-återförsäljare. 42

43 LINER LINER LINER LINER LINER LINER LINER LINER 470 T 680 PROFIL 780 PROFIL 880 PROFIL 650 TWIN 1250 PROFIL1550 TWIN PROFIL 3000 dragbom delburen delburen delburen dragbom delburen delburen delburen 4,60 6,00 6,90 6,80 7,60 7,45 8,25 3,50 6,30 6,20/6,90* ca. 6,80/7,50 9,90 12,50 0,90-1,80 1,15-1,95 1,20-2,00 1,20-2,30 2,85 2,85 3,00 3,00 2,93 3,00 3,00 2,20 2,20 3,75 3,94 4,40 3,75 4,00 3,15 3,35 3,65 3,07 3,15 3,90 5,08 5,15 5,62 8,00 8,10 8,10 8,40 26/35 29/40 33/45 37/50 37/50 37/50 45/60 55/ standard standard standard standard standard 4 per rotor standard standard duk duk duk duk duk duk duk duk vänster mitten mitten mitten vänster vänster vänster mitten standard 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi standard 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi kardansk kardansk kardansk bakre kardansk kardansk kardansk upphängning upphängning upphängning kardansk upphängning upphängning upphängning 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 4 x x tillval Tekniska data 43

44 Lantmännen Maskin AB tel: Beställningsnummer Mars /07 (DC) schwedisch 20

Swadro. Strängläggare

Swadro. Strängläggare Swadro Strängläggare Den kan man lita på. För att arbetet ska löpa smidigt och problemfritt i fält, Rotorväxellådor fyllda med flytande fett Inkapslade rotorhus: helt underhållsfria Rotor och rotorarmar

Läs mer

Lely Hibiscus Strängläggare med kamspår

Lely Hibiscus Strängläggare med kamspår Lely Hibiscus Strängläggare med kamspår www.lely.com innovators in agriculture Boskap kräver rent foder Enkel uppsamling av gröda tack vare jämnt formade strängar Ojämna eller oregelbundna strängar orsakar

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Holms en innovativ redskapsleverantör

Holms en innovativ redskapsleverantör sopredskap Holms en innovativ redskapsleverantör Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart produktion av hästskor. På 30-och 40-talet adderades tillverkning av spadar och

Läs mer

Bandsättare i GB-serien

Bandsättare i GB-serien POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK Bandsättare i GB-serien Professionell sätteknik när kraven är mycket höga Bandsätteknik från Grimme: 2, 3 och 4 rader GB-serien (Grimme Beltplanter) representerar

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader Balsnittare 852-853-856 Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Kverneland Taarup balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

ÄNTLIGEN DAGS FÖR VALLSKÖRDEN

ÄNTLIGEN DAGS FÖR VALLSKÖRDEN GRUPPREKLAM TILL JORDBRUK ÄNTLIGEN DAGS FÖR VALLSKÖRDEN FINFINA ERBJUDANDEN PÅ STARKA MASKINER KAMPANJ JOHN DEERE 0,99% RÖRLIG RÄNTA WWW.SVENSSONS-MOTOR.SE Svenssons Motor Läckeby Mosekrogvägen 1 395 98

Läs mer

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet.

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet. JX 60-95 hk u Förarkomfort. Den fullt justerbara upraktisk teknologi i alla avseende. u förarstolen kan lätt ställas in för att ge dig en bekväm arbetsplats, även under besvärliga förhållanden. Som tillval

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

QUADRANT 3200. Pressar allt.

QUADRANT 3200. Pressar allt. QUADRANT 3200 Pressar allt. Marknaden kräver väsentligt ökad kapacitet samtidigt med konstant högt presstryck. Det kan den få nu. Thierry Bonhomme, Produktmanager QUADRANT, UCF Innehåll. Intervju 4 Teknik

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK SE 140. Enradig, sidogående potatisupptagare med 4 tons tank och sållkanal på 75 resp.

POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK SE 140. Enradig, sidogående potatisupptagare med 4 tons tank och sållkanal på 75 resp. POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK SE 0 Enradig, sidogående potatisupptagare med tons tank och sållkanal på 7 resp. 8 cm Kompakt. Smidig. Kraftfull: nya SE 0 Det finns inget som inte kan bli ännu bättre!

Läs mer

Saxar med Ursvikenkvalitet

Saxar med Ursvikenkvalitet Gradsaxar Saxar med Ursvikenkvalitet Ursvikens gradsaxar är ett begrepp inom plåtbearbetningsbranschen. Vårt kunnande och vår förmåga att ständigt möta nya kundkrav har fört oss fram till en tätposition

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp.

4 Alternativa lösningar. 4.1 Kända koncept. 4.1.1 Mast. Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. 4 Alternativa lösningar 4.1 Kända koncept 4.1.1 Mast Här följer fem kända koncept för att positionera (lyfta) något tungt högt upp. Saxlift Detta lyftkoncept är ganska enkelt och fungerar som så att hydraulcylindern

Läs mer

SNABB OCH EFFEKTIV MATERIALHANTERING HELT ENKELT

SNABB OCH EFFEKTIV MATERIALHANTERING HELT ENKELT SNABB OCH EFFEKTIV MATERIALHANTERING HELT ENKELT Med 11.000 kvm lageryta måste vi leva som vi lär. Effektiv logistik ger dig snabba leveranser från vårt lagerförda sortiment. Det ska kanske tilläggas att

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI NX Serien traktorer från Kioti traktor NX4510/NX5010/NX5510/NX6010 NX Ny avancerad TEKNIK Modern och elegant Kioti-design Kiotis nya, moderna och elegant utformade motorhuv ger snabb och bekväm åtkomst

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

Greensmaster TriFlex-serien

Greensmaster TriFlex-serien Greensmaster Tillbehör -serien Greensmaster -serien Greensmaster -serien är den första åkgräsklipparen som klipper med samma precision som en gåmodell. Men det är inte allt. har utvecklats för bästa möjliga

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

HAUTAU ATRIUM HKS 200.... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär!

HAUTAU ATRIUM HKS 200.... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär! Tilta och skjut HAUTAU ATRIUM HKS 200... och inget står längre i vägen för en trivsam boendeatmosfär! Rum som är fyllda av dagsljus det är HAUTAU ATRIUM HKS 200. Stora rumshöga element löper lekande lätt

Läs mer

GXS 2405 P I GXS 2805 - P GXS 3205 - P I GXS 3605 I GXS 4005

GXS 2405 P I GXS 2805 - P GXS 3205 - P I GXS 3605 I GXS 4005 GXS 2405 P I GXS 2805 - P GXS 3205 - P I GXS 3605 I GXS 4005 Rotorslåtterkross Instruktionsbok Bruksanvisning i original S FÖRORD BÄSTA KUND! Vi värdesätter den tilltro som Ni har visat vårt företag genom

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar

SNOWEK. Pionjär inom dammbindning. Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar Uppsamlande borstutrustningar Sopskopor Sopvalsar Bomborstar Snöplogar SNOWEK Pionjär inom dammbindning Tillverkare: Snowek, Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio, Finland Uppsamlande sopmaskin Snoweks uppsamlande

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Bärbara displayer från Expand.

Bärbara displayer från Expand. Bärbara displayer från Expand. Funktion, kvalitet och design. Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer. Med Expands

Läs mer

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4

Maeda Minikranar. MC285 Sidan 8. MC174 Sidan 6. MC305-2 Sidan 10. MC104 Sidan 4 Maeda Minikranar Gång på gång visar dessa innovativa maskiner sitt stora värde. Från stenläggning och panelsättning, genom hela spektret av glashantering till restaureringsprojekt, speciella lyftsituationer

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Ilsbo Entreprenadprodukter

Ilsbo Entreprenadprodukter Ilsbo Entreprenadprodukter llsbo Kedjeröjare H-serien llsbo Universalblad SBE240-serien www.ilsbotools.se Ilsbo H1000/H1200/H1500 Standard och Pro Ilsbo H-serien är hydrauldrivna röjaggregat för kranspetsmontage.

Läs mer

Vårt jordfrässortiment

Vårt jordfrässortiment Jordfräsar 51 Vårt jordfrässortiment det har aldrig varit enklare att sköta trädgården och odlingarna. Att Att sköta om om trädgården eller eller de de egna odlingarna kan kan vara ett ett kärt kärt besvär,

Läs mer

Prislista SEK 2010 Hjullastare/Traktor

Prislista SEK 2010 Hjullastare/Traktor lista SEK 2010 Hjullastare/Traktor Giltig t.o.m. 2010-12-31 Drivex lista 2010 Giltig t.o.m. 2010-12-31 Byt entreprenad på 10 sekunder Vill du förenkla ditt arbete och byta uppdrag sekundsnabbt? Då ska

Läs mer

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Fönstermarkis/Hestra Brava Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Hestra Brava är en stabil screen-markis som passar för en rad byggnader butiker, kontor, radhus, sjukhus, skolor

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen Produktkatalog Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700 Upplev den maxade körglädjen Från början var nog betydelsen av ordet ATV inte tänkt att innefatta stadstrafik. Terrängen

Läs mer

ELDRIVNA SCOOTERS LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA.

ELDRIVNA SCOOTERS LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA. 2014 ELDRIVNA SCOOTERS LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA. NYHET! ELOPED NORDIC OCH ARCTIC - BÅDA MED DIGITAL DISPLAY SOM VISAR TEMPERATUR, KILOMETERRÄKNARE, HASTIGHETSMÄTARE, BATTERIINDIKATOR OCH KLOCKA.

Läs mer

ATV vagnar och tillbehör

ATV vagnar och tillbehör Nr 8, gäller fr o m 2013-12-01 Snökedjor och slirskydd Snökedjor utan brodd för traktorer och anläggningsmaskiner... 2 Broddkedjor för traktorer och anläggningsmaskiner... 11 Skogskedjor Griper Skog...

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

Säkra sidlastare över hela världen

Säkra sidlastare över hela världen Säkra sidlastare över hela världen företag Modern, effektiv och säker teknik Varför välja en HAMMAR? Svaret är lika enkelt som självklart: Tid, säkerhet och kostnader. Varför välja en HAMMAR? Med snart

Läs mer

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon.

Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Berco XTR Ett helt nytt, extremt starkt och lättjobbat skåp för tunga fordon. Unik kompetens med unika mervärden Berco är en av Sveriges större och mer erfarna tillverkare av påbyggnadsskåp och specialskåp,

Läs mer

skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar

skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 2003:11. skräddarsydda medicintekniska arbetsstolar 140916 / 070601 ETT modulsystem FYRA basmodeller

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

TALLRIKSSPRIDARE. Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1

TALLRIKSSPRIDARE. Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 TALLRIKSSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Huvudkontor Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88 Friggeråkers Verkstäder sedan 1937 Familjeföretaget

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF900 50-300 Kvalitet och prestanda Branschledande lastare till traktorer från 50 till 300 hk VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Ett lastarprogram med högsta

Läs mer

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP Linde Material Handling Nya N 20/24 orderplocktruck För att uppnå ökad plockhastighet måste man börja med att effektivisera arbetsflödet.

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från SOLSKYDD 2011 kvalitetsprodukter från FÖNSTERMARKISER FÖNSTERMARKISER STOPPAR 80 TILL 90 PROCENT AV SOLENS STRÅLNING. De ger ett svalt och skönt klimat inomhus samtidigt som de skonar inredning, golv,

Läs mer

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning.

3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. 3-i-1-kraftpaket! Allkonstnär för alla gör-det-självare: Uneo Maxx och Uneo för hammarborrning, borrning och skruvdragning. Uneo Maxx och Uneo från Bosch. De minsta hammarborrarna i världen med pneumatiskt

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Variant Nr. Vikt Rek CaPris exkl. moms -00 47 800 kr -01 54 550 kr -02

JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Variant Nr. Vikt Rek CaPris exkl. moms -00 47 800 kr -01 54 550 kr -02 JÄRNHÄSTEN IH 2055 Std. 5,5 Hk. Art. Nr. 9687435- Basmaskin utrustad med uppfällbar styrspak för transport, styrbroms variator, fram/back, broms diffspärr och skyddsplåt. Timmerbanke och handvinsch ingår

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du Höjning/sänkning

Läs mer

FCT 1360. Exakthack. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

FCT 1360. Exakthack. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original FCT 1360 Exakthack Instruktionsbok Bruksanvisning i original S BÄSTA KUND! FÖRORD Vi värdesätter det förtroende du har visat för vårt företag genom att investera i en produkt från JF, och önskar dig lycka

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Koppla rätt Lyfta säkert

Koppla rätt Lyfta säkert & Koppla rätt Lyfta säkert Säkerhetsguide För arbete med kranar och anläggningsmaskiner Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med koppling av last, lyft av last och körning med hängande last måste

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091

Lyckad kombination. Mini-ACP 10000 1099 Batteri 10000 1091 Sjukhussäng Leggero sjukhussäng är en lyckad kombination av Merivaaras nya sängmodeller och det traditionella utseende och funktion som finns på HCH-sängen. Resultatet är en säng med ypperlig patientkomfort

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE PASSION IN CRANES PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem NYTT! SMARTARE & SÄKRARE Since 1912 PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem är den mest avancerade verkstadskranen i världen. Dess unika säkerhetsfunktioner

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Våra rehabprodukter AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 72458 Albstadt Tel: 0 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR

SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR SKEPPSHULT S3 TREHJULIGA CYKLAR Det fina med tre hjul eller hur ALLA ska kunna cykla. Varför ska man sluta cykla när man blir äldre? Eller varför ska man inte få möjligheten att uppleva en cykeltur om

Läs mer