Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan

2 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi , som hela scoutgemenskapen i Finland följer. Vi har deltagit i diskussioner med de finska distrikten för att göra liknande saker, och på så vis kan vi stöda varandra. Inför verksamhetsplaneringen har vi gått igenom den nyaste statistiken för FiSSc, SP-FS mielikuvatutkimus och utkastet till den nya guiden för samarbete inom scoutfältet: OPUS. Ur dessa har vi identifierat svagheter i vår organisation som vi under verksamhetsåren kommer att arbeta för att stärka. Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) finns till för att medlemmarna d.v.s. scoutkårerna ska ha de bästa förutsättningarna för att göra scoutverksamhet åt sina medlemmar och blivande medlemmar. För att skapa de bästa förutsättningarna har förbundet ett kansli, en förbundsstyrelse och förtroendevalda. Tillsammans jobbar dessa för att alla kårer ska må så bra som möjligt. Det här är FiSSc:s verksamhetsplan för Verksamhetsplanen fungerar som en kompass för det vi gör de två kommande åren. Vi vill bli den mest inflytelserika ungdomsorganisationen på svenska i Finland. FiSSc:s verksamhet utgår från organisationens stadgar och bygger på samarbetsavtalet mellan FiSSc och Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (FS). Ledstjärnorna Ledstjärnorna som vi valt uppkom från de åtgärder våra grupper vill satsa på under de kommande åren. Två av dessa, vi erbjuder scoutverksamhet åt alla som vill vara med och vi bygger framtidens ledare är också tyngdpunkter i strategin för Ledstjärnan vi hjälper kårerna att nå sin potential är något som vi redan inlett år Vi anser att det arbetet behöver en fortsättning. Livskraft Under 2014 inledde vi arbetet för livskraftiga kårer och därmed ett livskraftigt FiSSc. Livskraft innebär kårer och ett förbund som möjliggör scouting för alla, synliggör scouting och har en positiv medlemsutveckling. Arbetet för livskraft innefattar flertal åtgärder som påbörjats 2014, och som förverkligas och slutförs under 2015 och I verksamhetsplanen beskriver vi hur planen blivit till och vad som format våra ledstjärnor för Vi berättar vilka målsättningar vi satt upp för två årsperioden och vika konkreta årgärder vi når målsättningarna genom. Alla dessa konkreta åtgärder finns specifierade i en skild lista. 2 3

3 Strategin FiSSc ledstjärnor Visionen Var och en bygger en bättre värld scoutingen är Finlands mest inflytelserika rörelse för unga Strategiska tyngdpunkterna Scouting för alla Scouting fostrar till gott ledarskap Scouting är en initiativtagande samarbetspartner Vi bygger framtidens ledare (ungt ledarskap) Vi hjälper kårerna att nå sin potential (välmående kårer) Vi erbjuder scoutverksamhet åt alla som vill vara med (scouting för alla) 4 5

4 Målen Vi vill vara den mest inflytelserika ungdomsorganisationen på svenska i Finland Vi arbetar för att år 2016 vara den mest inflytelserika ungdomsorganisationen på svenska i Finland. Detta betyder att vi har ett brett nätverk var vi samarbetar med skolor, kommuner och föreningar. Genom vårt nya Samhällsutskott har vi en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga för oss inom detta nätverk. Dessutom kommer vi att öka vårt medlemsantal, utbilda framtidens ledare och fostra aktiva samhällspåverkare för att uppnå detta mål. Tillväxtmålsättning 10 % De numeriska målsättningar för förbundets medlemsantal är att vi år 2015 är FiSScar och år 2016 är FiSScar. Jämfört med medlemsantalet i dagens läge (september 2014) innebär det en tillväxt på ungefär 10 % per år. Får att uppnå dessa målsättningar kommer vi att grunda två nya kårer och uppmana alla medlemskårer att starta nya grupper, så att allt fler kan och får komma med i scouterna. Dessa numeriska målsättningar innebär att alla medlemskårer ska ha en positiv medlemsutveckling, där varje kår får ungefär sju nya medlemmar varje år. Det är attraktivt att vara förtroendevald i FiSSc Det är attraktivt att vara förtroendevald i FiSSc och inneha ett uppdrag där man arbetar för den gemensamma scoutingen. Vår målsättning är att ha 150 engagerade förtroendevalda från 55 kårer, vilket är en ökning från nuvarande 48 kårer (2014). År 2015 är vi FiSScar. År 2016 är vi scouter i förbundet. Finnjamboreen 2016 På Finnjamboreen 2016 deltar 500 FiSScar. Finnjamboreen är inte bara ett läger, utan ett års långt äventyr som kulminerar i lägret. Åtminstone 50 av ledarna i FiSSc tar planeringsuppdrag i projektorganisationen. 6 7

5 FiSSc organisation För att uppnå målen och förverkliga åtgärderna specifierade i verksamhetsplanen har FiSSc en organisation av förtroendevalda och ett kansli. Organisationen är uppbyggd enligt den här kartan. KÅRER samarbetsavtal Finlands Scouter Föreningen Navigator Helsingfors Svenska Scouter Ålands Scoutdistrikt Projektgrupper FS-FiSSc ordförandemötet föreningsmötet styrelsen Rekryteringskommittén Kansli Program & Utbildning Programgruppen Programinstruktörer Tävlingsinstruktör Sjörådet Sjöinstruktörer UTE-gruppen Uteinstruktörer Andlig & etisk forstran Internationellt Utbildningsgruppen Utbildningsinstruktörer Gruppen för utbildarstöd Gruppen för vuxenstöd Mentorskap TG instruktörer kårstöd Regiongruppen Kårinstruktörer Kårsektionen Ekonomigruppen Förbundsrådet Regionutskott Helsingfors och östra Nyland Västra Nyland Åland och sydvästra Finland Österbotten Arbetsutskottet Finans- & administrationsutskottet Samhällsutskottet Utmärkelseteckenkommittén Kommunikation Kommunikationsgruppen IT-gruppen SoMe gruppen Scoutposten 8 9

6 Vi har livskraftiga och växande kårer som erbjuder en kvalitativ verksamhet. Det är roligt och givande att vara aktiv på både kår- och förbundsnivå! FiSSc finns till för kårerna och erbjuder både stöd för verksamheten och utbildning för olika ledaruppdrag. Tillsammans bygger vi en fungerande verksamhet som hela tiden lockar nya intresserade och erbjuder nya utmaningar för nuvarande medlemmar. Vi stöder kårerna genom att erbjuda kårerna snygga och lättskötta kårhemsidor via Webbhuset. Vi marknadsför aktivt möjligheten till kårhemsidor med målsättningen att alla kårer skall ha bättre uppdaterade hemsidor. Sidorna utvecklas kontinuerligt med bl.a. nya funktioner för att fortsättningsvis kännas attraktiva för kårerna. Vi samarbetar med FS och de finska distrikten gällande olika projekt och kontinuerliga satsningar gällande IT och kommunikation för att fortsätta att förverkliga ett passande urval av utbudet på svenska. Exempelvis: ohjelma.partio.fi, FiSSc interna hemsida, materialbank Vi hjälper kårerna att nå sin potential Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du fortsätta framåt. - Albert Einstein Vi marknadsför Treklöver-Gilwell utbildningen så att den blir en naturlig fortsättning på ledarutbildningen och att alla kårer har minst en som har gått TG arrangeras en tvåspråkig TGkurs. Vi arbetar kontinuerligt för att en tvåspråkig TG-kurs i framtiden arrangeras vart annat år för att öka mängden FiSScar som gått scoutledarfortsättningsutbilningen. FiSSc startar ett Samhällsutskott som stöder kårerna att synas i sin näromgivning och påverka och knyta kontakter till intressenter i sin näromgivning. Samhällsgruppen påverkar också allmänt för finlandssvensk scouting i samhället. Vi utvecklar instruktörsskapet så att kårinstruktörerna, programinstruktörerna och utbildningsinstruktörerna tillsammans bildar en helhet som stöder kårerna på alla tre områden. Vi utvecklar ett verktyg för kårerna med vilket det är lätt och åskådligt att följa med ledares och scouters utbildning. Vi uppmuntrar även kårerna till att aktivare följa upp och leda sina medlemmars scoutstig, så att alla scouter hittar uppdrag som passar dem och som stiger i svårighetsgrad. Vi gör en kårturné under 2015 där vi träffar alla kårer och går igenom det nya verktyget för kvalitetsutvärdering som innehåller plan för livskraft. Varje kår får besök av sin kårinstruktor, regionkoordinator och en medlem från Regionutskottet. Kårerna kan själva arrangera utvalda kurser enligt utbildningssystemet och få dem godkända för att föras in i medlemsregistret Kuksa förutsatt att utbildaren samarbetar med en utbildningsinstruktör och följer modulbeskrivningarna

7 I scouterna skapas framtidens ledare. Här får alla möjligheten att leda och utveckla sitt ledarskap på individuell nivå. Scouting är en hobby och ledaruppdragen ska vara mänskliga. Ledarkunskapen och -förmågan scoutingen lär ut påverkar oss och är till stor nytta. Scouter kännetecknas som aktiva initiativtagande ledare i vardagen. Vi bidrar till att samhället blir bättre då scouter kan och vet hur man kan påverka. I scouterna får alla vara med och påverka. Vi bygger framtidens ledare Vänta inte på rätt förutsättningar. Allt du behöver för att utvecklas finns i denna stund. - Radhe Maa Vi visar upp scoutingen som ett gott alternativ för den som vill arbeta som volontär/frivillig vuxen. Det är lätt att komma med, och lätt att hitta en uppgift som intresserar en. Vi utvecklar ett system där det är lätt att se vilka olika frivilliguppdrag som erbjuds, och där man enkelt kan anmäla sitt intresse. Hösten 2015 erbjuds grundutbildning för scoutledare i form av en vandring för första gången. Genom att kombinera uteliv med ledarskapsutbildning ges de kommande ledarna möjlighet till mer praktiska inlärningssätt och de får konkreta verktyg för sin fortsatta ledarkarriär. Vi ordnar Indaba år Indaba är ett utbildningsläger för 18+ åriga scoutledare, där man får välja och vraka ur kursutbudet och utveckla sitt scoutledarskap på bästa sätt - i gott sällskap Under 2015 och 2016 satsar vi speciellt på explorerscouter och roverscouter. Explorerdagarna utvecklas och vi strävar efter att varje kår ska ha en utbildad explorerlots. Fler kårer uppmuntras att använda sig av roverscoutprogrammet och Utlandsprojektkursen blir ett årligt återkommande evenemang och stöder kårerna och roverscouterna i arbetet med att förverkliga ett utlandsprojekt. Vi marknadsför deltagandet i staber för evenemang och kurser mera och bättre, eftersom det ger nya erfarenheter och bredare nätverk åt kårledarna, vilket i sin tur leder till bättre verksamhet i kåren

8 Scouting är en hälsosam, nyttig och förmånlig hobby. I scouterna får alla en möjlighet att hitta det de är bra på och utrymme att vara precis den man är. Scoutingen syns attraktivt och medryckande i alla medier så att vem som helst lätt kan hitta en scoutkår i sin näromgivning. Scoutingens positiva effekt ska nå ut till så många som möjligt. I alla scoutmedier uppmuntrar vi scouter och ledare att ta med sina kompisar, också kompisar som inte ännu är scouter. Vi ger konkreta exempel (exempelvis i videoform), på hur man kan ta med kompisar och vad man som kompis kan göra för att komma med. Vi erbjuder flera evenemang där också kompisar (inte ännu scouter) får delta. År 2015 är åtminstone Äventyrsscoutnatt, spejardagar och explosioner öppna för kompisar. Vi erbjuder scoutverksamhet åt alla som vill vara med Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag helt säkert. - Pippi Långstrump Äventyrsveckan (skolkampanjpaket) som under 2014 genast väckte ett enormt intresse utvecklas för andra än sjuåringar. Vi erbjuder programpaketet för både förskolegrupper och äldre barn. Vi lyfter upp att scouting är en ledarutbildning, både i kårerna och utåt. Scouting säljs som en mångsidig ledarutbildning för barn, unga och vuxna som alla har nytta av oberoende av bransch. Unga och äldre från olika föreningar deltar på scouternas kurser för att de är bra. FiSSc syns i kulturhändelser som t.ex. Scoutveckan Stafettkarnevalen Föreningsfestivalen Vi arrangerar en sjökompisdag, i samarbete med kårer och lokala segelföreningar, på flera orter i Svenskfinland där scouter, själva eller tillsammans med en kompis, kan komma o pröva på t.ex. jollesegling, segling med kölbåt, reparbeten, paddling och lätt sjöräddning. Målsättningen med dagen är att synliggöra scouting och göra medlemsrekrytering. Vi aktiverar kårsektionen för att stöda kårer med tynande verksamhet och grundar två nya kårer

9 Projekt Indaba Tvåspråkigt TG FiSSc 40 år World Scout Jamboree i Japan Scoutveckan Finnjamboree Vinterläger Scoutveckan FiSSc fyller 40 år 2015! FiSSc grundades Detta uppmärksammans under Roverscout och ledardagarna på Åland Vi gör också ett kalasprogram som kårer kan använda i sin verksamhet för att fira

10 Bilagor till verksamhetsplanen 72 åtgärder Vi listar alla åtgärder för att nå våra målsättningar i en skild lista. Totalt specifierar vi 72 åtgärder, 33 för ledstjärnan välmående kårer, 17 för ledstjärnan ungt ledarskap, 16 för ledstjärnan scouting för alla och sex åtgärder för FiSSc organisation. Denna uppdateras kontinuerligt under verksamhetsåret med lägesuppdragering för åtgärderna och nya åtgärder då det anses nödvändigt. Listan på åtgärder hittar du via den här länken: Mot nya äventyr! bit.ly/fisscvp15-16_atgarder Händelsekalenlendern Händelser för tvåårsperioden specifieras i händelsekalendern som görs upp varje år för ett kalenderår i taget. Händelsekalendern för 2015 finns som bilaga till verksamhetsplanen och på scout.fi. Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något. Om vi alla gjorde något, skulle vi tillsammans klara allt - Robert L Schimmel 18 19

11 Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55, Helsingfors (09)

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55 00250 Helsingfors tfn 09 8865 1100 FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda mars-april 2014 Tom Sundström

Läs mer

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR Finlands Svenska Scouter r.f. Våren 2007, uppdaterat 2010 Utarbetat av: Sara Carlström, Maya Hänninen, Jonna Sahala Illustrationer: Seela Sorvari Ombrytning: Sara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm!

NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm! NSF 2015 Vart vill vi? Brainstorm! Scoutminister i regeringen Sommarjobb reklam, funkisar, friluftsliv, fritidsledare Scouternas ledarutbildning ska vara eftertraktad hos samhället Scouting i skolan och

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Scouternas effektrapport 2013

Scouternas effektrapport 2013 Scouterna Org nr: 802006-2942 Ideell förening Scouternas effektrapport 2013 Vad vill er organisation uppnå? Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

HALVTIDS- RAPPORT 2015

HALVTIDS- RAPPORT 2015 HALVTIDS- RAPPORT 2015 innehåll Innehåll Inledning....4 NSF i det lokala och globala samhället....5 Kårernas roll i sina lokalsamhällen.... 5 Utveckling av NSFs röst i samhällsdebatten.... 5 Översyn av

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan.

If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell. KFUK-KFUMs scoutförbund. Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. If it isn t fun, it isn t scouting -Baden Powell Bli en changemaker! Var en KFUK-KFUM scout, Scouting med den rätta känslan. Verksamhetsplan 2012 I. Creating Change scouting med den rätta känslan har ett

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Natur och Miljös Verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 2 2 Uppdrag... 2 3 Vision av Natur och Miljö år 2017... 2 3.1 Flera medlemmar... 2 3.2 Starkare varumärke...

Läs mer