ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN"

Transkript

1 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter Språk Specificering av uppgiftslämnaren Uppgiftslämnare Uppgiftslämnarnivå Typ av ID-kod ID-kod Rapportdag Rapporten gäller Funktionskod Rapporteringsvaluta Importera rapport Töm arbetsboken Skriv ut allt Spara arbetsboken Spara rapporten Kryptera rapporten 3.3. Datainsamlingstabeller/specialfunktioner Val av land (N01, N11, N21) Samlingstabeller (utan rapporteringsfunktion) 4. Kontaktuppgifter Rapporteringsadress: Internet: X.400: C=fi;A=mailnet;P=bofnet;S=rahoitus

2 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 2 (6) 1. Allmänt Finansinspektionen har utarbetat Excel-arbetsböcker för insamling och rapportering av uppgifter om länderrisker. De koder som identifierar uppgiftslämnaren har ifyllts i förväg. I arbetsböckerna finns oskyddade fält, där data och egna formler kan matas in och länkas till varandra. Arbetsböckerna innehåller också många programtekniska funktioner för rapporteringen (inkl. möjlighet till kryptering av ASCII-filer) samt länderfördelade samlingstabeller (utan rapporteringsfunktion). (Obs! Rapporteringen kan även utföras med andra hjälpmedel. Uppgiftslämnaren måste då själv sköta överföringen av uppgifterna enligt anvisningarna om rapportering via datamedium.) 2. Installation Installationsfiler 1999Nnnn.XLS arbetsboken för länderrisker (nnn = uppgiftslämnarnivå) SPVIRATI.XLA arbetsboksprogram RTMAA.XLA arbetsboksprogram SALAADOS.EXE krypteringsprogram SPRSA.P krypteringsnyckel Operativprogram Systemkrav Windows 95/98/NT processor: min. Pentium 90 Mhz, rekommendation Pentium 200 Mhz arbetsminne: min. 16 Mb ledigt hårddiskutrymme: min. 2 Mb (Obs! Excel-versionen påverkar direkt systemkraven) Tillämpning Excel 97 Installation Start Samtliga installationsfiler kopieras till samma katalog antingen på den egna hårddisken eller i lokalnätets server. OBS! Med tanke på krypteringsprogrammet får ingen del av sökvägen (gäller alla nivåer) vara längre än 8 tecken (undvik å, ä, ö och mellanslag). Arbetsboken startas från Excel. Starten kan göras snabbare med hjälp av en separat startknapp (t.ex. en shortcutknapp). 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt Den första sidan i arbetsboken har rubriken Allmänna uppgifter. Här ges bl.a. de grundläggande ID- och tidsuppgifterna, dvs. den uppgiftslämnare och tid rapporten gäller. Den egentliga rapporteringen görs på tabellsidorna (N01, N02 etc.). På sidorna anges med gul färg de egentliga inmatningsfälten, där data och formler kan matas in och länkas till varandra. Sidorna är färdigt zoomade till 75 %

3 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 3 (6) och användaren kan ändra zoominställningarna med hjälp av Excels allmänna zoomkontroll. Om värdet i något enskilt fält på skärmen ersatts med # -tecken beror detta troligen på att kolumnen är för smal för det värde som ges i fältet. Kolumnen i fråga kan vid behov regleras med tangentkombinationerna: Shift + Ctrl + K Shift + Ctrl + L kolumnen blir ett steg smalare kolumnen blir ett steg bredare I datainsamlingstillämpningen ingår också ett antal kontroller av inmatade uppgifter både på sidan för Allmänna uppgifter och på tabellsidorna. Några sidor har dessutom egna specialfunktioner, som beskrivs nedan Allmänna uppgifter Språk Val av språk (finska/svenska/engelska). Programmet visar sidtexterna på det språk som valts. Namnet på sidorna (Tab name) ändras inte Specificering av uppgiftslämnaren (med vissa undantag ifyllt i förväg) Uppgiftslämnare Uppgiftslämnarnivå Typ av ID-kod ID-kod Rapportdag (ååååmmdd) Rapporten gäller (ååååmmdd) Här uppges uppgiftslämnarens namn. Här uppges koden för uppgiftslämnarnivån (se bilaga K003). SC-kod = 1, AS-signum = 2 Här uppges antingen affärs-/samfundssignum (AS-signum) eller en ID-kod som fastställts av Statistikcentralen (SC-kod). Här uppges det datum då rapporten upprättas. Programmet kontrollerar uppgiften både vid inmatningen och då rapporten sparas. Här uppges den tid (datum) som de rapporterade uppgifterna gäller. Här skall endast sådana datum (dd) användas som utgör sista dagen i månaden. Programmet kontrollerar uppgiften både vid inmatningen och då rapporten sparas.

4 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 4 (6) Funktionskod Rapporteringsvaluta Importera rapport Töm arbetsboken Skriv ut allt Spara arbetsboken Spara rapporten Här uppges typen av åtgärd vid rapportering av uppgifter. Då rapporten gäller en ny tidpunkt karakteriseras åtgärden med kod 1 (= första rapporten). Vid ett meddelande avseende redan tidigare rapporterade uppgifter används kod 2 (= korrigering). I fältet uppges den valuta som används i hela rapporten (FIM eller EUR). Rapportering i euro är möjligt från och med den 1 januari Hämtar sparade rapportuppgifter (från en ASCII-fil som stämmer överens med postbeskrivningen i Bilaga 3) till tabellsidorna i arbetsboken. Obs! Funktionen ersätter det gamla innehållet i arbetsboken med innehållet i den hämtade ASCIIfilen. Behövs de tidigare arbetsboksuppgifterna även i fortsättningen måste arbetsboken därför sparas innan funktionen startas (t.ex. med funktionen Spara arbetsboken). Funktionen kräver att samma uppgiftslämnarnivå använts i ASCIIfilen och arbetsboken. Tömmer uppgifterna i rapportfälten i arbetsboken medan formlerna lämnas intakta. Funktionen gör det möjligt att starta inmatningen med givna inställningar i kraft. Alla landsidor behöver t.ex. inte väljas på nytt, om de redan tidigare har valts (och arbetsboken har sparats). Funktionen är också praktisk då länkade formler används. Alla synliga tabellsidor skrivs ut på en förvald skrivare, inkl. sidan Allmänna uppgifter. Sparar uppgifterna i Excel-format. Funktionen rekommenderas, eftersom det som återstår efter ett eventuellt driftstopp är läget då arbetsboken sparades föregående gång. Funktionen gör det även möjligt att spara olika versioner av arbetsboken enligt aktuella behov. Funktionen motsvarar sparfunktionen i Excel. Uppgifterna på alla de tabellsidor som enligt bestämmelserna skall ingå i rapporten från ifrågavarande uppgiftslämnarnivå sparas i en ASCII-fil som stämmer överens med postbeskrivningen (se separat beskrivning i Bilaga 3). Innan funk-

5 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 5 (6) Kryptera rapporten 3.3. Datainsamlingstabeller/specialfunktioner Val av land (N01, N11, N21) tionen genomförs kontrollerar programmet datum- och rapporteringsvalutafälten och utför eventuella övriga kontroller av inmatningarna. Eventuella fel meddelas operatören. Dessutom informerar programmet operatören om alla icke ifyllda tabeller och ger sedan två möjligheter: antingen att fortsätta spara rapporten eller att avbryta sparandet. Om inget land har valts i den tabell (N01, N11, N21) som innehåller landvalslistan väljer programmet automatiskt 'Inget att rapportera' (vid fortsatt sparande). Krypterar den sparade ASCII-filen. Den krypterade filen skall antingen ges ett nytt namn eller placeras i en annan katalog. Programmet låter operatören välja såväl katalog som namn. Den krypterade ASCII-rapporten sänds till Finansinspektionen. Rapporten sänds till adressen: Internet: X.400: C=fi;A=mailnet;P=bofnet;S=rahoitus Samlingstabeller (utan rapporteringsfunktion) Gäller sidorna N01, N11 och N21, där en väljlista finns för val region/land. Landskoden/den tekniska koden eller första delen av koden kan även skrivas in i ett fält för detta. Tryck härefter på knappen Välj. Programmet ställer en kontrollfråga angående koden eller väljer landet direkt, om den inskrivna koden finns i landförteckningen. Om landsidan redan finns aktiverar programmet den valda sidan, i annat fall skapar programmet en ny landsida. Om rapporten endast gäller poster utanför länderfördelningen skall i landvalslistan väljas 'Inget att rapportera'. Då programmet gör en landsida skapas automatiskt knappen 'Radera tabellen', som är avsedd att användas i situationer då tabellen inte längre behövs eller då den skapats i misstag. I samlingstabellerna (SAMMANSTÄLLNING 00, SAMMANSTÄLLNING 10, SAMMANSTÄLLNING 20) finns knappen Kalkylera tabellen, som sammanställer länderfördelade uppgifter under varandra i tabellen. OBS! Samlingstabellerna uppdateras inte automatiskt (utan att användaren trycker på knappen) utan operatören måste vid behov själv starta uppdateringen.

6 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 6 (6) 4. Kontaktuppgifter Excel-arbetsböckernas Matti Virtanen, tfn (09) , teknik: e-post Innehållet: Tommi Kemilä, tfn (09) , e-post

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

IDEP/CN8 för Intrastat Handbok 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. Handbok IDEP/CN8

IDEP/CN8 för Intrastat Handbok 2012. 2011-2012 SCB Utrikeshandel Version: 2012 Datum: 2011-12-12. Handbok IDEP/CN8 Handbok IDEP/CN8 Programvara för Intrastat-rapportering Välkommen som användare av IDEP/CN8 för Intrastat 1 Allmänt om IDEP/CN8... 5 2 Tidsplan för Intrastatrapportering till SCB... 6 3 Terminologi...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Design Studio - Användare

Design Studio - Användare Design Studio - Användare Version 3.40A Version 1.0 - (februari 2007) Användarstudio.* ver 2D 2007-03-06 Utb/dok BJ Handbok för Användarstudio i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1

1 Allmänt om ERIT. Handbok ERIT Sid 1 (14) 12FMV8449-1 Handbok ERIT Sid 1 (14) 1 Allmänt om ERIT ERIT är ett hjälpsystem för inleverans av ritningar till Försvarsmaktens system för dokumentationshantering, BORIS och för anläggningsdokumentation BRA. För leveranser

Läs mer

Användarstudio - Web Edition

Användarstudio - Web Edition - Web Edition Handbok, version 3.42A, Web Edition Första utgåvan - juli 2014 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmet,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009

ASI-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad November 2009 ASI-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Travelreporter manual

Travelreporter manual Travelreporter manual Allmänt! 2 Börja använda Travelreporter! 3 Lägga in en bil! 4 Starta din första tripp! 5 Stoppa trippen! 6 Lägga till ytterligare information på en Tripp! 7 Lägga till en anmärkning/notis

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2 www.jaradata.com ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer