VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat"

Transkript

1 Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat

2 ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp bestående av; bjarne sundström, Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld och Christina Svedberg. Bilder på sidan 1 och 11 är publicerade med godkännande av Cochlear (www.cochlear.com). Bilder på sidan 14 - privata. Tryck: Vidamus grafiska, Umeå Första upplagan

3 Policy kring olika typer av hörselimplantat Innehåll Vuxendöva och hörselimplantat 4 Vad är ett hörselimplantat? 5 När betraktas man som vuxendöv? Riksförbundet, Vuxendöva i Sverige 6 målsättning 8 Regelbunden statistisk uppföljning Implantatombudsman Implantatambassadörer Före hörselimplantatoperation 9 Vem tar upp frågan om en hörselimplantatoperation? Hur får jag information om vad en operation innebär? När är en CI-operation lämplig? 10 Vilka förberedelser görs före operationen? Hur länge håller hörselimplantatet? När är det aktuellt med bilateralt hörselimplantat? Vilket hörselimplantat- eller processorerfabrikat är bäst? Hörselimplantatoperation 11 Vad händer under själva operationen? Finns det biverkningar efter operationen? Efter hörselimplantatoperation 12 När kan jag börja använda mitt implantat? Tar det lång tid innan jag börjar höra bra? Hur lär jag mig höra? Hur tränar jag? Vad har ljudminnet för betydelse? 13 Vad eller vem avgör om min operation är lyckad? Följer man upp operationen? Vad händer om något går fel? Försäkring av mitt implantat Kan implantatet påverkas vid till exempel röntgen? 14 Vid CI-teamen kan du möta följande personalkategorier 15 Var finns CI-team? 18 Leverantörer av implantat 19 Egna anteckningar 3

4 Vuxendöva och hörselimplantat Med lanseringen av hörselimplantat förändrades livssituationen för vuxendöva Vad är ett hörselimplantat? Det finns idag flera olika typer av hörselimplantat. Det vanligaste och det som oftast berör vuxendöva är cochleaimplantat, CI. En elektrodrad opereras då in i innerörat - cochlean - och via en hörapparat, processor, omvandlas ljud till små elektriska strömmar som skickas in i hörselnerven och vidare upp till hörselcentrat i hjärnan. Där omvandlas de till ljud igen. Hur mycket av ljudinformationen som personen sen kan tolka är beroende av en rad olika faktorer. En annan typ av implantat är hjärnstamsimplantat - auditory brainstem implant, ABI. Där läggs elektroderna vid hjärnstammen och på så sätt överförs elektriska strömmar vidare upp till hörselcentrat i hjärnan. ABI görs på personer där innerörat opererats bort, till exempel vid acusticustumörer och på barn som föds utan inneröra och hörselnerv. Ytterligare en typ av implantat är där man både använder den befintliga hörseln och ett CI, det vill säga en kombination av en vanlig hörapparat och en CI-processor. Dessa implantat går under typregistrerade namn som EAS (elektro-akustisk stimulering) och Hybrid. En fjärde variant av implantat är mellanöreimplantat där man opererar in en vibrator i mellanörat, på stigbygelbenet vid ovala fönstret. Ljudet omvandlas där till vibrationer som sätter hårcellerna i innerörat, cochlean, i rörelse och som då genererar elektriska strömmar till hörselcentrat i hjärnan. Det finns även en annan typ av implantat - BAHA, benförankrad hörapparat. En vibrator opereras in i benet bakom örat. Vibrationerna sätter hårcellerna i innerörat - cochlean - i rörelse och som då genererar elektriska strömmar till hörselcentrat i hjärnan. För mer detaljerad information om implantat hänvisar vi till de olika CI-teamens hemsidor, se adresser på sidan 17. 4

5 När betraktas man som vuxendöv? I riksförbunds stadgar 2 definieras vuxendöva: Med vuxendöva menas personer, som i vuxen ålder blivit så svårt hörselskadade att de inte ens med de hjälpmedel som finns kan uppfatta tal och därför ställs inför stora svårigheter i sitt dagliga liv. Som vuxendöv räknas även den som utan att vara helt döv ofta möter samma svårigheter samt den som är implantatbärare. Länge definierades vi som grupp av teknikens brister. Vi var de som hörde dåligt fastän vi fick både hörapparater, bärbara slingor, trådlösa mikrofonanläggningar och all möjlig annan teknik till vår hjälp. När CI, cochleaimplantat, kom innebar det en revolution! Det har också tagits fram andra nya typer av hörselimplantat och tekniken utvecklas ständigt. Med den nya tekniken hör vi igen. Att höra med CI är roligt! Vi hör våra vänner, vi hör fåglarna och naturens ljud, vi hör kanske i telefon, och kanske kan vi njuta av musik igen! Men med den nya teknikens konsekvenser kan vår gruppidentitet som vuxendöva behöva tänkas igenom. Är vi hörande igen? Hörselskadade? Implantathörande? Eller fortfarande vuxendöva? Och tekniken hjälper inte alltid. Fortfarande är vi reservdelsmänniskor. Plötsligt kan vi stå där bland hörande vänner utan fungerande batterier, med trasiga sladdar eller något annat tekniskt problem som gör att CI inte fungerar, - och då känner vi oss dövare än någonsin. CI hjälper inte heller särskilt mycket i bullriga miljöer, t.ex. i trafiken, när många pratar på en gång. Inom arbetar vi för att vi ska ha en beredskap för de här situationerna. 5

6 Riksförbundet Vuxendöva i Sverige vill arbeta för att man som vuxendöv, eller gravt hörselskadad, med eller utan hörselimplantat ska känna sig och vara accepterad med precis den hörsel som man har. vill tillhandahålla en beredskap för förändringar i livet såsom att plötsligt förlora hörseln och även att återfå hörsel genom ny teknik. vill verka för att vuxendöva löpande får kunskap om utvecklingen av hörseltekniska hjälpmedel. vill också sprida kunskap om alternativ kommunikationshjälp såsom TSS (Tecken Som Stöd) och skrivtolkning. implantatpolicy ska ses som ett komplement till Intressepolitiska program och uppdateras regelbundet. målsättning är att hålla återkommande konferenser om ny hörselteknik, såsom hörselimplantat typ CI, ABI, EAS, Hybrid och Mellanöreimplantat. att hemsida skall innehålla länkar till alla Sveriges CI-team, leverantörer av hörselimplantat och större audiologiska kliniker att vuxendöva som är intresserade av hörselimplantatoperation utan dröjsmål ska kallas till samtal och undersökning att bedömning av det lämpliga i ett hörselimplantat ska ske i samråd med såväl läkare (audiolog) som psykolog och kurator att den som funderar på hörselimplantat på ett tidigt stadium får träffa redan opererade vuxendöva. att de som fått hörselimplantat och deras närstående ges möjligheter till fortsatt kontakt med psykolog och kurator. att personliga rehabiliteringsplaner upprättas. 6

7 att den närstående skall ges möjlighet att ta del av samma information som givits till den som fått hörselimplantat. att den pedagogiska hörselträningen efter operationen får fortsätta så länge som den opererade anser sig behöva det. att den som fått hörselimplantat och närstående ska få information om TSS (Tecken Som Stöd) och även möjlighet att gå kurser i TSS. att hörselträningen i möjligaste mån förläggs nära hemorten, och att även närstående ska vara välkomna. att programmeringshjälp och service av hörselimplantat i möjligaste mån ges på närmaste hörcentral, audionommottagning eller motsvarande på hemorten. att information om hur andra, personligt anpassade, hjälpmedel kan kopplas till hörselimplantatet, ges på närmaste hörcentral, audionommottagning eller motsvarande på hemorten. att ge generell information om hjälpmedel som kan anslutas till hörselimplantaten. att stöd och service ska ges oberoende av var man är bosatt. att den här typen av hörhjälpmedel ska vara kostnadsfria och kunna gälla båda öronen. att möjlighet ska finnas att få bilaterala implantat. 7

8 Regelbunden statistiskt uppföljning vill verka för att statistik förs över utförda implantatoperationer, per operationsteam, typ av implantat, fabrikat, att sådan statistik förklaras och förmedlas till brukarna. Implantatombudsman har som förhoppning att en implantatombudsman finns inom förbundet, med uppdrag att följa teknikens utveckling inom hörselområdet, inklusive statistik, och att regelbundet förmedla sådan information till medlemmarna. Implantatambassadörer vill verka för att varje länsförening har en implantatambassadör. Till ambassadör utses en medlem som själv bär hörselimplantat och som utbildas i att vara mentor för nya implantatbärare och för dem som börjar intressera sig för operation. 8

9 Före hörselimplantatoperation Vem tar upp frågan om hörselimplantatoperation? Du tar själv upp frågan med din audionom, audiolog/läkare i hemlandstinget. Läkare, audionom, kurator i hemlandstinget skickar remiss till CI-teamet. Du tar själv kontakt med CI-teamet. Hur får jag information om vad en operation innebär? Genom att fråga ditt CI-team och din audionom/audiolog. Genom att träffa andra implantatopererade, prata, fråga, diskutera. Ditt CI-team eller ger dig tips om vem du kan vända dig till. Egna studier. Lästips är bland andra Vuxendöva i Tiden, berättelser om CI, en skrift från -akademin nr 9/2008. hemsida, länkar. Det finns idag flera intressanta berättelser på nätet. När är en CI-operation lämplig? Du diskuterar själv fram ett beslut tillsammans med din audiolog/läkare eller med CI-teamet. Exempel på faktorer som är av betydelse för beslutet: Din hörselsituation är jobbig. Du har en grav hörselnedsättning och hörapparaten räcker inte till längre. Du har hörselminnen av talat språk. Se vidare om ljudminne på sidan 12. Din hörselnedsättning beror på hårcellsskada, och du bör ha normal hörselnerv. 9

10 Vilka förberedelser görs före operationen? Hörselundersökningar, exempel: ton och talaudiometri, med och utan hörapparat. Olika typer av röntgenundersökningar. Samtal om livssituationen: upplevt handikapp, motivation och förväntningar, familj, arbete, tolkanvändning och liknande. Hur länge håller hörselimplantatet? Exakt livslängd för implantatet kan inte anges. Av de äldsta implantaten, nu mer än 20 år gamla, har cirka 10 procent gått sönder och fått bytas ut. Aktuell information om livslängd hos olika implantatmodeller finns på tillverkarnas hemsidor. När är det aktuellt med bilateralt hörselimplantat? Inga generella regler finns om när man kan få bilateralt implantat. Yrkesverksamma patienter och patienter med tilläggshandikapp såsom till exempel synskada kan komma ifråga. Vilket hörselimplantat- eller processorfabrikat är bäst? CI-implantaten är svåra att jämföra! Alla tre systemen fungerar! Olika processorer har olika fördelar, såsom till exempel hanterbarhet av knappar, anslutning av hörseltekniska hjälpmedel och passform på örat. Ibland kan örats anatomi påverka vilket val som rekommenderas. Man kan i viss mån själv ha önskemål om fabrikat. 10

11 Hörselimplantatoperation Vad händer under själva operationen? Ditt CI-team kan berätta. Finns det biverkningar efter operationen? Någon kan uppleva tillfälliga förändringar. Till exempel beträffande smak, balans, känsel och tinnitus. Diskutera med ditt CI-team! ABI, hjärnstamsimplantat 11

12 Efter hörselimplantatoperation När kan jag börja använda mitt implantat? Processorn kopplas på och de första inställningarna görs en dryg månad efter operationen. Det är hörselingenjören som gör detta. Tar det lång tid innan jag börjar höra? Flera återbesök hos ingenjören behövs. Tiden för att hitta rätt inställning av processorn är väldigt individuell, från två veckor till fem år. Genomsnittstiden för vuxna är mellan sex månader och ett år. Hur lär jag mig höra? Hur tränar jag? Audionomen testar vad du hör med ditt CI. Hörseltest görs med och utan läppavläsning Audionomen/pedagogen använder träningsmetoder med olika material, till exempel att höra siffror eller ord. Audionomen/pedagogen tipsar dig om olika sätt att träna hemma, till exempel att kunna följa med i en uppläst text. I samtalet med audionomen/pedagogen kan du ta upp olika hörstrategier, hur man bäst gör för att tackla en hörselkrävande situation. Vad har ljudminnet för betydelse? Ljudminnet kan ha betydelse för resultatet av en CI-operation. Ljudminnet är beroende på hur bra hörseln varit tidigare i livet. En barndomshörselskadad som har ett ljudminne av hur ljud och tal låter från barndomen som hörselskadad, kan behöva längre tid för att ha nytta av implantatet, när ljuden efter en CI-operation inte alls låter som man minns. En person som haft normal hörsel men som varit hörselskadad en längre tid innan CI-operationen kan behöva längre tid att ta till sig CI-ljudet. En person som lärt sig talat språk som hörselskadad kan, efter CI-operationen, få problem att förstå och tolka språkljuden. 12

13 Vad eller vem avgör om min operation är lyckad? Medicinskt lyckade operationer kan upplevas olika, beroende på patientens hörselbakgrund, personliga förutsättningar och förväntningar. Följer man upp operationen? En enkät brukar skickas ut ett år efter operationen. Vad händer om något går fel? Om implantatet, processorn inte fungerar kontaktar du CI-teamet/ingenjören. Du träffar kurator för uppföljande samtal. Du får möjlighet träffa psykolog vid behov. Försäkring Kurator informerar om hur du bör försäkra ditt implantat. Du får skriftlig information om försäkringar. Generellt rekommenderas en hemförsäkring med så kallad allriskförsäkring. Se information på bland annat Kontakta din förening för mer information. Kan implantatet påverkas vid till exempel röntgen? Implantatet påverkas inte av röntgenkontroll vid flygplats. Inför röntgenundersökningar av medicinska skäl bör du diskutera med din läkare, audiolog eller ingenjör. 13

14 Vid CI-teamen kan du möta följande personalkategorier... Audiolog Läkare Audionom Pedagog Implantatpatient Kirurg Kurator Psykolog Ingenjör CI-processor och sändarmagnet 14

15 Var finns CI-team? CI-team finns idag i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Umeå och Örebro. CI-teamet i Lund Audiologiska avdelningen CI-teamet i Lund Lund Tel: Fax: Besöksadress: Lasarettsgatan 19, Lund E-post: Hemsida: CI-teamet i Stockholm Kliniken för cochleaimplantat Huddinge Universitetssjukhus Stockholm Koordinator: Tel: Fax: Texttelefon: Besöksadress: Medicingatan M43 E-post: Hemsida: 15

16 CI-teamet i Linköping CI-teamet Vuxen Hörselvården Universitetssjukhuset Linköping Koordinator: Tel: Mobil: E-post: CI-teamet i Uppsala Audiologiska avdelningen Akademiska sjukhuset Uppsala Koordinator: Tel: Mobil: Fax: Texttelefon: E-post: Hemsida: aspx CI-team Umeå Norrlands universitetssjukhus Audiologiska kliniken Umeå Koordinator: Tel: Texttelefon: Fax: E-post: Hemsida: 16

17 CI-Teamet i Örebro Audiologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Koordinator: Mobil: Texttelefon: Fax: E-post: se hemsida Hemsida: CI-teamet Göteborg Öron- näs- och halssjukvård SU/Sahlgrenska Gröna stråket 9, vån Göteborg Koordinator: Tel: Sms: Texttelefon: E-post: 17

18 Leverantörer CI: inneröresimplantat Cochlea implantat Advance Bionics: Cochlear: Med-El: ABI: Hjärnstamsimplantat Auditory Brainstem Implant Cochlear: Elektroakustiska hörselsystem hörapparat och implantat Cochlear: Cochlear Hybrid : Med-El: EAS Vibrant Soundbridge: Mellanöreimplantat och Benförankrad hörapparat Både MedEl (Vibrant Soundbridge) och Cochlear (BAHA) 18

19 Egna anteckningar Policy 19

20 Vad kan göra? Före implantatoperationen CI-bärande medlemmar ställer upp för att ge information och svarar på frågor. Du får träffa någon som har bakgrund och erfarenheter liknande dina egna. har tips om litteratur om CI. hemsida har länkar relevanta för CI-intresserade. Kontakta din länsförening för mer information. Länkar samt länsföreningar hittar du på Efter implantatoperationen I din länsförening träffar du andra implantatbärare, som du kan diskutera dina erfarenheter med. kan ge dig tips vart du kan vända dig om du har frågor eller problem med implantatet. På föreläsningar anordnade av får du möjlighet att ta del av information som skrivtolkas och kan avlyssnas över T-slinga, i den takt som passar dig. - Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Sandsborgsvägen 52 I Enskede I telefon/sms: I e-post:

Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens

Cochleaimplantat. att återskapa ett sinne CI konferens k Cochleaimplantat "att återskapa ett sinne" CI konferens Örebro 2 juni 2012 Planering. Arbetet med att ta fram VIS nya Policy kring olika typer av Hörselimplantat var avklarat, nästa steg var att föreslå

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Baha en svensk uppfinning Brist på information om Baha Filippa fick höra vid tre månaders ålder 1 Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Vårdprogram för Landstinget i Jönköpings läns vuxna CI-patienter. 2014-01-21 Inledning Vårdprogrammet för CI-patienter är länsövergripande och har tagits fram i länets CI-team.

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Ett cochlea-/snäckimplantat (= CI) är en medicinsk-teknisk lösning som möjliggör ljuduppfattning för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet beroende

Läs mer

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till Ett nytt sätt att höra När hörapparaten inte längre räcker till 2 Hörseln är det sinne som gör oss delaktiga i ljudvärlden och som bäst låter oss interagera med andra människor. Om någon bad mig att ringa

Läs mer

Vad är hörselnedsättning?

Vad är hörselnedsättning? Vård vid nedsatt hörsel Sammanfattning Hörselvården organiseras på många olika sätt i landet. Det finns också stora variationer när det gäller huvudmännens rutiner att ta ut avgifter för att prova ut hörapparater.

Läs mer

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få?

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? i Uppsala län December 2013 Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? Boka lördagen den 22 februari nästa år mellan kl

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Hörselreda Södra regionen

Hörselreda Södra regionen Hörselreda Södra regionen Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Mars 2011 Förskolor, skolor, gymnasier Habiliterande och rådgivande instanser För barn, unga och vuxna som är döva eller har hörselnedsättning

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

The Hearing Implant Company. Så här fungerar ett cochleaimplantat. Den senaste CI teknologin

The Hearing Implant Company. Så här fungerar ett cochleaimplantat. Den senaste CI teknologin The Hearing Implant Company Så här fungerar ett cochleaimplantat Den senaste CI teknologin Välkommen. Du kanske går och funderar över om ett cochleaimplantat vore den bästa lösningen för Dig eller för

Läs mer

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Bakgrund År 1986 till 1993 arbetade jag på ett daghem Snäckan. På den tiden fanns där det första barnet i Sverige som fick CI. När hon kom till oss var hon

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar

Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar 970109 rev 110902 Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar Erik Berninger, civ ing, med dr, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska

Läs mer

Att höra och berätta. Special Report Nr. 1. Grundläggande information om hörsel

Att höra och berätta. Special Report Nr. 1. Grundläggande information om hörsel Special Report Nr. 1 Basic Information on Hearing Grundläggande information om hörsel Att höra och berätta Vad hörselskador egentligen innebär Varför cochleaimplantat kan vara till hjälp Fördelar för barn

Läs mer

Med kokleaimplantat i arbetslivet

Med kokleaimplantat i arbetslivet Med kokleaimplantat i arbetslivet en intervjustudie Nyköping 2014-02-07 Författare: Kerstin Persson Handledare: Carin Benjaminson Sammanfattning Bakgrund Kokleaimplantat är ett delvis inopererat hörhjälpmedel

Läs mer

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Sid 1 Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Referat av konferensen Frontiers in Medicine at Nobel Forum: Cochlear implants from bench to bedside den 11 maj 2006, Nobel Forum, Karolinska

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna

Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda unilateralt kokleaimplantat

Läs mer

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Ljudstyrka mäts i decibel (db) Några exempel Stor risk för hörselskada Risk för hörselskada Svårt att uppfatta tal

Läs mer

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL

HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL HÖRSELSKADADES distrikt i Stockholms län POLICYDOKUMENT HEMINSTRUKTÖRER FÖR HÖRSEL Innehåll: Riktlinjer för heminstruktörsverksamheten Inledning Bakgrund till heminstruktörsverksamheten hörsel Behovet

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Att vara förälder till ett hörselskadat barn

Att vara förälder till ett hörselskadat barn Att vara förälder till ett hörselskadat barn 2 FOTO: MIKAEL BERTMAR, LENA PATERSON, KIM NAYLOR, STEN DIDRIK BELLANDER/TIOFOTO Att upptäcka en ny värld Att bli förälder är en av livets mest fantastiska

Läs mer

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem

Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem 3.6 Vibrant Soundbridge (VSB) Mellanöreimplantatsystem Vibrant Soundbridge (VSB) mellanöreimplantat har använts sedan 1996 för att behandla personer med mild till grav sensorineural hörselnedsättning,

Läs mer

HÖRSELSKADADES FÖRENING

HÖRSELSKADADES FÖRENING HÖRSELSKADADES FÖRENING I LUND PROGRAM HÖSTEN 2013 Föreningen vänder sig till hörselskadade, vuxendöva, CI- bärare, tinnitus-/ menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner Alla

Läs mer

Örats anatomi. www.horselboken.se YTTERÖRAT MELLANÖRAT INNERÖRAT. Balansorganet. Hörselbenen. Hörselnerven. Hörselgången Snäckan.

Örats anatomi. www.horselboken.se YTTERÖRAT MELLANÖRAT INNERÖRAT. Balansorganet. Hörselbenen. Hörselnerven. Hörselgången Snäckan. ANATOMI - HÖRSELBOKEN Örats anatomi YTTERÖRAT MELLANÖRAT INNERÖRAT Hörselbenen Balansorganet Hörselnerven Hörselgången Snäckan Runda fönstret Trumhinnan Ovala fönstret Örontrumpet 1 ANATOMI - HÖRSELBOKEN

Läs mer

Programberedningens verksamhetsrapport 2011

Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Programberedningens verksamhetsrapport 2011 Innehåll Programberedningen 1 Disposition 1 Metod 2 Patientgrupper 2 Landstingets hörselvård 3 Samverkan med verksamhetsansvariga 5 Beredningens analys och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Maja först med mellanöreimplantat. Barn med ensidig dövhet bortglömd grupp?

BARNPLANTABLADET. Maja först med mellanöreimplantat. Barn med ensidig dövhet bortglömd grupp? BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat 11th International Conference on Cochlear Implants i Stockholm Hörselscreening ställer

Läs mer

Hörselplantorna. i Uppsala län. för båda kvällarna. Vi börjar 17.30.

Hörselplantorna. i Uppsala län. för båda kvällarna. Vi börjar 17.30. i Uppsala län Juni 2014 Boka Hörselplantorna 16 september eller 1 oktober Nu är det dags att träffas igen för oss hörselplantor. Förra gången hade vi en mastig seminariedag med mycket information. Denna

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995

BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995 BARNPLANTA bladet Nr 1 Årgång 1 Hej Hej Föreningen för Cochlea Implantat barn i Sverige adress postnummer telefon postgiro Vaktmansg. 13A 426 68 Västra Frölunda 031-29 34 72 89 65 76-6 (även text) 2 STYRELSE

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

Cochlear Baha 4-systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet

Cochlear Baha 4-systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet Cochlear Baha 4-systemen Fler möjligheter till bättre hörsel hela livet BENLEDNING: Fler möjligheter till ett rikare liv 2 Vi upplever och tolkar världen runt omkring oss med våra fem sinnen: syn, lukt,

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Barns hörsel. Information till föräldrar

Barns hörsel. Information till föräldrar Barns hörsel Information till föräldrar Att bygga för framtiden Innehåll Att bygga för framtiden 3 Hur vi hör 4 Hörselnedsättning hos barn 7 Milstolpar inom kommunikation 12 Tecken på hörselsvårigheter

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

Roger på jobbet. Nya möjligheter för kommunikation

Roger på jobbet. Nya möjligheter för kommunikation Roger på jobbet Nya möjligheter för kommunikation Koncentrera dig på att dina arbetsuppgifter, inte på din hörsel En modern arbetsplats kan vara en komplicerad lyssningsmiljö, med dålig akustik, gruppmöten,

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Roger i hemmet och i sociala sammanhang

Roger i hemmet och i sociala sammanhang Roger i hemmet och i sociala sammanhang Nya möjligheter för kommunikation Njut av de viktigaste ögonblicken Moderna hörapparater är fantastiska hjälpmedel som låter människor höra sina nära och kära bättre.

Läs mer

TILDA 1 år från operation till inkoppling

TILDA 1 år från operation till inkoppling TILDA 1 år från operation till inkoppling Bakgrund Carola och Peter Nilsson från Karlshamn är ett föräldrapar, som tidigt tog kontakt med Barnplantorna redan i samband med att det upptäcktes att Tilda

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

årsrapport 2006 det går väl bra? om hörselskadades situation i Sverige

årsrapport 2006 det går väl bra? om hörselskadades situation i Sverige årsrapport 2006 det går väl bra? om hörselskadades situation i Sverige hörselskadades riksförbund (hrf) är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade, med cirka 36 000 medlemmar från norr

Läs mer

Comfort Digisystem. Hörselprodukter för en enklare arbetsdag

Comfort Digisystem. Hörselprodukter för en enklare arbetsdag Comfort Digisystem Hörselprodukter för en enklare arbetsdag Unika lösningar för arbetslivet med den här broschyren vill vi berätta om Comfort Digisystem, vår serie hörselprodukter med unika funktioner

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken. Bok 3 Hörselvårdsavdelningen Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om samhällets

Läs mer

EXAMENSARBETE I AUDIOLOGI, 15 hp, VAU231 Fördjupningsnivå 1 (C) Inom audionomprogrammet, 180 högskolepoäng

EXAMENSARBETE I AUDIOLOGI, 15 hp, VAU231 Fördjupningsnivå 1 (C) Inom audionomprogrammet, 180 högskolepoäng SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Våren 2009 Enheten för audiologi EXAMENSARBETE I AUDIOLOGI, 15 hp, VAU231 Fördjupningsnivå 1 (C) Inom audionomprogrammet, 180 högskolepoäng

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Sjukvården missgynnar CI i västra Sverige. Hörsel på båda öronen men inte CI! Hörselhabilitering för barn målet?

BARNPLANTABLADET. Sjukvården missgynnar CI i västra Sverige. Hörsel på båda öronen men inte CI! Hörselhabilitering för barn målet? BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Audionom ett framtidsyrke Hörselhabilitering för barn målet? Hörsel på båda öronen men

Läs mer

årsrapport 2005 sanning konsekvens och om hörselskadades situation i Sverige

årsrapport 2005 sanning konsekvens och om hörselskadades situation i Sverige årsrapport 2005 sanning och konsekvens om hörselskadades situation i Sverige hörselskadades riksförbund (hrf) är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade, med cirka 36 000 medlemmar från

Läs mer

Erfarenheter av barn med Cochlea Implantat i skolan rapport från en konferens i Göteborg 12-14 april 2000.

Erfarenheter av barn med Cochlea Implantat i skolan rapport från en konferens i Göteborg 12-14 april 2000. Erfarenheter av barn med Cochlea Implantat i skolan rapport från en konferens i Göteborg 12-14 april 2000. Av Helen Carlbom Kannebäcksskolans rapportserie: nr 3, Göteborg, september 2000 Cochlea Implantat

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Behandling av barn med cochleaimplantat. Tillståndsutredning

Behandling av barn med cochleaimplantat. Tillståndsutredning Behandling av barn med cochleaimplantat Tillståndsutredning Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 15 juni 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat

Språkutveckling hos barn med cochlea implantat Huvudområde: pedagogik Språkutveckling hos barn med cochlea implantat Anna Blomkvist & Anna Fritz-Sundström Pedagogik med didaktisk inriktning C Examensarbete, 15 högskolepoäng Höstterminen 2009 FÖRORD

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Våren 1997 Hej. Hej BARNPLANTORNA. Föreningen för Cochlea Implantat Barn

Våren 1997 Hej. Hej BARNPLANTORNA. Föreningen för Cochlea Implantat Barn Hej Hej BARNPLANTORNA Föreningen för Cochlea Implantat Barn adress postnummer telefon Vaktmansgatan 13A 426 68 Västra Frölunda 031-29 34 72 (tal/text) postgiro org.nr medlemsavgift 89 65 76-6 855100-7050

Läs mer

Osynlighet som ger dig tryggheten att utforska fler av livets rika ljudlandskap

Osynlighet som ger dig tryggheten att utforska fler av livets rika ljudlandskap Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper

Läs mer

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden Kan det bli bättre eller kanske sämre? KTH Ljud- och Bildbehandling; Svensk Teknisk Audiologisk Förening Översikt Har hörapparaterna blivit bättre?

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Av Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Ordförande Från Konferensen Listening to Learn i Köpenhamn till David Legas motto Jag letar inte efter

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

S Series Receiver-In-Canal

S Series Receiver-In-Canal S Series Receiver-In-Canal Bevisad Prestanda. Maximalt av allt. Välkommen till S Series med Drive Architecture Starkeys nya hörapparatsfamilj med hörtelefon i örat (RIC) där marknadsledande teknologi och

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörselbron Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari

Läs mer

Världens första digitala minimottagare

Världens första digitala minimottagare Världens första digitala minimottagare Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 är minimottagaren med Comfort Digisystems unika ljudkvalitet. Den är enkel att använda, smidig att konfigurera och

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport

Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport Det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Slutrapport Hörselhjälpmedel till vårdboenden samt utbildning till personal Författare: Åsa Holmdahl Patric Bladh Datum:2011-02-28 Sammanfattning 2009

Läs mer

Internetbaserad KBT-behandling (ikbt) Tinnitusmottagningen. Akademiska sjukhuset

Internetbaserad KBT-behandling (ikbt) Tinnitusmottagningen. Akademiska sjukhuset Internetbaserad KBT-behandling (ikbt) Tinnitusmottagningen Akademiska sjukhuset Tinnitusmottagningen Hörsel- och balanssektionen Specialistvård Personal KBT-psykologer: 1,5 heltidstjänst Läkare: (deltid)

Läs mer

Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering

Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering 2010-10-15 839-2009:V105 1 (5) Öronspolning - Vårdrutiner och riktlinjer för delegering Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Inledning och syfte... 1 Vaxproppar och hörapparater... 2 Förutsättningar... 2

Läs mer

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter

Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Stark, trådlös anslutning till din tv, mobiltelefon......och andra viktiga enheter Det har aldrig varit enklare att ansluta sig ReSound Unite är en serie trådlösa tillbehör som gör att du kan ansluta din

Läs mer

IMPLEMENTATION OCH DESIGN AV RELATIONSBASERAD DATABAS ÖVER PATIENTINFORMATION FÖR COCHLEAIMPLANTAT

IMPLEMENTATION OCH DESIGN AV RELATIONSBASERAD DATABAS ÖVER PATIENTINFORMATION FÖR COCHLEAIMPLANTAT Datateknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng IMPLEMENTATION OCH DESIGN AV RELATIONSBASERAD DATABAS ÖVER PATIENTINFORMATION FÖR COCHLEAIMPLANTAT Kaj Mählqvist Programmet för Simulerings- och dataspelsteknik,

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2011:1 februari

Luren. Medlemstidning 2011:1 februari Luren Medlemstidning 2011:1 februari Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Styrelsen, redaktion Ledaren: Nya vindar i hörselvården Kallelse till årsmöte 22 mars Studiecirklar Informationsdag

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer