Företagarna Västerbotten Service AB Årsredovisning 2013 (2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarna Västerbotten Service AB Årsredovisning 2013 (2014)"

Transkript

1 Redovisning styrelsemöte Torbjörn Halvardsson Företagarna Västerbotten Service AB Årsredovisning 2013 (2014)

2 Företagarnas övergripande målsättning: Företagarna ska vara den: - Självklara medlemsorganisationen för Sveriges småföretagare. - Organisationen som tillvaratar medlemmarnas intressen, både vad gäller opinionsbildning, medlemsförmåner och nätverkande. Företagarnas mission är att alla vinner på framgångsrika företagare. Företagarnas vision är att företagare skall uppleva möjligheterna och villkoren som mest attraktiva i Europa.

3 Företagarna Västerbottens målsättning: Vision: Länet ska vara världens bästa region för företagande För att regionen ska närma sig visionen krävs att det finns en god infrastruktur med goda kommunikationer, stolta innevånare, kreativa miljöer, framsynta politiker men även att regionen syns på kartan. Det räcker inte med att alla grundläggande förutsättningar finns, vi måste även synas i världen utanför regionen.

4 Vi är drivande Riksdagsnätverket Regeringskansliet Återkommande aktiviteter Årets Företagare, Årets Företagarkommun, Småföretagsbarometern, Europadagen etc. Rapporter Almedalen Debatter Seminarier Skolor

5 Vi är drivande Medieresultat 2013 samt 2014

6 Regional opinionsbildning: Väg 363 Umeå - Vindeln

7 Regional opinionsbildning: Västra länken Umeå

8 Regional opinionsbildning: Bluffakturor

9 Regional opinionsbildning: Osund konkurrens

10 Regional opinionsbildning: Välfärdsskaparna

11 Regional opinionsbildning: Årets Företagarkommun

12 Regional opinionsbildning: Myndighetsranking

13 Regional opinionsbildning: Småföretagsbarometern Länets småföretagare positiva inför framtiden Den senaste småföretagarbarometern från organisationen Företagarna visar att länets småföretagare är positiva inför framtiden. Tisdag 26 november 2013 kl. 15:02, SR P4 Västerbotten Västerbotten Länets småföretagare positiva inför framtiden

14 Konjunkturen våren 2013

15 Expansionshinder våren 2013

16 Konjunkturen hösten 2013

17 Expansionshinder hösten 2013

18 Regional opinionsbildning: ROT fyller 5 år

19 Regional opinionsbildning: LOU t.s.m Sveriges Åkeriföretag Dagbladet Sundsvall Rent hus i upphandlingarna Relaterat Hur får invånarna i en kommun ut mesta möjliga av den skatt som betalas in? Vilka system och strukturer gör att det blir bäst nytta per inbetalad krona? Lagen om offentlig upphandling, LOU, innebär att offentlig sektor ska ta tillvara på konkurrensen när de köper in varor och tjänster. LOU är en av flera garanter för att invånarna får ut bästa och mesta möjliga av de gemensamt finansierade servicetjänsterna, däribland renhållningen. Väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens är en grundläggande förutsättning för gott näringslivsklimat och tillväxt. På ett antal platser i Sverige har den sunda konkurrensen på marknaden dock satts ur spel genom kluriga konstruktioner där kommuner köpt direkt av sina bolag, på ett sätt som vi bedömer inte är förenligt med regelverket. Vi vill få detta prövat på EU-nivå. Enligt upphandlingsreglerna får en kommun bara undantagsvis tilldela uppdrag till sitt eget bolag utan att genomföra en offentlig upphandling. Undantaget gäller om bolaget i endast marginell omfattning är ute på marknaden och konkurrerar med andra företag. De kommuner vi uppmärksammat tilldelar renhållningskontrakt direkt till hel- eller delägda kommunala företag som helt klart är ute och konkurrerar på den öppna marknaden. Detta sätter käppar i hjulet för företagare och vi anser att det ligger i allas intresse att saken lyfts upp och prövas av en oberoende instans. Vi har därför gjort en anmälan till EU-kommissionen om så kallat fördragsbrott. Kommer Sverige att fällas denna gång? Det är tredje gången som anmälan sker och regeringen har i de tidigare fallen garanterat att rättelse ska ske i enlighet med EUkommissionens kritik. Överträdelserna pågår dock ännu i skrivande stund. De frågor som vi nu har lyft i anmälan till EU-kommissionen är av principiellt viktig karaktär. Inte bara för återvinnings- och renhållningsföretagen, utan på ett övergripande plan inom hela upphandlingsområdet. Vi förväntar oss att kommuner vars egna bolag verkar på den konkurrensutsatta marknaden antingen ska upphandla sina tjänster i konkurrens, eller se till att deras kommunala företag slutar konkurrera med privata företag. Det handlar om att invånarna har rätt att få bästa möjliga nytta för sina skattepengar. Detta kan endast garanteras om vi alla visar respekt för de lagar och regler som gäller för upphandling och hur allmänna medel ska användas. Thomas Byström, regionchef Företagarna Västernorrland Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna Västerbotten Carina Ahlfeldt, regionchef norr, Sveriges åkeriföretag

20 Regional opinionsbildning: Radiotjänst

21 Regional opinionsbildning: Ägarskiften Svårt för småföretagare att sälja sina företag lyssna på Svårt med generationsväxling för småföretagare LYSSNA (1:16 MIN) SVERIGES RADIO VÄSTERBOTTEN Roland Yngvesson säljer sitt företag Storuman Industrier Foto Magnus Bergner SR /Västerbotten En tredjedel av länets småföretagare söker nya ägare till sitt företag. Det visar en undersökning gjord av organisationen Företagarna. Men det tar tid och det är inte alltid lätt att hitta nya lokala ägare. Publicerat kl 04:20 Dela Det här handlar om företag upp till 50 anställda, och åldern är en vanlig orsak till att ägarna vill sälja. Roland Yngvesson är 70 år och har just sålt sitt livsverk Storuman Industrier med 40 anställda. Storuman Industrier är ett verkstadsföretag som leverarar mer än hälften av sin produktion till företaget ÅLÖ i Brännland. Det är fem år sedan jag börja fundera på att sälja och jag har också anlitat bolag som har som uppdrag att sälja företag. Men dom har inte lyckats sälja det här och därför är jag glad att jag lyckats vaska fram en intressent som var villig att betala det jag ville ha och överlämna det här till dom, säger Roland Yngvesson. Det är företaget Compia Holding från Robertsfors som har köpt Roland Yngvessons livsverk, Storuman Industrier. Men det har även funnits utländska köpare. Jag har fått förfrågningar om att flytta svetsavdelningen till Balticum men jag har inte velat sälja till dom, säger Roland Yngvesson. Ersättningen är inte det viktigaste, det viktigaste för mig är att mitt livsverk får leva vidare, att det gynnar Storumans kommun och mina anställda, säger Roland Yngvesson. P4 Västerbotten

22 Regional opinionsbildning: Stoppa osund konkurrens t.s.m. Sveriges Åkeriföretag

23 Regional opinionsbildning: Sjuklöneansvaret

24 Regional opinionsbildning: Sjuklöneansvaret Regeringen presenterar idag, den 1 april 2014 på Dn Debatt ett förslag om minskade sjuklönekostnader för småföretag som till stora delar bygger på det förslag Företagarna presenterat på debattplats runt om i landet senaste månaderna. En stor och viktig seger för oss! Företagens högkostnadsskydd ska gälla redan från de första dagarna när medarbetarna är sjuka och ersättningen betalas ut automatiskt. Det gynnar småföretagen och gör att de vågar anställa fler. Att fler jobbar är avgörande för att välfärden ska kunna finansieras, skriver Annie Lööf (C) Företagarna Viktig reform som minskar sjuklönekostnaden med ca 75% för småföretag! Företagarna :13 CEST Företagarna välkomnar regeringens förslag om att differensera sjuklöneansvaret där småföretagen gynnas, som presenteras idag på DN Debatt. - Det är en stor och viktig reform och en stor framgång för Företagarna men framför allt för Sveriges företagare och jobbsökande, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna När allt fler pratar om att 4 av 5 nya jobb skapas i Småföretag så är det positivt att regeringen lyssnat in företagens tillväxthinder såsom sjuklöneansvaret och samtidigt väljer att underlätta för de som har störst chans att anställa och växa. - De små företagen är de som skapar jobben i Sverige. Att sänka trösklarna för att företag ska kunna och vilja nyanställa oerhört viktigt både vad gäller kostnader och inte minst osäkerheten, säger Lars Jagrén. Regeringens besked är ett stort och viktigt steg, som dessutom förhoppningsvis kan följas av flera. Olika undersökningar som Företagarna har gjort visar att sjuklöneansvaret har kostat jobb som uteblivit utifrån de risker och kostnader som sjuklöneansvaret medför. - Det är tydligt att Regeringen har använt Företagarnas egna förslag till stora delar. När många småföretag ser tillväxthinder och samtidigt vill expandera så blir detta ett bra första steg i att helt avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag, säger Lars Jagrén. Småföretagarbarometern har under flera år bekräftat bilden av att små företag har ofta små marginaler, men stor osäkerhet. Att minska denna osäkerhet är viktigt för att de ska våga anställa. 8 av 10 småföretag (1-49 anställda) vill växa och 2 av 3 företag ser tillväxtmöjligheter. Genom dagens utspel kan denna viktiga jobbskaparpotential bli verklighet eller åtminstone ge kraftiga effekter. - Småföretagen gynnas av att regeringen inte fokuserar på den andra sjuklöneveckan, utan har lyssnat på verkligheten. 80 %av sjukfrånvaron infaller första veckan vilket märks väldigt lite i den politiska debatten. En veckas sjukfrånvaro är så kostsam att många företag låter bli att anställa, säger Lars Jagrén.

25 Regional opinionsbildning: Skatteverket

26 Regional opinionsbildning: Skatteverket

27 Regional opinionsbildning: Bergsstaten- Näringsdep.

28 Opinionsarbetet regionalt:

29 Opinionsarbetet regionalt:

30 Opinionsarbetet regionalt: Budget medieinslag 2013 för styrelse och rc: 316 klipp Resultat medieinslag 2013 för styrelse och rc: 295 klipp Observera att denna sammanställning INTE har med alla klippen, saknas vissa inslag tidningar samt etermedia. Medieinslagen består i huvudsak av artiklar och reportage

31 Det vi lyckats att förändra/påverka: Avskaffat medfinansieringen i sjukförsäkringen Förbättrat finansieringen för växande företag Förlängning av betalningstiden för mervärdesskatt Delvis sänkningar av arbetsgivareavgiften Avskaffat 100-dagarsregel i A-kassan Bättre tillgång till F-skattsedel Sänkning av aktiekapitalet till sek Avskaffande av revisionsplikt för mindre företag Stoppat förslag om rätt till heltid Infört avdrag för hushållsnära tjänster RUT Infört avdrag för renoveringsarbeten privatbostäder ROT Återinfört säsongsanställningar Förbättrat regelverket för fåmansbolag Förbättrat yrkesutbildningar, infört lärlingsutbildningar i gymnasieskolan Avskaffat 7 dagars karens i sjukförsäkringen för företagare Avskaffat dubbel momsbeskattning på appar Investeraravdrag, införs % lägre sjuklönekostnader för småföretag,

32 Vi är nyttiga Kostnadsfri juridisk rådgivning (Egna jurister) Telefonrådgivning kostnadsfri Förhandlingshjälp rabatterad Prisvärda gruppförsäkringar (GARANT) Liv: Sjuk - Olycksfall - Livförsäkring - Anställd m.m. Sak: Företag - Bil - Bostad m.m. Dessutom: Inkomstskydd - Rehab - Sjukavbrott - Kompanjon Pensionsrådgivning m.m. Samt ett stort antal samarbetsavtal med olika externa leverantörer av varor och tjänster. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag

33 Andra verksamhetsnära tjänster, nationellt Arbetsrätt på nätet - Draftit: Minst kr i rabatt Betalterminaler Nets: rabatter vid köp och leasing av betalterminaler Bilar BMW, BMW MC, Mini och Toyota: 7-10% på nypris samt kr i bonus följande år. Drivmedel/bränsle OKQ8: rabatter bl.a. 0,51 kr/liter bensin samt 0,86 kr/liter inkl. moms, obemannade stationer. Flyg Malmö Aviation: rabatt på flygpriser. Hotell: rabatter vid övernattningar hos Best Western Kom hotell. Kreditupplysning UC: Ingen årsavgift kr, samt 30% rabatt på kreditupplysningar. Kortinlösen Teller: rabatter på avgifter vid kortbetalningar. Mobil och fasttelefoni Tele2: rabatter på abonnemang. Ränteanalyser Fundcurve: rabatt på ränteanlyser. Transporter och logistiklösningar Schenker: bonus på alla frakter i Sverige.

34 Andra verksamhetsnära tjänster, regionalt Brandskydd och utbildning Aptum AB: rabatter på köp och tjänster, nytt 2013 Drivmedel - ST1/Shell: rabatt på alla drivmedel Flyg SAS: rabatter enligt SAS Credits Försäkringar - Länsförsäkringar Västerbotten: företagsförsäkring med bonusmöjlighet Hyrbilar - AVIS Europcar MABI: rabatter på hyrespriser Hotell - Scandic: rabatter på boende i Sverige samt resten av Europa, nytt 2013 Internet, tfn-katalog samt matrikel - ClearSense : rabatter annonspriser samt avkastning föreningar och bolaget, nytt 2013 Kontorsmaskiner och tillbehör Office i Umeå AB: rabatter vid köp och leasing, nytt 2014 Psykoterapi - S:t Lucas i Umeå och Luleå: rabatt på timkostnad Resebyråer - Företagsresor Umeå: rabatter på bokningstjänster, omfattar även avtalen med Malmö Aviation och SAS Revisionsbyrå - Redovisningstjänst AB, Lycksele/Vindeln/Vilhelmina: rabatt på timkostnader Telefon/Dator/Växlar - LTS Stjärna Fyrkant: rabatter på produkter Företagstidning Tidningar i Norr AB: företagstidning med reportage samt egna sidor, nytt 2014

35 Hur vi verkar för att stärka företagen i Västerbotten: Delaktig verksamhet i bolag och föreningar: AC Net, Företagarna är en av initiativtagarna samt delägare. Bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Convoy, Företagarna är en av initiativtagarna samt delägare. Egenanställningsföretag. Kvarkenrådet, Företagarna är en av medlemmarna. Arbetar med samverkan över Kvarken. North Sweden European Office, Företagarna är en av huvudmännen. EU engagemang samt opinionspåverkan i Bryssel. Kreditgarantiföreningen Norr, Företagarna är en av initiativtagarna samt medlem. Hjälpa företag med säkerhet vid lån.

36 Framgångsexempel regionalt engagemang Förbättra företagares kapitalförsörjning - Bildande av Sveriges största KGF: Kreditgarantiföreningen Norr bildades efter stort engagemang från Företagarna i Västerbotten. Operativ medlemmar, i eget kapital godkänt att ställa garantier upp till 5 ggr det egna kapitalet, 12 affärsbanker är långivare borgensåtaganden, alla ansökningar beviljade, tot. borgensåtagande 121 milj., 24 % av garantierna har lämnats till företag som helt eller delvis ägs av kvinnor. Tot. lånevärde 694 milj., Garantivärde 17 % av lånesumman i BD, AC samt i Y och Z län. Snittborgen kr

37 Hur vi verkar för att stärka företagen i Västerbotten: Delaktig verksamhet i projekt, bl.a.: SKBIC, Swedish Karelia Business and Information Center Samverkan med Karelen i Ryssland, en av huvudmännen i Västerbotten. Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014, samarbetspartner Ung Företagsamhet, sponsor i Västerbotten Dessutom ett antal projekt som vi är delaktiga i som ledamöter i styrgrupper

38 Hur vi verkar för att stärka företagen i Västerbotten: Övrig egen verksamhet, bl.a.: Business Development: Erbjuda företagare utveckling av affärsidéer samt affärsutveckling med Österbotten i Finland i samverkan med universitet och högskolor. Företagarnas JobbEtt: Erbjuda företagare anställa nyexaminerade akademiker med 50/60 % anställningsstöd under 5 månader samt hjälp med rekryteringsprocessen. Företagsjouren i Övre Norrland: Rådgivningshjälp från jurister revisorer och konsulter till företag och företagare med problem. Jobbsökarna: Samarbete med Arbetsförmedlingen, kontakta företagare och erbjuda hjälp med rekryteringar. Handslaget Inlandsutveckling: Inom Lycksele Malå Norsjö Sorsele och Storumans kommuner hjälpa företagare med bl.a. affärsutveckling kompetensförsörjning och samverkan.

39 Egen verksamhet: Business Development resultat: Projektansvarig: Anna Isaksson Asplund Omfattar Västerbotten samt Österbotten i Finland : - Gränsöverskridande kontakter mellan företag 30 st. (mål 10 st.) - Affärskontakter 43 st. (mål 10 st.) - Gränsöverskridande nätverksgrupp för nystartade företagare, 1 st. (mål 1 st.) - Studiebesök mellan företagare och högskola/universitet, 4 st. (mål 6 st.) - Anordna gränsöverskridande studerande och lärarutbyten inom högskola/universitet, 0 st. (mål 7 st.) - Samverkansprojekt mellan länderna totalt 2 st. (mål 2 st.) - Samarbeta för att utveckla formerna för främjande av entreprenörskap och innovationer totalt 19 st. (mål 1 st.) - Antal deltagande organisationer totalt 93 st. (mål 40 st.) - Deltagande privatpersoner/potentiella företagare totalt 415 st. (mål 600 st.)

40 Egen verksamhet: Företagarnas JobbEtt resultat: Projektansvarig: Eva Lindgren och Anna Isaksson Asplund Omfattar Västerbottens län : Totalt 36 st. JobbEtt anställningar tillsatta. Budget: 36 st. tillsatta JobbEttor under projektperioden. Innebär att projektet uppfyllt sitt huvudmål samtidigt som kostnadsbudgeten reducerats med 33,5 %.

41 Egen verksamhet: Företagsjouren i Övre Norrland, resultat: Projektansvarig: Anna Isaksson Asplund och Eva Lindgren Omfattar Norr och Västerbotten län : 15 ärenden. (9 pågående, 6 avslutade) 1 Man Renovering motorer Omstartat 2 Man Reklam Räddat 3 Man Skog Pågående 4 Man Mekaniskverkstad Räddat 5 Man Glastillverkning Räddat 6 Man Livsmedelproduktion Pågående 7 Man Kartor Konkurs 8 Man Restaurang Pågående 9 Man Tillverkning Pågående 10 Kvinna Frisör Pågående 11 Man Bygg/industri Konkurs 12 Kvinna Frisör Pågående 13 Kvinna Mode Pågående 14 Man Handel Pågående 15 Kvinna Café Pågående

42 Egen verksamhet: Jobbsökarna resultat: Projektansvarig: Erika Andersson Omfattar Västerbottens län: : Totalt 242 st. inkomna platser, av dessa är 140 st. platser tillsatta. 42 av platserna är avbrutna, främsta orsaken är att företaget ångrar sig.

43 Egen verksamhet: Jobbsökarna resultat:

44 Egen verksamhet: Jobbsökarna resultat:

45 Egen verksamhet: Handslaget Inlandsutveckling resultat: Projektansvarig: Erika Hjukström Kurt Lindgren Peder Johansson Omfattar 5 st. inlandskommuner: : - Antal nya/skapade arbetstillfällen 5 st. (mål 60 st.) - Antal nystartade företag 3 st. (mål 16 st. ) - Antal företag som valt att växa oorganiskt 0. (mål 3 st.) - Antal unika deltagande företag 401 st. (mål 300 st.) - Anordnat 8 st. utvecklingsgrupper. (mål 5 st.) - Anordnat 19 st. inspirationsseminarier. (mål 10 st.) - Anordnat 10 st. kompetensinsatser.(mål 6 st.) - Anordnat 105 st. företagsträffar. ( mål 36 st.) - Anordnat 2 st. studiebesök för företagare i kommunerna. (mål 6 st.) - Anordnat 46 st. träffar mellan företagare och kommun. (mål 30 st.) - Deltagit vid/anordnat 18 st. träffar inom horisontella mål. (mål 20 st.) - Aktiviteter i samverkan med andra projekt 13 st. - Inflyttade personer som rekryterats till deltagande företag 1 st. (mål 35 st.)

46 Några resultat i Västerbotten 2013: Årets Företagarkommun: Vindeln = 26 i landet, uthållig tillväxt = 153 i landet Sorsele = 52, uthållig tillväxt = 124 i landet Storuman = 56, uthållig tillväxt = 193 i landet Vilhelmina = 67, uthållig tillväxt = 43 i landet Åsele = 71, uthållig tillväxt = 87 i landet Året Företagarkommun, uthållig tillväxt: Umeå = 4 plats i landet ( 9 plats 2012) Lycksele = 31 plats i landet ( 56 plats 2012) Vilhelmina = 43 plats i landet (112 plats 2012) Robertsfors = 74 plats i landet ( 89 plats 2012) Åsele = 87 plats i landet (152 plats 2012) Nyföretagande per 1000 invånare, andra halvåret 2012 : Dorotea = 53 i landet (274 plats 2012) 5,8/1000 inv. Umeå = 53 i landet ( 67 plats 2012) 5,8/1000 inv. Vindeln = 69 i landet ( 91 plats 2012) 5,4/1000 inv. Bjurholm = 73 i landet (274 plats 2012) 5,3/1000 inv. Storuman = 79 i landet (118 plats 2012) 5,2/1000 inv.

47 Företagarna i Västerbotten: Medlemsutveckling Västerbotten: : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar, näst bästa resultatet i landet.

48 Företagarna Västerbotten Service AB: Omsättning: Nettoresultat: Soliditet: 2006: kr kr 2007: kr kr 2008: kr kr 49,9 % 2009: kr kr 41,9 % 2010: kr kr 48,8 % 2011: kr kr 36,0 % 2012: kr kr 53,0 % 2013: kr kr 40,0 % Eget kapital: Bundet , fritt , totalt = kr

49 Medlemsintäkter regionala bolaget : 2007 Företagarna Västerbotten ideell förening Antal medlemmar Avgift medlemskap Summa medlemsavgifter Medlemsavgift kr kr Serviceavgift kr kr 2007 Företagarna Sverige Service AB Driftbidrag regionkontor i Umeå År 2007 Summa intäkter till regional verksamhet kr kr År 2013 Summa intäkter till det regionala bolaget från riks kr Skillnad i intäkter mellan kr 36,59 %

50 FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER PÅ ÅRSREDOVISNINGEN?

51

52 Företagarna Västerbottens vision Världens bästa region för företagande Redovisning Årsstämma Lycksele

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele 2014-02-27 Inledning Denna verksamhetsplan för 2014 är ett styrande dokument för Företagarna Lycksele. Fokus ligger på att utveckla verksamheten enligt vad våra

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västerbottens län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år ÅSELE 101 7,4 18 84 6,2 10 185 13,6 28 83 6,0 74 5,4 157 11,4 VILHELMINA 190 5,6-53 251 7,4 42 441 13,0-11 243

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson

Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten. Torbjörn Halvardsson Integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för Västerbotten Torbjörn Halvardsson Agenda Tillväxten i Västerbotten Tillväxthinder i Västerbotten Projekt JobbMatchen Diagram

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012 Lycksele, hotell Lappland 23 februari Västerbottens Framtidsdag 2012 Framtidsdag 2012 program 09:00 Registrering och kaffe 09:30 Välkommen och inledning på konferensen Ewa-May Karlsson, Regionstyrelsens

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA

PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA PSYKOLOGFÖRETAGARNA Vasagatan 48, Box 3287, 103 65 Stockholm Tel: 08-567 06 460, Fax: 08-567 06 499 E-post: psykologforetagarna@psykologforbundet.se Hemsida: www.psykologforbundet.se/psykologforetagarna

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem

Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem Verksamhetsplan 2014-2015 Företagarna Botkyrka-Salem 2014-03-06 - Styrelsen Innehållsförteckning Inledning... 3 Medlemsnyttan i fokus... 3 Opinion... 4 Stöd... 5 Service... 5 Tjänster... 5 Kommunikation...

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler.

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Mer information hittar du på www.foretagarna.se 1 Företagsform Försäkring Finansiering

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Styrelsen för Företagarna Lycksele får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft

Läs mer

BILAGA Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) och Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) om eventuell framtida gemensam förening. Utgångsläge IEF bildades år 1989 och FSV år 1999. FSV har haft

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Klimatsynk. Nationellt samarbete för energi och klimat

Klimatsynk. Nationellt samarbete för energi och klimat Klimatsynk Nationellt samarbete för energi och klimat Sverigebilden kräver regionala nyanser 21 län, 290 kommuner, 73 LA-regioner Stort och smått Stora skillnader mellan och inom regioner avseende demografi,

Läs mer

Sweden-Japan Foundation

Sweden-Japan Foundation Medlemskap En mötesplats för affärer, forskning och högre utbildning som ger tillgång till information om och kontakter med Japan Evenemang Nätverk Nyheter Stipendier Rekrytering Information Rådgivning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige var bland annat tre motioner samt beslut om namn för den planerade regionkommunen på agendan

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland

Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland Slutrapport 2015-10-14 Ola Rönnqvist VD/Fund Manager Partnerinvest Norr Sammanfattning: Projektet avslutades 2015-09-30. Sen start av verksamheten i relation

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västerbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. GOTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. GOTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4

Läs mer