GALENISK FARMACI. Hjälpämnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GALENISK FARMACI. Hjälpämnen"

Transkript

1 GALENISK FARMACI Hjälpämnen En sammanställning av den information om hjälpämnen som ges i de utdelade föreläsningsanteckningarna från kursen galenisk farmaci Kristina Sikström

2 Innehållsförteckning Ögonberedningar... 3 Suspensioner;... 3 Salvor;... 3 Krämer;... 3 Lösningar;... 3 Geler;... 3 Insert;... 3 Dispersa system... 4 Suspensioner... 5 Emulsioner... 5 Geler... 6 Parenteralia... 6 Kutana beredningar... 6 Fet bas... 6 Vattenlöslig bas... 6 Emulsionsbas... 6 Konsistensbefrämjare Buffert... 7 Antioxidantia... 7 Olika typer av salvberedningar... 7 Salvor... 7 Krämer... 7 Geler... 7 Pastor... 7 Parenteralia... 7 Injektionsvätska... 7 Infusionsvätska... 7 Pulver till injektion... 7 Pulver till infusion... 7 Sterilt koncentrat... 7 Implantat... 7 Stabiliteten hos parenterala beredningar kan ökas genom

3 Perorala läkemedel... 8 Rektala läkemedel Suppositorier Feta baser Vattenlösliga baser Inhalationsläkemedel Inhalationsspray Inhalationspulver Nasala läkemedel Proteinläkemedel Cryoprotektanter Lyoprotektanter Hjälpämnen Ögonberedningar Suspensioner; Ofta viskositetshöjda och innehållande vätmedel. Salvor; Innehåller oftast mineralolja och vitt vaselin. Aculentum simplex används ofta och är paraffinolja och vit vaselin. Krämer; Innehåller ofta ullfett som emulgerande w/o typ. Lösningar; Ofta viskositetshöjda. Konserverade om det är flerdos. Geler; Innehåller gelbildare. In situ geler bildar gel på plats. Insert; En liten platta i 4 lager som placeras mellan nedre ögonlocket och ögat. Innehåller membran, gelbildare, mjukgörare och färgämne. Beredningsform Hjälpämne Typ av hjälpämne Suspension Benzalkon. chlorid Hypromellos Viskositetshöjare Natr. chlorid Isotonimedel Natr. phosph Mononatr. phosph Acid. Citric. Natr. edet Sorbimacrogol Aq.steril. q.s. Aqua sterilisata, vatten Lösning Maleas respond Pro drug Dinatr. phosph. anhydr. 3

4 Natr.dihydrogenophosph. monohydr. Benzalkon. chlorid Aq.steril. q.s. Fås med destillation, omv. osmos Salva Cetylanum Adeps lanae. Vaselinum album Vit vaselin Paraffinum liquidum Paraffinolja Gel Benzalkon. chlorid Mannitol Isotonimedel Natr. Edetas Carbomer Gelbildare Natr. Hydrox. Aq.steril. q.s. Aqua sterilisata, vatten In situ gel Heteropolysackarid framställd av gellan gummi Gellan (polysackarider) gelar vid närvaro av katjoner Mannitol Isotonimedel Trometamol. Benzododeciniumbromid Insert Acid.algin Gelbildare Aethylen.vinyl.acet. Membran/Copolymer Bis-(2-etylhexyl)phtalat Mjukgörare Titandioxid Färgämne (vitt) Aq.steril. q.s. Aqua sterilisata, vatten Vid för hög salthalt tåras ögat mycket. Om glycerol tillsätts motverkas detta. Vid för lågt ph (1) sker epitelförändringar och tårvätskeproduktionen är hög. Den är även hög vid höga ph. Tårproduktionen är låg vid ph 7. Eftersom den aktiva substansen först ska ta sig genom ett fett cellager (5-6 celler tjockt), sedan genom en vattenhaltig struktur (70-80% vatten) och sedan genom ett fett encellslager måste den kunna förändras. Hur bra en molekyl tar sig genom hornhinnan beror på dess lipofilicitet och storlek. Större molekyler ger sämre penetration. Dispersa system Salttillsatser komprimerar det elektriska dubbellagret, och minskar zeta-potentialen. I DLVO-teori kurvan sänks det primära maximat och det sekundära minimat fördjupas. Tillsatser av specifikt adsorberade joner eller laddade ytaktiva ämnen som adsorberas i Sternlagret eller det stagnanta vätskelagret kan påverka zetapotentialen och repulsionsenergin. Makromolekyler (polymerer och polyelektrolyter) kan användas vid flockulering. Vid flockulering hålls partiklarna ihop lite lagom hårt av molekyler som fäster vid mer än en partikel. De kan sedan skakas isär. Ett flockulerat system uppvisar andra sedimentationsegenskaper, den slutlisa sedimenthöjden blir större på grund av att det finns hålrum mellan partiklarna och den uppnås snabbare. Det är viktigt att sedimentationen inte sker för snabbt. 4

5 Nonjoniska ytaktiva ämnen eller polymerer kan tillsättas för att ge sterisk stabilisering. De ytaktiva ämnena adsorberar till partiklarna.(man får solar som inte kan komma alldeles intill varandra på grund av att solstrålarna är i vägen.) Suspensioner Ibland tillsätts vätmedel med vätskan. Om man har problem med kakning flockulerar man med salt, joniskt ytaktivt ämne, polymer/polyelektrolyt eller så använder man sig av sterisk stabilisering (tillsats av nonjoniska ytaktiva ämnen eller polymerer) Om sedimentationshastigheten är för hög tillsätts viskositetshöjare. Dessutom används buffert, konserveringamedel, isotonimedel, smakämnen och färgämnen. Emulsioner Microemulsion kräver cosurfaktant. Emulgatorer underlättat emulgeringen genom att sänka ytspänningen och ge mindre droppar vilket motverkar gräddsättning. De stabiliserar emulsionen, motverkar aggregation och koalescens genom att sänka ytspänningen (minskar attraktiva kraften), ge ytladdning på dropparna genom tillsats av jonisk tensid eller polyelektrolyt (ger ökad repulsion) eller genom att bilda en mekanisk barriär mellan dropparna genom tillsats av nonjonisk tensid eller polymer (sterisk stabilisering). De emulgatorer som används är ytaktiva ämnen, naturligt förekommande ämnen eller polymerer och finfördelade fasta substanser. Ytaktiva ämnen bildar monomolekylära filmer i gränsytan mellan olja och vattenfas. Anjoniska ytaktiva ämnen (ex. Natriumstearat och SDS) är billiga men toxiska och används därför bara för kutana beredningar. Katjoniska ytaktiva ämnen (ex. Hexadecyltrimetyl ammonium bromid) är antiseptiska och toxiska varför även de bara används i kutana beredningar. Nonjoniska ytaktiva ämnen (ex. Heptaoxyetylen monohexadecyl eter) är minst toxiska. Nonjoniska surfaktanter som ofta används är Polysorbat (Tween) med olika HLB-värden (Hydrofil- Lipofil Balans) och sorbitan estrar som Span med olika HLB-värden. Naturligt förekommande ämnen och polymerer bildar multimolekylära lager i gränsytan. Exempel på sådana är Gum aracia, Gelatin, Metylcellulosa och Gum tragacanth. Finfördelade fasta substanser lägger sig i gränsytan. Kontaktvinkeln till de båda faserna avgör emulsionstyp. Kontaktvinkel <90 o bildar kontinuerliga fasen. Exempel på finfördelade fasta substanser är Bentonit, Aluminium- och Magnesium- hydroxid (o/w) och talk (w/o). Vilken emulgator som används bestäms av HLB. För o/w ska emulgatorn ha HLB 8-16 och för w/o ska den ha HLB 2-6. För att förhindra aggregatbildning och koalescens förstärks de repulsiva krafterna mellan dropparna genom att tillsätta emulgator och undvika salt. För att förhindra gräddsättning motverkas omvänd sedimentation genom liten droppstorlek och hög viskositet på ytterfasen. 5

6 Fasinvertering motverkas genom att en emulgator med rätt HLB-värde väljs, volymsförhållandet mellan ytter- och innerfas justeras eller genom att PIT kontrolleras. Emulsioner konserveras för att skydda vattenfasen mot tillväxt av microorganismer. Olika fetter som används; Bivax, Cetylalkohol, Flytande paraffin, Ullfett Geler Geler bildas av polymernätverk som är kovalent eller fysikaliskt bundna, lamellära strukturer eller partikulära oordnade geler av flockulerade eller aggregerade proteiner. Exempel geler Polykrylsyrageler Carbopol Kovalent tvärbundna Naturliga polymerer Cellulosaderivat Kovalent tvärbundna eller hoptrasslade Blockpolymerer Pluronic Gelar med temperatur. Används till in situ gel Polysackarider Gellan Gelar vid närvaro av katjoner. Används till in situ gel Parenteralia Kutana beredningar Salvberedningar kan ha några olika typer av salvbaser. Fet bas Kolväten, t.ex. vaselin. Består vanligen av en blandning av fasta och flytande kolväten som bygger upp en gelstruktur. Vattenlöslig bas Ex. makrogoler, vanligen en blandning av makrogoler med olika molekylvikt. Emulsionsbas Ex. stearatkräm. Är fysikaliskt snarare geler än emulsioner. Kosmetiskt tilltalande då de inte blir så kletiga. Övriga hjälpämnen som används Konsistensbefrämjare T.ex flytande olja. Ex. benzylalkohol, metagin (metylparahydroxybensoat), propagin (propylparahydroxybensoat). 6

7 Buffert Skyddar stabiliteten. T.ex. fosfatbuffert. Antioxidantia Behövs bara om >10% vatten. Ex. natriumpyrosulfit. Olika typer av salvberedningar Salvor En-fas-bas med endast små mängder flytande ingredienser Krämer Fler-fas-bas av olja och vatten Geler Vätskor med lämplig gelbildare Pastor Innehåller minst 20% suspenderad läkemedelssubstans. För att öka läkemedelsupptaget kan huden hydratiseras med hjälp av t.ex. propylenglykol, Urea(karbamid) + NaCl eller mjölksyra. Man kan påverka hudens struktur med DMSO som öppnar jonkanaler mellan celler eller genom att tillsätta ytaktiva ämnen. För depoteffekt kan plåsterberedningar (TTS, topikala/transdermala terapeutiska system) användas. De finns som membran och matrissystem. Man måste använda ggr högre dos än motsvarande oral och bara 20-30% används. Om plåstret har por-membran kan frisättningen styras. Ibland finns läkemedlet i en reservoar och ibland finns det i klistret. Parenteralia Injektionsvätska Infusionsvätska Pulver till injektion Pulver till infusion Sterilt koncentrat Implantat Beredningsform Hjälpämnestyp Exempel Lösningar Lösningsmedel Vatten Etanol Propylenglykol 7

8 Isotonimedel ph-justering Antioxidantia Vegetabiliska oljor NaCl Glycerol HCl NaOH Buffertar Natriumpyrosulfit Bensylalkohol (till oljelösningar) Thimerosal (till sera & vaccin) Propylparahydroxibensoat Metylparahydroxibensoat Löslighetsförbättrare Emulsioner/Suspensioner Ytaktiva ämnen Se dispersa system ovan Viskositetshöjande ämnen Fasta beredningar Polymerer (nedbrytbara, icke nedbrytbara) Stabiliteten hos parenterala beredningar kan ökas genom Tillsats av reduktionsmedel Ersätta luft i förpackningen med inert gas Användning av metallkomplexbildare, ex. EDTA Tillsats av specifik stabilisator ph-justering Ändring av lösningsmedel Frystorkning Huvudprinciper för att åstadkomma depåeffekt Exempel Lokal effekt Reducera blodflödet genom vasokonstriktion Adrenalin tillsatt Systemisk effekt Prodrug Fördröjd elimination av läkemedlet ur kroppen Förlångsammad frisättning av läkemedel Intramuskulär injektion, implantat Långsam administrering av läkemedel Infusion Protamin eller zink ger svårlösligare komplex för t.ex insulin. Poly-lactid-co-glycolid (PLGA) är en polymer som används i biodegraderbara fasta beredningar som injiceras intramuskulärt. Perorala läkemedel Tabletteringshjälpämnesgrupper Fyllmedel Mikrokristallin cellulosa (MCC)(1/3) Mannitol Laktosmonohydrat Bästa och dyraste fyllmedlet 5% jämnviktsvatten, aggregat av fiberbitar, plastiskt deformerande 8

9 Mannitol ger frisk känsla åt tuggtablett Stärkelse (1/2) I samband med våtgranulering 15% jämnviktsvatten, solida runda sfärer, 10μm i diameter Ris, vete, majs, potatis, förgelatiniserad Sämst och billigast Laktos (1/5) Laktosintolerans Tradition, ickehygroskopiskt, friflytande grade Smörjmedel Mg-stearat Förstahandsval Försiktighet med syror, baser, metallsalter; bruna fläckar Stearinsyra Paraffin Talk Bindemedel Fyllmedel Stärkelse, laktos och mikrokristallin cellulosa Tillsätts i granuleringsvätskan PVP (Povidon) Gelatin Kan anv. i munlöslig tablett Hypromellos (HPMC) Skyddar även mot hydrolys som dragé Socker Hydroxipropylcellulosa Etylcellulosa Glukos Hydrofila polymerer Makrogol Polyetylenglykol (PEG) Metylenglykolat Sprängmedel Stärkelse Nödvändigt om halten aktiv substans är hög eller om det Citronsyra + natriumvätekarbonat I brustabletter. Så stora mängder används att fyllmedel ej behövs. är en svårlöslig substans Crosslinkade hydrofila polymerer (Kros)karamellosNa Krospovidon Nastärkelseglykolat Flytförbättrare Kiseldioxid Ger perfekt runda granuler Vätmedel Titandioxid Polysorbat Färgämne Titanoxid Järnoxid Vit Gul Smakmaskerare Körsbärsarom Citronessence Jordgubbssmak Mintessence Aspartam Sötningsmedel Antiadhesionsmedel Ibland likartad påverkan som flytförbättrare Polermedel Karnuaubavax 9

10 Glycerolmonostearat Paraben Enterobeläggningar Entero-shellak Olja från indisk bladlus CAP Metakrylatsyra 1:a handsval För depot Etylcellulosa Diffusionsstyrt plastskelett Vax, harts, fettsyra, olja För eroderande matrisberedningar. Kort tid. Kan även ha plastskelett. Polymer backbone lm För eroderande matrisberedningar. Lång tid. Kan även ha plastskelett. Poly(D,L-laktid-coglykolid) (PLGA) Används för att göra små implantatstavar. Filmbildare Hydroxipropylcellulosa Hypromellos Metakrylatsyra Frisättningsstyrande film Paraffin Kan ingå i filmer Sugar coating Shellak Sealing the core CaCO 3 Subcoating Talk/sukros Subcoating Sucrose/syrup Smoothing Colouring Carnauba Polishing Bivax Polishing Printing Mjukgörare Trietylcitrat ph-justering Citronsyra Na-citrat Konsistensgivare Xantangummi Kapselhjälpämnen Kapsel Gelatin (1/3) Hygroskopiskt Mjukgörare (1/3) Vatten (1/3) Cellulosakapsel Hydroxypropylmetylcellulosa (HPMC) Rektala läkemedel Suppositorier Feta baser Kakaofett (Oleum Cacao), Hårdfett (Adeps Solidus, Witepsol) Vattenlösliga baser Macrogoler (fungerar ej med svavelföreningar) 10

11 Hjälpämnen, suppositorier Viskositetshöjande ämnen Aluminium monostearat För att undvika sedimentation vid stelning efter gjutning Långsammare diffusion av löst läkemedel i basen Långsammare sedimentation av fasta partiklar i basen -> långsammare frisättningshastighet Mjukgörare Tween Tillsätts ibland till syntetiska fettbaser för att minska risken för spröda suppositorier vid Glycerol Snabb nedkylning. Många mjukgörare fungerar också som ytaktiva ämnen. Ytaktiva ämnen Tween Tillsätts för att fettmassan ska sprida sig över så stor yta som möjligt Förbättrar vätningen av de suspenderade läkemedelspartiklarna Deagglomererar -> ökad upplösningshastighet Antioxidantia Fenoler Förhindrar oxidation av omättade fettsyror i feta baser Butylhydroxitoulen Citronsyra, askorbinsyra, NaEDTA Ger ökad hållbarhet Synergister Inhalationsläkemedel Inhalationsspray Innehåller drivgaser; Klorfluorokarboner (CFC) ex. Freon Hydroflouroalkaner (HFA) ex. norfluran Ofta en suspension av polärt salt. Innehåller då dispergeringsmedel (sorbitantrioleat, oljesyra, lectin) Ibland en lösning av mindre polärt salt. Innehåller då ofta hjälplösningsmedel (ex. etanol) 11

12 Inhalationspulver Ibland har man en ordnad blandning, ofta med laktos som bärarmolekyl, där substansen ska lossna från bärarsubstansen vid inandning. Om substansen är i agglomeratform ska det deaggregeras på väg ut ur inhalatorn. Nasala läkemedel Nässpray Polysorbat Propylenglykol HPMC Vatten Na-edetat Sorbitol Bensalkonklorid Avicel Glukos Kaliumsorbat Fosfatbuffert Nonjonisk surfaktant, vätmedel Co-solvent Viskositet Viskositetshöjare Gelbildare Buffert Proteinläkemedel Cryoprotektanter Cryoprotektanter skyddar proteinerna under frystorkningen. Cryoprotektanter ska ha många OHgrupper eller vara korta och hydrofila. Man vill ha ett kraftigt, skyddande vattenskikt runt proteinet för att skydda mot interaktion med hjälpämnen (därför vill man inte ha etanol som gör att lösningskomponenter kommer i kontakt med proteinet). Cryoprotektanter Sucros Glycin Lysin Glycerol Sorbitol Laktos Trehalos PEG Albumin Lyoprotektanter Ökar proteinläkemedlets stabilitet, men är lite överkurs. Hjälpämnen hos proteinläkemedel Filler, cake former Mannitol Glycin 12

13 Cryoprotektant Lyoprotektant ph-reglering Antioxidantia Komplexbildare Anti-adsorption Isotonimedel PEG Socker Aminosyror Socker Aminosyror Organiska och oorganiska salt Aminosyror Metionin Glutatjon EDTA Citrat Albumin PS 80 NaCl Kresol 13

Laborationskompendium

Laborationskompendium Laborationskompendium Extemporetillverkning av läkemedel Icke sterila beredningar Innehållsförteckning Sammanfattning av de regler som gäller vid laborationsarbetet 3 Råvarulista 4 Orala vätskor 6 Suspensioner

Läs mer

GALENIKGUIDEN Inläsningsfrågor med svar

GALENIKGUIDEN Inläsningsfrågor med svar GALENIKGUIDEN Inläsningsfrågor med svar 1 DEL 1. LÄKEMEDELSFORMERNA 1. Förklara begreppen lokal och systemisk administrering av läkemedel. Systemisk administrering: Läkemedel tillförs systemcirkulationen

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (11) Mål nr 10-115 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 september 2013 Klagande RR Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 Stockholm SAKEN Patent på "Ny löslighetsförbättrare och användning

Läs mer

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ A100 0005/30/0205 VAFM ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

Hur håller molekyler ihop?

Hur håller molekyler ihop? ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln

ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln Svenskt namn Administrering sväg Gränsvärde Information i bipacksedeln Kommentarer Aprotinin Utvärtes Kan ge överkänslighet eller allvarliga allergiska

Läs mer

www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel

www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel Oktobertema: Hälsa Tvätt- och rengöringsmedel www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel Cleanright är en hemsida med information om tvätt- och rengöringsprodukter som

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls Bra länk om lipider Lipidfamiljen FETT Fig. 24.1 s. 758 Def: Naturprodukter som är lösliga i opolära lösningsmedel, men olösliga i vatten Ex. på lipider:

Läs mer

Biomolekyler & Levande organismer består av celler. Kapitel 3 & 4

Biomolekyler & Levande organismer består av celler. Kapitel 3 & 4 Biomolekyler & Levande organismer består av celler Kapitel 3 & 4 Samma typer av biomolekyler i alla celler Proteiner och byggstenarna aminosyror Kolhydrater Lipider Nukleotider och nukleinsyror Dessa ämnesgrupper

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter Substratkunskap Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Upplägg Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten Metanpotential vad visar den? Olika substratkomponenter och deras egenheter C/N

Läs mer

Näringsämnen i matvaror

Näringsämnen i matvaror Introduktion För att kunna leva behöver varje levande organism näringen. Människor får näring via maten. Det finns flera olika näringsämnen, men de viktigaste för oss är de energirika ämnen kolhydrater,

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

2013-01-08. Farmakologi SJSD11. Program. Farmakologi. Allmänt om läkemedel och administrationsvägar. Farmakokinetik och farmakodynamik

2013-01-08. Farmakologi SJSD11. Program. Farmakologi. Allmänt om läkemedel och administrationsvägar. Farmakokinetik och farmakodynamik Farmakologi SJSD11 REBECCA GAGNEMO PERSSON Program Allmänt om läkemedel och administrationsvägar Farmakokinetik och farmakodynamik Läkemedelsinteraktioner och biverkningar Farmakologi Läran om hur levande

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer

Se upp för syntetiska kosttillskott och mirakelkurer.

Se upp för syntetiska kosttillskott och mirakelkurer. Nyhetsbrev 1 år 2011 Se upp för syntetiska kosttillskott och mirakelkurer. Idag översvämmas marknaden av kosttillskott, mirakelprodukter och bantningspreparat som enligt tillverkaren ska ge köparen ett

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

En grön revolution inom biltvätt

En grön revolution inom biltvätt En grön revolution inom biltvätt Eco Shine har nöjet att presentera det nya miljövänliga, vattenfria systemet för biltvätt. Bilskötseln kan nu göras på bråkdelen av tiden med bibehållen proffskvalitet.

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård

Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Delegering Partille Kommun Kommunal hälso- och sjukvård Sara Jordö Leg sjuksköterska 2013-06-10 Innehållsförteckning: Del 1 Verksamhet 3 Delegering 3 DEL 2 Läkemedel vem har ansvaret? 5 Ansvaret vid överlämnande

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby är benämningen på Weledas babysortiment där den läkande ringblomman - calendula står i fokus. Serien innefattar 8 produkter som hjälper till

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED SQUEEZY BARS:

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED SQUEEZY BARS: SQUEEZY BARS SQUEEZY produkter är det perfekta valet för idrottare som vill kunna prestera maximalt. Alla SQUEEZY produkter tillverkas helt utan onödiga ingredienser. Barerna är lättsmälta och oslagbara

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009

Näringslära. Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 Näringslära Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 NÄRINGSÄMNEN - UPPBYGGNAD OCH FUNKTION... 2 KOLHYDRATER... 2 FETT... 3 PROTEIN... 3 MAKROMINERALÄMNEN OCH SPÅRELEMENT...

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Lika löser lika - polärt och opolärt

Lika löser lika - polärt och opolärt Lika löser lika - polärt och opolärt Vätskor A. Blandbarhet mellan vatten och andra vätskor. Du har tillgång till : Aceton, glycerol, propylenglykol, etanol, bensin, lacknafta, motorolja, matolja, T-röd

Läs mer

AVDELNING III KAPITEL 15 ANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

AVDELNING III KAPITEL 15 ANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER AVDELNING III ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅD- ANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER KAPITEL 15 ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)?

Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Varför saltar man på hala vägar (Lärarversion)? Sammanfattning Detta försök visar hur köldblandningar fungerar samt förklarar vad som sker kemiskt. Teori Ren is (snö) smälter när den blir 0 C. Vid smältpunkten

Läs mer

Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner. Ammoniumbisulfit.

Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner. Ammoniumbisulfit. ÄMNE E-NUMMER ALLERGEN ÖVERKÄNSLIGHET LIVSMEDELSVERKET Argon E938 Kväve E941 Koldioxid E290 Torrjäst eller jäst suspenderad i vin. Ammoniumsulfat E517 Kan innehålla protien som kan ge allergiska reaktioner.

Läs mer

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg.

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg. Kemi Partikelmodellen Allt runt omkring oss är gjort av olika ämnen. Vissa ämnen är i ren form, som guld och silver, andra ämnen är blandningar, som plast eller sockerkaka. Atomer kallas de små byggstenar

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING

ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTALLISERING KRISTLLISERING V LYSOZYM ETT EXEMPEL PÅ PROTEINKRISTLLISERING Laboration i kursen Experimentell Kemi Gävle 15:e augusti 2013 Handledare: nna Frick, Göteborgs Universitet (anna.frick@chem.gu.se) KRISTLLISERING

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

pr 88 Handskydd HANDSKYDD vattenlöslig Användningsområde: De flesta nedsmutsande arbeten där man inte kommer i kontakt med vatten.

pr 88 Handskydd HANDSKYDD vattenlöslig Användningsområde: De flesta nedsmutsande arbeten där man inte kommer i kontakt med vatten. pr 88 Handskydd vattenlöslig Användningsområde: De flesta nedsmutsande arbeten där man inte kommer i kontakt med vatten. Funktion: När krämen torkat in bildar den en helt kladdfri skyddsfilm. Den skyddar

Läs mer

Hud- & Hårvård - rent

Hud- & Hårvård - rent Hud- & Hårvård - rent? Varför bör du alltid köpa rena, naturliga produkter? Huden är en genomtränglig barriär. Det är vårt största organ. Det är av yttersta vikt att vi använder produkter som stärker -

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis AR-T DF injektionsvätska, suspension för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

Bertas experimentfortbildning. Experimentera med BERTA

Bertas experimentfortbildning. Experimentera med BERTA Experimentera med BERTA Bertaturnén 2011 1 Kromatografi på färgpennor Material: olika vattenlösliga tuschpennor (gärna av olika fabrikat, både mörka och ljusa), pipettflaskor med H 2 O (vatten) eller glas

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

SQUEEZY ATHLETIC KOSTERSÄTTNING

SQUEEZY ATHLETIC KOSTERSÄTTNING SQUEEZY ATHLETIC KOSTERSÄTTNING Många känner igen kampen mot onödig övervikt. Men varför är den så svår att vinna? Den som vill kan hitta många olika svar. Ibland är det fel diet, fel tid och ibland för

Läs mer

Innehållsförteckning på reklamgodis

Innehållsförteckning på reklamgodis Innehållsförteckning på reklamgodis TUGGUMMI Ingredienser: isomalt, sorbitol, gummibas, maltitolsirap, naturlig & artificiell arom; mindre än 2% av acacia, aspartam*, acesulfam K Färg (titan dioxid), soyalecitin,

Läs mer

Nu är det dags att vi tillsammans tar strid

Nu är det dags att vi tillsammans tar strid Nyhetsbrev 5 2013 Nu är det dags att vi tillsammans tar strid Livsmedelsverket har på senare tid ökat sin press på kommuner och på kommunernas inköpare och kostchefer, att barnen ska äta kemiska margariner

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Enheten för optometri

Enheten för optometri Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinser och Kemi Vt 10 Fredagen 21/5 10 Del 1 med litteratur fråga nr 1-17 (sida 1-3) Ämnesområde:

Läs mer

Isolering av eugenol ur kryddnejlika (Caryophylli flos)

Isolering av eugenol ur kryddnejlika (Caryophylli flos) UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Kemi Gull-Britt Trogen, Leif Rilfors Labhandledning Naturläkemedel och kosttillskott 6hp Receptarieprogrammet 180hp 2009-03-23 Isolering av eugenol

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar

Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Patientinformation om behandling med Lonquex för att öka mängden vita blodkroppar Gamla patientbroschyren bilder Lonquexlipegfilgrastim Din läkare har ordinerat Lonquex Du får Lonquex eftersom du har ett

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

Kolhydrat 1) varav sockerarter. Per 100 g vara 16 g 1)8,1 g Per 100 g färdig soppa 3,5 g 1)0,3 g. 62 g 1)5,9 g

Kolhydrat 1) varav sockerarter. Per 100 g vara 16 g 1)8,1 g Per 100 g färdig soppa 3,5 g 1)0,3 g. 62 g 1)5,9 g Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7347 7303 7343 7302 7304 Bas för Soppa och Sås Modifierad potatisstärkelse, grönsaker [24,6 %] (potatis, lök, morot, palsternacka), vegetabiliskt fett,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112

KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION. 310 Ampress Park Sockenvägen 112 KOSMETISK PRODUKT DATABLAD HERB UK ORGANIC COLOUR SYSTEMS STATUS QUO SHAMPOO 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSINFORMATION Tillverkare Kontakt Herb UK Limited Moduline AB 310 Ampress Park Sockenvägen 112 Lymington,

Läs mer

Produktgrupp: Dessert

Produktgrupp: Dessert Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7463 7466 7465 7461 7464 Apelsinfromage Socker, gelatin, maltodextrin, apelsinjuice [2 %], syra (citronsyra), apelsinarom, mjölkprotein, färgämne (betakaroten,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bosch fönsterputs F 016 800 235 0,5 l. Fönsterputs för bilrutor, att använda med högtryckstvätt.

SÄKERHETSDATABLAD. Bosch fönsterputs F 016 800 235 0,5 l. Fönsterputs för bilrutor, att använda med högtryckstvätt. SÄKERHETSDATABLAD Sammanställt: 2006-06-13 Revision nr 1, 2006-07-10 1. Produktidentifiering och företag Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Bosch fönsterputs F 016 800 235 0,5 l Fönsterputs för

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

Matbudskapet Diabetes

Matbudskapet Diabetes Matbudskapet Diabetes Checklistan Eller-ramsan Tallriksmodellen Frukt Äppelregeln Glass Mat vid känning Exempel på orsaker till känning Maträtter som behöver kompletteras eller bytas ut Fett och fettkvalitet

Läs mer

från Paroc AB Byggisolering

från Paroc AB Byggisolering från Byggisolering Sida: 1(4) 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn: Stenullsprodukter från, i form av lösull. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör:

Läs mer

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N Telefon (08) 665 65 66 SIDAN 2 l PERSONLIG HYGIEN www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster är en av Nordens ledande tillverkare av industrikemikalier

Läs mer

Hårvårdsprodukter. Vad innehåller de och hur påverkas miljön? EXAMENSARBETE, 6 p Kristina Johansson Stockholms Miljöcenter Miljöteknik, 80 p

Hårvårdsprodukter. Vad innehåller de och hur påverkas miljön? EXAMENSARBETE, 6 p Kristina Johansson Stockholms Miljöcenter Miljöteknik, 80 p R nr 21, maj 2002 Hårvårdsprodukter Vad innehåller de och hur påverkas miljön?, 6 p Kristina Johansson Stockholms Miljöcenter Miljöteknik, 80 p Kristina Johansson Förord Ett stort tack till min handledare

Läs mer

Prinsesstårta Sockerkaksbotten, grädde, vaniljkräm, grön marsipan, florsocker.

Prinsesstårta Sockerkaksbotten, grädde, vaniljkräm, grön marsipan, florsocker. Prinsesstårta Sockerkaksbotten, grädde, vaniljkräm, grön marsipan, florsocker. Innehåll: ägg, mjöl, socker, vatten, emulgeringsmedel E471, E 475, bakpulver (dinatriumdifosfat E 450, grädde, kärnmjölk,

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott?

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott? De dolda ingredienserna i ett vitamin och mineraltillskott är ofta minst lika viktiga som de aktiva ingredienserna. Omnisym Pharma vill med OmniVegan sätta fokus på rena kosttillskott i Sverige. Immunförsvaret

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL A. MÄRKNING 1 YTTRE KARTONG, 5 ml EMADINE 0,05% ögondroppar, lösning. Emedastin 0,05% (som difumarat) 5 ml Benzalkon. chlorid. 0,01%, trometamol., natr. chlorid., hypromellos.,saltsyra.,natriumhydroxid,

Läs mer