Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:"

Transkript

1

2 Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan Helsingfors tfn FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda mars-april 2014 Tom Sundström Alex Björkholm, Lotta Bäck, Tom Sundström 2

3 Innehåll Så här fungerar det 4 Händelsekalendern Ledarskapskurser 6 Grundutbildning för scoutledare 7 Grundutbildning i flerform 8 Åldersgruppsansvarigutbildning 8 Åldersgruppsprogrammoduler 9 Akela- kaptens- och lotsträffar 10 Utbildningscirkus 10 Färdighetskurser 11 Första hjälpen-kurser 12 Ute-kurser 15 Gruppledarutbildning/ Explorerdagar 14 Utlandsprojektkurs 14 Tipskväll för utbildningsansvariga 15 Lekkurs 15 Ekonomidag 15 Sjöräddningskurs (FS) 16 Sisuledarutbildning 16 Programevenemang 17 Vargungeevenemang 18 Äventyrsscout-evenemang 18 Spejarscoutevenemang 18 Explorerscoutevenemang 19 Roverscoutevenemang 20 Ledarevenemang 20 Tävlingar 21 Ledarträffar och möten 24 Utbildningar för förtroendevalda 26 Kontaktuppgifter 27 FiSSc arrangerar evenemangen och kurserna i samarbete med Svenska Studiecentralen. 3

4 Så här fungerar det Detta häfte innehåller FiSSc:s kurser och evenemang under hösten 2014 samt en handfull övriga scoutiga evenemang och kurser. Du och dina kårmedlemmar kan anmäla er till i stort sett alla FiSSc:s händelser under hösten under tidsperioden Några evenemang kan även ha avvikande anmälningstider. Kårens utbildningsansvariga samlar kårens anmälningar på anmälningsblanketter och anmäler sina kårmedlemmar direkt via medlemsregistret under tidsperioden Om du har frågor om anmälningssystemet; kontakta din regionkoordinator. Alla kurser och evenemang som ordnas i FiSSc ordnas för hela FiSSc. Man kan alltså fritt delta i kurser och evenemang över regiongränserna. Det lönar sig dock att redan i anmälningsskedet fundera på sådant som att resor tar tid, kostar och kan vara besvärliga. Efter att anmälningarna genomgåtts får kåren en bekräftelse på vilka deltagare som antagits och till vilka kurser och evenemang det ännu finns lediga platser. Glöm inte bort att meddela de anmälda! Kursbrevet skickas nämligen inte ut förrän cirka tre veckor före kursen. Mer information om kurserna hittar du i kurs- och evenemangsbeskrivningshäftet Programoch utbildningsguiden eller på kurs- och evenemangbeskrivningssida. Följ med händelsekalendern på scout.fi för närmare information om kommande evenemang och kurser. Utbildningssystemet I `användarmanualen : Utbildningsansvariga Vem? Vad? Hur? Varför? finns info om de verktyg som finns till ditt förfogande. Häftet, anvisningar och hjälpmedel finns på Delta gärna i tipsdagen för utbildningsansvariga. Där rätas många av utbildningssystemets och anmälningens frågetecken ut. Frågor om utbildningssystemet kan ställas till din egen regionkoordinator, till FiSSc:s utbildningsgrupps ordförande Maya Hänninen, till någon av utbildningsinstruktörerna eller till regionkoordinatorn med ansvar för utbildning (kontaktuppgifter hittar du på bakpärmen). Kursekonomi På anmälningsblanketten finns möjlighet att kryssa för ifall kåren betalar kursavgiften. Man kan ansöka om FiSSc-stipendier för deltagande i kurser och evenemang. Ansökningsblanketter finns på Deadline är 15.4 och varje år. Ansökan bör ske före själva evenemanget. Stipendieansökningen är personlig d.v.s. en kår eller en grupp kan inte ansöka om stipendium. Deltagare i FiSSc:s kurser har i regel möjlighet att erhålla reseunderstöd. Självrisken är 10, högst 40 betalas. Reseunderstödet ansöks med hjälp av en ansökningsblankett som finns med i kursbrevet. Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt. Principerna för reseunderstödet finns att läsa på och informationen om vad som gäller vid en särskild kurs framkommer ur kursens infobrev. Reseunderstöd betalas i regel inte ut på programevenemang. OBS! Reseunderstöd till kurser arrangerade av t.ex. FS (Finlands Scouter), HeSS (Helsingfors Svenska Scouter) eller ÅSD (Ålands Scoutdistrikt) betalas i regel inte.

5 Händelsekalender 2014 JULI Kustseglats, Åbo-Vasa 9.7 Dags- och kvällsseglats, Vasa Kustseglats, Vasa-Björneborg Offshoreseglats, Björneborg-Syndalen På rätt köl, Raseborg Atlantis - byggläger, Syndalen Atlantis, Syndalen AUGUSTI Atlantis rivningsläger, Syndalen 6.8 Scoutposten DL 17.8 ÅSD:s höstmöte, Mariehamn 17.8 Kårledarträff, Mariehamn Höstsemi för förtroendevalda 26.8 KP 5 DL SEPTEMBER Grundutbildning flerform Ute 3, Nagu Roverscout- och ledarseglats, s/y Navigator Äventyrsscoutnatt, Ingå Åldersgruppstävlingar, Karleby 14.9 Kaptensträff, västra Nyland 14.9 Spejarscoutlotsträff, Karleby 15.9 Utmärkelsetecken DL 15.9 Sista anmälningsdag till kurser och evenemang 17.9 Scoutposten DL 20.9 Kårledarträff, Kimito Scoutscaban (HeSS), Nyland Åldersgruppsansvarigautbildning, Esbo 25.9 Åldersgruppsprogrammoduler: explorer- och roverscout, Åbo 25.9 Akela- och kaptensträffar, Åbo Utlandsprojektkurs, Helsingfors 28.9 Första hjälpen 1 (del 1/2) (HeSS), H:fors 30.9 Utbildningscirkus (åldergruppsprogrammoduler), H:fors september Lärkanstalko (HeSS), Esbo Hösten FHJ3, 2 veckoslut, Nyland OKTOBER 1 & 2.10 Utbildningscirkus (åldergruppsmoduler, UtAn-tips, lekkurs), H:fors 2.10 KP 6 DL 4.10 Kårledarträff och Explorerscoutprogrammodullotsträff, Grankulla 4.10 Kårledarträff, roverscoutprogrammodul, Jakobstad 4.10 Vargeungedag, Åbo 5.10 Kårledarträff, roverscoutprogrammodul, Vasa 5.10 Första hjälpen 1 (del 2/2) (HeSS), H:fors Grundutbildning för scoutledare - Evenemangsledare, Nyland SpExRoLE -tävling för spejarscouter och äldre, Åbo Ledarstadsmanöver (HeSS), H:fors Kårledarträff, H:fors Första hjälpen 2, Vasa Roverscout- och ledardagar, Karis Höstmöte, Nyland Scoutposten DL NOVEMBER Superhjälte, västra Nyland 8.11 Vargunge och äventyrsscoutdag (ÅSD), Finström Grundutbildning för scoutledare - Kårledare, Nyland Första hjälpen 2 (HeSS), H:fors 9.11 Spejarscoutlotsträff, västra Nyland Ekonomidag, Åbo Första hjälpen uppdatering (HeSS), H:fors Utmärkelsetecken DL (Mannerheimspännen) Spejardagar, Nyland Explorerdagar, Nyland Spejardagar, Österbotten Explorerdagar, Österbotten KP 7 DL Motionsaktivitet för äventyrsscouter, Pargas Explorerdagar, Åland Scoutbasar på Balders (HeSS), H:fors DECEMBER Explosion, Porkala SLöhö (HeSS), H:fors 7.12 Utbildning för nyvalda gruppordföranden Scoutglögg, Scoutstationen Vargungarna med i Folkhälsans Luciatåg (HeSS), H:fors Mellandagshajk (ÅSD), Åland 5

6 LEDARSKAPSKURSER explorerscouter, åringar (födda ) roverscouter, åringar (födda ) foto: Alex Björkholm äldre ledare, +22 åringar (födda 1992 eller tidigare)

7 Grundutbildning för scoutledare Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt de fristående modulerna Ledarskapsövning och Första hjälpen. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt. Grundutbildningen för scoutledare håller på att förnyas i hela Finland, något som redan märks av de nya kursnamnen. Därför uppmanar vi nu alla som endast deltagit i den ena delen av utbildningen att under hösten 2014 slutföra sin utbildning. Om du ännu inte har deltagit i kurshelheten Som ledare i kåren bör du anmäla dig till helheten Kårledare. Om det senare veckoslutet, Åldersgruppsledare, inte blivit avklarad bör du anmäla dig till Evenemangsledarekursen. Kontakta kansliet för mera information. Även grundutbildningen i flerform (se nästa sida) är ett alternativ för dig som har utbildningen på hälft. Du kan i alla frågor som handlar om komplettering vända dig till Karin på kansliet. Kårledare: Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och ger dig en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under kursen kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål. Kom och lär dig leda en kår! Ledarskapsövningen, som är en del av grundutbildningen, görs hösten 2014 efter att båda kursdelarna är avklarade. (Fr.o.m. år 2015 görs ledarskapsövningen mellan kursveckosluten.) Till grundutbildningen hör även modulen Första hjälpen. Ett smidigt sätt att genomföra den är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att alla delar genomförs under samma termin. Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. Kursavgift: 80 (för hela utbildningen) (Deltagaren kan ansöka om reseunderstöd.) Evenemangsledare Kårledare i Nyland Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt OBS! Separat anmälningsblankett. Hittas bl.a. via händelsekalendern på scout.fi. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt. Anmälning senast 15.9 Evenemangsledare: Kursen fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang! 7

8 Grundutbildning för scoutledare, flerformskurs Under hösten 2014 arrangeras hela Grundutbildningen för scoutledare i flerform. Flerformsutbildningen riktar sig till dig som inte har möjlighet att använda veckoslut på att gå en traditionell kurs, utan istället vill kunna avlägga utbildningen över en längre tid. Under utbildningen kan tidigare kunskap beaktas i form av kompenserade moduler. Målgruppen är äldre ledare. Deltagarna handleds delvis individuellt och antalet deltagare är begränsat. Ansökningstiden för flerformskursen gick ut 15.4, men om du är intresserad att delta kontakta genast reg.koord. Karin Nordström och hör dig för om eventuella lediga platser. Du hittar mer information i händelsekalendern på scout.fi och i förra Kurs- och evenemangshäftet. Ansökningsblanketten hittar du lättast via händelsekalendern på scout.fi. - >Flerformskurs hösten 2014 Kursavgift: 60 flerformskurs hösten 2014 Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt OBS! Separat anmälningsblankett. Hittas bl.a. via händelsekalendern på scout.fi Anmälningstiden gick ut Hör dig för till Karin om eventuella lediga platser. Åldersgruppsansvarigutbildning Den här utbildningshelheten är avsedd för kårens åldersgruppsansvariga, oavsett om du som ledare är ansvarig för en eller flera åldersgrupper. Under kursen får du en fördjupad inblick i barn och ungas utveckling samt handledande och ledande av vuxna. Åldersgruppsansvariga bör ha insikt i flera åldersgrupper och i scouternas uppväxt från vargunge till roverscout. Därtill bör ledaren kunna handleda de vuxna ledarna i de olika åldersgrupperna. Den åldersgruppsansvarigas viktigaste uppgift är att se till att alla åldersgrupper tas i beaktande i scoutkårens verksamhet. Till den åldersgruppansvarigs uppgifter hör bl.a. att hitta lösningar på hur evenemang i kåren förverkligas så att alla åldergrupper beaktas, vad som görs ifall kåren helt saknar en åldersgrupp, hur man förverkligar verksamheten ifall det bara finns en scout ur en viss åldersgrupp i kåren, vem som hör till vilken grupp, vem som leder vem och så vidare. Omfattning: Kursen är en vecksolutskurs som även innehåller en nätbaserad förhandsuppgift. Målgrupp: Kursen riktar sig till äldre ledare med scoutledarfullmakt som fungerar som åldersgruppsansvarig i sin kår eller som funderar på att bli åldersgruppsansvarig. Kursen fungerar även som en inspirationskälla för ledare som vill utveckla åldersgruppsverksamheten i kåren. Kursavgift: 40. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.) på Lärkans i Esbo Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: OBS! Avvikande anmälningsdag! Anmälning senast

9 Åldersgruppsprogrammoduler Kvälls- eller endagsutbildningar (3-4 timmar). Temat är en åldersgrupps program. Du får veta hur åldersgruppens program fungerar och hur du kan använda det i praktiken. Målgrupp: Äldre ledare och roverscouter (roverscouter kan inte delta i roverscoutprogrammet) samt explorerscouter som fungerar som vice akela eller vice kapten. Kursavgift: 15 (i priset ingår åldersgruppens del av ledarmappen) (Deltagaren kan ansöka om reseunderstöd.) Vargungeprogrammet: Är du kårens nya Akela eller har du en flock med ivriga vargungar som du inte vet vad du skall göra med? Då är denna kurs något för dig. Under kursen får du lära dig hur vargungarnas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra som drar vargungar. Lekkursen rekommenderas också varmt år alla Akelor kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast 15.9 Äventyrsscoutprogrammet: AjAj Kapten! Under denna kurs får du lära dig hur äventyrsscouternas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra kaptener. Söder, öster, väster eller norr, det är det som är frågan! 30.9 kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast 15.9 Spejarscoutprogrammet: Vet du inte vad en etapp, fyr eller paus är, men fungerar som spejarlots? Då är denna kurs ett måste för dig! Under kursen lotsas du in i spejarscouternas program och får lära dig allt och lite mera som finns att veta om spejarprogrammet kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast 15.9 Explorerscoutprogrammet: Under kursen får du lära dig hur explorerscouternas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra explorerscoutlotsar i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas roverscoutprogrammodul, akelaträff och kaptensträff. Anmälning senast kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast i Grankulla Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Modulen ordnas som en programmodul-lotsträff-kombo i samband med västra Nylands kårledarträff. Anmälning senast 15.9 Roverscoutprogrammet: Under kursen får du lära dig hur roverscouternas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra som drar fungerar som roverscouters lotsar. Visste du att bland annat dykning, krävande konstruktionsbygge och övernattning i snökoja är en del av roverprogrammet? 25.9 i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas explorerscoutprogrammodul, akelaträff och kaptensträff. Anmälning senast kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast i Jakobstad Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Modulen ordnas i samband med kårledarträffen i Jakobstad. Anmälning senast i Vasa Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Modulen ordnas i samband med kårledarträffen i Vasa. Anmälning senast

10 Akela-, kaptens- och lotsträffar Träffarna är diskussionsträffar där åldersgruppsledare samlas och diskuterar fritt kring den egna åldersgruppen. Målgrupp: För akelor, kaptener och lotsar samt ledare som i sitt handslag fungerar mycket med åldersgrupperna. Kursavgift: Träffarna är gratis (Förutom explorerscoutlotsträffen 4.10 som kostar 15. Avgiften inkluderar en del av ledarmappen). Akelaträffar: 25.9 i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas explorerscoutprogrammodul, roverscoutprogrammodul och kaptensträff. Kaptensträffar: 14.9 i Ingå Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Kaptensträffen ordnas i samband med Äventyrsscoutnatten i Esbo. Anmälning senast i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas explorerscoutprogrammodul, roverscoutprogrammodul och akelaträff. Spejarscoutlotsträffar: 14.9 i Karleby Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Spejarscoutlotsträffen ordnas i samband med Åldersgruppstävlingarna i Karleby. Anmälning senast i västra Nyland Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Träffen ordnas i samband med evenemanget Superhjälte. Anmälning senast Explorerscoutlotsträffar: 4.10 i Grankulla Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: träffen ordnas som en programmodullotsträff-kombo i samband med västra Nylands kårledarträff. Roverscoutlotsträffar: i Karis Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: träffen ordnas i samband med roverscout- och ledardagarna. Anmälning senast Utbildningscirkus Spår, pauser, lotsar, fyrar, akelor, fickor och kaptener? Vet du hur programmet för den åldersgrupp du har hand om fungerar på riktigt? Eller skulle du behöva lite tips? Kom med på utbildningscirkus! Under kurskvällarna har du möjlighet att delta i de olika åldersgruppsmodulerna, lekkursen och en tipskväll för utbildningsansvariga. Under en åldersgruppsmodul går man igenom en åldersgrupp och hur dess program fungerar. Ta ut allt av utbildningscirkusen och delta alla kvällar! 30.9: Vargungeprogrammet och äventyrsscoutprogarmmet (se sid 9) 1.10: Spejarscoutprogrammet och explorerscoutprogrammet (se sid 9) 2.10: Roverscoutprogrammet (se sid 9), Tipskväll för utbildningsansvariga och Lekkurs (se sid 15) 30.2, 1.10 och 2.10 kl på Scoutstationen i Helsingfors Kontaktperson Reg. koord. Karin Nordström 10

11 FÄRDIGHETSKURSER spejarscouter, åringar (födda ) explorerscouter, åringar (födda ) roverscouter, åringar (födda ) äldre ledare, +22 åringar (födda 1992 eller tidigare) foto: Lotta Bäck 11

12 Första hjälpen 1 I en nödsituation kan det vara fråga om minuter. Kanske är det du som råkar vara först på plats. Kan du hjälpa? Kom med och lär dig grunderna i första hjälpen. Efter avklarad kurs får du ett intyg som är i kraft i 3 år. Förhandskrav: Kursdeltagaren ska vara minst 13 år gammal Deltagaravgift: 50. I priset ingår kursintyget. (HeSS:s kurser kostar 35. I priset ingår förutom själva kursen också lunch, kursintyget och boken Första hjälpen.) 28.9 och 5.10 i Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam Första hjälpen 2 Fortsättningskursen i första hjälpen går djupare in på redan förvärvad kunskap och färdigheter. Förhandskrav: Giltigt intyg från Första hjälpen 1 krävs. Ta med dig kortet till kursen. Deltagaravgift: 50. I priset ingår kursintyget. (HeSS:s kurser kostar 35. I priset ingår förutom själva kursen också lunch och kursintyget.) i Vasa Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Första hjälpen 3 Första hjälpen 3 är en kompletterande och fördjupande kurs i första hjälpen. Målsättningen är att ge deltagaren färdigheter för att verka i en första hjälpen-grupp och vid behov för att samarbeta med myndigheter. Förhandskrav: Giltigt intyg från Första hjälpen 2 krävs. Ta med dig kortet till kursen. Deltagaravgift: Avgiften är inte ännu fastslagen. I bästa fall (dock ytterst osannolikt) kostar kursen 100. I värsta fall (också mycket osannolikt) kostar den 800. Första hjälpen 3-kursen skjuts upp till våren Mer info under hösten! Första hjälpen uppdatering Håller ditt kursintyg från FHJ 1 eller FHJ 2 på att gå ut? Skulle du vilja förnya det, men vill inte gå kursen pånytt ännu? Kom på uppdateringskurs. Du får repetera dina kunskaper i Första hjälpen och ditt kort är i kraft i tre år till. Målgrupp: Personer som innehar giltigt intyg från FHJ 1 eller FHJ 2. Deltagaravgift: i Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam i Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam 12

13 UTE 1 beställningskurs Testprojekt under år 2014 Känner ni att bättre ute-kunskaper skulle vara på sin plats för spejarscouter och äldre i er kår? Vill ni själva välja tidpunkt och om kursen skall ordnas på hösten, vintern eller våren? Under 2014 har FiSSc:s kårer en unik chans att delta i ett testprojekt och beställa en UTE 1:a till ett område nära kåren! Genom att beställa en UTE 1:a får både de yngre och äldre i kåren möjligheten att bygga på sina ute-kunskaper. Kursavgift: 25 UTE 3 Ute 3:an är en riktigt tuff överlevnadskurs riktad till explorer- och roverscouter. Du får verkligen testa dina gränser och utmana dig själv! Målgrupp och förhandskrav: Roverscouter och minst 16 år fyllda explorerscouter som har gått Ute 2. Kursavgift: i Nagu Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Anmälning senast då och där det passar er Kontaktperson Hanna Eliasson / Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Kåren bör beställa kursen absolut senast två månader innan önskat datum, dock senast Läs mer om hur du ska gå till väga för att beställa en utekurs till din hemtrakt på Ute 1 beställningskurs, testprojekt

14 Gruppledarutbildning för explorerscouter - Explorerdagar Explorerdagarna är en inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter. Kursen passar både explorerscouter som fungerar som patrulledare och sådana som inte gör det. Det är här du som explorerscout får större inblick i ledarskap och ledandet av yngre. Vi funderar på vad ledarskap betyder och hur man praktiskt leder en mindre grupp scouter. Man får praktiska tips om hur man kan fungera som patrulledare och hur man kan utveckla sig själv som ledare. Under kursen utförs aktiviteter ur Gruppledarutbildningsfickan. Man hinner ändå inte med hela fickan under ett veckoslut, så utbildningen ska fortsätta i kåren. Målgrupp: Explorerscouter. Deltagaravgift: i Österbotten Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Samtidigt ordnas spejardagar på samma ställe i Sibbo Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Samtidigt ordnas spejardagar på samma ställe på Åland Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Utlandsprojektkurs Är du på väg utomlands med din roverscoutpatrull eller kanske hela kåren? Under utlandsprojektkursen går vi igenom vad roverscouternas utlandsprojekt går ut på och påbörjar planeringen. Här får du tips och råd om vad som bör kommas ihåg både före under och efter resan samt hjälp med praktiska detaljer som finansiering och utländska kontakter. Målgrupp: Roverscouter och -lotsar Deltagaravgift: i Helsingfors Kontaktpersoner: Roverscoutprograminstruktör Cecilia Mickos ansvarig för internationellt Jens Back och Reg.koord. Gunzi Edelmann Anmälning senast Utlandsprojektkursen har haft sista anmälningsdag Hör dig för med reg.koord. Gunzi om eventuella lediga platser. 14

15 Tipskväll för utbildningsansvariga Är du kårens nuvarande eller blivande utbildningsansvariga eller annars bara intresserad av att veta mer om FiSSc:s kurser och utbildningssystemet och på sätt kunna utveckla din kår? I så fall är denna kurs något för dig. Under kvällen får du: lära dig om utbildningssystemet, veta till vem olika kurser och evenemang riktar sig, tips för marknadsföring inom kåren mm. Lär din kår att maximera nyttan av de fina program som FiSSc erbjuder. Efter kvällen är du definitivt inte utan tips. Målgrupp: Kårernas utbildningsansvariga; varande och blivande och annars bara intresserade. Kurspris: kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg. koord. Karin Nordström Övrigt: Tipskvällen ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Lekkurs Har du inte ditt barnasinne kvar mera eller behöver du bara friska upp minnet? En kurs för dig som vill hitta nya lekar till dina enhetsmöten och kårevenemang eller annars bara tycker om att leka! Målgrupp: Explorer- och roverscouter samt äldre ledare Kurspris: 15 Ekonomidag Ekonomidagen går ut på att behandla och diskutera saker som är väsentliga i skötseln av en scoutkårs ekonomi. Målen för ekonomidagen är att ge information om grunderna i kårekonomi, bokföring samt skatte-, bidrags- och avtalsfrågor som berör scoutkåren. Passen under dagen innehåller bland annat: - grunderna i kårekonomi, tips om hur ekonomin i praktiken kan skötas smidigt - bokföring och upprättande av bokslut, innehåll- och formkrav - skatte- och avtalsfrågor i frivilligverksamhet/föreningsverksamhet - understödsansökningar till kommuner och stiftelser Målgrupp: Kårekonomer, kårchefer, kårstyrelsemedlemmar och andra som i sina scoutuppdrag har med ekonomiskötsel att göra eller är intresserade av ekonomiskötsel i föreningar. Roverscouter och ledare. Kurspris: i Åbo Kontaktperson Ekonomigruppens ordförande, Malin Lindholm: Övrigt: Utbildningsdagen börjar på morgonen och håller på i ungefär 7 timmar kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg. koord. Karin Nordström Övrigt: Lekkursen ordnas i samband med Utbildningscirkusen. 15

16 Sjöräddningskurs (FS) Under kursen fördjupar deltagarna sina kunskaper i agerandet vid sjöolycka. Målsättningen är att ge deltagarna förståelse för risker och mänskliga begränsningar vid kriser och olyckstillbud i sjöomgivning samt ge grundläggande färdigheter och mental beredskap för hantering av olyckor och nödsituationer till sjöss. Sisuledarutbildning (FS) Denna kurs arrangeras av Finlands Scouter på finska. Mera information dyker upp i FS händelsekalender Övrigt: följ med FS händelsekalender för mer infomation. Kursen är ett krav för att du ska kunna ansöka om högsjöcertifikat. Denna kurs arrangeras av Finlands Scouter på finska. Målgrupp: Evenemanget riktar sig till roverscouter och ledare. Du bör vara 18 år fyllda och inneha en normal fysisk kondition för att få delta Kontaktperson Reg.koord.Gunzi Edelmann Övrigt: Kursen arrangeras av FS och går på finska. Följ med FS händelsekalender för mer information om kursen. Anmälning senast

17 PROGRAM- EVENEMANG vargungar, 7-9 åringar (födda ) äventyrsscouter, åringar (födda ) spejarscouter, åringar (födda ) explorerscouter, åringar (födda ) roverscouter, åringar (födda ) foto: Alex Björkholm äldre ledare, +22 åringar (födda 1992 eller tidigare) 17

18 Vargungedag En rolig utfärdsdag med kul program för vargungar och akelor. Mera information om programmet kommer i augusti per e-post till kårerna i sydvästra Finland. Målgrupp: Vargungar och deras ledare. Deltagaravgift: 20 (inklusive busstransport) 4.10 i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Vargunge- och äventyrsscoutdag En rolig utfärdsdag med kul program för vargungar, äventyrsscouter och deras ledare. Mer information om programmet kommer i september per e-post till kårerna på Åland. Målgrupp: Vargungar, äventyrsscouter och deras ledare. Deltagaravgift: Oklar 8.11 i Finström Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Anmälning senast Äventyrsscoutnatt En spännande utfärd med roligt program för äventyrsscouter. Vi övernattar utomhus och programmet är annars också utomhusbetonat. Målgrupp: Äventyrsscouter och deras ledare. Motionsaktivitet för äventyrsscouter Kom med och rör på dig tillsammans med andra äventyrsscouter! Vi provar på en ny gren eller håller en turnering. Mera information om programmet kommer i september per e-post till kårerna i sydvästra Finland. Målgrupp: Äventyrsscouter och deras ledare. Deltagaravgift: i Pargas Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Anmälning senast Parkourdag för äventyrs- och spejarscouter Ta med din äventyrsscoutgrupp eller dina spejarscouter (eller båda grupperna!) på en lite sportigare utfärd. Testa en ny gren under trygga omständigheter och träffa dessutom andra kårers scouter. Målgrupp: äventyrs- och spejarscouter Deltagaravgift: i Malm, Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam Övrigt: Evenemanget kan ta en begränsad mängd deltagare och fylls i anmälningsordning. Anmälning senast 5.9 Deltagaravgift: i Västra Nyland Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: I samband med äventyrsscoutnatten ordnas en kaptensträff Anmälning senast För varje påbörjat tiotal äventyrsscouter bör kåren anmäla minst en ledare. 18

19 Spejardagar Spejarscouten får med sin patrull och andra scoutkompisar testa på och lära sig färdigheter som kan vara svåra att öva i den egna kåren. Målet med evenemanget är att spejarscouten lär sig nya saker, får roliga upplevelser, träffar andra spejarscouter och skaffar sig tips för patrullens verksamhet. Evenemangets mål Lära sig nya färdigheter Träffa andra spejarscouter Få idéer till den egna patrullens verksamhet Föra nya kunskaper och färdigheter till kårerna Evenemangets innehåll: På Spejardagarna kan spejarscouten med sin egen patrull utföra mera utmanande aktiviteter som hör till programmet, men som kåren inte alltid har möjlighet att erbjuda. Tema kan vara till exempel klättring, paddling, videofilmning, fiske, rollspel osv. Målgrupp: Spejarscouter. Deltagaravgift: i Österbotten Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Samtidigt ordnas explorerdagar på samma ställe. Tema: Samhälle i Sibbo Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Samtidigt ordnas explorerdagar på samma ställe. Tema: Into the wild Superhjälte Finns det någonting bättre än en förläggning med en massa andra spejarscouter från hela FiSSc där man bara har roligt? Ja, det finns det, och det heter Superhjälte. Samma sak men ännu bättre! Det här är ett evenemang man behöver superkrafter för att ha tråkigt på. Superhjälte samlar alltså spejarscouter från olika håll till en förläggning med också sakligt men framförallt helt huvudlöst roligt program. Målgrupp: Spejarscouter. Deltagaravgift: i Nyland Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: I samband med Superhjälte ordnas en spejarscoutlotsträff (9.11). Gruppledarutbildning för explorerscouter - Explorerdagar se sid 13 i Färdighetsutbildning Explosion: Scout Big Brother 2 För några år sedan ordnades det ett unikt evenemang, Scout Big Brother. Nu är det dags för säsong två. Uppföljaren kommer att bli, om möjligt, ännu mer spännande och minnesvärd. Ett evenemang du helt enkelt inte vill missa! Målgrupp: Explorerscouter. Deltagaravgift: i Kyrkslätt Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann 19

20 Roverscout- och ledarseglats Nu är din chans här! Sommarjobbar du hela sommaren? Kan du inte ta ledigt? Hinner du inte segla på grund av andra saker? Veckoslutet den ordnas en roverscout- och ledarseglats, Helsingfors- Tallin-Helsingfors. Det här är en chans för dig som inte har haft tid eller möjlighet att delta i seglatser med Navigator under sommaren eller bara vill avsluta seglingssäsongen i gott sällskap. Räkna med ett veckoslut du kommer att minnas länge! Målgrupp: Seglatsen riktar sig till roverscouter samt äldre ledare på s/y Navigator, Helsingfors Helsingfors Pris: 40 Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Anmälning senast Seglatsen har haft sista anmälningsdag Hör dig för med reg.koord. Gunzi om eventuella lediga platser. Roverscout- och ledardagar Så myki betär featuring Atlantis Hjärtligt välkomiger ska ni vara på roverscout- och ledardagar i Karis! Under veckoslutet ordnas också Atlantis lägerfällning och FiSScs höstmöte. Vi tar och sir! Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare. Deltagaravgift: meddelas senare i Karis it ba en tågstation... Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Atlantis lägerfällning ordnas under lördag kväll, FiSScs höstmöte ordnas på söndag. Mer information på kommande på alla kanaler. SLöhö Bara chill med andra ledare. Åk bort ett veckoslut och lämna hemma allt du stressar för. Ät gott, vinn ett brädspel, se tre leffor i rad. Anmäl dig och din kompis NU! En lugn självständighetsdag utlovas! Målgrupp: roverscouter och äldre ledare. Deltagaravgift: 10 (bara en liten kymppi!!!) på Lärkans HeSS Kontaktperson Eva Björkestam 20

NR 6 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Vårens kurser. Segla och åk på läger i sommar! Kårchef - kårsektionen finns för dig!

NR 6 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Vårens kurser. Segla och åk på läger i sommar! Kårchef - kårsektionen finns för dig! Finlands Svenska Scouter r.f. NR 6 2008 s. 16 Vårens kurser Segla och åk på läger i sommar! Kårchef - kårsektionen finns för dig! innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska

Läs mer

NR 3 2011. Finlands Svenska Scouter r.f. Packa rätt till sommaräventyren. Höstens kurser

NR 3 2011. Finlands Svenska Scouter r.f. Packa rätt till sommaräventyren. Höstens kurser Finlands Svenska Scouter r.f. NR 3 2011 Packa rätt till sommaräventyren Höstens kurser innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55, 00250 Helsingfors

Läs mer

NR 6 2009. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 28. Höstens kurser. Superprogram på årets ledardagar och höstmöte Julhälsningar och julklappstips

NR 6 2009. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 28. Höstens kurser. Superprogram på årets ledardagar och höstmöte Julhälsningar och julklappstips Finlands Svenska Scouter r.f. NR 6 2009 s. 28 Höstens kurser Superprogram på årets ledardagar och höstmöte Julhälsningar och julklappstips innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands

Läs mer

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1

GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR 1 GRUNDA EN SCOUTKÅR Finlands Svenska Scouter r.f. Våren 2007, uppdaterat 2010 Utarbetat av: Sara Carlström, Maya Hänninen, Jonna Sahala Illustrationer: Seela Sorvari Ombrytning: Sara

Läs mer

Så lyckas du med lägermaten

Så lyckas du med lägermaten Finlands Svenska Scouter r.f. NR 2 2009 s. 27 Håll koll på lägerfyrarna Inspiration från Sverige på vårsemi Så lyckas du med lägermaten innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands

Läs mer

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18

NR 4 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Nya märken...sid 16. Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 Finlands Svenska Scouter r.f. NR 4 2008 s. 16 Nya märken...sid 16 Offshoreseglats...sid 10 Ös...sid 18 innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan

Läs mer

Scoutposten tipsar hur din kår kan samla in pengar. Fågelinfluensan hotar inte sommarens läger. Scouthuset flyttar till Tölö. Märtha tackar för sig

Scoutposten tipsar hur din kår kan samla in pengar. Fågelinfluensan hotar inte sommarens läger. Scouthuset flyttar till Tölö. Märtha tackar för sig Finlands Svenska Scouter r.f. nr 4/2006 Scouthuset flyttar till Tölö Scoutposten tipsar hur din kår kan samla in pengar Fågelinfluensan hotar inte sommarens läger Märtha tackar för sig innehåll Ute veterankurs...4

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. nr 3/2006. Scoutposten provsmakar munkar. Varför kostar storläger så mycket. Fotograferingstips inför sommaren

Finlands Svenska Scouter r.f. nr 3/2006. Scoutposten provsmakar munkar. Varför kostar storläger så mycket. Fotograferingstips inför sommaren Finlands Svenska Scouter r.f. nr 3/2006 Varför kostar storläger så mycket Scoutposten provsmakar munkar Fotograferingstips inför sommaren innehåll Åboscouter invaderar Blodtjänst...4 Visste du?...5 Redaktörskurs

Läs mer

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout!

Roverscoutkalendern. Välkommen roverscout! Roverscoutkalendern Välkommen roverscout! Du hör nu till den åldersgrupp där det hänger mera på dig själv hur bra du uppfyller scoutingens målsättningar. Scoutrörelsen som organisation skapar förutsättningarna

Läs mer

Upplev världen, förbättra världen, förverkliga ett utlandsprojekt!

Upplev världen, förbättra världen, förverkliga ett utlandsprojekt! Upplev världen, förbättra världen, förverkliga ett utlandsprojekt! Projektguide för roverscouter 1 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 3 INLEDNING... 4 VAD KRÄVS AV ETT BRA UTLANDSPROJEKT?... 4 BÖRJA PLANERINGEN...

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen.

Instruktioner: Patrullen kommer tillsammans överens om spelreglerna. Patrulledaren leder diskussionen. Alltid redo Till den obligatoriska utrustningen hör fem fickor: välkommen explorerscout, gruppledarutbildning, ledarskap, explorerscoutevenemang och scoutfärdighetstävling. Av dem görs vanligtvis två fickor

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer

Kilke kontaktens informationspaket

Kilke kontaktens informationspaket www.kilke.fi/svenska Kilke kontaktens informationspaket Allt du behöver veta Kilke infopaket 2 Infopaket för Kilke-kontaktpersonerna Det här meddelandet skickas bara år dig, kårens dyrbara Kilkekontakt.

Läs mer

Förord 16.8.2007. Hej du nya (och gamla) scout,

Förord 16.8.2007. Hej du nya (och gamla) scout, Graniscout ABC Förord 16.8.2007 Hej du nya (och gamla) scout, I din hand håller du ett exemplar av Grani Scout ABC, som är din guide i den snåriga scoutordsdjungeln. I denna bok kan du kolla om det är

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

NyInfo 06/2011. - det nyländska nyhetsbrevet. Konsten att engagera. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 22.9.2011

NyInfo 06/2011. - det nyländska nyhetsbrevet. Konsten att engagera. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 22.9.2011 Helsingfors, 22.9.2011 Konsten att engagera I Finland jobbar ca 38 % av befolkningen frivilligt, i Sverige är samma siffra 48 %. Bägge siffrorna är, sett ur ett europeiskt perspektiv, rätt höga men jämfört

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikts

Göteborgs scoutdistrikts Göteborgs scoutdistrikts Välkommen! Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Göteborgs scoutdistrikt utgörs av 51 scoutkårer med massvis av engagemang. Tillsammans kan vi

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Brevet Hem, Sidan 1 Innehållsförteckning Mina anteckningar... 4 En ny rörelse föds... 5 Engelska riddarlagar förebild.... 6 Vår Scoutkår... 7 Kul att vara Spårare... 8 Mer scouting i Upptäckarna... 9 Tre

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer