VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat"

Transkript

1 Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat

2 ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp bestående av; bjarne sundström, Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld och Christina Svedberg. Bilder på sidan 1 och 11 är publicerade med godkännande av Cochlear ( Bilder på sidan 14 - privata. Tryck: Vidamus grafiska, Umeå Första upplagan

3 Policy kring olika typer av hörselimplantat Innehåll Vuxendöva och hörselimplantat 4 Vad är ett hörselimplantat? 5 När betraktas man som vuxendöv? Riksförbundet, Vuxendöva i Sverige 6 målsättning 8 Regelbunden statistisk uppföljning Implantatombudsman Implantatambassadörer Före hörselimplantatoperation 9 Vem tar upp frågan om en hörselimplantatoperation? Hur får jag information om vad en operation innebär? När är en CI-operation lämplig? 10 Vilka förberedelser görs före operationen? Hur länge håller hörselimplantatet? När är det aktuellt med bilateralt hörselimplantat? Vilket hörselimplantat- eller processorerfabrikat är bäst? Hörselimplantatoperation 11 Vad händer under själva operationen? Finns det biverkningar efter operationen? Efter hörselimplantatoperation 12 När kan jag börja använda mitt implantat? Tar det lång tid innan jag börjar höra bra? Hur lär jag mig höra? Hur tränar jag? Vad har ljudminnet för betydelse? 13 Vad eller vem avgör om min operation är lyckad? Följer man upp operationen? Vad händer om något går fel? Försäkring av mitt implantat Kan implantatet påverkas vid till exempel röntgen? 14 Vid CI-teamen kan du möta följande personalkategorier 15 Var finns CI-team? 18 Leverantörer av implantat 19 Egna anteckningar 3

4 Vuxendöva och hörselimplantat Med lanseringen av hörselimplantat förändrades livssituationen för vuxendöva Vad är ett hörselimplantat? Det finns idag flera olika typer av hörselimplantat. Det vanligaste och det som oftast berör vuxendöva är cochleaimplantat, CI. En elektrodrad opereras då in i innerörat - cochlean - och via en hörapparat, processor, omvandlas ljud till små elektriska strömmar som skickas in i hörselnerven och vidare upp till hörselcentrat i hjärnan. Där omvandlas de till ljud igen. Hur mycket av ljudinformationen som personen sen kan tolka är beroende av en rad olika faktorer. En annan typ av implantat är hjärnstamsimplantat - auditory brainstem implant, ABI. Där läggs elektroderna vid hjärnstammen och på så sätt överförs elektriska strömmar vidare upp till hörselcentrat i hjärnan. ABI görs på personer där innerörat opererats bort, till exempel vid acusticustumörer och på barn som föds utan inneröra och hörselnerv. Ytterligare en typ av implantat är där man både använder den befintliga hörseln och ett CI, det vill säga en kombination av en vanlig hörapparat och en CI-processor. Dessa implantat går under typregistrerade namn som EAS (elektro-akustisk stimulering) och Hybrid. En fjärde variant av implantat är mellanöreimplantat där man opererar in en vibrator i mellanörat, på stigbygelbenet vid ovala fönstret. Ljudet omvandlas där till vibrationer som sätter hårcellerna i innerörat, cochlean, i rörelse och som då genererar elektriska strömmar till hörselcentrat i hjärnan. Det finns även en annan typ av implantat - BAHA, benförankrad hörapparat. En vibrator opereras in i benet bakom örat. Vibrationerna sätter hårcellerna i innerörat - cochlean - i rörelse och som då genererar elektriska strömmar till hörselcentrat i hjärnan. För mer detaljerad information om implantat hänvisar vi till de olika CI-teamens hemsidor, se adresser på sidan 17. 4

5 När betraktas man som vuxendöv? I riksförbunds stadgar 2 definieras vuxendöva: Med vuxendöva menas personer, som i vuxen ålder blivit så svårt hörselskadade att de inte ens med de hjälpmedel som finns kan uppfatta tal och därför ställs inför stora svårigheter i sitt dagliga liv. Som vuxendöv räknas även den som utan att vara helt döv ofta möter samma svårigheter samt den som är implantatbärare. Länge definierades vi som grupp av teknikens brister. Vi var de som hörde dåligt fastän vi fick både hörapparater, bärbara slingor, trådlösa mikrofonanläggningar och all möjlig annan teknik till vår hjälp. När CI, cochleaimplantat, kom innebar det en revolution! Det har också tagits fram andra nya typer av hörselimplantat och tekniken utvecklas ständigt. Med den nya tekniken hör vi igen. Att höra med CI är roligt! Vi hör våra vänner, vi hör fåglarna och naturens ljud, vi hör kanske i telefon, och kanske kan vi njuta av musik igen! Men med den nya teknikens konsekvenser kan vår gruppidentitet som vuxendöva behöva tänkas igenom. Är vi hörande igen? Hörselskadade? Implantathörande? Eller fortfarande vuxendöva? Och tekniken hjälper inte alltid. Fortfarande är vi reservdelsmänniskor. Plötsligt kan vi stå där bland hörande vänner utan fungerande batterier, med trasiga sladdar eller något annat tekniskt problem som gör att CI inte fungerar, - och då känner vi oss dövare än någonsin. CI hjälper inte heller särskilt mycket i bullriga miljöer, t.ex. i trafiken, när många pratar på en gång. Inom arbetar vi för att vi ska ha en beredskap för de här situationerna. 5

6 Riksförbundet Vuxendöva i Sverige vill arbeta för att man som vuxendöv, eller gravt hörselskadad, med eller utan hörselimplantat ska känna sig och vara accepterad med precis den hörsel som man har. vill tillhandahålla en beredskap för förändringar i livet såsom att plötsligt förlora hörseln och även att återfå hörsel genom ny teknik. vill verka för att vuxendöva löpande får kunskap om utvecklingen av hörseltekniska hjälpmedel. vill också sprida kunskap om alternativ kommunikationshjälp såsom TSS (Tecken Som Stöd) och skrivtolkning. implantatpolicy ska ses som ett komplement till Intressepolitiska program och uppdateras regelbundet. målsättning är att hålla återkommande konferenser om ny hörselteknik, såsom hörselimplantat typ CI, ABI, EAS, Hybrid och Mellanöreimplantat. att hemsida skall innehålla länkar till alla Sveriges CI-team, leverantörer av hörselimplantat och större audiologiska kliniker att vuxendöva som är intresserade av hörselimplantatoperation utan dröjsmål ska kallas till samtal och undersökning att bedömning av det lämpliga i ett hörselimplantat ska ske i samråd med såväl läkare (audiolog) som psykolog och kurator att den som funderar på hörselimplantat på ett tidigt stadium får träffa redan opererade vuxendöva. att de som fått hörselimplantat och deras närstående ges möjligheter till fortsatt kontakt med psykolog och kurator. att personliga rehabiliteringsplaner upprättas. 6

7 att den närstående skall ges möjlighet att ta del av samma information som givits till den som fått hörselimplantat. att den pedagogiska hörselträningen efter operationen får fortsätta så länge som den opererade anser sig behöva det. att den som fått hörselimplantat och närstående ska få information om TSS (Tecken Som Stöd) och även möjlighet att gå kurser i TSS. att hörselträningen i möjligaste mån förläggs nära hemorten, och att även närstående ska vara välkomna. att programmeringshjälp och service av hörselimplantat i möjligaste mån ges på närmaste hörcentral, audionommottagning eller motsvarande på hemorten. att information om hur andra, personligt anpassade, hjälpmedel kan kopplas till hörselimplantatet, ges på närmaste hörcentral, audionommottagning eller motsvarande på hemorten. att ge generell information om hjälpmedel som kan anslutas till hörselimplantaten. att stöd och service ska ges oberoende av var man är bosatt. att den här typen av hörhjälpmedel ska vara kostnadsfria och kunna gälla båda öronen. att möjlighet ska finnas att få bilaterala implantat. 7

8 Regelbunden statistiskt uppföljning vill verka för att statistik förs över utförda implantatoperationer, per operationsteam, typ av implantat, fabrikat, att sådan statistik förklaras och förmedlas till brukarna. Implantatombudsman har som förhoppning att en implantatombudsman finns inom förbundet, med uppdrag att följa teknikens utveckling inom hörselområdet, inklusive statistik, och att regelbundet förmedla sådan information till medlemmarna. Implantatambassadörer vill verka för att varje länsförening har en implantatambassadör. Till ambassadör utses en medlem som själv bär hörselimplantat och som utbildas i att vara mentor för nya implantatbärare och för dem som börjar intressera sig för operation. 8

9 Före hörselimplantatoperation Vem tar upp frågan om hörselimplantatoperation? Du tar själv upp frågan med din audionom, audiolog/läkare i hemlandstinget. Läkare, audionom, kurator i hemlandstinget skickar remiss till CI-teamet. Du tar själv kontakt med CI-teamet. Hur får jag information om vad en operation innebär? Genom att fråga ditt CI-team och din audionom/audiolog. Genom att träffa andra implantatopererade, prata, fråga, diskutera. Ditt CI-team eller ger dig tips om vem du kan vända dig till. Egna studier. Lästips är bland andra Vuxendöva i Tiden, berättelser om CI, en skrift från -akademin nr 9/2008. hemsida, länkar. Det finns idag flera intressanta berättelser på nätet. När är en CI-operation lämplig? Du diskuterar själv fram ett beslut tillsammans med din audiolog/läkare eller med CI-teamet. Exempel på faktorer som är av betydelse för beslutet: Din hörselsituation är jobbig. Du har en grav hörselnedsättning och hörapparaten räcker inte till längre. Du har hörselminnen av talat språk. Se vidare om ljudminne på sidan 12. Din hörselnedsättning beror på hårcellsskada, och du bör ha normal hörselnerv. 9

10 Vilka förberedelser görs före operationen? Hörselundersökningar, exempel: ton och talaudiometri, med och utan hörapparat. Olika typer av röntgenundersökningar. Samtal om livssituationen: upplevt handikapp, motivation och förväntningar, familj, arbete, tolkanvändning och liknande. Hur länge håller hörselimplantatet? Exakt livslängd för implantatet kan inte anges. Av de äldsta implantaten, nu mer än 20 år gamla, har cirka 10 procent gått sönder och fått bytas ut. Aktuell information om livslängd hos olika implantatmodeller finns på tillverkarnas hemsidor. När är det aktuellt med bilateralt hörselimplantat? Inga generella regler finns om när man kan få bilateralt implantat. Yrkesverksamma patienter och patienter med tilläggshandikapp såsom till exempel synskada kan komma ifråga. Vilket hörselimplantat- eller processorfabrikat är bäst? CI-implantaten är svåra att jämföra! Alla tre systemen fungerar! Olika processorer har olika fördelar, såsom till exempel hanterbarhet av knappar, anslutning av hörseltekniska hjälpmedel och passform på örat. Ibland kan örats anatomi påverka vilket val som rekommenderas. Man kan i viss mån själv ha önskemål om fabrikat. 10

11 Hörselimplantatoperation Vad händer under själva operationen? Ditt CI-team kan berätta. Finns det biverkningar efter operationen? Någon kan uppleva tillfälliga förändringar. Till exempel beträffande smak, balans, känsel och tinnitus. Diskutera med ditt CI-team! ABI, hjärnstamsimplantat 11

12 Efter hörselimplantatoperation När kan jag börja använda mitt implantat? Processorn kopplas på och de första inställningarna görs en dryg månad efter operationen. Det är hörselingenjören som gör detta. Tar det lång tid innan jag börjar höra? Flera återbesök hos ingenjören behövs. Tiden för att hitta rätt inställning av processorn är väldigt individuell, från två veckor till fem år. Genomsnittstiden för vuxna är mellan sex månader och ett år. Hur lär jag mig höra? Hur tränar jag? Audionomen testar vad du hör med ditt CI. Hörseltest görs med och utan läppavläsning Audionomen/pedagogen använder träningsmetoder med olika material, till exempel att höra siffror eller ord. Audionomen/pedagogen tipsar dig om olika sätt att träna hemma, till exempel att kunna följa med i en uppläst text. I samtalet med audionomen/pedagogen kan du ta upp olika hörstrategier, hur man bäst gör för att tackla en hörselkrävande situation. Vad har ljudminnet för betydelse? Ljudminnet kan ha betydelse för resultatet av en CI-operation. Ljudminnet är beroende på hur bra hörseln varit tidigare i livet. En barndomshörselskadad som har ett ljudminne av hur ljud och tal låter från barndomen som hörselskadad, kan behöva längre tid för att ha nytta av implantatet, när ljuden efter en CI-operation inte alls låter som man minns. En person som haft normal hörsel men som varit hörselskadad en längre tid innan CI-operationen kan behöva längre tid att ta till sig CI-ljudet. En person som lärt sig talat språk som hörselskadad kan, efter CI-operationen, få problem att förstå och tolka språkljuden. 12

13 Vad eller vem avgör om min operation är lyckad? Medicinskt lyckade operationer kan upplevas olika, beroende på patientens hörselbakgrund, personliga förutsättningar och förväntningar. Följer man upp operationen? En enkät brukar skickas ut ett år efter operationen. Vad händer om något går fel? Om implantatet, processorn inte fungerar kontaktar du CI-teamet/ingenjören. Du träffar kurator för uppföljande samtal. Du får möjlighet träffa psykolog vid behov. Försäkring Kurator informerar om hur du bör försäkra ditt implantat. Du får skriftlig information om försäkringar. Generellt rekommenderas en hemförsäkring med så kallad allriskförsäkring. Se information på bland annat Kontakta din förening för mer information. Kan implantatet påverkas vid till exempel röntgen? Implantatet påverkas inte av röntgenkontroll vid flygplats. Inför röntgenundersökningar av medicinska skäl bör du diskutera med din läkare, audiolog eller ingenjör. 13

14 Vid CI-teamen kan du möta följande personalkategorier... Audiolog Läkare Audionom Pedagog Implantatpatient Kirurg Kurator Psykolog Ingenjör CI-processor och sändarmagnet 14

15 Var finns CI-team? CI-team finns idag i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Umeå och Örebro. CI-teamet i Lund Audiologiska avdelningen CI-teamet i Lund Lund Tel: Fax: Besöksadress: Lasarettsgatan 19, Lund E-post: Hemsida: CI-teamet i Stockholm Kliniken för cochleaimplantat Huddinge Universitetssjukhus Stockholm Koordinator: Tel: Fax: Texttelefon: Besöksadress: Medicingatan M43 E-post: Hemsida: 15

16 CI-teamet i Linköping CI-teamet Vuxen Hörselvården Universitetssjukhuset Linköping Koordinator: Tel: Mobil: E-post: CI-teamet i Uppsala Audiologiska avdelningen Akademiska sjukhuset Uppsala Koordinator: Tel: Mobil: Fax: Texttelefon: E-post: Hemsida: aspx CI-team Umeå Norrlands universitetssjukhus Audiologiska kliniken Umeå Koordinator: Tel: Texttelefon: Fax: E-post: Hemsida: 16

17 CI-Teamet i Örebro Audiologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Koordinator: Mobil: Texttelefon: Fax: E-post: se hemsida Hemsida: CI-teamet Göteborg Öron- näs- och halssjukvård SU/Sahlgrenska Gröna stråket 9, vån Göteborg Koordinator: Tel: Sms: Texttelefon: E-post: 17

18 Leverantörer CI: inneröresimplantat Cochlea implantat Advance Bionics: Cochlear: Med-El: ABI: Hjärnstamsimplantat Auditory Brainstem Implant Cochlear: Elektroakustiska hörselsystem hörapparat och implantat Cochlear: Cochlear Hybrid : Med-El: EAS Vibrant Soundbridge: Mellanöreimplantat och Benförankrad hörapparat Både MedEl (Vibrant Soundbridge) och Cochlear (BAHA) 18

19 Egna anteckningar Policy 19

20 Vad kan göra? Före implantatoperationen CI-bärande medlemmar ställer upp för att ge information och svarar på frågor. Du får träffa någon som har bakgrund och erfarenheter liknande dina egna. har tips om litteratur om CI. hemsida har länkar relevanta för CI-intresserade. Kontakta din länsförening för mer information. Länkar samt länsföreningar hittar du på Efter implantatoperationen I din länsförening träffar du andra implantatbärare, som du kan diskutera dina erfarenheter med. kan ge dig tips vart du kan vända dig om du har frågor eller problem med implantatet. På föreläsningar anordnade av får du möjlighet att ta del av information som skrivtolkas och kan avlyssnas över T-slinga, i den takt som passar dig. - Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Sandsborgsvägen 52 I Enskede I telefon/sms: I e-post:

Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens

Cochleaimplantat. att återskapa ett sinne CI konferens k Cochleaimplantat "att återskapa ett sinne" CI konferens Örebro 2 juni 2012 Planering. Arbetet med att ta fram VIS nya Policy kring olika typer av Hörselimplantat var avklarat, nästa steg var att föreslå

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus

Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus 1 2 BAHA (benförankrad hörapparat) Bonebridge (aktiv benledare) Vibrant Soundbridge (aktivt mellanöreimplantat) Cochleaimplantat (CI)

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne

Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne Karolina Falkenius Schmidt bitr.överläkare, teamansvarig ÖNH-kliniken Lund, SUS Karolina.Falkenius-Schmidt@skane.se Hörselnedsättning hos barn Ca 250 barn/år

Läs mer

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Baha en svensk uppfinning Brist på information om Baha Filippa fick höra vid tre månaders ålder 1 Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Vårdprogram för Landstinget i Jönköpings läns vuxna CI-patienter. 2014-01-21 Inledning Vårdprogrammet för CI-patienter är länsövergripande och har tagits fram i länets CI-team.

Läs mer

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Foto: Karim Hatoum ORDFÖRANDEN HAR ORDET Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Vi är mitt uppe i ett skeende en utveckling utan slut. Sent 1980-tal CI-behandlades

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

BARNPLANTORNA. Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning. Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer föräldrar

BARNPLANTORNA. Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning. Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer föräldrar BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL

HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL HÖRHJÄLPMEDEL 22 06 22 06 06 KROPPSBURNA HÖRAPPARATER 22 06 12 I - ÖRAT - APPARATER 22 06 15 BAKOM - ÖRAT - APPARATER 22 06 18 TAKTILA HÖRHJÄLPMEDEL Förskrivare Au 22 06 21 HÖRAPPARATER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Ett cochlea-/snäckimplantat (= CI) är en medicinsk-teknisk lösning som möjliggör ljuduppfattning för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet beroende

Läs mer

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till Ett nytt sätt att höra När hörapparaten inte längre räcker till 2 Hörseln är det sinne som gör oss delaktiga i ljudvärlden och som bäst låter oss interagera med andra människor. Om någon bad mig att ringa

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Mellanöronimplantat och benförankrad hörapparat

Mellanöronimplantat och benförankrad hörapparat Rikskonferens audionom- och pedagogdagarna Uppsala 2017 Mellanöronimplantat och benförankrad hörapparat Nadine Schart-Morén ÖNH-specialist, audiolog Akademiska sjukhuset Uppsala Vem kan bli hjälpt av en

Läs mer

Grav hörselnedsättning Vuxna

Grav hörselnedsättning Vuxna 1 Grav hörselnedsättning Vuxna Uppföljning C Personnummer: Namn: Datum (obligatoriskt): Vårdgivare: Vårdgivaren fyller i de rehabiliteringsinsatser patienten fått det senaste året och matar in uppgifterna

Läs mer

Vad är hörselnedsättning?

Vad är hörselnedsättning? Vård vid nedsatt hörsel Sammanfattning Hörselvården organiseras på många olika sätt i landet. Det finns också stora variationer när det gäller huvudmännens rutiner att ta ut avgifter för att prova ut hörapparater.

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Hej allesammans! Sommar, sol, vajande sädesfält, hav och

Läs mer

Tidig tillgång till ljud

Tidig tillgång till ljud BENFÖRANKRAT HÖRSELSYSTEM Tidig tillgång till ljud med nya Ponto Softband Ljud startpunkten för utveckling För att ge stöd till språkutvecklingen hos barn med hörselnedsättning är tidig stimulering av

Läs mer

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få?

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? i Uppsala län December 2013 Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? Boka lördagen den 22 februari nästa år mellan kl

Läs mer

RIKTLINJER TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR. - hörselnedsättning

RIKTLINJER TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR. - hörselnedsättning RIKTLINJER TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR - hörselnedsättning HÖRSELNEDSÄTTNING RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV MEDICINSK INVALIDITET Enligt Svensk Försäkrings tabellverk är medicinsk invaliditet vid total

Läs mer

Hörselreda Södra regionen

Hörselreda Södra regionen Hörselreda Södra regionen Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Mars 2011 Förskolor, skolor, gymnasier Habiliterande och rådgivande instanser För barn, unga och vuxna som är döva eller har hörselnedsättning

Läs mer

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden

HJÄLPREDA HÖRSEL. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet. Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden HJÄLPREDA HÖRSEL Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet Före förskolan Under förskoletiden Under skoltiden Reviderad 2014-09-11 Hjälpredan Syftet med detta dokument är att

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Information om Tinnitus

Information om Tinnitus Information om Tinnitus Guide för att hjälpa dig förstå och hantera din tinnitus Innehåll Din hälsa och dina mål 4 Vad är det för ljud du hör? 5 Vad orsakar tinnitus? 6 Tinnitus och din hjärna 7 Finns

Läs mer

Rehabilitering med cochleaimplantat för vuxna. Radi Jönsson VO Öron- näs- och halssjukvård Hörselimplantatmottagningen

Rehabilitering med cochleaimplantat för vuxna. Radi Jönsson VO Öron- näs- och halssjukvård Hörselimplantatmottagningen Rehabilitering med cochleaimplantat för vuxna Radi Jönsson VO Öron- näs- och halssjukvård Hörselimplantatmottagningen Etiska plattformen för prioriteringar i vården Människovärdesprincipen allas lika värde

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Ponto Benförankrade hörapparater med större valfrihet. Ponto. För en aktiv livsstil

Ponto Benförankrade hörapparater med större valfrihet. Ponto. För en aktiv livsstil Ponto Benförankrade hörapparater med större valfrihet Ponto För en aktiv livsstil Ponto För en aktiv livsstil Oticon Medical använder den senaste tekniken i sina benförankrade hörselsystem. Tekniken ger

Läs mer

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola

Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Hörselkonsultation för Barn och Ungdomar i förskola/skola Specialpedagog Åsa Folke 2014-04-03 Hörselkonsultation ett sätt att samverka Syfte För att tillsammans skapa ökad förståelse och kunskap kring

Läs mer

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Elina Mäki-Torkko överläkare, docent Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Hörselnedsättning - konsekvenser Minskad autonomi

Läs mer

24 års erfarenhet av hjärnstamsimplantat i Uppsala. P-O Eriksson, Karin Hallin, Gun-Britt Olsson

24 års erfarenhet av hjärnstamsimplantat i Uppsala. P-O Eriksson, Karin Hallin, Gun-Britt Olsson 24 års erfarenhet av hjärnstamsimplantat i Uppsala P-O Eriksson, Karin Hallin, Gun-Britt Olsson Hjärnstamsimplantat -ABI Cochlear (Lane Cove, NSW, Australia) ABI Cochlear (Lane Cove, NSW, Australia) ABI

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Skriva uppsats på registermaterial

Skriva uppsats på registermaterial Skriva uppsats på registermaterial Margareta Edén, leg. audionom Hörselverksamheten Mölndal Audionomrepresentant i referensgruppen för registret sedan 2008. D-uppsats: Vilka orsaker finns till att vuxna

Läs mer

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor

Gymnasieutbildning för elever med hörselskada/ dövhet i Stockholms stads skolor UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-11-20 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-12-10 Gymnasieutbildning för elever med

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Hörselreda Södra regionen

Hörselreda Södra regionen Hörselreda Södra regionen Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Augusti 2015 Förskolor, skolor, gymnasier Hörselgrupper och hörselspår Habiliterande och rådgivande instanser För barn, unga och vuxna

Läs mer

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel

ReSound på jobbet. Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel ReSound på jobbet Bättre arbetsmiljö för dig med nedsatt hörsel Introduktion Att höra på jobbet är inte en självklarhet för alla. Med nedsatt hörsel blir många arbetsmoment betydligt svårare, eller kanske

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Phonak CROS B. Livskvalitet är när du kan delta i samtal från alla riktningar.

Phonak CROS B. Livskvalitet är när du kan delta i samtal från alla riktningar. Phonak CROS B Livskvalitet är när du kan delta i samtal från alla riktningar. Mina CROSapparater gav mig ljudet och livet tillbaka. Ensidig hörsel Om du befinner dig i ett bullrigt rum och inte kan höra

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister)

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister) Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR (handkirurgiskt kvalitetsregister) Ett samarbete mellan Södersjukhuset AB Linköpings Universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

P Å DEN HÄR BLANKETTEN KAN SV ARA

P Å DEN HÄR BLANKETTEN KAN SV ARA Forskningsprojektet om ändamålsenlig habilitering och tolktjänst och det framtida behovet av dem för barn som fått kokleaimplantat (ci) HUMAK & KELA 2011-2012 P Å DEN HÄR BLANKETTEN KAN SV ARA a) Målsman

Läs mer

100,000 människor världen runt kan höra igen tack vare ett Cochlear Baha -system

100,000 människor världen runt kan höra igen tack vare ett Cochlear Baha -system PRESSMEDDELANDE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 100,000 människor världen runt kan höra igen tack vare ett Cochlear Baha -system Göteborg den 28 augusti 2013. Sedan den allra första patienten år 1977 implanterades

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

The Hearing Implant Company. Så här fungerar ett cochleaimplantat. Den senaste CI teknologin

The Hearing Implant Company. Så här fungerar ett cochleaimplantat. Den senaste CI teknologin The Hearing Implant Company Så här fungerar ett cochleaimplantat Den senaste CI teknologin Välkommen. Du kanske går och funderar över om ett cochleaimplantat vore den bästa lösningen för Dig eller för

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2012-05-30 Tid 3 timmar Kursansvarig Sara Båsjö Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod:

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar

Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar 970109 rev 110902 Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar Erik Berninger, civ ing, med dr, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Bakgrund År 1986 till 1993 arbetade jag på ett daghem Snäckan. På den tiden fanns där det första barnet i Sverige som fick CI. När hon kom till oss var hon

Läs mer

Med kokleaimplantat i arbetslivet

Med kokleaimplantat i arbetslivet Med kokleaimplantat i arbetslivet en intervjustudie Nyköping 2014-02-07 Författare: Kerstin Persson Handledare: Carin Benjaminson Sammanfattning Bakgrund Kokleaimplantat är ett delvis inopererat hörhjälpmedel

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

KANSO syns inte. GLÄDJEN AV ATT HÖRA synliggjord

KANSO syns inte. GLÄDJEN AV ATT HÖRA synliggjord KANSO syns inte GLÄDJEN AV ATT HÖRA synliggjord KANSO, den nya diskreta hörsellösningen från Cochlear DIN FÖRMÅGA ATT UTTRYCKA DIG ÄR DET ENDA SOM AVSLÖJAR KANSO. Om KANSO Kanso är en hörsellösning, som

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Att höra eller inte höra.

Att höra eller inte höra. L ä r a r h ö g s k o l a n i S t o c k h o l m Institutionen för specialpedagogik Att höra eller inte höra. En studie om barn med cochleaimplantat Ursula W-Svensson Handledare Susanne Serrebo vt 1999

Läs mer

Personnummer: Namn: Datum för besök: Vårdgivare:

Personnummer: Namn: Datum för besök: Vårdgivare: 1 Grav hörselnedsättning Vuxna Baseline-enkät B Personnummer: Namn: Datum för besök: Vårdgivare: Diagnos Sensorineural HNS Kombinerad HNS Inklusionskriterier: Tonmedelvärde M4(0.5, 1, 2, 4 khz) lika med

Läs mer

Att höra och berätta. Special Report Nr. 1. Grundläggande information om hörsel

Att höra och berätta. Special Report Nr. 1. Grundläggande information om hörsel Special Report Nr. 1 Basic Information on Hearing Grundläggande information om hörsel Att höra och berätta Vad hörselskador egentligen innebär Varför cochleaimplantat kan vara till hjälp Fördelar för barn

Läs mer

PROGRAM. Helsingborg, juni Barnplantornas sommarläger på Sundsgårdens Folkhögskola

PROGRAM. Helsingborg, juni Barnplantornas sommarläger på Sundsgårdens Folkhögskola PROGRAM Barnplantornas sommarläger på Sundsgårdens Folkhögskola SUNDSGÅRDEN Helsingborg, 11 16 juni 2017 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Barnplantornas familjekurs/sommarläger

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörselplantorna. Samarbetet mellan CI-grupperna fortsätter. Landstingssortimentet i Stockholm. Västplantorna ombildad till intressegrupp

Hörselplantorna. Samarbetet mellan CI-grupperna fortsätter. Landstingssortimentet i Stockholm. Västplantorna ombildad till intressegrupp Maj 2017 sid 1 Samarbetet mellan CI-grupperna fortsätter Det samarbete som inleddes i höstas mellan CI-grupper i Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne håller nu på att utökas till Östergötland

Läs mer

KBT-behandling för tinnitusbesvär i grupp och via Internet

KBT-behandling för tinnitusbesvär i grupp och via Internet Agenda för tinnitusbesvär i grupp och via Internet Thomas Haak och Katarina Molin Psykologer vid hörsel- och balanssektionen Tinnitusmottagningen Våra behandlingsprogram Internetbaserad Behandlingsresultat

Läs mer

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Sid 1 Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Referat av konferensen Frontiers in Medicine at Nobel Forum: Cochlear implants from bench to bedside den 11 maj 2006, Nobel Forum, Karolinska

Läs mer

Definitioner Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud.

Definitioner Hjälpmedel som fästs på en persons klädsel eller hängs runt nacken och som förstärker ljud. Hörhjälpmedel 22 06 Hitta i dokumentet Kroppsburna hörapparater 22 06 06 I örat apparater 22 06 12 Bakom örat apparater 22 06 15 Taktila hörhjälpmedel 22 06 18 Hörapparater som används tillsammans med

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna

Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda unilateralt kokleaimplantat

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Hörselrehabilitering - Så funkar det

Hörselrehabilitering - Så funkar det Hörselrehabilitering - Så funkar det Jeannette Hägerström Leg.audionom/ universitetsadjunkt Karolinska Institutet Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Enheten för audiologi Alfred

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra:

Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: Mångsidig, trådlös kommunikationsförstärkare Nu kan du höra: TV Samtal Telefon Mobiltelefon Trådlös flexibilitet HearIt All är en hörsellösning som kommunicerar ljud och tal utan kablar. Med eller utan

Läs mer

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Bäckarslöf Utvecklingsenheten +46155245350 2016-04-01 NSV16-0010-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Stora hörselimplantatdagen ett lyckat koncept. Hörselpedagoger på erfarenhetsutbyte i Australien

BARNPLANTABLADET. Stora hörselimplantatdagen ett lyckat koncept. Hörselpedagoger på erfarenhetsutbyte i Australien BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochlear introducerar nya implantat och processorer Nils-Albin först i Norden att få hjärnstamsimplantat

Läs mer

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör

Få ut mer av dina hörapparater. Phonaks trådlösa tillbehör Få ut mer av dina hörapparater Phonaks trådlösa tillbehör Modern hörapparatsteknik gör det bekvämt att lyssna och höra i de flesta situationer. Men när du talar i telefon, ser på TV eller befinner dig

Läs mer

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30).

Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Göteborg den 8 juli 2011 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar angående delbetänkandet Med rätt att välja (SOU 2011:30). Sammanfattning Utredningen Med rätt att välja flexibel utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Ljudstyrka mäts i decibel (db) Några exempel Stor risk för hörselskada Risk för hörselskada Svårt att uppfatta tal

Läs mer

Hörselplantorna. i Uppsala län. för båda kvällarna. Vi börjar 17.30.

Hörselplantorna. i Uppsala län. för båda kvällarna. Vi börjar 17.30. i Uppsala län Juni 2014 Boka Hörselplantorna 16 september eller 1 oktober Nu är det dags att träffas igen för oss hörselplantor. Förra gången hade vi en mastig seminariedag med mycket information. Denna

Läs mer