Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:"

Transkript

1

2 Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan Helsingfors tfn FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda mars-april 2014 Tom Sundström Alex Björkholm, Lotta Bäck, Tom Sundström 2

3 Innehåll Så här fungerar det 4 Händelsekalendern Ledarskapskurser 6 Grundutbildning för scoutledare 7 Grundutbildning i flerform 8 Åldersgruppsansvarigutbildning 8 Åldersgruppsprogrammoduler 9 Akela- kaptens- och lotsträffar 10 Utbildningscirkus 10 Färdighetskurser 11 Första hjälpen-kurser 12 Ute-kurser 15 Gruppledarutbildning/ Explorerdagar 14 Utlandsprojektkurs 14 Tipskväll för utbildningsansvariga 15 Lekkurs 15 Ekonomidag 15 Sjöräddningskurs (FS) 16 Sisuledarutbildning 16 Programevenemang 17 Vargungeevenemang 18 Äventyrsscout-evenemang 18 Spejarscoutevenemang 18 Explorerscoutevenemang 19 Roverscoutevenemang 20 Ledarevenemang 20 Tävlingar 21 Ledarträffar och möten 24 Utbildningar för förtroendevalda 26 Kontaktuppgifter 27 FiSSc arrangerar evenemangen och kurserna i samarbete med Svenska Studiecentralen. 3

4 Så här fungerar det Detta häfte innehåller FiSSc:s kurser och evenemang under hösten 2014 samt en handfull övriga scoutiga evenemang och kurser. Du och dina kårmedlemmar kan anmäla er till i stort sett alla FiSSc:s händelser under hösten under tidsperioden Några evenemang kan även ha avvikande anmälningstider. Kårens utbildningsansvariga samlar kårens anmälningar på anmälningsblanketter och anmäler sina kårmedlemmar direkt via medlemsregistret under tidsperioden Om du har frågor om anmälningssystemet; kontakta din regionkoordinator. Alla kurser och evenemang som ordnas i FiSSc ordnas för hela FiSSc. Man kan alltså fritt delta i kurser och evenemang över regiongränserna. Det lönar sig dock att redan i anmälningsskedet fundera på sådant som att resor tar tid, kostar och kan vara besvärliga. Efter att anmälningarna genomgåtts får kåren en bekräftelse på vilka deltagare som antagits och till vilka kurser och evenemang det ännu finns lediga platser. Glöm inte bort att meddela de anmälda! Kursbrevet skickas nämligen inte ut förrän cirka tre veckor före kursen. Mer information om kurserna hittar du i kurs- och evenemangsbeskrivningshäftet Programoch utbildningsguiden eller på kurs- och evenemangbeskrivningssida. Följ med händelsekalendern på scout.fi för närmare information om kommande evenemang och kurser. Utbildningssystemet I `användarmanualen : Utbildningsansvariga Vem? Vad? Hur? Varför? finns info om de verktyg som finns till ditt förfogande. Häftet, anvisningar och hjälpmedel finns på Delta gärna i tipsdagen för utbildningsansvariga. Där rätas många av utbildningssystemets och anmälningens frågetecken ut. Frågor om utbildningssystemet kan ställas till din egen regionkoordinator, till FiSSc:s utbildningsgrupps ordförande Maya Hänninen, till någon av utbildningsinstruktörerna eller till regionkoordinatorn med ansvar för utbildning (kontaktuppgifter hittar du på bakpärmen). Kursekonomi På anmälningsblanketten finns möjlighet att kryssa för ifall kåren betalar kursavgiften. Man kan ansöka om FiSSc-stipendier för deltagande i kurser och evenemang. Ansökningsblanketter finns på Deadline är 15.4 och varje år. Ansökan bör ske före själva evenemanget. Stipendieansökningen är personlig d.v.s. en kår eller en grupp kan inte ansöka om stipendium. Deltagare i FiSSc:s kurser har i regel möjlighet att erhålla reseunderstöd. Självrisken är 10, högst 40 betalas. Reseunderstödet ansöks med hjälp av en ansökningsblankett som finns med i kursbrevet. Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt. Principerna för reseunderstödet finns att läsa på och informationen om vad som gäller vid en särskild kurs framkommer ur kursens infobrev. Reseunderstöd betalas i regel inte ut på programevenemang. OBS! Reseunderstöd till kurser arrangerade av t.ex. FS (Finlands Scouter), HeSS (Helsingfors Svenska Scouter) eller ÅSD (Ålands Scoutdistrikt) betalas i regel inte.

5 Händelsekalender 2014 JULI Kustseglats, Åbo-Vasa 9.7 Dags- och kvällsseglats, Vasa Kustseglats, Vasa-Björneborg Offshoreseglats, Björneborg-Syndalen På rätt köl, Raseborg Atlantis - byggläger, Syndalen Atlantis, Syndalen AUGUSTI Atlantis rivningsläger, Syndalen 6.8 Scoutposten DL 17.8 ÅSD:s höstmöte, Mariehamn 17.8 Kårledarträff, Mariehamn Höstsemi för förtroendevalda 26.8 KP 5 DL SEPTEMBER Grundutbildning flerform Ute 3, Nagu Roverscout- och ledarseglats, s/y Navigator Äventyrsscoutnatt, Ingå Åldersgruppstävlingar, Karleby 14.9 Kaptensträff, västra Nyland 14.9 Spejarscoutlotsträff, Karleby 15.9 Utmärkelsetecken DL 15.9 Sista anmälningsdag till kurser och evenemang 17.9 Scoutposten DL 20.9 Kårledarträff, Kimito Scoutscaban (HeSS), Nyland Åldersgruppsansvarigautbildning, Esbo 25.9 Åldersgruppsprogrammoduler: explorer- och roverscout, Åbo 25.9 Akela- och kaptensträffar, Åbo Utlandsprojektkurs, Helsingfors 28.9 Första hjälpen 1 (del 1/2) (HeSS), H:fors 30.9 Utbildningscirkus (åldergruppsprogrammoduler), H:fors september Lärkanstalko (HeSS), Esbo Hösten FHJ3, 2 veckoslut, Nyland OKTOBER 1 & 2.10 Utbildningscirkus (åldergruppsmoduler, UtAn-tips, lekkurs), H:fors 2.10 KP 6 DL 4.10 Kårledarträff och Explorerscoutprogrammodullotsträff, Grankulla 4.10 Kårledarträff, roverscoutprogrammodul, Jakobstad 4.10 Vargeungedag, Åbo 5.10 Kårledarträff, roverscoutprogrammodul, Vasa 5.10 Första hjälpen 1 (del 2/2) (HeSS), H:fors Grundutbildning för scoutledare - Evenemangsledare, Nyland SpExRoLE -tävling för spejarscouter och äldre, Åbo Ledarstadsmanöver (HeSS), H:fors Kårledarträff, H:fors Första hjälpen 2, Vasa Roverscout- och ledardagar, Karis Höstmöte, Nyland Scoutposten DL NOVEMBER Superhjälte, västra Nyland 8.11 Vargunge och äventyrsscoutdag (ÅSD), Finström Grundutbildning för scoutledare - Kårledare, Nyland Första hjälpen 2 (HeSS), H:fors 9.11 Spejarscoutlotsträff, västra Nyland Ekonomidag, Åbo Första hjälpen uppdatering (HeSS), H:fors Utmärkelsetecken DL (Mannerheimspännen) Spejardagar, Nyland Explorerdagar, Nyland Spejardagar, Österbotten Explorerdagar, Österbotten KP 7 DL Motionsaktivitet för äventyrsscouter, Pargas Explorerdagar, Åland Scoutbasar på Balders (HeSS), H:fors DECEMBER Explosion, Porkala SLöhö (HeSS), H:fors 7.12 Utbildning för nyvalda gruppordföranden Scoutglögg, Scoutstationen Vargungarna med i Folkhälsans Luciatåg (HeSS), H:fors Mellandagshajk (ÅSD), Åland 5

6 LEDARSKAPSKURSER explorerscouter, åringar (födda ) roverscouter, åringar (födda ) foto: Alex Björkholm äldre ledare, +22 åringar (födda 1992 eller tidigare)

7 Grundutbildning för scoutledare Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt de fristående modulerna Ledarskapsövning och Första hjälpen. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt. Grundutbildningen för scoutledare håller på att förnyas i hela Finland, något som redan märks av de nya kursnamnen. Därför uppmanar vi nu alla som endast deltagit i den ena delen av utbildningen att under hösten 2014 slutföra sin utbildning. Om du ännu inte har deltagit i kurshelheten Som ledare i kåren bör du anmäla dig till helheten Kårledare. Om det senare veckoslutet, Åldersgruppsledare, inte blivit avklarad bör du anmäla dig till Evenemangsledarekursen. Kontakta kansliet för mera information. Även grundutbildningen i flerform (se nästa sida) är ett alternativ för dig som har utbildningen på hälft. Du kan i alla frågor som handlar om komplettering vända dig till Karin på kansliet. Kårledare: Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och ger dig en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under kursen kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål. Kom och lär dig leda en kår! Ledarskapsövningen, som är en del av grundutbildningen, görs hösten 2014 efter att båda kursdelarna är avklarade. (Fr.o.m. år 2015 görs ledarskapsövningen mellan kursveckosluten.) Till grundutbildningen hör även modulen Första hjälpen. Ett smidigt sätt att genomföra den är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att alla delar genomförs under samma termin. Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. Kursavgift: 80 (för hela utbildningen) (Deltagaren kan ansöka om reseunderstöd.) Evenemangsledare Kårledare i Nyland Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt OBS! Separat anmälningsblankett. Hittas bl.a. via händelsekalendern på scout.fi. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt. Anmälning senast 15.9 Evenemangsledare: Kursen fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang! 7

8 Grundutbildning för scoutledare, flerformskurs Under hösten 2014 arrangeras hela Grundutbildningen för scoutledare i flerform. Flerformsutbildningen riktar sig till dig som inte har möjlighet att använda veckoslut på att gå en traditionell kurs, utan istället vill kunna avlägga utbildningen över en längre tid. Under utbildningen kan tidigare kunskap beaktas i form av kompenserade moduler. Målgruppen är äldre ledare. Deltagarna handleds delvis individuellt och antalet deltagare är begränsat. Ansökningstiden för flerformskursen gick ut 15.4, men om du är intresserad att delta kontakta genast reg.koord. Karin Nordström och hör dig för om eventuella lediga platser. Du hittar mer information i händelsekalendern på scout.fi och i förra Kurs- och evenemangshäftet. Ansökningsblanketten hittar du lättast via händelsekalendern på scout.fi. - >Flerformskurs hösten 2014 Kursavgift: 60 flerformskurs hösten 2014 Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt OBS! Separat anmälningsblankett. Hittas bl.a. via händelsekalendern på scout.fi Anmälningstiden gick ut Hör dig för till Karin om eventuella lediga platser. Åldersgruppsansvarigutbildning Den här utbildningshelheten är avsedd för kårens åldersgruppsansvariga, oavsett om du som ledare är ansvarig för en eller flera åldersgrupper. Under kursen får du en fördjupad inblick i barn och ungas utveckling samt handledande och ledande av vuxna. Åldersgruppsansvariga bör ha insikt i flera åldersgrupper och i scouternas uppväxt från vargunge till roverscout. Därtill bör ledaren kunna handleda de vuxna ledarna i de olika åldersgrupperna. Den åldersgruppsansvarigas viktigaste uppgift är att se till att alla åldersgrupper tas i beaktande i scoutkårens verksamhet. Till den åldersgruppansvarigs uppgifter hör bl.a. att hitta lösningar på hur evenemang i kåren förverkligas så att alla åldergrupper beaktas, vad som görs ifall kåren helt saknar en åldersgrupp, hur man förverkligar verksamheten ifall det bara finns en scout ur en viss åldersgrupp i kåren, vem som hör till vilken grupp, vem som leder vem och så vidare. Omfattning: Kursen är en vecksolutskurs som även innehåller en nätbaserad förhandsuppgift. Målgrupp: Kursen riktar sig till äldre ledare med scoutledarfullmakt som fungerar som åldersgruppsansvarig i sin kår eller som funderar på att bli åldersgruppsansvarig. Kursen fungerar även som en inspirationskälla för ledare som vill utveckla åldersgruppsverksamheten i kåren. Kursavgift: 40. (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.) på Lärkans i Esbo Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: OBS! Avvikande anmälningsdag! Anmälning senast

9 Åldersgruppsprogrammoduler Kvälls- eller endagsutbildningar (3-4 timmar). Temat är en åldersgrupps program. Du får veta hur åldersgruppens program fungerar och hur du kan använda det i praktiken. Målgrupp: Äldre ledare och roverscouter (roverscouter kan inte delta i roverscoutprogrammet) samt explorerscouter som fungerar som vice akela eller vice kapten. Kursavgift: 15 (i priset ingår åldersgruppens del av ledarmappen) (Deltagaren kan ansöka om reseunderstöd.) Vargungeprogrammet: Är du kårens nya Akela eller har du en flock med ivriga vargungar som du inte vet vad du skall göra med? Då är denna kurs något för dig. Under kursen får du lära dig hur vargungarnas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra som drar vargungar. Lekkursen rekommenderas också varmt år alla Akelor kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast 15.9 Äventyrsscoutprogrammet: AjAj Kapten! Under denna kurs får du lära dig hur äventyrsscouternas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra kaptener. Söder, öster, väster eller norr, det är det som är frågan! 30.9 kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast 15.9 Spejarscoutprogrammet: Vet du inte vad en etapp, fyr eller paus är, men fungerar som spejarlots? Då är denna kurs ett måste för dig! Under kursen lotsas du in i spejarscouternas program och får lära dig allt och lite mera som finns att veta om spejarprogrammet kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast 15.9 Explorerscoutprogrammet: Under kursen får du lära dig hur explorerscouternas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra explorerscoutlotsar i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas roverscoutprogrammodul, akelaträff och kaptensträff. Anmälning senast kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast i Grankulla Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Modulen ordnas som en programmodul-lotsträff-kombo i samband med västra Nylands kårledarträff. Anmälning senast 15.9 Roverscoutprogrammet: Under kursen får du lära dig hur roverscouternas program fungerar, lite tips samt en möjlighet att diskutera med andra som drar fungerar som roverscouters lotsar. Visste du att bland annat dykning, krävande konstruktionsbygge och övernattning i snökoja är en del av roverprogrammet? 25.9 i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas explorerscoutprogrammodul, akelaträff och kaptensträff. Anmälning senast kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Anmälning senast i Jakobstad Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Modulen ordnas i samband med kårledarträffen i Jakobstad. Anmälning senast i Vasa Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Modulen ordnas i samband med kårledarträffen i Vasa. Anmälning senast

10 Akela-, kaptens- och lotsträffar Träffarna är diskussionsträffar där åldersgruppsledare samlas och diskuterar fritt kring den egna åldersgruppen. Målgrupp: För akelor, kaptener och lotsar samt ledare som i sitt handslag fungerar mycket med åldersgrupperna. Kursavgift: Träffarna är gratis (Förutom explorerscoutlotsträffen 4.10 som kostar 15. Avgiften inkluderar en del av ledarmappen). Akelaträffar: 25.9 i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas explorerscoutprogrammodul, roverscoutprogrammodul och kaptensträff. Kaptensträffar: 14.9 i Ingå Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Kaptensträffen ordnas i samband med Äventyrsscoutnatten i Esbo. Anmälning senast i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Övrigt: Samtidigt ordnas explorerscoutprogrammodul, roverscoutprogrammodul och akelaträff. Spejarscoutlotsträffar: 14.9 i Karleby Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Spejarscoutlotsträffen ordnas i samband med Åldersgruppstävlingarna i Karleby. Anmälning senast i västra Nyland Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Träffen ordnas i samband med evenemanget Superhjälte. Anmälning senast Explorerscoutlotsträffar: 4.10 i Grankulla Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: träffen ordnas som en programmodullotsträff-kombo i samband med västra Nylands kårledarträff. Roverscoutlotsträffar: i Karis Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: träffen ordnas i samband med roverscout- och ledardagarna. Anmälning senast Utbildningscirkus Spår, pauser, lotsar, fyrar, akelor, fickor och kaptener? Vet du hur programmet för den åldersgrupp du har hand om fungerar på riktigt? Eller skulle du behöva lite tips? Kom med på utbildningscirkus! Under kurskvällarna har du möjlighet att delta i de olika åldersgruppsmodulerna, lekkursen och en tipskväll för utbildningsansvariga. Under en åldersgruppsmodul går man igenom en åldersgrupp och hur dess program fungerar. Ta ut allt av utbildningscirkusen och delta alla kvällar! 30.9: Vargungeprogrammet och äventyrsscoutprogarmmet (se sid 9) 1.10: Spejarscoutprogrammet och explorerscoutprogrammet (se sid 9) 2.10: Roverscoutprogrammet (se sid 9), Tipskväll för utbildningsansvariga och Lekkurs (se sid 15) 30.2, 1.10 och 2.10 kl på Scoutstationen i Helsingfors Kontaktperson Reg. koord. Karin Nordström 10

11 FÄRDIGHETSKURSER spejarscouter, åringar (födda ) explorerscouter, åringar (födda ) roverscouter, åringar (födda ) äldre ledare, +22 åringar (födda 1992 eller tidigare) foto: Lotta Bäck 11

12 Första hjälpen 1 I en nödsituation kan det vara fråga om minuter. Kanske är det du som råkar vara först på plats. Kan du hjälpa? Kom med och lär dig grunderna i första hjälpen. Efter avklarad kurs får du ett intyg som är i kraft i 3 år. Förhandskrav: Kursdeltagaren ska vara minst 13 år gammal Deltagaravgift: 50. I priset ingår kursintyget. (HeSS:s kurser kostar 35. I priset ingår förutom själva kursen också lunch, kursintyget och boken Första hjälpen.) 28.9 och 5.10 i Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam Första hjälpen 2 Fortsättningskursen i första hjälpen går djupare in på redan förvärvad kunskap och färdigheter. Förhandskrav: Giltigt intyg från Första hjälpen 1 krävs. Ta med dig kortet till kursen. Deltagaravgift: 50. I priset ingår kursintyget. (HeSS:s kurser kostar 35. I priset ingår förutom själva kursen också lunch och kursintyget.) i Vasa Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Första hjälpen 3 Första hjälpen 3 är en kompletterande och fördjupande kurs i första hjälpen. Målsättningen är att ge deltagaren färdigheter för att verka i en första hjälpen-grupp och vid behov för att samarbeta med myndigheter. Förhandskrav: Giltigt intyg från Första hjälpen 2 krävs. Ta med dig kortet till kursen. Deltagaravgift: Avgiften är inte ännu fastslagen. I bästa fall (dock ytterst osannolikt) kostar kursen 100. I värsta fall (också mycket osannolikt) kostar den 800. Första hjälpen 3-kursen skjuts upp till våren Mer info under hösten! Första hjälpen uppdatering Håller ditt kursintyg från FHJ 1 eller FHJ 2 på att gå ut? Skulle du vilja förnya det, men vill inte gå kursen pånytt ännu? Kom på uppdateringskurs. Du får repetera dina kunskaper i Första hjälpen och ditt kort är i kraft i tre år till. Målgrupp: Personer som innehar giltigt intyg från FHJ 1 eller FHJ 2. Deltagaravgift: i Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam i Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam 12

13 UTE 1 beställningskurs Testprojekt under år 2014 Känner ni att bättre ute-kunskaper skulle vara på sin plats för spejarscouter och äldre i er kår? Vill ni själva välja tidpunkt och om kursen skall ordnas på hösten, vintern eller våren? Under 2014 har FiSSc:s kårer en unik chans att delta i ett testprojekt och beställa en UTE 1:a till ett område nära kåren! Genom att beställa en UTE 1:a får både de yngre och äldre i kåren möjligheten att bygga på sina ute-kunskaper. Kursavgift: 25 UTE 3 Ute 3:an är en riktigt tuff överlevnadskurs riktad till explorer- och roverscouter. Du får verkligen testa dina gränser och utmana dig själv! Målgrupp och förhandskrav: Roverscouter och minst 16 år fyllda explorerscouter som har gått Ute 2. Kursavgift: i Nagu Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Anmälning senast då och där det passar er Kontaktperson Hanna Eliasson / Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Kåren bör beställa kursen absolut senast två månader innan önskat datum, dock senast Läs mer om hur du ska gå till väga för att beställa en utekurs till din hemtrakt på Ute 1 beställningskurs, testprojekt

14 Gruppledarutbildning för explorerscouter - Explorerdagar Explorerdagarna är en inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter. Kursen passar både explorerscouter som fungerar som patrulledare och sådana som inte gör det. Det är här du som explorerscout får större inblick i ledarskap och ledandet av yngre. Vi funderar på vad ledarskap betyder och hur man praktiskt leder en mindre grupp scouter. Man får praktiska tips om hur man kan fungera som patrulledare och hur man kan utveckla sig själv som ledare. Under kursen utförs aktiviteter ur Gruppledarutbildningsfickan. Man hinner ändå inte med hela fickan under ett veckoslut, så utbildningen ska fortsätta i kåren. Målgrupp: Explorerscouter. Deltagaravgift: i Österbotten Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Samtidigt ordnas spejardagar på samma ställe i Sibbo Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Samtidigt ordnas spejardagar på samma ställe på Åland Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Utlandsprojektkurs Är du på väg utomlands med din roverscoutpatrull eller kanske hela kåren? Under utlandsprojektkursen går vi igenom vad roverscouternas utlandsprojekt går ut på och påbörjar planeringen. Här får du tips och råd om vad som bör kommas ihåg både före under och efter resan samt hjälp med praktiska detaljer som finansiering och utländska kontakter. Målgrupp: Roverscouter och -lotsar Deltagaravgift: i Helsingfors Kontaktpersoner: Roverscoutprograminstruktör Cecilia Mickos ansvarig för internationellt Jens Back och Reg.koord. Gunzi Edelmann Anmälning senast Utlandsprojektkursen har haft sista anmälningsdag Hör dig för med reg.koord. Gunzi om eventuella lediga platser. 14

15 Tipskväll för utbildningsansvariga Är du kårens nuvarande eller blivande utbildningsansvariga eller annars bara intresserad av att veta mer om FiSSc:s kurser och utbildningssystemet och på sätt kunna utveckla din kår? I så fall är denna kurs något för dig. Under kvällen får du: lära dig om utbildningssystemet, veta till vem olika kurser och evenemang riktar sig, tips för marknadsföring inom kåren mm. Lär din kår att maximera nyttan av de fina program som FiSSc erbjuder. Efter kvällen är du definitivt inte utan tips. Målgrupp: Kårernas utbildningsansvariga; varande och blivande och annars bara intresserade. Kurspris: kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg. koord. Karin Nordström Övrigt: Tipskvällen ordnas i samband med Utbildningscirkusen. Lekkurs Har du inte ditt barnasinne kvar mera eller behöver du bara friska upp minnet? En kurs för dig som vill hitta nya lekar till dina enhetsmöten och kårevenemang eller annars bara tycker om att leka! Målgrupp: Explorer- och roverscouter samt äldre ledare Kurspris: 15 Ekonomidag Ekonomidagen går ut på att behandla och diskutera saker som är väsentliga i skötseln av en scoutkårs ekonomi. Målen för ekonomidagen är att ge information om grunderna i kårekonomi, bokföring samt skatte-, bidrags- och avtalsfrågor som berör scoutkåren. Passen under dagen innehåller bland annat: - grunderna i kårekonomi, tips om hur ekonomin i praktiken kan skötas smidigt - bokföring och upprättande av bokslut, innehåll- och formkrav - skatte- och avtalsfrågor i frivilligverksamhet/föreningsverksamhet - understödsansökningar till kommuner och stiftelser Målgrupp: Kårekonomer, kårchefer, kårstyrelsemedlemmar och andra som i sina scoutuppdrag har med ekonomiskötsel att göra eller är intresserade av ekonomiskötsel i föreningar. Roverscouter och ledare. Kurspris: i Åbo Kontaktperson Ekonomigruppens ordförande, Malin Lindholm: Övrigt: Utbildningsdagen börjar på morgonen och håller på i ungefär 7 timmar kl på Scoutstationen Kontaktperson Reg. koord. Karin Nordström Övrigt: Lekkursen ordnas i samband med Utbildningscirkusen. 15

16 Sjöräddningskurs (FS) Under kursen fördjupar deltagarna sina kunskaper i agerandet vid sjöolycka. Målsättningen är att ge deltagarna förståelse för risker och mänskliga begränsningar vid kriser och olyckstillbud i sjöomgivning samt ge grundläggande färdigheter och mental beredskap för hantering av olyckor och nödsituationer till sjöss. Sisuledarutbildning (FS) Denna kurs arrangeras av Finlands Scouter på finska. Mera information dyker upp i FS händelsekalender Övrigt: följ med FS händelsekalender för mer infomation. Kursen är ett krav för att du ska kunna ansöka om högsjöcertifikat. Denna kurs arrangeras av Finlands Scouter på finska. Målgrupp: Evenemanget riktar sig till roverscouter och ledare. Du bör vara 18 år fyllda och inneha en normal fysisk kondition för att få delta Kontaktperson Reg.koord.Gunzi Edelmann Övrigt: Kursen arrangeras av FS och går på finska. Följ med FS händelsekalender för mer information om kursen. Anmälning senast

17 PROGRAM- EVENEMANG vargungar, 7-9 åringar (födda ) äventyrsscouter, åringar (födda ) spejarscouter, åringar (födda ) explorerscouter, åringar (födda ) roverscouter, åringar (födda ) foto: Alex Björkholm äldre ledare, +22 åringar (födda 1992 eller tidigare) 17

18 Vargungedag En rolig utfärdsdag med kul program för vargungar och akelor. Mera information om programmet kommer i augusti per e-post till kårerna i sydvästra Finland. Målgrupp: Vargungar och deras ledare. Deltagaravgift: 20 (inklusive busstransport) 4.10 i Åbo Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Vargunge- och äventyrsscoutdag En rolig utfärdsdag med kul program för vargungar, äventyrsscouter och deras ledare. Mer information om programmet kommer i september per e-post till kårerna på Åland. Målgrupp: Vargungar, äventyrsscouter och deras ledare. Deltagaravgift: Oklar 8.11 i Finström Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Anmälning senast Äventyrsscoutnatt En spännande utfärd med roligt program för äventyrsscouter. Vi övernattar utomhus och programmet är annars också utomhusbetonat. Målgrupp: Äventyrsscouter och deras ledare. Motionsaktivitet för äventyrsscouter Kom med och rör på dig tillsammans med andra äventyrsscouter! Vi provar på en ny gren eller håller en turnering. Mera information om programmet kommer i september per e-post till kårerna i sydvästra Finland. Målgrupp: Äventyrsscouter och deras ledare. Deltagaravgift: i Pargas Kontaktperson Reg.koord. Annika Tahvanainen-Jaatinen Anmälning senast Parkourdag för äventyrs- och spejarscouter Ta med din äventyrsscoutgrupp eller dina spejarscouter (eller båda grupperna!) på en lite sportigare utfärd. Testa en ny gren under trygga omständigheter och träffa dessutom andra kårers scouter. Målgrupp: äventyrs- och spejarscouter Deltagaravgift: i Malm, Helsingfors HeSS Kontaktperson Eva Björkestam Övrigt: Evenemanget kan ta en begränsad mängd deltagare och fylls i anmälningsordning. Anmälning senast 5.9 Deltagaravgift: i Västra Nyland Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: I samband med äventyrsscoutnatten ordnas en kaptensträff Anmälning senast För varje påbörjat tiotal äventyrsscouter bör kåren anmäla minst en ledare. 18

19 Spejardagar Spejarscouten får med sin patrull och andra scoutkompisar testa på och lära sig färdigheter som kan vara svåra att öva i den egna kåren. Målet med evenemanget är att spejarscouten lär sig nya saker, får roliga upplevelser, träffar andra spejarscouter och skaffar sig tips för patrullens verksamhet. Evenemangets mål Lära sig nya färdigheter Träffa andra spejarscouter Få idéer till den egna patrullens verksamhet Föra nya kunskaper och färdigheter till kårerna Evenemangets innehåll: På Spejardagarna kan spejarscouten med sin egen patrull utföra mera utmanande aktiviteter som hör till programmet, men som kåren inte alltid har möjlighet att erbjuda. Tema kan vara till exempel klättring, paddling, videofilmning, fiske, rollspel osv. Målgrupp: Spejarscouter. Deltagaravgift: i Österbotten Kontaktperson Reg.koord. Mabbe Nyholm- Ehrström Övrigt: Samtidigt ordnas explorerdagar på samma ställe. Tema: Samhälle i Sibbo Kontaktperson Reg.koord. Karin Nordström Övrigt: Samtidigt ordnas explorerdagar på samma ställe. Tema: Into the wild Superhjälte Finns det någonting bättre än en förläggning med en massa andra spejarscouter från hela FiSSc där man bara har roligt? Ja, det finns det, och det heter Superhjälte. Samma sak men ännu bättre! Det här är ett evenemang man behöver superkrafter för att ha tråkigt på. Superhjälte samlar alltså spejarscouter från olika håll till en förläggning med också sakligt men framförallt helt huvudlöst roligt program. Målgrupp: Spejarscouter. Deltagaravgift: i Nyland Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: I samband med Superhjälte ordnas en spejarscoutlotsträff (9.11). Gruppledarutbildning för explorerscouter - Explorerdagar se sid 13 i Färdighetsutbildning Explosion: Scout Big Brother 2 För några år sedan ordnades det ett unikt evenemang, Scout Big Brother. Nu är det dags för säsong två. Uppföljaren kommer att bli, om möjligt, ännu mer spännande och minnesvärd. Ett evenemang du helt enkelt inte vill missa! Målgrupp: Explorerscouter. Deltagaravgift: i Kyrkslätt Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann 19

20 Roverscout- och ledarseglats Nu är din chans här! Sommarjobbar du hela sommaren? Kan du inte ta ledigt? Hinner du inte segla på grund av andra saker? Veckoslutet den ordnas en roverscout- och ledarseglats, Helsingfors- Tallin-Helsingfors. Det här är en chans för dig som inte har haft tid eller möjlighet att delta i seglatser med Navigator under sommaren eller bara vill avsluta seglingssäsongen i gott sällskap. Räkna med ett veckoslut du kommer att minnas länge! Målgrupp: Seglatsen riktar sig till roverscouter samt äldre ledare på s/y Navigator, Helsingfors Helsingfors Pris: 40 Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Anmälning senast Seglatsen har haft sista anmälningsdag Hör dig för med reg.koord. Gunzi om eventuella lediga platser. Roverscout- och ledardagar Så myki betär featuring Atlantis Hjärtligt välkomiger ska ni vara på roverscout- och ledardagar i Karis! Under veckoslutet ordnas också Atlantis lägerfällning och FiSScs höstmöte. Vi tar och sir! Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare. Deltagaravgift: meddelas senare i Karis it ba en tågstation... Kontaktperson Reg.koord. Gunzi Edelmann Övrigt: Atlantis lägerfällning ordnas under lördag kväll, FiSScs höstmöte ordnas på söndag. Mer information på kommande på alla kanaler. SLöhö Bara chill med andra ledare. Åk bort ett veckoslut och lämna hemma allt du stressar för. Ät gott, vinn ett brädspel, se tre leffor i rad. Anmäl dig och din kompis NU! En lugn självständighetsdag utlovas! Målgrupp: roverscouter och äldre ledare. Deltagaravgift: 10 (bara en liten kymppi!!!) på Lärkans HeSS Kontaktperson Eva Björkestam 20

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: 1 Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55 00250 Helsingfors tfn 09 8865 1100 FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda 4 / 2015 Jutta Huovinen Alex

Läs mer

För äldre ledare. Som ledare i kåren. Grundutbildning för scoutledare. Tid:

För äldre ledare. Som ledare i kåren. Grundutbildning för scoutledare. Tid: För äldre ledare Grundutbildning för scoutledare Scoutledargrundutbildningen är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen omfattar kurserna Som ledare i kåren och Åldersgruppsledare samt de fristående

Läs mer

Grundutbildning för scoutledare. Del 2, Kårledare. Del 1, Evenemangsledare

Grundutbildning för scoutledare. Del 2, Kårledare. Del 1, Evenemangsledare ÄLDRE LEDARE Grundutbildning för scoutledare Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare

Läs mer

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier:

Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: 1 Utgivare: Sammanställning: Pärmbild: Fotografier: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55 00250 Helsingfors tfn 09 8865 1100 FiSSc:s kanslipersonal samt förtroendevalda 10 / 2014 Eric Jansson Lisette

Läs mer

UPPDATERAT i NOVEMBER

UPPDATERAT i NOVEMBER UPPDATERAT i NOVEMBER 2012 1 Innehåll Inledning 3 Liten ordlista 4 Utbildningsansvarigas uppgifter 5 Anmälningen 6 Anmälningar i Stigen 8 Ersätta moduler 11 Vem ska gå vad? 13 Häften och publikationer

Läs mer

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f.

Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Sjöscoutkåren Stormfågeln r.f. Verksamhetsplan 1.1 31.12.2014 Godkänd av höstmötet 24.11.2013 Kårens målsättning är att genom scoutverksamhet utveckla sina medlemmar till goda medborgare, samt tillgodose

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

DELTAGARENS INSTRUKTIONER

DELTAGARENS INSTRUKTIONER DELTAGARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Vad är ledarskapsövningen?... 3 3. Val av en lämplig ledarskapsövning...

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

DU kan påverka, DU kan förändra.

DU kan påverka, DU kan förändra. Finlands Svenska Scouter r.f. 3 2014 DU kan påverka, DU kan förändra. Alina vill ta steget ut i Europa ATLANTIS närmar sig packa rätt! 14 23 Extra stor produkthörna välj rätt godis och mat för äventyret

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING... 4 ÖVRIGA UTBILDNINGS- HELHETER...11 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 INSTRUKTÖRS- OCH ORGANISATIONS- UTBILDNING...

INNEHÅLL INLEDNING... 4 ÖVRIGA UTBILDNINGS- HELHETER...11 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 INSTRUKTÖRS- OCH ORGANISATIONS- UTBILDNING... INNEHÅLL INLEDNING... 4 SCOUTLEDARGRUND- UTBILDNING... 5 Välkommen till scouting... 5 Vice åldersgruppsledare... 5 Åldersgruppsledare... 6 Som ledare i kåren... 6 Valbara moduler inom grundutbildningen

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och ståltrådsanvisningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas utbildningsansvariga

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016

Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Finlands Svenska Scouter r.f. Verksamhetsplan 2015-2016 Hur verksamhetsplanen blev till Finlands Scouters strategi 2015-2018 Inledning Vår verksamhetsplan baserar sig på Finlands Scouters strategi 2015-2018,

Läs mer

Sammanställning: Tiina Malinen i samråd med FiSSc:s övriga kanslipersonal samt förtroendevalda 3/2012.

Sammanställning: Tiina Malinen i samråd med FiSSc:s övriga kanslipersonal samt förtroendevalda 3/2012. Utgivare: Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55 00250 Helsingfors tfn 09 8865 1100 Sammanställning: Tiina Malinen i samråd med FiSSc:s övriga kanslipersonal samt förtroendevalda 3/2012. Pärmbild:

Läs mer

Isac. Julia & Tove förtjusta de fick intervjua sin IDOL. Kär i scout? Finlands Svenska Scouter r.f. 6 2013

Isac. Julia & Tove förtjusta de fick intervjua sin IDOL. Kär i scout? Finlands Svenska Scouter r.f. 6 2013 14 Kär i scout? Finlands Svenska Scouter r.f. 6 2013 Julia & Tove förtjusta de fick intervjua sin IDOL Isac Elliot Del 2: s/y Vinca kryssar vidare mot Jakobstad 16 18 Anmäl dig! Kurser & evenemang vår

Läs mer

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER

HANDLEDARENS INSTRUKTIONER HANDLEDARENS INSTRUKTIONER Grundutbildningen för scoutledare 1.1.2015 Utbildningsgruppen Innehållsförteckning 1. Vad är ledarskapsövningen?... 3 2. Valet av handledare... 3 3. Valet av ett lämpligt projekt...

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 SJÖINFORMATION 2014 2/16 Innehåll: Innehåll:... 3 Båtförarkursens praktikdel Anvisningar, råd och tips... 4 Skärgårdsskepparkursens praktikdel Anvisningar,

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Utveckla kåren. Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten

Utveckla kåren. Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten Utveckla kåren Ett kvalitetsverktyg för utvecklandet av kårverksamheten TILL LÄSAREN I dina händer håller du Utveckla kåren-manualen (fi. Kehittyvä Lippukunta Light), som kan användas som stöd vid sidan

Läs mer

Evenemang Höst och vinter 2016

Evenemang Höst och vinter 2016 ANMÄLNING Evenemang Höst och vinter 2016 Innehåll Händelsekalender 3 Så här fungerar det 4 Vargungar & Äventyrsscouter 6 Spejarscouter 8 Explorerscouter 10 Roverscouter 13 Äldre ledare 18 Träffar och möten

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

RLU 2012 Utbildningspass

RLU 2012 Utbildningspass RLU 2012 Utbildningspass Lördag 28/1 Söndag 29/1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 6 Pass 7 Utbildning 1,5 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 2,0 h 1,5 h 1,5 h Ledarutbildning BAS B1 B2 B5 B4 B3 Ledarutbildning

Läs mer

Direktiv för TG-kursdeltagare

Direktiv för TG-kursdeltagare Direktiv för TG-kursdeltagare SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER ry Tölögatan 55, FI-00250 Helsingfors, Finland Tel. +358 9 8865 1100 Fax +358 9 8865 1199 info@partio.fi www.partio.fi www.scout.fi Direktiv

Läs mer

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar)

Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Anmälning i Kuksa såhär gör du (långa versionen med bilder och översättningar) Innehåller: 1. ScoutID 2. Anmäl dig själv till evenemang 3. Anmäl andra kårmedlemmar till evenemang 4. OBS för kårernas utbildningsansvariga

Läs mer

Vikingen SOMMARPROGRAM

Vikingen SOMMARPROGRAM Vikingen SOMMARPROGRAM 2018 1 Vice kårchefen har ordet Hej scout och förälder! Ännu står snön i stora drivor utanför husen och snöbollarna flyger vilt i parkerna medan en del nöjer sig med att åka pulka.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

för spejarscoutprogrammet

för spejarscoutprogrammet för spejarscoutprogrammet Innehåll 1. Inledning 3 2. Hur man tar ibruk spejarprogrammet på ett smidigt sätt 4 3. Samarbete med äventyrsscoutavdelningen 8 4. Spejarscoutavdelningens gemensamma träffar 9

Läs mer

NR 5 2012. Finlands Svenska Scouter r.f. Hela vårens. kurser! Spel. på mittuppslaget!

NR 5 2012. Finlands Svenska Scouter r.f. Hela vårens. kurser! Spel. på mittuppslaget! Finlands Svenska Scouter r.f. NR 5 2012 Hela vårens kurser! Spel på mittuppslaget! innehåll www.scout.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter r.f. Tölögatan 55, 00250 Helsingfors

Läs mer

VARFÖR NJUTER SOMMAREN? VITSI NI SIMMAR! VEM NYSER SÅ? VARGEN NUMRERAR SKOGEN!

VARFÖR NJUTER SOMMAREN? VITSI NI SIMMAR! VEM NYSER SÅ? VARGEN NUMRERAR SKOGEN! VARFÖR NJUTER SOMMAREN? VITSI NI SIMMAR! VEM NYSER SÅ? VARGEN NUMRERAR SKOGEN! Kom med på Nothamn VII i Syndalen 22-29.7 2012. På Nothamn är programmet sjöbetonat och många av aktiviteterna försigår i,

Läs mer

Före Roihu tävlar vi i Kipinät och efter njuter vi av Hiillosaktiviteter

Före Roihu tävlar vi i Kipinät och efter njuter vi av Hiillosaktiviteter I NFOrmationpaket för kontaktperson Bild: Antti Kurkinen Före Roihu tävlar vi i Kipinät och efter njuter vi av Hiillosaktiviteter Året 2016 är en årslång scoutupplevelse. Förutom lägerdelen hör det också

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Vikingen SOMMARPROGRAM

Vikingen SOMMARPROGRAM Vikingen SOMMARPROGRAM 2017 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VICE KÅRCHEFEN HAR ORDET... 3 VIKINGARNAS ORGANISATION 2017... 4 VIKINGARNAS SOMMARKALENDER... 5 SEGELSÄSONGSÖPPNING... 6 SEGLINGSSÄSONGENS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016

Verksamhetsberättelse för år 2016 Verksamhetsberättelse för år 2016 Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f. Innehåll Inledning... 2 mar... 2 Organisation... 3 Kårkvarteret... 3 Övriga... 3 Representation i FiSSc... 3 Veckoverksamhet... 4 Våren...

Läs mer

NR 6 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Vårens kurser. Segla och åk på läger i sommar! Kårchef - kårsektionen finns för dig!

NR 6 2008. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 16. Vårens kurser. Segla och åk på läger i sommar! Kårchef - kårsektionen finns för dig! Finlands Svenska Scouter r.f. NR 6 2008 s. 16 Vårens kurser Segla och åk på läger i sommar! Kårchef - kårsektionen finns för dig! innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska

Läs mer

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA SOMMARPROGRAM 2015 SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA Innehållsförteckning Kårchefens hälsning 4 Vikingarnas organisation 2015 5 Seglingssäsongens kalender 6 Segelsäsongsöppning (21 maj) 7 Seglingssäsongens seglatser

Läs mer

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten

Nyhetsbrev Januari. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! På gång. Ledarfest! Isbiten Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Januari Hej! Det är med glädje som vi skriver detta första nyhetsbrev från oss i Scoutstaget i region Stockholm. I höstas startade vi upp som stag och kommer

Läs mer

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN

Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN Finlands Svenska Scouter r.f. FISSC VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 INLEDNING Finlands Svenska Scouter r.f:s (FiSSc) främsta uppgift är att finnas till för våra medlemmar, d.v.s scoutkårerna. Vår roll är att

Läs mer

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO

TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO TREKLÖVER-GILWELL-UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE OCH HANDLEDARE SISÄLLYSLUETTELO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 2016 innehåll... 2 INLEDNING... 3 UPPLÄGGET FÖR SCOUTLEDARENS FORTSÄTTNINGSUTBILDNING...

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

NR 3 2010. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 32. Höstens kurser. Så gör du möten effektiva Tips och idéer för Spejarprogrammet

NR 3 2010. Finlands Svenska Scouter r.f. s. 32. Höstens kurser. Så gör du möten effektiva Tips och idéer för Spejarprogrammet Finlands Svenska Scouter r.f. NR 3 2010 s. 32 Höstens kurser Så gör du möten effektiva Tips och idéer för Spejarprogrammet innehåll www.fissc.fi e-post: scoutposten@fissc.fi Utgivare Finlands Svenska Scouter

Läs mer

Välkommen ombord på FiSSc Line 2011!

Välkommen ombord på FiSSc Line 2011! Välkommen ombord på FiSSc Line 2011! Hej på dig! Här kommer all info du behöver för att trivas ombord på FiSSc Line FiSSc:s roverscout- och ledardagar 28-30.10.2011! Tidtabell Fredag Lördag Söndag Ålänningar

Läs mer

10 Roverscoutlotsens handbok

10 Roverscoutlotsens handbok 10 Roverscoutlotsens handbok Grattis! Du har tagit emot den viktiga uppgiften att handleda ungdomar i livet. Lycka till! En roverscout är 18 22 år gammal. Roverscouten börjar ta kontroll över sitt eget

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

INNEHÅLL PROGRAMEVENEMANG SJÖUTBILDNING... 11 UTEKURSER... 14 KURSER I FÖRSTA HJÄLPEN... 15 SJÖEVENEMANG... 9 MERA SÄLLAN ORDNADE KURSER...

INNEHÅLL PROGRAMEVENEMANG SJÖUTBILDNING... 11 UTEKURSER... 14 KURSER I FÖRSTA HJÄLPEN... 15 SJÖEVENEMANG... 9 MERA SÄLLAN ORDNADE KURSER... INNEHÅLL PROGRAMEVENEMANG Vargungedag... 5 Vargungetävling... 5 Äventrysscouttävling... 5 Spejardagar... 5 Fyr ordnad av FiSSc... 6 Spejarscouttävlingar... 6 Explosioner (Explorerscout evenemang)... 6

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE Scouterna ger över 68 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär

Läs mer

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING

SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING SPÄNNING, GEMENSKAP OCH UTVECKLING UNGA SOM GÖR VÄ Scouterna ger över 70 000 barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det innebär att vi

Läs mer

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014

Nytt från. Steg för Steg VÅR 2014 Nytt från Steg för Steg VÅR 2014 Ordförandens ruta Hej alla, hur har ni det? Bra hoppas jag, själv har jag det bra, fullt upp som alltid! Ett nytt år har igen börjat, det betyder att mitt sista år som

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Psst, vad tycker du att tidningen skall heta nästa gång?

Psst, vad tycker du att tidningen skall heta nästa gång? Psst, vad tycker du att tidningen skall heta nästa gång? VÄLDIGT NYHETSINRIKTADE SCOUTER VEM NÖP STINA? VITSI NI SUGER VA, NI SPRINGER? VARFÖR NYSER SUNE? VACKRA NUDISTER SIMMAR Västra Nylands scouters

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

LÄGERBREV 2 31 mars, 2004 1(6)

LÄGERBREV 2 31 mars, 2004 1(6) 31 mars, 2004 1(6) BÄSTA SCOUTVÄN, Vi vill börja med att tacka dig för den insats du som reseledare har gjort hittills för Tarus. Det totala antalet deltagare som anmält sig till Tarus är nästan 12 000

Läs mer

FSG INFORMERAR MAJ 2017

FSG INFORMERAR MAJ 2017 FSG INFORMERAR MAJ 2017 En varm och avkopplande sommar önskas alla gymnastikvänner! I detta brev hittar du bl.a.: Sommarens och höstens händelser VM i estetisk truppgymnastik i Helsingfors 26-28.5 FSG-dagen

Läs mer

Kårchefens. Det här kortet ägs av:

Kårchefens. Det här kortet ägs av: Kårchefens UTBILDNINGSKORT Som kårchef har du ett ansvarsfullt men givande uppdrag. I det här kortet finns listade sådana saker du i ditt uppdrag har nytta av att kunna. Kortet baserar sig på de moduler

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj.

TALENT OPEN 2015. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. TALENT OPEN 2015 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 3 maj. Vi hoppas på en lika trevlig vårhelg som förra året. I år kommer Talent Open ligga tidigare i maj vilket gör det

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Nya Pressun Grankulla Scoutkår r.f.:s infoblad Grundad 1974 Nr 4/ 2008

Nya Pressun Grankulla Scoutkår r.f.:s infoblad Grundad 1974 Nr 4/ 2008 Nya Pressun Grankulla Scoutkår r.f.:s infoblad Grundad 1974 Nr 4/ 2008 NP KALLELSE Till kårens lagstadgade höstmöte 10.11 klockan 18 på Winden, Södra Heikelsv. 5, Grankulla. Välkommen! Innehåll: NP 4/2008

Läs mer

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT

SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT SÖDERMANLANDS SCOUTDISTRIKT Välkomna till Inspirationshelg 15-16 mars 2014 för äventyrare, utmanare, roverscouter och ledare (tidigare kallats Tinget). Platsen för helgen är Ansgarsgården utanför Flen.

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2018 Kommunerna i Svenskfinland 2018 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016

SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016 ÄVENTYRSSCOUTER SCOUTPROGRAMMET OCH ADVENTS- KALENDER- KAMPANJEN 2016 Första året VÄDERSTRECKET SÖDER Andra eller tredje året: SPECIALMÄRKET MEDELANSKAFFNING VÄDERSTRECKET SÖDER INTÄKTER MÅL: Scouten lär

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

För nya ledare börjar resan på Ledarskapsön med landstigning på ön via Bryggan. Vilka utbildningar finns här? (Trygga möten och Leda scouting)

För nya ledare börjar resan på Ledarskapsön med landstigning på ön via Bryggan. Vilka utbildningar finns här? (Trygga möten och Leda scouting) För nya ledare börjar resan på Ledarskapsön med landstigning på ön via Bryggan. Vilka utbildningar finns här? (Trygga möten och Leda scouting) Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för

Läs mer

Så här matar du in ett evenemang i Kuksa:

Så här matar du in ett evenemang i Kuksa: Så här matar du in ett evenemang i Kuksa: Logga in. Gå till Evenemang-fliken Tryck Lägg till evenemang i vänstra sidobalken. Fyll i Evenemangets namn och strunta i Evenemangets namn på svenska och..på

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Airnews. Tar luften slut? g h. #41 Mars 2013. I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet Summering av Roverforum Glad påsk!

Airnews. Tar luften slut? g h. #41 Mars 2013. I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet Summering av Roverforum Glad påsk! För utmanar- & roverscouter i Skåne-Blekingeregionen LUFT g h Grattis till de tävlande i laget Gubb-Ankan för vinsten på Tåpar - Sweet Sixteen! Tar luften slut? I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet

Läs mer

Svenska pensionärsförbundets motionskampanj är i full gång!

Svenska pensionärsförbundets motionskampanj är i full gång! FÖRBUNDSNYTT April 2017 Skrivartävlingen - Finland 100 år Temat för årets skrivartävling är Finlands självständighet och vad den har betytt i ditt eget liv. Rubriken för årets bidrag formulerar du själv,

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

www.fduv.fi/manadsbrev

www.fduv.fi/manadsbrev MÅNADSBREV AUGUSTI 2014 Hoppas ni haft en bra sommar! Här kan ni ta del av höstens program. Gula Pressen 3 2014 har deadline den 19 augusti Skicka in foton från sommarens resor och utflykter eller berätta

Läs mer

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ! Handbok för Roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund!1 Innehållsförteckning Introduktion till Roverscouting och Roverscoutkommittén (RScK) 3 Fokusområden 4-5 RScK stöttar 6 Ansökningsrutiner

Läs mer

Helsingfors Svenska Scouter rf. Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Helsingfors Svenska Scouter rf. Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Helsingfors Svenska Scouter rf Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 givet xx.02.2015 Inledning År 2014 var Helsingfors Svenska Scouter rf:s (HeSS) 40:e verksamhetsår. HeSS ordnade kurser i Första hjälpen,

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Schema Scouttåget 2015

Schema Scouttåget 2015 Schema Scouttåget 2015 Tid Stora Kyrkosalen Lilla Kyrkosalen Dagisrummet Scoutrummet Kontoret Ute 10:00 10:10 10:10 11:10 Välkommen info - John Möller Personligt Ledarskap - Torkild Sköld 11:10-11:30 Paus

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Här presenteras Snapphane Scoutdistrikts aktiviteter under Bilderna är från läger och arrangemang Information om arrangemang och kurser i

Här presenteras Snapphane Scoutdistrikts aktiviteter under Bilderna är från läger och arrangemang Information om arrangemang och kurser i Snappa UPP 2019 Här presenteras Snapphane Scoutdistrikts aktiviteter under 2019. Bilderna är från läger och arrangemang 2018. Information om arrangemang och kurser i Skåne finns på en av regionens hemsidor:

Läs mer