Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotorsträngläggare LINER. Varje strå räknas."

Transkript

1 Rotorsträngläggare LINER Varje strå räknas.

2 System för vallskörd.

3 I vallskörden är varenda minut viktig. Då känns det tryggt att ha en samarbetspartner som erbjuder betydligt mycket mer än bara rejäla maskiner, t ex enastående produktkvalité och en komplett maskinkedja där alla maskiner, från skörd till bärgning, är perfekt anpassade för varandra. Tack vare vår kompetens och våra erfarenheter hör vi idag till de ledande tillverkarna av vallskördemaskiner världen över. Trots det har vi fortfarande båda fötterna på jorden. Oavsett om ditt lantbruk är på 10, 100 eller 1000 ha erbjuder vi dig optimala lösningar som garanterar dig högsta foderkvalité. 3

4 Det går som smort. Den perfekta basen. Att ta upp fodret nära marken och lägga det i jämna och välformade strängar kännetecknar CLAAS LINER. Styrningen av räfsarmarna är också väsentlig för hur tillförlitligt maskinen ska fungera och arbeta för att fordra minimalt underhåll. Även detta är löst på ett utmärkt sätt. CLAAS kurvbana. Tack vare kurvbanans stora diameter blir belastningen på styrrullarna i det närmaste obefintlig. De roterar lugnt och förlänger på så sätt kurvbanans livslängd betydligt. Absolut tätt LINER-modellerna har sluten kamkurva, där styrrullar av stål arbetar i olja eller flytande fett. Det är underhållsfritt, ger lågt slitage, säker funktion och lång livslängd. På LINER 430 S, 470 S och 1550 TWIN Profil kan kurvbanan, med ett enkelt handgrepp, ställas om så att materialet släpps vid olika tidpunkt, vilket förändrar strängbredden. 4

5 Sluten kamkurva undehållsfritt. Samtliga LINER-modeller har sluten kamkurva. Det slutna systemet är underhållsfritt, ger minimalt slitage, säker funktion och lång livslängd. 330 mm Dubbel lagring för lång livslängd. Kraftig axiell, dubbellagrad infästning av räfsarmarna tar effektivt upp vertikala belastningar. På så sätt minskar hävstångseffekten från räfspinnarna. Därmed skonas styrrullarna, vars enda uppgift blir att säkerställa styrning av räfspinnarna. Det ger hög kapacitet, ren räfsning och tillförlitlig drivning under många år. Styrrullarna av stål arbetar, på de större modellerna, i flytande fett och på LINER 350 S, 650 TWIN, 680 Profil och 1250 PROFIL, i olja. Styrning av räfspinnar Sluten kamkurva 5

6 Rent material i strängen. Att varje äng och varje fält har ojämnheter är inget nytt. Att räfsningen ska vara ren och materialet fritt från jordinblandning är heller inget nytt. För att bemästra detta så problemfritt som möjligt är perfekt markanpassning A och O. Med CLAAS Profil eller med CLAAS Kontursystemet följer du varenda liten ojämnhet i marken. Arbetshöjden justeras enkelt. På så sätt anpassas LINER snabbt och smidigt till den aktuella grödan eller markens beskaffenhet. 6

7 CLAAS PROFIL eller CLAAS Kontur alltid perfekt markanpassning. CLAAS Kontur. Patenterad tandemaxel för perfekt markanpassning. V-format monterade boggibalkar med fyra ballonghjul och förskjuten hjulplacering arbetar tillsammans över markytan. Exakt styrning av räfspinnarna Lugn gång, ökad körhastighet och kapacitet. Stödhjulens breda spårvidd ger en stabil gång och ren upptagning även i kuperad terräng. De burna LINER-modellerna kan utrustas med ett extra bärhjul (tillval) under trepunktsinfästningen samt en kedja som begränsningslänk istället för toppstången. Strängläggaren kan därmed röra sig oberoende av traktorns rörelser även över extremt gropiga fält. CLAAS PROFIL CLAAS Kontur 7

8 CLAAS PROFIL den tredje dimensionen. 8

9 PROFIL tredimensionell, ren och kapacitetsstark. På alla Profil strängläggare och på LINER 3000 Alla rotorerna är upphängda helt oberorende av själva ramen. Två vridpunkter ger rotorerna möjlighet att pendla både i sid- och längsled och ger därför en perfekt markanpassning. Högre körhastighet tack vare stabil drivning. Skonsamt mot vallens känsliga rotsystem samtidigt som det ger en ren räfsning. Ännu bättre markanpassning. Varje rotor sitter på en 4-hjulsboggi med väl tilltagna ballongdäck. Eftersom rotorerna är upphängda helt oberoende av själva ramen anpassar de sig både i sid- och längsled efter markens ojämnheter. CLAAS PROFIL CLAAS Kontur 9

10 Komplett program. LINER 350 S, 390 S, 430 S och 470 S är burna enrotorsmaskiner konstruerade för lantbrukare som själva bärgar sitt foder. Arbetsbredder från 3,50 till 4,60 meter för anpassning till efterföljande hack eller press. Säker avfjädring med CKL. Dämpar påfrestningarna på maskinen. Stabiliserar maskinen under gång. Automatisk låsning av skyddsbygeln för transportkörning. Jämn markföljning ger räfsarmarna konstant arbetshöjd. En påskjutsbroms hindrar maskinen att rulla ifatt traktorn under arbete i utförslut. Minimal förslitning. Långt avstånd mellan traktorns och maskinens infästning av kraftuttagsaxeln ger en rak drivlina utan avvinklingar. Maskinen får en lungn gång och förslitningen blir minimal. LINER 350 S med 3,50 m arbetsbredd LINER 390 S med 3,80 m arbetsbredd LINER 430 S med 4,20 m arbetsbredd LINER 470 S med 4,60 m arbetsbredd Enkel nedfällning och automatisk låsning av den kraftiga skyddsbygeln. Strängformarskärmens fjäder underlättar upp- och nedfällning. 10

11 LINER med en rotor hög kapacitet och välformade strängar. Rent och exakt. Tandemaxlar med ballongdäck för lågt marktryck och lugn gång. Extra bärhjul under trepunktsinfästningen samt en kedja som begränsningslänk istället för toppstången som gör det möjligt för strängläggaren att röra sig oberoende av traktorns rörelser, vilket är en fördel på ojämna och gropiga fält (tillval). Lätt inställbar rotorhöjd från traktorns förarsäte för rent foder utan inblandning av jord. Enkel transport. De avmonterbara räfsarmarna ger liten transportbredd. Stor markfrigång vid transportläge underlättar vid körning i terräng. LINER med en rotor 11

12 Buren eller bogserad. För att kunna utföra ett effektivt arbete med hög kapacitet, även med mindre traktorer, erbjuder nu CLAAS LINER 470 i bogserad version 470 T. För att ännu bättre kunna utnyttja de få dagarna under den intensiva vallskördeperioden, var nyckelordet kapacitet, vid utvecklingen av denna maskin. Oavsett om maskinen är buren eller bogserad, följer den alltid traktorn perfekt, både på fält och väg, trots sin stora arbetsbredd. Rent, säkert, snabbt. Mycket stabil, hermetiskt sluten kamkurva. Räfsarmarnas styrrullar arbetar i flytande fett. Dubbellagrad infästning för räfsarmarna. Tretton räfsarmar med vardera fyra dubbelpinnar hanterar fodret effektivt utan att blanda in jord samt skonar vallens rötter även vid körning med full kapacitet. Standardutrustad med kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut för säker kraftöverföring även vid snäva vändningar. 12

13 LINER 470 T stor arbetsbredd med liten traktor. Hög komfort. Kräver endast ett enkelverkande hydrauluttag. Två hydraulcylindrar lyfter rotorn rakt upp så att maskinen enkelt tar sig över stora strängar vid vändning. Uppfällbar skyddsbygel och avtagbara räfsarmar ger LINER 470T en liten transportbredd. De V-formade tandemaxlarna och de breda hjulen följer markens konturer perfekt och skonar vallens känsliga rotsystem. LINER 470 T 13

14 LINER 680 PROFIL och LINER 780 PROFIL två rotorer och ren avläggning i mitten. min arbetsbredd LINER 680 PROFIL = 6,00 m LINER 780 PROFIL = 6,80 m max arbetsbredd LINER 680 PROFIL = 6,90 m LINER 780 PROFIL = 7,60 m min strängbredd LINER 680 PROFIL = ca 0,90 m LINER 780 PROFIL = ca 1,15 m max strängbredd LINER 680 PROFIL = ca 1,80 m LINER 780 PROFIL = ca 1,95 m 14

15 Strängläggare för stora fält. Tvårotorssträngläggare med styrbara bärhjul som lägger raka strängar med distinkta kanter, idealiska för efterföljande maskiner. Eftersom strängbredden är lätt att ställa in, kan strängen anpassas till pickuppen på efterföljande press eller hack Enkel inställning. Strängbredden anpassas enkelt för efterföljande pickupp. På LINER 680 Profil sker detta mekaniskt, på LINER 780 Profil hydrauliskt. 40 Maxhastighet: 40 km/h LINER 680 PROFIL LINER 780 PROFIL 15

16 U-format drag. Samtliga stora strängläggare från CLAAS är utrustade med U-formade drag, ämnade att kopplas till traktorns lyftarmar. Tillkoppling på några få sekunder. Konstruktionen gör strängläggarens framfart både stabil och tillförlitlig. U-format drag ger kraftuttagsaxeln obegränsat utrymme, vilket möjliggör snäva svängar utan problem. Tredimensionell markanpassning. På LINER Profil arbetar båda rotorerna helt oberoende av ramen. Två kraftiga axlar med dubbelknutar låter rotorerna pendla både i sid- och längsled. 4 hjul per rotor. Räfsarmarna arbetar nära marken, vilket garanterar jämna rena strängar över hela arbetsbredden. Perfekt markföljning och lugn gång. 16

17 LINER 680 PROFIL och LINER 780 PROFIL aktivt hjulstyrning, avläggning i mitten. Aktiv hjulstyrning en klar fördel. Traktorns styrutslag förmedlas via styrstag till de båda bärhjulen längst bak på LINER-maskinen. På så sätt kan strängläggarens bärhjul följa traktorns minsta rörelse och hålla strängen ren, även vid körning i hög körhastighet. På vändtegen. En flödesfördelare ser till att båda rotorerna lyfts synkront en klar fördel vid arbete på kuperade fält. LINER 680 PROFIL LINER 780 PROFIL 17

18 LINER 880 PROFIL extrem kapacitet för stora fält. Snabbt och rent. Med arbetsbredder från 7,45 m till 8,25 m är LINER 880 Profil den idealiska mittsträngläggaren för stora fält. De två rotorerna med vardera tretton räfsarmar och fyra dubbelpinnar per räfsarm gör ett perfekt förarbete för hack eller press. Inte ens stora fodermängder är något problem LINER 880 Profil lägger alltid rena strängar med distinkta kanter. Även i halm lägger LINER 880 Profil fina strängar och ökar kapaciteten för efterföljande press. 40 Via en trevägskran kan föraren förvälja om höger eller vänster rotor skall lyftas upp först, eller om båda rotorerna skall höjas samtidigt. 18

19 Smidig körning. Öppet drag som skapar god plats för kraftöverföringsaxeln som är standardutrustad med vidvinkelknut. Anpassad för traktorkoppling av kategori II. Aktiv hjulstyrning för smidig körning i snäva svängar. Väl tilltagna hjulupphängningar. Ballongdäck 16x PR på rotorernas hjulställ. Synkront upplyftbara rotorer sparar värdefull tid. Lyftningsvinkeln begränsas av två mekaniskt ställbara stoppar. Enkel anpassning. Genomtänkt markanpassning. De individuellt upphängda rotorerna har rörlighet i alla riktningar. Tredimensionell markanpassning maskinen följer markens konturer både i längs- och sidled. Absolut rent foder även vid höga körhastigheter tack vare att räfspinnarna arbetar parallellt med markytan. Enkelt med PROFIX. Räfsarmarna demonteras enkelt med bygellåsningen. Räfsarmarna sitter säkert och slitagefritt i sina hållare. Med ett enkelt handgrepp är strängbredden justerbar i tre lägen. På så sätt kan strängbredden exakt anpassas till efterföljande maskin. LINER 880 PROFIL 19

20 LINER 650 TWIN flexibel körning. 40 Maxhastighet: 40 km/h 20

21 Flexibel körning. Lika skiftande som fälten är, lika varierande är också önskemålen på maskiner från olika användare. Det finns inte två lantbrukare eller maskinstationer som har samma uppfattning om vilken strängläggare som passar just dem. Med nya LINER 650 TWIN har CLAAS skapat en maskin som växer i takt med lantbrukarens behov. Mångsidig och komfortabel. Bogserad strängläggare med två rotorer och sidoavläggning. Med en dubbelverkande hydraulcylinder kan maskinen, från förarplatsen, ställas in i olika lägen. I läge två lägger LINER 650 TWIN en sträng åt vänster med en arbetsbredd på mellan 3,50 till 6,30 meter. I läge tre lägger maskinen två strängar med tillsammans 6 meters arbetsbredd. Liten transportbredd. Då räfsarmarna och strängformarduken fälls upp blir transportbredden endast 3,00 m. Samtliga räfsarmar är dessutom avtagbara och skyddsbygeln är uppfällbar. Det innebär att totalbredden kan reduceras till endast 2,20 m. Det är perfekt i smala passager och sparar dessutom plats vid förvaring av maskinen! I läge ett lyfts de båda rotorerna upp hydrauliskt, så att de kommer i linje med traktorn perfekt vid transportkörning. LINER 650 TWIN 21

22 Hög manövreringskomfort. Enkel omställning, för strängläggning av en respektive två strängar, direkt från förarplatsen Enkel omställning mellan arbets- och transportläge. Hydraulisk inställning av arbetsbredden mellan 3,50 m och 6,30 m. En ventil ger exakt inställning av sänkhastigheten för den bakre rotorn. Enkel, steglös höjdinställning av rotorerna via en vev. Praktiskt och stabilt stödben med bekväm höjdinställning. För alla önskemål. Elektrohydraulisk inställning av strängformarduken erbjuds som tillval. - Steglös inställning av strängbredden från förarsätet. - Reducering av transportbredden till 3,00 m utan att lämna traktorhytten och utan handarbete via hydraulisk inställning av strängformarduken. För de lantbrukare som vill göra två strängar vid en överfart, skall strängformarduken för den främre rotorn användas. Går som smort. Hermetiskt sluten styrning av räfsarmarna. Styrrullarna av stål samt räfsarmarnas lagringar arbetar ständigt i oljebad. Inget dagligt underhåll och låg förslitning. Lång livslängd och pålitlig körning under många år. 22

23 LINER 650 TWIN och bekväm. okomplicerad Med cylindern kan antingen maximal arbetsbredd eller maximal överlappning ställas in. LINER 650 TWIN 23

24 LINER 650 TWIN optimal markanpassning för rent foder. Bästa markanpassning. Den bakre rotorn har två upphängningspunkter, vilket gör att den följer marken helt oberoende av själva ramen. Maskinen flyter lugnt fram över fältet, eftersom rotorerna följer markens konturer oberoende av varandra +/- 15 i såväl längsled som i sidled. Tandemaxlar med fyra ballongdäck (18 x PR) per rotor för högsta stabilitet vid transport och ren räfsning på fältet. Genom hjulens placering, nära räfsarmarna, följer hela rotorn markens konturer. Absolut rent material i strängen, även under besvärliga markförhållanden och vid hög körhastighet. Stötdämpare på den bakre rotorn för bekväm körning och optimal markanpassning. Fyra dubbla räfsarmar per rotor. Räfsarmarnas lyfthöjd på över en halv meter garanterar att de lagda strängarna inte förstörs vid överfart. 24

25 Oslagbar på fältet. Den mittmonterade höjdinställningscylindern ger en jämn kraftfördelning och parallell höjning av maskinen. Snäva svängar i hörn eller på fältändan är inget problem. Räfsarmarnas lyfthöjd på över en halv meter garanterar att de lagda strängarna inte förstörs vid överfart. Samtidigt som rotorerna höjs hydrauliskt från förarplatsen, lyfts även tandemaxelns främre hjul från marken, vilket förbättrar smidigheten ytterligare. Flexibilitet: Drivning via vinkelväxel. Den främre rotorn är förbunden med ramen via en vinkelväxel. Extremt god manövreringsförmåga. Mycket bra stabilitet vid körning på kuperade fält tack vare det korta avståndet mellan maskin och traktor. Drivaxeln till den bakre rotorn sitter väl skyddad inne i strängläggarens ramverk. Ett stödhjul som kan monteras på höger eller vänster sida, och som kan justeras utan verktyg, kan vara lösningen för att bibehålla foderkvalitén vid besvärliga förhållanden. LINER 650 TWIN 25

26 LINER 1250 PROFIL genomtänkt in i minsta detalj. 40 Maxhastighet: 40 km/h 26

27 Bästa CLAAS-kvalité. LINER 1250 Profil är oslagbar vad gäller pris i förhållande till kapacitet. Maskinen är det perfekta valet för medelstora lantbruk som önskar en robust, pålitlig och prisvärd strängläggare med tvårotormaskinens höga kapacitet. Övertygande argument. 4 avtagbara räfsarmar per rotor reducerar transporthöjden. Rotorernas 4 hjulsboggi ger jämn och ren räfsning över hela arbetsbredden. Rotorboggin kan enkelt låsas eller frigöras för högsta stabilitet i kuperad terräng eller följsam gång i kurvor. Lågt marktryck och rak, jämn gång tack vare stora ballongdäck. Över 12 meters arbetsbredd, i en körning fram och tillbaka över fältet, underlättar för efterföljande maskin. Det tvåpunktsupphängda U-formade draget ger kraftöverföringsaxeln med vinkelväxel stort svängrum. Sluten, helt underhållsfri kamkurva med styrrullar som arbetar i olja. Steglös, mekanisk höjdinställning av rotorerna. Perfekt markföljning genom kardansk upphängning av de båda rotorerna. 4 elastiska dubbelpinnar per räfsarm. Styrning av rotorerna så att de lyfts i logisk följd ger ren räfsning av fältet, ända fram till vändtegen. Automatiskt uppfällbar strängformarduk. Testad och hyllad för sin goda kvalitet. LINER 1250 PROFIL 27

28 PROFIL tredimensionell markanpassning. Rotorerna är upphängda så att de roterar fritt, helt oberoende av ramen. Perfekt markföljning oavsett hur marken ser ut genom att rotorerna pendlar i både längs- och sidled. Hög körhastighet tack vare stabila hjulställ. Skonsam mot vallens känsliga rotsystem samtidigt som den ger en ren räfsning. Individuellt inställbar. Rotorerna höjs och sänks i logisk följd. Den högra, främre rotorn lyfts och sänks först. Därefter följer den vänstra, bakre rotorn tillsammans med strängformarduken. På detta sätt blir hela fältet rent räfsat fram till vändtegen. 28

29 LINER 1250 PROFIL strängläggning av högsta klass. Mellan rotorerna. Separata hjulställ och stora transporthjul med sexbultsfälgar ger snabb och säker transportkörning. Kompakta mått vid transport och lagring tack vare hjulens placering mellan rotorerna. Optimal överlappning av de båda rotorerna genom hjulens smarta placering. Hjulens placering innebär även att allt material kommer med i strängen t om i 90 svängar. Bästa manöverenskaper genom det korta avståndet mellan stränläggarens hjulställ och traktorns trepunktslyft. NYHET: TWIN-funktion. Som tillval kan LINER 1250 PROFIL utrustas med TWINfunktion, vilken snedställer maskinen så att materialet läggs i två strängar. Strängläggaren följer snett bakom traktorn. Grödan läggs i två strängar mellan rotorerna. TWIN-funktionen styrs via den dubbelverkande ventilen. LINER 1250 PROFIL 29

30 LINER 1550 TWIN PROFIL exakta strängar, ren räfsning. 30

31 Alla möjligheter. LINER 1550 TWIN Profil kan lägga en stor eller två små strängar. Med en enkel inställning kan maskinen nyttjas med perfekt anpassning efter gröda och efterföljande maskin. Det sparar värdefull tid. Så här enkelt är det att ställa in maskinen så att den lägger två strängar: Via en dubbelverkande hydraulcylinder på styrstagets förlängning justeras hjulinställningen så att LINER 1550 TWIN Profil kör diagonalt. Det ökar avståndet mellan rotorerna och maskinen lägger två strängar. Det enda du behöver göra är att ställa in strängformarskärmarna för rätt strängbredd. Flexibel och tredimensionell. Rotorerna är upphängda så att de roterar fritt, helt oberoende av ramen. Den kardanska upphängningen ger rotorerna möjlighet att pendla både i sid- och längsled och ger därför en perfekt markanpassning även vid höga körhastigheter. De väl tilltagna däcken bidrar till ett rent resultat i fält. CLAAS Synchromatic. Höjning och sänkning av rotorerna i logisk följd. Den högra, främre rotorn lyfts och sänks först. Därefter följer den vänstra, bakre rotorn tillsammans med strängformarskärmen. På detta sätt blir hela fältet rent räfsat fram till vändtegen. Genom att fälla upp rotorn svängs strängformarskärmen automatiskt i rätt position, utan användning av extra hydraulik. Kompakt vid transport. Transporthjulen är placerade mellan rotorerna, vilket gör maskinen kompakt vid transport. De stora transporthjulen förflyttar LINER enkelt från fält till fält. Den aktiva hjulupphängningen ger LINER 1550 TWIN Profil en lugn och jämn gång ända upp till 40 km/h. 40 LINER 1550 TWIN PROFIL 31

32 32

33 LINER 3000 strängläggare med högsta kapacitet för proffs. Rent och jämnt. Genom CLAAS nya koncept med stora strängläggare och LINER 3000 i spetsen, har problemet med flaskhalsar i vallkedjan äntligen lösts. Strängläggarens fyra rotorer fördubblar tvårotorsmaskinens redan enorma kapacitet. På bara ett drag över fältet samlar LINER 3000 ihop materialet från 12,50 meters bredd och lägger en jämn sträng i mitten. De rena strängarna med sina distinkta kanter ger perfekta förutsättningar för efterföljande maskin. Den perfekta samarbetspartnern. Kapaciteten hos LINER 3000 är i samma klass som CLAAS JAGUAR. Lantbrukare talar om upp till 20% högre kapacitet i maskinkedjan, vilket reducerar stilleståndstiden och förbättrar lönsamheten betydligt. LINER 3000 är ett bra exempel på hur CLAAS, genom en kontinuerlig utveckling av sitt kompletta skördesystem, är den perfekta partnern för profesionella lantbruk och maskinstationer. OUTBACK S och E-DRIVE revolutioner vid strängläggning. Med det GPS-utrustade Parallellspårningssystemet OUTBACK S eller det automatiska styrsystemet E-DRIVE kan LINER 3000 utnyttjas ännu effektivare än förut. Överlappningar, onödig fältkörning och platskrävande vändningar hör till det förflutna. Perfekta strängar. Fullt utnyttjande av arbetsbredden och optimal fältindelning höjer den effektiva kapaciteten för vaje del av fältet. Enkel vändning på vändtegen. Idealiskt arbetsförhållande för föraren minskar körfelen. Sparar både arbetskraft och arbetstid. LINER

34 LINER 3000 anpassar sig efter alla markförhållanden. Stabil tillkoppling. Kopplas till trepunktslyftens lyftarmar på traktorn. Kraftöverföringsaxel med vidvinkelknut ger minsta möjliga vändradie. Konstruerad för transportkörning i hastigheter upp till 50 km/h. Kardansk upphängning. Kardansk upphängning av alla fyra rotorerna, som rör sig helt oberoende av ramen. Anpassar sig efter alla markförhållanden eftersom hjulen rör sig fritt både åt höger/vänster och i körriktningen. Rejäl fyrhjulsboggi under varje rotor ger lugn och jämn gång. Hjulen på fyrhjulsboggin sitter placerade nära räfspinnarna, vilket ger jämnare och renare strängar över hela arbetsbredden. 50 Maxhastighet: 50 km/h 34

35 Däck och bromsar. Breda däck som är skonsamma mot vallens känsliga rotsystem och säkrare vid transportkörning. Två däckstorlekar att välja mellan beroende på markförhållanden. LINER 3000 går att få med hydrauliska bromsar, tryckluftsbromsar eller utan bromsar. Körning utan smörjning. 250 timmars smörjintervall för alla kraftöverföringsaxlar. Pålitlig drivlänk som kräver litet underhåll ger minimal stilleståndstid i vallskörden. PROFIX. Räfsarmarna demonteras enkelt med bygellåsningen. Räfsarmarna sitter säkert och slitagefritt i sina hållare. Trots sin enorma arbetsbredd har LINER 3000 en transportbredd på endast tre meter. LINER

36 Förare och maskin i perfekt harmoni. Den korta och intensiva vallskörden ställer stora krav på maskinernas kapacitet och användarvänlighet. Bästa resultat nås endast om tekniken är enkel och lättillgänglig för föraren. Maskinen kan utrustas med antingen beprövade CLAAS CONTROL TERMINAL (CCT) eller nyutvecklade CLAAS COMMUNICATOR. CCT. Alla funktioner sköts behändigt via knapptryckningar på terminalen. Sammankopplad med hydraulsystemet, vilket ger god komfort för föraren eftersom redskapet kan manövreras helt från traktorhytten. Anslutningar av universaltyp gör det enkelt att montera terminalen i alla traktorhytter. Stora, belysta knappar underlättar vid körning nattetid. 36

37 CLAAS CONTROL TERMINAL intelligent och komfortabel. Intelligent styrning. Olika kombinationsfunktioner i manöverterminalen gör arbetet smidigt för föraren. Som exempel kan nämnas att föraren, med en enda knapptryckning, kan ställa om maskinen från arbets- till transportläge. Det sparar tid och ökar komforten för föraren väsentligt. Förutom en mängd basfunktioner kan föraren alltid justera inställningarna för t ex vid vilken tidpunkt eller hur högt rotorerna skall lyftas på vändtegen. Hög flexibilitet. Med arbetsbredder från 9,90 till 12,50 meter och strängbredder från 1,20 till 2,00 meter kan LINER 3000 anpassas efter olika grödor och olika pickuppbredder. Med ett handgrepp väljs den perfekta strängbredden för efterkommande maskin. LINER

38 CLAAS COMMUNICATOR den nya generationens manövrering. Allt under kontroll. Kravet på optimal jämnvikt, mellan allt högre kvalitet å ena sidan och minskad arbetstid och lägre kostnader å andra sidan, gör det nödvändigt att försöka få en så fullgod överblick över arbetet som möjligt. Olika arbetsuppgifter och olika maskinförare hör dessutom till vardagen och gör det inte enklare. Nyutvecklade CLAAS COMMUNICA- TOR underlättar i varje arbetssituation. En för alla. Samma dator för CLAAS QUADRANT, ROLLANT UNIWRAP och LINER Enhetlig manövreringsdisplay. Logiska funktioner ger maximal användarvänlighet för föraren. Individuellt programmeringsbar: arbetsbredd, arbetshöjd, lyfthöjd på vändtegen, tidsåtgång för upphöjning av rotorerna på vändtegen. Enkel anslutning och automatisk inläsning av den tillkopplade maskinen. Med knapptryckningar manövreras LINER 3000 med centimeterprecision. Alla funktioner visas på den stora, tydliga displayen. 38

39 Bara med CLAAS COMMUNICATOR. Individuell upphöjning av samtliga rotorer. Via COMMU- NICATOR kan alla rotorer höjas upp individuellt den ena eller båda rotorerna på ena sidan av maskinen eller den ena eller båda av de främre eller bakre rotorernaallt efter önskemål. Hydraulisk höjdinställning av rotorerna som standad. Med knapptryckningar på CLAAS COMMUNICATOR ställs rotorernas arbetshöjd in antingen en och en eller parvis. LINER

40 Vi finns där maskinerna finns. Du kan lita på att vi alltid kan leverera reservdelar till din maskin. Vårt centrallager levererar, snabbt och säkert, samtliga CLAAS originaldelar över hela världen. De många CLAAS-handlarna garanterar att du på kort tid har delarna oavsett var du befinner dig. Vi är din servicepartner. Du kan alltid lita på professionaliteten och pålitligheten i FIRST CLAAS SERVICE. CLAAS-importörer och återförsäljare världen över sörjer för optimal reservdelsförsörjning och pålitlig kundservice dygnet runt. Vi talar samma språk. CLAAS-handlarna är bland de mest effektiva verksamheterna i världen inom lantbruksteknik. De är inte bara perfekt utbildade och försedda med den rätta utrustningen, utan även mycket insatta i kundernas arbetssätt och medvetna om deras förväntningar på kompetens och pålitlighet. 40

41 En bra samarbetspartner lämnar dig aldrig i sticket FIRST CLAAS SERVICE 41

42 LINER Tillkoppling Arbetsbredd Strängbredd Transportbredd med demonterade räfsarmar Transporthöjd med demonterade räfsarmar Längd i transportläge Kraftbehov Rotorer Räfsarmar per rotor Räfsarmar, avtagbara Dubbelpinnar per räfsarm Pinnavstånd Pinnlängd Strängformarskärm Avläggning PTO-varvtal CLAAS Kontur-system m (DIN) m m m m m m från kw/hk antal antal antal mm mm rpm LINER LINER LINER LINER 350 S 390 S 430 S 470 S buren buren buren buren CKL-drag CKL-drag CKL-drag CKL-drag 3,50 3,80 4,20 4,60 2,98 2,98 2,00 2,00 2,00 2,20 26/35 33/45 37/50 44/ standard standard standard standard 3 (4) duk duk duk duk vänster vänster vänster vänster standard standard standard standard Däckutrustning: CLAAS Kontur: Transporthjul: Vikt 16x PR 16x PR 18x PR 10.00/ PR 15,0/ / PR ca kg * TWIN-funktion (tillval) CLAAS arbetar ständigt med att utveckla maskinerna efter kundernas önskan och behov. Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion, specifikation och utrustningar utan föregående meddelande. Denna broschyr är tryckt för hela världen. Bilder och uppgifter är därför att betrakta som vägledande och får ej tas som seriemässiga produktspecifikationer för respektive land. Upplysningar om rätt specifikationer för ditt land får du av närmaste CLAAS-återförsäljare. 42

43 LINER LINER LINER LINER LINER LINER LINER LINER 470 T 680 PROFIL 780 PROFIL 880 PROFIL 650 TWIN 1250 PROFIL1550 TWIN PROFIL 3000 dragbom delburen delburen delburen dragbom delburen delburen delburen 4,60 6,00 6,90 6,80 7,60 7,45 8,25 3,50 6,30 6,20/6,90* ca. 6,80/7,50 9,90 12,50 0,90-1,80 1,15-1,95 1,20-2,00 1,20-2,30 2,85 2,85 3,00 3,00 2,93 3,00 3,00 2,20 2,20 3,75 3,94 4,40 3,75 4,00 3,15 3,35 3,65 3,07 3,15 3,90 5,08 5,15 5,62 8,00 8,10 8,10 8,40 26/35 29/40 33/45 37/50 37/50 37/50 45/60 55/ standard standard standard standard standard 4 per rotor standard standard duk duk duk duk duk duk duk duk vänster mitten mitten mitten vänster vänster vänster mitten standard 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi standard 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi 4-hjulsboggi kardansk kardansk kardansk bakre kardansk kardansk kardansk upphängning upphängning upphängning kardansk upphängning upphängning upphängning 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 4 x x tillval Tekniska data 43

44 Lantmännen Maskin AB tel: Beställningsnummer Mars /07 (DC) schwedisch 20

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt.

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt. TUCANO 450 440 430 340 330 320 Redo för allt. Idealisk på varje gård. TUCANO lika individuell som dina behov. Varje lantbruksföretag är unikt, har sin egen struktur, sina egna förutsättningar och ställs

Läs mer

Vallskördemaskiner JAGUAR

Vallskördemaskiner JAGUAR Vallskördemaskiner JAGUAR 870 860 850 840 Inga alternativ. JAGUAR. Finns det på marknaden ett alternativ till bästa resultat? Till högsta effektivitet med minimal bränsleförbrukning? Dina utmaningar blir

Läs mer

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011)

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011) Pantera Pantera 4502 Smartare SPEED spraying personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar (profi 11/2011) 2 3 Med Pantera är du optimalt rustad för att klara av alla behov vid växtskyddsarbetet. I

Läs mer

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn OF AGRICULTURAL ENGINEERING EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG

Läs mer

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet.

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet. JX 60-95 hk u Förarkomfort. Den fullt justerbara upraktisk teknologi i alla avseende. u förarstolen kan lätt ställas in för att ge dig en bekväm arbetsplats, även under besvärliga förhållanden. Som tillval

Läs mer

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 5600 85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Innehåll Sidan 04 Konstruerad av oss, skapad för dig Sidan 06 Ren kraft och prestanda från Massey Ferguson Sidan 10 En ny kraftgeneration

Läs mer

TANKVAGNAR. - Proffs på Flytgödselspridning 10-11

TANKVAGNAR. - Proffs på Flytgödselspridning 10-11 TANKVAGNAR - Proffs på Flytgödselspridning 10-11 STAR - i jordbrukets tjänst i mer än 50 år! Att investera i en tankvagn är då som nu ett stort beslut. Jordbrukets teknikutveckling går raskt framåt. En

Läs mer

din prestandamässiga och miljömässiga fördel.

din prestandamässiga och miljömässiga fördel. New Holland CX8OOO CX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O 2 3 din prestandamässiga och miljömässiga fördel. Över 10 000 CX tröskor har tillverkats sedan introduktionen år 2001 och under tiden har de genomgått

Läs mer

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF900 50-300 Kvalitet och prestanda Branschledande lastare till traktorer från 50 till 300 hk VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Ett lastarprogram med högsta

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

Wing Jet S 4012-4024. Instruktionsbok

Wing Jet S 4012-4024. Instruktionsbok Wing Jet S 4012-4024 Instruktionsbok Läs noga igenom instruktionsboken. Om Ni följer de lämnade föreskrifterna kan Ni räkna med goda arbetsresultat och ett gott ekonomiskt utbyte av Ert maskinval. Rätt

Läs mer

VÅRT PROGRAM VI SKAPAR KVALITET. www.adler-arbeitsmaschinen.de

VÅRT PROGRAM VI SKAPAR KVALITET. www.adler-arbeitsmaschinen.de VI SKAPAR KVALITET. Sopmaskiner Jordborrar Vedklyvar Snöblad Saltspridare Spridare för lantbruk Manuellt manövrerade maskiner Spaltrengörare Borriggar VÅRT PROGRAM www.adler-arbeitsmaschinen.de Om oss:

Läs mer

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt 2014 Från stock till färdigt byggprojekt Välkommen till ett växande familjeföretag! Du lyfter ditt byggprojekt med rätt utrustning! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har sålt över

Läs mer

Fendt 700 Vario 714 716 718 720 722 724

Fendt 700 Vario 714 716 718 720 722 724 2015 Fendt 700 Vario 714 716 718 720 722 724 Den nya Fendt 700 Vario 2 3 Perfektionisten. Det räcker inte med att vara bra. Det är den perfekta koordinationen mellan traktor och förare som ger goda resultat.

Läs mer

Nu är rätt tid att planera för skörden 2013!

Nu är rätt tid att planera för skörden 2013! Nu är rätt tid att planera för skörden 2013! Respekt FÖR VÅR MILJÖ Att ta ansvar för vår miljö betyder för New Holland inte bara att uppfylla de legala kraven. Det är ett åtagande, som går längre än så.

Läs mer

Kombinationer av balpress-förpackare

Kombinationer av balpress-förpackare Kombinationer av balpress-förpackare Ensilageskörd balpressning och förpackning snabbt och tillförlitligt Smartare, snabbare, starkare! Detta är de tre kraftfulla uttryck som exakt beskriver varför Lely:s

Läs mer

AGROFARM 410 420 430. Printed in Germany UTVECKLAR JORDBRUKET.

AGROFARM 410 420 430. Printed in Germany UTVECKLAR JORDBRUKET. AGROFARM 410 420 430 Printed in Germany UTVECKLAR JORDBRUKET. AGROF DET ENKLASTE VÄGEN Bekväm, väldesignad hytt med välvda fönster och solskydd garanterar avkopplande, ej tröttande arbete. Ergonomisk,

Läs mer

Variotronic VarioGuide VarioDoc ISOBUS Varioterminal

Variotronic VarioGuide VarioDoc ISOBUS Varioterminal Variotronic VarioGuide VarioDoc ISOBUS Varioterminal 2 Fendt Variotronic 3 I framkant genom integration. "Intelligent integrerat" är Fendts motto för att förbättra fordon med den senaste elektroniken för

Läs mer

Produktkatalog 2011. Generalagent i Sverige för Walker Mowers

Produktkatalog 2011. Generalagent i Sverige för Walker Mowers Produktkatalog 2011 Generalagent i Sverige för Walker Mowers Mer än 3.000 nöjda Walkerkunder Grönytemaskiner i Växjö AB som grundades 1983 är ett väletablerat grossistföretag inom grönytesektorn. 1987

Läs mer

Nya T-serien. Valtra 6750 EcoPower. traktorer för alla tillfällen. Gratis affisch! Valtra kundtidning 2/2002. Nya Valtramaskiner för skogen

Nya T-serien. Valtra 6750 EcoPower. traktorer för alla tillfällen. Gratis affisch! Valtra kundtidning 2/2002. Nya Valtramaskiner för skogen Valtra kundtidning 2/2002 Nya Valtramaskiner för skogen Nya T-serien traktorer för alla tillfällen Valtras A-serie: snabb och mångsidig styrka Valtra 6750 EcoPower Gratis affisch! Valtras T-serie Mångsidighet,

Läs mer

10-Serien. Sittande Rodd. Latsdrag

10-Serien. Sittande Rodd. Latsdrag 10-Serien 10 Sittande Rodd Ett mycket smidigt träningsredskap som effektivt tränar ryggens skulderparti. Lassa på önskad mängd vikter och justera sittdynan, sen är det bara att köra igång. under hela rörelsen.

Läs mer

HONDA TRX 2014. www.hondamc.com

HONDA TRX 2014. www.hondamc.com HONDA TRX 2014 www.hondamc.com BRETT TILLBEHÖRSPROGRAM Vi har ett nära samarbete med en svensk tillverkare av tillbehör. Tillsammans tar vi fram tillbehör som är specialanpassade till vårt svenska klimat

Läs mer

Mekanikerns handbok för drivknutar

Mekanikerns handbok för drivknutar Mekanikerns handbok för drivknutar Allt du behöver veta i en enda bok Innehåll Introduktion... 3-5 1. Drivaxelalternativ... 6-7 2. Systemöversikt... 8-12 3. Felsökning... 13 4. Fel och inspektion...14-16

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Värmesystem för flis, pellets och spån

Värmesystem för flis, pellets och spån Värmesystem för flis, pellets och spån 25 / 30 / 35 kw 50/65 kw 80 kw Komfortabelt att elda med trä! hdg-bavaria.com Uppvärmning med flis, pellets och spån Vårt HDG fliseldningssystem värmer pålitligt

Läs mer

Nr. 4. www.abelco.se. Vi gräver fram de bästa maskinerna. Pris: 25:- Upplaga 120 000 ex.

Nr. 4. www.abelco.se. Vi gräver fram de bästa maskinerna. Pris: 25:- Upplaga 120 000 ex. Vi gräver fram de bästa maskinerna Nr. 4 Upplaga 120 000 ex. Pris: 25:- www.abelco.se Ett lägre pris kan ha många fördelar Vi är ett ungt företag med breda kunskaper och nyskapande idéer. Vi erbjuder entreprenadmaskiner

Läs mer