Tjänstepension och årets resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstepension och årets resultat"

Transkript

1 Årsredovisning kyrkanspensionskassa.se Pensions kassans verksamhet Tjänstepension och årets resultat här får du full koll Tips om hur du går i pension Så placeras dina pengar Allt om tjänstepension Lär känna pensionskassans styrelse Så förvaltas dina pengar Möt chefen, prästen och pensionären 2012 i siffror

2 2 inledning medarbetare» Välkommen till Kyrkans pensionskassas värld! Anna Andersson Titel: Verksamhetscontroller Vad gör du? Jag säkerställer att vi har god kvalité i det vi gör som rör pensioner, försäkringar och pensionsadministration. Om något går fel är det mitt jobb att ta reda på orsaken och föreslå lösningar för att undvika samma problem igen. Jag arbetar också med vår webbplats och utskick som till exempel de årliga värdebeskeden. Claudia Philipsson Titel: Finanscontroller Vad gör du? Mitt arbete fokuserar på uppföljning och kontroll av kapitalförvaltningen för att säkerställa att placeringsriktlinjerna följs. Jag ansvarar för att ta fram ekonomiska rapporter och beslutsunderlag till vd, styrelse och placeringsråd. V ad är det vi gör för kyrkans an ställda, pensionärer och arbetsgivare? Många av våra kunder tycker att pensionen ligger så långt fram i tiden att det inte är någon idé att fundera på den. Ännu fler tycker sannolikt att pensionsregler och försäkringsvillkor är svårbegripliga. Arbetsgivarna i kyrkan känner oss framförallt genom våra fakturor. Om det är på detta sätt, hur gör vi då en som tilltalar och som alla vill läsa? Vi tror att en ska vara lite annorlunda med mindre fokus på siffror och mer fokus på varför pensionskassan finns till. Vad är då Kyrkans pensionskassa? Vi är hela Svenska kyrkans pensionskassa. Det betyder att alla som är anställda i kyrkan är våra kunder oavsett om det gäller församling, samfällighet, stift, kyrkan på nationell nivå eller Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På detta sätt säkerställs att vi kan kyrkan, dess förutsättningar och verksamhet. Detta är en styrka sett ur många perspektiv, inte minst kunskapsmässigt och kostnadsmässigt. Vi är exempelvis anslutna till Svenska kyrkans IT-system, vilket innebär att arbetsgivarna enkelt får tillgång till vårt IT-system med samma behörigheter som övriga kyrkliga system. Vi är även hela kyrkans pensionskassa ur ett annat perspektiv. Styrelse och fullmäktige är utsedda av både fackliga organisationer och företrädare för Svenska kyrkans arbetsgivare. På detta sätt säkerställs att allas intressen blir belysta och beaktade. gick bra, till och med över förväntan med tanke på den turbulens som varit på de finansiella marknaderna under året. Med en kapitalavkastning på 9,1 % är vi nöjda. Allt handlar dock inte om kapitalförvaltning. På sidan 18 beskriver jag verksamhetsåret mer i detalj. På följande sidor kommer ni att få bekanta er med vår verksamhet, möta några av våra kunder, få svar på vanliga frågor, möta vår styrelse med mera. Självklart har vi inte glömt er som vill fördjupa er i det som en traditionell innehåller. Det finns också möjlighet till fördjupning i detaljer och siffror. På sidan 18 och framåt kan ni stilla er nyfikenhet. Tveka inte att kontakta oss med synpunkter eller förslag på förbättringar till kommande år. Med hopp om god läsning! Anders Granberg, vd Vi tror att en kan vara lite annorlunda med mindre fokus på siffror och mer fokus på varför pensionskassan finns till. Gunilla Tisander Titel: Assistent Vad gör du? Jag administrerar kring styrelse- och fullmäktigemöten med allt från kallelse till justerat protokoll. En annan viktig del är administration på kansliet som posthantering, diarieföring, fakturahantering, bokföring, löner och arvoden. Jag ansvarar också för de kurser som arbetsgivare kan beställa och som vänder sig till blivande pensionärer. En verksamhet som berör tals personer Helt utan siffror kan man inte göra en. Här kommer några av dem. Varje år får över personer lön utbetald av någon av de drygt 800 arbetsgivare som utgör Svenska kyrkan. Över tid innebär detta att allt fler intjänar pensionsrätt hos Kyrkans pensionskassa. Totalt har nu över personer tjänat in pensionsförmåner hos oss. Av dessa är cirka pensionärer. Antalet personer som har tjänat in förmåner hos oss har vuxit för varje år. Under 2012 gjorde vi över utbetalningar, skickade mer än värdebesked och övriga brev. Kundservice besvarar drygt telefonsamtal årligen. Vår verksamhet berör således många. Mer än bara ålderspension De flesta tror nog att Kyrkans pensionskassa är en organisation som enbart hanterar ålderspension. Vi hanterar även efterlevandeskyddet för dem som avlider innan de har uppnått pensionsåldern. Efterlevandeskydd är ersättning till efterlevande vuxen och barn. Denna verksamhet är mycket viktig för oss och är en del av kyrkans ansvar för sina medarbetare och deras anhöriga. Hur gick då 2012? Det korta svaret är att det en» Ges ut av Kyrkans pensionskassa Ansvarig utgivare: Anders Granberg, vd i Kyrkans pensionskassa Projektledning: Anna Andersson & Claudia Philipsson Produktion: OH MY AB, Halmstad Tryck: Bulls Graphics AB

3 innehåll 3 om kyrkans pensionskassa 4 Få koll på din pension Tjänstepensionen växer medan du arbetar. 6 så hanteras dina pengar Läs om hur vi placerar dina pengar. Nära inpå Möt tre av kyrkans folk Kyrkans pensionskassa berör alla som är eller har varit anställda i Svenska kyrkan. Foto: Mattias Ahlm Foto: Fredrik Petersson Årsredovisningen 18 VD har ordet 19 Förvaltningsberättelse 19 Beslutsorganisationen 20 Verksamhetsöversikt och viktiga händelser under året 20 Försäkringsrörelsen 21 Kapitalförvaltningen 24 Finansiella rapporter 24 Femårsöversikt 24 Resultaträkning 24 Resultatanalys 25 Balansräkning 25 Förändring i eget kapital 25 Kassaflödesanalys 26 Noter 26 Not 1. Redovisningsprinciper 27 Not 2. Risker och riskhantering 29 Not 3. Premieinkomst 29 Not 4. Kapitalavkastning, intäkter 29 Not 5. Orealiserade vinster på placeringstillgångar 29 Not 6. Utbetalda försäkringsersättningar 30 Not 7. Driftkostnader 30 Not 8. Kapitalvakastning, kostnader 30 Not 9. Orealiserade förluster på placeringstillgångar 30 Not 10. Skatt 30 Not 11. Aktier och andelar i intressebolag 30 Not 12. Kategorisering av finansiella instrument 31 Not 13. Värderingskategori för finansiella instrument värderade till verkligt värde 31 Not 14. Aktier och andelar 31 Not 15. Obligationer och andra räntebärande värdepapper 31 Not 16. Lån med säkerhet i fast egendom 31 Not 17. Övriga lån 32 Not 18. Fodringar avseende direktförsäkring 32 Not 19. Övriga fodringar 32 Not 20. Immateriella anläggningstillgångar 32 Not 21. Materiella tillgångar, inventarie 32 Not 22. Försäkringstekniska avsättningar 32 Not 23. Skulder avseende direktförsäkring 32 Not 24. Övriga skulder 32 Not 25. Ställda säkerheter 32 Not 26. Åtaganden 32 Not 27. Medelantal anställda samt löner och erättningar 33 Not 28. Upplysning om revisorers arvode 33 Not 29. Leasing 8 Möt kundservice Personalen som svarar på dina frågor. 8 Dags att lämna jobbet Bra att veta inför pensionering. 16 Styrelsen Här är de som beslutar i frågor som rör pensionskassan. 9Arbetsgivare Lennart Johansson, kanslichefen som ser till att kyrkans beslut blir genomförda. Anställd Linnéa Vikström, komministern som inte ville bli präst. Pensionär Henrik Cervin, pensionerad organist som har bevis på att musiken i kyrkan spelar roll. 33 Not 30. Närstående 33 Not 31. Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder 34 underskrifter 35 Revisionsberättelse

4 4 information Pensionen ordlistan» Pension - enkelt uttryckt» Allmän pension Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. 16 procent av din inkomst sätts av till din inkomstpension och 2,5 procent till din premiepension.» Avgiftsbestämd tjänstepension Din arbetsgivare betalar 4,5 procent av din inkomst till din framtida tjänstepension. Pensionsbeloppet är avhängigt inbetalda premier, vilken avkastning och vilka avgifter pensionskassan har.» Förmånsbestämd tjänstepension Du som har en inkomst över taket kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. Förmånen finns som kompensation för att allmän pension upphör vid taket.» Förmånstagarförordnande När du har återbetalningsskydd kan du välja vem eller vilka som ska få pensionen i första hand om du avlider.» Kollektivavtalad tjänstepension Bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och betalas av din arbetsgivare. Få koll på din pension I hela ditt yrkesverksamma liv tjänar du in till din pension. den växer när du arbetar, är föräldraledig, studerar eller är sjukskriven. Den allmänna pensionen betalas ut av staten via Pensionsmyndigheten och består av tre delar; inkomstpension, premiepension samt garantipension för dem som har haft låg eller ingen inkomst alls. Anställda inom Svenska kyrkan har även tjänstepension som är en förmån utöver lönen. Varje år avsätts en summa pengar till dig. Hur stor summan är beror på hur mycket du tjänar. Den allmänna pensionen påverkas inte av tjänstepensionen. När du slutar arbeta blir de tillsammans den summa pengar som du ska leva på som pensionär. Tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans pensionskassa som är en försäkringsförening för kyrkans anställda och tidigare anställda inom församlingar, samfälligheter och stift. Premiepension inkomstpension (ev. garantipension) Privat pension tjänstepension allmän pension» KAP-KL Svenska kyrkan Aktuellt kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan. Tidigare avtal är bland andra Kyrkans PFA, PA-KL och PA-91.» Pensionsgrundande lön Motsvarar i normalfallet din årslön.» Pensionsålder Du väljer själv när du vill gå i pension mellan 61 och 67 års ålder.» Premie Pensionsavgiften som betalas av din arbetsgivare till Kyrkans pensionskassa.» Taket Är vad gränsen 7,5 inkomstbasbelopp ibland kallas för. Du som tjänar mer än cirka kronor per månad under 2012 har en inkomst över taket.» Utbetalningstid Avgiftsbestämd pension betalas ut under 5, 10, 15 år eller livsvarigt enligt ditt önskemål. Förmånsbestämd pension betalas i allmänhet ut livsvarigt.» Återbetalningsskydd Ditt avgiftsbestämda pensionskapital betalas till dina anhöriga om du avlider. Du väljer själv om du vill ha återbetalningsskydd. Så kan du påverka för en trygg framtid Arbeta så länge och så mycket som möjligt. Ju längre du arbetar desto större blir pensionen. Se över din totala ekonomi, för vissa passar det bra att ha ett privat pensionssparande, för andra kan det vara bättre att amortera på sitt bostadslån Foto: Mattias Ahlm När du gifter dig, blir sambo eller får barn är det extra viktigt att du ser över ditt efterlevandeskydd. Bestäm dig för om du ska ha återbetalningsskydd eller inte. Väljer du återbetalningsskydd kan du också välja förmånstagarförordnande. Verkar det krångligt att gå i pension?» Kurs för blivande pensionärer Kyrkans pensionskassa erbjuder arbetsgivarna en kurs som reder ut begreppen för deras blivande pensionärer. Räkna ut din framtida pension Nyfiken på din pension när du slutar arbeta? Gå in på webbsidan minpension.se och få en helhetsbild av din framtida ekonomi. Du kan se hur stor pensionen blir om du går i pension tidigt eller jobbar länge.

5 information Försäkringar 5 Foto: Mattias Ahlm tryggt» Andra försäkringar Svenska kyrkan har även andra försäkringar som ökar tryggheten för de anställda.» Om du blir sjuk AGS-KL är en sjukförsäkring. Den ger cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten vid sjukdom från dag 90 till dag 360. Vid fortsatt sjukdom, och om Försäkringskassan beviljar sjukersättning, garanterar försäkringen en månadsersättning. Försäkras av AFA.» Olycksfall i jobbet TFA-KL är en trygghetsförsäkring vid olycksfall, skada eller sjukdom i arbetet liksom olycksfall på väg till och från jobbet. Försäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall. Försäkras av AFA. Våra försäkringar Kyrkans Pensionskassa har olika typer av försäkringar; avgiftsbestämd tjänstepension, förmånsbestämd tjänstepension och efterlevandepension. Här beskriver vi dem översiktligt.» Trygghet för familjen TGL-KL är en tjänstegrupplivförsäkring när en anställd avlider. Efterlevande får ett engångsbelopp. Beloppet beror på den anställdes ålder och familjens storlek. Försäkras av KPA. Avgiftsbestämd tjänstepension Anställda inom Svenska kyrkan har en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. Årligen avsätts 4,5 procent av din lön. Pengarna betalas till Kyrkans pensionskassa som förvaltar kapitalet. Premien börjar betalas när du har fyllt 21 år och fortsätter under hela anställningstiden. Sjukdom, föräldraledighet, militär repetitionsutbildning eller ledig tid för fackligt uppdrag påverkar inte premien utan den betalas som vanligt. I den avgiftsbestämda tjänstepensionen finns ett valfritt återbetalningsskydd som innebär att tjänstepensionen betalas ut till anhöriga om du avlider. För att få återbetalningsskydd måste du göra ett val. Blankett för detta finns på vår webbplats. Återbetalningsskydd eller inte det är upp till dig att avgöra. Sista tillfället att ändra är i samband med att du ansöker om pension. Beslutet går därefter inte att ändra. Din tjänstepension minskar med cirka tio procent om du väljer återbetalningsskydd. Förmånsbestämd tjänstepension Anställda som tjänar över taket för allmän pension kan ha rätt till förmånsbestämd tjänstepension. Arbetsgivaren utlovar en pensionsförmån för lönen som överstiger taket, det vill säga kronor per månad för För att få full förmånsbestämd tjänstepension måste du arbeta minst 30 år. Den förmånsbestämda tjänste pensionen tjänas in från det år du som anställd fyllt Läs mer om din tjänstepension på: 4,5 procent Så mycket av din årslön sätts av till tjänstepensionen. 28 år tills du fyller 65 år. En förmånsbestämd försäkring innebär att arbetsgivaren utlovar en förmån i förhållande till lön och anställningstid. Efterlevandepension Om du avlider kan din familj ha rätt till efterlevandepension. Med familj räknas make/maka eller sambo i vissa fall och dina barn. Efterlevandepensionen betalas ut av Kyrkans pensionskassa under fem års tid till vuxen efterlevande med 15 procent av din inkomst. Till barnen utbetalas 10 procent av inkomsten upp till 18 års ålder eller tills att de slutar gymnasiet. Om du blir uppsagd Kyrkans Trygghetsråd träder in när anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. avtalet ger rätt till åtgärder för ett nytt jobb. Det ger också ersättning vid arbetslöshet eller vid nytt jobb med lägre lön. Försäkras av Kyrkans Trygghetsråd. Vill du veta mer om dina försäkringar?

6 6 information Kapitalförvaltning Så hanteras dina Alla anställda i Svenska kyrkan har en avgiftsbestämd tjänstepension som förmån e nligt kollektivavtal. Den innebär att utöver lönen betalar arbetsgivaren en pensionspremie till Kyrkans pensionskassa. Premien är 4,5 procent på din pensionsgrundade lön. 1 DIN LÖN RAPPORTERAR BERÄKNAR FAKTURERAR PLACERAR Arbetsgivaren betalar lön till dig. Arbetsgivaren rapporterar din pensions grundande lön årligen till oss. Vi beräknar utifrån rapporteringen hur stor premie som arbetsgivaren ska betala för dig utifrån din pensionsgrundande årslön. Exempel: månadslön kr = kr/ månad eller kr/år. Vi fakturerar arbetsgivarna och får då in premier för alla anställda. Pengarna placeras och ditt pensionskapital byggs upp. I normalfallet är kapitalet mellan och kronor vid pensioneringen för en anställd som jobbat i Svenska kyrkan hela sitt yrkesliv.» Kapitalförvaltningen Bland våra försäkrade finns pensionärer som får pension varje månad och anställda som har mer än 40 år kvar tills de ska få sin första pensionsutbetalning. Det gör att vi måste placera pensionskapitalet på olika sätt. En stor del av pensionskapitalet är placerat i obligationer. Kapital som ska betalas ut inom kort placeras i obligationer med kortare löptid. Kapital som ska betalas ut långt fram i tiden placeras i obligationer med längre löptid. Vi köper obligationer med låg risk som till exempel obligationer utgivna av staten eller en kommun. Det handlar även om företag, till exempel Akademiska hus som äger en stor andel av de lokaler som universitet och högskolor använder, och statliga bolaget Sveaskog som äger en stor andel av Sveriges skogar. Förutom obligationer placerar pensionskassan i andra typer av tillgångar som fastigheter och aktier. Sammantaget innebär det att pensionskassan placerar i:» Obligationer (68,8%) Stats- och kommunobligationer Obligationer utgivna av bolåneinstitut (banker) Företagsobligationer» Fastigheter (2,6 %)» Aktier och andra alternativa placeringar (28,6 %) I en på sidan 21 finns mer information om vår kapitalförvaltning.» Riktlinjer för placeringar Placeringsverksamhetens mål är att skapa god avkastning till begränsad risk. Pensionskassans placeringsriktlinjer styr hur detta mål ska uppnås. Riktlinjerna beskriver vilka placeringar som får göras, vem som beslutar i olika frågor, vilka kontroller som ska genomföras och hur rapportering ska ske till styrelsen. Pensionskassans styrelse fastställer årligen placeringsriktlinjerna. Till sin hjälp vid utformningen av dessa har styrelsen ett placeringsråd. Etiska grundprinciper Pensionskassan tillämpar samma etiska kriterier som Svenska kyrkan på nationell nivå. Kriterierna är fastställda av kyrkostyrelsen och innebär att en god förvaltare ska förvalta tillgångarna med hänsyn till såväl natur som kommande generationer. Liknande tankegångar avspeglas i olika internationella konv ent ioner och riktlinjer som strävar efter att skydda människor och miljö. detta Styr pensionskassans etiska principer:» Fokusera på ansvarsfulla bolag som arbetar aktivt med sociala frågor, miljö och affärsetik.» Söka bolag med affärsiden att ta fram produkter eller tjänster som bidrar till globala framtidsfrågor som till exempel hantering av klimat förändringarna.» Bolag som tillverkar vapen och tobak är inte investerbara.» Särskilda krav finns för investeringar som kan vara relaterade till pornografi, alkohol och spel. Foto: Mattias Ahlm

7 7 pengar äntligen pension! Värdebesked ANSÖKer Säljer 9 betalar ut Varje år får du ett värdebesked från oss som visar årets förändring av ditt pensionskapital. Du kan se hur mycket din arbetsgivare betalat in i premie och hur ditt pensionskapital förräntats under året. Du ser också kostnaden som vi tar ut för att administrera och förvalta din pension. Du har bestämt dig och ansöker om pension. Vi säljer värdepapper motsvarande den pension som ska betalas ut. Vi betalar ut din tjänstepension månadsvis och under så lång tid som du själv har valt. Anders Granberg, vd i Kyrkans pensionskassa Vi är stolta över att ha en hög etisk profil Hur förhåller sig pensionskassans placeringar etikmässigt till Svenska kyrkans? Svenska kyrkans riktlinjer är genomarbetade och tydliga när det gäller vilka typer av placeringar som accepteras. Vi har en mindre avvikelse i förhållande till Svenska kyrkans riktlinjer och det är att vi kan köpa aktieindexfonder. Eftersom aktieindexfonder ofta är KP bidrar till att företag inom miljötekniksektorn kan utvecklas menar Anders Granberg. väsentligt billigare än andra fonder ger de ofta en bättre avkastning än dyra fonder. När vi väljer indexfonder väljer vi bara de förvaltare som erbjuder etiska index med hög ambition. På detta sätt kan vi bidra till att skapa etisk reflektion och en marknad även för denna typ av investeringsprodukter. Varför investera i onoterade Alder AB? En mycket stor andel av våra investeringar sker via fonder som investerar i börsnoterade aktiebolag. Men inom miljöteknikområdet har pensionskassan valt att göra investeringar via det onoterade tillväxtkapitalbolaget Alder AB. Alder vill skapa förutsättningar för nordiska entreprenörer inom miljöteknik sektorn att utveckla sina företag snabbare än vad som är möjligt utan externt kapital från en engagerad partner. Genom Alder är vi delägare i: Nordic Water Products AB Säljer komponenter och system för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Bo laget omsätter cirka 500 miljoner kronor. Jernforsen Har levererat biobränsleanläggningar till mer än kunder världen över. Kunderna är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk. Dinair Group Har utvecklat miljövänligt luftfilter av förnybara biosyntetfibrer. filtret minskar koldioxidutsläppen och reducerar energikostnaden.

8 8 information guiden» Så går du i pension Informera din arbetsgivare om när du tänker gå i pension. Om du har förmånsbestämd tjänstepension och/eller intjänad pensionsrätt meddelar du din arbetsgivare som anmäler uttag av pension till oss. Är du osäker på om du har någon av dessa för måner kan du kontrollera detta i ditt värdebesked. För att ta ut din avgiftsbestämda tjänstepension hämtar du blanketten ansökan om pension på Välj under hur många år du önskar få pensionen utbetald samt om du önskar återbetalningsskydd eller inte. Här är Kundservice som svarar på dina frågor som har med tjänstepension att göra. Från vänster Ulrika Uhlin, Maria Rivarola, Jessica Moberg, Helena Melker, Ann-Mari Strömstedt, Helena Sundin och Lizettie Palmquist. Kundservice står till tjänst Skicka in blanketten senast tre månader innan den månad du önskar få första utbetalningen. Du får bekräftelse från pensionskassan att vi tagit emot och registrerat din ansökan. Du får besked om pensionsbeloppets storlek. Normalt drar vi 30 % i skatt. Vill du ändra detta kontaktar du vår kundservice. Din pension betalas ut. Har du frågor som rör din tjänstepension slå en signal till Kund service. I ett kontorslandskap på Fredsgatan i Sundsvall arbetar sju personer med administration av tjänstepensioner och svarar anställda, arbetsgivare och pensionärer runt om i hela landet på frågor om pension. Kundservice beräknar vars och ens tjänstepension och efterlevandepension, sköter månatliga utbetalningar och fakturerar. En gång om året skickas värdebesked ut om tjänstepensionens storlek till alla som tjänstgör inom kyrkan. Då ringer telefonerna lite mer än annars. Folk i alla åldrar hör av sig. De har öppnat kuvertet och kikat på beskedet, säger Jessica Moberg, pensionsutredare på Kundservice. En fundering kan vara om kapitalet går att flytta. Det gör det inte, utan Kyrkans pensionskassa förvaltar kapitalet. För somliga anställda börjar pensionsdagen närma sig. Då blir frågor kring de ekonomiska förutsättningarna för ett tryggt pensionärsliv allt mer angelägna. Många av telefonsamtalen från äldre handlar om hur de anmäler pensionen. Andra vill veta hur stor tjänstepensionen blir. I värdebeskedet redovisas beloppet Många av samtalen från äldre handlar om hur de anmäler pensionen. med uttag från 65 års ålder. Vill de veta uttag från annan tidpunkt hjälper vi till med en förhandsberäkning. Numera finns ingen bestämd pensionsålder, men det vanligaste inom kyrkan är att anställda går vid 65 års ålder. Präster är den största yrkeskategorin som gärna fortsätter ett par år till, med rätten på sin sida. Vid 67 års ålder är anställda avgångsskyldiga, men om arbetsgivaren medger fortsatt anställning går det att skjuta upp pensioneringen ytterligare några år, säger Jessica Moberg. «Så här tar du ut allmän pension Så läser du värdebeskedet nyheter» Du väljer hur din pension betalas ut Foto: Mattias Ahlm Valet är ditt om hur lång tid du vill ha den avgiftsbestämda tjänstepensionen utbetalad på. Du kan välja mellan 5, 10 och 15 år eller livsvarig utbetalning. På webbsidan får du hjälp med att utforska värdebeskedet. Så här funkar det Gå in på Kyrkans pensionskassas webbsida under fliken Anställd. Här kan du enkelt bläddra i ett exempel som förklarar vad informationen betyder. 1 Det här är den pension som vi betalar ut till dig varje månad från 65 års ålder. Beloppet är beräknat med livsvarig utbetalning. Du kan välja om du hellre vill ha din avgiftsbestämda pension utbetald under 5, 10 eller 15 år. Om du fortsätter att arbeta inom Svenska kyrkan kommer din pension att öka varje år. 2 Här ser du hur ditt pensionskapital har förändrats under perioden. Vi redovisar inbetalningar, eventuella arvsvinster, avkastning och kostnader. Värdebesked Penny Pension Här är värdet av din tjänstepension 31 december 2012 Aktuellt värde vid livsvarig utbetalning Så här mycket pension har du tjänat in fram till och med 31 december 2012: Ålderspension Belopp kr/mån Återbetalningsskydd Intjänad pensionsrätt före 2000/ Ej möjligt att teckna Avgiftsbestämd tjänstepension * Nej Förmånsbestämd tjänstepension Ej möjligt att teckna Totalt intjänad tjänstepension Beloppen som redovisas ovan är beräknade med utgångspunkt från hittills intjänad tjänstepension och med utbetalning från och med 65 års ålder och så länge du lever. Om du vid årsskiftet fyllt 65 år är beloppen beräknade med utbetalning från och med 67 års ålder och så länge du lever. *) Specifikation: Avgiftsbestämd tjänstepension Nedan specificeras din avgiftsbestämda tjänstepension. Du har tjänat in ett pensionskapital på kronor. Det beräknas ge dig en livsvarig utbetalning enligt ovan med kronor per månad. Beloppen nedan anges i kronor. Pensionskapital kr Korrigering 0 Inbetalt belopp ** Arvsvinst Avkastning Avgifter 381 (varav avgift på inbetalt belopp - 700) (varav avgift på pensionskapitalet - 300) Avkastningsskatt 440 Pensionskapital kr **) Specifikation: Inbetalt belopp Din arbetsgivare anmäler en gång per år din pensionsgrundande lön till Kyrkans pensionskassa. Anmälan av lön görs i januari och inbetalning av premie i mars året efter inkomståret. Avser inkomstår 2011 Arbetsgivare Pensionsgrundande lön Inbetalt belopp A kyrkliga samfällighet Summa kr kr 3 Du kan själv välja om du vill ha återbetalningsskydd på din avgiftsbestämda pension. Skyddet innebär att vi betalar ut ditt pensionskapital för delat på minst 5 år till dina efterlevande när du dör. Du väljer själv vem som ska ha kapitalet. 4 Det här är den pensionsgrundande lön som din arbetsgivare rapporterat till oss för Denna lön ligger som grund för den avgift som din arbetsgivare betalar in under 2012.

9 nära inpå 9 Lär känna några av kyrkans folk Kyrkans arbetsgivare betalar premier för pensioner från det att anställda fyller 21 år tills pensioneringen. Anställda mitt i livet har annat att fundera på än hur ekonomin ser ut när det är dags att gå i pension. Svenska kyrkan gör det enkelt för dem, det finns inte så mycket att tänka på i den åldern när tjänstepensionen förvaltas av Kyrkans pensionskassa. Och som pensionär har man arbetat och tjänat in sin pension. arbetsgivare anställd pensionär När jag har för mycket i huvudet och behöver rensa går jag in i kyrkan, funderar och samlar kraft. Lennart Johansson, kanslichef i Halmstad Jag skulle kunna bli präst. Tanken kom som en chock, men som präst skulle jag få predika och agera för den allra godaste kraften. Linnéa Vikström, komminister i Hortlax Den ökar besöksstatistiken. Utan musiken skulle kyrkan vara fattigare. Henrik Cervin, pensionerad organist i Göteborg Möt tre personer som befinner sig i olika livssituationer och för vilka kyrkan spelar en stor roll.»

10 10 nära inpå Arbetsgivare Kanslichef i Halmstad Pendlar flera mil varje dag för ett lustfyllt arbete I ett gult hus mitt emot ingången till S:t Nikolai kyrka i Halmstad håller kyrkoförvaltningen till. Här basar kanslichefen Lennart Johansson. Jobbet är fantastiskt roligt. Kyrkan har ett ständigt pågående förändringsarbete och ett tillåtande arbetsklimat som jag gillar. TEXT: Ann Katrin Norling bild: fredrik petersson S krivbordet är i det närmaste täckt med pärmar och papper. Här trivs han, trygg i sig själv i händelsernas centrum. Kanske är det därför som hans medarbetare aldrig ser honom vara stressad. Lennart bejakar förändringar. Anställda med den inställningen lär behövas nu när landets 35 ekonomiska samfälligheter slopas och blir pastorat. Den nya organisationen ska vara klar Den innebär bland annat att kyrkoherden intar rollen som högsta chef i Politikerna tar besluten och jag ser till att de verkställs. pastoratet. För Lennart betyder det att han kliver ner ett pinnhål. Det gör mig inget. Jag tycker att en kyrkoherde ska vara chef i enlighet med kyrkoordningen, och jag tror att en bra kyrkoherde ska finna ett gott stöd i mig. Men viss saknad kommer han att känna när samfälligheten upphör. Den fungerar bra. Kyrkoherdarna och kyrkogårdschefen svarar för sina verksamheter medan jag svarar för förvaltningen och har en samordnande funktion. Samarbetet är gott. Lennart är ekonom och har haft kansli chefstjänsten sedan Kyrkan har 130 anställda. Hans uppdrag är att administrera personalfrågor, ekonomi och fastigheter inför kyrkonämnden. Politikerna tar besluten och jag ser till att de verkställs. Alla vet att han inte kommer på möten som är förlagda till sen onsdagseftermiddag. Då har han åkt hem. Jag hämtar min son på fritis, inget får komma emellan då. Lennart är långpendlare. Efter att ha lämnat sonen i skolan på morgnarna kör han drygt 8,5 mil, jobbar hela dagen och kör hem igen. Det blir 83 mils körning i veckan för lusten att vara på en arbetsplats med utmaningar. Samfälligheten består av de två församlingarna S:t Nikolai och Martin Luther, kyrkogårdsförvaltning med krematorium, kyrkoförvaltning samt Nissaströms konferens- och kursgård. Från sitt fönster har han utsikt mot kyrkan. Ibland lämnar han arbetsrummet och går de få stegen till kyrkan, sätter sig i en bänk och andas in lugnet och harmonin. Jag är troende på mitt vis. När jag har för mycket i huvudet och behöver rensa går jag in i kyrkan, funderar och samlar kraft. Efteråt mår jag bra. Samfälligheten har medlemmar och en tillhörighet på 63 procent. Varje år tappar den cirka en procent när medlemmar avlider. Att tro att tappet går att hämta upp är naivt anser Lennart. Kyrkan kan bara göra sitt bästa. Barnoch ungdomsverksamhet är bra. Den bästa reklamen är ryktet om att barn och ungdomar trivs. Ryktet sprider sig till föräldrar och till mor- och farföräldrar som uppskattar kyrkans arbete och betalar kyrkoavgiften. Diakonin är viktig och uppskattad. Lennart hävdar att den diakonala verksamheten är den som gör kyrkan trovärdig. Men det borde heta hjälpverksamhet istället, för folk vet inte vad ordet diakoni betyder. Intäkterna från kyrko- och begravningsavgifter drygas ut med kommunalt bidrag för fyra egna förskolor, utdelning på skogsfastigheter och finansiella placeringar. Bara en prästgård är kvar och snart säljs den också. Det händer att Lennart får frågor från personalen om tjänstepension. Dem löser han smidigt. Jag är glad att kunna lämna över sådana frågor till vår personal sekreterare Eva Svedin. Hon har bra koll. Pensionsfrågor är inget som han prioriterar högt för egen del heller. Där är jag lite vårdslös och inte lika noga som med kyrkans pengar. Villan som han och familjen bor i är hans privata pensionssparande. En bit av lönen går till amorteringar. Jag vill vara skuldfri vid 65 års ålder. Villan är min pensionsförsäkring. I april tar han ett stort steg och lämnar Halmstad för att bli kanslichef i Ängelholms församling. Resorna blir kortare och jag får mer tid för familjen. Eva kommer in och slår sig ned på hans kontor. De småpratar om att kunskapsbristen om pensioner kan vara stor. Vi borde gå en kurs om pensionsfrågor allihop, föreslår Eva. Förslaget får mycket stor respons av kanslichefen. «Bra att tänka på som arbetsgivare 1 Anmäl i tid. Anmäl uttag av intjänad pensionsrätt och förmånsbestämd tjänstepension till Kyrkans pensionskassa minst tre månader innan en anställd går i pension. Det gör du i PAUS. Rapportera rätt! Det ni rapporterar styr de anställdas pension. I normalfallet har varje anställd endast en anställning. Ofta får vi felaktig rapportering med parallella anställningar. Det kan påverka den anställdes rätt till förmånsbestämd pension. 2 3 Prata om pension vid utvecklingssamtalet! Särskilt viktigt är det för de som fyllt 60 år. Från 61 års ålder kan den anställde välja att gå i pension och det finns ingen fast pensionsålder.

11 11 FAKTA» Lennart Johansson Ålder: 46 år Familj: Hustrun Marie, sonen Philip, 9 år, bonusbarnen Mattias 23 år och Marcus, 25 år, katterna Agnes och Malte Bor: Villa i skånska Perstorp. Gör: Kanslichef i Halmstads kyrkliga samfällighet Intressen: Sport av alla slag (Helsingborgs IF i fotboll), umgås med familjen Kyrkans pensionskassa svarar» Vanliga frågor från arbetsgivare Vad är PAUS? PAUS är det IT-system som administrerar kyrkans tjänstepensioner. Hur får jag inloggningsuppgifter till PAUS? Behörigheten delas ut av den hos er som är behörigansvarig till kyrkans gemensamma IT-plattform. Hur kan jag kontrollera fakturan för en förmånsbestämd tjänstepension? Kontrollera de rapporterade anställningsuppgifterna i PAUS. Om något verkar vara fel kontaktar ni vår Kundservice. Finns det en lägsta gräns för när vi ska betala en pensionspremie? En premie som understiger 100 kronor ska inte betalas ut. En premie som överstiger 100 kronor men understiger 546 kronor ska ni betala direkt till den anställde. Tillsammans med fakturan med 2012 års avstämning bifogar vi en förteckning på dem som ni ska betala premierna direkt till. Utbetalningen ska göras under första halvåret 2013.

12 12 nära inpå Anställd Komminister i Hortlax Prästen Linnéa vill jobba för det goda samhället Linnéa Vikström ville hitta jobbet där hon kunde rädda världen från orättvisor. Kanske skulle hon bli vänsterpolitiker eller undersköterska? prästyrket fanns inte i hennes föreställningsvärld. I dag är hon komminister i Hortlax församling med drygt invånare och kan jobba för det goda samhället på bred front. Jag trivs så bra, säger hon. TEXT: Ann Katrin Norling bild: markus Tiburzi H ortlax, där Linnéa jobbar som ungdomspräst, ligger i Norrbotten knappt en mil söder om Piteå längs E4:an. Närmaste kollegor är kyrkoherden samt två präster som är anställda av kyrkans missionsrörelse, EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Församlingen har en kyrka, ett kapell, sex bönhus och två församlingsgårdar. Hortlax har länge varit en from bygd, men omvärldsanalysen som församlingen lät göra 2010 visar att kyrkan Jag borde tänka på ekonomin, men de tankarna är inte mest prioriterade nu. inte längre har samma betydelse som förr. Varje by som har en egen EFS-förening har också ett bönhus. Linnéa tjänstgör oftast i kyrkan men leder ibland gudstjänster i bönhusen. Samarbetet mellan prästerna är gott. På söndagarna sitter gudstjänstbesökare i bänkarna. Linnéa lägger sig vinn om att hennes predikan ska ha anknytning till världen av i dag med utgångspunkt från bibelns texter. Årets höjdpunkt är skärtorsdagen. Den kvällen är vår mest välbesökta gudstjänst. I en av församlingsgårdarna ligger pastorsexpeditionen och där har hon sitt kontor. Linnéa kom till Hortlax i januari Drivkraften i jobbet är att fler ska få upptäcka vem Gud är. Att inte tro på Gud är otänkbart för mig. Bibeln är ett kärleksbrev till människorna, men bör tolkas genom det Jesus sa och gjorde. Relationen till Gud bär oss hela livet i möten med människor och världen. Kyrkan är en naturlig plats för Linnéa som växte upp i Luleå i ett kristet hem. Hon var livligt engagerad som ideell ungdomsledare. I tonåren tänkte hon ofta på sin framtid. Prästyrket var inget hon funderade på. Präster var för henne auktoritära medelålders män. Linnéa minns en kväll vid köksbordet. Jag ville hitta yrket där jag får möta människor och arbeta för sociala och ekonomiska rättvisor. Mamma och jag ältade förslag men inget hade både och, inte ens jobbet som dramapedagog för ungdomar. Linnéa reste sig för att diska ur tekoppen. Vid diskbänken slog det henne. Jag skulle kunna bli präst. Tanken kom som en chock, men som präst skulle jag få predika och agera för den allra godaste kraften. Jag skulle få jobba i Svenska kyrkan vars möjligheter att påverka strukturer är stora både nationellt och internationellt. Linnéa läste teologi på Johannelunds teologiska högskola som drivs av EFS. Efter tre års studier började det ta emot. Jag kände mig inskränkt och levde som i en kristen bubbla av studier, grubblerier och diskussioner. Linnéa åkte till Frankrike, där hon tidigare hade läst franska på universitetet, och blev volontär i en församling med fokus på ungdomsarbete. Ett år senare var hon tillbaka på skolan, helt säker på att prästyrket var rätt. Året som pastorsadjunkt tillbringade hon i Piteå stadsförsamling. För tre år sedan fick hon och sambon en son och efter föräldraledigheten påbörjade hon en projektanställning i Hortlax som övergått i en tillsvidareanställning. Linnéa värnar om ungdomars välmående och trivs i umgänget med dem. Den egna tonårstiden är i starkt minne då känslor och tankar pendlade upp och ner samtidigt som självbilden växte fram. Hon ansvarar för konfirmandundervisningen och i maj konfirmeras 25 tonåringar. Hon är med och driver öppet hus för ungdomar i samarbete med Piteå kommun. För småbarnsföräldrar finns öppen förskola som uppskattas av alla, såväl troende som icke troende. Linnéa är mitt i livet med yrkesarbete och småbarn. Pensionärslivet ligger evigheter långt fram i tiden. Jag borde tänka på ekonomin, men de tankarna är inte mest prioriterade nu. Några ambitioner att göra karriär har hon inte. Jag är för mycket av en kreativ känslomänniska utan stenkoll på papper. «Bra att tänka på som anställd 1 Familjen. Se över ditt efterlevandeskydd om du gifter dig, blir sambo eller får barn. Inkomst. Ju högre inkomsten är och ju längre man arbetar desto högre blir summan som man ska leva på resten av livet. 2 3 Totalkoll. Ta ett helhetsgrepp över din ekonomi. Ibland kan det vara lika bra att amortera på huset som att ta en privat pensionsförsäkring.

13 13 FAKTA» Linnéa Vikström Ålder: 30 år Familj: Sambo och treårig son Bor: Villa i Piteå Intressen: Musik, fika med kompisar, böcker Gör: Komminister i församlingen Hortlax utanför Piteå Kyrkans Pensionskassa svarar» Vanliga frågor från anställda Påverkas tjänstepensionen vid föräldraledighet eller vård av barn? Nej, din arbetsgivare fortsätter betala in till din pension så länge du är ledig enligt föräldraledighetslagen. Hur mycket får jag i pension? Varje år får du ett värdebesked från Kyrkans pensionskassa där du hittar uppgifter om din tjänstepension. För att få en totalbild av din kommande pension kan du gå in på Hur är min familj skyddad om jag dör? Svenska kyrkan har ett efterlevandeskydd för anställda. Om du avlider kan din familj ha rätt till pension som betalas ut av Kyrkans pensionskassa. Om du har valt återbetalningsskydd får dina efterlevande även ditt avgiftsbestämda pensionskapital.

14 14 nära inpå Pensionär Organisten i Göteborg Musikern Henrik visslar sig igenom livet Vad säger Bibeln om musiken? Den frågan funderade Henrik Cervin på och började söka efter svaret. Resultatet av sökandet blev så intressant att han delar med sig till andra genom att hålla föredrag. TEXT: Ann Katrin Norling bild: fredrik petersson Det var som att dra upp en rullgardin. Jag förstod att livet skulle bli underbart om jag spelade orgel. H enrik Cervin har tid att gräva efter fakta och hålla föredrag. Han är sedan 2000 pensionerad från tjänsten som domkyrkoorganist i Göteborg och rår över sin tid. I över 50 år har han varit musiker inom Svenska kyrkan och älskar när fingrarna får svepa över manualernas tangenter och bli till mäktiga toner. Han vet hur stor betydelse musiken har. Den ökar besöksstatistiken. Utan musiken skulle kyrkan vara fattigare. Musik fördjupar stämningen vid en begravning och förstärker glädjen vid bröllop och dop. Det tog honom två och ett halvt år att läsa Bibeln från pärm till pärm i sökandet efter konkreta svar på sin fråga. Jag noterade alla ställen som har med musik att göra och kan konstatera att den i alla sammanhang är väsentlig. Redan i första Moseboken, fjärde kapitlet, uppstår ljuv musik från lyra och flöjt. Och vid planeringen av Jerusalems tempel slog konung David fast att musik av klass skulle ha en framträdande plats. Henrik hörs fortfarande vissla i domkyrkan. Han har fått behålla nycklarna, kommer och går som han vill och tar det som blir över när kyrkomusikerna behöver ett par extra händer. Visslandet har inte alltid fallit i god jord. Jag har sett sura ansikten och folk har frågat om jag får göra så. Det får jag. I Bibeln står att Herren visslade. För mig är den som visslar avspänd och harmonisk. Han tyckte att han kom till en plöjd fåra av musikalisk verksamhet med körer och liturgi när han tillträdde 1979 som domkyrkoorganist. Under hans ledning breddades den musikaliska fåran ytterligare med konserter, körskola, lunchmusik med musikstuderande för att nämna något. Han var också Domkapitlets sakkunnige och rådgivare i musikaliska frågor, fackligt aktiv och lärare på Musikhögskolan i Göteborg. Många har säkert hört radiokonserter med Henrik vid kyrkorgeln. Han får ofta frågan om en kyrkoorganist ska vara troende. Det måste man nödvändigtvis inte vara, men det är en fördel. Henrik är född i en prästsläkt med rötterna i Halland och kom bokstavligen till världen på prästgården i Årstad. Han var 14 år när kantorn erbjöd sig att lära honom spela orgel. Först sa jag nej men ångrade mig och gick upp till orgeln. Det första korta stycket, ett koralförspel av Albert Runbäck, blev en oförglömlig upplevelse. Det var som att dra upp en rullgardin. Jag förstod att livet skulle bli underbart om jag spelade orgel. Henrik studerade på Kungliga musikhögskolan i Stockholm och kom ut som kyrkomusiker och musiklärare. Han tjänstgjorde i Kungsbacka och Falkenberg, gifte sig och fick två barn. Musik är lycka, men den allra största lyckan är familjen. Den är grunden till ett bra liv i alla avseenden. Året efter att familjen flyttat till Göteborg avled hustrun efter kort tids sjukdom. Han blev ensam med två små barn. Jag tittade på den tomma stolen vid matbordet. Sedan föll blicken på barnen, och jag såg det friska. Det var dem jag skulle satsa på, inte den tomma stolen. Det viktigaste av allt var att hålla ihop familjen. Med Guds, barnens och andra människors hjälp gick det bra. Livet som pensionär är behagligt. Inte en dag har han saknat det gamla livet. Pensionen går in på kontot varje månad. Jag har mycket glädje av pensionskassan. Några stora ansträngningar inför pensioneringen gjorde han inte. Alla eventualiteter redde ut sig ändå. Jag lyfte inte ett finger utan litade helt och hållet på andra. Varje dag är innehållsrik med lunch i vänners lag, repetitioner hemma vid den digitala orgeln och pianot, en egen andaktsstund i fåtöljen. Han driver konsertverksamhet i en trio, vikarierar i andra kyrkor, håller föredrag, är ledamot i Kyrkosångens vänner och cyklar. Han älskar att cykla. Henrik är en välkommen organist i Sankt Olofs Kapell i Tylösand utanför Halmstad. Sedan 30 år tillbaka tillbringar han flera veckor i sommarkyrkan och bor i en personalbostad några gångsteg därifrån. Ett av mina barnbarn kallar det för farfars sommarställe. «Bra att tänka på inför pensionering 1 Stenkoll. Ta ett helhetsgrepp och se över din privatekonomi. Utbetalning. Fundera noga på hur lång tid du vill ha din avgiftsbestämda tjänstepension utbetalad. 2 3 Övrig pension. Kom ihåg att anmäla till pensionsmyndigheten när du vill ta ut den allmänna pensionen. Har du andra pensioner måste du meddela berört pensionbolag när du vill börja ta ut din pension.

15 15 FAKTA» Henrik Cervin Ålder: 78 år Bor: Lägenhet i Göteborg Familj: Barnen Johan, 45 år, Helena, 39 år, barnbarnen Emilia och Jakob Intresse: Beställa orgelverk av unga tonsättare och spela dem, ge konserter till förmån för Göteborgs stadsmission, skaffa en orgel till Åh stiftsgård Kyrkans Pensionskassa svarar» Vanliga frågor från pensionärer Kan jag påverka skatten som dras från tjänstepensionen? Kyrkans pensionskassa drar 30 procent i skatt på utbetalda pensioner. Ta kontakt med Kundservice som hjälper dig om du vill ändra skattesatsen. Hur meddelar jag vilket kontonummer min tjänstepension ska betalas ut till? Pensionskassan anlitar Nordea som utbetalningsbank. Till dem som inte har Nordea som sin bank betalas pensionen första gången ut via utbetalningskort. Försändelsen innehåller en blankett där du kan lämna uppgifter om bank och konto som pensionen ska utbetalas till. När i månaden betalas pensionen ut? Pensionen betalas ut den 18:e varje månad. Infaller dagen på en helg betalas pensionen ut närmast föregående vardag.

16 16 styrelsen Möt styrelsen i pensionskassan Styrelsen i Kyrkans pensionskassa har förtroendet att på bästa sätt tillgodose våra målgruppers intressen. Den träffas normalt mellan fem och sju gånger om året. Arbetsutskottet träffas minst tio gånger om året för att förbereda frågorna som tas upp på styrelsens sammanträden. foto: christian gustavsson Suppleanter i styrelsen» Ola Carnelid Född: 1949 Gör: Ombudsman i Lärarförbundet Utsedd av: Densamma Invald: 1999 Anne-Marie Hansson Född: 1946 Gör: Enhetschef i Trelleborgs kommun, styrelseledamot i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: 2009 Lars Fischer Född: 1962 Gör: Ombudsman i Kommunal Utsedd av: Densamma Invald: Christina Rogestam ordförande Född: 1943 Gör: Styrelseordförande i Fastighetsbolaget Balder och Göteborgs kyrkliga stadsmission Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Invald: Inger Hjärtström Vice ordförande Född: 1957 Gör: Ombudsman Utsedd av: Kommunal Invald: kai Bengtsson Född: 1944 Gör: 1:e vice ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: Kurt Blomqvist Född: 1956 Gör: Ombudsman utsedd av Vision Invald: Christer Edvinson Född: 1952 Gör: Kyrkoherde Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund Invald: Karin Israelsson Foto: Mattias Ahlm Född: 1941 Gör: 2:e vice ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: 2005 Frånvarande vid fotograferingen. Harald Mårtensson Född: 1944 Gör: Konsult och tidigare ansvarig för pensioner, social- och avtalsförsäkringar samt äldrefrågor på SACO Utsedd av: Kyrkans Akademikerförbund Invald: 1999 Sigvard Olsson Född: 1939 Gör: Styrelseledamot i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Utsedd av: Densamma Invald: 2011 Helén Ottosson Lovén Född: 1957 Gör: Generalsekreterare för Svenska kyrkan Utsedd av: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Invald: 1999 styrelsearbetet 2012» Januari Februari mars april maj juni Valde ny leverantör av administration Varje ordinarie styrelsemöte har ett tema utifrån en fastställd arbetsordning hölls sju styrelsemöten som bland annat hade dessa ärenden på dagordningen.» Revision Möte med revisorerna med fokus på revision och annan granskning. Styrelsen beslutade att ansluta pensionskassan till Carbon discloure Projekt, CDP, som är världens största databas med information om företagsutsläpp. Syftet med CDP är att påskynda det globala klimatarbetet.» Premiekostnad Årsredovisningen och flera typer av policydokument fastställdes. Styrelsen fastställde också premiekostnaden som arbetsgivaren ska betala för de anställdas efter levandeskydd och diskuterade utfallet av en årlig styrelseutvärdering.» Valfri utbetalningstid Styrelsen enades om att föreslå fullmäktige en flexiblare utbetalning av pensionen. förslaget var att de som har avgifts bestämd pension själva får välja utbetalningstid på 5, 10, 15 år eller livsvarigt. Mot bakgrund av det låga ränteläget föreslog styrelsen att garanti räntan sänks med 0,5 procent före

17 17 FAKTA» Christina Rogestam Bor: I Göteborg Familj: Maken Lennart Widing, hovpredikant Du är ordförande i Kyrkans pensionskassa. Vad är den största utmaningen under 2013? Vi byter administratör i höst från Logica till Xlent. Utmaningen ligger i att bytet ska fungera utan störningar för arbetsgivare, anställda och pensionärer. Och en ständig utmaning är att kapitalförvaltningen ska ge så bra avkastning att vi klarar våra åtaganden. Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på fjolåret? Att upphandlingen av administratör gick bra. Processen med anbudsförfarande är tung och vi jobbade hårt med att specificera krav, utvärdera anbuden och förhandla med de två som slutligen återstod. Jag är nöjd med pensionskassans ekonomiska resultat trots den osäkerhet som rådde på ränte- och aktiemarknaden. Du har ett politiskt förflutet som centerpartistisk riksdagsledamot, har varit generaldirektör för Invandrarverket, chef för Göteborgs universitet och koncernchef för Akademiska Hus, för att nämna lite om din karriär. Du är ett styrelseproffs med uppdrag i flera bolag och organisationer, inte minst inom Svenska kyrkan. Vad är det som driver dig? Jag gillar att bygga upp, omorganisera och rätta upp saker. Man kan likna det vid en företagsdoktor som storstädar i en organisation. Att bygga upp pensionskassan från dess stapplande början till att bli en etablerad aktör har varit mycket stimulerande. Hur påverkas styrelsearbetet av att pensionsområdet står i fokus för utredningar och högre ställda krav? Kraven på ledamöterna har ökat. Dessa ska vara godkända av Finansinspektionen, delta i kurser och annan utbildning. Finansinspektionen begär också mycket mer rapporteringar från oss. Du har varit med sedan styrelsen bildades Vad är din ambition? Att på ett bra sätt klara av åtagandena gentemot arbetsgivare, anställda och pensionärer. Det gör vi genom att hålla så låga av gifter som möjligt för arbetsgivare och ha bra avkastning på kapitalförvaltningen. Vi vill hålla nere de administrativa kostnaderna som belastar de anställda och pensionärernas pensionskapital. «FAKTA» Inger Hjärtström Bor: I Linköping Familj: Maken Hans-Åke, dottern Linda och två barnbarn Hur har styrelsearbetet påverkats av den finansiella oron under 2012? Vi har tätare kontroller av hur placeringarna utvecklas och tar oftare ställning till om de ska flyttas eller inte. Hela tiden försöker vi hitta nya vägar och idéer för säkrare placeringar som ger bra avkastning och för diskussioner med vårt placeringsråd. Vi vill på intet sätt riskera att pengar går förlorade eftersom de är en jätteviktig del i anställdas försörjning som pensionärer. Du representerar Kommunal. Vad bidrar du med? Jag tillför kunskap, kompetens och sunt förnuft efter att ha jobbat med pensionsfrågor sedan 1980-talet. Som ombudsman i Kommunal är jag ansvarig förhandlare i frågor som rör pensionsavtal, och representerar Kommunal i flera pensionsstiftelser. Min huvudinriktning är avtalsförsäkringar och pensioner. Vem är du utanför styrelserummet? Då är jag en inbiten Linköpingsbo som veckopendlar till jobbet i Stockholm. På fritiden umgås jag helst med familjen, lagar italiensk mat och gör gärna vinresor till Italien. Vilka är dina ambitioner med styrelseuppdraget? De är högt ställda eftersom uppdraget är viktigt. Målet är att de anställda ska ha en så bra pension som möjligt den dagen de slutar arbeta. Vad är utmaningen under 2013? Samma som förra året, att på alla sätt hitta en balans mellan risktagning och avkastning. Marknaden är osäker. Att hitta så säkra placeringar som möjligt på en marknad med tvära kast är en ständig utmaning. Vi följer utvecklingen utifrån vad som händer och utifrån de placeringsriktlinjer som vi har att följa. Måste man vara troende för att ha styrelseuppdrag i Kyrkans pensionskassa? Den frågan har jag inte funderat på, eftersom jag aldrig har fått den. Jag är ingen frekvent kyrkobesökare utan går dit vid familjehögtider som barndop och kanske vid advent. «Anställda kan inte välja pensionskassa och därför är det viktigt att avkastningen är god. Ju mindre kostnader pensionskassan har desto högre blir pensionskapitalet. FAKTA» Kai Bengtsson Bor: I Floda utanför Göteborg Familj: Särbon Cornelia i Tyskland, en dotter, tre söner och fyra barnbarn Du representerar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, i styrelsen. Vad kan du bidra med? Jag ser mig som en länk mellan SKAO och Kyrkans pensionskassa. Om något inte fungerar hos arbetsgivarna tar jag med mig frågan till pensionskassan och vice versa. SKAO har nyligen presenterat ett förslag på nytt avtalssystem. Förslaget är ännu inte förhandlat med fackliga företrädare. Jag tycker att förslaget är jättebra. Du är civilekonom och hade varit anställd på SEB i 35 år med ansvar för frågor om familjerätt och skatterätt när du slutade. Vad hände sedan? Jag är egen företagare med rådgivning i frågor om familjerätt som bouppteckningar och testamenten. Mina intressen är kyrkliga och politiska uppdrag. Jag är moderat ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i individnämnden. Ordförandeskapet medför ansvar för ekonomiskt bistånd och jourverksamhet i ärenden som berör människor enligt socialtjänstlagen. Sociala frågor engagerar mig. Vi ska inte glömma bort dem som inte klarar sig på egen hand. Har ni roligt på sammanträdena? Styrelsen tar uppdraget på största allvar, men är samtidigt oerhört social. Att ha roligt är en viktig del i arbetet. Vad är din ambition med Kyrkans pensionskassa? Att pensionsmedlen förvaltas bra och placeras rätt. Anställda kan inte välja pensionskassa och därför är det viktigt att avkastningen är god och att kostnaderna för administrationen är låga. Du är egen företagare, hur har du det med din egen tjänstepension? Jag har tjänstepension från SEB, och en del privata pensionsförsäkringar, den första skaffade jag redan Jag uppmuntrar mina barn att tänka på sitt pensionssparande. «juli augusti september oktober november december fullmäktige» avgifter och skatt, vilket motsvarar noll procent efter avgifter och skatt.» Färre fakturor Delårsrapporten analyserades och beslut togs om den årliga översynen av styrelsens arbetsordning. Beslut togs också om att ändra rutiner så att fakturering sker färre gånger under året. Syftet är att underlätta administrationen för arbetsgivarna.» investeringar Lönnbackens Fastigheter AB, som ägs av pensionskassan tillsammans med Alecta och AI Pension med inriktning på äldre boenden, fick ett tillskott på 150 miljoner kronor för investeringar. Fastighets bolaget kommer att ha fastigheter för 3,5 miljarder kronor när bolaget är färdig utvecklat.» Upphandling Upphandlingen av pensions- och försäkringsadministration har varit en stående punkt under Styrelsen har godkänt underlaget för upphandlingen, fastställt leverantörer som bjöds in till anbud, utvärderat de inkomna anbuden och beslutat om leverantör. Till ny leverantör valdes Xlent AB. Utser styrelsen Kyrkans pensionskassa har ett fullmäktige som företräds av arbetsgivare och fackliga organisationer. Fullmäktige utser styrelse och tar beslut om försäkringsvillkor, budget och. Sammanträde hålls en gång om året.

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2013 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

Pensionsanmälan. Alla typer av pensionsansökningar ska vara Kyrkans pensionskassa tillhanda 3 hela månader innan uttaget ska påbörjas.

Pensionsanmälan. Alla typer av pensionsansökningar ska vara Kyrkans pensionskassa tillhanda 3 hela månader innan uttaget ska påbörjas. Pensionsanmälan Detta är en lathund för dig som är arbetsgivare och som har anställda som ska gå i pension. Som arbets givare anmäler du uttag av den Intjänade pensionsrätten och Förmånsbestämd tjänstepension.

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014

RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014 RAPPORTERING AV PENSIONSGRUNDANDE LÖN FÖR INKOMSTÅRET 2014 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensions grundande lön och andra pensions grundande uppgifter för Svenska kyrkans a nställda.

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Så funkar din tjänstepension ÅRSREDOVISNING RESULTAT 2015

Så funkar din tjänstepension ÅRSREDOVISNING RESULTAT 2015 ÅRSREDOVISNING KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2015 Så funkar din tjänstepension MUSIKEN ÄR LIVET FÖR ADAM ALLT OM TJÄNSTEPENSIONEN HÅLLBARA INVESTERINGAR PENSIONSDAGS SÅ GÅR DET TILL SÅ PLACERAR VI DINA

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2011

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2011 Kyrkans pensionskassa Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2011 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer