DELTAGARENS INSTRUKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELTAGARENS INSTRUKTIONER"

Transkript

1 DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare Utbildningsgruppen

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Vad är ledarskapsövningen? Val av en lämplig ledarskapsövning Val av handledare och handledarens roll Ledarskapsövningsplanen Projektplanering i all korthet Scoutmetoden och scoutingens värderingar Skriva rapporten och ansöka om scoutledarfullmakt Jag behöver hjälp! Scoutstigen efter grundutbildningen Bilagor och blanketter

3 1. Introduktion Vad roligt att du har anmält dig till Grundutbildningen för scoutledare! Målet med scoutingens ledarskapsutbildning är att kårerna har tillräckligt många ledare som har tillräckliga färdigheter för sitt scoutuppdrag och som är motiverade att fungera i sitt scoutuppdrag. Den allmänna scoutledarutbildningen består av två nivåer, grundutbildningen för scoutledare och fortsättningsutbildning eller Treklöver-Gilwell kursen. För att genomföra grundutbildningen för scoutledare och få scoutledarfullmakt bör du: delta i kursdelen för grundutbildningen och göra alla moduler göra din ledarskapsövning skicka in din rapport över ledarskapsövningen och din ansökan om scoutledarfullmakt Innan första kursveckoslutet bör du: träffa din handledare fylla i ledarskapsövningsplanen Det här häftet finns till för att stöda dig med din ledarskapsövning. Läs åtminstone kapitel 1-5 innan kursen. 2. Vad är ledarskapsövningen? Ledarskapsövningen är ett evenemang som arrangeras av dig som kursdeltagare. Den är en väsentlig del av utbildningshelheten Grundutbildning för scoutledare. Ledarskapsövningen görs i regel mellan utbildningens kursveckoslut om kursen utbildas som en traditionell veckoslutskurs. I övriga fall görs ledarskapsövningen efter kursdelen. Under ledarskapsövningen får du öva dig i att leda människor, projekt och fram för allt dig själv. För att du skall lära sig så mycket som möjligt är det viktigt att välja en uppgift som är lagom utmanande för dig. 3. Val av en lämplig ledarskapsövning Ledarskapsövningen går ut på att arrangera ett evenemang: som innebär en ny utmaning för dig där du leder både själva evenemanget samt de övriga ledarna som varar över natten eller är ett större dagsevenemang, diskutera med handledaren och kursstaben Evenemanget får gärna vara en del av kårens vanliga verksamhet, exempelvis en utfärd (för en åldersgrupp, en avdelning, ledarkåren eller hela kåren) ett utbildningstillfälle ett läger, en hajk, en vandring eller

4 något annat (traditionellt) evenemang inom kåren Kom överens med kårens ledare hur din ledarskapsövning passar in i kårens verksamhet. Ett evenemang som du har gjort innan kursen kan inte räknas som din ledarskapsövning. Ifall evenemanget är väldigt stort kan du dela på ansvaret med en annan ledare. I så fall är det viktigt att ni har en tydlig ansvarsfördelning som kommer fram i rapporten. Du skriver alltid din egen rapport och ni får gärna ha olika handledare. Om du är osäker på om en uppgift passar kan du i första hand diskutera med din handledare. Du kan också diskutera med din kursstab eller ta kontakt med regionkoordinatorn med ansvar för utbildning. 4. Val av handledare och handledarens roll Redan då du anmäler dig till grundutbildningen för scoutledare skall du berätta vem din handledare är. Din egen kår hjälper dig att hitta en handledare. Handledaren bör ha erfarenhet av evenemangsarrangemang samt scoutledarfullmakt. Handledaren deltar i din ledarskapsövning på samma sätt som vilken som helst annan kårledare. Du bör ha den första träffen med handledaren redan innan kursen. Handledaren deltar i ledarskapsövningens planering och deltar i det evenemang du ordnar ger feedback under planeringen av evenemanget hjälper dig att hitta de svar du behöver och ger vid behov goda råd utvärderar efteråt evenemanget tillsammans med dig hjälper dig att reflektera över det egna ledarskapet ger ett skriftligt utlåtande efter att ledarskapsövningen är slutförd har INTE ett ansvar för att ditt projekt blir av, det ansvaret är ditt Vi rekommenderar att du åtminstone har tre ordentliga diskussionstillfällen med din handledare, två före evenemanget och en utvärderingsträff efteråt. Utöver det arbetar ni på det sätt som ni tillsammans kommit överens om. Det är på ditt ansvar att kontakta handledaren. 5. Ledarskapsövningsplanen Till det första kursveckoslutet skall du ta med dig en preliminär plan över din ledarskapsövning. Därför är det viktigt att du redan innan kursen har en första träff med din handledare, antingen ansikte mot ansikte eller över nätet (Skype, Google hangout, etc.). Blanketten för ledarskapsövningsplanen borde du ha fått med det första kursbrevet. Blanketten finns även på FiSSc interna hemsidor. Ett exempel på en ifylld ledarskapsövningsblankett finns på nästa sida.

5 Exempel på ifylld Ledarskapsövningsplan Namn och kår: Stefan Scoutledare, Scoutkåren Sniglarna Kursdatum: Våren 2015 Handledare: Hanne Handledare Jag har haft en första träff med min handledare: Ja Nej Ledarskapsövningens namn/tema: vargungeutfärd med övernattning datum: målgrupp: kårens vargungar uppskattad mängd deltagare och ledare: 26 vargungar, 4 ledare De tre viktigaste målsättningarna med Ledarskapsövningen 1. Vargungarna gör spåret Utfärdskocken 2. Alla vågar komma med och har roligt 3. Jag är huvudansvarig för ett lyckat evenemang På vilket sätt är Ledarskapsövningen en utmaning för dig? Jag har inte tidigare varit huvudansvarig för en vargungeutfärd för kårens alla vargungar. Jag har diskuterat projekttidtabellen med min handledare: Ja Nej Programmets huvudpunkter: - Matlagning på trangia och över öppen eld - Utfärdskocken spåret

6 Budget: Vanliga utgifter är matkostnader, hyra, transportutgifter och materialinförskaffningar. Vanliga inkomster är deltagaravgifter och bidrag. Utgifter Summa Inkomster Summa Matutgifter 400 Deltagaravgift (10 /pers) 260 Transport 20 Projektbidrag av kommunen 140 Gas 80 Kårens bidrag 200 Uppdatering av köksutrustning 100 Totalt 600 Totalt 600 Så här kommer evenemanget att marknadsföras: - Utfärden fanns med i informationsbladet som delades ut vid terminsinledningen - Information på kårlokalens anslagstavla och på hemsidan - Ca sex veckor innan delas anmälningslapparna ut - Vargungeledarna talar om evenemanget på veckomötena Vad kan gå snett? - Vargungarna anmäler sig inte - Vi har inte tillräckligt med ledare

7 6. Projektplanering i all korthet En utbildningsmodul om grunderna i projekthantering ingår i grundutbildningens kursdel. Målsättningen är att modulen fungerar som ett stöd för den egna ledarskapsövningen. En projektplan bör åtminstone innehålla Evenemangets konkreta och mätbara målsättningar Målgruppen Projekttidtabell Budget och eventuella ansökningar Evenemangstidtabell och en programöversikt Säkerhetsplan Marknadsföringsplan och anmälningar Informationsgång, både mellan ledarna och till deltagarna Transport- och infrastruktur Plats och inkvartering Materialbehov Miljöplan Ledarresurser Riskbedömning/plan-b Utvärdering av evenemanget Den ovanstående listan är lång, det betyder ändå inte att ett vanligt kårevenemang behöver en lång och omfattande skriftlig plan. Du kan bra skriva din projektplan i formen av franska streck eller en mind-map så länge du har funderat på alla olika punkter. I projektplanen kan ni också skriva in vem som sköter de olika områdena. Det lönar sig att dela ut projektplanen åt alla inblandade då den är klar. Då är det lätt att komma ihåg vad man kommit överens om. Nedan finns exempel på frågor du kan fundera på under de olika punkterna. Evenemangets konkreta och mätbara målsättningar Vad vill du/kåren uppnå med evenemanget? Hur vet du att ni lyckades? Målgrupp För vem ordnas evenemanget? Projekttidtabell När måste vad göras? Hur tidigt måste bussen och inkvarteringen bokas? När måste anmälningsblanketterna ut och vad behöver vara bestämt innan dess?

8 Hurudana planeringsmöten behöver vi? Behöver vi mötestilltugg? Budget och eventuella ansökningar Vilka inkomster har ni? Hur skall betalningar skötas? Finns det några DL för ansökningar ni måste minnas? Evenemangstidtabell och en programöversikt Hur ser programmet ut? Hinner alla äta och sova? Stöder programmet målsättningarna? Säkerhetsplan Uppfylls kraven i Säkerhetsföreskrifterna? Kommer alla att känna sig trygga med det planerade programmet? Marknadsföringsplan och anmälningar Hur ser ni till att alla potentiella deltagare känner till evenemanget i tillräckligt god tid? Hur sköts anmälningarna? Drar ni nytta av FiSSc:s Marknadsföringsmanual? (Finns på hemsidan) Informationsgång, både mellan ledarna och till deltagarna Hur ser ni till att alla vet vad som pågår? Transport- och infrastruktur Behövs det släpvagnar eller möjlighet till persontransport? Plats, inkvartering och bespisning Hurudant område behövs, skog, hav eller stadsmiljö? Tält eller hyrd lägergård? Markägarens lov? Allergier? Materialbehov Deltagarens utrustningsbehov? Kårens utrustning på evenemanget? Behövs något speciellt material? Miljöplan Hur tar ni i beaktande miljön? Sorterar ni, köper ni lokala varor, är ekologiska produkter viktiga för er?

9 Ledarresurser Det är lättare att rekrytera personer till specifika mindre uppgifter än att bjuda ut stora helheter. Jämför skulle du vilja planera ett lägerbål med kan du ta programmet. Kan en del av planeringen hållas virtuellt? Behöver alla vara med på alla planering? Riskbedömning/plan-b Tyvärr kan ett läger i ösregn också medföra dåliga minnen. Genom att fundera på Vad om...? frågor såsom Vad om någon blir sjuk?, kan man förbereda sig på avvikelser från planen. Det är viktigt att vid behov våga ta beslut som skiljer sig från den ursprungliga planen. Utvärdering av evenemanget Ett projekt är inte slut bara för att evenemanget är över. Efter det här skall projektet utvärderas tillsammans med de övriga ledarna och tillsammans med handledaren. I det här skedet bör du också minnas att tacka alla som gjort en insats under projektets gång. Ett smidigt sätt att sköta utvärderingen är att ordna ett gemensamt utvärderingsmöte. En enskild utvärderingsdiskussion med handledaren hör också till ledarskapsövningen.

10 7. Scoutmetoden och scoutingens värderingar I rapportdelen för ledarskapsövningen frågas efter vad som gjorde evenemanget till ett scoutevenemang. Under den rubriken hoppas vi att du reflekterar över hur scoutingens värderingar och scoutmetoden syntes under evenemanget. Efter grundutbildningen bör du kunna tillämpa scoutmetoden i din verksamhet. Använd med fördel din handledare som bollplank i den här frågan. 8. Skriva rapporten och ansöka om scoutledarfullmakt Efter att evenemanget är avklarat och utvärderingsdiskussionen med handledaren genomförd är det dags att avsluta hela projektet genom att sammanställa en rapport över ledarskapsövningen. Du kan antingen rapportera ledarskapsövningen med blanketten som finns på FiSSc hemsida samt delas ut på kursen eller genom att fritt skriva en text där du behandlar samma saker som i rapportblanketten. Handledarens utlåtande är en del av rapporten.

11 Förutom själva rapporten bör du fylla i blanketten där du ansöker om Scoutledarfullmakt. Den blanketten bör din kårchef skriva under. Posta rapporten, handledarens utlåtande samt ansökan om scoutledarfullmakt till Scoutstationen. Du kan också lämna in dokumenten elektroniskt, med de begärda underteckningarna inskannade. Adressen till Scoutstationen är: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan Helsingfors Undvik de här fallgroparna: handledarens utlåtande saknas eller är inte underskrivet kårchefens rekommendation saknas på ansökningsblanketten själva ansökningsblanketten saknas frågorna är besvarade väldigt fåordigt, skriv hela meningar grundfakta om evenemanget förblir oklart (var, när, vilken åldersgrupp...) det är oklart vad kursdeltagaren hade för ansvarsområde under planeringen och genomförandet (speciellt ifall flera personer var involverade i planeringen) 9. Jag behöver hjälp! Vänd dig i första hand till din handledare eller till kårens Utbildningsansvariga med dina frågor. Om de inte kan hjälpa, eller ifall du inte i kåren hittar en lämplig handledare, är du alltid välkommen att kontakta Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen får du bäst kontakt med genom att kontakta regionkoordinatorn med ansvar för utbildning. Speciellt om ledarskapsövningen blir ogjord för en längre tid rekommenderar vi dig att ta kontakt. Utbildningsgruppen kan till exempel erbjuda en möjlighet till muntlig rapportering av ledarskapsövningen ifall du upplever rapportskrivandet som jobbigt. 10. Scoutstigen efter grundutbildningen Då kursdelen av grundutbildningen är avklarad får du ett kursdiplom. Efter att du har slutfört hela utbildningshelheten och din ansökan om scoutledarfullmakt, tillsammans med rapporten om ledarskapsövningen, är inlämnad och godkänd får du din scoutledarfullmakt, en Gilwell-sölja samt rätten att bära den vita snodden till visselpipan. Fullmakten ger också rätten att bära scoutledarmärket på scoutskjortan. Innehållet på grundutbildningen är planerat för att ge just grunderna för att fungera som scoutledare. På den kursen diskuterar man inte t.ex. hur man kan anpassa programmet ifall kårens medlemsstruktur inte

12 möjliggör att Ledarmappens anvisningar följs. Den här frågan och många andra behandlas på senare ledarskapskurser. Fortsättningskursen som är till för varenda scoutledare är Treklöver-Gilwell, TG. Den är riktad till scoutledare över 22 år och behandlar speciellt ledarskapsfrågor i den egna kåren samt det egna ledarskapet. Vi rekommenderar att du inte skjuter upp ditt deltagande i den kursen utan deltar medan du ännu har en aktiv roll i den egna kåren. Beroende på ditt uppdrag finns även flera andra kurser till erbjudande: - Akela- och kaptensutbildning - Lotsutbildning - Åldersgruppsansvarigutbildning - Att leda kåren-utbildning Från Utbildningsgruppens sida rekommenderar vi att du också tittar på kurser utanför FiSSc kursutbud. Här rekommenderar vi bland annat Scouternas Värdebaserat Ledarskap, kurser på arbets- och medborgarinstitut samt att du tittar på vad de finskspråkiga distrikten och FS erbjuder för kurser. Majoriteten av de finska distrikten ställer sig väldigt positiva till deltagare också från FiSSc. Bilagor och blanketter Alla bilagor och blanketter som härrör sig till Grundutbildningen för scoutledare finns på förbundets interna hemsidor. Tveka inte heller att ta kontakt med kansliet om du har frågor.

INSTRUKTIONER. Grundutbildningen för scoutledare Utbildningsgruppen. FiSSc 2016 Material för deltagaren på grundutbildningen för scoutledare

INSTRUKTIONER. Grundutbildningen för scoutledare Utbildningsgruppen. FiSSc 2016 Material för deltagaren på grundutbildningen för scoutledare DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.9.2016 Utbildningsgruppen FiSSc 2016 Material för deltagaren på grundutbildningen för scoutledare Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

Direktiv för TG-kursdeltagare

Direktiv för TG-kursdeltagare Direktiv för TG-kursdeltagare SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi www.scout.fi Direktiv

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2016 innehåll... 2 INLEDNING... 3 UPPLÄGGET FÖR SCOUTLEDARENS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING...

Läs mer

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2019 Innehållsförteckning... 1 INLEDNING... 3 UPPLÄGGET FÖR SCOUTLEDARENS

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

UPPDATERAT i NOVEMBER

UPPDATERAT i NOVEMBER UPPDATERAT i NOVEMBER 2012 1 Innehåll Inledning 3 Liten ordlista 4 Utbildningsansvarigas uppgifter 5 Anmälningen 6 Anmälningar i Stigen 8 Ersätta moduler 11 Vem ska gå vad? 13 Häften och publikationer

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING... 4 ÖVRIGA UTBILDNINGS- HELHETER...11 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 INSTRUKTÖRS- OCH ORGANISATIONS- UTBILDNING...

INNEHÅLL INLEDNING... 4 ÖVRIGA UTBILDNINGS- HELHETER...11 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 INSTRUKTÖRS- OCH ORGANISATIONS- UTBILDNING... INNEHÅLL INLEDNING... 4 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 Välkommen till scouting... 5 Vice åldersgruppsledare... 5 Åldersgruppsledare... 6 Som ledare i kåren... 6 Valbara moduler inom grundutbildningen

Läs mer

Grundutbildning för scoutledare. Del 2, Kårledare. Del 1, Evenemangsledare

Grundutbildning för scoutledare. Del 2, Kårledare. Del 1, Evenemangsledare ÄLDRE LEDARE Grundutbildning för scoutledare Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare

Läs mer

Kårchefens. Det här kortet ägs av:

Kårchefens. Det här kortet ägs av: Kårchefens UTBILDNINGSKORT Som kårchef har du ett ansvarsfullt men givande uppdrag. I det här kortet finns listade sådana saker du i ditt uppdrag har nytta av att kunna. Kortet baserar sig på de moduler

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas

Läs mer

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Verksamhetsplan 1.1 31.12.2014 Godkänd av höstmötet 24.11.2013 Kårens målsättning är att genom scoutverksamhet utveckla sina medlemmar till goda medborgare, samt tillgodose

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Utveckla kåren. Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten

Utveckla kåren. Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten Utveckla kåren Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten TILL LÄSAREN I dina händer håller du Utveckla kåren-manualen (fi. Kehittyvä Lippukunta Light), som kan användas som stöd vid sidan

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas utbildningsansvariga

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

För nya ledare börjar resan på Ledarskapsön med landstigning på ön via Bryggan. Vilka utbildningar finns här? (Trygga möten och Leda scouting)

För nya ledare börjar resan på Ledarskapsön med landstigning på ön via Bryggan. Vilka utbildningar finns här? (Trygga möten och Leda scouting) För nya ledare börjar resan på Ledarskapsön med landstigning på ön via Bryggan. Vilka utbildningar finns här? (Trygga möten och Leda scouting) Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 SJÖINFORMATION 2014 2/16 Innehåll: Innehåll:... 3 Båtförarkursens praktikdel Anvisningar, råd och tips... 4 Skärgårdsskepparkursens praktikdel Anvisningar,

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas utbildningsansvariga

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen?

Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Antal år sedan senaste scoutledarutbildningen? Villighet lägga ned tid på utbildning, (uppdelat på ålder) (uppdelat på ålder) Personer upp till 25 år kan i högre grad tänka sig att lägga 4-7 dagar på utbildning

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

För äldre ledare. Som ledare i kåren. Grundutbildning för scoutledare. Tid:

För äldre ledare. Som ledare i kåren. Grundutbildning för scoutledare. Tid: För äldre ledare Grundutbildning för scoutledare Scoutledargrundutbildningen är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen omfattar kurserna Som ledare i kåren och Åldersgruppsledare samt de fristående

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

ARRANGEMANGS- GUIDE. Er väg till ett bättre arrangemang

ARRANGEMANGS- GUIDE. Er väg till ett bättre arrangemang ARRANGEMANGS- GUIDE Er väg till ett bättre arrangemang Uppdaterad mars 2017 INNAN ARRANGEMANGET Första mötet träffas ni som har ansvaret för arrangemanget. Sammankallande är den som har huvudansvaret.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsplan för 2018 Verksamhetsplan för 2018 den 27 januari 2018 Verksamhetsplan för 2018 Innehåll Inledning 3 Ur Scouternas strategi 2015-2025 3 Scouterna utvecklas till förebilder 3 Vi överträffar scouternas förväntningar

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ! Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund!1 Innehållsförteckning Introduktion till Roverscouting och Roverscoutkommittén (RScK) 3 Fokusområden 4-5 RScK stöttar 6 Ansökningsrutiner

Läs mer

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015.

Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. av verksamhetsplanen inför distriktsstämman 2015. 1 Rekrytera Norra Smålands scoutdistrikt ska öka medlemsantalet med 10 % fram till 31/12 2015. Alla scoutkårer ska utifrån sina egna behov genomföra någon

Läs mer

Före Roihu tävlar vi i Kipinät och efter njuter vi av Hiillosaktiviteter

Före Roihu tävlar vi i Kipinät och efter njuter vi av Hiillosaktiviteter I NFOrmationpaket för kontaktperson Bild: Antti Kurkinen Före Roihu tävlar vi i Kipinät och efter njuter vi av Hiillosaktiviteter Året 2016 är en årslång scoutupplevelse. Förutom lägerdelen hör det också

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00

Kårdagen 21april. Nyhetsbrev juni 2013. Våren 2013. Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Våren 2013 Nyhetsbrev juni 2013 Avslutning och föräldramöte om lägret, måndag 10 juni kl. 18.30 20.00 Det verkar som att det har hänt ovanligt mycket skoj på Djursholms scoutkår den här terminen. Alla

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

FUNKTIONÄRER? NÄR SKA VI PLANERA? KONTAKTPERSONEN ROLLER I ARRANGÖRSTEAMET? DROGFRIAKTIVITET TYDLIG MÅLBILD - HUR MÅNGA? s.7

FUNKTIONÄRER? NÄR SKA VI PLANERA? KONTAKTPERSONEN ROLLER I ARRANGÖRSTEAMET? DROGFRIAKTIVITET TYDLIG MÅLBILD - HUR MÅNGA? s.7 MANUAL RIXHAJKEN Vart är vi på väg? VAD ÄR EN RIXHAJK s. 4 s. 4 Planera projektet s. 5 PROJEKTLEDARE? s. 5 FUNKTIONÄRER? s. 6 NÄR SKA VI PLANERA? s. 5 KONTAKTPERSONEN s. 6 ROLLER I ARRANGÖRSTEAMET? s.

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER Aktiviteter som bedrivs utanför skolans verksamhet, efter skoltid tex. Idrott, musik,

Läs mer

Regler och riktlinjer för internetscouting

Regler och riktlinjer för internetscouting Regler och riktlinjer för internetscouting Som scouter försöker vi leva våra liv efter scoutlagen, löftet och mottot. När vi är på internet kan vi kalla detta för nätetikett. Internetscouting är lärorikt

Läs mer

Program roverforum 2015

Program roverforum 2015 Program roverforum 2015 Normkritisk scouting - Regnbågsscouterna Funderar du mycket på normer? Eller är det så att du aldrig har skänkt det en tanke? På Regnbågsscouternas workshop kommer vi att vrida

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Så här matar du in ett evenemang i Kuksa:

Så här matar du in ett evenemang i Kuksa: Så här matar du in ett evenemang i Kuksa: Logga in. Gå till Evenemang-fliken Tryck Lägg till evenemang i vänstra sidobalken. Fyll i Evenemangets namn och strunta i Evenemangets namn på svenska och..på

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING

KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING KUKSA EVENEMANGSFAKTURERING Välj fliken Evenemang från den övre balken. Välj det evenemang du vill fakturera. Kontrollera först att alla deltagares uppgifter är korrekt ifyllda, d.v.s. har deltagaren deltagit

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Tips till kårer FÖR BESÖK TILL SKOLA ELLER EFTIS LILLA SCOUTVECKAN & SKOLORNAS ÄVENTYRSVECKA

Tips till kårer FÖR BESÖK TILL SKOLA ELLER EFTIS LILLA SCOUTVECKAN & SKOLORNAS ÄVENTYRSVECKA Tips till kårer FÖR BESÖK TILL SKOLA ELLER EFTIS LILLA SCOUTVECKAN & SKOLORNAS ÄVENTYRSVECKA SCOUT.FI/AVENTYRSVECKAN SCOUT.FI/LILLASCOUTVECKAN SKAPAD AV: Janne Heiskanen Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Läs mer

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55 00250 Helsingfors tfn 09 8865 1100 FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda mars-april 2014 Tom Sundström

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG SCOUTKÅR FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS AV SCOUTERNA? Vem känner igen sig och tilltalas? STEG

Läs mer

EN BÄTTRE SCOUTKÅR. Kårchefens, uppdragschefens och programchefens UPPDRAGSKORT. FOTO Heikki Laurila

EN BÄTTRE SCOUTKÅR. Kårchefens, uppdragschefens och programchefens UPPDRAGSKORT. FOTO Heikki Laurila EN BÄTTRE SCOUTKÅR Kårchefens, uppdragschefens och programchefens FOTO Heikki Laurila UPPDRAGSKORT S U O M E N PA RT I O LA I S E T F I N LA N D S S C O U T E R R. F. HEJ KÅRCHEF, UPPDRAGSCHEF ELLER PROGRAMCHEF!

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre SÄLMA Ⅱ Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre Kommuner, landsting och offentligt finansierade privata vårdgivare inbjuds att delta i ett nationellt förbättringsprojekt 2007. Gemensam

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

JOTI. En guide för nybörjare. Victor Spiby

JOTI. En guide för nybörjare. Victor Spiby JOTI En guide för nybörjare Victor Spiby 2011-2014 Victor Spiby Bilder: jan-ove Pärmbilder: Finlands Svenska Scouter rf Tryckeri: din_mamma 4 5 55 15 55 5 9 5 4 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Introduktion...

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Tellus Mars. Venus + Venus. Merkurius. Neptunus. Saturnus. Saturnus. Jupiter. Framtida utbildningar. Anpassat ledarskap.

Tellus Mars. Venus + Venus. Merkurius. Neptunus. Saturnus. Saturnus. Jupiter. Framtida utbildningar. Anpassat ledarskap. Patrull Redo för naturen Treklöver Gilwell Merkurius Venus Venus + Tellus Mars Trygga möten Värdebaserat ledarskap Saturnus Neptunus Saturnus Jupiter Projektledarkurs Utbildning för utbildare Normkritik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING 1 UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 65 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det

Läs mer

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003 Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Verksamhetsberättelse för år 2003 Verksamhetsplan för år 2004 Föredragningslista för Scoutkåren Munksnäs Spejarna rf.s årsmöte den 01.3.2003 1. Mötets öppnande 2. Konstaterande

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer