Beskrivning av person- och förmånsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av person- och förmånsinformation"

Transkript

1 Beskrivning 1(48) Beskrivning av person- och Sjuk- och Aktivitetsersättning Efterlevandepension Bostadstilläg till pensionärer Pensionsuppgifter (Ålderspension, Poänguppgifter, Premiepension) Pensionsprognos Arbetsskadelivränta Yrkesskadelivränta Handikappersättning Vårdbidrag SGI-uppgifter Levnadsintyg Personuppgifter Dagersättningsuppgifter: Sjukpenning, Tillfällig föräldrapenning, Föräldrapenning, Rehabersättning, Närståendepenning, Smittbärarersättning, Havandeskapspenning, Dagpenning till totalförsvarspliktiga, Aktivitetsstöd) Utbetalning Bostadsbidrag Barnbidrag Underhållsstöd till Extern intressent

2 Beskrivning 2(48) Ändringsförteckning Version Datum Ändring Namn Första utkast Elisabeth Enlund Tillägg under Personuppgifter samt under Elisabeth Enlund Avgränsning Förtydligande under Barnbidrag. Elisabeth Enlund Förtydligande under Bostadsbidrag. Elisabeth Enlund Förtydliganden om vad som visas. Elisabeth Enlund Mindre ändringar, flyttat avgränsningar och Johan Kjell allmänt om informationen till början av dokumentet Gett dokumentet status 1.0 Johan Kjell

3 Beskrivning 3(48) Innehållsförteckning 1 Online-fråga Online-fråga 4 2 Svarsbild Särskilda felmeddelanden Avgränsningar Allmänt om informationen 6 2 Informationsfält 8

4 Beskrivning 4(48) 1 Online-fråga 1.1. Online-fråga Extern intressent ansluter antingen in via en system till system lösning eller via Försäkringskassans webbtjänst och skickar en online-fråga. Online-frågan ska innehålla följande uppgifter: Personnummer From-datum Tom-datum Förmånsinformation För varje personnummer anges en sökperiod (Från och med datum (From) och till och med datum (Tom)) och vilken Förmånsinformation som önskas. Varje fråga ska även innehålla den frågande organisationens organisationsnummer. Uppgift som registreras Personnummer From-datum Tom-datum Förmånstyper som ska hämtas information från. Beskrivning Person som beställningen avser. Personnummer inkl sekel. Kan även vara ett samordningsnummer. 12 siffror i följd. Ex: Förmåns From-datum (datum när man vill ha från) Ex: SSÅÅMMDD Förmåns Tom-datum (datum när man vill ha från) Ex: SSÅÅMMDD Sjuk- och aktivitetsersättning Efterlevandepension Bostadstillägg till pensionärer Arbetsskadelivränta Yrkesskadelivränta Pension* Pensionsprognos Tillfällig föräldrapenning

5 Beskrivning 5(48) Sjukpenninggrundande inkomst Levnadsintyg Sjukpenning Föräldrapenning Rehabersättning Smittbärareersättning Närståendepenning Havandeskapspenning Aktivitetsstöd Dagpenning till totalförsvarspliktiga Utbetalning Handikappersättning Vårdbidrag Bostadsbidrag Barnbidrag Underhållsstöd * Förmånstyp Pension innefattar Ålderspension för personer födda 1937 (ÅP37) eller före, Ålderspension för personer födda 1938 eller senare (ÅP38), Poänguppgifter och Premiepensionsuppgifter. 2 Svarsbild De hämtade uppgifterna visas direkt i en svarsbild och består av: Personuppgifter Särskilda felmeddelanden t.ex. om uppgifter inte kan hämtas Förmånsinformation (innehåller uppgifter om de önskade förmånerna) Observera! Endast de termer som innehåller information kommer att visas i bilden. Om inga uppgifter kan hämtas för en förmån p g a tekniskt fel, visas felmeddelandet Uppgifter kan inte hämtas. System/förmån kan vara nere Särskilda felmeddelanden Felmeddelande Personen saknas i SFA. Personen har nytt personnummer. Beskrivning av värden Personen finns inte registrerad i SFA-registret. Personnummerbyte har skett

6 Beskrivning 6(48) Tekniskt fel. och man frågar på det gamla personnumret. Felmeddelandet fås även för personer med dubbla kundid. Kunddatabasen är inte tillgänglig. 2.2 Avgränsningar För Ålderspension 37 (personer födda 1937 eller tidigare) hanteras uppgifter fr.o.m. år För Ålderspension 38 (personer födda 1938 eller senare) hanteras uppgifter fr.o.m. år För Poänguppgifter hanteras uppgifter fr.o.m. intjänandeår För Arbetsskadelivränta hanteras uppgifter fr.o.m. år För Sjuk- och aktivitetsersättning hanteras uppgifter fr.o.m. år För dagersättningförmåner i gammal miljö (sjukpenning, föräldrapenning, närståendepenning, havandeskapspenning, smittbärarersättning, aktivitetsstöd, dagpenning till totalförsvarspliktiga) hanteras uppgifter 7 år bakåt i tiden (utbetalningsinformation för dessa hanteras 2 år bakåt i tiden). För Levnadsintyg hanteras nuvarande uppgifter. För Pensionsprognos hanteras de två senaste utskicksåren. För Utbetalning hanteras uppgifter fr.o.m. 1/ För Personuppgifter hanteras endast nuvarande uppgifter. För Tillfällig föräldraförsäkring kommer fältet Omfattning att vara blankt (tomt) för lyfta ärenden, d v s för ärenden fr.o.m För Bostadstillägg hanteras endast ärenden där både From och Tom är inom sökperioden. 2.3 Allmänt om informationen Nivå vad gäller utbetalning finns för närvarande för föräldrapenning och aktivitetsstöd. Finns nivå med i utbetalningen är det den som styr vilken ersättning som betalas ut, om inte nivå finns är det omfattningen som styr. Datumfält vad gäller dagersättningsärenden och utbetalningar för dem: sjukpenning, föräldrapenning, närståendepenning, havandeskapspenning, aktivitetsstöd, dagpenning till totalförsvarspliktiga, rehabersättning och smittbärarersättning innehåller i XMLfältet ett attribut som talar om datumet är ett komplett datum eller ej. I vissa fall kan from-datum i dagpenningärende innehålla endast ett årtal, ex FK kommer då att skicka ett datum med attribut datumkomplett =0.

7 Beskrivning 7(48) Om omfattning i utbetalning är 0 betyder det att det inte finns omfattning för beloppstypen. Vid specialfall av utbetalningar som görs samma dag som anmälan kommer in, måste en handläggare manuellt forcera systemet för att utbetalningen ska kunna göras samma dag. Handläggaren registrerar utbetalningen dag 1 och dagpenningärendet dag 2 eller senare. Informationen som då visas dag 1 för dagpenningärendet är anmälningsdatum (vilket är korrekt), omfattning blir 0 (= är okänt än så länge tills dagpenningärendet registreras) och ärendestatus 0 (=pågående). Informationen för utbetalningen visas som vanligt d.v.s. med from, tom, omfattning, antal dagar, beloppstyp, bruttobelopp. Dag 2 eller senare måste handläggaren korrigera dagpenningärendet manuellt och då kommer information om dagpenningärendet att visas med anmälningsdatum, from, tom, omfattning, antal dagar, ärendestatus (from, tom, omfattning och antal dagar blir samma som i utbetalningen, i vanliga utbetalningar uppdaterar systemet dagpenningärendet dessa uppgifter).

8 Beskrivning 8(48) 2 Informationsfält Personuppgifter Uppgifterna är aktuella uppgifter och inte kopplade till någon sökperiod. Personnummer / samordningsnummer Visar personens personnummer SSÅÅMMDDKKKK alternativt Namn Folkbokföringsadress samordningsnummer Visar personens fullständiga namn, d v s efternamn, ev mellannamn och förnamn. Visar personens fullständiga folkbolkföringsadress - Utdelningsadress, - ev. CO-adress - postnummer - postort Aviseringsnamn visas för personen. Med det menas fullständigt namn: efternamn, tilltalsnamn och ev mellannamn. Adresstyp Folkbokföringsadress. Särskild adress Utlandsadress Civilstånd Visar personens fullständiga särskild adress -Utdelningsadress, - ev. CO-adress - postnummer - postort Visar personens utlandsadress - utdelningsadress 1 - utdelningsadress 2 - utdelningsadress 3 - postkod - postort - landskod - land Visar personens civilstånd enligt RSV. Adresstyp Särskild adress 0 = Okänd (allting annat) 1 = Ogift (OG) 2 = Gift (G) 3 = Registrerat partnerskap (RP) 4 = Efterlevande partner (EP)

9 Beskrivning 9(48) 5 = Skild (S) 6 = Skild partner (SP) 7 = Änke/änkeman (Ä) Kommunbeteckning Särskild prövning Registrering enligt SFA Avregistrerad RSV Avregistreringsdatum Arbetsgivare organisationsnummer Visar personens kommunbeteckning. Visar om personen som de frågar på har särskild prövning Visar om personen är värnpliktig, omhändertagen eller ej bosatt i Sverige. Visar om personen är avregistrerad enligt RSV. Visar datum för avregistrering om personen är avregistrerad. Visar organisationsnummer för personens arbetsgivare., 4 tecken. 1 = Särskild prövning 0 = Har inte Särskild prövning 0 = vanlig 1 = värnpliktig 2 = omhändertagen OBS endast kassainrapporteringar från freg. Data från Kriminalvårdsstyrelsen uppdateras ej här varför informationen av detta fält är ytterst knapphändig. 5 = ej bosatt 7 = utan hemvist 8 = utvandrad 9 = avliden Kod 0, 1 och 2 betyder Bosatt. Kod 7 och 8 betyder avregistrerad SFA. Kod = 0 kommer inte att visas i svaret. Vi visar endast de som inte är vanliga. OBS! Om kod=1 Värnpliktig eller kod =2 Omhändertagen ska denna kod ej visas i svaret till frågeställaren. 0 = Registrerad/återregistrerad 1 = Avliden 2 = Utvandrad 9 = Annan anledning Kan vara:ss, SSÅÅ SSÅÅMM SSÅÅMMDD Max 3 organisationsnummer. Huvudarbetsgivaren ska hamna först.

10 Beskrivning 10(48) Samhörigs personnummer Samhörigs födelsedatum Samhörig särskild prövning Visar samhörigs personnummer. Visar samhörigs födelsedatum. Markering som visar om samhörig har särskild prövning. Om personen är gift eller är registrerad partner, visas samhörigs personnummer. SSÅÅMMDDKKKK Om samhörigs personnummer saknas, visas födelsedatum istället om sådant finns. 1 = Särskild prövning 0 = Har inte Särskild prövning Om samhörig inte har ett fullständigt personnummer ska värdet 1 (Särskild prövning) visas. Barns personnummer Visar barns personnummer. Om personen har barn, visas barns personnummer. SSÅÅMMDDKKKK Med barn menas att personen har en Vårdnadshavare-relation till barnet. Barn födelsedatum Visar barns födelsedatum. Om barns personnummer saknas, visas födelsedatum istället om sådant finns i svars_xmlen. Barn särskild prövning Markering som visar om barn har särskild prövning. 1 = Särskild prövning 0 = Har inte Särskild prövning Uppgift om studiemedel Visar uppgift om studiemedel. Om barn inte har ett fullständigt personnummer ska värdet 1 (Särskild prövning) visas. Dagens datum jämförs med datum i studiemedelsposterna. Faller dagens datum inom någon studiemedelsposts from-tom så hämtas den studiemedelsposten. I de fall där dagens datum inte passar inom något from-tom så visar man inte studiemedelstaggen. Då är den med största sannolikhet borttagen eller ej utnyttjad. Nedanstående värden visas: 0 Annat studiemedel än studiemedel 1 Ansökan 2 Beslut 4 Utbetalning

11 Beskrivning 11(48) 7 Ej utnyttjat stöd Saknas gällande CSN uppgifter visas inte uppgiften Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Alla beslutade ärenden inom frågeperioden samt alla ärenden som pågår någon del av frågeperioden ska skickas. Med detta menas att gällande SGI för frågeperioden ska visas. Pågående ärendes fr.o.m. tid. SSÅÅMMDD Ärende from Beslut from SGI-typ Årsinkomst A Årsinkomst B Karenstid Årsarbetstid dagar Årsarbetstid timmar Visar Ärende from om ärendet är pågående. Visar fr.o.m. vilken dag som beslutad SGI gäller. Visar Beslut from om ärendet är avslutat. Visar vilken typ av SGI som beslut avser Visar beslutad årsinkomst av anställning (A-inkomst) Visar beslutad årsinkomst av egen verksamhet (B-inkomst) Visar vald karenstid vid egen verksamhet (B-inkomst) Visar årsarbetstid fastställd i dagar Visar årsarbetstid fastställd i timmar SSÅÅMMDD 0 = A- eller B-inkomst (vanligt SGI) 1 = Studietids-sgi 2 = Värnplikts-sgi 3 = Livränte-sgi.. 0 = 0 dagar 3 = 3 dagar 30 = 30 dagar..

12 Beskrivning 12(48) Sjukpenning (SJP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Sjukpenningtyp Visar typ av sjukpenning 101 = Sjukpenning 102 = Sjukpenning (Redare) 104 = Sjukpenning enligt LAF 105 = Särskild arbetsskadeersättning 106 = Sjukpenning YFL 107 = Sjukpenning YFL (RFV) 108 = Sjukpenning LSP 109 = Särskild sjukförsäkring för studerande 111 = Reseersättning (arbetsresor) 125 = Sjukpenning förlängd 126 = Sjukpenning fortsatt 131 = Förebyggande sjukpenning 141 = Sjuklönegaranti Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 7 = Karensdag 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar det antal dagar som ärendet avser. Numeriska värden ska visas i svars_xml-en. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående 1 = Avslutad (SJP har aldrig betalats ut p.g.a. 3:7) 2 = Avslutad (SJP har dragits in p.g.a. 3:7) 3 = Avslutad (SJP har dragits in p.g.a. 3:17) 4 = Avslutad (SJP har dragits in p.g.a. 20:3) 7 = Avslutad, ej avhörd 9 = Avslutad

13 Beskrivning 13(48) Rehabersättning (RBE) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar antal dagar i ärendet. Ärendestatus Visar status för ärendet. 0 = Pågående 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad

14 Beskrivning 14(48) Föräldrapenning (FP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende.. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar hur många dagar som ingår i ärendet. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Barns personnummer/ födelsedatum Uttagna FP-dagar Uttagna FP-dagar (garantibelopp) Visar barns personnummer om det finns, annars födelsedatum. Visar summa uttagna föräldrapenningdagar för barnet. Visar summa uttagna föräldrapenningdagar med garantibelopp för barnet. SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte har relation till barnet i Kundregistret visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare

15 Beskrivning 15(48) Tillfällig föräldrapenning (TFP) Endast ett beslut per ärende finns. Dubbla uppgifter kommer att skrivas ut om personen har både A- och B-inkomst för perioden. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. Olika värderymder returneras för omfattning beroende på om det är en historikpost eller ett nytt ärende. Omfattning i svaret använder sig av värderymden för historikposterna, därför konverteras omfattning i nya ärenden till svarets värden som följer: 0 (okänd) -> 0 1 (= 1/1) -> 1 2 (=3/4) -> 3 3 (=1/2) -> 2 4 (=1/4) -> 4 5 (=1/8) - > 8 där svaret kan ha: 0 - Ej fastställd 1 - Hel ersättning 2 - Halv ersättning 3 - Tre fjärdedels ersättning 4 - En fjärdedels ersättning 8 - En åttondels ersättning För lyfta ärenden kommer fältet Omfattning att vara blankt (tomt). Ersättningsslag Visar vilket ersättningsslag som ärendet avser. Följande mappning görs för att sätta ersättningsslaget i svaret: TFP: Om Sjukdomslista finns i ärendet, dvs sjukdomstyp har värde (1-7) -> 1

16 Beskrivning 16(48) Barns födelse: Om Anledning, barnsfodelse i ärendet har värde 1 -> 3 Adoption: Om Anledning, adoption i ärendet har värde 1 -> 4 Kontaktdag funktionshindrade: Om Anledning, kontaktdagfunkh i ärendet har värde 1 - > 2 Ordinarie vårdare sjuk: Om Anledning, ordvardsjukdom i ärendet har värde 1 -> 5 Från historikpost finns ersättningsslag men transformeras på följande sätt till svaret: Om 0 (=TFP)-> 1 Om 1 (=Kontaktdag) -> 2 Om 2 (=Barns födelse) -> 3 Om 3 (=Kontaktdag 6-11) -> 2 Svaret kan ha följande ersättningsslag: 1 = TFP 2 = Kontaktdag 3 = Barns födelse 4 = Adoption 5 = Ordinarie vårdare sjuk Antal dagar Visar det antal dagar som ärendet avser. Antal dagar visar det antal dagar som perioden avser. För nya ärenden saknas periodenlängden och avser alltid 1 dag för perioden och sätts därför till 1. För historik sätts den alltid till det antal dagar som perioden avser. Barns personnummer Visar barnets personnummer. SSÅÅMMDDKKKK.

17 Beskrivning 17(48) Barns födelsedatum Visar barnets födelsedatum om barnet inte har fått personnummer. Om sökpersonen inte har relation till barnet i Kundregistret visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare Observera att denna tagg enbart visas om barnet saknar personnummer. Ärendestatus Visar ärendets status. Ärendetstatus kan vara: 0 = Pågående 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Historikposter: Ärendestatus tas direkt från fältet avslutsanledning. Nya ärenden: Om avslutsdatum saknas sätts ärendestatus till pågående, dvs 0. Om avslutsdatum finns är ärendet "Avslutad" (9), men om tillståndet är 91 eller 92, då skall det bli "Ej avhörd" (7).

18 Beskrivning 18(48) Havandeskapspenning (HP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar det antal dagar som ingår i. ärendet. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående 6 = Avslag 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad

19 Beskrivning 19(48) Närståendepenning (NP) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar ärendets första ersatta dag. SSÅÅMMDD Kan även vara ett årtal Tom Visar ärendets sista ersatta dag SSÅÅMMDD Omfattning Visar beslutad omfattning av förmån 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 7 = Karensdag 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar antal ersatta dagar Ärendestatus Visar ärendets status 0 = Pågående 6 = Avslag 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Smittbärarersättning (SBE) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Tom Visar sista ersatta dag i ärendet. SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av förmånen. 0 = Ej fastställd 1 = Hel ersättning 2 = Halv ersättning 3 = Tre fjärdedels ersättning 4 = En fjärdedels ersättning 8 = En åttondels ersättning Antal dagar Visar det antal dagar som ärendet. avser. Ärendestatus Visar ärendets status. 0 = Pågående

20 Beskrivning 20(48) 7 = Ej avhörd 9 = Avslutad Dagpenning till totalförsvarspliktiga (DPE) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD From Tom Visar första dag i SSÅÅMMDD utbetalningsperiod. Visar sista dag i utbetalningsperiod SSÅÅMMDD Omfattning Visar omfattning av utbetald 1 = Hel ersättning ersättning i utbetalningsperiod Antal dagar Visar antal ersatta dagar i utbetalningsperiod Ärendestatus Visar ärendets status 0 = pågående 7 = ej avhörd 9 = avslutad Om sådant värde finns.

21 Beskrivning 21(48) Aktivitetsstöd (AS) Varje post innehåller ett beslut. Alla poster med samma anmälningsdatum och förmånstyp, t.ex. SJP eller FP, tillhör samma ärende. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD. From Visar ärendets första ersatta dag. SSÅÅMMDD. Kan även vara ett årtal Tom Visar ärendets sista ersatta dag SSÅÅMMDD. Omfattning Visar omfattning av utbetald ersättning i utbetalningsperiod Antal dagar Visar antal ersatta dagar i utbetalningsperiod Ärendestatus Visar ärendets status 0 = pågående 8 = avbrott 9 = avslutad Åtgärdstyp Visar vilken åtgärdstyp som ärendet avser. 0 = Ej fastställd 1 = Sjuk 2 = Förhöjd dagpenning från a-kassa vid sjukdom (tom ). 5 = Förhöjd dagpenning från a-kassa (tom ). 7 = Karensdag, aktivitetsstöd (601) 00 = AMU-upphandlad (upphörde ) OBS! om denna kod finns ersätts den med kod 50 i svaret 1 = Arbetslivsinriktad utbildning 8 = AMU-reguljär 9 = IT-utbildning (upphörde ) 11 = Start av näringsverksamhet 35 = Datortek 37 = Ungdomsgaranti 40 = Arbetspraktik 41 = Unga med funktionshinder 44 = Aktivitetsgaranti (upphörde ) 45 = Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 46 = Vägledning 50 = AMU-upphandlad (ersätter kod 00 from ) 51 = Friår 52 = Fördjupad kartläggning och

22 Beskrivning 22(48) FDPA = Förhöjd dagpenning (gäller t.o.m ) vägledning 53 = Jobb och utvecklingsgaranti 54 = Jobbgaranti för ungdomar 55 = Jobbgaranti för ungdomar

23 Beskrivning 23(48) Pensionsprognos Ett variabelt antal prognos finns per person och beror på bl.a. ålder. I dagsläget tas 1-6 prognoser fram per person. Om man har pensionsbehållning (har/har haft pensionsgrundande inkomst) så får man pensionsprognos efter följande åldrar: (Undantag: Om person har SA beräknas bara prognos vid 65 år.) Ålder Prognos vid ålder , 65, , 65, , 65, Åldern + ett år, Åldern + två år och Åldern + tre år. Ex om ålder= 64 år får man prognos för 65, 66, , Prognosbelopp Visar prognosvärden för den totala Numeriska värden ålderspension. Beloppet innefattar inkomstpension, tilläggspension och premiepension. Vid 65 år och äldre ingår även garantipension Tillväxt Vid tillväxt 0 % så beräknas en tillväxt av premiepensionen på 3.5 % och vid 2 % tillväxt beräknas tillväxten för premiepensionen med 5.5% 0 = 0 % tillväxt 2 = 2 % tillväxt 3 = Belopp vid uttag 4 = Slutligt belopp Ålder Utskicksår Ålder för vilken prognos är beräknad Det år som kunden fått sitt orange brev Numeriska värden max 3 och min 2 siffror visas i svaret, t.ex. 64 Numeriska värden visas i svaret. Ex 2007

24 Beskrivning 24(48) Pension Pension innehåller ålderspension, intjänandeuppgifter samt premiepension. För ålderspension finns minst ett ärende per år. För injänandeuppgifter finns det en uppgift per intjänandeår. För premiepension kan det finnas 0-12 poster/år. Pensionsandel Visar pensionsandel Är gemensam för tilläggspension och garantipension 0 = inget uttag 1 = 25 % 2 = 50 % 3 = 75 % 4 = 100 % Garantipension årsbelopp Visar årsbelopp för Numeriska värden garantipension. Garantipension Visar månadsbelopp för Numeriska värden månadsbelopp garantipension. Garantipension from-tid Visar fr.o.m. tid för SSÅÅMMDD garantipension. Inkomstpension årsbelopp Visar årsbelopp för Numeriska värden inkomstpension. Inkomstpension Visar månadsbelopp för Numeriska värden månadsbelopp inkomstpension. Inkomstpension from-tid Visar fr.o.m. tid för SSÅÅMMDD inkomstpension. Tilläggspension årsbelopp Visar årsbelopp för Numeriska värden tilläggspension. Tilläggspension Visar månadsbelopp för Numeriska värden månadsbelopp tilläggspension. Tilläggspension from-tid Visar fr.o.m. tid för SSÅÅMMDD Pensionspoäng Intjänandeår Premiepension månadsbelopp tilläggspension. Poängen består av summan av poäng för inkomst av anställning och egenföretagare(f-inkomst) och poäng för sjuk- och aktivitetsersättning. Poäng beräknas för personer födda Pensionspoäng beräknas t o m året man fyller 64 år. Visar året då inkomsten (pensionspoängen) tjänades in Premiepension kan betalas ut fr o m den månad kunden fyller 61 år (ÅP38) Uppgift hämtas för år 2003 och framåt. Numeriska värden 4 tecken Numeriska värden

25 Beskrivning 25(48) Premiepension From Det datum som månadsbeloppet gäller från. SSÅÅMMDD Bostadstillägg till pensionärer (BTP) Det finns endast ett beslut per ärende men det kan finnas flera ärenden per år. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. Datum ska visas oavsett format. From Visar ärendets första ersatta dag. SSÅÅMM Enligt förmånsförmedlaren består datum av sekel, år och månad. Tom Visar ärendets sista ersatta dag. SSÅÅMM Datum när BTP/ÄFS upphör (om ingen ny ansökan inkommer) Enligt förmånsförmedlaren består datum av sekel, år och månad. Typ av ärende Visar typ av ärende. 1 = Ansökan 2 = Omräkning 3 = Indrag Bokostnad brutto Visar årsbelopp bokostnad brutto. Bokostnad netto BTP + Visar årsbelopp bokostnad netto SBPT för summan av BTP och SBTP. Bokostnad netto ÄFS Visar årsbelopp bokostnad netto för ÄFS. Beviljat bostadstillägg Visar månadsbelopp för beviljat (BTP) bostadstillägg BTP. Beviljat särskilt Visar månadsbelopp för beviljat bostadstillägg (SBTP) särskilt bostadstillägg SBTP. Beviljat äldre försörjningsstöd (ÄFS) Visar månadsbelopp för beviljat äldre försörjningsstöd ÄFS. Medsökande (personnummer) Visar medsökandes personnummer. 12 siffror. SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte är gift eller registrerad partner med den medsökande, visas enbart taggen Annan Medsökande Finns istället för Medsökandes personnummer. Taggen Annan Medsökande Finns kan ha nedanstående värden: 0 = om medsökande är gift eller

26 Beskrivning 26(48) registrerad partner 1 = om medsökande inte är gift eller registrerad partner Efterlevandepension (EP) De ärenden som returneras har en fr.o.m. tid men saknar t.o.m. tid vilket leder till att perioder gäller tills vidare. Endast ärenden som är gällande inom frågeintervallet kommer att returneras från förmedlingstjänsten. Ärendet som skapade perioderna måste vara beslutat. Poster som bara innehåller ankomstdatum kan inte hämtas m h a förmedlingstjänsten.. Till varje besluts-from kopplas de utbetalningar där Fromtid för delförmånen (utbetalnings-from) är lika med eller senare än besluts-from och som ligger före nästa besluts-from om ett sådant finns. Finns det inget fler besluts-from så kopplas alla utbetalningar som är lika med eller senare än det besluts-from som finns, till denna. Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD Delförmånstyp Fromtid för delförmånen Månadsbelopp per delförmån, skattepliktigt belopp Månadsbelopp per delförmån, ej Visar typ av delförmån som utbetalas. Visar fr.o.m. tid för delförmånen, dvs utbetalningsfrom. Visar skattepliktigt månadsbelopp per delförmån som utbetalningen avser. Visar ej skattepliktigt månadsbelopp per delförmån som Nedanstående förkortningar ska visas: BP = Barnpension EL-stöd = Efterlevandestöd FOP = Förlängd omställningspension FOP GARP = Garantipension till förlängd omställningspension OP = Omställningspension OP GARP = Garantipension till förlängd omställningspension SEP = Särskild efterlevandepension SEP GARP = Garantipension till särskild efterlevandepension ÄP = Änkepension ÄP GARP = Garantipension till änkepension SSÅÅMM

27 Beskrivning 27(48) skattepliktigt belopp utbetalningen avser Sjuk- och aktivitetsersättning (SA) Ett beslut kan innehålla retroaktiva perioder och/eller en period med uppgifter som gäller framåt i tiden (tillsvidare) i förhållande till beslutsdatum. Endast hela beslut returneras, dvs man kan ibland få perioder som ligger före frågans fromtid, eller perioder som ligger efter frågans tomtid. Endast beslutade ärenden inkl beräkningsunderlag kan hämtas m h a förmånstjänsten. Poster som bara innehåller ankomstdatum kan inte hämtas m h a förmedlingstjänsten.. Ankomstdatum Visar datum då ansökan om SA SSÅÅMMDD inkom till Försäkringskassan. Ankomstdatum ändras när det blir ett nytt ärende. Nya ärenden skapas vid förlängning, årsomräkning, indragning och vilande SA. Vid dessa tillfällen skapas ett nytt ärende och ankomstdatum blir då när det nya ärendet skapas. Beslut from Visar ärendets första månad. (delförmånens fr.o.m. månad) frommanad med indragsorsak betyder att delförmånen har dragits in. Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM Beslut tom SA-typ SA-kombination Typ av ärende Visar t o m vilken månad beslut om tidsbegränsad SA finns. Obs, när ärendet når tommanad kommer nytt ärende att skapas med ny frommanad med indragsorsak 4. Visar vilken typ av SA ärendet avser Visar om ärendet är en kombination av S och A i samma ärende. Vid typ SA = S Visar vilken typ av ärende som avses. Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM 1 = Sjukersättning (S) 2 = Aktivitetsersättning (A) S = Sjuk- och aktivitetsersättning 0 = Nybevilja 1 = Förlänga 2 = Räkna om/omprövning 3 = Vilande

28 Beskrivning 28(48) Indragningsorsak Vilande SA Period Periodtyp Period from Period tom Andel Årsbelopp ISA1 Årsbelopp GSA1 Visar orsak till indraget SA. Indragningstypen 1 (Manuellt indrag) i kombination med markering Vilande Sjuk- och aktivitetsersättning betyder att ärendet är helt vilande. Visar om vilande ersättning finns för personen. Visar om beslut avser retroaktiv period (tid före registrering av beslut) eller period framåt i tiden Visar ärendets första månad vid retroaktiv period Visar ärendets sista månad vid retroaktiv period Visar hur stor andel av Hel ISA eller GSA som SA-kunden har rätt till enligt angiven ersättningsnivå. Visar beslutat årsbelopp med inkomstrelaterad SA, exklusive avdrag och justeringsbelopp Visar beslutat årsbelopp med garantiersättning SA, exklusive avdrag och justeringsbelopp 4 = Dra in 5 = Lyft 1 = Manuellt indrag 2 = 65 år 3 = Avliden 4 = Tidsbestämd SA (tommånad har uppnåtts) 5 = 30 år och har A 6 = Personnummerbyte åldersvillkor ej uppfyllt 7 = Personnumret är spärrat 8 = Levnadsintyg saknas Nedanstående numeriska värden ska visas i svars_xml-en: 1 = Vilande S år 1 2 = Vilande S år = Vilande A 4 = Prövotid 5 = Vilande vid studier 6 = Vilande vid arbete 8 = Prövotid vid arbete 9 = Vilande vid arbete 1 = Retro 2 = Tillsvidare Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM Max 7 och min 6 tecken ska visas t.ex. SSÅÅMM 0 = En fjärdedel 1 = En halv 2 = Tre fjärdedelar 3 = Hel 4 = Två tredjedelar 5 = Ingen andel

29 Beskrivning 29(48) Årsbelopp ISA2 Årsbelopp GSA2 Årsbelopp justeringsbelopp Månadsbelopp ISA Månadsbelopp GSA Årsbelopp YL-avdrag ISA Årsbelopp YL-avdrag GSA Avdrag före skatt Avdrag from Avdrag tom Avdragstyp Visar beslutat årsbelopp med inkomstrelaterad SA, inklusive avdrag och justeringsbelopp Visar beslutat årsbelopp med garantiersättning SA, inklusive avdrag och justeringsbelopp Tilläggsbelopp som har beslutats vid övergång från tidigare förtidspension Månadsbelopp, Inkomstrelaterad SA Månadsbelopp, Garantiersättning SA Årsbelopp Yrkesskadelivräntaavdrag, Inkomstrelaterad SA Årsbelopp Yrkesskadelivräntaavdrag, Garantiersättning SA Visar fr.o.m. datum för när avdraget börjar gälla. Visar t.o.m. datum för när avdraget slutar gälla. Typ av avdrag på retroaktiv utbetalning. Avdrag p.g.a. samordning enligt AFL 17:1 före skatteavdrag. 50 = SJP (Sjukpenning) 51 = Övrig dagersättning 52 = AL (Arbetsskadelivränta) 53 = SEP (Särskild efterlevande pension) 54 = ÄP-GARP (Änkepension- Garantipension) 55 = EL-stöd (Efterlevande stöd) 56 = DP (Delpension) 57 = BTP (Bostadstillägg för pensionärer) 58 = Ht (Hustrutillägg) 59 = BOB (Bostadsbidrag) 60 = Aktivitetsstöd 61 = A-kassa 62 = Restbelopp SJP 63 = Restbelopp Övr 64 = Restbelopp AL 65 = Restbelopp SEP 66 = Restbelopp ÄP-GARP 67 = Restbelopp EL-stöd 68 = Restbelopp DP 69 = Restbelopp BTP

30 Beskrivning 30(48) Avdragsbelopp 70 = Restbelopp Ht 71 = Restbelopp BOB 72 = Restbelopp Aktivitetsstöd 73 = Restbelopp A-kassa Restbelopp.

31 Beskrivning 31(48) Arbetsskadelivränta (AL) Varje svar kan innehålla ett antal ärenden med tillhörande grunduppgifter och beräknade belopp. Ett ärende berör endast en delförmån (egenlivränta eller efterlevandelivränta). Här anges från och med vilket datum som de beräknade års- och månadsbeloppen gäller. För varje ärende finns det en instans av grunduppgifter egenlivränta eller grunduppgifter efterlevandelivränta. Beloppen finns i beräkningsunderlag egenlivränta eller beräkningsunderlag efterlevandelivränta som också kan förekomma endast en gång per ärende. Flera beslutsdatum kan finnas för ärendet eftersom ett nytt omräknat belopp tas fram vid varje årsskifte. Endast ärenden där from-datum ligger inom fråge-perioden kan hämtas m h a förmånstjänsten. Poster som bara innehåller anmälningsdatum kan inte hämtas m h a förmedlingstjänsten.. Löpande livränta Visar om livräntan är löpande. 0 = Nej 1 = Ja Beslutsdatum Visar det datum då beslut om SSÅÅMMDD. livränta registreras. Fromtid Belopp Fromtid när beloppen gäller 6 tecken. Indragningsorsak Delförmån Grunduppgifter egenlivränta Skadedatum From Visar orsak till varför AL har upphört (indragen) Visar vilken delförmån som ärendet gäller. Kan vara antingen egenlivränta eller efterlevandelivränta Visar det datum som arbetsskadan inträffade för livräntetagaren. Visar avliden datum när det gäller efterlevandelivränta Visar från och med när uppgifterna om livräntan gäller. SSÅÅMM 1 = Dödsfall 2 = Indragen enligt SFN beslut 3 = Annan anledning/65 år 4 = Barnlivränta upphör 5 = Änka under 36 år 6 = Änka/änkling har ingått äktenskap 7 = OL, FOL eller SEL 8 = Vilande AL 9 = Indragen, levnadsintyg saknas 1 = Egenlivränta (ALE) 2 = Efterlevandelivränta (ALF) SSÅÅMMDD. SSÅÅMMDD.

32 Beskrivning 32(48) Tom Visar till och med när uppgifterna om livräntan gäller. Arbetsgivarkod Visar kod för arbetsgivare, 2 siffror. Årsinkomst före arbetsskadelivränta Årsinkomst efter arbetsskadelivränta Livräntefaktor Visar årsinkomst före arbetsskadelivränta. Visar årsinkomst efter arbetsskadelivränta. Visar livräntefaktor. En fastställd livränta räknas årligen om med anledning av ett särskilt tal genom en indexering. Genom att beräkna och registrera en livräntefaktor SSÅÅMMDD. 10 = Arbetsskador i allmänhet 11 = Utbildning, övrigt (SFS P) 12 = Statlig arbetsskadeersättning (ej affärsverk 13 = Krigsskadeersättning till sjömän (SFS ) 14 = Civilförsvarslagen (SFS ) 15 = Räddningstjänst (SFS ) 16 = Kriminalvården (SFS ) 17 = Statligt anordnad utbildning (SFS ) 18 = FN-tjänst 19 = Värnpliktslagen (SFS ) 20 = Frivilliga värnpliktiga (SFS P) 50 = Statens järnvägar 51 = Posten 52 = Telia 53 = Banverket 54 = Vattenfall 55 = ASSI Domän 56 = Celsius (Förenade Fabriksverken FFV) 57 = Luftfartsverket 59 = Sjöfartsverket 60 = Stiftsnämnder 82 = Swebus AB 83 = SweFerry AB 84 = EuroMaint t.ex t.ex t.ex. 10.

33 Beskrivning 33(48) kan beräkningen efterföljande år ske maskinellt. Livräntefaktorår Visar år för fastställd livräntefaktor. t.ex. 4 siffror. SSÅÅ Livränteorsak Visar orsak till livränta 1 = Arbetsoförmåga till följd av arbetssjukdom 2 = Arbetsoförmåga till följd av olycksfall i arbetet 3 = Arbetsoförmåga till följd av färdolycksfall 4 = Rehabilitering till följd av arbetssjukdom 5 = Rehabilitering till följd av olycksfall i arbetet 6 = Rehabilitering till följd av färdolycksfall Samordningsprocent Beräkningsunderlag SAK-belopp Visar den procentsats som livräntan samordnas med Sjukoch aktivitetsersättning. Samordningsprocent används vid framräkning av Bruttoförhöjningsbelopp. Visar särskild arbetsskadeersättning. Hanteras vid retro-utbetalningar Visar månadsbelopp AL efter samordning Visar årsbelopp AL före samordning Månadsbelopp AL (efter samordning) Årsbelopp AL (före samordning) Bruttoförhöjningsbelopp Visar bruttoförhöjningsbelopp, PGI AL Visar pensionsgrundande inkomst Arbetsskadelivränta Belopp kan ej lämnas (beräkningsunderlag) Grunduppgifter efterlevande Om fråga ställs vid årsskifte kan i vissa fall inte belopp lämnas p.g.a. samordning med SA eller nybeviljad AL. Beloppen levereras när årsomräkningar skett i förmånerna. Om livräntan vid tillfället för lyftet (från gammal till ny miljö) blev indragen, levereras inte några belopp. 3 = Livränta samordnas med SA, belopp kan ej lämnas 4 = Livränta samordnas med EP, belopp kan ej lämnas 8 = Livränta nybeviljad över ett årsskifte, belopp kan ej lämnas 9 = Indragen vid tillfället för lyftet, belopp kan ej lämnas

34 Beskrivning 34(48) Skadedatum Visar det datum som arbetsskadan inträffade för livräntetagaren. Visar avliden datum när det gäller efterlevandelivränta From Visar från och med när uppgifterna om livräntan gäller. Tom Visar till och med när uppgifterna om livräntan gäller. Arbetsgivarkod Visar kod för arbetsgivare, 2 siffror. SSÅÅMMDD. SSÅÅMMDD. SSÅÅMMDD. 10 = Arbetsskador i allmänhet 11 = Utbildning, övrigt (SFS P) 12 = Statlig arbetsskadeersättning (ej affärsverk 13 = Krigsskadeersättning till sjömän (SFS ) 14 = Civilförsvarslagen (SFS ) 15 = Räddningstjänst (SFS ) 16 = Kriminalvården (SFS ) 17 = Statligt anordnad utbildning (SFS ) 18 = FN-tjänst 19 = Värnpliktslagen (SFS ) 20 = Frivilliga värnpliktiga (SFS P) 50 = Statens järnvägar 51 = Posten 52 = Telia 53 = Banverket 54 = Vattenfall 55 = ASSI Domän 56 = Celsius (Förenade Fabriksverken FFV) 57 = Luftfartsverket 59 = Sjöfartsverket 60 = Stiftsnämnder 82 = Swebus AB 83 = SweFerry AB 84 = EuroMaint Årsinkomst före Visar årsinkomst före arbetsskadelivränta arbetsskadelivränta AL-typ Visar vilken typ av livränta som 1 = Änka/med änka jämställd

35 Beskrivning 35(48) Livräntefaktor Livräntefaktorår Samordningsprocent Beräkningsunderlag efterlevandelivränta Månadsbelopp AL (efter samordning) Årsbelopp AL (före samordning) Belopp kan ej lämnas (beräkningsunderlag) avses till efterlevande Visar livräntefaktor. En fastställd livränta räknas årligen om med anledning av ett särskilt tal genom en indexering. Genom att beräkna och registrera en livräntefaktor kan beräkningen efterföljande år ske maskinellt. Visar år för fastställd livräntefaktor. Visar den procentsats som livräntan samordnas med Sjukoch aktivitetsersättning. Samordningsprocent används vid framräkning av Bruttoförhöjningsbelopp. Visar månadsbelopp AL efter samordning Visar årsbelopp AL före samordning Om fråga ställs vid årsskifte kan i vissa fall inte belopp lämnas p.g.a. samordning med SA eller nybeviljad AL. Beloppen levereras när årsomräkningar skett i förmånerna. Om livräntan vid tillfället för lyftet (från gammal till ny miljö) blev indragen, levereras inte några belopp. kvinna med barn 2 = Änka/med änka jämställd kvinna utan barn 3 = Livränta till frånskild kvinna 4 = Barnlivränta 5 = Föräldralivränta 6 = Omställningslivränta 7 = Förlängd omställningslivränta 8 = Särskild efterlevandelivränta 9 = Barnlivränta, 4 siffror. SSÅÅ 3 = Livränta samordnas med SA, belopp kan ej lämnas 4 = Livränta samordnas med EP, belopp kan ej lämnas 8 = Livränta nybeviljad över ett årsskifte, belopp kan ej lämnas 9 = Indragen vid tillfället för lyftet, belopp kan ej lämnas

36 Beskrivning 36(48) Yrkesskadelivränta (YL) Till varje From (besluts-from) kopplas de utbetalningar där From belopp (utbetalnings-from) är lika med eller senare än From och som ligger före nästa From om ett sådant finns. Finns det inget fler From så kopplas alla utbetalningar som är lika med eller senare än det From som finns, till denna. En kund kan ha noll eller flera beslut och varje beslut kan ha 0 till 5 perioder per beslut. From Visar datum för beslutet. SSÅÅMMDD Förmån Visar vilken förmån beslutet gäller Förmånerna kan vara: för. YL_SV (Yrkesskadelivränta egen) YLF_SV (Yrkesskadelivränta Delförmån Visar vilken förmån beslutet gäller för. efterlevande) Följande typer gäller för YL_SV: 1 = Olycksfall, ej militär 2 = Yrkessjukdom, ej silikos 3 = Yrkessjukdom, silikos 4 = Militärskola 5 = Enbart silikostillägg Blank = Alla delförmåner Följande typer gäller för YLF SV: A = Änka/änkling B = Barn, ej över 16/19 år C = Barn, över 16/19 år D = Förälder E = Frånskild änka Blank = Alla delförmåner From Livränta Visar fromtid för livränta. SSÅÅMMDD From Belopp Visar fromtid för månadsbeloppet. SSÅÅMM Utbetalt Månadsbelopp Visar utbetalt månadsbelopp. Skattepliktigt månadsbelopp Visar utbetalt skattepliktig del.

37 Beskrivning 37(48) Handikappersättning (HE) Ett ärende kan ha ett eller flera beslut. Alla beslut som har samma datum i fältet Ärendets startdatum tillhör samma ärende. Alla beslut som är gällande under frågeperioden hämtas. Om ärendet har startat före sökperiodens from och något beslut pågår under någon del av ärendet så tas det beslutet med. Om ärendet har startat före sökperiodens from och inget beslut pågår under någon del av ärendet (inga beslut faller in under frågeperioden) så kommer inga beslut att visas. Ärendets startdatum Visar datum för start av ärendet. SSÅÅMMDD Ärendets slutdatum Visar datum för avslut av ärendet SSÅÅMMDD Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag för 6 tecken beslutet. Tom Visar sista ersatta dag för beslutet. 6 tecken Ersättningsnivå (%) Visar ersättningsnivån i procent. Beslutskod Visar ärendets beslutskod. P= Provisoriskt B= Beviljat A= Avslag I= Indrag Förmånstyp Visar ärendets förmånstyp. H= Handikappersättning D= Daghandikappersättning Vid avslag kan fältet innehålla blankt eftersom uppgiften inte behöver fyllas i då. Vid Beslutskod=P (provisoriskt) och B (beviljat).

38 Beskrivning 38(48) Vårdbidrag (VB) Ett ärende kan ha ett eller flera beslut. Alla beslut som har samma datum i fältet Ärendets startdatum tillhör samma ärende. Alla beslut som är gällande under frågeperioden hämtas. Om ärendet har startat före sökperiodens from och något beslut pågår under någon del av ärendet så tas det beslutet med. Om ärendet har startat före sökperiodens from och inget beslut pågår under någon del av ärendet (inga beslut faller in under frågeperioden) så kommer inga beslut att visas. Ärendets startdatum Visar datum för start av ärendet. SSÅÅMMDD Ärendets slutdatum Visar datum för avslut av ärendet. SSÅÅMMDD Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD From Visar första ersatta dag för beslutet. Tom Visar sista ersatta dag för beslutet. VB Ersättningsnivå (%) Visar ersättningsnivån för Vårdbidrag i procent. Numeriska värden ska visas om VB utgår. Annars blankt. VB Merkostnadstillägg Visar merkostnadstillägget för Numeriska värden ska visas om VB (%) VB Inklusive-indikator FVB Ersättningsnivå (%) FVB Merkostnadstillägg (%) FVB Inklusive-indikator Vårdbidrag i procent. Visar om merkostnadstillägget för Vårdbidrag ingår i vårdbidraget eller om det är utöver vårdbidraget. Visar ersättningsnivån för Förlängt vårdbidrag i procent. Visar merkostnadstillägget för Förlängt vårdbidrag i procent. Visar om merkostnadstillägget för Förlängt vårdbidrag ingår i vårdbidraget eller om det är utöver vårdbidraget. Delat vårdbidrag Visar om vårdbidraget delas med annan person. Ja Nej Beslutskod Visar ärendets beslutskod. B Beviljat P Provisoriskt I Indrag A Avslag Barns personnummer * Visar barns personnummer. 12 siffror utgår. Annars blankt. Nedanstående värden visas: Ja (ingår i vårdbidraget) Nej (ingår inte i vårdbidraget, d.v.s. är utöver vårdbidraget) Blankt om VB inte utgår. Numeriska värden ska visas om FVB utgår. Annars blankt. Numeriska värden ska visas om FVB utgår. Annars blankt. Nedanstående värden visas: Ja (ingår i vårdbidraget) Nej (ingår inte i vårdbidraget, d.v.s. är utöver vårdbidraget) Blankt om FVB inte utgår.

39 Beskrivning 39(48) Barn förmånskod * Markering som visar om vårdbidraget avser ferievårdbidrag. * Kan förekomma 6 ggr eftersom 6 barnpersonnummer kan finnas SSÅÅMMDDKKKK Bostadsbidrag (BOB) Varje beslut gäller ett år från anmälningsdatum. Ny ansökan måste därefter göras. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare V = Vårdbidrag F = Ferie- vårdbidrag Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD. Beslutsdatum Visar datum för beslut. SSÅÅMMDD. From 1 Visar ärendets första ersatta dag. 6 tecken, SSÅÅMM. From 2 Visar datum för när ärendet är 6 tecken, SSÅÅMM. behandlat igen, t.ex. vid en årsomräkning. Tom Visar ärendets sista ersatta dag 6 tecken, SSÅÅMM. Innehållande from Visar datum när beloppet är SSÅÅMMDD. Bidragsgrundande bostadskostnad Total bidragsgrundande bostadskostnad utan reducering Bidragsgrundande inkomst 1 (sökande) Bidragsgrundande inkomst 2 (sökande år 2) Bidragsgrundande inkomst (medsökande) 1 Bidragsgrundande inkomst (medsökande) 2 innehållet av fk. Visar vilken bostadskostnad som bostadsbidraget är grundat på. Kostnaden kan vara reducerad. Visar den totala bostadskostnad som bostadsbidraget är grundat på. Visar sökandes bidragsgrundande inkomst år 1. Visar sökandes bidragsgrundande inkomst år 2 (årsomräkning). Visar medsökandes bidragsgrundande inkomst år 1. Visar medsökandes bidragsgrundande inkomst år 2 (årsomräkning). t.ex t.ex t.ex t.ex t.ex t.ex

40 Beskrivning 40(48) Beviljat bostadsbidrag 1 Visar beviljat bostadsbidrag år 1. t.ex Beviljat bostadsbidrag 2 Visar beviljat bostadsbidrag år 2 t.ex. (årsomräkning) Medsökande Visar medsökande personnummer. 12 siffror. SSÅÅMMDDKKKK. (personnummer) Om sökpersonen inte är gift eller registrerad partner med den medsökande, visas enbart taggen Annan medsökande finns, istället för Medsökandes personnumer. Taggen Annan medsökande finns kan ha nedanstående värden: 0 = om medsökande är gift eller registrerad partner 1 = om medsökande inte är gift eller registrerad partner Barnbidrag (ABB) Endast den uppgift kommer som gäller vid frågeperiodens början kommer att skickas. Förändringar gjorda under perioden kommer inte att visas. Barns personnummer * Visar barnets personnummer. SSÅÅMMDDKKKK. Barn berättigad till barnbidrag * Barn berättigad till förlängt barnbidrag * Visar om barnet är berättigad till barnbidrag. Visar om barnet är berättigad till förlängt barnbidrag. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare 0 = Barnet var inte berättigad till barnbidrag vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till barnbidrag vid utbetalningstillfället 0 = Barnet var inte berättigad till förlängt barnbidrag vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till förlängt barnbidrag vid utbetalningstillfället

41 Beskrivning 41(48) Barn berättigad till flerbarnstillägg * Visar om barnet är berättigad till flerbarnstillägg. Ett barn kan vara berättigad till flerbarnstillägg även om tillägget inte betalas ut, t.ex. om det bara finns ett barn i familjen. 0 = Barnet var inte berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället Barn har skolgång * Visar om barnet har skolgång. 0 = Barnet var inte markerat för skolgång vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var markerat för skolgång vid utbetalningstillfället Barn är myndighetsplacerad * FBT-sambo FBT Barn personnummer * FBT Barn berättigad till flerbarnstillägg * * Det finns uppgifter för max 17 barn Visar om barnet är myndighetsplacerad. Visar om personen är berättigad till flerbarnstillägg för sin sambos barn. Visar barns personnummer. Visar om barnet är berättigad till flerbarnstillägg. 0 = Barnet var inte myndighetsplacerat vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var myndighetsplacerat vid utbetalningstillfället 0 = Nej 1 = Ja. SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare 0 = Barnet var inte berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället 1 = Barnet var berättigad till flerbarnstillägg vid utbetalningstillfället

42 Beskrivning 42(48) Underhållsstöd (US) En uppgift finns per år. Den 1 februari varje år görs en omräkning och ett nytt fromdatum sätts för beslutet. Ett beslut per barn. Anmälningsdatum Visar datum för anmälan. SSÅÅMMDD Beslutsdatum Visar datum beslut. SSÅÅMMDD From Visar vilken månad beslutet gäller från och med Tom Visar vilken månad beslutet gäller till och med Indraget from Visar indragningsdatum US-beslut Visar om underhållsstöd eller U = Underhållsstöd US-typ förlängt underhållsstöd. Visar vilken typ av underhållsstöd som beslutet avser. F = Förlängt underhållsstöd 1 = Helt US/FUS 2 = Reducerat US/FUS 3 = US/FUS reducerat till UHB 4 = Utfyllnad 5 = Utfyllnad reducerat 6 = Utfyllnad växelvis boende 7 = Utfyllnad växelvis boende reducerat Underhållsstöd Visar månadsbelopp för månadsbelopp underhållsstöd. Barns personnummer Visar barns personnummer. Numeriska värden 12 siffror, SSÅÅMMDDKKKK. Om sökpersonen inte har relation till barnet i GPI visas taggen Annan vårdnadshavare istället för barnets personnummer. Taggen Annan vårdnadshavare kan ha nedanstående värden: 0 = Förälder och/eller vårdnadshavare 1 = Annan förälder och/eller vårdnadshavare

43 Beskrivning 43(48) Utbetalning Per utbetalning Förmån Visar vilken förmån som utbetalningen avser. ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning US = Underhållsstöd SSÅÅMMDD Utbetalningsperiod from Visar fr.o.m. tid för utbetalningsperioden. Utbetalningsperiod tom Visar t.o.m. tid för SSÅÅMMDD utbetalningsperioden. Utbetalningstyp Visar typ av utbetalning. M = Månad D = Daglig R = Retro Blankt = Lokal utbetalning/manuell Totalt bruttobelopp Visar totalt bruttobelopp för utbetalningen Totalt skattebelopp Visar totalt skattebelopp för utbetalningen Totalt avdragsbelopp Visar totalt avdragsbelopp exklusive skatt för utbetalningen. Nettobelopp Visar utbetalningens nettobelopp Utbetalningsdatum Visar datum för utbetalningen. SSÅÅMMDD Per detaljrad i utbetalningen Delförmån Visar vilken delförmån som utbetalningen avser. Om förmånstyp i frågan är Pension ska delförmånerna BTG och ÅP visas. Om förmånstyp i frågan är Sjukpenning ska delförmånerna SJP, LAF, LSP, SLG, YFL visas. Om förmånstyp i frågan är Sjukpenning, Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning, Rehabersättning, Smittbärarersättning, Dagpenning till totalförsvarspliktiga, Havandeskapspenning, Närståendepenning, Aktivitetsstöd

Systembegreppskatalog Leverera förmånsinformation

Systembegreppskatalog Leverera förmånsinformation Systembegreppskatalog Leverera förmånsinformation FK RUP 2 (71) Innehåll Ändringsförteckning... 5 Bilage- och referensförteckning... 8 1 Inledning... 9 2 Definition av Systembegrepp... 9 3 A... 9 3.1 Aktiv

Läs mer

Information om utbetalning i Onlinetjänsten

Information om utbetalning i Onlinetjänsten Information om utbetalning i Onlinetjänsten Förmåner utbetalningsfamiljer ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning

Läs mer

LEFI Prenumeration Beskrivning av person- och förmånsinformation

LEFI Prenumeration Beskrivning av person- och förmånsinformation LEFI Prenumeration Beskrivning av person- och förmånsinformation Sjuk- och Aktivitetsersättning Personuppgifter (Ålderspension, Poänguppgifter, Premiepension) Pensionsprognos Arbetsskadelivränta SGI-uppgifter

Läs mer

LEFI Prenumeration Beskrivning av person- och förmånsinformation

LEFI Prenumeration Beskrivning av person- och förmånsinformation LEFI Prenumeration Beskrivning av person- och förmånsinformation Sjuk- och Aktivitetsersättning Personuppgifter (Ålderspension, Poänguppgifter, Premiepension) Pensionsprognos Arbetsskadelivränta SGI-uppgifter

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation Beskrivning 1(63) LEFI Online Beskrivning av person- och Aktivitetsstöd Arbetsskadelivränta Barnbidrag Bostadsbidrag Bostadstillägg Dagpenning till totalförsvarspliktiga Efterlevandepension Föräldrapenning

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte Försäkringskassan, Tjänsteleverans Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN LEFI ONLINE... 4 2.1 GRÄNSSNT...

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

En händelsebaserad analysdatabas

En händelsebaserad analysdatabas 1 (7) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM En händelsebaserad analysdatabas Försäkringskassan har i regeringens regleringsbrev 2008 fått i uppdrag att i samråd med Socialdepartementet utreda förutsättningarna

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE Socialförsäkringsbalk avd. F AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE I Inledande bestämmelser 1 kap. Innehåll, definitioner och förklaringar Innehåll 1 I denna avdelning finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 Timlöneökning 2,2 3,1 2,3 3,1 3,2 3,3 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen Socialförsäkringen Övergripande information om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

L.S.Sec Law (1999-799) on social security

L.S.Sec Law (1999-799) on social security SFST L.S.Sec Law (1999-799) on social security Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

SSBTEK. Allmän beskrivning. Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10) Dokumentkategori Beskrivning

SSBTEK. Allmän beskrivning. Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10) Dokumentkategori Beskrivning SSBTEK Allmän beskrivning Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV TJÄNSTEN SSBTEK... 4 3 INGÅENDE BASTJÄNSTER OCH

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde

Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Jämförelse mellan prognoser lämnade i kvartalsuppföljningen den 2 maj respektive den 1 augusti 2005 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde Innehåll Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04

Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04 Anteckningar från Telemöte om layoutskisser e-tjänst för socialbidrag/ ekonomiskt bistånd 2010-03-04 Av Owen Eriksson, Göran Goldkuhl Socialbidrag vs ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - diskussion om

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Beräkning av din avgift

Beräkning av din avgift Introduktion Du kan välja att inte lämna dina inkomstuppgifter och då får du den högsta avgiften som gäller de insatser du blir beviljad. Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01 Sida 2/30 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Användarbeskrivning...5 2.1 Fråga inkomster...5

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1434 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 18 kap.

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar VÄGLEDNING 2005:1 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Redogörelse för tillämpningsanvisningar 04

Redogörelse för tillämpningsanvisningar 04 Bilaga 4 Sida 1(6) Redogörelse för tillämpningsanvisningar 04 Giltighet Anvisningarna gäller från och med 2003-01-01 när de antagits av kommunen, landstinget eller regionen. De principer om tolkning och

Läs mer

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan Pension A aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

Läs mer

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn

Vårdnadshavare som ansöker om bidrag, för- och efternamn. Maka/make/sambo till ovanstående vårdnadshavare, för- och efternamn Ansökan om vårdnadsbidrag Upplands-Bro tillhanda senast den 20:e i månaden före önskad start. Var vänlig texta tydligt. Ansökan skickas till Kundcenter, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. De personuppgifter

Läs mer

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och övriga förmåner inom socialförsäkringen för dig som är pensionär. Du kan

Läs mer

Socialförsäkringen. i siffror

Socialförsäkringen. i siffror 8927654183469876543228476529893876451749126543 98437652947978489276541834698765432284765298 817126543789984376529479784892765418346938764 491265437876529479789843765294797848927654183 9876543228476529893876451629925437899843765294

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension

Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post Karlavägen 108 Box 24048 08-522 787 00 08-22 87 31 info@tsn.tff.se 104 50 STOCKHOLM Innehållsförteckning

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006

ANALYSERAR Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 ANALYSERAR 2005:8 Socialförsäkringens omfattning och fi nansiering 2003 2006 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringen i siffror Socialförsäkringens finansiella omfattning 79 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88 Föräldrapenning vid barns födelse 88 Tillfällig föräldrapenning

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension

Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension Anvisningar för beräkning av förlust av allmän pension Besöksadress Postadress Telefon E-post Karlavägen 108 Box 24048 08-522 787 00 info@trafikskadenamnden.se 104 50 STOCKHOLM Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Sida 1 (5) Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Du som betalar avgift inom äldreomsorgen eller funktionsnedsättning i Värmdö Kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118

Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 118 Socialförsäkringens finansiella omfattning 97 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 104 Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse 104 Tillfällig föräldrapenning 106 Pappadagar 108 Havandeskapspenning

Läs mer

Överföringskrav enligt PA-91

Överföringskrav enligt PA-91 1 (11) Överföringskrav enligt PA-91 Version 1.1 2 (11) 1 AMÄNT... 3 1.1 Obligatoriska poster... 3 1.2 evnadsålder... 4 1.3 Personnummerbytelista... 4 2 FÖRPOST... 4 3 PERSONUPPGIFTER... 5 4 ANSTÄNINGSUPPGIFTER...

Läs mer