Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator"

Transkript

1 Start-och Snabbinstallationsbok Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator Dokumentets artikelnummer: November 2001 Denna bok hjälper dig att installera nödvändig maskin- och programvara för Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator.

2 Å VARNING! Ä SE 2001 Compaq Computer Corporation. Compaq, Compaqs logotyp och Evo är varumärken som tillhör Compaq Information Technologies Group, L.P. i USA och andra länder. Microsoft, MS-DOS, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Alla andra produkter som nämns kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Compaq ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text. Informationen i detta dokument ges i befintligt skick utan några som helst garantier och informationen kan ändras utan att detta meddelas. Garantiansvar för Compaqs produkter definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. Den här texten ger information om att allvarliga personskador kan uppstå om instruktionerna inte följs. UPP! Den här texten innehåller varningar för att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs. Tryckt i U.S.A. Start- och Snabbinstallationsbok Första upplagan (November 2001) Dokumentets artikelnummer:

3 Innehåll Snabbinstallation Steg 1: Packa upp din Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Konfigurera som Minitower eller Bordsdator Steg 2: Komponenter på datorns baksida Steg 3: Anslut externa enheter Steg 4: Ansluta nätsladdarna Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen Steg 6: Starta datorn och installera operativsystemet Tillgänglighet Komma igång Anpassa bildskärmen Skydda program CD-skivan Compaq Restore Registrering Stänga av datorn Mer information Grundläggande felsökning Översikt Hjälptips Tolka diagnostiska lampor Åtgärda mindre fel Åtgärda problem vid installation av maskinvara Index Start- och Snabbinstallationsbok iii

4 Snabbinstallation Steg 1: Packa upp din Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Å VARNING: Överdriven användning av datorn eller dålig arbetsställning kan leda till allt från obehag till allvarliga skador. I handboken Säkerhet och arbetsmiljö finns mer information om hur arbetsplatsen utformas så att den blir säker och bekväm. Denna utrustning har testats och motsvarar gränserna för digitala enheter inom klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Mer information finns på cd-skivan Compaq Reference Library. För att minska risken för elektriska stötar får datorn bara anslutas till jordade, lättåtkomliga vägguttag. Start- och Snabbinstallationsbok 1

5 Snabbinstallation Konfigurera som Minitower eller Bordsdator Compaq Evo D500 Ultra-Slim bordsdator kan användas antingen som minitower eller som bordsdator. Minitower-konfiguration får du genom att passa in hålet nertill på datorn i stativets stolpe och skruv. Dra åt skruven för att fästa datorn i stativet. Detta ger stabilitet och tillräcklig luftcirkulation för datorns komponenter. 2 Start- och Snabbinstallationsbok

6 Snabbinstallation Steg 2: Komponenter på datorns baksida Evo D500 Ultra-Slim bordsdator Persondator Evo D500 Ultra-Slim bordsdator med installerad Legacy-modul 1 Fäste för kabellås 7 Kontakt för ljudutgång 2 Nätkontakt 8 Kontakt för ljudingång 3 Ethernet RJ-45-kontakt 9 PS/2 muskontakt 4 USB-kontakt (4) - PS/2 Tangentbordskontakt 5 Legacy-modul q Seriell kontakt Kontakten syns inte med Legacy-modul eller bakre panelskydd monterat. w Parallellport 6 Bildskärmskontakt e Multiport (och fästskruv) Alla USB-kontakter passar till alla enheter (inklusive tangentbord och mus). Tillvalet Legacy-modul består av kontakter för seriella och parallella enheter, PS/2-mus och PS/2-tangentbord. Mer information finns i Referenshandboken på cd-skivan Compaq Reference Library. Du måste stänga av datorn och dra ut nätsladden innan du sätter in eller tar bort en MultiPort-modul. Start- och Snabbinstallationsbok 3

7 Snabbinstallation Steg 3: Anslut externa enheter Å VARNING: Ä SE Anslut kablar till bildskärm, mus och tangentbord. Om du använder ett nätverk ansluter du nätverkskabeln till Ethernet RJ-45-kontakten. Du kan se var på baksidan kontakterna sitter under Steg 2: Komponenter på datorns baksida på sidan 3. För att underlätta installationen har Compaq satt färgmärkningar på kablar och kontakter på datorns baksida. För att minska risken för elektrisk stöt, brand eller skada på utrustningen ska du inte sätta in telefonkabelns kontakt i nätverkskortet (NIC). Kontakter för PS/2-mus och -tangentbord finns bara på Evo D500 Ultra-Slim bordsdator med Legacy-modul. En USB-mus eller -tangentbord kan anslutas till vilken som helst av de lediga USB-kontakterna. UPP! Montera inte ytterligare maskinvara i datorn innan operativsystemet installerats ordentligt. Om du lägger till enheter under installationen kan fel uppstå och operativsystemet kanske inte installeras som det ska. 4 Start- och Snabbinstallationsbok

8 Snabbinstallation Steg 4: Ansluta nätsladdarna Anslut nätsladdarna enligt figuren. Nätsladden kan tryckas in i hålrummet i bakre panelskyddet eller Legacy-modulen (om sådan finns) så att den inte ligger i vägen. Å VARNING: Så här minskar du risken för personskada och skada på utrustningen: Ta inte bort nätsladdens jordkontakt. Den har en viktig säkerhetsfunktion. Sätt in nätsladden i ett jordat vägguttag som är lätt att komma åt. Lossa nätsladden mellan dator och vägguttag genom att dra ut den i ena änden. Start- och Snabbinstallationsbok 5

9 Snabbinstallation Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen 1 MultiBay 2 Tvåläges på/av-knapp 3 Systemaktivitetslampa 4 Mikrofonkontakt 5 Hörlurskontakt 6 USB-kontakt (1) 7 På/av-lampa 8 Multiport Du måste stänga av datorn innan du sätter in eller tar bort en MultiPort-modul. 9 Utmatningsspak för MultiBay - MultiBay säkerhetsskruv 6 Start- och Snabbinstallationsbok

10 Snabbinstallation Steg 6: Starta datorn och installera operativsystemet Ä SE Tryck in på/av-knappen för att starta datorn. Se Steg 5: Komponenter på ovansidan och frontpanelen på sidan 6 för att se var knappen sitter. Första gången du startar datorn installeras operativsystemet automatiskt. Det tar mellan 5 till 10 minuter, beroende på vilket operativsystem som installeras. Läs och följ instruktionerna som visas på skärmen för att fullfölja installationen. UPP! När den automatiska installationsprocessen har börjat får du INTE STÄNGA AV DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR KLAR. Om du stänger av datorn under installationen kan programvaran som styr datorn skadas. När fönstret Välkommen visas är installationen av Windows klar. Tillgänglighet Compaq har som målsättning att utforma produkter, tjänster och program med ökad användbarhet och tillgänglighet för alla kunder. Compaqs produkter som har Microsoft Windows XP förinstallerat eller är förberedda för XP, är utvecklade för tillgänglighet. Dessa produkter hart testats med industriledande Assistive Technologyprodukter för att garantera samma tillgänglighet när som helst, var som helst... och för vem som helst. Start- och Snabbinstallationsbok 7

11 Anpassa bildskärmen Skydda program CD-skivan Compaq Restore Ä SE Du kan manuellt välja eller ändra bildskärmens märke, modell, uppdateringsfrekvens, färg, upplösning och strömsparinställningar. Välj Bildskärm i Kontrollpanelen om du vill ändra inställningarna eller studera direkthjälpen som medföljer grafikadapterprogrammet. För att skydda program från förlust eller skada bör du ha säkerhetskopior av alla systemprogram, program och relaterade filer förvarade på hårddisken. Studera dokumentationen till operativsystemet eller säkerhetskopieringsprogrammet för instruktioner om hur du ska säkerhetskopiera dina datafiler. Förutom CD-skivan med operativsystemet kan Compaq Restore användas för att återställa ursprungligt operativsystem, webbläsare och NIC eller modemdrivrutiner. Det kan vara till god hjälp vid ett hårddiskfel eller en hårddiskkrasch. Ytterligare hjälpprogram för vissa modeller kan hämtas från CD-skivan Compaq Restore används genom att sätta in den i CD ROM-spelaren och starta om datorn. Läs och följ sedan noga instruktionerna som visas på bildskärmen. UPP! Innan Compaq Restore används bör du säkerhetskopiera alla datafiler och program som installerats efter uppackningen av de fabriksinstallerade programmen. Restore-programmet kommer att radera alla filer från hårddisken och därefter återställa ursprungligt operativsystem, webbläsare och NIC eller modemdrivrutiner. Tangentbordet kan behövas för olika val under återställningen. Stöd för USB-mus finns först när USB-musdrivrutinerna har återställts. Frågor om, eller problem med denna CD kan besvaras av Compaqs kundtjänst. Start- och Snabbinstallationsbok 9

12 Registrering Glöm inte att registrera datorn hos Compaq. Registreringen ger dig ett ägarbevis som gör att du kan få produktmeddelanden, uppdateringar och fortlöpande få annan information. Registreringen är enkel, besök bara Compaqs webbplats och följ instruktionerna som visas. Stänga av datorn För att på ett korrekt sätt stänga av datorn måste du först avsluta operativsystemet. I operativsystemet Microsoft Windows klickar du på Start > Avsluta. Beroende på vilket operativsystem du använder kan du använda på/av-knappen för att få datorn att gå in i viloläge (standby) i stället för att stängas av. Detta gör att du sparar ström utan att behöva stänga dina program. Du kan senare starta upp datorn direkt utan att behöva starta operativsystemet igen och utan att förlora några data. Om du vill stänga av systemet helt håller du i stället knappen intryckt under fyra sekunder. Om du vill konfigurera om på/av-knappen till strömbrytare kör du Setup-programmet. Mer information om setup-programmet finns i Konfigureringshandboken på CD-skivan Compaq Reference Library. 10 Start- och Snabbinstallationsbok

13 Mer information Ytterligare dokumentation om produkterna kan du få på CD-skivan Compaq Reference Library. De handböcker som finns på CD-skivan är: Start- och snabbinstallationsbok (denna handbok i PDF-format) Referenshandbok (PDF-format) Konfigureringshandbok (PDF-format) Hantera datorn (PDF Format) Nätverkshandbok (PDF-format) Felsökningshandbok (PDF-format) Säkerhet och föreskrifter (PDF-format) Säkerhet och arbetsmiljö (Windows Hjälp-fil) Om du inte har en CD ROM-enhet kan du hämta produktdokumentationen från Compaqs webbplats på Start- och Snabbinstallationsbok 11

14 1. Sätt in CD-skivan i CD ROM-enheten. Det kan ta ett tag medan programmet kontrollerar de nationella inställningarna i Windows. En meny med handböckerna visas sedan automatiskt. Menyn och handböckerna visas på det språk som valdes när systemet ursprungligen installerades eller som ändrats sedan dess med Nationella Inställningar i Windows. Om den nationella inställningen inte överensstämmer med de språk som stöds på CD-skivan visas menyn och handböckerna på engelska. 2. Klicka på den handbok som du vill läsa. Första gången du klickar på en länk till en handbok kan du bli uppmanad att installera Adobe Acrobat Reader som finns på CD-skivan. Läs instruktionerna som visas och följ dem för att installera Acrobat Reader. Om du inte uppmanas att installera Acrobat Reader klickar du på Installera Adobe Acrobat Reader på CD-menyn. Om CD ROM-spelaren inte aktiveras inom två minuter kan det bero på att systemets automatiska start av CD-skivor inte är aktiv. Så här kör du CD-skivan Compaq Reference Library om den inte startar automatiskt: 1. Klicka på Start> Kör. 2. Skriv X:\CompaqEvo.exe (där X är enhetsbokstaven för aktuell CD ROM-enhet) 3. Klicka på OK. 12 Start- och Snabbinstallationsbok

15 Grundläggande felsökning Översikt Hjälptips Detta kapitel är avsett endast för grundläggande felsökning. Den mer fullständiga Felsökningshandboken finns på CD-skivan Compaq Reference Library och på webbplatsen Du kan köpa Compaq Quick Troubleshooting Guide (artikelnummer , finns hos auktoriserade Compaq-handlare, återförsäljare och serviceställen) som innehåller lättanvända flödesscheman för felsökning. Denna handbok har skrivits för auktoriserade Compaqåterförsäljare och innehåller även information som kan vara för avancerad för vissa användare. En del processer som beskrivs i handboken kan, om de inte utförs på rätt sätt, skada datorn och/eller göra att garantin inte längre gäller. Om du är osäker på om du kan utföra en process eller om du är orolig över att garantin upphör kan du kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare innan du börjar med rekommenderad åtgärd. Om du väljer att använda ett annat operativsystem än det som levererades med datorn kan du eventuellt hitta ytterligare hjälp på följande webbplatser. Compaq Evo bordsdatorer Compaq Deskpro arbetsstationer och Evo arbetsstationer Om du stöter på mindre problem med dator, bildskärm eller något program studerar du följande lista med allmänna förslag innan du går vidare. Kontrollera att datorn och bildskärmen är anslutna till ett fungerande vägguttag. Kontrollera att datorn är på och att den gröna lampan lyser. Kontrollera att bildskärmen är på och att den gröna lampan lyser. Start- och Snabbinstallationsbok 13

16 Ä SE Öka ljusstyrka och kontrast på bildskärmen om den är svag. Håll ner valfri tangent nertryckt. Om systemet avger ljudsignaler fungerar tangentbordet som det ska. Kontrollera att inga kablar är lösa eller felaktigt anslutna. Konfigurera om din dator efter installation av maskinvara som inte stöder Plug&Play. Instruktioner finns i avsnittet Åtgärda problem vid installation av maskinvara. Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade. Om du t ex har anslutit en skrivare behöver du drivrutiner till den. Ta ut alla disketter från diskettenheterna innan du startar datorn. UPP! Om datorn är ansluten till nätspänning är moderkortet alltid strömförande. För att inte skada moderkortet och dess komponenter måste du koppla loss nätsladden innan du öppnar datorn. 14 Start- och Snabbinstallationsbok

17 Tolka diagnostiska lampor Datorns lampor Compaq-datorer har diagnostiska lampor (lysdioder) som visar olika datorlägen eller fel. Följande tabell beskriver de olika lampsignalerna. Mer information finns i Felsökningshandboken på CD-skivan Compaq Reference Library. Lampa Färg Signal Betydelse/Meddelande På/av-lampa Grön På (S0) Datorn är på På/av-lampa Grön blinkar en gång varannan sekund (S1) Normalt viloläge På/av-lampa Grön blinkar en gång varannan sekund (S3) Spara i RAM (om tillämpligt) På/av-lampa Släckt Av (S4) Spara på disk (om tillämpligt) På/av-lampa Släckt Av (S5) Datorn avstängd På/av-lampa Röd 4 blinkningar med en sekunds mellanrum eller 2 blinkningar med en sekunds mellanrum följt av 2 sekunders upphåll CPU avstängd pga överhettning På/av-lampa Röd På CPU ej installerad eller felaktig processor På/av-lampa Röd blinkar en gång ROM-fel per sekund På/av-lampa Röd blinkar en gång Överbelastat nätaggregat varannan sekund Nätverkslampa Grön På Nätverkslänk finns Nätverkslampa Grön Blinkar Nätverksaktivitet Hårddisklanpa Grön Blinkar Hårddiskaktivitet *På/av-lampan kanske inte blinkar på alla modeller. Start- och Snabbinstallationsbok 15

18 Tangentbordslampor Lampa Färg Signal Betydelse/Meddelande Num Lock Grön Blinkar Minnesfel Caps Lock Grön Blinkar Ingen bildskärmssignal Scroll Lock Grön Blinkar Systemkortet trasigt, före grafik Denna information gäller inte USB-tangentbord. Ett felsäkert ROM-startblock gör att systemet kan återställas vid den osannolika händelsen att en ROM-uppgradering misslyckas, t ex vid ett strömavbrott under själva uppgraderingen. Startblocket är en flash-skyddad sektion av ROM som kontrollerar att ett giltigt system-rom finns varje gång systemet startas. Följande tabell visar vilka kombinationer av tangentbordslampor som används av startblocks-rom, dess innebörd och vilka åtgärder som ska vidtas. Mer information finns i handboken Hantera datorn. 16 Start- och Snabbinstallationsbok

19 Kombinationer av tangentbordslampor som används av startblocks-rom Felsäkert startblocksläge Färg Signal Betydelse/Meddelande Num Lock Grön På ROMPaq-diskett saknas, är trasig eller enheten är inte redo.* På skärmen visas ett Boot Block Recovery- meddelande om inbyggd grafikadapter används. Caps Lock Grön På Ange lösenord.* Num, Caps, Scroll Lock Grön Tänds och släcks två gånger (samtidigt med en lång och tre korta ljudsignaler) ROM-uppgraderingen misslyckades.* Num, Caps, Scroll Lock Grön På ROM-uppgradering lyckades. Stäng av datorn och starta sedan om den. Diagnostiska lampor blinkar inte på USB-tangentbord. *Sätt in en giltig ROMPaq-diskett i enhet A. Stäng av datorn och starta den sedan igen för att uppgradera ROM igen. Om ROM-uppgraderingen lyckas kommer alla tre tangentbordslampor att tändas och en serie ljudsignaler med stigande ton hörs. Ta ut disketten, stäng av datorn och starta sedan om den. Mer information om flash-rom finns i Felsökningshandboken. Start- och Snabbinstallationsbok 17

20 Åtgärda mindre fel De mindre problem som beskrivs i det här avsnittet kan du förmodligen lösa själv. Om problemet kvarstår eller om du är osäker på om du kan klara av det kontaktar du en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Åtgärda mindre fel Fel Orsak Åtgärd Datorn startar inte Datorn är inte ansluten till Anslut datorn till en extern en extern strömkälla. strömkälla. Datorn verkar vara låst och stängs inte av när På/Av-knappen trycks in. Datorns datum och klockslag är felaktiga. Kablarna till den externa strömkällan är inte insatta. Kontakterna från datorns spänningsaggregat eller datakablar är felkopplade. Enhetens temperatur överskreds. Fläkten kan vara blockerad. Programstyrningen av på/av-knappen fungerar inte. RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas. Batteriet räcker i 3 till 5 år. Kontrollera att nätsladden mellan dator och vägguttag är ansluten i båda ändar och att vägguttaget fungerar. Sätt in alla dessa kontakter ordentligt. 1. Datorn är placerad på en alldeles för varm plats. Låt den svalna. 2. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att kylfläkten är igång Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Håll på/av-knappen intryckt under minst 4 sekunder tills datorn stängs av. Återställ först datum och klockslag från Kontrollpanelen. Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur ett nytt batteri installeras finns i din Referenshandbok, kontakta annars en auktoriserad Compaq-återförsäljare. 18 Start- och Snabbinstallationsbok

21 Åtgärda mindre fel (Fortsättning) Fel Orsak Åtgärd Datorn stängdes av automatiskt och på/av-lampan: 1. Blinkar rött fyra gånger i sekunden, eller 2. Blinkar rött två gånger med en sekunds mellanrum följt av två sekunders uppehåll, eller 3. Blinkar ej. Datorn verkar stanna upp då och då. Enhetens temperatur överskreds. Fläkten kan vara blockerad. Enhetstemperaturen överskreds eftersom datorn kördes med locket eller sidopanelerna borta. Nätverksdrivrutinen är laddad men ingen nätverksanslutning etablerad. 1. Datorn är placerad på en alldeles för varm plats. Låt den svalna. 2. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att kylfläkten är igång Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare. Sätt tillbaka lock eller sidoplåt och låt datorn svalna av innan du startar den. Etablera en nätverksanslutning, eller använd Setup-programmet eller Enhetshanteraren i Windows för att avaktivera nätverkskontrollern. Det går inte att öppna datorns lock eller sidoplåt Markören kan inte flyttas med piltangenterna på det numeriska tangentbordet. Säkerhetsskruvar eller kabellås används och de måste tas bort. Num Lock-funktionen kan vara på. Mer information om säkerhetsanordningar och hur sidoplåtarna lossas finns i Referenshandboken på CD-skivan Reference Library. Tryck på Num Lock-tangenten. Num Lock-lampan ska inte lysa om du ska använda piltangenterna. Start- och Snabbinstallationsbok 19

22 Åtgärda mindre fel (Fortsättning) Fel Orsak Åtgärd Ingen bild Bildskärmen är inte på och bildskärmslampan lyser inte. Kabelanslutningarna är felaktiga. Strömsparfunktionen är aktiv. RGB-omkopplaren (Röd, Grön, Blå) på bildskärmen har ställts in felaktigt. Du använder en bildskärm med fast synk som inte synkroniserar vid vald upplösning. Omkopplaren VGA/BNC är inte riktigt inställd. Sätt på bildskärmen och kontrollera att bildskärmslampan lyser. Kontrollera kabelanslutningarna från bildskärm till dator och till vägguttag. Tryck på valfri tangent, klicka med musen och ange lösenordet om ett sådant ställts in. Ställ bildskärmens RGB-omkopplare på 75 ohm och synk-omkopplaren på extern om en sådan finns. Kontrollera att bildskärmen kan klara av den svephastighet som motsvarar vald upplösning. Ställ in omkopplaren så att den passar kabelanslutningen. 20 Start- och Snabbinstallationsbok

23 Åtgärda problem vid installation av maskinvara Du kanske måste konfigurera om datorn när du lägger till eller tar bort utrustning, t ex en extra diskettenhet. Om du installerar en Plug&Playenhet hittar Windows 98 eller Windows 2000 automatiskt enheten och konfigurerar datorn. Om du installerar en enhet som inte är Plug&Playkompatibel måste du konfigurera om datorn sedan du har installerat den nya maskinvaran. I Windows 98 eller Windows 2000 väljer du ikonen Lägg till ny maskinvara i Kontrollpanelen och följer instruktionerna som visas på bildskärmen. Om du ska konfigurera om datorn i Windows NT 4.0 sedan du har installerat ny maskinvara använder du hjälpprogrammet som levererades med utrustningen. Åtgärda problem vid installation av maskinvara Fel Orsak Åtgärd En ny enhet kan inte hittas som en del i systemet. Kablar till den nya enheten är lösa eller nätkabeln är inte ansluten. Strömbrytaren till den nya externa enheten är inte påslagen. Du följde inte uppmaningen att ändra konfigurationen av ditt system. Kontrollera att alla kablar är riktigt och säkert anslutna och att stiften i kabelkontakten inte har böjts. Stäng av datorn, sätt på den externa enheten och starta sedan datorn för att integrera enheten i systemet. Starta om datorn och följ instruktionerna så att datorn konfigureras om. Start- och Snabbinstallationsbok 21

24 Index B bärhandtag 3 batteri realtidsklocka 1 18 bildskärmsinställningar 9 bildskärmskontakt 4 C CD n Reference Library 10, 11 CD-skivan Compaq Restore 9 Compaq Reference Library Felsökning 11 Säkerhet och arbetsmiljö 11 Säkerhet och föreskrifter 11 D dator stannar till 1 19 datum och klockslag 1 18 dokumentation, ytterligare för produkten 10, 11 E Ethernet RJ-45-kontakt 3 externa enheter, ansluta 4 F färgkoder på kablar 4 frontpanelens komponenter 6 H handtag 3 hörlurskontakt 6 I installera operativsystem 7 K kablar, färgkodade 4 kablar, kontrollera anslutningarna kommentarer använda USB-tangentbord vid installation 10 avstängning med på/av-knappen 10 dokumentation 11 rekonfigurera på/av-knappen 10 språk valt under installation 12 komponenter bakre panel 3 frontpanel 6 komponenter på bakre panelen 3 kontakt bildskärm 3 Ethernet RJ-45 3 hörlurar 6 Legacy-modul 3 ljud in 3 ljud ut 3 mikrofon 6 mus 4 nätsladd 3 parallell (Legacy-modul) 3 PS/2-mus (Legacy-modul) 3 PS/2-tangentbord (Legacy-modul) 3 seriell (Legacy-modul) 3 USB 3, 6 kontakt för ljud in eller ljud ut 3 kontakter nätsladd 5 kontakternas placering 3 Start- och Snabbinstallationsbok Index 1

25 Index L lampa på/av 6 systemaktivitet 6 lampor 1 19 Legacy-modul 3, 4 ljudkontakter 3 M mikrofonkontakt 6 MultiBay-utmatningsknapp 6 muskontakt 4 N nätkontakt 3, 5 nätverkskontakt 4 O operativsystem 7 P på/av-knapp 6, 10 på/av-knapp med två funktioner 10 på/av-lampa 6 Plug&Play-enhet 1 21 portar 3 problem installera maskinvara 1 21 lösa mindre 1 18 mindre 1 13 produktregistrering 10 PS/2-kontakter 4 R registrering 10 S säkerhetskopiera datafiler 9 se upp förebygg förlust av data 10 installation 7 installation av operativsystem 4 seriell kontakt (Legacy-modul) 3, 4 serienummer 3 Skärmen är tom 1 20 stänga av datorn 10 systemaktivitet lampa 6 T tangentbord 1 14 tangentbordskontakt 4 tvåläges på/av-knapp 6 V varningar elektrisk stöt 4, 5 felaktig användning av datorn 1 nätverksadapter 4 Index 2 Start- och Snabbinstallationsbok

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Komma igång Evo bordsdatorer Evo arbetsstationer

Komma igång Evo bordsdatorer Evo arbetsstationer b Komma igång Evo bordsdatorer Evo arbetsstationer Dokumentets artikelnummer: 191077-105 Maj 2002 I denna handbok hittar du information om fabriksinstallerad programvara. Det finns även information om

Läs mer

Start & Snabbinstallation Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq

Start & Snabbinstallation Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Start & Snabbinstallation Business Desktops-modellerna d220 och d230 från HP Compaq Dokumentets artikelnummer: 326325-102 Juni 2003 I den här handboken finns grundläggande information om hur datorn installeras

Läs mer

Komma igång Business Desktops [stationära arbetsdatorer]

Komma igång Business Desktops [stationära arbetsdatorer] Business Desktops [stationära arbetsdatorer] Dokumentets artikelnummer: 361199-101 Maj 2004 Använd denna handbok efter att du har utfört de steg som beskrivs i Snabbstartsguiden. Här får du hjälp med att

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863649

Din manual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863649 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Komma igång Business Desktops [stationära arbetsdatorer]

Komma igång Business Desktops [stationära arbetsdatorer] Business Desktops [stationära arbetsdatorer] Dokumentets artikelnummer: 312942-102 Maj 2004 Använd denna handbok efter att du har utfört de steg som beskrivs i Snabbstartsguiden. Här får du hjälp med att

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien b Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Dokumentets artikelnummer: 293388-101 Augusti 2002 Den här boken innehåller grundläggande information om uppgradering av denna datortyp. 2002 Compaq Information

Läs mer

Snabbinstallation & Komma igång Stationära datorer Microtower [mikrotornmodell] i dx2100-serien

Snabbinstallation & Komma igång Stationära datorer Microtower [mikrotornmodell] i dx2100-serien Snabbinstallation & Komma igång Stationära datorer Microtower [mikrotornmodell] i dx2100-serien Dokumentets artikelnummer: 403285-101 September 2005 I den här handboken finns grundläggande information

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Komma igång Compaq Presario 4000-, 6000- och 8000-seriens datorer

Komma igång Compaq Presario 4000-, 6000- och 8000-seriens datorer b Komma igång Compaq Presario 4000-, 6000- och 8000-seriens datorer Dokumentets artikelnummer: 274894-102 Maj 2002 I den här handboken får du bekanta dig med datorns funktioner och veta hur du kan lösa

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Nätverkshandbok Business Desktop

Nätverkshandbok Business Desktop Nätverkshandbok Business Desktop Dokumentets artikelnummer: 312968-101 Februari 2003 Denna handbok innehåller anvisningar och definitioner för användning av funktioner i det nätverkskort (NIC) som förinstallerats

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din manual HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291

Din manual HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/858291 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Handboken Felsökning Stationära datorer Microtower [mikrotornmodell] i dx2100-serien

Handboken Felsökning Stationära datorer Microtower [mikrotornmodell] i dx2100-serien Handboken Felsökning Stationära datorer Microtower [mikrotornmodell] i dx2100-serien Dokumentets artikelnummer: 403286-101 September 2005 Denna handbok innehåller tips och lösningar för felsökning av produkterna

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 TRUT 56K UB MODEM Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust 56K UB Modem. Det krävs en viss erfarenhet av datorer för att kunna installera

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Komma igång. HP Business PC

Komma igång. HP Business PC Komma igång HP Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Windows är ett USA-registrerat

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005

Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005 Felsökning Dokumentartikelnummer: 383067-103 December 2005 Innehåll 1 Snabbchecklista Datorn startar inte............................... 1 2 Datorskärmen är tom............................ 1 3 Programvaran

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt Installationshandbok LCD-färgskärm Viktigt Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX2200

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

! " OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore

!  OBS! Lämna inte datorn obevakad när QuickRestore körs, eftersom du vid flera. Service- och supportalternativ. QuickRestore Service- och supportalternativ QuickRestore Med hjälp av QuickRestore kan du när som helst återställa systemet. QuickRestore innehåller fem alternativ för återställning, som framgår av tabellen nedan.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Dokumentets artikelnummer: 376292-101 November 2004 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer