Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Topp 30-listan av farliga kemikalier."

Transkript

1 Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc. Omvandlas i kroppen till cyanid. Irriterande och kvävande ämne. Cyanid Ammoniak vattenfri Farlighetsnummer: 268 o Frätande o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Fönsterputsmedel, galvanoteknisk verksamhet som metallytbehandling, komponent i färg och lack, ph buffert i kosmetika. Kylmedium, plasttillverkning m.m. Ammoniak Arsenikpentoxid Farlighetsnummer: 60 och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 233 ton Konserveringsmedel, träskyddsmedel Kvävande ämne Arsenik

2 Bensin Farlighetsnummer: 33 Kolväten o Giftig vid förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Bensin Bensen Farlighetsnummer: 33 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Drivmedel, komponent i färg, lack och lim samt i motorbensin. Kolväten Bensin Brom Farlighetsnummer: 886 o Mycket giftig vid inandning, giftigt ämne o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 9 ton Desinfektionsmedel, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel Irriterande vätska/gas Cyanider Farlighetsnummer: 66 o Samlingsbegrepp för cyanid föreningar o Inkluderar bl.a vätecyanid, natriumcyanid, mm o Mycket giftig vid inandning och hudkontakt o Vätecyanid är mycket brandfarlig Kan bildas om cyanid salt blandas med syra. Kan uppstå vid förbränning av kväverika ämnen tex ylle, silke och plaster. Galvanoteknik, framställning av syntet fibrer, plaster, färgämnen. Bekämpningsmedel, råttgift Cyanväte - Cyanid

3 Dinitrotoluen Farlighetsnummer: 60, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 70 ton Fast ämne, gul färg. Förekommer i framställning av färgämnen, polyuretan samt i explosiv ämnen och ammunition. Cancerframkallande aromatisk nitrogen förening. Akut effekter; andningssvårigheter, risk för kemisk pneumonit, CNS påverkan, torr dermatit. Illamående och kräkningar. Kolväten Etylenoxid (Oxirane) Farlighetsnummer: 263 o Extremt brandfarlig, tas upp via huden o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Kondenserad gas men hög vattenlöslighet. Färglös, sötaktig lukt. Etylenoxid i gasformigt tillstånd används för sterilisering av värmekänsliga produkter, vanligt förekommande inom sjukvården. Fluorväte Farlighetsnummer: 86 / 886 o Mycket giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Fluorvätesyra Formaldehyd Farlighetsnummer: 80 o Giftig vid andning, hudkontakt och förtäring o Frätande o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Formaldehyd, Formalin

4 Fosfortriklorid Farlighetsnummer: 668 o Mycket giftig vid inandning och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Vätska, rykande, färglös till gul. Stickande, irriterande. Reagerar häftigt med vatten och orsakar gas utveckling. Antioxidant i plaster, oljor m.m. Gasol Farlighetsnummer: 23 o Giftig o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Gasol Kaliumhydroxid Farlighetsnummer: 80 o Farlig vid förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Kaliumlut, luktfri lösning, vit-gul. Desinfektionsmedel, rengöringsmedel, maskindiskmedel, tillsats i kosmetika och hygienprodukter. Alkali (lut) Klor Farlighetsnummer: 268 o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Klorgas

5 Koldisulfid Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarligt o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Kolsvavla, vätska, ej vattenlösligt. Lättflyktigt, skarp lukt. Används i rayon tillverkning, sprängämnestillverkning och som lösningsmedel i ett flertal processer. Kolväten Kolmonoxid Farlighetsnummer: 263 Kvävande gas. o Extremt brandfarligt o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Kolmonoxid, Koloxid Metakrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarligt, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 387 ton Färglös vätska, förvandlas till cyanid i kroppen. Kvävande ämne. Cyanid Metanol Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarligt, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Vattenlöslig vätska, färglös, sprit lukt. Desinfektionsmedel, galvanoteknisk verksamhet. Komponent i lim, lack, smörjmedel m.m. : Metanol förgiftning

6 Natriumhydroxid Farlighetsnummer: 80 o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Kaustiksoda, basiskt, vit, luktfri. Alkali (Lut) Natriumhypoklorit Farlighetsnummer: 50 o Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra o Frätande o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Vattenlösligt, stickande lukt. Desinfektionsmedel I dricksvatten m.m. Konserveringsmedel, maskindiskmedel, rengöringsmedel. Utvecklar klorgas vid kontakt med syra. Alkali (Lut) Nitroglycerin Farlighetsnummer: 40 o Mycket explosivt o Mycket giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 65 ton Systemtoxiskt, kvävande ämnen Nitriter Oleum (rykande svavelsyra) Farlighetsnummer: X886 o Reagera häftigt med vatten o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 884 ton Vattenlösligt, oljig vätska, stickande lukt, färglös-gul Frätskador! Syror Svavelväte

7 Salpetersyra Farlighetsnummer: 885 o Oxiderande, kontakt med brännbart material kan orsaka brand o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Vattenlöslig, vätska / rykande, färglös. Laboratoriekemikalie, avger nitrösa gaser risk för sent lungödem. Nitrösa gaser Svaveldioxid Farlighetsnummer: 268 o Frätande o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Kondenserad gas, måttligt vattenlöslig. Bildar svavelsyra. Svavelliknande lukt. Antiseptisk, konserveringsmedel I livsmedel, lösningsmedel. Svavelväte Syror Svavelsyra Farlighetsnummer: 80 o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Färglös lösning, stickande lukt. Desinfektion av vatten, korrosionshämmare., Rengöringsmedel, ph buffert I kosmetiska. Svavelväte Syror Trinitrotoluen (TNT) Farlighetsnummer: o Explosivt, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 258 ton Fast ämne, färglöst gult, sprängämne. Kan omvandlas till Dinitroluen, se ovan.

8 Vinylklorid Farlighetsnummer: 239 o Extremt brandfarligt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Vätska eller gas, mycket svårlösligt i vatten, färglös, sötaktig lukt. Bindemedel i färg, lim, plast m.m. Vinylklorid Väteklorid Farlighetsnummer: 268 o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Lättlösligt i vatten, kondenserad gas, färglös med stickande skarp lukt. (Saltsyra) Desinfektionsmedel i vatten, ph buffert i kosmetika. Kalkborttagningsmedel, klorering inom kemiindustrin. Syror Vätgas / Vätegas Farlighetsnummer: 223 / 23 o Extremt brandfarligt o Mängd som transporterades på vägarna 2002: ton Svårlösligt I vatten, komprimerad gas, färglös, luktfri. Kvävande gas. Retande gaser Svavelväte Listan är framtagen av: Gunnar Ohlén Nina Widfeldt Kemkoordinator Västra Götalandsregionen, Räddningstjänsten Skövde Beredskapsläkare Västra Götalandsregionen Notera: Många av de mycket giftiga kemikalierna hade konfidentiell information och kunde därför inte inkluderas på listan eftersom det var osäker om de var vanligt förekommande.

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014)

Ämnen på bilaga XIV till Reach exempel på användningsområden med mera (september 2014) varor Ammonium-dikromat EG nr: 232-143-1 CAS nr: 7789-09-5 Används för yytbehandling av metall. (punkt 28 och 29 i bilaga XVII till Reach). Arseniksyra EG nr: 231-901-9 CAS nr 7778-39-4 Används för att

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

Säkerhetsdatablad. ProductHSE@nynas.com. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Säkerhetsdatablad. ProductHSE@nynas.com. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar. Nyflow 20 Säkerhetsdatablad 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Nyflow 20 Kemiskt produktnamn: Produkttyp och användningsområde: Företag: Bitumenlösning Bindemedel NYNAS AB PO

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

Vägledning. om frisörprodukter. Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM

Vägledning. om frisörprodukter. Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM Vägledning om frisörprodukter Varumärkesblad (säkerhetsdatablad) för frisörprodukter FRISÖRLEVERANTÖRERNA INOM 1 Förord Detta häfte vänder sig till arbetsgivare och anställda på frisersalonger. Häftet

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

E-nummer Benämning Används i Symptom. E 100 Kurkumin (gult) Kan finnas i alla livsmedel som får färgas, sylt marmelad gelé och potatismos.

E-nummer Benämning Används i Symptom. E 100 Kurkumin (gult) Kan finnas i alla livsmedel som får färgas, sylt marmelad gelé och potatismos. E-nummer Benämning Används i Symptom FÄRGÄMNEN E 100 Kurkumin (gult) Kan finnas i alla livsmedel som får färgas, sylt marmelad gelé och potatismos. E 101 Riboflavin, Riboflavin- 5'-fosfat (gul) Finns i

Läs mer

Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014)

Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014) Ämnen på kandidatförteckningen exempel på användningsområden med mera (december 2014) intermediär 1 Akrylamid 79-06-1 Tillverkning av polyakrylamid. Syntesråvara. Förekommer i bindemedel, flockuleringsmedel

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen

Gunnar Ohlén Niklas Larsson. Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal

SÄKERHETSDATABLAD. Soudal Fix All Crystal SÄKERHETSDATABLAD Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen: Produktnamn: 1.2 Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer