Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia Dentalkompaniet startades av leg. tandläkaren Hans- Olof Örnerfeldt 1994 då verksamheten togs över efter leg tandläkare Jan Svensson som drivit kliniken sedan 1984 på samma adress. Kliniken har idag fem anställda: 1 tandläkare, 1 specialisttandläkare, 1 tandhygienist och 2 tandsköterskor Tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt KB har behandlat C;a 2000 patienter och har en omsättning på ca 8600 kkr Vårdgivare Dentalkompaniet Skandinavien AB är ansvarig vårdgivare. Verksamhetsansvarig är leg. tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt Ljungmyrsvägen TÄBY

2 Personal Leg. tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt Tandläkarexamen vid Göteborgs Tandläkarhögskola 1977 Arbetade först vid Folktandvården i Göteborg Klinikchef vid Folktandvården i Älmhult Egen verksamhet Täby från Vidareutbildning implantat protetik Malmö Tandläkarhögskola 1985 Vidareutbildning i implantatkirurgi vid Kärnsjukhuset i Skövde 1999 Fortbildningskurser de senaste 10 (eller 5) åren: Panoramaröntgen för erhållande av tillstånd att inneha och utföra undersökningar med panoramaröntgen ( körkortskurs ), år 2005 Endodonti rotfyllning, år 2011, maskinell rotkanalrensning Kurs i compositetekniker Deltagit i den årliga tandläkarstämmans vetenskapliga program varje år Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (Qulan), år 2004, 5 dagar Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet(qulan), år 2012, 5 dagar Förändringar i tandvårdstödet Plandent Forssbergs 2012 Förändringar i tandvårdstödet Nobel Biocare Utbildning i CAD/CAM- teknik under 2013 Leg. tandhygienist Birgitta Engqvist Tandhygienistutbildning Har sedan utbildningen varit anställd på Dentalkompaniet Fortbildningskurser de senaste 5 åren: Kvalitetskurs Qulan steg 1 och steg 2, fördjupningskurs i tandlossning 2001, Vidareutbildning i Journalprogrammet 2010, Sirolaser 2010, Digitalröntgen 2009, Panorama röntgen 2012, Fördjupningskurser i Implantat 2004 och Tandläkare och specialist i Endodonti Anders Harnesk

3 Leg tdl 2006 Karolinska Institutet Verksam inom Folktandvården Specialisttandläkare i Endodonti Specialisttandvården S;t Eriks Sjukhus Anställd som specialist på Dentalkompaniet feb dagar i veckan. Tandsköterska Sara Savås Tandsköterskeutbildning år 2011 Har sedan utbildningen varit anställd på Dentalkompaniet Fortbildningskurser de senaste 2 åren: Kvalitetskurs steg , Panoramaröntgen 2012 samt fördjupningskurs i implantat 2012 Tandsköterska Charlotta Norälv Nyanställd hos oss sedan dec 2013 Tandsköterskeexamen 1990 Har mestadels arbetat i privat verksamhet sedan dess. Kurser i Pride teknik och Addera Kurs i bettfysiologi huvudansvarig tandsköterska för implantatoperationer på dåvarande klinik Hygien och sterilansvarig på sjukhustandvården Danderyds Sjukhus

4 Klinikens nätverk remissmottagare, remittenter samt deras CV. Kliniken har nedanstående specialist tandläkare i det nätverk vi remitterar patienter som behöver specialisttandvård till: Endodonti (rotfyllningar): Specialisttandläkare Anders Harnesk Parodontologi (tandlossningssjukdomar) Kirurgi Tandreglering Specialistmottagningen Danakliniken Mörby Centrum Specialistmottagningen Danakliniken Mörby Centrum Tandregleringen Danderyds sjukhus Ortodontispecialist Hassan Meymi Täby Smajla Täby Klinikens nätverk medlemskap i olika professionella nätverk All personal ingår i och deltager regelbundet i kvalitetsnätverket Qulan och Preventum. Kliniken tandläkare är även medlem i Stockholms Privattandläkarföreningen Antal patienter, inriktning och mål med verksamheten Tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt behandlar årligen ca 1600 patienter. Klinikens anställda har lång erfarenhet av alla former av tandvård både för yngre och äldre. Affärsidén är att erbjuda kvalitativ tandvård för hela familjen med målet att alla patienter ska ha god munhälsa. Idag behandlas ca 1000 barn och ungdomar upp till 19 år. Kliniken har även kapacitet att utföra avancerade behandlingar som implantat och estetisk tandvård. De flesta avancerade behandlingarna kan utföras på kliniken vilket sparar tid och pengar för patienterna. Praktikens ledord är: service där fokus ligger på att alltid tillgodose varje enskild patients behov kvalitet där all personal årligen vidareutbildar sig för att säkerhetsställa att klinikens patienter får den absolut bästa behandlingsmetoderna känsla där genom ett vänligt bemötande och stor hänsyn vill de förmedla en känsla av trygghet och få alla patienter att lämna kliniken med ett leende. Mål med verksamheten

5 Vår målsättning ar att ge våra patienter en god munhälsa oavsett utgångsstatus vårt mål är att bedriva bästa möjliga individanpassade tandvård till ett för våra patienter skäligt pris. Alla våra patienter skall vara väl insatta i vad behandlingen innebär och ges alltid alla alternativa behandlingsmöjligheter för att kunna vara med och ta ett eget beslut om vad som är bäst för varje enskild patient Patientomsättning Nya patienter i år är totalt 111. De patienter som har valt att lämna oss är totalt 13 stycken. Den senaste enkäten visar att ca 20 % kan tänka sig att trots allt byta bort Dentalkompaniet. Den rörliga delen av marknaden har ökat. Det är en tydlig trend i branschen och gör kliniken fast besluten att lämna en så pass gott intryck i varje möte att patienten väljer att återkomma. Budgeterad del av omsättningen som avsetts till kvalitet, utveckling, investeringar och kompetensutveckling För år 2012 har vi avsätt och budgeterat att av vår omsättning skall: 8 % användas till kvalitetsarbete och kvalitetsförbättringar Kvalitetsutveckling under förra verksamhetsåret Sedan år 1997 använder kliniken kvalitetsprogrammet Qulan där vi gör årliga genomgångar av samtliga ingående delar i klinikens arbete. Kvalitetsprogrammet Qulan är baserat på checklistor för att i alla verksamhetens delar vara säkra på att uppfylla alla gällande lagar, förordningar och rekommendationer. I kvalitetsprogrammet Qulan arbetar vi med egenkontoll inom följande områden: Vårdgivaransvar för kvalitet och patientsäkerhet Medarbetarnas ansvar för kvalitet och patientsäkerhet Hygien och smittskydd Miljö och arbetsmiljö Medicinteknik; utrustning och material Journal, remiss, informationssäkerhet Organisation, delegering, kompetensutveckling Allmän säkerhet; läkemedelshantering, strålskydd, akuta situtationer Patientenkät, omhändertagande Affärsutveckling Diagnos och terapi

6 Varje område mäts och vi kan se hur väl man uppfyller ställda krav. Varje egenkontrollpunkt är graderad efter riskanalys i en 10- gradig skala Inom varje avsnitt har vi upprättat dokumentation på processer, samarbeten och patientsäkerhetsarbete. Under verksamhetsåret 2012 har vi haft speciellt fokus på de s.k. Nationella Riktlinjerna för vuxentandvård som utgavs av Socialstyrelsen under våren Vi har även haft ett stort fokus på vår röntgenutrustning för att uppfylla alla nya krav från Strålsäkerhetsmyndigheten. Hela kliniken har varit på vidareutbildning i röntgen. Vi har deltagit på en tvådagars seminarium om Kvalitet och dessutom varit på internatkurs under en vecka för att arbeta koncentrerat med vårt kvalitetssystem Qulan. För att ha fokus på våra patienters åsikter om oss har vi genomfört en patientenkät som analyserats externt. Under året har vi haft en miljörond och förbättrat klinikens användning av kemikalier och sett över klinikens brandskydd. Vi har även kontrollerat informationssäkerheten. Nyinvesteringar under 2012: Ny tandläkarutrustning Utrustning för optisk avläsning av avtryck, fräsmaskin för kronor och bryggor samt brännugn. Cerec 4 Kvalitetsutveckling under kommande år Under verksamhetsåret 2013 kommer vi att fortsätta med det löpande arbetet med kvalitetsprogrammet Qulan. Vi har fasta Qulanmöten varje månad för att få kontinuitet i kvalitetsarbetet. Det kommer leda till att vi kommer kunna göra säkrare kvalitetsanalyser. Under 2013 kommer att ägnas åt digital teknik för framställning av porslinskronor samt förbättra våra kunskaper när det gäller klinikframställda porslinskronor. Kritiska material urvals- och inköpsprocess

7 Vi använder bara säkra CE- märkta material från seriösa leverantörer och förvissar oss om att köpa in de material som har bäst vetenskaplig utvärdering över så lång utvärderingstid som möjligt. Vi använder helst av Plandent Forssbergs Dental AB som leverantör. Vår går årligen igenom och utvärderar de material kliniken använder. För att effektivisera och för att säkerhetsställa spårbarhet på alla dentala material så använder vi Plan- O, ett digitaliserat system för att beställa hem dentala produkter. Tandtekniska arbeten Vi anlitar enbart kvalitetssäkrade tandtekniska laboratorier (Dentallaboratorium Gustavsson & Gustavsson sedan år 1995 och SDIC tandteknik sedan år 2003, som vi genom skriftliga avtal och personliga besök förvissat oss om att de uppfyller de höga kvalitetskrav kliniken ställer. Vi har årligen regelbundna avstämningar med våra anlitade tandtekniker för att kvaliteten kontinuerligt skall vara på hög nivå Investeringar de senaste 5-10 åren Digital panoramaröntgen, år Nya tandläkarutrustningar (tandläkarstolar och unit), 2009 och 2012 I ett tredje rum står en utrustning sedan Väl fungerande och underhållen. Ny röntgen på denna inköptes 2011 Autoklav med B- process, år 2003 (utbyte av tidigare utrustning) Utrustning för effektivare smittrening av hand- och vinkelstycken år 2003 Röntgens mjukvara uppdatering Romexis år 2013 Data maskinpark hårdvara utbytt år 2012 Utrustning för optisk avläsning av avtryck, fräsmaskin för kronor och bryggor samt brännugn. Cerec Ny dataserver februari Service och underhållsavtal Vi använder enbart kvalitets- och miljöcertifierade servicetekniker som är auktoriserade av tillverkaren för respektive utrustning främst Plandent Forssbergs Dental AB. All kritisk utrustning på kliniken går årligen igenom underhållsservice. Leverantörer Vi använder enbart kvalitets- och miljöcertifierade leverantörer som vi förvissat oss om vara stabila och väletablerade företag. Vi använder främst Plandent Forssbergs Dental AB

8 Egenutvärdering: kunskapsbaserad och ändamålsenlig åtgärdsstatistik 17 % Undersökningar och friskvård 16% Sjukdomsbehandlande åtgärder 6,5% Barntandvård 15,5 % Tandlossningsbehandling 15 % Tandfyllnadsbehandling reparativ vård 22.5 % Protetiska ersättningar (kronor, broar, implantat) 0,5 % Bettfysiologiska åtgärder 2.5 % Rotfyllning 3% Kirurgi 1,5% Övrigt kompetensutveckling baserad på åtgärdsstatistik Vi kan konstatera att ingen sjukdom eller behandling är dominant utan att vi gör det vi har för ambition att göra- att erbjuda kvalitativ tandvård för hela familjen med målet att alla patienter ska ha god munhälsa. Protetiska arbeten är en stor del av vår behandlingsprofil och vi har som mål att ytterligare förbättra denna verksamhet genom att vidareutbilda oss i nya tekniker och metoder. planerad kompetensutveckling Under kommande verksamhetsår kommer kliniken att deltaga med hela teamet i fördjupningskurser gällande digital avtryckstagning för porslinskronor samt klinikframställda kronor.

9 klinikens patientklientel, ålder, tandhälsa Genomsnittsålder 29,7 år (3 110 år) För att anpassa vår verksamhet på bästa möjliga sätt till klinikens patienter har vi kontakt med och samarbetar med intresseföreningar i vårt närområde. Vårt fokus är familjens behov. kunskapsinhämtning, källor Kliniken följer de Nationella Riktlinjerna Läser regelbundet Cochrane- rapporter (internationellt erkänt organ för vetenskaplig granskning av medicinska metoder och behandlingar) för att få bästa evidensbaserade beslutsunderlag Tar del av alla aktuella och tidigare SBU- rapporter (Statens Beredning för medicinska utvärderingar) kvalitetsarbete Vi arbetar dagligen med kvalitetsprogrammet Qulan som är tillgängligt för all personal på alla klinikens datorer, vi följer arbetsprocesser på det sätt som de är beskrivna i all dokumentation i kvalitetsprogrammet Qulan. Regelbundet, varje år går vi igenom samtliga checklistor för varje avsnitt i kvalitetsprogrammet Qulan. Genom att vara aktiva i kvalitetsnätverket Qulan får vi kontinuerligt reda på alla nya rekommendationer. I vårt datasysten ALMA finns nu en modul för riskgruppering av patienter. Under 2014 kommer vi att ange uppföljande terapiplaner för en optimering av våra patienters tandhälsa Avvikelsehantering (PKI = Profound Knowledge of Improvemen Kunskap om Förbättringsmöjligheter [KFM] ). I vårt kvalitetsarbete dokumenterar vi allt som vi inte vill skall hända igen. Alla rapporter baseras på uppgifter som klinikens personal själva upptäcker och alla synpunkter får från våra patienter samt sådant som påpekas vid kvalitetsrevisioner från externa kvalitetsrevisorer och/eller från myndigheter och/eller andra intressenter.

10 Antal egenidentifierade PKI under året Medarbetarna har under 2012 rapporterat följande 8 PKI (avvikelser) Läkemedel Risk för Patientskada Patientskada Arbetsplats/personal Dentala material Utrustning och material vinkelstycken Stick- och skärskador Diagnos och terapi 2 st. Rutiner gällande läkemedel och ökad kontroll av ordinering av läkemedel. 3st. Utgånget datum på ögonspolningsvätska, validering av röntgen, förnyat tystnadspliktsförbindelse 1 st. Klämskada entrédörr. 2 st. Risk att glömma fönster öppna vid stängning samt åtgärdsplan för att förbättra brandskyddet ytterligare Inga rapporter Fel på diskdesinfektor och autoklav för hand och Inga incidenser Inga rapporter Patientklagomål Övrigt Inga rapporter Inga rapporter Antal, till Socialstyrelsen, egenanmälda PKI (LexMaria) Under året har inga vårdavvikelser varit av sådan karaktär att anmälan till Lex Maria genomförts Antal, till Socialstyrelsen, patientidentifierade PKI under året (klagomålsärenden) Under året har inga vårdavvikelser varit av sådan karaktär att anmälan till Lex Maria genomförts Antalet ärenden till Förtroende eller Patienskadenämnd Under året har inga vårdavvikelser varit av sådan karaktär att anmälan skett.

11 Effektivitet Väntetid Efter individuell riskgruppering behandlas patienter av olika personalkategori (tandläkare, tandhygienist, tandsköterska eller annan), beroende på vårdbehov och personalens speciella kompetens)! Kariesbehandling max 1-2 veckor! Tandhygienistbehandling max 1 vecka! Pedonti 2 månader! Låg kapacitet!! Protetisk behandling (kronor, broar) max 1-2 veckor! Tandlossningsspecialist 2-4 veckor! Rotfyllningsspecialist 1-2 veckor I vår verksamhet finns inga stora problem med att man får vänta på att få tid. Oftast kan patienten få en tid samma dag som denne ringer till oss. Och när man väl kommer akut till mottagningen är det sällan problem med långa väntetider. Vi har resurser för att tillfälligt kunna hantera de akuta patienterna utan att det påverkar patientsäkerheten. Trots att vi försöker minimera antalet akuta patienter genom att systematiskt följa upp anledningen till besöken och försöka förbättra vårt uppdrag, planerar vi tidboksmässigt för akuta besök. Detta gör att vi kan hantera de akuta patienterna på ett mycket bra sätt. Dokumenterade underlag anamnes Vi dokumenterar för alla våra patienter minst de uppgifter som finns specificerat i Socialstyrelsens föreskrifter. Hur ofta revideras underlagen Vi går regelbundet (årligen) igenom och reviderar dessa underlag baserat patientutvärderingar, vår våra egna kvalitetsutvärderingar samt utifrån på gällande lagar, förordningar och rekommendationer

12 Vi riktar ett stort tack till våra patienter för det förtroende som givits oss. Vårt mål och vision för den fortsatta verksamheten är att kunna ge alla våra patienter en säker och god vård baserat på individuella behov och förväntningar. För att uppfylla detta är patientsäkerhet, inflytande, integritet, informerat samtycke och personligt bemötande de viktigaste delarna av vårt kvalitetsarbete. Täby Hans- Olof Örnerfeldt, leg tandläkare Verksamhetschef Anders Harnesk, leg tandläkare och specialist i endodonti Birgitta Engqvist, leg tandhygienist Charlotta Norälv, tandsköterska

13 Sara Savås, tandsköterska

PKvalitetsberättelse och

PKvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse PKvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse Dentalkompaniet 2013-03-01 Så här har patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår. Använder sedan år 1997

Läs mer

PKvalitetsberättelse och

PKvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse PKvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse Dentalkompaniet 2013-10-08 Så här har patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår. Använder sedan år 1997

Läs mer

Kvalitetsberättelse med patientsäkerhetsberättelsen gällande år 2014. Klinikens bakgrund och historia

Kvalitetsberättelse med patientsäkerhetsberättelsen gällande år 2014. Klinikens bakgrund och historia Kvalitetsberättelse med patientsäkerhetsberättelsen gällande år 2014 Klinikens bakgrund och historia Dental Rental AB startades av leg. tandläkare Agneta M-Sandbacka och Göran Mattsson 1987. I januari

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

kvalitetssystem för tandvården Enkelt Roligt Lönsamt Digitalt Journalintegrerat Personlig service Nätverk

kvalitetssystem för tandvården Enkelt Roligt Lönsamt Digitalt Journalintegrerat Personlig service Nätverk kvalitetssystem för tandvården Enkelt Roligt Lönsamt Digitalt Journalintegrerat Personlig service Nätverk Vår modell för privattandläkare Profil Preventum grundades 1994 för att täcka ett ökande behov

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för division Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 21 jan 2013 Tor Svensson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo

REVISIONSRAPPORT. Division Folktandvårds kvalitetsarbete. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Januari 2003. Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo REVISIONSRAPPORT Granskning av Division Folktandvårds kvalitetsarbete Norrbottens läns landsting Januari 2003 Ellinor Nybom Jan-Erik Wuolo www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning Fel! Bokmärket

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2011-11-01 Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Ersättningslistan anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Listan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 januari 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. KOD ÅTGÄRD REFERENSPRIS VÅRT PRIS 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Läs mer

Klinikutveckling Mallorca 3-10 oktober 2015

Klinikutveckling Mallorca 3-10 oktober 2015 Klinikutveckling Mallorca 3-10 oktober 2015 En fantastisk, härlig, kul och lärorik vecka Mycket nytt och fick mycket gjort Teamet blev mer sammansvetsat Bra att ha tillgång till föreläsarna om man vill

Läs mer

Tillsyn av tandvården 2013. en sammanställning av resultat och iakttagelser i tillsynen

Tillsyn av tandvården 2013. en sammanställning av resultat och iakttagelser i tillsynen Tillsyn av tandvården 2013 en sammanställning av resultat och iakttagelser i tillsynen Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring

Systemtillsyn. Erfarenheter från Socialstyrelsen. Tillsynsforum den 28 april 2009. Göran Mellbring Systemtillsyn Erfarenheter från Socialstyrelsen Tillsynsforum den 28 april 2009 Göran Mellbring Anmälningsärenden - initiativ Tematiska tillsynsprojekt Individtillsyn Socialstyrelsens tillsyn syftar till

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

Vaxholms Dentalklinik AB

Vaxholms Dentalklinik AB Vaxholms Dentalklinik AB Tandvårdsklinik till Salu 2012-08-16 Vaxholmsklinik, Vaxholms Dentalklinik AB på Hamngatan 6 är till försäljning. 1. Beskrivning av objektet Avsikten med beskrivningen är att ge

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 december 2011. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris Vårt pris Specialist

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2012 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar

Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar 1(7) Godkända mottagningar specialisttandvård för barn och ungdomar uppdaterad 2015-05-29 Pedodonti Tillfällig adress fr.o.m. 2013-11-28: Vällingbyplan 17 162 65 Vällingby Tillfällig adress fr.o.m. 2013-11-21:

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2011

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2011 Sida 1 av 20 Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2011 Folktandvården Stockholms län AB Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2011... 1 Sammanfattning... 4 Övergripande

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 juli 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris Vårt pris 101 Basundersökning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från 1 januari 2012 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av regionfullmäktige i Region

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2012

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2012 Sida 1 av 20 Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2012 Folktandvården Stockholms län AB Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2012... 1 Sammanfattning... 4 1. Övergripande

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Prislista från 1 januari 2015 Folktandvården, region Jönköpings län

Prislista från 1 januari 2015 Folktandvården, region Jönköpings län Prislista uari Folktandvården, region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation benersättning.

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård lista för allmän- och 2015-07-01 Kod Åtgärd Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr 775 kr 775 kr 775 kr 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19

Kvalitetsbokslut 2014. CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19 Kvalitetsbokslut 2014 CityAkuten i Praktikertjänst AB 2015-02-19 INNEHÅLL 1. Om CityAkuten...3 2. Vision och Affärsidé...4 3. Kvalitetspolicy...4 4. Ledningssystem...4 5. Ansvar...5 6. Ledningens representant...5

Läs mer