Ask a question. Change a life...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ask a question. Change a life..."

Transkript

1 Ask a question. Change a life...

2

3 Vad påverkar vårt beteende gentemot kunden? Kunskap våra kunskaper, pedagogiska och tekniska, speglar hur vi bemöter våra kunder. Färdighet självsäkerhet, uttrycker det vi kan i praktiken. Motivation vår motivation och kunskap speglar sig i hur vi kan påverka kunden. Personlighet den du är som person. Inställning/attityd det du tycker är positivt och roligt, det du känner dig säker på, delar du gärna med dig av till dina kunder. ANAMNES

4

5 Frågor vid anamnes Beskriv vad du arbetar med och vilka arbetsuppgifter du har. Använder du telefon i arbetet (fast telefon och/eller mobiltelefon)? Beskriv några situationer på arbetet där du upplever att du vill höra bättre. Hur gör du i dag för att underlätta i svåra lyssningssituationer på din arbetsplats? (Redan här kan du ge alternativ på olika åtgärder som kan vidtas). Orkar du med dina fritidsintressen eller är du väldigt trött när du kommer hem, spänningar i axlar och nacke etc.? (Förklara här hur arbetslivet kan underlättas genom att få rätt hjälp till att höra bättre, SNR, avstånd, telefon) Vid återbesök eller till kunder som haft hörapparater i flera år: Kan du beskriva någon situation där du upplever att hörapparaterna inte räcker till på arbetet?

6 l r

7 Motivera kunden att prova hörselprodukter i arbetet Be kunden berätta om sina förväntningar på hörapparaterna. VIKTIGT! Nämn tidigt att det finns ytterligare produkter, utöver hörapparaten, för att underlätta vardagen. Förklara att det kommer att finnas situationer då en hörapparat inte är tillräcklig som hjälpmedel. Dela gärna med dig av andra personers erfarenheter av hörselprodukter, hur och i vilka situationer de har blivit hjälpta. Är kunderna inte intresserade av kompletterande produkter i nuläget är det ändå bra för dem att veta att det finns mer hjälp att få, även för dem som anser sig ha klarat sig bra med enbart hörapparat i flera år. Rätt hörselprodukter på arbetet möjliggör en rikare fritid. Förklara att hörselprodukter kan bidra till att kunden inte behöver anstränga sig för att höra. Detta i sin tur medför att man har mer energi kvar efter en arbetsdag och spänningar i axlar och nacke minskar. l r YTTRE FAKTORER

8 Yttre faktorer som påverkar vad vi hör Tre hinder: Buller Avstånd Dålig akustik

9 Yttre faktorer som påverkar vad vi hör Yttre faktorer såsom buller, avstånd och akustik försvårar lyssnandet för en normalhörande person, då kan man bara föreställa sig hur mycket dessa faktorer stör en person med hörselnedsättning! En person med hörselnedsättning kan kanske påverka sin omgivning till viss del, men kan långt ifrån påverka alla situationer eller hinder som finns på vägen. De yttre faktorer som försvårar kommunikationen mest är: Bullriga miljöer (gör att man får ett negativt signal-brus-förhållande) Avstånd till den du vill höra (ju längre avstånd man har till den man vill höra, desto svårare blir det) Dålig akustik (efterklangstiden) 3 hinder: Buller Avstånd Dålig akustik

10 Signal/Brus-förhållandet (SNR) Förhållandet mellan det jag vill höra och det störande ljudet runt omkring. Åtgärd Signalbehandling i hörapparat Riktmikrofon i hörapparat Hörapparater på båda öronen Egen åtgärd (minska avstånd, från 4 m till 1 m) Hörapparatskombinerade hjälpmedel SNR Förbättring 0-2 db 2-3 db 2-3 db ca 12 db upp till 25 db

11 Signal/Brus-förhållandet (SNR) Nivån på signalen (talet jag vill höra) i förhållande till nivån på det störande omgivningsbullret. En normalhörande person kan uppfatta tal trots att omgivningsbullret är ca 6 db starkare än talet. Nedsatt hörsel försämrar denna förmåga och det krävs omvänt förhållande, alltså en högre talsignal än omgivningsbuller. Åtgärd Signalbehandling i hörapparat Riktmikrofon i hörapparat Hörapparater binauralt Egen åtgärd (minska avstånd, från 4 m till 1 m) Hörapparatskombinerade hjälpmedel SNR Förbättring 0-2 db 2-3 db 2-3 db ca 12 db upp till 25 db

12 Avstånd Vid normalt tal i 60 db buller i fritt fält är SNR 0 redan efter 2 m. Tal Buller Buller förstärks mer än tal Tal förstärks mer än buller

13 Avstånd Om man nu tittar på att man behöver en starkare nivå på talet än omgivningsbullret när man har en hörselnedsättning, kan man här på bilden se hur avståndet ihop med omgivningsbuller påverkar hur personen hör. Redan i en lyssningsmiljö med normalt tal och ca 60 db omgivningsbuller (svagt buller) är SNR (förhållandet mellan talet och omgivningsbullret) = 0 redan efter 2 m. Trots att man har en hörapparat så räcker den ofta inte till, ens i en måttligt bullrig miljö (ljud från projektor, fläktar, ventilation etc), för att höra någon som pratar på avstånd. Tal Buller förstärks mer än tal Buller Tal förstärks mer än buller

14 Dålig akustik/efterklang

15 Dålig akustik/efterklang Ljud studsar på allt i vår omgivning, lättare på hårda än mjuka material. Rekommendationen av efterklangstid i en lokal där personer med hörselnedsättning vistas är 0,5 0,6 sek. Efterklangstid över dessa normer gör att orden i ett samtal flyter ihop och blir svårtolkade. Ju längre efterklangstid, desto svårare är det att uppfatta vad som sägs. COMFORT DIGISYSTEM

16 Comfort Digisystem Mikrofoner Övrig utrustning som kompletterar mikrofoner och mottagare i Comfort Digisystem. Remote DC05 DM05 DM10 och DM20 DM30 DM90 Conference DC10 och DC20 Mottagare TeleLink Receiver DE10 Receiver DH10 Receiver DT20 Myggmikrofon

17 Comfort Digisystem Comfort Digisystem TM är en serie trådlösa digitala hörselprodukter som förtydligar tal och reducerar störande bakgrundsljud innan det når hörapparaterna eller hörselimplantaten. Det digitalt behandlade ljudet gör det lättare för personer med nedsatt hörsel att höra tal, vilket medför att man blir mer delaktig i alla möjliga situationer på arbetet. I Comfort Digisystemserien finns ett antal mikrofoner och mottagare för olika användningsområden, detta för att man ska kunna skräddarsy ett system som passar för just den personen i hans/hennes arbetsmiljö. Systemet bygger på att man minskar avståndet på den person man vill höra till den person som har nedsatt hörsel. Ett enkelt system kan bestå av en sändare och en mottagare, som sedan kan utökas till ett större system med flera mikrofoner. Comfort Digisystem kan användas till personer med alla typer av hörselnedsättning, från lätta till grava och för personer med ensidig dövhet. Mikrofonerna är gjorda så de håller ljudnivån inom ett behagligt område och minskar impulsljud. Mikrofoner DM05 DM10 och DM20 DM30 DM90 Conference DC10 och DC20 Övrig utrustning som kompletterar mikrofoner och mottagare i Comfort Digisystem. Remote DC05 TeleLink Mottagare Myggmikrofon Receiver DE10 Receiver DH10 Receiver DT20 SITUATIONER

18 Patrik 32 år, undersköterska Conference DC20/DC10 Receiver DH10

19 Patrik 32 år, undersköterska Anamnes Patrik har ledningshinder som ger en måttlig hörselnedsättning bilateralt. Han har AIÖ binauralt med telespole som han använder dagligen. Patrik arbetar som undersköterska på sjukhuset, den dagliga kommunikationen med patieneter och kollegor klarar han i nuläget bra med sina hörapparater. Vid arbetsplatsträffar och andra möten räcker dock hörapparaterna inte till och han hör inte vad kollegorna säger. Utprovning Vid möten och arbetsplatsträffar placerar han Conference DC10 mitt på bordet. Denna fångar upp ljudet från alla som talar. För att höra vad alla säger använder han mottagaren Receiver DH10 med halsslinga och ändrar hörapparaterna till M/T-läge. Conference DC20/DC10 Receiver DH10

20 Martin 28 år, konsult Conference DC20/DC10 DM90 används som mottagare

21 Martin 28 år, konsult Anamnes Martin har en lätt till måttlig hörselnedsättning bilateralt. Han har BÖ RITE binauralt med telespole. Martin arbetar som konsult vilket innebär många kundkontakter via mobiltelefon. Han sitter även med i flera möten på olika arbetsplatser. Han har märkt att han missar viktig information både vid telefonsamtal och möten. Han kommer till oss för att höja förstärkningen på hörapparaterna för att se om det blir bättre. Utprovning Det hjälper inte att höja förstärkningen på hörapparaterna utan vi bedömer att komplettering med hörselprodukter är det bästa alternativet för Martin. Det är svårt att prata i telefon när man har hörapparater och vid möten blir det ofta problem eftersom Martin befinner sig i olika typer av akustiska miljöer. Martin har telespole i hörapparaten och får därför prova DM90 med halsslinga. Den kopplas enkelt till hans mobiltelefon via Bluetooth och när han sedan deltar i möten används DM90 som en mottagare till Conference DC20 som placeras på bordet. På ett enkelt sätt har han nu både ett mobil- och konferenshjälpmedel i samma enhet. Conference DC20/DC10 DM90 används som mottagare

22 Anita 42 år, sekreterare Conference DC20 DM05 Receiver DH10

23 Anita 42 år, sekreterare Anamnes Anita har en bilateral sensorineural lätt till måttlig hörselnedsättning. Hon har AIÖ binauralt med telespole som hon använder dagligen, men trots hörapparaterna hör hon inte på möten med kollegor och chef. Eftersom det är Anita som oftast sköter minnesanteckningarna upplever hon stora bekymmer vid dessa situationer. Utprovning Vid vanligt kontorsarbete klarar sig Anita med bara hörapparaterna. Till möten med kollegor och chef lägger Anita Conference DC20 mitt på bordet och fäster DM05 med ett clips på chefen. På så sätt fångas talet upp från kollegorna som sitter runt bordet och när chefen pratar hör hon honom via minimikrofonen som han bär på sig. Anita lyssnar via Receiver DH10 med halsslinga och hörapparaterna har hon på T- eller M/T-läge. Conference DC20 DM05 Receiver DH10

24 Lisa 52 år, farmaceut DM90

25 Lisa 52 år, farmaceut Anamnes Lisa har en måttlig till svår bilateral hörselnedsättning sedan hon var barn, hon kommer nu in för att få nya hörapparater och vi börjar då prata om hennes arbetssituation. Hon har stora problem att höra i butiken, dels blir det alltid ett litet avstånd till den som pratar och dels är det oftast mycket folk i butiken. Hon har även stora bekymmer med att höra i den bärbara telefonen. Trots att Lisa har hörselnedsättning sedan barndomen har hon aldrig hört talas om att hon kan ansöka om bidrag till hörselprodukter i arbetet. Utprovning Vi provar med DM90 som hon placerar runt sin hals. Med denna får hon både mikrofon och mottagare i samma enhet. På detta sätt får nu Lisa en bra och smidig lösning dels när hon arbetar ute i butiken med kunder, men även när hon står bakom kassan. När det sedan ringer är det bara att trycka på knappen på DM90 och samtalet kopplas upp direkt via Bluetooth. Detta gör att hon nu kan höra kunderna tydligare trots bakgrundsbullret i butiken och när det ringer får hon samtalet direkt till sina hörapparater. Hörapparaterna är inställda på T-läge. DM90

26 Carl 31 år, lärare grundskolan Conference DC20 DM05 Receiver DE10

27 Carl 31 år, lärare grundskolan Anamnes Carl har normal hörsel på vänster öra och en lätt till måttlig hörselnedsättning på höger, där han har Ménières. Carl kommer in på vår mottagning för att prova ut ett par hörselskydd. Han är lärare och undervisar nu i en fjärde klass. Trots att Carl har en hörselnedsättning på höger öra är det inte aktuellt att prova hörapparat. Periodvis har han svårt att höra sina elever vid klassrumsundervisning. Han har undervisning i helklass med 26 elever samt samtal med enskilda elever i klassrummet och även undervisning i gymnastiksal där han ska använda sina hörselskydd. Utprovning Carl får en Conference DC20 som placeras framme vid katedern. Han får också en DM05 som han placerar med ett clips på sina kläder. Vid helklassundervisning aktiveras DC20 med fjärrkontroll, när han går runt och hjälper eleverna individuellt vid sina bänkar, slår han av DC20 och aktiverar DM05 med fjärrkontrollen. På detta sätt får han dels en avståndsmikrofon vid helklassundervisning och en näravståndsmikrofon när han hjälper eleverna enskilt vid bänken. Vid möten placeras konferensmikrofonen mitt på bordet och minimikrofonen placeras med ettt clips på rektorn som håller i mötet. Carl lyssnar via Receiver DE10 som kan placeras på örat både när han har sitt hörselskydd och när han inte har det. Conference Receiver DC20 DM05 DE10

28 Karin 60 år, lärare gymnasiet DM10 DM30

29 Karin 60 år, lärare gymnasiet Anamnes Karin har en måttlig till grav hörselnedsättning bilateralt. Hon har BÖ hörapparater binauralt som hon använder dagligen, men trots hörapparaterna hör hon inte sina elever i klassrumsundervisning. Utprovning I klassrummet sitter eleverna i fem öar, med fem till sex elever vid varje ö. Vi kommer fram till att det bästa systemet för Karin är om eleverna använder näravståndsmikrofonen DM10 med tryck-och-tala-funktion. Fem stycken DM10 placeras ut, en på varje ö. När eleverna vill prata tar de upp en mikrofon och pratar i den. Själv bär Karin en DM30 så när det är individuell undervisning hör hon via den när hon kommer fram till eleven. I möten med kollegorna får även de använda näravståndsmikrofonerna DM10 med tryck-och-tala och Karin lyssnar med hjälp av sin DM30. DM10 DM30

30 Alexander 29 år, projektledare Conference DC20 DM05 Receiver DT20

31 Alexander 29 år, projektledare Anamnes Alexander har en grav hörselnedsättning bilateralt som upptäcktes när han var 4 år gammal. Vi träffar Alexander när han kommer till vår mottagning för att justera sina hörapparater. Han tycker de fungerar bra, men han vill ha det lite högre då han har svårt att höra i mobiltelefon och på möten. Efter anamnes kommer vi fram till att han skulle ha stor nytta av hörselprodukter i sitt arbete. Han har aldrig tidigare hört talas om att han kan ansöka om bidrag till hörseltekniska hjälpmedel. Alexanders arbetsuppgifter består av telefonkontakt med kunder och han befinner sig på många olika typer av möten, allt från småmöten i kontorslandskap till stora möten i lokal med ca personer. Utprovning Alexander kan inte ha halsslingemottagare på grund av störningar som finns på arbetsplasten, därav provar vi en streamer till mobiltelefonen. På streamern kopplas Receiver DT20, så när Alexander ska på mindre möten placerar han Conference DC20 mitt på bordet. Vid större möten med chef placerar han konferensmikrofonen på bordet och DM05 placeras med ett clips på chefen. Conference DC20 DM05 Receiver DT20

32 Stefan 46 år, busschaufför ALT 1 Conference DC10 Myggmikrofon Receiver DH10 ALT 2 DM05 Receiver DT20

33 Stefan 46 år, busschaufför Anamnes Stefan har en måttlig till grav hörselnedsättning bilateralt och han har BÖ-apparater med gjutna insatser. Trots att han har hörapparater binauralt med avancerad bullerdämpning och adaptiv riktmikrofon, så har han svårigheter att höra sina passagerare när han arbetar i bussen. Utprovning ALT 1 Stefan får en Conference DC10 som han har i fickan på sin kavaj, till detta är det kopplat en liten myggmikrofon som lätt fästs på nederkanten av kavajens ärm så när passagerarna kommer in i bussen blir avståndet nästan som en näravståndsmikrofon. Vid möten placerar han sedan enkelt DC10 på bordet. Stefan lyssnar via Receiver DH10 med halsslinga och har hörapparaterna på MT-läge. Conference DC10 Myggmikrofon Receiver DH10 Utprovning ALT 2 På nederkanten av kavajens ärm fästs en DM05 så när passagerarna kommer in i bussen blir avståndet nästan som en näravståndsmikrofon. Stefan lyssnar med Receiver DT20 som placeras direkt på hörapparaterna med hjälp av en audiosko bilateralt. Läge på hörapparaterna FM+M. DM05 Receiver DT20

34 Bengt 55 år, arbetsledare på byggföretag Conference DC10 DM90 används som sändare Receiver DT20

35 Bengt 55 år, arbetsledare på byggföretag Anamnes Bengt har en bilateral sensorineural diskantnedsättning och han har hörapparater BÖ binauralt, med öppen anpassning. Bengt upplever att han hör mycket bra nu sedan han fått sina hörapparater, men klarar inte av att höra i mobiltelefon. I mobilen har han ständig kontakt med sina kunder och kollegor. På möten som Bengt har på olika byggarbetsplatser upplever han nu att han hör mycket bra, stor förbättring sedan han fick sina hörapparater. Utprovning Eftersom Bengt får för mycket störningar av telespolen i hörapparaten när han kör bil provar vi med att sätta Receiver DT20 med audiosko direkt på hörapparaterna. Till det kopplas DM90 som är ansluten till mobiltelefonen via Bluetooth. Detta fungerar mycket bra och Bengt känner att han fått de hjälpmedel som behövs. Eftersom vi vet att han befinner sig på många möten i stökiga miljöer med flera personer, erbjuder vi honom att prova Conference DC10 tillsammans med Receiver DT20. Bengt provar detta och han vill sedan inte lämna ifrån sig det, han visste inte att han kunde höra så bra som han faktiskt gjorde. Conference DC10 DM90 används som sändare Receiver DT20

36 Anna 30 år, handläggare Conference DC20/DC10 DM20 Receiver DH10

37 Anna 30 år, handläggare Anamnes Anna har en bilateral sensorineural måttlig hörselnedsättning bilateralt. Taluppfattning i tyst miljö är 20 % på vänster öra och 40 % på höger öra. Vi träffar Anna när hon kommer för att få hörapparat på höger öra. Hon har i många år klarat sig med hörapparat på bara vänster öra, men eftersom hörseln även försämrats på höger känner hon behov av hörapparat även på detta örat. Efter anamnes kommer vi fram till att hon är i stort behov av hörselprodukter i arbetet. Anna har inte pratat i telefon på flera år och på möten har hon suttit jämte sin chef för att kunna höra det viktigaste. Utprovning I kontorsrummet används Conference DC20 som placeras ihop med Telelink vid den fasta telefonen. DM20 placeras vid ingången till rummet, vid skrivbordets början. På så sätt har hon både konferensmikrofonen DC20 och näravståndsmikrofonen DM20 som plockar upp talet i kontorsrummet. Vid mindre möten använder Anna konferensmikrofonen tillsammans med näravståndsmikrofonen DM20 som placeras på personen som håller i mötet. Vid större möten använder hon två konferensmikrofoner; DC20 och DC10. Näravståndsmikrofonen DM20 placeras på chefen. Anna har Receiver DH10 och hörapparaterna i T-läge. Conference DC20/DC10 DM20 Receiver DH10 LAGAR OCH REGLER

38 Lagar och regler Ansvarsfördelning Hälso- och sjukvårdshuvudmännen ansvarar för de hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. Det betyder att om ett hjälpmedel behövs även utanför arbetsplatsen faller detta inom hälso- och sjukvårdens ansvar. Arbetsförmedlingen Ansvarar för personer som har anställning med lönebidrag, en offentligt skyddad anställning, en utvecklingsanställning eller en trygghetsanställning. Även om den anställde går på vikariat eller har en provanställning. Försäkringskassan Ansvarar för bidrag till arbetshjälpmedel som ett led i rehabiliteringen för en fast anställd, egen företagare eller fri yrkesutövare som är etablerade på arbetsmarknaden, såsom frilansare eller konsult. Bidrag kan beviljas längst till den månad då den försäkrade fyller 67 år. Arbetsgivaren Ansvarar för att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö som är anpassad till den anställdes förutsättningar, exempelvis telefon eller akustikplattor.

39 GLÖM INTE! Det är DU som är specialisten och som har värdefull kunskap! Kunden vet inte vad som finns eller vad denne behöver! Det är ett stort steg, från att ha haft hörselnedsättning utan hjälpmedel till att få hörapparater, men ofta behövs ytterligare hörselprodukter för att kunden ska höra optimalt.

40 26SE-1303

COMFORT DIGISYSTEM. Flermikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Flermikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Flermikrofonsystem Delaktighet och självförtroende Varför flermikrofonsystem? Att höra bra i skolan är viktigt både för inlärningen och den sociala gemenskapen. Men för en elev med hörapparat

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Comfort Digisystem. Hörselprodukter för en enklare arbetsdag

Comfort Digisystem. Hörselprodukter för en enklare arbetsdag Comfort Digisystem Hörselprodukter för en enklare arbetsdag Unika lösningar för arbetslivet med den här broschyren vill vi berätta om Comfort Digisystem, vår serie hörselprodukter med unika funktioner

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet

COMFORT DIGISYSTEM Bäst på jobbet C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst på jobbet 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst på jobbet Att kunna höra kunder och kollegor är en viktig förutsättning för att kunna göra sitt jobb,

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Uppsamlingstentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Uppsamlingstentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: Tentamenstillfälle Uppsamlingstentamen Datum 2013-08-16 Tid 3 timmar Kursansvarig Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod: 0620 Varje

Läs mer

Hör bättre på jobbet. Livet är nu. www.phonak.se

Hör bättre på jobbet. Livet är nu. www.phonak.se Hör bättre på jobbet Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Appendix 1D. Konsumentundersökningar bland hörapparatanvändare

Appendix 1D. Konsumentundersökningar bland hörapparatanvändare Appendix 1D. Konsumentundersökningar bland hörapparatanvändare 161 Appendix 1D Konsumentundersökningar bland hörapparatanvändare (Kapitel 9). Källa Metod Kochkin, 6 stycken två-stegs urvalsundersökningar

Läs mer

Roger TM. på arbetet. Fokusera på arbetet istället för på att höra

Roger TM. på arbetet. Fokusera på arbetet istället för på att höra Roger TM på arbetet Fokusera på arbetet istället för på att höra Lyssna, kommunicera och delta På dagens arbetsplatser kan det vara svårt att höra tillräckligt bra. Lyckad kommunikation är ofta nyckeln

Läs mer

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov

Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen december 2003 1 Hörselnedsättning/dövhet Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam konsekvenser och behov Förtroendemannagruppen för medicinskt programarbete Hörselnedsättning/dövhet

Läs mer

Att höra i skolan om några förutsättningar som rör delaktighet för elever med hörselnedsättning

Att höra i skolan om några förutsättningar som rör delaktighet för elever med hörselnedsättning Detta material är en redigerad version av föreläsning från höstterminen -08 vid distanskurs riktad till lärare som i sin undervisning möter elever med hörselnedsättning. Kursen har getts av Örebro Universitet.

Läs mer

Hörselvetenskap B, Audiologisk rehabilitering, 13,5 hp

Hörselvetenskap B, Audiologisk rehabilitering, 13,5 hp Hörselvetenskap B, Audiologisk rehabilitering, 13,5 hp 2011-05-27 4 timmar Kursansvarig: Sara Båsjö Svaren poängsätts med svarens fullständighet som grund. Besvara varje fråga på separat papper och skriv

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

CI-kommunikation och teknik

CI-kommunikation och teknik CI-kommunikation och teknik En uppföljningsstudie Åsa Folke, habiliteringspedagog Roger Brodin, hörselvårdsingenjör B i E ö ö läk Skolval? Kommunikation? Kompisar? Fritid? Resurser? CI är ett system avsett

Läs mer

Seminarium ÖNH momentet, TEMA5 2009 08 28 Hörsel och kurvor

Seminarium ÖNH momentet, TEMA5 2009 08 28 Hörsel och kurvor Hörsel och kurvor Funktionssystem Sinnen. Detaljerade lärandemål Kunskap och förståelse Studenten skall efter denna seminarium kunna 1. Beskriva och bedöma symtom, fynd och behandling vid de vanligaste

Läs mer

Testa din hörsel. - det är inte svårt

Testa din hörsel. - det är inte svårt Testa din hörsel - det är inte svårt 2 Känner du tvekan inför ett hörseltest? Det är troligtvis det enklaste test du kan göra. Ett hörseltest går fort, är enkelt och är absolut inte obehagligt. I det flesta

Läs mer

Phonak CROS II. Den smarta lösningen för ensidig hörsel

Phonak CROS II. Den smarta lösningen för ensidig hörsel Phonak CROS II Den smarta lösningen för ensidig hörsel Mina CROShörapparater gav mig ljudet och livet tillbaka. Ensidig hörsel Om du befinner dig i ett bullrigt rum och inte kan höra din partner eller

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Den bästa lösningen är den du väljer

Den bästa lösningen är den du väljer Den bästa lösningen är den du väljer En bra hörsellösning är speciellt anpassad till varje enskild individs hörselnedsättning och livsstil. Uppbyggt på en etablerad tradition av att erbjuda målmedvetna

Läs mer

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

EXTRA KRAFT. Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD EXTRA KRAFT Extra kraft EN PRESENTATION AV SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 2 EXTRA KRAFT EXTRA KRAFT 3 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta

Läs mer

Roger på jobbet. Nya möjligheter för kommunikation

Roger på jobbet. Nya möjligheter för kommunikation Roger på jobbet Nya möjligheter för kommunikation Koncentrera dig på att dina arbetsuppgifter, inte på din hörsel En modern arbetsplats kan vara en komplicerad lyssningsmiljö, med dålig akustik, gruppmöten,

Läs mer

Resultatet av ditt hörseltest

Resultatet av ditt hörseltest Din hörsel Resultatet av ditt hörseltest Dina hörtrösklar är: Frekvens i hertz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 0 10 20 30 40 50 Hörtröskel i decibel (db HL) 60 70 80 90 100 110 120 2 Noteringar: 3

Läs mer

Ponto Streamer. Nya möjligheter för trådlös kommunikation. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Nya möjligheter för trådlös kommunikation. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Nya möjligheter för trådlös kommunikation Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Din ideala följeslagare Nya möjligheter för trådlös kommunikation Med Ponto Streamer får du tillgång

Läs mer

Tack för att du deltar i ForskarFredags akustikförsök 2010.

Tack för att du deltar i ForskarFredags akustikförsök 2010. Tack för att du deltar i ForskarFredags akustikförsök 2010. Den fjärde fredagen i september har utlysts som Researchers Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds varje år sedan 2005 hundratals

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. 1 Rätten till stöd och anpassningar i skolan. Wern Palmius rådgivare wern.palmius@spsm.se 2 wern.palmius@spsm.se Specialpedagogiska

Läs mer

Hvordan kan tilrettelegging bidra til mestring av arbeidsdagen?

Hvordan kan tilrettelegging bidra til mestring av arbeidsdagen? Hvordan kan tilrettelegging bidra til mestring av arbeidsdagen? Fakta Hörselnedsättning är den vanligaste funktionsnedsättningen i Sverige (HRF, 2010) Mer än hälften av alla hörselskadade, cirka 55 procent,

Läs mer

Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer

Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer Comfort Digisystem Digitala hörselprodukter för lärande miljöer Comfort Digisystem gör det möjligt för elever med nedsatt hörsel att höra både lärare och klasskamrater bra och att vara delaktiga i alla

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra:

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: TV Samtal Telefon Mobiltelefon Trådlös flexibilitet HearIt All är en hörsellösning som kommunicerar ljud och tal utan kablar. Med eller utan

Läs mer

Comfort contego. Lätthanterlig hörselprodukt för en aktivare vardag

Comfort contego. Lätthanterlig hörselprodukt för en aktivare vardag Comfort contego Lätthanterlig hörselprodukt för en aktivare vardag Det är enkelt att anpassa min Comfort Contego efter vilken situation jag är i. Gertrud och jag reser mycket, det är otroligt positivt

Läs mer

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen Only det kompletta hörselskyddet Sordin erbjuder högklass hörselskydd till låga prise för fritid och yrkesmässigt bruk Musik och kommunikation

Läs mer

Upptäck vilken. Det bredaste sortimentet i tre funktionsrika hörapparatsfamiljer. Latitude har din perfekta anpassning.

Upptäck vilken. Det bredaste sortimentet i tre funktionsrika hörapparatsfamiljer. Latitude har din perfekta anpassning. Upptäck vilken fördig Latitude som är rätt TM För dig TM Det bredaste sortimentet i tre funktionsrika hörapparatsfamiljer. Latitude har din perfekta anpassning. Dessa hörapparater motsvarar det närmaste

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Del 2 Hörteknik i skolan. Nordisk konferens 2013

Del 2 Hörteknik i skolan. Nordisk konferens 2013 Auditiv miljö Del 2 Hörteknik i skolan Nordisk konferens 2013 2013-03-14 1 2 Antal barn/elever i förskola/skola Källa: HRF 2008 3 4 Klassrum Ljudnivå Bakgrundsljud, 33 42 db (A) * Aktivitetsbuller, under

Läs mer

Lathund vid inköp av teleslinga

Lathund vid inköp av teleslinga Lathund vid inköp av teleslinga Lathunden är till för dig som ska beställa teleslinga till en lokal/verksamhet. Är lokalerna till för undervisning av skolelever med hörselnedsättning ställer det mycket

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem

Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem Nya möjligheter att höra bättre med Comfort Digisystem Det moderna samhället kräver nya lösningar Att kunna samspela med andra och ha förmåga att delta aktivt är viktigt i vår tid. I dagens samhälle finns

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Att läsa särskilt bra - med hjälp av lässtrategier och digitala lärverktyg i gymnasiesärskolan

Att läsa särskilt bra - med hjälp av lässtrategier och digitala lärverktyg i gymnasiesärskolan Att läsa särskilt bra - med hjälp av lässtrategier och digitala lärverktyg i gymnasiesärskolan Anna-Kari Eklund, Annelie Selberg, Britt Hansson vid LTU tack vare utbildningssatsning från NCS. Skoldatateket

Läs mer

Remissvar Tid för undervisning lärares arbete med åtgärdsprogram (DS 2013:50 )

Remissvar Tid för undervisning lärares arbete med åtgärdsprogram (DS 2013:50 ) Dnr 13-0294 Marianne Rogell Eklund/ Anna Quarnström/NAW 2013-10-09 Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hörselskadades Riksförbund besöksadress: Gävlegatan 16 Box 6605, 113 84 Stockholm tel:

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Guidade turer med mersmak

Guidade turer med mersmak Guidade turer med mersmak Den unika Roger Guide-U-tekniken Roger en ny teknisk standard På engelska står namnet Roger för uppfattat och förstått det är därför vi använder namnet för vår nya digitala trådlösa

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Jabra Link 850. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Link 850. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Link 850 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll 1. Produktöversikt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Extra tillbehör...4 2. ANSLUT Jabra LINK 850...5 2.1 Ansluta till strömkälla...5 2.2 Ansluta till

Läs mer

För att du ska vara garanterad ett fullgott skydd måste du bära hörselskydden. Anslutningskablar

För att du ska vara garanterad ett fullgott skydd måste du bära hörselskydden. Anslutningskablar Våra produkter är enkla att använda Alla elektroniska funktioner styrs via distinkta tryckknappar, vilket gör skydden mycket enkla att använda. Den inbyggda minnesfunktionen kommer ihåg dina senaste inställningar

Läs mer

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02 2014-06-24 Dialogmöte Alstermo 2014 06 02 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

arbetsplatsanpassning, teknik, akustik och hälsoekonomi

arbetsplatsanpassning, teknik, akustik och hälsoekonomi Framtidsinriktade tankar om arbetsplatsanpassning, teknik, akustik och hälsoekonomi Göteborg 2012-11-07 Anders Jönsson Detta är bilder gjorda att tala till. Det innebär att en del kan vara svårtolkat utan

Läs mer

Comfort Digisystem. Unika hörselprodukter för skolan

Comfort Digisystem. Unika hörselprodukter för skolan Comfort Digisystem Unika hörselprodukter för skolan Comfort Digisystem unika lösningar för skolan Ett liv utan begränsningar Livet är fullt av betydelsefulla ögonblick och viktiga stunder. många av de

Läs mer

Rödebyområdets elevhälsa

Rödebyområdets elevhälsa Rödebyområdets elevhälsa Inledning Skolan har två huvuduppdrag; att främja barns lärande och att förankra vårt samhälles värdegrund. Dessa områden hänger nära samman och här ingår också elevhälsan som

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

Lägesrapportering för projekt TIA 20131231

Lägesrapportering för projekt TIA 20131231 Lägesrapportering för projekt TIA 20131231 Projektets förutsättningar - För deltagarna Syftet med projekt TIA är att ge resurssvaga personer, främst personer med intellektuella funktionsnedsättningar,

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Vad eleverna behöver. Eleverna behöver rätt språk

Vad eleverna behöver. Eleverna behöver rätt språk Vad eleverna behöver Publicerad här den 4 januari 2016 hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det som jag har funnit att

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM Bäst i klassen C O MF O R T D I G I S Y S T E M Bäst i klassen 2 Vi älskar ljud. Och människor. Först i världen - bäst i klassen Att höra bra i skolan är viktigt för inlärningen och den sociala gemenskapen. För elever

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5

Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5 Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5 PA-anläggningen består av en trådlös, lättanvänd och smidig kombination av trådlös Bluetooth sändare och mottagar-/högtalarenhet. Till sändaren ansluts

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i Kapitel 1 Allt börjar. 1 I det här kapitlet övar vi på att skriva i en annan persons namn, alltså INTE i jag-form, och på att beskriva. Börja med att läsa igenom alla instruktioner så att du inte missar

Läs mer

Trådlös anslutning till de viktiga sakerna i livet

Trådlös anslutning till de viktiga sakerna i livet Trådlös anslutning till de viktiga sakerna i livet Stark, osynlig anslutni ng till de viktiga sakerna i ditt liv... Människor och omgivningar Njut av ett fylligt och skarpt ljud och ett system som trådlöst

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

På samma våglängd. En faktatext som kompletterar filmen På samma våglängd

På samma våglängd. En faktatext som kompletterar filmen På samma våglängd På samma våglängd En faktatext som kompletterar filmen Förord Denna faktatext utgör ett komplement till filmen. Texten är, liksom filmen, en översättning och bearbetning av det norska materialet På bölgelengde.

Läs mer

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i Kapitel 1 Allt börjar. 1 I det här kapitlet övar vi på att skriva i en annan persons namn, alltså INTE i jag-form, och på att beskriva. Börja med att läsa igenom alla instruktioner så att du inte missar

Läs mer

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö. Katalog Tyst va? Det är snön som dämpar ljudet så effektivt. Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt material som har samma ljudabsorption som snö. Virket kommer i huvudsak från svenska

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Trådlös, tillgänglig fri!

Trådlös, tillgänglig fri! Trådlös, tillgänglig fri! Ny modern teknik ger dig frihet i ditt arbete! Behovet av snabb kommunikation ökar hela tiden. I takt med den tekniska utvecklingen ställer vi också högre krav på att alltid få

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Råd till mentor och annan personal

Råd till mentor och annan personal Uppdaterad 2015-11-01 Råd till mentor och annan personal RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 3 4 5 7 8 Inledning Tänk så här Under sjukhusvistelsen/från början Elevens skolgång Allmänt

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Ponto Den benförankrade hörapparaten från Oticon Medical. Ponto är din port till den hörande världen

Ponto Den benförankrade hörapparaten från Oticon Medical. Ponto är din port till den hörande världen Ponto Den benförankrade hörapparaten från Oticon Medical Ponto är din port till den hörande världen Möt Ponto Varje gång vi ber användare av benförankrade hörapparater att tala om vad de helst vill ha

Läs mer

Skydd, förstärkning och kommunikation

Skydd, förstärkning och kommunikation Skydd, förstärkning och kommunikation hörselskydd med många funktioner Våra produkter är enkla att använda Alla elektroniska funktioner styrs via distinkta tryckknappar, vilket gör skydden mycket enkla

Läs mer

Utbildningen Service inom äldreomsorg

Utbildningen Service inom äldreomsorg Sammanfattning av overheadbilder, som jag har använt i samband med föreläsningen: Utbildning i tiden för framtiden.. Jag delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Tag gärna kontakt med Karin Gavér,

Läs mer