Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia Dentalkompaniet startades av leg. tandläkaren Hans- Olof Örnerfeldt 1994 då verksamheten togs över efter leg tandläkare Jan Svensson som drivit kliniken sedan 1984 på samma adress. Kliniken har idag fem anställda: 1 tandläkare, 1 specialisttandläkare, 1 tandhygienist och 2 tandsköterskor Tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt KB har behandlat C;a 2000 patienter och har en omsättning på ca 8600 kkr Vårdgivare Dentalkompaniet Skandinavien AB är ansvarig vårdgivare. Verksamhetsansvarig är leg. tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt Ljungmyrsvägen TÄBY

2 Personal Leg. tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt Tandläkarexamen vid Göteborgs Tandläkarhögskola 1977 Arbetade först vid Folktandvården i Göteborg Klinikchef vid Folktandvården i Älmhult Egen verksamhet Täby från Vidareutbildning implantat protetik Malmö Tandläkarhögskola 1985 Vidareutbildning i implantatkirurgi vid Kärnsjukhuset i Skövde 1999 Fortbildningskurser de senaste 10 (eller 5) åren: Panoramaröntgen för erhållande av tillstånd att inneha och utföra undersökningar med panoramaröntgen ( körkortskurs ), år 2005 Endodonti rotfyllning, år 2011, maskinell rotkanalrensning Kurs i compositetekniker Deltagit i den årliga tandläkarstämmans vetenskapliga program varje år Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet (Qulan), år 2004, 5 dagar Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet(qulan), år 2012, 5 dagar Förändringar i tandvårdstödet Plandent Forssbergs 2012 Förändringar i tandvårdstödet Nobel Biocare Utbildning i CAD/CAM- teknik under 2013 Leg. tandhygienist Birgitta Engqvist Tandhygienistutbildning Har sedan utbildningen varit anställd på Dentalkompaniet Fortbildningskurser de senaste 5 åren: Kvalitetskurs Qulan steg 1 och steg 2, fördjupningskurs i tandlossning 2001, Vidareutbildning i Journalprogrammet 2010, Sirolaser 2010, Digitalröntgen 2009, Panorama röntgen 2012, Fördjupningskurser i Implantat 2004 och Tandläkare och specialist i Endodonti Anders Harnesk

3 Leg tdl 2006 Karolinska Institutet Verksam inom Folktandvården Specialisttandläkare i Endodonti Specialisttandvården S;t Eriks Sjukhus Anställd som specialist på Dentalkompaniet feb dagar i veckan. Tandsköterska Sara Savås Tandsköterskeutbildning år 2011 Har sedan utbildningen varit anställd på Dentalkompaniet Fortbildningskurser de senaste 2 åren: Kvalitetskurs steg , Panoramaröntgen 2012 samt fördjupningskurs i implantat 2012 Tandsköterska Charlotta Norälv Nyanställd hos oss sedan dec 2013 Tandsköterskeexamen 1990 Har mestadels arbetat i privat verksamhet sedan dess. Kurser i Pride teknik och Addera Kurs i bettfysiologi huvudansvarig tandsköterska för implantatoperationer på dåvarande klinik Hygien och sterilansvarig på sjukhustandvården Danderyds Sjukhus

4 Klinikens nätverk remissmottagare, remittenter samt deras CV. Kliniken har nedanstående specialist tandläkare i det nätverk vi remitterar patienter som behöver specialisttandvård till: Endodonti (rotfyllningar): Specialisttandläkare Anders Harnesk Parodontologi (tandlossningssjukdomar) Kirurgi Tandreglering Specialistmottagningen Danakliniken Mörby Centrum Specialistmottagningen Danakliniken Mörby Centrum Tandregleringen Danderyds sjukhus Ortodontispecialist Hassan Meymi Täby Smajla Täby Klinikens nätverk medlemskap i olika professionella nätverk All personal ingår i och deltager regelbundet i kvalitetsnätverket Qulan och Preventum. Kliniken tandläkare är även medlem i Stockholms Privattandläkarföreningen Antal patienter, inriktning och mål med verksamheten Tandläkare Hans- Olof Örnerfeldt behandlar årligen ca 1600 patienter. Klinikens anställda har lång erfarenhet av alla former av tandvård både för yngre och äldre. Affärsidén är att erbjuda kvalitativ tandvård för hela familjen med målet att alla patienter ska ha god munhälsa. Idag behandlas ca 1000 barn och ungdomar upp till 19 år. Kliniken har även kapacitet att utföra avancerade behandlingar som implantat och estetisk tandvård. De flesta avancerade behandlingarna kan utföras på kliniken vilket sparar tid och pengar för patienterna. Praktikens ledord är: service där fokus ligger på att alltid tillgodose varje enskild patients behov kvalitet där all personal årligen vidareutbildar sig för att säkerhetsställa att klinikens patienter får den absolut bästa behandlingsmetoderna känsla där genom ett vänligt bemötande och stor hänsyn vill de förmedla en känsla av trygghet och få alla patienter att lämna kliniken med ett leende. Mål med verksamheten

5 Vår målsättning ar att ge våra patienter en god munhälsa oavsett utgångsstatus vårt mål är att bedriva bästa möjliga individanpassade tandvård till ett för våra patienter skäligt pris. Alla våra patienter skall vara väl insatta i vad behandlingen innebär och ges alltid alla alternativa behandlingsmöjligheter för att kunna vara med och ta ett eget beslut om vad som är bäst för varje enskild patient Patientomsättning Nya patienter i år är totalt 111. De patienter som har valt att lämna oss är totalt 13 stycken. Den senaste enkäten visar att ca 20 % kan tänka sig att trots allt byta bort Dentalkompaniet. Den rörliga delen av marknaden har ökat. Det är en tydlig trend i branschen och gör kliniken fast besluten att lämna en så pass gott intryck i varje möte att patienten väljer att återkomma. Budgeterad del av omsättningen som avsetts till kvalitet, utveckling, investeringar och kompetensutveckling För år 2012 har vi avsätt och budgeterat att av vår omsättning skall: 8 % användas till kvalitetsarbete och kvalitetsförbättringar Kvalitetsutveckling under förra verksamhetsåret Sedan år 1997 använder kliniken kvalitetsprogrammet Qulan där vi gör årliga genomgångar av samtliga ingående delar i klinikens arbete. Kvalitetsprogrammet Qulan är baserat på checklistor för att i alla verksamhetens delar vara säkra på att uppfylla alla gällande lagar, förordningar och rekommendationer. I kvalitetsprogrammet Qulan arbetar vi med egenkontoll inom följande områden: Vårdgivaransvar för kvalitet och patientsäkerhet Medarbetarnas ansvar för kvalitet och patientsäkerhet Hygien och smittskydd Miljö och arbetsmiljö Medicinteknik; utrustning och material Journal, remiss, informationssäkerhet Organisation, delegering, kompetensutveckling Allmän säkerhet; läkemedelshantering, strålskydd, akuta situtationer Patientenkät, omhändertagande Affärsutveckling Diagnos och terapi

6 Varje område mäts och vi kan se hur väl man uppfyller ställda krav. Varje egenkontrollpunkt är graderad efter riskanalys i en 10- gradig skala Inom varje avsnitt har vi upprättat dokumentation på processer, samarbeten och patientsäkerhetsarbete. Under verksamhetsåret 2012 har vi haft speciellt fokus på de s.k. Nationella Riktlinjerna för vuxentandvård som utgavs av Socialstyrelsen under våren Vi har även haft ett stort fokus på vår röntgenutrustning för att uppfylla alla nya krav från Strålsäkerhetsmyndigheten. Hela kliniken har varit på vidareutbildning i röntgen. Vi har deltagit på en tvådagars seminarium om Kvalitet och dessutom varit på internatkurs under en vecka för att arbeta koncentrerat med vårt kvalitetssystem Qulan. För att ha fokus på våra patienters åsikter om oss har vi genomfört en patientenkät som analyserats externt. Under året har vi haft en miljörond och förbättrat klinikens användning av kemikalier och sett över klinikens brandskydd. Vi har även kontrollerat informationssäkerheten. Nyinvesteringar under 2012: Ny tandläkarutrustning Utrustning för optisk avläsning av avtryck, fräsmaskin för kronor och bryggor samt brännugn. Cerec 4 Kvalitetsutveckling under kommande år Under verksamhetsåret 2013 kommer vi att fortsätta med det löpande arbetet med kvalitetsprogrammet Qulan. Vi har fasta Qulanmöten varje månad för att få kontinuitet i kvalitetsarbetet. Det kommer leda till att vi kommer kunna göra säkrare kvalitetsanalyser. Under 2013 kommer att ägnas åt digital teknik för framställning av porslinskronor samt förbättra våra kunskaper när det gäller klinikframställda porslinskronor. Kritiska material urvals- och inköpsprocess

7 Vi använder bara säkra CE- märkta material från seriösa leverantörer och förvissar oss om att köpa in de material som har bäst vetenskaplig utvärdering över så lång utvärderingstid som möjligt. Vi använder helst av Plandent Forssbergs Dental AB som leverantör. Vår går årligen igenom och utvärderar de material kliniken använder. För att effektivisera och för att säkerhetsställa spårbarhet på alla dentala material så använder vi Plan- O, ett digitaliserat system för att beställa hem dentala produkter. Tandtekniska arbeten Vi anlitar enbart kvalitetssäkrade tandtekniska laboratorier (Dentallaboratorium Gustavsson & Gustavsson sedan år 1995 och SDIC tandteknik sedan år 2003, som vi genom skriftliga avtal och personliga besök förvissat oss om att de uppfyller de höga kvalitetskrav kliniken ställer. Vi har årligen regelbundna avstämningar med våra anlitade tandtekniker för att kvaliteten kontinuerligt skall vara på hög nivå Investeringar de senaste 5-10 åren Digital panoramaröntgen, år Nya tandläkarutrustningar (tandläkarstolar och unit), 2009 och 2012 I ett tredje rum står en utrustning sedan Väl fungerande och underhållen. Ny röntgen på denna inköptes 2011 Autoklav med B- process, år 2003 (utbyte av tidigare utrustning) Utrustning för effektivare smittrening av hand- och vinkelstycken år 2003 Röntgens mjukvara uppdatering Romexis år 2013 Data maskinpark hårdvara utbytt år 2012 Utrustning för optisk avläsning av avtryck, fräsmaskin för kronor och bryggor samt brännugn. Cerec Ny dataserver februari Service och underhållsavtal Vi använder enbart kvalitets- och miljöcertifierade servicetekniker som är auktoriserade av tillverkaren för respektive utrustning främst Plandent Forssbergs Dental AB. All kritisk utrustning på kliniken går årligen igenom underhållsservice. Leverantörer Vi använder enbart kvalitets- och miljöcertifierade leverantörer som vi förvissat oss om vara stabila och väletablerade företag. Vi använder främst Plandent Forssbergs Dental AB

8 Egenutvärdering: kunskapsbaserad och ändamålsenlig åtgärdsstatistik 17 % Undersökningar och friskvård 16% Sjukdomsbehandlande åtgärder 6,5% Barntandvård 15,5 % Tandlossningsbehandling 15 % Tandfyllnadsbehandling reparativ vård 22.5 % Protetiska ersättningar (kronor, broar, implantat) 0,5 % Bettfysiologiska åtgärder 2.5 % Rotfyllning 3% Kirurgi 1,5% Övrigt kompetensutveckling baserad på åtgärdsstatistik Vi kan konstatera att ingen sjukdom eller behandling är dominant utan att vi gör det vi har för ambition att göra- att erbjuda kvalitativ tandvård för hela familjen med målet att alla patienter ska ha god munhälsa. Protetiska arbeten är en stor del av vår behandlingsprofil och vi har som mål att ytterligare förbättra denna verksamhet genom att vidareutbilda oss i nya tekniker och metoder. planerad kompetensutveckling Under kommande verksamhetsår kommer kliniken att deltaga med hela teamet i fördjupningskurser gällande digital avtryckstagning för porslinskronor samt klinikframställda kronor.

9 klinikens patientklientel, ålder, tandhälsa Genomsnittsålder 29,7 år (3 110 år) För att anpassa vår verksamhet på bästa möjliga sätt till klinikens patienter har vi kontakt med och samarbetar med intresseföreningar i vårt närområde. Vårt fokus är familjens behov. kunskapsinhämtning, källor Kliniken följer de Nationella Riktlinjerna Läser regelbundet Cochrane- rapporter (internationellt erkänt organ för vetenskaplig granskning av medicinska metoder och behandlingar) för att få bästa evidensbaserade beslutsunderlag Tar del av alla aktuella och tidigare SBU- rapporter (Statens Beredning för medicinska utvärderingar) kvalitetsarbete Vi arbetar dagligen med kvalitetsprogrammet Qulan som är tillgängligt för all personal på alla klinikens datorer, vi följer arbetsprocesser på det sätt som de är beskrivna i all dokumentation i kvalitetsprogrammet Qulan. Regelbundet, varje år går vi igenom samtliga checklistor för varje avsnitt i kvalitetsprogrammet Qulan. Genom att vara aktiva i kvalitetsnätverket Qulan får vi kontinuerligt reda på alla nya rekommendationer. I vårt datasysten ALMA finns nu en modul för riskgruppering av patienter. Under 2014 kommer vi att ange uppföljande terapiplaner för en optimering av våra patienters tandhälsa Avvikelsehantering (PKI = Profound Knowledge of Improvemen Kunskap om Förbättringsmöjligheter [KFM] ). I vårt kvalitetsarbete dokumenterar vi allt som vi inte vill skall hända igen. Alla rapporter baseras på uppgifter som klinikens personal själva upptäcker och alla synpunkter får från våra patienter samt sådant som påpekas vid kvalitetsrevisioner från externa kvalitetsrevisorer och/eller från myndigheter och/eller andra intressenter.

10 Antal egenidentifierade PKI under året Medarbetarna har under 2012 rapporterat följande 8 PKI (avvikelser) Läkemedel Risk för Patientskada Patientskada Arbetsplats/personal Dentala material Utrustning och material vinkelstycken Stick- och skärskador Diagnos och terapi 2 st. Rutiner gällande läkemedel och ökad kontroll av ordinering av läkemedel. 3st. Utgånget datum på ögonspolningsvätska, validering av röntgen, förnyat tystnadspliktsförbindelse 1 st. Klämskada entrédörr. 2 st. Risk att glömma fönster öppna vid stängning samt åtgärdsplan för att förbättra brandskyddet ytterligare Inga rapporter Fel på diskdesinfektor och autoklav för hand och Inga incidenser Inga rapporter Patientklagomål Övrigt Inga rapporter Inga rapporter Antal, till Socialstyrelsen, egenanmälda PKI (LexMaria) Under året har inga vårdavvikelser varit av sådan karaktär att anmälan till Lex Maria genomförts Antal, till Socialstyrelsen, patientidentifierade PKI under året (klagomålsärenden) Under året har inga vårdavvikelser varit av sådan karaktär att anmälan till Lex Maria genomförts Antalet ärenden till Förtroende eller Patienskadenämnd Under året har inga vårdavvikelser varit av sådan karaktär att anmälan skett.

11 Effektivitet Väntetid Efter individuell riskgruppering behandlas patienter av olika personalkategori (tandläkare, tandhygienist, tandsköterska eller annan), beroende på vårdbehov och personalens speciella kompetens)! Kariesbehandling max 1-2 veckor! Tandhygienistbehandling max 1 vecka! Pedonti 2 månader! Låg kapacitet!! Protetisk behandling (kronor, broar) max 1-2 veckor! Tandlossningsspecialist 2-4 veckor! Rotfyllningsspecialist 1-2 veckor I vår verksamhet finns inga stora problem med att man får vänta på att få tid. Oftast kan patienten få en tid samma dag som denne ringer till oss. Och när man väl kommer akut till mottagningen är det sällan problem med långa väntetider. Vi har resurser för att tillfälligt kunna hantera de akuta patienterna utan att det påverkar patientsäkerheten. Trots att vi försöker minimera antalet akuta patienter genom att systematiskt följa upp anledningen till besöken och försöka förbättra vårt uppdrag, planerar vi tidboksmässigt för akuta besök. Detta gör att vi kan hantera de akuta patienterna på ett mycket bra sätt. Dokumenterade underlag anamnes Vi dokumenterar för alla våra patienter minst de uppgifter som finns specificerat i Socialstyrelsens föreskrifter. Hur ofta revideras underlagen Vi går regelbundet (årligen) igenom och reviderar dessa underlag baserat patientutvärderingar, vår våra egna kvalitetsutvärderingar samt utifrån på gällande lagar, förordningar och rekommendationer

12 Vi riktar ett stort tack till våra patienter för det förtroende som givits oss. Vårt mål och vision för den fortsatta verksamheten är att kunna ge alla våra patienter en säker och god vård baserat på individuella behov och förväntningar. För att uppfylla detta är patientsäkerhet, inflytande, integritet, informerat samtycke och personligt bemötande de viktigaste delarna av vårt kvalitetsarbete. Täby Hans- Olof Örnerfeldt, leg tandläkare Verksamhetschef Anders Harnesk, leg tandläkare och specialist i endodonti Birgitta Engqvist, leg tandhygienist Charlotta Norälv, tandsköterska

13 Sara Savås, tandsköterska

Kvalitetsberättelse med patientsäkerhetsberättelsen gällande år 2014. Klinikens bakgrund och historia

Kvalitetsberättelse med patientsäkerhetsberättelsen gällande år 2014. Klinikens bakgrund och historia Kvalitetsberättelse med patientsäkerhetsberättelsen gällande år 2014 Klinikens bakgrund och historia Dental Rental AB startades av leg. tandläkare Agneta M-Sandbacka och Göran Mattsson 1987. I januari

Läs mer

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014

Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014 Sida 1 av 25 Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014 Folktandvården Stockholms län AB Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Patientsäkerhet och kvalitetsberättelse 2014... 1 Sammanfattning... 4 1. Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16)

Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) Patientsäkerhetsberättelse Praktikertjänst AB 1 mars 2012 1 (16) 2 (16) Sammanfattning Praktikertjänst AB arbetar systematiskt och engagerat med kvalitets - och patientsäkerhetsfrågor. Under 2011 har stort

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

Folktandvårdens verkställighetsplan 2015. December 2014. Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57)

Folktandvårdens verkställighetsplan 2015. December 2014. Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57) Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 December 2014 Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Omvärldsanalys... 4 2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé.......5

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Folktandvårdens årsredovisning

Folktandvårdens årsredovisning Folktandvårdens årsredovisning 2000 2000 King Features Syndicate Inc Represented by Bulls Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se 2 F Gemensam vision, målsättning och syfte olktandvårdens vision

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB

Patientsäkerhetsberättelse för. Distriktstandvården Sverige AB Patientsäkerhetsberättelse för Distriktstandvården Sverige AB År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-20 Annika Brismar /Verksamhetschef Distriktstandvården Sverige AB/ Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Folktandvården Gävleborg

Folktandvården Gävleborg Folktandvården Gävleborg Årsredovisning 2004 Ett framgångsrikt år 2004 blev i hög grad ett framgångsrikt år för Folktandvården Gävleborg. Strukturutvecklingen karakteriserar i hög grad verksamhetsåret

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården

Delårsbokslut augusti 2014. Folktandvården Delårsbokslut augusti 2014 Folktandvården Augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 4 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7 ÅRSREDOVISNING 2OO7 ÅRET I KORTHET BOLAGET BILDADES Folktandvården Gävleborg AB blev bolag 1 januari 2007. Efter år med intensiv strukturutveckling i hela länet, stod Folktandvården redo att möta framtiden.

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB År 2014

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB År 2014 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB År 2014 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014 - Oral Care AB S i d a 1 11 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Oral Care AB, verksamhetsåret

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013

Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 Patientsäkerhetsberättelse Lönnens äldreboende 2013 2014-02-17 1 Innehållsförteckning Verksamhetens övergripande mål 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 3 Patientsäkerhetsarbetet på Lönnens

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 www.lj.se/oi Innehåll Avdelningen för klinisk bettfysiologi Avdelningen för odontologisk radiologi Avdelningen för oral protetik Avdelningen för ortodonti, Jönköping Avdelningen

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer