KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KINA STOR- Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA"

Transkript

1 STOR- KINA Fastlandskina, Hong Kong och Taiwan KINA TILLVÄXT 8 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid: 4 år Emittent: J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (JPMIDL) Notering: Stockholmsbörsen (Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall) Sista anmälningsdag: 23 november 2007 INRIKTNING Obligationen investerar mot Stor-Kina (Greater China, det vill säga fastlandskina, Hong Kong och Taiwan). Kina har haft en makalös ekonomisk utveckling med en BNP ökning på i genomsnitt 9,7 % de senaste 20 åren. STRUKTURERADE PRODUKTER

2 Kina Tillväxt 8 är en aktieindexobligation som investerar mot Stor-Kina (Greater China, det vill säga fastlandskina, Hong Kong och Taiwan). Kina har haft en makalös ekonomisk utveckling med en BNP ökning på i genomsnitt 9,7 % de senaste 20 åren. Kina har idag etablerat sin ställning som världens fabrik. EXPONERING MOT STOR-KINA Kina Tillväxt 8 investerar mot Kina (50 %), Hong Kong (25 %) och Taiwan (25 %). Obligationen har exponering mot Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index och MSCI Taiwan Index. KAPITALSKYDD 100 % av det Nominella Beloppet tillbaka på Förfallodagen. GOD POTENTIAL OCH BEGRÄNSAT RISKTAGANDE Kina Tillväxt 8 har en indikativ Deltagandegrad om 115 % 1, och tecknas med en Överkurs om 10 %. VINSTSÄKRING Om Kina Tillväxt 8 visar en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Om vinstsäkring erbjuds innebär det i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras och kapitalet investeras i en ny obligation med liknande villkor. MÖJLIGHET ATT AVYTTRA OBLIGATIONEN FÖRE FÖRFALL Obligationen avses noteras på Stockholmsbörsens Privatobligationslista (Strukturerade Produkter) och blir därför föremål för dagliga kursnoteringar. TILLVÄXTMARKNADERNA KINA, HONG KONG OCH TAIWAN Kina är med en befolkning på 1,3 miljarder människor, världens mest folkrika land. Landet har en av världens snabbast växande ekonomier. Sedan Kina slog in på den öppna dörrens politik 1978 har Kinas BNP mer än fyrdubblats och tar man hänsyn till den inhemska prisnivån är Kina den näst största ekonomin i världen efter USA. Med en fortsatt förväntad hög tillväxt kring 8-10 % lär Kina gå om Tyskland om ett par år, och förväntas bli världens 3:e största ekonomi. På lite längre sikt, kring 2020, förväntas Kina gå förbi Japan och kring 2040 USA, och blir därmed världens största ekonomi. Kinas formidabla ekonomiska utveckling gynnar världsekonomin i sin helhet och närregionen i synnerhet. Hong Kong har alltid haft rollen som Kinas port mot världen. Ekonomin präglas av låga skatter, en flexibel arbetsmarknad och en modern finanssektor. Hong Kongs finanscentrum är en betydelsefull faktor för regionens kraftiga tillväxt och flertalet internationella företag med verksamhet i Kina väljer Hong Kong som bas. Taiwans aktiemarknad, som är starkt präglad av teknik- och IT-bolag, har haft en god utveckling de senaste åren. En faktor är den ökande globala efterfrågan på datorer och teknisk utrustning. Taiwans export till Kina, som till stor del består av material och komponenter till industrin, har under det senaste decenniet ökat kraftigt. De ekonomiska banden knyts allt starkare och flertalet Taiwanesiska bolag expanderar sin verksamhet till Kina. Vi är idag mitt inne i ett globalt skifte av produktionstillgångar och kapital från västvärlden till tillväxtländer. Kina har idag etablerat sin ställning som världens fabrik och det är svårt att se att Kina ska minska sin tillväxttakt annat än tillfälligt, speciellt med Olympiaden 2008 och världsutställningen i Shanghai 2010 i sikte. Dessa prestigeprojekt är två viktiga milstolpar för att Kina ska kunna markera sin ställning i världen. Kina är en av världens snabbast växande ekonomier. Sedan Kina slog in på den öppna dörrens politik 1978 har Kinas BNP mer än fyrdubblats och var 2005 världens 4:e största ekonomi 1 Deltagandegraden är indikativ och fastställs senast den 13 december 2007, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 100 %. KINA TILLVÄXT 8 02

3 800% FAKTA OM KINA, HONG KONG OCH TAIWAN Kina har idag etablerat sin ställning som världens fabrik. Kinas BNP har ökat med i genomsnitt 9,7 % de senaste 20 åren. Hong Kongs finanscentrum är en betydelsefull faktor för regionens tillväxt. Taiwans export till Kina har ökat kraftigt under det senaste decenniet. HISTORISK UTVECKLING* Grafen nedan visar historisk utveckling för en daglig rebalanserad indexkorg bestående av Hang Seng China Enterprises Index (50 %), Hang Seng Index (25 %) samt MSCI Taiwan Index (25 %). 600% 400% 200% 0% Sep-07 Okt-06 Nov-05 Jan-05 Feb-04 Mar-03 Apr-02 Jun-01 Jul-00 Aug-99 Sep-98 FÖRENKLAT AVKASTNINGSEXEMPEL*** Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr Nominellt Belopp, det vill säga kr Nominellt Belopp. Investerat Nominellt Belopp kr Indexkorgavkastning 80 % Deltagandegrad 115 % Avkastning på Nominellt Belopp kr Total utbetalning på Förfallodagen kr VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Om försäljning sker innan Förfallodag kan förlust uppstå. Obligationen kan under Löptiden värderas till både ett högre eller ett lägre värde än Nominellt Belopp. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. 1 Total utbetalning på Förfallodagen = Nominellt Belopp MAX(Nominellt Belopp x Indexkorgavkastning x Deltagandegrad, 0). 03 KINA TILLVÄXT 8

4 BESKRIVNING AV INDEXKORGEN Indexkorgen är sammansatt av tre aktieindex från intressanta tillväxtmarknader: Kina (Hang Seng China Enterprises Index) 50 % Hong Kong (Hang Seng Index) 25 % Taiwan (MSCI Taiwan Index) 25 % Målsättningen med Indexkorgen är att reflektera aktiemarknadsutvecklingen i dessa marknader. Underliggande Index KINA HONG KONG TAIWAN Hang Seng China Enterprises Index är ett börsviktat prisindex som består av 43 aktiebolag listade på Hong Kong börsen, som samtliga tillhör de 200 största bolagen på denna börs. Aktierna ingår även i Hang Seng Mainland Composite Index och har minst 50 % av sina intäkter genererade från fastlandskina. Aktierna i indexet har ett viktningstak på 15 %. Indexet är denominerat i Hong Kong dollar och har beräknats sedan Indexet gjordes om 2001 och nuvarande fixpunkt är 3 januari 2000 då indexet har värdet Hang Seng Index är ett börsviktat prisindex som består av 36 aktiebolag som är listade på Hong Kong börsen. Dessa bolag representerar 66 % av det totala marknadskapitalet på denna börs. Aktierna i indexet har ett viktningstak på 25 % och delas in i underkategorierna: industri och handel, finans, serviceindustri och fastigheter. Hang Seng indexet är denominerat i Hong Kong dollar och har beräknats sedan Indexets startdatum är 31 juli MSCI Taiwan Index är ett så kallat free-float viktat index. Indexet representerar taiwanesiska bolag som är tillgängliga för globala investerare och är denominerat i taiwanesiska dollar. Det började beräknas 1 januari 1988 med en bas på 100. För mer information om MSCI Taiwan indexet se Underliggande Index är omsättningsindex och dess underliggande kan komma att ändras under Löptiden och således även branschsammansättningen. En investering i Obligationerna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. Kina har idag etablerat sin ställning som världens fabrik INDEX DISCLAIMER(S) Hang Seng China Enterprises Index The Hang Seng China Enterprises Index (the Index ) is published and compiled by HSI Services Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name of the Hang Seng China Enterprises Index is proprietary to Hang Seng Data Services Limited. HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index by J.P. Morgan International Derivatives Limited in connection with the securities described herein (the Product ), but neither HSI Services Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the Product or any other person the accuracy or completeness of any of the Index and its computation or any information related thereto and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the Index is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by HSI Services Limited without notice. No responsibility or liability is accepted by HSI Services Limited or Hang Seng Data Services Limited in respect of the use of and/or reference to any of the Index by J.P. Morgan International Derivatives Limited in connection with the Product, or for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of HSI Services Limited in the computation of any of the Index or for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the Product or any other person dealing with the Product as a result thereof and no claims, actions or legal proceedings may be brought against HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. Hang Seng Index The Hang Seng Index (the Index ) is published and compiled by HSI Services Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name of the Hang Seng Index is proprietary to Hang Seng Data Services Limited. HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index by J.P. Morgan International Derivatives Limited in connection with the securities described herein (the Product ), but neither HSI Services Limited nor Hang Seng Data Services Limited warrants or represents or guarantees to any broker or holder of the Product or any other person the accuracy or completeness of any of the Index and its computation or any information related thereto and no warranty or representation or guarantee of any kind whatsoever relating to any of the Index is given or may be implied. The process and basis of computation and compilation of any of the Index and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by HSI Services Limited without notice. No responsibility or liability is accepted by HSI Services Limited or Hang Seng Data Services Limited in respect of the use of and/or reference to any of the Index by J.P. Morgan International Derivatives Limited in connection with the Product, or for any inaccuracies, omissions, mistakes or errors of HSI Services Limited in the computation of any of the Index or for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any broker or holder of the Product or any other person dealing with the Product as a result thereof and no claims, actions or legal proceedings may be brought against HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on HSI Services Limited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and HSI Services Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have created such relationship. MSCI Taiwan Index This security is not sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI or any affiliate of MSCI. Neither MSCI nor any other party makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of this security or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in this security particularly or the ability of the MSCI Taiwan Index to track corresponding stock market performance. MSCI is the licensor of certain trademarks, service marks and trade names of MSCI and of the MSCI Taiwan Index which is determined, composed and calculated by MSCI without regard to this security or the issuer of this security. MSCI has no obligation to take the needs of the issuer of this security or the owners of this security into consideration in determining, composing or calculating the MSCI [eg Taiwan] Index. MSCI is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of this security to be issued or in the determination or calculation of the equation by which this security is redeemable for cash. Neither MSCI nor any other party has any obligation or liability to owners of this security in connection with the administration, marketing or trading of this security. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY GUARANTEES THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE'S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, OWNERS OF THE PRODUCTS, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. FURTHER, NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND MSCI HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE INDEXES AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI NOR ANY OTHER PARTY SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH THE INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI OR ANY OTHER PARTY HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to MSCI's trade name, trademark or service mark rights to the designations Morgan Stanley Capital International; MSCI ; and MSCI [eg Taiwan] Index, to sponsor, endorse, market or promote this security without first contacting MSCI to determine whether MSCI's permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. MSCI and the MSCI Taiwan Index are service mark(s) of Morgan Stanley Capital International Inc. ( MSCI ) or its affiliates and has/have been licensed for use for certain purposes by J.P. Morgan International Derivatives Ltd. 4 Year Note linked to Asian Equity Indices (100%), based on the MSCI Taiwan Index, has not been passed on by MSCI as to its legality or suitability, and is not issued, sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI. Neither MSCI, nor any other party, makes any warranties or bears any liability with respect to the Note. Neither MSCI, nor any other party has any responsibility for or participates in the management of the Note or sale of the Note shares. The Final Terms contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with J.P. Morgan International Derivatives Ltd. and the Note. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to MSCI's trade name, trademark or service mark rights to the designations Morgan Stanley Capital International; MSCI ; and the MSCI Taiwan Index, to sponsor, endorse, market or promote this security without first contacting MSCI to determine whether MSCI's permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. KINA TILLVÄXT 8 04

5 HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Placerare i Obligationen köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet på Förfallodagen. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexkorgavkastningen Deltagandegraden Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Indexkorgen, med beaktande av relevanta Startindexkurser, Slutindexkurser och viktning av de Underliggande Index som ingår i Indexkorgen. Slutindexkurser bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för varje Underliggande Index de sista ett och ett halvt åren på de 7 Genomsnittsdagarna. Att använda medelvärdet av 7 Genomsnittsdagar kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer. Skulle Indexkorgavkastningen vara negativ kommer Emittenten på Förfallodagen endast återbetala det Nominella Beloppet. RÄKNEEXEMPEL*** Beräkning av Avkastningen Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Indexkorgavkastning Deltagandegrad Avkastning på Nominellt Belopp Nominellt Belopp Total utbetalning Årlig nettoavkastning 1 80 % 115 % kr kr kr 14,44 % 60 % 115 % kr kr kr 10,79 % 40 % 115 % kr kr kr 6,72 % 20 % 115 % kr kr kr 2,14 % 0 % 115 % 0 kr kr kr -3,17 % -20 % 115 % 0 kr kr kr -3,17 % -40 % 115 % 0 kr kr kr -3,17 % Deltagandegrad Deltagandegraden fastställs senast den 13 december 2007 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Deltagandegrad är 115 % men den kan bli högre eller lägre. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 100 %. Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Indexkorgavkastningen ger Avkastningen. Eftersom Obligationen ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Obligationen uppgå till minst 10 % av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (härvid har hänsyn inte tagits till courtagekostnad). 1 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus Courtage i relation till Investeringsbeloppet. 05 KINA TILLVÄXT 8

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG Säljaren erbjuder investering i Obligationen enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen och annan viktig information står i Prospektet, vilket finns tillgängligt på Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: alternativt per telefon: Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan den 23 november 2007 Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 3 december 2007 Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd vid förfall Nominellt Belopp är 100 % kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (Se avsnitt Emittentrisk på sidan 7). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid Börs JPMIDL avser att inregistrera Obligationerna på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid Stockholmsbörsen och på Luxemburg Stock Exchange. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av båda börserna. HQ Bank kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Obligationerna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 17 december 2007 Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Säljaren. Prospektet innehåller viktig information om produkten och risker angående investeringen. Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Säljarens erbjudande och de bindande obligationsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet för Obligationen understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Certification for US purposes This is to certify that the purchaser and owner of the Securities (i) is not a citizen or resident of the United States, a partnership, corporation or other entity created or organized under the laws of the United States, an estate the income of which is subject to United States Federal income taxation regardless of its source or a trust if a court within the United States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust and one or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, and (ii) is not purchasing the Securities for purposes of resale during the 40 day period beginning on the issue date for the Securities. We undertake to advise you promptly on or prior to the date on which you intend to submit your certification relating to the Securities held by you for our account in accordance with your documented procedures if any applicable statement herein is not correct on such date, and in the absence of any such notification it may be assumed that this certification applies as of such date.we understand that this certification is required in connection with certain tax laws of the United States. In connection therewith, if administrative and legal proceedings are commenced or threatened in connection with which this certification is or would be relevant, we irrevocably authorize you to produce this certification to any interested party in such proceedings. ERSÄTTNINGAR För att HQ Bank skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har HQ Bank avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar HQ Bank en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster HQ Bank tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. HQ Bank kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från HQ Bank. Ersättningar från HQ Bank De aktieindexobligationer HQ Bank tillhandahåller kan marknadsföras av extern marknadsförare. Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger HQ Bank en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som marknadsförts av tredje part/marknadsföraren och sålts av HQ Bank. Ersättningar till HQ Bank De aktieindexobligationer HQ Bank tillhandahåller ges ut av olika emittenter. HQ Bank får ersättning på försäljning av de aktieindexobligationer från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika aktieindexobligationer tillhandahållna av samma emittent. KINA TILLVÄXT 8 06 SKATT Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige Fysiska personer och dödsbon efter svenska medborgare beskattas för all kapitalinkomst, såsom ränta och kapitalvinst, i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 %. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet för Obligationerna. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Obligationer av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonregeln användas förutsatt att Obligationerna är marknadsnoterade vid inlösentidpunkten eller tidpunkten för försäljningen (eller återbetalningen). Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 % av ersättningen efter avdrag för transaktionskostnader. 70 % av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder), såsom Obligationerna, skall dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För förluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är dock rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar skall förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan skall förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 % respektive med fem sjättedelar av 70 %. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 % för underskott som inte överstiger kr och med 21 % för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsskatt Obligationerna är föremål för svensk förmögenhetsbeskattning. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och dödsbon beskattas för nettoförmögenhet överstigande kr ( kr för sambeskattade). Marknadsnoterade Obligationer tas upp till ett värde motsvarande 80 % av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Onoterade Obligationer tas upp till sitt fulla värde. I vårbudgeten lade regeringen dock fram ett förslag om slopande av förmögenhetsskatten. Förmögenhetsskatten kan därför komma att avskaffas redan under Beskattning av svenska aktiebolag Svenska aktiebolag och andra juridiska personer, med undantag för dödsbon efter avlidna svenska fysiska personer beskattas för all inkomst (inklusive inkomst

7 från försäljning eller inlösen av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 %. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se ovan under rubriken Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige. Kapitalförluster på Obligationer kan endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, under vissa förutsättningar, kvittas mot kapitalvinster inom en koncern på aktier och andra delägarrätter, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster på Obligationer, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår. Särskilda skattefrågor på Jersey För närvarande utgår inte kupongskatt på Jersey avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för kupongskatt på Jersey. VIKTIG INFORMATION Om Marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationerna och Säljarens erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på HQ Banks egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om riskerna i investeringen En investering i Obligationerna är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Kapitalskyddet i Obligationerna gäller endast vid den ordinarie Förfallodagen. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in Obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på Obligationerna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Obligationerna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För att Investeraren ska få en avkastning på Kina Tillväxt 8 som motsvarar Överkurs och Courtage krävs en avkastning om 3,17 % årligen vilket motsvarar en underliggande utveckling om 13,30 %. Skatter Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. DEFINITIONER Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 15 oktober 2007 till och med 23 november 2007, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Obligationen är Deltagandegraden multiplicerad med max av noll och Indexkorgavkastningen. Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Prospektet för vidare information. Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 3 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexkorgavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 115 %. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 17 december HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 100 %. Emittent eller JPMIDL avser J.P. Morgan International Derivatives Ltd., dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren. Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 3 januari Genomsnittsdagar avser den 13:e varje juni, september, december och mars från och med juni 2010 till och med december Om något av dessa datum inte är en Börsdag, närmast efterföljande Börsdag. Totalt 7 Genomsnittsdagar. Indexkorg avser den aktieindexkorg av Underliggande Index med respektive vikt som Avkastningen för Obligationen är knuten: Hang Seng China Enterprises Index 50 %, Hang Seng Index 25 % och MSCI Taiwan Index 25 %. Indexkorgavkastning avser den procentuella rörelsen för Indexkorgen givet relevanta Startindexkurser, Slutindexkurser och viktning av de Underliggande Index som ingår i Indexkorgen. För detaljerad information se Prospekt. Indexsponsor se Prospektet. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Obligation. Köpkurs avser priset per Obligation, angett i procent, av Nominellt Belopp (exklusive Courtage). Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 17 december Likviddag avser den 3 december 2007 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 13 december 2007 till och med den 13 december 2011 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Index. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nominellt Belopp avser kr per Obligation. Obligationer eller Kina Tillväxt 8 avser aktielänkade nollkupongsobligationer med ISIN nummer SE , kortnamn på Stockholmsbörsen JPMO KIN8 och VPC AIO Prospekt avser J.P. Morgan International Derivatives Ltd:s och JPMorgan Chase Bank, N.A.:s registreringsdokument, sammanfattningen, värdepappersnoten och grundprospektet (tillgängligt på engelska) samt de dokument som införlivas däri genom hänvisning. Vid konflikt mellan informationen i denna broschyr och Prospektet, skall villkoren i Prospektet äga företräde. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet. Slutindexkurs bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Index på de relevanta Genomsnittsdagarna. Startdag avser 13 december Startindexkurs avser Stängningskurs på Startdagen eller om detta datum inte är en Börsdag, närmast följande Börsdag. Stängningskurs för Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs. Säljaren, HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress Underliggande Index avser de index som ingår i Indexkorgen, och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Indexkorgen och i Prospektet. Dessa Underliggande Index är: Hang Seng China Enterprises Index 50 %, Hang Seng Index 25 % och MSCI Taiwan Index 25 %. Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag. Överkurs avser kr per Obligation.

8 ANMÄLAN INGES TILL HQ Bank AB Strukturerade Produkter Stockholm Fax nr: ANMÄLNINGSPERIOD 15 oktober november 2007 LÄGSTA INVESTERINGSBELOPP kr (motsvarande 10 Obligationer à kr kr Nominellt Belopp samt kr Överkurs) COURTAGE Tillkommer med 3 % av Investeringsbelopp BETALNING Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 3 december 2007 FÖRVARING Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank STARTKURS OCH DELTAGANDEGRAD Offentliggörs den 17 december 2007 på LÖPTID 13 december december 2011 KAPITALSKYDD 100 % av Nominellt Belopp på Förfallodagen ANDRAHANDSMARKNAD Obligationerna avses inregistreras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid Stockholmsbörsen EMITTENT J.P. Morgan International Derivatives Ltd. (JPMIDL) KORTNAMN PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN JPMO KIN8 ISIN NUMMER SE PÅGÅENDE EMISSIONER Trend Global 20 Löptid 5 år, Deltagandegrad 110 % Trend Global Tillväxt 20 Löptid 5 år, Deltagandegrad 170 % Marknadsneutral Optimal 2 Löptid 2,5 år, Deltagandegrad 110 % Marknadsneutral Optimal Tillväxt 2 Löptid 2,5 år, Deltagandegrad 180 % Trend Emerging Markets 2 Löptid 4 år, Deltagandegrad 115 % Alternativ Energi Tillväxt 4 Löptid 4 år, Deltagandegrad 105 % Kina Tillväxt 8 Löptid 4 år, Deltagandegrad 115 % TIDSPLAN 23 november 2007: Sista anmälningsdag 27 november 2007: Avräkningsnotor sänds ut 3 december 2007: Likviddag 13 december 2007: Första dag på Löptiden. Deltagandegrad fastställs 13 december 2011: Sista dag på Löptiden 3 januari 2012: Förfallodag och utbetalning HQ Bank AB HQ Bank är en idédriven bank för storsparare med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i sex städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 230. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ). Emittenten: J.P. Morgan International Derivatives Ltd. JPMIDL bildades den 20 juni 1990 i Jersey, Kanalöarna som ett bolag med begränsat ägaransvar för en obegränsad tidsperiod. Den 9 oktober 2000 ombildades JPMIDL till ett publikt bolag. Styrelsens säte och det huvudsakliga verksamhetsstället är Rathbone House, 15 Esplanade, St. Helier, Jersey, Kanalöarna. Obligationer emitterade av JPMIDL är garanterade av JPMorgan Chase Bank, N.A.. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande AA (för senior unsecured debt) av Standard & Poor's Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditbetyget Aaa (stable outlook) av Moody's Investerors Service (för senior debt). J.P. Morgan International Derivatives Ltd. är inte ansvarigt för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbrochyr. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på Nominellt Belopp är kapitalskyddat av Emittenten på Förfallodagen. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet. JPMorgan gör inga framställningar och ställer inga garantier för riktigheten eller fullständigheten avseende någon information i denna broschyr och åtar sig inte ansvar eller skyldighet för informationen i detta dokument.

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE SMART BONUS Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % indikativt¹ Kupong: 20 % indikativt² : 10 000 kr per Certifikat

Läs mer

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore.

Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Obligation Asien Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot ledande aktieindex från Kina, Taiwan och Singapore. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sista anmälningsdag 23 juni 2005 Löptid 5 år (8 juli 2005 8 juli 2010) Lägsta Investeringsbelopp om 105 000 kr

Sista anmälningsdag 23 juni 2005 Löptid 5 år (8 juli 2005 8 juli 2010) Lägsta Investeringsbelopp om 105 000 kr BERGER LTD EXXON MOBIL CORP BP PLC TOTAL SA SCHLUMBERGER LTD ENI SPA BP PLC TOTAL SA ROYAL DUTCH PETROLEUM CHEVRON CORP ENI SPA SCHLUMBERGER LTD STATOIL ASA REPSOL YPF SA STATOIL ASA ENI SPA SCHL SA REPSOL

Läs mer

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas

USA. USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad. Marknadsföringsmaterial. Villkor. Exponeringstid: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. med garanten BNP Paribas USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad USA 10 Bolag USA 10 Bolag 10 Kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Deltagandegrad: Köpkurs: Exponeringstid: Emittent: Garantrating: Notering: Sista anmälningsdag:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt

Läs mer

Autocall BREC 5 Max. Ej Kapitalskyddad. Autocall BREC 5 Max. Teckningsperiod: 28 oktober 6 december 2013 Emittent: UBS AG, London Branch Arrangör:

Autocall BREC 5 Max. Ej Kapitalskyddad. Autocall BREC 5 Max. Teckningsperiod: 28 oktober 6 december 2013 Emittent: UBS AG, London Branch Arrangör: Autocall BREC 5 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Aktieindexobligation 504

Aktieindexobligation 504 www.danskebank.se Aktieindexobligation 504 Kapitalskyddad placering! Teckningsperiod 5 oktober 30 oktober 2009 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation får du en trygg placering med möjlighet

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer