Företagarna Västerbotten Service AB Årsredovisning 2013 (2014)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarna Västerbotten Service AB Årsredovisning 2013 (2014)"

Transkript

1 Redovisning styrelsemöte Torbjörn Halvardsson Företagarna Västerbotten Service AB Årsredovisning 2013 (2014)

2 Företagarnas övergripande målsättning: Företagarna ska vara den: - Självklara medlemsorganisationen för Sveriges småföretagare. - Organisationen som tillvaratar medlemmarnas intressen, både vad gäller opinionsbildning, medlemsförmåner och nätverkande. Företagarnas mission är att alla vinner på framgångsrika företagare. Företagarnas vision är att företagare skall uppleva möjligheterna och villkoren som mest attraktiva i Europa.

3 Företagarna Västerbottens målsättning: Vision: Länet ska vara världens bästa region för företagande För att regionen ska närma sig visionen krävs att det finns en god infrastruktur med goda kommunikationer, stolta innevånare, kreativa miljöer, framsynta politiker men även att regionen syns på kartan. Det räcker inte med att alla grundläggande förutsättningar finns, vi måste även synas i världen utanför regionen.

4 Vi är drivande Riksdagsnätverket Regeringskansliet Återkommande aktiviteter Årets Företagare, Årets Företagarkommun, Småföretagsbarometern, Europadagen etc. Rapporter Almedalen Debatter Seminarier Skolor

5 Vi är drivande Medieresultat 2013 samt 2014

6 Regional opinionsbildning: Väg 363 Umeå - Vindeln

7 Regional opinionsbildning: Västra länken Umeå

8 Regional opinionsbildning: Bluffakturor

9 Regional opinionsbildning: Osund konkurrens

10 Regional opinionsbildning: Välfärdsskaparna

11 Regional opinionsbildning: Årets Företagarkommun

12 Regional opinionsbildning: Myndighetsranking

13 Regional opinionsbildning: Småföretagsbarometern Länets småföretagare positiva inför framtiden Den senaste småföretagarbarometern från organisationen Företagarna visar att länets småföretagare är positiva inför framtiden. Tisdag 26 november 2013 kl. 15:02, SR P4 Västerbotten Västerbotten Länets småföretagare positiva inför framtiden

14 Konjunkturen våren 2013

15 Expansionshinder våren 2013

16 Konjunkturen hösten 2013

17 Expansionshinder hösten 2013

18 Regional opinionsbildning: ROT fyller 5 år

19 Regional opinionsbildning: LOU t.s.m Sveriges Åkeriföretag Dagbladet Sundsvall Rent hus i upphandlingarna Relaterat Hur får invånarna i en kommun ut mesta möjliga av den skatt som betalas in? Vilka system och strukturer gör att det blir bäst nytta per inbetalad krona? Lagen om offentlig upphandling, LOU, innebär att offentlig sektor ska ta tillvara på konkurrensen när de köper in varor och tjänster. LOU är en av flera garanter för att invånarna får ut bästa och mesta möjliga av de gemensamt finansierade servicetjänsterna, däribland renhållningen. Väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens är en grundläggande förutsättning för gott näringslivsklimat och tillväxt. På ett antal platser i Sverige har den sunda konkurrensen på marknaden dock satts ur spel genom kluriga konstruktioner där kommuner köpt direkt av sina bolag, på ett sätt som vi bedömer inte är förenligt med regelverket. Vi vill få detta prövat på EU-nivå. Enligt upphandlingsreglerna får en kommun bara undantagsvis tilldela uppdrag till sitt eget bolag utan att genomföra en offentlig upphandling. Undantaget gäller om bolaget i endast marginell omfattning är ute på marknaden och konkurrerar med andra företag. De kommuner vi uppmärksammat tilldelar renhållningskontrakt direkt till hel- eller delägda kommunala företag som helt klart är ute och konkurrerar på den öppna marknaden. Detta sätter käppar i hjulet för företagare och vi anser att det ligger i allas intresse att saken lyfts upp och prövas av en oberoende instans. Vi har därför gjort en anmälan till EU-kommissionen om så kallat fördragsbrott. Kommer Sverige att fällas denna gång? Det är tredje gången som anmälan sker och regeringen har i de tidigare fallen garanterat att rättelse ska ske i enlighet med EUkommissionens kritik. Överträdelserna pågår dock ännu i skrivande stund. De frågor som vi nu har lyft i anmälan till EU-kommissionen är av principiellt viktig karaktär. Inte bara för återvinnings- och renhållningsföretagen, utan på ett övergripande plan inom hela upphandlingsområdet. Vi förväntar oss att kommuner vars egna bolag verkar på den konkurrensutsatta marknaden antingen ska upphandla sina tjänster i konkurrens, eller se till att deras kommunala företag slutar konkurrera med privata företag. Det handlar om att invånarna har rätt att få bästa möjliga nytta för sina skattepengar. Detta kan endast garanteras om vi alla visar respekt för de lagar och regler som gäller för upphandling och hur allmänna medel ska användas. Thomas Byström, regionchef Företagarna Västernorrland Torbjörn Halvardsson, regionchef Företagarna Västerbotten Carina Ahlfeldt, regionchef norr, Sveriges åkeriföretag

20 Regional opinionsbildning: Radiotjänst

21 Regional opinionsbildning: Ägarskiften Svårt för småföretagare att sälja sina företag lyssna på Svårt med generationsväxling för småföretagare LYSSNA (1:16 MIN) SVERIGES RADIO VÄSTERBOTTEN Roland Yngvesson säljer sitt företag Storuman Industrier Foto Magnus Bergner SR /Västerbotten En tredjedel av länets småföretagare söker nya ägare till sitt företag. Det visar en undersökning gjord av organisationen Företagarna. Men det tar tid och det är inte alltid lätt att hitta nya lokala ägare. Publicerat kl 04:20 Dela Det här handlar om företag upp till 50 anställda, och åldern är en vanlig orsak till att ägarna vill sälja. Roland Yngvesson är 70 år och har just sålt sitt livsverk Storuman Industrier med 40 anställda. Storuman Industrier är ett verkstadsföretag som leverarar mer än hälften av sin produktion till företaget ÅLÖ i Brännland. Det är fem år sedan jag börja fundera på att sälja och jag har också anlitat bolag som har som uppdrag att sälja företag. Men dom har inte lyckats sälja det här och därför är jag glad att jag lyckats vaska fram en intressent som var villig att betala det jag ville ha och överlämna det här till dom, säger Roland Yngvesson. Det är företaget Compia Holding från Robertsfors som har köpt Roland Yngvessons livsverk, Storuman Industrier. Men det har även funnits utländska köpare. Jag har fått förfrågningar om att flytta svetsavdelningen till Balticum men jag har inte velat sälja till dom, säger Roland Yngvesson. Ersättningen är inte det viktigaste, det viktigaste för mig är att mitt livsverk får leva vidare, att det gynnar Storumans kommun och mina anställda, säger Roland Yngvesson. P4 Västerbotten

22 Regional opinionsbildning: Stoppa osund konkurrens t.s.m. Sveriges Åkeriföretag

23 Regional opinionsbildning: Sjuklöneansvaret

24 Regional opinionsbildning: Sjuklöneansvaret Regeringen presenterar idag, den 1 april 2014 på Dn Debatt ett förslag om minskade sjuklönekostnader för småföretag som till stora delar bygger på det förslag Företagarna presenterat på debattplats runt om i landet senaste månaderna. En stor och viktig seger för oss! Företagens högkostnadsskydd ska gälla redan från de första dagarna när medarbetarna är sjuka och ersättningen betalas ut automatiskt. Det gynnar småföretagen och gör att de vågar anställa fler. Att fler jobbar är avgörande för att välfärden ska kunna finansieras, skriver Annie Lööf (C) Företagarna Viktig reform som minskar sjuklönekostnaden med ca 75% för småföretag! Företagarna :13 CEST Företagarna välkomnar regeringens förslag om att differensera sjuklöneansvaret där småföretagen gynnas, som presenteras idag på DN Debatt. - Det är en stor och viktig reform och en stor framgång för Företagarna men framför allt för Sveriges företagare och jobbsökande, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna När allt fler pratar om att 4 av 5 nya jobb skapas i Småföretag så är det positivt att regeringen lyssnat in företagens tillväxthinder såsom sjuklöneansvaret och samtidigt väljer att underlätta för de som har störst chans att anställa och växa. - De små företagen är de som skapar jobben i Sverige. Att sänka trösklarna för att företag ska kunna och vilja nyanställa oerhört viktigt både vad gäller kostnader och inte minst osäkerheten, säger Lars Jagrén. Regeringens besked är ett stort och viktigt steg, som dessutom förhoppningsvis kan följas av flera. Olika undersökningar som Företagarna har gjort visar att sjuklöneansvaret har kostat jobb som uteblivit utifrån de risker och kostnader som sjuklöneansvaret medför. - Det är tydligt att Regeringen har använt Företagarnas egna förslag till stora delar. När många småföretag ser tillväxthinder och samtidigt vill expandera så blir detta ett bra första steg i att helt avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag, säger Lars Jagrén. Småföretagarbarometern har under flera år bekräftat bilden av att små företag har ofta små marginaler, men stor osäkerhet. Att minska denna osäkerhet är viktigt för att de ska våga anställa. 8 av 10 småföretag (1-49 anställda) vill växa och 2 av 3 företag ser tillväxtmöjligheter. Genom dagens utspel kan denna viktiga jobbskaparpotential bli verklighet eller åtminstone ge kraftiga effekter. - Småföretagen gynnas av att regeringen inte fokuserar på den andra sjuklöneveckan, utan har lyssnat på verkligheten. 80 %av sjukfrånvaron infaller första veckan vilket märks väldigt lite i den politiska debatten. En veckas sjukfrånvaro är så kostsam att många företag låter bli att anställa, säger Lars Jagrén.

25 Regional opinionsbildning: Skatteverket

26 Regional opinionsbildning: Skatteverket

27 Regional opinionsbildning: Bergsstaten- Näringsdep.

28 Opinionsarbetet regionalt:

29 Opinionsarbetet regionalt:

30 Opinionsarbetet regionalt: Budget medieinslag 2013 för styrelse och rc: 316 klipp Resultat medieinslag 2013 för styrelse och rc: 295 klipp Observera att denna sammanställning INTE har med alla klippen, saknas vissa inslag tidningar samt etermedia. Medieinslagen består i huvudsak av artiklar och reportage

31 Det vi lyckats att förändra/påverka: Avskaffat medfinansieringen i sjukförsäkringen Förbättrat finansieringen för växande företag Förlängning av betalningstiden för mervärdesskatt Delvis sänkningar av arbetsgivareavgiften Avskaffat 100-dagarsregel i A-kassan Bättre tillgång till F-skattsedel Sänkning av aktiekapitalet till sek Avskaffande av revisionsplikt för mindre företag Stoppat förslag om rätt till heltid Infört avdrag för hushållsnära tjänster RUT Infört avdrag för renoveringsarbeten privatbostäder ROT Återinfört säsongsanställningar Förbättrat regelverket för fåmansbolag Förbättrat yrkesutbildningar, infört lärlingsutbildningar i gymnasieskolan Avskaffat 7 dagars karens i sjukförsäkringen för företagare Avskaffat dubbel momsbeskattning på appar Investeraravdrag, införs % lägre sjuklönekostnader för småföretag,

32 Vi är nyttiga Kostnadsfri juridisk rådgivning (Egna jurister) Telefonrådgivning kostnadsfri Förhandlingshjälp rabatterad Prisvärda gruppförsäkringar (GARANT) Liv: Sjuk - Olycksfall - Livförsäkring - Anställd m.m. Sak: Företag - Bil - Bostad m.m. Dessutom: Inkomstskydd - Rehab - Sjukavbrott - Kompanjon Pensionsrådgivning m.m. Samt ett stort antal samarbetsavtal med olika externa leverantörer av varor och tjänster. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag

33 Andra verksamhetsnära tjänster, nationellt Arbetsrätt på nätet - Draftit: Minst kr i rabatt Betalterminaler Nets: rabatter vid köp och leasing av betalterminaler Bilar BMW, BMW MC, Mini och Toyota: 7-10% på nypris samt kr i bonus följande år. Drivmedel/bränsle OKQ8: rabatter bl.a. 0,51 kr/liter bensin samt 0,86 kr/liter inkl. moms, obemannade stationer. Flyg Malmö Aviation: rabatt på flygpriser. Hotell: rabatter vid övernattningar hos Best Western Kom hotell. Kreditupplysning UC: Ingen årsavgift kr, samt 30% rabatt på kreditupplysningar. Kortinlösen Teller: rabatter på avgifter vid kortbetalningar. Mobil och fasttelefoni Tele2: rabatter på abonnemang. Ränteanalyser Fundcurve: rabatt på ränteanlyser. Transporter och logistiklösningar Schenker: bonus på alla frakter i Sverige.

34 Andra verksamhetsnära tjänster, regionalt Brandskydd och utbildning Aptum AB: rabatter på köp och tjänster, nytt 2013 Drivmedel - ST1/Shell: rabatt på alla drivmedel Flyg SAS: rabatter enligt SAS Credits Försäkringar - Länsförsäkringar Västerbotten: företagsförsäkring med bonusmöjlighet Hyrbilar - AVIS Europcar MABI: rabatter på hyrespriser Hotell - Scandic: rabatter på boende i Sverige samt resten av Europa, nytt 2013 Internet, tfn-katalog samt matrikel - ClearSense : rabatter annonspriser samt avkastning föreningar och bolaget, nytt 2013 Kontorsmaskiner och tillbehör Office i Umeå AB: rabatter vid köp och leasing, nytt 2014 Psykoterapi - S:t Lucas i Umeå och Luleå: rabatt på timkostnad Resebyråer - Företagsresor Umeå: rabatter på bokningstjänster, omfattar även avtalen med Malmö Aviation och SAS Revisionsbyrå - Redovisningstjänst AB, Lycksele/Vindeln/Vilhelmina: rabatt på timkostnader Telefon/Dator/Växlar - LTS Stjärna Fyrkant: rabatter på produkter Företagstidning Tidningar i Norr AB: företagstidning med reportage samt egna sidor, nytt 2014

35 Hur vi verkar för att stärka företagen i Västerbotten: Delaktig verksamhet i bolag och föreningar: AC Net, Företagarna är en av initiativtagarna samt delägare. Bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Convoy, Företagarna är en av initiativtagarna samt delägare. Egenanställningsföretag. Kvarkenrådet, Företagarna är en av medlemmarna. Arbetar med samverkan över Kvarken. North Sweden European Office, Företagarna är en av huvudmännen. EU engagemang samt opinionspåverkan i Bryssel. Kreditgarantiföreningen Norr, Företagarna är en av initiativtagarna samt medlem. Hjälpa företag med säkerhet vid lån.

36 Framgångsexempel regionalt engagemang Förbättra företagares kapitalförsörjning - Bildande av Sveriges största KGF: Kreditgarantiföreningen Norr bildades efter stort engagemang från Företagarna i Västerbotten. Operativ medlemmar, i eget kapital godkänt att ställa garantier upp till 5 ggr det egna kapitalet, 12 affärsbanker är långivare borgensåtaganden, alla ansökningar beviljade, tot. borgensåtagande 121 milj., 24 % av garantierna har lämnats till företag som helt eller delvis ägs av kvinnor. Tot. lånevärde 694 milj., Garantivärde 17 % av lånesumman i BD, AC samt i Y och Z län. Snittborgen kr

37 Hur vi verkar för att stärka företagen i Västerbotten: Delaktig verksamhet i projekt, bl.a.: SKBIC, Swedish Karelia Business and Information Center Samverkan med Karelen i Ryssland, en av huvudmännen i Västerbotten. Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014, samarbetspartner Ung Företagsamhet, sponsor i Västerbotten Dessutom ett antal projekt som vi är delaktiga i som ledamöter i styrgrupper

38 Hur vi verkar för att stärka företagen i Västerbotten: Övrig egen verksamhet, bl.a.: Business Development: Erbjuda företagare utveckling av affärsidéer samt affärsutveckling med Österbotten i Finland i samverkan med universitet och högskolor. Företagarnas JobbEtt: Erbjuda företagare anställa nyexaminerade akademiker med 50/60 % anställningsstöd under 5 månader samt hjälp med rekryteringsprocessen. Företagsjouren i Övre Norrland: Rådgivningshjälp från jurister revisorer och konsulter till företag och företagare med problem. Jobbsökarna: Samarbete med Arbetsförmedlingen, kontakta företagare och erbjuda hjälp med rekryteringar. Handslaget Inlandsutveckling: Inom Lycksele Malå Norsjö Sorsele och Storumans kommuner hjälpa företagare med bl.a. affärsutveckling kompetensförsörjning och samverkan.

39 Egen verksamhet: Business Development resultat: Projektansvarig: Anna Isaksson Asplund Omfattar Västerbotten samt Österbotten i Finland : - Gränsöverskridande kontakter mellan företag 30 st. (mål 10 st.) - Affärskontakter 43 st. (mål 10 st.) - Gränsöverskridande nätverksgrupp för nystartade företagare, 1 st. (mål 1 st.) - Studiebesök mellan företagare och högskola/universitet, 4 st. (mål 6 st.) - Anordna gränsöverskridande studerande och lärarutbyten inom högskola/universitet, 0 st. (mål 7 st.) - Samverkansprojekt mellan länderna totalt 2 st. (mål 2 st.) - Samarbeta för att utveckla formerna för främjande av entreprenörskap och innovationer totalt 19 st. (mål 1 st.) - Antal deltagande organisationer totalt 93 st. (mål 40 st.) - Deltagande privatpersoner/potentiella företagare totalt 415 st. (mål 600 st.)

40 Egen verksamhet: Företagarnas JobbEtt resultat: Projektansvarig: Eva Lindgren och Anna Isaksson Asplund Omfattar Västerbottens län : Totalt 36 st. JobbEtt anställningar tillsatta. Budget: 36 st. tillsatta JobbEttor under projektperioden. Innebär att projektet uppfyllt sitt huvudmål samtidigt som kostnadsbudgeten reducerats med 33,5 %.

41 Egen verksamhet: Företagsjouren i Övre Norrland, resultat: Projektansvarig: Anna Isaksson Asplund och Eva Lindgren Omfattar Norr och Västerbotten län : 15 ärenden. (9 pågående, 6 avslutade) 1 Man Renovering motorer Omstartat 2 Man Reklam Räddat 3 Man Skog Pågående 4 Man Mekaniskverkstad Räddat 5 Man Glastillverkning Räddat 6 Man Livsmedelproduktion Pågående 7 Man Kartor Konkurs 8 Man Restaurang Pågående 9 Man Tillverkning Pågående 10 Kvinna Frisör Pågående 11 Man Bygg/industri Konkurs 12 Kvinna Frisör Pågående 13 Kvinna Mode Pågående 14 Man Handel Pågående 15 Kvinna Café Pågående

42 Egen verksamhet: Jobbsökarna resultat: Projektansvarig: Erika Andersson Omfattar Västerbottens län: : Totalt 242 st. inkomna platser, av dessa är 140 st. platser tillsatta. 42 av platserna är avbrutna, främsta orsaken är att företaget ångrar sig.

43 Egen verksamhet: Jobbsökarna resultat:

44 Egen verksamhet: Jobbsökarna resultat:

45 Egen verksamhet: Handslaget Inlandsutveckling resultat: Projektansvarig: Erika Hjukström Kurt Lindgren Peder Johansson Omfattar 5 st. inlandskommuner: : - Antal nya/skapade arbetstillfällen 5 st. (mål 60 st.) - Antal nystartade företag 3 st. (mål 16 st. ) - Antal företag som valt att växa oorganiskt 0. (mål 3 st.) - Antal unika deltagande företag 401 st. (mål 300 st.) - Anordnat 8 st. utvecklingsgrupper. (mål 5 st.) - Anordnat 19 st. inspirationsseminarier. (mål 10 st.) - Anordnat 10 st. kompetensinsatser.(mål 6 st.) - Anordnat 105 st. företagsträffar. ( mål 36 st.) - Anordnat 2 st. studiebesök för företagare i kommunerna. (mål 6 st.) - Anordnat 46 st. träffar mellan företagare och kommun. (mål 30 st.) - Deltagit vid/anordnat 18 st. träffar inom horisontella mål. (mål 20 st.) - Aktiviteter i samverkan med andra projekt 13 st. - Inflyttade personer som rekryterats till deltagande företag 1 st. (mål 35 st.)

46 Några resultat i Västerbotten 2013: Årets Företagarkommun: Vindeln = 26 i landet, uthållig tillväxt = 153 i landet Sorsele = 52, uthållig tillväxt = 124 i landet Storuman = 56, uthållig tillväxt = 193 i landet Vilhelmina = 67, uthållig tillväxt = 43 i landet Åsele = 71, uthållig tillväxt = 87 i landet Året Företagarkommun, uthållig tillväxt: Umeå = 4 plats i landet ( 9 plats 2012) Lycksele = 31 plats i landet ( 56 plats 2012) Vilhelmina = 43 plats i landet (112 plats 2012) Robertsfors = 74 plats i landet ( 89 plats 2012) Åsele = 87 plats i landet (152 plats 2012) Nyföretagande per 1000 invånare, andra halvåret 2012 : Dorotea = 53 i landet (274 plats 2012) 5,8/1000 inv. Umeå = 53 i landet ( 67 plats 2012) 5,8/1000 inv. Vindeln = 69 i landet ( 91 plats 2012) 5,4/1000 inv. Bjurholm = 73 i landet (274 plats 2012) 5,3/1000 inv. Storuman = 79 i landet (118 plats 2012) 5,2/1000 inv.

47 Företagarna i Västerbotten: Medlemsutveckling Västerbotten: : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar : medlemmar, näst bästa resultatet i landet.

48 Företagarna Västerbotten Service AB: Omsättning: Nettoresultat: Soliditet: 2006: kr kr 2007: kr kr 2008: kr kr 49,9 % 2009: kr kr 41,9 % 2010: kr kr 48,8 % 2011: kr kr 36,0 % 2012: kr kr 53,0 % 2013: kr kr 40,0 % Eget kapital: Bundet , fritt , totalt = kr

49 Medlemsintäkter regionala bolaget : 2007 Företagarna Västerbotten ideell förening Antal medlemmar Avgift medlemskap Summa medlemsavgifter Medlemsavgift kr kr Serviceavgift kr kr 2007 Företagarna Sverige Service AB Driftbidrag regionkontor i Umeå År 2007 Summa intäkter till regional verksamhet kr kr År 2013 Summa intäkter till det regionala bolaget från riks kr Skillnad i intäkter mellan kr 36,59 %

50 FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER PÅ ÅRSREDOVISNINGEN?

51

52 Företagarna Västerbottens vision Världens bästa region för företagande Redovisning Årsstämma Lycksele

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler.

Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Här har vi samlat några konkreta råd till företagare som ger trygghet, bättre lönsamhet och möjlighet att anställa fler. Mer information hittar du på www.foretagarna.se 1 Företagsform Försäkring Finansiering

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter VÄLFÄRDS- SKAPARNA En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter Rapport September 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om undersökningen... 2 99 procent av alla företag

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

VINSTA VINNER. Alme dalen. Vem hjälper småföretagaren? LÄGE! Förbifarten ger Vinsta ett A-läge sid 8. De här partierna svarade på våra frågor

VINSTA VINNER. Alme dalen. Vem hjälper småföretagaren? LÄGE! Förbifarten ger Vinsta ett A-läge sid 8. De här partierna svarade på våra frågor De här partierna svarade på våra frågor SID 4-6 En Medlemsblad tidning från Vinsta Företagsgrupp från Vinsta för Företagsgrupp företagare i Hässelby och Vällingby Nr Nr 3 2014 1 2014 Årgång Årgång 19 Pris

Läs mer

Fler jobb och företag

Fler jobb och företag Motioner område 2 Fler jobb och företag Motion nr 201 Återställande av arbetslöshets- och sjukförsäkring mm. Mina övervägande och förslag: Tanken att sätta jobben i fokus för regeringens arbete var klokt

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

TINA THÖRNER. Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu!

TINA THÖRNER. Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2013 Nu över 20 000 medlemmar! SFR:s årsstämma i Örebro Viktigt om din pension Juristen om rättsskydd Alexandra Pascalidou Kris kräver kreativitet! TINA

Läs mer

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer