Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Dokumentartikelnummer: December 2005"

Transkript

1 Felsökning Dokumentartikelnummer: December 2005

2 Innehåll 1 Snabbchecklista Datorn startar inte Datorskärmen är tom Programvaran fungerar inte normalt Datorn startar men svarar inte Datorn är ovanligt varm En extern enhet fungerar inte Det går inte att ansluta datorn till ett trådlöst nätverk Kundtjänst Förbereda för att kontakta kundtjänst Kontakta kundtjänst via e-post eller telefon Lämna in datorn till en servicepartner Felsökning ii

3 1 Snabbchecklista Om du har problem med datorn kan du följa stegen för felsökning nedan. 1. Läs informationen i det här kapitlet. 2. Du hittar ytterligare information om datorn och webbplatslänkar i Hjälp- och supportcenter. Även om många verktyg för kontroller och reparationer kräver tillgång till en Internet-anslutning finns det andra verktyg som du kan använda för att åtgärda ett fel när datorn inte är ansluten till Internet. 3. Kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp. Läs kapitlet "Kundtjänst" i den här handboken. Felsökning 1 1

4 Datorn startar inte Sätt på datorn genom att trycka på strömknappen. När datorn sätts på tänds strömlampan. Om datorn och strömlampan inte tänds när du trycker på strömknappen kanske det inte tillförs tillräckligt med ström till datorn. Förslagen nedan kanske kan hjälpa dig att avgöra varför datorn inte startar. Om datorn är ansluten till eluttaget bör du kontrollera att eluttaget ger tillräckligt med ström genom att ansluta en annan eldriven enhet i uttaget. Om datorn drivs på batterier eller är ansluten till en annan extern strömkälla än ett eluttag, ansluter du datorn till ett eluttag via nätadaptern. Kontrollera att nätsladden och nätadapteranslutningarna sitter i ordentligt. Om datorn drivs på batteri: Ta ut huvudbatteriet och resebatteriet (om tillämpligt) och anslut datorn till ett eluttag med nätadaptern. Om datorn startar kan något av batterierna behöva bytas ut. Om batterilampan på datorns framsida blinkar har batteriet nått en låg batteriladdningsnivå vilket kan göra att datorn inte startar. Anslut datorn till ett eluttag med nätadaptern för att starta datorn och låta batteriet ladda. 1 2 Felsökning

5 Datorskärmen är tom Om du inte har stängt av datorn men skärmen ändå är tom kan detta bero på något av följande: Datorn kan vara i vänteläge eller viloläge. Datorn kanske inte har ställts in att visa bilden på datorns skärm. Bildskärmens strömbrytare eller sensorn för omgivande ljus (bara vissa modeller) kanske inte fungerar. Förslagen nedan kanske kan hjälpa dig att avgöra varför datorskärmen är tom. Du återgår från vänteläge eller viloläge genom att snabbt trycka på strömknappen. Vänteläge och viloläge är energibesparande funktioner som du använder för att stänga av bildskärmen. Vänteläge och viloläge kan initieras av systemet medan datorn kör Microsoft Windows men inte används eller när datorn har nått en låg batteriladdningsnivå. Du ändrar dessa och andra ströminställningar genom att välja Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhåll > Energialternativ. Överför bilden till datorskärmen och tryck på Fn+F4. På de flesta datormodeller, när en extra extern bildskärmsenhet t ex en monitor är ansluten till datorn, kan bilden visas när som helst på datorns skärm, den externa bildskärmen eller på båda enheterna samtidigt. När du trycker på Fn+F4 upprepade gånger, växlar bilden mellan datorns bildskärm, en eller flera externa bildskärmsenheter och samtidig visning på alla enheter. Felsökning 1 3

6 Tryck på datornskärmens strömbrytare för att kontrollera att den fungerar. Strömbrytaren till bildskärmen sitter normalt i det övre vänstra hörnet av tangentbordet. Om datorn har en magnetisk bildskärmsströmbrytare (bara vissa modeller), måste du kontrollera att datorn inte är placerad nära ett starkt magnetiskt fält och att inga magnetiserade objekt (t ex en magnetiserad skruvmejsel) ligger på datorn. Om det finns en sensor för omgivande ljus på datorn (bara vissa modeller) bör du se till att sensorn inte är blockerad. Sensorn för omgivande ljus är normalt placerad i det nedre vänstra hörnet av bildskärmen. 1 4 Felsökning

7 Programvaran fungerar inte normalt Gör så här om programvaran hänger sig eller inte verkar fungera korrekt: Starta om datorn. I Windows XP Home, välj Start > Stäng av datorn > Starta om. I Windows XP Professional, välj Start > Stäng av datorn > Starta om > OK. (Om du har registrerat dig i en domän kallas den knapp du klickar på Stäng av i stället för Stäng av datorn.) Om det inte går att starta om datorn något av dessa sätt kan du läsa i nästa avsnitt "Datorn startar men svarar inte". Kör en virusskanning. Om datorn känns onormalt varm låter du den svalna till rumstemperatur. Mer information om överhettning finns i "Datorn är ovanligt varm", längre fram i den här handboken. Om du använder en extra trådlös mus bör du kontrollera att batteriet i musen är tillräckligt laddat. Felsökning 1 5

8 Datorn startar men svarar inte Om datorn är påsatt men inte svarar på kommandon från programvara eller tangentbordet försöker du först att stänga av datorn via operativsystemet genom att välja Start > Stäng av datorn > Stäng av. (Om du har registrerat dig i en domän kallas den knapp du klickar på Stäng av i stället för Stäng av datorn.) Om datorn fortfarande inte svarar försöker du med nödavstängningsprocedurerna i följande ordning: 1. Om datorn är i Windows trycker du på ctrl+alt+delete. Välj sedan Stäng av > Stäng av. 2. Om det inte går att stänga av datorn med ctrl+alt+delete, trycker du och håller ned strömknappen i minst 5 sekunder. 3. Om det inte går att stänga av datorn med strömknappen kopplar du från datorn från extern ström och tar ut batteriet. Om det inte går att sätta på datorn igen efter att ha stängt av den kan du läsa i "Datorn startar inte". 1 6 Felsökning

9 Datorn är ovanligt varm Det är normalt om datorn känns varm medan den används. Men om datorn känns extremt varm, kan den vara överhettad om en ventil är blockerad. Om du misstänker att överhettning kan orsaka felet låter du datorn svalna till rumstemperatur. Kontrollera då att inga ventiler är blockerade medan du använder datorn. ÄSe upp! Du förhindrar överhettning genom att inte blockera ventilerna. Använd datorn bara på en hård och plan yta. Låt ingen hård yta som en skrivare eller mjuk yta som en kudde eller tjock matta eller kläder blockera luftflödet. Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla av interna komponenter och förhindra överhettning. Det är normalt att den inbyggda fläkten startar och stoppar under drift. Felsökning 1 7

10 En extern enhet fungerar inte Gör så här om en extern enhet inte fungerar som förväntat: Sätt på enheten enligt instruktionerna i användarhandboken till enheten. En del enheter som bildskärmar och skrivare kanske inte drivs av datorn och måste sättas på innan datorn sätts på. Kontrollera följande: Alla enhetskontakter sitter i ordentligt Enheten får ström Enheten är kompatibel med operativsystemet. Kompatibilitetsinformation finns på enhetstillverkarens webbplats. De rätta drivrutinerna har installerats och är uppdaterade. Drivrutiner kan finnas på en CD som medföljer enheten eller på tillverkarens webbplats. 1 8 Felsökning

11 Det går inte att ansluta datorn till ett trådlöst nätverk Kontrollera att de trådlösa enheterna är aktiverade. Kontrollera att lampan för trådlöst på datorn är tänd. Om lampan är släckt tänder du den genom att trycka på knappen för trådlöst. Kontrollera att den trådlösa maskinvaran är ordentligt installerad genom att se till att det inte finns någon röd eller gul markering bredvid enhetsnamnet i Enhetshanteraren. 1. Välj Start > Den här datorn. 2. Högerklicka på fönstret och välj Egenskaper > fliken Maskinvara > Enhetshanteraren. Om knappen för trådlöst är släckt eller Bluetooth- eller WWAN-enheten har inaktiverats i Setup-programmet, visas inte Bluetooth- eller WWAN-enheten i Enhetshanteraren. Öppna Wireless Assistant och kontrollera att de trådlösa enheterna är aktiverade och påsatta. Välj Start > HP Info Center > HP Wireless Assistant. Kontrollera att de trådlösa enheterna har aktiverats i Computer Setup eller Setup. 1. Öppna Computer Setup eller Setup genom att sätta på eller starta om datorn och sedan trycka på F10 medan meddelandet "F10 = ROM Based Setup" eller "Press <F10> to enter setup" (Tryck på F10 för att öppna setup) visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. 2. Använd piltangenterna om du vill välja Avancerat > Enhetsalternativ eller Avancerat och tryck sedan på Retur. Felsökning 1 9

12 Kontrollera att nätverket visas i fönstret Trådlös nätverksanslutning. Klicka på knappen Uppdatera så att Windows kan skanna alla kanaler efter tillgängliga åtkomstpunkter. Kontrollera att datorn befinner sig inom optimal räckvidd för en trådlös router (åtkomstpunkt). Kontrollera att de trådlösa datorantennerna är fria från hinder. Om fönstret Trådlös nätverksanslutning visar ett meddelande om att Windows inte kan konfigurera den här trådlösa anslutningen, eller om fliken Trådlösa nätverk inte visas eller saknas i fönstret Egenskaper för Trådlös nätverksanslutning, kontrollerar du om ett tredjepartsprogram har installerats. De flesta konfigurationsprogram från tredjepart inaktiverar konfigurationsprogrammet för Windows. Om ett tredjepartsprogram har installerats konfigurerar du det trådlösa nätverket med hjälp av tredjepartsprogrammet eller avinstallerar det och använder i stället Windows konfigurationsprogram för att konfigurera det trådlösa nätverket. Kontrollera att det trådlösa nätverket sänder ut nätverksnamnet (SSID). De flesta trådlösa routrar (åtkomstpunkter) är inställda att sända SSID som standard. Om SSID-sändningar har inaktiverats som en säkerhetsåtgärd kan du aktivera sändning tillfälligt för att kontrollera att Windows kan upptäcka nätverket. När SSID-sändning är inaktiverat kan nätverket inte upptäckas av Windows och inte heller visas i listan över tillgängliga nätverk. Kontrollera att krypteringsinställningarna är korrekta genom att se till att datorn och den trådlösa routern (åtkomstpunkten) använder samma säkerhetsinställningar Felsökning

13 Kontrollera att du får en giltig IP-adress. Kontrollera att datorns TCP/IP har konfigurerats att få en IP-adress automatiskt. 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och Internet-inställningar > Nätverksanslutningar. 2. Högerklicka på en nätverksanslutning och välj Egenskaper. 3. Klicka på Internet Protocol (TCP/IP) och sedan på Egenskaper. 4. Kontrollera att Erhåll en IP-adress automatiskt är markerad. 5. Klicka på OK. Kontrollera att DHCP är aktiverat för den trådlösa routern (åtkomstpunkten). Använd programmet ipconfig för att förnya en IP-adress. 1. Välj Start > Kör. 2. Skriv cmd. 3. Vid prompten skriver du ipconfig och trycker sedan på Retur. 4. Du förnyar en IP-adress genom att skriva ipconfig/release och sedan trycka på Retur. Skriv sedan ipconfig/renew och tryck på Retur. 5. Skriv exit. Kontrollera att du har den senaste versionen av inbyggd programvara för den trådlösa routern (åtkomstpunkten). Kontrollera att aktivitetslampan för den trådlösa routern (åtkomstpunkten) är tänd. Om aktivitetslampan inte är tänd tar du ur nätsladden till routern och sätter sedan tillbaka den. Felsökning 1 11

14 Kontrollera att inga andra elektroniska enheter t ex en trådlös telefon, faxmaskin eller mikrovågsugn, finns i närheten av den trådlösa routern (åtkomstpunkten). Kontrollera att inga stora metallytor finns nära sidorna på den trådlösa routern (åtkomstpunkten). Kontrollera att den trådlösa routern är placerad så högt som möjligt i rummet, t ex på en bokhylla. Kontrollera den trådlösa routerns funktioner och konfiguration. Inaktivera eventuell trådlös kryptering tillfälligt för att se om datorn ansluter till det trådlösa nätverket. Om datorn ansluter till det trådlösa nätverket när kryptering är inaktiverad kontrollerar du att datorn och den trådlösa routern (åtkomstpunkten) använder samma säkerhetsinställningar (Nätverksverifiering, Datakryptering, Nätverksnyckel och Nyckelindex). Ändra den trådlösa kanalen på den trådlösa routern (åtkomstpunkt). Vanligtvis är kanalerna 3, 6 och 11 de optimala kanalerna eftersom de inte överlappar varandra. Om flera nätverk upptäcks i närheten av varandra och fler än ett använder samma kanal kan det dock uppstå störningar. Ytterligare information enheter finns på Felsökning

15 2 Kundtjänst Om du inte hittar den hjälp du söker i Hjälp- och supportcenter kan du behöva kontakta kundtjänst. Förbereda för att kontakta kundtjänst För att få snabbast möjliga lösning på problemet bör du ha datorn och följande information tillgänglig när du ringer eller skickar e-post: Produktnamnet som finns på bildskärmen eller tangentbordet. Serienumret (s/n) som finns på serviceetiketten. Serviceetiketten sitter på datorns undersida. Du visar information om serviceetiketten på skärmen genom att välja Den här datorn i Hjälp- och supportcenter. Datumet när datorn köptes. Förhållandena under vilka felet uppstod. Felmeddelanden som har visats. Felsökning 2 1

16 Kundtjänst Tillverkaren och modellen på den maskinvara som är ansluten till datorn. Versionsnummer på operativsystemet och registreringsnumret. Du visar versionsnumret och registreringsnumret för operativsystemet genom att välja Den här datorn i Hjälpoch supportcenter. (På en del modeller hittar du registreringsnumret i operativsystemets tabell som produkt-id). Kontakta kundtjänst via e-post eller telefon Om datorn är ansluten till Internet kan du få hjälp per e-post eller ringa kundtjänst på de nummer du hittar i Hjälp- och supportcenter. Lämna in datorn till en servicepartner Om du rekommenderas av kundtjänst att lämna in datorn till en servicepartner måste du förse servicepartnern med informationen i "Förbereda för att kontakta kundtjänst", längre bak i det här kapitlet. Tänk dessutom på följande: Radera alla lösenord eller uppge alla lösenord för servicepartnern så att denne kan få åtkomst till din dator. Säkerhetskopiera all information på hårddisken. Ge servicepartnern behörighet att göra en systemåterställning om det behövs. 2 2 Felsökning

17 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör ytterligare en garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Felsökning Tredje utgåvan, december 2005 Första utgåvan, maj 2005 Dokumentartikelnummer:

Felsökning. Användarhandbok

Felsökning. Användarhandbok Felsökning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME

>chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi. DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME >chivaavi^dch\j^yz ^cizgczi DeZgVi^khnhiZb L^cYdlh ME Följande steg hjälper dig med installationen Det här behöver du för att ansluta din dator... 2 Så här ansluter du till bredbandsuttaget... 2 Bredbandsuttag

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning. Dokumentartikelnummer:

Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning. Dokumentartikelnummer: Programuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Dokumentartikelnummer: 405533-101 Januari 2006 Innehåll 1 Programuppdateringar Få automatiska uppdateringar av program från HP.... 1 1 Ladda ned

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

Ström. Användarhandbok

Ström. Användarhandbok Ström Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Ström. Användarhandbok

Ström. Användarhandbok Ström Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok

Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer