Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cochleaimplantat. "att återskapa ett sinne" CI konferens"

Transkript

1 k Cochleaimplantat "att återskapa ett sinne" CI konferens Örebro 2 juni 2012 Planering. Arbetet med att ta fram VIS nya Policy kring olika typer av Hörselimplantat var avklarat, nästa steg var att föreslå olika vägar att marknadsföra policyn. Vid ett möte i november 2011 med VIS-riksstyrelse lade vi, Kerstin Tynderfeldt Risenfelt, Christina Svedberg och bjarne sundström - den s k CI-gruppen, fram den första idén som kommit upp och det var att det borde ske i samband med en träff, en konferens. Platsen för konferensen var "som vanligt" Stockholm, alla vägar bär ju dit. Bästa tiden vore naturligtvis, så snart som möjligt, d v s helst på våren i mars/april. Vid en liten koll på Internet upptäckte vi att en av leverantörerna av Cochleaimplantat, CI, precis hade gått ut med en information om att de planerade för den stora implantatdagen 10 mars. Vi tyckte då att det inte var en bra ide att VIS sedan skulle ordna en CI-konfererns någon månad efter. bjarne föreslog istället att VIS unde kontakta Audiologiska kliniken i Örebro, där de nyligen startat med CI-operationer på vuxna patienter, och fråga om CI-teamet där var intresserade av att tillsammans med VIS Örebro länsförening genomföra en konferens med inriktning på just CI. Christina och bjarne fick i uppdrag att kontakta Audiologiska kliniken och lägga fram förslaget. De bestämde omgående träff med chefen för kliniken, och vid ett möte med Regina Blom, enhetschef för fördjupad rehabilitering, la de fram sitt förslag och presenterade även ett programförslag. Programförslaget hade CI-gruppen tagit fram utifrån det sätt på vilken Policyn var uppställd, vad som händer före, under och efter en CI-operation. Förslaget diskuterades i CI-teamet vid Audiologiska kliniken och personalen där tände direkt på idén. CI-teamet består av audiologer (specialist läkare), audionomer, kirurg/ ÖNH-läkare, kurator och ingenjörer. CI konferens Örebro sid 1

2 bjarne träffade sedan CI-teamet ännu en gång, då han först gav en kort presentation av VIS som organisation samt också överlämnade frågeställningar till de olika yrkeskategorierna. Dagen för konferensen bestämdes också, och det fick bli lördagen den 2 juni. Då först kunde en från alla de olika yrkesgrupperna ställa upp. Vid första mötet med CI-teamet framkom att ett samarbete med hörselvården i Värmland om att patienter från Värmlandslandsting skulle opereras i Örebro, snart skulle undertecknas. När det sen var klart, beslutades att inbjudan till den här konferensen skulle gå ut till patienter i Värmland- och Örebro län, de som var gravt hörselskadade, d v s hade ett TMV4 > 70dB på bästa örat eller en taldiskrimination på 50 procent eller sämre. Programmet för denna CI-konferens var upplagt på ett sätt som kan illustrera hur ett tänkt förlopp för en CI-kandidat kan se ut. Är patienten en person med s k proredigerad hör- selnedsättning (en hörselnedsättning som fortsätter att försämras) så har patienten säkerligen täta kontakter med audionomen och sker hörselnedsättningen plötsligt ex plötslig dövhet, kommer patienten direkt i kontakt med en audiolog/specialistläkare. De som varit gravthörselskadade/vuxendöva en längre tid kanske inte har lika täta kontakter med hörselvården får, om intresse för CI finns, själva ta kontakt med hörselvården. Gör audionomen/audiologen/specialistläkaren bedömningen att ett CI (eller annan typ implantat) kan bli aktuellt kommer patienten att erbjudas samtal med kurator. Efter dessa inledande samtal tas ärendet upp i CI-teamet för utredning. Blir resultatet att en implantatoperation ska göras får patienten även träffa en kirurg. När operationen är genomförd och processorn (den yttre delen s k hörapparaten) ska kopplas in kommer ingenjören in i bilden och tillsammans med audionomen tar de hand om inställningar av processorn och hörselträning. Slutligen återkommer samtal med kuratorn. VIS Policy kring olika typer av hörselim- CI konferens Örebro sid 2

3 plantat är uppbyggd på samma sätt och är tänkt att vara en vägledning den som står i begrepp att få ett hörselimplantat. Phonak sponsrade. Är eller blir man hörselskadad är det viktigt att lära sig tänka positivt. Foto 2 - hela uppslaget övre del Konferensdagen. Våren hade startat med rekordvärme i början av maj, så det var med en viss bävan vi såg framemot lördagen den 2 juni, men tackochlov så blev det en lite kylslagen lördag då många tyckte det var helt ok att sitta inne och lyssna på intressanta föredrag. bjarne sundström, representant för VISÖrebro länsförening och dessutom ingenjör vid Audiologiska kliniken, öppnade CIkonferensen och hälsade alla 110 deltagarna välkomna. Han berättade att det var VISÖrebro tillsammans med Audiologiska kliniken och Hörselvården i Värmland som tillsammans ordnade konferensen. Leverantörerna av CI, Cochlear Nordic och Möllerströms Medical AB, samt hjälpmedelsleverantören bjarne berättade sedan en liten historia om en äldre man vars syn var mycket dålig. Mannen var på besök på sjukhusets syncentral för att testa sin syn och träffade där en nyutexaminerad ögonläkare. Efter flera olika tester visade resultaten att mannen bara hade 10 procent syn på sitt högra öga och 5 procent på det vänstra. Ögonläkaren visste inte hur han skulle kunna berätta detta för mannen, han var ju i princip helt blind, stackars människa. Läkaren tog mod till sig och sa: - Jag måste tyvärr berätta för farbror att han bara har 10 procent syn på det högra ögat och endast 5 procent på det vänstra! Mannen tittade på läkaren och sa med ett leende: - 5 procent, det var inte dåligt! CI konferens Örebro sid 3

4 Läkaren - Men det betyder ju att farbror är nästan blind!! Mannen: - Jo men mitt vänstra öga är ett porslinsöga! Läkaren: - Hur kan ni överhuvudtaget se nåt alls med ett porslinsöga??!! Mannen: - Jo, jag har borrat ett litet hål! bjarne berättade vidare att när han i maj 1998 testade sin hörsel konstaterades att han hade 0 procent hörsel (d v s "stendöv") och så hade han varit sedan bilolyckan Men efter att läkaren/kirurgen - dr Göran Bredberg, Södersjukhuset i Stockholm - hade borrat ett hål i hans huvud - ja då kunde han höra igen! Det är om att "borra ett hål i huvudet" - "att återskapa ett sinne" som denna konferens ska handla om. telefon, och kanske kan vi njuta av musik igen! Är vi då hörande igen? Hörselskadade? Implantathörande? Eller fortfarande vuxendöva? Fortfarande är vi reservdelsmänniskor. Plötsligt kan vi stå där bland hörande vänner utan fungerande batterier, med trasiga sladdar eller något annat tekniskt problem som gör att CI inte fungerar, - och då känner vi oss dövare än någonsin. CI hjälper inte heller särskilt mycket i bullriga miljöer, t.ex. i trafiken, när många pratar på en gång eller i lokaler med dålig akustik. Tekniken hjälper inte alltid. VIS arbetar för att vuxendöva ska få möjlighet till att höra igen, men också med att sprida kunskap om alternativ kommunikationshjälp, som TSS ( Tecken Som Stöd) och skrivtolkning. Vi ser fram emot en givande dag då vi får lära oss mera! Det var starten på konferensen, men först gick ordet till VIS vice ordförande Kerstin Tynderfeldt Risenfeld. Kerstin TR började med att berätta om att VIS startades 1995 som ett förbund för vuxendöva, en utsatt grupp som ofta blev utanför i arbetslivet och det sociala livet. Målsättningen var att hitta alternativa lösningar på kommunikationen mellan våra anhöriga, vänner, arbetskamrater, sammhället och även mellan oss vuxendöva själva. Vuxendöva definierades som de som inte längre kunde höra ens med starka elektroakustiska hjälpmedel (ca 1978 Projekt Vuxendöva, red anm), de som ändå försökte använda hörapparater förde en ojämn kamp mot sin strävan att kunna kommunicea med sin omgivning. Nu har vi hörselimplantat av olika slag: CI, EAS, ABI och kanske flera för oss okända förkortningar. När CI, cochleaimplantat, kom innebar det en revolution! Med den nya tekniken kunde vi hör igen. Att höra med CI är roligt! Vi hör våra vänner, vi hör fåglarna och naturens ljud, vi hör kanske i Foto 3 Helge Specialistläkaren Helge Lyckberg, Hörselvården i Karlstad: Helge L startade sitt föredrag med att ta upp örats anatomi, hur örats olika delar, ytterörat, mellan örat och innerörat, genom sin sinnrika uppbyggnad förstärker det mekaniska ljudtrycket som når örat, innan det i innerörat CI konferens Örebro sid 4

5 omvandlas till elektriska signaler. Han gick sen vidare och förklarade innerörats - cochlean - uppbyggnad och funktion, hur vätskan i innerörats tre kanaler sätts i rörelse av ljudtrycket, hur dessa rörelser, som dessutom är frekvensspecifika, påverkar de fyra raderna med hörceller. En rad med inre hårceller och tre rader med yttre hårceller, det s k Cortiska organet. spolen till det inopererade implantatet. Implantatet omvandlar signalerna till elektrisk energi som skickas vidare till elektrodraden inuti hörselsnäckan. Elektroderna går förbi de skadade hårcellerna och stimulerar hörselnerven direkt. Hjärnan tar emot och tolkar signalerna och du hör ljud! Ljudet kan styras via fjärrkontrollen eller direkt på ljudprocessorn. Bild 1 Cortiska organet Han visade bl a bilder av det Cortiska organet tagna med elektronmikroskopi, av professor Helge Rask-Andersen, Uppsala. Innerörat har en form av en snäcka, och ca 2,5 vindlingar (varv) Längden på dessa vindlingar är ca 28mm, och frekvensfördelningen är att vid runda fönstret där registreras höga frekvenser Hz och vid toppen av snäckan - Apex - 200Hz När hörcellernas flimmerhår - stereocilier - böjs av vätskevågen, öppnas kanaler i flimmerhårets bas, vätskan som finns i scala media, och som är elektriskt laddad med positiva K+ joner ger upphov till små elektriska strömmar, som motsvarar det ljud vi hör och som sedan skickas vidare upp i hörselnerven. Hörselnerven går sen vidare upp till den primära hörselbarken som ligger i temporalloben. Detta är vad som händer i ett friskt öra, där alla eller de allra flesta av hårcellerna är intakta. När hårcellerna av olika anledningar inte fungerar så uppstår en hörselskada. Med ett CI går man förbi den skadade hårcellen. Så här går det till: Ljudprocessorn fångar upp ljud och omvandlar det till digitala signaler. Processorn sänder de digitala signalerna via Vilka typer av hörselskador är en indikation för att operera in ett CI på vuxna? Tonaudiometri: Ett tonmedelvärde TMV4 sämre än 70dB HL på det bästa örat. Talaudiometri: FB-listor- sämre än 50 procent på det bästa örat. Med optimalt anpassade hörapparater: Tomaudiometri i ljudfält: Lika med eller sämre än 50dB HL vid 4 khz Tonaudiometri: Sämre än 50 procent med F- listor Foto 4 Karin S Audionom Karin Skoglund, CIteamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro Karin S berättade att man inom hörselvården alltid först försöker hitta den maximala anpassningen med en konventionell hörapparat innan man startar en utredning om CI. När det sen visar sig att de indikationer, som nämnts ovan uppnåtts, så kommer läkaren eller audionomen att ta upp frågan om ett implantatoperation med patienten. CI konferens Örebro sid 5

6 Bild 2 Karin och skador som är dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökningar. Foto 5 Malin A CI utredning Patienten tas regelbundet upp på teammöte under hela utredningen Läkarbesök Hörselutredning Kuratorsbesök Röntgen skallben Träff med tidigare CI-opererad patient Teambeslut, inklusive val av implantattyp och öra Besök hos opererande ÖNH-läkare Vaccination mot pneumokocker När utredningen om ett cochleaimplantat startat, har man, förutom de mätningar som tidigare nämnts, möjlighet att göra individuella bedömningar med ex ASSR* 1, ABR* 2, Vemp* 3, OAE* 4, Tester av kommunikationsförmågan med och utan avläsning. Röntgenundersökning vid behov i form av CT (Computed Tomografi) Datortomografi eller på svenska - skiktröntgen, MRT (Magnetresonanstomografi) en metod där man inte använder röntgenstrålar utan en magnetkamera med vilken man kan upptäcka och lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar Kurator Malin Andersson, CI-teamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Malin A började med att tala om hur viktigt team-arbetet kring en CI-utredning är, och hon berättade vilka de som ingår i CI-teamet är och vilka olika yrkeskategorier de representerar. ( fler personer än de som föreläste på konferensen). Malin övergår sen att berätta om den psykosociala delen, som berör psykologiska och sociala förhållanden. T.ex tankar, känslor, mående etc och familjerelationer, arbetssituationer, sociala situationer etc. Hur ser familjesituationen ut, hur är boende situationen, finns det anhöriga där patienten kan få stöd och förståelse under en utredning, operation och inprogramering/hörträning? Hur ser arbetssituationen ut, trivs hon/han bra på sin arbetsplats, hur är hörselsituationen, fungerar kommunikationen med arbetskamraterna bra? Vad har hon/han för fritidsintressen, hur fungerar det hörselmässigt i dessa miljöer. Har hon/han måst sluta/undvika någon hobby/ aktivitet p g a hörseln? Kuratorn ställer också frågor om hon/han själv har reflekterat kring sin hörselsituation, har den påverkat henne/honom positivt eller negativt? Brukar hon/han berätta om hur svårt det är att höra eller brukar hon/han försöka dölja hörselnedsättningen? Har någon i hans/hennes närhet uttryckt att de inte gillar CI konferens Örebro sid 6

7 cochleaimplantat? Hur har hon/han i så fall bemött deras åsikter? Man ska också ta upp frågan om tinnitus och frågar om hon/han kan beskriva, hur den låter och i vilken grad hon/han besväras av den? Man berättar om att en CI-operation, kan förändra tinnitusen till det bättre eller att den blir sämre, man är trots allt inne i innerörat och påverkar. Inte minst viktigt är att ta upp frågan om vilka förväntningar hon/han har inför en CIoperation. Förväntningarna i sig kan påverka resultatet och hur pass nöjd man blir. (bild 3 Malin 1 motivation) Motivation: Motivation kan ses som en inre drivkraft och en vilja att åstadkomma någonting, att ta makten, det är hon/han själv som kan påverka. Motivation kan ses både som piska och morot. Hur mycket tid är hon/han själv beredd att lägga ner på hörträning. Hur hög är motiveringen för hörträning? Vad kan hon/han göra för att vid behov höja motivationen? Om det inte blir som man tänkt sig, förväntningar om att CI skulle lösa alla kommunikationsproblem i hemmet, på arbetsplatsen i föreningen etc. men det blev inte riktigt så? Har hon/han en plan B? Jag lever vidare och gör det bästa av situationen, jag lär mig TSS parallellt med att jag gör CI-utredningen för att vara på den säkra sidan, Jag kan börja använda skrivtolk i vissa situationer Om hon/han behöver stöd kan det sökas hos de olika professionerna i CI-teamet, läkaren och kirurgen kan svara på medicinska frågor, audionomer kan ge goda råd om hörtaktik, ingenjörerna kan ge de bästa tekniska lösningarna och kurator kan stötta med samtal. CI-leverantörernas information Innan deltagarna bjöds på lunch, fick de båda leverantörerna av CI möjlighet att informera om sina produkter. Solveig Stenmark, Cochlear Nordic AB och Björn Möllerström, ägare av Möllerströms Medical AB. Foto 9 och foto 10 CI konferens Örebro sid 7

8 rar man in till örats cellsystem. Båggång, städet och ansiktsnerven identifieras och man skapar en öppning in till mellanörat. Öppningen, ca 2x3mm, ligger mellan ansiktsnerven och smaknerven. Här visade Ingrid den första filmen. En fördjupning görs i skallbenet som bädd för implantatet. Man öppnar sedan runda fönstret där elektroden ska föras in i scala tympani. Nästa filmvisning, visade hur själva elektroderna sakta matas in genom det runda fönstret. Viktigt att denna inmatning går långsamt så att det inte uppstår "svallvågor" inne i scala tympani och att dessa i sin tur orsakar skador på nervcellerna. Nästa steg är att kontrollera att implantatet fungerar. Ingrid visade den tredje filmen, där man just ser de sammandragningar i stapediusmuskeln, belägen i innerörat, som indikerar att elektroderna fungerar. Muskellagren och Foto 6 Ingrid A alt foto 7 hud sys igen. Själva operationen brukar ta ca Kirurg/överläkare Ingrid Augustsson, CIteamet, Öron/Näs/Halskliniken, Universitets- 2-3 timmar och därefter dröjer den ännu några timmar innan patienten vaknar. Går allt bra sjukhuset i Örebro. De allra flesta av deltagarna såg nog detta fö- kommer patienten att få åka hem redan nästa redrag som det mest intressanta, och då av den dag. Foto anledningen att Ingrid A lovat visa kortare fil8 Stemer kring olika delar av själva implantatopefan J rationen. Hon började med att gå igenom och Införklara mellanörat och innerörats (cochlean) läge i skallbenet och deras olika beståndsdelar samt deras inbördes läge. Hon redogjorde för de åtgärder man vidtar för att med elektronisk övervakning undvika att skada ansikts- resp smaknerven. Patienten får alltid en antibiotikainjektion innan operationen mot pneumokocker Man startar operationen genom att på huden markera var snittet ska läggas, därefter friläggs skallbenet och med ett diamantborr bor- genjör Stefan Jonasson, CI-teamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Ingenjörens roll startar när CI-teamet bestämt vilken typ av implantat man ska använda. I dagsläget använder man implantat från MedEl och Cochlear. Implantatet kontrolleras CI konferens Örebro sid 8

9 före operationen så att det säkert reagerar och fungerar. Under själva operationen, efter att kirurgen placerat implantatet i snäckan, kontrolleras att implantatet ej blivit skadat under införseln i snäckan. Kontrollerar att implantatet har kontakt med vävnaden och i sin tur med hörselnerven, mäter upp lägsta nivå som behövs för att få en reflex från en specifik muskel i mellanörat, stapediusmuskeln, ( det som Ingrid tidigare visat i film tre), mäter hörselnervens respons på elektrostimulering. Inkoppling av CI-processorn görs ca 3-4 veckor efter operationen när huden är ordentligt läkt. Stefan J berättade att inkopplingen av processorn sker under en två veckors period träffar patienten ingenjören och audionomen. Start måndag vecka 1 och fortsätter sen på tisdag och torsdag, vecka 2 på tisdag och torsdag. Först görs själva inprogrameringen av ingenjören och det tar ca 2 timmar och därefter avslutas dagen med besök hos audionomen som under ca en timma gör en hörträning. De första inställningar som görs är att man ska hitta den lägsta nivå där patienten kan uppfatta en signal, på varje kanal (elektrod), sedan går man vidare och ställer in en "lagom" nivå där signalen inte upplevs för stark, också detta för och även fortsatt hörträning med audionom. Den sista torsdagen, det är den "sista" inprogrameringen i den första perioden som sedan avslutas med ett kuratorbesök. Efter denna första inprogramering kallas patienten nästa gång för kontrollbesök efter 1 månad, sen 3, 6 och 12 månader. Vid dessa kontrollbesök sker fortsatt teknisk anpassning samt hörselmätningar. Finns det behov erbjuds ytterligare besök hos läkare, kurator, audionom och ingenjör. Audionom Karin Skoglund, CI-teamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Karin S återkom och berättade nu hur hörträningen genomförs efter det att processorn kopplats in. Det är dock flera faktorer som påverkar hur resultatet av hörträningen blir. Hörselbakgrunden, d v s tiden som hon/han levt som hörselskadad/döv och som påverkat hur hon/han minns olika ljud. Medicinska faktorer exempelvis hur många nervtrådar i hörselnerven som fungerar. Kognitiv/ språkligförmåga och motivation och miljö. varje kanal. Bild 5 Stefan 1 Under de följande dagarna fortsätter inprogrameringen, man kollar implantates funktion, optimerar processorns inställning, ger patientten instruktioner för att hjälp till med tillvänjning, hantering och genomgång av tillbehör Bild 6 Karin 2 Audionomens viktigaste uppgift är nu att hjälpa och uppmuntra patienten att komma igång med tillvänjning av sitt CI. Tipsa om olika sätt att hörselträna, ex tolka textmaterial. Svårighetsgraden på dessa textmaterial anpassas till patientens förutsättningar. Hörträningen görs både rent auditivt och audiovisuellt (man hör och avläser samtidigt). Man ger även råd och stöd kring hörselnedsättningen. CI konferens Örebro sid 9

10 Kurator Malin Andersson, CI-teamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (Red anm. Malin A kunde inte närvara på em, varför hon även tog upp vad som händer efter CI-operationen vid sitt tidigare anförande. Jag har dock valt att lägga in denna del så att det följer VIS Policy kring olika typer av hörselimplantat.) Efter CI-operationen, efter de två veckorna med inkoppling av processorn och hörträning inbjuds patienten till ett besök hos kuratorn. Vid detta besök tar man upp frågor som: hur har det gått med inkopplingen av processorn och hörträningen? Blev det som hon/han hade tänkt sig? Var det något som kom som en överraskning? Hur ser hon/han på framtiden, de samtalar även om de egna reflektionerna efter patienten fått ett CI. föreläsarna. Vi som ordnat denna CI-konferens fick direkt efter konferensen och även veckan efter många samtal/ från deltagarna där de tackade för de mycket intressanta och givande föreläsningarna. Det framkom tydligt att konferenser med detta tema och denna uppläggning varit efterlängtad. CI-gruppen och VIS riksstryrelses förhoppning är nu att andra länsföreningar skall ta kontakt med "sitt" CI-team för att tillsammans med dem kunna orda liknade CIkonferenser. CI-gruppen lovar att, efter bästa förmåga, ställa upp och hjälpa till. Text och foto bjarne sundström Bild 7 Malin 2 Kuratorn gör även en uppföljning där man vid behov ger stödsamtal kring hur hörseln blev efter operationen, vilka förväntningar infriades och vilka inte. Hur lång tid det tog att öva upp talförståelsen och kanske motiverande samtal för att patienten ska göra de viktiga hörträningsövningarna. Praktiska frågor kring t.ex bidrag är ju en annan del av kuratorns arbete. Efter detta sista föredrag ägnades en dryg halvtimma åt frågor från deltagarna. Foto 11 Wilandersalen 2 Konferensen avslutades med fika och en sista chans för deltagarna att träffa leverantörerna och kanske få ett enskilt samtal med någon av CI konferens Örebro sid 10

11 Anm: * 1 ASSR: Auditory Steady State Response, vilket bygger på elektriska impulser som framkallas i hjärnan genom givet stimuli av kontinuerliga amplitud- och frekvensmodulerade sinustoner. De elektriska impulserna registreras av elektroder som är placerade på huvudet (Roeser et al.,2007). Sedan 1990-talet har denna mätmetod funnits på kliniker runtom i världen (Rance, 2008) och har även på senare tid blivit mer vanlig på kliniker i Sverige. * 2 ABR: Auditory Brainstem Response (Hjärnstamsaudiometri) som registrerar hörselnervens och hjärnstammens svar på ljudstimuli, är en av de vanligaste elektrofysiologiska mätmetoderna och började användas kliniskt på 1970-talet. Det är en metod som bland annat används vid utredning av neurologiska sjukdomar och för hörseluppskattning på patienter som inte kan eller vill medverka vid vanliga psykoakustiska test (SAME, 2004). * 3 VEMP: Vestibular evoked myogenic potentials, Balansundersökning. Vid testet stimuleras hinnsäcken med hjälp av ett ljud i örat. Ljudstimuleringen leder till en muskelreflex som registreras med hjälp av hudelektroder på de sneda halsmusklerna. Vid registreringen måste halsmusklerna vara spända. Musklerna spänns genom att hålla huvudet vridet under registreringen. Varje registrering tar cirka 15 sekunder och upprepas cirka 3-4 gånger per öra. * 4 OAE: Otoakustiska emissioner OAE är ett sätt att testa inneörats funktion. Ljudklickar ger upphov till ett svagt eko från ett friskt öra och används som ett komplement till övriga hörseltest. Testet används även vid hörselscreening på nyfödda barn CI konferens Örebro sid 11

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Hur kan man mäta hörsel? Ann-Christin Johnson Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Ljudstyrka mäts i decibel (db) Några exempel Stor risk för hörselskada Risk för hörselskada Svårt att uppfatta tal

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne

Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne Cochleaimplantat (CI) - att återskapa ett sinne Karolina Falkenius Schmidt bitr.överläkare, teamansvarig ÖNH-kliniken Lund, SUS Karolina.Falkenius-Schmidt@skane.se Hörselnedsättning hos barn Ca 250 barn/år

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna

Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Cochleaimplantat (CI) hos vuxna Vårdprogram för Landstinget i Jönköpings läns vuxna CI-patienter. 2014-01-21 Inledning Vårdprogrammet för CI-patienter är länsövergripande och har tagits fram i länets CI-team.

Läs mer

Skriva uppsats på registermaterial

Skriva uppsats på registermaterial Skriva uppsats på registermaterial Margareta Edén, leg. audionom Hörselverksamheten Mölndal Audionomrepresentant i referensgruppen för registret sedan 2008. D-uppsats: Vilka orsaker finns till att vuxna

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat

Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Vårdprogram Barn 0-7 år med cochleaimplantat Ett cochlea-/snäckimplantat (= CI) är en medicinsk-teknisk lösning som möjliggör ljuduppfattning för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet beroende

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2012-05-30 Tid 3 timmar Kursansvarig Sara Båsjö Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod:

Läs mer

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Foto: Karim Hatoum ORDFÖRANDEN HAR ORDET Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Vi är mitt uppe i ett skeende en utveckling utan slut. Sent 1980-tal CI-behandlades

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Personnummer: Namn: Datum för besök: Vårdgivare:

Personnummer: Namn: Datum för besök: Vårdgivare: 1 Grav hörselnedsättning Vuxna Baseline-enkät B Personnummer: Namn: Datum för besök: Vårdgivare: Diagnos Sensorineural HNS Kombinerad HNS Inklusionskriterier: Tonmedelvärde M4(0.5, 1, 2, 4 khz) lika med

Läs mer

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. HÖRSELN Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. 1. Vad är allt ljud som vi hör? 2. När hörs ljudvågorna? I en radio, stereo eller en teve är det högtalarna som

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

OM INNERÖRATS HEMLIGHETER. BETYDELSE FÖR CI IDAG OCH IMORGON. Helge Rask-Andersen

OM INNERÖRATS HEMLIGHETER. BETYDELSE FÖR CI IDAG OCH IMORGON. Helge Rask-Andersen OM INNERÖRATS HEMLIGHETER. BETYDELSE FÖR CI IDAG OCH IMORGON Helge Rask-Andersen Innerörat är fortfarande ett hemlighetsfullt organ belägen djupt inne i skallbenet omgivet av kroppens hårdaste ben. Innerörat

Läs mer

Örat och hörseln en guide

Örat och hörseln en guide Örat och hörseln en guide Örat Ytterörat Ytterörat består av öronmussla och hörselgång. Öronmusslan fångar upp ljudet och dess form hjälper dig också att avgöra varifrån ljudet kommer. Vi kan förstärka

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus

Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus Joakim Grendin Överläkare Östersunds sjukhus Örnsköldsviks sjukhus 1 2 BAHA (benförankrad hörapparat) Bonebridge (aktiv benledare) Vibrant Soundbridge (aktivt mellanöreimplantat) Cochleaimplantat (CI)

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Hej allesammans! Sommar, sol, vajande sädesfält, hav och

Läs mer

Hörselvetenskap B, Diagnostik och rehabilitering [HÖ1401]

Hörselvetenskap B, Diagnostik och rehabilitering [HÖ1401] Hörselvetenskap B, Diagnostik och rehabilitering [HÖ1401] Audiologisk diagnostik, 10 hp provkod 0101 Uppsamlingstentamen 2013 08 14 5 timmar Kursansvarig: Sara Båsjö Rättande lärare: Ramesh Zarenoe Hjälpmedel:

Läs mer

RIKTLINJER TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR. - hörselnedsättning

RIKTLINJER TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR. - hörselnedsättning RIKTLINJER TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR - hörselnedsättning HÖRSELNEDSÄTTNING RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING AV MEDICINSK INVALIDITET Enligt Svensk Försäkrings tabellverk är medicinsk invaliditet vid total

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Vad är hörselnedsättning?

Vad är hörselnedsättning? Vård vid nedsatt hörsel Sammanfattning Hörselvården organiseras på många olika sätt i landet. Det finns också stora variationer när det gäller huvudmännens rutiner att ta ut avgifter för att prova ut hörapparater.

Läs mer

Att kunna höra Hörselrubbningar Orsaker till hörselnedsättning

Att kunna höra Hörselrubbningar Orsaker till hörselnedsättning 55 Att kunna höra Hörselrubbningar Hörselrubbningar är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Cirka 11 % av befolkningen anger att de har problem med nedsatt hörsel. Minst lika många har besvär på grund

Läs mer

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Elina Mäki-Torkko överläkare, docent Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Hörselnedsättning - konsekvenser Minskad autonomi

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Bakgrund År 1986 till 1993 arbetade jag på ett daghem Snäckan. På den tiden fanns där det första barnet i Sverige som fick CI. När hon kom till oss var hon

Läs mer

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Baha en svensk uppfinning Brist på information om Baha Filippa fick höra vid tre månaders ålder 1 Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Information om Tinnitus

Information om Tinnitus Information om Tinnitus Guide för att hjälpa dig förstå och hantera din tinnitus Innehåll Din hälsa och dina mål 4 Vad är det för ljud du hör? 5 Vad orsakar tinnitus? 6 Tinnitus och din hjärna 7 Finns

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

BARNPLANTORNA. Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning. Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer föräldrar

BARNPLANTORNA. Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning. Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer föräldrar BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Intresseorganisation för familjer med barn som har hörselnedsättning Vi påverkar beslut, sprider information samt stödjer

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat Tre steg mot rätt val - en guide vid val av hörapparat Den här informationsfoldern vänder sig till dig som står i begrepp att köpa en hörapparat. Varje hörselnedsättning är individuell och behandlas därefter.

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Yttre hörselgång Mellanöra Inneröra Apex pars petrosae Inre hörselgången Facialiskanalen Pulsatil

Läs mer

Barns hörsel. Information till föräldrar

Barns hörsel. Information till föräldrar Barns hörsel Information till föräldrar Att bygga för framtiden Innehåll Att bygga för framtiden 3 Hur vi hör 4 Hörselnedsättning hos barn 7 Milstolpar inom kommunikation 12 Tecken på hörselsvårigheter

Läs mer

DELKURS 1: Audiologisk diagnostik

DELKURS 1: Audiologisk diagnostik Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Audionomprogrammet 180 hp Hörselvetenskap B: Diagnostik och rehabilitering DELKURS 1: Audiologisk diagnostik ORDINARIE TENTAMEN Datum: 2012-03-30

Läs mer

Mellanöronimplantat och benförankrad hörapparat

Mellanöronimplantat och benförankrad hörapparat Rikskonferens audionom- och pedagogdagarna Uppsala 2017 Mellanöronimplantat och benförankrad hörapparat Nadine Schart-Morén ÖNH-specialist, audiolog Akademiska sjukhuset Uppsala Vem kan bli hjälpt av en

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat

Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Beltone TBR Bruksanvisning Digital hörapparat av modellen bakom-örat Bruksanvisning Tinnitus-ljudstimulator TBR62 1 En ny ljudstimulator från Beltone Vi gratulerar dig till ditt val av ljudstimulator från

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden

Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden Hörselvården och hörhjälpmedlen idag och i framtiden Kan det bli bättre eller kanske sämre? KTH Ljud- och Bildbehandling; Svensk Teknisk Audiologisk Förening Översikt Har hörapparaterna blivit bättre?

Läs mer

3. Metoder för mätning av hörförmåga

3. Metoder för mätning av hörförmåga 3. Metoder för mätning av hörförmåga Sammanfattning Förekomst och grad av hörselnedsättning kan mätas med flera olika metoder. I kliniskt arbete används oftast tonaudiogram. Andra metoder är taluppfattningstest

Läs mer

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset -

Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset - Till dig som läser till Röntgensjuksköterska eller vill göra det! Välkommen till Bild- och funktionsmedicinskt centrum! Akademiska sjukhuset - Uppsala Akademiska sjukhuset är en av de största arbetsplatserna

Läs mer

Har du barn under fem år?

Har du barn under fem år? Har du barn under fem år? Då är det viktigt att vaccinera mot pneumokocker. information från Barnplantorna Pneumokocker kan leda till dövhet Pneumokocker är bakterier som kan ge mycket svåra infektioner

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet

Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Sid 1 Cochleaimplantat från laboratoriet till klinisk verklighet Referat av konferensen Frontiers in Medicine at Nobel Forum: Cochlear implants from bench to bedside den 11 maj 2006, Nobel Forum, Karolinska

Läs mer

Teknisk / Audiologisk Information. FREE VC och FREE VC Open FREE Exclusive och FREE Exclusive Open

Teknisk / Audiologisk Information. FREE VC och FREE VC Open FREE Exclusive och FREE Exclusive Open Teknisk / Audiologisk Information FREE VC och FREE VC Open FREE Exclusive och FREE Exclusive Open Översikt Signalbehandling Känn dig FREE alltid och överallt Kort beskrivning Den digitala apparatfamiljen

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till

Ett nytt sätt att höra. När hörapparaten inte längre räcker till Ett nytt sätt att höra När hörapparaten inte längre räcker till 2 Hörseln är det sinne som gör oss delaktiga i ljudvärlden och som bäst låter oss interagera med andra människor. Om någon bad mig att ringa

Läs mer

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap I [HÖ1410]

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap I [HÖ1410] Kod: Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap I [HÖ1410] Audiologisk diagnostik, 10 hp provkod 0201 2014 01 17 5 timmar Kursansvarig: Peter Czigler Rättande lärare: Helena Stålnacke och Ramesh Zarenoe

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det.

Antalet deltagare Vill man ha ett högt tempo så är 5 spelare idealiskt. Det är bättre att öka på antalet än att minska det. Första gången ni spelar Idéspelet Här är en kortfattad vägledning för dig som ansvarar för den allra första spelomgången med idéspelet i er organisation. Börja med att läsa Quickstarten och därefter denna.

Läs mer

Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet

Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet Studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet Augusti 2013 Här är vi 36 nyfikna och förväntansfulla elever som står framför Naturhistoriska riksmuseet. Vi tog en gruppbild som ett minne från denna dag. Vi

Läs mer

Hörselprojekt. Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering 2013-09-26.2014-02-14. Pia Uhlin leg. audionom

Hörselprojekt. Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering 2013-09-26.2014-02-14. Pia Uhlin leg. audionom Sida: 1 av 13 Hörselprojekt Arbetsförmedlingen Göteborg Etablering 2013-09-26.2014-02-14 Pia Uhlin leg. audionom Arbetsförmedlingen Rehabilitering till arbete Syn/Döv/Hörsel Väst Telefon: 010-487 62 04

Läs mer

Ask a question. Change a life...

Ask a question. Change a life... Ask a question. Change a life... Vad påverkar vårt beteende gentemot kunden? Kunskap våra kunskaper, pedagogiska och tekniska, speglar hur vi bemöter våra kunder. Färdighet självsäkerhet, uttrycker det

Läs mer

Hörselnedsättning hos skolbarn Inger Uhlén. Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Hörselnedsättning hos skolbarn Inger Uhlén. Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Hörselnedsättning hos skolbarn Inger Uhlén Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Hörseltest för nyfödda Hörselscreening av nyfödda Tidig diagnos Tidiga insatser Tal- och språkutveckling

Läs mer

Planering NO 8B, Vecka Ögat/Örat/Ljus/Ljud

Planering NO 8B, Vecka Ögat/Örat/Ljus/Ljud Planering NO 8B, Vecka 6 2016 Ögat/Örat/Ljus/Ljud Centralt innehåll Fysik Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande

Läs mer

Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar

Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar 970109 rev 110902 Föreläsning om hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel för blivande företagsekonomer, kortfattade anteckningar Erik Berninger, civ ing, med dr, Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska

Läs mer

Förändringar För att involvera barnen i arbetet började vi att prata med dem om olika ljud som finns i en matsal.

Förändringar För att involvera barnen i arbetet började vi att prata med dem om olika ljud som finns i en matsal. Teamet Vi som är med i teamet är Jenny Lennings, Ellen Berglund, Åsa Ivarsson och Susanne Blegvad-Jensen. Vi arbetar på Avdelningen Kråkan på Grästorps förskola. Mål Vi vill förbättra ljudmiljön i förskolan.

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

FÖRSLAG 1(2) 30 maj 2006 HS 2005/0047. Hälso- och sjukvårdsnämnden

FÖRSLAG 1(2) 30 maj 2006 HS 2005/0047. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG 1(2) 30 maj 2006 HS 2005/0047 Hälso- och sjukvårdsnämnden Införande av hörselscreening hos nyfödda på Gotland - bilaga 2005-12-16 skrivelse från Läkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken,

Läs mer

KANSO syns inte. GLÄDJEN AV ATT HÖRA synliggjord

KANSO syns inte. GLÄDJEN AV ATT HÖRA synliggjord KANSO syns inte GLÄDJEN AV ATT HÖRA synliggjord KANSO, den nya diskreta hörsellösningen från Cochlear DIN FÖRMÅGA ATT UTTRYCKA DIG ÄR DET ENDA SOM AVSLÖJAR KANSO. Om KANSO Kanso är en hörsellösning, som

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning Program Innehåll Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna

Läs mer

Agenda. Psykologisk behandling vid tinnitus och ljudkänslighet: Internet- och gruppbaserad KBT-behandling. Vad gör vi psykologer?

Agenda. Psykologisk behandling vid tinnitus och ljudkänslighet: Internet- och gruppbaserad KBT-behandling. Vad gör vi psykologer? Agenda Psykologisk behandling vid tinnitus och ljudkänslighet: Internet- och gruppbaserad KBT-behandling Rikskonferens audionom- och pedagogdagarna 2017 Thomas Haak & Lisa Nordin Leg. psykologer Hörsel-

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA #3 2015 1 RABALDER ÄR TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER GES UT AV UNGA HÖRSELSKADADE // SVERIGES INTRESSEORGANISATION FÖR BARN OCH UNGA MED HÖRSELSKADA

Läs mer

TILDA 1 år från operation till inkoppling

TILDA 1 år från operation till inkoppling TILDA 1 år från operation till inkoppling Bakgrund Carola och Peter Nilsson från Karlshamn är ett föräldrapar, som tidigt tog kontakt med Barnplantorna redan i samband med att det upptäcktes att Tilda

Läs mer

Välkommen till Victoriakliniken

Välkommen till Victoriakliniken Välkommen till Victoriakliniken Vi på Victoriakliniken strävar alltid efter att skapa ett estetiskt vackert och naturligt resultat utifrån dina personliga förutsättningar. Vi erbjuder dig en trygg och

Läs mer

Utrustad med Era. Hearing matters

Utrustad med Era. Hearing matters ro Utrustad med Era r är Hearing matters Pro Utrustad med Era Tack vare ljudbearbetningsplattformen Era har hörapparaterna Quantum och Moxi utrustats med nytt fantastiskt hifi-ljud. En dramatiskt ökad

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping

Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga ljudnivåer från musik. Mätningar i Jönköping Rapport om deltagande i nationellt tillsynsprojekt Höga er från musik Mätningar i Jönköping Miljökontoret kommun Per-Åke Sandberg och Erik Engwall November 2005 Projektet Socialstyrelsen har under våren,

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning HÖRSELRUBBNINGAR I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten hörselrubbningar (audiologi) omfattar handläggningen av patienter med sjukdomar i hörsel- och balanssystemet. Specialiteten

Läs mer

Phonak CROS B. Livskvalitet är när du kan delta i samtal från alla riktningar.

Phonak CROS B. Livskvalitet är när du kan delta i samtal från alla riktningar. Phonak CROS B Livskvalitet är när du kan delta i samtal från alla riktningar. Mina CROSapparater gav mig ljudet och livet tillbaka. Ensidig hörsel Om du befinner dig i ett bullrigt rum och inte kan höra

Läs mer

Utvärdering lärseminarium 1

Utvärdering lärseminarium 1 Utvärdering lärseminarium 1 1. Jag är: Antal svarande: 44 man: 25% kvinna: 75% 2. Hur nöjd är du med lärseminariet som helhet? 2: 7% 4: 40% 3: 53% 3. I hur stor grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen

Läs mer

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. LJUD Fysik åk 7 Centralt innehåll O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Tre avsnitt O Ljudets egenskaper O Ljudvågor

Läs mer

Hö rselscreening av 4-a ringar inöm BHV

Hö rselscreening av 4-a ringar inöm BHV Hö rselscreening av 4-a ringar inöm BHV Linda Ivarsson, leg audionom, copyright. Får användas och kopieras fritt för klinisk verksamhet inom BHV Audiologisk avdelning, Skånes universitetssjukhus, Lund

Läs mer

24 års erfarenhet av hjärnstamsimplantat i Uppsala. P-O Eriksson, Karin Hallin, Gun-Britt Olsson

24 års erfarenhet av hjärnstamsimplantat i Uppsala. P-O Eriksson, Karin Hallin, Gun-Britt Olsson 24 års erfarenhet av hjärnstamsimplantat i Uppsala P-O Eriksson, Karin Hallin, Gun-Britt Olsson Hjärnstamsimplantat -ABI Cochlear (Lane Cove, NSW, Australia) ABI Cochlear (Lane Cove, NSW, Australia) ABI

Läs mer

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Bäckarslöf Utvecklingsenheten +46155245350 2016-04-01 NSV16-0010-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer