Med fokus på kvinnors hörselmiljö i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med fokus på kvinnors hörselmiljö i arbetslivet"

Transkript

1 Med fokus på kvinnors hörselmiljö i arbetslivet Nationella Utbildningsdagar för Företagssköterskor Sankt Gertruds Konferens i Malmö Hörseltjänst i Skåne AB Margareta Vogel, leg Audionom

2 Hörselmiljöfokus på menyn idag: Vad betyder hörseln i livet och i arbetet? Kvinnor med hörselkrävande arbete Vad är det som påverkar möjligheterna att höra? Vad blir följderna när man inte hör? Statistik så här ser det ut Vad kan vi förebygga? Vad kan vi rehabilitera? 2

3 Men först lite om hörselns betydelse Vi börjar med att BLUNDA en stund 3

4 Vad betyder hörseln i livet och i arbetet? 4

5 Våra krav på hörseln har förändrats 55+ idag för 100 år sedan Arbete, barnbarn, träning, resor Vänner - umgänge, föreningsliv, Telefon/smartphone Tv/radio/MP3/ ipod Ständigt uppkopplad??? Livet på landet Prat vid köksbordet: Hönor och traktor, djur, väder och vind, årets arbetsmoment Släktkalas: Dop, konfirmation, bröllop, begravning Kyrkan på söndagen

6 Vad händer vid 55+? och tio år kvar att jobba. 6

7 Nedsatt hörsel innebär svårigheter att uppfatta tal: i ljudrika miljöer från rum-till-rum på avstånd när någon är bortvänd tystlåtna personer 7

8 Svårast att höra Tonlösa konsonanter har låg energi och kort räckvidd S T F P K SJ SCH KJ 8

9 Hörselskadades hörselsituation Kommunikativa yrken i arbetslivet idag Yrken med höga krav på interaktion Arbetshörsel - fritidshörsel Bullret består oftare av tal Kontorslandskap Akustisk miljö som inte är uppdaterad eller inte går att påverka 9

10 Vad händer med örat? Hårceller slits Signalöverföring och talupplösning i hjärnan blir långsammare 10

11 Vi tar emot med örat och hör med hjärnan 11

12 Buller som innehåller information stör dubbelt så mycket som brus När bullret är tal kan man inte stänga av intresset Tal har priviligierad tillgång till vår uppmärksamhet Anders Kjellberg, Högskolan i Gävle 12

13 Vad påverkar hur störd man blir av ett buller? (Kjellberg & Sköldström, 1995) Informationsinnehåll Pågående aktivitet t ex samtal Förutsägbarhet och kontrollerbarhet Inställning till bullerkällan Anspråksnivå och upplevd möjlighet att undvika eller dämpa bullret Individuella skillnader 13

14 Buller och arbetsprestation Vad måste man göra för att ta till sig tal som man lyssnar på? - Uppfatta enskilda ord - Integrera det som just sägs med det tidigare sagda - Tolka innebörden i det som sägs - Lagra informationen Allt detta görs i arbetsminnet som har en begränsad kapacitet Anders Kjellberg, Högskolan i Gävle 14

15 Att lyssna till tal och andra ljud i bullrig miljö Buller gör det svårare att identifiera orden och en större del av arbetsminnets kapacitet måste då användas för detta Mindre resurser finns då tillgänglig för integrering, tolkning och lagring av information Även om man med ansträngning lyckats identifiera orden kan därför förståelse och inlärning försämras av bullret Anders Kjellberg, Högskolan i Gävle 15

16 Följderna kan bli: Uppgiften blir mer ansträngande Man jobbar långsammare och/eller gör fler fel Fler chansningar Fler dubbelkollningar av information Fler felaktiga beslut Söker mindre resurskrävande sätt att genomföra uppgiften t ex att förlita sig på väl inlärda rutiner Anders Kjellberg, Högskolan i Gävle 16

17 Hörselskadades situation i ljudrik miljö med kommunikationskrav Energipåsen är full på morronen och vid lunchtid är den tom 17

18 Trött. Utan att förstå varför 18

19 Kvinnor med hörselkrävande arbete 19

20 Statistik HRF/SCB 2009 upplevda hörselproblem 17% av Sveriges befolkning uppger att man har hörselproblem i någon situation 55% är under 65 år! Det är dubbelt så vanligt att hörselskadade är förtidspensionerade jämfört med hela befolkningen. Särskilt drabbade är kvinnor; > var 5:e kvinna som hör dåligt är förtidspensionerad Många döljer sin hörselskada på jobbet (64%) 20

21 Hörselmässigt krävande yrken ofta kvinnodominerade? Lärare/pedagog Förskollärare, fritidspersonal Kurator, psykolog, läkare, sjuksköterska Konsulter Säljare Bankpersonal Vikarie, poolpersonal, bemanningsanställd 21

22 Statistik TEMO/HRF 2011: Nästan hälften av alla förtidspensionerade kvinnliga lärare är hörselskadade Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009: 67% anser att ljudmiljön på jobbet är ett problem varje dag/varje vecka HRF ljudmiljöundersökning: - 57% av lärarna/förskollärarna har svårt att höra vad eleven säger i klassrummet - 8 av 10 hörselskadade lärare saknade hörapparat 22

23 Lärares kommunikation i klassrummet påverkas av: Ljudmiljö Interaktion Hörsel 23

24 Hörselskadad lärare får svårt att: redan vid en lätt hörselskada uppfatta tal i ljudrik miljö höra tystlåtna elever/kollegor höra på avstånd (elever på bakre raderna) höra vid möten/utbildning/konferenser fokusera för att kompensera hörselnedsättningen orka jobba heltid 24

25 Vad påverkar möjligheterna att höra? Vad blir följderna för den enskilde när hörandet inte fungerar? 25

26 Ljudmiljön i skolan är inte hörselskadlig men den tröttar Buller definition: icke önskvärt ljud Hörselskadliga ljudnivåer i arbetslivet öronen får utsättas för max 85dB(A)/8 timmar/dag Tröttande/störande buller försämrar effektivitet, trivsel och hälsa. Arbetsmiljöverkets skrivningar vaga när det gäller arbetsmiljöer som är huvudsakligen avsedda för kommunikation och koncentration nya krav behöver ställas för att bli en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 26

27 Jan-Peter Strömgren, ordförande Hörselskadades Riksförbund, Nyheter P4 Göteborg Vad anser du är det absolut viktigaste att göra åt bullret i skolan? Alla undersökningar visar att det är inte trafikbuller och andra saker som stör utan det är eget och andras prat. Vi kan inte säga till folk att de ska sluta prata, utan vi måste skapa en miljö där det faktiskt går att prata. 27

28 Klassrummet då och nu 50 år har gått 1960-tal - vattenkammad pannlugg - kautschuk - Björnklister 2010-tal - problembaserad undervisning - prata och diskutera

29 Vem planerar fysisk arbetsmiljö? Design går före ljudmiljö 29

30 Vad blir följderna om man måste be andra visa hänsyn i yrkeslivet? Professionell yrkesutövare med ansvar för kommunikationen? Lärare med 30 tonåringar i klassen? Yrket kräver exakthet avtal, siffror och överenskommelser 30

31 När interaktionen störs Om en lärare frågar om när man inte hört elevens svar: - åh, jag sa nog fel nä det var inget 31

32 Vad kan vi förebygga? 32

33 Om lärares hörsel (Novus Opinion 2010) Mindre än 1 av 10 lärare får sin hörsel kontrollerad på sin arbetsplats 7 av 10 lärare får aldrig testa hörseln på jobbet 57% uppger att de ofta/ibland har svårt att uppfatta vad eleven säger i klassrummet Förslag: Hörselkontroller vartannat år för alla lärare som uppnått åldern 55 år 33

34 Hörselskadades Riksförbund kräver: Skärpta bullerföreskrifter för arbetsplatser med kommunikation och koncentration Ljudklass A: Mycket goda ljudförhållanden. Lämpligt för utrymmen och verksamheter där god hörbarhet prioriteras. årsrapporter Kakofonien 34

35 Vad kan vi rehabilitera? 35

36 Åtgärdsplan för hörselskadad lärare Probleminventering hos audionom (spec arb rehab) Hörapparater När är det befogat med hörselskydd i pedagogisk miljö? Arbetshjälpmedel Akustikåtgärd för enskild 36

37 Hörapparater inte som förr! Höga krav ställs från användare måste passa för det liv vi lever idag 4 nivåer (bas, medel, avancerat, platinum) Olika modeller Inget tjutande, programmeras individuellt via pc, man väljer form och färg Det går lätt att vänja sig vid hörapparat Fler använder hörapparat än nånsin 37

38 Hörapparater idag = ditt personliga nätverk mypilot icube Anpassningsenhet 1 / 2 Audionomens dator Mobiltelefon Click ntalk 2 2 Bluetoothkälla, Ex. mobiletelefon, MP3-spelar 2 2 icom 2 TVLink TV HA-tillbehör Källa med Audiokabel Europlug baserad Legend 1 2 Kontrolldata Audioöverföring Trådlös överföring Audiokabelöverföring HiBAN Bluetooth

39 Varför FM för hörselskadad? FM-överföring minskar avstånden signal/brus-förhållandets betydelse Digital FM med kodad signal möten utbildning telefon 39

40 Åtgärdsplan för bättre ljudmiljö: 1. Är vi överens om att vi har ett problem? 2. Probleminventering: analys av ljudmiljö i förhållande till verksamhet i lokalen 3. Åtgärdsförslag, offert kostnadsöversikt 4. Nu eller vid ombyggnad nästa år? 5. Budgetering 40

41 Så vad gör vi för att förändra hörselskadade lärares situation? Inför hörselkontroller för äldre lärare Rehabilitering av hörselskadad lärare börjar hos en audionom Ljudmiljön SKA planeras vid nybyggnation och ombyggnation Bidrag finns att söka för enskild hos Försäkringskassan Arbetsgivaren har ett ansvar för anpassning till varje enskild anställds förutsättningar 41

42 5 frågor att ställa vid hälsokontroll med hörselskadad 1 Hur fungerar din/dina hörapparater i dina olika ljudmiljöer i arbetet? 2 Hör du vid möten och utbildning? 3 Hur hör du i personalrummet på raster? Känner du dig delaktig i den sociala samvaron på arbetsplatsen? 4 Hur fungerar telefonering med din/dina hörapparater? 5 Har du tinnitus? Påverkar din tinnitus din ork och koncentrationsförmåga? 42

43 Hörseltjänst erbjuder: Hörselundersökning Hörselrehabilitering Hörselteknik (hörapparater, hjälpmedel) Arbetsrehabilitering: Utredning, rehabplanering, arbetshjälpmedel, konsulttjänster ekonomiska lösningar Individuella hörselskydd 43

44 Kontakta Hörseltjänst: 13 mottagningar i Skåne från Halmstad Växjö Göteborg Norrköping Visby 3 mottagningar i Stockholm (Audium) 44

45 Hörseltjänsts mottagningar

46 Fem viktiga saker att minnas: 1. När bullret är tal störs vi mer 2. Förtidspension dubbelt så vanligt bland hörselskadade kvinnor som bland kvinnor i stort 3. Utöka hörselkontrollerna för personal i kommunikativa yrken 4. Hörselskadade i arbetslivet behöver bra ljudmiljö och bra hjälpmedel 5. Hitta hörselskador tidigt, ställ frågorna som den hörselskadade inte ställt själv

47 Glöm inte använda hjälm och hörselskydd!

48 Behandlingsmetoder vanliga delar i effektiv rehabilitering av tinnitus Utbildning och samtalsstöd Ljudstimulering Stressreduktion Hörapparater

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok Kakofoni Störande missljud, störande blandning av olika ljud, disharmoni. Ordet kommer av grekiskans kakophonia missljud (kakos: dålig, phone: ljud, ton, röst ). Används subjektivt, om sådant ljud som

Läs mer

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste En ny upplysningstid EN TIDNING FRÅN HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) 6röster: Vilken är den viktigaste FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! Hotet mot hörselvården LJUDSMART Kampanjen som väckte Sverige 1

Läs mer

Att leva med överkänslighet för ljud

Att leva med överkänslighet för ljud Att leva med överkänslighet för ljud Att ha hyperacusis innebär att vara extremt känslig för vardagens ljud. När ljuden anfaller FOTO: HANS BJURLING/JOHNÉR Det gör ont, så ont... Skramlet från besticken

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben!

Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben! Comfort magazine #1 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio VISSTE DU DETTA OM HÖRSEL? om du vågar... Häng med till Svartklubben! SANDRA GRANFELDT Med nedsatt hörsel, på en av världens

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Att leva med överkänslighet för ljud

Att leva med överkänslighet för ljud Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besök: Gävlegatan 16 tel: 08 457 55 00 texttel: 08 457 55 01 fax: 08 457 55 03 e-post: hrf@hrf.se webb: www.hrf.se Att leva med överkänslighet för

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se Språkröret Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 2011 nr 1 2012 januari 2012 årgång 69 Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Alla barn med behov av stöd

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

Jobbet, hemmet, livet - vi ser alltid till hela livssituationen. magazine. Min hörselnedsättning får aldrig bli dominerande. Idrotten är större!

Jobbet, hemmet, livet - vi ser alltid till hela livssituationen. magazine. Min hörselnedsättning får aldrig bli dominerande. Idrotten är större! Comfort magazine #2 2014 Ett inspirationsmagasin för bättre hörsel by Comfort Audio Guldstjärnebelönade Oaxen, där smakupplevelse och ljudmiljö är lika viktiga EBBA ÅKESON, audionom i Halland Jobbet, hemmet,

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Mitt barn har en hörselnedsättning

Mitt barn har en hörselnedsättning Mitt barn har en Information till föräldrar Du är inte ensam Innehåll Du är inte ensam 3 Hörselnedsättning 5 Metoder för hörseltestning 6 Audiogram 7 Typer av och orsaker till 8 Grad av 10 Var hittar jag

Läs mer

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1

Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbetsliv för unga personer med dövblindhet UTBILDNING OCH ARBETSLIV, SID 1 Utbildning och arbete för unga personer med dövblindhet Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor 2007 ISBN

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb Flexjobb Publicerad från 19.03.2012 till 02.04.2012 1500 respondenter (1500 unika) 1. Kön Alternativ Procent Värden 1 Kvinna 68,6 % 1024 2 Man 31,4 % 468 Totalt 1492 1 2. Bostadsort i län Alternativ Procent

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Bakgrund År 1986 till 1993 arbetade jag på ett daghem Snäckan. På den tiden fanns där det första barnet i Sverige som fick CI. När hon kom till oss var hon

Läs mer

Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag.

Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag. Briller och barn En rapport om barns behov av glasögon och landstingens otillräckliga bidrag. Intyg från kurator på skola: Skolan har kunnat hjälpa pojken med diverse skolmaterial. Han behöver också glasögon

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer