Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator"

Transkript

1 Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator Dokumentets artikelnummer: November 2001 Denna bok hjälper dig att installera nödvändig maskin- och programvara för Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator.

2 Å VARNING! Ä SE 2001 Compaq Computer Corporation. Compaq, Compaqs logotyp och Evo är varumärken som tillhör Compaq Information Technologies Group, L.P. i USA och andra länder. Microsoft, MS-DOS, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Alla andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Compaq ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text. Informationen i detta dokument ges i befintligt skick utan några som helst garantier och informationen kan ändras utan att detta meddelas. Garantiansvar för Compaqs produkter definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. Den här texten ger information om att allvarliga personskador kan uppstå om instruktionerna inte följs. UPP! Den här texten innehåller varningar för att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. Tryckt i U.S.A. Start- och Snabbinstallationsbok Första upplagan (November 2001) Dokumentets artikelnummer:

3 Innehåll Snabbinstallation Steg 1: Packa upp din Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Konfigurera som Minitower eller Bordsdator Steg 2: Komponenter på datorns baksida Steg 3: Anslut externa enheter Steg 4: Ansluta nätsladdarna Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen Steg 6: Starta datorn och installera operativsystemet Tillgänglighet Komma igång Anpassa bildskärmen Skydda program CD-skivan Compaq Restore Registrering Stänga av datorn Mer information Grundläggande felsökning Översikt Hjälptips Tolka diagnostiska lampor Åtgärda mindre fel Åtgärda problem vid installation av maskinvara Index Start- och Snabbinstallationsbok iii

4 Snabbinstallation Steg 1: Packa upp din Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Å VARNING: Överdriven användning av datorn eller dålig arbetsställning kan leda till allt från obehag till allvarliga skador. I handboken Säkerhet och arbetsmiljö finns mer information om hur arbetsplatsen utformas så att den blir säker och bekväm. Denna utrustning har testats och motsvarar gränserna för digitala enheter inom klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Mer information finns på cd-skivan Compaq Reference Library. För att minska risken för elektriska stötar får datorn bara anslutas till jordade, lättåtkomliga vägguttag. Start- och Snabbinstallationsbok 1

5 Snabbinstallation Konfigurera som Minitower eller Bordsdator Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator kan användas antingen som minitower eller som bordsdator. Minitower-konfiguration får du genom att passa in hålet nertill på datorn i stativets stolpe och skruv. Dra åt skruven för att fästa datorn i stativet. Detta ger stabilitet och tillräcklig luftcirkulation för datorns komponenter. 2 Start- och Snabbinstallationsbok

6 Snabbinstallation Steg 2: Komponenter på datorns baksida Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator Evo D500 Ultra-Slim bordsdator med installerad Legacy-modul 1 Fäste för kabellås 7 Kontakt för ljudutgång 2 Nätkontakt 8 Kontakt för ljudingång 3 Ethernet RJ-45-kontakt 9 PS/2 muskontakt 4 USB-kontakt (4) - PS/2 Tangentbordskontakt 5 Legacy-modul q Seriell kontakt Kontakten syns inte med Legacy-modul eller bakre panelskydd monterat. w Parallellport 6 Bildskärmskontakt e Multiport (och fästskruv) Alla USB-kontakter passar till alla enheter (inklusive tangentbord och mus). Tillvalet Legacy-modul består av kontakter för seriella och parallella enheter, PS/2-mus och PS/2-tangentbord. Mer information finns i Referenshandboken på cd-skivan Compaq Reference Library. Du måste stänga av datorn och dra ut nätsladden innan du sätter in eller tar bort en MultiPort-modul. Start- och Snabbinstallationsbok 3

7 Snabbinstallation Steg 3: Anslut externa enheter Å VARNING: Ä SE Anslut kablar till bildskärm, mus och tangentbord. Om du använder ett nätverk ansluter du nätverkskabeln till Ethernet RJ-45-kontakten. Du kan se var på baksidan kontakterna sitter under Steg 2: Komponenter på datorns baksida på sidan 3. För att underlätta installationen har Compaq satt färgmärkningar på kablar och kontakter på datorns baksida. För att minska risken för elektrisk stöt, brand eller skada på utrustningen ska du inte sätta in telefonkabelns kontakt i nätverkskortet (NIC). Kontakter för PS/2-mus och -tangentbord finns bara på Evo D500 Ultra-Slim bordsdator med Legacy-modul. En USB-mus eller -tangentbord kan anslutas till vilken som helst av de lediga USB-kontakterna. UPP! Montera inte ytterligare maskinvara i datorn innan operativsystemet installerats ordentligt. Om du lägger till enheter under installationen kan fel uppstå och operativsystemet kanske inte installeras som det ska. 4 Start- och Snabbinstallationsbok

8 Snabbinstallation Steg 4: Ansluta nätsladdarna Anslut nätsladdarna enligt figuren. Nätsladden kan tryckas in i hålrummet i bakre panelskyddet eller Legacy-modulen (om sådan finns) så att den inte ligger i vägen. Å VARNING: Så här minskar du risken för personskada och skada på utrustningen: Ta inte bort nätsladdens jordkontakt. Den har en viktig säkerhetsfunktion. Sätt in nätsladden i ett jordat vägguttag som är lätt att komma åt. Lossa nätsladden mellan dator och vägguttag genom att dra ut den i ena änden. Start- och Snabbinstallationsbok 5

9 Snabbinstallation Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen 1 MultiBay 2 Tvåläges på/av-knapp 3 Systemaktivitetslampa 4 Mikrofonkontakt 5 Hörlurskontakt 6 USB-kontakt (1) 7 På/av-lampa 8 Multiport Du måste stänga av datorn innan du sätter in eller tar bort en MultiPort-modul. 9 Utmatningsspak för MultiBay - MultiBay säkerhetsskruv 6 Start- och Snabbinstallationsbok

10 Snabbinstallation Steg 6: Starta datorn och installera operativsystemet Ä SE Tryck in på/av-knappen för att starta datorn. Se Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen på sidan 6 för att se var knappen sitter. Första gången du startar datorn installeras operativsystemet automatiskt. Det tar mellan 5 till 10 minuter, beroende på vilket operativsystem som installeras. Läs och följ instruktionerna som visas på skärmen för att fullfölja installationen. UPP! När den automatiska installationsprocessen har börjat får du INTE STÄNGA AV DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR KLAR. Om du stänger av datorn under installationen kan programvaran som styr datorn skadas. När fönstret Välkommen visas är installationen av Windows klar. Tillgänglighet Compaq har som målsättning att utforma produkter, tjänster och program med ökad användbarhet och tillgänglighet för alla kunder. Compaqs produkter som har Microsoft Windows XP förinstallerat eller är förberedda för XP, är utvecklade för tillgänglighet. Dessa produkter hart testats med industriledande Assistive Technologyprodukter för att garantera samma tillgänglighet när som helst, var som helst... och för vem som helst. Start- och Snabbinstallationsbok 7

11 Anpassa bildskärmen Skydda program CD-skivan Compaq Restore Ä SE Du kan manuellt välja eller ändra bildskärmens märke, modell, uppdateringsfrekvens, färg, upplösning och strömsparinställningar. Välj Bildskärm i Kontrollpanelen om du vill ändra inställningarna eller studera direkthjälpen som medföljer grafikadapterprogrammet. För att skydda program från förlust eller skada bör du ha säkerhetskopior av alla systemprogram, program och relaterade filer förvarade på hårddisken. Studera dokumentationen till operativsystemet eller säkerhetskopieringsprogrammet för instruktioner om hur du ska säkerhetskopiera dina datafiler. Förutom CD-skivan med operativsystemet kan Compaq Restore användas för att återställa ursprungligt operativsystem, webbläsare och NIC eller modemdrivrutiner. Det kan vara till god hjälp vid ett hårddiskfel eller en hårddiskkrasch. Ytterligare hjälpprogram för vissa modeller kan hämtas från CD-skivan Compaq Restore används genom att sätta in den i CD ROM-spelaren och starta om datorn. Läs och följ sedan noga instruktionerna som visas på bildskärmen. UPP! Innan Compaq Restore används bör du säkerhetskopiera alla datafiler och program som installerats efter uppackningen av de fabriksinstallerade programmen. Restore-programmet kommer att radera alla filer från hårddisken och därefter återställa ursprungligt operativsystem, webbläsare och NIC eller modemdrivrutiner. Tangentbordet kan behövas för olika val under återställningen. Stöd för USB-mus finns först när USB-musdrivrutinerna har återställts. Frågor om, eller problem med denna CD kan besvaras av Compaqs kundtjänst. Start- och Snabbinstallationsbok 9

12 Registrering Glöm inte att registrera datorn hos Compaq. Registreringen ger dig ett ägarbevis som gör att du kan få produktmeddelanden, uppdateringar och fortlöpande få annan information. Registreringen är enkel, besök bara Compaqs webbplats och följ instruktionerna som visas. Stänga av datorn För att på ett korrekt sätt stänga av datorn måste du först avsluta operativsystemet. I operativsystemet Microsoft Windows klickar du på Start > Avsluta. Beroende på vilket operativsystem du använder kan du använda på/av-knappen för att få datorn att gå in i viloläge (standby) i stället för att stängas av. Detta gör att du sparar ström utan att behöva stänga dina program. Du kan senare starta upp datorn direkt utan att behöva starta operativsystemet igen och utan att förlora några data. Om du vill stänga av systemet helt håller du i stället knappen intryckt under fyra sekunder. Om du vill konfigurera om på/av-knappen till strömbrytare kör du Setup-programmet. Mer information om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken på CD-skivan Compaq Reference Library. 10 Start- och Snabbinstallationsbok

13 Mer information Ytterligare dokumentation om produkterna kan du få på CD-skivan Compaq Reference Library. De handböcker som finns på CD-skivan är: Start- och snabbinstallationsbok (denna handbok i PDF-format) Referenshandbok (PDF-format) Konfigureringshandbok (PDF-format) Hantera datorn (PDF Format) Nätverkshandbok (PDF-format) Felsökningshandbok (PDF-format) Säkerhet och föreskrifter (PDF-format) Säkerhet och arbetsmiljö (Windows Hjälp-fil) Om du inte har en CD ROM-enhet kan du hämta produktdokumentationen från Compaqs webbplats på Start- och Snabbinstallationsbok 11

14 1. Sätt in CD-skivan i CD ROM-enheten. Det kan ta ett tag medan programmet kontrollerar de nationella inställningarna i Windows. En meny med handböckerna visas sedan automatiskt. Menyn och handböckerna visas på det språk som valdes när systemet ursprungligen installerades eller som ändrats sedan dess med Nationella Inställningar i Windows. Om den nationella inställningen inte överensstämmer med de språk som stöds på CD-skivan visas menyn och handböckerna på engelska. 2. Klicka på den handbok som du vill läsa. Första gången du klickar på en länk till en handbok kan du bli uppmanad att installera Adobe Acrobat Reader som finns på CD-skivan. Läs instruktionerna som visas och följ dem för att installera Acrobat Reader. Om du inte uppmanas att installera Acrobat Reader klickar du på Installera Adobe Acrobat Reader på CD-menyn. Om CD ROM-spelaren inte aktiveras inom två minuter kan det bero på att systemets automatiska start av CD-skivor inte är aktiv. Så här kör du CD-skivan Compaq Reference Library om den inte startar automatiskt: 1. Klicka på Start> Kör. 2. Skriv X:\CompaqEvo.exe (där X är enhetsbokstaven för aktuell CD ROM-enhet) 3. Klicka på OK. 12 Start- och Snabbinstallationsbok

15 Grundläggande felsökning Översikt Hjälptips Detta kapitel är avsett endast för grundläggande felsökning. Den mer fullständiga Felsökningshandboken finns på CD-skivan Compaq Reference Library och på webbplatsen Du kan köpa Compaq Quick Troubleshooting Guide (artikelnummer , finns hos auktoriserade Compaq-handlare, återförsäljare och serviceställen) som innehåller lättanvända flödesscheman för felsökning. Denna handbok har skrivits för auktoriserade Compaqåterförsäljare och innehåller även information som kan vara för avancerad för vissa användare. En del processer som beskrivs i handboken kan, om de inte utförs på rätt sätt, skada datorn och/eller göra att garantin inte längre gäller. Om du är osäker på om du kan utföra en process eller om du är orolig över att garantin upphör kan du kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare innan du börjar med rekommenderad åtgärd. Om du väljer att använda ett annat operativsystem än det som levererades med datorn kan du eventuellt hitta ytterligare hjälp på följande webbplatser. Compaq Evo bordsdatorer Compaq Deskpro arbetsstationer och Evo arbetsstationer Om du stöter på mindre problem med dator, bildskärm eller något program studerar du följande lista med allmänna förslag innan du går vidare. Kontrollera att datorn och bildskärmen är anslutna till ett fungerande vägguttag. Kontrollera att datorn är på och att den gröna lampan lyser. Kontrollera att bildskärmen är på och att den gröna lampan lyser. Start- och Snabbinstallationsbok 13

16 Ä SE Öka ljusstyrka och kontrast på bildskärmen om den är svag. Håll ner valfri tangent nertryckt. Om systemet avger ljudsignaler fungerar tangentbordet som det ska. Kontrollera att inga kablar är lösa eller felaktigt anslutna. Konfigurera om din dator efter installation av maskinvara som inte stöder Plug&Play. Instruktioner finns i avsnittet Åtgärda problem vid installation av maskinvara. Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade. Om du t ex har anslutit en skrivare behöver du drivrutiner till den. Ta ut alla disketter från diskettenheterna innan du startar datorn. UPP! Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande. För att inte skada moderkortet och dess komponenter måste du koppla loss nätsladden innan du öppnar datorn. 14 Start- och Snabbinstallationsbok

17 Tolka diagnostiska lampor Datorns lampor Compaq-datorer har diagnostiska lampor (lysdioder) som visar olika datorlägen eller fel. Följande tabell beskriver de olika lampsignalerna. Mer information finns i Felsökningshandboken på CD-skivan Compaq Reference Library. Lampa Färg Signal Betydelse/Meddelande På/av-lampa Grön På (S0) Datorn är på På/av-lampa Grön blinkar en gång varannan sekund (S1) Normalt viloläge På/av-lampa Grön blinkar en gång varannan sekund (S3) Spara i RAM (om tillämpligt) På/av-lampa Släckt Av (S4) Spara på disk (om tillämpligt) På/av-lampa Släckt Av (S5) Datorn avstängd På/av-lampa Röd 4 blinkningar med en sekunds mellanrum eller 2 blinkningar med en sekunds mellanrum följt av 2 sekunders upphåll CPU avstängd pga överhettning På/av-lampa Röd På CPU ej installerad eller felaktig processor På/av-lampa Röd blinkar en gång ROM-fel per sekund På/av-lampa Röd blinkar en gång Överbelastat nätaggregat varannan sekund Nätverkslampa Grön På Nätverkslänk finns Nätverkslampa Grön Blinkar Nätverksaktivitet Hårddisklanpa Grön Blinkar Hårddiskaktivitet *På/av-lampan kanske inte blinkar på alla modeller. Start- och Snabbinstallationsbok 15

18 Tangentbordslampor Lampa Färg Signal Betydelse/Meddelande Num Lock Grön Blinkar Minnesfel Caps Lock Grön Blinkar Ingen bildskärmssignal Scroll Lock Grön Blinkar Systemkortet trasigt, före grafik Denna information gäller inte USB-tangentbord. Ett felsäkert ROM-startblock gör att systemet kan återställas vid den osannolika händelsen att en ROM-uppgradering misslyckas, t ex vid ett strömavbrott under själva uppgraderingen. Startblocket är en flash-skyddad sektion av ROM som kontrollerar att ett giltigt system-rom finns varje gång systemet startas. Följande tabell visar vilka kombinationer av tangentbordslampor som används av startblocks-rom, dess innebörd och vilka åtgärder som ska vidtas. Mer information finns i handboken Hantera datorn. 16 Start- och Snabbinstallationsbok

19 Kombinationer av tangentbordslampor som används av startblocks-rom Felsäkert startblocksläge Färg Signal Betydelse/Meddelande Num Lock Grön På ROMPaq-diskett saknas, är trasig eller enheten är inte redo.* På skärmen visas ett Boot Block Recovery- meddelande om inbyggd grafikadapter används. Caps Lock Grön På Ange lösenord.* Num, Caps, Scroll Lock Grön Tänds och släcks två gånger (samtidigt med en lång och tre korta ljudsignaler) ROM-uppgraderingen misslyckades.* Num, Caps, Scroll Lock Grön På ROM-uppgradering lyckades. Stäng av datorn och starta sedan om den. Diagnostiska lampor blinkar inte på USB-tangentbord. *Sätt in en giltig ROMPaq-diskett i enhet A. Stäng av datorn och starta den sedan igen för att uppgradera ROM igen. Om ROM-uppgraderingen lyckas kommer alla tre tangentbordslampor att tändas och en serie ljudsignaler med stigande ton hörs. Ta ut disketten, stäng av datorn och starta sedan om den. Mer information om flash-rom finns i Felsökningshandboken. Start- och Snabbinstallationsbok 17

20 Åtgärda mindre fel De mindre problem som beskrivs i det här avsnittet kan du förmodligen lösa själv. Om problemet kvarstår eller om du är osäker på om du kan klara av det kontaktar du en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Åtgärda mindre fel Fel Orsak Åtgärd Datorn startar inte Datorn är inte ansluten till Anslut datorn till en extern en extern strömkälla. strömkälla. Datorn verkar vara låst och stängs inte av när På/Av-knappen trycks in. Datorns datum och klockslag är felaktiga. Kablarna till den externa strömkällan är inte insatta. Kontakterna från datorns spänningsaggregat eller datakablar är felkopplade. Enhetens temperatur överskreds. Fläkten kan vara blockerad. Programstyrningen av på/av-knappen fungerar inte. RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas. Batteriet räcker i 3 till 5 år. Kontrollera att nätsladden mellan dator och vägguttag är ansluten i båda ändar och att vägguttaget fungerar. Sätt in alla dessa kontakter ordentligt. 1. Datorn är placerad på en alldeles för varm plats. Låt den svalna. 2. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att kylfläkten är igång Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Håll på/av-knappen intryckt under minst 4 sekunder tills datorn stängs av. Återställ först datum och klockslag från Kontrollpanelen. Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur ett nytt batteri installeras finns i din Referenshandbok, kontakta annars en auktoriserad Compaq-återförsäljare. 18 Start- och Snabbinstallationsbok

21 Åtgärda mindre fel (Fortsättning) Fel Orsak Åtgärd Datorn stängdes av automatiskt och på/av-lampan: 1. Blinkar rött fyra gånger i sekunden, eller 2. Blinkar rött två gånger med en sekunds mellanrum följt av två sekunders uppehåll, eller 3. Blinkar ej. Datorn verkar stanna upp då och då. Enhetens temperatur överskreds. Fläkten kan vara blockerad. Enhetstemperaturen överskreds eftersom datorn kördes med locket eller sidopanelerna borta. Nätverksdrivrutinen är laddad men ingen nätverksanslutning etablerad. 1. Datorn är placerad på en alldeles för varm plats. Låt den svalna. 2. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att kylfläkten är igång Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Sätt tillbaka lock eller sidoplåt och låt datorn svalna av innan du startar den. Etablera en nätverksanslutning, eller använd Setup-programmet eller Enhetshanteraren i Windows för att avaktivera nätverkskontrollern. Det går inte att öppna datorns lock eller sidoplåt Markören kan inte flyttas med piltangenterna på det numeriska tangentbordet. Säkerhetsskruvar eller kabellås används och de måste tas bort. Num Lock-funktionen kan vara på. Mer information om säkerhetsanordningar och hur sidoplåtarna lossas finns i Referenshandboken på CD-skivan Reference Library. Tryck på Num Lock-tangenten. Num Lock-lampan ska inte lysa om du ska använda piltangenterna. Start- och Snabbinstallationsbok 19

22 Åtgärda mindre fel (Fortsättning) Fel Orsak Åtgärd Ingen bild Bildskärmen är inte på och bildskärmslampan lyser inte. Kabelanslutningarna är felaktiga. Strömsparfunktionen är aktiv. RGB-omkopplaren (Röd, Grön, Blå) på bildskärmen har ställts in felaktigt. Du använder en bildskärm med fast synk som inte synkroniserar vid vald upplösning. Omkopplaren VGA/BNC är inte riktigt inställd. Sätt på bildskärmen och kontrollera att bildskärmslampan lyser. Kontrollera kabelanslutningarna från bildskärm till dator och till vägguttag. Tryck på valfri tangent, klicka med musen och ange lösenordet om ett sådant ställts in. Ställ bildskärmens RGB-omkopplare på 75 ohm och synk-omkopplaren på extern om en sådan finns. Kontrollera att bildskärmen kan klara av den svephastighet som motsvarar vald upplösning. Ställ in omkopplaren så att den passar kabelanslutningen. 20 Start- och Snabbinstallationsbok

23 Åtgärda problem vid installation av maskinvara Du kanske måste konfigurera om datorn när du lägger till eller tar bort utrustning, t ex en extra diskettenhet. Om du installerar en Plug&Playenhet hittar Windows 98 eller Windows 2000 automatiskt enheten och konfigurerar datorn. Om du installerar en enhet som inte är Plug&Playkompatibel måste du konfigurera om datorn sedan du har installerat den nya maskinvaran. I Windows 98 eller Windows 2000 väljer du ikonen Lägg till ny maskinvara i Kontrollpanelen och följer instruktionerna som visas på bildskärmen. Om du ska konfigurera om datorn i Windows NT 4.0 sedan du har installerat ny maskinvara använder du hjälpprogrammet som levererades med utrustningen. Åtgärda problem vid installation av maskinvara Fel Orsak Åtgärd En ny enhet kan inte hittas som en del i systemet. Kablar till den nya enheten är lösa eller nätkabeln är inte ansluten. Strömbrytaren till den nya externa enheten är inte påslagen. Du följde inte uppmaningen att ändra konfigurationen av ditt system. Kontrollera att alla kablar är riktigt och säkert anslutna och att stiften i kabelkontakten inte har böjts. Stäng av datorn, sätt på den externa enheten och starta sedan datorn för att integrera enheten i systemet. Starta om datorn och följ instruktionerna så att datorn konfigureras om. Start- och Snabbinstallationsbok 21

24 Index B bärhandtag 3 batteri realtidsklocka 1 18 bildskärmsinställningar 9 bildskärmskontakt 4 C CD n Reference Library 10, 11 CD-skivan Compaq Restore 9 Compaq Reference Library Felsökning 11 Säkerhet och arbetsmiljö 11 Säkerhet och föreskrifter 11 D dator stannar till 1 19 datum och klockslag 1 18 dokumentation, ytterligare för produkten 10, 11 E Ethernet RJ-45-kontakt 3 externa enheter, ansluta 4 F färgkoder på kablar 4 frontpanelens komponenter 6 H handtag 3 hörlurskontakt 6 I installera operativsystem 7 K kablar, färgkodade 4 kablar, kontrollera anslutningarna kommentarer använda USB-tangentbord vid installation 10 avstängning med på/av-knappen 10 dokumentation 11 rekonfigurera på/av-knappen 10 språk valt under installation 12 komponenter bakre panel 3 frontpanel 6 komponenter på bakre panelen 3 kontakt bildskärm 3 Ethernet RJ-45 3 hörlurar 6 Legacy-modul 3 ljud in 3 ljud ut 3 mikrofon 6 mus 4 nätsladd 3 parallell (Legacy-modul) 3 PS/2-mus (Legacy-modul) 3 PS/2-tangentbord (Legacy-modul) 3 seriell (Legacy-modul) 3 USB 3, 6 kontakt för ljud in eller ljud ut 3 kontakter nätsladd 5 kontakternas placering 3 Start- och Snabbinstallationsbok Index 1

25 Index L lampa på/av 6 systemaktivitet 6 lampor 1 19 Legacy-modul 3, 4 ljudkontakter 3 M mikrofonkontakt 6 MultiBay-utmatningsknapp 6 muskontakt 4 N nätkontakt 3, 5 nätverkskontakt 4 O operativsystem 7 P på/av-knapp 6, 10 på/av-knapp med två funktioner 10 på/av-lampa 6 Plug&Play-enhet 1 21 portar 3 problem installera maskinvara 1 21 lösa mindre 1 18 mindre 1 13 produktregistrering 10 PS/2-kontakter 4 R registrering 10 S säkerhetskopiera datafiler 9 se upp förebygg förlust av data 10 installation 7 installation av operativsystem 4 seriell kontakt (Legacy-modul) 3, 4 serienummer 3 Skärmen är tom 1 20 stänga av datorn 10 systemaktivitet lampa 6 T tangentbord 1 14 tangentbordskontakt 4 tvåläges på/av-knapp 6 V varningar elektrisk stöt 4, 5 felaktig användning av datorn 1 nätverksadapter 4 Index 2 Start- och Snabbinstallationsbok

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/860624

Din manual HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/860624 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Nätverkshandbok Business Desktop

Nätverkshandbok Business Desktop Nätverkshandbok Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312968-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som förinstallerats

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Veriton 5600 series. Användarhandbok

Veriton 5600 series. Användarhandbok Veriton 5600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 5600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Andra utgåvan (november 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved. Användarhandbok Modell 8700, 8701, 8705, 8717 Modell 8973, 8975, 8979, 8983 Modell 8985, 8991, 8995, 9265 Modell 9269, 9277, 9279, 9283 Modell 9287, 9379, 9383, 9387 Modell 9389, 9631, 9635, 9637 Modell

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok

Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Dell OptiPlex 755 Användarhandbok Modeller: DCTR, DCNE, DCSM och DCCY www.dell.com support.dell.com Varningar och upplysningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att

Läs mer

Handboken Hantera datorn

Handboken Hantera datorn Handboken Hantera datorn Stationära datorer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft och Windows är varumärken

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Användarhandbok Läs meddelandena om säkerhet och de viktiga tipsen som finns i handböckerna innan du använder datorn. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information

Läs mer

Lenovo Användarhandbok

Lenovo Användarhandbok Lenovo Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovo Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten används. Vissa

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet

SpeedTouch 546(v6) Installationsguide. ADSL-Gateway för hemmabruk. Power. Ethernet DSL. Internet SpeedTouch 546(v6) ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power DSL Ethernet Internet SpeedTouch 546(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund

Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund Vostro A840/A860 Installationshandbok och lathund Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din dator. ANMÄRKNING: En anmärkning

Läs mer

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok

TravelMate 2300/4000/4500- Serien. Användarhandbok TravelMate 2300/4000/4500- Serien Användarhandbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 2300/4000/4500-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Juli 2004 Informationen i den här

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285

Personal Computer. Användarhandbok. PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 Personal Computer Användarhandbok PC 300PL typ 6862 och 6892 PC 300GL typ 6275 och 6285 IBM Anmärkning Läs den allmänna

Läs mer

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet DSL SpeedTouch 576(v6) Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power Ethernet WLAN Internet SpeedTouch 576(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Installations- och snabbreferensguide till Dell Vostro 1310, 1510 och 1710

Installations- och snabbreferensguide till Dell Vostro 1310, 1510 och 1710 Installations- och snabbreferensguide till Dell Vostro 1310, 1510 och 1710 Modellerna PP36S, PP36L och PP36X www.dell.com support.dell.com Noteringar, anmärkningar och varningar OBS! En notering innehåller

Läs mer