Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas."

Transkript

1 Rotorsträngläggare LINER Varje strå räknas.

2 System för vallskörd.

3 I vallskörden är varenda minut viktig. Då känns det tryggt att ha en samarbetspartner som erbjuder betydligt mycket mer än bara rejäla maskiner, t ex enastående produktkvalité och en komplett maskinkedja där alla maskiner, från skörd till bärgning, är perfekt anpassade för varandra. Tack vare vår kompetens och våra erfarenheter hör vi idag till de ledande tillverkarna av vallskördemaskiner världen över. Trots det har vi fortfarande båda fötterna på jorden. Oavsett om ditt lantbruk är på 10, 100 eller 1000 ha erbjuder vi dig optimala lösningar som garanterar dig högsta foderkvalité. 3

4 Det går som smort. Den perfekta basen. Att ta upp fodret nära marken och lägga det i jämna och välformade strängar kännetecknar CLAAS LINER. Styrningen av räfsarmarna är också väsentlig för hur tillförlitligt maskinen ska fungera och arbeta för att fordra minimalt underhåll. Även detta är löst på ett utmärkt sätt. CLAAS kurvbana. Tack vare kurvbanans stora diameter blir belastningen på styrrullarna i det närmaste obefintlig. De roterar lugnt och förlänger på så sätt kurvbanans livslängd betydligt. Absolut tätt LINER-modellerna har sluten kamkurva, där styrrullar av stål arbetar i olja eller flytande fett. Det är underhållsfritt, ger lågt slitage, säker funktion och lång livslängd. På LINER 430 S, 470 S och 1550 TWIN Profil kan kurvbanan, med ett enkelt handgrepp, ställas om så att materialet släpps vid olika tidpunkt, vilket förändrar strängbredden. 4

5 Sluten kamkurva undehållsfritt. Samtliga LINER-modeller har sluten kamkurva. Det slutna systemet är underhållsfritt, ger minimalt slitage, säker funktion och lång livslängd. 330 mm Dubbel lagring för lång livslängd. Kraftig axiell, dubbellagrad infästning av räfsarmarna tar effektivt upp vertikala belastningar. På så sätt minskar hävstångseffekten från räfspinnarna. Därmed skonas styrrullarna, vars enda uppgift blir att säkerställa styrning av räfspinnarna. Det ger hög kapacitet, ren räfsning och tillförlitlig drivning under många år. Styrrullarna av stål arbetar, på de större modellerna, i flytande fett och på LINER 350 S, 650 TWIN, 680 Profil och 1250 PROFIL, i olja. Styrning av räfspinnar Sluten kamkurva 5

6 Rent material i strängen. Att varje äng och varje fält har ojämnheter är inget nytt. Att räfsningen ska vara ren och materialet fritt från jordinblandning är heller inget nytt. För att bemästra detta så problemfritt som möjligt är perfekt markanpassning A och O. Med CLAAS Profil eller med CLAAS Kontursystemet följer du varenda liten ojämnhet i marken. Arbetshöjden justeras enkelt. På så sätt anpassas LINER snabbt och smidigt till den aktuella grödan eller markens beskaffenhet. 6

7 CLAAS PROFIL eller CLAAS Kontur alltid perfekt markanpassning. CLAAS Kontur. Patenterad tandemaxel för perfekt markanpassning. V-format monterade boggibalkar med fyra ballonghjul och förskjuten hjulplacering arbetar tillsammans över markytan. Exakt styrning av räfspinnarna Lugn gång, ökad körhastighet och kapacitet. Stödhjulens breda spårvidd ger en stabil gång och ren upptagning även i kuperad terräng. De burna LINER-modellerna kan utrustas med ett extra bärhjul (tillval) under trepunktsinfästningen samt en kedja som begränsningslänk istället för toppstången. Strängläggaren kan därmed röra sig oberoende av traktorns rörelser även över extremt gropiga fält. CLAAS PROFIL CLAAS Kontur 7

8 CLAAS PROFIL den tredje dimensionen. 8

9 PROFIL tredimensionell, ren och kapacitetsstark. På alla Profil strängläggare och på LINER 3000 Alla rotorerna är upphängda helt oberorende av själva ramen. Två vridpunkter ger rotorerna möjlighet att pendla både i sid- och längsled och ger därför en perfekt markanpassning. Högre körhastighet tack vare stabil drivning. Skonsamt mot vallens känsliga rotsystem samtidigt som det ger en ren räfsning. Ännu bättre markanpassning. Varje rotor sitter på en 4-hjulsboggi med väl tilltagna ballongdäck. Eftersom rotorerna är upphängda helt oberoende av själva ramen anpassar de sig både i sid- och längsled efter markens ojämnheter. CLAAS PROFIL CLAAS Kontur 9

10 Komplett program. LINER 350 S, 390 S, 430 S och 470 S är burna enrotorsmaskiner konstruerade för lantbrukare som själva bärgar sitt foder. Arbetsbredder från 3,50 till 4,60 meter för anpassning till efterföljande hack eller press. Säker avfjädring med CKL. Dämpar påfrestningarna på maskinen. Stabiliserar maskinen under gång. Automatisk låsning av skyddsbygeln för transportkörning. Jämn markföljning ger räfsarmarna konstant arbetshöjd. En påskjutsbroms hindrar maskinen att rulla ifatt traktorn under arbete i utförslut. Minimal förslitning. Långt avstånd mellan traktorns och maskinens infästning av kraftuttagsaxeln ger en rak drivlina utan avvinklingar. Maskinen får en lungn gång och förslitningen blir minimal. LINER 350 S med 3,50 m arbetsbredd LINER 390 S med 3,80 m arbetsbredd LINER 430 S med 4,20 m arbetsbredd LINER 470 S med 4,60 m arbetsbredd Enkel nedfällning och automatisk låsning av den kraftiga skyddsbygeln. Strängformarskärmens fjäder underlättar upp- och nedfällning. 10

11 LINER med en rotor hög kapacitet och välformade strängar. Rent och exakt. Tandemaxlar med ballongdäck för lågt marktryck och lugn gång. Extra bärhjul under trepunktsinfästningen samt en kedja som begränsningslänk istället för toppstången som gör det möjligt för strängläggaren att röra sig oberoende av traktorns rörelser, vilket är en fördel på ojämna och gropiga fält (tillval). Lätt inställbar rotorhöjd från traktorns förarsäte för rent foder utan inblandning av jord. Enkel transport. De avmonterbara räfsarmarna ger liten transportbredd. Stor markfrigång vid transportläge underlättar vid körning i terräng. LINER med en rotor 11

12 Buren eller bogserad. För att kunna utföra ett effektivt arbete med hög kapacitet, även med mindre traktorer, erbjuder nu CLAAS LINER 470 i bogserad version 470 T. För att ännu bättre kunna utnyttja de få dagarna under den intensiva vallskördeperioden, var nyckelordet kapacitet, vid utvecklingen av denna maskin. Oavsett om maskinen är buren eller bogserad, följer den alltid traktorn perfekt, både på fält och väg, trots sin stora arbetsbredd. Rent, säkert, snabbt. Mycket stabil, hermetiskt sluten kamkurva. Räfsarmarnas styrrullar arbetar i flytande fett. Dubbellagrad infästning för räfsarmarna. Tretton räfsarmar med vardera fyra dubbelpinnar hanterar fodret effektivt utan att blanda in jord samt skonar vallens rötter även vid körning med full kapacitet. Standardutrustad med kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut för säker kraftöverföring även vid snäva vändningar. 12

13 LINER 470 T stor arbetsbredd med liten traktor. Hög komfort. Kräver endast ett enkelverkande hydrauluttag. Två hydraulcylindrar lyfter rotorn rakt upp så att maskinen enkelt tar sig över stora strängar vid vändning. Uppfällbar skyddsbygel och avtagbara räfsarmar ger LINER 470T en liten transportbredd. De V-formade tandemaxlarna och de breda hjulen följer markens konturer perfekt och skonar vallens känsliga rotsystem. LINER 470 T 13

14 LINER 680 PROFIL och LINER 780 PROFIL två rotorer och ren avläggning i mitten. min arbetsbredd LINER 680 PROFIL = 6,00 m LINER 780 PROFIL = 6,80 m max arbetsbredd LINER 680 PROFIL = 6,90 m LINER 780 PROFIL = 7,60 m min strängbredd LINER 680 PROFIL = ca 0,90 m LINER 780 PROFIL = ca 1,15 m max strängbredd LINER 680 PROFIL = ca 1,80 m LINER 780 PROFIL = ca 1,95 m 14

15 Strängläggare för stora fält. Tvårotorssträngläggare med styrbara bärhjul som lägger raka strängar med distinkta kanter, idealiska för efterföljande maskiner. Eftersom strängbredden är lätt att ställa in, kan strängen anpassas till pickuppen på efterföljande press eller hack Enkel inställning. Strängbredden anpassas enkelt för efterföljande pickupp. På LINER 680 Profil sker detta mekaniskt, på LINER 780 Profil hydrauliskt. 40 Maxhastighet: 40 km/h LINER 680 PROFIL LINER 780 PROFIL 15

16 U-format drag. Samtliga stora strängläggare från CLAAS är utrustade med U-formade drag, ämnade att kopplas till traktorns lyftarmar. Tillkoppling på några få sekunder. Konstruktionen gör strängläggarens framfart både stabil och tillförlitlig. U-format drag ger kraftuttagsaxeln obegränsat utrymme, vilket möjliggör snäva svängar utan problem. Tredimensionell markanpassning. På LINER Profil arbetar båda rotorerna helt oberoende av ramen. Två kraftiga axlar med dubbelknutar låter rotorerna pendla både i sid- och längsled. 4 hjul per rotor. Räfsarmarna arbetar nära marken, vilket garanterar jämna rena strängar över hela arbetsbredden. Perfekt markföljning och lugn gång. 16

17 LINER 680 PROFIL och LINER 780 PROFIL aktivt hjulstyrning, avläggning i mitten. Aktiv hjulstyrning en klar fördel. Traktorns styrutslag förmedlas via styrstag till de båda bärhjulen längst bak på LINER-maskinen. På så sätt kan strängläggarens bärhjul följa traktorns minsta rörelse och hålla strängen ren, även vid körning i hög körhastighet. På vändtegen. En flödesfördelare ser till att båda rotorerna lyfts synkront en klar fördel vid arbete på kuperade fält. LINER 680 PROFIL LINER 780 PROFIL 17

18 LINER 880 PROFIL extrem kapacitet för stora fält. Snabbt och rent. Med arbetsbredder från 7,45 m till 8,25 m är LINER 880 Profil den idealiska mittsträngläggaren för stora fält. De två rotorerna med vardera tretton räfsarmar och fyra dubbelpinnar per räfsarm gör ett perfekt förarbete för hack eller press. Inte ens stora fodermängder är något problem LINER 880 Profil lägger alltid rena strängar med distinkta kanter. Även i halm lägger LINER 880 Profil fina strängar och ökar kapaciteten för efterföljande press. 40 Via en trevägskran kan föraren förvälja om höger eller vänster rotor skall lyftas upp först, eller om båda rotorerna skall höjas samtidigt. 18

19 Smidig körning. Öppet drag som skapar god plats för kraftöverföringsaxeln som är standardutrustad med vidvinkelknut. Anpassad för traktorkoppling av kategori II. Aktiv hjulstyrning för smidig körning i snäva svängar. Väl tilltagna hjulupphängningar. Ballongdäck 16x PR på rotorernas hjulställ. Synkront upplyftbara rotorer sparar värdefull tid. Lyftningsvinkeln begränsas av två mekaniskt ställbara stoppar. Enkel anpassning. Genomtänkt markanpassning. De individuellt upphängda rotorerna har rörlighet i alla riktningar. Tredimensionell markanpassning maskinen följer markens konturer både i längs- och sidled. Absolut rent foder även vid höga körhastigheter tack vare att räfspinnarna arbetar parallellt med markytan. Enkelt med PROFIX. Räfsarmarna demonteras enkelt med bygellåsningen. Räfsarmarna sitter säkert och slitagefritt i sina hållare. Med ett enkelt handgrepp är strängbredden justerbar i tre lägen. På så sätt kan strängbredden exakt anpassas till efterföljande maskin. LINER 880 PROFIL 19

20 LINER 650 TWIN flexibel körning. 40 Maxhastighet: 40 km/h 20

21 Flexibel körning. Lika skiftande som fälten är, lika varierande är också önskemålen på maskiner från olika användare. Det finns inte två lantbrukare eller maskinstationer som har samma uppfattning om vilken strängläggare som passar just dem. Med nya LINER 650 TWIN har CLAAS skapat en maskin som växer i takt med lantbrukarens behov. Mångsidig och komfortabel. Bogserad strängläggare med två rotorer och sidoavläggning. Med en dubbelverkande hydraulcylinder kan maskinen, från förarplatsen, ställas in i olika lägen. I läge två lägger LINER 650 TWIN en sträng åt vänster med en arbetsbredd på mellan 3,50 till 6,30 meter. I läge tre lägger maskinen två strängar med tillsammans 6 meters arbetsbredd. Liten transportbredd. Då räfsarmarna och strängformarduken fälls upp blir transportbredden endast 3,00 m. Samtliga räfsarmar är dessutom avtagbara och skyddsbygeln är uppfällbar. Det innebär att totalbredden kan reduceras till endast 2,20 m. Det är perfekt i smala passager och sparar dessutom plats vid förvaring av maskinen! I läge ett lyfts de båda rotorerna upp hydrauliskt, så att de kommer i linje med traktorn perfekt vid transportkörning. LINER 650 TWIN 21

22 Hög manövreringskomfort. Enkel omställning, för strängläggning av en respektive två strängar, direkt från förarplatsen Enkel omställning mellan arbets- och transportläge. Hydraulisk inställning av arbetsbredden mellan 3,50 m och 6,30 m. En ventil ger exakt inställning av sänkhastigheten för den bakre rotorn. Enkel, steglös höjdinställning av rotorerna via en vev. Praktiskt och stabilt stödben med bekväm höjdinställning. För alla önskemål. Elektrohydraulisk inställning av strängformarduken erbjuds som tillval. - Steglös inställning av strängbredden från förarsätet. - Reducering av transportbredden till 3,00 m utan att lämna traktorhytten och utan handarbete via hydraulisk inställning av strängformarduken. För de lantbrukare som vill göra två strängar vid en överfart, skall strängformarduken för den främre rotorn användas. Går som smort. Hermetiskt sluten styrning av räfsarmarna. Styrrullarna av stål samt räfsarmarnas lagringar arbetar ständigt i oljebad. Inget dagligt underhåll och låg förslitning. Lång livslängd och pålitlig körning under många år. 22

23 LINER 650 TWIN och bekväm. okomplicerad Med cylindern kan antingen maximal arbetsbredd eller maximal överlappning ställas in. LINER 650 TWIN 23

24 LINER 650 TWIN optimal markanpassning för rent foder. Bästa markanpassning. Den bakre rotorn har två upphängningspunkter, vilket gör att den följer marken helt oberoende av själva ramen. Maskinen flyter lugnt fram över fältet, eftersom rotorerna följer markens konturer oberoende av varandra +/- 15 i såväl längsled som i sidled. Tandemaxlar med fyra ballongdäck (18 x PR) per rotor för högsta stabilitet vid transport och ren räfsning på fältet. Genom hjulens placering, nära räfsarmarna, följer hela rotorn markens konturer. Absolut rent material i strängen, även under besvärliga markförhållanden och vid hög körhastighet. Stötdämpare på den bakre rotorn för bekväm körning och optimal markanpassning. Fyra dubbla räfsarmar per rotor. Räfsarmarnas lyfthöjd på över en halv meter garanterar att de lagda strängarna inte förstörs vid överfart. 24

25 Oslagbar på fältet. Den mittmonterade höjdinställningscylindern ger en jämn kraftfördelning och parallell höjning av maskinen. Snäva svängar i hörn eller på fältändan är inget problem. Räfsarmarnas lyfthöjd på över en halv meter garanterar att de lagda strängarna inte förstörs vid överfart. Samtidigt som rotorerna höjs hydrauliskt från förarplatsen, lyfts även tandemaxelns främre hjul från marken, vilket förbättrar smidigheten ytterligare. Flexibilitet: Drivning via vinkelväxel. Den främre rotorn är förbunden med ramen via en vinkelväxel. Extremt god manövreringsförmåga. Mycket bra stabilitet vid körning på kuperade fält tack vare det korta avståndet mellan maskin och traktor. Drivaxeln till den bakre rotorn sitter väl skyddad inne i strängläggarens ramverk. Ett stödhjul som kan monteras på höger eller vänster sida, och som kan justeras utan verktyg, kan vara lösningen för att bibehålla foderkvalitén vid besvärliga förhållanden. LINER 650 TWIN 25

26 LINER 1250 PROFIL genomtänkt in i minsta detalj. 40 Maxhastighet: 40 km/h 26

27 Bästa CLAAS-kvalité. LINER 1250 Profil är oslagbar vad gäller pris i förhållande till kapacitet. Maskinen är det perfekta valet för medelstora lantbruk som önskar en robust, pålitlig och prisvärd strängläggare med tvårotormaskinens höga kapacitet. Övertygande argument. 4 avtagbara räfsarmar per rotor reducerar transporthöjden. Rotorernas 4 hjulsboggi ger jämn och ren räfsning över hela arbetsbredden. Rotorboggin kan enkelt låsas eller frigöras för högsta stabilitet i kuperad terräng eller följsam gång i kurvor. Lågt marktryck och rak, jämn gång tack vare stora ballongdäck. Över 12 meters arbetsbredd, i en körning fram och tillbaka över fältet, underlättar för efterföljande maskin. Det tvåpunktsupphängda U-formade draget ger kraftöverföringsaxeln med vinkelväxel stort svängrum. Sluten, helt underhållsfri kamkurva med styrrullar som arbetar i olja. Steglös, mekanisk höjdinställning av rotorerna. Perfekt markföljning genom kardansk upphängning av de båda rotorerna. 4 elastiska dubbelpinnar per räfsarm. Styrning av rotorerna så att de lyfts i logisk följd ger ren räfsning av fältet, ända fram till vändtegen. Automatiskt uppfällbar strängformarduk. Testad och hyllad för sin goda kvalitet. LINER 1250 PROFIL 27

28 PROFIL tredimensionell markanpassning. Rotorerna är upphängda så att de roterar fritt, helt oberoende av ramen. Perfekt markföljning oavsett hur marken ser ut genom att rotorerna pendlar i både längs- och sidled. Hög körhastighet tack vare stabila hjulställ. Skonsam mot vallens känsliga rotsystem samtidigt som den ger en ren räfsning. Individuellt inställbar. Rotorerna höjs och sänks i logisk följd. Den högra, främre rotorn lyfts och sänks först. Därefter följer den vänstra, bakre rotorn tillsammans med strängformarduken. På detta sätt blir hela fältet rent räfsat fram till vändtegen. 28

29 LINER 1250 PROFIL strängläggning av högsta klass. Mellan rotorerna. Separata hjulställ och stora transporthjul med sexbultsfälgar ger snabb och säker transportkörning. Kompakta mått vid transport och lagring tack vare hjulens placering mellan rotorerna. Optimal överlappning av de båda rotorerna genom hjulens smarta placering. Hjulens placering innebär även att allt material kommer med i strängen t om i 90 svängar. Bästa manöverenskaper genom det korta avståndet mellan stränläggarens hjulställ och traktorns trepunktslyft. NYHET: TWIN-funktion. Som tillval kan LINER 1250 PROFIL utrustas med TWINfunktion, vilken snedställer maskinen så att materialet läggs i två strängar. Strängläggaren följer snett bakom traktorn. Grödan läggs i två strängar mellan rotorerna. TWIN-funktionen styrs via den dubbelverkande ventilen. LINER 1250 PROFIL 29

30 LINER 1550 TWIN PROFIL exakta strängar, ren räfsning. 30

31 Alla möjligheter. LINER 1550 TWIN Profil kan lägga en stor eller två små strängar. Med en enkel inställning kan maskinen nyttjas med perfekt anpassning efter gröda och efterföljande maskin. Det sparar värdefull tid. Så här enkelt är det att ställa in maskinen så att den lägger två strängar: Via en dubbelverkande hydraulcylinder på styrstagets förlängning justeras hjulinställningen så att LINER 1550 TWIN Profil kör diagonalt. Det ökar avståndet mellan rotorerna och maskinen lägger två strängar. Det enda du behöver göra är att ställa in strängformarskärmarna för rätt strängbredd. Flexibel och tredimensionell. Rotorerna är upphängda så att de roterar fritt, helt oberoende av ramen. Den kardanska upphängningen ger rotorerna möjlighet att pendla både i sid- och längsled och ger därför en perfekt markanpassning även vid höga körhastigheter. De väl tilltagna däcken bidrar till ett rent resultat i fält. CLAAS Synchromatic. Höjning och sänkning av rotorerna i logisk följd. Den högra, främre rotorn lyfts och sänks först. Därefter följer den vänstra, bakre rotorn tillsammans med strängformarskärmen. På detta sätt blir hela fältet rent räfsat fram till vändtegen. Genom att fälla upp rotorn svängs strängformarskärmen automatiskt i rätt position, utan användning av extra hydraulik. Kompakt vid transport. Transporthjulen är placerade mellan rotorerna, vilket gör maskinen kompakt vid transport. De stora transporthjulen förflyttar LINER enkelt från fält till fält. Den aktiva hjulupphängningen ger LINER 1550 TWIN Profil en lugn och jämn gång ända upp till 40 km/h. 40 LINER 1550 TWIN PROFIL 31

32 32

33 LINER 3000 strängläggare med högsta kapacitet för proffs. Rent och jämnt. Genom CLAAS nya koncept med stora strängläggare och LINER 3000 i spetsen, har problemet med flaskhalsar i vallkedjan äntligen lösts. Strängläggarens fyra rotorer fördubblar tvårotorsmaskinens redan enorma kapacitet. På bara ett drag över fältet samlar LINER 3000 ihop materialet från 12,50 meters bredd och lägger en jämn sträng i mitten. De rena strängarna med sina distinkta kanter ger perfekta förutsättningar för efterföljande maskin. Den perfekta samarbetspartnern. Kapaciteten hos LINER 3000 är i samma klass som CLAAS JAGUAR. Lantbrukare talar om upp till 20% högre kapacitet i maskinkedjan, vilket reducerar stilleståndstiden och förbättrar lönsamheten betydligt. LINER 3000 är ett bra exempel på hur CLAAS, genom en kontinuerlig utveckling av sitt kompletta skördesystem, är den perfekta partnern för profesionella lantbruk och maskinstationer. OUTBACK S och E-DRIVE revolutioner vid strängläggning. Med det GPS-utrustade Parallellspårningssystemet OUTBACK S eller det automatiska styrsystemet E-DRIVE kan LINER 3000 utnyttjas ännu effektivare än förut. Överlappningar, onödig fältkörning och platskrävande vändningar hör till det förflutna. Perfekta strängar. Fullt utnyttjande av arbetsbredden och optimal fältindelning höjer den effektiva kapaciteten för vaje del av fältet. Enkel vändning på vändtegen. Idealiskt arbetsförhållande för föraren minskar körfelen. Sparar både arbetskraft och arbetstid. LINER

34 LINER 3000 anpassar sig efter alla markförhållanden. Stabil tillkoppling. Kopplas till trepunktslyftens lyftarmar på traktorn. Kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut ger minsta möjliga vändradie. Konstruerad för transportkörning i hastigheter upp till 50 km/h. Kardansk upphängning. Kardansk upphängning av alla fyra rotorerna, som rör sig helt oberoende av ramen. Anpassar sig efter alla markförhållanden eftersom hjulen rör sig fritt både åt höger/vänster och i körriktningen. Rejäl fyrhjulsboggi under varje rotor ger lugn och jämn gång. Hjulen på fyrhjulsboggin sitter placerade nära räfspinnarna, vilket ger jämnare och renare strängar över hela arbetsbredden. 50 Maxhastighet: 50 km/h 34

35 Däck och bromsar. Breda däck som är skonsamma mot vallens känsliga rotsystem och säkrare vid transportkörning. Två däckstorlekar att välja mellan beroende på markförhållanden. LINER 3000 går att få med hydrauliska bromsar, tryckluftsbromsar eller utan bromsar. Körning utan smörjning. 250 timmars smörjintervall för alla kraftöverföringsaxlar. Pålitlig drivlänk som kräver litet underhåll ger minimal stilleståndstid i vallskörden. PROFIX. Räfsarmarna demonteras enkelt med bygellåsningen. Räfsarmarna sitter säkert och slitagefritt i sina hållare. Trots sin enorma arbetsbredd har LINER 3000 en transportbredd på endast tre meter. LINER

36 Förare och maskin i perfekt harmoni. Den korta och intensiva vallskörden ställer stora krav på maskinernas kapacitet och användarvänlighet. Bästa resultat nås endast om tekniken är enkel och lättillgänglig för föraren. Maskinen kan utrustas med antingen beprövade CLAAS CONTROL TERMINAL (CCT) eller nyutvecklade CLAAS COMMUNICATOR. CCT. Alla funktioner sköts behändigt via knapptryckningar på terminalen. Sammankopplad med hydraulsystemet, vilket ger god komfort för föraren eftersom redskapet kan manövreras helt från traktorhytten. Anslutningar av universaltyp gör det enkelt att montera terminalen i alla traktorhytter. Stora, belysta knappar underlättar vid körning nattetid. 36

37 CLAAS CONTROL TERMINAL intelligent och komfortabel. Intelligent styrning. Olika kombinationsfunktioner i manöverterminalen gör arbetet smidigt för föraren. Som exempel kan nämnas att föraren, med en enda knapptryckning, kan ställa om maskinen från arbets- till transportläge. Det sparar tid och ökar komforten för föraren väsentligt. Förutom en mängd basfunktioner kan föraren alltid justera inställningarna för t ex vid vilken tidpunkt eller hur högt rotorerna skall lyftas på vändtegen. Hög flexibilitet. Med arbetsbredder från 9,90 till 12,50 meter och strängbredder från 1,20 till 2,00 meter kan LINER 3000 anpassas efter olika grödor och olika pickuppbredder. Med ett handgrepp väljs den perfekta strängbredden för efterkommande maskin. LINER

38 CLAAS COMMUNICATOR den nya generationens manövrering. Allt under kontroll. Kravet på optimal jämnvikt, mellan allt högre kvalitet å ena sidan och minskad arbetstid och lägre kostnader å andra sidan, gör det nödvändigt att försöka få en så fullgod överblick över arbetet som möjligt. Olika arbetsuppgifter och olika maskinförare hör dessutom till vardagen och gör det inte enklare. Nyutvecklade CLAAS COMMUNICA- TOR underlättar i varje arbetssituation. En för alla. Samma dator för CLAAS QUADRANT, ROLLANT UNIWRAP och LINER Enhetlig manövreringsdisplay. Logiska funktioner ger maximal användarvänlighet för föraren. Individuellt programmeringsbar: arbetsbredd, arbetshöjd, lyfthöjd på vändtegen, tidsåtgång för upphöjning av rotorerna på vändtegen. Enkel anslutning och automatisk inläsning av den tillkopplade maskinen. Med knapptryckningar manövreras LINER 3000 med centimeterprecision. Alla funktioner visas på den stora, tydliga displayen. 38

39 Bara med CLAAS COMMUNICATOR. Individuell upphöjning av samtliga rotorer. Via COMMU- NICATOR kan alla rotorer höjas upp individuellt den ena eller båda rotorerna på ena sidan av maskinen eller den ena eller båda av de främre eller bakre rotorernaallt efter önskemål. Hydraulisk höjdinställning av rotorerna som standad. Med knapptryckningar på CLAAS COMMUNICATOR ställs rotorernas arbetshöjd in antingen en och en eller parvis. LINER

40 Vi finns där maskinerna finns. Du kan lita på att vi alltid kan leverera reservdelar till din maskin. Vårt centrallager levererar, snabbt och säkert, samtliga CLAAS originaldelar över hela världen. De många CLAAS-handlarna garanterar att du på kort tid har delarna oavsett var du befinner dig. Vi är din servicepartner. Du kan alltid lita på professionaliteten och pålitligheten i FIRST CLAAS SERVICE. CLAAS-importörer och återförsäljare världen över sörjer för optimal reservdelsförsörjning och pålitlig kundservice dygnet runt. Vi talar samma språk. CLAAS-handlarna är bland de mest effektiva verksamheterna i världen inom lantbruksteknik. De är inte bara perfekt utbildade och försedda med den rätta utrustningen, utan även mycket insatta i kundernas arbetssätt och medvetna om deras förväntningar på kompetens och pålitlighet. 40

41 En bra samarbetspartner lämnar dig aldrig i sticket FIRST CLAAS SERVICE 41

42 LINER Tillkoppling Arbetsbredd Strängbredd Transportbredd med demonterade räfsarmar Transporthöjd med demonterade räfsarmar Längd i transportläge Kraftbehov Rotorer Räfsarmar per rotor Räfsarmar, avtagbara Dubbelpinnar per räfsarm Pinnavstånd Pinnlängd Strängformarskärm Avläggning PTO-varvtal CLAAS Kontur-system m (DIN) m m m m m m från kw/hk antal antal antal mm mm rpm LINER LINER LINER LINER 350 S 390 S 430 S 470 S buren buren buren buren CKL-drag CKL-drag CKL-drag CKL-drag 3,50 3,80 4,20 4,60 2,98 2,98 2,00 2,00 2,00 2,20 26/35 33/45 37/50 44/ standard standard standard standard 3 (4) duk duk duk duk vänster vänster vänster vänster standard standard standard standard Däckutrustning: CLAAS Kontur: Transporthjul: Vikt 16x PR 16x PR 18x PR 10.00/ PR 15,0/ / PR ca kg * TWIN-funktion (tillval) CLAAS arbetar ständigt med att utveckla maskinerna efter kundernas önskan och behov. Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion, specifikation och utrustningar utan föregående meddelande. Denna broschyr är tryckt för hela världen. Bilder och uppgifter är därför att betrakta som vägledande och får ej tas som seriemässiga produktspecifikationer för respektive land. Upplysningar om rätt specifikationer för ditt land får du av närmaste CLAAS-återförsäljare. 42

43 LINER LINER LINER LINER LINER LINER LINER LINER 470 T 680 PROFIL 780 PROFIL 880 PROFIL 650 TWIN 1250 PROFIL1550 TWIN PROFIL 3000 dragbom delburen delburen delburen dragbom delburen delburen delburen 4,60 6,00 6,90 6,80 7,60 7,45 8,25 3,50 6,30 6,20/6,90* ca. 6,80/7,50 9,90 12,50 0,90-1,80 1,15-1,95 1,20-2,00 1,20-2,30 2,85 2,85 3,00 3,00 2,93 3,00 3,00 2,20 2,20 3,75 3,94 4,40 3,75 4,00 3,15 3,35 3,65 3,07 3,15 3,90 5,08 5,15 5,62 8,00 8,10 8,10 8,40 26/35 29/40 33/45 37/50 37/50 37/50 45/60 55/ standard standard standard standard standard 4 per rotor standard standard duk duk duk duk duk duk duk duk vänster mitten mitten mitten vänster vänster vänster mitten standard 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi standard 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi kardansk kardansk kardansk bakre kardansk kardansk kardansk upphängning upphängning upphängning kardansk upphängning upphängning upphängning 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 4 x x tillval Tekniska data 43

44 Lantmännen Maskin AB tel: Beställningsnummer Mars /07 (DC) schwedisch 20

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910

Pöttinger TOP. Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 Pöttinger TOP Strängläggare med centrerad strängplacering 97+023..0910 TOP s-line Strängläggare med centrerad strängplacering, två och fyra rotorer Pöttinger har utvecklat en ny rotorlyft, med en lutande

Läs mer

Anpassade till varandra. Vallskördskedja från CLAAS.

Anpassade till varandra. Vallskördskedja från CLAAS. Strängläggare LINER Anpassade till varandra. Vallskördskedja från CLAAS. Om du arbetar i jordbruk varje dag behöver du mer än ett robust arbetsverktyg. Du behöver teknik som fungerar och som du gärna arbetar

Läs mer

Taarup 9000 - serien Rotorsträngläggare. Effektiv och exakt arbete

Taarup 9000 - serien Rotorsträngläggare. Effektiv och exakt arbete Taarup 9000 - serien Rotorsträngläggare Effektiv och exakt arbete En driftsäker och solid lösning Robust rotorväxel Taarup rotorsträngläggare är byggda runt en kraftig växellåda dimensionerad för hårt

Läs mer

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dubbelsträngläggare för sido- och mittsträng 97+027.13.0813 Dubbelsträngläggare för varje användning PÖTTINGER har nu ett brett utbud av nya dubbelsträngläggare för sido- och mittsträngar.

Läs mer

Kverneland Taarup 8000 Rotorvändare. Effektiv och skonsam vändning

Kverneland Taarup 8000 Rotorvändare. Effektiv och skonsam vändning Kverneland Taarup 8000 Rotorvändare Effektiv och skonsam vändning Rätt vändare för varje behov I Kverneland Taarups maskinprogram finns vändare med arbetsbredder mellan 4,6 och 11 m. 8000serien omfattar

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

Swadro. Strängläggare

Swadro. Strängläggare Swadro Strängläggare Den kan man lita på. För att arbetet ska löpa smidigt och problemfritt i fält, Rotorväxellådor fyllda med flytande fett Inkapslade rotorhus: helt underhållsfria Rotor och rotorarmar

Läs mer

VARIANT 385 RC 380 RC 365 RC 360 RC. Garanterat högsta kapacitet.

VARIANT 385 RC 380 RC 365 RC 360 RC. Garanterat högsta kapacitet. VARIANT 385 RC 380 RC 365 RC 360 RC Garanterat högsta kapacitet. Vid solnedgången är dagen och arbetet slut dock inte föraren. VARIANT är redo att ta hand om allt som väntar ute på fältet. Den 2,10 m breda

Läs mer

ROTORVÄNDARE OCH STRÄNGARE

ROTORVÄNDARE OCH STRÄNGARE ROTORVÄNDARE OCH STRÄNGARE För proffs Rotorvändare 4 - rotorer 6 - rotorer 2 ÅRS Rotorsträngare 1 - rotorer 2 - rotorer 2 - rotorer in-line strängare 1 2 ÅRS... 30 års erfarenhet Lantbrukarens förmåga

Läs mer

NYHET! NOVACAT S12. Slåtterkombination 97+018.13.1013

NYHET! NOVACAT S12. Slåtterkombination 97+018.13.1013 NYHET! NOVACAT S12 Slåtterkombination 97+018.13.1013 25 % större arealkapacitet 25 % mindre diesel Trots den enorma arbetsbredden på 11,20 m kan du köra slåtterkombinationen NOVACAT S12 med en traktor

Läs mer

NYHET! EUROPROFI COMBILINE. Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+125.13.1013

NYHET! EUROPROFI COMBILINE. Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+125.13.1013 EUROPROFI COMBILINE Ensilagevagnar med inmatningsrotor 97+125.13.1013 En ny multitalang EUROPROFI COMBILINE För att uppfylla de olika användningsvillkoren för självlastarvagnen och de individuella kundkraven

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

Blastkrossar i KS-serien. Blastfri upptagning Skörda framgång!

Blastkrossar i KS-serien. Blastfri upptagning Skörda framgång! Blastkrossar i KS-serien Blastfri upptagning Skörda framgång! Öka ditt utbyte med Grimme blastkross Under åren har blastkrossning före lagringsduglighet. Oavsett om det skördesäsongen fått större och större

Läs mer

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF

Burna slåtterkrossar. GXS GXS P GXS Triple GXF Burna slåtterkrossar GXS GXS P GXS Triple GXF Rotorbalk GXS GXS-slåtterkrossarna är utrustade med den unika JF-rotorbalken med slät undersida som utmärker sig genom: Top Service Helt slät undersida Låg

Läs mer

BKE / BKE REV/ BKE SUPER

BKE / BKE REV/ BKE SUPER BKE / BKE / BKE SUPER KONSTEN I A T T V Å RD A LAND SK APET! BKE / BKE / BKE SUPER MULCH Maskinen som förskönar landskapet! Parker, fruktodlingar och grönytor behöver underhållas för att behålla sitt utseende

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Burna Tallriksslåttermaskiner 2500 H & 2600 Serien. Pålitlig prestanda och rena snitt

Burna Tallriksslåttermaskiner 2500 H & 2600 Serien. Pålitlig prestanda och rena snitt Burna Tallriksslåttermaskiner 2500 H & 2600 Serien Pålitlig prestanda och rena snitt En rotorbalk som uppfyller dina högt ställda förväntningar! Kverneland Taarups rotorbalk har konstruerats för hårt arbete.

Läs mer

Bogserade rotorslåttterkrossar. GMT-serien Arbetsbredd 3,2-3,6 m

Bogserade rotorslåttterkrossar. GMT-serien Arbetsbredd 3,2-3,6 m Bogserade rotorslåttterkrossar GMT-serien Arbetsbredd 3,2-3,6 m GMT är en serie robusta bogserade slåtterkrossar från JF-STOLL. Maskinerna är utvecklade och konstruerade med särskilt fokus på följande

Läs mer

Strängläggare med fyra rotorer GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Strängläggare med fyra rotorer GA 13131 / GA 15131. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Strängläggare med fyra rotorer GA 13131 / GA 15131 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 GA 13131 15131 100 % HYDRAULISKT DRIVEN STRÄNGLÄGGARE! GA Strängläggarna GA 13131 och GA 15131 med fyra rotorer är inte

Läs mer

HIT / HIT T. Hövändare. 97+021.se.0814. All information finns online

HIT / HIT T. Hövändare. 97+021.se.0814. All information finns online HIT / HIT T Hövändare 97+021.se.0814 All information finns online HIT / HIT T Hövändare Våra beprövade hövändare övertygar genom en perfekt markanpassning. Det möjliggör en foderskonande vändning utan

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

Lely Hibiscus Strängläggare med kamspår

Lely Hibiscus Strängläggare med kamspår Lely Hibiscus Strängläggare med kamspår www.lely.com innovators in agriculture Boskap kräver rent foder Enkel uppsamling av gröda tack vare jämnt formade strängar Ojämna eller oregelbundna strängar orsakar

Läs mer

Finsnittsvagn Kverneland Taarup 10045 R-10055 R. Högsta kapacitet och snittkvalitet

Finsnittsvagn Kverneland Taarup 10045 R-10055 R. Högsta kapacitet och snittkvalitet Finsnittsvagn Kverneland Taarup 10045 R-10055 R Högsta kapacitet och snittkvalitet Kverneland Taarup 10055-10055 R Med en kapacitet på upp till 55 m 3 och en lastvikt på 20 ton är Kverneland Taarup 10055

Läs mer

Tiger. Robust kultivatorteknologi för intensiv jordbearbetning

Tiger. Robust kultivatorteknologi för intensiv jordbearbetning Tiger Robust kultivatorteknologi för intensiv jordbearbetning Tiger AS Det smarta alternativet till plöjning Tiger LT Kompakt med litet dragkraftsbehov Tiger En klass för sig själv! Kapacitetsstyrkor för

Läs mer

Moteskas bogserade sprutor

Moteskas bogserade sprutor Moteskas bogserade sprutor Ramper och chassi är tillverkade av varmformade rör och fyrkantsprofiler, vilket ger absolut bästa hållfasthet och livslängd. Ramper och chassi blästras och grundmålas före slutlig

Läs mer

Trippelmaskin. GX/GXT-serien Arbetsbredd 8,6-12,3 m

Trippelmaskin. GX/GXT-serien Arbetsbredd 8,6-12,3 m Trippelmaskin GX/GXT-serien Arbetsbredd 8,6-12,3 m Bogserad trippelmaskin GXT 12005 SM med en arbetsbredd på 11,6 m. Stora arbetsbredder ökar effektiviteten Största möjliga effektivitet hänger samman med

Läs mer

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE DEN NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE Kraft i överflöd Som Belos tidigare maskiner är denna redskapsbärare

Läs mer

CVL/DVL/CXL/DXL. Delburna växelplogar och vagnplogar

CVL/DVL/CXL/DXL. Delburna växelplogar och vagnplogar CVL/DVL/CXL/DXL Delburna växelplogar och vagnplogar Delburna växelplogar Stora plogar för stora uppgifter CVL från 5-6 skär och DVL från 5-8 skär. Båda varianterna har kraftiga ramar med stor frigångshöjd.

Läs mer

EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION

EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION EN SKÖRDARE MED VERKLIG RÅSTYRKA PONSSE SCORPION SKÖRDAREN PONSSE SCORPION ÖVERLÄGSEN KRAFT OCH ERGONOMI Otrolig sikt och styrförmåga, oslagbar stabilitet, kraft och produktivitet med miljön i åtanke och

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande

LASTARE. 3248/A 3248/TA med hytt. Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig. Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande LASTARE 3248/A 3248/TA med hytt Lastaren med system Vi förstår vad du behöver. Tillförlitlig Kraftfull Tillförlitlig Helt enkelt övertygande 3248/A för panoramasikt, se det du lastar Säker skyddshytt.

Läs mer

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion

Siwa. Finsnittvagnar Ensilagevagnar. foderproduktion Rapide Siwa Finsnittvagnar Ensilagevagnar foderproduktion Schuitemaker Machines BV etablerades 1919 som tillverkare av maskiner för lantbruk och industri. Tack vare många års erfarenhet har Schuitemaker

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

EasyCut. Burna Bogserade Trippelmonterade

EasyCut. Burna Bogserade Trippelmonterade EasyCut Burna Bogserade Trippelmonterade 1 EasyCut ett unikt KRONE system Livstidssmord rotorbalk, helsvetsad och absolut tät Kilformad rotorbalk Rent snitt Extra breda och härdade släpskor Ingen inre

Läs mer

LELY HIBISCUS. Strängläggare. Exceptionellt robusta maskiner för ren strängläggning. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY HIBISCUS. Strängläggare. Exceptionellt robusta maskiner för ren strängläggning. www.lely.com. innovators in agriculture LELY HIBISCUS Strängläggare Exceptionellt robusta maskiner för ren strängläggning www.lely.com innovators in agriculture SMARTER, FASTER, STRONGER! Smartare, snabbare, starkare! med konkurrenterna. Våra

Läs mer

Clean cut. Vallskördemaskiner och fullfodervagnar

Clean cut. Vallskördemaskiner och fullfodervagnar Clean cut Vallskördemaskiner och fullfodervagnar JF har alltid varit innovativa Ända sedan lantbruket började mekaniseras har JF bidragit med innovativa och effektiva lösningar. JF grundades 1951 av Jens

Läs mer

Holms en innovativ redskapsleverantör

Holms en innovativ redskapsleverantör sopredskap Holms en innovativ redskapsleverantör Grunden till Holms Industri AB lades 1927 av Edvin Sandström med en smart produktion av hästskor. På 30-och 40-talet adderades tillverkning av spadar och

Läs mer

www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net

www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net www.treffler.net Precisions-Ogräsharv TS 170 TS 1520 SERIE www.treffler.net 2 ÖVERTYGELSE, PASSION OCH KVALITÉ VAD ÄR DET SOM SKILJER SIG? PINNLÄNGD 500 MM, DIAMETER 8 MM, AV- STÅND MELLAN FÅRORNA 28 MM

Läs mer

Bandsättare i GB-serien

Bandsättare i GB-serien POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK Bandsättare i GB-serien Professionell sätteknik när kraven är mycket höga Bandsätteknik från Grimme: 2, 3 och 4 rader GB-serien (Grimme Beltplanter) representerar

Läs mer

Vägledande Kundprislista 2015.10.01-2016.09.01

Vägledande Kundprislista 2015.10.01-2016.09.01 Vägledande Kundprislista 2015.10.01-2016.09.01 Rotorvändare - Rotorsträngläggare Utgåva 1 Rotorvändare i Compact & Pro serien Specifikationer 524 604 Arbetsbredd, m 5,2 6,05 Antal rotorer 4 6 Antal räfsarmar

Läs mer

ELHO Slåtterkrossar och slåttermaskiner

ELHO Slåtterkrossar och slåttermaskiner ELHO Slåtterkrossar och slåttermaskiner www.elho.fi ELHO slåtterkrossar för framtidens lantbruk ELHO producerar ett stort urval slåtterkrossar av olika typer och storlekar. I nästan alla modeller finns

Läs mer

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien

OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien Tallrikskultivatorer med individuellt upphängda tallrikar för stubbearbetning + OPTIMER 103-, 103R- och 1003-serien www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 OPTIMER+ 1000 103-, 103R- OCH 1003-SERIEN EFFEKTIV

Läs mer

PÖTTINGER NOVACAT. Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212

PÖTTINGER NOVACAT. Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212 PÖTTINGER NOVACAT Bogserade rotorslåttermaskiner 97+011.13.0212 NOVACAT T Bogserade rotorslåttermaskiner De nya bogserade NOVACAT T-rotorslåttermaskinerna från Pöttinger utökar vallproffsens slåttermaskinsutbud.

Läs mer

5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw)

5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw) 5E-serien traktorer 5055E (55 hk/40 kw), 5065E (65 hk/48 kw), 5075E (75 hk/55 kw) 2 5E-serien traktorer inledning Möt den lilla jätten Ägnar du dig åt djurhållning? Driver du en liten vinodling? Den nya

Läs mer

KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare

KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare KOMPLETT VAGNSPROGRAM Designade av nordiska lantbrukare DESIGNADE AV NORDISKA LANTBRUKARE KONSTANT UTVECKLING AV VAGNARNA MI tippvagnsprogram består i dag av 5 serier av tippvagnar med lastkapacitet på

Läs mer

EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME.

EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME. EXAKTKOMBI JC EXAKTKOMBI JC XL ORIGINALET FRÅN TUME. Kombisåmaskinernas vägvisare. Tume var den första tillverkaren som lanserade en kombisåmaskin utrustad med en hjulsektion bakom maskinen. Maskinen blev

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

NY INNOVATIV & ROBUST SOPMASKIN. MC 130 - En maskin som gör skillnad PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKIN

NY INNOVATIV & ROBUST SOPMASKIN. MC 130 - En maskin som gör skillnad PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKIN NY INNOVATIV & ROBUST SOPMASKIN MC 130 - En maskin som gör skillnad PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKIN VÅR NYA MC 130 - EN SOPMASKIN FÖR ALLA När Kärcher Belos som är marknadsledare inom två områden med sina

Läs mer

Flexkammarpressar Kverneland 6516-6520. Högpresterande Rundbalspress

Flexkammarpressar Kverneland 6516-6520. Högpresterande Rundbalspress Flexkammarpressar Kverneland 6516-6520 Högpresterande Rundbalspress 2 Högpresterande flexkammarpressar Fördelar: 2,20 m bred pickup med låg inmatningshöjd för effektivt fl öde. SuperCut-14 och 25 knivars

Läs mer

Terrano och Partner. Kultivering utan kompromisser

Terrano och Partner. Kultivering utan kompromisser Terrano och Partner Kultivering utan kompromisser HORSCH milstolpar Lantbruk utan plog Under HORSCH 30-åriga historia som tillverkare av lantbruksmaskiner, har de likt ingen annan tillverkare, gjort genombrott

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

Prisvärda basmaskiner med tysk Krone kvalitet

Prisvärda basmaskiner med tysk Krone kvalitet Prisvärda basmaskiner med tysk Krone kvalitet Snabbkopplade knivar är standard Helsvetsade och permanentsmorda kilformade rotorbalkar Kraftiga kugghjul för bästa tänkbara kraftöverföring Effektiv direktdrift

Läs mer

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86

Sidoförskjutning ILSBO TOOLS AB. Instruktion/reservdelsbok. Modell: S120/S120P. (rev.11) +46 (0)650-74 21 86 Sidoförskjutning Modell: S0/S0P Instruktion/reservdelsbok (rev.) ILSBO TOOLS AB +6 (0)650-7 86 Förord Tack för att du valde en produkt från Ilsbo Tools AB! Sidoförskjutningen är en egentillverkad produkt,

Läs mer

Storbalspress. QUADRANT

Storbalspress. QUADRANT Storbalspress. QUADRANT 4000 Nytänkande. QUADRANT 4000. Framgångsmodellen. För 17 år sedan kom QUADRANT 1150 ut på marknaden, en press för lantbruk där man satsar på skonsam foderhantering. 2014 lanserar

Läs mer

Fixkammarpress Kverneland 6325 Professionell rundbalspress

Fixkammarpress Kverneland 6325 Professionell rundbalspress Fixkammarpress Kverneland 6325 Professionell rundbalspress 2 Högpresterande rundbalspress med fixkammare Fördelar: 2,20 m bred pickup med låg inmatningshöjd, 5 rader pickuppinnar. SuperFeed inmatningsrotor,

Läs mer

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT

PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT PÖTTINGER NOVADISC / NOVACAT Front- och bakmonterade tallriksslåtteraggregat 97+012.13.0813 012.00.0813_Novacat_Novadisc_2013_11_21.indd 2 22.11.13 09:21 Tallriksslåtteraggregat för perfekta snitt Den

Läs mer

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro Summan av dina behov PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKINER

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro Summan av dina behov PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKINER NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL MARKVÅRDSMASKINER TRANSPRO 5080 - KAN INTE BESKRIVAS, DEN MÅSTE UPPLEVAS! Nej den har inte bara fått ny färg. TransPro

Läs mer

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering

Svenska. Twin Demolition. Ett nytt koncept för demolering Svenska Twin Demolition Ett nytt koncept för demolering ROBOT 185 Nytänkande inom rivningsrobotar Teleskopbom ger 46 cm extra räckvidd och anpassning vid krävande applikationer Speciella polykarbonatskydd

Läs mer

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Slaghack 155 Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Slaghack 155 Art. 90 44 853 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Slaghack 155 Artikelnummer: 9044853 Beskrivning: Slaghack med

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 D-72458 Albstadt Tfn.: 0049 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING. PONSSE fox

SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING. PONSSE fox SMIDIG OCH EFFEKTIV GALLRING PONSSE fox PONSSE FOX-SKÖRDAREN JÄMN PRODUKTIVITET PONSSE Fox-skördaren har den senaste tekniken och tillförlitliga baslösningar för utmärkt övergripande effektivitet. En innovativ

Läs mer

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. För topprestanda: minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet.

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. För topprestanda: minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet. DÄCKSORTIMENT LANTBRUKSDÄCK I RADIALUTFÖRANDE 2016 TRAKTOR MAXI TRACTION IF För topprestanda: minskad jordpackning och högre arbetseffektivitet. 28 30 Upp till 20 % tyngre last. Utmärkt körkomfort även

Läs mer

Vagnar och kranar för skog och entreprenad

Vagnar och kranar för skog och entreprenad Vagnar och kranar för skog och entreprenad Svensk kvalitetstillverk Vreten AB ning i mer än ett sekel Vretens skogsprodukter har blivit det naturliga valet för skogsbrukare som vill ha robusta vagnar och

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

B e m ä s t r a r e g n e t utan magi

B e m ä s t r a r e g n e t utan magi B e m ä s t r a r e g n e t utan magi Regn kan vara skillnaden på ett dåligt år och ett bra år. För många till och med på ett dåligt liv och ett bra liv. Människan har i alla tider försökt bemästra vädrets

Läs mer

Flexkammarpressar 6716-6720, FlexiWrap. Högpresterande flexkammarpress

Flexkammarpressar 6716-6720, FlexiWrap. Högpresterande flexkammarpress Flexkammarpressar 6716-6720, FlexiWrap Högpresterande flexkammarpress Högpresterande pressar med marknadsledande baldensitet 2 6716 6720 6716 / 6720 FlexiWrap 6700-seriens balpressar producerar högkvalitativa

Läs mer

Tippvagnar. Universalvagn för transport av i stort sett alla material.

Tippvagnar. Universalvagn för transport av i stort sett alla material. vagnar FARMER 140BT Universalvagn för transport av i stort sett alla material. Vagnens sidor är 150 cm höga, varav den översta lämmen på 100 cm kan nedmonteras så att sidhöjden bara är 50 cm. De avtagbara

Läs mer

Svenska 130/160. LEGUAN Member of Avant Group

Svenska 130/160. LEGUAN Member of Avant Group Svenska 130/160 LEGUAN Member of Avant Group Leguan - föregångare Leguan Lifts var den första tillverkaren i 1994 som kom ut med självgående mobila arbetsplattformar, utrustade med stödben. Leguan har

Läs mer

ROLLANT 455 UNIWRAP 454 UNIWRAP 455 454 375 UNIWRAP 375 374

ROLLANT 455 UNIWRAP 454 UNIWRAP 455 454 375 UNIWRAP 375 374 ROLLANT 455 UNIWRAP 454 UNIWRAP 455 454 375 UNIWRAP 375 374 Alternativet. Gräsensilage har fått en allt större betydelse inom mjölkkohållningen. Det är viktigt med en hög och jämn kvalitet för att ge

Läs mer

Parallel - o - Matic

Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic Vid konstruktionen av den nya helt hydrauliska frontlastaren POM-VX, speciellt fokus låg på en stabil konstruktion, god sikt och ergonomisk hantering. Årtionden

Läs mer

SVENSKTILLVERKADE KVALITETSMASKINER SEDAN 1910. www.faxes.se 330 26 BURSERYD TEL 0371-500 08 FAX 0371-50048

SVENSKTILLVERKADE KVALITETSMASKINER SEDAN 1910. www.faxes.se 330 26 BURSERYD TEL 0371-500 08 FAX 0371-50048 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSMASKINER SEDAN 1910 330 26 BURSERYD TEL 0371-500 08 FAX 0371-50048 FÖRETAGSPRESENTATION Faxes Fabriks AB är anrikt familjeföretag grundat 1910. Tillverkningen av vedmaskiner

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO VARIOMATIC SKRIDAR. ASFALTLÄGGARENS SJÄL. Skriden är asfaltläggarens viktigaste del, och har avgörande betydelse för beläggningskvaliteten. Volvo Variomatic

Läs mer

www.tokvam.no Produktkatalog

www.tokvam.no Produktkatalog www.tokvam.no Produktkatalog Förvänta dig mer Tokvam Räkna med kvalitetsprodukter: Komponenter och material i våra produkter kommer från erkända leverantörer. Vi använder höghållfast stål i alla produkter.

Läs mer

Pöttinger EUROTOP Rotorsträngläggare

Pöttinger EUROTOP Rotorsträngläggare Pöttinger EUROTOP Rotorsträngläggare 97+022.13.0112 EUROTOP Framgången ligger i detaljerna Perfektionism i symbios med praktisk erfarenhet så beskrivs EUROTOP-rotorsträngläggare bäst. Temat "Rent foder"

Läs mer

Holms PD Plus PLOGREDSKAP: WHY OUR ADJUSTABLE V-PLOW? IT S GOOD BUSINESS. bättre sikt på landsväg och stora ytor

Holms PD Plus PLOGREDSKAP: WHY OUR ADJUSTABLE V-PLOW? IT S GOOD BUSINESS. bättre sikt på landsväg och stora ytor PLOGREDSKAP: WHY OUR ADJUSTABLE V-PLOW? IT S GOOD BUSINESS. Holms PD Plus bättre sikt på landsväg och stora ytor Holms PD Plus är en nyutveckling av diagonalplogen Holms PD för snöröjning på landsväg och

Läs mer

Parallel - o - Matic

Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic Vid konstruktionen av den nya helt hydrauliska frontlastaren POM-VX, speciellt fokus låg på en stabil konstruktion, god sikt och ergonomisk hantering. Årtionden

Läs mer

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare

AP Gyllevogne. Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare AP Gyllevogne Gödselvagnar Slangbommar Nedmyllare Tillverkas i Danmark Kvalitet för den professionella användaren Våra gödselvagnar används av maskinstationer, entreprenörer och lantbrukare med höga krav

Läs mer

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska?

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? 1. CE-märkning Ja Nej Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.

Läs mer

Svensktillverkade skogsvagnar och kranar från MOWI

Svensktillverkade skogsvagnar och kranar från MOWI Svensktillverkade skogsvagnar och kranar från MOWI 1 Teknik i framkant under 30 år Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har Din - det finns ju bara ett original. bäste Tillsammans med Mowis

Läs mer

John Deere rotorslåtterkrossar. Ledande produktivitet

John Deere rotorslåtterkrossar. Ledande produktivitet John Deere rotorslåtterkrossar Ledande produktivitet Ledande prestanda Oslagbar kvalitet på avskärningen, beprövade bearbetningssystem och legendarisk styrka. Dessa egenskaper är inbyggda i alla John Deere

Läs mer

Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. Alla belysningsprodukter i överblick.

Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. Alla belysningsprodukter i överblick. Belysning Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. 1. Belysning enligt dina behov. Drivna med bränsle, med mast, stativ eller fäst på en hållare våra

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

T5522 Teleskoplastare

T5522 Teleskoplastare T5522 Teleskoplastare Tekniska data Motordata Tillverkare Perkins Motortyp (tillval) 404D-22 (404F-22T) Cylinderantal 4 Effekt (max.) /tillval 36.3/ 44,7 ( 49 / 61 ) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Hjullastare 2,8-8,0 ton

Hjullastare 2,8-8,0 ton Hjullastare 2,8-8,0 ton Atlas Weyhausen GmbH & Co. KG är ett medelstort, traditionellt tyskt oberoende företag. Ursprunget går tillbaka till 1919 då företaget startades av Hinrich Weyhausen KG, med säte

Läs mer

Vedmaskiner från Mora

Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Per Wikstrand AB är ett svenskt företag med mångårig erfarenhet av maskiner för rationell och säker vedhantering. Kvalitetstänkandet står i första ledet och

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

FODERUTRUSTNING. Trioliet. Utvecklar för dig.

FODERUTRUSTNING. Trioliet. Utvecklar för dig. FODERUTRUSTNING Trioliet. Utvecklar för dig. utfodring Högkapacitets fullfodervagn ed två twin strea-foderskruvar Standardutrustning lastning blandning 2 foderskruvar 2 otbett Vidvinkelaxel ed brytbult

Läs mer

Big Float. Amfibiegrävmaskin. Pontonunderrede. Transport och tillämpningar. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Amfibiegrävmaskin. Pontonunderrede. Transport och tillämpningar. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Amfibiegrävmaskin Pontonunderrede Transport och tillämpningar REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Kan användas i öppet vatten Tekniska data Swedish 2 Pontonunderrede REMU

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

Workman MD-arbetsfordon

Workman MD-arbetsfordon Workman MD-arbetsfordon Överlägsen åkkvalitet (SRQ) Toro Workman MD-serien SRQ -upphängning Active In-Frame vridningssvängled Total fordonskapacitet MDX 749 kg MD 567 kg MDE 545 kg Flakets lastkapacitet

Läs mer

Rundbalsinplastare SERIE 991BJ-BE-BER 991B. McHale Engineering Limited

Rundbalsinplastare SERIE 991BJ-BE-BER 991B. McHale Engineering Limited Rundbalsinplastare SERIE 991BJ-BE-BER 991B McHale Engineering Limited McHale visar vägen Med McHale s 991-serie sätter vi standard för effektiv och säker rundbalsinplastning. Praktisk design utvecklad

Läs mer

RAVAGLIOLI. Art nr. RAV 4350 RAV 4501E. Tekniska egenskaper:

RAVAGLIOLI. Art nr. RAV 4350 RAV 4501E. Tekniska egenskaper: Art nr. 4350 4501E Tekniska egenskaper: Den hydrauliska cylindern är placerad inuti den fasta plattformen och är därmed helt skyddad. Hög-resistent, förzinkad och försträckta vajrar. Stor diameter på remskivor

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003

TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 TYM TRAKTOR T233 T273 T293 T353 T433 T503 T603 T1003 Instrumentpanel Lätt åtkomliga funktioner Översiktlig instrumentpanel Olycka, cruise & PTO kontakter powerstyrning Hydraulisk power styrning ger optimal

Läs mer

Lely Splendimo Skivslåttermaskiner

Lely Splendimo Skivslåttermaskiner Lely Splendimo Skivslåttermaskiner www.lely.com innovators in agriculture Ta möjligheten att slå vid den perfekta tidpunkten Föroreningarna minimeras En intelligent design säkerställer att slåttermaskinen

Läs mer

Gödselvagnar. Gödselvagnar Slangramper Nedmyllare Gödseltrailers Bufferttankar. www.ap-gyllevogne.dk

Gödselvagnar. Gödselvagnar Slangramper Nedmyllare Gödseltrailers Bufferttankar. www.ap-gyllevogne.dk Gödselvagnar Gödselvagnar Slangramper Nedmyllare Gödseltrailers Bufferttankar www.ap-gyllevogne.dk Effektivitet och driftsäkerhet Många års erfarenhet AP Gyllevogne AS har mer än 20 års erfarenhet när

Läs mer