Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01"

Transkript

1 Handbok Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw

2 Sida 2/30 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte Användarbeskrivning Fråga inkomster Ny Inkomstfråga Ändra Inkomstfråga Avsluta Inkomstfråga Ta bort Inkomstfråga Signaler Lefi Online Sökverktyg VoO.FrågaPension/Taxering Hantering Bevakad ändrad inkomst Användarbeskrivning Dialog Tillfälle med flera personer Inkomster Hantering Fältbeskrivningar Fältbeskrivning Fråga Inkomster Fältbeskrivning Dialog Ny Inkomstfråga Fältbeskrivning flik Sökurval VoO.Pensioner/taxeringar Fältbeskrivning Bevakning ändrad inkomst... 29

3 Sida 3/30 Inkomsthantering 1 Inledning - syfte Syftet är ge användaren en inblick i hur des uppgifter avseende pensioner, förmåner och taxering som överförts med automatik dels hur övriga inkomstuppgifter ska hanteras i Procapita. Maskinellt överförda uppgifter kan fås från Försäkringskassan (Fk) Statens Pensionsverk (SPV) Skatteverket (SKV) Uppgifter från Försäkringskassan, LEFI Online, kan för enskilda personer hämtas direkt (inom ett fåtal sekunder) genom ett knapptryck. Överföring av uppgifter från SPV (Statens Pensionsverk) och SKV (Skatteverket) samt möjligheten till kontroll hos Försäkringskassan om ändring av förmåner på befintliga personer sker genom bakgrundsjobb på komponent Bakgrundsjobbverktyg. Information om överförda uppgifter presenteras på Bevakad ändrad Inkomst. Överföringar från SPV och SKV sker enligt en av Tieto årsvis upprättad tidsplan. Tidpunkten för kontroll om ändring av förmåner hos Försäkringskassan för befintliga personer styr kommunen själv, rekommenderas dock till 1 gång i månaden.

4 Sida 4/30 Flöde inkomstöverföring Fråga Inkomster Uppgifter för inkomstöverföring till Försäkringskassan (FK), Statens Pensionsverk (SPV) och Skatteverket (SKV) startas. Direktfråga FK via Lefi Online ny för person. Inkomstfrågor SPV Inkomstfrågor SKV Inkomstfrågor LEFI Online Bakgrundsjobbsverktyg Jobb avseende inkomstöverföringar till SPV, Skatteverket och FK startas i Bakgrundsjobbverktyget: Överföringar till SPV, Skatteverket startas enligt utskickad tidplan från Tieto. Överföring till FK startas enligt en av kommunen fastställd tidplan. Inkomstöverföring SPV Nya personer: Personer med markering i fältet Ny beställning. 1 ggr/v Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/mån Inkomstöverföring SKV Nya personer: Personer med markering i fältet Ny beställning. Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/år Inkomstöverföring FK Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/mån Bevakad ändrad inkomst Visar överförda uppgifter. Inkomster Överförda uppgifter och manuellt rapporterade uppgifter sparas i inkomstbilden

5 Sida 5/30 2 Användarbeskrivning 2.1 Fråga inkomster Komponenten används för att registrera de personer där inkomster mm skall föras över från Försäkringskassan (Fk) Statens Pensionsverk (SPV) Skatteverket (SKV) Uppgifter från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten kan hämtas direkt via LEFI Online genom ett enkelt knapptryck för nya personer. Överföring av uppgifter från SPV och SKV samt möjligheten till kontroll hos Försäkringskassan om ändring av förmåner på befintliga personer görs genom ett bakgrundsjobb på komponent Bakgrundsjobbverktyg. Fråga Inkomster består av tre komponenter/dialoger: Fråga inkomster, som nås från rubrik Inkomstuppgifter i Navigeringslistan Avgifter person. Dialog Ny Inkomstfråga, som nås genom knappen Ny i verktygsraden eller snabbkommando Ctrl+N Sökverktyget Pension/Taxering - Sökverktyg, som nås genom knappen Sök i verktygsraden.

6 Sida 6/30 I Fråga Inkomster registreras vilka inkomstöverföringar som ska göras på varje person. Vilka frågor som är tillgängliga att skapa är konfigurerat i Kunduppgift Avgifter. Inkomstfrågor LEFI Online Innehåller styruppgifter för överföring av pensioner, livräntor, bostadsuppgifter mm från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Vid svar på en enskild fråga via LEFI Online startas en dialog som presenterar personens hämtade uppgifter och möjlighet att välja om dessa skall sparas till komponent Inkomster eller ej. Upplysning om vilka personer där inkomstöverföring skett från månads- och årsbearbetningar visas i komponent Bevakad ändrad inkomst. Inkomstfrågor SPV Iinnehåller styruppgifter för överföring av pensioner mm. Upplysning om vilka personer där inkomstöverföring skett visas i komponent Bevakad ändrad inkomst Inkomstfrågor taxeringsuppgifter Innehåller styruppgifter för överföring av senast godkända taxerade inkomster från Skatteverket. Upplysning om vilka personer där inkomstöverföring skett visas i komponent Bevakad ändrad inkomst Var och en av de personer för vilka inkomster skall överföras måste läggas upp för sig. I listbox Hushåll visas alla personer i ett hushåll. Den person som markeras i listboxen hanteras i komponenten. Obs! Inkomstfrågor måste startas på alla personer om Verkställa avgifter Beslut används. Detta gäller aven de personer som valt att acceptera högsta och/eller inte vill lämna inkomstuppgifter, Uppgifterna på Fråga Inkomster används av Verkställa avgifter Beslut och saknas inkomstfrågor hanteras personen som ny i avgiftsmodulen och en loggrad skapas på Aktuellt varje gång nya beslut på personen i utredningsdelen fattas.

7 Sida 7/ Ny Inkomstfråga 1. Klicka på rubrik Inkomstuppgifter i navigeringslistan, klicka därefter på flik Fråga Inkomster 2. Klicka Ny eller använd snabbkommandot Ctrl+N. Dialog Ny inkomstfråga startas. 3. Ange startdatum för inkomstfrågehanteringen eller acceptera det visade datumet. Den första i frågemånaden visas som förslag. 4. Ange datum i Pensioner önskas fr o m när de överförda uppgifterna ska gälla från annat datum än den första dagen i frågemånaden. Detta anges enbart vid första frågetillfället. 5. Inkomster får ej hämtas markeras i de fall då ingen överföring av personens inkomstuppgifter ska ske. 6. Klicka Spara. Uppgifterna överförs med automatik till respektive inkomstfråga.

8 Sida 8/30 7. Klicka på knappen för att starta överföring av uppgifter från Fk. OBS! Om Inkomster får ej hämtas är i bockat är knappen inte tillgänglig. 8. Dialog med överförda uppgifter visas a. Klicka Spara om uppgifterna ska sparas i inkomstbilden b. Klicka Avbryt om uppgifterna ej ska sparas.

9 Sida 9/30 Dialogen stängs med automatik när uppgifterna sparats ner i Inkomster. Om uppgifterna ej går att spara visa ett felmeddelande. Uppgifterna som registrerats under Inkomstfrågor SPV och Inkomstfrågor Taxeringsuppgifter används när Inkomstfrågor SPV vecko/månads/årskörning och Inkomstfrågor SKV vecko/årskörning startas i komponenten Bakgrundsjobbverktyg Ändra Inkomstfråga 1. Markera den person vars inkomstöverföringsuppgift skall ändras 2. Markera den uppgift som ska ändras 3. Gör ändringen 4. Klicka Spara i verktygsmenyn eller använd kortkommandot Ctrl+S Avsluta Inkomstfråga 1. Markera den person vars inkomstöverföringsuppgift skall avslutas 2. Markera inkomstöverföringsuppgiften som ska avslutas

10 Sida 10/30 3. Sätt avslutsdatum 5. Klicka Spara i verktygsmenyn eller använd kortkommandot Ctrl+S Ta bort Inkomstfråga 1. Klicka Ta bort i verktygsmenyn eller använd kortkommandot Ctrl+D Obs! Vid borttag tas alla uppgifter bort. Vid borttag av enstaka inkomstfråga se Avsluta Inkomstfråga Signaler Lefi Online Någon av följande signaler kan visas i dialogen om problem uppstår i samband med överföring av uppgifter från Försäkringskassan. Personen saknas hos Försäkringskassan Personen har inga uppgifter registrerade hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten Personen har bytt personnr, inga uppgifter finns Byte av personnummer har skett. Inga relevanta uppgifter Personer finns registrerad hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten men har ej de förmåner som efterfrågas. LEFI Online ej tillgängligt, kontrollera status hos Försäkringskassan Ingen kontakt med LEFI Online, fråga igen. Uppstår signalen efter ett antal försök kontrollera driftsstatus på Försäkringskassan webbsida, Tekniskt fel, kontakta Tieto Övriga tekniska problem har uppstått. Kontakta Tieto. Avstängd av IT-driften hos FK p.g.a. problem med svarstider el. dyl. (Inaktiv förmån Utbetalningen). Kontrollera status hos FK Tekniskt fel har uppstått hos Försäkringskassan, utbetalningsregistret ej tillgängligt. Fråga igen. Uppgifter kan inte hämtas hos Försäkringskassan System/förmån kan vara nere. Kontrollera status hos FK gällande utbetalningen Tekniskt fel har uppstått hos Försäkringskassan, utbetalningsregistret ej tillgängligt. Fråga igen. Applikationsfel Lefi Online Meddelandet följs av en beskrivning av problemet som försäkringskassan skickar samt personnummer.

11 Sida 11/30 Systemfel Lefi Online Meddelandet följs av en beskrivning av problemet som försäkringskassan skickar samt personnummer. Uppgifter kan ej sparas, kontakta Tieto Problem med att spara ner uppgifter i bild Inkomster. Kontakta Tieto.

12 Sida 12/ Sökverktyg VoO.FrågaPension/Taxering Urval på uppgifter från Fråga inkomster görs i VoO.FrågaPension/Taxering som återfinns i Sökverktyget. Sökverktyget består av tre flikar. På fliken Sökurval görs urvalet och detta presenteras sedan direkt på fliken Resultat. Från resultatfliken finns möjlighet att plocka med dig personer till komponent Fråga Inkomster med hjälp av bandspelarknapparna. Det finns två möjligheter att skriva ut resultatet. Skriv ut skapar en direktutskrift av resultatet och Rapport skriver ut resultatet i en rapportmall. Båda knapparna återfinns i verktygsraden. Används Rapport för utskrift är det möjligt att markera vilka uppgifter som ska skrivas ut. Det går också att spara resultatet på en fil som sedan tas in i Excel eller något annat externt verktyg, välj då knappen Spara. På fliken Termurval visas vilka termer som finns i databasen och vilka som presenteras i resultatet. Du väljer själv vilka som skall visas samt i vilken ordning. Termernas ordning uppifrån och ned motsvarar resultatets presentation från vänster till höger. Valen sparas och finns kvar tills de ändras. När urval görs måste något av urvalen vara ifyllda.

13 Sida 13/ Hantering Flik Sökurval: Välj Sökmängd om inte rätt alternativ visas när komponenten öppnas. Ange urvalsbegrepp. Klicka på knappen Sök, varvid sökresultatet visas i flik Resultat. Flik Termurval Här väljs de termer som skall redovisas i flik Resultat efter en urval. I fönstret går det att: Komplettera termer Markera term i listbox Termer i databasen. Klicka på knappen Pil för att flytta termen till listbox Valda termer. Ta bort termer Markera term i listbox Valda termer. Klicka på knappen Pil för att flytta termen till listbox Termer i databasen. Bestämma ordning på termer Markera term i listbox Valda termer. Använd pilarna till höger om listboxen för att flytta termen till önskad plats. Flik Resultat I fönstret redovisas resultatet efter en urval enligt de termer som har definierats i flik Termurval. Markera en rad och återgå till originalfönstret där raderna en och en kan detaljredovisas med hjälp av de fem bandspelarknapparna. Markera den rad som först skall redovisas i originalkomponenten. Ta upp resultatet på originalkomponenten med knapparna Bandspelare.

14 Sida 14/ Bevakad ändrad inkomst Komponenten används för att bearbeta överföringarna från FK, SPV och SKV. De inkomstöverföringar som senast har gjorts visas tillsammans med de överföringar som inte har tagits bort från tidigare överföringar. Uppgifterna bör därför analyseras och tas bort efter varje genomförd överföring. Observera! För uppgiftstyp/rubrik Förmåner avslutade visas avslutsdatum för de förmåner som redovisas under uppgiftstypen. Datum vid förmånen avser visa att fr o m detta datum finns det inget nytt belopp att överföra från Försäkringskassan. Uppgiften sparas inte i komponent Inkomster. Uppgiftstyp Förmåner avslutade visas endast den månad när förmånens avslutsdatum är aktuellt om inte markering är att i urval Visa alla. Texten Ny i mappen till vänster om personen indikerar att personen vid något av inkomstsvaren var markerad i Ny beställning i komponent Fråga inkomster. Texten Ny visas endast för uppgiftstyperna Övriga Pensioner (SPV) och Taxeringsuppgifter (SKV). Rubriker i Bevakad ändrad inkomst: Förmåner från Fk Visar överförda uppgifter från Försäkringskassa. Datum vid rubriken anger inläsningsdatum för uppgifterna

15 Sida 15/30 Förmåner avslutade Visar de förmåner som avslutats i frågemånaden eller 1 månad bakåt i tiden. Datumet vid rubriken anger inläsningsdatum. Datumet vid förmånen är avslutsdatum för förmånen. Övriga pensioner mm Visar uppgifter från SPV. Taxeringsuppgifter Visar uppgifter från Skatteverket.

16 Sida 16/ Användarbeskrivning Starta komponenten genom att: Ange urval: 1. Ange personnr eller del av personnr. 2. Välj Tillfälle om urval önskas på Tillfälle. Även de personer som är markerade i Omfattning i komponent Tillfälle redovisas. 3. Välj Organisation om urval önskas på Organisation. 4. Välj Handläggare om urval önskas på Handläggare. 5. Klicka på knappen Sök. Sätts markering i Visa alla visas samtliga Förmåner avslutade oavsett om avslutsdatum för förmåner är aktuellt eller inte. Obs! Knappen Ta bort alla kan ej användas i kombination med markering i fältet Visa alla. De uppgifter som visas i listbox Bevakningar kan: A - Analyseras och tas bort på personnivå B - Tas bort Följ instruktionerna steg för steg: A - Analys: 1. Markera en rad på nivå 2 i listbox Bevakningar (se fältbeskrivning), varvid personens alla aktuella Tillfällen redovisas i listbox Tillfällen. 2. Bocka i det Tillfälle i listbox Tillfällen som skall bearbetas. Om det finns flera personer på Tillfället öppnas dialogen Tillfälle med flera personer, se Tillfälle med flera personer. 3. Om Tillfället skall avgiftsberäknas: a. Klicka på knappen Avgiftsberäkning. b. Beställ beräkning, se komponent Avgiftsberäkning. c. Återgå till fönster Bevakning ändrad inkomst. 4. Fortsätt i punkt 2 om fler avgiftsberäkningar skall beställas. 5. När alla Tillfällen är markerade för den markerade raden i listbox Bevakningar kan raden tas bort genom att klicka på knappen Ta bort i verktygsraden. 6. När alla Tillfällen är markerade för den aktuella personen kan personen tas bort genom att markera personraden (nivå 1 i listbox Bevakningar) och klicka på knappen Ta bort i verktygsraden. B - Borttagning av alla uppläst uppgifter i listbox Bevakningar: 1. Klicka på knappen Ta bort under listbox Bevakningar.

17 Sida 17/ Dialog Tillfälle med flera personer Dialogen erhålles automatiskt när checkboxen för ett Tillfälle markeras i listbox Tillfälle om den aktuelle personen finns på ett Tillfälle som omfattas av flera personer samtidigt som inkomster har förts över också för någon eller några av de övriga personerna på Tillfället. Besvara frågan Skall även person X markeras som bearbetad? genom att klicka på någon av knapparna Ja eller Nej: Ja om Tillfället skall markeras också för den andre personens överföringar. Nej om Tillfället inte skall markeras också för den andre personens överföringar, d v s dennes överföringar skall hanteras för sig. Om den aktuelle personen inte är ägare till Tillfället redovisas denne på en separat rad under listbox Tillfälle.

18 Sida 18/ Inkomster En persons inkomster, bidrag och tillgångar lagras tillsammans med bostadskostnad och vissa styruppgifter som inkomster. Pensioner, livräntor och bostadsbidrag kan föras över från Försäkringskassan, Statens Pensionsverk och taxerade inkomster från Skatteverket, medan övriga uppgifter rapporteras av kommunen, vilket kan ske på en i systemet producerad Inkomstförfrågan. Komponenten används dels för att rapportera inkomster och andra grunduppgifter på en person, dels för att sammanställa aktuella inkomster på en person och dels för att söka de personer som uppfyller angivna sökvillkor. I de två första alternativen bearbetas varje person för sig, även de personer som registrerats i samma hushåll. De uppgifter som lagras på en person och som redovisas i Inkomster kan komma från två håll: Via överföringar från Försäkringskassan(FK), Statens Pensionsverk(SPV) och Skatteverket(SKV). Via egen inrapportering i Inkomster. För varje inrapportering markeras om den egna uppgiften eller den överförda skall gälla vid avgiftsberäkningar som avser den aktuella perioden. Detaljredovisningen av uppgifterna styrs av hur de periodiseras: Månadsuppgifter begränsas av ett Fr o m- och ett T o m-datum. Till månadsuppgifterna hör t ex pensionsinkomster, löneinkomster, livräntor, bidrag, bostadskostnad. Årsuppgifter avser ett specifikt år. Till årsuppgifterna hör t ex kapitalinkomster, inkomst av näringsverksamhet, förmögenhet och bankmedel. Fastighetsuppgifter, där en fastighets giltighetstid begränsas av ett fr o m- och ett t o m-datum, men där Värdeår, Fastighetstyp och Taxeringsvärde styr bearbetningarna. Inkomster består av fyra komponenter/dialoger: Komponent Inkomster nås från Navigeringslistan under rubrik Inkomstuppgifter och består av 4 delar: o Lista Hierarki, som är ingångsfönster. Inkomster månadsuppgifter, som öppnas när ett inkomstslag som innehåller månadsbelopp markeras i fönstret. Inkomster årsuppgifter, som öppnas när ett inkomstslag som innehåller årsbelopp markeras i fönstret. Fastigheter, som öppnas när ett inkomstslag som avser fastigheter markeras i fönstret. o Dialog Period, som nås genom knappen Period i Inkomster månadsuppgifter. o Dialog Sammanställning inkomster, som nås genom knappen Sammanställning i komponenten Inkomster. o Sökverktyg, som nås genom knappen Sök i verktygsraden.

19 Sida 19/ Hantering Ange Person (personnummer eller namn) och klicka på knappen Sök person om inte önskad person redan finns i komponenten. Om personen saknas i VoO Personregister eller om en grupp av personer har sökts öppnas dialogen Personer. I komponenten går det att: A. Lägga till eller ändra grunduppgifter B. Sammanställa aktuella inkomster C. Förteckna personer som uppfyller samma sökvillkor Vid upplägg eller ändring av uppgifter krävs att en gilitighet väljs. Giltigheten används när det finns både överförda och manuellt rapporterade uppgifter för att fastställa vilken av uppgifterna som ska användas vid avgiftsberäkning. För inkomster med Fr o m datum finns tre alternativ Egen inrapp gäller tills vidare o Den egna inrapporteringen kommer att gälla tills vidare, även om det kommer överföringar med senare datum. För ändring måste antingen en ny egen uppgift inrapporteras eller Giltighet ändras.

20 Sida 20/30 Egen inrapportering tar över överförd o Den egna apporteringen tar över den överförda tills en en överföring med senare datum kommer. Överförd uppgift tar över o När en överföring från FK eller SPV kommer med ett senare datum eller större än det rapporterade tar den överförda uppgiften över. För årsinkomster finns två alternativ Egen inrapp gäller tills vidare och Egen inrapportering tar över överförd o Den egna inrapporteringen kommer att gälla tillsvidare. För ändring måste antingen en ny egen uppgift inrapporteras eller Giltighet ändras. Överförd uppgift tar över o Överföring från SKV kommer att gälla tills vidare. Följ instruktionerna steg för steg: A. Lägga till eller ändra grunduppgifter: 1. Klicka fram det Inkomstslag som skall hanteras. a. När Inkomstslagets textrad markeras visas tomma fält för inrapportering. b. När rad med period under textraden markeras visas de uppgifter som är inrapporterade för perioden. 2. Tre olika typer av vyer kan visas, beroende på inkomstslag, se Inkomster, månads- och årsinkomster och Inkomster, fastigheter. a. Månadsuppgifter för inkomster, bidrag, koder och bostadskostnad, vilka periodiseras av Fr o m- och T o m-datum. b. Årsuppgifter för inkomster och förmögenhet, vilka specificeras per år. c. Fastighetsuppgifter, vilka specificeras per fastighet. Vyn öppnas när en detaljrad, d v s en rad på lägsta nivån, markeras i listboxen. I vyn går det att: A. Lägga upp ny månadsuppgift när ingen uppgift finns sedan tidigare B. Lägga upp ny månadsuppgift när uppgift finns sedan tidigare C. Lägga upp ny årsuppgift D. Ändra i månadsuppgift E. Ändra i årsuppgift F. Ändra period i månadsuppgift G. Ta bort period med uppgift H. Avsluta månadsuppgift Följ instruktionerna steg för steg: A. Upplägg av ny månadsuppgift när ingen uppgift finns sedan tidigare:

21 Sida 21/30 1. Markera inkomstslagets textrad 2. Klicka på knappen Ny eller kortkommando Ctrl+N. 3. Ange Fr o m, Eget belopp eller Egen kod och välj Giltighet. 4. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S. B. Upplägg av ny månadsuppgift när uppgift finns sedan tidigare: 1. Markera raden för aktuell period. 2. Ange Eget belopp eller Egen kod och välj Giltighet. 3. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S, varvid dialogen Nytt fr o m? öppnas. a. Om de nya uppgifterna skall gälla för en annan period än den som visas i Period: 1. Ange Gäller fr o m till ett senare datum än periodens fr o m. 2. Klicka på knappen Ja, varvid fr o m för den nya uppgiften sätts och t o m för den gamla uppgiften automatiskt sätts. 3. Om de ny uppgifterna ska gälla under den period som visas i Period, klicka på knappen Nej C. Upplägg av ny årsuppgift: 1. Markera inkomstslagets textrad 2. Klicka på knappen Ny eller kortkommando Ctrl+N. 3. Ange År (inkomstår), Eget belopp och välj Giltighet 4. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S. D. Ändring i månadsuppgift: 1. Markera raden för den period som skall ändras. 2. Gör ändringarna. 4. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S, varvid dialogen Nytt fr o m? öppnas. a. Om de nya uppgifterna skall gälla för en annan period än den som visas i Period: 1. Ange Gäller fr o m till ett senare datum än periodens fr o m. 2. Klicka på knappen Ja, varvid fr o m för den nya uppgiften sätts och t o m för den gamla uppgiften automatiskt sätts. 3. Om de ny uppgifterna ska gälla under den period som visas i Period, klicka på knappen Nej E. Ändring i årsuppgift: 1. Markera raden för det år som skall ändras. 2. Gör ändringarna. 3. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S.

22 Sida 22/30 F. Ändring av period för månadsuppgift: a. Om bara en period finns (knappen Period är släckt): 1. Ändra datum. 2. Klicka på knappen Spara, varvid dialogen Nytt fr o m? öppnas. 3. Klicka på knappen Nej i dialogen Nytt fr o m? b. Om flera perioder finns (knappen Period är tänd): 1. Klicka på knappen Period. 2. Gör ändringen i dialog Period. 1) Markera den period som skall ändras. 2) Klicka på knappen Ändra. 3) Ändra datum. OBS att luckor, men inga överlappningar, tillåts. 4) Flytta markören till en annan rad än den ändrade. 5) Klicka på knappen Spara. G. Borttagning av period med uppgift: 1. Markera raden för den period eller det år som skall tas bort. 2. Klicka på knappen Ta bort eller kortkommando Ctrl+D. OBS att period som innehåller uppgifter i Överfört inte kan tas bort att det kan uppstå perioder då inkomst saknas. H. Avslutning av månadsuppgift: 1. Ange datum i T o m. 2. Klicka på knappen Spara eller kortkommando Ctrl+S B. Sammanställning av aktuella inkomster: 1. Klicka på knappen Sammanställning (Sigma-tecken), varvid dialog Sammanställning erhålles.

23 Sida 23/30 C. Förteckning av personer som uppfyller samma sökvillkor: 1. Klicka på knappen Sök i verktygsraden, varvid dialog Sökverktyg erhålles.

24 Sida 24/30 Följande uppgifter överförs från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten och SPV: Allmän ålderspension (FK) Garantipension Tilläggspension Inkomstpension Barntillägg Premiepension (FK) Efterlevandepension och efterlevandestöd (FK) - Omställningspension - Efterlevandepension - Änkepension - Barnpension - Efterlevandestöd till barn Sjukersättning och aktivitetssättning (FK) - Sjukersättning - Aktivitetsersättning Livräntor (FK) - Arbetsskada, skattepliktig - Yrkesskada, skattepliktig - Delpension Bostadsuppgifter (FK) - Bostadskostnad - BTP - SBTP Äldreförsörjningsstöd Övriga bidrag (FK) - Vårdbidrag - Handikappersättning Ej skattepliktiga inkomster (FK) - Äldreförsörjningsstöd - Barnpension - Särskilt pensionstillägg - Livränta yrkesskada Pensioner från SPV - SKP-pension - Kåpan-tjänstepension - ITP/S-pension - BOA-pension - KPA-pension (i förekommande fall)

25 Sida 25/30 3 Fältbeskrivningar 3.1 Fältbeskrivning Fråga Inkomster Inkomstfrågor LEFI Online Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här visas startdatum för uppgiften. Överförs med automatik från dialogen Ny Inkomstfråga. Angivet datum kan ändras. T o m Här anges/visas stoppdatum för uppgiften. Ange datum (6 eller 8) om uppgiften ska avslutas. Om datum utelämnas innebär det att uppgiften gäller till vidare. Angivet datum kan ändras eller ta bort. Inkomster får ej hämtas Bockas i de fall då ingen överföring av pensionsuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningen tas. Överföringsfel Här visas eventuella fel som uppstått vid hämtning av inkomster från Fk både vid direktfråga och från månadsbearbetningen. Senaste frågedatum Här visas datumet för senaste frågeöverföring. Senaste svarsdatum Här visas datum för senaste svarsöverföring. Första frågedatum Här visas datum för den första inkomstöverföringen. Fråga direkt Pensioner önskas fr o m Ange datum (6 eller 8 siffror) i de fall de överförda pensionerna skall gälla från ett annat datum än den första i frågemånaden. Situationer kan uppstå när ett Tillfälle startas i föregående månad och pensionsuppgifterna överförs månaden efter. Datum måste då anges så att det är möjligt att göra en avgiftsberäkning från Tillfällets startdatum med pensionsuppgifter som täcker in hela Tillfällets startdatum. Används för direkthämtning av inkomstuppgifter från Försäkringskassan.

26 Sida 26/30 Inkomstfrågor SPV Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här visas startdatum för uppgiften. Överförs med automatik från dialogen Ny Inkomstfråga. Angivet datum kan ändras. T o m Här anges/visas stoppdatum för uppgiften. Ange datum (6 eller 8) om uppgiften ska avslutas. Om datum utelämnas innebär det att uppgiften gäller till vidare. Angivet datum kan ändras eller ta bort. Ny beställning Markera inför det första frågetillfället för en person eller för att tvinga fram en ny fråga på en person. Uppgiften tas automatiskt bort efter överföring. Pensioner önskas fr o m Uppgift kan bara anges om Ny beställning är markerat. Ange datum (6 eller 8 siffror) i de fall de överförda pensionerna skall gälla från ett annat datum än den första i frågemånaden. Situationer kan uppstå när ett Tillfälle startar i slutet av en månad och pensionsuppgifterna överförs månaden efter. Datum måste då anges så att det är möjligt att göra en avgiftsberäkning från Tillfällets startdatum med pensionsuppgifter som täcker in hela Tillfällets startdatum. Inkomster får ej hämtas Inkomster får ej hämtas markeras i de fall då ingen överföring av pensionsuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga. Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningsdelen tas. Senaste frågedatum Här visas datumet för senaste överföring. Senaste svarsdatum Här visas datum för senaste överföring. Första frågedatum Här visas datum på den första överföringen. Inkomstfrågor Taxeringsuppgifter Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här visas startdatum för uppgiften. Överförs med automatik från dialogen Ny Inkomstfråga. Angivet datum kan ändras. T o m Här anges/visas stoppdatum för uppgiften. Ange datum (6 eller 8) om uppgiften ska avslutas. Om datum utelämnas innebär det att uppgiften gäller till vidare. Angivet datum kan ändras eller ta bort.

27 Sida 27/30 Ny beställning Markera inför det första frågetillfället för en person eller för att tvinga fram en ny fråga på en person. Uppgiften tas automatiskt bort efter överföring. Inkomster får ej hämtas Markeras i de fall då ingen överföring av inkomstuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga. Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningsdelen tas. Senaste frågedatum Här visas datumet för senaste överföring Senaste svarsdatum Här visas datum för senaste överföring Första frågedatum Här visas datum på den första överföringen 3.2 Fältbeskrivning Dialog Ny Inkomstfråga Fr o m Obligatorisk uppgift (6 eller 8 siffror). Här anges startdatum för inkomstöverföringsuppgifterna. Dagens datum visas som standard men kan ändras till önskat datum. Datumet överförs med automatik till rutorna för inkomstöverföringsuppgifter. Angivet datum kan ändras i respektive överföringsuppgift. T o m Här kan avslutsdatum sättas för inkomstöverföringsuppgifterna. Datumet överförs med automatik till rutorna för inkomstöverföringsuppgifter. Angivet datum kan ändras i respektive överföringsuppgift. Pensioner önskas fr o m Ange datum (6 eller 8 siffror) i de ifall överförda pensioner mm skall gälla från ett annat datum än den första i frågemånaden. Situationer kan uppstå när ett Tillfälle startar i slutet av en månad och pensionsuppgifterna överförs månaden efter. Datum måste då anges så att det är möjligt att göra en avgiftsberäkning från Tillfällets startdatum med pensionsuppgifter som täcker in hela Tillfällets startdatum. Inkomster får ej hämtas Markeras i de fall då ingen överföring av pensionsuppgifter mm ska göras, ex personen har accepterat högsta avgift och inkomstuppgifter ej är nödvändiga. Markering krävs för att undvika att Verkställa avgifter Beslut skapar inforader på Aktuellt om att inkomstfrågor saknas när nya beslut i utredningsdelen fattas. Spara Dialogen stängs och registrerade uppgifter överförs med automatik till rutorna för inkomstöverföringsuppgifter.

28 Sida 28/30 Avbryt Dialogen stängs men inga registrerade uppgifter sparas 3.3 Fältbeskrivning flik Sökurval VoO.Pensioner/taxeringar LEFI Online Markeras för att begränsa urvalet till de personer där pensioner skall föras över från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten. Kan kombineras med Pensioner SPV och Taxeringsuppgifter SKV. Pensioner SPV Markeras för att begränsa urvalet till de personer där pensioner skall föras över från SPV. Kan kombineras med LEFI Online SPV och Taxeringsuppgifter SKV. Taxeringsuppgifter SKV Markeras för att begränsa urvalet till de personer där pensioner skall föras över från Skatteverket. Kan kombineras med LEFI Online SPV och Pensioner SPV. LEFI Online fel Markeras för att begränsa urvalet till de personer där överföringsfel uppstått vid en månads- eller årshämtning av uppgifter från Försäkringskassan. Utifrån anledning till att överföringen inte fungerat bör en direktfråga skickas för dessa personer för att hämta uppgifter igen. Överföringsfel Väljs för att begränsa urvalet till de personer där ett specifikt överföringsfel uppstått vid en månads- eller årshämtning av uppgifter från Försäkringskassan Kan endast användas om markering satt i LEFI Online fel. Inkomster får ej hämtas Markeras för att begränsa urvalet till de personer där inga uppgifter skall föras över från LEFI Online, SPV och SKV. Personnummer Urval kan avse en person eller en grupp av personer: För att söka en person: Ange hela personnumret med eller utan streck För att söka en grupp av personer A. Ange * för att få alla personer B. Ange börja av ett personnummer följt av * för att t ex få alla som är födda ett visst år. Tillfälle Välj Tillfälle för att begränsa urvalet till de personer som finns. Fr o m datum Här anges det fr o m datum som urval ska ske på. Dagens datum är förvalt.

29 Sida 29/30 T o m datum Här anges det t o m datum som urval ska ske på. Organisation Här väljs den organisation som urval ska ske på. Handläggare Här väljs den handläggare som urval ska ske på. Medhandläggare Här väljs den medhandläggare som urval ska ske på 3.4 Fältbeskrivning Bevakning ändrad inkomst Person Obligatorisk uppgift (2+10 siffror, 2 för sekelsiffra och 10 för personnummer). Som sekelsiffra visas automatiskt 19. Byt sekelsiffror för personer som är födda under annat århundrade. En person eller grupp av personer kan sökas fram: För att söka en person o Ange hela personnumret med eller utan streck För att söka bland ett urval av personer. o Ange * för att få alla personer o Ange början av ett personnr följt av * ( t ex 21* ger alla som är födda 1921) o Ange början av ett namn följt av * (t ex Svensson* ger alla som heter Svensson) Klicka Sök för att fortsätta Tillfälle Välj tillfälle för att begränsa urvalet till de personer som finns på ett tillfälle. Alternativet ger också svar på de personer som markerats i Omfattning på Tillfället. Visa Alla Används ej Organisation Välj organisation för att begränsa urvalet till de personer som finns på ett tillfälle med vald organisation. Alternativet ger också svar på de personer som markerats i Omfattning på Tillfället. Handläggare Välj handläggare för att begränsa urvalet till personer till sådana där vald handläggare finns på tillfället. Knapp Sök Klicka för att hämta information utifrån angivet urval

30 Sida 30/30 Bevakningar Markera en rad på den person vars tillfällen skall redovisas i listboxen Tillfälle. I listboxen visas de överföringar som senast har gjorts och de bevakningar som inte tagits bort från tidigare överföringar. För varje person redovisas ett antal rader i tre nivåer per person innehållande: Nivå 1. En rad med personnummer och namn. Nivå 2. En rad per överföringsdatum och uppgiftstyp (Förmåner från Fk, Förmåner avslutade, Övriga pensioner mm och Taxeringsuppgifter) Nivå 3. En rad per överförd uppgift innehållande: o Fr o m datum för uppgiften o Text för uppgiften o Föregående värde enligt komponent inkomster o Överfört värde Observera! Uppgiftstyp/rubrik Förmåner avslutade visar de förmåner som vid överföringen från FK fått ett avslutsdatum. Datum vid förmånen visar det avslutsdatum som sparas ner i komponent Inkomster. Markering med ** efter namn uppstår vid följande situation: Uppgiften Inkomstfrågor LEFI Online på bild Fråga inkomster är avslutad samtidigt som det finns sparade inkomstuppgifter med ett senare tom-datum än inkomstfrågans avslutsdatum. Kontroll och analys av hur uppgifterna skall hanteras bör ske före borttag. Texten Ny i mappen till vänster om personen indikerar att personen vid något av inkomstsvaren var markerad i Ny beställning i komponent Fråga inkomster. Texten Ny visas endast för uppgiftstyperna Övriga Pensioner (SPV) och Taxeringsuppgifter. Tillfällen Markera i checkboxen när tillfället är hanterat klart. I listboxen visas de tillfällen som för personen är giltiga vis svarstillfället för den den rad som har markerats i listbox Bevakningar. Om markerad person är angiven i dialog Tillfället omfattar redovisas den personen som är angiven i komponent Tillfälle i rutan Ägare under listboxen. Knapp Avgiftsberäkning Klicka för att göra en avgiftsberäkning Knapp Ta bort alla Klicka för att ta bort alla uppgifter som är redovisade i listbox Bevakningar Knapp Inkomst Klicka för att titta eller registrera uppgifter på komponent Knapp Tillfälle Klicka för att rapportera eller titta på ett tillfälle

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Handbok Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1 Om gallring...3 1.1 Klartext...5 1.2 Styruppgifter...6 2 Hantering...7 2.1 Gallringsurval...8

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18 Användarhandledning Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket Version 2010-06-18 Education Sida 2/2 Innehållsförteckning Inkomstjämförelse Skatteverket... 3 Översikt... 3 Kunduppgift... 4 Beställning

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Procapita VoO Manual för Externa utförare.

Procapita VoO Manual för Externa utförare. Procapita VoO Manual för Externa utförare. Uppdaterad 2015-06-15 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 Inloggning för extern användare... 1 Inloggning till Procapita...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer vårdboende 2 Innehåll Verkställa beställningar... 3 Avsluta verkställigheten...11 När vårdtagare byter vårdboende...14 Skicka bevakning

Läs mer

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017

Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Sida 1 (5) Det är dags att lämna inkomstuppgifter för 2017 Du som betalar avgift inom äldreomsorgen eller funktionsnedsättning i Värmdö Kommun behöver lämna in nya uppgifter för att vi ska kunna beräkna

Läs mer

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef (eller person som verkställer beställning)

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Procapita VoO Handbok för utförare.

Procapita VoO Handbok för utförare. Procapita VoO Handbok för utförare. Uppdaterad 2015-04-20 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 VÄLJ ROLL... 1 MINA SIDOR... 2 AKTUELLT... 2 MINA MEDDELANDEN... 3 FLIKEN

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Utbetalning anhörigbidrag. Version 9.3 2013-11-13

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Utbetalning anhörigbidrag. Version 9.3 2013-11-13 Handbok Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2013-11-13 Sida 2/10 Innehållsförteckning... Error! Bookmark not defined. 1... 3 1.1 Inledning - Syfte... 3 1.2 Grunduppgifter i Procapita Klartexter... 3

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2013-01-25 Education Sida 1/13

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2013-01-25 Education Sida 1/13 Education Sida 1/13 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.2 SPw05 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015

Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 Såhär fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift 2015 För att kunna räkna ut din avgift för 2015 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

13 Regler för informationsuttag

13 Regler för informationsuttag Regler för informationsuttag 13-1 13 Regler för informationsuttag Gemensamt för urval och utskrifter I Primula finns en rad färdiga funktioner för att i olika typer av utskrifter visa den information som

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Beräkning av din avgift

Beräkning av din avgift Introduktion Du kan välja att inte lämna dina inkomstuppgifter och då får du den högsta avgiften som gäller de insatser du blir beviljad. Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte Försäkringskassan, Tjänsteleverans Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN LEFI ONLINE... 4 2.1 GRÄNSSNT...

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-10-11 Lathund till Dexter IUP Version 5 Innehållsförteckning Logga in 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod 1 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Utgivare: Stadsledningskontoret, it-avdelningen Kontaktperson: Katja Jensfelt 3 (11) Sammanfattning Följande material är en sammanfattning

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Marknadsföringslistor

Marknadsföringslistor Marknadsföringslistor Inledning I dokumentet beskrivs hur man i MiRiaM skapar en så kallad marknadsföringslista. En marknadsföringslista är en lista över personer i MiRiaM som man valt ut för ett specifikt

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01 Användarhandledning Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg Version 9.5 2015-11-01 Sida 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning - Syfte... 3 2 Systemadministration... 4 2.1 TSS... 4 2.1.1

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

Procapita + Hälso- och sjukvård

Procapita + Hälso- och sjukvård Procapita + Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 79 Bakgrund: 090504 övergick hälso- och sjukvårdspersonalen i Mölndals Stad Vård och Omsorg till att arbeta i en gemensam journalstruktur enligt uppdrag från

Läs mer

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan.

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan. 1 "[Mottagarens namn]" "[Mottagarens gatuadress]" "[Mottagarens postadress]" INKOMSTFÖRFRÅGAN En inkomstförfrågan skickas ut första gången du blir aktuell för en insats från kommunen som är avgiftsbelagd.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Sid 71 (104) 18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Område Kund Systemdel Konfigurering Uppdatera lathund användare Påverkan Tilläggsbeställning Myndighet Ja Ja Bakgrund och syfte Socialnämnden

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

SCB-elever per den 15 oktober 2014

SCB-elever per den 15 oktober 2014 Information Education 2014-09-25 Healthcare & Welfare Welfare Nordic SCB-elever per den 15 oktober 2014 Tieto Peter Holmström, Verksamhetsutvecklare Innehållsförteckning Användarhandledning SCB-statistik

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Version 1.7 (Löneår 2015) Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Sidan 2 av 9 KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER...

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Utbildning Förening. Senast uppdaterad:

Utbildning Förening. Senast uppdaterad: Utbildning Förening För att få upp fliken utbildning krävs det att man har rollen Utbildningsansvarig förening. På denna flik får man en samlad bild över all utbildning som föreningen genomfört. Det går

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Nouveau Projekt STU T-1104 2011-12-15 Status: Granskad Jenny H Svensson 2011-12-15 2 (25) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-15 Jenny H Svensson

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget.

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll.

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. ÅRSRAPPORTER/FÖRENINGSRAPPORTER Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. Klicka på fliken Administration i toppbaren. Där hittar du sedan en vänstermeny där du klickar

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27 Manual för Tidbok Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2014-05-07 Reviderad:2017-07-03 Manual för Tidbok Sidan 1 av 27 Innehållsförteckning Söka tid till en vårdgivare... 3 Söka tid till flera vårdgivare...

Läs mer