YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM"

Transkript

1 TREND GLOBAL 13 TREND GLOBAL TILLVÄXT 13 NYHET! SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, Total S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, allokering IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEA STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN & TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225 SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P global 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY exponering SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEA medaktiv Omviktning MXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P USA, 500, DJ EUROSTOXX Europa 50, NIKKEI 225, OMXS30, Japan, IBOXX GERMANY Sverige SOVEREIGN TR eller 1-3 YEARS, S&P räntor 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, Aktiv IBOXX Omviktning GERMANY SOVEREIGN av Underliggande TR 1-3 YEARS, S&P 500, Index DJ EUROSTOXX ger högre 50, NIKKEI avkastning 225, OMXS30, 1 IBOXX GERMANY SO MXS30, IBOXX GERMANY 100 SOVEREIGN % kapitalskyddad TR 1-3 YEARS, S&P investering 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM 00, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI Löptid 225, 5 OMXS30, år IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50 0, NIKKEI 225, OMXS30, Trend IBOXX GERMANY Global 13: SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30 MXS30, IBOXX GERMANY Lägst SOVEREIGN 100 TR % 1-3 Deltagandegrad 2 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM 00, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI Trend 225, Global OMXS30, Tillväxt IBOXX 13: GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50 STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, Lägst IBOXX 170 GERMANY % Deltagandegrad SOVEREIGN TR YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225 Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall (Notering på Stockholmsbörsen) STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, Sista anmälningsdag: IBOXX GERMANY SOVEREIGN 31 augusti TR 1-3 YEARS, 2006S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, tel. S&P , DJ 1810 EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SO

2 Trend Global är en unik obligation som representerar det bästa av två världar. 100 % aktiv aktieexponering mot världens ledande marknader, eller i perioder av sämre eller negativt börsklimat en automatisk omviktning mot en stor del räntebärande placeringar. Obligationens Aktiva Omviktning fångar positiva trender i aktiemarknaderna, vilket ger högre avkastning. 1 Trend Global erbjuder 100 % kapitalskydd. Möjlighet till attraktiv avkastning två alternativ Trend Global är en indexobligation med total allokering och global exponering med Aktiv Omviktning. Trend Global 13 har en Deltagandegrad om lägst 100 % 2. Trend Global Tillväxt 13 har en Deltagandegrad om lägst 170 % 2 (tecknas med 10 % Överkurs). Kapitalskydd 100 % av det Nominella Beloppet tillbaka på Förfallodagen. Exponering mot världens aktiemarknader Indexkorgen är sammansatt av följande index: S&P 500 Index (USA), Dow Jones Eurostoxx 50 Index (Europa), Nikkei 225 Index (Japan), OMXS30 Index (Sverige) och IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years (räntebärande placeringar). Aktiv Omviktning för högre avkastning Indexkorgen kommer varje månad att viktas om. På detta sätt fångas positiva trender i aktiemarknaderna. Aktiv Omviktning av Indexkorgen har historiskt genererat en överavkastning jämfört med en Statisk Obligation. 1 Vinstsäkring Om Trend Global 13 och Trend Global Tillväxt 13 har en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Om vinstsäkring erbjuds innebär det i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras och kapitalet investeras i en ny obligation med liknande villkor. Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall Obligationerna avses noteras på Stockholmsbörsens SOXlista och blir därför föremål för dagliga kursnoteringar. TREND GLOBAL Trend Global är en indexobligation som erbjuder en "total-lösning". I ett positivt börsklimat kommer obligationen att ha 100 % aktiv aktieexponering mot de aktiemarknader som just då utvecklas bäst. I perioder av sämre eller negativt börsklimat kommer Trend Global att vikta om exponeringen mot en stor del räntebärande placeringar. Obligationen är därför ett alternativ till alla typer av bredare förvaltningslösningar så som globala aktiefonder, blandfonder och andra allokerings- och förvaltningsmandat med bred exponering. Underliggande Index (S&P 500, Dow Jones Eurostoxx 50, Nikkei 225, OMXS30 och IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years) representerar världens ledande aktiemarknader samt räntebärande placeringar. Trend Global har en unik egenskap då den under Löptiden, som är 5 år, aktivt viktar om Indexkorgen enligt ett förutbestämt mönster. Varje månad viktas Indexkorgen om enligt vikterna 60 %, 30 %, 10 %, 0 % och 0 %. Det index som de föregående 6 månaderna haft bäst utveckling får för nästkommande månad störst (60 %) vikt i korgen, och det som utvecklats näst bäst får 30 % vikt, och så vidare. De två index som utvecklats sämst är således inte med i korgen för nästkommande månad. När aktiemarknaderna stiger kommer obligationen att nyttja detta fullt ut med 100 % aktieexponering. Om någon eller några aktiemarknader uppvisar en sämre eller negativ utveckling kommer obligationen successivt att öka exponeringen upp till 60 % mot räntebärande placeringar. Avsikten med denna omviktning är att fånga positiva trender i aktiemarknaderna. Historiskt tenderar riktningen på aktiemarknadernas utveckling (trenden) att hålla i sig under en längre tidsperiod. Enligt historiska data för de Underliggande Indexen har en obligation med Aktiv Omviktning levererat en väsentligt högre avkastning än en motsvarande obligation med fast viktning om 25 % i varje aktieindex. Trend Global 13 & Trend Global Tillväxt 13 erbjuder olika riskprofil. Trend Global 13 tecknas till 100 % och har en Deltagandegrad om lägst 100 %. Trend Global Tillväxt 13 tecknas med 10 % Överkurs och har då en Deltagandegrad om lägst 170 %. Aktiv Omviktning av Indexkorgen har historiskt genererat en överavkastning jämfört med en Statisk Obligation 1 1 Samtliga tidigare emitterade och existerande Trend Global obligationer har levererat en bättre avkastning än motsvarande obligation med statiska vikter om 25 % i vardera index. Notera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 2 CSi kommer den 19 september 2006 att fastställa en Deltagandegrad, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna, dock lägst 100 % för Trend Global 13 och 170 % för Trend Global Tillväxt 13.

3 Fakta om Trend Global Erbjuder aktiv placering mot världens ledande aktiemarknader i kombination med kapitalskydd Aktiv exponering mot USA, Europa, Japan, Sverige eller räntebärande placeringar Fångar positiva trender i aktiemarknaderna Viktar om Indexkorgen varje månad Det index som går bäst får störst vikt i korgen Har levererat bättre avkastning än en motsvarande obligation utan Aktiv Omviktning Alternativ och komplement till globala aktiefonder och blandfonder Har levererat en bättre riskjusterad avkastning än till exempel en global aktiefond Historisk jämförelse Historiskt har en Trend Global obligation levererat väsentligt bättre avkastning än en motsvarande obligation utan Aktiv Omviktning. Nedanstående jämförelse bygger på månatliga observationer för de underliggande aktieindexen sedan januari Trend Global jämförs med en motsvarande obligation med statisk vikt om 25 % i vardera aktieindex. Avkastningen är ett snitt på månatliga förfall i obligationen över hela jämförelseperioden. Jämförelsen visar att en Trend Global obligation i genomsnitt levererat drygt 25 % enheter högre avkastning, och för en obligation med överkurs ca 42 % enheter högre avkastning. Hänsyn är tagen till teckningskurs, Deltagandegrad och villkor för obligationens Indexkorgavkastning. 1 Statisk Obligation AVKASTNING 42,4 % AVKASTNING TILLVÄXT 72,0 % Trend Global 67,2 % 114,2 % Förenklat avkastningsexempel Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr Nominellt Belopp, det vill säga kr Nominellt Belopp. Investerat Nominellt Belopp TREND GLOBAL kr TREND GLOBAL TILLVÄXT kr Indexkorgavkastning 50 % 50 % VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att de fullständiga Prospekten finns tillgängliga på eller per tel Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospekten. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Om försäljning sker innan Förfallodag kan förlust uppstå, pga. att försäljningspriset understiger det Nominella Beloppet. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under "Definitioner" på sidan 7. Deltagandegrad 100 % 170 % Avkastning på Nominellt Belopp kr kr Total utbetalning på Förfallodagen kr kr 1 Samtliga tidigare emitterade och existerande Trend Global obligationer har levererat en bättre avkastning än motsvarande obligation med statiska vikter om 25 % i vardera aktieindex. Notera dock att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 2 Total utbetalning på Förfallodagen = Nominellt Belopp + (Nominellt Belopp x Indexkorgavkastning x Deltagandegrad)

4 BESKRIVNING AV INVESTERINGEN Indexkorgen Indexkorgen är sammansatt av fyra aktieindex och ett ränteindex: USA (S&P 500 Index) Europeiska Monetära Unionen (DJ Eurostoxx 50 Index) Japan (Nikkei 225 Index) Sverige (OMXS30 Index) Räntebärande placeringar (IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years) Indexkorgen är sammansatt för att återspegla utvecklingen på världens ledande börser. Fördelningen av Indexkorgen omviktas varje månad enligt processen Aktiv Omviktning som beskrives i avsnittet Hur beräknas Avkastningen på sidan 5. Underliggande Index USA S&P 500 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 500 största amerikanska bolagen i mer än 130 branscher. S&P 500 representerar mer än 80 procent av den amerikanska aktiemarknaden och kan därför anses vara en god indikator för den amerikanska aktiemarknaden. För mer information om S&P 500 se EUROPA Dow Jones Eurostoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas 31 december För mer information om Dow Jones Eurostoxx 50 se JAPAN Nikkei 225 Stock Average är ett prisviktat index sammansatt av 225 aktier handlade på Tokyobörsen. Nikkei 225 är konstruerat för att representera avkastningen på den japanska aktiemarknaden. Sammansättningen förändras kontinuerligt för att representera Japans industriella struktur. Indexet har beräknats sedan den 7 september, För mer information om Nikkei 225 se SVERIGE OMXS30 TM Index är ett prisviktat index sammansatt av ca 30 aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 beräknas sedan 30 september För mer information om OMXS30 se RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years, är ett index som endast består av obligationer med 1-3 år till förfall. Indexet beräknas av Deutsche Börse AG. Alla obligationerna är nominerade i Euro. Obligationspriserna som används för att ta fram indexet kommer från 7 stora finansiella institutioner. Indexet började beräknas För mer information om indexet se Underliggande aktieindex är omsättningsindex. De företag som ingår i respektive aktieindex kan komma att ändras under Löptiden. Således kan även branschsammansättningen komma att ändras. Trend Global är en unik obligation som representerar det bästa av två världar. 100 % aktiv aktieexponering mot världens ledande marknader, eller i perioder av sämre eller negativt börsklimat en automatiskt omviktning mot en stor del räntebärande placeringar INDEX DISCLAIMERS S&P None of the Securities is in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P. S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the Securityholders or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in any Securities or the ability of the Index to track general stock market performance. S&P's only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and the tradenames of S&P and of the Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or any Securities. S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the Securityholders into consideration in determining, composing or calculating the Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Securities to be issued, sold, purchased, written or entered into by the Licensee or under the Programme. S&P has no obligation or liability in connection with the administration or marketing of the Securities or the Programme. S&P does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or any data included therein and S&P shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE LICENSEE, SECURITYHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. STOXX and DOW JONES STOXX Limited ( STOXX ) and DOW JONES & COMPANY, INC. ( Dow Jones ) have no relationship to the Issuer, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Securities. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the Securities. Recommend that any person invest in the Securities or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Securities. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Securities. Consider the needs of the Securities or the Securityholders in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Securities. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the Security, the Securityholders or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index; The accuracy or completeness of the Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the Securityholders or any other third parties. Nikkei 225 Index THE NIKKEI 225 INDEX IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. (THE NIKKEI SPONSOR ). NIKKEI, NIKKEI STOCK AVERAGE AND NIKKEI 225 ARE THE SERVICE MARKS OF THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR RESERVES ALL RIGHTS INCLUDING COPYRIGHT, TO THE NIKKEI 225 INDEX. THE SECURITIES ARE NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED OR PROMOTED BY THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR DOES NOT MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE NIKKEI 225 INDEX OR THE FIGURE AT WHICH THE NIKKEI 225 INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE NIKKEI 225 INDEX IS COMPILED AND CALCULATED SOLELY BY THE NIKKEI SPONSOR. HOWEVER, THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE NIKKEI 225 INDEX AND THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, A PURCHASER OR VENDOR OF ANY NOTES, OF ANY ERROR THEREIN. IN ADDITION, THE NIKKEI SPONSOR GIVES NO ASSURANCE REGARDING ANY MODIFICATION OR CHANGE IN ANY METHODOLOGY USED IN CALCULATING THE NIKKEI 225 INDEX AND IS UNDER NO OBLIGATION TO CONTINUE THE CALCULATION, PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE NIKKEI 225 INDEX. OMXS30 Index Denna produkt är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 -index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 -index vid viss tidpunkt. OMXS30 -index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMHEX. OMHEX respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 -index. OMX respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 -index. OMX,och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years Index iboxx is a trade mark of iboxx Limited and has been licensed for use by the Issuer. iboxx does not approve, endorse or recommend the Issuer or the Securities. The Securities are derived from a source considered reliable, but iboxx Limited and its employees, suppliers, subcontractors and agents (together iboxx Associates) do not guarantee the veracity, completeness or accuracy of the Securities or other information furnished in connection with the Securities. No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given or assumed by iboxx Limited or any of the iboxx Associates in respect of the Securities or any data included in it or the use by any person or entity of the Securities or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law. iboxx Limited and the iboxx Associates shall have no liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of iboxx Limited or any of the iboxx Associates or otherwise, arising in connection with the use of the Securities. 4 TREND GLOBAL 13 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 13

5 HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Placerare i Obligationerna köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet på Förfallodagen. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexkorgavkastningen Deltagandegraden Indexkorgavkastning Indexkorgavkastningen beräknas som medelvärdet av utvecklingen på Indexkorgnivåerna de sista 2 åren av Löptiden på de 25 Genomsnittsdagarna. Steg 1: Beräkning av Indexkorgnivåerna Indexkorgens vikt i varje enskilt Underliggande Index (S&P 500, DJ EuroStoxx 50, Nikkei 225, OMXS30 och IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years) beror på utvecklingen i de respektive Underliggande Index under de föregående sex månaderna (Halvårsutveckling). Varje månad omviktas Indexkorgen på Observationsdatum och det Underliggande Index som har haft högst Halvårsutveckling får vikten 60 % för den nästkommande månaden. Det Underliggande Index som har haft näst högst Halvårsutveckling erhåller vikten 30 %, det tredje högsta viktas till 10 % och de två som har haft sämst till 0 %.Därefter upprepas processen med Aktiv Omviktning av Indexkorgen varje månad på respektive Observationsdatum. Dessa vikter appliceras på avkastningen för nästkommande månad (Periodavkastning). Observationsdatumen är den 19:e kalenderdagen i varje månad från och med den 19 oktober till och med den 19 september Genom den Aktiva Omviktningen kommer alltså sammansättningen av Indexkorgen att förändras under investeringens Löptid. Se Prospekt för vidare detaljer. Steg 2: Beräkning av Indexkorgavkastningen (medelvärdet) Indexkorgavkastningen fastställs slutligen som ett medelvärde av utvecklingen för Indexkorgnivåerna de sista 2 åren. Utvecklingen beräknas jämfört med 19 september Beräkning av medelvärdet sker på de 25 Genomsnittsdagarna de sista 2 åren, det vill säga från och med den 19 september 2009 till och med den 19 september Skulle Indexkorgavkastningen vara negativ kommer CSi att på Förfallodagen återbetala endast det Nominella Beloppet. Deltagandegrad CSi kommer den 19 september 2006 att fastställa en Deltagandegrad, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna (framför allt ränteläge och implicit volatilitet vilket speglar förväntade svängningar i Underliggande Index), dock lägst 100 % för Trend Global 13 och 170 % för Trend Global Tillväxt 13. Deltagandegraden multiplicerad med Indexkorgavkastningen ger Avkastningen. Eftersom Trend Global Tillväxt 13 ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Trend Global Tillväxt 13 uppgå till minst 10 % av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (Courtage ej medräknat) RÄKNEEXEMPEL Beräkning av Indexkorgnivåerna Underliggande Index Periodavkastning 0 1 Periodavkastning 1 Periodavkastning 2 S&P % 7 % -2 % Nikkei % 11 % 7 % DJ EuroStoxx 50 3 % 1 % 2 % OMXS30-1 % 0 % -1 % IBOXX 0,7 % -1 % 1 % Viktningen fastställes med övervikt i det Underliggande Index som haft högst Halvårsutveckling de föregående sex månaderna. 3 Indexkorgnivå Observationsdatum 1 60 % x Periodavkastning S&P 500 = 60 % x 7 % = 4,20 % + 30 % x Periodavkastning Nikkei 225 = 30 % x 11 % = 3,30 % + 10 % x Periodavkastning DJ EuroStoxx 50 = 10 % x 1 % = 0,10 % + 0 % x Periodavkastning OMXS30 = 0 % x 0 % = 0 % + 0 % x Periodavkastning IBOXX = 0 % x -1 % = 0 % = Summa av viktade Periodavkastningar 1 = 7,60 % Indexkorgnivå 1 = 7,60 % + 1 = 107,60 % Indexkorgnivå Observationsdatum 2 30 % x Periodavkastning S&P 500 = 30 % x -2 % = -0,60 % + 60 % x Periodavkastning Nikkei 225 = 60 % x 7 % = 4,20 % + 10 % x Periodavkastning DJ EuroStoxx 50 = 10 % x 2 % = 0,20 % + 0 % x Periodavkastning OMXS30 = 0 % x -1 % = 0 % + 0 % x Periodavkastning IBOXX = 0% x 1% = 0% = Summa av viktade Periodavkastningar 2 = 3,80 % Indexkorgnivå 2 = 107,60 % x 103,80 % = 111,69 % Omviktningen av Indexkorgen upprepas därefter på varje Observationsdatum och Indexkorgavkastningen bestäms slutligen utifrån Indexkorgnivåerna på Observationsdatumen de sista två åren. Beräkning av Avkastningen Trend Global 13 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Indexkorg- Deltagande- Avkastning på Nominellt Total Årlignettoavkastning grad Nominellt Belopp Belopp utbetalning avkastning % 100 % kr kr kr 12,10 % +50 % 100 % kr kr kr 8,01 % +20 % 100 % kr kr kr 3,19 % 0 % 100 % 0 kr kr kr -0,61 % -20 % 100 % 0 kr kr kr -0,61 % Beräkning av Avkastningen Trend Global Tillväxt 13 Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á kr, det vill säga kr totalt Investeringsbelopp. Indexkorg- Deltagande- Avkastning på Nominellt Total Årlignettoavkastning grad Nominellt Belopp Belopp utbetalning avkastning % 170 % kr kr kr 16,17 % +50 % 170 % kr kr kr 10,56 % +20 % 170 % kr kr kr 3,51 % 0 % 170 % 0 kr kr kr -2,54 % -20 % 170 % 0 kr kr kr -2,54 % 1 Periodavkastning 0 avser avkastningen perioden innan Startdatum. 2 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus Courtage i relation till Investeringsbeloppet. 3 Viktningen av Underliggande Index för den första månaden, från och med 19 september 2006, beror på Halvårsutveckling i respektive Underliggande Index (mellan 19 mars 2006 och 19 september 2006). TREND GLOBAL 13 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 13 5

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG Säljaren erbjuder investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen och annan viktig information står i respektive Prospekt, vilka finns tillgängliga på Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: alternativt per telefon: Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank AB tillhanda senast klockan den 31 augusti 2006 Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden.avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 11 september 2006 Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd vid förfall Nominellt Belopp är 100 procent kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (Se avsnitt Emittentrisk på sidan 7). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid börs CSi avser att inregistrera Obligationerna på SOX-listan vid Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Om ägare av 20 procent eller mer av Obligationerna så kräver, kommer fysiska skuldebrev att utfärdas i stället för kontoföring genom VPC AB. I sådant fall kan Obligationerna komma att avregistreras från Stockholmsbörsen. Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 21 september 2006 Prospekt och villkor för Obligationerna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Säljaren. Prospektet innehåller viktig information om produkten och risker angående investeringen. Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Säljarens erbjudande och de bindande obligationsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala Nominella Beloppet för obligationen understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden och begränsa Erbjudandets omfattning om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. SKATT Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till Obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda Obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av Obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige.Varje Obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige Fysiska personer och dödsbon efter svenska medborgare beskattas för all kapitalinkomst, såsom ränta och kapitalvinst, i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 procent. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet för Obligationerna. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Obligationer av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonregeln användas förutsatt att Obligationerna är marknadsnoterade vid inlösentidpunkten eller tidpunkten för försäljningen (eller återbetalningen). Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av ersättningen efter avdrag för transaktionskostnader. 70 procent av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital.från och med den 1 juli 2006 gäller nya kvittningsregler för kapitalförluster på vissa delägarrätter. Reglerna innebär följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder), såsom Obligationerna, skall dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För förluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är dock rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar skall förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan skall förlusten dras av mot övriga skattepliktiga kapitalinkomster med 70 procent respektive med fem sjättedelar av 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som inte överstiger SEK och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsskatt Obligationerna är föremål för svensk förmögenhetsbeskattning. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och av dödsbon beskattas för nettoförmögenhet överstigande SEK (SEK för sambe- 6 TREND GLOBAL 13 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 13

7 skattade). Marknadsnoterade Obligationer tas upp till ett värde motsvarande 80 procent av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Onoterade Obligationer tas upp till sitt fulla värde. Beskattning av svenska aktiebolag Svenska aktiebolag och andra juridiska personer, med undantag för dödsbon efter avlidna svenska fysiska personer beskattas för all inkomst (inklusive inkomst från försäljning eller inlösen av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se ovan under rubriken Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige. Kapitalförluster på Obligationer kan endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som beskattas på samma sätt som aktier. Sådana kapitalförluster kan även, under vissa förutsättningar, vara avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som beskattas på samma sätt som aktier inom en koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster på Obligationer, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. RISKER M.M. Denna indexobligation är avsedd att ge en möjlighet till god avkastning med en begränsad risk. Investeringen är dock förknippad med vissa risker. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning. Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på Obligationen. Inget investeringsbeslut bör fattas utan att Investeraren först har studerat denna Marknadsföringsbroschyr och Prospektet. Emittentrisk Investeringen är en indexobligation som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är den komponent som skall säkerställa att Nominellt Belopp återbetalas på Förfallodagen. Det finns emellertid även risk med obligationer då en obligation kan bli värdelös om emittenten skulle hamna på obestånd. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskeras såväl obligationsdelen som optionsdelen. Emittent är CSi, som beskrivs närmare under avsnittet Emittenten: Credit Suisse International. CSi:s kreditvärdighet kan komma att förändras i såväl positiv som negativ riktning. Valutakursrisk Investeringen medför ingen direkt valutakursrisk. Det är endast Stängningskurserna på Underliggande Index på respektive Observationsdatum som påverkar Avkastningen på Obligationerna. För mer information om Underliggande Index, se avsnittet Beskrivning av investeringen. Avyttring av Obligationerna före Förfallodagen En Investerares personliga situation (den ekonomiska eller i övrigt) kan komma att förändras så att han eller hon tvingas sälja Obligationerna före Förfallodagen. Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt. Om en Investerare väljer att sälja sitt innehav före Förfallodagen kommer detta ske till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för försäljningen, och kan vara lägre eller högre än det Nominella Beloppet. Det går inte att förutse till vilket värde Obligationerna kommer att handlas eller om det kommer att finnas en likvid marknad. Indexkorg Det är möjligt att en investering kan komma att ge en avvikande avkastning eller lägre avkastning än en direkt investering i Underliggande Index. Historisk avkastning för Underliggande Index eller ingående värdepapper är ingen garanti för framtida avkastning.värdet på investeringen kan både sjunka och stiga. Skatter Skatteregler och skattesatser kan komma att ändras. De skattesatser som nämns i denna Marknadsföringsbroschyr är de som gäller vid Erbjudandet och beror på Investerarens personliga situation. Det finns ingen garanti för att skattemässiga och reglerande klassificeringar av investeringen inte kommer att ändras före Förfallodagen. Om sådana ändringar skulle göras kan de få negativa ekonomiska konsekvenser. Rådgör med en professionell rådgivare vid osäkerhet kring de skattemässiga följderna av en investering i Obligationerna. Finansiell rådgivning Varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sin finansiella rådgivare. DEFINITIONER Aktiv Omviktning avser den regelbaserade omviktningen av Indexkorgen där det Underliggande Index som haft högst Halvårsutveckling föregående sexmånadersperiod får vikten 60 % för den nästkommande månaden. Det Underliggande Index som har haft näst högst Halvårsutveckling erhåller vikten 30 %, det tredje högsta viktas till 10 % och de två som har haft sämst till 0 %. Processen med Aktiv Omviktning av Indexkorgen upprepas varje månad, på varje Observationsdatum.Vikterna appliceras på Periodavkastning för respektive Underliggande Index för att räkna fram Indexkorgnivån Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med 12 juni 2006 till och med 31 augusti 2006, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Obligationen är Deltagandegraden multiplicerad med Indexkorgavkastningen Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Prospektet för vidare information Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om tre procent som tillkommer Investeringsbeloppet CSi och Emittent avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexkorgavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är lägst 100 % för Trend Global 13 och lägst 170 % för Trend Global Tillväxt 13. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 21 september 2006 Emittent eller CSi avser Credit Suisse International, dess efterföljare och övertagare Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 6 oktober 2011 Genomsnittsdagar avser den 19:e varje månad från och med 19 september 2009 till och med 19 september Totalt 25 Genomsnittsdagar Halvårsutveckling avser utvecklingen under 6 månader för ett Underliggande Index uttryckt i procent. Stängningskursen för ett Observationsdatum delas med stängningskursen för Observationsdatumet sex månader tidigare, minus 100 %. Halvårsutvecklingen används för att bestämma Aktiv Omviktning som appliceras på Periodavkastningen för den påföljande månaden Indexkorg avser den indexkorg som Avkastningen är knuten till. Följande Underliggande Index ingår i Indexkorgen: S&P 500 Index, Dow Jones Eurostoxx 50 Index, Nikkei 225 Index, OMXS30 Index och IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years Index Indexkorgavkastning bestäms som ett medelvärde av Indexkorgnivåerna på de 25 Genomsnittsdagarna minus 100 % Indexkorgnivå avser nivån på Indexkorgen uttryckt som procent på varje enskilt Observationsdatum jämfört med nivån den 19 september 2006, eller om detta datum inte är en Börsdag för ett Underliggande Index, närmast följande Börsdag för detta Underliggande Index Indexsponsor se Prospektet Investerare är den som investerar i Erbjudandet Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Obligation för Trend Global 13 och kr per Obligation för Trend Global Tillväxt 13 Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 21 september 2006 Likviddag avser den 11 september 2006 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare Löptid avser perioden från och med den 19 september 2006 till och med den 19 september 2011 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Index Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument Nominellt Belopp avser kr per Obligation Obligationer avser Trend Global 13eller Trend Global Tillväxt 13 Trend Global 13 avser aktielänkad nollkupongsobligation med ISIN nummer SE , kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO TRD13 och VPC AIO Trend Global Tillväxt 13 avser aktielänkad nollkupongsobligation med ISIN nummer SE , kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO TRT13 och VPC AIO Observationsdatum avser den 19:e kalenderdagen i varje månad från och med den 19 oktober 2006 till och med den 19 september 2011 och är de datum då Indexkorgen viktas om enligt Aktiv Omviktning Periodavkastning avser utvecklingen för ett Underliggande Index under en månad mellan två Observationsdatum uttryckt i procent. Stängningskursen på det senare Observationsdatumet delas med Stängningskursen på det föregående Observationsdatumet, minus 100 % Prospekt avser CSi:s prospekt från juni 2006 avseende Obligationerna och de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet Statisk Obligation avser en obligation som inte Aktivt Omviktar Indexkorgen Stängningskurs för ett Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs Säljaren, HQ Bank avser HQ Bank AB, med internetadress Underliggande Index avser de index som ingår i Indexkorgen, och som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av investeringen och i Prospektet. Dessa Underliggande Index är S&P 500 Index, Dow Jones Eurostoxx 50 Index, Nikkei 225 Index, OMXS30 Index och IBOXX Germany Sovereign TR 1-3 years Index Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag Överkurs avser kr per Obligation för Trend Global Tillväxt 13 TREND GLOBAL 13 & TREND GLOBAL TILLVÄXT 13 7

8 Anmälningsperiod 12 juni augusti 2006 Lägsta Investeringsbelopp Trend Global 13: kr (motsvarande 10 Obligationer à kr) Trend Global Tillväxt 13: kr (motsvarande 10 Obligationer à kr kr Nominellt Belopp samt kr Överkurs) Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 11 september 2006 Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen Förvaring Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank Löptid 19 september september 2011 Kapitalskydd 100 procent av Nominellt Belopp på Förfallodagen Courtage Tillkommer med tre procent av Investeringsbelopp Startkurs och Deltagandegrad Offentliggörs den 21 september 2006 på Emittent Credit Suisse International (CSi) Kortnamn på Stockholmsbörsen Trend Global 13: CSIO TRD13 Trend Global Tillväxt 13: CSIO TRT13 ISIN nummer Trend Global 13: SE Trend Global Tillväxt 13: SE Pågående emissioner TREND GLOBAL 13 Löptid 5 år, Deltagandegrad 100 % TREND GLOBAL TILLVÄXT 13 Löptid 5 år, Deltagandegrad 170 % PLUS TILLVÄXT 11 Löptid 2 år, Deltagandegrad 450 % PLUS TILLVÄXT 12 Löptid 2 år, Deltagandegrad 200 % TILLVÄXT 7 Löptid 4 år, Deltagandegrad 105 % Tidsplan 31 augusti 2006: Sista anmälningsdag 4 september 2006: Avräkningsnotor sänds ut 11 september 2006: Likviddag 19 september 2006: Första dag på Löptiden. Deltagandegrad fastställs 19 september 2011: Sista dag på Löptiden 6 oktober 2011: Förfallodag och utbetalning Anmälan inges till HQ Bank AB Strukturerade Produkter Stockholm Fax nr: HQ BANK AB HQ Bank är en ledande fondkommissionär med fokus på Investmentoch Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige. Antalet anställda är ca 185. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). EMITTENTEN: CREDIT SUISSE INTERNATIONAL Credit Suisse International (tidigare känd som Credit Suisse First Boston International) är en Engelsk bank och är som sådan auktoriserad och reglerad som en Europeisk kredit institution av "Financial Service Authority" under "Financial Services and Markets Act 2000". Den 9 februari 2006 hade Credit Suisse International en kreditvärdighet på A+ enligt "Standard & Poor's Rating Services", en division av "The McGraw-Hill Companies", en kreditvärdighet på Aa3 (stabil) av "Moody's Investor Service" och AA- (Stabil) av Fitch Ratings Limited. För en mer detaljerad beskrivning av Credit Suisse International och dess ägare se Prospekt. Credit Suisse International har varken producerat eller godkänt detta marknadsföringsmaterial. Credit Suisse International är inte heller ansvarigt för innehållet häri. VIKTIGT Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på Nominellt Belopp är kapitalskyddat av Emittenten på Förfallodagen. Om Obligationerna säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.

MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500,

MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, TREND GLOBAL 15 TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 MXS30, STIBOR, S&P Total 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, allokering S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX

Läs mer

USA, Europa. Global exponering med. Trend Global 9 Trend Global Tillväxt 9. Trend Global Tillväxt 9: Lägst160%Avkastningsfaktor**

USA, Europa. Global exponering med. Trend Global 9 Trend Global Tillväxt 9. Trend Global Tillväxt 9: Lägst160%Avkastningsfaktor** MXS30, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, NIKKEI 225, OMX, S&P 500,

Läs mer

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångslag TREND TOTAL 2 TREND TOTAL TILLVÄXT 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

MINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE

MINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE PORTFÖLJOBLIGATION FORMANCE SOVEREIGNS 1 TO 3 YEARS, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE SOVEREIGNS 1 TO

Läs mer

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande:

Per Teckningsbelopp erhålls ett Återbetalningsbelopp på Återbetalningsdagen enligt följande: Indexcertifikat Avseende: OMXS30 TM Emissionsdag: 14 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 EMISSIONSBILAGA Lån 267, serie A, B och C FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 267 Europa Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 104,5 procent Återbetalningsdag

Läs mer

TREND GLOBAL 16 TREND GLOBAL TILLVÄXT 16

TREND GLOBAL 16 TREND GLOBAL TILLVÄXT 16 TREND GLOBAL 16 TREND GLOBAL TILLVÄXT 16 NY ASIENEXPONERING! STOXX 50, FTSE/XINHUA, MSCI TAIWAN, SET 50, KOSPI 200, NIKKEI 225, OMXS30, 1 MONTH STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, FTSE/XINHUA, MSCI TAIWAN,

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 12 250 kr 15 250 kr 2 350 kr 4 085 kr 4,2 % 6,4 % SPAX Norden En stor del av de nordiska bolagen gynnas av den höga tillväxten i tillväxtländerna. Fortsatt global återhämtning och en gradvis starkare hemmamarknad talar för SPAX Norden. SPAX Norden löper

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av SEK 48 800 000 Råvaruindexobligation DDBO 143 C DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondobligation Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 90 procent av Nominellt belopp

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, O

KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, O PORTFÖLJOBLIGATION 2 PORTFÖLJOBLIGATION TILLVÄXT 2 XX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE PRICE, COMPOUNDED EONIA, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500, DJ EURO STOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, EPRA EUROPE

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse International (CSi)

Läs mer

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION

VILLKOR INRIKTNING Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VIKTIG INFORMATION Strategiobligation Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Nyhet: Riskkontroll Trend Total Riskkontroll 3 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd:

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1093 UNDER NORDEA BANK SVERIGES OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003,

Läs mer

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 EUROPA SMART BONUS 3 MINST 35 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN UNDERLIGGANDE MARKNAD SLUTAR UNDER -30 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN

Läs mer

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond.

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond. Foto: Nordic Photos Marknadswarrant USA Fastigheter Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 15 februari På uppgång Kategori Marknadswarrant Kapitalskydd Nej Emittent Morgan Stanley Emittentrating

Läs mer

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA ALTERNATIV ENERGI Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 00 % Deltagandegrad: 05 % Köpkurs: 0 % Löptid: 4 år Emittent:

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, OMXS30, NIKKEI 225, S&P 500, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50

225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, OMXS30, NIKKEI 225, S&P 500, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50 TREND SÄSONG TILLVÄXT STOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, NIKKEI 225, OMXS30, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, OMXS30,

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar Nordiska banker AUTOCALL Plus/minus Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

RÅVARU- LÄNDER. Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion. Råvaruländer 4. Råvaruländer Tillväxt 4. Strukturerade placeringsprodukter

RÅVARU- LÄNDER. Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion. Råvaruländer 4. Råvaruländer Tillväxt 4. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter RÅVARU- LÄNDER Exponering mot fyra länder med hög råvaruproduktion Råvaruländer 4 Råvaruländer Tillväxt 4 Villkor Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid:

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Strukturerade placeringsprodukter valuta obligation usa Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Villkor Kategori: Valutaobligation

Läs mer

nvestera i Asiens kronprins.

nvestera i Asiens kronprins. Hävstångscertifikat Taiwan nr 2 Teckna dig senast 8 september 2008 100 % kapitalrisk nvestera i Asiens kronprins. Teckningskurs* Kapitalskydd 19 000 SEK Nej Deltagandegrad 1 1,0 Exponerat belopp Löptid

Läs mer

Aktieindexobligation Trend Global Tillväxt 4

Aktieindexobligation Trend Global Tillväxt 4 Aktieindexobligation Trend Global Tillväxt 4 Sista anmälningsdag 3 december 2004 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 4 år (22 december 2004 22 december 2008) Lägsta

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 480. Slutliga Villkor Lån 480

Swedbank ABs. SPAX Lån 480. Slutliga Villkor Lån 480 Slutliga Villkor Lån 480 Swedbank ABs SPAX Lån 480 Aktiv Asien Pacific - Återbetalningsdag 2008-08-06 Serie A (SWEOASP6) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Med framtiden i sikte! Teckningsperiod 25 mars 18 april 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fyra nya aktieindexobligationer som var

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation. Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation Sverige Småbolag FOND- OBLIGA- TION. 6 år UTBUD

Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation. Sverige Småbolag. 1324 Fondobligation Sverige Småbolag FOND- OBLIGA- TION. 6 år UTBUD 1324 Fondobligation Sverige Småbolag FOND- OBLIGA- TION 6 år GRUND- UTBUD Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2 3

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

ljan får öknen att blomma.

ljan får öknen att blomma. Aktieindexobligation Mellanöstern nr 1 Teckna dig senast 10 juni 2008 ljan får öknen att blomma. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,0 Löptid 3 år Genomsnittsberäkning 12 mån Volatilitetsmål

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

BRIC AUTOCALL. NYHET! Nu även med ackumulerande kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC AUTOCALL. NYHET! Nu även med ackumulerande kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter NYHET! Nu även med ackumulerande kupong BRIC AUTOCALL Plus/minus BRIC Autocall Plus/Minus 10 Defensiv Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50

Läs mer

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery )

Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Råvaror Autocall Recovery ) Avseende: Råvaruindex Med likviddag: 12 januari 2010 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start a b Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start Exponering mot de fyra svenska storbankerna med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 7 Emittent

Läs mer

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA ALTERNATIV ENERGI Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 105 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5

Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5 Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5 Sista anmälningsdag 18 februari 2005 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 3,5 år (9 mars 2005 9 september 2008) Lägsta Investeringsbelopp

Läs mer

Aktieindexobligation Trend Global

Aktieindexobligation Trend Global Sista anmälningsdag 7 maj 2004 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 5 år (28 maj 2004 28 maj 2009) Lägsta Investeringsbelopp om 30 000 kr Obligationerna erbjuds av:

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232 Teckna dig senast 7 maj 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN. Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013

SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN. Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013 Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013 SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN VEM PASSAR PLACERINGEN? Sverige Sprinter 1 passar en

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229 Teckna dig senast 7 maj 2012 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Emittent: Arrangör: Kapitalskydd: Löptid: Nominellt belopp: Emissionskurs: Courtage: Kupong (Ackumulerande):

Emittent: Arrangör: Kapitalskydd: Löptid: Nominellt belopp: Emissionskurs: Courtage: Kupong (Ackumulerande): Autocall Sverige/Tyskland är en placering med inriktning mot aktiemarknaderna i Sverige och Tyskland och kan ge avkastning vid såväl stigande som stillastående börser. Placeringen är avsedd för dig som

Läs mer

Räntebooster nr 910. Teckna dig senast 21 mars 2011. printer Tyskland. Räntebooster nr 910 EJ KAPITALSKYDD

Räntebooster nr 910. Teckna dig senast 21 mars 2011. printer Tyskland. Räntebooster nr 910 EJ KAPITALSKYDD Sprinter Tyskland Räntebooster nr 910 Teckna dig senast 21 mars 2011 EJ KAPITALSKYDD printer Tyskland Räntebooster nr 910 Teckningskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% Kapitalskydd 2 Nej Löptid 5 år Indikativ

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad Sverige smart bonus Villkor Kategori: Kapitalskydd: Kursfallsskydd: Certifikat Nej 75 % av Startkurs Bonuskupong: 25 %, indikativt (lägst 17 %) 1 Deltagandegrad:

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder aktiv exponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS 6 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % 1 Deltagandegrad: 110 % 2 Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

Sydafrika &Turkiet TILLVÄXT 7. Exponering mot tillväxtmarknader. 100 % kapitalskyddad investering

Sydafrika &Turkiet TILLVÄXT 7. Exponering mot tillväxtmarknader. 100 % kapitalskyddad investering TILLVÄXT 7 Exponering mot tillväxtmarknader TSE/JSE AFRICA TOP40 Indien, TRADABLE INDEX, LATIBEX INDEX, FTSE/XINHUA CHINA Kina, 25, RUSSIAN DEPOSITORY INDEX, DWS Latinamerika, Ryssland, INDIA FOND, XU030

Läs mer

Obligation Råvaror Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering

Obligation Råvaror Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering Obligation Råvaror Tillväxt 100 procent kapitalskydd med exponering mot råvaror genom CMCI Index. Emittent: UBS AG, Jersey Branch. Distributör: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Löptid: 5 år Nominellt

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Valutaobligation Relax Östeuropa 2

Valutaobligation Relax Östeuropa 2 Valutaobligation Relax Östeuropa 2 Avkastningsfaktor lägst 210 procent Sista anmälningsdag 10 juni 2005 (Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan) Löptid 3 år (6 juli 2005 7 juli

Läs mer

ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085

ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 Hävstångscertifikat Tyskland Select FB 1085 Teckna dig senast 14 oktober 2011 ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 100% KAPITALRISK Emissionskurs 1 15 000 kr + 2 000 kr = 17 000 kr Kapitalskydd

Läs mer

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 11 TREND TOTAL TILLVÄXT 11 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 11 TREND TOTAL TILLVÄXT 11 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 11 TREND TOTAL TILLVÄXT 11 NYHET: 1 MÅNADS TREND FÖRSTA ÅRET VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 TECKNA DIG SENAST 16 OKTOBER 2013 KAPITALSKYDD Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 EGENSKAPER 2% ÅRLIG KUPONG (INDIKATIVT) FULL EXPONERING MOT 10 STORA GLOBALA AKTIER PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD

Läs mer

Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709

Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709 Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709 TECKNA DIG SENAST 28 NOVEMBER 2013 HÄVSTÅNG (100% KAPITALRISK) Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709 EGENSKAPER 100% KAPITALRISK HÖG HÄVSTÅNG PÅ INVESTERAT BELOPP

Läs mer

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 9 TREND TOTAL TILLVÄXT 9 + STRUKTURERADE PRODUKTER

TREND TOTAL. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 9 TREND TOTAL TILLVÄXT 9 + STRUKTURERADE PRODUKTER TREND TOTAL Fångar positiva trender i flera tillgångsslag TREND TOTAL 9 TREND TOTAL TILLVÄXT 9 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: Credit Suisse London Branch

Läs mer

Klättrar uppåt. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant

Klättrar uppåt. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant Foto: Hans Gedda/Link Image Sprinter MIST Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 8 MARS Klättrar uppåt Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent ING Bank N.V. Emittentrating S&P A+/Moody

Läs mer

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina

Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Strukturerade placeringsprodukter Kina Erbjuder marknadsexponering mot Stor-Kina Kina 15 Kina Tillväxt 15 Villkor Kategori: Kapitalskydd: Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieindexobligation

Läs mer

Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag

Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Kreditcertifikat Nordamerikanska Bolag Avseende: Markit CDX North America High Yield Index S18 Emissionsdag: 7 juni 2012 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Smart Bonus Europa & Storbritannien

Smart Bonus Europa & Storbritannien Smart Bonus Europa & Storbritannien Big Ben, London Smart Bonus Europa & Storbritannien Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs International The Goldman

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram

Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram Slutliga Villkor för Lån 1222 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTNprogram För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

ASIA EMERGING. Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader. Emerging Asia. Strukturerade placeringsprodukter

ASIA EMERGING. Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader. Emerging Asia. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter EMERGING ASIA Exponering mot intressanta asiatiska tillväxtmarknader Emerging Asia Villkor Kategori: Fondobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 115 %, indikativt

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Autocall Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A,

Läs mer

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II

Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Indexobligation 1043A och 1043B: INDEXOBLIGATION ASIEN II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Lånets arrangör och emittentens ombud: Danske

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 483. Slutliga Villkor Lån 483

Swedbank ABs. SPAX Lån 483. Slutliga Villkor Lån 483 Slutliga Villkor Lån 483 Swedbank ABs SPAX Lån 483 Aktiv Asien Pacific - Återbetalningsdag 2008-09-24 Serie A (SWEOASP8) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

Trend Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Trend Total Riskkontroll 4. Trend Total Riskkontroll Tillväxt 4

Trend Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Trend Total Riskkontroll 4. Trend Total Riskkontroll Tillväxt 4 Strategiobligation Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Riskkontroll Trend Total Riskkontroll 4 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 4 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd:

Läs mer

Warrant Spanien nr 2443

Warrant Spanien nr 2443 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Warrant Spanien nr 2443 TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015 HÄVSTÅNG (100% KAPITALRISK) Warrant Spanien nr 2443 EGENSKAPER 100% KAPITALRISK HÖG HÄVSTÅNG PÅ INVESTERAT

Läs mer

PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA. 100 % risk ej kapitalskyddad investering. Löptid 3 år. 100 % Deltagandegrad 1

PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA. 100 % risk ej kapitalskyddad investering. Löptid 3 år. 100 % Deltagandegrad 1 Andra generationens strategicertifikat PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA TAR PULSENPÅ MARKNADEN 100 % risk ej kapitalskyddad investering Löptid 3 år 100 % Deltagandegrad 1 Nominellt Belopp: 100 000 kr Kostnad:

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Östeuropa. Indien& Kina TILLVÄXT 5. Möjlighet att avyttra Obligationen innan förfall (Notering på Stockholmsbörsen)

Östeuropa. Indien& Kina TILLVÄXT 5. Möjlighet att avyttra Obligationen innan förfall (Notering på Stockholmsbörsen) TILLVÄXT 5 NDEX EUR, S&P IFCI Östeuropa INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE COMPOSITE INDEX EUR, S&P IFCI INDIA, FTSE/XINHUA CHINA 25, CECE

Läs mer

Aktieindexobligation Kina Fastland 2

Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag 2011-07-01 Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid Underliggande Valutarisk

Läs mer

Aktieindexobligation Next to China 6 Trygghet

Aktieindexobligation Next to China 6 Trygghet Aktieindexobligation Next to China 6 Trygghet Aktieindexobligation Next to China 6 Trygghet Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley B.V. Garant Morgan

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS004 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Indexbevis Sverige 29 Optimal Start Tecknas till och med den 6 november 2015

Indexbevis Sverige 29 Optimal Start Tecknas till och med den 6 november 2015 Ej kapitalskyddad Indexbevis Sverige 29 Optimal Start Tecknas till och med den 6 november 2015 Indexbevis Sverige 29 Optimal Start är en placering där avkastningen är kopplad till indexutvecklingen för

Läs mer

BRIC AUTOCALL. Möjlighet till 20 % 2 i Kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 2 Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRIC AUTOCALL. Möjlighet till 20 % 2 i Kupong. BRIC Autocall Plus/Minus 2 Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER BRIC AUTOCALL Möjlighet till 20 % 2 i Kupong BRIC Autocall Plus/Minus 2 Ej Kapitalskyddad VILLKOR löpande kupongutbetalning Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs¹ Kupong: 20 % indikativt²

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER EUROPA MAX / MIN Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning Europa Max/Min VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent: UBS AG, Jersey Branch (UBS)

Läs mer

STRATEGIOBLIGATION INFORMATION. Trend Total. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag

STRATEGIOBLIGATION INFORMATION. Trend Total. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag STRATEGIOBLIGATION INFORMATION Trend Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Trend Total Riskkontroll 35 Trend Total Riskkontroll Tillväxt 35 Villkor Kategori: Kapitalskydd: 100 % 1 Löptid:

Läs mer

Aktieindexobligation Europa 3 år

Aktieindexobligation Europa 3 år Aktieindexobligation Europa 3 år Rom, Italien Aktieindexobligation Europa 3 år Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Återbetalningsskydd Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Nordea

Läs mer