ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys 17 Verksamhetsplan Förslag till budget Valberedningens förslag 27 1

3 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Parentation 3. Fastställande av dagordning 4. Val av årsmötespresidium a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Justerare 2 st d. Rösträknare 2 st 5. Mötets behöriga utlysande 6. Justering av antalet närvarande medlemmar 7. Gästerna har ordet 8. Aktuella politiska frågor 9. Meddelande och rapporter 10. Verksamhetsberättelse 2014 a. Styrelsens berättelse b. Kommunala gruppens berättelse c. Ekonomisk berättelse d. Revisorernas berättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet 12. Verksamhetsplan Budget Val av styrelse: a. Förslag från valberedningen utökning av styrelsen b. Val av ordförande (2 år) c. Val av Styrelseledamöter (6 st) (2 år) d. Fyllnadsval av 1 styrelseledamot (1 år) e. Val av VU-ledamöter (5 st) (1 år) 15. Val av revisorer och suppleanter a. Val av tre revisorer b. Val av två revisorssuppleanter 16. Övriga frågor 17. Avtackningar 18. Avslutning 2

4 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Socialdemokraterna i Växjö får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSE Gunnar Storbjörk, Ordförande, VU Åsa Karlsson Björkmarker, VU Ola Palmgren, VU Rose-Marie Holmqvist, VU Mikael Sjöö, Kassör, VU Sara Fransson, ledamot Mikael Bruér, ledamot Emelie Öberg, ledamot Martin Edberg, ledamot Anette Nerlie Anderberg, ledamot Ola Löfqvist, ledamot Lina Söderlind, ledamot Ibrahim Bhu Gelle, ledamot REVISORER Bert Sundström, sammankallande Peter Bengtsson Marianne Nordin REVISORSERSÄTTARE Monica Gustafsson Carl-Olof Bengtsson VALBEREDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I VÄXJÖ Åke Eriksson, sammankallande Henrietta Serrate Eva Kjellberg Hugo Hermansson Göran Borg Marianne Nordin PARTIREPRESENTATION Ordinarie i partistyrelsen/ ersättare VU: Partidistriktets styrelse: Tomas Eneroth Jämställdhet För kommunala uppdrag se Kommunala gruppens berättelse. Åsa Karlsson Björkmarker, ord Anna Fransson, ord Henrietta Serrate, ord Tomas Eneroth, ers Carl-Olof Bengtsson, ers Ola Palmgren, ers 3

5 PERSONAL OCH EXPEDITION Ombudsman: Eva-Marie Rasmusson Socialdemokraterna i Växjö har sin expedition på Liedbergsgatan 31. Lokalen ägs tillsammans med partidistriktet i Kronoberg. SSU-distriktet, LO-facken samt två Kommunal-sektioner hyr kontorsrum i lokalen. FÖRENINGAR OCH NÄTVERK S-pensionärer har träffats ca 10 gånger under året med olika teman och gäster som mötesaktivitet. S-kvinnor Växjö är fortsatt aktiva med medlemsmöten och utåtriktade aktiviteter. Norra har medlemsmöte 1 gång/ kvartal och styrelsemöte 1 gång/ kvartal. Utåtriktade aktiviteter med dörrknackning och torgmöte. Lammhult har arbetat aktivt med bla dialogkampanjen. Kulturföreningen Hansan har genomfört kulturresor samt möten kring kulturfrågor. Föreningen har 40 medlemmar. Allmänna S-föreningen samt vilande föreningar: En majoritet av arbetarekommunens medlemmar ligger i dessa. Styrelsen påbörjade ett arbete med att gå igenom dem för att utröna ev. önskemål om föreningstillhörighet etc. Växjö S-förening har haft medlemsmöten och utåtriktade aktiviteter. Araby S-förening har medlemsmöten ca en gång i månaden med fokus på lokalpolitiken. Centrums S-förening har under året haft flera medlemsmöten, motionsskrivning och utåtriktade aktiviteter. Studentföreningen Demos har under året bl.a. deltagit i Novischmässan, värvat nya medlemmar, knackat dörr och haft träffar i form av både studiecirklar och samkväm. SSU Växjö fortsatte under 2014 att växa och befäste positionen som Sveriges största SSU-kommun med nästan 400 medlemmar under 30 år. Under året har det startats nya klubbar, anordnats fotbollsturneringar och konserter och valarbetats såväl dag som natt. MEDLEMSUTVECKLING Socialdemokraterna i Växjö hade vid årsskiftet medlemmar en ökning med 165. Medlemsvärvning gav under året 331 nya medlemmar varav SSU värvade 225. Vi tappade 166 tidigare medlemmar under Av de 1164 medlemmarna var 46 % kvinnor och 54 % män, vilket är oförändrat sedan föregående år. STUDIER Träffar för nya medlemmar har genomförts fortlöpande under året. Under våren genomfördes argumentationstrimningar för att stötta varandra i vårt utåtriktade arbete. Våren 2014 genomfördes en studieresa för nya medlemmar till riksdagen. Under hösten, direkt efter valet startade vi en medlemsutbildning steg 1. Som alltid sker all vår studieverksamhet i samarbete med ABF Södra Småland. 4

6 SAMVERKAN MED FACKLIGA RÖRELSEN Under året genomfördes gemensamma utåtriktade aktiviteter med LO-facken så som På stan och manifestationer samt gemensamma insatser under valrörelsen. Regelbundna träffar genomförs med ordförande för LO-facken och ombudsmannen. INTERNATIONELL VERKSAMHET Syftet med det internationella nätverket är omvärldsbevakning samt att reagera och i förekommande fall agera då situationer uppstår. Det internationella nätverket, som är öppet för alla medlemmar, har under året sökt kontakt med invandrarorganisationer med målsättningen att få till stånd ett ökat samarbete och informationsutbyte. På våra medlemsmöten har de internationella frågorna lyfts med syfte att få tillstånd ett utökat engagemang. Flera föreläsningar har genomförts tillsammans med ABF om bl.a. Syrien. STYRELSEN MED VERKSTÄLLANDE UTSKOTT Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten. Verkställande utskottet har haft 16 protokollförda möten. Majoriteten av VU-möten har varit valledningsmöten under de intensivaste valveckorna. MEDLEMSKOMMUNIKATION Under året har Växjönytt kommit ut en gång och vi bjuder in till möten etc. via mailfunktionen i medlemssystemet. Hemsidan uppdateras fortlöpande och erbjuder medlemmarna ett urval av tider, datum samt fakta och nyheter. Möten annonseras i SMP föreningsannons. Facebooksidan och Twitter används kontinuerligt. UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 1:a maj firandet arrangerades tillsammans med LO-facken, ABF och SSU Växjö. Marschen gick från Liedbergsgatan till Museiparken. På plats talade vårt kommunalråd Åsa Karlsson Björkmarker, riksdagsledamot Tomas Eneroth och SSU-distriktets ordförande Henrietta Serrate. Programmet leddes av landstingsråd Anna Fransson. Firandet samlade cirka 800 deltagare. Övrigt: Majoriteten av de utåtriktade aktiviteterna skedde under valrörelsen. Under hösten har vi bla varit på stan, på Dalbo torg, deltagit på julmarknaden, varit på stationen och knackat dörr. MEDLEMSMÖTEN Under 2014 hölls det 5 medlemsmöten inkl årsmötet. Detta är en minskning gentemot tidigare år vilket beror på Supervalåret. En gemensam grillkväll/sommaravslutning på Ryttartorpet genomfördes i juni. 5

7 SUPERVALÅR Hela 2014 präglades av de olika valen. Vi gjorde ett bra val lokalt, vilket vi kan vara mycket stolta över, även om det inte räckte hela vägen. Engagemanget var också högt hos många av medlemmarna. Under valrörelsen samtalade vi med fler än väljare! Valanalysgruppen har analyserat arbetet utifrån valplan samt valresultat, se bilaga. Valledning: Verkställande utskottet. Valledare: Rose-Marie Holmqvist, Ola Palmgren och ombudsmannen Eva-Marie Rasmusson. Demokratiambassadör: Olja Pekusic Marknadsföring I enlighet med valplanen var antalet tidningsannonser mycket begränsade. Vi hade sändningstid på storbildsskärmen vid Wilans Park (vid valstugan), deltog på events med bla. Växjö DFF, Lakers och Ryttartorpet där vår logga syntes. Vi hade under hela året Jingels på Öppna Kanalen. Hej Växjöbo! Under våren och hösten sände vi vår egentillverkade programserie på Öppna kanalen med totalt 14 avsnitt. Fokus låg på våra politiker och våra prioriterade frågor. Dialogkampanj Dörrknackningen som startade redan under hösten 2013 fortsatte direkt i början av Fokus låg initialt på vinna-över områdena. Arbetet leddes av våra teamledare; Marie-Louise Gustafsson, Ann-Kristin Lindqvist, Birgitta Andersson, Emelie Öberg och Anette Nerlie Anderberg. Under respektive slutspurt övertog valledarna teamen för att styra över dom till de områden som var mest aktuella. På gator och torg, marknader m.m. Vi har haft utåtriktade aktiviteter på stationen, Dalbo torg, Teleborgs Centrum, på Hovshaga, deltagit på flera marknader, varit medarrangör på Ryttartorpet vid 2 tillfällen m.m. Vi deltog även i Prideparaden. Valstugan var öppen från maj till september, en mycket lång period. Under sommaren minskades öppettiderna. Möten med organisationer/föreningar: Vi har träffat en rad föreningar och nätverk och tackat ja till samtliga inbjudningar. Under Ramadan bjöd vi varje fredag under 4 veckor på godsaker i Moskén i samband med att fastan bröts. Ringkampanj genomfördes till framför allt pensionärer. Demokratiambassadör. De två sista veckorna innan riksdagsvalet kunde vi med stöd av partistyrelsen anställa en demokratiambassadör. Fokus lades på området Araby/Dalbo. Vi knackade samtliga dörrar i Araby, hade utåtriktade aktiviteter, nådde föreningar och grupperingar i området m.m. Debatter Antalet debatter var under perioden färre än under tidigare val. Vi deltog dock i samtliga debatter vi bjöds in till. 6

8 Valvakor genomfördes i samband med båda valdagarna. EU-valvakan firades på Paschas Corner på Dalbo och valvakan i september firades på PMs konferensavdelning. Båda valvakorna var mycket välbesökta. SSU/Demos. I alla de aktiviteter som beskrivits ovan deltog medlemmar från SSU och Demos. Utöver det deltog dom i debatter ungdomsförbunden emellan, knackade varje dörr på Campus minst en gång, hade nattvalstuga, grillade korv på Campus m.m. m.m. Deras insatser var av stor betydelse för vårt gemensamma arbete och de resultat vi fick i valen. MOTIONER Nedanstående följer en sammanställning av de motioner som lagts till medlemsmöten och där bifallits samt hur de har hanterats/följts upp. Där medlemsmötet beslutat att motionerna ska skickas till partidistriktets årsmöte alternativt partikongressen som arbetarekommunens egen har detta skett i samtliga fall. Redovisning av resultaten finns i distriktets verksamhetsberättelse. Redovisningen nedan visar de motioner där beslutet varit ytterligare åtgärder utöver detta och ej uppfyllda En fullständig redovisning för åren finns att rekvirera från expeditionen. 2010: Bomull av Johanna Storbjörk och Sara Fransson Resultat: Ej åtgärdat. Motion skall läggas i fullmäktige 2013: Könsneutralitet på toaletter i offentlig verksamhet av Demos att Socialdemokraterna i Växjö ska verka för könsneutralitet på toaletter i kommunala lokaler. Resultat: Ej åtgärdat. Motion skall läggas i fullmäktige SLUTORD Valåret 2014 är slut och ska läggas till handlingarna. Vi kan konstatera att Socialdemokratin har stärkt sin ställning i alla de fyra val som genomförts. Samtidigt nådde vi inte riktigt våra mål. Nationellt och regionalt har vi tagit över regerandet men utan parlamentarisk majoritet och i kommunen fortsätter vi i opposition. Vi ser också tillbaka på ett år med många nya medlemmar och med fler aktiviteter än på många år. Utmaningen för 2015 kommer att vara att ta hand om alla våra nya medlemmar, utbilda nya och gamla medlemmar och att stärka partiets organisation. Politiskt kommer kampen mot rasism och främlingsfientlighet att få en framträdande plats. Strider som vi trodde var vunna sen länge kommer att behöva tas igen. Med detta ställer styrelsen sina platser till förfogande 7

9 Växjö mars 2015 Gunnar Storbjörk Åsa K Björkmarker Michael Sjöö Sara Fransson Ola Palmgren Rose-Marie Holmqvist Ibrahim Buh Gelle Emelie Öberg Ola Löfqvist Anette Nerlie Anderberg Martin Edberg Lina Söderlind Mikael Bruér Vår revisionsberättelse avgiven : Peter Bengtsson Marianne Nordin Bert Sundström 8

10 KOMMUNALA GRUPPENS BERÄTTELSE Styrelsen avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 FÖRTROENDEVALDA STYRELSEN ordförande vice ordförande kassör sekreterare Ledamot Tony Lundstedt Åsa Karlsson Björkmarker Rose-Marie Holmqvist Ann-Kristin Lindqvist Charlotta Svanberg Malin Lauber Gunnar Storbjörk Maria Carlsson Kjell Olsson Martin Edberg REVISORER ordinarie revisorer Peter Bengtsson Bert Sundström ersättande revisor Laila Stein Gullvi Strååt VALBEREDNING sammankallande Carl-Olof Bengtsson ledamöter Patricia Rodrigues Kommunpolitiker Personer Uppdrag totalt 101 (ökat med två) 159 män 51 (ökat med två) 85 (ökat med sju) kvinnor 50 (oförändrat) 74 (ökat med en) Beräkningen är gjord vid 2014 års utgång och omfattar följande organ: Kommunfullmäktige, revisorer, kommunstyrelsen, nämnder, och råd, kommunala bolag. 9

11 SAMMANTRÄDEN Gruppen har under året haft 9 ordinarie sammanträden som alla är protokollförda. Styrelsen har haft ett styrelsemöte. Gruppen har haft en utbildningsdag under året. Under året har 17 motioner lämnats in, samt 8 interpellationer ställts. 28 frågor har ställts på ledamöternas frågestund Vidare har gruppen sammanträtt före varje kommunfullmäktigemöte. Ekonomi Resultatrapport 2014 Period Intäkter Medlemsavgifter Partiavdrag Totalt Kostnader Bussresa AiP Gruppmöten Övriga kostnader Valstöd till VAK Totalt Resultat (före finansiella och bokslutsdispositioner) Ränteintäkter 0 0 RESULTAT

12 Balansräkning Period TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Div. kortfristiga fordringar Kassa, bank och Fonus SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital ink årets resultat Summa eget kapital

13 Slutord Nu lämnar vi det sista året i denna mandatperiod och med det avslutar vi det så kallade supervalåret. Efter ett fantastiskt valarbete och ett väldigt bra resultat kan vi konstatera att vi är i regeringsställning både i landet och i regionen. Vårt valarbete resulterade i ett bra resultat även för kommunen, där vi återtog positionen som största parti och där vi för första gången någonsin gjorde ett bättre resultat i kommunen än i riksgenomsnittet. Här i kommunen räckte det ändå inte ända fram och vi är därför fortfarande i opposition. Vi kommer att fortsätta driva de frågor vi drev i valet, Växjö måste bygga fler bostäder, Växjös skolor måste få bättre förutsättningar och växjös elever måste få möjlighet att lära sig mer. Arbetslösheten i kommunen måste drivas tillbaka. Socialdemokraterna i Växjö kommer aldrig att sluta driva socialdemokratisk politik. Vi kommer att fortsätta att lägga kloka, ansvarsfulla och framåtsyftande politiska förslag för att utveckla Växjö och arbeta för att göra Växjö till en jämlik kommun. Med detta ställer styrelsen sina platser till förfogande VÄXJÖ FEBRUARI 2015 Tony Lundstedt Charlotta Svanberg Rose-Marie Holmqvist Martin Edberg Åsa Karlsson Björkmarker Kjell Olsson Gunnar Storbjörk Malin Lauber Ann-Kristin Lindqvist Maria Carlsson 12

14 Resultatrapport 2014 Bokslut ) Budget 2014 Utfall Andel kommentar Intäkter: Partistöd % utbetalas 2 ggr/år Medlemsavgifter % Övriga intäkter % Summa: % Kostnader: Expedition % Personal 1) % Anslag 2) % 8000 avser SSU årsanslag Annonsering, sponsring % Verksamhet 5) DÅK extra mot 2013, Medlm 161% Övrigt % Avskrivningar 3) % Summa: % Resultat ) Lön ombudsman (exkl valanställning), sociala avgifter, KP-avgifter, försäkringar. 2) Posten anslag avser stöd till SSU och Unga Örnar. Extra anslag till föreningar, nätverk etc. kan beviljas efter ansökan till styrelsen. 3) Avskrivning enligt plan bostadsrätt Liedbergsgatan 31. 4) Valbudgeten ligger utanför denna! 5) inkl avgifter för DÅK 26500:- (2013 = 10000:-), extra medlemsmöte 20000:- 13

15 Balansräkning Period TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Lokalen Liedbergsgatan Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Div. kortfristiga fordringar 1) Upplupna kostnader 2) Kassa, bank och Fonus Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Eget kapital Valfond Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver 0 0 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Föreningarna Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Fotnoter: 1) Almedalen ) Val ) korrigerat efter årsmötet

16 Ekonomisk berättelse Valarbetet Utgifter: Budget Använt Annonser och radioreklam kr kr Broschyrer och affischer kr kr Hushållsutskick kr kr Valvaka kr kr Valstuga flytt och drift kr kr Kläder, pennor etc kr kr Skolaktiviteter kr kr Föreningar etc kr 0 kr Valspurt kr kr Bilar, telefoni, data kr kr Arvodering kr kr Övrigt 0 kr kr Demokratiambassadör (se nedan) 0 kr kr kr Intäkter: Kommunala gruppen kr IF Metall kr ABF kr Handels kr Från egen valfond kr kr Kommande intäkter: Klädförsäljning - fakturerat kr Demokratiambassadör kr kr In totalt kr kr 15

17 Revisionsberättelse för Socialdemokraterna i Växjö 2014 Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och styrelsens förvaltning för år Vi tillstyrker: att balansräkningen och resultaträkningens fastställs samt att styrelsernas ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Vår revisionsberättelse avgiven den 20 mars (Peter Bengtsson) (Marianne Nordin) (Bert Sundström) 16

18 Valanalys Supervalåret 2014 är över och det är dags att titta tillbaka på året som har gått. Gjorde vi som är aktiva inom Socialdemokraterna i Växjö allt vi kunde för att invånarna i kommunen skulle få ett bättre Växjö för alla? Socialdemokraterna i Växjö har gjort ett bra val och en fantastisk valrörelse. Vi går starkt framåt i Växjö trots att det aldrig tidigare har funnits så många alternativ att välja på för de som vill få bort det borgerliga styret. Vi vänder en 12 år gammal trend och vi är åter igen Växjö kommuns största parti. I mitt uppdrag som sammankallande för valanalysgruppen så kan jag inte använda några andra ord. Visst finns det alltid förbättringsmöjligheter, men efter samtal med erfarna partiarbetare så är det tydligt att vi aldrig någonsin har gjort så mycket som vi gjort under valåret Avslutar gör jag med några ord från en från en låt av Ison&Fille som passar bra in till alla de kämpar som jobbat och slitit stenhårt under valrörelsen huvet högt, ryggen rak, vi tar oss upp-dit vi ska fck vad dom säger, back vi gör grejer länge leve vi! Tomas Thornell för valanalysgruppen 17

19 Tillvägagångssätt Vi bestämde oss tidigt att koncentrera oss på vissa frågeställningar som gruppen tycker är extra viktiga. Kring dessa områden kommer vi att ställa vissa frågeställningar som vi hoppas kunna besvara. Främst kommer analysen att handla om det lokala arbetet i Växjö, men vi kommer även beröra hur vi tror att den regional och nationella valrörelsen påverkade valrörelsen i Växjö. Vi har även intervjuat våra valledare, ombudsmän samt de som haft en valanställning och verkat på partiexpeditionen i Växjö. Gruppen Gruppen har bestått av fem personer med varierande ålder och bakgrund inom partiet. Alla har varit aktiva i valrörelsen: Tomas Thornell, sammankallande Giselle Iskander Göran Borg Malin Lauber Johan Eckerström Genomförande Vi har lagt arbetet med valanalysen i områden som valanalysgruppen har bedömt som viktiga. Rapporten kommer att vara gruppens övergripande syn på Växjö arbetarekommuns valrörelse. Gruppens arbete inleddes med ett kortare möte där vi la grunden på analysen. Vi tog fram de områden som bedömdes viktiga. På de uppföljande mötena så gick vi genom område för område. Vi avslutar analysen med rekommendationer på åtgärder som bör finnas med i valrörelser framöver. Dokumentation På varje möte har det förts minnesanteckningar som sedan Tomas Thornell har skrivit ner till berättande text. Valanalys 2010 Efter valen 2010 så gjordes en gedigen analys över hur valrörelsen gått. Det gjordes en rad förslag på förbättringar inför framtida val. När arbetarekommun tog fram valplanen för valen 2014 så tittade man mycket på valanalysen Men vad man inte gjorde var att titta på förslagen på hur vi ska jobba under hela mandatperioden. Där står det tydligt att vi att chanserna att vinna val minskar om vi inte bedriver ett aktivt opinionsarbete under hela mandatperioden. 18

20 Kandidaterna Precis som skrivits i valanalysen 2010 så bedömer även årets valanalysgrupp att en mycket viktig del av valrörelsen för Växjös Socialdemokrater är förmågan att lyfta våra toppkandidater och då främst vår främsta kandidat. Alla kandidater och valarbetare är såklart oerhört viktiga var och en för sig, men de kandidater som fått förtroende att toppa vår kommunfullmäktige lista bär ett särskilt ansvar för att samtalskampanjen ska vara lyckad. Innan valet hade vi bestämt oss för att det var en toppkandidat vi skulle lyfta. Vårt mål var att få fram en person som skulle kunna konkurrera med det moderata kommunalrådet Bo Frank. Det målet har vi kommit en bit på vägen med, men tiden att lyfta henne har varit lite knapp. Hon har profilerats bra i media och presterat över allas förväntningar. I analysgruppen är det tydligt att det har varit tiden och andra yttre faktorer som var vår största motståndare i att lyfta vår listetta. Det vi har funderat över är hur våra toppkandidater har fungerat under den massiva samtalskampanjen. Känslan vi fick är att toppkandidaterna skulle ha tagit en tydligare roll speciellt när vi har knackat dörr, speciellt innan själva knackningen och i återsamlingen efteråt. Ledarskap är en handling inte en position Donald H Mcgannon I ett moment har vi sett att vi inte har lyckats fullt ut. Det är att lyfta våra kandidater även i Sociala Medier. Valledningen borde ha ställt högre krav i hur vi skulle fungera på till exempel Facebook. Vi har inte riktigt hängt med i utvecklingen hur speciellt de unga söker information. Nationella och regional påverkan Socialdemokraterna i Växjös politiska prioriteringar var inför valet och i valrörelsen tydliga, åtminstone för alla aktiva. Alla aktiva viste vart vi skulle försöka ta samtalen. Vi i valanalysgruppen anser att det var tydligt vilka prioriterade frågor som partiet drev nationellt. Dock så med mycket stor sannolikhet så kom debatten nationellt att påverka oss även på det lokala planet. Vi upplever att vi fick problem med Stockholmsfrågorna om Bromma flygplats och förbifart Stockholm. Vi gör också en bedömning att efter Fredrik Reinfeldts sommar tal om att Sverige skulle öppna sina hjärtan så förflyttades debatten från de viktiga frågorna om jobb & skola till flyktingfrågan. Det tog förmodligen en del väljare från oss i kommunvalet till Moderaterna och Bo Frank. Detta på grund av att Bo Frank gjort en hel del skarpa uttalanden om att Växjö tvingas ta emot för många flyktingar samt kritiserat dåvarande regeringens flyktingpolitik. Skillnaden för moderaterna i valet till riksdag och kommun är över 4,5 procentenheter. I opinionsundersökningar efter valet 2010 så framstod paritet väldigt spretigt och att vi lovade allt till alla var en vanlig beskrivning av partiet. Tyvärr så kvarstår delar av den beskrivningen av i undersökningar även efter valen 2014, dock inte i lika 19

21 hög grad. Vi avslutade vår diskussion i valanalysgruppen om det kan bero på att vi ofta bara bedriver valrörelse och genomtänkt opinionsarbete under tiden kring valen. Kan vi bedriva ett tydligt opinionsarbete under hela mandatperioden? Samtalskampanjen Socialdemokraterna i Växjö har under valen 2014 gjort ca samtal. I samtalskampanjen så har vi valt att dela upp den på 4 st områden som vi gör fördjupningar i. Media I stort har arbetet med media fungerat bra. Vi har syns flitigt på både debattsidor och på nyhetsplats. Vi har haft en bra beredskap så vi har kunnat agera snabbt när det har behövts. Vi har haft en kort startsträcka, det vill säga att vi har kunnat gå från ide till handling på kort tid, trots det har arbetet vart genomtänkt och följt en röd linje utifrån de prioriterade områdena. Vi har också tydligt varit drivande i politiken i Växjö, vi har agerat istället för att reagera. Vi har följt råden från valanalysen 2010 med att upparbeta personliga kontakter med journalister i de flesta medierna i och kring Växjö. Det vi dock inte har gjort är att i god tid planerat våra utspel och artiklar. Tydliga förbättringsområden är att arbeta med en särskild plan för utspel i valrörelsen. Att arbeta med en medieplan är något som bör fortgå under hela mandatperioden för att tydligar lyfta S i Växjös profilfrågor. Sociala Medier Sociala medier är något vi inte använt i den grad vi skulle ha kunnat. Facebook har använts flitigt som anslagstavla för saker vi gör och saker som vi gjort. Man har bland annat kunna skåda en hel del mediokra foton på glada Socialdemokrater. Vi måste bli bättre på att presentera politik på Sociala medier. Många presumtiva väljare använder sig av Sociala medier för att finna information istället för att söka på traditionella hemsidor. Om man använder Sociala medier på rätt sätt så kan de också hjälpa till att dels sätta agendan för politiken men också för att lyfta våra kandidater. Det är viktigt att man utser en ansvarig person för området. Dörrknackning Socialdemokraterna i Växjö har Växjö har bedrivit en omfattande dörrknackningskampanj som inleddes redan i oktober De områdena som prioriterats har varit utefter de prioriteringar som gjorts i en kombination av den nationella partistyrelse och partiledningen i Växjö. Vi nådde inte riktigt upp till det mål som sattes redan 2013, men totalt sett så gjordes över samtal och vi bedrev dörrknackningskampanj i alla prioriterade områden, eller gröna områden som det kallades i valrörelsen. En förbättringsmöjlighet som finns är att tidigare sätta igång med dörrknackningskampanjen. Starta arbetet direkt i inledningen av den nya mandatperioden. 20

22 Den stora frågan med dörrknackningen är den har haft effekt? Enligt forskningsrapporter som gjordes på EU-valet så har det visat sig att dörrknackning har fungerat på ett väl tillfredställande vis. Speciellt när man har knackat på hos rätt målgrupp. Det visade sig att bäst resultat gavs om man knackade på hos flerpersonshushåll. Då hade man en mer positiv bild av Socialdemokraterna än om man knackade på hos enpersonshushåll. Med detta som facit så skulle vi kanske vi borde ha prioriterat vanliga bostadsområden framför till exempel Campusområdet. På-stan aktiviteter/valstugan Under hela valåret har vi synts på stan vid valda tillfällen. Nämnderna har bland annat haft ansvar för att vara ute och synas med jämna mellanrum. Det är något som inte har fungerat och bör ges tydligare förhållningsorder ifrån arbetarekommunen. I och med att EU-valrörelsen drog igång på allvar i början av maj så byggde arbetarekommunen upp valstugan. Valstugan stop på plats mellan den 2 maj och 14 september. Valanalysgruppen tycker att valstugan har en naturlig plats i valrörelsen, men alla i gruppen bedömer att det är orimligt att ha stugan öppet på det sätt som den var under valrörelsen Det är långt till nästa supervalår men i efterhand så tycker vi att det hade vart värt att lyfta bort stugan efter EU-valet och sen använt den igen de sista veckorna inför det allmänna valet. De många och långa veckorna vid valstugan tog mycket kraft och energi från alla krafter inblandade i valet. Vi hade stora ambitioner med evenemang på stan, men allt för ofta stod vi passivt vid valstugan och väntade på att folk skulle komma fram. Dock vill vi lyfta fram de extra arrangemang som genomfördes vid valstugan. Till exempel stämningen vid valhelgerna, eller SSU:s nattvalsstuga. Det är exempel på väl genomförda kampanjer och visar på den potential som bara vi Socialdemokrater kan ha vid liknande arrangemang. Målgrupper När vi pratar om målgrupper så ställde vi oss frågan: Samtalade vi med de personer vi ville? Vi hade inför valet en klar och tydlig plan för vilka personer vi främst skulle prata med. Vi hade fått tydliga kartor från partisstyrelsen med deras bedömningar av vilka områden vi skulle besöka för att träffa så många som möjligt inom rätt målgrupp. Med några små justeringar av kartorna så besökta vi alla områden som vi hade bestämt. Det innebär att valanalysgruppen anser att vi har i så stor omfattning som det bara går så har vi prioriterat den målgrupp vi innan valet bestämde oss för att prioritera. 21

23 Rekommendationer inför kommande val - Använd valanalysen under pågående mandatperiod samt till nästa val - Fortsätt lyft EN motkandidat till Moderaternas etta - Tydligare ledarroller från politikerna med tyngre uppdrag - Var med i den nationella debatten i de ämnen som är aktuella på hemmaplan - Arbeta tydligare med en medieplan under ordinarie mandatperiod samt under valrörelsen - Fortsätt vara drivande i politiken och i medier med våra prioriterade frågor - Använd Sociala medier på fler sätt än intern kommunikation - Använd Sociala medier för att lyfta våra kandidater - Utse en ansvarig för området sociala medier även detta bör gälla under pågående mandatperiod - Samtalskampanjen bör fortgå hela tiden Vi får aldrig sluta samtala med våra presumtiva väljare. - För att nå bredare väljargrupper så bör vi försöka hitta samarbeten med till exempel idrottsföreningar eller andra organisationer att synas ihop med. - Våga leta bland växjöprofiler som kan tänka sig att synas ihop med oss Socialdemokrater Med de rekommendationerna så vill vi i valanalysgruppen tacka för förtroendet att leda valanalysarbetet. Tomas Thornell, sammankallade Göran Borg Malin Lauber Giselle Iskander Johan Eckerström 22

24 Förslag till Verksamhetsplan Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. - Socialdemokraternas partiprogram, antaget Framtidspartiet i Växjö Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Den socialdemokratiska politiken har alltid gått ut på att skapa en bättre framtid för alla. Därför ska vi socialdemokrater vara de som bäst förstår och förmår att lösa de framtidsutmaningar som Växjö står inför idag. Så blir vi den ledande politiska kraften i Växjö kommun. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål. Medlet för att nå dit är folkrörelsen. Vårt främsta verktyg för att uppnå förändring är att vi är många som organiserar oss och förbättrar samhället i socialdemokratisk riktning genom att samla, skola och påverka. Samlar fler gör vi för att det är vi medlemmar som utvecklar politiken och sprider våra värderingar och vårt budskap. Därför måste vi värva, aktivera och organisera nya och många medlemmar så att vi kan genomföra fler aktiviteter och påverka mer. Genom att samla människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika förutsättningar skapar vi en bred rörelse som kan representera befolkningen och kanalisera dess vilja. Skolar oss genom studier och folkbildning gör vi för att det ger makt och möjlighet till inflytande, både genom den kunskap som studier ger och genom den gemenskap den skapar. Att stärka oss själva genom bildning ökar på så sätt också våra gemensamma möjligheter att påverka samhället. Påverkar gör vi både genom en bred verksamhet, aktivism och socialt arbete och genom våra förtroendevalda i kommun, region och riksdag. Övergripande målsättningar Vi ska i valet 2018 öka antalet mandat i kommunfullmäktige i Växjö från 20 till 25, långsiktigt är målet att uppnå egen majoritet i fullmäktige. Vi ska bli 1500 medlemmar till utgången av Vi ska starta fler föreningar, utskott och nätverk. Vi ska föra dialog med Växjös medborgare genom dörrknackningskampanj. SAMLA Grunden för att samla fler är att vi ska vara där medborgarna är, oavsett om det är genom kampanj på stan, sociala medier eller kompisvärvning. Under hela mandatperioden kommer stor vikt läggas vid att kontinuerligt bedriva dialogkampanj för att på så sätt samtala med Växjöborna om hur vi tillsammans gör Växjö bättre. 23

25 För att bredda vår organisation behöver vi under kommande år också bredda vår verksamhet och visa att politik inte bara handlar om valprogram och framtidskontrakt utan att det också kan vara att vi själva skapar förändring genom den verksamhet vi gör, till exempel genom lokala kampanjer, aktivism och socialt arbete. Vi ska stärka och utveckla våra föreningar, nätverk och utskott men också starta fler. Det är föreningsverksamhet de flesta av oss ska möta i vår vardag. Föreningen ska vara en plats där alla medlemmar ska känna sig välkomna, få energi, kunskap och lust att fortsätta att utveckla sitt politiska engagemang och sin vilja att förändra samhället. Många av våra medlemmar uppskattar den sociala gemenskapen mest av allt i sitt medlemskap. Därför är det viktigt att vi anordnar sociala aktiviteter, har roligt tillsammans och strävar efter en organisationskultur där vi inkluderar, respekterar och tar hand om varandra. För att alla som tar klivet att bli medlem ska känna sig välkomna och få rätt förutsättningar för att hitta en bra form för sitt engagemang ska varje ny medlem alltid få en personlig kontakt och erbjudas att gå partiets grundläggande medlemsutbildning. Målsättningar Se det övergripande målet om ökat antal medlemmar. Medlemskåren och våra förtroendevalda ska spegla befolkningen i Växjö Att Socialdemokraterna i Växjö är feminister ska synas när vi tillsätter såväl offentliga som interna förtroendeuppdrag. Vi ska ta fram en separat strategi för medlemsutveckling. Vi ska arbeta aktivt för att öka antalet aktiva föreningar, utskott och nätverk. Vi ska bredda vår verksamhet och se till att det finns många olika former att utöva vårt engagemang Alla nya medlemmar ska välkomnas genom personlig kontakt med någon som redan är aktiv. SKOLA Vi medlemmar ska ha rätt till en bra grundutbildning. Det är fundamentet i en stark folkrörelse och en garant för att vi i framtiden ska kunna rekrytera nya förtroendevalda. Därför är löftet att varje ny medlem genom en personlig inbjudan ska erbjudas första steget i den grundläggande medlemsutbildningen 1 inom 6 månader. Engagerade och framtidsinriktade förtroendevalda som bottnar i en bra ledarskapssyn, såväl inom partiet som på offentliga uppdrag, är en nyckel till framgång. Därför ska alla våra förtroendevalda få kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag genom att erbjudas grundläggande ledarutbildning 2. Föreläsningsverksamhet, seminarier och studiecirklar är också viktiga verktyg för vår skolning och ett brett utbud av dessa studieformer är en garant för att även den som varit medlem länge 1 Den grundläggande medlemsutbildningen består av tre steg som omfattar minst 18 timmar vardera och ska ge alla medlemmar baskunskaper kring socialdemokratisk ideologi, organisation och historia. 2 Den grundläggande ledarutbildningen omfattar minst 18 timmar och syftar till att ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap. 24

26 kan få möjlighet att förkovra sig ytterligare. Alla som är medlemmar i Socialdemokraterna är välkomna att delta i vår skolningsverksamhet, oavsett om du är från Växjö eller någon annan kommun i landet. Målsättningar Alla nya medlemmar ska genom en personlig inbjudan erbjudas första steget i den grundläggande medlemsutbildningen. Minst 75 % av alla förtroendevalda ska under mandatperioden genomgå den grundläggande ledarutbildningen. Vi ska anordna öppna föreläsningar och seminarier. PÅVERKA Genom att samla och skola påverkar vi människor och samhället runt oss, oavsett om det är genom föreningsaktiviteter, studier eller sociala medier. Dialogkampanjen kommer under mandatperioden att spela en avgörande roll för att påverka opinionen i Växjö för att säkerställa en socialdemokratisk valseger Att Socialdemokraterna i Växjö har förtroendevalda på offentliga uppdrag såväl lokalt, regionalt och nationellt. De som är förtroendevalda ska använda sitt uppdrag för att verka för en politik grundad på de socialdemokratiska värderingarna och den plattform uppdragen ger till att opinionsbilda för den. Här spelar ett strategiskt och målmedvetet arbete mot media en central roll. För att kunna förändra samhället behöver vi också många vänner som gillar vår politik och delar våra värderingar. Där spelar samverkan mellan socialdemokrater och LO-medlemmar en avgörande roll, då vi har en ideologisk gemenskap som utgår från arbetarklassens behov och strävanden. För att bredda det facklig-politiska arbetet bör vi också söka dialog och samarbete med TCO-och SACO-förbunden. Produkten av arbetet ska vara fler engagerade i såväl fack som parti och ett gemensamt påverkansarbete. Vårt engagemang för det lika människovärdet känner inga gränser. Även om huvudfokus för oss Socialdemokrater i Växjö är att skapa ett bättre Växjö så solidariserar vi oss med alla världens folk och har en ambition att agera och reagera mot orättvisor och för en mer jämlik värld. Målsättningar Vi ska jobba strategiskt och målmedvetet med att nå ut med vår politik och våra budskap i media. Vi ska samverka och samarbeta med fackföreningsrörelsen. Vi ska bygga nätverk med övriga föreningar och civilsamhälle. Fortsätta arbetet med att tillsammans med partidistriktet bli delaktiga i ett internationellt projekt i Palestina genom Palmecentret. 25

27 Budgetförslag 2015 Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter: Partistöd Medlemsavgifter Övriga intäkter Ränteintäkter 0 0 Verksamhetsstöd fr Kom Gr Summa: Kostnader: Expedition Personal 1) Anslag 2) Annonsering, sponsring Verksamhet 5) Studier - Medlemmar Studier - Kommunala gruppen Övrigt SSU 5% av partistödet Renovering expeditionen Avskrivningar 3) Avskrivningar 4) Valfond Summa: Resultat ) Lön, sociala avgifter, KP-avgifter, försäkringar. 2) Posten anslag avser stöd till tex Unga Örnar. 3) Avskrivning bostadsrätt Liedbergsgatan 31. 4) Avskrivning möbler samt ventilationssystem expeditionen 5) inkl avgifter för DÅK 2014, 26500:- (2013 = 10000:-) Valfonden byggs i Kommunala Gruppen 26

28 VALÄRENDEN 13 och 14 Valberedningen förslår att antalet ledamöter i styrelsen utökas från 13 till 15. Förslag Ordförande: Gunnar Storbjörk 2 år omval Förslag ledamöter 6 st: Julia Berg 2 år nyval Mikael Bruér 2 år omval Lovisa Alm 2 år nyval Martin Edberg 2 år omval Emelie Öberg 2 år omval Malin Lauber 2 år nyval Förslag fyllnadsval Tony Lundstedt 1 år omval Kvarstår 1 år: Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Michael Sjöö Rose-Marie Holmqvist Ola Löfqvist Anette Nerlie Anderberg Ibrahim Bhu Gelle Åsa K Björkmarker Ola Palmgren Förslag Verkställande utskott 1 år: Gunnar Storbjörk Malin Lauber Michael Sjöö Rose-Marie Holmqvist Ola Palmgren Förslag Revisorer 3 st Peter Bengtsson 1 år omval Marianne Nordin 1 år omval Bert Sundström 1 år omval Förslag revisorssuppleanter (2) Monica Gustafsson 1 år omval Carl-Olof Bengtsson 1 år omval 27

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78

Innehållsförteckning. PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 N framtids partiet Innehållsförteckning PARTIET... 3 UN1 Utlåtande vårt parti... 3 UN2 Utlåtande organisationsfrågor... 78 PARTIPROGRAMMET... 103 UN3 Utlåtande partiprogrammet... 103 2 Partiet Partistyrelsens

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Gislaveds Arbetarekommuns Årsmöteshandlingar 2015-03-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och fullmäktigegruppens rapport Förslag till dagordning vid årsmöte med

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer