DELTAGARENS INSTRUKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELTAGARENS INSTRUKTIONER"

Transkript

1 DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare Utbildningsgruppen

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Vad är ledarskapsövningen? Val av en lämplig ledarskapsövning Val av handledare och handledarens roll Ledarskapsövningsplanen Projektplanering i all korthet Scoutmetoden och scoutingens värderingar Skriva rapporten och ansöka om scoutledarfullmakt Jag behöver hjälp! Scoutstigen efter grundutbildningen Bilagor och blanketter

3 1. Introduktion Vad roligt att du har anmält dig till Grundutbildningen för scoutledare! Målet med scoutingens ledarskapsutbildning är att kårerna har tillräckligt många ledare som har tillräckliga färdigheter för sitt scoutuppdrag och som är motiverade att fungera i sitt scoutuppdrag. Den allmänna scoutledarutbildningen består av två nivåer, grundutbildningen för scoutledare och fortsättningsutbildning eller Treklöver-Gilwell kursen. För att genomföra grundutbildningen för scoutledare och få scoutledarfullmakt bör du: delta i kursdelen för grundutbildningen och göra alla moduler göra din ledarskapsövning skicka in din rapport över ledarskapsövningen och din ansökan om scoutledarfullmakt Innan första kursveckoslutet bör du: träffa din handledare fylla i ledarskapsövningsplanen Det här häftet finns till för att stöda dig med din ledarskapsövning. Läs åtminstone kapitel 1-5 innan kursen. 2. Vad är ledarskapsövningen? Ledarskapsövningen är ett evenemang som arrangeras av dig som kursdeltagare. Den är en väsentlig del av utbildningshelheten Grundutbildning för scoutledare. Ledarskapsövningen görs i regel mellan utbildningens kursveckoslut om kursen utbildas som en traditionell veckoslutskurs. I övriga fall görs ledarskapsövningen efter kursdelen. Under ledarskapsövningen får du öva dig i att leda människor, projekt och fram för allt dig själv. För att du skall lära sig så mycket som möjligt är det viktigt att välja en uppgift som är lagom utmanande för dig. 3. Val av en lämplig ledarskapsövning Ledarskapsövningen går ut på att arrangera ett evenemang: som innebär en ny utmaning för dig där du leder både själva evenemanget samt de övriga ledarna som varar över natten eller är ett större dagsevenemang, diskutera med handledaren och kursstaben Evenemanget får gärna vara en del av kårens vanliga verksamhet, exempelvis en utfärd (för en åldersgrupp, en avdelning, ledarkåren eller hela kåren) ett utbildningstillfälle ett läger, en hajk, en vandring eller

4 något annat (traditionellt) evenemang inom kåren Kom överens med kårens ledare hur din ledarskapsövning passar in i kårens verksamhet. Ett evenemang som du har gjort innan kursen kan inte räknas som din ledarskapsövning. Ifall evenemanget är väldigt stort kan du dela på ansvaret med en annan ledare. I så fall är det viktigt att ni har en tydlig ansvarsfördelning som kommer fram i rapporten. Du skriver alltid din egen rapport och ni får gärna ha olika handledare. Om du är osäker på om en uppgift passar kan du i första hand diskutera med din handledare. Du kan också diskutera med din kursstab eller ta kontakt med regionkoordinatorn med ansvar för utbildning. 4. Val av handledare och handledarens roll Redan då du anmäler dig till grundutbildningen för scoutledare skall du berätta vem din handledare är. Din egen kår hjälper dig att hitta en handledare. Handledaren bör ha erfarenhet av evenemangsarrangemang samt scoutledarfullmakt. Handledaren deltar i din ledarskapsövning på samma sätt som vilken som helst annan kårledare. Du bör ha den första träffen med handledaren redan innan kursen. Handledaren deltar i ledarskapsövningens planering och deltar i det evenemang du ordnar ger feedback under planeringen av evenemanget hjälper dig att hitta de svar du behöver och ger vid behov goda råd utvärderar efteråt evenemanget tillsammans med dig hjälper dig att reflektera över det egna ledarskapet ger ett skriftligt utlåtande efter att ledarskapsövningen är slutförd har INTE ett ansvar för att ditt projekt blir av, det ansvaret är ditt Vi rekommenderar att du åtminstone har tre ordentliga diskussionstillfällen med din handledare, två före evenemanget och en utvärderingsträff efteråt. Utöver det arbetar ni på det sätt som ni tillsammans kommit överens om. Det är på ditt ansvar att kontakta handledaren. 5. Ledarskapsövningsplanen Till det första kursveckoslutet skall du ta med dig en preliminär plan över din ledarskapsövning. Därför är det viktigt att du redan innan kursen har en första träff med din handledare, antingen ansikte mot ansikte eller över nätet (Skype, Google hangout, etc.). Blanketten för ledarskapsövningsplanen borde du ha fått med det första kursbrevet. Blanketten finns även på FiSSc interna hemsidor. Ett exempel på en ifylld ledarskapsövningsblankett finns på nästa sida.

5 Exempel på ifylld Ledarskapsövningsplan Namn och kår: Stefan Scoutledare, Scoutkåren Sniglarna Kursdatum: Våren 2015 Handledare: Hanne Handledare Jag har haft en första träff med min handledare: Ja Nej Ledarskapsövningens namn/tema: vargungeutfärd med övernattning datum: målgrupp: kårens vargungar uppskattad mängd deltagare och ledare: 26 vargungar, 4 ledare De tre viktigaste målsättningarna med Ledarskapsövningen 1. Vargungarna gör spåret Utfärdskocken 2. Alla vågar komma med och har roligt 3. Jag är huvudansvarig för ett lyckat evenemang På vilket sätt är Ledarskapsövningen en utmaning för dig? Jag har inte tidigare varit huvudansvarig för en vargungeutfärd för kårens alla vargungar. Jag har diskuterat projekttidtabellen med min handledare: Ja Nej Programmets huvudpunkter: - Matlagning på trangia och över öppen eld - Utfärdskocken spåret

6 Budget: Vanliga utgifter är matkostnader, hyra, transportutgifter och materialinförskaffningar. Vanliga inkomster är deltagaravgifter och bidrag. Utgifter Summa Inkomster Summa Matutgifter 400 Deltagaravgift (10 /pers) 260 Transport 20 Projektbidrag av kommunen 140 Gas 80 Kårens bidrag 200 Uppdatering av köksutrustning 100 Totalt 600 Totalt 600 Så här kommer evenemanget att marknadsföras: - Utfärden fanns med i informationsbladet som delades ut vid terminsinledningen - Information på kårlokalens anslagstavla och på hemsidan - Ca sex veckor innan delas anmälningslapparna ut - Vargungeledarna talar om evenemanget på veckomötena Vad kan gå snett? - Vargungarna anmäler sig inte - Vi har inte tillräckligt med ledare

7 6. Projektplanering i all korthet En utbildningsmodul om grunderna i projekthantering ingår i grundutbildningens kursdel. Målsättningen är att modulen fungerar som ett stöd för den egna ledarskapsövningen. En projektplan bör åtminstone innehålla Evenemangets konkreta och mätbara målsättningar Målgruppen Projekttidtabell Budget och eventuella ansökningar Evenemangstidtabell och en programöversikt Säkerhetsplan Marknadsföringsplan och anmälningar Informationsgång, både mellan ledarna och till deltagarna Transport- och infrastruktur Plats och inkvartering Materialbehov Miljöplan Ledarresurser Riskbedömning/plan-b Utvärdering av evenemanget Den ovanstående listan är lång, det betyder ändå inte att ett vanligt kårevenemang behöver en lång och omfattande skriftlig plan. Du kan bra skriva din projektplan i formen av franska streck eller en mind-map så länge du har funderat på alla olika punkter. I projektplanen kan ni också skriva in vem som sköter de olika områdena. Det lönar sig att dela ut projektplanen åt alla inblandade då den är klar. Då är det lätt att komma ihåg vad man kommit överens om. Nedan finns exempel på frågor du kan fundera på under de olika punkterna. Evenemangets konkreta och mätbara målsättningar Vad vill du/kåren uppnå med evenemanget? Hur vet du att ni lyckades? Målgrupp För vem ordnas evenemanget? Projekttidtabell När måste vad göras? Hur tidigt måste bussen och inkvarteringen bokas? När måste anmälningsblanketterna ut och vad behöver vara bestämt innan dess?

8 Hurudana planeringsmöten behöver vi? Behöver vi mötestilltugg? Budget och eventuella ansökningar Vilka inkomster har ni? Hur skall betalningar skötas? Finns det några DL för ansökningar ni måste minnas? Evenemangstidtabell och en programöversikt Hur ser programmet ut? Hinner alla äta och sova? Stöder programmet målsättningarna? Säkerhetsplan Uppfylls kraven i Säkerhetsföreskrifterna? Kommer alla att känna sig trygga med det planerade programmet? Marknadsföringsplan och anmälningar Hur ser ni till att alla potentiella deltagare känner till evenemanget i tillräckligt god tid? Hur sköts anmälningarna? Drar ni nytta av FiSSc:s Marknadsföringsmanual? (Finns på hemsidan) Informationsgång, både mellan ledarna och till deltagarna Hur ser ni till att alla vet vad som pågår? Transport- och infrastruktur Behövs det släpvagnar eller möjlighet till persontransport? Plats, inkvartering och bespisning Hurudant område behövs, skog, hav eller stadsmiljö? Tält eller hyrd lägergård? Markägarens lov? Allergier? Materialbehov Deltagarens utrustningsbehov? Kårens utrustning på evenemanget? Behövs något speciellt material? Miljöplan Hur tar ni i beaktande miljön? Sorterar ni, köper ni lokala varor, är ekologiska produkter viktiga för er?

9 Ledarresurser Det är lättare att rekrytera personer till specifika mindre uppgifter än att bjuda ut stora helheter. Jämför skulle du vilja planera ett lägerbål med kan du ta programmet. Kan en del av planeringen hållas virtuellt? Behöver alla vara med på alla planering? Riskbedömning/plan-b Tyvärr kan ett läger i ösregn också medföra dåliga minnen. Genom att fundera på Vad om...? frågor såsom Vad om någon blir sjuk?, kan man förbereda sig på avvikelser från planen. Det är viktigt att vid behov våga ta beslut som skiljer sig från den ursprungliga planen. Utvärdering av evenemanget Ett projekt är inte slut bara för att evenemanget är över. Efter det här skall projektet utvärderas tillsammans med de övriga ledarna och tillsammans med handledaren. I det här skedet bör du också minnas att tacka alla som gjort en insats under projektets gång. Ett smidigt sätt att sköta utvärderingen är att ordna ett gemensamt utvärderingsmöte. En enskild utvärderingsdiskussion med handledaren hör också till ledarskapsövningen.

10 7. Scoutmetoden och scoutingens värderingar I rapportdelen för ledarskapsövningen frågas efter vad som gjorde evenemanget till ett scoutevenemang. Under den rubriken hoppas vi att du reflekterar över hur scoutingens värderingar och scoutmetoden syntes under evenemanget. Efter grundutbildningen bör du kunna tillämpa scoutmetoden i din verksamhet. Använd med fördel din handledare som bollplank i den här frågan. 8. Skriva rapporten och ansöka om scoutledarfullmakt Efter att evenemanget är avklarat och utvärderingsdiskussionen med handledaren genomförd är det dags att avsluta hela projektet genom att sammanställa en rapport över ledarskapsövningen. Du kan antingen rapportera ledarskapsövningen med blanketten som finns på FiSSc hemsida samt delas ut på kursen eller genom att fritt skriva en text där du behandlar samma saker som i rapportblanketten. Handledarens utlåtande är en del av rapporten.

11 Förutom själva rapporten bör du fylla i blanketten där du ansöker om Scoutledarfullmakt. Den blanketten bör din kårchef skriva under. Posta rapporten, handledarens utlåtande samt ansökan om scoutledarfullmakt till Scoutstationen. Du kan också lämna in dokumenten elektroniskt, med de begärda underteckningarna inskannade. Adressen till Scoutstationen är: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan Helsingfors Undvik de här fallgroparna: handledarens utlåtande saknas eller är inte underskrivet kårchefens rekommendation saknas på ansökningsblanketten själva ansökningsblanketten saknas frågorna är besvarade väldigt fåordigt, skriv hela meningar grundfakta om evenemanget förblir oklart (var, när, vilken åldersgrupp...) det är oklart vad kursdeltagaren hade för ansvarsområde under planeringen och genomförandet (speciellt ifall flera personer var involverade i planeringen) 9. Jag behöver hjälp! Vänd dig i första hand till din handledare eller till kårens Utbildningsansvariga med dina frågor. Om de inte kan hjälpa, eller ifall du inte i kåren hittar en lämplig handledare, är du alltid välkommen att kontakta Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen får du bäst kontakt med genom att kontakta regionkoordinatorn med ansvar för utbildning. Speciellt om ledarskapsövningen blir ogjord för en längre tid rekommenderar vi dig att ta kontakt. Utbildningsgruppen kan till exempel erbjuda en möjlighet till muntlig rapportering av ledarskapsövningen ifall du upplever rapportskrivandet som jobbigt. 10. Scoutstigen efter grundutbildningen Då kursdelen av grundutbildningen är avklarad får du ett kursdiplom. Efter att du har slutfört hela utbildningshelheten och din ansökan om scoutledarfullmakt, tillsammans med rapporten om ledarskapsövningen, är inlämnad och godkänd får du din scoutledarfullmakt, en Gilwell-sölja samt rätten att bära den vita snodden till visselpipan. Fullmakten ger också rätten att bära scoutledarmärket på scoutskjortan. Innehållet på grundutbildningen är planerat för att ge just grunderna för att fungera som scoutledare. På den kursen diskuterar man inte t.ex. hur man kan anpassa programmet ifall kårens medlemsstruktur inte

12 möjliggör att Ledarmappens anvisningar följs. Den här frågan och många andra behandlas på senare ledarskapskurser. Fortsättningskursen som är till för varenda scoutledare är Treklöver-Gilwell, TG. Den är riktad till scoutledare över 22 år och behandlar speciellt ledarskapsfrågor i den egna kåren samt det egna ledarskapet. Vi rekommenderar att du inte skjuter upp ditt deltagande i den kursen utan deltar medan du ännu har en aktiv roll i den egna kåren. Beroende på ditt uppdrag finns även flera andra kurser till erbjudande: - Akela- och kaptensutbildning - Lotsutbildning - Åldersgruppsansvarigutbildning - Att leda kåren-utbildning Från Utbildningsgruppens sida rekommenderar vi att du också tittar på kurser utanför FiSSc kursutbud. Här rekommenderar vi bland annat Scouternas Värdebaserat Ledarskap, kurser på arbets- och medborgarinstitut samt att du tittar på vad de finskspråkiga distrikten och FS erbjuder för kurser. Majoriteten av de finska distrikten ställer sig väldigt positiva till deltagare också från FiSSc. Bilagor och blanketter Alla bilagor och blanketter som härrör sig till Grundutbildningen för scoutledare finns på förbundets interna hemsidor. Tveka inte heller att ta kontakt med kansliet om du har frågor.

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR Finlands Svenska Scouter r.f. Våren 2007, uppdaterat 2010 Utarbetat av: Sara Carlström, Maya Hänninen, Jonna Sahala Illustrationer: Seela Sorvari Ombrytning: Sara

Läs mer

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55 00250 Helsingfors tfn 09 8865 1100 FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda mars-april 2014 Tom Sundström

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Spelledarens administrativa guide (SLAG)

Spelledarens administrativa guide (SLAG) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Spelledarens administrativa guide (SLAG) En hjälpreda för ordnandet av lajv i Elorias regi Senast uppdaterad: 16.6.2014 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR-FÖRORD...

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det.

Uppgift: Lotsen kan ge råd om att stilla sig och diskutera vikten av att stilla sig och olika sätt att göra det. Alltid redo Målet är att du kan leta efter och hitta din inre frid, att du kan koncentrera dig på dig själv och hitta tid för dig själv. Du känner dina gränser och du kan stilla dig själv vid behov. Beskrivning:

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Kilke kontaktens informationspaket

Kilke kontaktens informationspaket www.kilke.fi/svenska Kilke kontaktens informationspaket Allt du behöver veta Kilke infopaket 2 Infopaket för Kilke-kontaktpersonerna Det här meddelandet skickas bara år dig, kårens dyrbara Kilkekontakt.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer