GALENISK FARMACI. Hjälpämnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GALENISK FARMACI. Hjälpämnen"

Transkript

1 GALENISK FARMACI Hjälpämnen En sammanställning av den information om hjälpämnen som ges i de utdelade föreläsningsanteckningarna från kursen galenisk farmaci Kristina Sikström

2 Innehållsförteckning Ögonberedningar... 3 Suspensioner;... 3 Salvor;... 3 Krämer;... 3 Lösningar;... 3 Geler;... 3 Insert;... 3 Dispersa system... 4 Suspensioner... 5 Emulsioner... 5 Geler... 6 Parenteralia... 6 Kutana beredningar... 6 Fet bas... 6 Vattenlöslig bas... 6 Emulsionsbas... 6 Konsistensbefrämjare Buffert... 7 Antioxidantia... 7 Olika typer av salvberedningar... 7 Salvor... 7 Krämer... 7 Geler... 7 Pastor... 7 Parenteralia... 7 Injektionsvätska... 7 Infusionsvätska... 7 Pulver till injektion... 7 Pulver till infusion... 7 Sterilt koncentrat... 7 Implantat... 7 Stabiliteten hos parenterala beredningar kan ökas genom

3 Perorala läkemedel... 8 Rektala läkemedel Suppositorier Feta baser Vattenlösliga baser Inhalationsläkemedel Inhalationsspray Inhalationspulver Nasala läkemedel Proteinläkemedel Cryoprotektanter Lyoprotektanter Hjälpämnen Ögonberedningar Suspensioner; Ofta viskositetshöjda och innehållande vätmedel. Salvor; Innehåller oftast mineralolja och vitt vaselin. Aculentum simplex används ofta och är paraffinolja och vit vaselin. Krämer; Innehåller ofta ullfett som emulgerande w/o typ. Lösningar; Ofta viskositetshöjda. Konserverade om det är flerdos. Geler; Innehåller gelbildare. In situ geler bildar gel på plats. Insert; En liten platta i 4 lager som placeras mellan nedre ögonlocket och ögat. Innehåller membran, gelbildare, mjukgörare och färgämne. Beredningsform Hjälpämne Typ av hjälpämne Suspension Benzalkon. chlorid Hypromellos Viskositetshöjare Natr. chlorid Isotonimedel Natr. phosph Mononatr. phosph Acid. Citric. Natr. edet Sorbimacrogol Aq.steril. q.s. Aqua sterilisata, vatten Lösning Maleas respond Pro drug Dinatr. phosph. anhydr. 3

4 Natr.dihydrogenophosph. monohydr. Benzalkon. chlorid Aq.steril. q.s. Fås med destillation, omv. osmos Salva Cetylanum Adeps lanae. Vaselinum album Vit vaselin Paraffinum liquidum Paraffinolja Gel Benzalkon. chlorid Mannitol Isotonimedel Natr. Edetas Carbomer Gelbildare Natr. Hydrox. Aq.steril. q.s. Aqua sterilisata, vatten In situ gel Heteropolysackarid framställd av gellan gummi Gellan (polysackarider) gelar vid närvaro av katjoner Mannitol Isotonimedel Trometamol. Benzododeciniumbromid Insert Acid.algin Gelbildare Aethylen.vinyl.acet. Membran/Copolymer Bis-(2-etylhexyl)phtalat Mjukgörare Titandioxid Färgämne (vitt) Aq.steril. q.s. Aqua sterilisata, vatten Vid för hög salthalt tåras ögat mycket. Om glycerol tillsätts motverkas detta. Vid för lågt ph (1) sker epitelförändringar och tårvätskeproduktionen är hög. Den är även hög vid höga ph. Tårproduktionen är låg vid ph 7. Eftersom den aktiva substansen först ska ta sig genom ett fett cellager (5-6 celler tjockt), sedan genom en vattenhaltig struktur (70-80% vatten) och sedan genom ett fett encellslager måste den kunna förändras. Hur bra en molekyl tar sig genom hornhinnan beror på dess lipofilicitet och storlek. Större molekyler ger sämre penetration. Dispersa system Salttillsatser komprimerar det elektriska dubbellagret, och minskar zeta-potentialen. I DLVO-teori kurvan sänks det primära maximat och det sekundära minimat fördjupas. Tillsatser av specifikt adsorberade joner eller laddade ytaktiva ämnen som adsorberas i Sternlagret eller det stagnanta vätskelagret kan påverka zetapotentialen och repulsionsenergin. Makromolekyler (polymerer och polyelektrolyter) kan användas vid flockulering. Vid flockulering hålls partiklarna ihop lite lagom hårt av molekyler som fäster vid mer än en partikel. De kan sedan skakas isär. Ett flockulerat system uppvisar andra sedimentationsegenskaper, den slutlisa sedimenthöjden blir större på grund av att det finns hålrum mellan partiklarna och den uppnås snabbare. Det är viktigt att sedimentationen inte sker för snabbt. 4

5 Nonjoniska ytaktiva ämnen eller polymerer kan tillsättas för att ge sterisk stabilisering. De ytaktiva ämnena adsorberar till partiklarna.(man får solar som inte kan komma alldeles intill varandra på grund av att solstrålarna är i vägen.) Suspensioner Ibland tillsätts vätmedel med vätskan. Om man har problem med kakning flockulerar man med salt, joniskt ytaktivt ämne, polymer/polyelektrolyt eller så använder man sig av sterisk stabilisering (tillsats av nonjoniska ytaktiva ämnen eller polymerer) Om sedimentationshastigheten är för hög tillsätts viskositetshöjare. Dessutom används buffert, konserveringamedel, isotonimedel, smakämnen och färgämnen. Emulsioner Microemulsion kräver cosurfaktant. Emulgatorer underlättat emulgeringen genom att sänka ytspänningen och ge mindre droppar vilket motverkar gräddsättning. De stabiliserar emulsionen, motverkar aggregation och koalescens genom att sänka ytspänningen (minskar attraktiva kraften), ge ytladdning på dropparna genom tillsats av jonisk tensid eller polyelektrolyt (ger ökad repulsion) eller genom att bilda en mekanisk barriär mellan dropparna genom tillsats av nonjonisk tensid eller polymer (sterisk stabilisering). De emulgatorer som används är ytaktiva ämnen, naturligt förekommande ämnen eller polymerer och finfördelade fasta substanser. Ytaktiva ämnen bildar monomolekylära filmer i gränsytan mellan olja och vattenfas. Anjoniska ytaktiva ämnen (ex. Natriumstearat och SDS) är billiga men toxiska och används därför bara för kutana beredningar. Katjoniska ytaktiva ämnen (ex. Hexadecyltrimetyl ammonium bromid) är antiseptiska och toxiska varför även de bara används i kutana beredningar. Nonjoniska ytaktiva ämnen (ex. Heptaoxyetylen monohexadecyl eter) är minst toxiska. Nonjoniska surfaktanter som ofta används är Polysorbat (Tween) med olika HLB-värden (Hydrofil- Lipofil Balans) och sorbitan estrar som Span med olika HLB-värden. Naturligt förekommande ämnen och polymerer bildar multimolekylära lager i gränsytan. Exempel på sådana är Gum aracia, Gelatin, Metylcellulosa och Gum tragacanth. Finfördelade fasta substanser lägger sig i gränsytan. Kontaktvinkeln till de båda faserna avgör emulsionstyp. Kontaktvinkel <90 o bildar kontinuerliga fasen. Exempel på finfördelade fasta substanser är Bentonit, Aluminium- och Magnesium- hydroxid (o/w) och talk (w/o). Vilken emulgator som används bestäms av HLB. För o/w ska emulgatorn ha HLB 8-16 och för w/o ska den ha HLB 2-6. För att förhindra aggregatbildning och koalescens förstärks de repulsiva krafterna mellan dropparna genom att tillsätta emulgator och undvika salt. För att förhindra gräddsättning motverkas omvänd sedimentation genom liten droppstorlek och hög viskositet på ytterfasen. 5

6 Fasinvertering motverkas genom att en emulgator med rätt HLB-värde väljs, volymsförhållandet mellan ytter- och innerfas justeras eller genom att PIT kontrolleras. Emulsioner konserveras för att skydda vattenfasen mot tillväxt av microorganismer. Olika fetter som används; Bivax, Cetylalkohol, Flytande paraffin, Ullfett Geler Geler bildas av polymernätverk som är kovalent eller fysikaliskt bundna, lamellära strukturer eller partikulära oordnade geler av flockulerade eller aggregerade proteiner. Exempel geler Polykrylsyrageler Carbopol Kovalent tvärbundna Naturliga polymerer Cellulosaderivat Kovalent tvärbundna eller hoptrasslade Blockpolymerer Pluronic Gelar med temperatur. Används till in situ gel Polysackarider Gellan Gelar vid närvaro av katjoner. Används till in situ gel Parenteralia Kutana beredningar Salvberedningar kan ha några olika typer av salvbaser. Fet bas Kolväten, t.ex. vaselin. Består vanligen av en blandning av fasta och flytande kolväten som bygger upp en gelstruktur. Vattenlöslig bas Ex. makrogoler, vanligen en blandning av makrogoler med olika molekylvikt. Emulsionsbas Ex. stearatkräm. Är fysikaliskt snarare geler än emulsioner. Kosmetiskt tilltalande då de inte blir så kletiga. Övriga hjälpämnen som används Konsistensbefrämjare T.ex flytande olja. Ex. benzylalkohol, metagin (metylparahydroxybensoat), propagin (propylparahydroxybensoat). 6

7 Buffert Skyddar stabiliteten. T.ex. fosfatbuffert. Antioxidantia Behövs bara om >10% vatten. Ex. natriumpyrosulfit. Olika typer av salvberedningar Salvor En-fas-bas med endast små mängder flytande ingredienser Krämer Fler-fas-bas av olja och vatten Geler Vätskor med lämplig gelbildare Pastor Innehåller minst 20% suspenderad läkemedelssubstans. För att öka läkemedelsupptaget kan huden hydratiseras med hjälp av t.ex. propylenglykol, Urea(karbamid) + NaCl eller mjölksyra. Man kan påverka hudens struktur med DMSO som öppnar jonkanaler mellan celler eller genom att tillsätta ytaktiva ämnen. För depoteffekt kan plåsterberedningar (TTS, topikala/transdermala terapeutiska system) användas. De finns som membran och matrissystem. Man måste använda ggr högre dos än motsvarande oral och bara 20-30% används. Om plåstret har por-membran kan frisättningen styras. Ibland finns läkemedlet i en reservoar och ibland finns det i klistret. Parenteralia Injektionsvätska Infusionsvätska Pulver till injektion Pulver till infusion Sterilt koncentrat Implantat Beredningsform Hjälpämnestyp Exempel Lösningar Lösningsmedel Vatten Etanol Propylenglykol 7

8 Isotonimedel ph-justering Antioxidantia Vegetabiliska oljor NaCl Glycerol HCl NaOH Buffertar Natriumpyrosulfit Bensylalkohol (till oljelösningar) Thimerosal (till sera & vaccin) Propylparahydroxibensoat Metylparahydroxibensoat Löslighetsförbättrare Emulsioner/Suspensioner Ytaktiva ämnen Se dispersa system ovan Viskositetshöjande ämnen Fasta beredningar Polymerer (nedbrytbara, icke nedbrytbara) Stabiliteten hos parenterala beredningar kan ökas genom Tillsats av reduktionsmedel Ersätta luft i förpackningen med inert gas Användning av metallkomplexbildare, ex. EDTA Tillsats av specifik stabilisator ph-justering Ändring av lösningsmedel Frystorkning Huvudprinciper för att åstadkomma depåeffekt Exempel Lokal effekt Reducera blodflödet genom vasokonstriktion Adrenalin tillsatt Systemisk effekt Prodrug Fördröjd elimination av läkemedlet ur kroppen Förlångsammad frisättning av läkemedel Intramuskulär injektion, implantat Långsam administrering av läkemedel Infusion Protamin eller zink ger svårlösligare komplex för t.ex insulin. Poly-lactid-co-glycolid (PLGA) är en polymer som används i biodegraderbara fasta beredningar som injiceras intramuskulärt. Perorala läkemedel Tabletteringshjälpämnesgrupper Fyllmedel Mikrokristallin cellulosa (MCC)(1/3) Mannitol Laktosmonohydrat Bästa och dyraste fyllmedlet 5% jämnviktsvatten, aggregat av fiberbitar, plastiskt deformerande 8

9 Mannitol ger frisk känsla åt tuggtablett Stärkelse (1/2) I samband med våtgranulering 15% jämnviktsvatten, solida runda sfärer, 10μm i diameter Ris, vete, majs, potatis, förgelatiniserad Sämst och billigast Laktos (1/5) Laktosintolerans Tradition, ickehygroskopiskt, friflytande grade Smörjmedel Mg-stearat Förstahandsval Försiktighet med syror, baser, metallsalter; bruna fläckar Stearinsyra Paraffin Talk Bindemedel Fyllmedel Stärkelse, laktos och mikrokristallin cellulosa Tillsätts i granuleringsvätskan PVP (Povidon) Gelatin Kan anv. i munlöslig tablett Hypromellos (HPMC) Skyddar även mot hydrolys som dragé Socker Hydroxipropylcellulosa Etylcellulosa Glukos Hydrofila polymerer Makrogol Polyetylenglykol (PEG) Metylenglykolat Sprängmedel Stärkelse Nödvändigt om halten aktiv substans är hög eller om det Citronsyra + natriumvätekarbonat I brustabletter. Så stora mängder används att fyllmedel ej behövs. är en svårlöslig substans Crosslinkade hydrofila polymerer (Kros)karamellosNa Krospovidon Nastärkelseglykolat Flytförbättrare Kiseldioxid Ger perfekt runda granuler Vätmedel Titandioxid Polysorbat Färgämne Titanoxid Järnoxid Vit Gul Smakmaskerare Körsbärsarom Citronessence Jordgubbssmak Mintessence Aspartam Sötningsmedel Antiadhesionsmedel Ibland likartad påverkan som flytförbättrare Polermedel Karnuaubavax 9

10 Glycerolmonostearat Paraben Enterobeläggningar Entero-shellak Olja från indisk bladlus CAP Metakrylatsyra 1:a handsval För depot Etylcellulosa Diffusionsstyrt plastskelett Vax, harts, fettsyra, olja För eroderande matrisberedningar. Kort tid. Kan även ha plastskelett. Polymer backbone lm För eroderande matrisberedningar. Lång tid. Kan även ha plastskelett. Poly(D,L-laktid-coglykolid) (PLGA) Används för att göra små implantatstavar. Filmbildare Hydroxipropylcellulosa Hypromellos Metakrylatsyra Frisättningsstyrande film Paraffin Kan ingå i filmer Sugar coating Shellak Sealing the core CaCO 3 Subcoating Talk/sukros Subcoating Sucrose/syrup Smoothing Colouring Carnauba Polishing Bivax Polishing Printing Mjukgörare Trietylcitrat ph-justering Citronsyra Na-citrat Konsistensgivare Xantangummi Kapselhjälpämnen Kapsel Gelatin (1/3) Hygroskopiskt Mjukgörare (1/3) Vatten (1/3) Cellulosakapsel Hydroxypropylmetylcellulosa (HPMC) Rektala läkemedel Suppositorier Feta baser Kakaofett (Oleum Cacao), Hårdfett (Adeps Solidus, Witepsol) Vattenlösliga baser Macrogoler (fungerar ej med svavelföreningar) 10

11 Hjälpämnen, suppositorier Viskositetshöjande ämnen Aluminium monostearat För att undvika sedimentation vid stelning efter gjutning Långsammare diffusion av löst läkemedel i basen Långsammare sedimentation av fasta partiklar i basen -> långsammare frisättningshastighet Mjukgörare Tween Tillsätts ibland till syntetiska fettbaser för att minska risken för spröda suppositorier vid Glycerol Snabb nedkylning. Många mjukgörare fungerar också som ytaktiva ämnen. Ytaktiva ämnen Tween Tillsätts för att fettmassan ska sprida sig över så stor yta som möjligt Förbättrar vätningen av de suspenderade läkemedelspartiklarna Deagglomererar -> ökad upplösningshastighet Antioxidantia Fenoler Förhindrar oxidation av omättade fettsyror i feta baser Butylhydroxitoulen Citronsyra, askorbinsyra, NaEDTA Ger ökad hållbarhet Synergister Inhalationsläkemedel Inhalationsspray Innehåller drivgaser; Klorfluorokarboner (CFC) ex. Freon Hydroflouroalkaner (HFA) ex. norfluran Ofta en suspension av polärt salt. Innehåller då dispergeringsmedel (sorbitantrioleat, oljesyra, lectin) Ibland en lösning av mindre polärt salt. Innehåller då ofta hjälplösningsmedel (ex. etanol) 11

12 Inhalationspulver Ibland har man en ordnad blandning, ofta med laktos som bärarmolekyl, där substansen ska lossna från bärarsubstansen vid inandning. Om substansen är i agglomeratform ska det deaggregeras på väg ut ur inhalatorn. Nasala läkemedel Nässpray Polysorbat Propylenglykol HPMC Vatten Na-edetat Sorbitol Bensalkonklorid Avicel Glukos Kaliumsorbat Fosfatbuffert Nonjonisk surfaktant, vätmedel Co-solvent Viskositet Viskositetshöjare Gelbildare Buffert Proteinläkemedel Cryoprotektanter Cryoprotektanter skyddar proteinerna under frystorkningen. Cryoprotektanter ska ha många OHgrupper eller vara korta och hydrofila. Man vill ha ett kraftigt, skyddande vattenskikt runt proteinet för att skydda mot interaktion med hjälpämnen (därför vill man inte ha etanol som gör att lösningskomponenter kommer i kontakt med proteinet). Cryoprotektanter Sucros Glycin Lysin Glycerol Sorbitol Laktos Trehalos PEG Albumin Lyoprotektanter Ökar proteinläkemedlets stabilitet, men är lite överkurs. Hjälpämnen hos proteinläkemedel Filler, cake former Mannitol Glycin 12

13 Cryoprotektant Lyoprotektant ph-reglering Antioxidantia Komplexbildare Anti-adsorption Isotonimedel PEG Socker Aminosyror Socker Aminosyror Organiska och oorganiska salt Aminosyror Metionin Glutatjon EDTA Citrat Albumin PS 80 NaCl Kresol 13

Tentamensdatum: 2011-01-14

Tentamensdatum: 2011-01-14 UMEÅ UNIVERSITET TENTAMEN Tentamensdatum: 2011-01-14 Program: Kurs: Receptarieprogrammet Farmaceutisk kemi II, 15 hp Skrivtid: 9-15 Hjälpmedel: Miniräknare Maximal poäng: 54 p För godkänd krävs: 27 p Delkurs

Läs mer

Kap. 10. Emulsioner och Skum

Kap. 10. Emulsioner och Skum Kap. 10. Emulsioner och Skum v1.00 M. Granfelt v1.01 NOP/LO TFKI30 Yt- och kolloidkemi 1 Emulsioner Ett dispergerat system där faserna inte är blandbara (eller näst intill) 0,1μm 10μm stora droppar (större

Läs mer

Laborationskompendium

Laborationskompendium Laborationskompendium Extemporetillverkning av läkemedel Icke sterila beredningar Innehållsförteckning Sammanfattning av de regler som gäller vid laborationsarbetet 3 Råvarulista 4 Orala vätskor 6 Suspensioner

Läs mer

GALENIKGUIDEN Inläsningsfrågor med svar

GALENIKGUIDEN Inläsningsfrågor med svar GALENIKGUIDEN Inläsningsfrågor med svar 1 DEL 1. LÄKEMEDELSFORMERNA 1. Förklara begreppen lokal och systemisk administrering av läkemedel. Systemisk administrering: Läkemedel tillförs systemcirkulationen

Läs mer

Kemiteknologsektionen. Plugghäfte KTKK105. Lite studiehjälp för kursen yt- och materialkemi. Linus Ögren. Del 1 av 2 Yt- och kolloidkemi.

Kemiteknologsektionen. Plugghäfte KTKK105. Lite studiehjälp för kursen yt- och materialkemi. Linus Ögren. Del 1 av 2 Yt- och kolloidkemi. Kemiteknologsektionen Plugghäfte KTKK105 Lite studiehjälp för kursen yt- och materialkemi. Linus Ögren Del 1 av 2 Yt- och kolloidkemi. 13 1. Sammanfattning Detta studiehäfte kommer att sammanfatta kursen

Läs mer

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform.

Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Bilaga 2 Definition av form baserat på information från NPL. Form definieras baserat på administrationsform och differentierar inte mellan administrationshjälpmedel eller lagringsform. Listan redovisar

Läs mer

Svenska definitioner av läkemedelsformer. Brusgranulat. Brustabletter. Depotgranulat. Depotkapslar. Depotplåster. Depottabletter.

Svenska definitioner av läkemedelsformer. Brusgranulat. Brustabletter. Depotgranulat. Depotkapslar. Depotplåster. Depottabletter. Svenska definitioner av läkemedelsformer I den utsträckning sådana finns, är svenska definitioner av läkemedelsformer angivna nedan. Om gemensamma nordiska namn finns för en läkemedelsform är dessa angivna

Läs mer

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31

BioKalcium. Vuxna: A01 // SEK 232 // EUR 25 // PV 29 // BV 29 Barn: A03 // SEK 250 // EUR 27 // PV 31 // BV 31 BioKalcium Kalcium är det mest aktiva och det mest utbredda metalliska macroelementet i den mänskliga kroppen. Kalcium tillverkas inte i kroppen och måste därför erhållas från externa källor. 99 % av kalcium

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

TFKI 30 Yt och kolloidkemi YT OCH KOLLOIDKEMI

TFKI 30 Yt och kolloidkemi YT OCH KOLLOIDKEMI TFKI 30 Yt och kolloidkemi YT OCH KOLLOIDKEMI 2006 Vad är Yt-och kolloidkemi? Papper Rengöring Livsmedel Färg Hur beskrivs systemen med termer från yt-och kolloidkemi? Ex livsmedel Margarin vattenkulor

Läs mer

FÖRELÄSNING 9. YTAKTIVA ÄMNEN OCH SJÄLVASSOCIERANDE SYSTEM.

FÖRELÄSNING 9. YTAKTIVA ÄMNEN OCH SJÄLVASSOCIERANDE SYSTEM. FÖRELÄSNING 9. YTAKTIVA ÄMNEN OCH SJÄLVASSOCIERANDE SYSTEM. Ytaktiva ämne (surfaktanter) Gibbs ytspänningsekvation (ytkoncentration av ett löst ämne) Bestämning av ytadsorptionsdensitet Bildning av miceller

Läs mer

Föreläsning 8 Kap. 5. Emulsioner och Mikroemulsioner

Föreläsning 8 Kap. 5. Emulsioner och Mikroemulsioner Föreläsning 8 Kap. 5. Emulsioner och Mikroemulsioner v1.00 M. Granfelt v1.01 NOP/LO NKEC21 Nanokemi - Yt- och kolloidkemi 1 Emulsioner Ett dispergerat system där faserna inte är blandbara (eller näst intill).

Läs mer

Isomerer. Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri. Båda har molekylformeln C 4 H 10

Isomerer. Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri. Båda har molekylformeln C 4 H 10 Isomerer Samma molekylformel men olika strukturformel. Detta kallas isomeri Båda har molekylformeln C 4 10 rganiska syror Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp (C) C = m man oxiderar en alkohol

Läs mer

Framtiden för Kallteknik

Framtiden för Kallteknik Framtiden för Kallteknik Per Redelius Nynas AB INTRODUKTION I dessa dagar kräver omtanken om vår miljö att vi ser över alla sektorer av vårt samhälle för att minska energianvändning och förbättra miljövänligheten.

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Cellen och biomolekyler

Cellen och biomolekyler Cellen och biomolekyler Alla levande organismer är uppbyggda av celler!! En prokaryot cell, typ bakterie: Saknar cellkärna Saknar organeller En eukaryot djurcell: Har en välavgränsad kärna (DNA) Har flera

Läs mer

Biologi 2. Cellbiologi

Biologi 2. Cellbiologi Biologi 2 Cellbiologi Frågor man kan besvara efter att ha läst cellbiologi Varför blir huden skrynklig om man ligger länge i badkaret? Varför dör man av syrebrist? Hur fäster celler till varandra i kroppen?

Läs mer

Kromatografi. Kromatografi

Kromatografi. Kromatografi Kromatografi Tekniker för att Rena Ex. inför vidare studier, terapeutisk användning etc. Fraktionera Ex. inför vidare analys, Depletion av HAPs från plasma inför 2D-gel (max-kapacitet

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

Bipacksedel: Information till patienten. Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Bipacksedel: Information till patienten Aerius 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ A100 0005/30/0205 VAFM ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ

Läs mer

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA

MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA MATSMÄLTNINGEN, NÄRINGSÄMNEN, CELLANDNING OCH FOTOSYNTESEN = KOST & HÄLSA Läs mer: http://www.1177.se/skane/tema/kroppen/matsmaltning-ochurinvagar/matsmaltningsorganen/?ar=true http://www.slv.se/grupp1/mat-ochnaring/kostrad/

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

Hur håller molekyler ihop?

Hur håller molekyler ihop? ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler

Läs mer

Värmens påverkan på livsmedel. Vad sker vid upphettning av vår mat?

Värmens påverkan på livsmedel. Vad sker vid upphettning av vår mat? Kurs: TNK201 Värmens påverkan på livsmedel Vad sker vid upphettning av vår mat? Ingegerd Sjöholm 26 Oktober 2010 Matens olika beståndsdelar Kolhydrater: De flesta kolhydrater får vi genom växtriket. Kolhydrater

Läs mer

Laborationshandledning i galenisk farmaci

Laborationshandledning i galenisk farmaci Laborationshandledning i galenisk farmaci Laborationerna består av extemporetillverkning av salvor och ögondroppar samt tablettillverkning och karakterisering av tabletter. Vid tillverkning av de olika

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (11) Mål nr 10-115 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 september 2013 Klagande RR Ombud: Zacco Sweden AB Box 5581, 114 85 Stockholm SAKEN Patent på "Ny löslighetsförbättrare och användning

Läs mer

1. Introduktion. Vad gör senapsgas så farlig?

1. Introduktion. Vad gör senapsgas så farlig? Föreläsning 9 Reaktionslära II Kapitel 9.1-9.6 1) Introduktion 2) Monomolekylära nukleofila substitutioner 3) Parametrar 4) Sammanfattning 5) Exempel 1. Introduktion Vad gör senapsgas så farlig? 2. Nukleofila

Läs mer

L 268/14 Europeiska unionens officiella tidning 9.10.2008

L 268/14 Europeiska unionens officiella tidning 9.10.2008 L 268/14 Europeiska unionens officiella tidning 9.10.2008 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 987/2008 av den 8 oktober 2008 om ändring av bilagorna IV och V i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

Läs mer

IFM-Kemi NKEC21 VT ÖVNINGSUPPGIFTER

IFM-Kemi NKEC21 VT ÖVNINGSUPPGIFTER IFM-Kemi NKEC21 VT13 130114 ÖVNINGSUPPGIFTER Nanokemi: Yt- och Kolloidkemi 2013 Kolloidala system 1. Börja med en kub med sidan 1 cm och dela upp denna i kuber med sidan 1 µm. Beräkna ytenergin för ursprungskuben

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

Kromatografimetod. Separation genom olika distribution av molekyler mellan en mobil fas och en stationär fas

Kromatografimetod. Separation genom olika distribution av molekyler mellan en mobil fas och en stationär fas Kromatografi Separation genom olika distribution av molekyler mellan en mobil fas och en stationär fas LC-Vätskekromatografi (oftast vattenbaserade system) Kolonner vanligast men andra system finns Separationsprincip

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-06-10 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna.

Många läkemedel kan verka irriterande och framkalla överkänslighetsreaktioner på huden. Undvik därför att röra vid läkemedlen med händerna. 4. Läkemedelsformer Läkemedel finns i många olika former, så kallade beredningsformer. Att det finns olika läkemedelsformer beror på flera faktorer, till exempel var i kroppen läkemedlet ska verka, vilken

Läs mer

polsept PLUS Utfärdat 14-07-2008 Utgåva I PL Översatt från polska 11-12-2008

polsept PLUS Utfärdat 14-07-2008 Utgåva I PL Översatt från polska 11-12-2008 HOLIFA POLSKA SÄKERHETSDATABLAD polsept PLUS Utfärdat 14-07-2008 Utgåva I PL Översatt från polska 11-12-2008 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: polsept PLUS Produkttyp: Instrumentdesinfektionsmedel

Läs mer

Näringsämnen. Kolhydrater, fetter och proteiner

Näringsämnen. Kolhydrater, fetter och proteiner Näringsämnen Kolhydrater, fetter och proteiner By Scott Bauer, USDA ARS Public Domain, https:// commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=33614 Kolhydrater Vår huvudsakliga energikälla i maten Frön, grönsaker,

Läs mer

ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln

ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln Svenskt namn Administrering sväg Gränsvärde Information i bipacksedeln Kommentarer Aprotinin Utvärtes Kan ge överkänslighet eller allvarliga allergiska

Läs mer

Inhalationsbehandling

Inhalationsbehandling Inhalationsbehandling Birgitta Jagorstrand Allergikompetenscentrum syd, Lund Lund 2015 11 25 Vad säger riktlinjerna? GOLD och GINA betonar vikten av patientutbildning och regelbunden uppföljning av inhalationsteknik

Läs mer

Mat & Hälsa Kolhydrater

Mat & Hälsa Kolhydrater Mat & Hälsa Kolhydrater Socker - mono- & disackarider Stärkelse - polysackarider Cellulosa Peter - Mat & Hälsa 2006 1 Mono- och disackarider Glukos - druvsocker Fruktos - fruktsocker sackaros (glukos,

Läs mer

INLÄRNINGSMÅL GALENISK OCH FYSIKALISK FARMACI, (till föreläsningsområde I, III VII enligt föreläsningsprogram) Receptarier

INLÄRNINGSMÅL GALENISK OCH FYSIKALISK FARMACI, (till föreläsningsområde I, III VII enligt föreläsningsprogram) Receptarier Läsanvisningar GALENISK OCH FYSIKALISK FARMACI, (till föreläsningsområde II enligt föreläsningsprogram) Lässchema - fysikalisk kemi Materians tillstånd, fasdiagram, fasövergångar Chang 11.4-9 Intermolekylära

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning

Omtentamen 2. Läkemedelsberäkning Institutionen för vårdvetenskap Omtentamen 2 Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-02-04 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

O O EtOAc. anilin bensoesyraanhydrid N-fenylbensamid bensoesyra

O O EtOAc. anilin bensoesyraanhydrid N-fenylbensamid bensoesyra Linköping 2009-10-25 IFM/Kemi Linköpings universitet För NKEA07 ht2009 SS Syntes av N-fenylbensamid Inledning: Amider, som tillhör gruppen karboxylsyraderivat, kan framställas från aminer och syraanhydrider.

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Xenobiotikas öde i organismen

Xenobiotikas öde i organismen Xenobiotikas öde i organismen Eva Lindström, univ.lektor Avdelningen för Läkemedelsforskning/Farmakologi Eva.Lindstrom@liu.se Xenobiotikas öde i organismen (farmakokinetik) Xenobiotika främmande substans

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 15 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare.

Institutionen för vårdvetenskap. Tentamen. Läkemedelsberäkning. Kurs OM141A Datum: Hjälpmedel: Miniräknare. Institutionen för vårdvetenskap Tentamen Läkemedelsberäkning Kurs OM141A Datum: 2017-03-20 Hjälpmedel: Miniräknare Godkänt (100 %) Rättande lärare: Elisabeth Renmarker LYCKA TILL! OBS! Tentamensinstruktion,

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 32. Varuslag

TULLTAXA KAPITEL 32. Varuslag TULLTAXA Kap 32 KAPITEL 32 GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGS- OCH UTFYLLNINGSMEDEL;

Läs mer

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014

TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 2013-12-06 1 (6) TLV beslutar i enlighet med ansökan från företagen att följande läkemedel inte ska omfattas av förmånssystemet från och med den 1 januari 2014 Företag: Amgen AB TLV:s diarienummer: 4059/2013

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard

Svensk läkemedelsstandard Svensk läkemedelsstandard 2010.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Kemi A. Kap 9: kolföreningar

Kemi A. Kap 9: kolföreningar Kemi A Kap 9: kolföreningar Organisk kemi kol och kolföreningar Kolföreningar är mycket viktiga ämnen Kol finns i allt levande men också i saker som inte är levande, ex: Bensin Alkohol Kläder Smink Det

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

LOKALBEHANDLING praktisk guide

LOKALBEHANDLING praktisk guide LOKALBEHANDLING praktisk guide Cecilia Svedman, AnnKristin Björk, Margareta Lundahl SUS Malmö 2016 Dermatologisk lokalbehandling Kan verka på tre nivåer På hudens yta I hornlagret { I hudens viabla delar

Läs mer

Uppbyggnad av Smörjfett

Uppbyggnad av Smörjfett Uppbyggnad av Smörjfett Ett modernt smörjfett består av en flytande olja och ett förtjockningsmedel som ger fettet sin geléaktiga struktur. Därutöver innehåller det vanligtvis olika additiv som förstärker

Läs mer

KEMINS ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP

KEMINS ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP KEMINS ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP A Absoluta nollpunkten: Temperaturen 0 K eller -273,15 o C. Kallare än så kan det inte bli. Alkalimetaller: Metallerna i grupp 1 i det periodiska systemet. Har en valenselektron

Läs mer

kolhydrat Kolhydrater är en grupp av organiska ämnen med stora molekyler som finns både i maten och i kroppen.

kolhydrat Kolhydrater är en grupp av organiska ämnen med stora molekyler som finns både i maten och i kroppen. Begreppen fotosyntes Fotosyntesen är reaktionen där växterna tar upp energi från solljuset och lagrar den i energirikt socker. Se bilden på sidan 189. Själva reaktionsformeln ser ut så här: vatten + koldioxid

Läs mer

Föreläsning 6 Ytaktiva ämnen, micellbildning m.m. NOP 2011

Föreläsning 6 Ytaktiva ämnen, micellbildning m.m. NOP 2011 Föreläsning 6 Ytaktiva ämnen, micellbildning m.m. NOP 2011 1 Ur Ytkemi om svårigheten att blanda (Akzo Nobel) Ytaktiva ämnen (Se även teorin till lab. 2) 2 3 4 5 Ytaktiva molekyler bildar strukturer i

Läs mer

www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel

www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel Oktobertema: Hälsa Tvätt- och rengöringsmedel www.cleanright.eu en sida fylld med information om tvätt- och rengöringsmedel Cleanright är en hemsida med information om tvätt- och rengöringsprodukter som

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls Bra länk om lipider Lipidfamiljen FETT Fig. 24.1 s. 758 Def: Naturprodukter som är lösliga i opolära lösningsmedel, men olösliga i vatten Ex. på lipider:

Läs mer

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Filmdragerad tablett 500 mg (filmdragerade, vita avlånga med skåra och triangulär logo, 17 7 mm)

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Filmdragerad tablett 500 mg (filmdragerade, vita avlånga med skåra och triangulär logo, 17 7 mm) Panodil GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Filmdragerad tablett 500 mg (filmdragerade, vita avlånga med skåra och triangulär logo, 17 7 mm) Analgetikum, antipyretikum Aktiv substans: Paracetamol ATC-kod:

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2012.1

Svensk läkemedelsstandard 2012.1 Svensk läkemedelsstandard 2012.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2014.1

Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson

Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Labbrapport 1 Kemilaboration ämnens uppbyggnad, egenskaper och reaktioner. Naturkunskap B Hösten 2007 Av Tommy Jansson Försök 1: Beskriv ämnet magnesium: Magnesium är ett grundämne (nummer 12 i det periodiska

Läs mer

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter

Substratkunskap. Upplägg. Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten. Olika substratkomponenter och deras egenheter Substratkunskap Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Upplägg Energinnehåll i olika substrat och gasutbyten Metanpotential vad visar den? Olika substratkomponenter och deras egenheter C/N

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Nitor AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Nitor AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Nitor AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE För biologisk sanering av kemisk toalett,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium

C Kol H Väte. O Syre. N Kväve P Fosfor. Ca Kalcium O Syre C Kol H Väte N Kväve P Fosfor Ca Kalcium Grundämnen som utgör ca 98 % av kroppsvikten Dessa grundämnen bygger i sin tur upp molekylerna i vår kropp Kroppen är uppbyggd av samma beståndsdelar av

Läs mer

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson

Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1. Sara Bertilsson Läkemedelshantering Läkemedelsberäkning Termin 1 Sara Bertilsson Läkemedelsformer Tablett, kapsel, resoriblett Mixtur, oral lösning Injektion Infusion Salva Suppositorie Klysma Näsdroppar, ögondroppar

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard

Svensk läkemedelsstandard Svensk läkemedelsstandard 2017.0 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Biomolekyler & Levande organismer består av celler. Kapitel 3 & 4

Biomolekyler & Levande organismer består av celler. Kapitel 3 & 4 Biomolekyler & Levande organismer består av celler Kapitel 3 & 4 Samma typer av biomolekyler i alla celler Proteiner och byggstenarna aminosyror Kolhydrater Lipider Nukleotider och nukleinsyror Dessa ämnesgrupper

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning Hand

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Asfaltdag Erik Malmqvist. Vad är vidhäftning? Hur löste man vidhäftningsproblematiken förr? Skador till följd av dålig vidhäftning

Asfaltdag Erik Malmqvist. Vad är vidhäftning? Hur löste man vidhäftningsproblematiken förr? Skador till följd av dålig vidhäftning Asfaltdag 2006 Vad är? Förmågan att f å bindemedel (bitumen) och ballast att sitta ihop. Komplex kemi! Aktiv : Förmåga att kunna tränga undan vatten på ett fuktigt stenmaterial och f å bitumenet att fastna.

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Galieve Peppermint tuggtablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tuggtablett innehåller: Natriumalginat Natriumvätekarbonat Kalciumkarbonat 250 mg 133,5 mg

Läs mer

Näringsämnen i matvaror

Näringsämnen i matvaror Introduktion För att kunna leva behöver varje levande organism näringen. Människor får näring via maten. Det finns flera olika näringsämnen, men de viktigaste för oss är de energirika ämnen kolhydrater,

Läs mer

48889PFX EPIC PF MAGENTA

48889PFX EPIC PF MAGENTA 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET POLYONE CORPORATION 2 Melville Wilson street, 5330 Assesse, Belgium Telefon : Produktråd +32 (0) 83 660 353 (Office hours only) Nödtelefonnummer : Produktråd +32 (0)

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-02-01 9.00-11.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-02-01 9.00-11.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej programmerbar Godkänd:

Läs mer

Repetition F10. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

Repetition F10. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00 Repetition F10 Gibbs fri energi o G = H TS (definition) o En naturlig funktion av P och T Konstant P och T (andra huvudsatsen) o G = H T S 0 G < 0: spontan process, irreversibel G = 0: jämvikt, reversibel

Läs mer

Felveckning och denaturering av proteiner. Niklas Dahrén

Felveckning och denaturering av proteiner. Niklas Dahrén Felveckning och denaturering av proteiner Niklas Dahrén Felveckning av proteiner Strukturen är helt avgörande för proteinets funktion ü E# protein är helt beroende av sin struktur för a& kunna fullgöra

Läs mer

En grön revolution inom biltvätt

En grön revolution inom biltvätt En grön revolution inom biltvätt Eco Shine har nöjet att presentera det nya miljövänliga, vattenfria systemet för biltvätt. Bilskötseln kan nu göras på bråkdelen av tiden med bibehållen proffskvalitet.

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

Navelbine 20 mg mjuka kapslar Navelbine 30 mg mjuka kapslar Navelbine 80 mg mjuka kapslar. vinorelbin

Navelbine 20 mg mjuka kapslar Navelbine 30 mg mjuka kapslar Navelbine 80 mg mjuka kapslar. vinorelbin Bipacksedel: Information till användaren Navelbine 20 mg mjuka kapslar Navelbine 30 mg mjuka kapslar Navelbine 80 mg mjuka kapslar vinorelbin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 24 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

Agenda. Näringslära Kosttillskott Frågor

Agenda. Näringslära Kosttillskott Frågor Agenda Näringslära Kosttillskott Frågor Näringslära Vad behöver kroppen? Kolhydrater, kostfibrer Proteiner Fett Annat vi behöver Vatten, mineraler, vitaminer Kolhydrater Kolhydrater är gemensamt namn för

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer