Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation!"

Transkript

1 Saknar du en UID riskerar du att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Ditt UID - värde skapas i din kommunikation!

2 I vilken slags värld vill vi leva och arbeta? Kvaliteter Långsiktighet Hållbarhet Identiteter Visioner Strategier Värderingar Tillit vs Kvantiteter Kortsiktighet Resursslöseri Egoism Lev för dagen Stagnation Omedvetenhet Misstro 2

3 Kvantitativa mål Pengar, pengar, pengar Snabb, snabbare, snabbast Hård, hårdare, hårdast Stor, större, störst Mera, mera, mera Fort, fortare, fortast Rik, rikare, rikast Hög, högre, högst Jag, mitt, mest vs Kvalitativa mål? Ansvar, aktiv, beröm Energi, frihet, framtid Förverkliga, förmåga, hänsyn Identitet, förtroende, intresse Humanism, kontakt, kompetens Långsiktighet, ledarskap, kraft Kvalitet, lust, mening Samhälle, omsorg, trygghet Sanning, godhet, skönhet 3

4 Turism!? 4

5 5

6 Hur ser den svenska förändrings - och innovationsprocessen ut? 6

7 7

8 Ivan Östholm: Vad Sverige behöver för att behålla och skapa nya jobb är radikala innovationer! Patentskyddade produkter med så unika egenskaper att omvärlden köper dem till de priser vi behöver för att betala vår framtida välfärd. 8

9 Värdefullt 1980 Värdelöst 9

10 SAAB Värdefullt Facit Idag Apple Absolut Vodka 1980 Värdelöst 10

11 Mål: Att skapa en UID - Kultur UID = Unik Identitets - och Idédefinition 11

12 Målet är att höja vårt värdemedvetande. Både ditt eget och det gemensamma värdemedvetandet. 12

13 Framtidens Värdemedvetande Från industrisamhällets kvantitetsmål till framtidens kvalitativa värdevision Framtidens tillväxttal beror inte på hur många timmar vi arbetar per dag eller vecka, utan hur mycket värde vi skapar per tidsenhet, dvs vad marknaden vill betala för de värden vi producerar. All framtida framgång beror på värdetillväxt genom vår samlade hjärnkraft och hur effektivt vi kommunicerar dessa värden. Detta kräver en tvärvetenskaplig helhetssyn och fokusering som måste grundläggas bland individer redan i skolan, där vi lär oss att tillväxt först och främst måste mätas i mänskliga termer; dvs att målet för framtiden är människan och hennes unika människovärde! 13

14 14

15 15

16 What s your vision? Which are your values? Who creates your future? Who are you, where do you come from, where are you going? 16

17 UID FutureMap är en vidareutveckling av de prisbelönta böckerna Varumärkets inre värden (Årets Marknadsföringsbok 1998, numera standardverk i Sverige) och Mänskligt Ledarskap (2003), 640 sidor om sambanden mellan tillväxt och tillit. Författare Håkan Lagergren Om sambanden mellan tillväxt och tillit. 17

18 Den kritiska framgångsfaktorn för en verksamhets innovativa utveckling är tillit. Hur skapas tillit? 18

19 Den som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen Det handlar ytterst om att stärka människors identiteter, visioner, värdegrunder och innovationsförmåga med målet att skapa tillits-laddade varumärken. De varumärken som kommer att lyckas bäst på lång sikt kommunicerar en tydlig UID - en unik identitets- och idédefinition och ett etiskt förhållningssätt. Detta gäller både människors individuella varumärken och det gemensamma varumärket i företag, organisationer, arbetsplatser, skolor och universitet. Tankemodellen UID FutureMap, Framtidskartan hjälper dig att ta fram din egen UID. En tydlig UID är viktig för alla människor och alla grupper av människor som bildar olika typer av organisationer i världen. När du vet vem du är (identitet) och vad du vill (idé) får du en klarare bild hur du ska förverkliga det du innerst inne vill så bra som möjligt. Du skapar något som är unikt och hållbart. Du kan sedan vara med och skapa en verksamhets UID, som utvecklar arbetsplatser till unika verksamhetskulturer med en snabbt ökande, värdefull innovations - och tillitsfaktor. Verksamhetens långsiktiga vision (idé) ger mål och mening och den gemensamma värdegrunden styr det dagliga agerandet. Kvalitet går före kvantitet och långsiktighet före kortsiktighet. Resultatet blir ett etiskt hållbart varumärke; ett UID Trustmark som använder jordens begränsade resurser på ett sunt sätt. Varumärkets mervärde blir förtroende - och så småningom tillit, som är en garanti att företaget utgår från människornas välmående och att miljön belastas så lite som möjligt. Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 19

20 Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. UID FutureMap 1.2 TMAB,

21 Ledningsgruppsseminarium 1. Att lära sig att utveckla en lönsam UID 2. Hur engagera hela organisationen UID FutureMap 1.2 TMAB,

22 Hur ser processen ut? Grunden är UID FutureMap? 22

23 23

24 Mindmap-tekniken! 24

25 25

26 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. Sju steg till hållbarhet och hälsosam vinst UID FutureMap 1.2 TMAB,

27 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. UID FutureMap 1.2 TMAB,

28 1. Vem skapar Din Framtid? En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. Skadlig Oro För lite energi på hållbart nyskapande Otydlighet, missförstånd, konflikter H. Finanskris G. Innovationskris A. Identitetskris Slöseri med resurser Överflöd av billiga kopior F. Konsumtionskris B. Etikkris Kortsiktighet Vad är ett jobb? E. Förtroendekris C. Miljökris D. Informationskris Skadar allt och alla. Bromsar upp utvecklingen Eko-systemet skadas Överflöd av onödig information UID FutureMap 1.2 TMAB,

29 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. UID FutureMap 1.2 TMAB,

30 En ny idé föds i en enda, ensam hjärncell... och sprider sig sedan vidare med blixtens hastighet genom hjärnan...och vidare till andra hjärnceller i nätverket på arbetsplatsen eller via datorn på nätet...symbolen för "framtidskartan" är en stiliserad hjärncell (UID) med sina nätverkstrådar (synapser), vilka kopplar ihop en hjärncell med en annan osv, i ett oändligt antal möjliga kombinationer, mellan de 100 miljarder celler som den mänskliga hjärnan är uppbyggd av. Precis som möjligheterna för alla människor som är sammankopplade via det globala datornätverket Internet...en skapade infrastruktur! 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! UID FutureMap 1.2 TMAB,

31 Var och en av alla dina hjärnceller har kapaciteten att skapa morgondagens nya idéer! Symbolen här ovan föreställer en av de 100 miljarder hjärnceller, som med sina synapser och nervtrådar bildar ett oändligt nätverk i den mänskliga hjärnan. Det är här mänsklig kunskap och erfarenhet utvecklas och det är här i hjärnans eget nätverk, man utvecklar sitt medvetande, fattar sina beslut och bygger sina framtidsbilder - tillsammans med andra människor i nätverket, lokalt och globalt...som jaget i laget 31

32 2. Du är Din hjärna Mål: Jag utvecklar och använder kapaciteten av den moderna delen av min hjärna, frontalloberna på ett konstruktivt sätt, för att öka min kreativitet och problemlösnings - och samarbetsförmåga, samt minska styrningen av den urgamla reptilhjärnan. 3. Den moderna hjärnan - kognition* 2. Däggdjurshjärnan - känslor 1. Reptilhjärnan - instinkt 3. Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för våra olika tankeprocesser. UID FutureMap 1.2 TMAB,

33 Vem styr över dig? Reptilhjärnan? 33

34 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! Gemensam värdegrund, Hållbar utveckling Hjärnans dirigent Allt och alla i samma substans H.Framtiden G. Framtidshjärnan A. The Big Bang Hjärnans nätverk F. Celler och synapser B. Den moderna människan års utveckling E. Frontalloberna C. Reptilhjärnan D. Däggdjurshjärnan Det medvetna, hållbara jaget Mitt ego fly eller fäkta Empati; känslor UID FutureMap 1.2 TMAB,

35 Hjärnans dirigent Frontalloberna! Framtidshjärnan 35

36 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! UID FutureMap 1.2 TMAB,

37 3. D i n u n i k a i d e n t i t e t Vem är du? Dina roller. Jaget i laget. Lär dig identitetsdiamanten! UID FutureMap 1.2 TMAB,

38 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! 3. D i n u n i k a i d e n t i t e t Vem är du? Dina roller. Jaget i laget. Lär dig identitetsdiamanten! UID FutureMap 1.2 TMAB,

39 Mindmap 3 39

40 Kunder Ägare Ledning, styrelse Media, samhälle Medarbetare Leverantörer 4. U I D L e d a r s k a p En obruten kedja - eller stjärna - av ansvar och tillit i en ständigt föränderlig värld. Ägare, Styrelsemedlemmar, Personal, Fackföreningar, Leverantörer, Uppdragsgivare, Kunder, Medlemmar, Media UID FutureMap 1.2 TMAB,

41 Hållbart Ledarskap 41

42 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! 4. U I D L e d a r s k a p En obruten kedja - eller stjärna - av ansvar och tillit i en ständigt föränderlig värld. 3. D i n u n i k a i d e n t i t e t Vem är du? Dina roller. Jaget i laget. Lär dig identitetsdiamanten! Ägare, Styrelsemedlemmar, Personal, Fackföreningar, Leverantörer, Uppdragsgivare, Kunder, Medlemmar, Media UID FutureMap 1.2 TMAB,

43 Mindmap 4 43

44 Stjärnvärde 5. Gemensam Identitet och Värdeutveckling Innovationsprocessen och ert gemensamma värdemärke i utveckling from Trademark to Trustmark UID FutureMap 1.2 TMAB,

45 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! 5. Gemensam Identitet och Värdeutveckling Innovationsprocessen och vårt gemensamma varumärke i utveckling from Trademark to Trustmark 4. U I D L e d a r s k a p En obruten kedja - eller stjärna - av ansvar och tillit i en ständigt föränderlig värld. 3. D i n u n i k a i d e n t i t e t Vem är du? Dina roller. Jaget i laget. Lär dig identitetsdiamanten! Ägare, Styrelsemedlemmar, Personal, Fackföreningar, Leverantörer, Uppdragsgivare, Kunder, Medlemmar, Media UID FutureMap 1.2 TMAB,

46 Mindmap 5 46

47 UID Design Uppträdande Produkter, tjänster Intressentkommmunikation 6. Kommunikationsstrategi UID FutureMap 1.2 TMAB,

48 En kvalitetsstrategi för framtiden UID Design Uppträdande Produkter, tjänster Intressentkommmunikation Etik Mission Innovation Positioneringsstrategi Gemensamma värderingar Vision Vår story Vår terroir Identitetsgrund 6. Kommunikationsstrategi UID FutureMap 1.2 TMAB,

49 U I D F u t u r e M a p Framtidskartan Den Nya Ledarskapsmodellen. V ä rd e t i l l v ä x t ge n o m I n n ov a t i v Ko m mu n i k a t i o n s s t ra t e g i 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t 6. UID Kommunikationsstrategi En kvalitetsstrategi för framtiden. Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. 1. Vem Skapar Din Framtid? Paradigm idag: En människa och en verksamhet som saknar en UID riskerar att försvinna i den globala reapriskonkurrensen. 2. Du är Din Framtidshjärna Lär dig att använda din skapande framtidshjärna fullt ut! 5. Gemensam Identitet och Värdeutveckling Innovationsprocessen och vårt gemensamma varumärke i utveckling from Trademark to Trustmark 4. U I D L e d a r s k a p En obruten kedja - eller stjärna - av ansvar och tillit i en ständigt föränderlig värld. 3. D i n u n i k a i d e n t i t e t Vem är du? Dina roller. Jaget i laget. Lär dig identitetsdiamanten! Ägare, Styrelsemedlemmar, Personal, Fackföreningar, Leverantörer, Uppdragsgivare, Kunder, Medlemmar, Media UID FutureMap 1.2 TMAB,

50 Mindmap 6 50

51 En kvalitetsstrategi för framtiden UID Design Uppträdande Intressentkommmunikation Körglädje Produkter, tjänster Etik Mission Innovation Positioneringsstrategi Gemensamma värderingar Vision Vår story Vår terroir Identitetsgrund 6. Kommunikationsstrategi UID FutureMap 1.2 TMAB,

52 UID = Det kvalitetsladdade namnet, det pålitliga värdemärket. Det ständiga resultatet av en mänsklig, innovativ, etisk verksamhetskultur. UID = Unik Identitets och IdéDefinition = det strategiska namnet; varumärket, symbolen, där identiteten ger bakgrunden, "storyn" och idén gestaltar framtidsvisionen, "vart är vi på väg!?". Denna princip gäller både individuellt och i gemensamt format inom varje verksamhet av alla storlekar och sorter i hela världen... Bokstaven I kan också stå för Innovation - som hör intimt samman med kommunikation, som skapar tillit, som skapar tillväxt...som skapar hälsa...som skapar god ekonomi för alla intressenter i verksamheten. 7. V i s i o n : J a g e t i l a g e t Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar ett hållbart samhälle. UID FutureMap 1.2 TMAB,

53 7. Vision: Jaget i laget Hållbara människor skapar hållbara verksamheter som skapar hållbara varumärken: UID Trustmark! Hälsosam vinst Delaktighet - alla kan bidra Glädje, trygghet 8. Långsiktighet 7. Ökad kreativitet 1. Tydliga identiteter Less is more 6. Kvalitetstänkande 2. Lönsam etik Långsiktig hållbarhet 5. Tillit 3. Hållbar miljö 4. Kommunikationsstrategi Tillit - förutsättningen för tillväxt Alla är långsiktiga vinnare Kvalitet i information och kommunikation UID FutureMap 1.2 TMAB,

54 54

55 Jaget 55

56 Laget 56

57 Så enkelt är det att skapa en UID Det enda som behövs är ett fast beslut att sätta igång, en kvalitativ målformulering och mängder av uthållighet Arbetet börjar med att formulera visionen. Starta idag! 57

58 Trustmark Management AB

Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen?

Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen? Executive Summary: Hur bygger du en hållbar framtid i världen? Svar: Börja lokalt, underifrån, från grunden Tillsammans med dina vänner, grannar, arbetskamrater... På din arbetsplats, i företaget eller

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

KunskapsDagarna 10 SEPTEMBER 2008

KunskapsDagarna 10 SEPTEMBER 2008 Välkommen till Kunskapsdagarna i Västerås! Aros Congress Center, Munkgatan 7 Du får tillfälle att välja bland 15 spännande föreläsningar! Anneli Ekström Hållbart ledarskap för hållbarhet Johnny Sundin

Läs mer

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB

DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Per Frykman och Karin Sandin. Copyright: Per Frykman AB DU - ETT VARUMÄRKE Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte Per Frykman och Karin Sandin Copyright: Per Frykman AB Ditt personliga varumärke och professionella rykte avgör din

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus

Framgångsrika företag. sätter kunder och anställda i fokus Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus Framgångsrika företag sätter kunder och anställda i fokus Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

En Guide Till Business Brilliance

En Guide Till Business Brilliance En Guide Till Business Brilliance Femton Bortglömda Strategier och Tio Stödjande Föreställningar För Optimala Resultat, Snabb Tillväxt och Ökad Lönsamhet i Ditt Företag Till alla Kreativa Entreprenörer,

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer