Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator"

Transkript

1 Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator Dokumentets artikelnummer: November 2001 Denna bok hjälper dig att installera nödvändig maskin- och programvara för Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator.

2 Å VARNING! Ä SE 2001 Compaq Computer Corporation. Compaq, Compaqs logotyp och Evo är varumärken som tillhör Compaq Information Technologies Group, L.P. i USA och andra länder. Microsoft, MS-DOS, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Alla andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Compaq ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text. Informationen i detta dokument ges i befintligt skick utan några som helst garantier och informationen kan ändras utan att detta meddelas. Garantiansvar för Compaqs produkter definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. Den här texten ger information om att allvarliga personskador kan uppstå om instruktionerna inte följs. UPP! Den här texten innehåller varningar för att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. Tryckt i U.S.A. Start- och Snabbinstallationsbok Första upplagan (November 2001) Dokumentets artikelnummer:

3 Innehåll Snabbinstallation Steg 1: Packa upp din Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Konfigurera som Minitower eller Bordsdator Steg 2: Komponenter på datorns baksida Steg 3: Anslut externa enheter Steg 4: Ansluta nätsladdarna Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen Steg 6: Starta datorn och installera operativsystemet Tillgänglighet Komma igång Anpassa bildskärmen Skydda program CD-skivan Compaq Restore Registrering Stänga av datorn Mer information Grundläggande felsökning Översikt Hjälptips Tolka diagnostiska lampor Åtgärda mindre fel Åtgärda problem vid installation av maskinvara Index Start- och Snabbinstallationsbok iii

4 Snabbinstallation Steg 1: Packa upp din Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Å VARNING: Överdriven användning av datorn eller dålig arbetsställning kan leda till allt från obehag till allvarliga skador. I handboken Säkerhet och arbetsmiljö finns mer information om hur arbetsplatsen utformas så att den blir säker och bekväm. Denna utrustning har testats och motsvarar gränserna för digitala enheter inom klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Mer information finns på cd-skivan Compaq Reference Library. För att minska risken för elektriska stötar får datorn bara anslutas till jordade, lättåtkomliga vägguttag. Start- och Snabbinstallationsbok 1

5 Snabbinstallation Konfigurera som Minitower eller Bordsdator Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator kan användas antingen som minitower eller som bordsdator. Minitower-konfiguration får du genom att passa in hålet nertill på datorn i stativets stolpe och skruv. Dra åt skruven för att fästa datorn i stativet. Detta ger stabilitet och tillräcklig luftcirkulation för datorns komponenter. 2 Start- och Snabbinstallationsbok

6 Snabbinstallation Steg 2: Komponenter på datorns baksida Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator Evo D500 Ultra-Slim bordsdator med installerad Legacy-modul 1 Fäste för kabellås 7 Kontakt för ljudutgång 2 Nätkontakt 8 Kontakt för ljudingång 3 Ethernet RJ-45-kontakt 9 PS/2 muskontakt 4 USB-kontakt (4) - PS/2 Tangentbordskontakt 5 Legacy-modul q Seriell kontakt Kontakten syns inte med Legacy-modul eller bakre panelskydd monterat. w Parallellport 6 Bildskärmskontakt e Multiport (och fästskruv) Alla USB-kontakter passar till alla enheter (inklusive tangentbord och mus). Tillvalet Legacy-modul består av kontakter för seriella och parallella enheter, PS/2-mus och PS/2-tangentbord. Mer information finns i Referenshandboken på cd-skivan Compaq Reference Library. Du måste stänga av datorn och dra ut nätsladden innan du sätter in eller tar bort en MultiPort-modul. Start- och Snabbinstallationsbok 3

7 Snabbinstallation Steg 3: Anslut externa enheter Å VARNING: Ä SE Anslut kablar till bildskärm, mus och tangentbord. Om du använder ett nätverk ansluter du nätverkskabeln till Ethernet RJ-45-kontakten. Du kan se var på baksidan kontakterna sitter under Steg 2: Komponenter på datorns baksida på sidan 3. För att underlätta installationen har Compaq satt färgmärkningar på kablar och kontakter på datorns baksida. För att minska risken för elektrisk stöt, brand eller skada på utrustningen ska du inte sätta in telefonkabelns kontakt i nätverkskortet (NIC). Kontakter för PS/2-mus och -tangentbord finns bara på Evo D500 Ultra-Slim bordsdator med Legacy-modul. En USB-mus eller -tangentbord kan anslutas till vilken som helst av de lediga USB-kontakterna. UPP! Montera inte ytterligare maskinvara i datorn innan operativsystemet installerats ordentligt. Om du lägger till enheter under installationen kan fel uppstå och operativsystemet kanske inte installeras som det ska. 4 Start- och Snabbinstallationsbok

8 Snabbinstallation Steg 4: Ansluta nätsladdarna Anslut nätsladdarna enligt figuren. Nätsladden kan tryckas in i hålrummet i bakre panelskyddet eller Legacy-modulen (om sådan finns) så att den inte ligger i vägen. Å VARNING: Så här minskar du risken för personskada och skada på utrustningen: Ta inte bort nätsladdens jordkontakt. Den har en viktig säkerhetsfunktion. Sätt in nätsladden i ett jordat vägguttag som är lätt att komma åt. Lossa nätsladden mellan dator och vägguttag genom att dra ut den i ena änden. Start- och Snabbinstallationsbok 5

9 Snabbinstallation Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen 1 MultiBay 2 Tvåläges på/av-knapp 3 Systemaktivitetslampa 4 Mikrofonkontakt 5 Hörlurskontakt 6 USB-kontakt (1) 7 På/av-lampa 8 Multiport Du måste stänga av datorn innan du sätter in eller tar bort en MultiPort-modul. 9 Utmatningsspak för MultiBay - MultiBay säkerhetsskruv 6 Start- och Snabbinstallationsbok

10 Snabbinstallation Steg 6: Starta datorn och installera operativsystemet Ä SE Tryck in på/av-knappen för att starta datorn. Se Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen på sidan 6 för att se var knappen sitter. Första gången du startar datorn installeras operativsystemet automatiskt. Det tar mellan 5 till 10 minuter, beroende på vilket operativsystem som installeras. Läs och följ instruktionerna som visas på skärmen för att fullfölja installationen. UPP! När den automatiska installationsprocessen har börjat får du INTE STÄNGA AV DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR KLAR. Om du stänger av datorn under installationen kan programvaran som styr datorn skadas. När fönstret Välkommen visas är installationen av Windows klar. Tillgänglighet Compaq har som målsättning att utforma produkter, tjänster och program med ökad användbarhet och tillgänglighet för alla kunder. Compaqs produkter som har Microsoft Windows XP förinstallerat eller är förberedda för XP, är utvecklade för tillgänglighet. Dessa produkter hart testats med industriledande Assistive Technologyprodukter för att garantera samma tillgänglighet när som helst, var som helst... och för vem som helst. Start- och Snabbinstallationsbok 7

11 Anpassa bildskärmen Skydda program CD-skivan Compaq Restore Ä SE Du kan manuellt välja eller ändra bildskärmens märke, modell, uppdateringsfrekvens, färg, upplösning och strömsparinställningar. Välj Bildskärm i Kontrollpanelen om du vill ändra inställningarna eller studera direkthjälpen som medföljer grafikadapterprogrammet. För att skydda program från förlust eller skada bör du ha säkerhetskopior av alla systemprogram, program och relaterade filer förvarade på hårddisken. Studera dokumentationen till operativsystemet eller säkerhetskopieringsprogrammet för instruktioner om hur du ska säkerhetskopiera dina datafiler. Förutom CD-skivan med operativsystemet kan Compaq Restore användas för att återställa ursprungligt operativsystem, webbläsare och NIC eller modemdrivrutiner. Det kan vara till god hjälp vid ett hårddiskfel eller en hårddiskkrasch. Ytterligare hjälpprogram för vissa modeller kan hämtas från CD-skivan Compaq Restore används genom att sätta in den i CD ROM-spelaren och starta om datorn. Läs och följ sedan noga instruktionerna som visas på bildskärmen. UPP! Innan Compaq Restore används bör du säkerhetskopiera alla datafiler och program som installerats efter uppackningen av de fabriksinstallerade programmen. Restore-programmet kommer att radera alla filer från hårddisken och därefter återställa ursprungligt operativsystem, webbläsare och NIC eller modemdrivrutiner. Tangentbordet kan behövas för olika val under återställningen. Stöd för USB-mus finns först när USB-musdrivrutinerna har återställts. Frågor om, eller problem med denna CD kan besvaras av Compaqs kundtjänst. Start- och Snabbinstallationsbok 9

12 Registrering Glöm inte att registrera datorn hos Compaq. Registreringen ger dig ett ägarbevis som gör att du kan få produktmeddelanden, uppdateringar och fortlöpande få annan information. Registreringen är enkel, besök bara Compaqs webbplats och följ instruktionerna som visas. Stänga av datorn För att på ett korrekt sätt stänga av datorn måste du först avsluta operativsystemet. I operativsystemet Microsoft Windows klickar du på Start > Avsluta. Beroende på vilket operativsystem du använder kan du använda på/av-knappen för att få datorn att gå in i viloläge (standby) i stället för att stängas av. Detta gör att du sparar ström utan att behöva stänga dina program. Du kan senare starta upp datorn direkt utan att behöva starta operativsystemet igen och utan att förlora några data. Om du vill stänga av systemet helt håller du i stället knappen intryckt under fyra sekunder. Om du vill konfigurera om på/av-knappen till strömbrytare kör du Setup-programmet. Mer information om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken på CD-skivan Compaq Reference Library. 10 Start- och Snabbinstallationsbok

13 Mer information Ytterligare dokumentation om produkterna kan du få på CD-skivan Compaq Reference Library. De handböcker som finns på CD-skivan är: Start- och snabbinstallationsbok (denna handbok i PDF-format) Referenshandbok (PDF-format) Konfigureringshandbok (PDF-format) Hantera datorn (PDF Format) Nätverkshandbok (PDF-format) Felsökningshandbok (PDF-format) Säkerhet och föreskrifter (PDF-format) Säkerhet och arbetsmiljö (Windows Hjälp-fil) Om du inte har en CD ROM-enhet kan du hämta produktdokumentationen från Compaqs webbplats på Start- och Snabbinstallationsbok 11

14 1. Sätt in CD-skivan i CD ROM-enheten. Det kan ta ett tag medan programmet kontrollerar de nationella inställningarna i Windows. En meny med handböckerna visas sedan automatiskt. Menyn och handböckerna visas på det språk som valdes när systemet ursprungligen installerades eller som ändrats sedan dess med Nationella Inställningar i Windows. Om den nationella inställningen inte överensstämmer med de språk som stöds på CD-skivan visas menyn och handböckerna på engelska. 2. Klicka på den handbok som du vill läsa. Första gången du klickar på en länk till en handbok kan du bli uppmanad att installera Adobe Acrobat Reader som finns på CD-skivan. Läs instruktionerna som visas och följ dem för att installera Acrobat Reader. Om du inte uppmanas att installera Acrobat Reader klickar du på Installera Adobe Acrobat Reader på CD-menyn. Om CD ROM-spelaren inte aktiveras inom två minuter kan det bero på att systemets automatiska start av CD-skivor inte är aktiv. Så här kör du CD-skivan Compaq Reference Library om den inte startar automatiskt: 1. Klicka på Start> Kör. 2. Skriv X:\CompaqEvo.exe (där X är enhetsbokstaven för aktuell CD ROM-enhet) 3. Klicka på OK. 12 Start- och Snabbinstallationsbok

15 Grundläggande felsökning Översikt Hjälptips Detta kapitel är avsett endast för grundläggande felsökning. Den mer fullständiga Felsökningshandboken finns på CD-skivan Compaq Reference Library och på webbplatsen Du kan köpa Compaq Quick Troubleshooting Guide (artikelnummer , finns hos auktoriserade Compaq-handlare, återförsäljare och serviceställen) som innehåller lättanvända flödesscheman för felsökning. Denna handbok har skrivits för auktoriserade Compaqåterförsäljare och innehåller även information som kan vara för avancerad för vissa användare. En del processer som beskrivs i handboken kan, om de inte utförs på rätt sätt, skada datorn och/eller göra att garantin inte längre gäller. Om du är osäker på om du kan utföra en process eller om du är orolig över att garantin upphör kan du kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare innan du börjar med rekommenderad åtgärd. Om du väljer att använda ett annat operativsystem än det som levererades med datorn kan du eventuellt hitta ytterligare hjälp på följande webbplatser. Compaq Evo bordsdatorer Compaq Deskpro arbetsstationer och Evo arbetsstationer Om du stöter på mindre problem med dator, bildskärm eller något program studerar du följande lista med allmänna förslag innan du går vidare. Kontrollera att datorn och bildskärmen är anslutna till ett fungerande vägguttag. Kontrollera att datorn är på och att den gröna lampan lyser. Kontrollera att bildskärmen är på och att den gröna lampan lyser. Start- och Snabbinstallationsbok 13

16 Ä SE Öka ljusstyrka och kontrast på bildskärmen om den är svag. Håll ner valfri tangent nertryckt. Om systemet avger ljudsignaler fungerar tangentbordet som det ska. Kontrollera att inga kablar är lösa eller felaktigt anslutna. Konfigurera om din dator efter installation av maskinvara som inte stöder Plug&Play. Instruktioner finns i avsnittet Åtgärda problem vid installation av maskinvara. Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade. Om du t ex har anslutit en skrivare behöver du drivrutiner till den. Ta ut alla disketter från diskettenheterna innan du startar datorn. UPP! Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande. För att inte skada moderkortet och dess komponenter måste du koppla loss nätsladden innan du öppnar datorn. 14 Start- och Snabbinstallationsbok

17 Tolka diagnostiska lampor Datorns lampor Compaq-datorer har diagnostiska lampor (lysdioder) som visar olika datorlägen eller fel. Följande tabell beskriver de olika lampsignalerna. Mer information finns i Felsökningshandboken på CD-skivan Compaq Reference Library. Lampa Färg Signal Betydelse/Meddelande På/av-lampa Grön På (S0) Datorn är på På/av-lampa Grön blinkar en gång varannan sekund (S1) Normalt viloläge På/av-lampa Grön blinkar en gång varannan sekund (S3) Spara i RAM (om tillämpligt) På/av-lampa Släckt Av (S4) Spara på disk (om tillämpligt) På/av-lampa Släckt Av (S5) Datorn avstängd På/av-lampa Röd 4 blinkningar med en sekunds mellanrum eller 2 blinkningar med en sekunds mellanrum följt av 2 sekunders upphåll CPU avstängd pga överhettning På/av-lampa Röd På CPU ej installerad eller felaktig processor På/av-lampa Röd blinkar en gång ROM-fel per sekund På/av-lampa Röd blinkar en gång Överbelastat nätaggregat varannan sekund Nätverkslampa Grön På Nätverkslänk finns Nätverkslampa Grön Blinkar Nätverksaktivitet Hårddisklanpa Grön Blinkar Hårddiskaktivitet *På/av-lampan kanske inte blinkar på alla modeller. Start- och Snabbinstallationsbok 15

18 Tangentbordslampor Lampa Färg Signal Betydelse/Meddelande Num Lock Grön Blinkar Minnesfel Caps Lock Grön Blinkar Ingen bildskärmssignal Scroll Lock Grön Blinkar Systemkortet trasigt, före grafik Denna information gäller inte USB-tangentbord. Ett felsäkert ROM-startblock gör att systemet kan återställas vid den osannolika händelsen att en ROM-uppgradering misslyckas, t ex vid ett strömavbrott under själva uppgraderingen. Startblocket är en flash-skyddad sektion av ROM som kontrollerar att ett giltigt system-rom finns varje gång systemet startas. Följande tabell visar vilka kombinationer av tangentbordslampor som används av startblocks-rom, dess innebörd och vilka åtgärder som ska vidtas. Mer information finns i handboken Hantera datorn. 16 Start- och Snabbinstallationsbok

19 Kombinationer av tangentbordslampor som används av startblocks-rom Felsäkert startblocksläge Färg Signal Betydelse/Meddelande Num Lock Grön På ROMPaq-diskett saknas, är trasig eller enheten är inte redo.* På skärmen visas ett Boot Block Recovery- meddelande om inbyggd grafikadapter används. Caps Lock Grön På Ange lösenord.* Num, Caps, Scroll Lock Grön Tänds och släcks två gånger (samtidigt med en lång och tre korta ljudsignaler) ROM-uppgraderingen misslyckades.* Num, Caps, Scroll Lock Grön På ROM-uppgradering lyckades. Stäng av datorn och starta sedan om den. Diagnostiska lampor blinkar inte på USB-tangentbord. *Sätt in en giltig ROMPaq-diskett i enhet A. Stäng av datorn och starta den sedan igen för att uppgradera ROM igen. Om ROM-uppgraderingen lyckas kommer alla tre tangentbordslampor att tändas och en serie ljudsignaler med stigande ton hörs. Ta ut disketten, stäng av datorn och starta sedan om den. Mer information om flash-rom finns i Felsökningshandboken. Start- och Snabbinstallationsbok 17

20 Åtgärda mindre fel De mindre problem som beskrivs i det här avsnittet kan du förmodligen lösa själv. Om problemet kvarstår eller om du är osäker på om du kan klara av det kontaktar du en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Åtgärda mindre fel Fel Orsak Åtgärd Datorn startar inte Datorn är inte ansluten till Anslut datorn till en extern en extern strömkälla. strömkälla. Datorn verkar vara låst och stängs inte av när På/Av-knappen trycks in. Datorns datum och klockslag är felaktiga. Kablarna till den externa strömkällan är inte insatta. Kontakterna från datorns spänningsaggregat eller datakablar är felkopplade. Enhetens temperatur överskreds. Fläkten kan vara blockerad. Programstyrningen av på/av-knappen fungerar inte. RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas. Batteriet räcker i 3 till 5 år. Kontrollera att nätsladden mellan dator och vägguttag är ansluten i båda ändar och att vägguttaget fungerar. Sätt in alla dessa kontakter ordentligt. 1. Datorn är placerad på en alldeles för varm plats. Låt den svalna. 2. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att kylfläkten är igång Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Håll på/av-knappen intryckt under minst 4 sekunder tills datorn stängs av. Återställ först datum och klockslag från Kontrollpanelen. Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur ett nytt batteri installeras finns i din Referenshandbok, kontakta annars en auktoriserad Compaq-återförsäljare. 18 Start- och Snabbinstallationsbok

21 Åtgärda mindre fel (Fortsättning) Fel Orsak Åtgärd Datorn stängdes av automatiskt och på/av-lampan: 1. Blinkar rött fyra gånger i sekunden, eller 2. Blinkar rött två gånger med en sekunds mellanrum följt av två sekunders uppehåll, eller 3. Blinkar ej. Datorn verkar stanna upp då och då. Enhetens temperatur överskreds. Fläkten kan vara blockerad. Enhetstemperaturen överskreds eftersom datorn kördes med locket eller sidopanelerna borta. Nätverksdrivrutinen är laddad men ingen nätverksanslutning etablerad. 1. Datorn är placerad på en alldeles för varm plats. Låt den svalna. 2. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att kylfläkten är igång Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Sätt tillbaka lock eller sidoplåt och låt datorn svalna av innan du startar den. Etablera en nätverksanslutning, eller använd Setup-programmet eller Enhetshanteraren i Windows för att avaktivera nätverkskontrollern. Det går inte att öppna datorns lock eller sidoplåt Markören kan inte flyttas med piltangenterna på det numeriska tangentbordet. Säkerhetsskruvar eller kabellås används och de måste tas bort. Num Lock-funktionen kan vara på. Mer information om säkerhetsanordningar och hur sidoplåtarna lossas finns i Referenshandboken på CD-skivan Reference Library. Tryck på Num Lock-tangenten. Num Lock-lampan ska inte lysa om du ska använda piltangenterna. Start- och Snabbinstallationsbok 19

22 Åtgärda mindre fel (Fortsättning) Fel Orsak Åtgärd Ingen bild Bildskärmen är inte på och bildskärmslampan lyser inte. Kabelanslutningarna är felaktiga. Strömsparfunktionen är aktiv. RGB-omkopplaren (Röd, Grön, Blå) på bildskärmen har ställts in felaktigt. Du använder en bildskärm med fast synk som inte synkroniserar vid vald upplösning. Omkopplaren VGA/BNC är inte riktigt inställd. Sätt på bildskärmen och kontrollera att bildskärmslampan lyser. Kontrollera kabelanslutningarna från bildskärm till dator och till vägguttag. Tryck på valfri tangent, klicka med musen och ange lösenordet om ett sådant ställts in. Ställ bildskärmens RGB-omkopplare på 75 ohm och synk-omkopplaren på extern om en sådan finns. Kontrollera att bildskärmen kan klara av den svephastighet som motsvarar vald upplösning. Ställ in omkopplaren så att den passar kabelanslutningen. 20 Start- och Snabbinstallationsbok

23 Åtgärda problem vid installation av maskinvara Du kanske måste konfigurera om datorn när du lägger till eller tar bort utrustning, t ex en extra diskettenhet. Om du installerar en Plug&Playenhet hittar Windows 98 eller Windows 2000 automatiskt enheten och konfigurerar datorn. Om du installerar en enhet som inte är Plug&Playkompatibel måste du konfigurera om datorn sedan du har installerat den nya maskinvaran. I Windows 98 eller Windows 2000 väljer du ikonen Lägg till ny maskinvara i Kontrollpanelen och följer instruktionerna som visas på bildskärmen. Om du ska konfigurera om datorn i Windows NT 4.0 sedan du har installerat ny maskinvara använder du hjälpprogrammet som levererades med utrustningen. Åtgärda problem vid installation av maskinvara Fel Orsak Åtgärd En ny enhet kan inte hittas som en del i systemet. Kablar till den nya enheten är lösa eller nätkabeln är inte ansluten. Strömbrytaren till den nya externa enheten är inte påslagen. Du följde inte uppmaningen att ändra konfigurationen av ditt system. Kontrollera att alla kablar är riktigt och säkert anslutna och att stiften i kabelkontakten inte har böjts. Stäng av datorn, sätt på den externa enheten och starta sedan datorn för att integrera enheten i systemet. Starta om datorn och följ instruktionerna så att datorn konfigureras om. Start- och Snabbinstallationsbok 21

24 Index B bärhandtag 3 batteri realtidsklocka 1 18 bildskärmsinställningar 9 bildskärmskontakt 4 C CD n Reference Library 10, 11 CD-skivan Compaq Restore 9 Compaq Reference Library Felsökning 11 Säkerhet och arbetsmiljö 11 Säkerhet och föreskrifter 11 D dator stannar till 1 19 datum och klockslag 1 18 dokumentation, ytterligare för produkten 10, 11 E Ethernet RJ-45-kontakt 3 externa enheter, ansluta 4 F färgkoder på kablar 4 frontpanelens komponenter 6 H handtag 3 hörlurskontakt 6 I installera operativsystem 7 K kablar, färgkodade 4 kablar, kontrollera anslutningarna kommentarer använda USB-tangentbord vid installation 10 avstängning med på/av-knappen 10 dokumentation 11 rekonfigurera på/av-knappen 10 språk valt under installation 12 komponenter bakre panel 3 frontpanel 6 komponenter på bakre panelen 3 kontakt bildskärm 3 Ethernet RJ-45 3 hörlurar 6 Legacy-modul 3 ljud in 3 ljud ut 3 mikrofon 6 mus 4 nätsladd 3 parallell (Legacy-modul) 3 PS/2-mus (Legacy-modul) 3 PS/2-tangentbord (Legacy-modul) 3 seriell (Legacy-modul) 3 USB 3, 6 kontakt för ljud in eller ljud ut 3 kontakter nätsladd 5 kontakternas placering 3 Start- och Snabbinstallationsbok Index 1

25 Index L lampa på/av 6 systemaktivitet 6 lampor 1 19 Legacy-modul 3, 4 ljudkontakter 3 M mikrofonkontakt 6 MultiBay-utmatningsknapp 6 muskontakt 4 N nätkontakt 3, 5 nätverkskontakt 4 O operativsystem 7 P på/av-knapp 6, 10 på/av-knapp med två funktioner 10 på/av-lampa 6 Plug&Play-enhet 1 21 portar 3 problem installera maskinvara 1 21 lösa mindre 1 18 mindre 1 13 produktregistrering 10 PS/2-kontakter 4 R registrering 10 S säkerhetskopiera datafiler 9 se upp förebygg förlust av data 10 installation 7 installation av operativsystem 4 seriell kontakt (Legacy-modul) 3, 4 serienummer 3 Skärmen är tom 1 20 stänga av datorn 10 systemaktivitet lampa 6 T tangentbord 1 14 tangentbordskontakt 4 tvåläges på/av-knapp 6 V varningar elektrisk stöt 4, 5 felaktig användning av datorn 1 nätverksadapter 4 Index 2 Start- och Snabbinstallationsbok

Din manual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863649

Din manual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863649 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Nätverkshandbok Business Desktop

Nätverkshandbok Business Desktop Nätverkshandbok Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312968-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som förinstallerats

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkStation Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 95, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm:

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Dell trådlös dockningsstation WLD15

Dell trådlös dockningsstation WLD15 Dell trådlös dockningsstation WLD15 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!: VIKTIGT! Indikerar risk för

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

emachines G720/G520-serien Snabbguide

emachines G720/G520-serien Snabbguide emachines G720/G520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines G720/G520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

Hantera datorn Business Desktops

Hantera datorn Business Desktops Business Desktops Dokumentets artikelnummer: 312947-102 September 2003 Denna handbok innehåller definitioner och instruktioner för säkerhetsfunktioner och Intelligent Manageability som finns förinstallerade

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation, gå till http://www.ibm.com/pc/support. Datorns förinstallerade program

Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation, gå till http://www.ibm.com/pc/support. Datorns förinstallerade program Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation, gå till http://www.ibm.com/pc/support Datorns förinstallerade program Om du vill läsa den senaste versionen av denna onlinedokumentation,

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

HP Personal Media Drive Användarhandbok

HP Personal Media Drive Användarhandbok HP Personal Media Drive Användarhandbok Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer